Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Brussel-19

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Brussel-19"

Transcriptie

1 Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement Brussel-19

2 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester TOTAAL AANTAL OI + PV AANTAL PV's AANTAL OI's Betaalde OI's Onbetaalde OI's TOTAAL AANTAL INBREUKEN INBREUKEN PER THEMA Snelheid Stilstaan en parkeren GSM Helm en beschermende kledij Gordel en kinderzitje Verkeerslichten Wegcode (rest) Alcohol Drugs Documenten Zwaar vervoer Andere Onbekend INBREUKEN PER ZWAARTEGRAAD SNELHEID km/u te snel km/u te snel km/u te snel km/u te snel >40 km/u te snel ??? km/u te snel Subtotaal SNELHEID NIET-SNELHEID ste graad de graad de graad de graad Onbekend/NVT Subtotaal NIET-SNELHEID

3 Vergelijking per maand voor het 1e semester 2016 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Jan Feb Maa Apr Mei Jun TOTAAL TOTAAL AANTAL OI + PV AANTAL PV'S AANTAL OI's Betaalde OI's Onbetaalde OI's TOTAAL AANTAL INBREUKEN INBREUKEN PER THEMA Jan Feb Maa Apr Mei Jun TOTAAL Snelheid Stilstaan en parkeren GSM Helm en beschermende kledij Gordel en kinderzitje Verkeerslichten Wegcode (rest) Alcohol Drugs Documenten Zwaar vervoer Andere Onbekend INBREUKEN PER ZWAARTEGRAAD SNELHEID Jan Feb Maa Apr Mei Jun TOTAAL 0-10 km/u te snel km/u te snel km/u te snel km/u te snel >40 km/u te snel ??? km/u te snel Subtotaal SNELHEID NIET-SNELHEID Jan Feb Maa Apr Mei Jun TOTAAL 1ste graad de graad de graad de graad Onbekend/NVT Subtotaal NIET-SNELHEID

4 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT (GRAFIEKEN) Arrondissement Brussel-19

5 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT (DETAIL) Vergelijking 1e semester Wegcode(rest) Verbodsborden Wegmarkeringen Lichten, richtingsaanw., achteruitkijkspieg., Algemene regels weggebruikers Verkeer in functie van de plaats Rijbewegingen Gebodsborden Technische eisen (Wegcode) Voorrang Bevelen van bevoegde personen Gedrag tov bepaalde weggebruikers Vervoer van personen (Wegcode) Wegcode: andere Lading van goederen (Wegcode) TOTAAL

6 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT (DETAIL) Vergelijking 1e semester

7 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT (DETAIL) Vergelijking 1e semester Documenten Technische keuring Inschrijving Rijbewijs Verzekering TOTAAL Zwaar vervoer Zwaar vervoer: tachograaf Zwaar vervoer: goederen Zwaar vervoer: personen TOTAAL

8 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT (GRAFIEKEN) Arrondissement Brussel-19

9 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT (GRAFIEKEN)

10 VERKEERSINBREUKEN : TOP 5 1e semester 2016 Alle inbreuken Thema Snelheid Stilstaan en parkeren Verkeerslicht en Stilstaan en parkeren Snelheid Wetsartikel Art al.1. Binnen de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 50 km per uur. Art. 5. De weggebruikers moeten de verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen in acht nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van [...] [het algemeen] reglement [op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg] zijn aangebracht. Art Verkeersborden voor parkeer- en stilstandverbod. Bord E1: parkeerverbod. Een opschrift mag de periode aanduiden tijdens dewelke het verbod geldt. De overtreding op de hierna vermelde bepalingen wordt beschouwd als overtreding van 3de graad krachtens artikel 3.36 van KB : Art. 5. De weggebruikers moeten de verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen in acht nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van [...] [het algemeen] reglement [op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg] zijn aangebracht. Art De driekleurige verkeerslichten zijn cirkelvormig en hebben de volgende betekenis: rood licht betekent dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf, voorbij te rijden. De overtreding op de hierna vermelde bepalingen wordt beschouwd als overtreding van 2de graad krachtens artikel 2.19 van KB : Art. 24.al.1.1. Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid: onverminderd artikel 23.4 [van KB ] op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering. Art b). Buiten de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 120 km per uur [...] op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting, voor zover de rijrichtingen anders dan door wegmarkeringen gescheiden zijn [...]. De lagere snelheidsbeperkingen opgelegd door het verkeersbord C43 of voortvloeiend uit artikel blijven van toepassing. Art. 5. De weggebruikers moeten de verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen in acht nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van [...] [het algemeen] reglement [op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg] zijn aangebracht. Art [...] Bord C43 [met de vermelding 70]: Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt [of verkeersbord C45], verbod te rijden met een grotere snelheid dan [70 km per uur] [...]. Aantal inbreuken % (*) ,83 % ,57 % ,92 % ,85 % ,82 %

11 VERKEERSINBREUKEN : TOP 5 1e semester 2016 Thema Wegcode (rest) Wegcode (rest) Wegcode (rest) Wegcode (rest) Stilstaan en parkeren Verkeerslicht en Wegcode (rest) 4de graadsinbreuken Wetsartikel Art De weggebruikers moeten onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van de bevoegde personen. Art Als bevelen worden inzonderheid beschouwd: de arm of de armen horizontaal uitgestrekt, wat stoppen betekent voor de weggebruikers die naderen uit richtingen welke deze aangewezen door de arm of armen, dwarsen. Art [...] zijn overtredingen van de vierde graad in de zin van artikel 29 1, eerste lid, van [...] [de] wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968: de [...] bevelen negeren van een bevoegd persoon [vermeld in het artikel van KB ]. De overtreding op de hierna vermelde bepalingen wordt beschouwd als overtreding van 4de graad krachtens artikel 4.7 van KB :Art. 50. Behoudens speciale toelating van de wettelijke gemachtigde overheid zijn verboden op de openbare weg, alle snelheids- en sportwedstrijden, inzonderheid snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of - wedstrijden. De overtreding op de hierna vermelde bepalingen wordt beschouwd als overtreding van 4de graad krachtens artikel 4.3 van KB :Art Het links inhalen van een gespan [...] of van een voertuig met meer dan twee wielen is verboden bij het naderen van de top van een helling en in bochten, wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is, behalve indien kan ingehaald worden zonder de doorlopende witte streep te overschrijden die het voor de tegenliggers bestemde deel van de rijbaan aflijnt. De overtreding op de hierna vermelde bepalingen wordt beschouwd als overtreding van 4de graad krachtens artikel 4.4 van KB : Art Het is verboden zich op een overweg te begeven wanneer de slagbomen in beweging of gesloten zijn. De overtreding op de hierna vermelde bepalingen wordt beschouwd als overtreding van 4de graad krachtens artikel 4.6 van KB :Art. 24.al.1.3. Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid: op de overwegen. De overtreding op de hierna vermelde bepalingen wordt beschouwd als overtreding van 4de graad krachtens artikel 4.4 van KB : Art. 5. De weggebruikers moeten de verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen in acht nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van [...] [het algemeen] reglement [op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg] zijn aangebracht. Art Twee beurtelings knipperende rode lichten die aan overwegen geplaatst zijn, betekenen voor alle weggebruikers dat het verboden is de stopstreep voorbij te rijden, of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf voorbij te rijden of voorbij te gaan. De overtreding op de hierna vermelde bepalingen wordt beschouwd als overtreding van 4de graad krachtens artikel 4.7 van KB : Art. 22.2juncto. De bepalingen van artikel en gelden op de autowegen. Art Op autosnelwegen zijn verboden: sportwedstrijden, inzonderheid snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of - wedstrijden. Aantal inbreuken % (*) 21 0,01 % 8 0,00 % 5 0,00 % 5 0,00 % 2 0,00 % 2 0,00 % 2 0,00 % (*) % ten opzichte van totaal aantal inbreuken

12 VERKEERSINBREUKEN : PLAATS 1e semester 2016 Aantal inbreuken per type weg Autosnelweg Gemeenteweg Gewestweg Onbekend TOTAAL Snelheid Stilstaan en parkeren GSM Helm en beschermende kledij Gordel en kinderzitje Verkeerslichten Wegcode (rest) Alcohol Drugs Documenten Zwaar vervoer Andere Onbekend TOTAAL

13 VERKEERSINBREUKEN : SNELHEIDSREGIME 1e semester km/u te snel km/u te snel km/u te snel km/u te snel >40 km/u te snel??? km/u te snel TOTAAL Bebouwde kom Subtotaal Buiten bebouwde kom Subtotaal Onbekend Subtotaal TOTAAL

14 VERKEERSINBREUKEN : MOMENT Aantal inbreuken per moment van de week 1e semester 2016 Week Week-end Dag Nacht Subtotaal Dag Nacht Subtotaal TOTAAL Snelheid Stilstaan en parkeren GSM Helm en beschermende kledij Gordel en kinderzitje Verkeerslichten Wegcode (rest) Alcohol Drugs Documenten Zwaar vervoer Andere Onbekend TOTAAL Weekend: van vrijdag 22.00u tot maandag6.00u Dag: van 06.00u tot 22.00u Week: van maandag 06.00u tot vrijdag 22.00u Nacht: van 22.00u tot 06.00u

15 VERKEERSINBREUKEN : MOMENT

16 VERKEERSINBREUKEN : PROFILERING Aantal inbreuken alcohol per geslacht en per leeftijdscategorie 1e semester 2016 Mannelijk Vrouwelijk Onbekend TOTAAL Onbekend TOTAAL

17 VERKEERSINBREUKEN : PROFILERING Aantal inbreuken drugs per geslacht en per leeftijdscategorie 1e semester 2016 Mannelijk Vrouwelijk TOTAAL TOTAAL

Overzicht Verkeersinbreuken Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

Overzicht Verkeersinbreuken Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Overzicht Verkeersinbreuken 2016 Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad Vergelijking per jaar: 2008-2016

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement BRUSSEL-19

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement BRUSSEL-19 Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement BRUSSEL-19 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 328.637

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Antwerpen

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Antwerpen Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement Antwerpen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Luxembourg

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Luxembourg Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement Luxembourg VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement ANTWERPEN

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement ANTWERPEN Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement ANTWERPEN VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 705.173

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement West- Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement West- Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement West- Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie Oost-Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie Oost-Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Provincie Oost-Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 468.238

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Provincie Oost-Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Provincie Oost-Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Provincie Oost-Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie West-Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie West-Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Provincie West-Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 489.020

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement HALLE- VILVOORDE

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement HALLE- VILVOORDE Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement HALLE- VILVOORDE VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Arrondissement HALLE-VILVOORDE Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement LUXEMBOURG

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement LUXEMBOURG Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement LUXEMBOURG VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 56.880

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie West-Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie West-Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2016 Provincie West-Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 533.900

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2018: 1e semester. Arrondissement Brussel-19

Overzicht Verkeersinbreuken 2018: 1e semester. Arrondissement Brussel-19 Overzicht Verkeersinbreuken 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAAL AANTAL INBREUKEN 258.594 273.354

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ BLANKENBERGE/ ZUIENKERKE

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ BLANKENBERGE/ ZUIENKERKE Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ BLANKENBERGE/ ZUIENKERKE VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT PZ BLANKENBERGE/ZUIENKERKE Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester PZ DAMME/KNOKKE-HEIST

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester PZ DAMME/KNOKKE-HEIST Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2009-2017 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2018: 1e semester. Provincie Luxembourg

Overzicht Verkeersinbreuken 2018: 1e semester. Provincie Luxembourg Overzicht Verkeersinbreuken 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAAL AANTAL INBREUKEN 31.597 27.486

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ DISON/PEPINSTER/ VERVIERS

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ DISON/PEPINSTER/ VERVIERS Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ DISON/PEPINSTER/ VERVIERS VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ HERSTAL

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ HERSTAL Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2018: 1e semester. Provincie Brabant Wallon

Overzicht Verkeersinbreuken 2018: 1e semester. Provincie Brabant Wallon Overzicht Verkeersinbreuken 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAAL AANTAL INBREUKEN 74.469 72.841

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ ZAVENTEM

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ ZAVENTEM Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ ZAVENTEM VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 31.850 27.917 32.462

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ BLANKENBERGE/ ZUIENKERKE

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ BLANKENBERGE/ ZUIENKERKE Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ BLANKENBERGE/ ZUIENKERKE VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ FAGNES (SPA)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ FAGNES (SPA) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2018: 1e semester. Arrondissement Leuven

Overzicht Verkeersinbreuken 2018: 1e semester. Arrondissement Leuven Overzicht Verkeersinbreuken 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAAL AANTAL INBREUKEN 105.395 107.156

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Nationaal

Overzicht Verkeersinbreuken Nationaal Overzicht Verkeersinbreuken VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL AANTAL INBREUKEN 4.333.520 4.691.123 4.651.999 4.834.753 4.956.721

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie Limburg

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie Limburg Overzicht Verkeersinbreuken VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL AANTAL INBREUKEN 330.394 345.380 333.605 342.232 381.450 387.189

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DRUIVENSTREEK (OVERIJSE)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DRUIVENSTREEK (OVERIJSE) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DRUIVENSTREEK (OVERIJSE) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT PZ DRUIVENSTREEK (OVERIJSE) Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ AWANS/GRACE- HOLLOGNE

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ AWANS/GRACE- HOLLOGNE Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ AWANS/GRACE- HOLLOGNE VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 13.131

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2018: 1e semester. Provincie Liège

Overzicht Verkeersinbreuken 2018: 1e semester. Provincie Liège Overzicht Verkeersinbreuken 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAAL AANTAL INBREUKEN 127.973 153.782

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DAMME/KNOKKE-HEIST

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DAMME/KNOKKE-HEIST Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DAMME/KNOKKE-HEIST VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 39.171

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement Halle- Vilvoorde

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement Halle- Vilvoorde Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement Halle- Vilvoorde VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL AANTAL INBREUKEN 304.050 362.306

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2018: 1e semester. Provincie Antwerpen

Overzicht Verkeersinbreuken 2018: 1e semester. Provincie Antwerpen Overzicht Verkeersinbreuken 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAAL AANTAL INBREUKEN 504.936 559.001

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement Leuven

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement Leuven Overzicht Verkeersinbreuken VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL AANTAL INBREUKEN 190.157 214.341 182.544 195.545 211.423 217.546

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2018: 1e semester. Provincie Hainaut

Overzicht Verkeersinbreuken 2018: 1e semester. Provincie Hainaut Overzicht Verkeersinbreuken 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAAL AANTAL INBREUKEN 171.693 178.240

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ DEMERDAL - DSZ (DIEST)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ DEMERDAL - DSZ (DIEST) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie Vlaams Brabant

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie Vlaams Brabant Overzicht Verkeersinbreuken VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL AANTAL INBREUKEN 494.207 576.647 490.700 505.610 527.420 565.655

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ LA MAZERINE (RIXENSART)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ LA MAZERINE (RIXENSART) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ LA MAZERINE (RIXENSART) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ MAASLAND (MAASEIK)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ MAASLAND (MAASEIK) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ MAASLAND (MAASEIK) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 19.460

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DENDERLEEUW/ HAALTERT

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DENDERLEEUW/ HAALTERT Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DENDERLEEUW/ HAALTERT VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 7.824

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ KRUIBEKE/TEMSE

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ KRUIBEKE/TEMSE Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ KRUIBEKE/TEMSE VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 19.525 10.785

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ AARSCHOT

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ AARSCHOT Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ AARSCHOT VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 8.488 7.308 9.671

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ GRENS (KALMTHOUT)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ GRENS (KALMTHOUT) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ GRENS (KALMTHOUT) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 6.065 5.026

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ KRUIBEKE/TEMSE

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ KRUIBEKE/TEMSE Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester PZ HEUSDEN-ZOLDER

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester PZ HEUSDEN-ZOLDER Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester PZ HEUSDEN-ZOLDER VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT PZ HEUSDEN-ZOLDER Vergelijking 1e semester 2009-2017

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ VOEREN

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ VOEREN Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ VOEREN VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 1.555 1.043 1.180 1.435

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester PZ HAMME/WAASMUNSTER

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester PZ HAMME/WAASMUNSTER Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2009-2017 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ MONTGOMERY (ETTERBEEK)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ MONTGOMERY (ETTERBEEK) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ MONTGOMERY (ETTERBEEK) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT PZ MONTGOMERY (ETTERBEEK) Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ FAGNES (SPA)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ FAGNES (SPA) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ FAGNES (SPA) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 4.578 3.963 3.999

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ MEETJESLAND CENTRUM (EEKLO)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ MEETJESLAND CENTRUM (EEKLO) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ MEETJESLAND CENTRUM (EEKLO) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT PZ MEETJESLAND CENTRUM (EEKLO) Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ LIER

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ LIER Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ LIER PZ LIER VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ BODUKAP (SINT- KATELIJNE-WAVER)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ BODUKAP (SINT- KATELIJNE-WAVER) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ BODUKAP (SINT- KATELIJNE-WAVER) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT PZ BODUKAP (SINT-KATELIJNE-WAVER) Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ LAN (LANDEN)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ LAN (LANDEN) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ LAN (LANDEN) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 5.683 6.296 8.811

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ BREDENE/DE HAAN

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ BREDENE/DE HAAN Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ LAN (LANDEN)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ LAN (LANDEN) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ BERLAAR - NIJLEN. (NIJLEN)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ BERLAAR - NIJLEN. (NIJLEN) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) PZ BERLAAR - NIJLEN. (NIJLEN) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ SERAING - NEUPRE (SERAING)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ SERAING - NEUPRE (SERAING) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ SERAING - NEUPRE (SERAING) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester PZ SINT-NIKLAAS

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester PZ SINT-NIKLAAS Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester PZ SINT-NIKLAAS VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT PZ SINT-NIKLAAS Vergelijking 1e semester 2009-2017

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ GAVERS (HARELBEKE)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ GAVERS (HARELBEKE) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ OTTIGNIES-LOUVAIN-LA- NEUVE

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ OTTIGNIES-LOUVAIN-LA- NEUVE Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ OTTIGNIES-LOUVAIN-LA- NEUVE VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ HEIST (HEIST-OP-DEN- BERG)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ HEIST (HEIST-OP-DEN- BERG) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ HEIST (HEIST-OP-DEN- BERG) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT PZ HEIST (HEIST-OP-DEN-BERG) Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ FAGNES (SPA)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ FAGNES (SPA) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 AANTAL INBREUKEN

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ MINOS (MORTSEL)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ MINOS (MORTSEL) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ MINOS (MORTSEL)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ MINOS (MORTSEL) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 AANTAL INBREUKEN

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ OOSTENDE

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ OOSTENDE Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ VILLE DE ATH (ATH)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ VILLE DE ATH (ATH) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ DEMERDAL - DSZ (DIEST)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ DEMERDAL - DSZ (DIEST) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ AARSCHOT

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ AARSCHOT Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ NOORD (KAPELLEN)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ NOORD (KAPELLEN) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ NOORD (KAPELLEN)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ NOORD (KAPELLEN) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ ZAVENTEM

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ ZAVENTEM Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ BASSE MEUSE (OUPEYE)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ BASSE MEUSE (OUPEYE) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ NETELAND (HERENTALS)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ NETELAND (HERENTALS) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ NETELAND (HERENTALS) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 19.067

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ AALTER

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ AALTER Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 AANTAL INBREUKEN

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ MONTGOMERY (ETTERBEEK)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ MONTGOMERY (ETTERBEEK) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ MONTGOMERY (ETTERBEEK) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ NOORDERKEMPEN (HOOGSTRATEN)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ NOORDERKEMPEN (HOOGSTRATEN) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ NOORDERKEMPEN (HOOGSTRATEN) PZ NOORDERKEMPEN (HOOGSTRATEN) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ 3 VALLEES (COUVIN)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ 3 VALLEES (COUVIN) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 AANTAL INBREUKEN

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ AALTER/KNESSELARE

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ AALTER/KNESSELARE Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ LANAKEN/ MAASMECHELEN

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ LANAKEN/ MAASMECHELEN Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ LANAKEN/ MAASMECHELEN VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 28.578

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ DENDERMONDE

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ DENDERMONDE Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ DE SYLLE ET DENDRE (LENS)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ DE SYLLE ET DENDRE (LENS) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) PZ DE SYLLE ET DENDRE (LENS) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ BRAKEL (BRAKEL)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ BRAKEL (BRAKEL) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 AANTAL INBREUKEN

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ FLOWAL (WALCOURT)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ FLOWAL (WALCOURT) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 AANTAL INBREUKEN

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ BRASSCHAAT

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ BRASSCHAAT Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ AMOW (ASSE)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ AMOW (ASSE) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 AANTAL INBREUKEN

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ DAMME/KNOKKE-HEIST

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ DAMME/KNOKKE-HEIST Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ DAMME/KNOKKE-HEIST VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ BRAINE-L'ALLEUD

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ BRAINE-L'ALLEUD Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ WAASLAND-NOORD

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ WAASLAND-NOORD Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ BILZEN/HOESELT/RIEMST (BILZEN)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ BILZEN/HOESELT/RIEMST (BILZEN) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ BILZEN/HOESELT/RIEMST (BILZEN) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT PZ BILZEN/HOESELT/RIEMST (BILZEN) Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ LOWAZONE (NEVELE)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ LOWAZONE (NEVELE) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ BODUKAP (SINT- KATELIJNE-WAVER)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ BODUKAP (SINT- KATELIJNE-WAVER) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ BODUKAP (SINT- KATELIJNE-WAVER) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ DILBEEK

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ DILBEEK Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ LOKEREN

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ LOKEREN Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 AANTAL INBREUKEN

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ SUD-LUXEMBOURG (ATHUS-AUBANGE)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ SUD-LUXEMBOURG (ATHUS-AUBANGE) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) PZ SUD-LUXEMBOURG (ATHUS-AUBANGE) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ HOUILLE-SEMOIS (GEDINNE)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ HOUILLE-SEMOIS (GEDINNE) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ HOUILLE-SEMOIS (GEDINNE) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ HEUSDEN-ZOLDER

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ HEUSDEN-ZOLDER Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ FAMENNE-ARDENNE (MARCHE-EN-FAMENNE)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ FAMENNE-ARDENNE (MARCHE-EN-FAMENNE) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ FAMENNE-ARDENNE (MARCHE-EN-FAMENNE) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT PZ FAMENNE-ARDENNE (MARCHE-EN-FAMENNE) Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ REGIO TURNHOUT (TURNHOUT)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ REGIO TURNHOUT (TURNHOUT) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ REGIO TURNHOUT (TURNHOUT) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT PZ REGIO TURNHOUT (TURNHOUT) Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ HERKO (KORTENBERG)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ HERKO (KORTENBERG) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ BRUSSEL WEST (SINT- JANS-MOLENBEEK)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ BRUSSEL WEST (SINT- JANS-MOLENBEEK) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ BRUSSEL WEST (SINT- JANS-MOLENBEEK) PZ BRUSSEL WEST (SINT-JANS-MOLENBEEK) VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ NETELAND (HERENTALS)

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester PZ NETELAND (HERENTALS) Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ BEYNE-FLERON- SOUMAGNE

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ BEYNE-FLERON- SOUMAGNE Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) PZ BEYNE-FLERON- SOUMAGNE VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie