studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel"

Transcriptie

1 i studenteninformatie Heelkunde 2B2 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel

2

3 Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen en zeilen op de dienst, uitleg over pathologie, onderzoeken en behandelingen. We hopen dat je je vlug thuis voelt bij ons. We verzekeren onze goede wil en samenwerking om van jouw stage een leerrijk moment te maken. Vergeet echter onze belangrijkste doelstelling niet: een kwaliteitsvolle, professionele en patiëntgerichte zorg verzekeren aan de zieken. Tijdens deze stage maak je steeds deel uit van ons team en vragen we jouw hulp om onze doelstelling te realiseren. Deze brochure kwam tot stand door toedoen van enkele toegewijde medewerkers die het tot hun opdracht rekenen om jullie op een professionele wijze te begeleiden. Wij wensen je alvast een leerrijke stage waar je met veel voldoening op kan terugblikken. Verpleegkundig team Mentoren: Ann Willems, Linda Crick, Miranda Bonte Hoofdverpleegkundige: Kathy De Geest 3

4

5 Inhoud 1 Voorstelling van afdeling:algemene gegevens Verwachtingen ten aanzien van studenten Verpleegkundige dagindeling op de verpleegeenheid Meest voorkomende verpleegkundige technieken/ inloopplan Pathologieën, onderzoeken en behandelingen in een overzichtstabel Procedures Mentorschap op de afdeling: de 5 krachtlijnen van mentorschap

6 1 Voorstelling van de afdeling: algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Mentoren: Telefoon: Specialismen: Kathy De Geest Ann Willems Linda Crick Miranda Bonte (verpleegpost) (hoofdverpleegkundige) Geriatrie Aantal bedden: 28 Bezoekuren: uur 6

7 2 Verwachtingen ten aanzien van studenten 2.1 Wat wij verwachten van een student Haalbare en aangepaste leerdoelstellingen. Een ingevulde feedbackkaart. Een ingevulde studentenenquête op het einde van de stage (voor de eindevaluatie). Vriendelijkheid, stiptheid, inzet, initiatiefname, motivatie en enthousiasme. Respect voor privacy en beroepsgeheim. Medewerking aan een goede sfeer op de afdeling. Bij ziekte: steeds de afdeling zo spoedig mogelijk verwittigen of voor de aanvang van de dienst (dag en nacht bellen mag). Studenten moeten bij aanvang van hun stage een medisch onderzoek doorlopen hebben. Dit attest dient op de eerste stagedag afgegeven te worden. 2.2 Wat een student van ons kan verwachten opvang op de eerste stagedag door de hoofdverpleegkundige of mentor. bekijken van de leerdoelen + evt aanpassen op de eerste stagedag. ingevulde feedback, na aanbieden door de student. uurregeling gekoppeld, indien haalbaar, aan een mentor. kennismaking met de werking van het multidisciplinair team. ruimte voor vragen, bedenkingen, en opmerkingen. ondersteuning bij het uitwerken van de stageopdracht. mogelijkheid tot inzage van het medisch dossier, intranet. (procedures), in onderlinge afspraak met mentor, het verkrijgen van informatiebrochures. 7

8 bijwonen van onderzoeken op vraag van de student. mogelijkheid tot het inoefenen van aangeleerde technieken. bijwonen van overdrachten en patiëntenbespreking. 3 Verpleegkundige dagindeling op de verpleegeenheid uur: Patiëntenoverdracht van nacht- naar vroegdienst uur: Controle medicatie + bedeling door vpk (+ met indien haalbaar qua bezetting kan een 3e jaar meehelpen). Ontbijt opdienen en hulp bieden aan ptn + beloproepen beantwoorden uur: Patiëntenoverdracht naar hvpk en dagdiensten & andere disciplines uur: Ochtendverzorging, beddenopschik, controle parameters, en de opgelegde dagtaak van de arts uur: Medicatiebedeling, glycemiecontrole, opdienen middagmaal + hulp bieden aan patiënten bij het eten uur: Vroegdiensten nemen middagpauze uur: Dagdiensten nemen middagpauze. Vroegdiensten installeren patiënten voor de middagrust + toedienen aërosols uur: Patiëntenoverdracht van vroeg- naar laatdienst uur: Controle medicatie + bedeling door vpk (+ met indien haalbaar qua bezetting kan een 3e jaar meehelpen). Parametercontrole uitvoeren + noteren. Koffie opdienen + hulp bieden. 8

9 Voorbereiden ontslagen, opnames uitwerken, beloproepen beantwoorden uur: vroegdienst ten einde uur: namiddagverzorging: - Patiënt goed installeren. - Hulp bij toiletbezoek + verversen incontinentiemateriaal. - Draagdoeken goed plaatsen. - Aërosol toedienen. - Opgelegde dagtaak van de arts uitvoeren. - Algemene opschik van de kamer uur: Glycemiecontrole + medicatiebedeling. Avondmaal opdienen + hulp bieden bij het eten en afruimen uur: Geleverde apotheek, in persoonlijk medicatiebakje plaatsen. Beloproepen beantwoorden uur: Avondverzorging: - Extra parametercontrole + medicatiebedeling. - Patiënt in bed helpen. - Toiletbezoek + verversen incontinentiemateriaal. - Draagdoeken goed plaatsen. - Patiënt goed installeren voor de nacht, drinken en bel binnen handbereik. - Opschik van de kamer uur: Patiëntenoverdracht van laat- naar nachtdienst uur: Laatdienst ten einde. 9

10 4 Meest voorkomende verpleegkundige technieken / inloopplan 4.1 Basiszorg Toediening en hulp bij hygiënische zorgen bij patiënten + aandacht bij specifieke zorgen als voorbereiding op een onderzoek of behandeling. Hulp bij mobiliteit + evt het aanbieden van hulpmiddelen. Hulp bij uitscheiding. Hulp bij voeding, bij patiënten met of zonder slikprobleem behalve FANNY slikadvies!!!! = enkel hulp door verpleegkundigen en logopedie. 4.2 Behandelingen Ademhalingsstelsel Zuurstoftoediening. Aërosoltherapie. Luchtwegaspiratie + drainage. IPV = uitgevoerd door kiné Bloedsomloopstelsel Plaatsen van een perifeer infuus. Toedienen van intraveneuze medicatie. Toedienen van transfusie. Aanbrengen van dauerbinden of TED kousen. Verwijderen van een centraal infuus Spijsverteringsstelsel Manuele verwijdering van faecalomen. Diverse soorten lavementen toedienen. Plaatsen rectale sonde. Zorg rond maag en PEG sonde + toedienen van voeding. 10

11 4.2.4 Urogenitaal stelsel Zorg rond blaassondage en cystofix. Blaasinstillatie. Opmeten van residu dmv bladderscan Huid en zintuigen Wondzorg. Verzorging van stoma, wieken, drains. Zorg rond gehoorapparaten Metabolisme In evenwicht houden van de vochtbalans Voedsel en vochttoediening Enterale vocht- en vochttoediening. Parenterale voeding Mobiliteit De patiënt in een functionele houding brengen met technische hulpmiddelen en het toezicht hierop Medicamenteuze toediening Voorbereiding en toediening van medicatie via de volgende toegangswegen: - Oraal. - Rectaal. - Vaginaal. - Subcutaan. - Intramusculair. - Intraveneus. - Via de luchtweg. - Via gastro-intestinale katheter. - Oogindruppeling. - Oorindruppeling. 11

12 Hygiëne Specifieke hygiënische zorg als voorbereiding op een onderzoek of behandeling. Hygiënische zorg bij patiënten met ADL-dysfunctie Fysieke beveiliging Vervoer van patiënten die een bestendig toezicht nodig hebben. Maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels: fixatiemiddel / isolatie / beveiliging / toezicht. Maatregelen ter preventie van infecties. Maatregelen ter preventie van decubitusletsel. 12

13 5 Pathologieën, onderzoeken en behandelingen in een overzichtstabel Pathologieën Behandelingen Onderzoeken Anemie Bloedtransfusie Standaard: bloedonderzoek CVA, TIA, herseninfarct Revalidatie, antitrombolytica EKG, urinecultuur, RX thorax Depressie, algemene Antidepressiva, ADL-training, en echo abdomen achteruitgang, dementie revalidatie Onderzoeken afh. pathologie Pneumonie IV medicatie CT hersenen, gastroscopie, Urineweginfectie Medicatie coloscopie, EMG, EEG, botscan, Vallen bij bejaarden Afhankelijk van de oorzaak longperfusiescan, Diabetes maagevacuatietest, lumbale- Chronische wonden sternale- en escitespunctie, logopedische onderzoeken,... 6 Procedures Er zijn heel wat verpleegkundige procedures uitgewerkt om de uniformiteit en zorgkwaliteit te garanderen. Je vindt ze terug op intranet onder de rubriek verpleegkundigparamedisch departement\procedures. Vraag hulp aan een verpleegkundige als je opzoekingen wilt doen! 13

14 7 Mentorschap op de afdeling: de 5 krachtlijnen van het mentorschap Binnen het verpleegkundig-paramedisch departement heeft de Werkgroep Mentorschap Beleidslijnen een visie over mentorschap uitgeschreven. Deze visie kan worden samengevat in 5 krachtlijnen. De mentor is een aanspreekpunt, contactpersoon voor de student op de eenheid; Iedere verpleegkundige wordt beschouwd te kunnen functioneren als begeleidende verpleegkundige voor de student verpleegkunde; De taak van de hoofdverpleegkundige in studentenbegeleiding wordt beperkt tot het uitwerken van een organisatorisch kader; De student is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces, de verpleegeenheid is medeverantwoordelijk voor het creëren van een boeiende leeromgeving; De stagebegeleider en het opleidingsinstituut participeren daadwerkelijk in het mentorschapproject. De volledig uitgewerkte visietekst kan je terugvinden op intranet. 14

15

16 Juli AZ Maria Middelares vzw en haar artsen hebben deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Maria Middelares, haar personeel en haar artsen hiervoor niet aansprakelijk. Tel campus Maria Middelares: Kortrijksesteenweg Gent campus Sint-Jozef: Kliniekstraat Gentbrugge

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN Ziekenhuis Oost - Limburg Campus Sint Jan INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN Abdominale en algemene heelkunde GV4 Versie Januari 2013 2 Inhoudstabel Voorwoord 1. Voorstelling van de verpleegeenheid 3 1.1

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling....

Nadere informatie

2014-2015. Az Damiaan. Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie. ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE

2014-2015. Az Damiaan. Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie. ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE 2014-2015 Az Damiaan Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom op onze

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten

Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten az groeninge Kortrijk Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten EPSI (Eenheid Psychiatrische Spoedinterventie) Campus Vercruysselaan 5 Versie juli 2012 Inhoudstafel Welkom... 3 1. Voorstelling

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Inwendige 3 Neurologie. Straat 14

Infobrochure voor studenten. Inwendige 3 Neurologie. Straat 14 Infobrochure voor studenten Inwendige 3 Neurologie Straat 14 Infobrochure inwendige 3 straat 14 2 INHOUD INHOUD...2 ALGEMENE GEGEVENS...4 Globale omschrijving van de afdeling:...4 Functies:...4 GRONDPLAN...5

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Sp - Neurologie. Straat 123

Infobrochure voor studenten. Sp - Neurologie. Straat 123 Infobrochure voor studenten Sp - Neurologie Straat 123 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS 4 Globale omschrijving van de afdeling 4 Functies: 4 GRONDPLAN 5 PROFIEL VAN DE AFDELING 6 Medische pathologieën,

Nadere informatie

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord Infobrochure Acute Zorg 2 2015-2016 1 Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten

Nadere informatie

INFO VOOR STAGIAIRS RISICOANALYSE

INFO VOOR STAGIAIRS RISICOANALYSE VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth Tieltsesteenweg 25 9900 Eeklo INFO VOOR STAGIAIRS RISICOANALYSE www.wzcsint-elisabeth.be zorgsaam@stelisabeth.zkj.be Tel. 09/376.08.11

Nadere informatie

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Studentenbrochure Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Vandemoortele Hilde Mervilde Evi Thomas Bart De Keyser Tom Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten wij steeds beter te worden door

Nadere informatie

Afdeling Orthopedie. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Afdeling Orthopedie. Ziekenhuis Gelderse Vallei Afdeling Orthopedie Ziekenhuis Gelderse Vallei Het team van C2 afdeling Orthopedie heet u van harte welkom. Wij streven naar goede kwaliteit van zorg, patiëntgerichtheid en professionaliteit. Duidelijke

Nadere informatie

Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst

Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst 1-07-2015 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Spoedgevallendienst 1 Beste student Het team van de spoedgevallendienst heet je van harte welkom.

Nadere informatie

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE Woord vooraf Eerst en vooral willen we alle studenten welkom heten op onze zorgeenheid.via deze introductiebrochure hopen we dat je inzicht krijgt in onze dagelijkse afdelingswerking.

Nadere informatie

Uw familielid op intensieve zorg. Informatiebrochure patiënten

Uw familielid op intensieve zorg. Informatiebrochure patiënten Uw familielid op intensieve zorg Informatiebrochure patiënten 1. De dienst intensieve zorg...4 2. Bezoek...5 2.1 Bezoekuren...5 2.2 Aandachtspunten bij het bezoek...6 2.3 Verloop van een bezoek...7 2.4

Nadere informatie

Infobrochure. Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke. Juni 2012

Infobrochure. Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke. Juni 2012 Infobrochure Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke Juni 2012 Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke Rustoordlaan 3 3010 Kessel-Lo Tel. 016 55 55 11 wzc.tervlierbeke@ocmw-leuven.be www.ocmw-leuven.be Algemene infobrochure

Nadere informatie

Leidraad voor implementatie van palliatieve zorg in woonzorgcentra

Leidraad voor implementatie van palliatieve zorg in woonzorgcentra Leidraad voor implementatie van palliatieve zorg in woonzorgcentra Auteurs: Kurt Stabel, Annemie Verstraete, Senne Mullie, Paul Vanden Berghe, leden van de werkgroep RVT-ROB Jan De Lepeleire, Nele Van

Nadere informatie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie Ingreep of onderzoek onder anesthesie Mevrouw, Mijnheer, Binnenkort wordt u bij ons opgenomen*. In deze brochure vindt u belangrijke aanvullende informatie. Om uw opname vlot te laten verlopen vragen we

Nadere informatie

Afdeling 11 MCH Antoniushove

Afdeling 11 MCH Antoniushove Afdeling 11 MCH Antoniushove Interne geneeskunde Longgeneeskunde Informatie voor patiënten F1013-1580 juni 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Inleiding blz. 3. Dementie blz. 4 Wat houdt dementie in blz. 4 Fasen van dementie blz. 4

Inleiding blz. 3. Dementie blz. 4 Wat houdt dementie in blz. 4 Fasen van dementie blz. 4 LEEFGROEP VOOR BIJZONDERE BEGELEIDING INHOUD Inleiding blz. 3 Dementie blz. 4 Wat houdt dementie in blz. 4 Fasen van dementie blz. 4 Verloop van een opname in onze voorziening blz. 7 Wat er vooraf gaat

Nadere informatie

Welkom op afdeling longziekten B22

Welkom op afdeling longziekten B22 Welkom op afdeling longziekten B22 Uw verblijf op afdeling B22 Verpleegafdeling B22 is een afdeling waar patiënten verblijven met een aandoening aan de longen en luchtwegen en daarvoor behandeld worden.

Nadere informatie

Het model de aantrekkelijke instelling

Het model de aantrekkelijke instelling Het model de aantrekkelijke instelling De aantrekkelijke instelling wordt gedefinieerd volgens drie gemeenschappelijke krachtlijnen: een gemeenschappelijke opdrachtverklaring die gedeeld wordt door de

Nadere informatie

Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid

Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid INFORMATIE VOOR VRIJWILLIGERS INHOUDSTAFEL Vrijwilligers, een onmisbare schakel 3 1. Wat is palliatieve zorg? 4 2.

Nadere informatie

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis verantw. uitg. Gui Rusch, Andreas Vesaliuslaan 39,2980 Zoersel Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Algemene onthaalbrochure binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios Opleidingen Wat is Metis competentiecentrum? Metis competentiecentrum is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel.: 03 380 30 11 e-mail: pzbethanienhuis@emmaus.be website: www.pzbethanienhuis.be

Nadere informatie

Situering AZ Monica. CA en CD. 477 bedden. +/- 1200 medewerkers. 180 artsen. 24 verblijfsafd.

Situering AZ Monica. CA en CD. 477 bedden. +/- 1200 medewerkers. 180 artsen. 24 verblijfsafd. Situering AZ Monica CA en CD 477 bedden +/- 1200 medewerkers 180 artsen 24 verblijfsafd. MOTOR VAN VERANDERING Visitatierapport Cultuurmeting Uitstroom van medewerkers/ ziekteverzuim Patiënten tevredenheid

Nadere informatie

Welkom op de Dagkliniek Geriatrie

Welkom op de Dagkliniek Geriatrie Welkom op de Dagkliniek Geriatrie Albert Schweitzer ziekenhuis oktober 2014 pavo 0952 Inleiding U heeft een afspraak op de Dagkliniek Geriatrie van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie