Juliana van Stolberglaan CA Den Haag Postbus AC Den Haag [Handleiding Generieke interface Energielabels.

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels."

Transcriptie

1 Juliana van Stolberglaan CA Den Haag Postbus AC Den Haag Handleiding Generieke interface Energielabels Documentnaam [Handleiding Generieke interface Energielabels.doc]

2 1 Versiehistorie Versie Datum Omschrijving/aanpassingen Auteur Definitieve versie H. Siers (Sogeti) pagina 2 van 11

3 Inhoudsopgave 1 Versiehistorie 2 2 Inleiding Doel Korte Omschrijving Indeling document 4 3 Samenhang tussen de drie interface-vormen Uitgangspunten: Maatregelen om aan deze uitgangspunten tegemoet te komen: Relatie tussen de bestanden met "Dagset mutaties" en "Volledige actuele set" 6 4 Interface Actuele Energielabels Attributen Volledige Set Attributen Dagmutatie Set Naamgeving bestanden Moment van genereren FTP-Postbus (bestanden) 9 5 Webservice opvragen pandcertificaat Verzoek Antwoord Toegang WSDL 11 pagina 3 van 11

4 2 Inleiding 2.1 Doel Deze handleiding is bedoeld voor de organisaties die gebruik willen maken van de interface die AgentschapNL aanbiedt om de informatie over actuele Energielabels van panden ter beschikking te stellen aan marktpartijen. De interface bestaat uit 3 elementen: Periodiek bestand met een volledige set van alle actuele Energielabels, ook wel pandcertificaten genoemd Dagelijkse mutatiebestanden Een webservice om in geval van twijfel het laatst geregistreerde Energielabel van een pand op te vragen Van alle 3 de vormen van aansluiten wordt in deze handleiding uitgelegd hoe die te realiseren. 2.2 Korte Omschrijving Naar aanleiding van de marktvraag omtrent informatie over Energielabels zoals die verstrekt worden volgens de "Energy Performance Building Directive" heeft AgentschapNL besloten om een generieke interface te laten realiseren waarbij de gegevens van de Energielabels via een elektronische interface aan geautoriseerde afnemers ter beschikking wordt gesteld. Deze generieke interface is in staat om een selectie van gegevens die een 1:1 relatie hebben met een Energielabel (pandcertificaat) ter beschikking te stellen. Afnemers dienen in staat gesteld worden om technisch/infrastructureel en functioneel aan te sluiten op de interface en afnemers moeten voor realisatie van hun eigen aansluiting weten hoe de set van attributen verwerkt kan worden. Deze handleiding beschrijft deze aspecten van aansluiting op deze interface. Om gebruik te kunnen maken van de interfaces moet de afnemer geautoriseerd zijn. Een afnemer kan hiertoe een aanvraag indienen bij AgentschapNL. Het aanvraagformulier staat elders op de website. Nadat een afnemer geautoriseerd is zal deze beschikken over de volgende gegevens waar in dit document naar wordt verwezen via de volgende notatie en gekleurde tekst: <Webserver> <FTP-SERVER-adres> <postbusnaam> <username> <password> 2.3 Indeling document Het document kent de volgende indeling: Hoofdstuk 3: beschrijving van de samenhang tussen de 3 interfaces. Hoofdstuk 4: beschrijving van de interfaces voor de actuele energielabels Hoofdstuk 5: beschrijving van de webservice opvragen pandcertificaat. pagina 4 van 11

5 3 Samenhang tussen de drie interface-vormen Vanwege eerdere ervaringen opgedaan met synchronisaties tussen databases die niet gebaseerd zijn op volledige synchronisatie, is besloten om het ontwerp te baseren op het herstellen van een inconsistente situatie door de afnemer zelf. 3.1 Uitgangspunten: De "actualiteit" van vorige dag is in 99,9 % van de gevallen voor de afnemers goed genoeg om de informatie als betrouwbaar te beschouwen. In geval van twijfel of discussie is er een mogelijkheid om voor één specifiek pand de meest actuele situatie op te vragen Afnemers die constateren dat ze een inconsistente database hebben moeten ten alle tijde in staat zijn om die situatie te corrigeren. 3.2 Maatregelen om aan deze uitgangspunten tegemoet te komen: Iedere maand wordt aan alle afnemers een volledige set actuele Energielabels ter beschikking gesteld. Iedere dag worden de mutaties van de vorige dag als "Dagset mutaties" ter beschikking gesteld zodat afnemers hun database kunnen bijwerken tot de situatie van "gisteren". Teneinde de mutaties in de juiste volgorde te kunnen verwerken, krijgt iedere mutatie een uniek mutatievolgnummer Met de maandelijkse volledige set wordt het mutatievolgnummer van de laatst daarin verwerkte mutatie meegegeven Om in geval van twijfel / discussie de werkelijke actuele stand voor een pand te kunnen vergelijken met die de afnemer in zijn eigen database heeft geregistreerd, is de interface "webservice opvragen pandcertificaat" gerealiseerd. Om overmatig gebruik van de de interface "webservice opvragen pandcertificaat" te voorkomen wordt per afnemer het toegestane gebruik ingesteld. Voor consequenties voor de afnemer zie Figuur 1 : Mogelijkheden voor de afnemer voor database met "Volledig actuele set". pagina 5 van 11

6 Figuur 1 : Mogelijkheden voor de afnemer voor database met "Volledig actuele set" 3.3 Relatie tussen de bestanden met "Dagset mutaties" en "Volledige actuele set" De bestandsnamen van de "Volledig actuele set" en de "Dagset mutaties" lijken aan elkaar gerelateerd, maar zijn dat slechts ten dele. De "Dagset mutaties" bevat alle werkelijke mutaties die op de datum die in de bestandsnaam zit zijn uitgevoerd, de datum die in de bestandsnaam van de "Volledig actuele set" wordt vastgesteld op het startmoment van de verwerking (selectie op de database van AgentschapNL). Bij gebruik van de "Volledig actuele set", dient vervolgens als eerste het bestand voor "Dagset mutaties" met dezelfde datum verwerkt te worden. Het eerste mutatievolgnummer daarin dat verwerkt moet worden is het mutatievolgnummer dat vermeld staat in de "Volledig actuele set" + 1. Dit is niet per definitie de eerste mutatie in het "Dagset mutaties"-bestand. Mutaties zitten wel opeenvolgend (op mutatievolgnummer) in het bestand. De werkelijke relatie tussen de "Dagset mutaties" en "Volledige actuele set" is bepaald met het mutatievolgnummer. pagina 6 van 11

7 4 Interface Actuele Energielabels AgentschapNL biedt een volledige set, en een dagmutatieset. Beide sets kennen voor wat betreft het pandcertificaat dezelfde attributen, en ze worden in de volgende paragrafen beschreven. 4.1 Attributen Volledige Set De xsd van de Volledige set is gegeven in het bestand EpbdActueleSet.xsd, waarbij de types zijn gegeven in EpbdOpvragenPandEnergieLabelTypes.xsd. In onderstaande tabel een opsomming van en eventuele toelichting op de elementen. Element VolledigeActueleSet LaatsteVerwerkteMutatieVolgnummer Pandcertificaat PandVanMeting_postcode PandVanMeting_huisnummer PandVanMeting_huisnummer_toev PandVanMeting_gebouwcode PandvanMeting_opnamedatum PandVanMeting_berekeningstype PandVanMeting_energieprestatieindex PandVanMeting_energieklasse Meting_geldig_tot Pand_registratiedatum Pand_postcode Pand_huisnummer Pand_huisnummer_toev Pand_gebouwcode Pand_cert_type Toelichting Laatste mutatievolgnummer dat verwerkt is in deze set 1 of meer binnen VolledigeActueleSet W = Woningbouw, U = Utiliteitsbouw Pand_gebouwtype Pand_gebouwsubtype Pand_SBIcode Voor zover hier niet aangegeven, zijn de definities en mogelijke waarden van de attributen gegeven in de xsd. 4.2 Attributen Dagmutatie Set De xsd van de Dagmutatie set is gegeven in het bestand EpbdDagmutaties.xsd, waarbij de types zijn gegeven in EpbdOpvragenPandEnergieLabelTypes.xcs. In onderstaande tabel een opsomming van en eventuele toelichting op de elementen. Element DagMutatieSet Mutatiedatum Toelichting pagina 7 van 11

8 Mutatiebericht Mutatievolgnummer Stuurcode Pandcertificaat PandVanMeting_postcode PandVanMeting_huisnummer PandVanMeting_huisnummer_toev PandVanMeting_gebouwcode PandvanMeting_opnamedatum PandVanMeting_berekeningstype PandVanMeting_energieprestatieindex PandVanMeting_energieklasse Meting_geldig_tot Pand_registratiedatum Pand_postcode Pand_huisnummer Pand_huisnummer_toev Pand_gebouwcode Pand_cert_type 1 of meer binnen DagMutatieSet 1 = Toevoegen Energielabel, 2 = Verwijderen Energielabel. 1 binnen Mutatiebericht W = Woningbouw, U = Utiliteitsbouw Pand_gebouwtype Pand_gebouwsubtype Pand_SBIcode Voor zover hier niet aangegeven, zijn de definities en mogelijke waarden van de attributen gegeven in de xsd. 4.3 Naamgeving bestanden De bestanden kennen de volgende naamgevingsconventie; "Dagset mutaties" beginnen met een "d", "Volledige actuele set" beginnen met een "v". Onderstaand de logica van de naamgeving: dyyyymmdd.zip voor de "Dagset mutaties", dit is een gecomprimeerd bestand waarin het bestand dyyyymmdd.dx zit. Dit is een xml bestand. "Dagset mutaties" vyyyymmdd.zip voor de "Volledige actuele set", dit is een gecomprimeerd bestand waarin het bestand vyyyymmdd.dx zit. Dit is een xml bestand. Vanwege de enorme omvang (geschat maximaal 12 gig) is voor de extensie dx gekozen en niet de extensie xml. Zo wordt voorkomen dat het bestand bij aanklikken automatisch geopend zou worden. Het gecomprimeerde bestand is met een programma als winzip uit te pakken. 4.4 Moment van genereren De volledige set wordt 1 keer per maand gecreëerd, in principe is dit aan het begin van de maand. De dagmutatieset wordt 1 keer per dag gecreëerd. pagina 8 van 11

9 4.5 FTP-Postbus (bestanden) De server waarop de bestanden met de postbus voor de "Dagset mutaties" en de "Volledige actuele set" staan kan bereikt worden met <FTP-SERVER-adres><postbusnaam> waarbij de <postbusnaam> specifiek is voor u als afnemer. Deze dient u dan ook opgegeven te krijgen van AgentschapNL. Gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot uw eigen postbus dient u ook van AgentschapNL te ontvangen. Slechts met uw account-informatie kunt u de inhoud van uw postbus zien (en ophalen). De bestanden die hier staan kunt u ophalen. Verwijdering van bestanden zal automatisch plaatsvinden In deze postbus zal normaal gesproken één periodieke set en ongeveer 30 dagsets staan. Met de aanwezige combinatie bent u altijd in staat om uw database compleet opnieuw op te bouwen en bij te werken tot de dag van gisteren. pagina 9 van 11

10 5 Webservice opvragen pandcertificaat Dit hoofdstuk beschrijft de aansluiting op de webservice waarmee voor één specifiek pand de gegevens van het actuele Energielabel kan worden opgevraagd. Deze service is slechts bedoeld om in geval van twijfel (er wordt bijv. beweerd dat de weergave niet klopt) de gegevens direct bij AgentschapNL op te vragen. De operaties bestaan uit: Verzoek Antwoord Deze worden in de volgende paragrafen uitgelegd. 5.1 Verzoek Het verzoek bestaat uit twee delen: Header Request De header bevat de volgende elementen: Element Toelichting PandEnergieLabelHeader Username <username>, Verplicht Password <password>, Verplicht Versienr = 3.1 Voor zover hier niet aangegeven, zijn de definities en mogelijke waarden van de attributen gegeven in de xsd. De request bevat de volgende elementen: Element Toelichting GetPandEnergieLabel Pand_postcode Verplicht Pand_huisnummer Verplicht Pand_huisnummer_toev Niet verplicht Pand_gebouwcode Niet verplicht (dit veld is een toevoeging aan het adres als postcode, huisnummer en toevoeging het pand niet voldoende identificeren) Voor zover hier niet aangegeven, zijn de definities en mogelijke waarden van de attributen gegeven in de xsd. 5.2 Antwoord Onder de volgende voorwaarden zal de webservice een antwoordbericht opstellen: 1. Het verzoek was correct opgesteld 2. Het versienummer is goed 3. De afnemer is geautoriseerd pagina 10 van 11

11 Het antwoordbericht bevat de volgende elementen: Element Toelichting PandEnergieLabel Kan 0 of 1 keer voorkomen. Komt voor als er een pandcertificaat wordt gevonden op exact het opgegeven adres. Komt niet voor als er geen pandcertificaat wordt gevonden op exact het opgegeven adres. PandVanMeting_postcode PandVanMeting_huisnummer PandVanMeting_huisnummer_toev PandVanMeting_gebouwcode PandvanMeting_opnamedatum PandVanMeting_berekeningstype PandVanMeting_energieprestatieindex PandVanMeting_energieklasse Meting_geldig_tot Pand_registratiedatum Pand_postcode Pand_huisnummer Pand_huisnummer_toev Pand_gebouwcode Pand_cert_type W = Woningbouw, U = Utiliteitsbouw Pand_gebouwtype Pand_gebouwsubtype Pand_SBIcode Voor zover hier niet aangegeven, zijn de definities en mogelijke waarden van de attributen gegeven in de xsd. In alle andere gevallen zal één van de volgende 2 meldingen worden teruggegeven: Technische storing, foutcode <programmamelding>` Service tijdelijk niet beschikbaar` 5.3 Toegang Het adres van deze webservice is <Webserver>EpbdOpvragenPandEnergieLabelService.asmx Gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot deze webservice dient u van AgentschapNL te ontvangen. 5.4 WSDL De definities van de berichten zijn gegeven in de volgende bestanden: EpbdOpvragenPandEnergieLabel.wsdl EpbdOpvragenPandEnergieLabelHeader.xsd EpbdOpvragenPandEnergieLabelRequest.xsd EpbdOpvragenPandEnergieLabelResponse.xsd EpbdOpvragenPandEnergieLabelTypes.xsd pagina 11 van 11

Generieke interface energielabels

Generieke interface energielabels Handleiding Generieke interface energielabels In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Woningbouw) 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Korte omschrijving 3 1.3 Indeling

Nadere informatie

Handleiding. Generieke interface energielabels. Versie 1.0 6 juni 2013 Auteur: H. Siers (Sogeti)

Handleiding. Generieke interface energielabels. Versie 1.0 6 juni 2013 Auteur: H. Siers (Sogeti) Handleiding Generieke interface energielabels Versie 1.0 6 juni 2013 Auteur: H. Siers (Sogeti) 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Korte omschrijving 3 1.3 Indeling document 4 2 Samenhang tussen de drie interface-vormen

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Handleiding voor implementatie WEBSERVICE GEOCODEREN

Handleiding voor implementatie WEBSERVICE GEOCODEREN Handleiding voor implementatie WEBSERVICE GEOCODEREN Opgesteld door Bridgis BV Datum 13 september 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Geocoderen 3 2 Bridgis Adreslocaties 3 3 URL 3 4 Functie 3 5 Input en Output 4 5.1

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0 Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Versie 1.0 Datum 19 april 2012 Colofon Projectnaam Samenwerkende Catalogi 4.0 Versienummer

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Handleiding 4CIS Synchro

Handleiding 4CIS Synchro Zakelijke software s voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding 4CIS Synchro Optimale ondersteuning van uw frontoffice Optimale communicatie tussen uw frontoffice en backoffice 4CIS InfoBase

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Inzenden en ontvangen aangifte

Inzenden en ontvangen aangifte UPA Inzenden en ontvangen aangifte Specificaties koppelvlak Versie 1.0 Inhoud 1 Doel document... 2 2 Aanlevering bestanden... 2 2.1 Webservices... 2 2.2 FTP... 4 2.3 Secure cloud... 4 3 Aanlevering MDV/PLO...

Nadere informatie

Bancaire Infrastructurele Voorziening Aanleverservice. Implementatie conform koppelvlak WUS 2.0 Bedrijven

Bancaire Infrastructurele Voorziening Aanleverservice. Implementatie conform koppelvlak WUS 2.0 Bedrijven Bancaire Infrastructurele Voorziening Aanleverservice Implementatie conform koppelvlak WUS 2.0 Bedrijven Versie 0.1 Datum 28 november 2017 Status Definitief Colofon Projectnaam SBR Banken Bancaire Infrastructurele

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN MOBILITEIT GEEFVOERTUIG 2.0. Versie /// 2.0 Publicatiedatum /// /// Gebruikershandleiding

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN MOBILITEIT GEEFVOERTUIG 2.0. Versie /// 2.0 Publicatiedatum /// /// Gebruikershandleiding /// Gebruikershandleiding GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN MOBILITEIT GEEFVOERTUIG 2.0 Versie /// 2.0 Publicatiedatum /// 17-08-2017 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Auteur:

Nadere informatie

Pinakes Integrator Client

Pinakes Integrator Client Pinakes Integrator Client Installatie procedure Pinakes NV Paviljoenstraat 7 1030 Schaarbeek TEL : +32 (0) 2 211 55 95 FAX : +32 (0) 2 211 56.56 INFO@PINAKES.BE WWW.PINAKES.BE 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel...

Nadere informatie

Technical Note. API Beschrijving Aangetekend Mailen

Technical Note. API Beschrijving Aangetekend Mailen AUTHOR APPROVED Technical Note API Beschrijving Referentie: API beschrijving AM Versie: 0.0.7 Datum: 2015-07-24 Aangetekend Bellen B.V. Computerweg 5 Postbus 8307 3503 RH Utrecht T: +31 346 581 731 support@aangetekendmailen.nl

Nadere informatie

Technische Documentatie TaxatieVoertuig A2SP 2015

Technische Documentatie TaxatieVoertuig A2SP 2015 Technische Documentatie TaxatieVoertuig A2SP 2015 Versie Auteur Opmerkingen Datum 1.0 YB Initiële versie 25-06-2015 Inleiding SOAP is op basis van de wsdl redelijk zelf beschrijvend. Dit document richt

Nadere informatie

Instructie Foto album Slideshow Pro Director

Instructie Foto album Slideshow Pro Director Instructie Foto album Slideshow Pro Director Algemene gegevens Datum 3 november 2009 Auteur(s) Cipix Internet Meijk van Nimwegen 1. Naar uw fotoalbum Het fotoalbum in uw website maakt gebruik van een beheersapplicatie

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Rijbewijsvalidatie SOAP service

Rijbewijsvalidatie SOAP service Technische documentatie Rijbewijsvalidatie SOAP service AFS 6.x Versiehistorie Versie Datum Auteur Wijzigingen 1.0 3-4-2014 YvdB itiële versie A2SP 1 / 6 houd Versiehistorie... 1 leiding... 3 Request...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING ONDERNEMING GEEFFISCALESCHULD Versie /// 1.0 Publicatiedatum /// /// Gebruikershandleiding

GEBRUIKERSHANDLEIDING ONDERNEMING GEEFFISCALESCHULD Versie /// 1.0 Publicatiedatum /// /// Gebruikershandleiding /// Gebruikershandleiding GEBRUIKERSHANDLEIDING ONDERNEMING GEEFFISCALESCHULD 02.00 Versie /// 1.0 Publicatiedatum /// 08-01-2018 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Auteur:

Nadere informatie

Poortcontroles en afhandeling OLP

Poortcontroles en afhandeling OLP Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Poortcontroles en afhandeling OLP De uitvoering

Nadere informatie

Door: Ruud van Eeghem Datum: juni 2008 Versie: 1.0. Handleiding gebruik EPBD GIPC tool

Door: Ruud van Eeghem Datum: juni 2008 Versie: 1.0. Handleiding gebruik EPBD GIPC tool Door: Ruud van Eeghem Datum: juni 2008 Versie: 1.0 Handleiding gebruik EPBD GIPC tool Aanleiding De EPBD GIPC tool is een database die ontwikkeld is om het gebruik van de generieke interface van de EPBD

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Figuur 1 geeft een overzicht van het AGR-GPS systeem op functioneel niveau weer.

Nadere informatie

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010 Rapport i-bridge FleetBroker en LocationBroker Versie 1.0 Datum 22 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans

Nadere informatie

HANDLEIDING FORMULIERENDATABASE

HANDLEIDING FORMULIERENDATABASE HANDLEIDING FORMULIERENDATABASE Inlogvenster en eerste scherm Ga in uw browser naar: http://formulier.verseverf.com > U ziet het volgende scherm. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in: Wanneer u op de

Nadere informatie

12.1 Menu-item Bestand. 12.1.1 Nieuwe Databank. 12.1.2 Open Databank

12.1 Menu-item Bestand. 12.1.1 Nieuwe Databank. 12.1.2 Open Databank 12.1 Menu-item Bestand 12.1.1 Nieuwe Databank Wanneer u voor het eerst met Facts! gaat werken moet u een Facts! databank maken. U dient zelf de locatie en de bestandsnaam van de Facts! databank te kiezen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Versie 1.0 Datum 11 mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom Terugmelden?... 3 1.2 Gerede Twijfel... 3 1.3 Digimelding voor afnemers...

Nadere informatie

Toelichting locatieregister Wie maakt gebruik van het locatieregister? Hoe werkt de autorisatielink?... 2

Toelichting locatieregister Wie maakt gebruik van het locatieregister? Hoe werkt de autorisatielink?... 2 Handleiding SNF locatieregister Inhoudsopgave Toelichting locatieregister... 2 Wie maakt gebruik van het locatieregister?... 2 Hoe werkt de autorisatielink?... 2 Wat is de link naar het locatieregister?...

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving versie 1.0 Datum 10 augustus 2016 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT Versiehistorie Versie datum Omschrijving 1.0 10-08-2016 Definitieve

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5 1. Milieuklacht............................................................................................. 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros......................................................................

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie.... 6 3.2

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Aanmaken bedrijfsverzamelgebouw... 3 5. Aanmaken

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Aansluitdocument webservices. VSP-EDP Validatiemodule

Aansluitdocument webservices. VSP-EDP Validatiemodule Aansluitdocument webservices VSP-EDP Validatiemodule Versie 2.0 Pagina 2 van 20 Historie Versie Datum Veranderingen 0.1 12-07-2010 Initiële versie 0.2 19-07-2010 Wijzigingen n.a.v. opmerkingen reviewteam

Nadere informatie

Handleiding: Afsluiten van abonnementen. Transitiedesk

Handleiding: Afsluiten van abonnementen. Transitiedesk Handleiding: Afsluiten van abonnementen Transitiedesk 21 april 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VBN Logistieke Middelen Coderingen 1.1

VBN Logistieke Middelen Coderingen 1.1 VBN Logistieke Middelen Coderingen 1.1 Beschrijving distributie en codelijsten Bestandsnaam Bestandsnummer : GH29080701v1.0 VBN Logistieke Middelen Coderingen 1.1.doc : GH/29080701 Datum laatste wijziging

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Overzicht functionaliteiten

Beheervoorziening BSN - Overzicht functionaliteiten Beheervoorziening BSN - Overzicht functionaliteiten Versie 2.9 Datum 10 maart 200 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 1.1 Definities 3 1.2 Referenties 3 2 Functionaliteit BV BSN 2.1 Globale use case beschrijving

Nadere informatie

Functionele Dataservice Beschrijving

Functionele Dataservice Beschrijving Functionele Dataservice Beschrijving onderwerp Dataservice Contactgegevens datum 20-04-206 versie Versiebeheer Versie Datum Opmerking 20-04-206 Het afgeleide gegeven in de Persoon /uitgebreiderechtsvorm

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon M.R.H.E.

Nadere informatie

Magento 1.9 Koppeling installatiehandleiding

Magento 1.9 Koppeling installatiehandleiding Magento 1.9 Koppeling installatiehandleiding Datum 30 april 2019 Versie 1.0 Dit document is vertrouwelijk en mag niet zonder toestemming van Packs aan derden worden verstrekt. 1 Magento 1.9 Installatiehandleiding

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBSERVICES DICOS NETWERK VERSIE 1.6

HANDLEIDING WEBSERVICES DICOS NETWERK VERSIE 1.6 HANDLEIDING WEBSERVICES DICOS NETWERK VERSIE 1.6 Copyright Kred it B.V. Eindhoven Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm,

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten

Handleiding koppeling voor patiënten Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren... 2 1.1 Voordat u begint... 2 1.2 Een account aanmaken... 2 1.3 Geen account? Registreer nu!... 3 1.4 Bevestig uw account... 3 1.5 Gefeliciteerd,

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl HANDLEIDING Telefonica e-mail instellen in Outlook Express Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl Stap 1: Start het programma Outlook Express. Stap 2: Kies in het menu helemaal bovenaan

Nadere informatie

Opdrachtenboek Query en XML Rapporten

Opdrachtenboek Query en XML Rapporten FF Opdrachtenboek Query en XML Rapporten ICS (Informatie, Communicatie en Studenten) Universiteit Leiden Postbus 9512 2300 RA Leiden 071 527 6969 VISI Opdrachtenboek Verzoekschrift Opdrachtgever: VISI

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Communiceren met PC Leden

Handleiding Digitaal Communiceren met PC Leden Handleiding Digitaal Communiceren met PC Leden 1 SPORTTAAL PC LEDEN...2 1.4 INLEIDING SPORTTAAL...2 2 PC LEDEN INRICHTEN VOOR SPORTTAAL...3 2.4 PC LEDEN VERSIE...3 2.5 BONDSINFORMATIE OM TE KUNNEN COMMUNICEREN...3

Nadere informatie

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS)

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS) AANMELDING DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie : DIS00997 Datum: 6-11-2014 DBC Informatiesysteem (DIS) Postbus 2774 3500 GT Utrecht E: info@dbcinformatiesysteem.nl T: 030

Nadere informatie

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl V2011.03.1 Tool Calculeren Voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene

Nadere informatie

Handleiding Order2Cash

Handleiding Order2Cash Handleiding Order2Cash Inhoud Order2Cash...3 Persoonlijke online omgeving...3 Geen account...4 Inloggen...5 Koppelen / Ontkoppelen...6 2 Order2Cash Uw facturen ontvangt u digitaal via Order2Cash. Binnen

Nadere informatie

Concernstaf IT-Services. GDS2 Afgifte SoapUI Server Stub. Handleiding 0.1. Hans Schreuder. Versie. Auteur(s)

Concernstaf IT-Services. GDS2 Afgifte SoapUI Server Stub. Handleiding 0.1. Hans Schreuder. Versie. Auteur(s) Concernstaf IT-Services Handleiding Auteur(s) Hans Schreuder 17 april 2012 Services KetenServices 1 van 8 Handleiding Opdrachtgever Marcel Gelissen Status Concept Verspreiding historie Datum Auteur Opmerking

Nadere informatie

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder.

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder. Handleiding Gebruik Download Chrome voor de beste compatibiliteit Aanmelden link: http://www.omegabelgium.com/cms/ Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Aanmaken bedrijfsverzamelgebouw... 3 5. Aanmaken

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

Inhoud. Revisiehistorie... 3. Inleiding... 4

Inhoud. Revisiehistorie... 3. Inleiding... 4 Inhoud Revisiehistorie... 3 Inleiding... 4 1. Omgevingen... 5 1.1. Test/acceptatie-omgeving... 5 1.2. Productie-omgeving... 5 1.3. Methodes... 5 1.3.1. DataRequest... 5 1.3.2. StandaardDataRequest... 6

Nadere informatie

StUF in een notendop. Opsteller: Henri Korver Datum: 21 september 2005 Versie: 0.1 CONCEPT

StUF in een notendop. Opsteller: Henri Korver Datum: 21 september 2005 Versie: 0.1 CONCEPT StUF in een notendop Opsteller: Henri Korver Datum: 21 september 2005 Versie: 0.1 CONCEPT Versiebeheer Versienr. Datum Omschrijving 0.1 21/09/2005 Eerste opzet Reviewers Naam Rol Gereviewde versie Ard

Nadere informatie

Magento 2 Koppeling installatiehandleiding

Magento 2 Koppeling installatiehandleiding Magento 2 Koppeling installatiehandleiding Datum 09-05-2019 Versie 1.0 Dit document is vertrouwelijk en mag niet zonder toestemming van Packs aan derden worden verstrekt. 1 Magento 2 Installatiehandleiding

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens In het verzoek van 21 september 2015, 2015-0000685401, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om autorisatie voor de systematische

Nadere informatie

De terugmeldingsverplichting. Datum 22 mei 2014

De terugmeldingsverplichting. Datum 22 mei 2014 De terugmeldingsverplichting Datum 22 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 De terugmeldvoorziening (TMV)... 4 2 Juridisch kader... 5 3 Procedure op hoofdlijnen... 6 3.1 Algemeen... 6 3.2 De melding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Voor Basisregistraties Versie 3.1 Datum 05 Oktober 2016 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines Versie 2.0 02-09-2011 Definitief Versiehistorie Datum Versie Auteur 23-12-2010 0.1 Eerste versie R.F. Schaaf 04-01-2011 1.0 Feedback verwerkt R. Schaaf en D. Geluk

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER. Scholingsfonds Opleidingsinstituut

Handleiding MIJNBTER. Scholingsfonds Opleidingsinstituut Handleiding MIJNBTER Scholingsfonds Opleidingsinstituut Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Deelnamelijsten Scholingsfonds (SFO)... 6 3.1 Opvoeren

Nadere informatie

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen Handleiding FOCWA Kennisbank Kennisbank V 1.0 Remco Jansen 1 Inhoud : Login Loginnaam laten bewaren Zoeken naar FOCWA Kennisbank documenten Taal, Categorie en Subcategorieën Trefwoord Verfijnen van uw

Nadere informatie

Openbare webservice diergeneeskunderegister

Openbare webservice diergeneeskunderegister Titel Onderwerp Beschrijving webservice Versie 1.1 Datum 24-06-2015 Documentnaam Diris openbare webservice v1.1 Auteur CIBG / ICT unit Inhoud 1 Revisie historie... 3 2 Inleiding... 4 3 ListVcpApprox...

Nadere informatie

Handleiding 3CX Centrale. Handleiding 3CX Centrale. Pagina 1. 12Connect 03/2011 versie2.1

Handleiding 3CX Centrale. Handleiding 3CX Centrale. Pagina 1. 12Connect 03/2011 versie2.1 Pagina 1 Handleiding 3CX Centrale Inhoudsopgave Accountinformatie opvragen... 3 3CX Downloaden en Installeren.... 5 3CX Wizzard... 7 3CX laten verbinden met 12Connect... 9 Aanmelding Controle... 11 12Connect

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Instructie Abonnementsgebied in Bravo SVB-BGT Bravo

Instructie Abonnementsgebied in Bravo SVB-BGT Bravo Instructie Abonnementsgebied in Bravo SVB-BGT Bravo Martijn Luking 26 februari 2016 Versie: 1.2 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Documentbeheer Versiebeheer Nr Datum Opgesteld door Omschrijving 1.0 04-02-2016

Nadere informatie

Toevoegen klantsleutels

Toevoegen klantsleutels Business Service Toevoegen klantsleutels Naam Toevoegen klantsleutels Versie 1.0 Code BSCMF0051 Status Definitief Datum 26-04-2017 Auteur EDSN Service Design www.edsn.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 0.1 BGT Controleservice Gebruikershandleiding Datum 6 maart 2014 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Eisen aan de levering...4 3 Uit te voeren controles...5 4 Uitvoering Controle...6 4.1 Controleren

Nadere informatie

Snel start gids. Alle informatie om uw website snel te kunnen publiceren.

Snel start gids. Alle informatie om uw website snel te kunnen publiceren. Snel start gids Alle informatie om uw website snel te kunnen publiceren. Naam: Inhoudsopgave Pagina: 1. Inleiding 2 2. De gids 3 3. Wat u nog moet weten 6 Gids Rapifia Nederland 2010 2012 1 / 6 1. Inleiding

Nadere informatie

TOOL MJOB HANDLEIDING

TOOL MJOB HANDLEIDING TOOL MJOB HANDLEIDING Tool MJOB Handleiding Tool MJOB Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden René Tijssen Postbus 20014, 2500 EA Den Haag Abonnementen

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Versie 1.0 Datum 23/05/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 2.0 Downloads 3. Servicedesk

Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 2.0 Downloads 3. Servicedesk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.0 Inleiding... 2 1.1 AGB-downloadpagina... 3 1.2 Inloggen... 4 2.0 Downloads... 5 2.1 Abonnementstypen... 5 2.1.1 Uitgebreide dataset... 7 2.1.2 Beperkte dataset... 9

Nadere informatie

Handleiding Shell Card Online Conversie

Handleiding Shell Card Online Conversie Handleiding Shell Card Online Conversie Datum 28 december 2012 Auteur Ruud van Huizen Versie 2.3 Handleiding_Shell_Online_conversie_v2.3 Pagina 1 Inleiding Deze handleiding beschrijft het opzetten en converteren

Nadere informatie

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

Handleiding: Afsluiten van abonnementen. Transitiedesk

Handleiding: Afsluiten van abonnementen. Transitiedesk Handleiding: Afsluiten van abonnementen Transitiedesk 21 april 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Alfanet IP-interface RS485 naar Ethernet

Alfanet IP-interface RS485 naar Ethernet Alfanet IP-interface RS485 naar Ethernet Hardware Gebruiksaanwijzing Omschrijving : Alfanet IP-interface Doc.nr.: 080886 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 8 Versie: V1.2 Bestand: Do080886 Alfanet IP-Interface

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Aanlevering Landelijke Database Fysiotherapie Curasoft

Handleiding. Curasoft. Aanlevering Landelijke Database Fysiotherapie Curasoft Handleiding Curasoft Aanlevering Landelijke Database Fysiotherapie Curasoft Curasoft - 1 / 8-28.02.2017 Aanlevering Landelijke Database Fysiotherapie Curasoft Inleiding Met Curasoft is het mogelijk om

Nadere informatie

Handleiding TAPI Driver

Handleiding TAPI Driver Handleiding TAPI Driver Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 7 Nummer: 1021 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Installatie TAPI Driver... 4 2.1 Toegang Operator... 5 2.2

Nadere informatie

Functionele en technische meldingen

Functionele en technische meldingen 0.1 Foutmeldingen BAG Bevragen Functionele en technische meldingen Datum 28 januari 2013 Versie 0.1 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving

Nadere informatie

Handleiding Abakus compleet

Handleiding Abakus compleet Handleiding Abakus compleet Postcode-service 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 11 Inhoud Inhoud.... 2 Inleiding..... 3 Adresinvoer met de Postcode-Service... 3 Adresinvoer volgens traditionele methode...

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie

Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie Versie 1.1 Cane Webservices.nl Integratie Handleiding voor de Applicatiebeheerder 1 Inhoud INHOUD... 2 1. INTRODUCTIE... 3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Handleiding. Koppeling Adviesbox met Elements. Versie pagina s

Handleiding. Koppeling Adviesbox met Elements. Versie pagina s Handleiding Koppeling Adviesbox met Elements Versie 4.1 12 pagina s Intersoftware B.V. 0182-200 300 KvK Rotterdam 24269992 Tielweg 3 Info@intersoftware.nl ABN-Amro NL06ABNA0615583210 2803 PK Gouda www.intersoftware.nl

Nadere informatie

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Eric van den Hoek Ton Laarhoven Versie 20 april 2015 Programma 14.15 15.30 Welkom, programma De diepte in 2 Logius, dienst digitale overheid 20

Nadere informatie

Toelichting locatieregister Wie maakt gebruik van het locatieregister? Hoe werkt de autorisatielink?... 2

Toelichting locatieregister Wie maakt gebruik van het locatieregister? Hoe werkt de autorisatielink?... 2 Handleiding SNF locatieregister (versie 05-2019) Inhoudsopgave Toelichting locatieregister... 2 Wie maakt gebruik van het locatieregister?... 2 Hoe werkt de autorisatielink?... 2 Wat is de link naar het

Nadere informatie

Sdu Salaris Office Handleiding Syntrus Achmea pensioenaangifte Inhoudsopgave

Sdu Salaris Office Handleiding Syntrus Achmea pensioenaangifte Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Vastleggen PA-specifieke gegevens... 3 2.1 Werkgevergegevens... 3 2.2 Werknemergegevens... 4 2.3 Heffingsgegevens... 5 2.4 Sociale fondsen... 6 2.4.1 Koppelen aan een nieuw

Nadere informatie

INSTALLATIE EXCHANGE CONNECTOR

INSTALLATIE EXCHANGE CONNECTOR HANDLEIDING INSTALLATIE EXCHANGE CONNECTOR INSTALLATIE EXCHANGE CONNECTOR 0 0 HANDLEIDING INSTALLATIE EXCHANGE CONNECTOR INSTALLATIE EXCHANGE CONNECTOR HANDLEIDING datum: 10-08-2018 1 Inleiding... 1 2

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving 2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving Document versie: 1.0 SCVN 02 Uitgiftedatum: 2006-5-1 Status: Conceptueel Auteur: 2BA Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Wat is deeplink?... 3 2 Deeplink gebruiken... 4

Nadere informatie

WISA API Service. 5 maart WISA helpdesk

WISA API Service. 5 maart WISA helpdesk WISA API Service 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Installatie 3 3 Configuratie 4 4 Starten en stoppen van de service 5 5 Testen van de WISA API Service 6 6 Windows Logboek berichten

Nadere informatie

Operatie BRP. Autorisatie, gegevens en diensten in de BRP. Tanja Mundt. Coördinator Implementatie BRP afnemers

Operatie BRP. Autorisatie, gegevens en diensten in de BRP. Tanja Mundt. Coördinator Implementatie BRP afnemers Operatie BRP Autorisatie, gegevens en diensten in de BRP Tanja Mundt Coördinator Implementatie BRP afnemers Lilith Willemier Westra Relatiebeheerder RvIG 8 December 2016 Nieuwe diensten Nieuw gegevensmodel

Nadere informatie