GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN"

Transcriptie

1 GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN PGB BERICHTEN WMO/JEUGDWET Versie 2.0 Datum September 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau

2 Inleiding... 3 Toekenningsbeschikking bericht... 3 Bestand aanmaken in het softwarepakket... 3 Bestandsformaat... 3 Berichtenstandaard... 3 Bestandsnaam... 4 Vereisten aan de bestanden... 5 Bestand aanleveren via het portaal... 5 URL portaal Knooppuntdiensten... 5 Tabblad Aanleveren... 5 Procesvoortgang... 6 Aanleverdatums... 7 Verwerkingsverslag... 7 Bestand aanleveren via webservice... 9 Aansluiten op Digikoppeling?... 9 Berichtenstandaard... 9 CPA aanvragen via portaal... 9 Wat is CPA?... 9 CPA Beheer... 9 Invullen gegevens op pagina CPA Beheer Downloaden CPA Ping Pong test Tabblad Routeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Foutomschrijvingen bij aanleveren van het bestand Terugkoppeling foutberichten op portaal Mijn PGB voor gemeenten Gebruik rol SVB manager Vragen over Mijn PGB voor gemeenten? BIJLAGE 1: FOUTCODES BIJ VERWERKING TKB BERICHTEN DOOR SVB BIJLAGE 2: ZORGFUNCTIE PER WET

3 Inleiding Deze handleiding gaat over de PGB berichten WMO/Jeugdwet die via het portaal Knooppuntdiensten naar de SVB kunnen worden verzonden. Het betreft de volgende berichten: Toekenningsbeschikking. Budgetafsluiting (nog niet beschikbaar). Signaal (nog niet beschikbaar). Toekenningsbeschikking bericht Het toekenningsbeschikkingsbericht is het startbericht in de gegevensuitwisseling ten behoeve van trekkingsrechten tussen gemeenten en SVB. De leverancier van dit bericht is de organisatie (de gemeente) die het persoonsgebonden budget (PGB) heeft toegekend aan de cliënt (budgethouder) en hiervoor een toekenningsbeschikking afgeeft. Bestand aanmaken in het softwarepakket Met de softwareleverancier van het systeem waarin u cliëntgegevens hebt geregistreerd, zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheid om de informatie uit uw registratiesysteem te onttrekken. Via uw leverancier krijgt u meer informatie over de wijze waarop u dit kunt doen. Bestandsformaat Het archiefbestand dat wordt aangeboden via het portaal aan het Inlichtingenbureau kent het zipformaat. (Voor het aanmaken van uw archiefbestanden wordt aangeraden gebruik te maken van de programma s WinZip of 7Zip.) In het zip-bestand mogen geen mappen zijn opgenomen. De standaard-zip die Apple levert werkt niet, omdat Apple automatisch een map plaatst in de zip. Het archiefbestand kan één of meerdere berichten bevatten, deze berichten hebben de extensie.xml. Sommige softwarepakketten leveren zowel een XML als een EI variant. (Vaak een.dat bestand). Alleen de XML berichten moeten aangeleverd worden. Het bestand dat via het portaal wordt geupload mag maximaal 1GB groot zijn. Wanneer het bestand groter is dan 1GB zal zich een foutmelding voordoen. Zie de paragraaf Foutomschrijvingen voor meer uitleg. Berichtenstandaard Voor de uitwisseling met gemeenten via het portaal en via webservice wordt de standaard StUF gehanteerd. 3

4 Let op! Berichten die via het portaal worden aangeboden, hoeven geen StUF-envelop te bevatten. Berichten via webservice moeten wel met een StUF-envelop worden aangeboden. Meer informatie over de standaarden is te vinden via: XSD-formaat Zowel de StUF-enveloppe als de xml moeten voldoen aan het juiste XSD-schema. Het systeem doet eerst een check op de XSD voor de enveloppe. Vervolgens vindt er een check plaats op de XSD van de XML. De StUF-envelop moet voldoen aan de hier gepubliceerde XSD: en dan specifiek de ggs0301-di01. In hoofdstuk 3.1 van bovenstaand document wordt een tabel weergegeven met gegevens die moeten worden opgenomen in de StUF enveloppe. Voor uitwisselen van PGB berichten met StUFenveloppe moeten onderstaande velden worden ingevuld: - stuurgegevens.ontvanger.organisatie = 'SVB' - stuurgegevens.functie = TKB of TKB TKB = Toekenningsbericht in het kader van de WMO TKB = Toekenningsbericht in het kader van de Jeugd wet Grootte van het bericht De grootte van het bericht kent een maximum van 10 Mb. Gemeentecode In de envelop zit een element gemeentecode. Deze code moet overeenkomen met de gemeentecode waarmee de gebruiker is ingelogd. De gemeentecode in de envelop is noodzakelijk voor de juiste routering. Dit wordt over het algemeen geautomatiseerd gedaan door de softwareleverancier van de gemeente. Bestandsnaam ZIP bestand De bestandsnaam van het ZIP bestand is door u vrij te bepalen. Bestandsnaam XML bericht Het Inlichtingenbureau en de SVB stellen eisen aan de bestandsnaam van de xml berichten die u gaat aanleveren. 4

5 De bestandsnaam moet voldoen aan onderstaande structuur: TOEKBSCH_xxxx_yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy TOEKBSCH = vaste tekst gemeentecode: 4 cijferige code referentie: vrij te bepalen waarde, om betreffende bestand uniek te identificeren De bestandsnaam van het ZIP bestand is door u vrij te bepalen. Vereisten aan de bestanden Ter volledigheid. Ook de volgende vereisten worden gesteld aan de bestanden: - Het bestand moet de extensie.xml hebben - Indien gebruik gemaakt wordt van de StUF-envelop moet de 1e regel zijn: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> - Root element levering is verplicht - Element zorgfunctie moet bestaan uit twee cijfers. Bestand aanleveren via het portaal Als u geen gebruik maakt van webservice dan kunt u het bestand aanleveren via het portaal. U levert dan het bestand met daarin de PGB berichten aan op het Aanlevertabblad bij het product PGB JW of PGB WMO. URL portaal Knooppuntdiensten Ga naar: En kies voor de optie Ga verder, in het oranje blokje Inloggen Knooppuntdiensten om in te loggen op het portaal met eherkenning. Tabblad Aanleveren Op dit tabblad (zie figuur 1) biedt u archiefbestanden met berichten aan ter verwerking. Dit gaat als volgt: 1. Klik op selecteer bestand om een bestand van uw lokale omgeving te kiezen. 2. Klik op de knop Verstuur bestand om de verwerking te starten. Figuur 1 Tabblad Aanleveren 5

6 Procesvoortgang U kunt de voortgang van de verwerking volgen met de balk Procesvoortgang. Deze geeft de verschillende stappen weer van de aanlevering. Als de aanlevering is voltooid, maakt het systeem automatisch een verwerkingsverslag aan. Zie figuur 2. Figuur 2 Overzicht aanleveringen en procesvoortgang 6

7 Wanneer het verifiëren is gestart komt er bovenin beeld een bericht dat het aanleveren goed is gegaan. Dit betekent dat het overzetten van het bestand naar de omgeving van het Inlichtingenbureau goed is gegaan, dit betekent niet dat er een juist bestand is aangeleverd met juiste berichten. Het betreft dus een melding over de technische verwerking van het bericht. De voortgang van de procesbalk verdwijnt zodra van het scherm wordt weg genavigeerd. Aanleverdatums U kunt zelf bepalen hoe vaak en wanneer u een bestand bij het Inlichtingenbureau aanbiedt. Verwerkingsverslag Het verwerkingsverslag is een rapportage waarin wordt getoond in welke mate de door een gemeente aangeleverde berichten, succesvol zijn verwerkt. De rapportage vermeldt de eventueel niet verwerkte berichten met daarbij de reden. Het verwerkingsverslag wordt direct getoond of is maximaal 24 uur na het aanleveren en verwerken van het bestand op te halen door op het aanlevertabblad in de kolom Status het verwerkingsresultaat aan te klikken. Zie figuur 3. Het verwerkingsverslag van de aanlevering blijft altijd beschikbaar in de tabel. Het verwerkingsverslag opent alleen automatisch als er niet van de pagina wordt weg genavigeerd. Wanneer dat wel gebeurt, stopt de werking van de procesvoortgang. Het verslag wordt niet meer 7

8 automatisch geopend, maar verschijnt in de tabel onder de procesvoortgang. Om het verslag te openen moet de gebruiker op de status van het verwerkingsverslag klikken. Figuur 3 toont het verwerkingsverslag van een correct aangeleverd archiefbestand met daarin een incorrect bericht. Een foutomschrijving voor het incorrecte bericht wordt in de detailblokken weergegeven. Figuur 3 Voorbeeld van een verwerkingsverslag 8

9 Bestand aanleveren via webservice Om berichten uit te wisselen via webservice heeft u een Digikoppeling aansluiting nodig en een Digikoppeling adapter. Daarnaast moeten de uit te wisselen berichten voldoen aan de standaarden en moet de leverancier van de domeinapplicatie een release installeren die webservices ondersteund. Aansluiten op Digikoppeling? Uw softwareleverancier kan u helpen met het inrichten van Digikoppeling. Meer informatie over Digikoppeling vindt u op de website van Logius: Voor het inrichten van de Digikoppeling-infrastructuur dient connectiviteit te worden gerealiseerd met de Compliancy-voorziening en moet de Digikoppeling-software geïnstalleerd en geconfigureerd worden binnen de ICT-infrastructuur van de eigen organisatie. Digikoppeling kan zowel over Internet als over Diginetwerk plaatsvinden. Berichtenstandaard StUF-envelop: Het xml bericht volgens het SVB TKB formaat moet gestuft aangeleverd worden. Meer informatie over de standaarden is te vinden via: CPA aanvragen via portaal Om berichten uit te kunnen wisselen via Digikoppeling dient er aan de kant van de gemeente een CPA geïmporteerd te worden. Deze moet de productbeheerder van het portaal van het Inlichtingenbureau eerst aanvragen via het portaal. Wat is CPA? CPA (Collaboration Protocol Agreement) is een soort contract in een XML-bestand om een Digikoppeling adapter te configureren voor berichtenverkeer met een specifieke partner, in dit geval met stichting RINIS. In een CPA staan de gegevens van de partijen die met elkaar een verbindingscontract aangaan en beveiligd berichten gaan uitwisselen (in dit geval een gemeente enerzijds en RINIS anderzijds). De CPA bevat informatie over de partijen zoals de te hanteren afleveradressen (end-points), OIN nummers, publieke gedeelten van PKI-certificaten, actions, etc. Deze CPA dient door beide partijen op hun Digikoppeling ebms-adapter (versie 2.0) geïmporteerd te worden, zodat de adapter weet met welke partij(en) er uitgewisseld kan worden en wat er uitgewisseld mag worden. CPA Beheer Om een CPA aan te vragen moet u ingelogd zijn als productbeheerder. Selecteer in het rechtermenu de pagina CPA Beheer (zie figuur 5). Alle gegevens moeten worden ingevuld om een CPA aan te vragen. 9

10 Figuur 4 CPA Beheer Webservice Invullen gegevens op pagina CPA Beheer Om een CPA te laten genereren dient u de volgende gegevens op te voeren op het tabblad Instellingen (zie figuur 4): Profielnaam: Geef een herkenbare naam aan het CPA profiel (bijvoorbeeld: Gemeentenaam en productnaam- JuineniJw. Ingangsdatum: Activatiedatum van het certificaat. Einddatum: Einde geldigheid certificaat. Connectietype: Diginetwerk of Internet (Diginetwerk heeft de voorkeur). 10

11 URL van de service die het bericht kan ontvangen (Endpoint): Adres van het endpoint waar de berichten op afgeleverd moeten worden. Source IP: Geef alle IP-adressen die behoren bij het Endpoint. LET OP: Alleen connecties vanaf deze IP-adressen worden toegestaan. IP-adressen kunnen komma gescheiden worden ingevoerd of met behulp van de CIDR-notatie. Server certificaat: Public key van het servercertificaat (Base 64 gecodeerd). Het betreft de Base64 encoded inhoud van het certificaat. Kopieer van het certificaat van "-----BEGIN CERTIFICATE-----" tot "-----END CERTIFICATE-----" in het scherm. Let op dat er geen laatste lege regel wordt mee gekopieerd! Client certificaat: Public key van het client certificaat. Het betreft de Base64 encoded inhoud van het certificaat. Kopieer van het certificaat van "-----BEGIN CERTIFICATE-----" tot "-----END CERTIFICATE-----" in het scherm. Let op dat er geen laatste lege regel wordt mee gekopieerd! Uw Digikoppeling leverancier kan u helpen bij het achterhalen van de exacte gegevens. Als bovenstaande gegevens zijn ingevuld op het scherm klik dan op Opslaan. De opgeslagen gegevens worden vervolgens doorgestuurd aan RINIS. Wanneer RINIS de CPA heeft gegenereerd en aan het Inlichtingenbureau heeft verstuurd wordt deze zichtbaar in het portaal onderaan de pagina CPA Beheer in de tabel Download CPA. De productbeheerder ontvangt automatisch een mail wanneer de CPA klaarstaat in het portaal. 11

12 Downloaden CPA Klik in de tabel Download CPA in de kolom CPA op de juiste download (zie figuur 5). De gedownloade CPA moet vervolgens geïnstalleerd worden in de Digikoppeling adapter. Als de installatie is voltooid moet er een ping pong test worden uitgevoerd. Figuur 5 Download CPA Ping Pong test Om de verbinding tussen RINIS en de gemeenten te testen moet er een Ping Pong test worden uitgevoerd. De gemeente moet hiervoor een bericht (Ping) aan RINIS versturen. Dit bericht is onderdeel van de Digikoppeling standaard. Als de verbinding goed staat ingesteld zal de gemeente van RINIS een Pong terug krijgen. Het Inlichtingenbureau activeert na een geslaagde Ping Pong test de CPA in het portaal. De CPA is daarna zichtbaar op de routeerpagina in het portaal bij het product waarvoor de CPA is aangevraagd. 12

13 Testen CPA met test berichtuitwisseling Voordat de aangevraagde CPA wordt gekoppeld aan een berichtuitwisseling kan de CPA gekoppeld worden aan een test berichtuitwisseling. Om zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te blijven wordt er getest met de aangevraagde CPA die ook voor de reguliere berichtuitwisseling wordt gebruikt. Koppel op het tabblad Routeren de CPA aan de TEST-uitwisseling (zie figuur 5). Daarnaast moet ook in de kolom Uitwisseling via de optie Digikoppeling worden geselecteerd. Klik vervolgens op opslaan. Let op! De CPA die getest gaat worden kan niet aan een al in gebruik zijnde berichtuitwisseling zijn gekoppeld. Status actief Zodra de instellingen zijn verwerkt, krijgt de routering de status Actief. Dit duurt maximaal 1 uur. Raadpleeg regelmatig het tabblad routeren om te kijken of de status is gewijzigd. Wanneer de status is gewijzigd in Actief, kan de berichtuitwisseling plaatsvinden. Versturen en ontvangen testberichten Om te testen stuurt u een valide WMO 301 bericht via webservice. Onderstaande tabel toont met welke berichtcode het retourbericht in de eigen applicatie wordt getoond. Verstuurd bericht door gemeente TKB Retourbericht TEST-TKB Test geslaagd Wanneer een retourbericht is ontvangen in de eigen applicatie met berichtcode TEST TKB is de test geslaagd. De CPA kan nu worden ingesteld via het tabblad routeren. CPA test profiel uitzetten Op het tabblad routeren moet in de kolom CPA profiel bij de testuitwisseling via het drop down menu de keuze GEEN worden aangezet. Klik vervolgens op opslaan. 13

14 Figuur 5 Testuitwisseling met CPA 14

15 Tabblad Routeren De productbeheerder gaat naar het Routeren tabblad van het product om het CPA profiel te koppelen aan de juiste berichtuitwisseling. (zie figuur 5). Daarnaast moet ook in de kolom Uitwisseling via de optie Digikoppeling worden geselecteerd. Klik vervolgens op opslaan. De wijzigingen worden opgeslagen in het portaal. De uitwisseling kan plaatsvinden. Status actief Zodra de instellingen zijn verwerkt, krijgt de routering de status Actief. Dit duurt maximaal 1 uur. Raadpleeg regelmatig het tabblad routeren om te kijken of de status is gewijzigd. Wanneer de status is gewijzigd in Actief, kan de berichtuitwisseling plaatsvinden. Zodra gekozen is voor de optie Digikoppeling worden er geen berichten meer klaargezet in het ophaaltabblad van het portaal. Foutomschrijvingen bij aanleveren van het bestand Na het aanleveren van het bestand via het portaal aan het Inlichtingenbureau kunnen de onderstaande foutmeldingen voorkomen. De foutmeldingen zijn opgedeeld in twee categorieën. Deze foutomschrijvingen worden daar waar van toepassing, getoond in het verwerkingsverslag op het portaal Knooppuntdiensten. 1. Het bestand kan in zijn geheel niet worden ingelezen, omdat er een fout is opgetreden in het bestandsformaat. Er wordt geen verwerkingsverslag getoond; 2. Het bestand wordt ingelezen maar de individuele berichten bevatten fouten of er is iets misgegaan tijdens het uitpakken van het bestand. In het verwerkingsverslag worden de fouten vermeld of het bestand wordt in zijn geheel geweigerd: Als onderstaande foutmeldingen zich voordoen moet de fout aan het bestand worden hersteld. Vervolgens moet het gehele bestand opnieuw aangeleverd worden aan het Inlichtingenbureau. 1. Het bestand kan in zijn geheel niet worden ingelezen, omdat er een fout is opgetreden in het bestandsformaat. Er wordt geen verwerkingsverslag getoond: Bestand heeft niet de extensie.zip (paragraaf bestandsformaat); Bestand groter dan 1GB (paragraaf bestandsformaat). Het bestand is geen geldig zip-bestand (paragraaf bestandsformaat). Als onderstaande foutmeldingen zich voordoen moeten de fouten hersteld worden in het eigen pakket eventueel met behulp van uw softwareleverancier. U hoeft alleen de berichten die in eerste instantie niet verwerkt konden worden opnieuw aan te bieden aan het Inlichtingenbureau. Het is echter geen probleem om dubbele berichten aan te leveren. Dus als u het bestand in zijn geheel opnieuw aanlevert, dan levert dat geen problemen op. 2.Het bestand wordt ingelezen maar de individuele berichten bevatten fouten of er is iets misgegaan tijdens het uitpakken van het bestand. In het verwerkingsverslag worden de fouten vermeld of het bestand wordt in zijn geheel geweigerd: Gemeentecode in het bericht correspondeert niet met de ingelogde gemeentecode. We doen een controle of de gemeente wel gemachtigd is voor de betreffende code.(paragraaf bestandsformaat); 15

16 Een bericht voldoet niet aan afspraken in XSD (paragraaf berichtenstandaard); Het berichttype wordt niet ondersteund. Er zitten berichtcodes in het bericht (Di/Du) die moeten overeenkomen met de berichttypen (JW301/4-321/322); Bericht is te groot. >10Mb Neem contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau (zie paragraaf Contact) op het moment dat er onbekende fouten optreden, of als volgens u de foutmelding niet klopt. Terugkoppeling foutberichten op portaal Mijn PGB voor gemeenten Tijdens de administratieve verwerking van de TKB berichten bij de SVB kunnen er fouten/uitvallen ontstaan. Deze fouten/uitval worden teruggekoppeld via het portaal van de SVB. Het betreft inhoudelijke en/of functionele fouten van het TKB bericht. In BIJLAGE 1 vindt u een uitleg van de foutcodes die kunnen voorkomen. Gebruik rol SVB manager Om van deze toepassing gebruik te maken op het SVB portaal dient u de rol 'SVB manager' te hebben in het portaal van de SVB. Hebt u deze rol niet, dan kunt u die aanvragen bij uw applicatiebeheerder. Kijk regelmatig De SVB vraagt gemeenten om meerdere keren per week Mijn PGB voor Gemeenten te bezoeken. Dit om bijvoorbeeld zorgovereenkomsten te accorderen of te controleren of u nieuwe bestanden moet downloaden. Aangeboden bestanden blijven vanwege actualiteit beperkte tijd beschikbaar om te downloaden. Tip: controleer voor u in eerder gedownloade lijsten gaat werken eerst of er nieuwe bestanden voor u klaar staan. Vragen over Mijn PGB voor gemeenten? Neem contact op met de afdeling relatiebeheer van de SVB via: Telefoon: (030) of per 16

17 BIJLAGE 1: FOUTCODES BIJ VERWERKING TKB BERICHTEN DOOR SVB Woord legenda: Afkorting: TKB, Tb bericht, TB TB periode Budget periode Intramaand Gebroken jaar VBB/VVB Omschrijving Toekenningsbericht. Dit is het xml-document dat u aanlevert aan de SVB met daarin enkele gegevens uit de toekenningsbeschikking en budgetgegevens per budgethouder. Toekenningsberichtperiode is de periode waarin u het budget voor de budgethouder bepaald. Deze periode begint minimaal vanaf en kan meerdere jaren beslaan. De budgetperiode is een periode die binnen een TB periode ligt. Deze moet u voor elk jaar apart aan ons doorgeven. In de budgetperiode kunnen voor verschillende zorgfuncties aparte bedragen bestaan. Het totaalbedrag is een optelling van alle zorgfunctiebedragen. Intramaand is een benaming die gebruikt wordt voor twee of meer TB periodes die elkaar opvolgen binnen één en dezelfde kalendermaand. (Bijv. budgetperiode A loopt van t/m 24-3 en budgetperiode B loopt van 25-3 t/m 31-12) Gebroken jaar is een benaming die gebruikt wordt voor twee of meer opvolgende TB periodes in 2 aansluitende kalendermaanden. Bijv. periode A loopt van t/m 31-3 en periode B loopt van 1-4 t/m 31-12). De scheiding ligt dan op de maandovergang en niet in de maand. Vrij besteedbaar bedrag/verantwoordingsvrij bedrag Hoofdregels bij aanlevering TKB Zorg er voor dat een bericht altijd de gewenste eindsituatie voor de budgethouder laat zien. Toevoegingen op eerdere berichten worden geïnterpreteerd als de gewenste eindsituatie. Ze zijn dus een vervanging. We tellen de doorgegeven bedragen in het laatste bericht niet op bij eerder doorgegeven bedragen. Als er een wijziging voor een zorgfunctie binnen een budget is, dan dient u de volledige nieuwe situatie op te sturen. Ook de zorgfuncties waarop geen wijzigingen van toepassing zijn. Einde van een vorig budget en het begin van een nieuw budget kunnen nooit op dezelfde dag liggen (i.e. budget A t/m , budget B vanaf kan niet. Correct is: budget A t/m , budget B vanaf ). Ziet u voor een budgethouder een foutcode? Probeer eerst of u de benodigde handeling kunt uitvoeren die u in de bijgevoegde lijst achter de foutcode ziet staan. Lukt dat niet, of levert het niet het gewenste resultaat? Dan is een andere oplossing nodig. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op. Combinatie van foutcodes kan een complex probleem met zich meebrengen. Er zijn dan meerdere handelingen nodig. 17

18 Fout code FC1 Foutomschrijving In een TKB bericht is een budgetperiode gedefinieerd die meer dan een jaar bestrijkt. Een budgetperiode mag niet langer zijn dan één kalenderjaar (bijv t/m mag niet) Oorzaak ligt bij SVB (intern) / gemeente of zorgkantoor (extern) Benodigde handeling Nieuw budget aanleveren waarin de budgetperiodes per kalenderjaar zijn gespecificeerd. FC2 De TKB periode mag wel langer zijn dan een kalenderjaar zolang de budgetperiodes binnen een jaar blijven. (Bijv. budgetperiode t/m xx,xx,- en t/m xx,xx,- ) (TB periode t/m ) Elke zorgwet heeft zijn eigen reeks zorgfunctiecodes (zie bijlage). Sommige aanleveringen hebben meerdere bedragen voor één zorgfunctie. Hierdoor is het totaalbedrag voor dit budget lastig te bepalen. (Bijv. WMO BG ZF 02 begeleiding is één zorgfunctie, maar wordt vaak gescheiden aangeleverd onder Begeleiding individueel, Begeleiding groep.) Huidig beleid is om de bedragen bij elkaar op te tellen. Soms worden zorgfunctiecodes van een andere wet gebruikt. (Bijv. WMO BG in combinatie met zorgfunctiecodes 31 t/m 38, in plaats van 1 t/m 18.) Invoer is hierdoor niet mogelijk. (zie bijlage) Stuurt u ons een nieuw TKB zonder gescheiden zorgfuncties. Bundel de bedragen altijd onder een zorgfunctie. Het kan zijn dat de software de scheiding van bedragen automatisch genereert. Overleg dan met de softwareleverancier. FC3 TB aanleveren onder wet met de juiste zorgfunctie: WMO BG ZF 01 t/m 18 WMO HH alleen ZF 01 Jeugdwet ZF 31 t/m 38 WLZ heeft geen zorgfuncties FC4 Intern probleem, xml-bestand niet gevonden. Intern Geen verdere actie van gemeente / zorgkantoor nodig FC5 Naast een WLZ-budget is er ook een WMO BG/Jeugdwet-budget aangeleverd/verwerkt. Op basis van initiële aanlevering is bepaald dat budgethouder onder WLZ-wet valt. Alle andere wetten naast WLZ worden op 0 gezet, WLZ is leidend in deze situatie. Gemeente en zorgkantoor moeten onderling afstemmen uit welke wet de bestedingen moeten worden betaald 18

19 Fout code FC6 FC7 Foutomschrijving Naast een WLZ-budget is er ook vanuit de gemeente budget aangeleverd/verwerkt. Het is onbekend of budgethouder onder WLZ valt of een andere wet. Beide budgetten blijven gehandhaafd totdat duidelijk is onder welke wet budgethouder bekend is. Een noodbudget is van kracht en leidt tot te hoge bestedingen. Deze bestedingen zijn hoger dan het door de gemeente/zorgkantoor aangeleverde budget dat het noodbudget vervangt. Wij voeren het aangeleverde budget in. Omdat we het noodbudget niet volledig kunnen verwijderen laten we het restbedrag (de gedane bestedingen hoger dan het aangeleverde budget) staan onder het noodbudget. Het volledige budget is nu gelijk aan Oorzaak ligt bij SVB (intern) / gemeente of zorgkantoor (extern) Intern of Benodigde handeling Gemeente en zorgkantoor moeten onderling afstemmen uit welke wet de bestedingen moeten worden betaald De gemeente of het zorgkantoor moet bepalen of ze nog actie onderneemt. Bijvoorbeeld door een hoger budget toe te kennen. de som van alle bestedingen. Er kunnen geen bestedingen meer worden gedaan. FC8 Er zijn meerdere TKB s voor verschillende wetten aangeleverd/verwerkt. Intern of Deze dubbele aanlevering laten wij in ons systeem staan totdat u aangeeft dat één of meerdere budgetten niet van toepassing zijn voor de budgethouder. Hierna beëindigen we de onjuiste budgetten. FC9 In een TB bericht is het verantwoordingsvrij bedrag hoger dan het totaalbedrag van het budget. Lever een TB bericht aan waarin het reguliere budget hoger is dan het verantwoordingsvrij bedrag. Let erop: dit dient het geval te zijn in alle jaren met een budget. FC10 Budgethouder woont of is verhuisd naar het buitenland. Intern Een in het buitenland wonende budgethouder kunnen we niet registreren. Controleer of deze budgethouder in uw gemeente woont. 19

20 Fout code FC11 Foutomschrijving Budgethouder is overleden. Budget blijft gehandhaafd tot u d.m.v. een nieuwe TKB een wijziging stuurt. Oorzaak ligt bij SVB (intern) / gemeente of zorgkantoor (extern) Intern Benodigde handeling Is het bekend dat de budgethouder is overleden, lever dan een gecorrigeerd TKB aan. Wij verwerken de TKB met de einddatum uit de nieuwe aanlevering, mits er geen bestedingen zijn gedaan na de budgetperiode in de nieuwe aanlevering. FC12 Intern probleem, aanlevering niet gevonden. Intern Geen verdere actie van gemeente / zorgkantoor nodig FC13 Geen wijziging gevonden, budget in het systeem komt overeen met laatste aanlevering. Geen fout Geen verdere actie van gemeente / zorgkantoor nodig. Het is niet nodig een nieuwe TKB te sturen als er geen wijzigingen zijn. FC14 FC15 FC16 Een wijziging van budgetperiode heeft tot gevolg dat er bestedingen zijn die niet binnen de nieuwe TKB aanlevering passen (bijvoorbeeld: ingevoerde budgetperiode = t/m , latere wijziging is t/m Er zijn bestedingen gedaan tussen en ). Een TKB bericht is aangeleverd waarin voor een budgethouder de TB periode korter is dan de periode van het budget. Hierdoor valt de budgetperiode buiten de toekenningsbericht periode. Een TKB bericht is aangeleverd met daarin de TB periode met een ingangsdatum van vóór TKB berichten kunnen slechts beginnen vanaf Intern of extern Wanneer er geen benodigde budgetdekking is voor een periode, dient u een nieuwe TB aan te leveren die de hele periode dekt, zodat alle bestedingen die reeds gedaan zijn ook binnen de budgetperiode vallen. De gemeente of het zorgkantoor bepaalt of de budgethouder recht heeft op een PGB in de ongedekte periode. Lever een nieuwe TB aan waarin de looptijd van de TB periode minstens even lang is als de budgetperiode. Lever een nieuwe TB aan met de ingangsdatum in 2015 én met daarin een specificatie van het budget per kalenderjaar (zie FC1). 20

21 Fout code FC17 FC18 FC19 FC20 Foutomschrijving Een TKB bericht is aangeleverd waarin het verantwoordingsvrijbedrag gelijk is aan het totaalbedrag van het budget. Een eerder aangeleverd TKB bericht is verwerkt in het systeem, een correctie op het budget volgt. Echter zijn de bestedingen die reeds zijn gedaan hoger dan het budget van de nieuwe aanlevering. De budgethouder komt daardoor budget te kort. Een WLZ Intramaand wordt aangeleverd of is al verwerkt in het systeem. Het TKB bericht is aangeleverd waarin voor een budgethouder twee TB periodes zijn gedefinieerd. De scheiding van deze periodes vallen binnen een en dezelfde maand (bijvoorbeeld: budgetperiode A loopt van t/m 24-3 en budgetperiode B loopt van 25-3 t/m 31-12). Is het verschil tussen de twee periodes kleiner dan 8 dagen kan het als één periode worden ingevoerd, mits niet beide periodes al apart zijn geregistreerd. Een WLZ Intramaand wordt aangeleverd of is al verwerkt in het systeem. Echter is het verschil tussen de twee periode groter dan 8 dagen. Budget wordt niet ingevoerd omdat het een intramaand betreft. Oorzaak ligt bij SVB (intern) / gemeente of zorgkantoor (extern) Intern of extern Intern of extern Intern of extern Benodigde handeling Waarschijnlijk is het budget overgenomen en ook als verantwoordingsvrij bedrag ingevoerd. Mocht dit niet correct zijn, levert u dan een nieuwe TB aan met het juiste VVB. Wij kunnen het oude budget niet vervangen door het nieuwe, zolang het nieuwe aangeleverde budget lager is dan de reeds gedane bestedingen. De gemeente of het zorgkantoor bepaalt of de budgethouder recht heeft op meer budget. Wij hebben samen afgesproken de periodes door SVB te laten samenvoegen tot één periode. Wanneer het niet mogelijk is doordat er al meerdere budgetten in stonden, kan er per individuele situatie een oplossing worden gezocht. Er is in onderling overleg besloten deze gevallen niet op te tellen. Wanneer er al meerdere budgetten via de aanlevering bij ons in het systeem terecht zijn gekomen, dan moet er naar een andere oplossing worden gezocht. 21

22 Fout code FC21 FC22 FC23 Foutomschrijving Een (gemeentewet: Jeugdwet/ WMO BG / WMO HH) Intramaand wordt aangeleverd of is al reeds verwerkt in het systeem. Een TKB bericht is aangeleverd waarbinnen voor een budgethouder twee TB periodes zijn gedefinieerd. De scheiding van deze periodes vallen binnen een en dezelfde maand. (Bijv. periode A loopt van t/m 24-3 en periode B loopt van 25-3 t/m 31-12) Een TKB bericht is aangeleverd waarin voor een budgethouder twee TB periodes zijn gedefinieerd. Deze periode vallen precies op de scheiding van een kalendermaand (bijvoorbeeld periode A loopt van t/m en periode B loopt van t/m 31-12). Dit noemen wij een gebroken jaar. Een reeds ingevoerd gebroken jaar periode zorgt er voor dat de nieuwe TKB aanlevering niet verwerkt kan worden in het systeem. Alleen gebroken jaren kunnen nog voor deze budgethouder worden verwerkt. Oorzaak ligt Benodigde handeling bij SVB (intern) / gemeente of zorgkantoor (extern) Intern of extern Lever een nieuwe TKB aan voor het hele jaar ( t/m ), of één hele periode van het jaar (bijvoorbeeld: t/m ) wanneer er tot op heden één budgetperiode in staat. Als er al meerdere budgetperiodes in staan dient er een oplossing te worden gezocht met de toepassing van een gebroken jaar. Optellen is dan niet meer mogelijk. Intern Deze fout zorgt in de regel niet voor problemen, alleen als er wijzigingen komen die anders zijn dan de gebroken jaarperiode die al reeds is ingevoerd. Wij kunnen niet twee periodes in ons systeem vervangen door één periode. Geen verdere actie vereist. De eenmaal gekozen verdeling van periodes moet gehandhaafd blijven. Lever een TKB bericht aan met eenzelfde periodeverdeling als de voorgaande. FC24 De budgethouder verhuist naar een andere gemeente of zorgkantoorregio. Intern Geen verdere actie van gemeente / zorgkantoor nodig FC25 Onjuiste verwerking vrijwillige storing leidt tot een intern systeemprobleem. Intern Geen verdere actie van gemeente / zorgkantoor nodig FC26 Verwerking van ziektegeld leidt tot een intern systeemprobleem. Intern Geen verdere actie van gemeente / zorgkantoor nodig FC27 Negatief saldo als budgetboeking leidt tot een intern systeemprobleem. Intern Geen verdere actie van gemeente / zorgkantoor nodig FC28 Onjuist gebruik afsluiten budget leidt tot een intern systeemprobleem. Intern Geen verdere actie van gemeente / zorgkantoor nodig 22

23 Fout code FC29 Foutomschrijving Een aantal achtereenvolgende aanleveringen voor een zelfde budgethouder bevatten afwisselend bedragen groter en gelijk aan 0. Oorzaak ligt bij SVB (intern) / gemeente of zorgkantoor (extern) Benodigde handeling Gelieve niet bij elke aanlevering voor alle budgethouders het bedrag stop te zetten en vervolgens weer op te voeren. Hetzelfde geldt voor het constant wijzigen van zorgfuncties. Indien dit toch gebeurt, gaan we ervan uit dat het laatst ingestuurde bericht de gewenste eindsituatie is. Geen verdere actie vereist. FC30 Intern probleem over jaren na 2016, handmatige verwerking niet mogelijk Intern Geen verdere actie van gemeente / zorgkantoor nodig FC31 Overige situaties die niet onder een foutcode zijn te plaatsen. Intern of extern De overige situaties zijn allen maatwerk en dienen per stuk bekeken te worden. FC32 Er is een combinatie van wetten waarvan 1 wet een noodbudget. Het noodbudget blijft bestaan naast het reguliere budget. Intern Dit beleid is bepaald door VWS. Geen verdere actie vereist. FC33 FC34 Het totaalbedrag van het budget komt niet overeen met de optelsom van alle losse bedragen per zorgfunctie. Een TKB is aangeleverd waarin voor een budgethouder meerdere bedragen voor het VVB zijn afgegeven. Het VVB wordt niet ingevoerd. Lever een TB aan waarbij het totaalbedrag exact gelijk is aan de som van de verschillende bedragen. Als de optelling automatisch is gebeurd kan dit duiden op een fout in de software. Lever een TB aan met daarin maar één verantwoordingsvrij bedrag over de gehele periode. Komt deze foutcode veel voor? Overleg dan ook met de software fabrikant, het kan een structurele fout zijn. 23

24 Fout code FC35 Foutomschrijving Een TKB bericht is aangeleverd waarbinnen voor een budgethouder het VVB bedrag wordt verlaagd. Echter is het reeds uitbetaalde bedrag van het VVB hoger dan de correctie hierop. VVB wordt niet ingevoerd, correctie op het budget wel. Oorzaak ligt bij SVB (intern) / gemeente of zorgkantoor (extern) Benodigde handeling De gemeente of het zorgkantoor dient te bepalen wat er verder mee gebeurt. 24

25 BIJLAGE 2: ZORGFUNCTIE PER WET WMO BG Zorgfuncties Code Betekenis 01 Hulp bij het huishouden 02 Begeleiding 03 Persoonlijke verzorging 04 Kortdurend verblijf 05 Woondiensten 06 Overige ondersteuning zelfstandig leven 07 Dagbesteding 08 Vervoerdiensten 09 Overige ondersteuning maatschappelijke deelname 10 Overige maatwerk arrangementen 11 Rolstoelen 12 Vervoervoorzieningen 13 Woonvoorzieningen 14 Overige hulpmiddelen 15 Beschermd wonen 16 Opvang 17 Spoedopvang 18 Overige opvang en beschermd wonen

26 WMO HH Zorgfuncties Code Betekenis 01 Hulp bij het huishouden Jeugdwet Zorgfuncties Code Betekenis 31 Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam 32 zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 33 zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder 34 zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige 35 met verblijf: pleegzorg 36 met verblijf: gezinsgericht 37 met verblijf: gesloten plaatsing 38 met verblijf: overig residentieel 26

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN PGB BERICHTEN WMO/JEUGDWET Versie 2.1 Datum Juni 2017 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 3 1. Toekenningsbeschikking bericht... 3 1.1.1 Digikoppeling

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE AANVRAGEN EN INSTALLATIE CPA Versie 1.0 Datum Mei 2016 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Aansluiting op Digikoppeling..1

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN JEUGDWET PORTAAL EN WEBSERVICE Versie 6.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Knooppuntdiensten en het portaal van het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN IWMO PORTAAL EN WEBSERVICE Versie 6.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Knooppuntdiensten en het portaal van het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau

GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Bestandskoppeling met het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat versie datum Opmerking Auteur 1.0 29 8 2014 Initieel Berend Kruit 1.1 28 11 2014 Diverse kleine aanpassingen Berend Kruit 1.2 19 12 2014 Kolom beschikkingnummer toegevoegd Berend Kruit WMO303 Excel formaat

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Devoteam PGB XML tool

Gebruikshandleiding Devoteam PGB XML tool Gebruikshandleiding Devoteam PGB XML tool Versie 1.0 2 november 2015 Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 Invoeren beschikkingsgegevens 3 2.1 Een toekenningsbericht maken 3 2.1.1 Voorbeeld van een complete

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

FAQ s naar aanleiding van de regiobijeenkomsten

FAQ s naar aanleiding van de regiobijeenkomsten FAQ s naar aanleiding van de regiobijeenkomsten Inhoud FAQ s naar aanleiding van de regiobijeenkomsten... 1 Toekenningsberichten... 1 Zorgovereenkomsten... 4 Mijn PGB voor gemeenten... 7 Toekenningsberichten

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING BERICHTENMONITOR. Versie 2.0 Datum juli 2017 Communicatie Inlichtingenbureau

GEBRUIKERSHANDLEIDING BERICHTENMONITOR. Versie 2.0 Datum juli 2017 Communicatie Inlichtingenbureau GEBRUIKERSHANDLEIDING BERICHTENMONITOR Versie 2.0 Datum juli 2017 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inhoud 1. WERKING PRODUCT... 3 1.2 BRON... 3 1.2.1 Actualiteit van gegevens... 3 2.INLOGGEN PORTAAL

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TRACK & TRACE. Versie 1.0 Datum Oktober 2017 Communicatie Inlichtingenbureau

GEBRUIKERSHANDLEIDING TRACK & TRACE. Versie 1.0 Datum Oktober 2017 Communicatie Inlichtingenbureau GEBRUIKERSHANDLEIDING TRACK & TRACE Versie 1.0 Datum Oktober 2017 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Aanleiding ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 maart 2017

Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 maart 2017 Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 maart 2017 Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 / 9 Inhoud Inleiding 3 1 Werken met de Noodvoorziening 4 1.1 Toelichting 5 1.2 In drie stappen bestanden

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN INLOGGEN OP HET PORTAAL VOOR (NIEUWE)GEBRUIKERS Versie 1.0 Datum December 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 3 Knooppuntdiensten en het portaal

Nadere informatie

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening Aansluit handleiding Omgevingsloket online Webservices INREGELOMGEVING (INR) Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.1

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.1 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM... 4 2.1 INLOGGEN OP HET STUF TESTPLATFORM... 4 2.2 OPVOEREN EN CONFIGUREREN

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Gemeentelijk Gegevens Knooppunt

Regiobijeenkomst Gemeentelijk Gegevens Knooppunt Regiobijeenkomst Gemeentelijk Gegevens Knooppunt Inhoud Functionaliteiten Berichtinstellingen: batch en webservices Foutmeldingen Toekomstige ontwikkelingen pag 2 GGK RIvg WPB SVB TKB Gemeente IB RINIS

Nadere informatie

Handleiding. Porta applicatie

Handleiding. Porta applicatie Handleiding Porta applicatie Inleiding Met de applicatie Porta op het Extranet kunt u als ketenpartner gegevensbestanden met het CAK uitwisselen. In deze handleiding staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier ZorgNed Automatisering BV Nudepark 91a 6702 DZ Wageningen Tel: 0317-466844 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toegang... 3

Nadere informatie

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer Aansluithandleiding Omgevingsloket online Webservices PRODUCTIEOMGEVING Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSBEHEER Versie 1.0 Datum December 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 3 Knooppuntdiensten en het portaal van het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012 Handleiding Portaal Digipoort Versie 1.55 Datum 25 januari 2012 Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.55 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.6 23-10-2014 Datum: 23-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.7 24-10-2014 Datum: 24-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

SPECIFICATIE STUF-ENVELOP

SPECIFICATIE STUF-ENVELOP SPECIFICATIE STUF-ENVELOP Gemeentelijk gegevensknooppunt VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door Datum Versie Arjen Brienen 2 september 2015 Concept

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor gemeenten De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 April 2015 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding. Berichtenbox

Handleiding. Berichtenbox Handleiding Berichtenbox 1. INLEIDING 1.1 Doel van deze handleiding Deze handleiding geeft gebruikers van het ZorgAanbiedersPortaal (ZAP) inzicht in de werking van het systeem. 1.2 Voor wie is deze handleiding

Nadere informatie

Versie 1.3. Handleiding ZorgNed Uploaden 301-berichten door gemeenten + gebruik Berichtenmonitor

Versie 1.3. Handleiding ZorgNed Uploaden 301-berichten door gemeenten + gebruik Berichtenmonitor Versie 1.3 Handleiding ZorgNed Uploaden 301-berichten door gemeenten + gebruik Berichtenmonitor Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Handmatig uploaden 301-berichten door gemeenten... 3 3 Gebruik van de Berichtenmonitor

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.6.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.6.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.6.0 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN OP HET STUF TESTPLATFORM... 4 2.2 OPVOEREN EN CONFIGUREREN

Nadere informatie

Handreiking Budgetcorrecties pgb naar het CAK tbv correctie eigen bijdrage

Handreiking Budgetcorrecties pgb naar het CAK tbv correctie eigen bijdrage Handreiking Budgetcorrecties pgb naar het CAK tbv correctie eigen bijdrage Inclusief een aanvullende toelichting en handleiding gebruik BAB berichten met Excel (versie 7 juni 2016) Inleiding In deze handreiking

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.5.1

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.5.1 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.5.1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM... 4 2.1 INLOGGEN OP HET STUF TESTPLATFORM... 4 2.2 OPVOEREN EN CONFIGUREREN

Nadere informatie

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Handleiding Installatie en Gebruik PVM LADIS 2.0.doc Datum: 08 maart 2016 Versie: 2.0 Vooraf Voor

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Instructie gebruik toekenningsberichten door Gemeenten 2016 VERSIE 2.0. Trekkingsrecht PGB

Instructie gebruik toekenningsberichten door Gemeenten 2016 VERSIE 2.0. Trekkingsrecht PGB VERSIE 2.0 Hoe moet de gemeente een budget aanleveren aan de SVB mbv een toekenningsbericht Instructie gebruik toekenningsberichten door Gemeenten 2016 Trekkingsrecht PGB 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave...1

Nadere informatie

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie)

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Met de berichtenapp van VNG kunt u nu snel en makkelijk Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. Dit kan met je internetbrowser (https://berichtenapp.vng.nl)

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010)

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) 1 Voor het melden van een transactie anders dan een girale overboeking of een money transfer, kunt u deze

Nadere informatie

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Eric van den Hoek Ton Laarhoven Versie 20 april 2015 Programma 14.15 15.30 Welkom, programma De diepte in 2 Logius, dienst digitale overheid 20

Nadere informatie

EUROFACE Financial Services B.V. - PEOPLE IN SOFTWARE - HDN in Finix

EUROFACE Financial Services B.V. - PEOPLE IN SOFTWARE - HDN in Finix HDN in Finix Datum : 1 Juli 2011 Versie : 2.0 Printdatum: 1-7-2011 10:45 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 : Starten met HDN binnen Finix... 3 2. 1. Invullen HDN gegevens binnen Finix...

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Versie: 20161206 Inhoud Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl... 1 Inloggen... 3 Homepage... 3 Navigeren... 4 Cliëntoverzicht... 4 Profiel... 5 Cliëntplan... 5 Rapportages...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS)

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Inhoudsopgave Bestanden uploaden... 2 Omschrijving upload applicatie... 2 Bestanden uploaden... 3 Bestanden verwerken... 5 Omschrijving PaXS applicatie...

Nadere informatie

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies:

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies: Berichtenapp VNG Open de Berichtenapp via: https://berichtenapp.vng.nl/. Handleiding: zie: https://berichtenapp.vng.nl/handleiding%20berichtenapp.pdf. Deze handleiding staat ook op de site van de VNG,

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB

GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB DKD + DKD-AANLEVERMONITOR Versie 1.0 Datum Mei 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Landelijke informatievoorziening WWB...

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Welke maatregelen zijn genomen (de terugvalscenario s) opdat de SVB op tijd de

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB

GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB ANTWOORDBERICHT TOEKENNEN KINDEROPVANGTOESLAG DOELGROEPOUDERS Versie 1.0 Datum Maart 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding...

Nadere informatie

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Aanleveren van gegevens Plaats: Utrecht Datum: 5-12-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015

Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015 Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015 Oplossen van de problemen Herstel van tijdelijke maatregelen Gemeenten, zorgkantoren, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie

Nadere informatie

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING JOS VAN DER SANDEN VERSIE 0.7 24 NOV 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Server... 5 2.1 Installatie.NET op Windows Server... 5 2.2 Installatie BRIGHT-Net Server...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN WLZ-REGISTERTOETS Versie 2.0 Datum Juli 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 3 Knooppuntdiensten en het portaal van het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Uitgebracht aan: Nederlandse Zorgautoriteit Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Installatie PVM_DIS_5.3 Datum: 17-12-2015

Nadere informatie

ACF PDF Invoice Uploader v1.0.9 gebruikershandleiding

ACF PDF Invoice Uploader v1.0.9 gebruikershandleiding ACF PDF Invoice Uploader v1.0.9 gebruikershandleiding Gebruikershandleiding voor de ACF PDF Invoice Uploader, voor het online verzenden van pdf-facturen Inhoud 1. Inleiding 03 2. Eisen 03 2.1 Systeemeisen

Nadere informatie

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank Vanaf 7 april 2015 moeten debiteurengegevens in een aangepast bestandsformaat naar Deutsche Bank ABF worden gestuurd. Deze instructie beschrijft

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Handleiding Mutatieleveringen. Transitiedesk

Handleiding Mutatieleveringen. Transitiedesk Handleiding Mutatieleveringen Transitiedesk 30-11-2017 Inhoudsopgave 1 Handleiding Mutatieleveringen -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 1.1 Doel

Nadere informatie

Nummerblokken tool. Gebruikershandleiding. Openbare informatie. Datum 17 maart Auteur Arjen Knibbe. Telefoon Versie 1.

Nummerblokken tool. Gebruikershandleiding. Openbare informatie. Datum 17 maart Auteur Arjen Knibbe. Telefoon Versie 1. Auteur Arjen Knibbe Telefoon 0800-0220606 Nummerblokken tool Gebruikershandleiding Openbare informatie Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 1.1. Nummerblokkentool 2 1.2. Ondersteunde browsers 2 2. Werken met de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding EIviewer

Gebruikershandleiding EIviewer Gebruikershandleiding EIviewer Een eenvoudigere manier om Vektis declaratiebestanden te lezen bestaat er niet. Sleep slechts het betreffende declaratiebestand naar het hoofdscherm van EIviewer. Ook het

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

Stappenplan DULT koppeling

Stappenplan DULT koppeling Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT

Nadere informatie

Peridos. Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling. Datum: 04-07-2016. Landelijk beheer Peridos. Versie: 2.

Peridos. Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling. Datum: 04-07-2016. Landelijk beheer Peridos. Versie: 2. Peridos Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling Plaats: Utrecht Datum: 04-07-2016 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 2.0 Status: Concept Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Wijzigingsbeheer

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v.

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v. Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten 2 1 Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten Inleiding De module TAX wisselt berichten uit met de Belastingdienst. Hierbij werden aanvankelijk

Nadere informatie

Handleiding Installatie App4Sales

Handleiding Installatie App4Sales Handleiding Installatie App4Sales Downloaden en Installeren Als u op de downloadlink klikt in het ontvangen e-mailbericht wordt uw internetbrowser geopend en start het downloaden automatisch. Zodra het

Nadere informatie

Handleiding interface KNLTB

Handleiding interface KNLTB Handleiding interface KNLTB Versie 0.6 februari 2014 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 De werking van de interface met de KNLTB... 3 2.1 Het aanmaken van de berichten... 4 2.2 Het controleren van de

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Piroschka Beun. Berichtenverkeer

Piroschka Beun. Berichtenverkeer Piroschka Beun Berichtenverkeer 315-bericht 316-bericht 301-bericht 302-bericht 305-bericht 306-bericht 303-bericht 304-bericht 321-bericht 322-bericht 307-bericht 308-bericht Verzoek om toewijzing ondersteuning

Nadere informatie

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst Inleiding Met deze handleiding willen we u helpen bij het aanvragen van extra prestaties naast de preferente overeenkomst. We nemen u stap voor stap

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners: Handleiding CORFU Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is onder andere verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Loonaangifte via de Digipoort in UBplus

Loonaangifte via de Digipoort in UBplus Loonaangifte via de Digipoort in UBplus in UBplus is de mogelijkheid toegevoegd om loonaangifte berichten via de Digipoort* naar de belastingdienst te verzenden. De oude methode is versturen via LoonSOM

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP)

Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) Mei 2009 ZorgTTP E-mail servicedesk@zorgttp.nl Tel.

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Net2CountedAccess. Handleiding 1.0

Net2CountedAccess. Handleiding 1.0 1.0 INTOACCESS B.V. THE INTEGRATORS A.Hofmanweg 5A 2031 BH Haarlem The Netherlands info@intoaccess.com www.intoaccess.com +31(0)23 7505 128 Page 2 of 13 Net2CountedAccess Index Installatie en configuratie

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Handleiding MijnUitkering

Handleiding MijnUitkering Versie 21 juli 2017 Handleiding MijnUitkering MijnUitkering is er voor: Het volledig online aanvragen van uw uitkering. U stuurt ook alle benodigde documenten online naar ons toe. Het makkelijk en overzichtelijk

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie