STUDIUM GENERALE. Wordt gegeven in. Hoorcollege [A] Werkcollege [B] 0.0. Begel. zelfst./extern werk [C] Totale studietijd [D] 75.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIUM GENERALE. Wordt gegeven in. Hoorcollege [A] 10.0. Werkcollege [B] 0.0. Begel. zelfst./extern werk [C] 65.0. Totale studietijd [D] 75."

Transcriptie

1 STUDIUM GENERALE Wordt gegeven in Hoorcollege [A] 10.0 Werkcollege [B] 0.0 Begel. zelfst./extern werk [C] 65.0 Totale studietijd [D] 75.0 Studiepunten [E] 3 Niveau Creditcontract verdiepend Ja Examencontract Neen Onderwijstaal Titularis Nederlands Sofie Vandamme Referentie Trefwoorden Studium Generale Interdisciplinariteit Kritische cultuurstudie Actualiteit Niveau Verdiepend Onderwijstaal Nederlands of indien de spreker Engelstalig is: Engels Doelstellingen Het Studium Generale heeft een educatieve, multidisciplinaire en een wetenschapscommunicatieve opdracht. Het beoogt studenten aan te zetten tot reflectie en hun betrokkenheid op het maatschappelijke en culturele leven te vergroten. Op die manier wil het Studium Generale de opleiding van studenten met een diverse achtergrond verbreden en de kennis over wetenschap en cultuur verdiepen. De thema s van het Studium worden telkens zo gekozen dat elke studiediscipline er een aanknopingspunt in kan vinden. Leerinhoud Lezingen rond thema s die vanuit volgende criteria vertrekken: - Actuele onderwerpen in al zijn verschijningsvormen 4

2 - maatschappelijke relevantie - kritische bevraging van de gekozen thema s - vakoverschrijdende thematiek Studium : ME, MYSELF AND I: over identiteit. De selfie was niet alleen hét woord van 2013, het is tevens een symbool van de narcistische tijd waarin wij zouden leven. We zouden volgens sommige (cultuur)critici een ware narcisme-epidemie meemaken die goed gedijt in een neoliberaal milieu en die gevoed wordt door de sociale media. Deze discussie over het nieuwe narcisme heeft in elk geval de aandacht voor het self doen toenemen en de vraag naar wat identiteit is weer onder de aandacht gebracht: wie ben je, hoe definieer je je culturele identiteit, wat is je identity of digitale identiteit, je genderidentiteit, je sociale identiteit, je genetische en andersoortige identiteit? We geloven sterk in de maakbaarheid van de identiteit. We leven in een cultuur die het zelf als onderneming beschouwt. Geheel conform de meritocratische logica valt er immers altijd nog wel ergens aan onszelf te schaven zodat we ons succesvolle leven nog kunnen upgraden. Managementsboeken en cursussen beloven onze energy, timemanagement en efficiency te verhogen. Consultants allerhande helpen ons op onze zoektocht naar het ware zelf. Kortom, wij zijn zoekende wezens wiens identiteit in deze snel veranderende samenleving minder dan ooit vaststaat. Ze is daarentegen onderhevig aan tal van culturele, maatschappelijke en persoonlijke veranderingen. Studium Generale nodigt 10 internationale experts uit om elk vanuit hun eigen discipline te reflecteren over volgende vragen: wie of wat is ik, zelf en identiteit? Hoe werd daarover in het verleden gedacht en waarin verschilt dat van het hedendaagse identiteitsbegrip in onze digitale wereld? Bestaat er zoiets als het ware zelf, als authenticiteit? En wat is de invloed van interculturaliteit op ons identiteitsbegrip? Wat te denken van de ik-branding, jezelf als merk in de markt zetten, of over the outsourced self, over de maakbaarheid van het ik? Hoe verhoudt zo n verregaand geloof in de maakbaarheid van het zelf zich ten opzichte van autoriteit? Wie is de homo economicus? Wat met de hippe hipster: is deze hype een vorm van identiteit? Wat is de impact van de neurowetenschappen over ons inzicht over ik? Zijn wij ons brein? Is het juist dat de zogenaamde millennials meer betrokken zijn op hun selfie dan op hun medemens? Is de zogenaamde overdreven aandacht voor het ik een ziekelijke vorm van narcisme, of is dat juist een positieve persoonlijkheidseigenschap die je in staat stelt te excelleren iets wat in onze prestatiemaatschappij erg gewaardeerd wordt? Als we dan al zo sterk met onszelf bezig zijn, waar is dan de ander? Of hoe moeten we denken over zorg en altruïsme in tijden van narcisme Zoals elk jaar zal het Studium naast een algemeen beschouwelijke inleiding over het thema, diverse disciplines aan bod te laten komen zodat onze hedendaagse omgang met identiteit vanuit uiteenlopende disciplines wordt benaderd. De sprekers zijn (inter)nationaal gerenommeerde figuren zoals o.a. Yves Petry, Paul Verhaeghe of Frank Westerman. Het is de bedoeling dat je met Studium Generale een ruimere blik krijgt op de wereld en je kritische geest aanscherpt, kortom: dat je inzichten krijgt die je vakgebied overstijgen. Begincompetenties Het Studium zal zo worden opgevat dat studenten vanuit alle richtingen makkelijk kunnen instappen. Vereiste is de modale culturele achtergrond die van een student hoger onderwijs redelijkerwijs verwacht mag worden. Omdat de thema's van het Studium telkens breed, actueel en kritisch zullen worden opgevat, zal de student worden uitgenodigd om zelf ook bijkomende informatie over het jaarthema te zoeken via bibliotheken, andere manifestaties, internet, pers en media. Daarnaast wordt de student gestimuleerd om zich verder te verdiepen in het onderwerp onder meer door de lectuur van de door het studium aangeboden boeken over het thema. Eindcompetenties 1. Kritische ingesteldheid kan aangeboden informatie van zeer diverse aard synthetiseren en toetsen aan de eigen standpunten 5

3 kan zijn eigen standpunt argumenteren gaat kritisch om met informatie kan verbanden leggen en aantonen met andere relevante cultuuruitingen 2. Formuleervaardigheid kan een schriftelijk rapport schrijven, met name een paper die ofwel een kritisch verslag van het bijgewoonde Studium dat een gefundeerd commentaar bevat, of op een andere wijze creatief reageert op het aangeboden debat. kan de aangeboden informatie verwerken kan correct, vlot en stijlvol schrijven 3. Zelfstandig werken kan tijdig taken afwerken kan eigen werkzaamheden plannen kan gepast de hulp van begeleiders inroepen en reageert gepast op geboden hulp is zelfkritisch 4. Ingesteldheid tot levenslang leren toont openheid tegenover geboden informatie gaat actief op zoek naar andere bronnen heeft een leergierige attitude Leermaterialen De studenten krijgen op aanvraag en aan gereduceerd tarief een exemplaar van het jaarboek van de vorige jaargang ter illustratie voor hun opdracht. Het Studium beschikt over een eigen internetsite (www.studiumgent.be). Daarop is onder meer deze studiefiche te vinden. De website biedt een elektronische ondersteuning bij het leerproces en wil studenten verbreding van het onderwerp aanbieden. Naast informatie en aankondigingen over de eigen activiteiten (ook terug te vinden op de digitale leeromgeving) bevat de website concrete verwijzingen naar andere culturele evenementen en verwante lezingen, films, tentoonstellingen, De website werkt ook verdiepend: achtergrondinformatie over de sprekers, filmpjes en audio-opnames zullen hier terug te vinden zijn. Het is absoluut noodzakelijk dat de studenten deze website bezoeken en raadplegen, alsook de cursus Studium Generale op de digitale leeromgeving. Studium bericht studenten, docenten, externen en een selectieve lijst van geïnteresseerde instellingen via een aparte mailing list met nieuwsbrieven, die een kleine week voorafgaand aan elke activiteit worden verstuurd. Studiekosten In principe geen extra kosten, behalve: kosten verbonden aan de eventuele verplaatsingen kosten voor de documentatie kosten verbonden aan het schrijven van de paper Studiebegeleiding De studenten krijgen de gelegenheid tot begeleiding bij het schrijven van hun paper in de zogenaamde studiumworkshops. Deze worden tweewekelijks georganiseerd, op dinsdagavond voorafgaand aan de volgende lezing. In kleine groepen wordt de lezing nabesproken, wordt samen naar de essentie van de lezing gezocht en wordt commentaar en kritiek op de lezing geformuleerd. De studenten kunnen hier hun samenvattingen met medestudenten bespreken en een korte feedback ontvangen op de eerste versies van de papers. 6

4 Onderwijsvormen Twee reeksen van vijf lezingen in het eerste en tweede semester (streefdatum resp. tussen begin oktober en eind december, en tussen midden februari en eind april), te houden door externe sprekers uit specifieke velden, eventueel vergezeld van een coreferent of gevolgd door een debat. Er is ook altijd mogelijkheid tot vragen uit de zaal. Het staat de opleidingen vrij hun studenten te laten inschrijven voor de najaars- of de voorjaarsreeks, of voor een combinatie van beide. Aan het begin van het academiejaar wordt een studium kick-off meeting gehouden, waarbij eerst een college over het jaarthema wordt gegeven en een toelichting over de paper, aangevuld door een korte introductie opzoeken in de bibliotheek en op databases. Dit college wordt opgenomen en staat altijd ter beschikking van de student. Die presentatie staat ook op de website, naast een aantal websites en een folder over het schrijven van een essay. Evaluatievorm 1) Diplomacontract - Creditcontract Voor Studium Generale kan de student, afhankelijk van de regeling binnen zijn departement, de paper indienen in de examenperiode januari/februari of mei/juni. Er is mogelijkheid tot 2 e zittijd. Eerste examenzittijd: Het volgen van minimaal vijf lezingen en het schrijven van een paper is verplicht om te slagen, de bijkomende studiebegeleiding is optioneel maar ten zeerste aan te raden. De paper bestaat uit drie delen en omvat: Een korte samenvatting van elk van de vijf gevolgde lezingen. (max.200 woorden/lezing) Een persoonlijke commentaar, inclusief beargumentering op elk van de lezingen of op een bepaald aspect van de lezing. (ongeveer 500 woorden/lezing) Een persoonlijke reflectie op het jaarthema, onderbouwd met verwijzingen naar minimaal 3 wetenschappelijke informatiebronnen waaronder 1 boek. (min max woorden) Op het voorblad van de paper moet vermeld worden: Naam, faculteit, opleiding, of het Studium in het eerste, het tweede semester of als jaarvak wordt gevolgd. Het standaard voorblad kan gedownload worden van de website. De tekst moet taalkundig goed geschreven zijn. Zeer slordig of ontoereikend geredigeerd/gecorrigeerd taalgebruik kan leiden tot weigeren van de paper. De paper wordt beoordeeld door de coördinator van het Studium Generale. Het evaluatieformulier dat gehanteerd zal worden bij het quoteren van de papers zal ter inzage op de digitale leeromgeving staan. De tweede examenzittijd: Studenten die reeds een paper indienden in de eerste examenzittijd maar niet slaagden, dienen hun paper te herwerken tot een aanvaardbaar niveau. 7

5 8

Gids voor de kandidaat

Gids voor de kandidaat AUGent-procedure toelatingsonderzoek voor Bacheloropleidingen van de AUGent-instellingen 2010-2011 Gids voor de kandidaat Versie januari 2010 Toelatingsonderzoek-Gids voor kandidaten.doc 1/15 1. Inleiding

Nadere informatie

VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD DE ONDERWIJSVISITATIE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD DE ONDERWIJSVISITATIE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD DE ONDERWIJSVISITATIE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingen economische wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten Brussel, december

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Masterproef Industriële Wetenschappen

Masterproef Industriële Wetenschappen Masterproef Industriële Wetenschappen Master Industriële Wetenschappen Bouwkunde Master Industriële Wetenschappen Elektronica-ICT Afstudeerrichting Elektronica Afstudeerrichting ICT Master Industriële

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel mei 2014 DE ONDERWIJSVISITATIE INNO.COM Een gedrukte

Nadere informatie

opleidings-en onderwijswetenschappen

opleidings-en onderwijswetenschappen opleidings-en onderwijswetenschappen 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding opleidings- en onderwijswetenschappen 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2014-2015 Ondernemingsproject 1

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2014-2015 Ondernemingsproject 1 Ondernemingsproject Doelstelling Met het ondernemingsproject leveren de studenten het bewijs dat zij in staat zijn om, zelfstandig of in teamverband, een concreet probleem of onderwerp dat zich binnen

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven

Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven Faculteit Gedragswetenschappen Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven 2 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Verkeer, Logistiek en Intelligente Transportsystemen

Verkeer, Logistiek en Intelligente Transportsystemen De onderwijsvisitatie Verkeer, Logistiek en Intelligente Transportsystemen Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of Science in de ingenieurswetenschappen: verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding Communicatiewetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4 Vorming

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

toegepaste taalkunde bacheloropleiding uantwerpen.be

toegepaste taalkunde bacheloropleiding uantwerpen.be toegepaste taalkunde bacheloropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding toegepaste taalkunde 6 Toegepaste taalkunde, iets voor jou?

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Journalistiek. Een evaluatie van de kwaliteit van de bacheloropleidingen in de Journalistiek

De onderwijsvisitatie Journalistiek. Een evaluatie van de kwaliteit van de bacheloropleidingen in de Journalistiek De onderwijsvisitatie Journalistiek Een evaluatie van de kwaliteit van de bacheloropleidingen in de Journalistiek www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel - januari 2014 De onderwijsvisitatie Journalistiek

Nadere informatie