GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB"

Transcriptie

1 GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB DKD + DKD-AANLEVERMONITOR Versie 1.0 Datum Mei 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau

2 Inleiding... 4 Landelijke informatievoorziening WWB... 4 Wat is DKD en DKD-aanlevermonitor?... 4 Digitale aanlevering gegevensset gemeenten... 4 DKD-aanlevermonitor... 4 Wettelijke grondslag gegevensuitwisseling... 5 Doelbinding... 5 Leveringsvoorwaarden... 5 Bronnen... 5 Actualiteit gegevens... 5 Aanlevermethode... 6 Bestand aanmaken in het softwarepakket... 6 Bestandsnaam voor verzamelbestand... 6 URL IP-adres voor webservice... 6 Aanleveren verwijsindex... 7 Exporteer verwijsindex... 7 Bestandsextensie... 7 Bestandsformaat... 7 Verzamelbestand aanleveren aan het Inlichtingenbureau... 8 Aanleverdatums... 8 Aanleverinformatie... 8 DKD-gegevens aanleveren voor meerdere gemeenten... 9 Verwerkingsverslag Foutomschrijvingen Verwerking van persoonsgegevens DKD-aanlevermonitor Veel voorkomende fouten bij het aanleveren van DKD-gegevens Contact

3 Helpfunctionaliteit Hoe werkt het? Een voorbeeld Heeft u als gebruiker vragen en/of opmerkingen over ons nieuwe portaal en informatiesysteem of mist u informatie in deze instructie?

4 Inleiding De informatieproducten van het Inlichtingenbureau zijn onderverdeeld in vijf productgroepen. Rechtmatigheidscontrole WWB Kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen Participatie en Re-integratie Armoedebestrijding Landelijke informatievoorziening WWB Het product DKD + DKD-aanlevermonitor valt onder de productgroep Landelijke informatievoorziening WWB. Landelijke informatievoorziening WWB Het Inlichtingenbureau fungeert als knooppunt voor de landelijke gegevensuitwisseling tussen gemeenten en andere partijen binnen het domein Suwi en de WWB, het sociale domein dat onderdeel uit gaat maken van de nieuwe Participatiewet. Partijen kunnen via het Inlichtingenbureau gebruik maken van de gemeentelijke verwijsindex, automatische antwoordservices en putten uit een centrale database. De gegevens die beschikbaar zijn komen voort uit bestandskoppelingen en andere elektronische informatieverstrekkingen. Door het automatisch en elektronisch te administreren, routeren en beantwoorden worden administratieve lasten verlicht en de efficiency en effectiviteit van werkprocessen vergroot. Hiermee realiseren we besparingen voor zowel burgers, overheden en andere publieke partijen. Wat is DKD en DKD-aanlevermonitor? Het Digitaal Klantdossier (DKD) is een gemeenschappelijk virtueel dossier waarin informatie gedeeld wordt op het gebied van werk en inkomen door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. Het DKD is ontwikkeld in het kader van de Wet eenmalige gegevensuitvraag (WEU) waarmee burgers voor de keten Werk en Inkomen maar eenmalig hun gegevens hoeven te verstrekken. De betrokken instanties moeten er verder voor zorgen dat die gegevens vervolgens digitaal voor iedere partij in de keten beschikbaar zijn. Digitale aanlevering gegevensset gemeenten Om een volledig gevuld DKD voor burger en uitvoeringsorganisaties te kunnen garanderen, is digitale aanlevering van de gegevens door partijen wettelijk verplicht. Ook zijn gemeenten verplicht de afgesproken gegevensset binnen enkele seconden digitaal aan te leveren als hierom gevraagd wordt. Gemeenten leveren een vaste set gegevens aan het DKD. Ze doen dit via een gemeentelijke webservice of wekelijks via een verzamelbestand aan het Inlichtingenbureau. Ten behoeve van informatie-uitwisseling voor het Digitaal Klant Dossier wordt door het Inlichtingenbureau een verwijsindex bijgehouden. DKD-aanlevermonitor Het succes van het DKD valt of staat met het aanleveren van gegevens door gemeenten. Daarom heeft het Inlichtingenbureau een DKD-aanlevermonitor ontwikkeld waarop alle informatie over de aanlevering van de eigen gemeente via webservice overzichtelijk bij elkaar staat. Hiermee kan een gemeente via een rapportage de aanleverprestaties van de eigen organisatie inzien en controleren. 4

5 Wettelijke grondslag gegevensuitwisseling Om een volledig gevuld DKD voor burgers en uitvoeringsorganisaties te kunnen garanderen, is digitale aanlevering van de gegevens door partijen wettelijk verplicht. Gemeenten leveren vanuit een zestal clusters een vaste set DKD-gegevens aan het Inlichtingenbureau. Ze doen dit via een gemeentelijke webservice, een wekelijkse aanlevering via een verzamelbestand of een combinatie van beide. Doelbinding UWV, SVB en burgemeesters en wethouders van de gemeenten dragen gezamenlijk zorg voor de instandhouding van elektronische voorzieningen voor de verwerking van gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de wettelijke taken in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Om te waarborgen dat alle partijen aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen heeft het Inlichtingenbureau een DKD-aanlevermonitor ontwikkeld. Deze monitor geeft inzicht in de aanlevering die gedaan is aan het Inlichtingenbureau via webservice. Leveringsvoorwaarden Om gebruik te maken van de dienstverlening DKD en de DKD-aanlevermonitor van het Inlichtingenbureau moet de gemeente toegang hebben tot het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau. Voor een goede werking van het DKD is het noodzakelijk dat gemeenten aanleveren via de laatste versie van het GSDDossierPersoonsbericht. Ook voor de goede werking van het Frauderegister is het van belang dat gemeenten minimaal versie 0300 van het GSDDossierPersoonsbericht hanteren. In het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau en in uw eigen softwarepakket kunt u deze instellingen wijzigen. Vanaf medio mei 2014 ondersteunt het Inlichtingenbureau de op dat moment laatste versie van het GSDDossierPersoonsbericht: Heeft u nog geen toegang? Neem dan contact op met onze Servicedesk. Onze servicedeskmedewerkers zijn bereikbaar via of via Bronnen De gegevens die worden aangeleverd door de gemeenten komen uit het eigen bestand van de gemeenten. Actualiteit gegevens De actualiteit van de gegevens van gemeenten hangt af van de gemeente zelf en van welke berichtversie GSDDossierPersoon de gemeente gebruik maakt. Verouderde gegevens leveren een niet actueel DKD op voor andere gemeenten. 5

6 Aanlevermethode Het is mogelijk om via drie methoden DKD-gegevens aan te leveren aan het Inlichtingenbureau: 1. Via een verzamelbestand, dit bestand biedt u aan via het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau; 2. Via webservice, deze gegevensuitwisseling gaat real-time via het IP-adres van de gemeente; 3. Via een combinatie van mogelijkheid 1 en 2. Bestand aanmaken in het softwarepakket Met de softwareleverancier van het systeem waarin u gegevens voor DKD hebt geregistreerd zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheid om de informatie uit uw registratiesysteem te onttrekken. Via uw leverancier krijgt u meer informatie over de wijze waarop u dit kunt doen. LET OP: Er mogen geen bestanden met privacygevoelige (BSN) informatie per worden verzonden aan het Inlichtingenbureau. Bestandsnaam voor verzamelbestand De naamgeving van het bestand moet voldoen aan de volgende structuur: <Bestandstype>_<dkd>_<gemeentecode>_<datum>.<extensie> Bestandstype: i (letter); Dkd: dkd (letters); Gemeentecode: 4 posities (bijvoorbeeld: 0234); Datum: 8 posities, jjjjmmdd (bijvoorbeeld: ). De naamgeving van het XML-bericht in het.zip bestand heeft vaak het burgerservicenummer als naam. Bijvoorbeeld: XML. Het kan voorkomen dat bovenstaande eisen automatisch worden toegepast door het softwarepakket waar u gebruik van maakt. Uw pakketleverancier kan u hier meer informatie over geven. URL IP-adres voor webservice U kunt er voor kiezen om uw DKD-gegevens aan te leveren via webservice. Deze manier van aanleveren is real-time. Het berichtenverkeer via de webservice is puur technisch. Op het instellingentabblad bij het product DKD in het informatiesysteem van het Inlichtingenbureau kunt u de URL van uw webservice invullen. Deze URL moet voldoen aan onderstaande structuur: <http://>.<ip-adres>:<poortnummer>/<route naar het GSDDosierPersoonsbericht> een volledig internetadres begint altijd met het protocol IP-adres: Hier komt het IP-adres van de gemeente (bijvoorbeeld: ); Poortnummer: Het poortnummer kan zijn: 8080 of 80 of 8888; Route naar het GSDDossierPersoonsbericht: Hier komt de route naar het GSDDossierPersoonsbericht met helemaal achteraan de versie van het bericht. (bijvoorbeeld: berichtenverkeercwi/productie/isdnoordoost/run/gsddossierpersoon-v0300 Let op! Kijk of de berichtenversie achteraan de URL overeenkomt met de DKD-instellingen die u heeft aangegeven in het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau. 6

7 Voorbeeld van de URL: Aanleveren verwijsindex De verwijsindex is een administratie waarin het Inlichtingenbureau per cluster bijhoudt welke gemeentelijke sociale diensten beschikken over klantdossiergegevens van een specifiek BSN en waar en op welke wijze deze gegevens opvraagbaar zijn. Webservice Als een gemeente gegevens beschikbaar stelt via webservice dan moet de gemeente de betreffende burgerservicenummers aanleveren aan het Inlichtingenbureau. Gemeenten zijn verplicht om de BSN s binnen enkele seconden digitaal aan te leveren als daarom gevraagd wordt door bijvoorbeeld Suwinet-Inkijk. Deze gegevens die door de gemeente worden aangeleverd slaat het Inlichtingenbureau op in de verwijsindex. Verzamelbestand Als een gemeente DKD-gegevens via een verzamelbestand aanlevert aan het Inlichtingenbureau dan worden deze gegevens automatisch opgeslagen in de verwijsindex bij het Inlichtingenbureau. Exporteer verwijsindex Om een overzicht te hebben van de burgerservicenummers die het Inlichtingenbureau van uw gemeente heeft opgeslagen in de verwijsindex kunt u de verwijsindex exporteren onderaan het tabblad instellingen. Als u DKD-gegevens via webservice aanlevert dan is dit een eenvoudige manier om te controleren of de juiste BSN s bekend zijn bij het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau. Bestandsextensie Bij grote gemeenten of intergemeentelijke sociale diensten (ISD s) is het aanleverbestand erg groot. Om het uploadproces te versnellen raden wij aan om een aanleverbestand gecomprimeerd aan te leveren met de extensie.zip. Bestandsformaat De uit uw systeem te onttrekken gegevens voor DKD worden opgenomen in een hiervoor vastgesteld berichtformaat: XML, volgens de SuwiML standaard. De verzameling XML-berichten levert u aan als een gezipt bestand via het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau. In een XML schemadefinitie zijn afspraken opgenomen over hoe een XML-bestand vormgegeven wordt. Het betreft hier zaken als welke XML-elementen op welke plaatsen terug moeten komen, hoe vaak XML-elementen gebruikt mogen worden en waar de inhoud van XML-elementen aan moet voldoen. Indien een bestand niet aan deze afspraken voldoet, kan het bestand door ons niet ingelezen worden. Het kan voorkomen dat een element in het.zip bestand de verkeerde XML standaard bevat. Het zipbestand wordt dan wel in zijn geheel ingelezen, maar het dossier dat het betreft wordt afgekeurd en getoond in de detailblokken van het verwerkingsverslag met daarbij de foutomschrijving. 7

8 Meer informatie over de SuwiML berichtenstandaard vindt u op de website van het BKWI: Verzamelbestand aanleveren aan het Inlichtingenbureau Het bestand met DKD-gegevens moet elke week worden aangeleverd aan het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau. Dat betekent dat tussen twee aanleveringen maximaal een periode van zes dagen zit. Na het aanleveren van het verzamelbestand verwerkt het Inlichtingenbureau de gegevens en plaatst deze in de database. Daarnaast actualiseert het Inlichtingenbureau automatisch de verwijsindex. Aanleverdatums U kunt zelf de dag van aanleveren bepalen. Het is alleen wel noodzakelijke dat de aanlevering elke week plaatsvindt. Aanleverinformatie Het verzamelen van de DKD-gegevens en het aanmaken van het verzamelbestand, is een proces dat grotendeels ondersteund wordt door de voorzieningen die de softwareleveranciers hebben getroffen in hun pakketten. Er zijn zes gegevensclusters waaronder bestanden aangeboden kunnen worden. Op het instellingentabblad kunt u aangeven welk softwarepakket u gebruikt voor welk cluster en welke versie van het GSDDossierPersoonsbericht u daarvoor gebruikt. Wanneer u voor een cluster webservice gebruikt, dan kunt u de URL van de webservice daar invullen. Clusters: 1. Klantgegevens 2. Uitkeringen 3. Debiteuren 4. Bijzonder bijstand 5. Re-integratie 6. Aanvraag uitkeringen Indien een gemeente er voor kiest via webservices clusters besc ikbaar te stellen die zijn opgenomen in versc illende gemeentelijke applicaties met een eigen webservice adres ( van de webservice) dan kan de gemeente maar n van deze webservice adressen instellen waarmee het Inlichtingenbureau een verbinding kan opzetten. Clusters die beschikbaar worden gesteld vanuit applicaties met een ander webservice adres moeten via een verzamelbestand worden aangeboden aan het Inlichtingenbureau. De BSN s in et bestand moeten voldoen aan de Elfproef. De Elfproef is een rekensom om te controleren of het burgerservicenummer geldig is. 8

9 DKD-gegevens aanleveren voor meerdere gemeenten Het kan zijn dat u niet alleen voor uw eigen gemeente aanlevert, maar dat u ook voor andere gemeenten gaat aanleveren. Voordat u dat kan doen moet u onderstaande stappen volgen: 1. Neem contact op met uw pakketleverancier met de vraag om de database ten behoeve van de verwijsindex op te schonen; 2. Neem daarna contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau via met de vraag om de verwijsindex te verwijderen. 3. Voeg de verwijsindexen van alle gemeenten samen en verstuur dit bestand aan het Inlichtingenbureau via het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau. 4. Neem na deze aanlevering contact op met de servicedesk van het Inlichtingenbureau om te verifiëren of de aanlevering van de verwijsindex is gelukt. 9

10 Verwerkingsverslag Het verwerkingsverslag is een rapportage die aangeeft in welke mate de door een gemeente aangeleverde gegevens, succesvol zijn verwerkt. De rapportage vermeldt de eventueel niet verwerkte gegevens met daarbij de reden. Het verwerkingsverslag wordt direct getoond of is maximaal 24 uur na het aanleveren en verwerken van het bestand op te halen door op het aanlevertabblad in de kolom Bestandsnaam et bestand aan te klikken (zie figuur 1). Figuur 1 Verwerkingsverslag ophalen na DKD-aanlevering 10

11 Figuur 2 toont het verwerkingsverslag van een correct aangeleverd bestand met een niet correct en een correct dossier. Een foutomschrijving voor het incorrecte dossier wordt in de detailblokken weergegeven (figuur 3). Figuur 2 Verwerkingsverslag DKD aanlevering met een correct en niet correct dossier Figuur 3 toont een detailblok van het verwerkingsverslag met de velden en de foutomschrijvingen die zich hebben voorgedaan in het bestand zoals aangeleverd in figuur 1. Meer uitleg over de foutomsc rijving is te vinden in de paragraaf Foutomsc rijvingen in dit document. Figuur 3 Verwerkingsverslag DKD detailblok met foutomschrijving 11

12 Foutomschrijvingen Na het aanleveren van het bestand aan het Inlichtingenbureau kunnen de onderstaande foutmeldingen voorkomen. De foutmeldingen zijn opgedeeld in twee categorieën. 1. Het bestand kan in zijn geheel niet worden ingelezen, omdat er een fout is opgetreden in het bestandsformaat. Er wordt geen verwerkingsverslag getoond; 2. Het bestand wordt ingelezen maar de inhoud van het bestand bevat fouten. In het verwerkingsverslag worden de fouten vermeld. Als onderstaande foutmeldingen zich voordoen moet de fout aan het bestand worden hersteld. Vervolgens moet het gehele bestand opnieuw aangeleverd worden aan het Inlichtingenbureau. 1. Het bestand kan in zijn geheel niet worden ingelezen, omdat er een fout is opgetreden in het bestandsformaat. Er wordt geen verwerkingsverslag getoond: Gecomprimeerd bestand is onleesbaar (paragraaf bestandsextensie); Gecomprimeerd bestand bevat teveel bestanden / mappen (paragraaf bestandsextensie); Bestand heeft incorrecte extensie (paragraaf bestandsextensie); Bestandsnaam voldoet niet aan gestelde eisen (paragraaf bestandsnaam); XML-bestand voldoet niet aan afspraken in XSD (paragraaf bestandsformaat); Berichttype correspondeert niet met een bij ons bekend berichttype (paragraaf leveringsvoorwaarden) ; Er is een probleem met een van de webservices (paragraaf URL IP-adres voor webservice); Het bericht wordt niet toegelaten (paragraaf veel voorkomende fouten bij het aanleveren van DKD-gegevens). Als onderstaande foutmeldingen zich voordoen moeten de fouten hersteld worden in het eigen pakket. Vervolgens moet het gehele bestand opnieuw aangeleverd worden aan het Inlichtingenbureau. 2. Het bestand wordt ingelezen maar de inhoud van het bestand bevat fouten. In het verwerkingsverslag worden de fouten vermeld: Gemeentecode correspondeert niet met een bij ons bekende gemeente (paragraaf bestandsnaam); XML-bestand voldoet niet aan afspraken in XSD (paragraaf bestandsformaat); Het BSN voldoet niet aan de Elfproef (paragraaf aanleverinformatie). Een BSN mag maar één keer voorkomen: bij meerdere aangeleverde BSN s in hetzelfde bestand wordt alleen het eerste unieke BSN verwerkt. Komt hetzelfde BSN nog een keer voor, dan wordt het niet verwerkt Verwerking van persoonsgegevens Het Inlichtingenbureau verzamelt de gegevens van alle gemeenten die hebben aangeleverd en verzorgt de aanlevering van deze gegevenssets aan ketenpartijen. LET OP: Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. 12

13 DKD-aanlevermonitor De DKD-aanlevermonitor is een rapportage waarop informatie over de DKD-aanlevering van een gemeente overzichtelijk bij elkaar staat. De DKD-aanlevermonitor geeft inzicht in het functioneren van de webservice van een gemeente. Het bovenste gedeelte van de rapportage (figuur 4) geeft inzicht in de werking van de webservice in de vorm van aantallen, opgedeeld in een aantal aandac tsgebieden : Periode: Dit geeft de periode weer die op het aanlevertabblad is ingevoerd; Laatste mutatie verwijsindex: Dit geeft de datum en het tijdstip weer van wanneer de laatste update voor de verwijsindex heeft plaatsgevonden; Laatste geslaagde bevraging: Dit geeft de datum en het tijdstip weer van wanneer de laatste geslaagde bevraging heeft plaatsgevonden; Totaal aantal bevragingen: Dit geeft het totaal aantal uitgaande bevragingen weer (zowel geslaagd als mislukt); Geslaagde bevragingen: Dit geeft het aantal geslaagde bevragingen weer; Lege antwoordberichten: Dit geeft het aantal lege antwoordberichten weer; Mislukte bevragingen: Dit geeft het aantal mislukte bevragingen weer; Succespercentage: Dit geeft het percentage geslaagde bevragingen weer ten opzichte van het totaal aantal bevragingen; Figuur 4 Onderdeel rapportage webservice GSD 13

14 Een gedeelte van de rapportage (figuur 5) geeft inzicht in de Netwerk kant van de aanlevering en geeft een overzicht van kengetallen die verwijzen naar de bevragingstijd: Server niet bereikbaar: Het aantal keer dat de host de gemeente niet heeft bereikt. Webservice niet bereikbaar: Het aantal keer dat de gemeente de server niet kan aanspreken op de opgegeven poort, omdat de server op die poort geen service biedt. Dit kan dus ook betekenen dat de service is gestopt. Time-out bericht: Het aantal keer dat het informatiesysteem van het Inlichtingenbureau geen bevestiging op een bevraging heeft ontvangen. Kengetallen van de selectie: o Totaal aantal bevragingen: Het totaal aantal getelde bevragingen o Minimum bevragingstijd: Kleinst gemeten tijdsverschil tussen het vraagbericht en antwoordbericht. o Maximum bevragingstijd: Grootst gemeten tijdsverschil tussen het vraagbericht en antwoordbericht. o Gemiddelde bevragingstijd: Het gemiddelde van tijdsverschillen tussen het vraagbericht en het antwoordbericht. Meer informatie over bovenstaande onderwerpen is te vinden in de paragraaf Veel voorkomende fouten bij het aanleveren van DKD-gegevens in deze andleiding. Figuur 5 Onderdeel rapportage webservice GSD 14

15 Het onderste gedeelte van de rapportage (figuur 6) biedt een grafische weergave van het aantal succesvolle bevragingen afgezet tegen de tijd die daarvoor nodig was. De tijd is in milliseconden weergegeven in de volgende tijdscategorieën: Vanaf Tot Kleur Groen Oranje Oranje Rood Rood Rood De GSD-webservices hebben een maximale response-tijd van 6 seconden conform de keten SLA afspraken. Figuur 6 Onderdeel rapportage webservice GSD 15

16 Veel voorkomende fouten bij het aanleveren van DKD-gegevens Onderstaande tabel geeft een overzicht van veel voorkomende fouten tijdens het aanleveren van DKD-gegevens aan het Inlichtingenbureau. Deze foutmeldingen zijn ook te vinden in de HELPfunctionaliteit in het besloten gedeelte van het informatiesysteem bij het product DKD. Tips om te voorkomen dat er fouten vooraf en tijdens het aanleveren van DKD-gegevens: Controleer regelmatig de logs op uw webserver ten behoeve van DKD op http-fout 500 meldingen; Controleer in de logs van uw GSD-applicatie of er antwoordberichten worden verstuurd.; Controleer regelmatig of u de DKD webserver van het IB kan benaderen; Download periodiek de huidige verwijsindex van het IB systeem en vergelijk dit met uw actuele GSD-bestand. Fout(melding) Omschrijving fout(melding) Wat moet u doen? Server niet bereikbaar (DKD-aanlevermonitor) Dit betekent dat de host niet bereikt kan worden. Het betreft hier een niet gecategoriseerde foutsituatie. Neemt contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau. Het helpt als u bij contact met het Inlichtingenbureau beschikt over de datum en het tijdstip waarop de fout zich heeft voorgedaan. Webservice niet bereikbaar (DKD-aanlevermonitor) Time-out bericht (DKD-aanlevermonitor) Voor één of meer webservices lukt het niet om contact te maken. Voor één of meer webservices is meer tijd nodig geweest dan de daarvoor gestelde maximum tijd van 6 seconden. Hiervoor kunnen meerdere oorzaken zijn: 1. Een firewall; 2. Netwerk performance problemen; 3. Een niet goed Ook de informatie over de logging aan uw kant draagt bij aan het goed in kaart brengen van het probleem en zorgt voor een snelle oplossing. Controleer de geconfigureerde URL in het IB systeem op correctheid (zie paragraaf URL IP-adres voor webservice in deze handleiding). Wij adviseren u ook om zelf de bereikbaarheid van de URL te testen. Laat de netwerkbeheerder of de systeembeheerder de DNS, network- en server performance (1,2 en 3) controleren en aanpassen. Zit het probleem in de configuration file van de webserver, dan moet dit gemeld worden aan de pakket leverancier. 16

17 Fout(melding) Omschrijving fout(melding) Wat moet u doen? schalende webservice oplossing; 4. Fouten in configuratie file van de webserver. Probeer de URL, die geconfigureerd is in het IB systeem, te openen vanaf de lokale DKD-webserver en controleer of dit lukt. Berichtversie GSDDossierPersoon is verouderd URL webservice is verouderd Er is een router geplaatst tussen de gemeente en Gemnet zonder rekening te houden met de GSD Netwerkprobleem: de poorten zijn door een interne wijziging bij de gemeenten dichtgezet Als na bovenstaande controles de aanlevering nog niet succesvol is dan neemt u contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau. Kies op het instellingentabblad in het informatiesysteem van het Inlichtingenbureau de juiste beric tenversie en klik op sla wijzigingen op'. Vul op het instellingentabblad in het informatiesysteem van het Inlichtingenbureau de juiste URL naar de berichtenversie in en klik op sla wijzigingen op'. Gemeenten moeten zelf zorgen voor communicatie intern als er een aanpassingen binnen of buiten de gemeente worden doorgevoerd. Een aanpassing kan namelijk consequenties hebben voor de werking van de door de GSD gebruikte applicatie(s). Zorg altijd dat de juiste mensen op de hoogte zijn van wijzigingen die hebben plaatsgevonden en daardoor mogelijk consequenties kunnen ondervinden. Om allerlei redenen voeren gemeenten aanpassingen door op verschillende netwerken. Wanneer een aanpassing niet goed is voorbereid en/of gecommuniceerd, dan zal in veel gevallen de levering van gegevens niet meer (goed) werken. 17

18 Fout(melding) Omschrijving fout(melding) Wat moet u doen? Zorg altijd dat de juiste mensen op de hoogte zijn van wijzigingen die hebben plaatsgevonden en daardoor mogelijk consequenties kunnen ondervinden. De webservice is niet goed ingericht Verkeerd IP-adres gebruikt Bij het samengaan van gemeenten voor het aanleveren van DKD-gegevens zijn de verwijsindexen niet geleegd Test na het (her)inrichten van de webservices altijd met een of meerdere (test)bsn s in Suwinet-Inkijk of de installatie geslaagd is en of de juiste gegevens worden getoond. Een mogelijke test die ook kan worden uitgevoerd is het contact maken met het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau door een Telnet sessie naar de server van het Inlichtingenbureau op te zetten via Gemnet. IP adres: Https:// Het komt wel eens voor dat bij de installatie van de webserver de IP-adressen verkeerd worden gebruikt. Het moet mogelijk zijn dat het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau, via Gemnet, een bevraging kan doen bij de gemeente en een antwoord terug krijgt. Hiervoor moet de webservice zichtbaar zijn op Gemnet. Daarnaast dient de routering op Gemnet op orde te zijn zodat de server gevonden kan worden. De Webserver moet dus adverteren op Gemnet. Het kan zijn dat u niet alleen voor uw eigen gemeente aanlevert, maar dat u ook voor andere gemeenten gaat aanleveren. Voordat u dat kan doen moet u onderstaande 18

19 Fout(melding) Omschrijving fout(melding) Wat moet u doen? stappen volgen: 1. Neem contact op met uw pakketleverancier met de vraag om de database ten behoeve van de verwijsindex op te schonen; 2. Neem daarna contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau via met de vraag om de verwijsindex te verwijderen; 3. Voeg de verwijsindexen van alle gemeenten samen en verstuur dit bestand aan het Inlichtingenbureau via het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau; 4. Neem na deze aanlevering contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau om te verifiëren of de aanlevering van de verwijsindex is gelukt. 19

20 Contact Voor vragen over onze dienstverlening in het kader van doelgroepouders kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij de Servicedesk van het Inlichtingenbureau via of via servicedesk(at)inlichtingenbureau.nl Helpfunctionaliteit Wij introduceren deze nieuwe helpfunctionaliteit in ons besloten informatiesysteem om onze gebruikers goed te kunnen ondersteunen bij het aanleveren en ophalen van bestanden, maar ook bij het wijzigen van product- en/of gebruikersinstellingen. Hoe werkt het? In het besloten gedeelte van ons nieuwe portaal kunnen gebruikers op ieder gewenst moment op de help knop drukken met het pijltje om het helppaneel te raadplegen. De helpfunctie biedt relevante helponderwerpen aan afhankelijk van waar de gebruiker zich bevindt. Een voorbeeld Een gebruiker zit op het aanlevertabblad van product x en gaat een bestand aanleveren. De helpfunctie geeft op die plek ondersteunende informatie over het aanleveren van bestanden, bijvoorbeeld welk bestandformaat het bestand moet hebben of uitleg over de interpretatie van het verwerkingsverslag. Op deze manier proberen we op iedere plek in onze nieuwe informatiesysteem de beste en meest relevante ondersteuning te bieden om zo werken met het Inlichtingenbureau gemakkelijker te maken. Heeft u als gebruiker vragen en/of opmerkingen over ons nieuwe portaal en informatiesysteem of mist u informatie in deze instructie? Neem dan contact op met onze Servicedesk via of

GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau

GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Bestandskoppeling met het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB

GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB ANTWOORDBERICHT TOEKENNEN KINDEROPVANGTOESLAG DOELGROEPOUDERS Versie 1.0 Datum Maart 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding...

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PARTICIPATIE EN RE-INTEGRATIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING PARTICIPATIE EN RE-INTEGRATIE GEBRUIKERSHANDLEIDING PARTICIPATIE EN RE-INTEGRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS Versie 1.0 Datum Oktober 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 3 Participatie en re-integratie... 3 Wat

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN PGB BERICHTEN WMO/JEUGDWET Versie 2.1 Datum Juni 2017 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 3 1. Toekenningsbeschikking bericht... 3 1.1.1 Digikoppeling

Nadere informatie

Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet

Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet Agenda Context en doelgroep Wat gebeurt er op 1-1-2017 Ketenproces Gegevensuitwisseling via Inlichtingenbureau Re-integratiedossier

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING BERICHTENMONITOR. Versie 2.0 Datum juli 2017 Communicatie Inlichtingenbureau

GEBRUIKERSHANDLEIDING BERICHTENMONITOR. Versie 2.0 Datum juli 2017 Communicatie Inlichtingenbureau GEBRUIKERSHANDLEIDING BERICHTENMONITOR Versie 2.0 Datum juli 2017 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inhoud 1. WERKING PRODUCT... 3 1.2 BRON... 3 1.2.1 Actualiteit van gegevens... 3 2.INLOGGEN PORTAAL

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN INLOGGEN OP HET PORTAAL VOOR (NIEUWE)GEBRUIKERS Versie 1.0 Datum December 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 3 Knooppuntdiensten en het portaal

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN JEUGDWET PORTAAL EN WEBSERVICE Versie 6.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Knooppuntdiensten en het portaal van het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSBEHEER Versie 1.0 Datum December 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 3 Knooppuntdiensten en het portaal van het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. BAWI (070) 373 8022 onderwerp vanaf 1 januari 2008 is het Digitaal Klantdossier wettelijk verplicht uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr.

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE AANVRAGEN EN INSTALLATIE CPA Versie 1.0 Datum Mei 2016 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Aansluiting op Digikoppeling..1

Nadere informatie

Generieke interface energielabels

Generieke interface energielabels Handleiding Generieke interface energielabels In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Woningbouw) 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Korte omschrijving 3 1.3 Indeling

Nadere informatie

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels.

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels. Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Handleiding Generieke interface Energielabels Documentnaam [Handleiding Generieke interface Energielabels.doc]

Nadere informatie

In dit informatiebulletin zal worden ingegaan op een specifiek onderdeel van de nieuwe fraudewet, namelijk het Frauderegister.

In dit informatiebulletin zal worden ingegaan op een specifiek onderdeel van de nieuwe fraudewet, namelijk het Frauderegister. Inleiding Nieuwe wet Per 1 januari 2013 is de invoering van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in het kort de Fraudewet - een feit. Doel van deze wet is een hardere aanpak van

Nadere informatie

Re-integratietaak vangnetters ziektewet gemeentelijke doelgroep Participatiewet

Re-integratietaak vangnetters ziektewet gemeentelijke doelgroep Participatiewet Re-integratietaak vangnetters ziektewet gemeentelijke doelgroep Participatiewet Wat betekent dit voor gemeenten? Wat is de rol van UWV en het Inlichtingenbureau? Agenda Tanja Snip UWV Context en doelgroep

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor gemeenten De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 April 2015 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Toelichting op gegevens van de Belastingdienst

Toelichting op gegevens van de Belastingdienst Toelichting op gegevens van de Belastingdienst (Gemeentelijke Sociale Diensten en Sociale Verzekeringsbank) Welke gegevens, voor welke taak? Medewerkers van de Gemeentelijke Sociale Diensten (GSD) en de

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

Handleiding. Ketenportaal

Handleiding. Ketenportaal Handleiding Ketenportaal Inleiding Op ons ketenportaal kunt u bestanden uploaden en rapportages ophalen. In deze handleiding leggen wij de verschillende functionaliteiten van het ketenportaal stap voor

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN PGB BERICHTEN WMO/JEUGDWET Versie 2.0 Datum September 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 3 Toekenningsbeschikking bericht... 3 Bestand aanmaken

Nadere informatie

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Eric van den Hoek Ton Laarhoven Versie 20 april 2015 Programma 14.15 15.30 Welkom, programma De diepte in 2 Logius, dienst digitale overheid 20

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

Hosting. Aan de slag. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl

Hosting. Aan de slag. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Hosting Aan de slag WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl 1. Installatie WeFact Hosting installeren In ons e-mail bericht heeft u inloggegevens ontvangen

Nadere informatie

Peridos. Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling. Datum: 04-07-2016. Landelijk beheer Peridos. Versie: 2.

Peridos. Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling. Datum: 04-07-2016. Landelijk beheer Peridos. Versie: 2. Peridos Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling Plaats: Utrecht Datum: 04-07-2016 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 2.0 Status: Concept Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Wijzigingsbeheer

Nadere informatie

Handleiding Installatie App4Sales

Handleiding Installatie App4Sales Handleiding Installatie App4Sales Downloaden en Installeren Als u op de downloadlink klikt in het ontvangen e-mailbericht wordt uw internetbrowser geopend en start het downloaden automatisch. Zodra het

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8. Pc Client built 2012 12.1.0.12178

Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8. Pc Client built 2012 12.1.0.12178 Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8 Pc Client built 2012 12.1.0.12178 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Back-up Online configureren... 7 4.1 Taakbalk optie

Nadere informatie

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS)

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS) AANMELDING DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie : DIS00997 Datum: 6-11-2014 DBC Informatiesysteem (DIS) Postbus 2774 3500 GT Utrecht E: info@dbcinformatiesysteem.nl T: 030

Nadere informatie

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg VVE- UP Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg, 17 mei 2013 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 Versiebeheer...2 2 Inleiding...3 3 Instellingen VVE- UP...4 4 Beheer...5 5 Smartobject

Nadere informatie

SFTP-client WinSCP. Nederlandstalige versie van de client 1/22

SFTP-client WinSCP. Nederlandstalige versie van de client 1/22 SFTP-client WinSCP Nederlandstalige versie van de client 1/22 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Vrijwaringsclausule...3 1.2. Doel....3 1.3. Waar vindt u de SFTP-client WinSCP?...3 2. Configuratie van

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Aanlevering Landelijke Database Fysiotherapie Curasoft

Handleiding. Curasoft. Aanlevering Landelijke Database Fysiotherapie Curasoft Handleiding Curasoft Aanlevering Landelijke Database Fysiotherapie Curasoft Curasoft - 1 / 8-28.02.2017 Aanlevering Landelijke Database Fysiotherapie Curasoft Inleiding Met Curasoft is het mogelijk om

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TRACK & TRACE. Versie 1.0 Datum Oktober 2017 Communicatie Inlichtingenbureau

GEBRUIKERSHANDLEIDING TRACK & TRACE. Versie 1.0 Datum Oktober 2017 Communicatie Inlichtingenbureau GEBRUIKERSHANDLEIDING TRACK & TRACE Versie 1.0 Datum Oktober 2017 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Aanleiding ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Juli 2016 Versie 2.0.3

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Juli 2016 Versie 2.0.3 Handleiding NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data Juli 2016 Versie 2.0.3 2014-2016 by Reports. All rights reserved. Versie 2.0.3 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. NCDR sjablonen en datadefinitie

Nadere informatie

IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V.

IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V. IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl www.easysecure.nl Om onze dealers zo goed mogelijk bij te staan hebben wij het volgende document

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Update Elektronische aangifte Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT. 3 1.1 AANVRAGEN POSTBUS BIJ DE BELASTINGDIENST 1.2 AANVRAGEN PINCODE 3 3 2 INSTALLATIE UPDATE ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

SFTP-client WinSCP. Engelstalige versie van de client 1/22

SFTP-client WinSCP. Engelstalige versie van de client 1/22 SFTP-client WinSCP Engelstalige versie van de client 1/22 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Vrijwaringsclausule...3 1.2. Doel....3 1.3. Waar vindt u de SFTP-client WinSCP?...3 2. Configuratie van SFTP-Client

Nadere informatie

Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 maart 2017

Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 maart 2017 Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 maart 2017 Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 / 9 Inhoud Inleiding 3 1 Werken met de Noodvoorziening 4 1.1 Toelichting 5 1.2 In drie stappen bestanden

Nadere informatie

Poortcontroles en afhandeling OLP

Poortcontroles en afhandeling OLP Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Poortcontroles en afhandeling OLP De uitvoering

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

SFTP-client Filezilla. Nederlandstalige versie van de client 1/16

SFTP-client Filezilla. Nederlandstalige versie van de client 1/16 SFTP-client Filezilla Nederlandstalige versie van de client 1/16 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Vrijwaringsclausule...3 1.2. Doel....3 1.3. Waar vindt u de SFTP-client Filezilla?...3 2. Configuratie

Nadere informatie

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Handleiding Installatie en Gebruik PVM LADIS 2.0.doc Datum: 08 maart 2016 Versie: 2.0 Vooraf Voor

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

E-Fax. Gebruikers handleiding

E-Fax. Gebruikers handleiding E-Fax Gebruikers handleiding Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Fax-over-IP (T.38)... 4 2.1 Introductie... 4 2.2 Achterliggende techniek... 4 2.3 Procedures... 5 2.4 Installatie en benodigdheden... 5 2.5 Tarieven...

Nadere informatie

Handleiding. Porta applicatie

Handleiding. Porta applicatie Handleiding Porta applicatie Inleiding Met de applicatie Porta op het Extranet kunt u als ketenpartner gegevensbestanden met het CAK uitwisselen. In deze handleiding staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Handleiding BudgetBoek

Handleiding BudgetBoek Handleiding BudgetBoek versie : 1.0 wijziging : 4-1-2010 Inhoud 1. BudgetBoek...4 1.1. Persoon...4 1.2. Registrant...4 1.3. Budgethouder...4 1.4. Budgetpost...4 1.5. Budgetgroep...5 1.6. Rekening...5 1.7.

Nadere informatie

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Mei 2016 Versie 2.0

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Mei 2016 Versie 2.0 Handleiding NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data Mei 2016 Versie 2.0 2014-2016 by Reports. All rights reserved. Versie 2.0 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 3 2.1. Startpagina...

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Snelstartgids Onlinedesk

Snelstartgids Onlinedesk Snelstartgids Onlinedesk VOOR ADMINISTRATIEKANTOREN SAMEN ONDERWEG Start hier met lezen! Hoe levert u nu gegevens aan bij A&O Services? U levert gegevens op papier aan U ziet hiernaast vier gekleurde balken.

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP)

Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) Mei 2009 ZorgTTP E-mail servicedesk@zorgttp.nl Tel.

Nadere informatie

Handleiding Aanmelden DIS

Handleiding Aanmelden DIS Handleiding Aanmelden DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie 1, 24 juni 2016 Inhoud Vooraf 3 1. Aanmelden via DIS Portal 4 2. Aanmaken aanlevercontract 6 3. Mijn doorleveringen

Nadere informatie

Handleiding 4CIS Synchro

Handleiding 4CIS Synchro Zakelijke software s voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding 4CIS Synchro Optimale ondersteuning van uw frontoffice Optimale communicatie tussen uw frontoffice en backoffice 4CIS InfoBase

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Periodieke en specifieke rapportages over het gebruik van Suwinet-Inkijk

Periodieke en specifieke rapportages over het gebruik van Suwinet-Inkijk Periodieke en specifieke rapportages over het gebruik van Suwinet-Inkijk Datum Versienummer Auteur 7 oktober 2015 2.0 Edwin Diersmann Periodieke en specifieke rapportages gebruik Suwinet-v2.0 07-10-2015.docx

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 3 4. Stap 2: Certificaat installeren... 4 5. Stap 3: URL registreren... 5 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 Inhoud 1. Inloggen... 3 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 1.3 Inloggen met pincode op mobiele app... 4 2. Berichtenservice... 5 3. Bedrijfsmonitor...

Nadere informatie

Handleiding interface KNLTB

Handleiding interface KNLTB Handleiding interface KNLTB Versie 0.6 februari 2014 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 De werking van de interface met de KNLTB... 3 2.1 Het aanmaken van de berichten... 4 2.2 Het controleren van de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Toelichting op gegevens van de Belastingdienst, te raadplegen via Suwinet-Inkijk.

Toelichting op gegevens van de Belastingdienst, te raadplegen via Suwinet-Inkijk. Toelichting op gegevens van de Belastingdienst, te raadplegen via Suwinet-Inkijk. Inleiding. Medewerkers van gemeentelijke sociale diensten kunnen vanaf april 2012 via Suwinet-Inkijk gegevens van de Belastingdienst

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

Opfrisdocument elektronische aangifte

Opfrisdocument elektronische aangifte Opfrisdocument elektronische aangifte Inleiding: Omdat wij regelmatig vragen krijgen over de elektronische aangifte, hebben wij e.e.a. maar eens voor u op een rijtje gezet. Uitgangspunt van dit document

Nadere informatie

Stappenplan koppelen Kringloopwijzer

Stappenplan koppelen Kringloopwijzer Stappenplan koppelen Kringloopwijzer Het is van belang om z.s.m. te koppelen met Kringloopwijzer zodat uw klanten met een druk op de knop de leveringsgegevens kunnen inlezen in Kringloopwijzer. Als u tijdig

Nadere informatie

Inzenden en ontvangen aangifte

Inzenden en ontvangen aangifte UPA Inzenden en ontvangen aangifte Specificaties koppelvlak Versie 1.0 Inhoud 1 Doel document... 2 2 Aanlevering bestanden... 2 2.1 Webservices... 2 2.2 FTP... 4 2.3 Secure cloud... 4 3 Aanlevering MDV/PLO...

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

Mail vanuit Scipio naar gewone server. Introductie. Mail provider aanmaken

Mail vanuit Scipio naar gewone server. Introductie. Mail provider aanmaken Introductie Deze instructie legt uit hoe een extra emailadres gebruikt kan worden om te emailen vanuit Scipio. Deze informatie is ook beschikbaar in de helpteksten onder de titel 'Zorgmail Postbus instellen

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

CONNECTIE TESTEN TOEGANG TOT HET PORTAAL VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN. Versie 1.0 Datum December 2014 Inlichtingenbureau

CONNECTIE TESTEN TOEGANG TOT HET PORTAAL VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN. Versie 1.0 Datum December 2014 Inlichtingenbureau CONNECTIE TESTEN TOEGANG TOT HET PORTAAL VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN Versie 1.0 Datum December 2014 Auteur Inlichtingenbureau Inleiding... 3 Gestelde voorwaarden aan het gebruik van het portaal... 3 Afkortingen...

Nadere informatie

Elektronisch Bestellen in ENK Software

Elektronisch Bestellen in ENK Software Elektronisch Bestellen in ENK Software Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum: 22-07-2010 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit ENK Software,

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Ifective Service Portaal

Gebruikershandleiding Ifective Service Portaal Gebruikershandleiding Ifective Service Portaal Versie: 2.1 Ifective Koekoeksweg 3 8084 GN t Harde Tel.: (0525) 637212 fax: (0525) 653444 email: servicedesk@ifective.nl website: www.ifective.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

Syslog / Mail Alert Setup

Syslog / Mail Alert Setup Syslog / Mail Alert Setup Syslog Wat is Syslog? Syslog is een utility waarmee de router activiteit kan worden bijgehouden. Tevens kan de utility worden gebruikt als debug utility. Wanneer gebruikt u Syslog?

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER. Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER. Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD/ERVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie....

Nadere informatie

UPLOAD FACILITEIT NSE 2015. Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2015

UPLOAD FACILITEIT NSE 2015. Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2015 UPLOAD FACILITEIT NSE 2015 Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2015 Inhoud Inleiding en Processchema... 3 Belangrijk om vooraf te weten...

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Handleiding Installatie XML

Handleiding Installatie XML Handleiding Installatie XML Downloaden en Installeren Als u op de downloadlink klikt in het ontvangen e-mailbericht wordt uw internetbrowser geopend en start het downloaden automatisch. Zodra het bestand

Nadere informatie

UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2017

UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2017 UPLOAD FACILITEIT NSE 2017 Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2017 Inhoud Inleiding en Processchema... 3 Belangrijk om vooraf te weten...

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Devoteam PGB XML tool

Gebruikshandleiding Devoteam PGB XML tool Gebruikshandleiding Devoteam PGB XML tool Versie 1.0 2 november 2015 Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 Invoeren beschikkingsgegevens 3 2.1 Een toekenningsbericht maken 3 2.1.1 Voorbeeld van een complete

Nadere informatie

De volgende online dienst hoeft u alleen toe te voegen als u een uitnodiging heeft ontvangen voor deelname aan Kwaliteit in Beweging 1.1.

De volgende online dienst hoeft u alleen toe te voegen als u een uitnodiging heeft ontvangen voor deelname aan Kwaliteit in Beweging 1.1. Hoofdstuk 1 Kwaliteit in Beweging (KiB) 1 instellen en gebruiken Kwaliteit in Beweging (KiB) is de opvolger van het Kwaliefy-project van het KNGF. Een Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) wordt ingericht

Nadere informatie

Basis communicatie netwerk

Basis communicatie netwerk Basis communicatie netwerk In het Hypotheken Data Netwerk communiceert een tussenpersoon direct met een maatschappij. De tussenpersoon gebruikt hiervoor het pakket HDN Client. De maatschappij gebruikt

Nadere informatie

UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2013

UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2013 UPLOAD FACILITEIT NSE 2013 Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2013 Inhoud Inleiding en Processchema... 3 Belangrijk om vooraf te weten...

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

Managed VoIP. Inhoud. 1 Handleiding telefoon configuratie. 1.1 Aanmelden van de locatie

Managed VoIP. Inhoud. 1 Handleiding telefoon configuratie. 1.1 Aanmelden van de locatie Inhoud 1 Handleiding telefoon configuratie...1 1.1 Aanmelden van de locatie...1 1.2 Telefoon configuratie...3 1.3 Problemen en oplossingen...3 2 Bijlagen...4 2.1 Bijlage: uitgebreide telefoonconfiguratie...4

Nadere informatie

Ga in het menu Certificaten naar Kies PKI overheid services certificaat. U geeft eerst aan waar het te gebruiken certificaat kan worden gevonden:

Ga in het menu Certificaten naar Kies PKI overheid services certificaat. U geeft eerst aan waar het te gebruiken certificaat kan worden gevonden: Het SBR programma en nieuwe certificaten Vanaf de aangiften IB 2012 en Vpb 2012 geldt verplichte verzending naar Digipoort in XBRL formaat, ondertekend met PKI overheid services certificaten. Vanaf versie

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie