GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB"

Transcriptie

1 GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB DKD + DKD-AANLEVERMONITOR Versie 1.0 Datum Mei 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau

2 Inleiding... 4 Landelijke informatievoorziening WWB... 4 Wat is DKD en DKD-aanlevermonitor?... 4 Digitale aanlevering gegevensset gemeenten... 4 DKD-aanlevermonitor... 4 Wettelijke grondslag gegevensuitwisseling... 5 Doelbinding... 5 Leveringsvoorwaarden... 5 Bronnen... 5 Actualiteit gegevens... 5 Aanlevermethode... 6 Bestand aanmaken in het softwarepakket... 6 Bestandsnaam voor verzamelbestand... 6 URL IP-adres voor webservice... 6 Aanleveren verwijsindex... 7 Exporteer verwijsindex... 7 Bestandsextensie... 7 Bestandsformaat... 7 Verzamelbestand aanleveren aan het Inlichtingenbureau... 8 Aanleverdatums... 8 Aanleverinformatie... 8 DKD-gegevens aanleveren voor meerdere gemeenten... 9 Verwerkingsverslag Foutomschrijvingen Verwerking van persoonsgegevens DKD-aanlevermonitor Veel voorkomende fouten bij het aanleveren van DKD-gegevens Contact

3 Helpfunctionaliteit Hoe werkt het? Een voorbeeld Heeft u als gebruiker vragen en/of opmerkingen over ons nieuwe portaal en informatiesysteem of mist u informatie in deze instructie?

4 Inleiding De informatieproducten van het Inlichtingenbureau zijn onderverdeeld in vijf productgroepen. Rechtmatigheidscontrole WWB Kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen Participatie en Re-integratie Armoedebestrijding Landelijke informatievoorziening WWB Het product DKD + DKD-aanlevermonitor valt onder de productgroep Landelijke informatievoorziening WWB. Landelijke informatievoorziening WWB Het Inlichtingenbureau fungeert als knooppunt voor de landelijke gegevensuitwisseling tussen gemeenten en andere partijen binnen het domein Suwi en de WWB, het sociale domein dat onderdeel uit gaat maken van de nieuwe Participatiewet. Partijen kunnen via het Inlichtingenbureau gebruik maken van de gemeentelijke verwijsindex, automatische antwoordservices en putten uit een centrale database. De gegevens die beschikbaar zijn komen voort uit bestandskoppelingen en andere elektronische informatieverstrekkingen. Door het automatisch en elektronisch te administreren, routeren en beantwoorden worden administratieve lasten verlicht en de efficiency en effectiviteit van werkprocessen vergroot. Hiermee realiseren we besparingen voor zowel burgers, overheden en andere publieke partijen. Wat is DKD en DKD-aanlevermonitor? Het Digitaal Klantdossier (DKD) is een gemeenschappelijk virtueel dossier waarin informatie gedeeld wordt op het gebied van werk en inkomen door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. Het DKD is ontwikkeld in het kader van de Wet eenmalige gegevensuitvraag (WEU) waarmee burgers voor de keten Werk en Inkomen maar eenmalig hun gegevens hoeven te verstrekken. De betrokken instanties moeten er verder voor zorgen dat die gegevens vervolgens digitaal voor iedere partij in de keten beschikbaar zijn. Digitale aanlevering gegevensset gemeenten Om een volledig gevuld DKD voor burger en uitvoeringsorganisaties te kunnen garanderen, is digitale aanlevering van de gegevens door partijen wettelijk verplicht. Ook zijn gemeenten verplicht de afgesproken gegevensset binnen enkele seconden digitaal aan te leveren als hierom gevraagd wordt. Gemeenten leveren een vaste set gegevens aan het DKD. Ze doen dit via een gemeentelijke webservice of wekelijks via een verzamelbestand aan het Inlichtingenbureau. Ten behoeve van informatie-uitwisseling voor het Digitaal Klant Dossier wordt door het Inlichtingenbureau een verwijsindex bijgehouden. DKD-aanlevermonitor Het succes van het DKD valt of staat met het aanleveren van gegevens door gemeenten. Daarom heeft het Inlichtingenbureau een DKD-aanlevermonitor ontwikkeld waarop alle informatie over de aanlevering van de eigen gemeente via webservice overzichtelijk bij elkaar staat. Hiermee kan een gemeente via een rapportage de aanleverprestaties van de eigen organisatie inzien en controleren. 4

5 Wettelijke grondslag gegevensuitwisseling Om een volledig gevuld DKD voor burgers en uitvoeringsorganisaties te kunnen garanderen, is digitale aanlevering van de gegevens door partijen wettelijk verplicht. Gemeenten leveren vanuit een zestal clusters een vaste set DKD-gegevens aan het Inlichtingenbureau. Ze doen dit via een gemeentelijke webservice, een wekelijkse aanlevering via een verzamelbestand of een combinatie van beide. Doelbinding UWV, SVB en burgemeesters en wethouders van de gemeenten dragen gezamenlijk zorg voor de instandhouding van elektronische voorzieningen voor de verwerking van gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de wettelijke taken in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Om te waarborgen dat alle partijen aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen heeft het Inlichtingenbureau een DKD-aanlevermonitor ontwikkeld. Deze monitor geeft inzicht in de aanlevering die gedaan is aan het Inlichtingenbureau via webservice. Leveringsvoorwaarden Om gebruik te maken van de dienstverlening DKD en de DKD-aanlevermonitor van het Inlichtingenbureau moet de gemeente toegang hebben tot het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau. Voor een goede werking van het DKD is het noodzakelijk dat gemeenten aanleveren via de laatste versie van het GSDDossierPersoonsbericht. Ook voor de goede werking van het Frauderegister is het van belang dat gemeenten minimaal versie 0300 van het GSDDossierPersoonsbericht hanteren. In het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau en in uw eigen softwarepakket kunt u deze instellingen wijzigen. Vanaf medio mei 2014 ondersteunt het Inlichtingenbureau de op dat moment laatste versie van het GSDDossierPersoonsbericht: Heeft u nog geen toegang? Neem dan contact op met onze Servicedesk. Onze servicedeskmedewerkers zijn bereikbaar via of via Bronnen De gegevens die worden aangeleverd door de gemeenten komen uit het eigen bestand van de gemeenten. Actualiteit gegevens De actualiteit van de gegevens van gemeenten hangt af van de gemeente zelf en van welke berichtversie GSDDossierPersoon de gemeente gebruik maakt. Verouderde gegevens leveren een niet actueel DKD op voor andere gemeenten. 5

6 Aanlevermethode Het is mogelijk om via drie methoden DKD-gegevens aan te leveren aan het Inlichtingenbureau: 1. Via een verzamelbestand, dit bestand biedt u aan via het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau; 2. Via webservice, deze gegevensuitwisseling gaat real-time via het IP-adres van de gemeente; 3. Via een combinatie van mogelijkheid 1 en 2. Bestand aanmaken in het softwarepakket Met de softwareleverancier van het systeem waarin u gegevens voor DKD hebt geregistreerd zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheid om de informatie uit uw registratiesysteem te onttrekken. Via uw leverancier krijgt u meer informatie over de wijze waarop u dit kunt doen. LET OP: Er mogen geen bestanden met privacygevoelige (BSN) informatie per worden verzonden aan het Inlichtingenbureau. Bestandsnaam voor verzamelbestand De naamgeving van het bestand moet voldoen aan de volgende structuur: <Bestandstype>_<dkd>_<gemeentecode>_<datum>.<extensie> Bestandstype: i (letter); Dkd: dkd (letters); Gemeentecode: 4 posities (bijvoorbeeld: 0234); Datum: 8 posities, jjjjmmdd (bijvoorbeeld: ). De naamgeving van het XML-bericht in het.zip bestand heeft vaak het burgerservicenummer als naam. Bijvoorbeeld: XML. Het kan voorkomen dat bovenstaande eisen automatisch worden toegepast door het softwarepakket waar u gebruik van maakt. Uw pakketleverancier kan u hier meer informatie over geven. URL IP-adres voor webservice U kunt er voor kiezen om uw DKD-gegevens aan te leveren via webservice. Deze manier van aanleveren is real-time. Het berichtenverkeer via de webservice is puur technisch. Op het instellingentabblad bij het product DKD in het informatiesysteem van het Inlichtingenbureau kunt u de URL van uw webservice invullen. Deze URL moet voldoen aan onderstaande structuur: <http://>.<ip-adres>:<poortnummer>/<route naar het GSDDosierPersoonsbericht> een volledig internetadres begint altijd met het protocol IP-adres: Hier komt het IP-adres van de gemeente (bijvoorbeeld: ); Poortnummer: Het poortnummer kan zijn: 8080 of 80 of 8888; Route naar het GSDDossierPersoonsbericht: Hier komt de route naar het GSDDossierPersoonsbericht met helemaal achteraan de versie van het bericht. (bijvoorbeeld: berichtenverkeercwi/productie/isdnoordoost/run/gsddossierpersoon-v0300 Let op! Kijk of de berichtenversie achteraan de URL overeenkomt met de DKD-instellingen die u heeft aangegeven in het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau. 6

7 Voorbeeld van de URL: Aanleveren verwijsindex De verwijsindex is een administratie waarin het Inlichtingenbureau per cluster bijhoudt welke gemeentelijke sociale diensten beschikken over klantdossiergegevens van een specifiek BSN en waar en op welke wijze deze gegevens opvraagbaar zijn. Webservice Als een gemeente gegevens beschikbaar stelt via webservice dan moet de gemeente de betreffende burgerservicenummers aanleveren aan het Inlichtingenbureau. Gemeenten zijn verplicht om de BSN s binnen enkele seconden digitaal aan te leveren als daarom gevraagd wordt door bijvoorbeeld Suwinet-Inkijk. Deze gegevens die door de gemeente worden aangeleverd slaat het Inlichtingenbureau op in de verwijsindex. Verzamelbestand Als een gemeente DKD-gegevens via een verzamelbestand aanlevert aan het Inlichtingenbureau dan worden deze gegevens automatisch opgeslagen in de verwijsindex bij het Inlichtingenbureau. Exporteer verwijsindex Om een overzicht te hebben van de burgerservicenummers die het Inlichtingenbureau van uw gemeente heeft opgeslagen in de verwijsindex kunt u de verwijsindex exporteren onderaan het tabblad instellingen. Als u DKD-gegevens via webservice aanlevert dan is dit een eenvoudige manier om te controleren of de juiste BSN s bekend zijn bij het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau. Bestandsextensie Bij grote gemeenten of intergemeentelijke sociale diensten (ISD s) is het aanleverbestand erg groot. Om het uploadproces te versnellen raden wij aan om een aanleverbestand gecomprimeerd aan te leveren met de extensie.zip. Bestandsformaat De uit uw systeem te onttrekken gegevens voor DKD worden opgenomen in een hiervoor vastgesteld berichtformaat: XML, volgens de SuwiML standaard. De verzameling XML-berichten levert u aan als een gezipt bestand via het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau. In een XML schemadefinitie zijn afspraken opgenomen over hoe een XML-bestand vormgegeven wordt. Het betreft hier zaken als welke XML-elementen op welke plaatsen terug moeten komen, hoe vaak XML-elementen gebruikt mogen worden en waar de inhoud van XML-elementen aan moet voldoen. Indien een bestand niet aan deze afspraken voldoet, kan het bestand door ons niet ingelezen worden. Het kan voorkomen dat een element in het.zip bestand de verkeerde XML standaard bevat. Het zipbestand wordt dan wel in zijn geheel ingelezen, maar het dossier dat het betreft wordt afgekeurd en getoond in de detailblokken van het verwerkingsverslag met daarbij de foutomschrijving. 7

8 Meer informatie over de SuwiML berichtenstandaard vindt u op de website van het BKWI: Verzamelbestand aanleveren aan het Inlichtingenbureau Het bestand met DKD-gegevens moet elke week worden aangeleverd aan het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau. Dat betekent dat tussen twee aanleveringen maximaal een periode van zes dagen zit. Na het aanleveren van het verzamelbestand verwerkt het Inlichtingenbureau de gegevens en plaatst deze in de database. Daarnaast actualiseert het Inlichtingenbureau automatisch de verwijsindex. Aanleverdatums U kunt zelf de dag van aanleveren bepalen. Het is alleen wel noodzakelijke dat de aanlevering elke week plaatsvindt. Aanleverinformatie Het verzamelen van de DKD-gegevens en het aanmaken van het verzamelbestand, is een proces dat grotendeels ondersteund wordt door de voorzieningen die de softwareleveranciers hebben getroffen in hun pakketten. Er zijn zes gegevensclusters waaronder bestanden aangeboden kunnen worden. Op het instellingentabblad kunt u aangeven welk softwarepakket u gebruikt voor welk cluster en welke versie van het GSDDossierPersoonsbericht u daarvoor gebruikt. Wanneer u voor een cluster webservice gebruikt, dan kunt u de URL van de webservice daar invullen. Clusters: 1. Klantgegevens 2. Uitkeringen 3. Debiteuren 4. Bijzonder bijstand 5. Re-integratie 6. Aanvraag uitkeringen Indien een gemeente er voor kiest via webservices clusters besc ikbaar te stellen die zijn opgenomen in versc illende gemeentelijke applicaties met een eigen webservice adres ( van de webservice) dan kan de gemeente maar n van deze webservice adressen instellen waarmee het Inlichtingenbureau een verbinding kan opzetten. Clusters die beschikbaar worden gesteld vanuit applicaties met een ander webservice adres moeten via een verzamelbestand worden aangeboden aan het Inlichtingenbureau. De BSN s in et bestand moeten voldoen aan de Elfproef. De Elfproef is een rekensom om te controleren of het burgerservicenummer geldig is. 8

9 DKD-gegevens aanleveren voor meerdere gemeenten Het kan zijn dat u niet alleen voor uw eigen gemeente aanlevert, maar dat u ook voor andere gemeenten gaat aanleveren. Voordat u dat kan doen moet u onderstaande stappen volgen: 1. Neem contact op met uw pakketleverancier met de vraag om de database ten behoeve van de verwijsindex op te schonen; 2. Neem daarna contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau via met de vraag om de verwijsindex te verwijderen. 3. Voeg de verwijsindexen van alle gemeenten samen en verstuur dit bestand aan het Inlichtingenbureau via het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau. 4. Neem na deze aanlevering contact op met de servicedesk van het Inlichtingenbureau om te verifiëren of de aanlevering van de verwijsindex is gelukt. 9

10 Verwerkingsverslag Het verwerkingsverslag is een rapportage die aangeeft in welke mate de door een gemeente aangeleverde gegevens, succesvol zijn verwerkt. De rapportage vermeldt de eventueel niet verwerkte gegevens met daarbij de reden. Het verwerkingsverslag wordt direct getoond of is maximaal 24 uur na het aanleveren en verwerken van het bestand op te halen door op het aanlevertabblad in de kolom Bestandsnaam et bestand aan te klikken (zie figuur 1). Figuur 1 Verwerkingsverslag ophalen na DKD-aanlevering 10

11 Figuur 2 toont het verwerkingsverslag van een correct aangeleverd bestand met een niet correct en een correct dossier. Een foutomschrijving voor het incorrecte dossier wordt in de detailblokken weergegeven (figuur 3). Figuur 2 Verwerkingsverslag DKD aanlevering met een correct en niet correct dossier Figuur 3 toont een detailblok van het verwerkingsverslag met de velden en de foutomschrijvingen die zich hebben voorgedaan in het bestand zoals aangeleverd in figuur 1. Meer uitleg over de foutomsc rijving is te vinden in de paragraaf Foutomsc rijvingen in dit document. Figuur 3 Verwerkingsverslag DKD detailblok met foutomschrijving 11

12 Foutomschrijvingen Na het aanleveren van het bestand aan het Inlichtingenbureau kunnen de onderstaande foutmeldingen voorkomen. De foutmeldingen zijn opgedeeld in twee categorieën. 1. Het bestand kan in zijn geheel niet worden ingelezen, omdat er een fout is opgetreden in het bestandsformaat. Er wordt geen verwerkingsverslag getoond; 2. Het bestand wordt ingelezen maar de inhoud van het bestand bevat fouten. In het verwerkingsverslag worden de fouten vermeld. Als onderstaande foutmeldingen zich voordoen moet de fout aan het bestand worden hersteld. Vervolgens moet het gehele bestand opnieuw aangeleverd worden aan het Inlichtingenbureau. 1. Het bestand kan in zijn geheel niet worden ingelezen, omdat er een fout is opgetreden in het bestandsformaat. Er wordt geen verwerkingsverslag getoond: Gecomprimeerd bestand is onleesbaar (paragraaf bestandsextensie); Gecomprimeerd bestand bevat teveel bestanden / mappen (paragraaf bestandsextensie); Bestand heeft incorrecte extensie (paragraaf bestandsextensie); Bestandsnaam voldoet niet aan gestelde eisen (paragraaf bestandsnaam); XML-bestand voldoet niet aan afspraken in XSD (paragraaf bestandsformaat); Berichttype correspondeert niet met een bij ons bekend berichttype (paragraaf leveringsvoorwaarden) ; Er is een probleem met een van de webservices (paragraaf URL IP-adres voor webservice); Het bericht wordt niet toegelaten (paragraaf veel voorkomende fouten bij het aanleveren van DKD-gegevens). Als onderstaande foutmeldingen zich voordoen moeten de fouten hersteld worden in het eigen pakket. Vervolgens moet het gehele bestand opnieuw aangeleverd worden aan het Inlichtingenbureau. 2. Het bestand wordt ingelezen maar de inhoud van het bestand bevat fouten. In het verwerkingsverslag worden de fouten vermeld: Gemeentecode correspondeert niet met een bij ons bekende gemeente (paragraaf bestandsnaam); XML-bestand voldoet niet aan afspraken in XSD (paragraaf bestandsformaat); Het BSN voldoet niet aan de Elfproef (paragraaf aanleverinformatie). Een BSN mag maar één keer voorkomen: bij meerdere aangeleverde BSN s in hetzelfde bestand wordt alleen het eerste unieke BSN verwerkt. Komt hetzelfde BSN nog een keer voor, dan wordt het niet verwerkt Verwerking van persoonsgegevens Het Inlichtingenbureau verzamelt de gegevens van alle gemeenten die hebben aangeleverd en verzorgt de aanlevering van deze gegevenssets aan ketenpartijen. LET OP: Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. 12

13 DKD-aanlevermonitor De DKD-aanlevermonitor is een rapportage waarop informatie over de DKD-aanlevering van een gemeente overzichtelijk bij elkaar staat. De DKD-aanlevermonitor geeft inzicht in het functioneren van de webservice van een gemeente. Het bovenste gedeelte van de rapportage (figuur 4) geeft inzicht in de werking van de webservice in de vorm van aantallen, opgedeeld in een aantal aandac tsgebieden : Periode: Dit geeft de periode weer die op het aanlevertabblad is ingevoerd; Laatste mutatie verwijsindex: Dit geeft de datum en het tijdstip weer van wanneer de laatste update voor de verwijsindex heeft plaatsgevonden; Laatste geslaagde bevraging: Dit geeft de datum en het tijdstip weer van wanneer de laatste geslaagde bevraging heeft plaatsgevonden; Totaal aantal bevragingen: Dit geeft het totaal aantal uitgaande bevragingen weer (zowel geslaagd als mislukt); Geslaagde bevragingen: Dit geeft het aantal geslaagde bevragingen weer; Lege antwoordberichten: Dit geeft het aantal lege antwoordberichten weer; Mislukte bevragingen: Dit geeft het aantal mislukte bevragingen weer; Succespercentage: Dit geeft het percentage geslaagde bevragingen weer ten opzichte van het totaal aantal bevragingen; Figuur 4 Onderdeel rapportage webservice GSD 13

14 Een gedeelte van de rapportage (figuur 5) geeft inzicht in de Netwerk kant van de aanlevering en geeft een overzicht van kengetallen die verwijzen naar de bevragingstijd: Server niet bereikbaar: Het aantal keer dat de host de gemeente niet heeft bereikt. Webservice niet bereikbaar: Het aantal keer dat de gemeente de server niet kan aanspreken op de opgegeven poort, omdat de server op die poort geen service biedt. Dit kan dus ook betekenen dat de service is gestopt. Time-out bericht: Het aantal keer dat het informatiesysteem van het Inlichtingenbureau geen bevestiging op een bevraging heeft ontvangen. Kengetallen van de selectie: o Totaal aantal bevragingen: Het totaal aantal getelde bevragingen o Minimum bevragingstijd: Kleinst gemeten tijdsverschil tussen het vraagbericht en antwoordbericht. o Maximum bevragingstijd: Grootst gemeten tijdsverschil tussen het vraagbericht en antwoordbericht. o Gemiddelde bevragingstijd: Het gemiddelde van tijdsverschillen tussen het vraagbericht en het antwoordbericht. Meer informatie over bovenstaande onderwerpen is te vinden in de paragraaf Veel voorkomende fouten bij het aanleveren van DKD-gegevens in deze andleiding. Figuur 5 Onderdeel rapportage webservice GSD 14

15 Het onderste gedeelte van de rapportage (figuur 6) biedt een grafische weergave van het aantal succesvolle bevragingen afgezet tegen de tijd die daarvoor nodig was. De tijd is in milliseconden weergegeven in de volgende tijdscategorieën: Vanaf Tot Kleur Groen Oranje Oranje Rood Rood Rood De GSD-webservices hebben een maximale response-tijd van 6 seconden conform de keten SLA afspraken. Figuur 6 Onderdeel rapportage webservice GSD 15

16 Veel voorkomende fouten bij het aanleveren van DKD-gegevens Onderstaande tabel geeft een overzicht van veel voorkomende fouten tijdens het aanleveren van DKD-gegevens aan het Inlichtingenbureau. Deze foutmeldingen zijn ook te vinden in de HELPfunctionaliteit in het besloten gedeelte van het informatiesysteem bij het product DKD. Tips om te voorkomen dat er fouten vooraf en tijdens het aanleveren van DKD-gegevens: Controleer regelmatig de logs op uw webserver ten behoeve van DKD op http-fout 500 meldingen; Controleer in de logs van uw GSD-applicatie of er antwoordberichten worden verstuurd.; Controleer regelmatig of u de DKD webserver van het IB kan benaderen; Download periodiek de huidige verwijsindex van het IB systeem en vergelijk dit met uw actuele GSD-bestand. Fout(melding) Omschrijving fout(melding) Wat moet u doen? Server niet bereikbaar (DKD-aanlevermonitor) Dit betekent dat de host niet bereikt kan worden. Het betreft hier een niet gecategoriseerde foutsituatie. Neemt contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau. Het helpt als u bij contact met het Inlichtingenbureau beschikt over de datum en het tijdstip waarop de fout zich heeft voorgedaan. Webservice niet bereikbaar (DKD-aanlevermonitor) Time-out bericht (DKD-aanlevermonitor) Voor één of meer webservices lukt het niet om contact te maken. Voor één of meer webservices is meer tijd nodig geweest dan de daarvoor gestelde maximum tijd van 6 seconden. Hiervoor kunnen meerdere oorzaken zijn: 1. Een firewall; 2. Netwerk performance problemen; 3. Een niet goed Ook de informatie over de logging aan uw kant draagt bij aan het goed in kaart brengen van het probleem en zorgt voor een snelle oplossing. Controleer de geconfigureerde URL in het IB systeem op correctheid (zie paragraaf URL IP-adres voor webservice in deze handleiding). Wij adviseren u ook om zelf de bereikbaarheid van de URL te testen. Laat de netwerkbeheerder of de systeembeheerder de DNS, network- en server performance (1,2 en 3) controleren en aanpassen. Zit het probleem in de configuration file van de webserver, dan moet dit gemeld worden aan de pakket leverancier. 16

17 Fout(melding) Omschrijving fout(melding) Wat moet u doen? schalende webservice oplossing; 4. Fouten in configuratie file van de webserver. Probeer de URL, die geconfigureerd is in het IB systeem, te openen vanaf de lokale DKD-webserver en controleer of dit lukt. Berichtversie GSDDossierPersoon is verouderd URL webservice is verouderd Er is een router geplaatst tussen de gemeente en Gemnet zonder rekening te houden met de GSD Netwerkprobleem: de poorten zijn door een interne wijziging bij de gemeenten dichtgezet Als na bovenstaande controles de aanlevering nog niet succesvol is dan neemt u contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau. Kies op het instellingentabblad in het informatiesysteem van het Inlichtingenbureau de juiste beric tenversie en klik op sla wijzigingen op'. Vul op het instellingentabblad in het informatiesysteem van het Inlichtingenbureau de juiste URL naar de berichtenversie in en klik op sla wijzigingen op'. Gemeenten moeten zelf zorgen voor communicatie intern als er een aanpassingen binnen of buiten de gemeente worden doorgevoerd. Een aanpassing kan namelijk consequenties hebben voor de werking van de door de GSD gebruikte applicatie(s). Zorg altijd dat de juiste mensen op de hoogte zijn van wijzigingen die hebben plaatsgevonden en daardoor mogelijk consequenties kunnen ondervinden. Om allerlei redenen voeren gemeenten aanpassingen door op verschillende netwerken. Wanneer een aanpassing niet goed is voorbereid en/of gecommuniceerd, dan zal in veel gevallen de levering van gegevens niet meer (goed) werken. 17

18 Fout(melding) Omschrijving fout(melding) Wat moet u doen? Zorg altijd dat de juiste mensen op de hoogte zijn van wijzigingen die hebben plaatsgevonden en daardoor mogelijk consequenties kunnen ondervinden. De webservice is niet goed ingericht Verkeerd IP-adres gebruikt Bij het samengaan van gemeenten voor het aanleveren van DKD-gegevens zijn de verwijsindexen niet geleegd Test na het (her)inrichten van de webservices altijd met een of meerdere (test)bsn s in Suwinet-Inkijk of de installatie geslaagd is en of de juiste gegevens worden getoond. Een mogelijke test die ook kan worden uitgevoerd is het contact maken met het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau door een Telnet sessie naar de server van het Inlichtingenbureau op te zetten via Gemnet. IP adres: Https:// Het komt wel eens voor dat bij de installatie van de webserver de IP-adressen verkeerd worden gebruikt. Het moet mogelijk zijn dat het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau, via Gemnet, een bevraging kan doen bij de gemeente en een antwoord terug krijgt. Hiervoor moet de webservice zichtbaar zijn op Gemnet. Daarnaast dient de routering op Gemnet op orde te zijn zodat de server gevonden kan worden. De Webserver moet dus adverteren op Gemnet. Het kan zijn dat u niet alleen voor uw eigen gemeente aanlevert, maar dat u ook voor andere gemeenten gaat aanleveren. Voordat u dat kan doen moet u onderstaande 18

19 Fout(melding) Omschrijving fout(melding) Wat moet u doen? stappen volgen: 1. Neem contact op met uw pakketleverancier met de vraag om de database ten behoeve van de verwijsindex op te schonen; 2. Neem daarna contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau via met de vraag om de verwijsindex te verwijderen; 3. Voeg de verwijsindexen van alle gemeenten samen en verstuur dit bestand aan het Inlichtingenbureau via het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau; 4. Neem na deze aanlevering contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau om te verifiëren of de aanlevering van de verwijsindex is gelukt. 19

20 Contact Voor vragen over onze dienstverlening in het kader van doelgroepouders kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij de Servicedesk van het Inlichtingenbureau via of via servicedesk(at)inlichtingenbureau.nl Helpfunctionaliteit Wij introduceren deze nieuwe helpfunctionaliteit in ons besloten informatiesysteem om onze gebruikers goed te kunnen ondersteunen bij het aanleveren en ophalen van bestanden, maar ook bij het wijzigen van product- en/of gebruikersinstellingen. Hoe werkt het? In het besloten gedeelte van ons nieuwe portaal kunnen gebruikers op ieder gewenst moment op de help knop drukken met het pijltje om het helppaneel te raadplegen. De helpfunctie biedt relevante helponderwerpen aan afhankelijk van waar de gebruiker zich bevindt. Een voorbeeld Een gebruiker zit op het aanlevertabblad van product x en gaat een bestand aanleveren. De helpfunctie geeft op die plek ondersteunende informatie over het aanleveren van bestanden, bijvoorbeeld welk bestandformaat het bestand moet hebben of uitleg over de interpretatie van het verwerkingsverslag. Op deze manier proberen we op iedere plek in onze nieuwe informatiesysteem de beste en meest relevante ondersteuning te bieden om zo werken met het Inlichtingenbureau gemakkelijker te maken. Heeft u als gebruiker vragen en/of opmerkingen over ons nieuwe portaal en informatiesysteem of mist u informatie in deze instructie? Neem dan contact op met onze Servicedesk via of

GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau

GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Bestandskoppeling met het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Overzichtstudie informatieprocessen. Nota van bevindingen

Overzichtstudie informatieprocessen. Nota van bevindingen Overzichtstudie informatieprocessen Nota van bevindingen Colofon Programma Programma B Projectnaam Overzichtstudie informatieprocessen Versie 19 september 2013 Pagina 2 van 77 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting

Nadere informatie

Handleiding Webhosting Online Linux Versie maart 2014

Handleiding Webhosting Online Linux Versie maart 2014 Handleiding Webhosting Online Linux Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de dienst 5 2.1 Toegang tot de Zelfservice Cloud 5 2.2 Beginscherm Zelfservice

Nadere informatie

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 Datum 2 februari 2012 Status Definitief Pagina 1 van 1 Definitief Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 februari 2012 Colofon Projectnaam EPBD energielabeldatabase

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Exchange Online Handleiding v3.0

Exchange Online Handleiding v3.0 Exchange Online Handleiding v3.0 1 I nhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Mailbox Standard en Lite...4 2 Administratie van de e-mailomgeving...5 2.1 Algemeen inlogscherm...5 2.2 Overzichtsscherm beheerder...6

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau Functionele specificaties Omgevingsloket online Foutdetectie, analyse en herstel op Be Informed applicatieniveau Juli 2014 2.10 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

1_ INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSHANDLEIDING DIVOSA BENCHMARK WERK EN INKOMEN 2015

1_ INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSHANDLEIDING DIVOSA BENCHMARK WERK EN INKOMEN 2015 Koningin Wilhelminalaan 5 3527 LA Utrecht Postbus 2758 3500 GT Utrecht T 030-233 23 37 info@divosa.nl Postbank 194416 KvK 40532318 Midden-Nederland 1_ INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSHANDLEIDING DIVOSA BENCHMARK

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding ideal Professional

Handleiding ideal Professional Handleiding ideal Professional Versie oktober 2014 Rabobank Nederland Handleiding ideal Professioanl Oktober 2014 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Beschrijving Rabobank ideal

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie