HET HOE EN WAT BIJ HET OPZEGGEN VAN DE HUUR HUUR OPZEGGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET HOE EN WAT BIJ HET OPZEGGEN VAN DE HUUR HUUR OPZEGGEN"

Transcriptie

1 HET HOE EN WAT BIJ HET OPZEGGEN VAN DE HUUR HUUR OPZEGGEN

2 Huur opzeggen Zodra u de huur opzegt, wordt er van alles in gang gezet. In deze brochure leest u wat u rondom het opzeggen van de huur moet weten. U wilt uw huur opzeggen; hoe regelt u dat? Bij deltawonen kunt u de huur op de volgende manieren opzeggen: Aan de balie in een van onze woonwinkels kunt u, samen met één van onze medewerkers, het (digitale) huuropzeggingsformulier invullen. Aan de balie maken we dan ook direct met u een afspraak voor de voorinspectie. Tijdens de voorinspectie maakt de inspecteur met u een afspraak voor de sleutelinname en/of eindinspectie. U kunt een brief of sturen waarin u de huur van uw woning opzegt. Hier moet u in ieder geval in aangeven om welke woning het gaat en per welke datum u de huur opzegt. Het is voor ons ook handig als u uw nieuwe adres, IBAN rekeningnummer, adres en telefoonnummer vermeldt. Digitaal uw huur opzeggen, kan op onze website met het digitale huuropzeggingsformulier. Deze vindt u op onze website U kunt het formulier invullen en versturen via onze site.. U kunt ook telefonisch uw huur opzeggen. Belt u hiervoor met onze Klantenservice op telefoonnummer: (038) De huuropzegging U bepaalt zelf per welke datum u de huur opzegt. Wel moet u rekening houden met de minimale opzegtermijn. Deze is bij deltawonen een maand, tenzij in uw huurovereenkomst anders is overeengekomen. U kunt de huurovereenkomst alleen beëindigen op een werkdag. Als de dag van huurbeëindiging in het weekend of op een feestdag valt, dan beschouwen wij de laatste werkdag van de huurperiode als datum van huurbeëindiging. Voorbeeld Als u de huur per 7 mei op wilt zeggen, dient uw huuropzegging voor 7 april in ons bezit te zijn. Als 7 mei op een zaterdag valt, dan eindigt uw huurovereenkomst op 6 mei.

3 Wij stellen het op prijs als u ons zo snel mogelijk op de hoogte brengt van uw huuropzegging. Hoe eerder wij weten wanneer uw woning leegkomt, hoe meer tijd wij hebben om een nieuwe huurder voor uw woning te vinden. Dit kan ook voor u gunstig zijn, in verband met een eventuele overname van goederen die u met de nieuwe huurder zou willen regelen. U kunt dus ook eerder dan een maand van te voren de huur opzeggen. Huur opzeggen is definitief Een huuropzegging is definitief. U kunt een huuropzegging dus niet weer intrekken. Ook is het niet mogelijk om de huur onder voorbehoud op te zeggen. De aangegeven einddatum van de huur kan niet uitgesteld worden. Voor u kan dit in sommige gevallen lastig zijn, bijvoorbeeld als u nog niet precies weet wanneer uw nieuwe woning wordt opgeleverd. In dit geval adviseren wij u uw huur op te zeggen, als u zeker weet per wanneer u uw nieuwe woning kan betrekken. DeltaWonen kan in geen geval afwijken van deze regels. Vanaf het moment dat een huuropzegging bij ons binnen komt, gaan wij nieuwe kandidaten voor de woningen werven. DeltaWonen is verplicht de nieuwe huurder de exacte datum te noemen wanneer de woningen beschikbaar is. De bevestiging Wanneer deltawonen akkoord gaat met de huuropzegging, ontvangt u binnen drie werkdagen een mail of bevestigingsbrief met de datum waarop de huur eindigt en een set met overnameformulieren. In deze mail of brief staat ook de afspraak voor de voorinspectie. Gaat deltawonen niet akkoord met een opzegging of zijn er nog onduidelijkheden, dan nemen wij contact met u op.

4 Als de gegevens niet compleet zijn, kan deltawonen niet akkoord gaan met de huuropzegging. Als u een onjuiste einddatum in verband met de opzegtermijn heeft aangegeven, dan gaat deltawonen wel akkoord met de huuropzegging, maar wordt de juiste opzegtermijn gehanteerd. Inspecties Na het opzeggen van uw huur, plannen wij een afspraak voor de voorinspectie. In de bevestiging van de huuropzegging staat de datum en tijd van de voorinspectie vermeld. Wanneer u niet aanwezig kunt zijn bij de voorinspectie, kunt u hiervoor iemand anders machtigen. Dit moet schriftelijk gebeuren en de persoon die door u gemachtigd is, moet tenminste achttien jaar oud zijn. De voorinspectie De inspecteur voert samen met u de voorinspectie uit. Tijdens deze inspectie beoordeelt hij wat er nog in de woning moet gebeuren om deze geschikt te maken voor verhuur aan een nieuwe huurder. Als er nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, beoordeelt de inspecteur of de werkzaamheden voor rekening komen van deltawonen of ze onder het SKH (Servicefonds Kleine Herstellingen) vallen, of dat u zelf voor de uitvoering verantwoordelijk bent. De inspecteur noteert alle werkzaamheden en afspraken op een opnameformulier. Enkele werkdagen na de voorinspectie ontvangt u van ons een bevestiging van de gemaakte afspraken. Hierop staan ook de kosten die u moet betalen als de genoemde gebreken niet hersteld zijn. Het is dus belangrijk dat u alle genoemde gebreken verhelpt voordat de sleutelinname/eindinspectie plaatsvindt.

5 Bij de beoordeling van de woning houden we rekening met veroudering van de woning. DeltaWonen geeft aan of zaken die u tijdens uw bewoning heeft aangebracht en die niet tot de oorspronkelijke uitrusting van de woning behoren, worden overgenomen of dat ze verwijderd moeten worden. In onze folder Zelf klussen kunt u lezen hoe wij bij verhuizing omgaan met door de huurder aangebrachte veranderingen in de woning. U vindt deze folder op onze website ww.deltawonen.nl of kunt deze aanvragen via onze Klantenservice op telefoonnummer (038) De nieuwe huurder Direct na de huuropzegging zoekt deltawonen een nieuwe huurder voor uw woning. Het kan zijn dat de kandidaat huurder de woning wil bezichtigen. Wij vragen u vriendelijk om hieraan mee te werken. Zodra de nieuwe huurder definitief bekend is, krijgt u van ons bericht. Als u spullen heeft die u ter overname wilt aanbieden aan de nieuwe huurder, kunt u vanaf dat moment contact zoeken met deze huurder. Overname roerende zaken U kunt met de nieuwe huurder afspraken maken om zaken over te nemen, zoals vloerbedekking of gordijnen. Dit is een zaak tussen u en de nieuwe huurder. Dit gaat buiten delta- Wonen om. Afspraken die u maakt met de nieuwe huurder,

6 moeten schriftelijk aan onze inspecteur worden doorgegeven. U kunt hiervoor gebruik maken van de standaard overnameformulieren. Deze ontvangt u in drievoud bij de mail of bevestigingsbrief die u van deltawonen krijgt. Eén exemplaar hiervan is bestemd voor deltawonen. Dit ondertekende exemplaar geeft u tijdens de sleutelinname of eindinspectie af aan de inspecteur. Niet tijdig een nieuwe huurder bekend Het kan zijn dat er op het moment dat de huurovereenkomst eindigt, nog geen nieuwe huurder bekend is. In dat geval is het helaas niet mogelijk om spullen ter overname aan te bieden en moet u deze verwijderen uit de woning. Regels bij overname De overname van zaken is een overeenkomst tussen de vertrekkende en de nieuwe huurder. Hierbij gelden in ieder geval de volgende regels: Onveilige zaken mogen niet worden overgenomen. De inspecteur geeft bij de voorinspectie aan welke dit zijn. Overname, al dan niet tegen een vergoeding door de nieuwe bewoner, is niet verplicht. Voor de toewijzing van een woning is overname van geen enkel belang. Overname kan alleen plaatsvinden via de door deltawonen beschikbaar gestelde overnameformulieren. Overname kan alleen plaatsvinden door deltawonen of door de nieuwe huurder. De vertrekkende huurder overhandigt de overnameformulieren tijdens de sleutelinname/eindinspectie aan de inspecteur. De overname is pas van kracht wanneer de overname is geregeld met de nieuwe huurder en deltawonen over het originele, ondertekende overnameformulier beschikt. Als er op de dag van de huurbeëindiging geen nieuwe huurder bekend is, is het niet mogelijk om spullen ter overname aan te bieden. Indien er geen overname plaatsvindt, moet de woning voor de huurbeëindigingsdatum in de afgesproken staat worden gebracht. De eindinspectie De mutatie-inspecteur bepaalt bij de voorinspectie of er een sleutelinname/eindinspectie plaatsvindt. Bij de sleutelinname/eindinspectie worden de sleutels in ontvangst genomen en de meterstanden genoteerd. De inspecteur voert de eindinspectie altijd uit in uw bijzijn of in het bijzijn van een gemachtigde. Alle gebreken die tijdens de voorinspectie geconstateerd zijn, moeten tijdens de sleutelinname/eindinspectie verholpen zijn. Dit geldt ook voor eventuele gebreken die bij de voorinspectie nog niet zichtbaar waren. Gebreken die niet afdoende door u zijn verholpen, worden door deltawonen voor uw rekening hersteld.

7 Als de sleutelinname/eindinspectie is afgerond, tekent u het opname/eindinspectieformulier en overhandigt u deze eventueel met het overnameformulier aan de inspecteur. U ontvangt een kopie van het opname/eindinspectieformulier van de inspecteur. Bij hem levert u ook de sleutels in. U mag de sleutels nooit rechtstreeks doorgeven aan de nieuwe bewoner(s). Zolang u de sleutels niet ingeleverd heeft, bent u officieel huurder van de woning. U bent dus verantwoordelijk voor wat er in de woning gebeurt en u bent huur verschuldigd. Als deltawonen werkzaamheden moet verrichten en/of moet schoonmaken om de woning bewoonbaar te maken, dan worden de kosten aan u doorberekend. De dag na de sleutelinname/eindinspectie start deltawonen met de eventuele onderhoudswerkzaamheden.

8 Richtlijnen voor de eindoplevering Hieronder staat een lijst van werkzaamheden die u moet uitvoeren als de inspecteur het betreffende gebrek in uw woning constateert. Zaken die niet in deze lijst vermeld staan, worden door de inspecteur ter plekke beoordeelt. DeltaWonen stelt eisen aan de reparatie. Deze staan ook in de lijst vermeld. Met vragen over het vervangen of repareren van zaken kunt u altijd terecht bij de inspecteur. Reparaties die niet aan de kwaliteitseisen van deltawonen voldoen, worden afgekeurd. Eventueel daaruit voortvloeiende herstelwerkzaamheden worden door deltawonen voor uw rekening uitgevoerd. Bij vervanging gaat deltawonen ervan uit dat de nieuwe voorzieningen tenminste van gelijkwaardige kwaliteit zijn. Wanneer u deelneemt aan Servicefonds Kleine Herstellingen van deltawonen, dan gelden de regels uit de voorwaarden van het Servicefonds. Timmerwerk 1. Kozijnen Beschadigingen repareren en dekkend schilderen, ontbrekende kozijnen opnieuw aanbrengen. 2. Ramen en deuren Als buitenramen en buitendeuren gebreken vertonen dient u deze te repareren en dekkend te schilderen. 3. Binnendeuren Beschadigde binnendeuren herstellen en dekkend schilderen of vervangen, ontbrekende deuren opnieuw inhangen en deskundig

9 pasmaken, afhangen en van deugdelijk sluitwerk voorzien. 4. Keukenblokken en bovenkastjes Beschadigingen aan het keukenblok en bovenkastjes repareren. Verwijderde onder- en/of bovenkasten op de juiste plaats terug hangen. 5. Trappen en leuningen Repareren traptreden en stootborden, leuningen opnieuw aanbrengen als deze ontbreken. Trapbekleding verwijderen, treden en stootborden vlak en egaal opleveren. Open trappen en trapbomen egaal en vlak opleveren. 6. Betimmeringen Beschadigde betimmeringen, zoals plinten en stofdorpels, repareren of opnieuw aanbrengen als deze ontbreken. Metsel-, beton-, tegel- en pleisterwerk 1. Cement afwerkvloeren Beschadigingen aan cementafwerkvloeren als gevolg van het verwijderen van bijvoorbeeld vloerbedekking, plavuizen, parket of tegels dient u te repareren en te egaliseren. Vloeren moeten geschikt zijn voor het opnieuw leggen van vloerbedekking. 2. Wand, vloer- en vensterbanktegels Repareren of vervangen van beschadigde wand, vloer- en vensterbanktegels die zijn beschadigd. 3. Wanden en plafonds Spijkers, schroeven en pluggen in wanden en/of plafonds moet u verwijderen. De gaatjes ervan hoeft u niet te dichten. Hang- en sluitwerk 1. Scharnieren, deurkrukken en dergelijke Beschadigde scharnieren, deurkrukken, raamboompjes, uitzetijzers, sloten en slotplaatjes vervangen inclusief bevestigingsmiddelen die technisch niet in orde zijn. 2. Handgrepen Handgrepen van kastdeuren, hangkastjes en laden die verdwenen of technisch niet in orde zijn opnieuw aanbrengen. 3. Ventilatie Aanbrengen roosters voor natuurlijke of mechanische ventilatie, als deze ontbreken of technisch niet in orde zijn.

10 Sanitair 1. Kranen Repareren of vervangen ondeskundig aangebrachte of door ondeskundige behandeling niet meer functionerende kranen van sanitaire toestellen en waterleidingen. 2. Zeepbakjes en planchetten Vervangen beschadigde of plaatsen ontbrekende zeepbakjes en planchetten die tot de standaarduitrusting van de woning behoren. 3. Doucheslang en douchekop Vervangen of aanbrengen goed functionerende doucheslang en douchekop. 4. Sifons, afvoeren en dekseltjes Vervangen van ontbrekende of vernieuwen van beschadigde sifons, afvoeren en dekseltjes, eventuele kettingen en afvoerpluggen van wastafels, wasmachines, vaatwassers en douche-afvoeren, vervuilde sifons leegmaken. 5. Closet Het opnieuw aanbrengen van ontbrekende of vervangen van een vervuilde closetpot, closetrolhouder, hoekstopkraan van de stortbak en trekker of drukknop. 6. Wastafels en fonteintjes Vastzetten wastafels en fonteintjes die van de muur geraakt zijn. Vervangen wastafels en fonteintjes die vernield zijn of door vervuiling niet meer te gebruiken zijn. 7. Overig sanitair Verwijderen en eventueel vervangen van niet deskundig aangebrachte sanitaire toestellen zoals ligbaden, zitbaden en wastafels. Centrale verwarmingsinstallatie 1. Gasleidingen Afdoppen gasleidingen. Herstellen van door u of in opdracht van u aangebrachte wijzigingen van de oorspronkelijke gasen waterleidingen, zodat deze aan de normen van het nutsbedrijf voldoen.

11 2. Vulslang Vervangen eventueel zoekgeraakte vulslang en/of sleutel in woningen met een individuele centrale verwarmingsinstallatie. 3. Druk Op druk brengen van de centrale verwarmingsinstallatie. Elektrische installatie 1. Wandcontactdozen en schakelaars Vervangen dimmers, wandcontactdozen en schakelaars door originele schakelaars. Vervangen of aanbrengen wandcontactdozen en schakelaars als deze kapot, geverfd of verwijderd zijn. Vastzetten loszittende stopcontacten en schakelaars. 2. Centraaldoosdeksels en kroonsteentjes Opnieuw aanbrengen ontbrekende centraaldoosdeksels en kroonsteentjes. 3. Uitbreidingen Herstellen van door de huurder aangebrachte uitbreidingen van de oorspronkelijke elektrische installatie, zodat deze voldoet aan de eisen van de Nutsbedrijven. 4. Antennes Individuele antennes en schotelantennes verwijderen en de eventuele schade als gevolg daarvan herstellen. Let op Als u verhuist tussen 1 november en 1 april, laat dan de cv-installatie aan staan (tien graden Celsius) en zet de radiatoren in alle vertrekken open. Hierdoor wordt bevriezingsschade voorkomen. Doet u dit niet, dan bent u aansprakelijk voor de eventuele schade die hierdoor ontstaat. Als er geen cv-installatie in de woning aanwezig is, dient u in de winterperiode de waterleiding af te tappen. Saus- en schilderwerk 1. Schilderwerk Glad, strak en egaal opleveren van geschilderde onderdelen van de woning. Kwalitatief slecht uitgevoerd schilderwerk met bijvoorbeeld zakkers, stof- en zanddelen, kwaststrepen of kwastharen, of schilderwerk dat door nalatigheid of ruwe bewoning slecht is geworden, wordt niet geaccepteerd. 2. Plafonds en wanden Achterlaten plafonds en wanden in goede technische staat. Wanden en/of plafonds met een sterke verkleuring door bijvoorbeeld nicotine of kaarsen moeten worden schoongemaakt en gesausd. Verkleurd behang moet worden verwijderd. 3. Stickers, plakplaatjes en dergelijke Verwijderen stickers, plakplaatjes en dergelijke en eventueel herstel als gevolg daarvan.

12 Wandafwerking 1. Het is niet toegestaan om te behangen over wanden met Tuin spuitwerk Wanden moeten met een vlakke ondergrond, oftewel behangklaar, opgeleverd worden. DeltaWonen accepteert dus geen losgescheurd, gedeeltelijk verwijderd, beplakt of met viltstift beschreven behang of graffiti. 1. Betontegels Er moet een terras aanwezig zijn, in ieder geval ter diepte van vijf rijen tegels over de volledige breedte van de woning en een pad naar de berging (minimaal drie tegels). 2. Metsel- en betonwerk Verwijderen gemetselde of betonnen zaken zoals vijvers, bloembakken, pergola s, barbecues en dergelijke. 3. Begroeiingen aan gevels en bergingen Verwijderen begroeiingen aan gevels en bergingen. Vloerbedekking Verwijderen vloerbedekking, waarbij de ondergrond onbeschadigd en egaal moet worden achtergelaten, zodat het geschikt is voor het leggen van nieuwe vloerbedekking. Servicefonds Kleine Herstellingen Als u deelneemt aan het Servicefonds Kleine Herstellingen, dan hoeft u uw deelname aan dit fonds niet apart op te zeggen, bij de huuropzegging gebeurt dit automatisch.

13 Sleutels De sleutels van de toegangsdeuren en zo nodig die van de parkeerruimte en van de brievenbus moeten tijdens de sleutelinname/eindinspectie ingeleverd worden bij de inspecteur. Alle overige sleutels van binnen- en kastdeuren laat u in de woning achter. Kunt u niet bij de sleutelinname/ eindinspectie aanwezig zijn, dan kunt u iemand machtigen om namens u bij de inspectie te zijn. Het is ook mogelijk om een dag voor de sleutelinname/eindinspectie de sleutels bij ons op kantoor in te leveren. Grofvuil Zwolle U kunt uw grofvuil gratis laten ophalen door de ROVA: telefoonnummer (038) Kampen U kunt uw grofvuil aanleveren bij Recycling Kampen bv, Haatlandhaven 16, 8263 AC in Kampen, dit is niet gratis. Het telefoonnummer (038) of (038) Het kan tegen meerkosten ook worden opgehaald. Oldebroek De gemeente heeft meerdere inleverpunten voor grofvuil. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Oldebroek: (0525) Voor meer informatie over afval verwijzen we u door naar de betreffende gemeente.

14 Als u voorschotten heeft betaald voor servicekosten, dan ontvangt u hiervoor een aparte afrekening. Overige opzeggingen De afrekening van de servicekosten gebeurt Op het moment dat u uw huurcontract eenmaal per jaar. Het kan dus voorkomen met deltawonen beëindigt, moet u ook dat u geruime tijd nadat u bent verhuisd andere zaken opzeggen. Bijvoorbeeld uw nog een afrekening van ons ontvangt energieleverancier. Hoewel gas, water en voor de servicekosten. licht blijven aangesloten, maar u moet wel uw verhuizing of opzegging doorgeven aan uw energieleverancier. Indien u een aparte huurovereenkomst heeft voor garage of parkeerplaats en u wilt deze beëindigen, dan kunt u gebruik maken van het huuropzeggingsformulier voor garage/parkeerplaats op onze website. U kunt ook een formulier aanvragen bij onze Klantenservice. Eindafrekening Na beëindiging van de huurovereenkomst ontvangt u van ons een eindafrekening. In deze afrekening zijn opgenomen (indien van toepassing): 1. openstaande/teveel betaalde huur 2. openstaande nota s 3. de in rekening te brengen reparatiekosten volgens het eindinspectieformulier 4. afrekening stookkosten. Als uit deze afrekening blijkt dat u geld van ons tegoed heeft, dan maken wij dit bedrag zo spoedig mogelijk aan u over. Betreft de afrekening een bedrag dat u aan ons moet overmaken, dan ontvangt u van ons een acceptgirokaart.

15 Huuropzegging in het kort 1. Minimaal één maand van tevoren zegt u de huur op bij deltawonen. Dit kan elke werkdag. 2. Binnen drie werkdagen na uw huuropzegging ontvangt u van ons een bevestiging met daarin: - afspraak voorinspectie - afspraak eindinspectie (alleen bij huuropzegging garages) - informatie/formulieren overname. 3. Voorinspectie in uw bijzijn of een schriftelijk gemachtigde persoon: - wat moet er gedaan worden om de woning geschikt te maken - voor de nieuwe huurder - voor wiens rekening komen de herstelwerkzaamheden - afspraken worden genoteerd op het opnameformulier dat door u - of door de gemachtigde wordt ondertekend. 4. Bevestiging van voorinspectie: - bevestiging van afspraken - overzicht van kosten voor rekening huurder als herstelwerkzaam- - heden niet worden uitgevoerd. 5. Eventuele overname met nieuwe huurder door uzelf te regelen. 6. Eindinspectie in uw bijzijn of een schriftelijk gemachtigd persoon: - alle gebreken moeten verholpen zijn - u of de gemachtigde ondertekent het opnameformulier - u of de gemachtigde overhandigt de sleutels aan de mutatie- - opzichter en eventueel het overnameformulier.

16 Dit product is gedrukt op FSC-papier Meer informatie Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze Klantenservice. De medewerkers zijn te bereiken op werkdagen van tot uur op telefoonnummer (038) Of stuur een mail met daarin uw vraag naar De openingstijden van onze woonwinkels vindt u op deltawonen.nl. Postadres: Postbus AP Zwolle (038)

Wanneer u besluit om te gaan verhuizen HUUR OPZEGGEN

Wanneer u besluit om te gaan verhuizen HUUR OPZEGGEN Wanneer u besluit om te gaan verhuizen HUUR OPZEGGEN INHOUD DE HUUROPZEGGING 2 Inleiding 2 De huuropzegtermijn 2 De huuropzegging 2 De bevestiging 3 DE VERHUISENQUÊTE 4 INSPECTIES 4 Algemeen 4 DE VOORINSPECTIE

Nadere informatie

ALLES OVER VERHUIZEN SCHRIFTELIJK OPZEGGEN OPZEGTERMIJN BEVESTIGING

ALLES OVER VERHUIZEN SCHRIFTELIJK OPZEGGEN OPZEGTERMIJN BEVESTIGING ALLES OVER VERHUIZEN U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier komt veel bij kijken, voor u als huurder en voor Woningstichting Goed Wonen als verhuurder.

Nadere informatie

De huurovereenkomst opzeggen

De huurovereenkomst opzeggen De huurovereenkomst opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u tijdig uw huurovereenkomst bij de Noordwijkse Woningstichting (NWS) opzeggen. Dit moet schriftelijk gebeuren, nooit telefonisch. Hoe u dat kunt

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning verlaten

regionaal & betrokken Woning verlaten regionaal & betrokken Woning verlaten Wie gaat verhuizen, heeft een drukke periode voor de boeg. U moet van alles regelen. In deze folder staat aanvullende informatie over de richtlijnen inzake het opleveren

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning verlaten

regionaal & betrokken Woning verlaten regionaal & betrokken Woning verlaten Woning verlaten Wie gaat verhuizen, heeft een drukke periode voor de boeg. U moet van alles regelen. In deze folder staat aanvullende informatie over de richtlijnen

Nadere informatie

Beëindiging van de huur

Beëindiging van de huur > Huuropzegging Beëindiging van de huur In deze folder leest u wat er allemaal komt kijken bij de beëindiging van de huur: wát moet u zelf doen en wát doet Woonstichting St. Joseph. Ook geven we u uitleg

Nadere informatie

Uw huur opzeggen Voorinspectie Overname Bevestiging huuropzegging Beëindiging huurbetaling Nog geen nieuwe huurders Huurtoeslag Eindinspectie

Uw huur opzeggen Voorinspectie Overname Bevestiging huuropzegging Beëindiging huurbetaling Nog geen nieuwe huurders Huurtoeslag Eindinspectie Als u gaat verhuizen U gaat verhuizen. Daar komt nogal wat bij kijken. Uw huurovereenkomst moet worden opgezegd. In uw nieuwe woning wilt u van alles opknappen. En de woning die u verlaat, moet natuurlijk

Nadere informatie

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen ALLES OVER verhuizen 4 U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier komt

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende:

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende: HUUR OPZEGGEN U gaat verhuizen naar een andere woning en wilt de huur van uw huidige woning bij WSG opzeggen. Voordat u definitief de deur achter u dicht kunt trekken, moet u nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur.

Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur. Huur opzeggen Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur. 1. Het opzeggen van de huur De huur moet schriftelijk opgezegd worden. U kunt bij ons een

Nadere informatie

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Verhuizen Een verhuizing regel je eenvoudig thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

Uw huur opzeggen Voorinspectie Overname Bevestiging huuropzegging Beëindiging huurbetaling Nog geen nieuwe huurders Huurtoeslag Eindinspectie

Uw huur opzeggen Voorinspectie Overname Bevestiging huuropzegging Beëindiging huurbetaling Nog geen nieuwe huurders Huurtoeslag Eindinspectie Als u gaat verhuizen U gaat verhuizen. Daar komt nogal wat bij kijken. Uw huurovereenkomst moet worden opgezegd. In uw nieuwe woning wilt u van alles opknappen. En de woning die u verlaat, moet natuurlijk

Nadere informatie

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op!

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Wat uw reden ook is, u heeft waarschijnlijk meer aan uw hoofd dan het opzeggen

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering

Huuropzegging en oplevering uitgave april 2014 Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden

Nadere informatie

Het opzeggen van uw huur

Het opzeggen van uw huur Het opzeggen van uw huur Heeft u besloten te verhuizen? Heeft u eraan gedacht om de huur op te zeggen? Het is belangrijk dit tijdig te doen en uw zaken goed te regelen. In deze folder kunt u lezen welke

Nadere informatie

Verhuizen uit een woning van Maasvallei

Verhuizen uit een woning van Maasvallei Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat. Verhuizen is een hele klus. Veel mensen

Nadere informatie

De huur opzeggen als u gaat verhuizen

De huur opzeggen als u gaat verhuizen De huur opzeggen als u gaat verhuizen Wat zijn de stappen? Waar moet u aan denken? Wanneer u een nieuw huis heeft gevonden, zegt u de huur van uw huidige woning op. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren;

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Daar komt van alles bij kijken

Ik ga verhuizen. Daar komt van alles bij kijken Ik ga verhuizen Daar komt van alles bij kijken Bij een verhuizing komt heel wat kijken. Naast allerlei praktische zaken moet u ook nog van alles regelen. De huur opzeggen bijvoorbeeld. Afspraken maken

Nadere informatie

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen 1 2 Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen 3 Alles over verhuizen U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier

Nadere informatie

Betrekken of verlaten

Betrekken of verlaten Nieuw 2014 Betrekken of verlaten I N F O R M A T I E F O L D E R V O O R D E V E R T R E K K E N D E E N K O M E N D E H U U R D E R van uw WSN woning Betrekken of verlaten van uw WSN woning Bij het opzeggen

Nadere informatie

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten.

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. Inhoud Verhuizen? We maken het u graag gemakkelijk pagina 3 De huur opzeggen pagina 4 De vooropname pagina 5 De

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard 4 Uw huurwoning opleveren 5 Geldzaken rondom uw woning 5 Veelgestelde vragen van huurders

Nadere informatie

Huuropzegging. gewoon goed wonen

Huuropzegging. gewoon goed wonen Huuropzegging gewoon goed wonen Als u de huur opzegt U hebt uw huurwoning opgezegd of gaat dat binnenkort doen. Wij hopen dat u met plezier bij ons heeft gewoond. Om ook uw vertrek zo goed mogelijk te

Nadere informatie

De huur opzeggen als u gaat verhuizen

De huur opzeggen als u gaat verhuizen De huur opzeggen als u gaat verhuizen Wat zijn de stappen? Waar moet u aan denken? Wanneer u een nieuw huis heeft gevonden, zegt u de huur van uw huidige woning op. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren;

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Verhuizen

wonen begint bij mensen Verhuizen wonen begint bij mensen Verhuizen U gaat binnenkort verhuizen of bent nog op zoek naar een andere woning. Verhuizen is een hele klus; er moet veel worden geregeld. In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

Verhuizen. Huur opzeggen en technische richtlijnen. Uw woning in keurige conditie opleveren. Voorcontrole. Een paar tips om te beginnen

Verhuizen. Huur opzeggen en technische richtlijnen. Uw woning in keurige conditie opleveren. Voorcontrole. Een paar tips om te beginnen Verhuizen Huur opzeggen en technische richtlijnen U gaat verhuizen en heeft de huur opgezegd. Op welke Een paar tips om te beginnen Geef uw adreswijziging binnen vijf werkdagen door aan de gemeente. Ontvangt

Nadere informatie

Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl

Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl Formulier Huur opzeggen Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl Bezoekadres Lamborghinilaan 4 3261 ND Oud-Beijerland informatie Huur opzeggen

Nadere informatie

Huuropzegging. Wat er komt kijken bij beëindiging van de huur

Huuropzegging. Wat er komt kijken bij beëindiging van de huur Huuropzegging Wat er komt kijken bij beëindiging van de huur 1 In deze folder leest u wat er allemaal komt kijken bij de beëindiging van de huur: wát moet u zelf doen en wát doet Woonstichting St. Joseph.

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei wilt

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen

De huur van uw woning opzeggen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Versie Schouwen-Duiveland Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft

Nadere informatie

Huur opzeggen. Wat komt er allemaal bij kijken?

Huur opzeggen. Wat komt er allemaal bij kijken? Huur opzeggen Wat komt er allemaal bij kijken? Huur opzeggen Inleiding U heeft aangegeven de huur op te gaan zeggen. Als u gaat verhuizen heeft u een drukke tijd voor de boeg. Er is van alles te regelen

Nadere informatie

Verhuizen. huuropzegging en oplevering woning

Verhuizen. huuropzegging en oplevering woning Verhuizen huuropzegging en oplevering woning U gaat en daarom wilt u de huur opzeggen. Wanneer moet u opzeggen en waarop wordt uw woning gecontroleerd? Hoe verrekenen we de huur met elkaar en valt er nog

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen Huuropzegging Het vertrek uit uw woning De beslissing is genomen: u gaat verhuizen. Hoewel uw nieuwe woning veel van uw tijd zal opslokken, komt er nog heel wat kijken bij het

Nadere informatie

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen Verhuizen Wat u moet weten als u gaat verhuizen Inhoudsopgave 5 6 7 8 9 10 11 De huur opzeggen De huuropzegging intrekken Uw woning opleveren Overname Heeft u iets veranderd? Wel of geen inspectie van

Nadere informatie

Zo laat u de woning achter bij vertrek. thuis in Deventer

Zo laat u de woning achter bij vertrek. thuis in Deventer Zo laat u de woning achter bij vertrek thuis in Deventer Inhoud Opleveren van de woning p. 3 Overname p. 6 Eindafrekening p. 7 Zelf regelen bij verhuizing p. 8 Heeft u ons nodig? p. 9 Opleveren van de

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

Als u gaat verhuizen en bij ons de huur opzegt, zijn. er verschillende zaken waar u aan moet denken. In

Als u gaat verhuizen en bij ons de huur opzegt, zijn. er verschillende zaken waar u aan moet denken. In De huur beëindigen Als u gaat verhuizen en bij ons de huur opzegt, zijn er verschillende zaken waar u aan moet denken. In deze folder kunt u lezen hoe de huuropzegging bij l escaut woonservice werkt. 2

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

VERHUIZEN?! ZO LAAT U DE WONING ACHTER BIJ VERTREK

VERHUIZEN?! ZO LAAT U DE WONING ACHTER BIJ VERTREK VERHUIZEN?! ZO LAAT U DE WONING ACHTER BIJ VERTREK U heeft de huur van uw woning opgezegd. Er volgt dan een afspraak met de inspecteur over de oplevering van uw woning. Eerst vindt er een voorinspectie

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering. Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken?

Huuropzegging en oplevering. Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden voor uw nieuwe woning.

Nadere informatie

Uw huurovereenkomst opgezegd, wat nu?

Uw huurovereenkomst opgezegd, wat nu? Uw huurovereenkomst opgezegd, wat nu? Van t Hof Rijnland Vastgoedmanagement BV J.L. van Rijweg 20-2713 JA ZOETERMEER - telefoon: 079-329 66 66 E-mail: info@hof-rijnland.nl, www.hof-rijnland.nl (Telefonische)

Nadere informatie

als u gaat verhuizen wonen met karakter

als u gaat verhuizen wonen met karakter als u gaat verhuizen wonen met karakter wonen met karakter U heeft besloten uw woning te verlaten. In deze brochure leest u hoe u de huur van uw huidige woning op moet zeggen en wat er verder bij komt

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Verhuizen: wat moet u doen

Verhuizen: wat moet u doen Verhuizen: wat moet u doen 100% wonen Verhuizen: Wat moet u doen? Voor wie is deze brochure bedoeld? Als u verhuisplannen heeft en in een woning woont van SallandWonen, dan bevat deze brochure waardevolle

Nadere informatie

Inhoud. 1 Huur opzeggen... 3 2 Inspecties... 4 3 Zelf klussen in de woning... 4 4 Checklist... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoud. 1 Huur opzeggen... 3 2 Inspecties... 4 3 Zelf klussen in de woning... 4 4 Checklist... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Huur opzeggen Inhoud 1 Huur opzeggen... 3 2 Inspecties... 4 3 Zelf klussen in de woning... 4 4 Checklist... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 1 Huur opzeggen Gaat u verhuizen? Of wilt u de huur opzeggen

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus. Huuropzegging Bij een verhuizing komt veel kijken. Dit geldt voor u als huurder, maar ook voor Woningstichting Domus. Wanneer u de huur van uw woning opzegt, gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. In

Nadere informatie

beleid: februari 2010, versie: 2014

beleid: februari 2010, versie: 2014 Verhuizen beleid: februari 2010, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die goed

Nadere informatie

Een woning opzeggen vraagt erom enkele zaken goed te regelen. In deze brochure leest u in vijf stappen hoe u de huur kunt opzeggen.

Een woning opzeggen vraagt erom enkele zaken goed te regelen. In deze brochure leest u in vijf stappen hoe u de huur kunt opzeggen. Huur opzeggen in vijf stappen Stap 1 Stap 2 Een woning opzeggen vraagt erom enkele zaken goed te regelen. In deze brochure leest u in vijf stappen hoe u de huur kunt opzeggen. Het is verstandig om de

Nadere informatie

U kunt bij woningbouwvereniging Oudewater elke werkdag van de maand de huur opzeggen. U hoeft dus niet te wachten tot het einde van de maand.

U kunt bij woningbouwvereniging Oudewater elke werkdag van de maand de huur opzeggen. U hoeft dus niet te wachten tot het einde van de maand. Woning verlaten Woning verlaten Als u gaat verhuizen, gaat u vaak een leuke, maar drukke tijd tegemoet. Bij een verhuizing komt namelijk veel kijken. U moet een aantal formele zaken regelen, zoals de

Nadere informatie

als u gaat verhuizen wonen met karakter

als u gaat verhuizen wonen met karakter als u gaat verhuizen wonen met karakter U heeft besloten uw woning te verlaten. In deze brochure leest u hoe u de huur van uw huidige woning op moet zeggen en wat er verder bij komt kijken. Heeft u na

Nadere informatie

Huurovereenkomst opgezegd...

Huurovereenkomst opgezegd... Huurovereenkomst opgezegd... wat nu? ACM Vastgoed Management B.V. helpt u op weg! Inleiding Als u de huurovereenkomst heeft opgezegd en gaat verhuizen, is het van belang dat u de woning netjes achterlaat.

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

verhuizen informatie & tips

verhuizen informatie & tips verhuizen informatie & tips VERHUIZEN - informatie en tips U gaat een andere woning betrekken. Veel te doen en veel te regelen, ook tussen u en Woningbouwvereniging Reeuwijk. Om dit goed te laten verlopen

Nadere informatie

De huur opzeggen. Neem dan contact met ons op om een nieuwe afspraak te maken.

De huur opzeggen. Neem dan contact met ons op om een nieuwe afspraak te maken. VERHUIZEN UIT EEN LEEG, VEILIG EN SCHOON HUIS Tijdens een verhuizing komt er veel op u af. Praktische dingen, zoals klussen en inrichten. Maar ook formele zaken. Voor uw nieuwe huis én uw huidige woning.

Nadere informatie

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Wie gaat verhuizen heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen voor het eenmaal zover is. Het is daarom belangrijk tijdig de huur

Nadere informatie

Verhuizen. huuropzegging en oplevering woning

Verhuizen. huuropzegging en oplevering woning huuropzegging en oplevering woning U gaat en daarom wilt u de huur opzeggen. Wanneer moet u opzeggen en waarop wordt uw woning gecontroleerd? Hoe verrekenen we de huur met elkaar en valt er nog iets te

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten er veel zaken geregeld worden. Niet alleen

Nadere informatie

BIJLAGE: HET OPZEGGEN VAN DE HUUROVEREENKOMST EN HET OPLEVEREN VAN DE WONING AAN OFW

BIJLAGE: HET OPZEGGEN VAN DE HUUROVEREENKOMST EN HET OPLEVEREN VAN DE WONING AAN OFW BIJLAGE: HET OPZEGGEN VAN DE HUUROVEREENKOMST EN HET OPLEVEREN VAN DE WONING AAN OFW 1 Inleiding In deze begeleidende brochure staat uitgebreid omschreven hoe u uw woning dient op te leveren bij het opzeggen

Nadere informatie

Opzeggen huur Over het opzeggen van de huur

Opzeggen huur Over het opzeggen van de huur Opzeggen huur Over het opzeggen van de huur en wat daarbij komt kijken De huur opzeggen bij Woonkwartier Bij een verhuizing komt veel kijken. Het is in ieder geval belangrijk dat u de huur van uw woning

Nadere informatie

Verhuizen. de spelregels

Verhuizen. de spelregels Verhuizen de spelregels Verhuizen de spelregels Heeft u verhuisplannen? Wij raden u aan tijdig de huur op te zeggen, dan is dat alvast geregeld. Dit en andere zaken waar u voor uw verhuizing op moet letten,

Nadere informatie

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname Verhuizen Als u gaat verhuizen, hebt u van alles te doen. U gaat een drukke tijd tegemoet. Met leuke activiteiten, maar u zult ook een aantal zaken formeel moeten regelen. In deze folder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

De huur opzeggen. Wat moet ik allemaal regelen? www.devooruitgang.com

De huur opzeggen. Wat moet ik allemaal regelen? www.devooruitgang.com De huur opzeggen Wat moet ik allemaal regelen? www.devooruitgang.com Als u van plan bent om de huur op te zeggen, komt er van alles op u af. Wat is de opzegtermijn? En hoe zit het met zelf aangebrachte

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen Huurbeëindiging Waar moet de huurder aan denken bij het opzeggen van de huur. En hoe moet de woning opgeleverd worden? In deze brochure vindt u alle informatie hierover en doorlopen we de stappen die we

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen

De huur van uw woning opzeggen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Versie Walcheren Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft u een

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

Alles over Huur opzeggen & woning verlaten

Alles over Huur opzeggen & woning verlaten Alles over Huur opzeggen & woning verlaten U heeft besloten de huur van uw woning bij Vereniging Hendrick de Keyser op te zeggen. Een aantal belangrijke zaken moet nog geregeld worden voordat u de deur

Nadere informatie

voortzetten, bevestigen wij uw opzegging. Daarmee is uw huurovereenkomst officieel beëindigd. U kunt dat dan niet meer terugdraaien.

voortzetten, bevestigen wij uw opzegging. Daarmee is uw huurovereenkomst officieel beëindigd. U kunt dat dan niet meer terugdraaien. Verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken. Misschien bent u al druk bezig met het opknappen en inrichten van uw nieuwe woning. Maar de woning die u achterlaat moet er ook netjes uitzien voor de

Nadere informatie

Huur opgezegd? Het opleverproces

Huur opgezegd? Het opleverproces U heeft de huur opgezegd en wilt graag weten hoe het verder gaat. In deze informatiewijzer beschrijven we het opleverproces, hoe we omgaan met Zelf Aangebrachte Veranderingen en de kosten van de herstelwerkzaamheden

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen.

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten veel zaken geregeld worden. Niet alleen voor

Nadere informatie

WEGWIJZER Verhuizen. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.nl

WEGWIJZER Verhuizen. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.nl WEGWIJZER Verhuizen Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Verhuizen Hoe kan ik de huurovereenkomst opzeggen? Wat gebeurt er

Nadere informatie

Huur opzeggen. het begin van verhuizen

Huur opzeggen. het begin van verhuizen Huur opzeggen het begin van verhuizen Huur opzeggen het begin van verhuizen Als u gaat verhuizen, moet u eerst de huur opzeggen. Om de huuropzegging soepel te laten verlopen, hebben u en Wonen West Brabant

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

3 Stap 1 Opzegging van de huur. 6 Stap 2 Woon de voorinspectie bij. 7 Stap 3 Bezichtiging door de nieuwe huurder. 8 Stap 4 Woon de eindinspectie bij

3 Stap 1 Opzegging van de huur. 6 Stap 2 Woon de voorinspectie bij. 7 Stap 3 Bezichtiging door de nieuwe huurder. 8 Stap 4 Woon de eindinspectie bij DE HUUR OPZEGGEN IN 5 STAPPEN Er komt heel wat kijken bij het opzeggen van de huur. In deze brochure leest u hoe u in vijf stappen de huur van de woning opzegt. 3 Stap 1 Opzegging van de huur 6 Stap 2

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Huur opgezegd? Welke stappen moet u nemen en hoe laat u uw woning netjes achter?

Huur opgezegd? Welke stappen moet u nemen en hoe laat u uw woning netjes achter? Huur opgezegd? Welke stappen moet u nemen en hoe laat u uw woning netjes achter? Gaat u verhuizen? Bij een verhuizing komt vaak heel veel kijken. Het is een drukke periode waarin u veel moet regelen. In

Nadere informatie

Woning verlaten. Huur opzeggen: wat komt daar bij kijken?

Woning verlaten. Huur opzeggen: wat komt daar bij kijken? Woning verlaten Huur opzeggen: wat komt daar bij kijken? Bij een verhuizing komt veel kijken. U moet een aantal formele zaken regelen, de huur moet worden opgezegd en de woning moet leeg en schoon worden

Nadere informatie

Richtlijnen oplevering

Richtlijnen oplevering Richtlijnen oplevering Er moet nog een aantal zaken in orde gebracht worden, voordat u de huidige woning kunt verlaten. Voorinspectie De einddatum van uw huurovereenkomst ligt vast en er is een afspraak

Nadere informatie

Beëindiging huurovereenkomst

Beëindiging huurovereenkomst Beëindiging huurovereenkomst 1 De kans is groot dat u op een bepaald moment besluit om te gaan verhuizen naar een andere woning. Zo n verhuizing betekent dat u een drukke periode tegemoet gaat. Er moet

Nadere informatie

Lek en Waard Wonen. Huur opzeggen. Wat te doen als u gaat verhuizen

Lek en Waard Wonen. Huur opzeggen. Wat te doen als u gaat verhuizen Lek en Waard Wonen Huur opzeggen Wat te doen als u gaat verhuizen Huur opzeggen bij Lek en Waard Wonen Wie gaat verhuizen heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen voor het zover is.

Nadere informatie

beleid: februari 2010, versie: 2015

beleid: februari 2010, versie: 2015 Verhuizen beleid: februari 2010, versie: 2015 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die goed

Nadere informatie

Serviceabonnement Welke werkzaamheden vallen onder ons serviceabonnement? Wat blijft nog steeds uw eigen verantwoordelijkheid? Kosten.

Serviceabonnement Welke werkzaamheden vallen onder ons serviceabonnement? Wat blijft nog steeds uw eigen verantwoordelijkheid? Kosten. Serviceabonnement Handig! Het serviceabonnement Het serviceabonnement biedt uitkomst als u bepaalde onderhoudsklussen die u volgens het huurcontract (en het onderhouds-abc) zelf moet doen, niet kunt of

Nadere informatie

Ik wil de huur opzeggen

Ik wil de huur opzeggen Ik wil de huur opzeggen Als u gaat verhuizen, dan moet u de huur opzeggen. Wat moet u dan allemaal regelen? Als u de huur op wilt zeggen van uw woning, dan is de eerste stap om dit kenbaar te maken aan

Nadere informatie

Huur opzeggen en verhuizen. waar je thuis bent...

Huur opzeggen en verhuizen. waar je thuis bent... Huur opzeggen en verhuizen waar je thuis bent... Hoe kan ik de huur opzeggen? Wanneer u een andere woning heeft gevonden en wilt verhuizen, zegt u de huur van uw woning bij HEEMwonen op. Als u een aparte

Nadere informatie

De huur opzeggen. Wonen zonder zorgen. j een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing?

De huur opzeggen. Wonen zonder zorgen. j een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wonen zonder zorgen De huur opzeggen mt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Verhuizen

Natuurlijk wonen. Verhuizen Natuurlijk wonen Verhuizen 1 Verhuizen Wanneer u besluit te verhuizen, zegt u uiteraard uw huurovereenkomst op. Voordat Dunavie uw woning opnieuw kan verhuren, moet er vaak nog het een en ander gebeuren.

Nadere informatie

U wilt uw huur opzeggen. Alle regels en tips op een rij.

U wilt uw huur opzeggen. Alle regels en tips op een rij. U wilt uw huur opzeggen Alle regels en tips op een rij. 1 2 Uw huur opzeggen Als u andere woonruimte heeft gevonden en gaat verhuizen, moet u bij de woningcorporatie de huur van uw huidige woning opzeggen.

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder komt. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende:

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende: HUUR OPZEGGEN U heeft de huur opgezegd van een woning van WSG. Voordat u definitief de deur achter u dicht kunt trekken, moet u nog een aantal belangrijke zaken met ons regelen. Hierna beschrijven wij

Nadere informatie

overlijdensakte bijvoegen.

overlijdensakte bijvoegen. Huur opzeggen in vijf stappen Stap 1 Een nieuwe woning betrekken is een leuk vooruitzicht, maar vraagt er ook om enkele zaken goed te regelen. In deze brochure leest u in vijf stappen hoe u onbezorgd

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Versie Schouwen-Duiveland Onderhoud aan uw woning op Schouwen-Duiveland In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de komt. Al

Nadere informatie

Sleutels inleveren > Verhuizen

Sleutels inleveren > Verhuizen duwowijzer 2 0 12 Sleutels inleveren > Verhuizen Specialist in studentenhuisvesting Inhoud Huur opzeggen 4 Een zelfstandige woning: inspectie 4 Een onzelfstandige woning: onderling overdragen 5 Regels

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging inhoud huurbeëindiging 3 Opzeggen van de huur 3 Bevestiging huuropzegging 4 Vertrekkersenquête 5 Wijzigingen van de woning 5 Regels voor schoon en leeg opleveren 5

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen. Hoe eerder u opzegt, hoe beter. Zo

Nadere informatie

Gebroken en beschadigde ruiten zijn vervangen voor de eindcontrole (u hebt een glasverzekering afgesloten, maak daar tijdig gebruik van)

Gebroken en beschadigde ruiten zijn vervangen voor de eindcontrole (u hebt een glasverzekering afgesloten, maak daar tijdig gebruik van) Verhuizing Wanneer u gaat verhuizen naar een andere woning komt er veel op u af. Met deze folder geven wij u een aantal tips over hoe u de woning aan Woningstichting Domus moet opleveren. Daarnaast een

Nadere informatie