Kort cyclische monitor productie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kort cyclische monitor productie"

Transcriptie

1 Kort cyclische monitor productie Januari t/m september 2016 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Datum: 7 november 2016

2 1. MONITOR REALISATIE EN BEHEERSMAATREGELEN In de tabel op de volgende pagina s is de kort cyclische monitor van het regionale en lokale takenpakket opgenomen. Naast een cijfermatige toelichting op de realisatie tot en met september 2016 is een beheersmaatregel opgenomen waarmee de status van de productie is bepaald. De beheersmaatregel is voorzien van een kleur. Deze kleur geeft aan in hoeverre de beheersmaatregel het beoogde productieresultaat heeft bereikt: Status groen: beheersmaatregel is volgens planning/verwachting, de beoogde (begrote) resultaten zijn gerealiseerd. Status oranje: beheersmaatregel is niet geheel volgens planning verlopen en heeft vooralsnog niet het gewenste resultaat bereikt. Bij het oranje stoplicht wordt tevens een toelichting aan de status toegevoegd, waarin wordt uitgelegd waarom de productie niet volgens planning is verlopen. Status rood: beheersmaatregel heeft of niet het gewenste effect of wijkt af van de begroting of anders dan voorzien. De beoogde (begrote) resultaten zijn niet gerealiseerd. Bij de toelichting op de status is verantwoord, waarom het beoogde resultaat niet is gehaal of anders is geworden vanwege onvoorziene ontwikkelingen. Pagina 2

3 Regionale takenpakket Kortcyclische monitor van het regionale en lokale takenpakket GR GGD Regionale Beoogde resultaten 2016 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose Algemene infectieziektebestrijding meldingsplichtige meldingen voor de hele regio meldingsplichtige meldingen voor de hele regio, waarvan regio 254 en Den Haag meldingsplichtige meldingen voor de hele regio, waarvan regio 339 en Den Haag 324 Het aantal meldingsplichtige meldingen is in vergelijking met het 3e kwartaal 2015 met 53 meldingen gedaald. Het totaal van meldingsplichtige ziekten, niet-meldingsplichtige casus, situations en enquiry s is echter ten opzicht van 2015 gestegen. In heel 2015 was dit Na het 3e kwartaal in 2016 is dit al Reizigersadvies en vaccinatie consulten voor de hele regio, waarvan regio en Den Haag consulten voor de hele regio consulten voor de hele regio, waarvan regio 4811 en Den, waarvan regio 6415 en Den Haag Haag Het aantal consulten is in vergelijking met 2015 met 1854 consulten gestegen. Dit betekent een stijging van ruim 13%! Seksuele gezondheid - De formatie en bijbehorende kosten die hieraan worden besteed zijn zeer gering en zijn daarom opgenomen bij algemene infectieziektebestrijding. n.v.t. Leefomgeving Medische milieukunde (MMK) - voorlichting en meldingen van medisch behandeling milieukundige problemen voor de hele vragen/klachten burgers regio, waarvan regio 150 en Den Haag meldingen van medisch milieukundige problemen voor hele regio, waarvan regio 93, Den Haag 211, onbekend 2) 400 meldingen van medisch milieukundige problemen voor de hele regio, waarvan regio 150 en Den Haag signalering en beleidsadvisering - 1 advies bij een incident ( DH) - 36 adviezen aan gemeenten; sepcifieke casus (regio 8, DH 28) - 11 adviezen aan gemeenten; beleidsadvies (regio 3, DH 8) - 4 adviezen aan gemeenten; ondersteuning raadsvragen (regio 0, DH 4) - 18 adviezen aan instellingen (8 regio, 10 DH) - 5 advies aan Omgevingsdienst (regio, DH) - 5 adviezen bij incidenten - 45 adviezen aan gemeenten; specifieke casus -18 adviezen aan gemeenten; beleidsadvies -5 adviezen aan gemeenten; ondersteuning bij raadsvragen - 20 adviezen aan instellingen - 6 adviezen aan Omgevingsdienst - advisering bij milieuaspecten Pagina 3

4 Regionale Beoogde resultaten 2016 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose Technische hygiënezorg - 59 THZ-meldingen ( regio 31 en Den Haag 28) - 85 THZ-meldingen (43 regio en Den Haag 42) - 50 inspecties tattoo- en piercingshops (regio 17, Den Haag 33) - 81 inspecties seksinrichtingen (regio 3 en Den Haag 78) - 60 adviezen bij evenementen voor de hele regio (regio 0 en Den Haag 60) - 49 inspecties tattoo- en piercingshops (regio 30 en DH 19) - 52 inspecties seksinrichtingen (regio 1 en DH 51) - 54 adviezen bij evenementen voor de hele regio (regio 18 en DH 36) - 14 evenementen waar inspectie heeft plaatsgevonden (1 regio en 13 Den Haag) - 64 inspecties tattoo- en piercingshops (regio 38 en Den Haag 26) - 81 inspecties seksinrichtingen (regio 2 en Den Haag 79) - 60 adviezen bij evenementen voor de hele regio (regio 20 en Den Haag 40 ) - 25 adviezen over legionella voor de hele regio (regio 0 en Den Haag 25) - 29 adviezen over legionella voor de hele regio (regio 16 en DH 13) - 30 adviezen over legionella voor de hele regio (regio 15 en Den Haag 15) Het aantal adviezen aan instellingen naar boven bijgesteld. Deze zomer zijn meer adviezen gegeven in verband met hitte. De jaarprognose inspecties tattoo- en piercingshops is naar boven bijgesteld. Dit heeft te maken met veel nieuwe ondernemers die voor eerste keer vergunning aangevraagd hebben. De jaarprognose voor legionella is naar boven bijgesteld omdat deze zomer veel legionella adviezen gegeven. Het capaciteitsprobleem bij de evenementenadvisering blijft bestaan. Tuberculose bestrijding - 90 TBC patiënten onderzoeken voor de hele regio longfoto's in de hele regio - 93 TBC patiënten onderzoeken in de hele regio longfoto's in de hele regio TBC patiënten onderzoeken in de hele regio longfoto's in de hele regio Toelichting: het aantal patiënten stabiliseert in Nederland, ondanks eerdere verwachtingen dat de daling van enkele jaren geleden voortgezet zou worden. De cijfers in zijn in lijn met de andere cijfers in de grote stadsregio s. Forensische geneeskunde lijkschouwingen (inclusief euthanasie) voor de hele regio, waarvan regio 350 en Den Haag lijkschouwingen(incl. euthanasie) lijkschouwingen(incl. euthanasie) voor de hele regio, waarvan voor de hele regio, waarvan regio 329 en Den Haag 485 regio 438 en Den Haag verklaringen voor uitstel begraven/cremeren (excl. Den Haag) - 10 meldingen overleden minderjarigen (excl. Den Haag) - 9 verklaringen voor uitstel begraven/cremeren (excl. Den Haag) - 3 meldingen overleden minderjarigen (excl. Den Haag) - 25 verklaringen voor uitstel begraven/cremeren (excl. Den Haag) - 6 meldingen overleden minderjarigen (excl. Den Haag) - 50 adviezen (excl. Den Haag) - 57 adviezen (excl. Den Haag) - 75 adviezen (excl. Den Haag) Geen Pagina 4

5 Regionale Beoogde resultaten 2016 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose OGGZ: - vangnetmeldingen Totaal 800 meldingen. Totaal 212 vangnetmeldingen. Totaal 285 vangnetmeldingen in Delft - 50 in Delft - 50 in Delft in L'dam-Voorburg - 27 in L'dam-Voorburg - 40 in L'dam-Voorburg - 7 in Midden-Delfland - 0 in Midden-Delfland - 0 in Midden-Delfland - 23 in Pijnacker-Nootdorp - 0 in Pijnacker-Nootdorp - 0 in Pijnacker-Nootdorp in Rijswijk - 56 in Rijswijk - 75 in Rijswijk - 36 in Wassenaar - 11 in Wassenaar - 15 in Wassenaar - 71 in Westland - 1 in Westland - 5 in Westland in Zoetermeer - 67 in Zoetermeer in Zoetermeer In Delft worden vanaf het tweede kwartaal 2016 niet meer het aantal meldingen gefactureerd, maar de loonkosten obv een samenwerkingsovereenkomst. - signaleringsoverleggen Totaal 32 signaleringsoverleggen. Totaal 10 signaleringsoverleggen. Totaal 12 signaleringsoverleggen. - 4 in Delft - 0 in Delft - 0 in Delft - 4 in Leidschendam-Voorburg - 2 in Leidschendam-Voorburg - 2 in Leidschendam-Voorburg - 4 in Midden-Delfland - 0 in Midden-Delfland - 0 in Midden-Delfland - 4 in Pijnacker-Nootdorp - 0 in Pijnacker-Nootdorp - 0 in Pijnacker-Nootdorp - 4 in Rijswijk - 3 in Rijswijk - 4 in Rijswijk - 4 in Wassenaar - 3 in Wassenaar - 4 in Wassenaar - 4 in Westland - 0 in Westland - 0 in Westland - 4 in Zoetermeer - 2 in Zoetermeer - 2 in Zoetermeer Zoetermeer en L'dam-Voorburg zijn met ingang van het derde kwartaal gestopt met signaleringsoverleggen. Epidemiologie - Inzet van 11,53, waarvan voor de regio 2,31 en voor Den Haag 9,22 - Inzet van 12,23, waarvan voor de regio 2,52 en voor Den Haag 9,71 (bezetting ) - Inzet van 11,53, waarvan voor de regio 2,31 en voor Den Haag 9,22 Gezondheidsbevordering - Inzet van 26,77, waarvan voor de regio 6,20 en voor Den Haag 20,57 Inzet van 25,98, waarvan voor de regio 7,43 en voor Den Haag 18,55 (bezetting ) - Inzet van 26,77, waarvan voor de regio 6,20 en voor Den Haag 20,57 Advies & Coördinatie - Inzet van 12,16, waarvan voor de regio 6,01 en voor Den Haag 6,15 Inzet van 10,85, waarvan voor de regio 5,76 en voor Den Haag 5,09 (bezetting ) - Inzet van 12,16, waarvan voor de regio 6,01 en voor Den Haag 6,15 - Inzet van 2,10 ambtelijk secretaris voor diverse commissies, waarvan voor de regio 0,34 en voor Den Haag 1,76 Inzet van 2,21 ambtelijk secretaris - Inzet van 2,10 ambtelijk secretaris voor diverse commissies, waarvan voor voor diverse commissies, waarvan voor de regio 0,34 en voor Den Haag 1,87 de regio 0,34 en voor Den Haag 1,76 (bezetting ) Pagina 5

6 Regionale Beoogde resultaten 2016 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose Toezicht op de kinderopvang Alle bekende kindercentra en nieuwe kindercentra, gastouders en gastouderbureaus voldoen aan normen op het gebied van pedagogisch klimaat en veiligheid. jaarlijkse onderzoeken jaarlijkse onderzoeken 748 totaal totaal jaarlijkse onderzoeken, dit zijn in DH in DH de inspecties kinderdagverblijven, - 82 in Delft in Delft buitenschoolse opvangen, - 52 in Leidschendam-Voorburg - 62 in Leidschendam-Voorburg gastouderbureaus en peuterspeel in Midden-Delfland - 23 in Midden-Delfland zalen (regio 528 en Den Haag 535) - 31 in Pijnacker-Nootdorp - 43 in Pijnacker-Nootdorp - 74 onderzoeken voor registratie, - 43 in Rijswijk - 57 in Rijswijk dit zijn de nieuwe inspecties - 12 in Wassenaar - 28 in Wassenaar kdv/bso/gob/psz (regio 74) - 68 in Westland - 87 in Westland - 86 in Zoetermeer in Zoetermeer inspecties gastouders (regio 325 en Den Haag 100) nadere onderzoeken (regio 108) onderzoek na registratie aantal nieuwe locaties 47 totaal 124 totaal - 51 incidentele inspecties n.a.v. een klacht of incident (regio 51) - 26 in DH - 50 in DH - 3 in Delft - 13 in Delft - 2 in Leidschendam-Voorburg - 10 in Leidschendam-Voorburg - 1 in Midden-Delfland - 3 in Midden-Delfland - 4 in Pijnacker-Nootdorp - 10 in Pijnacker-Nootdorp - 4 in Rijswijk - 6 in Rijswijk - 2 in Wassenaar - 4 in Wassenaar - 1 in Westland - 17 in Westland - 4 in Zoetermeer - 11 in Zoetermeer jaarlijkse inspecties gastouders (incl. nieuwe gastouders) 440 totaal 650 totaal in DH in DH - 35 in Delft - 39 in Delft jaarlijkse inspecties gastouders (incl. nieuwe gastouders) - 51 in Leidschendam-Voorburg - 65 in Leidschendam-Voorburg - 7 in Midden-Delfland - 7 in Midden-Delfland - 24 in Pijnacker-Nootdorp - 42 in Pijnacker-Nootdorp - 14 in Rijswijk - 21 in Rijswijk - 21 in Wassenaar - 32 in Wassenaar - 48 in Westland - 45 in Westland - 56 in Zoetermeer - 74 in Zoetermeer naderonderzoeken/ incidentele onderzoeken: 255 totaal 344 totaal in DH in DH - 22 in Delft - 23 in Delft naderonderzoeken/ incidentele onderzoeken: - 15 in Leidschendam-Voorburg - 20 in Leidschendam-Voorburg - 2 in Midden-Delfland - 11 in Midden-Delfland - 16 in Pijnacker-Nootdorp - 15 in Pijnacker-Nootdorp - 11 in Rijswijk - 25 in Rijswijk - 4 in Wassenaar - 6 in Wassenaar - 11 in Westland - 30 in Westland - 30 in Zoetermeer - 34 in Zoetermeer jaarlijkse inspectie: - 0 in DH - 1 in DH jaarlijkse inspectie: De forse toename in incidentele onderzoeken is te verklaren door de flitsactie in Den Haag, waarbij op 1 dag 65 KDV locaties bezocht zijn. Pagina 6

7 Lokale takenpakket Lokale Beoogde resultaten 2016 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose Sociaal Medische Advisering Onderzoeken en adviezen t.b.v. sociaal medische verklaringen. Totaal begroot: (regio en Den Haag 3.530) Totaal realisatie: (regio 916 en Den Haag 2.888) Totaal prognose: (regio en Den Haag en externen 150) adviezen arbeidsgeschiktheid (regio 725 en Den Haag 1.350) adviezen arbeidsgeschiktheid (regio 388 en Den Haag 948 en Externen 73 ) adviezen arbeidsgeschiktheid (regio 500 en Den Haag en externen 150) adviezen bijzondere bijstand (regio 150 en Den Haag 50) - 36 adviezen bijzondere bijstand (regio 30 en Den Haag 6) - 40 adviezen bijzondere bijstand (regio 32 en Den Haag 8) adviezen gehandicaptenparkeerkaart (regio 825 en Den Haag 1.120) adviezen leerlingenvervoer (regio 10 en Den Haag 270) adviezen huisvestingsurgentie (regio 165 en Den Haag 520) adviezen indicatie kinderopvang/sociaal medische advisering (regio 75 en Den Haag 220) -973 adviezen gehandicaptenparkeerkaart (regio 394 en Den Haag 579) adviezen leerlingenvervoer (regio 5 en Den Haag 286) adviezen huisvestingsurgentie (regio 51 en Den Haag 736) adviezen indicatie kinderopvang/sociaal medische advisering (regio 48 en Den Haag 192) adviezen gehandicaptenparkeerkaart (regio 500 en Den Haag 800) adviezen leerlingenvervoer (regio 10 en Den Haag 380) adviezen huisvestingsurgentie (regio 70 en Den Haag 980) adviezen indicatie kinderopvang/sociaal medische advisering (regio 64 en Den Haag 255) - 75 adviezen inburgering (regio) -68 adviezen inburgering (regio 0 en Den Haag 68) - 90 adviezen inburgering (regio 0 en Den Haag 90) Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen realisatie 2015 en prognose OGGZ: meldpuntmeldingen Totaal 800 OGGZ-meldingen. Totaal 177 OGGZ-meldingen. Totaal 221 OGGZ-meldingen. - 0 in Delft - 0 in Delft in Leidschendam-Voorburg - 43 in Leidschendam-Voorburg - 50 in Leidschendam-Voorburg - 0 in Midden-Delfland - 0 in Midden-Delfland - 1 in Pijnacker-Nootdorp - 1 in Pijnacker-Nootdorp in Rijswijk - 19 in Rijswijk - 40 in Rijswijk - 50 in Wassenaar - 10 in Wassenaar - 15 in Wassenaar - 2 in Westland - 5 in Westland in Zoetermeer in Zoetermeer in Zoetermeer Geen Pagina 7

Halfjaarrapportage. Januari t/m juni Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden AB 2015/046. Datum: 8 september 2015

Halfjaarrapportage. Januari t/m juni Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden AB 2015/046. Datum: 8 september 2015 AB 2015/046 Halfjaarrapportage Januari t/m juni 2015 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden Datum: 8 september 2015 Versie: 1.4 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN PAGINA 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Delft VERZONDEN DEC Geachte leden van de raad, Hierbij sturen wij u ter kennisname de halfjaarrapportage 2015 van GGD Haaglanden.

Gemeente Delft VERZONDEN DEC Geachte leden van de raad, Hierbij sturen wij u ter kennisname de halfjaarrapportage 2015 van GGD Haaglanden. Semen!eying Stad Gemeente Delft Westiandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Stad, Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad Delft Behandeld door Sandra Melenhorst

Nadere informatie

Haaglanden. Herinrichting begroting 2014. Gemeenschappelijke Regeling. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden

Haaglanden. Herinrichting begroting 2014. Gemeenschappelijke Regeling. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden GD Herinrichting begroting 214 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 april 214 Versie 1. 1 Herinrichting begroting 214 Bij de bespreking

Nadere informatie

Jaarprogramma en begroting 2016 Voor het regionaal takenpakket Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden

Jaarprogramma en begroting 2016 Voor het regionaal takenpakket Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden Jaarprogramma en begroting 2016 Voor het regionaal takenpakket Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden Datum: 31 maart 2015 Versie 3 Inleiding 3 Programma Bestuur en Coördinatie

Nadere informatie

Ontwerpjaarprogramma en begroting Voor het regionaal takenpakket Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden

Ontwerpjaarprogramma en begroting Voor het regionaal takenpakket Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden Ontwerpjaarprogramma en begroting 2017 Voor het regionaal takenpakket Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d.

Nadere informatie

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg, GGD Tarieflijst 2016

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg, GGD Tarieflijst 2016 UITGANGSPUNTEN BIJ DE VASTSTELLING VAN DE (UUR)TARIEVEN IN 2016 2015 2016 LEESWIJZER Naast de aanduiding van de subregio of sector GGD boven ieder blok van bij elkaar horende tarieven is in de laatste

Nadere informatie

Haaglanden. laarprogramma en begroting Voor het regionaal takenpakket Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden

Haaglanden. laarprogramma en begroting Voor het regionaal takenpakket Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden .. Haaglanden laarprogramma en begroting 2016 Voor het regionaal takenpakket Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden Datum: 8 april 2015 Versie 3 &Go j;:r. Haaglandeli Inleiding

Nadere informatie

Jaarrekening en -verslag 2014

Jaarrekening en -verslag 2014 Jaarrekening en -verslag 2014 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden Datum: 31 maart 2015 Versie 3 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. ALGEMEEN 1.1 Inleiding 3 1.2 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Haarlem 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Haarlem 2013 Toezichtinformatie Kinderopvang Haarlem 2013 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

REGIONALE DIENST OPENBARE GEZONDHEIDSZORG, GGD-SECTOREN.

REGIONALE DIENST OPENBARE GEZONDHEIDSZORG, GGD-SECTOREN. AB-14-40b UITGANGSPUNTEN BIJ DE VASTSTELLING VAN DE (UUR)TARIEVEN IN 2015 I LEESWIJZER Naast de aanduiding van de subregio of sector GGD boven ieder blok van bij elkaar horende tarieven is in de laatste

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang IJsselstein in 2015

Toezichtinformatie Kinderopvang IJsselstein in 2015 Toezichtinformatie Kinderopvang IJsselstein in 2015 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Gouda in 2015

Toezichtinformatie Kinderopvang Gouda in 2015 pagina 1 van 5 Toezichtinformatie Kinderopvang Gouda in 2015 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB),

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Kinderopvang en peuterspeelzalen. Vastgesteld door het college, 19 april 2016

Jaarverslag 2015 Kinderopvang en peuterspeelzalen. Vastgesteld door het college, 19 april 2016 Jaarverslag 2015 Kinderopvang en peuterspeelzalen Vastgesteld door het college, 19 april 2016 Toezichtinformatie Kinderopvang Bergen op Zoom in 2015 Introductie De kinderopvang omvat de volgendee voorzieningen:

Nadere informatie

ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 17 februari 2016

ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 17 februari 2016 Aan het college van B&W van de gemeenten aangesloten bij de GGD Brabant-Zuidoost. ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 17 februari 2016 uw kenmerk doorkiesnummer: 088 0031 201 onderwerp: GGD

Nadere informatie

Convenant GGD en Omgevingsdienst in de regio Haaglanden

Convenant GGD en Omgevingsdienst in de regio Haaglanden Convenant GGD en Omgevingsdienst in de regio Haaglanden Samenwerkingsafspraken tussen GGD Haaglanden en Omgevingsdienst Haaglanden Partijen A. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Renswoude in 2015

Toezichtinformatie Kinderopvang Renswoude in 2015 Toezichtinformatie Kinderopvang Renswoude in 2015 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Jaarverslag Regionaal soa centrum Den Haag

Jaarverslag Regionaal soa centrum Den Haag Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag 1 Mei 2016 Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Bekostiging. Bijdrage alle. bijdrage specifieke gemeenten BDU XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Bekostiging. Bijdrage alle. bijdrage specifieke gemeenten BDU XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX Takenlijst Regio Twente 23 januari 2014 (bron: programma begroting Regio Twente) Voor toelichting en context verwijzen wij u naar de programmabegroting 2014 van Regio Twente. De begroting Regio Twente

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Assen in 2015

Toezichtinformatie Kinderopvang Assen in 2015 pagina 1 van 5 Toezichtinformatie Kinderopvang Assen in 2015 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB),

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Eindhoven in 2014

Toezichtinformatie Kinderopvang Eindhoven in 2014 Toezichtinformatie Kinderopvang Eindhoven in 2014 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Doetinchem 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Doetinchem 2013 Toezichtinformatie Kinderopvang Doetinchem 2013 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

uitdraai van: :28

uitdraai van: :28 In bijlage III treft u een uitgebreidere beschrijving aan van de hiervoor genoemde punten. Monitoring Omdat externe ontwikkelingen snel gaan en mogelijk op grond daarvan nadere bijstelling noodzakelijk

Nadere informatie

onderwerp Jaarverslag toezicht en handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015

onderwerp Jaarverslag toezicht en handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Jaarverslag toezicht en handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015 Portefeuillehouder Collegevergadering Inlichtingen Registratienummer

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Koggenland 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Koggenland 2013 Toezichtinformatie Kinderopvang Koggenland 2013 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders

gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP jaarverslag Kinderopvang 2015 DATUM 23 juni 2016 BIJLAGE 1631018/14830 jaarverslag kinderopvang 2015 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting 212 215 GGD Zuid Holland West Versie AB Ontwerpbegroting Datum: 19 oktober 212 Versie: ter vaststelling door AB op 13 december 212 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING, CONCLUSIES EN

Nadere informatie

7,4 (op basis van 7 GGD en) 0% 58% Er is in Fryslân één provinciale stuurgroep, daar zijn wij geen lid van. 7,2 (op basis van 5 GGD en)

7,4 (op basis van 7 GGD en) 0% 58% Er is in Fryslân één provinciale stuurgroep, daar zijn wij geen lid van. 7,2 (op basis van 5 GGD en) Uitkomsten benchmark GGD en 2013 Indicator GGD Fryslân GGD gemiddeld (n=25) Referentiegroep/opmerkingen Strategische indicatoren: Cijfer dat gemeenten geven voor de GGD-informatie en/of adviezen m.b.t.

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Gouda 2014

Toezichtinformatie Kinderopvang Gouda 2014 pagina 1 van 5 pagina 2 van 5 Toezichtinformatie Kinderopvang Gouda 2014 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 23 maart Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling en Bedrijfsplan Omgevingsdienst Haaglanden.

Nr: Schipluiden: 23 maart Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling en Bedrijfsplan Omgevingsdienst Haaglanden. Nr: 2012-03-10 Schipluiden: 23 maart 2012 Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling en Bedrijfsplan Omgevingsdienst Haaglanden Aan de Raad Wat willen we bereiken? Wij willen toetreden tot de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk De gemeenteraad 5 juni 2014 Jaarverantwoording inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 Het college 39442 Bijlagen CC Geachte gemeenteraad,

Nadere informatie

Van: H. Steijn Tel.nr.: 06-35113525 Nummer: 14A.00453

Van: H. Steijn Tel.nr.: 06-35113525 Nummer: 14A.00453 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: H. Steijn Tel.nr.: 06-35113525 Nummer: 14A.00453 Datum: 27 mei 2014 Team: JLV Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

15R.00392. RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00392. Gemeente Woerden

15R.00392. RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00392. Gemeente Woerden Gemeente Ouciewater Gemeente Woerden 15R.00392 RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00392 Van : college van burgemeester en wethouders9 juni 2015 Datum : 9 juni 2015 Portefeuillehouder(s) : Wethouder A.M.

Nadere informatie

Inkoopovereenkomst. Overeenkomst voor de inkoop van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering H10 gemeenten 2016

Inkoopovereenkomst. Overeenkomst voor de inkoop van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering H10 gemeenten 2016 Inkoopovereenkomst Overeenkomst voor de inkoop van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering H10 gemeenten 2016 Datum: [datum] [maand] 2015 1 Partijen: 1. gemeente Delft, bij deze overeenkomst rechtsgeldig

Nadere informatie

Gemeente Woerden. college van burgemeester en wethouders 8 juli 2014 Wethouder Duindam Onderwijs H. Steijn 06-35113525 steijn.i@woerden.

Gemeente Woerden. college van burgemeester en wethouders 8 juli 2014 Wethouder Duindam Onderwijs H. Steijn 06-35113525 steijn.i@woerden. Gemeente Woerden 14R.00207 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00207 gemeente WOERDEN Van Datum Portefeuillehouder(s) Portefeuille(s) Contactpersoon Tel.nr. E-mailadres college van burgemeester en wethouders 8 juli

Nadere informatie

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 O 1 4 -! s Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Begroting 2015 GGD ru Datum 19 mei 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Begroting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Peel en Maas... pagina 2 van 7 Afhandeling aanvragen (KDV, BSO, GOB, PSZ, VGO) Grafiek 1: Tijdig afgehandelde aanvrage

Toezichtinformatie Kinderopvang Peel en Maas... pagina 2 van 7 Afhandeling aanvragen (KDV, BSO, GOB, PSZ, VGO) Grafiek 1: Tijdig afgehandelde aanvrage Toezichtinformatie Kinderopvang Peel en Maas... http://mijn.waarstaatjegemeente.nl/pullreport.php?u... pagina 1 van 7 Toezichtinformatie Kinderopvang Peel en Maas 2014 Introductie De kinderopvang omvat

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Midden-Delfland 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Midden-Delfland 2013 m KWALITEITS M M Toezichtinformatie Kinderopvang Midden-Delfland 2013 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's

Nadere informatie

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2014 DATUM 11 juni 2015 BIJLAGE Jaarverslag Toezicht en handhaving

Nadere informatie

gemeente Roermond .oaoo van de gemeente (Wko) leggen wij het jaarverslag kinderopvang 2013 ter kennisneming aan u voor.

gemeente Roermond .oaoo van de gemeente (Wko) leggen wij het jaarverslag kinderopvang 2013 ter kennisneming aan u voor. .oaoo * gemeente Roermond r@ uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. bijlage(n) betreffende 20141Uï161925 17 juli 2014 2 1 JljLl 2011, Dhr. G. Simons

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Bergen (L) 2015

Toezichtinformatie Kinderopvang Bergen (L) 2015 Toezichtinformatie Kinderopvang Bergen (L) 2015 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013 De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013 Inhoud Kerngegevens RDOG Hollands Midden Wettelijk kader GGD Hollands Midden Korte bespreking producten (basistaken en overige taken) Enkele

Nadere informatie

Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013

Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 1.1 WET- EN REGELGEVING...4 1.2 DE ROL VAN DE GEMEENTE...4 1.3 NIEUWE VERSIE VAN HET TOEZICHT-

Nadere informatie

Onaangekondigde inspecties vinden uitsluitend plaats in opdracht van de gemeente.

Onaangekondigde inspecties vinden uitsluitend plaats in opdracht van de gemeente. Afspraken tussen GGD Zuid Holland West en de regiogemeenten (Delft, Leidschendam- Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer) inzake Toezicht en handhaving

Nadere informatie

Nr. 601095. gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Toezichtinformatie Kinderopvang 2013. Gevraagde beslissing:

Nr. 601095. gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Toezichtinformatie Kinderopvang 2013. Gevraagde beslissing: gemeente Barneveld Nr. 601095 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Toezichtinformatie Kinderopvang 2013 Gevraagde beslissing: 1. In te stemmen met de toezichtinformatie kinderopvang

Nadere informatie

Productgroep Onderwijszaken. 9 juni Jaarverslag 2015 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Den Haag

Productgroep Onderwijszaken. 9 juni Jaarverslag 2015 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Den Haag Typ teksttyp teksttyp tekst 060 Retouradres Postbus 12652, 2500 DP Den Haag Aan: de Gemeenteraad rm- RIS 294392 Contactpersoon Datum 9 juni 2016 Onderwerp Jaarverslag 2015 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Alles is gezondheid. Dick ten Brinke, directeur publieke gezondheid Martien de Vries, beleidsadviseur Noord-Veluwe

Alles is gezondheid. Dick ten Brinke, directeur publieke gezondheid Martien de Vries, beleidsadviseur Noord-Veluwe Alles is gezondheid Dick ten Brinke, directeur publieke gezondheid Martien de Vries, beleidsadviseur Noord-Veluwe GGD = Gemeentelijke Gezondheids Dienst Presentatie 1 juni 2016 Alles is gezondheid Wettelijke

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Krimpen aan den IJssel 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Krimpen aan den IJssel 2013 1 1 1 1 BKWALITEITS NEDERLAND! Toezichtinformatie Kinderopvang Krimpen aan den IJssel 2013 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Telraam Voorburg

Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Telraam Voorburg rapport kdv Het Telraam NO 2009 Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Telraam Voorburg Naderonderzoek Toezichthouder : Mw. I. Berends Datum naderonderzoek : 04-12-2009 GGD Zuid-Holland West Kinderdagverblijf:

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein 2014-251 Toezicht, Veiligheid & Leefbaarheid Team Stadstoezicht Contactpersoc Mirjam

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Ameland in 2015

Toezichtinformatie Kinderopvang Ameland in 2015 Toezichtinformatie Kinderopvang Ameland in 2015 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (K DV), Buitenschoolse O pvang (B SO), Gastouderbureau's (GO B), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: DORDRECHT Datum inspectiebezoek: 24-10-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

DM-nr. 2010/ Weth. ME. Van Leeuwen. drs. E.M. van der Spruit I. van der Meer Tel.; i.van.der.

DM-nr. 2010/ Weth. ME. Van Leeuwen. drs. E.M. van der Spruit I. van der Meer Tel.; i.van.der. 1 ^ ^ 1 f Ei: B&W DM-nr. 2010/25045 Advies 100759 Versie: 1 Aanpassing handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen Verantwoordelijk Portefeuille Mede verantw. Gemeentesecretaris Weth. ME. Van

Nadere informatie

Inhoudelijke rapportage

Inhoudelijke rapportage Inhoudelijke rapportage Januari t/m juni 2014 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden Datum: 7 oktober 2014 Versie 1.4 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. ALGEMEEN 1.1 Inleiding 3 1.2

Nadere informatie

Inspectierapport KwestKids BSO Speelleerhorst (BSO) Schubertstraat 2 2671TB NAALDWIJK Registratienummer: 797283079

Inspectierapport KwestKids BSO Speelleerhorst (BSO) Schubertstraat 2 2671TB NAALDWIJK Registratienummer: 797283079 Inspectierapport KwestKids BSO Speelleerhorst (BSO) Schubertstraat 2 2671TB NAALDWIJK Registratienummer: 797283079 Toezichthouder: GGD Zuid-Holland West In opdracht van gemeente: WESTLAND Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008

Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 In Nederland gelden hoge eisen voor kinderopvang. We willen dat kinderen gezond en veilig kunnen leren, spelen, slapen

Nadere informatie

Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door

Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door Utrecht, 20 april 2012 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Poppeke Hulsterweg 1F 4587 EA KLOOSTERZANDE

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Poppeke Hulsterweg 1F 4587 EA KLOOSTERZANDE Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Poppeke Hulsterweg 1F 4587 EA KLOOSTERZANDE Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: HULST Datum inspectiebezoek: 25-11-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters in RMC regio Haaglanden 4 e voortgangsrapportage 2012-2013 teldatum 01 oktober 2013 (versie 2) Doelstelling In het convenant Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015 Haaglanden

Nadere informatie

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen uw kenmerk

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Combisport Delft. Naderonderzoek

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Combisport Delft. Naderonderzoek rapport bso Combiwerk 2010 Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Combisport Delft Naderonderzoek Toezichthouder: Mw. A. Stassen Datum inspectiebezoek: 8 maart 2010 GGD Zuid-Holland West Buitenschoolse

Nadere informatie

De opdracht van de RDOG Hollands Midden in grote lijnen Sjaak de Gouw 12 oktober 2011 Leiderdorp

De opdracht van de RDOG Hollands Midden in grote lijnen Sjaak de Gouw 12 oktober 2011 Leiderdorp De opdracht van de RDOG Hollands Midden in grote lijnen Sjaak de Gouw 12 oktober 2011 Leiderdorp Inhoud Kernboodschap Deel 1. Wettelijke opdracht De GGD Relatie met gemeenteraden Producten GGD Deel 2.

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Stichting Nanny's Kinderopvang Voorburg. Naderonderzoek

Inspectierapport Kinderdagverblijf Stichting Nanny's Kinderopvang Voorburg. Naderonderzoek Rapport NO KDV Nanny's juli 2010 Inspectierapport Kinderdagverblijf Stichting Nanny's Kinderopvang Voorburg Naderonderzoek Toezichthouder: Mw. A. Stassen Datum inspectiebezoek: 15-07-2010 GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Opsterland Augustus 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Relevante wet en regelgeving blz. 3 2.1.

Nadere informatie

Het jaarverslag concludeert dat de gemeente Heusden het toezicht goed uitvoerde.

Het jaarverslag concludeert dat de gemeente Heusden het toezicht goed uitvoerde. Zaaknummer 00470985 Onderwerp Jaarverslag kinderopvang 2015 Collegevoorstel Inleiding Sinds de start van de Wet Kinderopvang op 1 januari 2005 is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op en de

Nadere informatie

Gemeente Delft. Onderwerp Ter kennisname Toezichtinformatie Kinderopvang Delft 2013

Gemeente Delft. Onderwerp Ter kennisname Toezichtinformatie Kinderopvang Delft 2013 Samenleving mc Gemeente Delft Advies Westlandseweg 40 2624 AD Delfl IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delfl Aan de leden van de gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Marum in 2015

Toezichtinformatie Kinderopvang Marum in 2015 Toezichtinformatie Kinderopvang Marum in 2015 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (K DV), Buitenschoolse O pvang (B SO), Gastouderbureau's (GO B), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Bloemendaal 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Bloemendaal 2013 KWAUTEITS NEDERLANDSE Toezichtinformatie Kinderopvang Bloemendaal 2013 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's

Nadere informatie

Inspectierapport Het Elfje (KDV) Camerlingstraat BE DELFT

Inspectierapport Het Elfje (KDV) Camerlingstraat BE DELFT Inspectierapport Het Elfje (KDV) Camerlingstraat 2 2614BE DELFT Toezichthouder: GGD Zuid-Holland West Datum inspectiebezoek: 17-12-2012 In opdracht van gemeente: DELFT Inhoudsopgave Inleiding...3 Algemene

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Dongeradeel in 2014

Toezichtinformatie Kinderopvang Dongeradeel in 2014 pagina 1 van 5 Toezichtinformatie Kinderopvang Dongeradeel in 2014 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's

Nadere informatie

Inspectierapport Jeckio (KDV) Gansstraat 15 3582EB UTRECHT Registratienummer: 145423049

Inspectierapport Jeckio (KDV) Gansstraat 15 3582EB UTRECHT Registratienummer: 145423049 Inspectierapport Jeckio (KDV) Gansstraat 15 3582EB UTRECHT Registratienummer: 145423049 Toezichthouder: GG&GD Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectiebezoek: 29-10-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO de Schulpwei (BSO) Dr. Mansveltkade 7A 2242TZ WASSENAAR Registratienummer 956019754

Inspectierapport BSO de Schulpwei (BSO) Dr. Mansveltkade 7A 2242TZ WASSENAAR Registratienummer 956019754 Inspectierapport BSO de Schulpwei (BSO) Dr. Mansveltkade 7A 2242TZ WASSENAAR Registratienummer 956019754 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Wassenaar Datum inspectie: 22-09-2015 Type

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 148/2012 Datum : 8 oktober 2012 B&W datum : Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Voorstel invoering leges kinderopvang vanaf 1-1-2013 Aanleiding In het kader

Nadere informatie

Voorgestelde bestuurlijke besluiten t.a.v. bezuinigingen GGD HN en de conceptzienswijze van het college.

Voorgestelde bestuurlijke besluiten t.a.v. bezuinigingen GGD HN en de conceptzienswijze van het college. Bijlage: Voorgestelde bestuurlijke besluiten t.a.v. bezuinigingen GGD HN en de conceptzienswijze van het college. Bestuurlijke besluiten A. Vanaf het begrotingsjaar 2011 wordt voor aanvullende taken aan

Nadere informatie

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger,

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger, prov.nc,eholland Afd. Geme Deo,/bijlage Productnr. 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen t.a.v. de raadsgriffier Postbus 35 7720 AA Dalfsen. Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Dalfsen t.a.v. de raadsgriffier Postbus 35 7720 AA Dalfsen. Geachte leden van de gemeenteraad, Gemeente Dalfsen t.a.v. de raadsgriffier Postbus 35 7720 AA Dalfsen datum 5 september 2013 kenmerk G13.002130 AM doorkiesnummer (038) 428 15 12 onderwerp Factsheet voor uw gemeente Geachte leden van de

Nadere informatie

Inspectierapport The Cinemakids (BSO) Cinemadreef EH ALMERE Registratienummer:

Inspectierapport The Cinemakids (BSO) Cinemadreef EH ALMERE Registratienummer: Inspectierapport The Cinemakids (BSO) Cinemadreef 211 1325EH ALMERE Registratienummer: 225572825 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 26-11-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Hoera Maasbree, locatie de Violier (KDV) De Schout BW MAASBREE Registratienummer

Inspectierapport Hoera Maasbree, locatie de Violier (KDV) De Schout BW MAASBREE Registratienummer Inspectierapport Hoera Maasbree, locatie de Violier (KDV) De Schout 3 5993BW MAASBREE Registratienummer 209129347 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Peel en Maas Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Tante Kaat (KDV) Hovenierstraat 91 7419CC DEVENTER Registratienummer: 147150449

Inspectierapport Tante Kaat (KDV) Hovenierstraat 91 7419CC DEVENTER Registratienummer: 147150449 Inspectierapport Tante Kaat (KDV) Hovenierstraat 91 7419CC DEVENTER Registratienummer: 147150449 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: DEVENTER Datum inspectiebezoek: 16-07-2013 Type

Nadere informatie

Geme. Toezicht en handhaving in het kader van de Wet kinderopvang verrichten gemeenten in samenwerking met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Geme. Toezicht en handhaving in het kader van de Wet kinderopvang verrichten gemeenten in samenwerking met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Geme ^Echt-Susteren Raadsinformatiebrief * 3 5 6 6 4 5 BBV. nr. 356366 Datum B&W-vergadering Portefeuillehouders) P. Pustjens Onderwerp Wet Kinderopvang; gemeentelijk jaarverslag Kinderopvang 2013 Samenvatting

Nadere informatie

Inspectierapport KDV The Nanny's (KDV) Enschotsestraat 133 5014DD TILBURG Registratienummer: 770587835

Inspectierapport KDV The Nanny's (KDV) Enschotsestraat 133 5014DD TILBURG Registratienummer: 770587835 Inspectierapport KDV The Nanny's (KDV) Enschotsestraat 133 5014DD TILBURG Registratienummer: 770587835 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectiebezoek: 06-08-2013

Nadere informatie

*Z007B24585A* documentnr.: INT/C/14/08848 zaaknr.: Z/C/14/10257

*Z007B24585A* documentnr.: INT/C/14/08848 zaaknr.: Z/C/14/10257 *Z007B24585A* documentnr.: INT/C/14/08848 zaaknr.: Z/C/14/10257 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Jaarverantwoording Kinderopvang 2013 Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : M.F.R.A. Jilisen Datum

Nadere informatie

Straks kan ik weer gewoon mijn eigen leven leiden, een prachtig vooruitzicht

Straks kan ik weer gewoon mijn eigen leven leiden, een prachtig vooruitzicht Straks kan ik weer gewoon mijn eigen leven leiden, een prachtig vooruitzicht Gewoon leven Een gewoon leven leiden. Dat is niet altijd zo makkelijk als het klinkt. Fonteynenburg ondersteunt en begeleidt

Nadere informatie

Inspectierapport Roots Startgroep (KDV) Brahmslaan BW DELFT

Inspectierapport Roots Startgroep (KDV) Brahmslaan BW DELFT Inspectierapport Roots Startgroep (KDV) Brahmslaan 42 2625BW DELFT Toezichthouder: GGD Zuid-Holland West Datum inspectiebezoek: 25-03-2013 In opdracht van gemeente: DELFT Inhoudsopgave Inleiding...3 Algemene

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Siemburg (KDV) Graaf Engelbrechtstraat 14 4756AR KRUISLAND

Inspectierapport KDV Siemburg (KDV) Graaf Engelbrechtstraat 14 4756AR KRUISLAND Inspectierapport KDV Siemburg (KDV) Graaf Engelbrechtstraat 14 4756AR KRUISLAND Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: STEENBERGEN Datum inspectiebezoek: 03-12-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Taken in de gemeenschappelijk regeling GGD Zaanstreek-Waterland

Taken in de gemeenschappelijk regeling GGD Zaanstreek-Waterland Taken in de gemeenschappelijk regeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De 3 3. Een gemeenschappelijke regeling 3 4. Bekostiging van de 4 5. 4 6. De GGD in cijfers 9 2 De gemeenschappelijke regeling 1.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. 2060705800 en 2060705720

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. 2060705800 en 2060705720 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid mevrouw G. v.d. Biggelaar inzake kinderopvang

Raadsvragen van het raadslid mevrouw G. v.d. Biggelaar inzake kinderopvang gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsnummer 05.RI4OI.OOI lnboeknummer osbstoaxzx Beslisdatum B&W xx oktober zoos Dossiernummer S4x.zSx Raadsvragen van het raadslid mevrouw G. v.d. Biggelaar

Nadere informatie

Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387

Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387 Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Geldrop-Mierlo

Nadere informatie

Inspectierapport Het Baken (KDV) Johan van Oldenbarneveltstraat BB HARLINGEN Registratienummer

Inspectierapport Het Baken (KDV) Johan van Oldenbarneveltstraat BB HARLINGEN Registratienummer Inspectierapport Het Baken (KDV) Johan van Oldenbarneveltstraat 4 8862 BB HARLINGEN Registratienummer 203193258 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Harlingen Datum inspectie: 08-11-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Dolfijn (KDV) Zwanensingel 3 6883GE VELP GLD Registratienummer 742162801

Inspectierapport Dolfijn (KDV) Zwanensingel 3 6883GE VELP GLD Registratienummer 742162801 Inspectierapport Dolfijn (KDV) Zwanensingel 3 6883GE VELP GLD Registratienummer 742162801 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Rheden Datum inspectie:

Nadere informatie

Handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang 2015. Volksgezondheid

Handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang 2015. Volksgezondheid Volksgezondheid November 2014 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse 4 3. Toezicht en handhaving 2015: prioriteiten 6-2 - 1. Inleiding In 2009 is het programmatisch handhaven ingevoerd in Utrecht. Dit

Nadere informatie

Onderwerp Jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Woudrichem 2015

Onderwerp Jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Woudrichem 2015 RAADSINFORMATIEBRIEF Brief van het college aan de raad Onderwerp Jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Woudrichem 2015 Geachte leden van de raad, Inleiding Het college heeft in zijn

Nadere informatie

Inspectierapport L.J. ter Heide t.h.o.d.n. thuis-in-opvang.nl Drenthe (GOB) van Echtenstraat 96 7902ER HOOGEVEEN Registratienummer 195998261

Inspectierapport L.J. ter Heide t.h.o.d.n. thuis-in-opvang.nl Drenthe (GOB) van Echtenstraat 96 7902ER HOOGEVEEN Registratienummer 195998261 Inspectierapport L.J. ter Heide t.h.o.d.n. thuis-in-opvang.nl Drenthe (GOB) van Echtenstraat 96 7902ER HOOGEVEEN Registratienummer 195998261 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Hoogeveen

Nadere informatie

Inspectierapport Trikkert (BSO) Koers 39 1276GP HUIZEN. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport Trikkert (BSO) Koers 39 1276GP HUIZEN. Dit is een publicatie van: Inspectierapport Trikkert (BSO) Koers 39 1276GP HUIZEN Dit is een publicatie van: 13.0008636 Inspectierapport Trikkert (BSO) Koers 39 1276GP HUIZEN Toezichthouder: GGD Gooi & Vechtstreek In opdracht van

Nadere informatie