Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen"

Transcriptie

1 Driemaandelijks tijdschrift van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 62 februari 2004 Gedragsregels op rotondes Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen 1

2 2

3 inhoud Kort De wereld van de verkeersveiligheid in een notendop Communicatie Vergelijking van 24 verkeersveiligheidscampagnes tussen 1997 en 2003 Vlaanderen Nieuwe verkeerseducatieve boeken voor jonge kinderen Gedrag Hoeveel glazen kun je drinken voor je de wettelijke limiet bereikt? Hoe bereken je je alcoholgehalte? Uitrusting Het nut van de veiligheidsgordel hoeft niet meer te worden bewezen. Wij berekenden het aantal mensenlevens dat een stijging van de gordeldracht zou kunnen sparen Een studie van fietsongevallen, en voorstellen om de fietshelm nog doeltreffender te maken Voertuigen De technische controle bestaat sinds Meer details over dit belangrijke aspect van de verkeersveiligheid Wetgeving Voorstelling van de nieuwe verkeersregels voor fietsers, rolschaatsers en stepgebruikers Infrastructuur De gedragsregels op rotondes zijn niet altijd vanzelfsprekend. Op 1 januari 2004 werden nieuwe bepalingen van kracht Handhaving Automatische camera s bewijzen hun nut. Een overzicht van de cijfers Interview Gesprek met Claude Delire, afgevaardigd beheerder van Autolux Via Secura is een uitgave van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw, Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel. Tel.: 02/ Fax: 02/ Internet: Hoofdredacteur: Werner DE DOBBELEER - Hebben meegewerkt aan dit nummer: Myriam ADRIAENSEN, Koen BASTAERTS, Marie-Noëlle COLLART, Werner DE DOBBELEER, Lynn DUPUIS, Ingrid ENGELS, Anne-Marie GALLOY, Eddy GILISSEN (foto s), Benoit GODART, Michèle GUILLAUME, Liesbeth HOLLANTS VAN LOOCKE, Jean-Marie JOLLY, Rob MANNAERTS, Christiane NEUVILLE, Jean-Manuel PAGE, Jacqueline PRIGOGINE, Miran SCHEERS, Josiane VAN CAUWELAERT, Luc VAN LINTHOUT, Bénédicte VEREECKE. Verantwoordelijke uitgever: Christian VAN DEN MEERSSCHAUT - Haachtsesteenweg Brussel Abonnementen: Een abonnement op Via Secura kost 7,44 per jaar. Inlichtingen: Jan BAETENS, tel. 02/ Layout: TAM TAM ISSN: De artikels uit dit tijdschrift mogen overgenomen worden in andere publicaties, op voorwaarde dat de bron duidelijk wordt vermeld. De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties. 3

4 kort Frankrijk: aantal verkeersdoden daalt aanzienlijk In 2002 werden in Frankrijk verkeersdoden geteld, wat neerkomt op een afname van 6% ten opzichte van 2001 (7.720). Deze bemoedigende tendens lijkt zich verder te zetten en tekent zich zelfs nog scherper af, aangezien het aantal verkeersdoden in de eerste 7 maanden van 2003 met 24% daalde ten opzichte van dezelfde periode in De Franse president heeft de strijd tegen de verkeersonveiligheid uitgeroepen tot prioriteit nummer één van zijn vijfjarige ambtstermijn, waarmee hij het engagement van de overheid extra in de verf zette. Na de Franse Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid in september 2002, werkte een Interministerieel comité in december van dat jaar een actieprogramma uit. Een verbetering van de handhaving werd daarbij gekoppeld Actie technische staat van het voertuig Volgens een enquête kampt een derde van de voertuigen in België met een probleem aan de banden. Eveneens alarmerend is dat een vierde van de voertuigen rijdt met minstens één versleten schokdemper. Tot slot wordt een op de vijf voertuigen afgekeurd omwille van een defect aan de lichten. Automobilisten beseffen echter nog onvoldoende dat een voertuig in slechte staat minstens gedeeltelijk aan de basis kan liggen van ongevallen. Bijgevolg zijn ze weinig geneigd kosten te maken. Velen stellen de vervanging van versleten onderdelen, die ze beschouwen als een gedwongen aankoop, uit tot het laatste moment, ofwel wachten ze tot de technische controle. Met de verslechterde rijomstandigheden bij het aanbreken van de winter was het belangrijk om opnieuw de aandacht te vestigen op het belang van de vijf voornaamste onderdelen die de basis vormen van een veilig voertuig: de schokbrekers, de lichten, de remmen, de banden en de ruitenwissers. Van 3 november tot 3 december 2003 liep daarom een gezamenlijke campagne van Federauto en GOCA. De campagne had als doel om autobestuurders erop te wijzen dat een voertuig in goede staat een garantie is voor een grotere veiligheid. Ze spoorde hen aan om beter zorg te dragen voor de basisonderdelen van hun wagen en deze regelmatig te laten controleren door een erkend vakman. Concreet konden de bestuurders de vijf basisonderdelen van hun voertuig gratis laten nakijken door de vakbedrijven die aan de actie deelnamen. - aan meer preventie. Naast de ordediensten moesten de aangekondigde maatregelen ook het onderwijs (meer verkeerseducatie), de gezondheidssector (medische evaluatie van de rijgeschiktheid) en de onderzoekswereld (beter inzicht in de ongevallen) mobiliseren. De aankondiging van de maatregelen, de vastberadenheid van de overheid inzake handhaving en de grote media-aandacht voor de problematiek hebben een bewustwordingsproces op gang gebracht. Bovenop deze bemoedigende vaststelling komt er een nieuw plan tegen verkeersagressie, waaraan de verschillende betrokken actoren deelnemen. dossier_actualite/securite_routiere/ index.shtml Knipperen = communiceren De Franse verkeersveiligheidsorganisatie La Prévention Routière begon eind 2003 met een nieuwe campagne over het gebruik van de richtingaanwijzers, Il y a 1001 manières de communiquer. Au volant, c est le clignotant. De campagne herinnert automobilisten aan het verplichte gebruik van de richtingaanwijzers, en benadrukt dat dit één van de belangrijkste middelen is om met de andere weggebruikers te communiceren. Uit een enquête blijkt dat 35% van de bevraagde bestuurders menen dat de anderen nooit of bijna nooit hun richtingaanwijzers gebruiken. Deze nalatigheid komt het vaakst voor bij het afslaan (genoemd door 51% van de bevraagden), op rotondes (44%) en om in te halen (33%). 5% van de bevraagden zegt slachtoffer te zijn geweest van een verkeersongeval (en 31% risico op een ongeval te hebben gelopen) doordat een andere bestuurder zijn richtingaanwijzers niet had aangezet. De grote meerderheid weet dat het niet-gebruiken van de richtingaanwijzers een inbreuk is op de wegcode. Levend verkeerspark De Provincie Vlaams-Brabant promoot een nieuw concept, het «levend verkeerspark», dat lokale initiatiefnemers ertoe moet aanzetten om in hun gemeente een educatief project rond verkeer te starten. Met de ervaring die eerder werd opgedaan in de gemeente Beersel heeft de provincie Vlaams-Brabant samen met de gemeente Beersel, de lokale politie aldaar en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een werkboek opgesteld met richtlijnen voor de organisatie van een levend verkeerspark. Het is een praktische handleiding die de meest recente concepten en ideeën inzake verkeerseducatie bevat, bestemd voor gemeenten, politiezones en scholen. De handleiding zit in een ringmap en kan gratis worden ontleend 4

5 kort bij alle Vlaams-Brabantse gemeentebesturen en politiezones, en is ook beschikbaar via het internet. Hoffelijkheidsweek Verschillende verenigingen die actie voeren voor veiliger verkeer hebben samen de vzw De weg delen opgericht. Hun eerste project is het organiseren van een nationale Week van de hoffelijkheid in het verkeer, van 14 tot 19 december De doelstelling is om risico- en agressief gedrag in het verkeer te voorkomen, en om door meer verstandhouding tussen alle weggebruikers bij te dragen tot een beter verkeersklimaat. Om dit te bereiken moet iedereen zich bewust worden van het feit dat de weg een openbare ruimte is die je met respect en hoffelijkheid moet delen met de anderen. Belg tweede beste Young European Truck Driver Een Belg, Laurens D Huyvetter, behaalde de tweede plaats in de Europese finale van de Young European Truck Driver -wedstrijd die door Scania werd georganiseerd en waarin de 27-jarige Italiaan Michele Sandri als eerste eindigde. Doe zoals ik, rij vlot en denk aan je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen!, aldus de gelukkige winnaar. De Young European Truck Driver is de grootste wedstrijd voor jonge beroepschauffeurs in Europa. Er waren 6000 deelnemers die in 1973 of later geboren waren. De wedstrijd was een groot succes, vooral omdat er zoveel aandacht voor veiligheid op de weg en het milieu was. Daarom heeft Scania beslist om de Young European Truck Driver -wedstrijd opnieuw te organiseren in De finalisten waren afkomstig uit elk van de 15 lidstaten van de Europese Unie en uit Noorwegen, Zwitserland, Polen, Slowakije en de Tsjechische Republiek. De eerste kwalificatieronde omvatte verschillende rijvaardigheidstesten en proeven rond economisch rijden. De zes beste chauffeurs plaatsten zich daarna voor de finale die voor een tribune van toeschouwers plaatsvond. Rijgeschiktheidsattesten voor houders rijbewijs C, CE, D, DE Alle houders van een rijbewijs C, CE, D of DE behaald voor 1 januari 1989 moeten zich ten laatste op 31 maart 2004 in orde stellen met de medische normen inzake rijgeschiktheid. De oorspronkelijke einddatum om zich in orde te stellen was 30 september De overgangsperiode werd echter uitzonderlijk verlengd omwille van het grote aantal laattijdige aanvragen, die leidden tot wachtlijsten in de medische centra. Concreet moeten de rijbewijshouders in kwestie zich in het bezit stellen van een rijgeschiktheidsattest groep 2. Dergelijk attest kunnen ze bekomen bij een medisch centrum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid of bij een arbeidsgeneeskundige dienst (via de werkgever). De aanvragers dienen een oogonderzoek en een algemeen medisch onderzoek te ondergaan. Bestuurders van voertuigen waarvoor een rijbewijs C, CE, D of DE vereist is en die na 31 maart 2004 niet in het bezit zijn van een rijgeschiktheidsattest, riskeren een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maand en/of een boete van 200 tot 2000 euro, evenals een vervallenverklaring van het recht tot sturen. route/medrijb.pdf Nieuwe aanbevelingen Europese Commissie De Europese wegen tellen jaarlijks ongeveer verkeersdoden, vooral te wijten aan overdreven snelheid, rijden onder invloed van alcohol en het niet dragen van de veiligheidsgordel. Diverse studies wijzen erop dat politiecontroles een belangrijk en doeltreffend middel zijn om het aantal ongevallen met doden en gewonden te verminderen. Door nieuwe aanbevelingen te formuleren inzake verkeerscontroles wil de Europese Commissie bijdragen tot de doelstelling om jaarlijks levens te redden in het verkeer en letselongevallen te voorkomen. De belangrijkste aanbevelingen betreffen het opstellen van nationale verkeershandhavingsplannen die per lidstaat de aanbevelingen van de Commissie ten uitvoer brengen, de regelmatige evaluatie en aanpassing van deze plannen, en garande levens redden op onze wegen. Een gedeelde verantwoordelijkheid...is de titel van een Europees actieprogramma voor de verkeersveiligheid dat in een zestigtal pagina s de huidige situatie, de uitdagingen en de mogelijkheden van de Europese Unie op dit vlak beschrijft. De publicatie geeft ook een gedetailleerde opsomming van een zestigtal specifieke maatregelen en herbevestigt de algemene doelstelling om tegen 2010 het aantal verkeersdoden te halveren (momenteel vallen in de EU jaarlijks verkeersdoden). Het programma moet zowel privé- als beroepsweggebruikers aansporen tot beter verkeersgedrag, de auto-industrie aanmoedigen om veiliger wagens te produceren en de overheid ertoe aanzetten om de verkeersinfrastructuur te verbeteren. Het is ook de bedoeling om binnen de Europese Commissie een Europees studiecentrum voor de verkeersveiligheid op te richten. Nieuw is dat het programma alle betrokken partijen, zowel uit de overheids- als uit de privé-sector, aanzet om een Europees verkeersveiligheidshandvest te ondertekenen. energy_transport/publication/ transport_policy_nl.htm 5

6 kort ren dat politiecontroles steeds in combinatie met informatie- en sensibilisatiecampagnes plaatsvinden. Wat de voornaamste ongevaloorzaken betreft, doet de Commissie de volgende aanbevelingen: inzake snelheid, automatische camera s installeren en procedures opstellen die het mogelijk maken om grote aantallen overtredingen te verwerken; inzake rijden onder invloed, a-select controleren en ademtests met onmiddellijke bewijswaarde gebruiken; inzake gordeldracht, verschillende keren per jaar gedurende een bepaalde periode intensieve controle-acties organiseren. Bob was er terug Universitaire opleiding verkeerskunde Het Limburgs Universitair Centrum (LUC) start met een opleiding Bachelor en Master Verkeerskunde. Het is voor het eerst dat een dergelijke opleiding op universitair niveau in ons land wordt aangeboden. De opleiding heeft tot doel verkeerskundigen te vormen die bijdragen aan een duurzame verkeers- en mobiliteitsontwikkeling. Dit houdt onder meer in het signaleren van bestaande verkeersproblemen en het opsporen van trends en ontwikkelingen die haaks staan op een duurzame ontwikkeling van de samenleving, het onderzoeken en analyseren van verkeersproblemen, het bespreekbaar maken van deze problemen, het structureren van de oplossingsruimte en eventueel concrete oplossingen voordragen, en hierover communiceren in een breed maatschappelijk debat. De academische opleiding Verkeerskunde is gespreid over 5 jaar en is opgesplitst in een Bachelor (3 jaar) en Master (2 jaar). Het opleidingsprogramma is uniek omdat de verkeerskunde zeer ruim wordt opgevat als een omgevingswetenschap. Vakken als ruimtelijke ordening, verkeersbouwkunde, verkeers- en mobiliteitsgedrag komen aan bod. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan specialismen zoals verkeersrecht, ontwerpen van infrastructuur (zoals fietsers en voetgangersvoorzieningen), geografische informatiesystemen (GIS), milieueconomie, kosten-batenanalyse, intelligente transportsystemen, modellen van verkeersveiligheid, milieubeleid en zorg, enzovoort. Naast een groep algemene vakken die garant staan voor een multi-disciplinaire opleiding, wordt het programma wordt verder gekenmerkt door het grote aantal case-studies, reeds vanaf het eerste jaar. Wie meer wil weten kan de uitgebreide brochure Studiekeuzegids Verkeerskunde aanvragen via tel of Bijkomende info: tel , Zoals elk jaar stond ook bij de jongste campagne tegen rijden onder invloed de figuur van Bob centraal, de bestuurder die niet drinkt en de anderen veilig terug thuis brengt. De statistieken leren ons dat dergelijke campagnes noodzakelijk blijven. Zo speelde alcohol in 2001 een rol in meer dan ongevallen, waarbij 136 doden, 950 zwaargewonden en lichtgewonden vielen. Dit fenomeen heeft niet enkel betrekking op ons land: jaarlijks verliezen in Europa mensen het leven in alcoholgerelateerde ongevallen. Minder dan 5% van de bestuurders rijdt onder invloed, maar deze kleine groep is wel verantwoordelijk voor minstens 20% van alle zwaargewonden en doden op de wegen van de EU. Op de affiche van de jongste campagne werd het goede gedrag in de verf gezet, met Bob als hoofdpersonage. Nuchter als hij is, leidt Bob de polonaise in goede banen, terwijl zijn tegenpool, de niet- Bob, in de tv-spot de andere feestneuzen ten val brengt. Net als in 2002 werd de campagne van het BIVV en de Arnoldus Groep gedeeltelijk bekostigd door de Europese Commissie, zodat ze kon worden georganiseerd in maar liefst 8 Europese landen (België, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk). Bobs succes overstijgt de landsgrenzen, en de Europese subsidies kunnen deze impact alleen maar vergroten, zoals blijkt uit de bestendige toename van het aantal deelnemende landen. Mobiliteitsplan Vlaanderen goedgekeurd In oktober 2003 heeft de Vlaamse regering het Mobiliteitsplan Vlaanderen goedgekeurd. Het plan bevat beleidsaanbevelingen inzake mobiliteit en verkeersveiligheid, en kijkt vooruit tot De doelstellingen: we moeten vlot thuis en op het werk geraken, wie zich wil verplaatsen moet dat ook kunnen in veilige omstandigheden en zonder anderen last te berokkenen, de natuur en het milieu inbegrepen. Om de doelstellingen te bereiken wordt een aantal maatregelenpakketten voorgesteld. Op de korte termijn wordt prioritair werk gemaakt van de veiligheid en de bereikbaarheid. Om het autoverkeer terug te dringen moet de kwaliteit van de vervoersalternatieven drastisch worden verhoogd. Voor een veiliger en vlotter verkeer moet de bestaande weginfrastructuur zo efficiënt mogelijk worden beheerd. Carpooling en autodelen moeten worden gestimuleerd, en het marktaandeel van openbaar vervoer, fiets en binnenvaart moet groeien. In het plan is ook voorzien dat weggebruikers worden aangespoord tot een aangepast rijgedrag door sensibiliseringscampagnes en 6 Via Secura nr. n 62

7 kort rigoureuze controles. Nieuwe technologische toepassingen moeten leiden tot intelligente, veilige en milieuvriendelijke voertuigen. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de veralgemeende invoering van ISA (Intelligente Snelheids Aanpassing). Nieuwe indeling verkeersovertredingen De nieuwe verkeersveiligheidswet die verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2003, wordt op 1 maart 2004 van kracht. Deze wet deelt de overtredingen in nieuwe categorieën in en voorziet in een snellere afhandeling van de boetes. De zware overtredingen zijn onderverdeeld in drie categorieën (zie tabel hieronder). In de eerste categorie bevinden zich onder andere parkeren op een oversteekplaats voor voetgangers of op een parkeerplaats voor personen met een handicap, het niet naleven van de veiligheidsafstanden, en rijden met onaangepaste snelheid. Hiervoor wordt een onmiddellijke inning van 150 euro voorgesteld. In de tweede categorie (onmiddellijke inning van 175 euro) vindt men overtredingen zoals het niet naleven van de voorrangsregels, het niet doorlaten van prioritaire voertuigen, inhalen of niet rechts blijven rijden terwijl men ingehaald wordt, en het negeren van een rood of oranjegeel licht. In de derde categorie tenslotte omvat overtredingen zoals rechts inhalen waar dit verboden is, zonder vergunning deelnemen aan snelheidswedstrijden op de openbare weg, en rechtsomkeer maken of achteruit rijden op de autosnelweg. Andere inbreuken die niet behoren tot de categorie van de zware overtredingen worden aangeduid als gewone overtredingen en leiden tot een onmiddellijke inning van 50 euro. Als het onmogelijk is om over te gaan tot onmiddellijke inning, bijvoorbeeld indien de overtreding door een onbemande camera werd geregistreerd, voorziet de wet in de verzending van een bevel tot betaling. In de andere gevallen zal het parket minnelijke schikkingen voorstellen zoals voordien het geval was. Geen voorrang geven aan een prioritair voertuig is een zware overtreding van de 2 e graad Zware overtredingen 1 e graad Zware overtredingen 2 e graad Zware overtredingen 3e graad zwakste weggebruikers hinderen of onrechtstreeks in gevaar brengen, of de verdeling van de openbare ruimte schaden voertuig niet beheersen, anderen onrechtstreeks in gevaar brengen of elkaar wederzijds hinderen toegelaten maximumsnelheid met 10 km/u overschrijden, behalve in zones waar de snelheid tot 30 km/u beperkt is, woongebieden en schoolomgevingen gedragingen inzake inschrijving waardoor overtreders zich aan vervolging kunnen onttrekken andere weggebruikers rechtstreeks in gevaar brengen, meer bepaald door aangevatte manoeuvres negeren van verkeersborden of voorschriften inzake doorstroming en veiligheid van het verkeer toegelaten maximumsnelheid met 20km/u tot 40 km/u overschrijden, of met 10km/u overschrijden in zones waar de snelheid tot 30 km/u beperkt is, woongebieden en schoolomgevingen fraude inzake inschrijving of identificatie van voertuigen gedragingen die andere weggebruikers rechtstreeks in gevaar brengen en vergelijkbaar zijn met zware fout niet naleven van bevelen van bevoegd persoon gedragingen met zeer zware voorzienbare schadelijke gevolgen, met name wegens waarschijnlijkheid om ongevallen te veroorzaken toegelaten maximumsnelheid met 40 km/u overschrijden, of met meer dan 20 km/u in zones waar de snelheid tot 30 km/u beperkt is, woongebieden en schoolomgevingen Eind februari publiceert het BIVV een gratis brochure met de belangrijkste punten van de nieuwe wet. Info: 02/ of 7 Via Secura n 62

8 communicatie En de winnaar is Bob! Vergelijking van 24 verkee Jaarlijks organiseert het BIVV 6 sensibilisatiecampagnes waarbij doelgroep en aanpak verschillen naargelang van het thema. Na elk van deze campagnes vindt een post-test plaats van de affiche en van de tv-spots. 83 % Jaar : 2000 Thema : alcohol Aanpak : positief, sympathiek Het hierna vermelde klassement heeft betrekking op alle campagnes tussen december 1997 en juni Via een face-to-face enquête wordt gemeten welke impact de affiche heeft bij een duizendtal personen, representatief voor de Belgische bevolking vanaf 15 jaar. De impact van de tv-spot wordt gemeten nadat hij in een reclameblok werd uitgezonden. 50 tv-kijkers vanaf 21 jaar die de dag voordien het betreffende reclameblok zagen, worden telefonisch geïnterviewd. Algemene balans 49 punten scheiden de koploper Het is feest als Bob rijdt van de rode lantaarn Voetgangers zijn geen hindernissen. Amper 2 van de 24 campagnes haalden minder dan 50%. Het Bobconcept steekt qua populariteit en waardering met kop en schouders boven de andere campagnes uit. De 6 Bob-campagnes behoren met scores van ten minste 75 % tot de top-7 van het algemeen klassement. 78 % Jaar 77 % Jaar 76 % Jaar Jaar : 2001 Thema : zwakke weggebruikers Aanpak : positief, duidelijk Jaar : 1998 Thema : alcohol Aanpak : positief, western Jaar : 1997 Thema : alcohol Aanpak : positief, beroep op de fantasie 88 % Jaar : 2001 Thema : alcohol Aanpak : positief, gebaseerd op responsabilisering 75 % Jaar Jaar : 2002 Thema : alcohol Aanpak : ironisch, gesymboliseerd door een niet-bob 85 % Jaar : 1999 Thema : alcohol Aanpak : positief, realistisch, sympathiek 74 % Jaar Jaar : 2001 Thema : hoffelijkheid Aanpak : positief, interpellerend 8 1 In 2002 kwam de gordelcampagne niet op televisie. Er was enkel een radiospot die achteraf niet werd geëvalueerd. Met deze campagne werd dus geen rekening gehouden.

9 communicatie rsveiligheidscampagnes 73 % Jaar : 2001 Thema : veiligheidsafstand Aanpak : humoristisch, interpellerend 63 % Jaar : 2002 Thema : zwakke weggebruikers Aanpak : symbolisch, vleugje optimisme, somber 71 % Jaar Jaar : 2001 Thema : gordeldracht Aanpak : emotioneel, interpellerend, trekt de aandacht 63 % Jaar Jaar : 2002 Thema : snelheid Aanpak : emotioneel, destabiliserend 69 % Jaar Jaar : 2002 Thema : GSM Aanpak : sarcastisch, interpellerend 61 % Jaar Jaar : 2003 Thema : snelheid Aanpak : symbolisch, emotioneel 66 % Jaar Jaar : 2000 Thema : zwakke weggebruikers Aanpak : emotioneel 58 % Jaar Jaar : 2001 Thema : GSM Aanpak : wetenschappelijke vaststelling 66 % Jaar Jaar : 1999 Thema : snelheid Aanpak : positief, emotioneel, sociale druk 58 % Jaar Jaar : 2003 Thema : gordeldracht Aanpak : symbolisch, positief 65 % Jaar Jaar : 2000 Thema : gordeldracht Aanpak : positief, emotioneel 55 % Jaar Jaar : 2003 Thema : zwakke weggebruikers Aanpak : interpellerend, realistisch, hard 9

10 communicatie 51 % Jaar : 1999 Thema : gordeldracht Aanpak : positief, humoristisch 46 % Jaar : 2000 Thema : snelheid Aanpak : emotioneel, humoristisch, sociale beoordeling 51 % Ja Jaar : 1999 Thema : gordel Aanpak : positief, knipoog 39 % Ja Jaar : 2000 Thema : zwakke weggebruikers Aanpak : surrealistisch Besluit De aanpak van de campagnes is doorgaans positief, zacht en interpellerend. Studies hebben aangetoond dat sommige methodes zoals angstinductie of afschrikkende beelden een onmiddellijk effect hebben, en de mensen kortstondig van gedachten doen veranderen in plaats van een duurzame attitudewijziging tot stand te brengen. De effecten van deze boodschappen ebben veel sneller weg dan bij andere soorten boodschappen. De herhaling van een afschrikwekkende boodschap leidt tot gewenning en doet de angst geleidelijk aan afnemen. Een andere sensibilisatiemethode bestaat erin de weggebruikers niet te wijzen op wat ze te verliezen hebben, maar hen te tonen welk voordeel ze hebben bij een bepaald verkeersgedrag. Het gaat hier om de zachte aanpak. De ingrediënten hiervan zijn emotie, sociale identificatie, humor en maatschappelijke afkeuring van het negatieve gedrag. De tone-of-voice is steeds positief. De vergelijkende studie van 24 campagnes brengt grote verschillen aan het licht die niet samenhangen met het thema of de aanpak. Enkel over de Bob-campagnes, die helemaal bovenaan de rangschikking staan, is iedereen eensgezind positief. Het Bob-concept is in 1995 ontstaan en werd algauw aanvaard en gewaardeerd. Het concept is doorheen de jaren geëvolueerd, maar de rode draad, Het is feest als Bob rijdt, bleef behouden en werd afwisselend gebruikt als baseline en als slogan. Ook de aanpak bleef ongewijzigd: positief, valoriserend, met een feestelijk tintje en gebaseerd op responsabilisering van de bestuurder. Enkel de doelgroep varieert van het ene jaar op het andere. In 2002 was Bob niet meer de hoofdfiguur, waardoor de campagne minder vruchten afwierp. Enkel de Bob-campagnes werden geëvalueerd op lange termijn. Ze kennen zo n succes dat thans ook andere Europese landen het concept gebruiken. In 2002 werd voor de snelheidscampagnes een nieuwe strategie gehanteerd om het te positieve beeld over snelheid te doorbreken door twee meisjes, Tine en Sophie, te laten inspelen op de emoties van de automobilisten. Het is nog te vroeg om dit concept te evalueren en om te weten te komen of onze twee woordvoersters Bobs succes kunnen evenaren. Alle andere campagnes zijn eenmalig en zijn heel uiteenlopend qua publiek, boodschap en aanpak. De interpellerende boodschappen behalen goede scores, maar kunnen evenzeer worden uitgewerkt aan de hand van humor of emotie. Dit bevestigt wat al bleek uit de resultaten van de vorige jaren: er bestaat geen wondermiddel op het vlak van communicatie. Alles hangt af van het tijdstip en van de wijze waarop de boodschap overkomt Jacqueline PRIGOGINE 10

11 Leuke educatieve boeken voor jonge kinderen Goed begonnen is half gewonnen! Vlaanderen Verkeerseducatie kan niet vroeg genoeg beginnen. Dat staat als een paal boven water. Een andere zekerheid is dat het best ook op een leuke manier aangebracht wordt. Voldoende reden dus voor het BIVV om enthousiast in zee te gaan met Standaard Uitgeverij. Al enkele jaren geleden zag een eerste gezamenlijke Mustiboekje rond verkeer het daglicht, Met Musti in de auto. Dit kreeg er nu een broertje bij, Veilig op de fiets. Beide boekjes zijn bestemd voor kinderen van 2 tot 7 jaar Standaard Uitgeverij nv / VRT / CORVELI / VAR Standaard Uitgeverij nv / VRT / CORVELI / VAR. Voor iets oudere kinderen, van 4 tot 10 jaar, werd door Dirk Nielandt het superleuke (voor)leesboek Prinses Binnen rent naar buiten geschreven. Katrien Van Schuylenbergh illustreerde het boek met heel kleurrijke en grappige tekeningen. In het boek zetten vragen over het verkeer de kinderen aan om mee te leven met het verhaal en na te denken over het eigen verkeersgedrag. De cel Educatie van het BIVV werkte nauw samen met de auteur en de illustratrice, zodat ook in verkeersopzicht de boeken geslaagd genoemd mogen worden Standaard Uitgeverij nv. Must heeft een nieuwe fiets gekregen en daar hoort natuurlijk ook een fietshelm bij. Meneer Konijn vindt die fietshelm aanvankelijk maar niets en heeft een lesje nodig om overtuigd te worden van het nut ervan. Prinses Binnen holt haar bal achterna en komt zo voor het eerst op haar eentje op straat terecht. Daar ontmoet ze Bas en samen gaan ze op zoek naar de bal. Bas leert de wereldvreemde Prinses Binnen hoe het er in het verkeer aan toe gaat. Op die manier wordt een aantal verkeersregels uitgelegd. De kinderen kunnen het verhaal goed volgen dankzij de mooie kijkplaten en worden gestimuleerd om actief mee te denken. De boodschap je veilig vastklikken in de auto wordt door Musti, Meneer Konijn en Mevrouw Schildpad overtuigend gebracht. Een uitstekend (voor)leesboek voor kinderen die het nog niet gewoon zijn om zich veilig vast te maken in de auto. Deze boeken worden verspreid via de gebruikelijke kanalen van Standaard Uitgeverij (onder meer de Standaard Boekhandels). Ze zijn tevens te bestellen bij het BIVV, via de website be of per fax ( ): Met Musti in de auto: ref. N882 6,20 Musti. Veilig op de fiets: ref. N889 6,20 Prinses Binnen rent naar buiten: ref. N890 13,75 Ingrid ENGELS 11

12 verkeersgedrag Bob is nog steeds de eenvoudigste oplossing Alcohol en rijden: reeds nadelig vanaf één glas Zelfs in geringe hoeveelheden heeft alcohol een aanzienlijk effect op de rijvaardigheid. Nochtans achten tal van automobilisten zichzelf in staat te rijden zolang ze zich niet totaal dronken voelen. Een praktische test in het rijvaardigheidscentrum van Nijvel bewees het tegenovergestelde. De opzet was eenvoudig: mannen en vrouwen van verschillende leeftijden dezelfde hoeveelheid alcohol laten drinken en onderzoeken welke invloed dit heeft op de rijvaardigheid. Voor en na een rijkelijk van drank voorziene maaltijd (2 glazen schuimwijn, 3 glazen wijn en 1 digestief) legden de 10 proefkonijnen rijvaardigheids- en reflextests af. Leeftijd Gewicht Alcoholgehalte na de maaltijd (mg/l) Alcoholgehalte een uur later (mg/l) Reflextijd in nuchtere toestand (honderdsten van een seconde) Reflextijd na alcoholgebruik (honderdsten van een seconde) Yvonne ,48 0, Philippe ,31 0, Angélique ,25 0, Olivier ,35 0, Marie-Claire ,39 0, Christian ,29 0, Monique ,28 0, Nathanaël ,37 0, Jean-Michel ,17 0, Frédéric ,17 0, Opmerking : De alcoholgehaltes in de tabel hierboven zijn uitgedrukt in mg/l. Sinds 1 december 1994 wordt het resultaat van de ademtest uitgedrukt in milligram alcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht. Aan de hand van een omzettingscoëfficiënt lucht/bloed berekenden we dat : 0,22 mg/l uitgeademde alveolaire lucht = 0,5 of 0,5 g per liter bloed 0,35 mg/l uitgeademde alveolaire lucht = 0,8 of 0,8 g per liter bloed Opgelet : studies wijzen uit dat deze coëfficiënt aanzienlijk kan verschillen van persoon tot persoon (zo kan dit cijfer veel hoger liggen als de persoon in kwestie een heel actieve lever heeft). Daarom gaven wij de voorkeur aan aanduidingen in mg/l en hebben wij deze niet omgerekend naar promille ( ). Alcoholgehalte Na de maaltijd zaten 8 van de 10 kandidaten boven de wettelijke limiet. Hun alcoholgehalte was echter beduidend verschillend, hoewel ze allen in dezelfde tijdspanne evenveel dronken. Het hoogste alcoholgehalte (bijna 0,5 mg/l) lag maar liefst driemaal zo hoog als het laagste! Nochtans werd in alle gevallen de rijvaardigheid negatief beïnvloed: concentratieverlies, roekeloos gedrag, verminderde precisie van de bewegingen Bovendien leverden alle reflextests na de maaltijd matige resultaten op Test uitgevoerd door Touring op 4 oktober 2003 in het rijvaardigheidscentrum van Peugeot te Nijvel, in samenwerking met La Dernière Heure/Les Sports.

13 verkeersgedrag Verklaringen Tal van factoren kunnen bij verschillende personen die evenveel dronken, leiden tot verschillende resultaten : - disfunctie of trage werking van de lever en het proces van de alcoholopname door het organisme (verschilt van persoon tot persoon); - de emoties van het ogenblik (zenuwachtigheid, stress ); - zwaarlijvigheid; - geslacht (vrouwen kunnen meestal minder goed tegen alcohol dan mannen); - leeftijd (personen jonger dan 18 of ouder dan 60 jaar moeten extra uitkijken); - gewenning; - het feit of men al of niet nuchter is. In nuchtere toestand raak je sneller boven je theewater; - het drinktempo; - het feit of de alcohol al of niet werd gebruikt samen met water of vruchtensap; - de combinatie van alcohol met psychotrope stoffen (kalmeermiddelen, geneesmiddelen ). - etc. Het is dan ook uiterst moeilijk een exact verband te leggen tussen de gedronken hoeveelheid en het alcoholgehalte. Gemiddeld kan men echter de volgende hoeveelheid drinken (bovenstaande factoren hebben een lichte tot aanzienlijke invloed): bij een man van 75 kg zorgt een glas voor een bloedalcoholconcentratie van ongeveer 0,2, bij een vrouw van 60 kg is dit 0,3. Ongeacht het gaat om bier, wijn, aperitief of zwaardere dranken, bevat een normale consumptie steeds ongeveer 10 gram pure alcohol : Bier (pils) Wijn Aperitief Sterke drank 25 cl 10 cl 7 cl 3 cl (en niet 5 of 6 cl!)) 5 12, Dit in acht genomen, zijn, op een nuchtere maag en bij snelle consumptie, de volgende gemiddelden van toepassing: 0,5 = ± 2 tot 3 glazen (man) = ± 1,5 tot 2 glazen (vrouw) Om latere ongemakken te vermijden, is het gemakkelijker een Bob te kiezen voor het feest begint! Berekening van het alcoholgehalte Om het alcoholgehalte nauwkeuriger te berekenen, kan men de volgende formule gebruiken : n ml % mv p r n = aantal glazen ml = milliliter drank per glas (een glas pils komt overeen met 250 ml) % = alcoholgehalte van de drank (een glas pils = 5%) mv = soortelijk gewicht van alcohol (0,8 g/ml) p = lichaamsgewicht in kg r = afbraakfactor (gemiddeld 0,68 voor mannen en 0,56 voor vrouwen). Het product p r geeft het effectief gewicht waarin de alcohol wordt verspreid (bijvoorbeeld 68 kg bij een man van 100 kg). Door per uur 0,15 g van de totale alcoholconcentratie af te trekken, kan je de resterende alcoholhoeveelheid berekenen. Voorbeeld: In 4 uur drinkt een man van 80 kg 6 glazen wijn. In totaal bedraagt zijn alcoholgehalte : 6 x 100 x 0,125 x 0,8 = 60 = 1,10 80 x 0,68 54,4 Per uur wordt er gemiddeld 0,15 afgebroken. 2 uur na het laatste glas is het alcoholgehalte dus 1,10 0,30 = 0,80. De alcohol wordt ook weer afgebroken door de het organisme (zie test hierboven) aan een tempo van 0,08 tot 0,22 per uur. Het gemiddelde, 0,15, moet dus ook met het nodige voorbehoud worden beschouwd. Benoit GODART 13

14 uitrusting De gordel, waarschijnlijk de beste uitvinding inzake verkeersveiligheid Zich vastklikken loont de moeite Het nut van de veiligheidsgordel hoeft allang geen betoog meer. De gordel is een van de goedkoopste en eenvoudigste manieren om de gevolgen van een ongeval te beperken en om het aantal verkeersslachtoffers te doen afnemen. Hoewel ze overtuigd zijn van het nut van de gordel, vergeten nochtans velen regelmatig zich vast te klikken in de wagen voorin, 1991 achterin Voorin is de gordeldracht reeds verplicht sinds 1975, en sinds 1991 geldt deze verplichting ook voor de passagiers achterin. In werkelijkheid weten de meeste weggebruikers dat ze verplicht zijn zich vast te klikken en zijn ze zich ervan bewust dat de gordel nuttig en doeltreffend is. Als ze in hun voertuig stappen, vergeten ze evenwel de gordel om te doen. Erger nog: hoeveel kinderen ziet men niet vrijuit bewegen op de achterbank, of voorin, vredig slapend in de armen van hun moeder? Kortom: de gordeldracht is in België nog steeds geen reflex! Men schat dat gemiddeld 57 % van de Belgen zich voorin vastklikt, tegenover 45 % achterin. Dit is amper een op de twee personen! Uitvinding van openbaar nut Wie uit het voertuig wordt geslingerd, loopt nochtans vijf keer meer risico om te overlijden dan iemand die de gordel draagt. Sommigen denken dat ze zichzelf of hun kind bij een ongeval kunnen beschermen zonder gebruik te maken van de veiligheidsgordel. Zelfs bij een botsing met relatief lage snelheid komen er nochtans enorme krachten vrij die de inzittenden naar voren stuwen. Bij een botsing met een snelheid van 50 km/u verandert een kind van 25 kg in een massa van bijna een ton. Algemeen gesproken vermindert de gordel het gevaar voor schedeltrauma s met meer dan 40 % en de kans op overlijden of letsels met ongeveer 50 %. Wat veel weggebruikers niet weten, is dat er zonder gordel reeds vanaf 20 km/u gevaar bestaat om te overlijden. Tot slot kunnen niet-vastgeklikte passagiers achterin bij een ongeval tegen de inzittenden voorin worden gesmakt en zo ernstige letsels veroorzaken. Zo blijkt uit een Japanse studie dat het sterftecijfer bij de passagiers vooraan met 80% zou kunnen worden gereduceerd indien de passagiers achterin zich zouden vastklikken. Reden te meer voor deze laatsten om de gordel te dragen Doelstellingen van de Staten-Generaal Nog eens de doelstellingen van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid inzake gordeldracht op een rijtje : in eerste instantie, een stijging van de gordeldracht voorin van 57 tot 67 % en achterin van 45 tot 55 % tegen 2005; in tweede instantie, een stijging van de gordeldracht voorin van 67 tot 87 % en achterin van 55 tot 75 % tegen Te verwachten effecten bij toenemend gebruik van de gordel Om een duidelijker beeld te krijgen van het nut van de gordel, hebben we berekend welke effecten een verhoogde gordeldracht zou hebben op de verkeersveiligheid. Bij deze berekening gingen we uit van de volgende hypotheses: gemiddeld effect van de gordel: 50% minder doden of gewonden; gemiddeld huidig draagpercentage (observaties): ± 60 % voor bestuurders en passagiers voorin, ± 40 % achterin. De procentuele afname van het aantal slachtoffers kan als volgt worden berekend : t (200 - d) t = toename van de gordeldracht d = huidige gordeldracht Voorbeeld : als de gordeldracht van 60 tot 80% stijgt, zal het aantal slachtoffers afnemen met: Stijging van het gordeldrachtpercentage 20 (200-60) Procentuele vermindering van het aantal doden en gewonden Van 40 naar 60 % - 12,5 % Van 40 naar 100 % - 37,5 % Van 60 naar 80 % - 14,3 % Van 60 naar 100 % - 28,6 % = 14,3% Afname van het aantal doden en gewonden voor verschillende stijgingspercentages inzake gordeldracht 14 1 Deze studie ging over ongevallen waarin auto s waren betrokken met minstens 2 passagiers achterin en waarbij alle passagiers minstens gewond raakten.

15 uitrusting Op basis van de ongevallencijfers van 2001 (bron: NIS) komt men, in functie van de toename van het draagpercentage, tot de volgende schatting van de vermindering van het aantal slachtoffers : Voorin : Bestuurders en passagiers voorin Daling van het aantal slachtoffers indien het draagpercentage stijgt van 60 tot 80% Daling van het aantal slachtoffers indien het draagpercentage stijgt van 60 tot 100 % Doden 30 dagen Ernstig gewonden Lichtgewonden Totaal slachtoffers Achterin : Passagiers achterin Daling van het aantal slachtoffers indien het draagpercentage stijgt van 40 tot 60 % Daling van het aantal slachtoffers indien het draagpercentage stijgt van 40 tot 100 % Doden 30 dagen Ernstig gewonden Lichtgewonden Totaal slachtoffers Besluit : indien het draagpercentage voorin (nu ongeveer 60 %) en achterin (nu ongeveer 40 %) met 20 procentpunten toeneemt (dus tot respectievelijk 80 % en 60 %) dan bedraagt de jaarlijkse veiligheidswinst : minder verkeersdoden minder ernstig gewonden minder lichtgewonden minder slachtoffers 2 totaal voor alle weggebruikers op een totaal 2 van (- 8,5 %) op een totaal 2 van (- 8,1 %) op een totaal 2 van (- 9,0 %) op een totaal 2 van (- 8,8 %) Redenen genoeg dus om op verkeersveiligheidsvlak de gordeldracht de komende jaren als prioritair te beschouwen. De gordel heeft namelijk slechts nut als hij ook daadwerkelijk wordt gebruikt! Benoit GODART Jean-Marie JOLLY 15

16 uitrusting Fietsongevallen onder de loep Fietshelm : noodzakelijk ma verbetering vatbaar Hoofdwonden liggen aan de basis van meer dan 80% van de verkeersdoden bij fietsers. 1 Het belang van de fietshelm ligt dan ook voor de hand, vooral omdat een lichte klap al onherstelbare hersenletsels kan veroorzaken. Onderzoekers van het UZ Leuven analyseerden 86 ongevallen met fietsers en deden voorstellen om de helm te verbeteren 2 Aantal doden + zwaargewonden per inwoners van de betrokken leeftijdsgroep Fietsers (63% mannen) 15 De laatste jaren kent de fiets een aanzienlijke opgang, in het bijzonder omdat het een goedkoop en milieuvriendelijk vervoermiddel is. Bovendien brengt de fiets een antwoord op de gestegen mobiliteitsbehoefte en biedt hij in zekere mate een oplossing voor het fileprobleem in de steden, die verzadigd zijn door het autoverkeer. Net zoals voetgangers hebben fietsers echter geen externe bescherming en zijn ze dus bijzonder kwetsbaar. Doordat ze weinig plaats innemen, zijn ze ook veel minder zichtbaar dan auto s. De onveiligheid in enkele cijfers 3 In 2001 werden er in België 6540 fietsers het slachtoffer van een letselongeval, wat betekent dat ongeveer 1 op de 10 verkeersslachtoffers een fietser is. Hiervan werden er 872 zwaargewond en 128 gedood. Jammer genoeg is dit hoogstwaarschijnlijk een onderschatting van de werkelijkheid. Een aanzienlijk deel van de valpartijen waarbij slechts één fietser betrokken is, wordt immers niet aangegeven. Zo stelde men in in het Gentse vast dat voor 125 (43 %) van de 293 fietsers die wegens een ongeval in het ziekenhuis werden opgenomen, geen verkeersongevallenformulier werd ingevuld. Zoals bij de meeste andere categorieën van weggebruikers gaat het aantal gedode of zwaargewonde fietsers de afgelopen jaren in dalende lijn: - 35,7 % sinds 1995; -51,5 % sinds 1990; -58,8 % sinds 1980 (in vergelijking met 2001). Jongeren van 10 tot 19 jaar en senioren vanaf 60 jaar lopen het meest gevaar: 24 % van de gedode of zwaargewonde fietsers valt bij de 10-tot-19-jarigen, met een uitschieter tussen 12 en 15 jaar; senioren vanaf 60 maken 31% uit van het totale aantal gedode of zwaargewonde fietsers, en maar liefst 48% van het totale aantal overleden fietsers. De grafiek illustreert deze oververtegenwoordiging van jongeren en senioren Om je hoofd te beschermen Verschillende studies geven aan dat het hoofd het meest geraakte lichaamsdeel is bij fietsongevallen. Volgens het Institut National de Prévention et d Education pour la Santé (INPES), wordt het hoofd in meer dan 1 op de 3 ongevallen (38%) geraakt, met soms fatale gevolgen. Voor kinderen van 1 tot 5 jaar bedraagt dit cijfer 55% en voor kinderen van 5-10 jaar 48%. 4 gaat er niets boven de helm! Hoewel het dragen van een fietshelm niet verplicht is, is het wel een uiterst doeltreffend, zelfs onmisbaar middel om je hoofd te beschermen. Zo daalt het gevaar op hersenletsels met gemiddeld 85 %. Een vergelijkende studie toont bovendien aan dat slachtoffers van fietsongevallen vaker ernstiger hoofdletsels opliepen dan motorfietsers, hoewel deze laatsten globaal gezien ernstiger verwondingen oplopen. Dit verschil is toe te schrijven aan de helm. Blijkbaar kan een groot deel van de hoofdletsels bij fietsongevallen dus worden voorkomen met de fietshelm, een goedkoop beschermingsmiddel dat weinig ongemak teweegbrengt. Studie van 86 ongevallen in Leuven Gezien het belang van de fietshelm is het raadzaam om na te gaan of de huidige modellen niet aan verbetering toe zijn. Daarom moet men meer inzicht krijgen in deze materie: men dient uit te vissen welke letsels optreden bij een ongeval, hoe dit gebeurt en in welke mate de verwondingen de uiteindelijke afloop bepalen Revue Prévention au Canada n 3, vol. XLVI, juillet Un résumé de cette étude est repris dans le n 125 (juin 2003) de La Lettre de la Santé: A vélo, jamais sans mon casque? de Bart Depreitere 3 Données INS - Traitement IBSR. 4 Le port du casque à vélo: c est pas obligatoire, c est juste indispensable, dossier de presse (juin 2002) de l Institut National de Prévention et d Education pour la Santé (INPES) en France.

17 uitrusting ar voor Onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven deden hiertoe een poging: ze bestudeerden de gegevens van 86 slachtoffers van fietsongevallen, die tussen 1990 en 2000 een neurochirurgische ingreep ondergingen. Type ongevallen De helft van de fietsers was betrokken in een botsing met een auto, een motor, een vrachtwagen of een bus. De overigen waren gevallen of botsten met een andere fietser, een voetganger of een bromfietser. Leeftijd van de slachtoffers De leeftijd van de slachtoffers varieert tussen 7 en 82 jaar. Er lijken twee risicogroepen te bestaan, namelijk tieners en senioren, wat ook blijkt uit de vaststellingen op basis van de NIS-statistieken (zie hierboven). Bij de groep van de senioren trokken 15 ongevallen van wielertoeristen speciaal de aandacht, omdat bij deze ongevallen géén wagen betrokken was. Als oorzaak werd onder andere vermeld het in elkaar blijven haken, verlies van evenwicht, Een bewijs te meer dat fietsen in groep specifieke gevaren inhoudt! Het is ook opmerkelijk dat slachtoffers van ongevallen met motorvoertuigen gemiddeld jonger zijn (35 jaar) dan deze die niet tegen een motorvoertuig botsten (gemiddeld 46 jaar). Welke letsels? De Leuvense onderzoekers concentreerden zich bij deze studie vooral op hersenletsels. Deze kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën: schedelbreuken, bloedingen, kneuzingen (zichtbare beschadiging van de hersenschors), verbroken verbindingen (veroorzaakt door sterke versnellingen van het hoofd die grote inwendige spanningsverschillen in de hersenen opwekken); hersenzwelling (vochtophoping in de schedel, waardoor de zuurstof- en suikertoevoer in het gedrang komt). Ingewikkelde materie Deze studie toont eens te meer aan dat het ontstaan van hersenletsels en de bescherming die de fietshelm daartegen kan bieden, een erg ingewikkelde materie vormen. Tal van factoren komen hierbij kijken en bovendien zijn de verbanden tussen die factoren behoorlijk complex. Merk ook op dat er geen verband bestaat tussen de plaats waar het hoofd bij een slag geraakt wordt en de aard van de letsels die daaruit volgen. Een slag kan dus op diverse plaatsen in en op het hoofd letsels veroorzaken. Zo ziet men vaak dat de schedel breekt ter hoogte van de slapen, terwijl de slag elders terechtgekomen is. Een slag op het hoofd hoeft ook geen indrukwekkende uiterlijke sporen na te laten om fataal te zijn. De ernst van de hoofdletsels hangt ook niet af van de snelheid van de fietser op het ogenblik van het ongeval. Een fietser die stapvoets rijdt en ongelukkig ten val komt, kan evengoed aan een hoofdletsel overlijden als een fietser die tegen 50 km/u voorbijraast. Minstens even verbazend is de vaststelling dat de gevolgen van een fietsongeval waarin géén wagen betrokken is, even ernstig kunnen zijn als deze waarbij men wél met een wagen botste. Denksporen De auteurs van de studie gaven enkele tips om de fietshelm te verbeteren: de helm moet een goede bescherming bieden tegen schedelbreuken. Deze komen immers zeer vaak voor bij verongelukte fietsers. bij een ongeval krijgt het hoofd van de fietser vaak meerdere klappen te verduren, vooral bij een botsing met een motorvoertuig. Het hoofd van het slachtoffer raakt dan niet alleen de auto, maar ook de grond of andere voorwerpen of hindernissen. Men kan zich bijgevolg afvragen hoeveel inslagen een fietshelm moet kunnen opvangen. vooral aan de slapen is de schedel bijzonder gevoelig voor breuken. Vastgesteld wordt dat veel fietshelmen op de markt de slapen en de zijkanten van het hoofd onvoldoende beschermen. In verschillende studies is er reeds op gewezen dat de zijkant van de helm lager zou moeten komen om zo een betere bescherming te bieden. Zulke helmen bestaan al, maar dan uitsluitend voor kinderen. 17 Via Secura n 62

18 uitrusting de vraag is of het mogelijk is een helm te ontwerpen die de problemen veroorzaakt door de sterke draaiversnellingen, kan oplossen. ideaal is een helm die niet alleen qua pasvorm op maat gemaakt zou zijn, maar die ook aangepast zou zijn aan andere individuele kenmerken, zoals de leeftijd. De vraag is ook in welke mate het commercieel mogelijk is om een grotere verscheidenheid van helmen aan te bieden, zodat de specifieke vereisten van elk individu worden ingewilligd Benoit GODART Kooptips Een goede fietshelm : is gehomologeerd volgens de Europese normen en draagt het label CE EN 1078 (of CE EN 1080). Opgepast: een helm met enkel het label CE voldoet niet; moet de juiste maat hebben. De maten komen overeen met de hoofdomtrek ter hoogte van het voorhoofd. De fietshelm wordt vaak verkocht met een systeem om de helm perfect te laten aansluiten (velcro, vullingen in kunststof of andere). Pas de helm, stel hem bij en regel de lengte van de riempjes. Schud je hoofd van boven naar onder en van links naar rechts. De helm moet zich mooi horizontaal op het hoofd bevinden en mag niet bewegen; heeft riempjes met een gebruiksvriendelijk sluit- en bijstelsysteem; is helder van kleur om vooral in het donker en in de schemering beter op te vallen in het verkeer; heeft retroreflecterende strips om de zichtbaarheid nog te verhogen. Gebruikstips Verstel de riempjes zodat de helm goed op het hoofd blijft zitten en niet beweegt. Maak de helm steeds vast. Behandel je helm met zachtheid, gooi hem niet in een hoek, maar berg hem zorgvuldig op, zodat de beschermende eigenschappen intact blijven. Na een hevige klap moet de helm worden vervangen, zelfs al lijkt hij onbeschadigd! De schokabsorberende kunststof vanbinnen werkt dan namelijk niet meer zoals het hoort. Enkel een helm in perfecte staat (ook binnenin) biedt optimale veiligheid. Plak niet gelijk welke sticker op je fietshelm want bepaalde lijmsoorten kunnen hem beschadigen. Gebruik enkel stickers van hetzelfde merk van je helm of speciale helmstickers. Geeft ook de voorkeur aan reflecterende stickers! Deze tips komen uit Veilig op je slimme kop!, te verkrijgen via 02/ of per In Test Aankoop nummer 455 (juni 2002) werd een vergelijkende tabel gepubliceerd met fietshelmen voor volwassenen en enkele gebruikstips met illustraties. 18

19 voertuigen In België bestaat technische keuring sinds 1933 Autokeuring: een garantie voor veiligheid Sinds enkele jaren is de verkeersveiligheid tot een hoofdbekommernis uitgegroeid. Zowel voor de nationale als voor de Europese overheid is het terugdringen van het aantal ongevallen van prioritair belang 1. Het verkeersveiligheidsbeleid heeft gewoonlijk betrekking op drie verschillende aspecten: het voertuig, de bestuurder en de verkeersinfrastructuur. Laten we even stilstaan bij het eerste aspect, het voertuig. Voertuigen dienen in de eerste plaats om passagiers en goederen te vervoeren. Om dit zo veilig en doeltreffend mogelijk te laten verlopen, moet de technische staat van het voertuig worden gecontroleerd. Een voertuig bestaat uit een groot aantal gespecialiseerde onderdelen die met elkaar in verbinding staan. Deze kunnen onmogelijk allemaal afzonderlijk worden gecontroleerd, omwille van de tijd en de kosten die dat zou vergen. De algemene staat van het voertuig kan echter worden geverifieerd door een aantal onderdelen na te kijken die een essentiële rol spelen inzake veiligheid. Zo kunnen de meeste defecten worden opgespoord die kunnen optreden tijdens de levensloop van een voertuig. Autokeuring in België... In België deed de autokeuring zijn intrede in 1933, waardoor ons land zowel op Europees als op wereldvlak als voorloper kan worden beschouwd. Thans zijn er 73 autokeuringsstations over het hele land, met de Groepering van Erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs (GOCA) als overkoepelend orgaan 2. Samen controleren zij jaarlijks bijna 4 miljoen voertuigen. Stijgend belang van de elektronica Het recentste CITA-congres vond plaats in Dublin in september Tal van onderwerpen kwamen ter sprake. De automobielwereld kent sinds enkele jaren een ware industriële omwenteling. Enerzijds worden steeds meer mechanische onderdelen vervangen door hybride elektronische systemen. De meest gekende zijn de handrem, de stuurkolom en de versnellingskabel. Tevens merkt men een doorbraak van de elektronica op het vlak van veiligheid en comfort (ABS, ASR, ESP,...). Gevolg: de elektronische verbindingen in de voertuigen worden alsmaar ingewikkelder. Zo had de eerste VW Golf uit 1974 één elektronische controle-eenheid. De Golf IV die in 1997 op de markt kwam had er 13 en de Golf V die zopas verschenen is, heeft er maar liefst 41. Impact op de autokeuring Deze markttendens blijft niet zonder gevolgen voor de diensten na verkoop (nood aan nieuwe kennis) en voor de autokeuring. Dit laatste punt is een van de belangrijkste uitdagingen voor de autokeuring in deze eeuw: hoe kan men zo realistisch, snel en eenvoudig mogelijk alle elektronisch gestuurde onderdelen nakijken? De oplossing ligt ongetwijfeld bij... de elektronica, wat de technische controle meer dan ooit onmisbaar zal maken.... in Europa... In 1996 maakte een Europese richtlijn 3 de autokeuring verplicht in alle lidstaten en werd er een minimumlijst met aandachtspunten opgesteld. Er blijven echter tal van lokale bijzonderheden. Zo nam Ierland onlangs 42 gloednieuwe stations in dienst, terwijl landen zoals Duitsland, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk opteerden voor een netwerk van veel (van tot ) kleine autokeuringsstations.... en over de hele wereld Op wereldvlak zijn er heel wat verschillen wat de autokeuring betreft. Vanaf het einde van de jaren 50 kwam er nood aan een wereldwijde studiegroep. In 1969 resulteerde dit in de oprichting van het Comité international de l Inspection Technique Automobile, kortweg CITA 4. Dit comité heeft onder andere thematische werkgroepen (remmen, nieuwe technologieën, uitlaatgassen,...) opgericht om de kwaliteit van de autokeuring te verhogen. Jean-Manuel PAGE /96/CE 4 19

20 wetgeving Nieuwe verkeersregels van kracht sinds 1 januari 2004 Voor een evenwichtiger ge gebruik van de openbare Op 1 januari 2004 werden er onder de noemer straatcode diverse maatregelen van kracht ter bevordering van de veiligheid van de zwakke weggebruikers. Een aantal daarvan kwam reeds aan bod in Via Secura nr. 61. Dit keer hebben we het over de maatregelen voor fietsers en gebruikers van rolschaatsen en steps. Verder vermelden we ook andere nieuwigheden die de afgelopen jaren zijn ingevoerd en die op dezelfde filosofie steunen als de straatcode. Deze zijn immers nog te vaak onbekend bij het grote publiek. Als je 16 bent of ouder : - Op het fietspad. - Bij het ontbreken van fietspaden : Snelheid beperkt tot 30 km/u Snelheid beperkt tot 50 km/u Snelheid hoger dan 50 km/u In de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom Aan de rechterkant van de rijbaan Aan de rechterkant van de rijbaan, op het trottoir of op de berm Op het trottoir of op de berm, en als deze ontbreken is het verboden om er te rijden Op het trottoir of op de berm als deze bruikbaar zijn, en anders aan de rechterkant van de rijbaan - Je mag uiteraard gebruik maken van de woonerven en de erven, van de wegen voorbehouden voor voetgangers, fietsers en ruiters, van de voetgangerszones, van de speelstraten en van de wegen voor landbouwverkeer. Verplichtingen Je mag voetgangers op het trottoir niet hinderen of in gevaar brengen. Je moet er stapvoets rijden. Tevens moet je de bepalingen die van toepassing zijn voor voetgangers naleven (verplicht gebruik maken van de oversteekplaatsen ). Bevind je je op een fietspad en is er een oversteekplaats voor fietsers, dan moet je deze gebruiken. Je hebt uiteraard geen toegang tot de autosnelwegen Bij duisternis of slecht weer : - moet je, wanneer je op het fietspad rijdt, uitgerust zijn met een wit licht vooraan en een rood licht achteraan; - moet je, als je gebruik maakt van de rijbaan, bovendien een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen. Rolschaatsen 1 of steps (zonder motor) Waar rijden? Als je jonger bent dan 16 jaar: - Op het trottoir of op de berm als deze bruikbaar zijn. - Bij het ontbreken van een trottoir of berm moet je op het fietspad rijden. - Wanneer geen enkele van deze inrichtingen aanwezig is, is het gebruik van deze toestellen verboden, behalve in woonerven en erven, op wegen voorbehouden voor voetgangers en fietsers, op wegen voor landbouwverkeer, in voetgangerszones en in speelstraten. Als fietser Waar en hoe rijden? Als het verkeersbord F17 wordt aangevuld met de afbeelding van een fiets, mag je gebruik maken van de busstrook. In dat geval moet je achter elkaar rijden. 2 Als het verkeersbord F18 wordt aangevuld met de afbeelding van een fiets, mag je gebruik maken van de bijzondere overrijdbare bedding. Ook in dat geval moet je achter elkaar rijden. 3 Op fietspaden mag je de andere gebruikers van het fietspad niet hinderen of in gevaar brengen. Je mag evenmin een onvoorzichtige rijstijl aannemen ten aanzien van de andere weggebruikers De regels betreffende rolschaatsen, ook wel rollers genoemd, hebben geen betrekking op skateboards. 2 Van kracht sinds Van kracht sinds

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

BIVV OBSERVATORIUM VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID. Verlaagde alcohollimiet voor onervaren bestuurders en voor bestuurders van grote voertuigen: 0,2

BIVV OBSERVATORIUM VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID. Verlaagde alcohollimiet voor onervaren bestuurders en voor bestuurders van grote voertuigen: 0,2 BIVV OBSERVATORIUM VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID Verlaagde alcohollimiet voor onervaren bestuurders en voor bestuurders van grote voertuigen: 0,2 Auteur: E. Dupont, H. Martensen & P. Silverans Verantwoordelijke

Nadere informatie

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode Fiets je regelmatig? Wil je voor alledaagse verplaatsingen opnieuw je fiets gebruiken? Wil je meer te weten komen over de verkeersregels voor fietsers? Dan is dit handboek net wat je nodig hebt FIETSERS

Nadere informatie

Door met Duurzaam Veilig

Door met Duurzaam Veilig Door met Duurzaam Veilig De geactualiseerde visie in het kort Nationale Verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV wetenschappelijk

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 100 tips om het milieu te sparen bij uw verplaatsingen ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 1 OVERZICHT Voorwoord 3 10 handige tips in een oogopslag 4 Verplaatsingen en Leefmilieu

Nadere informatie

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker Diabetes tot 2025 preventie en zorg in samenhang DIABETES TOT 2025 PREVENTIE EN ZORG IN SAMENHANG Eindredactie: C.A. Baan en C.G. Schoemaker Sector Volksgezondheid

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ 1 2 de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ straathoekwerk vertelt 3 COLOFON Deze publicatie kwam tot stand ism vzw ASTROV vzw LISS vzw VOS vzw WESTROV vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Onderzoek voor Veilige Publieke Taak 2007-2009 - 2011 Manja Abraham Sander Flight Willemijn Roorda Agressie en geweld tegen werknemers met een

Nadere informatie

De rechten van personen met dementie Een praktische gids

De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids COLOFON Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving Cette publication est également

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Tips voor ouders, met speciale pagina s voor kinderen. Kinderen klikvast in de auto

Tips voor ouders, met speciale pagina s voor kinderen. Kinderen klikvast in de auto Tips voor ouders, met speciale pagina s voor kinderen Kinderen klikvast in de auto Waar vind je wat? Inleiding voor ouders 3 Mijn kind weegt minder dan 13 kg: babyzitje tegen de rijrichting in 4 Mijn kind

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Zijn werknemers van 5 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Y. Saks Inleiding De werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen bedraagt in België 4 % (1), dat is 9 procentpunt onder het Europese

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

Is het Nederlandse ontslagstelsel nu echt aan verandering toe?

Is het Nederlandse ontslagstelsel nu echt aan verandering toe? Is het Nederlandse ontslagstelsel nu echt aan verandering toe? Myrthe Frenk en Gerard Pfann De centrale thema s in de onlangs gevoerde discussies over het Nederlandse ontslagstelsel waren de hoge kosten,

Nadere informatie