Onthaalbrochure. Ve 135. Beste student, beste medewerker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onthaalbrochure. Ve 135. Beste student, beste medewerker"

Transcriptie

1 Onthaalbrochure Ve 135 Beste student, beste medewerker Met deze brochure willen we je kort informeren over de werking van de dienst en inzicht geven in de verschillende pathologieën waar je mee geconfronteerd kunt worden. De dienst is afwisselend door de verschillende specialiteiten die er opgenomen worden. Dit zorgt ervoor dat je veel kunt bijleren. We rekenen op een vlotte samenwerking en wensen je een leerrijke stage toe. Veel succes! Wij wensen je alvast veel werkvreugde. Namens het team ve 135 Onthaalbrochure ve 135 1

2 1.Voorstelling van de dienst. Waar vind ik de afdeling? De dienst is gelegen op de 13 de verdieping aan de linkerzijde van het ziekenhuis als je uit de liften stapt. Route: Op de afdeling zijn er 28 bedden beschikbaar. De kamernummering loopt van kamer 1350 tot en met kamer Kamer 1385 en 1386 bevinden zich aan de rechterzijde van de afdeling. Bed één is steeds het bed dichtst bij de deur, bed twee bevindt zich aan het venster. 1.1 Personeelsstructuur Hoofdverpleegkundige: Veerle Goossens Tel: 050/ Mail: Algemeen: Op de verpleegafdeling werken er verder nog verpleegkundigen, vaste nachtverpleegkundigen, zorgkundigen, logistiek assistenten en een secretaresse. Multidisciplinair wordt er vooral samengewerkt met het palliatief support team, kinesisten, diëtisten, logopedisten, psychologen, sociale dienst, expertverpleegkundigen en schoonmaakdienst. Andere diensten waar mee samengewerkt wordt zijn de apotheek, labo, bloedtransfusiedienst, radiologie, operatiekwartier, isotopen, radiotherapie, dagcentra (oncologie en hematologie) en consultaties. Onthaalbrochure ve 135 2

3 1.2 Geneesheren verbonden aan de afdelingen Oncologie & radiotherapie: Dr Bols (diensthoofd) Dr Claes Dr De Cuypere Dr Brouwers Dr Demeestere (diensthoofd) Dr Hutsebaut Dr Meersschout Dr Roels Dr Blyweert Hematologie: Dr Van Droogenbroeck (diensthoofd) Dr Van Hoof Dr Selleslag Dr Lodewyck Mond-, kaak- en aangezicht chirurgie (MKA): Dr Abeloos (diensthoofd) Dr De Ceulaer Dr Lamoral Dr Swennen Dr Neyt Dr Nagy Neus-, keel-, oor chirurgie (NOK): Dr Vauterin (diensthoofd) Dr Dick Dr Lerut Dr Vlaminck Dr Kühweide Dr Speleman Nucleaire geneeskunde: Dr De Geeter (diensthoofd) Dr Van den Eeckhaut Dr Walgraeve Naast de artsen heeft elke specialiteit eigen assistenten die dagelijks instaan voor de hulp aan de patiënten. Onthaalbrochure ve 135 3

4 1.3 Pathologie Patiënten worden om verschillende redenen opgenomen op de verpleegafdeling. Deze redenen zijn verschillend per specialiteit. Het is duidelijk dat iedereen die opgenomen dient te worden in het ziekenhuis, hulp en zorg nodig heeft. Binnen de oncologie worden patiënten opgenomen omwille van: Staging Chemotherapie Radiotherapie Ondersteunende therapie (antibiotica, voeding, ) Palliatieve zorg Binnen de hematologie worden patiënten opgenomen omwille van: Chemotherapie Bloedtransfusies Ondersteunende therapie Palliatieve zorg Binnen de NOK en MKA worden patiënten opgenomen omwille van: Staging Oncologische operaties ter hoogte van het hoofd- halsgebied Ondersteunende therapie Palliatieve zorg 1.4 uurregeling V 6.30u - 13u en 13.45u u (45 pauze) D 8u - 13u en 13.45u u (45 pauze) L 12.30u - 21u (30 pauze) H 7.30u - 12u en 14.30u - 18u (2.30u pauze) W 20.45u u Onthaalbrochure ve 135 4

5 1.5 Dag indeling Op verpleegeenheid 135 wordt er gewerkt met patiëntentoewijzing. Hierbij wordt de gang in 4 delen verdeeld. Elke verpleegkundige is verantwoordelijk voor de totale zorg van zijn deel. Vroegdienst: Overdracht van nachtdienst naar vroegdienst 7u: medicatie delen, temperatuurcontrole, glycemiecontrole en toedienen insuline. Aangevuld met het toedienen van de totaalzorg. Rapportage in het verpleegkundig dossier (elektronisch) Hulp bieden bij opnames Toedienen van transfusies en chemotherapie Materiaal aanvullen en spoelruimte opruimen Medicatie klaarzetten voor de volgende dag 11u: patiëntenronde met toedienen medicatie Tussen 8u en 8.30u is er een patiëntenbespreking in de dienstkamer van de vroegdienst naar de dag verantwoordelijke en de secretaresse. Studenten met vroegdienst worden gevraagd op de gang de beloproepen te beantwoorden. Tussen 12.30u en 13u is er patiëntenbespreking in de dienstkamer van de vroegdienst naar de laatdienst. Studenten met vroeg- en dagdienst worden gevraagd op de gang de beloproepen te beantwoorden en het middagmaal verder af te ruimen. Laatdienst: 14u: patiëntenronde met volledige parametercontrole, verzorging en toedienen van medicatie Toedienen van transfusies en chemotherapie 17u: glycemiecontrole en toedienen insuline 19u: patiëntenronde met verzorging, toedienen van medicatie en eventuele parametercontrole 21u: glycemiecontrole en toedienen insuline Hulp bieden bij opnames Opruimen van de spoelruimte Tussen 20.45u en 21u is er patiëntenbespreking in de dienstkamer van de laatdienst naar de nachtdienst. De nachtdienst staat in voor het toezicht en verzorging van de patiënten tijdens de nacht. Tijdens deze shift worden verschillende patiëntenrondes gedaan: 22u: patiëntenronde met verzorging en toedienen van medicatie 24u en 2u: patiëntenronde met toedienen van medicatie 4u tot 6u: patiëntenronde met toedienen van medicatie en afname van de geplande bloedafnames. Toedienen van chemotherapie Opnames vanuit spoed Onthaalbrochure ve 135 5

6 2. Student Het volledige team heet je welkom en wenst je een leerzame stageperiode toe. Het ganse team, maar in het bijzonder de stagementoren (Sien en Stephanie), zullen zich inzetten om je te begeleiden en te ondersteunen om zo de stageperiode zo leerrijk en boeiend mogelijk te maken. Om een goede samenwerking te garanderen dienen er enkele afspraken afgesproken te worden: Enkel de handelingen die op school in de theorie behandeld werden, mogen op stage uitgevoerd worden. De leermomenten worden bepaald in functie van de opgemaakte stagedoelstellingen en dit steeds in overleg met de verpleegkundigen. Vergeet niet! voor elk probleem, groot of klein en van welke aard ook, spreek met de hoofdverpleegkundige, mentoren en/of verpleegkundigen waar u zich goed bij voelt. Blijf met de problemen niet zitten, dit zou je stage ongunstig kunnen beïnvloeden. 2.1 Voorbereiding door de student We verwachten dat je enigszins voorbereid op je stageplaats aankomt. Lees voor de aanvang van de stage de introductiebundel om al een zicht te hebben op de problematiek op de verpleegafdeling. Op de eerste stagedag wordt de student verwacht om 9 uur aan de inkom van het ziekenhuis. Vanaf hier start een rondleiding in het ziekenhuis door de begeleidingsverpleegkundigen. Breng je gezondheidsattest, werkpostfiche en stagedoelstellingen mee. Indien deze documenten niet in orde zijn, kan de stage niet gestart worden. Doordat je de eerste dag pas om 9 uur start, werk je die dag tot uur met 45 pauze. 2.2 Verwachtingen van de dienst Het is de bedoeling dat de student zijn/ haar stagedoelstellingen schriftelijk voorlegt en overloopt met de mentoren. Studenten worden zowel in de vroeg-, laat- en dagdiensten ingeschakeld. Indien er meerdere studenten aanwezig zijn wordt er afwisselend de verschillende shiften toegewezen. Op vraag van de student kan een nachtdienst of weekendshift gewerkt worden. De uren worden in samenspraak met de mentoren vastgelegd. De student is verantwoordelijk voor het eigen leerproces. Van de student wordt verwacht dat deze zelf initiatief neemt om leermomenten op te zoeken en handelingen in te oefenen. De student vult regelmatig zelf zijn feedbackdocumenten in en bespreekt deze nadien met de verpleegkundige. In de feedback dient de student zowel zijn positieve als aandachtspunten te kunnen benoemen waarbij er ook steeds aandacht geschonken dient te worden aan het emotionele aspect. Feedback gaat meer dan enkel en alleen om een technische handeling. Tijdens de stageperiode zijn er twee officiële evaluatiemomenten. Deze worden, bij voorkeur, steeds met de mentoren en de begeleiding van school uitgevoerd. Zowel de student als de mentoren bereiden deze evaluatiemomenten voor aan de hand van de evaluatieformulieren. Bij ziekte of afwezigheid verwittig je steeds je begeleiding van school maar ook de verpleegeenheid (tel. 050/ ). Onthaalbrochure ve 135 6

7 2.3 Leermomenten Er kunnen heel wat verpleegtechnische handelingen ingeoefend en aangeleerd worden op de verpleegafdeling. Hygiënische zorgen Parametercontrole Capillaire glycemiebepaling en insulinetherapie SC inspuitingen Bloedafnames en afname van haemoculturen Plaatsen van een perifeer infuus Aanprikken poortkatheter Zorgen aan de verschillende katheters (CVC, PAC, Hohn- en Hickmannkatheter) Wondzorg en Redon drainage Toedienen van bloedtransfusies Medicatie klaarmaken en toedienen (gebruik van infuuspompen) T.P.N. klaarmaken en toedienen Toepassen van isolatiemaatregelen, decubituspreventie, verplaatsingstechnieken en inschatten valrisico Voorbereiding van patiënten op onderzoeken Verpleegkundige aspecten bij operaties, vnl. MKA en NOK Toedienen van sondevoeding en verzorging van de PEG sonde Zorgen aan de tracheacanule Plaatsen blaassonde en verwijderen blaassonde Palliatieve zorg (lijktooi) Zuurstof- en aerosol therapie Plaatsen van een maagsonde Het zien toedienen van chemotherapie en inzicht krijgen op de aandachtspunten en observaties hierbij Hulp bij maaltijden bij patiënten met slikproblemen Omgaan met verwarde/ delirante patiënten Naast de vele technische handelingen is het belangrijk om daarnaast ook het emotionele en psychische aspect te leren zien en ermee om te gaan. De diagnose van kanker of een slecht nieuwsgesprek krijgen heeft een impact op het leven van de patiënt en zijn naasten. Het verpleegkundig team, maar ook jullie als student, hebben hier een belangrijke taak om op een correcte empathische manier ondersteuning te bieden. Dit hele gebeuren brengt gevoelens met zich mee, zowel bij de patiënt en bij de familie als bij jezelf. Blijf niet met je gevoelens zitten maar praat met een verpleegkundige waar jij je goed bij voelt. Onthaalbrochure ve 135 7

8 3. Nieuwe medewerker Het volledige team en de hoofdverpleegkundige heten je welkom op de afdeling. Je zult veel nieuwe indrukken opdoen bij de start op de afdeling. Het zal tijd vragen om je te integreren in de groep en alles onder de knie te krijgen. 3.1 Verwachtingen We stellen alles in het werk om je vanaf de start goed te begeleiden. Daarom staan een coach, de hoofdverpleegkundige, de begeleidingsverpleegkundigen en het voltallige team klaar om je te begeleiden tijdens dit leerproces. In een eerste periode is het belangrijk om te observeren en nieuwe technieken, eigen aan de dienst, aan te leren. Met de begeleiding vanuit de dienst is het de bedoeling om uiteindelijk zelfstandig te kunnen werken in een bepaalde module. Zelfstandig werken betekent niet alleen werken. Collegialiteit vormt een belangrijk aspect, verpleging is teamwerk! Bij ziekte of afwezigheid verwittig je steeds je begeleiding van school maar ook de verpleegeenheid (tel. 050/ ). 3.2 Het persoonlijk opleidingsplan of pop De POP geeft je een duidelijk overzicht van de vaardigheden, beroepskennis en attitudes die van jou verwacht worden op je nieuwe dienst. Bij de start wordt een nulmeting opgemaakt met de hoofdverpleegkundige en de begeleidingsverpleegkundige (en coach). Daarna neem je zelf regelmatig het initiatief om de POP in te vullen en te overlopen met de coach en hoofdverpleegkundige. De POP is een werkdocument die een leidraad vormt om de evolutie op dienst op te volgen en dit gedurende het 1 ste werkjaar. 3.3 Vormingen Elke nieuwe starter dient een aantal verplichte vormingen te volgen die vast gelegd worden door het ziekenhuis. De informatie omtrent deze vormingen krijg je bij de start in het ziekenhuis door de begeleidingsverpleegkundige. Tijdens je loopbaan kunnen er vormingen gevolgd worden binnen en buiten het ziekenhuis. Dit dient steeds in overleg te gebeuren met de hoofdverpleegkundige. Onthaalbrochure ve 135 8

9 4. Lijst met afkortingen AB : Antibiotica BA : Bloedafname BS : Blaassonde CVC : Centraal veneuze katheter DNR : Do Not Reanimate FK : Faecescultuur HK en : Hemoculturen IT : Intrathecaal NH : Naar huis NOP : Nuchter operatie NPO : Niets per os PAC : Poortkatheter (Port-a-cath) PC : Packed-cells PZA : Palliatieve Zorgen Adviesteam PZE : Palliatieve Zorgen Eenheid RT : Radiotherapie SCT : Stamceltransplantatie TC : Thrombocyten UD : Urinedebiet UK : Urinecultuur WZ : Wondzorg Onthaalbrochure ve 135 9

Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2

Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Oktober 2014 Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de dienst oncologie (hospitalisatie) van het AZ Monica, campus Deurne.

Hartelijk welkom op de dienst oncologie (hospitalisatie) van het AZ Monica, campus Deurne. Beste student(e), Hartelijk welkom op de dienst oncologie (hospitalisatie) van het AZ Monica, campus Deurne. Met deze infobundel willen we je een handleiding meegeven om je stage op een vlotte en leerrijke

Nadere informatie

Onthaalbrochure Dagziekenhuis hematologie

Onthaalbrochure Dagziekenhuis hematologie Onthaalbrochure Dagziekenhuis hematologie Beste student, beste medewerker Van harte welkom op de afdeling dagziekenhuis hematologie van het AZ Sint-Jan Brugge Oostende av. Met deze brochure willen we u

Nadere informatie

Infobundel stage Pediatrie B4

Infobundel stage Pediatrie B4 Pagina 1 Beste student(e), Hartelijk welkom op de dienst pediatrie van het AZ Monica, campus Deurne. Met deze infobundel willen we je een handleiding meegeven om je stage op een vlotte en leerrijke manier

Nadere informatie

Onthaalbrochure Ve 101

Onthaalbrochure Ve 101 Onthaalbrochure Ve 101 Beste student, beste medewerker Van harte welkom op de afdeling midcare van het Az Sint-Jan Brugge Oostende av. Met deze brochure willen we u in het kort informeren over de werking

Nadere informatie

Onthaalbrochure Ve 135

Onthaalbrochure Ve 135 Onthaalbrochure Ve 135 Beste student, beste medewerker Van harte welkom op de afdeling oncologie/hematologie van het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV. Met deze brochure willen we u in het kort informeren

Nadere informatie

Wij wensen je alvast veel werkvreugde. Namens het volledige team. Onthaalbrochure dagziekenhuis oncologie 1

Wij wensen je alvast veel werkvreugde. Namens het volledige team. Onthaalbrochure dagziekenhuis oncologie 1 Onthaalbrochure Dagziekenhuis oncologie Beste student, beste medewerker Van harte welkom op het dagziekenhuis oncologie van het Az Sint-Jan Brugge Oostende av. Met deze brochure willen we u in het kort

Nadere informatie

Afdelingsbrochure dienst Orthopedie (A6)

Afdelingsbrochure dienst Orthopedie (A6) Afdelingsbrochure dienst Orthopedie (A6) Studenteninformatie Versie 1.0 Beste student Binnenkort vat je je stage aan in ons ziekenhuis. Deze brochure bevat alle praktische en nuttige info over de afdeling

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL SP LOCO1 BE

AFDELINGSPROFIEL SP LOCO1 BE AFDELINGSPROFIEL SP LOCO1 BE AFDELINGSPROFIEL SP-LOCO1 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Debuysscher Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries Hoofdverpleegkundige: Anneleen Vantomme

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries Hoofdverpleegkundige: Ilse De Jaeck (waarnemend) Stagementoren:

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie Onthaalbrochure studenten Pediatrie 1. Welkom! Welkom op onze afdeling pediatrie van het AZ Jan Portaels. Met deze beknopte brochure willen we je wat meer informatie geven over de afdeling. Natuurlijk

Nadere informatie

Voorstelling. VE101 Mid-Care

Voorstelling. VE101 Mid-Care Voorstelling VE101 Mid-Care Versiedatum: 09/08/2011 1 VERWELKOMING 2/6 Beste student De hoofdverpleegkundige, de praktijklector en de ganse equipe heet je welkom op VE 101. Van onze kant garanderen we

Nadere informatie

Het niet-chirurgisch dagziekenhuis

Het niet-chirurgisch dagziekenhuis Het niet-chirurgisch dagziekenhuis Het niet-chirurgisch dagziekenhuis als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over het niet-chirurgisch dagziekenhuis 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.3

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL INW8 T1

AFDELINGSPROFIEL INW8 T1 AFDELINGSPROFIEL INW8 T1 AFDELINGSPROFIEL INW8=T1 Algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Ilse Wielandt Verpleegkundig diensthoofd: Lut van de Vijver Geneesheerdiensthoofd: Dr. I. Deleu Afdelingsverantwoordelijke

Nadere informatie

SF Z. Introductiebrochure studenten: Inwendig dagziekenhuis SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS

SF Z. Introductiebrochure studenten: Inwendig dagziekenhuis SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS Introductiebrochure studenten: Inwendig dagziekenhuis Inhoud Voorwoord. 1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 2. MULTIDISCIPLINAIR TEAM 3. VERLOOP VAN EEN DAGOPNAME 4. SPECIFIEKE

Nadere informatie

Studentenbrochure. Kinderdagziekenhuis 0K12D

Studentenbrochure. Kinderdagziekenhuis 0K12D Studentenbrochure Kinderdagziekenhuis 0K12D Voorstelling van de dienst 1) Inleiding In het kinderdagziekenhuis worden patiënten opgenomen voor alle pediatrische disciplines. In totaal worden ongeveer 3000

Nadere informatie

Introductiebrochure studenten: Inwendig & oncologisch dagziekenhuis

Introductiebrochure studenten: Inwendig & oncologisch dagziekenhuis Introductiebrochure studenten: Inwendig & oncologisch dagziekenhuis Inhoud VOORWOORD 1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 2. MULTIDISCIPLINAIR TEAM 3. VERLOOP VAN EEN DAGOPNAME 4. SPECIFIEKE VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

Onthaalbrochure VERLOSKWARTIER

Onthaalbrochure VERLOSKWARTIER Onthaalbrochure VERLOSKWARTIER Beste student, beste medewerker Van harte welkom op het verloskwartier van het Az Sint-Jan Brugge Oostende av. Met deze brochure willen we u in het kort informeren over de

Nadere informatie

ZE 540 PALLIATIEVE ZORGEN

ZE 540 PALLIATIEVE ZORGEN 2014-2015 Az Damiaan Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie ZE 540 PALLIATIEVE ZORGEN INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom

Nadere informatie

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat 84 8700 Tielt intredebegleiding@sintandriestielt.be Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Voorstelling van de dienst 2 3. Verwachtingen

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL HLK3 A5

AFDELINGSPROFIEL HLK3 A5 AFDELINGSPROFIEL HLK3 A5 AFDELINGSPROFIEL HLK3 A5 Algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Bianca Mertens Verpleegkundig diensthoofd: Stef Vertenten Geneesheer diensthoofd: Dokter Verroken Stagementoren:

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL INW2 A4

AFDELINGSPROFIEL INW2 A4 AFDELINGSPROFIEL INW2 A4 AFDELINGSPROFIEL INW2 A4 Algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Geert Dewyspelaere Verpleegkundig diensthoofd: Stef Vertenten Mentoren: Tina, Davina en Jolien Pneumologen: Dr.

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de afdeling Cardiologie/Inwendige Geneeskunde van het AZ Monica, campus Deurne.

Hartelijk welkom op de afdeling Cardiologie/Inwendige Geneeskunde van het AZ Monica, campus Deurne. Beste student(e), Hartelijk welkom op de afdeling Cardiologie/Inwendige Geneeskunde van het AZ Monica, campus Deurne. Met deze infobundel willen we je een handleiding meegeven om je stage op een vlotte

Nadere informatie

Introductiebrochure studenten: Inwendig dagziekenhuis

Introductiebrochure studenten: Inwendig dagziekenhuis Introductiebrochure studenten: Inwendig dagziekenhuis Inhoud VOORWOORD 1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 2. MULTIDISCIPLINAIR TEAM 3. VERLOOP VAN EEN DAGOPNAME 4. SPECIFIEKE VERPLEEGKUNDIGE HANDELINGEN OP

Nadere informatie

SP Neurologie Links. Informatiebrochure studenten

SP Neurologie Links. Informatiebrochure studenten SP Neurologie Links Informatiebrochure studenten Inhoud 1 Algemene gegevens 4 2 Pathologieën en behandelingen 4 2.1 Meest voorkomende pathologieën 4 2.2 De meest voorkomende problemen 4 3 De meest voorkomende

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie Onthaalbrochure studenten Pediatrie Onthaalbrochure studenten pediatrie Oktober 2014 Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling

Nadere informatie

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure Palliatieve zorgen Studentenbrochure 01. Inleiding Binnenkort loop je stage op de palliatieve eenheid en het palliatief support team (PST). Deze brochure is een voorbereiding op jouw stage. De bedoeling

Nadere informatie

Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie

Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie Hier komt titel van persbericht Versie 2012-2013 Pagina 1 OLV Ziekenhuis Afdeling ve Materniteit Asse Bloklaan 5 1730 Asse Tel. 02 300 62 99 Verwelkoming

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL INW2 A4

AFDELINGSPROFIEL INW2 A4 AFDELINGSPROFIEL INW2 A4 AFDELINGSPROFIEL INW2 A4 Algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Geert Dewyspelaere Verpleegkundig diensthoofd: Stef Vertenten Mentoren: Tina, Lisanne, Davina, Jolien en Lindsay

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Internistisch daghospitaal

Onthaalbrochure studenten Internistisch daghospitaal Onthaalbrochure studenten Internistisch daghospitaal Inhoud 1. Welkom... 3 2. Gegevens van de afdeling... 3 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 3 2.1.1. Voorstelling personeel... 3 2.1.2. Aantal

Nadere informatie

SFX-A3. Onthaalbrochure Psychiatrie 3 SFX A3

SFX-A3. Onthaalbrochure Psychiatrie 3 SFX A3 Onthaalbrochure Psychiatrie 3 SFX A3 1 VERWELKOMING Beste student, Welkom op de afdeling psychiatrie-psychosomatiek! We vinden het zeer aangenaam dat je bij ons je stage geestelijke gezondheidszorg vervult.

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 BE

AFDELINGSPROFIEL GER3 BE AFDELINGSPROFIEL GER3 BE AFDELINGSPROFIEL GER3 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: van de Vijver Lut Hoofdverpleegkundige: Vanessa Van Osselaer Stagementoren:

Nadere informatie

Onthaalbrochure NIC VE 175

Onthaalbrochure NIC VE 175 Onthaalbrochure NIC VE 175 Beste student, beste medewerker Van harte welkom op de afdeling Neonatale Intensieve Zorgen van het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV. Met deze brochure willen we u in het kort

Nadere informatie

Voorstelling VE030 Algemene Heelkunde

Voorstelling VE030 Algemene Heelkunde Voorstelling VE030 Algemene Heelkunde Het volledige team en de docenten wensen jullie Versiedatum: 12/08/2011 Beste nieuwe medewerker een leerrijke stage!!! Ik ben blij je als nieuwe medewerker in ons

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling....

Nadere informatie

De hospitalisatie-afdeling Heelkunde 2 als stageplaats voor studenten.

De hospitalisatie-afdeling Heelkunde 2 als stageplaats voor studenten. De afdeling Heelkunde 2 De hospitalisatie-afdeling Heelkunde 2 als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over de afdeling Heelkunde 2 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie

Nadere informatie

Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit

Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit 1. Opdracht De dagkliniek heelkunde heeft als opdracht niet-dringende heelkundige ingrepen uit te voeren dat op één dag kunnen plaats vinden. De dagkliniek

Nadere informatie

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure Intensieve Zorgen Pediatrie Studentenbrochure 01. Inleiding Beste student, Met deze brochure willen we je goed informeren over onze afdeling, medewerkers en patiënten ter voorbereiding van je stage. Uiteraard

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie A-dienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Onthaalbrochure VE 196

Onthaalbrochure VE 196 Onthaalbrochure VE 196 Beste student, beste medewerker Van harte welkom op de afdeling geriatrie campus SFX van het AZ Sint-Jan brugge oostende av. Met deze brochure willen we u in het kort informeren

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Radiologie GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Radiologie GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Radiologie Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Onthaalbrochure Geriatrie G1

Onthaalbrochure Geriatrie G1 Onthaalbrochure Geriatrie G1 Beste student, beste medewerker Van harte welkom op de afdeling acute geriatrie van het AZ Sint-Jan Brugge Oostende av. Met deze brochure willen we u in het kort informeren

Nadere informatie

Verpleegafdeling Pneumologie

Verpleegafdeling Pneumologie Verpleegafdeling Pneumologie Beste studenten Het verpleegkundig/verzorgende team heet u van harte welkom op de afdeling pneumologie. Deze brochure biedt je een kennismaking met onze afdeling. Uiteraard

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 OB Neurologische revalidatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 OB Neurologische revalidatie Onthaalbrochure Afdeling 3 OB Neurologische revalidatie Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling....

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde

Inwendige geneeskunde PATIËNTEN INFORMATIE Inwendige geneeskunde onthaalbrochure 2 Beste patiënt en familie, Van harte welkom op de afdeling inwendige geneeskunde (4 de verdieping) van het AZ Lokeren. Met deze brochure stellen

Nadere informatie

introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ)

introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ) introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ) 10-07-2017 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Verpleegeenheid psychiatrie Hartelijk welkom op de PAAZ. Voor uitgebreide informatie

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Cardiologie

Onthaalbrochure studenten Cardiologie Onthaalbrochure studenten Cardiologie Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling personeel... 4 2.1.2. Aantal bedden... 4 2.1.3.

Nadere informatie

De afdeling Neonatologie

De afdeling Neonatologie De afdeling Neonatologie De afdeling Neonatologie als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over de afdeling Neonatologie 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 36 2 Zorgverloop

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2

AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 Algemene gegevens Medisch diensthoofd: Dr. Lemmens Hoofdverpleegkundige: De Troyer Kristel Verpleegkundig diensthoofd: Lieve Quaghebeur Stagementoren:

Nadere informatie

AZ VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN

AZ VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN AZ VESALIUS Introductiebrochure voor studenten Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11 tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN DAGHOSPITAAL E2 1

Nadere informatie

WELKOMSTGIDS STUDENTEN VERPLEEGKUNDE ONCOLOGISCH EN HEMATOLOGISCH DAGCENTRUM

WELKOMSTGIDS STUDENTEN VERPLEEGKUNDE ONCOLOGISCH EN HEMATOLOGISCH DAGCENTRUM WELKOMSTGIDS STUDENTEN VERPLEEGKUNDE ONCOLOGISCH EN HEMATOLOGISCH DAGCENTRUM INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Voorstelling van onze afdeling... 3 1.1. Locatie... 3 1.2. Uurregeling... 3 1.3. Patiënten...

Nadere informatie

PAAZ-afdeling INFORMATIE VOOR STUDENTEN

PAAZ-afdeling INFORMATIE VOOR STUDENTEN PAAZ-afdeling INFORMATIE VOOR STUDENTEN INHOUD Welkom 3 1. Structuur van de afdeling 4 2. Aantal erkende bedden 4 3. Doelgroep patiënten 4 4. Specifieke behandelingen/opnames 5 5. Algemene werkwijze op

Nadere informatie

Onthaalbrochure VPE 15 (vroeger verpleegafdeling 5C)

Onthaalbrochure VPE 15 (vroeger verpleegafdeling 5C) Onthaalbrochure VPE 15 (vroeger verpleegafdeling 5C) Oncologie Fysiotherapie AZ Groeninge Campus Loofstraat Loofstraat 43, 8500 Kortrijk 056/63 14 62 Hoofdverpleegkundige: Veronique Vercaempst 2 Voorwoord

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Spoed Verantwoordelijke: Pieter Van Turnhout Telefoon: 03 650 50 45 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast kan

Nadere informatie

verpleegeenheid orthopedie

verpleegeenheid orthopedie verpleegeenheid orthopedie Hartelijk welkom in de verpleegeenheid orthopedie Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B5 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B5 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde 2B5 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum)

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Inleiding In deze brochure krijg je meer informatie over de LIC-stage in UZ Leuven. Verschillende afdelingen bieden deze stagevorm aan om

Nadere informatie

Studentenbrochure VE Palliatieve Asse. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Palliatieve zorgeenheid AS11 Bloklaan 5 1730 ASSE.

Studentenbrochure VE Palliatieve Asse. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Palliatieve zorgeenheid AS11 Bloklaan 5 1730 ASSE. Studentenbrochure VE Palliatieve Asse Hier komt titel van persbericht Pagina 1 OLV Ziekenhuis Palliatieve zorgeenheid AS11 Bloklaan 5 1730 ASSE 02 300 63 93 Verwelkoming Met deze brochure willen we je

Nadere informatie

Stagebundel Spoedgevallen A0

Stagebundel Spoedgevallen A0 Stagebundel Spoedgevallen A0 Pagina 1 Beste student(e), Hartelijk welkom op de dienst spoedgevallen van het AZ Monica, campus Deurne. Met deze infobundel willen we je een handleiding meegeven om je stage

Nadere informatie

Verpleegafdeling Medisch oncologie / endocrinologie

Verpleegafdeling Medisch oncologie / endocrinologie Verpleegafdeling Medisch oncologie / endocrinologie 1. Opdracht Op de afdeling medische oncologie en endocrinologie is verpleging vooral gericht op: Medische oncologie: verzorging en behandeling van patiënten

Nadere informatie

Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie

Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie Voorstelling van de dienst De polikliniek voor Urologie is gelegen op 0P3. Op onze polikliniek worden de patiënten gezien voor consultatie en worden er ook verschillende

Nadere informatie

Verpleegeenheid C3. Orthopedie. Informatiebrochure patiënten

Verpleegeenheid C3. Orthopedie. Informatiebrochure patiënten Verpleegeenheid C3 Orthopedie Informatiebrochure patiënten 3 1. Welkom op C3...4 2. Het team...4 2.1 Verpleegkundigen...4 2.2 Artsen...6 2.3 Paramedici...6 2.4 Secretaresse...7 2.5 Anderen...7 3. Bezoekregeling...7

Nadere informatie

ZOL Campus St. Jan. Introductiebrochure voor studenten Afdeling: GDK1

ZOL Campus St. Jan. Introductiebrochure voor studenten Afdeling: GDK1 ZOL Campus St. Jan Introductiebrochure voor studenten Afdeling: GDK1 1 Introductiebrochure GDK1 We heten je van harte welkom op de afdeling GDK1 (dagkliniek geneeskunde). We hopen dat jouw eerste werkdag

Nadere informatie

Orthopedie Neurochirurgie INFORMATIE VOOR STUDENTEN

Orthopedie Neurochirurgie INFORMATIE VOOR STUDENTEN Orthopedie Neurochirurgie INFORMATIE VOOR STUDENTEN INHOUD Welkom 3 1. Voorstelling van de dienst 4 1.1 Wat? 4 1.2 Waar? 4 1.3 Wie? 4 1.4 Indeling 5 2. Patiëntenpopulatie 6 3. Werking van de dienst 6 3.1.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Inwendige 1 Verantwoordelijke: Albert Vanchaze Telefoon: 03 650 50 59 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op beroertezorg

Patiënteninformatie. Welkom op beroertezorg Patiënteninformatie Welkom op beroertezorg 2 Inhoud Welkom op onze dienst... 4 Wie zijn we en wat doen we?... 4 Voorstelling van het multidisciplinair team... 4 Medisch team van neurologen en neurochirurgen...

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling Geriatrie D3

Onthaalbrochure Afdeling Geriatrie D3 Onthaalbrochure Afdeling Geriatrie D3 Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling.... 7 Vroege

Nadere informatie

verpleegeenheid inwendige geneeskunde - heelkunde

verpleegeenheid inwendige geneeskunde - heelkunde verpleegeenheid inwendige geneeskunde - heelkunde Hartelijk welkom in de verpleegeenheid inwendige geneeskunde - heelkunde Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het

Nadere informatie

Geneeskunde 2. Informatiebrochure

Geneeskunde 2. Informatiebrochure Geneeskunde 2 Informatiebrochure imelda omringt u met zorg Inhoud 2 Voorwoord 3 De opname 4 Multidisciplinair team 5 Patiëntenbegeleiding 7 Andere medewerkers 8 Dagindeling 9 Ontslag uit het ziekenhuis

Nadere informatie

introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ)

introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ) introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ) 22-06-2016 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Verpleegeenheid psychiatrie Hartelijk welkom op de PAAZ. Voor uitgebreide informatie

Nadere informatie

De afdeling Heelkunde 1

De afdeling Heelkunde 1 De afdeling Heelkunde 1 De verpleegafdeling Heelkunde 1 als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over de afdeling Heelkunde 1 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering& organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 37 2 Verloop

Nadere informatie

Kinderdagziekenhuis. Studentenbrochure

Kinderdagziekenhuis. Studentenbrochure Kinderdagziekenhuis Studentenbrochure 01. Inleiding In het Kinderdagziekenhuis worden patiënten opgenomen voor alle pediatrische disciplines. In totaal worden ongeveer 3000 patiënten per jaar verzorgd

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2

AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 AFDELINGSPROFIEL HEELKUNDE 7 V2 Algemene gegevens Medisch diensthoofd: Dr. Lemmens Hoofdverpleegkundige: De Troyer Kristel Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries en Nathalie

Nadere informatie

De afdeling Kort Verblijf

De afdeling Kort Verblijf De afdeling Kort Verblijf De afdeling Kort Verblijf als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over de afdeling Kort Verblijf 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 37 2 Verloop

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Dagziekenhuis X3 Noord Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72 41 25 053/72 40 87 Fax 053/72 47 93 Pagina 1 Verwelkoming Allereerst heten

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Inwendige 5 Verantwoordelijke: Katelijn Francken Telefoon: 03 650 50 68 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

Onthaalbrochure VE 215

Onthaalbrochure VE 215 Onthaalbrochure VE 215 Beste student, beste medewerker Van harte welkom op de afdeling acute geriatrie van het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV. Met deze brochure willen we u in het kort informeren over

Nadere informatie

Onthaalbrochure. Verpleegeenheid 4. campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan Wilrijk tel

Onthaalbrochure. Verpleegeenheid 4. campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan Wilrijk tel 1263/826/6 - GZA - februari 2016 Onthaalbrochure Verpleegeenheid 4 campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24 2610 Wilrijk tel. + 32 3 443 30 11 www.gzaziekenhuizen.be Mijnheer, Mevrouw De artsen en de verpleegkundigen

Nadere informatie

Dienst specifieke informatie

Dienst specifieke informatie C1 Dienst specifieke informatie Doel: Uniform werken. Structuur in de werkorganisatie op de afdeling brengen. Op een efficiënte en correcte manier zorg bieden aan ptn en hun familie. Streven naar voldoening

Nadere informatie

Verpleegafdeling G2 Medisch specialisme acute geriatrie

Verpleegafdeling G2 Medisch specialisme acute geriatrie Verpleegafdeling G2 Medisch specialisme acute geriatrie 1. Opdracht Het verzorgen, verplegen en behandelen van geriatrische patiënten. Geriatrie 2: Deze afdeling is een acute ziekenhuisafdeling waarbinnen

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL INW3 I6

AFDELINGSPROFIEL INW3 I6 AFDELINGSPROFIEL INW3 I6 AFDELINGSPROFIEL INW3 I6 Algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Martine Van Gaver Verpleegkundig diensthoofd: Lut van de Vijver Mentoren: Samira, Mira en Marleen Specialismen:

Nadere informatie

Stagemap ZE 33 Ademhaling Oncologie

Stagemap ZE 33 Ademhaling Oncologie Stagemap ZE 33 Ademhaling Oncologie Voettekst 1/13 Inhoud Welkom... 3 Voorstelling van de zorgeenheid 33... 4 1 De zorgeenheid 33... 4 2 Het team... 4 3 Voorstelling patiëntenpopulatie... 4 4 Patiëntgerichte

Nadere informatie

verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg

verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. onthaalbrochure

PATIËNTEN INFORMATIE. onthaalbrochure PATIËNTEN INFORMATIE M i d c a r e onthaalbrochure Beste patiënt en familie Midcare is een afdeling van het AZ Lokeren waar patiënten opgenomen worden waarbij de gezondheidstoestand een continue opvolging

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde 2B2 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Cardiologie CCU INFORMATIE VOOR STUDENTEN

Cardiologie CCU INFORMATIE VOOR STUDENTEN Cardiologie CCU INFORMATIE VOOR STUDENTEN INHOUD Welkom 3 1. Voorstelling van de dienst 4 1.1 Wat? 4 1.2 Waar? 4 1.3 Wie? 4 1.4 Indeling 5 2. Patiëntenpopulatie 5 3. Werking van de dienst 5 3.1 Dagindeling

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE. VE 4 Gastro-hepato-enterologie Medische oncologie

INTRODUCTIEBROCHURE. VE 4 Gastro-hepato-enterologie Medische oncologie INTRODUCTIEBROCHURE VE 4 Gastro-hepato-enterologie Medische oncologie Hoofdverpleegkundige: Sofie Delaey September 2011 2 WELKOMSTWOORD Beste student Het team van verpleegeenheid 4 heet je van harte welkom.

Nadere informatie

De dienst Spoedgevallen

De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over dienst Spoedgevallen 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 37 2 Verloop opvang

Nadere informatie

Onthaalbrochure Pediatrie : VE 140-145

Onthaalbrochure Pediatrie : VE 140-145 Onthaalbrochure Pediatrie : VE 140-145 Beste student, beste medewerker Van harte welkom op de afdeling pediatrie van het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV. Met deze brochure willen we u in het kort informeren

Nadere informatie

Stagemap ZE 21 Heelkunde en beweging

Stagemap ZE 21 Heelkunde en beweging Stagemap ZE 21 Heelkunde en beweging Voettekst 1/12 Inhoud Welkom... 3 Voorstelling van de ZE 21... 4 1 De Zorgeenheid 21... 4 2 Het team... 4 3 Voorstelling patiëntenpopulatie... 4 4 Patiëntgerichte zorg...

Nadere informatie

Opleiding verpleegkundigen dialyse-afdeling. afdeling Brugge. O.R.P.A.D.T. 19/04/2007 Ilse Claeys

Opleiding verpleegkundigen dialyse-afdeling. afdeling Brugge. O.R.P.A.D.T. 19/04/2007 Ilse Claeys Opleiding verpleegkundigen dialyse-afdeling afdeling AZ St-Jan Brugge O.R.P.A.D.T. 19/04/2007 Ilse Claeys INHOUDSTAFEL Inleiding Opleiding en verplichte vorming Moeilijkheden Besluit INLEIDING Verpleegkundigen,

Nadere informatie

Introductiebrochure studenten. Kraamafdeling / verloskamer. Pastoor Paquaylaan Heusden-Zolder - Tel Fax

Introductiebrochure studenten. Kraamafdeling / verloskamer. Pastoor Paquaylaan Heusden-Zolder - Tel Fax Introductiebrochure studenten Kraamafdeling / verloskamer Pastoor Paquaylaan 129-3550 Heusden-Zolder - Tel. 011 57 91 11 - Fax 011 57 94 00 VOORWOORD Welkom op onze Kraamafdeling en de verloskamer. Met

Nadere informatie

2015-2016. Az Damiaan. Thierry Claeys Céline Vande Vannet Cel begeleiding en retentie. ZE 435 Diagnose 2 INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE

2015-2016. Az Damiaan. Thierry Claeys Céline Vande Vannet Cel begeleiding en retentie. ZE 435 Diagnose 2 INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE 2015-2016 Az Damiaan Thierry Claeys Céline Vande Vannet Cel begeleiding en retentie ZE 435 Diagnose 2 INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE Beste student Het team van zorgeenheid 435 / Diagnose 2

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten. Chirurgisch daghospitaal

Onthaalbrochure studenten. Chirurgisch daghospitaal Onthaalbrochure studenten Chirurgisch daghospitaal Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling personeel... 4 2.1.2. Aantal

Nadere informatie

Verpleegeenheid A4. Neurologie, neurochirurgie en fysische geneeskunde. Informatiebrochure patiënten

Verpleegeenheid A4. Neurologie, neurochirurgie en fysische geneeskunde. Informatiebrochure patiënten Verpleegeenheid A4 Neurologie, neurochirurgie en fysische geneeskunde Informatiebrochure patiënten 2 Verpleegeenheid A4 3 1. Welkom op A4...4 2. Het team...4 2.1 Verpleegkundigen...4 2.2 Artsen...5 2.3

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure D501

Dienstgebonden informatiebrochure D501 Dienstgebonden informatiebrochure D501 1 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom op D501. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen en zeilen

Nadere informatie

Introductiebundel voor studenten verpleegkunde Afdeling D5 Niet-chirurgisch Dagziekenhuis

Introductiebundel voor studenten verpleegkunde Afdeling D5 Niet-chirurgisch Dagziekenhuis h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 een hart voor zorg Introductiebundel voor studenten verpleegkunde Afdeling D5 Niet-chirurgisch Dagziekenhuis Introductiebundel

Nadere informatie