HET HOE EN WAT BIJ HET OPZEGGEN VAN DE HUUR HUUR OPZEGGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET HOE EN WAT BIJ HET OPZEGGEN VAN DE HUUR HUUR OPZEGGEN"

Transcriptie

1 HET HOE EN WAT BIJ HET OPZEGGEN VAN DE HUUR HUUR OPZEGGEN

2 Huur opzeggen Zodra u de huur opzegt, wordt er van alles in gang gezet. In deze brochure leest u wat u rondom het opzeggen van de huur moet weten. U wilt uw huur opzeggen; hoe regelt u dat? Bij deltawonen kunt u de huur op de volgende manieren opzeggen: Aan de balie in een van onze woonwinkels kunt u, samen met één van onze medewerkers, het (digitale) huuropzeggingsformulier invullen. Aan de balie maken we dan ook direct met u een afspraak voor de voorinspectie. Tijdens de voorinspectie maakt de inspecteur met u een afspraak voor de sleutelinname en/of eindinspectie. U kunt een brief of sturen waarin u de huur van uw woning opzegt. Hier moet u in ieder geval in aangeven om welke woning het gaat en per welke datum u de huur opzegt. Het is voor ons ook handig als u uw nieuwe adres, IBAN rekeningnummer, adres en telefoonnummer vermeldt. Digitaal uw huur opzeggen, kan op onze website met het digitale huuropzeggingsformulier. Deze vindt u op onze website U kunt het formulier invullen en versturen via onze site.. U kunt ook telefonisch uw huur opzeggen. Belt u hiervoor met onze Klantenservice op telefoonnummer: (038) De huuropzegging U bepaalt zelf per welke datum u de huur opzegt. Wel moet u rekening houden met de minimale opzegtermijn. Deze is bij deltawonen een maand, tenzij in uw huurovereenkomst anders is overeengekomen. U kunt de huurovereenkomst alleen beëindigen op een werkdag. Als de dag van huurbeëindiging in het weekend of op een feestdag valt, dan beschouwen wij de laatste werkdag van de huurperiode als datum van huurbeëindiging. Voorbeeld Als u de huur per 7 mei op wilt zeggen, dient uw huuropzegging voor 7 april in ons bezit te zijn. Als 7 mei op een zaterdag valt, dan eindigt uw huurovereenkomst op 6 mei.

3 Wij stellen het op prijs als u ons zo snel mogelijk op de hoogte brengt van uw huuropzegging. Hoe eerder wij weten wanneer uw woning leegkomt, hoe meer tijd wij hebben om een nieuwe huurder voor uw woning te vinden. Dit kan ook voor u gunstig zijn, in verband met een eventuele overname van goederen die u met de nieuwe huurder zou willen regelen. U kunt dus ook eerder dan een maand van te voren de huur opzeggen. Huur opzeggen is definitief Een huuropzegging is definitief. U kunt een huuropzegging dus niet weer intrekken. Ook is het niet mogelijk om de huur onder voorbehoud op te zeggen. De aangegeven einddatum van de huur kan niet uitgesteld worden. Voor u kan dit in sommige gevallen lastig zijn, bijvoorbeeld als u nog niet precies weet wanneer uw nieuwe woning wordt opgeleverd. In dit geval adviseren wij u uw huur op te zeggen, als u zeker weet per wanneer u uw nieuwe woning kan betrekken. DeltaWonen kan in geen geval afwijken van deze regels. Vanaf het moment dat een huuropzegging bij ons binnen komt, gaan wij nieuwe kandidaten voor de woningen werven. DeltaWonen is verplicht de nieuwe huurder de exacte datum te noemen wanneer de woningen beschikbaar is. De bevestiging Wanneer deltawonen akkoord gaat met de huuropzegging, ontvangt u binnen drie werkdagen een mail of bevestigingsbrief met de datum waarop de huur eindigt en een set met overnameformulieren. In deze mail of brief staat ook de afspraak voor de voorinspectie. Gaat deltawonen niet akkoord met een opzegging of zijn er nog onduidelijkheden, dan nemen wij contact met u op.

4 Als de gegevens niet compleet zijn, kan deltawonen niet akkoord gaan met de huuropzegging. Als u een onjuiste einddatum in verband met de opzegtermijn heeft aangegeven, dan gaat deltawonen wel akkoord met de huuropzegging, maar wordt de juiste opzegtermijn gehanteerd. Inspecties Na het opzeggen van uw huur, plannen wij een afspraak voor de voorinspectie. In de bevestiging van de huuropzegging staat de datum en tijd van de voorinspectie vermeld. Wanneer u niet aanwezig kunt zijn bij de voorinspectie, kunt u hiervoor iemand anders machtigen. Dit moet schriftelijk gebeuren en de persoon die door u gemachtigd is, moet tenminste achttien jaar oud zijn. De voorinspectie De inspecteur voert samen met u de voorinspectie uit. Tijdens deze inspectie beoordeelt hij wat er nog in de woning moet gebeuren om deze geschikt te maken voor verhuur aan een nieuwe huurder. Als er nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, beoordeelt de inspecteur of de werkzaamheden voor rekening komen van deltawonen of ze onder het SKH (Servicefonds Kleine Herstellingen) vallen, of dat u zelf voor de uitvoering verantwoordelijk bent. De inspecteur noteert alle werkzaamheden en afspraken op een opnameformulier. Enkele werkdagen na de voorinspectie ontvangt u van ons een bevestiging van de gemaakte afspraken. Hierop staan ook de kosten die u moet betalen als de genoemde gebreken niet hersteld zijn. Het is dus belangrijk dat u alle genoemde gebreken verhelpt voordat de sleutelinname/eindinspectie plaatsvindt.

5 Bij de beoordeling van de woning houden we rekening met veroudering van de woning. DeltaWonen geeft aan of zaken die u tijdens uw bewoning heeft aangebracht en die niet tot de oorspronkelijke uitrusting van de woning behoren, worden overgenomen of dat ze verwijderd moeten worden. In onze folder Zelf klussen kunt u lezen hoe wij bij verhuizing omgaan met door de huurder aangebrachte veranderingen in de woning. U vindt deze folder op onze website ww.deltawonen.nl of kunt deze aanvragen via onze Klantenservice op telefoonnummer (038) De nieuwe huurder Direct na de huuropzegging zoekt deltawonen een nieuwe huurder voor uw woning. Het kan zijn dat de kandidaat huurder de woning wil bezichtigen. Wij vragen u vriendelijk om hieraan mee te werken. Zodra de nieuwe huurder definitief bekend is, krijgt u van ons bericht. Als u spullen heeft die u ter overname wilt aanbieden aan de nieuwe huurder, kunt u vanaf dat moment contact zoeken met deze huurder. Overname roerende zaken U kunt met de nieuwe huurder afspraken maken om zaken over te nemen, zoals vloerbedekking of gordijnen. Dit is een zaak tussen u en de nieuwe huurder. Dit gaat buiten delta- Wonen om. Afspraken die u maakt met de nieuwe huurder,

6 moeten schriftelijk aan onze inspecteur worden doorgegeven. U kunt hiervoor gebruik maken van de standaard overnameformulieren. Deze ontvangt u in drievoud bij de mail of bevestigingsbrief die u van deltawonen krijgt. Eén exemplaar hiervan is bestemd voor deltawonen. Dit ondertekende exemplaar geeft u tijdens de sleutelinname of eindinspectie af aan de inspecteur. Niet tijdig een nieuwe huurder bekend Het kan zijn dat er op het moment dat de huurovereenkomst eindigt, nog geen nieuwe huurder bekend is. In dat geval is het helaas niet mogelijk om spullen ter overname aan te bieden en moet u deze verwijderen uit de woning. Regels bij overname De overname van zaken is een overeenkomst tussen de vertrekkende en de nieuwe huurder. Hierbij gelden in ieder geval de volgende regels: Onveilige zaken mogen niet worden overgenomen. De inspecteur geeft bij de voorinspectie aan welke dit zijn. Overname, al dan niet tegen een vergoeding door de nieuwe bewoner, is niet verplicht. Voor de toewijzing van een woning is overname van geen enkel belang. Overname kan alleen plaatsvinden via de door deltawonen beschikbaar gestelde overnameformulieren. Overname kan alleen plaatsvinden door deltawonen of door de nieuwe huurder. De vertrekkende huurder overhandigt de overnameformulieren tijdens de sleutelinname/eindinspectie aan de inspecteur. De overname is pas van kracht wanneer de overname is geregeld met de nieuwe huurder en deltawonen over het originele, ondertekende overnameformulier beschikt. Als er op de dag van de huurbeëindiging geen nieuwe huurder bekend is, is het niet mogelijk om spullen ter overname aan te bieden. Indien er geen overname plaatsvindt, moet de woning voor de huurbeëindigingsdatum in de afgesproken staat worden gebracht. De eindinspectie De mutatie-inspecteur bepaalt bij de voorinspectie of er een sleutelinname/eindinspectie plaatsvindt. Bij de sleutelinname/eindinspectie worden de sleutels in ontvangst genomen en de meterstanden genoteerd. De inspecteur voert de eindinspectie altijd uit in uw bijzijn of in het bijzijn van een gemachtigde. Alle gebreken die tijdens de voorinspectie geconstateerd zijn, moeten tijdens de sleutelinname/eindinspectie verholpen zijn. Dit geldt ook voor eventuele gebreken die bij de voorinspectie nog niet zichtbaar waren. Gebreken die niet afdoende door u zijn verholpen, worden door deltawonen voor uw rekening hersteld.

7 Als de sleutelinname/eindinspectie is afgerond, tekent u het opname/eindinspectieformulier en overhandigt u deze eventueel met het overnameformulier aan de inspecteur. U ontvangt een kopie van het opname/eindinspectieformulier van de inspecteur. Bij hem levert u ook de sleutels in. U mag de sleutels nooit rechtstreeks doorgeven aan de nieuwe bewoner(s). Zolang u de sleutels niet ingeleverd heeft, bent u officieel huurder van de woning. U bent dus verantwoordelijk voor wat er in de woning gebeurt en u bent huur verschuldigd. Als deltawonen werkzaamheden moet verrichten en/of moet schoonmaken om de woning bewoonbaar te maken, dan worden de kosten aan u doorberekend. De dag na de sleutelinname/eindinspectie start deltawonen met de eventuele onderhoudswerkzaamheden.

8 Richtlijnen voor de eindoplevering Hieronder staat een lijst van werkzaamheden die u moet uitvoeren als de inspecteur het betreffende gebrek in uw woning constateert. Zaken die niet in deze lijst vermeld staan, worden door de inspecteur ter plekke beoordeelt. DeltaWonen stelt eisen aan de reparatie. Deze staan ook in de lijst vermeld. Met vragen over het vervangen of repareren van zaken kunt u altijd terecht bij de inspecteur. Reparaties die niet aan de kwaliteitseisen van deltawonen voldoen, worden afgekeurd. Eventueel daaruit voortvloeiende herstelwerkzaamheden worden door deltawonen voor uw rekening uitgevoerd. Bij vervanging gaat deltawonen ervan uit dat de nieuwe voorzieningen tenminste van gelijkwaardige kwaliteit zijn. Wanneer u deelneemt aan Servicefonds Kleine Herstellingen van deltawonen, dan gelden de regels uit de voorwaarden van het Servicefonds. Timmerwerk 1. Kozijnen Beschadigingen repareren en dekkend schilderen, ontbrekende kozijnen opnieuw aanbrengen. 2. Ramen en deuren Als buitenramen en buitendeuren gebreken vertonen dient u deze te repareren en dekkend te schilderen. 3. Binnendeuren Beschadigde binnendeuren herstellen en dekkend schilderen of vervangen, ontbrekende deuren opnieuw inhangen en deskundig

9 pasmaken, afhangen en van deugdelijk sluitwerk voorzien. 4. Keukenblokken en bovenkastjes Beschadigingen aan het keukenblok en bovenkastjes repareren. Verwijderde onder- en/of bovenkasten op de juiste plaats terug hangen. 5. Trappen en leuningen Repareren traptreden en stootborden, leuningen opnieuw aanbrengen als deze ontbreken. Trapbekleding verwijderen, treden en stootborden vlak en egaal opleveren. Open trappen en trapbomen egaal en vlak opleveren. 6. Betimmeringen Beschadigde betimmeringen, zoals plinten en stofdorpels, repareren of opnieuw aanbrengen als deze ontbreken. Metsel-, beton-, tegel- en pleisterwerk 1. Cement afwerkvloeren Beschadigingen aan cementafwerkvloeren als gevolg van het verwijderen van bijvoorbeeld vloerbedekking, plavuizen, parket of tegels dient u te repareren en te egaliseren. Vloeren moeten geschikt zijn voor het opnieuw leggen van vloerbedekking. 2. Wand, vloer- en vensterbanktegels Repareren of vervangen van beschadigde wand, vloer- en vensterbanktegels die zijn beschadigd. 3. Wanden en plafonds Spijkers, schroeven en pluggen in wanden en/of plafonds moet u verwijderen. De gaatjes ervan hoeft u niet te dichten. Hang- en sluitwerk 1. Scharnieren, deurkrukken en dergelijke Beschadigde scharnieren, deurkrukken, raamboompjes, uitzetijzers, sloten en slotplaatjes vervangen inclusief bevestigingsmiddelen die technisch niet in orde zijn. 2. Handgrepen Handgrepen van kastdeuren, hangkastjes en laden die verdwenen of technisch niet in orde zijn opnieuw aanbrengen. 3. Ventilatie Aanbrengen roosters voor natuurlijke of mechanische ventilatie, als deze ontbreken of technisch niet in orde zijn.

10 Sanitair 1. Kranen Repareren of vervangen ondeskundig aangebrachte of door ondeskundige behandeling niet meer functionerende kranen van sanitaire toestellen en waterleidingen. 2. Zeepbakjes en planchetten Vervangen beschadigde of plaatsen ontbrekende zeepbakjes en planchetten die tot de standaarduitrusting van de woning behoren. 3. Doucheslang en douchekop Vervangen of aanbrengen goed functionerende doucheslang en douchekop. 4. Sifons, afvoeren en dekseltjes Vervangen van ontbrekende of vernieuwen van beschadigde sifons, afvoeren en dekseltjes, eventuele kettingen en afvoerpluggen van wastafels, wasmachines, vaatwassers en douche-afvoeren, vervuilde sifons leegmaken. 5. Closet Het opnieuw aanbrengen van ontbrekende of vervangen van een vervuilde closetpot, closetrolhouder, hoekstopkraan van de stortbak en trekker of drukknop. 6. Wastafels en fonteintjes Vastzetten wastafels en fonteintjes die van de muur geraakt zijn. Vervangen wastafels en fonteintjes die vernield zijn of door vervuiling niet meer te gebruiken zijn. 7. Overig sanitair Verwijderen en eventueel vervangen van niet deskundig aangebrachte sanitaire toestellen zoals ligbaden, zitbaden en wastafels. Centrale verwarmingsinstallatie 1. Gasleidingen Afdoppen gasleidingen. Herstellen van door u of in opdracht van u aangebrachte wijzigingen van de oorspronkelijke gasen waterleidingen, zodat deze aan de normen van het nutsbedrijf voldoen.

11 2. Vulslang Vervangen eventueel zoekgeraakte vulslang en/of sleutel in woningen met een individuele centrale verwarmingsinstallatie. 3. Druk Op druk brengen van de centrale verwarmingsinstallatie. Elektrische installatie 1. Wandcontactdozen en schakelaars Vervangen dimmers, wandcontactdozen en schakelaars door originele schakelaars. Vervangen of aanbrengen wandcontactdozen en schakelaars als deze kapot, geverfd of verwijderd zijn. Vastzetten loszittende stopcontacten en schakelaars. 2. Centraaldoosdeksels en kroonsteentjes Opnieuw aanbrengen ontbrekende centraaldoosdeksels en kroonsteentjes. 3. Uitbreidingen Herstellen van door de huurder aangebrachte uitbreidingen van de oorspronkelijke elektrische installatie, zodat deze voldoet aan de eisen van de Nutsbedrijven. 4. Antennes Individuele antennes en schotelantennes verwijderen en de eventuele schade als gevolg daarvan herstellen. Let op Als u verhuist tussen 1 november en 1 april, laat dan de cv-installatie aan staan (tien graden Celsius) en zet de radiatoren in alle vertrekken open. Hierdoor wordt bevriezingsschade voorkomen. Doet u dit niet, dan bent u aansprakelijk voor de eventuele schade die hierdoor ontstaat. Als er geen cv-installatie in de woning aanwezig is, dient u in de winterperiode de waterleiding af te tappen. Saus- en schilderwerk 1. Schilderwerk Glad, strak en egaal opleveren van geschilderde onderdelen van de woning. Kwalitatief slecht uitgevoerd schilderwerk met bijvoorbeeld zakkers, stof- en zanddelen, kwaststrepen of kwastharen, of schilderwerk dat door nalatigheid of ruwe bewoning slecht is geworden, wordt niet geaccepteerd. 2. Plafonds en wanden Achterlaten plafonds en wanden in goede technische staat. Wanden en/of plafonds met een sterke verkleuring door bijvoorbeeld nicotine of kaarsen moeten worden schoongemaakt en gesausd. Verkleurd behang moet worden verwijderd. 3. Stickers, plakplaatjes en dergelijke Verwijderen stickers, plakplaatjes en dergelijke en eventueel herstel als gevolg daarvan.

12 Wandafwerking 1. Het is niet toegestaan om te behangen over wanden met Tuin spuitwerk Wanden moeten met een vlakke ondergrond, oftewel behangklaar, opgeleverd worden. DeltaWonen accepteert dus geen losgescheurd, gedeeltelijk verwijderd, beplakt of met viltstift beschreven behang of graffiti. 1. Betontegels Er moet een terras aanwezig zijn, in ieder geval ter diepte van vijf rijen tegels over de volledige breedte van de woning en een pad naar de berging (minimaal drie tegels). 2. Metsel- en betonwerk Verwijderen gemetselde of betonnen zaken zoals vijvers, bloembakken, pergola s, barbecues en dergelijke. 3. Begroeiingen aan gevels en bergingen Verwijderen begroeiingen aan gevels en bergingen. Vloerbedekking Verwijderen vloerbedekking, waarbij de ondergrond onbeschadigd en egaal moet worden achtergelaten, zodat het geschikt is voor het leggen van nieuwe vloerbedekking. Servicefonds Kleine Herstellingen Als u deelneemt aan het Servicefonds Kleine Herstellingen, dan hoeft u uw deelname aan dit fonds niet apart op te zeggen, bij de huuropzegging gebeurt dit automatisch.

13 Sleutels De sleutels van de toegangsdeuren en zo nodig die van de parkeerruimte en van de brievenbus moeten tijdens de sleutelinname/eindinspectie ingeleverd worden bij de inspecteur. Alle overige sleutels van binnen- en kastdeuren laat u in de woning achter. Kunt u niet bij de sleutelinname/ eindinspectie aanwezig zijn, dan kunt u iemand machtigen om namens u bij de inspectie te zijn. Het is ook mogelijk om een dag voor de sleutelinname/eindinspectie de sleutels bij ons op kantoor in te leveren. Grofvuil Zwolle U kunt uw grofvuil gratis laten ophalen door de ROVA: telefoonnummer (038) Kampen U kunt uw grofvuil aanleveren bij Recycling Kampen bv, Haatlandhaven 16, 8263 AC in Kampen, dit is niet gratis. Het telefoonnummer (038) of (038) Het kan tegen meerkosten ook worden opgehaald. Oldebroek De gemeente heeft meerdere inleverpunten voor grofvuil. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Oldebroek: (0525) Voor meer informatie over afval verwijzen we u door naar de betreffende gemeente.

14 Als u voorschotten heeft betaald voor servicekosten, dan ontvangt u hiervoor een aparte afrekening. Overige opzeggingen De afrekening van de servicekosten gebeurt Op het moment dat u uw huurcontract eenmaal per jaar. Het kan dus voorkomen met deltawonen beëindigt, moet u ook dat u geruime tijd nadat u bent verhuisd andere zaken opzeggen. Bijvoorbeeld uw nog een afrekening van ons ontvangt energieleverancier. Hoewel gas, water en voor de servicekosten. licht blijven aangesloten, maar u moet wel uw verhuizing of opzegging doorgeven aan uw energieleverancier. Indien u een aparte huurovereenkomst heeft voor garage of parkeerplaats en u wilt deze beëindigen, dan kunt u gebruik maken van het huuropzeggingsformulier voor garage/parkeerplaats op onze website. U kunt ook een formulier aanvragen bij onze Klantenservice. Eindafrekening Na beëindiging van de huurovereenkomst ontvangt u van ons een eindafrekening. In deze afrekening zijn opgenomen (indien van toepassing): 1. openstaande/teveel betaalde huur 2. openstaande nota s 3. de in rekening te brengen reparatiekosten volgens het eindinspectieformulier 4. afrekening stookkosten. Als uit deze afrekening blijkt dat u geld van ons tegoed heeft, dan maken wij dit bedrag zo spoedig mogelijk aan u over. Betreft de afrekening een bedrag dat u aan ons moet overmaken, dan ontvangt u van ons een acceptgirokaart.

15 Huuropzegging in het kort 1. Minimaal één maand van tevoren zegt u de huur op bij deltawonen. Dit kan elke werkdag. 2. Binnen drie werkdagen na uw huuropzegging ontvangt u van ons een bevestiging met daarin: - afspraak voorinspectie - afspraak eindinspectie (alleen bij huuropzegging garages) - informatie/formulieren overname. 3. Voorinspectie in uw bijzijn of een schriftelijk gemachtigde persoon: - wat moet er gedaan worden om de woning geschikt te maken - voor de nieuwe huurder - voor wiens rekening komen de herstelwerkzaamheden - afspraken worden genoteerd op het opnameformulier dat door u - of door de gemachtigde wordt ondertekend. 4. Bevestiging van voorinspectie: - bevestiging van afspraken - overzicht van kosten voor rekening huurder als herstelwerkzaam- - heden niet worden uitgevoerd. 5. Eventuele overname met nieuwe huurder door uzelf te regelen. 6. Eindinspectie in uw bijzijn of een schriftelijk gemachtigd persoon: - alle gebreken moeten verholpen zijn - u of de gemachtigde ondertekent het opnameformulier - u of de gemachtigde overhandigt de sleutels aan de mutatie- - opzichter en eventueel het overnameformulier.

16 Dit product is gedrukt op FSC-papier Meer informatie Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze Klantenservice. De medewerkers zijn te bereiken op werkdagen van tot uur op telefoonnummer (038) Of stuur een mail met daarin uw vraag naar De openingstijden van onze woonwinkels vindt u op deltawonen.nl. Postadres: Postbus AP Zwolle (038)

De huurovereenkomst opzeggen

De huurovereenkomst opzeggen De huurovereenkomst opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u tijdig uw huurovereenkomst bij de Noordwijkse Woningstichting (NWS) opzeggen. Dit moet schriftelijk gebeuren, nooit telefonisch. Hoe u dat kunt

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard 4 Uw huurwoning opleveren 5 Geldzaken rondom uw woning 5 Veelgestelde vragen van huurders

Nadere informatie

HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN

HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN Met inachtneming van een huuropzeggingstermijn van minimaal 1 maand wil ik als gemachtigde de huurovereenkomst inzake de woning: (adres) te (plaats) op (datum laatste

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering

Huuropzegging en oplevering uitgave april 2014 Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden

Nadere informatie

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname Verhuizen Als u gaat verhuizen, hebt u van alles te doen. U gaat een drukke tijd tegemoet. Met leuke activiteiten, maar u zult ook een aantal zaken formeel moeten regelen. In deze folder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

Huur opzeggen. Hoe doe ik dat?

Huur opzeggen. Hoe doe ik dat? Huur opzeggen. Hoe doe ik dat? Gaat u binnenkort verhuizen? GroenWest wil het u zo gemakkelijk mogelijk maken. Hier leest u wat u kunt doen om uw verhuizing goed voor te bereiden. Uiteraard kunt u met

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Verhuizen

wonen begint bij mensen Verhuizen wonen begint bij mensen Verhuizen U gaat binnenkort verhuizen of bent nog op zoek naar een andere woning. Verhuizen is een hele klus; er moet veel worden geregeld. In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het serviceabonnement 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen.

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het service 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen. In deze

Nadere informatie

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Verhuizen uit een woning van Maasvallei

Verhuizen uit een woning van Maasvallei Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat. Verhuizen is een hele klus. Veel mensen

Nadere informatie

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds Onderhouds ABC en reglementen en 1 Inleiding Het Onderhouds ABC biedt u een overzicht van veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. In deze brochure kunt u lezen welke reparaties Goed Wonen

Nadere informatie

Uitleg over onderhoud

Uitleg over onderhoud Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Onderhoud voor de huurder of verhuurder?

Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Onderhouds ABC Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Bij het sluiten van een huurcontract voor een woning gaat u als huurder en Waterweg Wonen als verhuurder een aantal verplichtingen aan. et onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij.

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij. Onderhoud aan uw huurwoning Alle regels en tips op een rij. 1 2 Huurdersonderhoud De wet kent met betrekking tot huur en verhuur twee soorten onderhoud: het onderhoud dat de huurder en het onderhoud dat

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA

BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 3-4 VOORDEUR SLEUTELS TUSSENDEUREN GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK LIFT GEZAMENLIJK SANITAIR, KEUKEN EN WC BUITENRUIMTE

Nadere informatie

Informatie voor huurders van Vidomes. Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning

Informatie voor huurders van Vidomes. Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning Verhuizen? Zo laat u uw huidige woning achter Verhuist

Nadere informatie

Serviceabonnement: De zekerheid van comfortabel wonen

Serviceabonnement: De zekerheid van comfortabel wonen Serviceabonnement: De zekerheid van comfortabel wonen Woonstad Rotterdam Rochussenstraat 21 Inhoudsopgave 3015 EA Rotterdam Telefoon (010) 440 88 00 E-mail info@woonstadrotterdam.nl Postadres Postbus 2370

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Serviceabonnement. Voor uw kleine reparaties

Serviceabonnement. Voor uw kleine reparaties Serviceabonnement Voor uw kleine reparaties beleid: juli 2005, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Alles over het onderhoud in mijn huurwoning

Alles over het onderhoud in mijn huurwoning Alles over het onderhoud in mijn huurwoning Bij de totstandkoming van deze brochure zijn we zeer zorgvuldig te werk gegaan. Toch kan het voorkomen dat u in deze brochure niet direct de informatie vindt

Nadere informatie

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken!

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Procedure bij verhuizen Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Inhoudsopgave > Huur opzeggen 1 Huur opzeggen 1 Opzegtermijn 2 Huurbetaling 2 Voor- en eindcontrole 3 Overname 4 Nieuwe huurder niet bekend

Nadere informatie

Jutphaas Plus service-abonnement

Jutphaas Plus service-abonnement Overzicht van het onderhoud aan uw woning en de diensten van zorgorganisatie Vitras Jutphaas Plus service-abonnement Inclusief het Onderhouds-ABC Inhoud 1. Inleiding.......................................

Nadere informatie