Az Damiaan. Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie. ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014-2015. Az Damiaan. Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie. ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE"

Transcriptie

1 Az Damiaan Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE

2 Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom op onze zorgeenheid. De disciplines die bij ons aan bod komen zijn pneumologie en medische oncologie. Met deze introductiemap willen we jullie een beeld trachten te schetsen van de meest voorkomende pathologieën, de werking van onze dienst en van de dienst als stageplaats. We zijn een enthousiaste groep die open staat voor studenten. Je wordt voor een korte tijd lid van ons team, waar je zeker je inbreng zult mogen doen en waar je de nodige begeleiding zult krijgen. Veel succes!

3 ALGEMENE GEGEVENS HOOFDVERPLEEGKUNDIGE Els Vandewalle 059/ SPECIALISME Pneumologie Medische oncologie ARTSEN De artsen verbonden aan deze verpleegeenheid zijn gespecialiseerd in inwendige ziekten: Dr. Desmet: pneumologie Dr. Simpelaere: pneumologie Dr. D hondt: medische oncologie Dr. Spoormans: medische oncologie VERPLEEGKUNDIG TEAM Het verpleegkundig team bestaat uit een groep verpleegkundigen waaronder drie stagementoren, namelijk Charlotte Piron, Delphine Pieters en Kevin Devos. Sinds juni 2010 werkt de dienst ook met zorgkundigen. Naast de hoofdverpleegkundige, de verpleegkundigen en de zorgkundigen zijn er ook nog twee afdelingsassistenten werkzaam die instaan voor patiëntenvervoer, maaltijdbedeling en tal van administratieve taken. Onmisbaar voor ons team en de zorg voor onze patiënten zijn ook de samenwerking met de kinesitherapeut, de psychologe, de sociaal assistente en uiteraard het onderhoudspersoneel. AANTAL BEDDEN 30 bedden BEZOEKUREN uur

4 PATHOLOGIEËN PNEUMOLOGISCHE PROBLEMEN Astma Bronchitis - pleuritis - pneumonie COPD Controle van zuurstofnood (saturatiemeting) Emfyseem Longembolie Longoedeem Longtumor Pneumothorax Respiratoire insufficiëntie TBC OPNAME TER OBSERVATIE Voor onder andere koorts, moeheid, vermagering, saturatiedaling, verminderde eetlust. ONCOLOGISCHE PROBLEMEN Diverse oncologische pathologieën BEHANDELINGEN PNEUMOLOGISCHE PROBLEMEN Aerosoltherapie Zuurstoftherapie Plaatsen van thoraxdrain met/zonder suctie Diverse onderzoeken (bv. bronchoscopie) Pleurapunctie: zowel evacuerend als diagnostisch Isolatie en toediening van tuberculostatica (TBC) Ontstolling (longembolen) a.d.h.v bloedverdunners (bv. marevan, marcoumar en op punt-stelling hiervan) Revalidatie van respiratoir insufficiënte patiënten ONCOLOGISCHE PROBLEMEN Observatie en behandeling (chemotherapie/radiotherapie) Revalidatie Zorg voor palliatieve en terminale patiënt

5 KENMERKEN VAN PATIËNTENPOPULATIE De patiëntenpopulatie is voor het overgrote deel matig tot sterk hulpbehoevend wat betreft de verpleegkundige basiszorgen. Alternatieve mogelijkheden tot voedselinname, preventie van decubitus en pijnbeleid zijn grote aandachtspunten. In de visie van totaalzorg, gaat de aandacht, naast de fysieke zorg ook voor een groot deel naar begeleiding, informatie en opvang van de patiënten en hun naasten. MEEST VOORKOMENDE VERPLEEGACTIVITEITEN Verpleegkundige basiszorgen: hygiëne, mobiliteit, uitscheiding, voeding Comfortzorg in acute, palliatieve en terminale setting Decubituspreventie Bloedafnames Medicatietoedieningen per os, subcutaan, intraveneus Parameters nemen, zowel vitale als fysische Zorg aan perifere infusen en centrale katheters Zorg aan poortkatheter Grondige observatie en gerichte rapportage (mondeling en schriftelijk) Vochtbalansen opstarten en afsluiten Informeren en begeleiden van patiënten SPECIFIEK VOOR ZE 230 Voorbereiding en nazorg bij diverse onderzoeken Zorgen aan thoraxdrains Zorgen aan tracheostomie Verwijderen van secreties via (niet)-steriele aspiratie Zuurstoftherapie Pleuratalkage Assistentie bij het uitvoeren van een pleurapunctie (evacuerend of diagnostisch) Patiëntenvoorlichting betreffende het gebruik van puffs/aerosols Assistentie bij het verwijderen van een thoraxdrain Installeren van telemetrie/saturatiemeter bij de patiënt Opstarten van verschillende drips of spuitaandrijvers (bv. Cordaronedrip, Corvatondrip, Burinexdrip )

6 OVERLEGSTRUCTUREN OP ZE 230 OP DIENSTNIVEAU Patiëntenoverdracht 3x/dag Dienstnota s Procedures en standing orders Dienstvergaderingen 4 x/jaar Bijscholing door artsen of firma s OP ZIEKENHUISNIVEAU Geregeld overleg met zorgmanager (Dejaegher Bart) Vergadering hoofdverpleegkundigen Vergaderingen directie en diensthoofden MET ARTSEN Dagelijkse dokterstoer voor elke specialiteit. MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG Op regelmatige basis met: Opnamecoördinator Kinesitherapeut: mobilisatie- en ademhalingskiné Psycholoog Sociale dienst voor hulp in de thuiszorg, nood aan plaatsing of revalidatie Geriatrische liaisonverpleegkundige Diëtisten PST (Palliatief Support Team) Psychologen (afnemen van MMSE) Ergotherapeuten voor observatie van patiënten en eventuele thuisinterventie Overleg met het nutritieteam Overleg met de pastoraal werker Onderhoudspersoneel vnl. betreffende vrij te komen kamers

7 VERPLEEGKUNDIGE DAGINDELING OP ZE 230 UUR TAKEN uur - Overdracht nachtdienst naar vroegdienst; door iedereen bij te wonen. - Werkverdeling navragen - Bloedafnames - Controle en ronddelen orale medicatie (door verpleegkundige). - Controle glucosedagprofiel (vingerprik) via capillaire weg (door verpleegkundige en/of student - verpleegkundige). - Toedienen van insuline en intraveneuze medicatie (door verpleegkundige). - Hygiënische zorgen door zorgkundigen en student verpleegkundigen) uur - Opdienen ontbijt. De patiënt goed installeren om ontbijt te nemen. Aandacht voor nuchtere patiënten en neurologische aandoening (vb:cva) - Eventueel de patiënt helpen met eten toedienen. - Aandacht voor medicatie-inname uur - Patiëntenoverdracht (volgens module aan de hoofdverpleegkundige) uur - Ontbijt afdienen: patiënten comfortabel installeren - Patiëntenvervoer, hoofdzakelijk naar de dienst radiologie of consultaties (cf. voorschrift). - Hygiënische zorgen(cf. patiëntentoewijzing) door verpleegkundigen, zorgkundigen en student - verpleegkundigen. - Parametercontrole: bloeddrukcontrole, temperatuur, pols en schriftelijke rapportage, patiënt wegen. - Verzorgingskarretjes reinigen en aanvullen. - Utility opruimen uur - Medicatie controleren en ronddelen voor s middags door de verpleegkundige. - Patiënten vervoeren naar de aanvragende arts of voor radiologisch onderzoek. - Glycemiecontrole en waar nodig insuline toedienen. - Patiënten de gelegenheid geven tot toiletgebruik of bedpan aanbieden. - Patiënten comfortabel installeren voor middagmaal uur - Middagmaal opdienen, afhankelijke patiënten hulp bieden. - Aandacht voor de inname van de medicatie. - Aandacht voor nuchtere patiënten uur - Afdienen middagmaal. - Zorgen voor comfort patiënt: toilet, bedpangebruik, verversen incontinente patiënten, bel, drinken binnen handbereik plaatsen, goede houding geven,... - Aandacht voor onrusthekkens. - Controle vitale parameters (cf. voorschrift). - Middagrust voor de patiënten. - Toedienen medicatie (cf. voorschrift) uur - Patiëntenbespreking + vervoer van patiënten voor onderzoek (cf. voorschrift) volgens toegewezen patiënten. - Aanvullen materiaal. - Nazorg kamer en bed na ontslag patiënt.

8 14.00 uur Opdienen koffie + eventueel hulp bieden uur Afdienen koffie uur - Werkverdeling raadplegen. - Patiënten verfrissen, drukpunten controleren, incontinente patiënten verversen en intiem toilet toedienen. Aandacht besteden aan nazorg. Patiënten installeren in zetel/bed. - Medicatie volgens voorschrift toedienen (door de verpleegkundige) + controle vitale parameters (cf. voorschrift). - Zorgen aan bed na ontslag van de patiënt. - Gelegenheid tot haarwassing of toedienen van voetbaden in samenspraak met de verantwoordelijke. - Medicatie ronddelen door de avonddiensten. - Klaarmaken verzorgingskar voor de avondtoer uur - Medicatie + aërosols, evt. IV medicatie controleren en toedienen uur - Glycemiecontrole en toediening van insuline - Patiënten installeren voor avondmaal. - Geleverde medicatie opbergen uur - Opdienen van avondmaal + hulpbehoevende patiënten helpen Afdienen avondmaal uur - Patiënten comfortabel installeren uur - Toedienen avondmedicatie. - Aandacht voor comfort en accommodatie van de patiënt, bedpan en toiletgebruik, controle vitale parameters (cf. voorschrift). - Controle drukpunten, incontinente patiënten verversen. Goede positionering van de patiënt voor de nacht. - Glas water en beloproepsysteem binnen handbereik van de patiënt. - Aandacht voor orde en netheid bij het verlaten van de kamer uur Patiëntenoverdracht uur Begin nachtrust voor de patiënten

9 ZORGMODEL Op ZE 230 wordt er patiëntgericht verzorgd in twee teams: het eerste team verzorgt de patiënten aan de rechterzijde (K 2302 tot 2316) en het tweede team verzorgt de patiënten aan de linkerzijde (K ). Beide teams bestaan uit twee verpleegkundigen of verpleegkundige en zorgkundige plus student-verpleegkundigen. De teams zijn verantwoordelijk voor een 14-tal patiënten en dragen de verantwoordelijkheid voor de totaalzorg: verpleegkundige diagnoses stellen en hierbij de gewenste interventies uitvoeren, medicatietoediening, schriftelijke als mondelinge rapportage De patiënten worden aan de teams toegewezen door de afdelingsverantwoordelijke waarbij rekening wordt gehouden met de individuele bekwaamheid van de verpleegkundigen en de zorgzwaarte van de patiënten. De volledige verantwoordelijkheid voor de verpleegkundige zorgverlening kan de verpleegkundige op zich nemen indien deze is ingewerkt op de afdeling. De student(e)-verpleegkundige zal echter nooit geheel de verantwoordelijkheid voor de patiëntenzorg kunnen opnemen. Om die reden krijgt de student(e)-verpleegkundige onder directe begeleiding van een verpleegkundige of teamleider patiënten toegewezen of zorgtaken gedelegeerd. SAMENWERKING MET ANDERE DISCIPLINES Medische beeldvorming Laboratorium Dieetkeuken Sociale dienst Pastorale dienst Kinesitherapie en ergotherapie De onderhoudsploeg Consultatie (spirometrie - cyclo ergo - echocardio EEG -..) PST Geriatrische Liasonverpleegkundige Psychologen Onderhoudsploeg Apotheek Mortuarium Opnamecoördinatoren Spoedgevallen Nucleaire Geneeskunde

10 VEEL VOORKOMENDE TERMEN EN AFKORTINGEN LFO: longfunctieonderzoek (ook wel spirometrie genoemd) DNR: Do Not Reanimate VS: verblijfssonde MS: maagsonde DVT: diepe veneuze trombose ECG: electrocardiogram EEG: electro-encefalogram COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease BN: bloedafname AP: arteriepunctie (een slagaderlijke punctie waarbij het O2 als het CO2 gehalte in het bloed wordt bepaald) BGW: bloedgaswaarden UC/US: urinecultuur en urinesediment MRSA: Methycilline Resistente Staphylococcus Aureus ESBL: Extended Spectrum Bèta Lactamase AAT: Algemene achteruitgang

11 AANDACHT VEILIGHEID EN BEPERKEN RISICO S Risicogroep Personeel Verplegend personeel Kinesitherapeuten Afdelingsassistenten Onderhoudspersoneel Aard van risico Preventiemaatregelen Niet toegelaten Kans op blootstelling aan grote hoeveelheden microbiële agentia Risico op tillen van lasten of belastende houding Kans op blootstelling aan cytostatica Standaardvoorzorgsmaatreg elen naleven (zie intranet). Ergonomische regels respecteren, aanwezige hulpmiddelen benutten (intranet). Geneeskundig attest kunnen voorleggen dat hij/zij voldoet. Gebruik van blauwe handschoenen en noodbox indien accidenteel spatten Zwangere studenten Heb je vragen of suggesties m.b.t. deze introductiebrochure, aarzel dan niet contact te nemen met de cel begeleiding en retentie van Az Damiaan

Afdeling 11 MCH Antoniushove

Afdeling 11 MCH Antoniushove Afdeling 11 MCH Antoniushove Interne geneeskunde Longgeneeskunde Informatie voor patiënten F1013-1580 juni 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid

Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid INFORMATIE VOOR VRIJWILLIGERS INHOUDSTAFEL Vrijwilligers, een onmisbare schakel 3 1. Wat is palliatieve zorg? 4 2.

Nadere informatie

Welkom op IBE. Wel en Stroom

Welkom op IBE. Wel en Stroom Welkom op IBE Wel en Stroom Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

Opname voor de oogarts op de Behandelafdeling of Kortverblijfafdeling

Opname voor de oogarts op de Behandelafdeling of Kortverblijfafdeling Opname voor de oogarts op de Behandelafdeling of Kortverblijfafdeling Belangrijk voor als u algehele verdoving krijgt Voor deze behandeling, ingreep of onderzoek dient u nuchter te blijven; dit betekent

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24 1/24 Neurologie Na een beroerte Informatie voor patiënten en hun naasten 2/24 Eigendom van: Notities 3/24 Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel 1 Informatie over een beroerte Wat is een beroerte 6 Anatomie van

Nadere informatie

MRSA. Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten?

MRSA. Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten? MRSA Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten? 2 Wat is MRSA? MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Stafylokokken zijn bacteriën

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)...

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst'

Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst' Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst' verplegen verzorgen vp 1e niv. Verpleegkundige 2e niveau verzorgende helpende 5 4 3 2 individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Competentieprofiel 2012

Competentieprofiel 2012 Competentieprofiel 01 Verpleegkunde Versie: 1 Status: vastgesteld Datum: juni 01 Competentie profiel algemeen Competentieprofiel van het beroep HBO- Verpleegkundige ROLLEN DOMEINEN DOMEINSPECIFICATIES

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie

Adviezen voor thuis na hartoperatie

Adviezen voor thuis na hartoperatie CARDIOLOGIE/HART-LONG CHIRURGIE Adviezen voor thuis na hartoperatie ADVIES Inhoudsopgave Inleiding 3 Naar huis 4 Ontslaggesprek 4 Papieren bij ontslag 4 Poliklinische controle 4 Revalideren 5 De eerste

Nadere informatie

NIERDONATIE BIJ LEVEN. Informatie voor mensen die overwegen een nier af te staan

NIERDONATIE BIJ LEVEN. Informatie voor mensen die overwegen een nier af te staan NIERDONATIE BIJ LEVEN Informatie voor mensen die overwegen een nier af te staan NIERDONATIE BIJ LEVEN Informatie voor mensen die overwegen een nier af te staan Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 4 Nieren

Nadere informatie

Aanbevelingen inzake therapie door middel van radionucliden onder niet-ingekapselde vorm

Aanbevelingen inzake therapie door middel van radionucliden onder niet-ingekapselde vorm FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Hoge Gezondheidsraad Zelfbestuursstraat 4 B-1070 BRUSSEL Aanbevelingen inzake therapie door middel van radionucliden onder niet-ingekapselde

Nadere informatie

PATIËNTENINFO. U ondergaat een niertransplantatie. Nefrologie-hypertensie

PATIËNTENINFO. U ondergaat een niertransplantatie. Nefrologie-hypertensie PATIËNTENINFO U ondergaat een niertransplantatie Nefrologie-hypertensie Inhoud Inleiding... 4 Belangrijk te weten Wanneer is een donornier beschikbaar?... 6 Weefselgroepen en afstoting... 8 Eurotransplant...

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

Welkom op de Dagkliniek Geriatrie

Welkom op de Dagkliniek Geriatrie Welkom op de Dagkliniek Geriatrie Albert Schweitzer ziekenhuis oktober 2014 pavo 0952 Inleiding U heeft een afspraak op de Dagkliniek Geriatrie van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op

Nadere informatie

Voor wie is deze brochure? Inhoud

Voor wie is deze brochure? Inhoud Pijn bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is pijn? 4 Pijndiagnose 8 Behandeling van pijn 10 Andere methoden 19 Omgaan met pijn 22 Wat u zelf kunt doen 24 Wilt u meer informatie? 26 Voor wie

Nadere informatie

Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt. Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk

Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt. Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk U kunt als huisarts, samen met uw team, veel betekenen voor een mantelzorger! 4 Stille zorgers 5 Wat levert

Nadere informatie

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera Taken en vera ntwoo rdelijk heden Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoogspecialist Kamer Gezondheidszorgpsycholoog College Specialismen

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie