Spreekuur Nazorg Besneden Vrouwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spreekuur Nazorg Besneden Vrouwen"

Transcriptie

1 Spreekuur Nazorg Besneden Vrouwen GGD Den Haag Afdeling gezondheidsbevordering Jeannette Jansen

2 Inleiding Sinds 2006 doet Den Haag mee aan de door het ministerie van VWS gefinancierde landelijke pilot gericht op het voorkomen en bestrijden van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV), ook wel meisjesbesnijdenis genoemd. Voorlichting aan en huisbezoeken bij risicogroepen zijn onderdeel van de activiteiten gericht op de preventie van VGV. Deze voorlichtingen en huisbezoeken worden georganiseerd en uitgevoerd door sleutelpersonen. De sleutelpersonen zijn getraind in het bespreekbaar maken van dit (taboe) onderwerp. Vaak gebruiken zij hun eigen ervaring met VGV als ingang bij de ouders/ moeders te kunnen spreken over het mogelijke risico op VGV bij hun dochters. In de voorlichtingen en huisbezoeken gaan zij in op de schadelijke gevolgen van VGV, de strafbaarheid en de ontwikkelingen rondom het Nederlandse beleid tegen VGV (bijvoorbeeld de Verklaring tegen meisjesbesnijdenis). Het doel van de voorlichtingen en huisbezoeken is om de ouders bewust te maken van de kwalijke gevolgen m.b.t. de gezondheid en hen te overtuigen hun dochter(s) niet te (laten) besnijden. Tijdens de huisbezoeken en voorlichtingen komen veelal de ervaringen van de moeders zelf met hun eigen besnijdenis ter sprake. Vaak beseffen zij dan pas dat problemen rondom hun gezondheid samenhangt met hun besnijdenis, wanneer zij hierover spreken met de sleutelpersonen. Er komen dan soms problemen naar boven waar zij nog niet eerder over hebben gesproken. Het gaat zowel om fysieke als psychische problemen, zoals: ernstige menstruatie klachten (recidiverende) urineweginfecties chronische buikpijn chronische infecties problemen bij geslachtsgemeenschap problemen bij de bevalling vruchtbaarheidsstoornissen depressiviteit gevoelens van onbegrip psychische trauma s Ook uit de onderzoeken: Versluierde pijn (Pharos, 2010) blijkt dat veel kampen met problemen rondom hun besnijdenis. Een zesde van de door Pharos geïnterviewde voldeed aan de criteria voor PTSS en een derde aan de criteria voor angststoornissen of een depressieve stoornis. Een derde van de respondenten van Pharos geeft aan pijn te hebben bij het vrijen en een groot deel van de respondenten ervaart seksuele belemmeringen door hun besnijdenis. De meeste weten niet bij wie zij met deze problemen terecht kunnen. Ook vinden zij het soms lastig de stap te zetten naar een medicus. Dit enerzijds omdat sommige het lastig vinden om te spreken over hun problemen, anderzijds vanwege een aantal negatieve ervaringen met medici ( die zich onbegrepen voelden, verloskundigen die te laat ingrepen, huisartsen die de klachten niet relateerden aan VGV etc.). De sleutelpersonen adviseren de die kampen met klachten gerelateerd aan hun besnijdenis, om via de huisarts hulp te zoeken bij een professional. Toch blijkt dit voor veel een te grote stap. Als ze al naar de huisarts gaan voor doorverwijzing, komen zij nog vaak niet bij de juiste specialist terecht. Dit doordat er veelal sprake is van meerdere problemen tegelijkertijd en de vaak de belangrijkste problemen niet in eerste instantie kenbaar maken. 1

3 Om de kloof tussen deze en de medici te dichten is het idee van een spreekuur ontstaan. Het spreekuur zal een laagdrempelig punt worden, waar besneden terecht kunnen voor hun vragen en klachten. Het spreekuur zal gedraaid worden door een (intercultureel) verpleegkundige, die de tijd heeft om te luisteren naar de vragen en problemen van de en die na één of meerdere gesprekken, indien nodig, de kan doorverwijzen naar de juiste specialist. Voordelen van een dergelijk spreekuur zijn: besneden voelen zich gehoord er is voldoende tijd om de hulpvraag te analyseren en begrip voor de culturele achtergronden de komen bij de juiste specialist terecht er kan indien nodig multidisciplinaire hulp geboden worden de blijven niet met hun problematiek doorlopen, maar krijgen in een vroeg stadium al hulp. uiteindelijk kunnen kosten bespaard worden doordat met de juiste hulpvraag bij de juiste specialist terecht komen, in plaats van dat alleen de symptomen worden bestreden. 2

4 Cijfers Exacte cijfers over het aantal besneden in Nederland, en specifieker in Den Haag zijn er niet. Wel kan, op basis van het aantal uit risicolanden en het prevalentie percentage in de landen van herkomst, een schatting gemaakt worden van het aantal besneden in Den Haag. Onderstaand volgt een tabel met de aantallen uit de risicolanden woonachtig in Den Haag en vervolgens het aantal besneden als we uitgaan van het percentage dat besneden is in het land van herkomst. (landkaart Pharos). In Den Haag wonende uit risicolanden: Land etniciteit CBS jaar 46 + jaar Eindtotaal % besneden in land van herkomst Schatting aantal besneden op basis van % in land van herkomst Benin % 1 Burkino Faso % 11 Centraal Afrika Republiek % 1 Democratische Republiek Kongo % 13 Djibouti % 4 Egypte % 469 Eritrea % 23 Ethiopië % 144 Gambia % 9 Ghana % 30 Guinee % 27 Guinee Bissau % 3 Ivoorkust % 12 Jemen % 3 Kameroen % 1 Kenia % 26 Liberia % 28 Mali % 3 Mauritanië % 1 Niger % 2 Nigeria % 2 Senegal % 7 Sierra Leone % 108 Soedan % 131 Somalia % 425 Tanzania % 9 Togo % 3 Tsjaad % 1 Uganda % 1 Totaal risicolanden

5 In de regio Haaglanden (m.u.v. Den Haag) wonende uit risicolanden: (Leidschendam- Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Pijnacker, Nootdorp, Delft, Zoetermeer, Westland, Midden- Delfland) Land etniciteit CBS 15 + jaar % besneden in land van herkomst Benin 1 13% 0 Burkino Faso 1 73% 1 Democratische Republiek Kongo 98 10% 10 Djibouti 5 93% 4 Egypte % 206 Eritrea 13 89% 11 Ethiopië % 84 Gambia 9 78% % 6 Ghana Guinee 14 96% 13 Guinee Bissau 13 45% 6 Ivoorkust 13 36% 5 Jemen 6 38% 2 Kameroen 6 1% 1 Kenia 66 27% 18 Liberia 13 58% 6 Mali 1 85% 1 Mauritanië 4 72% 3 Nigeria % 36 Senegal 10 28% 3 Sierra Leone 30 94% 28 Soedan 69 90% 56 Somalia % 373 Tanzania 38 15% 6 Togo 12 6% 1 Tsjaad 0 60% 0 Uganda 27 1% 1 Totaal risicolanden Schatting aantal besneden op basis van % in land van herkomst Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken van Pharos en de ervaringen en inschatting van de sleutelpersonen, kan verondersteld worden dat minimaal 1/3 van de besneden kampt met psychische problemen gerelateerd aan de besnijdenis. Volgens inschatting van de sleutelpersonen ondervindt minimaal de helft van de besneden lichamelijke klachten naar aanleiding van hun besnijdenis. Voor minimaal de helft van de besneden zou een spreekuur waar zij met hun vragen en klachten terecht kunnen dus een relevant aanbod zijn. 4

6 Doel en inhoud spreekuur Een spreekuur voor besneden kan ondergebracht worden binnen het Hagaziekenhuis. Voordeel hiervan is dat er zo min mogelijk kans is op een stigma, omdat de voor de buitenwereld niet naar een speciaal spreekuur voor besneden gaan. Het spreekuur zal gedraaid worden door een intercultureel verpleegkundige, die zelf afkomstig is uit een van de risicolanden. De verpleegkundige kan in een of meerdere gesprekken ingaan op de vragen en problemen van de en de hulpvraag analyseren. Via het Hagaziekenhuis kan de verpleegkundige ondersteuning krijgen en doorverwijzen naar een team van specialisten zoals psycholoog, gynaecoloog, seksuoloog, uroloog, verloskundige etc. Als doorverwijzing naar een van de specialisten wenselijk is, kan de verpleegkundige zorgdragen voor een warme overdracht, en eventueel meegaan naar de specialist wanneer verwijzing nodig is. Vrouwen worden op deze manier zoveel mogelijk vanuit het spreekuur geholpen en hoeven zo min mogelijk naar andere locaties. De intercultureel verpleegkundige kan tevens haar collega s informatie geven over VGV. Randvoorwaarden Een belangrijke voorwaarde voor een goedlopend spreekuur is dat de het spreekuur weten te vinden. Er dient op verschillende manieren bekendheid aan het spreekuur worden gegeven: Sleutelpersonen besteden aandacht aan het spreekuur in hun huisbezoeken en voorlichtingen; Het spreekuur bekend maken d.m.v. aandacht via websites, radioprogramma s en kranten voor de doelgroepen, en via de landelijke en lokale dagbladen De intercultureel verpleegkundige werkt outreachend en maakt zichzelf bekend door over haar spreekuur te vertellen bij zelforganisaties, groepen, in moskeeën etc. Er wordt informatie over het spreekuur gegeven aan professionals, zoals verloskundigen, kraamzorg, huisartsen, welzijnswerk etc. Er komt informatie over het spreekuur beschikbaar op de verschillende websites zoals Hagaziekenhuis Pharos, en diverse zelforganisaties 5

7 Financiën Voor het spreekuur wordt uitgegaan van 8 uur per week inzet door de intercultureel verpleegkundige. De kosten hiervan bedragen op jaarbasis circa , -. In hoeverre het spreekuur rendabel is, hangt af van het aantal dat doorverwezen wordt naar een specialist en waarvoor een DBC wordt gedeclareerd. Onderstaande tabellen geven een minimale en maximale schatting van het aantal dat jaarlijks het spreekuur bezoekt en het aantal dat daadwerkelijk doorverwezen wordt naar een specialist. Hierbij moet worden opgemerkt dat de verwachting is dat de verpleegkundige in eerste instantie veel tijd zal moeten besteden aan het bekend maken van het spreekuur en veel outreachend zal werken. Het eerste jaar zal het bereik hierdoor wellicht lager zijn. Dit is meegenomen in de eerste tabel, de minimale variant. Wanneer meerdere tijdens het spreekuur en na doorverwijzing van de verpleegkundige goed geholpen zijn, zullen andere d.m.v. mond op mond reclame waarschijnlijk sneller bij het spreekuur aankloppen voor hulp. Van deze situatie is uitgegaan in de tweede tabel, de maximale variant. Minimale variant Schatting aantal besneden Aantal met problemati ek (50%) Aantal dat naar spreekuur wil gaan (45%) Aantal dat het eerste jaar bij spreekuur gezien kan worden (op basis van 1 dag per week) Aantal dat doorverwezen wordt Den Haag waarvan circa 30 naar Haag psycholoog en circa 45 naar landen Totaal gynaecoloog, seksuoloog en/of uroloog, Kosten per jaar Loonkosten intercultureel verpleegkundige t.b.v spreekuur 8 uur per week Communicatie Congressen/ trainingen/ intervisie intercultureel verpleegkundige Totaal Opbrengsten per jaar 45 trajecten bij gynaecoloog, uroloog, Gemiddeld circa 300, - per consult. seksuoloog, Totaal per jaar: , - 30 trajecten bij psycholoog, (bestaande uit intake, Gemiddeld circa 729, - per traject. Totaal per anamnese, 3 behandelcontacten) jaar: , - Totaal , - 6

8 Maximale variant Schatting aantal besneden Aantal met problematiek (50%) Aantal dat naar spreekuur wil gaan Aantal dat per jaar bij spreekuur gezien kan worden (op basis van 1 dag per week) Aantal dat doorverwezen wordt Den Haag waarvan circa Haaglanden naar psycholoog Totaal circa 90 naar gynaecoloog, seksuoloog en/of uroloog Opbrengsten per jaar 90 trajecten bij gynaecoloog, seksuoloog en/of Gemiddeld circa 300, - per consult. uroloog Totaal per jaar: , - 60 trajecten bij psycholoog/ psychiater (bestaande Gemiddeld circa 729, - per traject. uit intake, anamnese, 3 behandelcontacten) Totaal per jaar: , - Totaal , - De loonkosten voor de verpleegkundigen blijven voor de minimale en maximale variant hetzelfde 7

AGENTS OF CHANGE. voor jongeren door jongeren. voorlichting in asielzoekerscentra

AGENTS OF CHANGE. voor jongeren door jongeren. voorlichting in asielzoekerscentra AGENTS OF CHANGE voor jongeren door jongeren voorlichting in asielzoekerscentra AGENTS OF CHANGE voor jongeren door jongeren voorlichting in asielzoekerscentra projectverslag sep 2012 - apr 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verslag Conferentie: Qatgebruik binnen de Somalische gemeenschap: informatie en preventie op dinsdag 1 december 2009 te Den Haag.

Verslag Conferentie: Qatgebruik binnen de Somalische gemeenschap: informatie en preventie op dinsdag 1 december 2009 te Den Haag. Verslag Conferentie: Qatgebruik binnen de Somalische gemeenschap: informatie en preventie op dinsdag 1 december 2009 te Den Haag. Stichting DALMAR Televisiestraat 2, unit 221 2525 KD Den Haag 1 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage

Nadere informatie

Implementatie en continuering van de BeweegKuur:

Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Monitorstudie onder zorgverleners ajaar 20 L.G.M. Raaijmakers J.H.M. Helmink F.J.M. Hamers S.P.J. Kremers Contact: Lieke Raaijmakers Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Huishoudens in de rode cijfers 2012

Huishoudens in de rode cijfers 2012 Huishoudens in de rode cijfers 2012 Omvang en achtergronden van schuldenproblematiek bij huishoudens Eindrapport A.C. Kerckhaert, L.S. de Ruig Projectnummer: BA3939 Zoetermeer, 9 januari 2013 Dit onderzoek

Nadere informatie

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet?

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Mhiera den Blanken Anne Luc van der Vegt i.s.m. FORUM juni 2007 Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Overwegingen van ouders om hun kinderen al

Nadere informatie

Zorgmonitor. Onverzekerde EU Burgers. Onderzoeksverslag. Cluster Zorgregie, Staf Onderzoek & Projecten. September 2011 GGD Rotterdam-Rijnmond

Zorgmonitor. Onverzekerde EU Burgers. Onderzoeksverslag. Cluster Zorgregie, Staf Onderzoek & Projecten. September 2011 GGD Rotterdam-Rijnmond Zorgmonitor Onverzekerde EU Burgers Cluster Zorgregie, Staf Onderzoek & Projecten Onderzoeksverslag September 2011 GGD Rotterdam-Rijnmond - 2 - INHOUDSOPGAVE Inleiding...- 5 - Hoofdstuk 1...- 7-1.1 Wonen

Nadere informatie

Wie zorgt voor oudere migranten?

Wie zorgt voor oudere migranten? Wie zorgt voor oudere migranten? De rol van mantelzorgers, sleutel figuren, professionals, gemeenten en ouderen zelf PHAROS - UMCU/NUZO - AMC Deze publicatie is gebaseerd op de resultaten uit twee projecten

Nadere informatie

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle een onderzoek naar de situatie rondom de jeugdhulpverlening aan allochtone jongeren januari 2007 Steunpunt Minderheden Overijssel Colofon Uitgave: Steunpunt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag -2698347 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief voortgangsrapportage vrouwelijke

Nadere informatie

(Vroeg)signalering eenzaamheid en depressie bij zelfstandig wonende Amsterdamse ouderen

(Vroeg)signalering eenzaamheid en depressie bij zelfstandig wonende Amsterdamse ouderen GGD Amsterdam Cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering (Vroeg)signalering eenzaamheid en depressie bij zelfstandig wonende Amsterdamse ouderen Marlies Visser Fatima El Fakiri GGD Amsterdam

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie

Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen

Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen Tussenrapport ehealth-monitor 2015 Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen Tussenrapport ehealth-monitor 2015 3 Colofon Auteurs: Johan Krijgsman José Peeters

Nadere informatie

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Inleiding Het Bestuurlijk Overleg Alcohol (BOA) is eind 2009 in het leven geroepen om op regionaal niveau (Hollands Midden en Midden Holland)

Nadere informatie

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Anja Veldboer Universiteit Twente Begeleiders: Ernst Bohlmeijer Stans Drossaert Henk Bakker (Mediant) 21 Januari 2009, Hengelo

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz Belangrijkste resultaten uit het onderzoek Open

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars rond preventie Motievenmatrix Eindrapportage Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet drs. ir. F.M. van

Nadere informatie

Hoe krijgen we de jeugd in beweging? Verslag van een pilot

Hoe krijgen we de jeugd in beweging? Verslag van een pilot Hoe krijgen we de jeugd in beweging? Verslag van een pilot Colofon december 2014, Pharos Kennis- en adviescentrum en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Hoe bereikt u mensen met een laag opleidingsniveau?

Hoe bereikt u mensen met een laag opleidingsniveau? Hoe bereikt u mensen met een laag opleidingsniveau? Sociale marketing onderzoek naar het bereiken van mensen met een lage sociaaleconomische status op het platteland van Zuid-Holland Zuid Dit onderzoek

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

T.A. Wiegers (NIVEL) W. Devillé (NIVEL / Pharos) M.A. de Jager (Pharos) A.M.C. Plass (NIVEL

T.A. Wiegers (NIVEL) W. Devillé (NIVEL / Pharos) M.A. de Jager (Pharos) A.M.C. Plass (NIVEL De (niet-)geïnformeerde keuze van zwangere vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst, zwangere vrouwen met lage SES en jonge zwangere vrouwen, rondom deelname aan prenatale screening op downsyndroom en

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) T.A.Wiegers oktober 2006 Bezoekadres: Lange Voorhout 13 2514

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Plan van Aanpak LOVERBOYPROBLEMATIEK. Gemeente Den Haag

Plan van Aanpak LOVERBOYPROBLEMATIEK. Gemeente Den Haag Plan van Aanpak LOVERBOYPROBLEMATIEK Gemeente Den Haag INHOUDSOPGAVE pagina 1 DE CONTEXT VAN LOVERBOYS 1.1 Achtergrond 1 1.2 Wat zijn loverboys? 1 1.3 Wie zijn de potentiële slachtoffers en wat is de omvang?

Nadere informatie