Beëindiging huurovereenkomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beëindiging huurovereenkomst"

Transcriptie

1 Beëindiging huurovereenkomst 1

2 De kans is groot dat u op een bepaald moment besluit om te gaan verhuizen naar een andere woning. Zo n verhuizing betekent dat u een drukke periode tegemoet gaat. Er moet veel worden geregeld. Niet alleen omtrent de nieuwe woning, maar ook wat betreft de woning die u gaat verlaten. Zo moet u de huur opzeggen en de woning schoon en opgeruimd opleveren. Maar wat houdt dat nu precies in? In deze brochure vindt u informatie over allerlei zaken rondom de beëindiging van de huurovereenkomst. pagina 1. Opzeggen huur 3 2. Inspectie 4 3. Kandidaat-huurders en overname goederen 5 4. Oplevering 5 5. Spijt 6 6. Praktische zaken 6 7. Leidraad herstelwerkzaamheden 8 8. Vragen? 12

3 1. Opzeggen huur Een huuropzegging moet voldoen aan een aantal eisen. Zo dient de opzegging schriftelijk te gebeuren, moet de brief ondertekend worden door de huurder en/of de medehuurder die gaat vertrekken en moet daarbij minimaal een maand opzegtermijn in acht worden genomen. Schriftelijk opzeggen Het opzeggen van de huur dient schriftelijk te gebeuren. U kunt zelf een brief sturen, maar u kunt ook gebruikmaken van het huuropzeggingsformulier dat hiervoor beschikbaar is. Stuurt u zelf een brief, vergeet dan niet uw oude adres, de opzegdatum, uw nieuwe adres, uw telefoonnummer en de verhuisreden te vermelden. De brief of het formulier moet door de hoofdhuurder en, indien van toepassing, de medehuurder ondertekend worden. Bij het verbreken van het samenwonen, hoeft slechts de vertrekkende partij de huur op te zeggen. Termijn huuropzegging Wanneer u de huur van uw woning of garage wilt opzeggen, dan moet u rekening houden met een opzegtermijn van één volle kalendermaand die ingaat nadat wij de rechtsgeldige opzegging hebben ontvangen. Een voorbeeld: wanneer de correcte opzegging op 15 oktober bij ons binnen is, dan wordt de huurovereenkomst per 14 november beëindigd. Valt de laatste dag van de huurovereenkomst in het weekend of op een feestdag, dan verschuift deze naar de eerstvolgende werkdag. De opzegging mag ook verder in de toekomst liggen. U kunt dus ook maanden voordat u gaat verhuizen de huur al opzeggen. Bevestiging Na ontvangst van de huuropzegging, volgt binnen enkele dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging met informatie over de vervolgprocedure. Indien er niemand meer in de woning blijft wonen en de woning dus opnieuw de verhuur in gaat, wordt in deze brief ook een datum voor de voorinspectie vermeld. 3

4 2. Inspectie Voorinspectie Om u in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijkheid te geven over hoe de woning moet worden opgeleverd, is het belangrijk dat wij zo snel mogelijk een inspectie uitvoeren. Naar aanleiding van deze woningcontrole geeft de opzichter u aanwijzingen over wat er moet worden hersteld. Van deze inspectie wordt een opnamerapport (u ontvangt hiervan een kopie) gemaakt waarin de geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen en de bijbehorende herstelkosten vermeld staan. Eindinspectie De opzichter spreekt met u een datum voor de eindinspectie af. U dient hierbij zelf aanwezig te zijn. Tijdens deze laatste woningcontrole controleert de opzichter of de aangegeven herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Op het moment van de eindinspectie dient de woning leeg en schoon te zijn. Ook van deze inspectie wordt een rapport gemaakt, waarvan u een kopie ontvangt. Is alles akkoord, dan levert u alle sleutels in bij de opzichter. Het is niet toegestaan om de sleutels zelf aan de nieuwe huurder te overhandigen. Ook het eerder inleveren van de sleutels is niet toegestaan, dit leidt er dan ook nooit toe dat het laatste deel van de huur niet betaald hoeft te worden. Zijn de sleutels ingeleverd, dan is de huurovereenkomst officieel beëindigd. Als bij de eindinspectie blijkt dat niet alle afgesproken werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd, dan voeren wij deze werkzaamheden zelf uit, op uw kosten. Ook gebreken die de opzichter tijdens de voorinspectie niet zijn opgevallen, omdat de woning toen nog gestoffeerd en gemeubileerd was, moeten alsnog worden verholpen. Soms is het mogelijk dat de huurder nog een paar dagen de tijd krijgt om de woning leeg en correct op te leveren. Dit kan echter alleen als de woning nog niet verhuurd is. Bijkomende voorwaarden zijn dat deze afspraak schriftelijk wordt vastgelegd en dat over deze extra dagen gewoon huur wordt betaald. 4

5 3. Kandidaat-huurders en overname goederen Bij het opzeggen van de huur vragen wij u of wij uw telefoonnummer aan een kandidaathuurder door mogen geven. Deze persoon kan dan rechtstreeks met u contact met u opnemen voor het bezichtigen van de woning. Soms kunt u met een volgende huurder afspraken maken over de overname van goederen in de woning, zoals vloerbedekking en gordijnen. Een nieuwe huurder mag de door u aangeboden goederen of een vergoeding weigeren. In dat geval moet u de spullen uit de woning halen. Vieya is geen partij in de onderhandeling tot overname. Dit is tussen u en de nieuwe huurder! Een overname van goederen moet schriftelijk worden vastgelegd en door zowel u als de nieuwe huurder worden ondertekend. u kunt hiervoor het formulier overnameverklaring gebruiken. De getekende overnameverklaring levert u uiterlijk 2 dagen voor de eindinspectiedatum bij ons in. Wij beoordelen dan of de overname akkoord is. 4. Oplevering U moet de woning, met achterlating van alle sleutels, geheel ontruimd, schoon en in goede staat achter te laten. Wijzigingen en verbeteringen mogen achterblijven, mits deze in een goede staat verkeren én voor deze wijzigingen vooraf schriftelijk toestemming met handhaving is verleend. Heeft u vooraf geen toestemming aangevraagd/gekregen, dan moet de woning in dezelfde staat worden teruggebracht zoals deze bij begin van de huurovereenkomst is aanvaard (met uitzondering van normale slijtage). Achterin deze brochure vindt u een globale opsomming van de meest voorkomende herstelwerkzaamheden. Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar artikel 7 van het huurreglement. Hierin staat de onderhoudsplicht van de huurder beschreven. Neemt u deel aan het glas- en rioolfonds of het serviceabonnement huurdersonderhoud? Dan verwijzen wij u voor het herstellen en vervangen van kapotte zaken naar het van toepassing zijnde reglement en het onderhouds-abc. 5

6 Binnen vier weken na het inleveren van de sleutels ontvangt u van ons een eindafrekening. Hierin staat of u van ons terugkrijgt of nog huur moet betalen. Ook kosten voor het niet goed achterlaten van de woning worden op de afrekening vermeldt. Een afrekening van de servicekosten van het lopende jaar is niet in de eindafrekening meegenomen. Als u servicekosten betaald heeft, krijgt u hiervan op een later tijdstip een eindafrekening. Deze heeft alleen betrekking op de periode dat u nog in de woning woonde. 5. Spijt Een huuropzegging is definitief. Wij raden u daarom aan hier goed over na te denken. Zeg de huur pas op als u er zeker van bent dat u na het beëindigen van de huurovereenkomst in een andere woning terecht kunt. Mocht u toch spijt krijgen van uw beslissing, dan bestaat er een kleine kans dat de opzegging nog ongedaan gemaakt kan worden. Voorwaarde hiervoor is dat de woning nog niet verhuurd is aan nieuwe bewoners en dat de woning nog niet in de woonkrant staat. Is de woning echter toegewezen of geplaatst in de woonkrant, dan is het niet meer mogelijk om de huuropzegging ongedaan te maken. 6. Praktische zaken Bij een verhuizing moet u een hoop regelen. Om ervoor te zorgen dat u niets over het hoofd ziet, hebben wij voor u wat praktische zaken op een rijtje gezet. 1. Houdt voldoende rekening met de tijd die nodig is om te verhuizen en om de huidige woning in goede staat achter te laten. De kans is aanwezig dat u gedurende een bepaalde periode dubbele huur verschuldigd bent. 2. Als u gaat verhuizen is het belangrijk dat u de instanties waar u regelmatig contact mee heeft tijdig informeert over uw nieuwe adres. Enkele van deze instanties zijn: bank/postbank, verzekeringsmaatschappijen en uw zorgverzekeraar. 6

7 3. Vergeet ook niet om uw nieuwe adres tijdig door te geven aan: afdeling Burgerzaken van de gemeente Dongen, KPN, uw leverancier voor elektra en gas en de waterleidingmaatschappij. 4. Als u een geiser of boiler huurt, dient u zelf contact op te nemen met het betreffende installatiebedrijf om de huur op te zeggen en de boiler te laten verwijderen. 5. Het water wordt bij verhuizingen niet afgesloten. Wel is het van belang dat u de eindstand van het water tijdig doorgeeft aan Brabant Water. U kunt dit telefonisch melden via of via de website Als in de door u totaal te betalen huur een voorschot voor water is opgenomen, hoeft aan- en afmelding bij Brabant Water niet plaats te vinden. In dat geval noteert Vieya de meterstanden voor de eindafrekening. 6. Heeft u een energiecontract voor uw huidige woning en wilt u dit opzeggen zonder dat een nieuw contract gewenst is, omdat u bijvoorbeeld gaat samenwonen of emigreren? Dan moet u dit minimaal 14 dagen voor de einddatum melden bij uw huidige leverancier. Ook het doorgeven van de meterstanden, binnen vijf dagen na de sleuteloverdracht, is uw eigen verantwoordelijkheid. De telefoonnummers van de meest voorkomende leveranciers zijn: Woonenergie Essent Retail Klantenservice Netbeheerder Enexis B.V. Tel tel Tel Heeft u al een energiecontract voor uw huidige woning en verhuist u naar een andere woning? Dan verhuist uw contract gewoon met u mee. U dient een verhuizing minimaal 14 dagen voor de sleuteloverdracht te melden bij uw huidige leverancier. U ontvangt vervolgens een verhuispakket van uw leverancier met daarin informatie over een aantal zaken die u moet regelen. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van de meter- 7

8 standen van uw huidige en nieuwe woning (binnen 5 dagen na de sleuteloverdracht). 8. Verhuist u naar een woning van Vieya, dan wijzen wij u graag op de voordelen van Woon Energie. Onder deze naam kopen woningcorporaties in Nederland gezamenlijk energie in voor hun klanten. WoonEnergie onderhandelt met energieleveranciers en selecteert de leverancier met de gunstigste prijs en de beste voorwaarden. De energieproducten van WoonEnergie worden nu geleverd door Centrica, één van de tien grootste energiemaatschappijen in Europa. Voor meer informatie over de voordelen van Woon- Energie bezoekt u of neemt u contact op met onze klantenservice. 9. Kabelabonnement. Ziggo is uw kabelexploitant. Het abonnementsgeld betaalt u rechtstreeks aan Ziggo. Voor vragen over uw kabelaansluiting, uw abonnement en wijziging klantgegevens kunt u bellen naar: Voor kabeltelevisiestoringen belt u: Meer informatie vindt u op 7. Leidraad herstelwerkzaamheden Voor de duidelijkheid vindt u hier een overzicht van onderdelen die regelmatig moeten worden gerepareerd of vervangen bij het verlaten van de woning. Het is verstandig om bij het verlaten van de woning dit lijstje na te lopen om te kijken of u aandacht heeft besteed aan alle genoemde onderdelen en werkzaamheden. Het betreft de volgende handelingen en reparaties van beschadigingen aan / of de vervanging van: Timmerwerk buitenramen, kozijnen en buiten- en binnendeuren; keukenblok en bovenkastjes; vaste kasten (planken, roeden); trapleuningen, stootborden, plinten, stofdorpels, houten vensterbanken e.d.; gaten in panelen van kozijnen (afvoer wasdroger). 8

9 Metsel-, beton- en pleisterwerk gaten en sparingen ontstaan door ventilatieroosters, gevelkachels e.d.; vlak afwerken van cementvloeren; kapotte wand-, vloer- en vensterbanktegels; dichten van gaten e.d. in wanden; verwijderen van wandbekleding, boerenpleister, in slechte staat verkerend granol, kunststof schrootjes op wanden en plafond; aanvullen ontbrekende tegelbestrating rondom woning (terras, tegelpad e.d.). Hang- en sluitwerk scharnieren, deurkrukken, raamboompjes, uitzetijzers, sloten inclusief bevestigingen als deze niet stuk zijn gegaan door normale slijtage of niet standaard zijn; verloren trekknopjes van kastdeuren, aanrecht bovenkastjes, laden en grepen. Loodgieterswerk, sanitair en cv zeepbak- en closetrolhouders als deze tot de inventaris behoren; ventilatieroosters; kranen op fonteintjes, wastafels, wasmachine- of douchemengkranen; doucheslang en sproeikop; sifons en/of afvoeren van wastafels, wasmachine en douche; trekkers van wc-stortbakken, rubberen stoppen en kettingen; closetpotten, closetzittingen (behalve die door normale slijtage aan vervanging toe zijn), wastafels en fonteintjes; ontstoppen afvoeren wastafels, toilet, douche, spoelbak, keuken; afvoerputten schoonmaken; gebroken spiegels en planchetten; afdoppen van alle gas- en waterleidingen; leveren cv-vulslang met sleutel als deze ontbreekt in een woning met een eigen cv; verwijderen van ondeskundig aangebrachte toestellen als lig- en zitbaden, wastafels; op druk brengen en vullen cv-installatie (let op vorstgevaar). 9

10 Elektrische installatie stopcontacten en schakelaars waarvan de buitenkasten geverfd of stuk zijn; achterlaten van voordeurbel met drukker; herstel van door huurder aangebrachte wijzigingen van de oorspronkelijke elektrische installatie, zodat deze weer keuringsgereed voldoet aan eisen van nutsbedrijf; verwijderen en herstellen van tv, RFM-antennes en schotels; aanbrengen van ontbrekende zekeringen, grondstenen en beltransformator in de meterkast; lampdraden van een kroonsteentje voorzien. Glas-, schilder-, saus- en behangwerk vernieuwen van gebroken ruiten (indien geen glasverzekering); verwijderen van stickers, plakplaatjes e.d.; binnenschilderwerk van kozijnen, deuren en ramen moet vakkundig uitgevoerd zijn. Schilderwerk wordt afgekeurd bij zakkers, kwaststrepen, kwastharen, stof- of zanddelen; herstel van kaal of gebladderd hout bij geen of onvoldoende onderhoud; herstel van fabrieksmatig gelakte binnendeuren is mogelijk; schilderwerk van vaste kasten, aanrecht- en bovenkasten moet aan hierboven vermelde kwaliteitseisen voldoen; behangwerk op met schuurwerk uitgevoerde wanden is toegestaan mits vakkundig aangebracht; wandafwerking in wc, doucheruimte en keuken moet hersteld worden; gaatjes voor het bevestigen van accessoires moeten worden gedicht. Slechts lichte kleuren worden geaccepteerd. 10

11 Sleutels de volgende sleutels dienen te worden ingeleverd: sleutel van de voor-, keuken-, achter-, schuur- en garagedeur, sleutel van de berging, meterkast, brievenbus en de klikoruimte (indien u hier gebruik van maakt); de overige binnendeur- en kastsleutels moet u achterlaten in de betreffende sloten; ontbrekende of niet passende sleutels worden in rekening gebracht; huurders mogen de sleutels niet onderling uitwisselen. Nieuwe huurders mogen nooit zonder tussenkomst van Vieya de sleutels krijgen. De oude huurder blijft aansprakelijk tot alle sleutels aan Vieya zijn afgegeven. Diversen weghalen van zonweringen, rolluiken e.d. en schade herstellen; de kosten voor het verwijderen van achtergebleven vloerbedekking inclusief het glad afwerken van lijmresten komen voor rekening van de huurder tenzij de nieuwe huurder deze heeft overgenomen met vermelding op het overnameformulier. Leg duidelijk vast welke vertrekken het betreft; verwijderen van alle achtergelaten voorwerpen in en rond de woning, inclusief (bergings-)daken; het in goede staat brengen van bij de woning behorende tuinen, inclusief het straatwerk en egalisering van de tuin (ook na weghalen planten, struiken, zandbakken, vijvers, e.d.). Dit betreft ook het verwijderen van (hoge) bomen indien vermeld n.a.v. de voorinspectie; de woning, berging e.d. dient geheel ontruimd te worden achtergelaten, bezemschoon, vrij van vuil en ongedierte en in een schone staat; het terugbrengen van wijzigingen in de oorspronkelijke staat, tenzij anders is overeengekomen; zelf aangebrachte naamplaatjes van voordeur en/of kozijn verwijderen; afzuigkap vetvrij maken en filter verwijderen. 11

12 8. Vragen? Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken van maandag tot en met donderdag van tot uur en op vrijdag van tot uur. Minister Goselinglaan BJ Dongen Postbus AC Dongen Tel. (0162) Fax. (0162) Uitgave september

HET HOE EN WAT BIJ HET OPZEGGEN VAN DE HUUR HUUR OPZEGGEN

HET HOE EN WAT BIJ HET OPZEGGEN VAN DE HUUR HUUR OPZEGGEN HET HOE EN WAT BIJ HET OPZEGGEN VAN DE HUUR HUUR OPZEGGEN Huur opzeggen Zodra u de huur opzegt, wordt er van alles in gang gezet. In deze brochure leest u wat u rondom het opzeggen van de huur moet weten.

Nadere informatie

ALLES OVER VERHUIZEN SCHRIFTELIJK OPZEGGEN OPZEGTERMIJN BEVESTIGING

ALLES OVER VERHUIZEN SCHRIFTELIJK OPZEGGEN OPZEGTERMIJN BEVESTIGING ALLES OVER VERHUIZEN U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier komt veel bij kijken, voor u als huurder en voor Woningstichting Goed Wonen als verhuurder.

Nadere informatie

De huurovereenkomst opzeggen

De huurovereenkomst opzeggen De huurovereenkomst opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u tijdig uw huurovereenkomst bij de Noordwijkse Woningstichting (NWS) opzeggen. Dit moet schriftelijk gebeuren, nooit telefonisch. Hoe u dat kunt

Nadere informatie

U kunt bij woningbouwvereniging Oudewater elke werkdag van de maand de huur opzeggen. U hoeft dus niet te wachten tot het einde van de maand.

U kunt bij woningbouwvereniging Oudewater elke werkdag van de maand de huur opzeggen. U hoeft dus niet te wachten tot het einde van de maand. Woning verlaten Woning verlaten Als u gaat verhuizen, gaat u vaak een leuke, maar drukke tijd tegemoet. Bij een verhuizing komt namelijk veel kijken. U moet een aantal formele zaken regelen, zoals de

Nadere informatie

Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur.

Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur. Huur opzeggen Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur. 1. Het opzeggen van de huur De huur moet schriftelijk opgezegd worden. U kunt bij ons een

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering

Huuropzegging en oplevering uitgave april 2014 Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden

Nadere informatie

HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN

HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN Met inachtneming van een huuropzeggingstermijn van minimaal 1 maand wil ik als gemachtigde de huurovereenkomst inzake de woning: (adres) te (plaats) op (datum laatste

Nadere informatie

Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang. www.devooruitgang.com

Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang. www.devooruitgang.com Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang www.devooruitgang.com Welkom beste huurder. U woont (binnenkort) in een woning van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang. Dat brengt bepaalde rechten en plichten met

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard 4 Uw huurwoning opleveren 5 Geldzaken rondom uw woning 5 Veelgestelde vragen van huurders

Nadere informatie

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname Verhuizen Als u gaat verhuizen, hebt u van alles te doen. U gaat een drukke tijd tegemoet. Met leuke activiteiten, maar u zult ook een aantal zaken formeel moeten regelen. In deze folder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten.

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. Inhoud Verhuizen? We maken het u graag gemakkelijk pagina 3 De huur opzeggen pagina 4 De vooropname pagina 5 De

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik

Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik Onderhouds-ABC Onderhoud is een zaak van u en Woningbouwvereniging Onderhouds-ABC Het huis waarin u woont moet onderhouden worden. Dat is een zaak zowel voor u als voor Woningbouwvereniging. Uit de telefoontjes

Nadere informatie

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen Huurbeëindiging Waar moet de huurder aan denken bij het opzeggen van de huur. En hoe moet de woning opgeleverd worden? In deze brochure vindt u alle informatie hierover en doorlopen we de stappen die we

Nadere informatie

Huur opzeggen. Hoe doe ik dat?

Huur opzeggen. Hoe doe ik dat? Huur opzeggen. Hoe doe ik dat? Gaat u binnenkort verhuizen? GroenWest wil het u zo gemakkelijk mogelijk maken. Hier leest u wat u kunt doen om uw verhuizing goed voor te bereiden. Uiteraard kunt u met

Nadere informatie

Verhuizen uit een woning van Maasvallei

Verhuizen uit een woning van Maasvallei Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat. Verhuizen is een hele klus. Veel mensen

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het serviceabonnement 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen.

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het service 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen. In deze

Nadere informatie

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij.

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij. Onderhoud aan uw huurwoning Alle regels en tips op een rij. 1 2 Huurdersonderhoud De wet kent met betrekking tot huur en verhuur twee soorten onderhoud: het onderhoud dat de huurder en het onderhoud dat

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles. wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles. wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na verloop van tijd verouderen. Op www.seysterveste.nl vindt

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Verhuizen

wonen begint bij mensen Verhuizen wonen begint bij mensen Verhuizen U gaat binnenkort verhuizen of bent nog op zoek naar een andere woning. Verhuizen is een hele klus; er moet veel worden geregeld. In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA

BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 3-4 VOORDEUR SLEUTELS TUSSENDEUREN GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK LIFT GEZAMENLIJK SANITAIR, KEUKEN EN WC BUITENRUIMTE

Nadere informatie

VerstandigVerhuren met 123Wonen. Alles wat u moet weten over verstandig verhuren

VerstandigVerhuren met 123Wonen. Alles wat u moet weten over verstandig verhuren erstandigerhuren met 123Wonen Alles wat u moet weten over verstandig verhuren Twee IJzersterke Fundamenten an 123Wonen Commerciële verhuur en gedegen fullservice beheer in één organisatie. Uw belang als

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement

Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement INOUD Inleiding 5 Kleine reparaties 5 Serviceabonnement 6 Reparatieverzoek 7 Trefwoordenlijst 8 erdeling onderhoud huurder - verhuurder 8 Tips om ongemak te voorkomen

Nadere informatie

Woning aangeboden en nu?

Woning aangeboden en nu? Woning aangeboden en nu? Als wij u een woning hebben aangeboden, valt er veel te regelen. U moet beslissen of u de woning wilt accepteren en na acceptatie hebben wij een aantal gegevens van u nodig. In

Nadere informatie