Werken met dienstencheques. Antwoorden op je vragen en tips

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken met dienstencheques. Antwoorden op je vragen en tips"

Transcriptie

1 Werken met dienstencheques Antwoorden op je vragen en tips

2 1 Welke activiteiten mag je doen? Dat mag Dat mag niet Hulp in het huishouden bij de klant thuis Schoonmaken Tuinieren, het gras afrijden De ramen kuisen Het toilet herstellen Wassen en strijken Behangen en schilderen Verstelwerk van strijkgoed Kleine verbouwingswerken Bereiden van maaltijden Babysit Opvang van bejaarden en zieken Opvang en verzorging van dieren Administratief werk

3 Dat mag Dagelijkse boodschappen doen Naar de Post, de bakker, de apotheek Vervoer van minder-mobiele personen Strijken en herstelwerk in strijkonderneming Hulp buiten het huis van de klant Dat mag niet Inkopen doen van meubelen en toestellen Warme maaltijden afhalen Behangen en schilderen Strijken bij jouw thuis voor een klant Activiteiten in een professionele omgeving Schoonmaak van dokterspraktijk Schoonmaak van een wachtzaal Schoonmaak van een verhuurde kamer of studio Doe niet om het even wat de klant je vraagt.

4 2 De klant is niet thuis. Of de klant belt af. En wat nu? Je zal het misschien ook al meegemaakt hebben dat een klant niet thuis is waardoor je niet binnen kan om te werken. Of de klant belt s avonds met de mededeling dat je morgen niet moet komen. Wat moet er dan gebeuren? Hoe zit het met je loon? Wanneer je voor een gesloten deur staat en niet kan werken, moet je eerst en vooral zo snel mogelijk je werkgever verwittigen. Je werkgever moet dan zien of hij je een andere passende en gelijkwaardige opdracht kan aanbieden. Misschien kan je een zieke collega vervangen. Het moet wel zeker om een passende en zelfde opdracht gaan, men mag je geen opdracht geven die veel te ver is en men mag je ook niet vragen om bijvoorbeeld in het kantoor van de onderneming te poetsen. Als je werkgever je geen andere job kan geven dan kan je niet werken, MAAR dan moet je toch je normale loon krijgen alsof je zou gewerkt hebben. De uren in je contract moeten betaald worden. Een dag gedwongen verlof nemen of toegestane afwezigheid zonder loon, moet je niet aanvaarden. Economische werkloosheid kan in sommige gevallen wel. Je bent dan een dag werkloos en je krijgt een werkloosheidsvergoeding én je werkgever moet je 1,50 euro per werkloosheidsdag bijbetalen (voor maximaal 12 dagen of 18 euro per jaar). Kijk elke maand je loonbriefje goed na en controleer of alle contractuele uren betaald werden.

5 3 De klant heeft geen dienstencheques meer in huis. Wat betekent dit voor je loon? Stel, de klant is vergeten om nieuwe dienstencheques te bestellen. Je gaat werken en de klant kan voorlopig niet betalen. Je hebt dus meer uren gewerkt dan cheques ontvangen. Hoeveel uren loon moet je werkgever je dan betalen? Kan je werkgever de betaling van je loon uitstellen tot hij de dienstencheques heeft ontvangen? Je moet altijd betaald worden volgens je contractuele arbeidsduur, en zeker niet volgens het aantal binnengebrachte dienstencheques. Het betalen met dienstencheques is een zaak tussen de klant en de werkgever, waarmee jij als dienstencheque-werknemer niets te maken hebt. Verwittig de werkgever onmiddellijk dat de klant jou geen dienstencheques gegeven heeft voor het geleverde werk.

6 4 Moet je werkgever je arbeidskledij geven en wassen? Volgens de wet moet de werkgever je arbeidskledij geven en deze kledij ook onderhouden. Wat kan deze arbeidskledij zijn: een t-shirt? een schort? schoenen? In de sector van de dienstencheques zijn afspraken gemaakt die in elke onderneming minimum van toepassing moeten zijn. Arbeidskledij is kledij die moet vermijden dat de werknemer zich vuil maakt als gevolg van zijn werk. Het gaat dus om kledij dat het boven- én onderlichaam moet bedekken (t-shirt, bloes, hemd én broek of schort). De werkgever moet je ook van schoenen voorzien als je taken uitvoert die het gebruik van water of andere producten op vloeroppervlakken inhouden. Indien er een Comité Preventie en Bescherming op het Werk of een Syndicale Afvaardiging bestaat in je onderneming worden afspraken over de werkkledij vastgelegd in overleg met de werknemersafgevaardigden. Als jij je werkkledij zelf moet wassen en onderhouden, dan moet de werkgever je hiervoor een vergoeding betalen. Vanaf 1 juli 2009 is deze vergoeding 0,10 euro per gewerkte dag. Vanaf 1 juli 2010 wordt deze vergoeding 0,20 euro per gewerkte dag. Ook een halve werkdag wordt beschouwd als een gewerkte dag waarvoor je een vergoeding kan krijgen. Wie elke week bijvoorbeeld 5 voormiddagen werkt, krijgt vanaf 1 juli een vergoeding arbeidskledij van 1 euro per week.

7 5 Moet je geregeld op eigen kosten bellen naar het kantoor of naar de klanten? Sommige werknemers die werken met dienstencheques moeten af en toe zelf bellen, met hun eigen telefoon, naar de klanten of naar het bureau van hun onderneming. Uiteraard stellen ze dan de vraag of ze die kosten allemaal zelf moeten betalen, of kunnen ze die terugkrijgen van hun werkgever? In heel wat ondernemingen zijn hierover al afspraken gemaakt. Sommige bedrijven geven al hun werknemers een gratis gsm met een beperkt belkrediet. Andere bedrijven geven bijvoorbeeld elke maand een forfaitaire belvergoeding. De ondernemingen zelf kunnen ook een gunstige regeling afspreken met de gsm-operatoren. Voor de gehele sector bestaat er een aanbeveling om in elke onderneming een goede regeling uit te werken tegen 1 juli Dan volgt er een evaluatie van al deze regelingen. Iedere onderneming zou tegen die datum een regeling moeten hebben over het vergoeden van telefoonkosten. Is er op 1 juli 2010 nog geen telefoonregeling bij jou in de onderneming, contacteer dan ACV Voeding & Diensten.

8 6 Wie brokken maakt, moet ze ook betalen? Het kan iedereen overkomen, tijdens het poetsen breek je een vaas, een kader, Wie moet dan opdraaien voor de kosten? Je werkgever zal normaal gezien een verzekering hebben afgesloten voor de mogelijke schade die zijn werknemers kunnen veroorzaken. Dat is logisch. In dit geval zal het de verzekering zijn die de klant zal vergoeden voor de schade. Er zijn uiteraard vele soorten verzekeringen op de markt, de ene al duurder dan de andere. Zo zijn er ook verzekeringen die pas zullen betalen vanaf een bepaald bedrag. In deze gevallen is het de werkgever die deze vrijstelling zelf zal moeten betalen. In geen geval moet je zelf als werknemer betalen voor schade die je hebt veroorzaakt. Laat je niet onder druk zetten om zelf de vrijstelling of franchise te betalen als je iets stuk maakt.

9 7 Wat te doen bij ziekte of arbeidsongeval? Indien je ziek wordt, moet je volgende stappen ondernemen: 1. Onmiddellijk je werkgever verwittigen. Het is de werkgever die de klant verwittigt. 2. Aan je werkgever een medisch getuigschrift (doktersbriefje) van de huisarts bezorgen binnen de termijn die in het arbeidsreglement van je onderneming is bepaald. 3. Contacteer je ziekenfonds. Het ziekenfonds zal je een modelformulier bezorgen dat je moet laten invullen door je huisarts. Dit formulier moet je binnen de veertien dagen na het begin van de ziekte ingevuld terugzenden aan je ziekenfonds. Wanneer dit niet tijdig gebeurt, worden de vergoedingen verminderd. De werknemer die zijn arbeidsongeschiktheid heeft gemeld aan het ziekenfonds, ontvangt een bewijs van werkhervatting of werkloosheid dat bij de werkhervatting moet ingevuld worden door de werkgever en binnen de 8 dagen aan het ziekenfonds moet worden terugbezorgd. Om aanspraak te kunnen maken op de financiële bijdrage van de verzekeraar, moet een arbeidsongeval (ook een ongeval op de weg van of naar het werk) worden aangegeven door de werkgever. De werkgever kan de aangifte niet weigeren. Als je slachtoffer bent van een arbeidsongeval verwittig dan ook je ziekenfonds.

10 8 Welke zijn je wettelijke feestdagen? De 10 wettelijke betaalde feestdagen voor 2010 zijn: vrijdag 1 januari Nieuwjaar maandag 5 april Paasmaandag zaterdag 1 mei Feest van de arbeid donderdag 13 mei Hemelvaart maandag 24 mei Pinkstermaandag woensdag 21 juli Nationale feestdag zondag 15 augustus OLV-Hemelvaart maandag 1 november Allerheiligen donderdag 11 november Wapenstilstand zaterdag 25 december Kerstmis

11 Valt de feestdag op een dag dat je normaal werkt, dan heb je recht op loon voor die feestdag. De feestdag die op een zondag valt of op een dag van gewone inactiviteit (bv. zaterdag), dan moet die dag vervangen worden door een andere arbeidsdag. Indien deze vervangingsdag niet is vastgelegd in de sector of in de onderneming of in een akkoord met jouw werkgever dan is de vervangingsdag de eerste werkdag die volgt op de feestdag. Deze vervangingsdagen moeten vooraf bepaald worden. De werkgever moet vóór 15 december van het voorgaande jaar een bericht uithangen met de vermelding van deze vervangingsdagen. De werknemer heeft voor de feestdag (of de vervangingsdag) recht op zijn normaal loon. De werknemer verliest zijn recht op loon, indien hij zonder rechtvaardiging afwezig is geweest op de gewone arbeidsdag die aan de feestdag voorafgaat of erop volgt. Vraag aan je werkgever de vervangingsdagen voor 2010 op.

12 9 Een trouw of een overlijden in de familie? Als werknemer heb je recht op verlof (ook wel klein verlet of omstandigheidsverlof genoemd) bij bepaalde gebeurtenissen in je familie of voor bepaalde verplichtingen. Wat hieronder staat is slechts een minimum, sommige ondernemingen hebben betere regels. Reden Duur Huwelijk werknemer 2 dagen. Huwelijk van een kind van de Dag van het huwelijk. werknemer Vaderschapsverlof 10 dagen, op te nemen binnen de 4 maanden na de geboorte. Overlijden van echtgenoot, vader, 3 dagen. moeder, schoon- of stiefouder Overlijden van broer, zus, schoonbroer, schoonzus, grootouder, kleinkind Plechtige communie van je kind Verschijnen voor de rechtbank De dag van de begrafenis. Wanneer de overledene inwoont bij de werknemer, dan 2 dagen. De dag van de gebeurtenis, indien op een zon- of feestdag dan de werkdag voor of na de communie. De nodige tijd Wanneer een van deze gebeurtenissen zich voordoet, verwittig dan zo snel mogelijk je werkgever.

13 10 Heb je recht van spreken in je onderneming? Een dienstenchequebedrijf is een bedrijf als een ander. Dat betekent dat er in de dienstenchequebedrijven ook vakbonden actief kunnen zijn. In elke dienstencheque-onderneming vanaf 20 werknemers kan een syndicale afvaardiging (ook wel syndicale delegatie genoemd) opgericht worden. Hiervoor moet minstens een derde van de werknemers lid zijn van een vakbond. Deze syndicale afvaardiging kan binnen de onderneming afspraken maken met de directie, bijvoorbeeld over de arbeidskledij, een telefoonvergoeding, vervanging van feestdagen, Op die manier ontstaat er een goed overleg tussen vertegenwoordigers van de werknemers en de directie. Dat kan leiden tot goede afspraken en daar wordt iedereen beter van. Heb je interesse om zelf vakbondsafgevaardigde te worden, wil je opkomen voor je collega s, vraag dan meer informatie bij ACV Voeding en Diensten in je buurt. Je vindt de contactgegevens in deze folder.

14 Wat weet je nu over «werken met dienstencheques»? 1. Mag ik een warme maaltijd maken voor het gezin van mijn klant? 2. Hoeveel euro per economische werkloosheidsdag moet mijn werkgever bijbetalen? 3. Kan je werkgever de betaling van je loon uitstellen tot hij de dienstencheques van je klant heeft ontvangen? 4. Wanneer moet de werkgever jou van schoenen voorzien? 5. Tegen wanneer moet er bij jou in de onderneming een telefoonregeling uitgewerkt zijn? 6. Moet ik zelf opdraaien voor de kosten als ik bij een klant een vaas breek? 7. Als je ziek bent of een arbeidsongeval hebt, verwittig je onmiddellijk je werkgever en (vul aan)? 8. Op welke manier maakt de werkgever de vervangingsdagen van de feestdagen bekend? 9. Krijg je betaald verlof als je kind zijn of haar communie doet? 10. Hoeveel werknemers moeten lid zijn van een vakbond om een syndicale afvaardiging te kunnen oprichten in een dienstencheque-onderneming? De antwoorden na de vragen 1. Ja 2. 1,50 euro 3. Neen 4. Als je water of andere producten op de vloer gebruikt 5. Tegen 1 juli Neen 7. Het ziekenfonds 8. De werkgever moet een bericht uithangen 9. Ja, 1 dag 10. Minstens één derde

15 Meer info over het ACV-dienstencentrum bij jou in de buurt krijg je in AALST-OUDENAARDE Hopmarkt Aalst ANTWERPEN Nationalestraat Antwerpen BRUGGE OOSTENDE-WESTHOEK Oude Burg Brugge Dr. L. Colensstraat Oostende St. Jacobsstraat Ieper BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE Pletinckxstraat Brussel GENT-EEKLO Poel Gent KEMPEN Korte Begijnenstraat Turnhout LEUVEN L. Vanderkelenstraat Leuven LIMBURG Mgr. Broekxplein Hasselt MECHELEN-RUPEL Onder den Toren Mechelen MIDDEN-WEST-VLAANDEREN Henri Horriestraat Roeselare WAAS en DENDER H. Heymanplein St Niklaas ZUID-WEST-VLAANDEREN President Kennedypark 16D 8500 Kortrijk

16 Contactpersonen Dienstencheques ACV Voeding en Diensten Aalst Valère De Wint 053/ Brugge Henk Vanthournout 050/ Dendermonde Peter De Kreyger 052/ Ieper Ivan Bauwens 057/ Leuven Kris Vanautgaerden 016/ Mechelen Sofie De Keyser 015/ Roeselare Bart Ooms 051/ Turnhout Bram Dewilde 014/ Antwerpen Steve Rosseel 03/ Brussel Nancy Tas 02/ Gent Peter De Kreyger 09/ Kortrijk Jef Cattebeke 056/ Hasselt Joris Daemen 011/ Oostende Alain Degand 059/ Sint-Niklaas Wendy Buedts 03/ Nationaal secretariaat Kartuizersstraat BRUSSEL 02/ V.U.: Dominique Leyon, Haachtsesteenweg Brussel, april D/2010/0780/27

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be INHOUD 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? 3 2. Mag ik als student werken met een uitzendcontract? 3 3. Moet ik een contract

Nadere informatie

Werff rappant. in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector. 6 Fonds voor Bestaanszekerheid. 14 Neem stelling in, word delegee!

Werff rappant. in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector. 6 Fonds voor Bestaanszekerheid. 14 Neem stelling in, word delegee! Werff rappant 2012-2013 Speciale editie voor bouwvakkers in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector 6 Fonds voor Bestaanszekerheid 14 Neem stelling in, word delegee! Voorwoord inhoud 2 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

Hier kan je steeds terecht

Hier kan je steeds terecht Hier kan je steeds terecht ACV in je buurt ACV-Jongeren Postbus 10, 1031 Brussel www.acv-jongeren.be 02/246.32.33 (of.34) jongeren@acv-csc.be CM in je buurt Postbus 40, 1031 Brussel www.cm.be schoolverlaters@cm.be

Nadere informatie

AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW!

AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW! PC 330.03 TANDPROTHESEN OKT2014 Woordje van de nationaal verantwoordelijke 2013 was een belangrijk jaar. Op bevel van het Grondwettelijk Hof werden eindelijk - belangrijke stappen gezet in de richting

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen elektriciens www.abvvmetaal.be SAMEN STERK Voorwoord 4 1. Inkomen 6 1.1 Loonvoorwaarden 6 1.1.1 Index 6 1.1.2 Koopkracht 6 1.1.2.1 Ecocheques

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Metaalhandel www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wie

Nadere informatie

Nieuw sectorakkoord 2015-2016. Woordje van de Nationaal Secretaris PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID. Grote lijnen van het akkoord: JULI2015 INHOUD

Nieuw sectorakkoord 2015-2016. Woordje van de Nationaal Secretaris PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID. Grote lijnen van het akkoord: JULI2015 INHOUD PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID VOEDINGSINDUSTRIE JULI2015 Woordje van de Nationaal Secretaris Na weken vergaderen is het ons gelukt om een sectorakkoord af te sluiten met de werkgevers van de voedingsnijverheid.

Nadere informatie

HAAL ERUIT WAT ERIN ZIT

HAAL ERUIT WAT ERIN ZIT HAAL ERUIT WAT ERIN ZIT Wegwijs in de ACV-dienstverlening HAAL ERUIT WAT ERIN ZIT Wegwijs in de ACV-dienstverlening Het ACV heeft veel te bieden op het gebied van werk en inkomen. Het ACV-lidmaatschap

Nadere informatie

Brochure Gezinszorg. S O C i AL. OCMW Kampenhout. Dienstverantwoordelijke: Natalie Hamilton. Tel.: 016/314 328

Brochure Gezinszorg. S O C i AL. OCMW Kampenhout. Dienstverantwoordelijke: Natalie Hamilton. Tel.: 016/314 328 S O C i AL «vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn» Brochure Gezinszorg OCMW Kampenhout Dienstverantwoordelijke:

Nadere informatie

Hoe werkt de uitzendsector?

Hoe werkt de uitzendsector? Hoe werkt de uitzendsector? Opgelet: deze presentatie is een onderdeel van een opleiding van een halve dag over hoe de uitzendsector werkt. Deze presentatie kan handvaten bieden om beter gewapend contact

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be LM is er voor jou! Net afgestudeerd, wat nu? www.lm.be Inhoud Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 Op zoek naar een job 7 Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie

Nadere informatie

Werknemers zonder papieren: een rechtengids

Werknemers zonder papieren: een rechtengids Werknemers zonder papieren: een rechtengids 3 WAARSCHUWING: De regels in deze gids zijn algemene regels. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Een gespecialiseerde organisatie kan jouw specifieke situatie

Nadere informatie

Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen. Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012

Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen. Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012 Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

Inhoud. Maart 2009. Onthaalouders aangesloten bij een dienst voor opvanggezinnen 3

Inhoud. Maart 2009. Onthaalouders aangesloten bij een dienst voor opvanggezinnen 3 Inhoud Maart 2009 I Onthaalouders aangesloten bij een dienst voor opvanggezinnen 3 1. Wat betekent werken als onthaalouder bij een dienst? 3 2. Voorwaarden om aan te sluiten bij een dienst 3 3. Vergoeding

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 29. Bent u goed verzekerd? Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over verzekeringen. Van één woord twee woorden maken. Verleden

Nadere informatie

Armoede op de werkvloer

Armoede op de werkvloer Armoede op de werkvloer Bijlage bij Vakbeweging nr. 767 10 oktober 2012 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel afgiftekantoor Brussel X Armoede

Nadere informatie

België - Belgique 9000 Gent X 4/1032 Nieuws Startersdagen voor PAB PGB-experiment Interview met twee assistentes

België - Belgique 9000 Gent X 4/1032 Nieuws Startersdagen voor PAB PGB-experiment Interview met twee assistentes België - Belgique PB 9000 Gent X 4/1032 Nieuws april I mei I juni 2011 Startersdagen voor PAB blz.4 PGB-experiment blz.9 Interview met twee assistentes blz.12 Gratis naar REVA! > 10 GESLAAGD LANCERINGSFEEST

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN

EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten vzw EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN De Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten helpt sinds enkele jaren buitenlandse werknemers die in

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie