Je werk of je leven?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Je werk of je leven?"

Transcriptie

1 Zaterdag 12 en zondag 13 november 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen SAN F. YEZERSKIY We zijn allemaal van vlees en bloed blz. 9 GUIDO BELCANTO Choqueren hoeft niet meer blz. 8 JAN DENYS Faire deal tussen VRT en Woestijnvis blz. 3 Engagement Study 2011 JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Je werk of je leven? werkende Belgen over hun balans Te gestresst om leuke dingen te doen jobs op jobat.be Career Launch Leuven: alle deelnemende bedrijven vanaf blz. 12

2 EDITO KRONKELS Ons land stond de voorbije week weer voor een paar knipperlichten. In een hard rapport schreef de zakenbank JP Morgan dat Europa dreigt weg te zinken in een recessie - tot nu toe was er nog nergens sprake van een dergelijk krimpscenario - en dat België een van de probleemgevallen is. Instanties en beleidsmakers zouden de groei voor volgend jaar overdreven positief inschatten. Die bedraagt, naargelang de bron, 1,6 tot 2,3 procent. Volgens JP Morgan zal de economie krimpen met 0,2 procent, tenminste, als er niet te sterk bespaard wordt. Want draconische maatregelen zoals de Griekse saneren het nationale budget (eventueel) wel, ze snijden ook in de economie en het consumentenvertrouwen. Toch zijn er ook besparingen die stimulerend kunnen werken. Een aanpassing van het indexmechanisme bijvoorbeeld. Heilige onaantastbare koe voor de vakbonden, doorn in het oog van de werkgevers. Hoe delicaat ook - herhinner u de sociale steigering toen de Nationale Bank het mechanisme wou onderzoeken - toch is het verantwoord op zijn minst over een aanpassing na te denken. Het loonrapport van de CRB, dat de loonsstijging - niet de hoogte van de lonen van werknemers, - in ons land vergelijkt met die van Nederland, Duitsland en Frankrijk, sprong deze week van oranje naar het respect van rood. Eind 2011 zouden onze lonen 4,6 procent sneller werkgevers gestegen zijn dan in onze buurlanden. Dat zegt, zoals vermeld, niets over de hoogte van de lonen, maar bepaalt wel het ondernemersklimaat en de jobcreatie. Het indexsysteem is waardevol, maar niet waterdicht en soms zelfs wat pervers. Idealiter zorgt het voor een extra maat loon als het nodig is, en een kleiner maatje als de prijzen wat minder pieken. In de realiteit zorgt dat voor vreemde kronkels. Herinner u de indexsprong van 4,5 procent begin Ook al waren de bedrijfsresultaten van 2008 goed, het was toen al duidelijk dat 2009 een moeilijk jaar ging worden. De crisis en recessie die erop volgden maakten daar een understatement van. Net zoals het zeker is dat sommige bedrijven de crisis misbruikt hebben om af te slanken, heeft die opstoot van loonkost ook voor ontslagen gezorgd. Er moet een systeem te vinden zijn dat de index niet afschaft maar aanpast zodat hij, zeker in onzekere tijden als deze, minder structureel weegt op het kostenplaatje. Voor werknemers is elke extraatje uiteraard meegenomen, maar een huisvader die in moeilijke tijden thuis bespaart, kan van zijn werkgever toch moeilijk verwachten dat die wel extra kosten maakt, die niet altijd noodzakelijk zijn. Is dit een pleidooi tegen de index? Neen, wel een statement voor een verantwoorde index. Meer als het goed gaat, minder als wel slecht boeren. Dat vraagt moed van werknemers, maar verdient omgekeerd ook het respect van werkgevers. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT Een verantwoorde index vraagt moed maar verdient ook ARBEIDSVRAAG Een mens heeft zo n gedachten per dag. 90 tot 95 procent daarvan zijn telkens dezelfde. In feite lopen wij onszelf dag in dag uit hetzelfde wijs te maken Cris Van Cleemput, personal coach van Goedele Liekens, legt uit waarom de anti-stressmethode biofeedback nuttig werk levert als ze onze hersenen herprogrammeert, in Het Laatste Nieuws. Heb ik toelating nodig om overuren te presteren? Je weet wellicht dat het presteren van overwerk in principe verboden is. Overwerk is enkel door de Arbeidswet toegelaten in specifieke onvoorziene omstandigheden. De Arbeidswet bepaalt dus wanneer overwerk is toegelaten. Niet de werkgever. Het al dan niet voorhanden zijn van een toelating van de werkgever kan nochtans van belang zijn voor uw recht op overloon. Volgens artikel 29 van de Arbeidswet heb je recht hebt op een toeslag voor overwerk bij overschrijding van de daggrens van 9 uren of de weekgrens van 40 uren, of van lagere grenzen vastgesteld bij cao. De toeslag voor overwerk is gelijk aan 50 procent van het loon op gewone werkdagen en aan 100 procent van het loon op zon- en feestdagen. Dit recht bestaat overigens ook in gevallen van onwettig overwerk. Pauze verplicht Het Arbeidshof van Gent oordeelt in zijn arrest van 24 december 2003 dat deze bepaling van openbare orde is. Het openbare karakter van die bepaling impliceert dat je nooit kan verzaken aan je recht op overloon. Evenmin kunnen werkgever en werknemer bij overeenkomst afwijken van de wettelijke regeling. Een overeenkomst zou dus het recht op overloon niet afhankelijk kunnen stellen van de voorafgaande toelating van de werkgever om overuren te presteren. Daarom heeft het volgens het Hof geen enkel belang of de overuren werden overeengekomen of door de werkgever eenzijdig werden opgelegd. Het overloon is verschuldigd bij overschrijding van de arbeidsduurgrenzen voor overwerk, zelfs indien de overuren zonder toelating werden gepresteerd. Je moet er wel rekening mee houden dat deze visie zeker niet door alle arbeidsrechtbanken en -hoven wordt gedeeld. Het Arbeidshof van Brussel stelde reeds dat de werknemer die de betaling van overuren eist, naast het feit dat ze werkelijk werden verricht, ook moet bewijzen dat dit gebeurde op verzoek of met goedkeuring van de werkgever. Volgens het Arbeidshof van Luik zou een stilzwijgende goedkeuring volstaan. De stilzwijgende goedkeuring van de werkgever kan worden afgeleid uit het feit dat de werkgever wist dat de werknemer overuren presteerde maar zich hiertegen nooit verzet heeft. Volgens deze visie zou je dus geen overloon kunnen eisen wanneer je overuren presteert in strijd met het verbod of de richtlijnen van de werkgever of wanneer je ze op eigen initiatief hebt gepresteerd. Tenzij in bijzondere omstandigheden. Wanneer bijvoorbeeld het werkrooster een middagpauze van 45 minuten voorziet, is deze middagpauze verplicht. Om die reden oordeelt het Arbeidshof van Brussel dat wanneer een werknemer deze middagpauze niet gebruikt, hij dit uit vrije wil en zelfs in strijd met de richtlijnen van de werkgever doet. Daarom heeft de werknemer geen recht op overloon voor deze uren. Om discussie te vermijden over je recht op overloon is het daarom aangewezen dat je slechts met goedkeuring van je werkgever overuren presteert. STIJN DEMEESTERE, ADVOCAAT BIJ LYDIAN JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN

3 02 03 De faire deal tussen VRT en Woestijnvis Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril. Netwerken, en niet meer individuele bedrijven, zijn de drijvende krachten van onze economie Drie medewerkers van Woestijnvis maken de overstap naar de VRT. Het nieuws zorgde voor enige opschudding in medialand. Op het eerste zicht is het de zoveelste verschuiving van human capital tussen twee mediagroepen. In dit geval is er echter meer aan de hand. Het voorval illustreert dat netwerken, en niet meer individuele bedrijven, de drijvende krachten zijn van onze economie. Dat heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. De omgevingsfactoren van bedrijven zijn sterk gewijzigd. Globalisering, intensifiëring van competitie, ontwikkeling van ICT, groeiende druk van regelgeving, klanten, aandeelhouders en nog veel andere oorzaken zorgen ervoor dat individuele bedrijven al lang niet meer de kennis in huis hebben om in te spelen op al deze uitdagingen. Om dit te verhelpen gaan bedrijven op allerlei manieren samenwerken met andere bedrijven. Dat gaat van outsourcing en co-sourcing tot fusies, allianties en joint ventures. Ook bij de VRT is beslist dat er voor het maken van programma s intern niet meer voldoende talent in huis was en werd een samenwerking opgezet met productiehuizen waarvan Woestijnvis veruit het belangrijkste was. Het heeft de nationale omroep geen windeieren gelegd. Kennislek Een strategie van outsourcing blijft niet zonder gevolgen. Eén van de belangrijkste gevaren is het weglekken van strategische kennis. Zo staat het in handboeken strategisch outsourcen. Het ziet er naar uit dat het outsourcen van het maken van belangrijke tv-programma s bij de VRT heeft geleid tot het verdwijnen of opdrogen van intern talent. Als een samenwerking met een productiehuis dan om één of andere reden stopt en er geen alternatieven zijn, heeft het moederbedrijf een probleem. Dit probleem is in deze opgelost door het binnenhalen van medewerkers. In de make or buy-beslissing heeft de VRT opnieuw voor buy gekozen, ditmaal niet door programma s te kopen maar degenen die deze programma s maken. Voor individuele werknemers is de ontwikkeling van een netwerkeconomie een goede zaak. De interne arbeidsmarkt die vroeger beperkt was tot de grenzen van het eigen bedrijf deint in een netwerkeconomie sterk uit. De interne arbeidsmarkt wordt nu in feite meer en meer gevormd door alle bedrijven die behoren tot een netwerk. Gezien meerdere netwerken elkaar overlappen kunnen we stellen dat de grens tussen de interne en de externe arbeidsmarkt veel diffuser wordt. Het is vrij waarschijnlijk dat dit ook gevolgen zal hebben op de arbeidsmarkt Uiteraard is Woestijnvis not amused door het vertrek van eigen waardevolle medewerkers. Anderzijds is duidelijk dat de VRT via de aankoop van programma s onrechtstreeks ook flink heeft geïnvesteerd in deze medewerkers. Al bij al dus een faire deal. Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van Free to work en Uw werk, uw merk BANDWERK

4 ENGAGEMENT STUDY 2011 Je werk of je leven Welke plaats neemt werk in ons leven? Hoe slagen we erin om beide op elkaar af te stemmen? En waarom moeten bedrijven daar aandacht voor hebben? Jobat, Antwerp Management School, HayGroup en De Facto Image Building ondervroegen werkende Belgen ter zake. Niet alleen over de balans tussen werk en privé, maar ook naar de balans ín hun job en hoe hen dat beïnvloedt als werknemer. Tekst: Wim Verdoodt / Foto: Ivan Put Over de combinatie werk-privé is al veel geschreven. Dat verhindert niet dat er nog vaak in (gender)clichés over wordt gesproken. Zo zouden vrouwen het moeilijker hebben dan mannen om werk en privé op mekaar af te stemmen en daarom meer gebruik maken van deeltijds werken, loopbaanonderbreking en tijdkrediet. Hun loopbanen belanden zo vaker op wat in de vakliteratuur een moederspoor ( mommy track, red.) heet, van waaruit het moeilijker is om carrière te maken. Veel werkgevers maken ook nog steeds een strikt onderscheid tussen thuis en kantoor, al proberen ook steeds meer bedrijven hun medewerkers te ondersteunen bij het vervullen van hun verantwoordelijkheden op het werk én thuis, onder andere door telewerk als extralegaal voordeel aan te bieden, of te voorzien in kinderopvang, een strijkdienst en dergelijke. De toenemende diversiteit van de verschillende generaties op de werkvloer maakt het bedrijven echter niet makkelijk om elke medewerker een pakket op maat aan te bieden. Bevlogen We kunnen ons ook de vraag stellen of onze huidige manier van werken nog voldoende is afgestemd op de voortdurend veranderende omgeving. Niemand staat graag te filebumperen terwijl de technologische middelen er zijn die thuiswerk mogelijk maken. Voor werkgevers is een heldere visie op de balans werk-privé bovendien een manier om zich te onderscheiden in een alweer krapper wordende arbeidsmarkt. Het vraagstuk werk-privé draait grotendeels rond levenskwaliteit. Het vrijwaren daarvan wordt een van de grootste uitdagingen voor deze en volgende generaties. Volgens Lynda Gratton, professor aan de London Business School en auteur van The Shift: The Future of Work is Already Here, zal dat met andere accenten gebeuren dan we gewend zijn. De focus zal minder liggen op geld verdienen en consumeren en meer op productiviteit, creativiteit en een leven vol ervaringen. Nog een hardnekking cliché dat weinig flexibiliteit toelaat tussen werk- en privétijd, is het krampachtig tellen van gewerkte uren. Deze praktijk zit diep ingebakken. Zelfs hedendaagse cafetariaplannen bekijken tijd bedrijfseconomisch als ze toelaten om een stukje bonus af te staan voor een dag extra vakantie. Terwijl stelt niemand de vraag: hoe valoriseer je het effect van een extra vakantiedag? Of wat is de kostprijs van een slechte balans tussen werk en privé met stress, depressie of oververmoeidheid als gevolg? Daartegenover staat het concept duurzaam hr waarin verantwoordelijk beloond wordt. Niet op basis van gemeten aanwezigheid, maar op attitude, resultaat en bijdrage tot de organisatie. Op de lange termijn betekent dit ook: hoe gaan we om met (vervroegd) pensioen en de uittrede uit de arbeidsmarkt? Al deze bedenkingen bieden voldoende stof om het begrip werk-privé te verbreden en niet enkel de kostprijs van maatregelen te meten maar ook de voordelen ervan. Anders gezegd: als een werkgever investeert in een beter persoonlijk evenwicht voor zijn werknemers, wat is dan zijn return on investment? De Engagement Study 2011 brengt deze benefits in kaart, met betrekking tot engagement, retentie en risico op werkverslaving. Geëngageerde werknemers zijn werknemers die bereid zijn om extra inspanningen te leveren omdat ze zich betrokken voelen (Engaged Performance Model van HayGroup en Antwerp Management School). Ze zijn bevlogen, wat tevredenheid overstijgt. Een eerdere Engagement Study concludeerde dat een inhoudelijk interessante job, de inspiratie en de waarden die binnen een organisatie leven en de relatie met de direct leidinggevende efficiënte hefbomen zijn voor engagement. Wil een organisatie die geëngageerde medewerkers niet kwijt, maakt ze best werk van een evenwichtig en competitief verloningsbeleid, mogelijkheden tot persoonlijke en professionele ontwikkeling én een goede balans tussen werk en privé. Spillover De vraag die de Engagement Study 2011 stelt, is of een goed evenwicht tussen werk en privé voor meer goed is dan enkel retentie. Welke aspecten wegen meer door en 4 op de 10 werknemers zijn bij het thuiskomen van het werk te gestresst om de dingen te doen die ze leuk vinden

5 04 05 Het vraagstuk werk-privé draait grotendeels rond levenskwaliteit. Het vrijwaren daarvan wordt een van de grootste uitdagingen voor deze en volgende generaties. welke geven ook het engagement een duw in de rug? De mate waarin werk en privé met elkaar vervlochten zijn, krijgt in de studie een score van 1 (volledige scheiding) tot 10 (volledige vervlechting). Met 4,8 als resultaat ligt de gemiddelde beleving van onze respondenten ergens middenin. Voor 48 procent (score van maximaal 4 op 10) zijn werk en privé tamelijk afgescheiden. Voor de andere helft (scores van meer dan 5) lopen werk en privé wel door mekaar. Bij 17 procent (scores van meer dan 8) is dit zelfs uitgesproken sterk. Typische redenen om te werken in de privétijd zijn: willen bijblijven met alles, uit loyaliteit voor het bedrijf en tijdsgebrek. Redenen om niet te werken na de kantooruren: omdat het niet mogelijk of niet nodig is en uit principe. Uit het onderzoek blijkt dat het door elkaar lopen van werk en privé, zonder te veralgemenen, vrij vaak voorkomt. Blijkt ook: dat er een positieve samenhang bestaat tussen werkvervlechting en de mate van engagement. Zoals gezegd gaat de Engagement Study niet alleen op zoek naar de balans tussen werk en privé, maar ook naar de balans in het werk. Onderzoek naar het effect van afwisseling en autonomie in de job leren dat gevarieerde jobs voor meer engagement zorgen, gelukkiger maken en de retentie verhogen, maar ook dat er ruimte ontstaat voor werk-privé vervlechting en zelfs werkverslaving. Ook een hoge werkdruk zorgt dat er werk mee naar huis wordt genomen, wat eveneens verslavend kan zijn. Het verschil is dat werkdruk engagement ondermijnt en de verloopintentie groter maakt. Tenzij de werknemer meer autonomie krijgt om zijn werk te organiseren. Waarmee we weer bij de balans werk-privé belanden. De Engagement Study gaat onder andere na of de manier waarop we ons thuis gedragen onze werksituatie beïnvloedt, en omgekeerd. Hoe beleven onze respondenten dit? De helft getuigt van een positieve spillover tussen werk en privé. 4 op de 10 vinden dat het gedrag waarmee ze professioneel succes boeken hen helpt om een betere partner, ouder, familielid of vriend te zijn. 5 op de 10 vinden dat de manier waarop ze thuis problemen oplossen ook van pas komt op kantoor. Dat klinkt goed, maar er is een keerzijde. Bijna de helft van de respondenten zegt dat zijn werk een negatieve impact heeft op de thuissituatie. 4 op de 10 werknemers zijn bij het thuiskomen van het werk te gestresst om de dingen te doen die ze leuk vinden. 54 procent doet door zijn werk minder privé-activiteiten dan hij zou willen. Omgekeerd heeft de privésituatie zelden een negatief effect op het werk. Slechts 20 procent van de respondenten zegt door privézorgen minder met zijn carrière bezig te zijn, concentratieproblemen te hebben of meer fouten te maken op het werk. Organisaties kunnen dergelijke inzichten gebruiken om hun werknemers extra te engageren. Zowel maatregelen die de werk-privésituatie ondersteunen als de organisatiecultuur spelen daarbij een rol van betekenis. We vroegen werknemers welke maatregen hun werkgever voorziet. Meest verspreid en meest succesvol blijken glijdende werkuren. Een maatregel die aangeboden wordt, maar vaak onbenut blijft, is thuiswerk. Dubbele rol De dienstverlende en non-profit sector scoren, vergeleken met de industrie, merkbaar hoger in zowel het voorzien als in het effectief gebruiken maken van werk-privémaatregelen. In de lijn der verwachtingen doen meer vrouwen en ouders met kinderen en minder arbeiders een beroep op deze maatregelen. Opmerkelijk is de dubbele rol die deeltijds werken speelt. Enerzijds vermindert het de kans op een negatieve spillover van werk naar privé. Anderzijds hebben deeltijds werkenden meer kans dat privébekommernissen hun werk negatief beïnvloeden. Het volstaat overigens niet om gezinsvriendelijke maatregelen aan te bieden als er binnen het bedrijf geen juridisch kader is, de administratieve ondersteuning ontbreekt en er onvoldoende over gecommuniceerd wordt. De organisatiecultuur moet het gebruik van dergelijke maatregelen ook ondersteunen. Culturen bestaan echter in geuren en kleuren. Het kostwinnermodel, waarbij de ideale werknemer fulltime werkt en altijd aanwezig is, laat thuiswerk amper toe. Iedereen werkt door tot het werk klaar is. Een meer progressieve cultuur is social exchange. Het idee is dat een werknemer met een goede balans tussen werk en privé ook beter functioneert. In ruil verwacht de organisatie betrokkenheid en flexibiliteit. Het meest flexibel is de entrepreneural cultuur. Prestatie en verantwoordelijkheid staan voorop. Zolang het resultaat er is, genieten werknemers een grote vrijheid. Uit de resultaten van de Engagement Study blijkt dat een goede balans tussen werk en privé vooral mogelijk gemaakt wordt door een gezinsvriendelijke organisatiecultuur. In combinatie met ondersteunende maatregelen draagt zo n cultuur bij tot meer engagement en verkleint het risico op werkverslaving. Werknemers voelen zich in zo n organisatie ook gelukkiger en zullen zich voor een langere termijn binden aan de werkgever. Een kritische noot: wie werk en privé beter op mekaar afstemt, merkt heel vaak dat beide verweven geraken, zowel positief als negatief.

6 WERKBEELD Strafinrichting Wortel Foto s: Bart Dewaele De strafinrichtingen zijn de grootste werkgever van de Noorderkempen. De strafinrichting van Wortel stelt zo n 180 personeelsleden tewerk, onder wie directeurs, bewakings- en technisch personeel, medewerkers van de psychosociale dienst en penitentiair administratief assistenten. De strafinrichting biedt momenteel plaats aan ongeveer 187 gedetineerden. In augustus 2010 werd begonnen met de bouw van een nieuwe vleugel met plaats voor 120 mensen. De vleugel wordt vanaf maart 2012 in gebruik genomen. De gedetineerden kunnen zich inschrijven voor tewerkstelling in de werkhuizen of in de huishoudelijke dienst van de inrichting. Daarnaast worden er opleidingen georganiseerd die tot een diploma of getuigschrift kunnen leiden. De strafinrichting van Wortel beschikt over verschillende sportmogelijkheden (fitness, minivoetbal, volleybal...) en organiseert activiteiten als muziekoptredens en gitaarlessen. In de bibliotheek kan men boeken, strips en cd s ontlenen. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD

7 06 07 ACTUA Heeft de loonnorm nog zin? Ondanks de nationale loonnorm zijn de lonen van de Belgische werknemers dit jaar meer gestegen dan die van hun collega s in onze buurlanden. De index is hier één reden voor, dat werkgevers meer geven dan de loonnorm een andere. Open VLD wil bij de onderhandelingen voor een nieuwe regering praten over een hervorming van de loonindex, maar stuit op een njet van de PS. Tekst: Barbara Vandenbussche De nationale loonnorm geeft het maximumpercentage aan waarmee de Belgische lonen mogen groeien. Die lonen mogen niet sneller stijgen dan in onze grootste buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk. Uit het loonrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) blijkt nu dat de loonkostenhandicap van Belgische bedrijven tegenover hun concurrenten in de buurlanden nog een stuk groter is geworden. Sinds 1996, het jaar waarin de loonnorm werd ingevoerd, zijn de Belgische lonen met 4,6 procent meer gestegen dan in de buurlanden. Voor werkgevers is de automatische loonindexering de zwartepiet. Open VLD wil bij de onderhandelingen voor een nieuwe regering praten over een hervorming van die index, maar stuit op een njet van de PS. De liberalen vrezen dat loonsverhogingen via de index de prijzen van goederen en diensten zullen doen stijgen, waardoor de inflatie oploopt en de lonen weer worden geïndexeerd. Het Vlaamse ondernemersnetwerk Voka wil de automatische indexering vervangen door maatwerk per sector of onderneming. Zo kunnen werkgevers ervoor kiezen om in plaats van een loonsverhoging door te voeren, jobs Lonen stijgen niet enkel door de indexering, maar ook doordat werkgevers zelf gunstiger voorwaarden toekennen Jan Vanthournout, legal manager SD Worx te behouden of te creëren, zegt gedelegeerd bestuurder Jo Libeer. Of men zou het bedrag van de index kunnen gebruiken voor aanvullend pensioensparen of opleiding en vorming. Een gedeelte van die nieuwe index kan ook gebruikt worden om de meerkosten van het nieuwe werknemersstatuut op te vangen. Appelen en citroenen De vakbonden vrezen dat het loonrapport van de CRB misbruikt wordt voor een onterecht offensief tegen de loonvorming en de index. Voor hen moet in de eerste plaats de oorzaak worden aangepakt, en dat is de hogere inflatie in België in vergelijking met de buurlanden. De hoge energieprijzen zijn daarbij voor ACV, ABVV en ACLVB het meest heikele punt. Een sterkere controle op de elektriciteits- en gasprijzen laat toe de inflatie bij de bron aan te pakken. Morrelen aan de index zou bijzonder schadelijk zijn voor het consumentenvertrouwen en dus de binnenlandse vraag ondermijnen, klinkt het bij de vakbonden. Die stellen zich ook steeds meer vragen bij het mechanisme van internationale loonkostvergelijkingen. Want hoe vergelijk je een land dat de koopkracht van zijn werknemers probeert te beschermen met een land als Duitsland, dat door aangehouden sociale dumping en vooral loondumping zijn problemen tracht te exporteren?, aldus de bonden. Jan Vanthournout, legal manager bij SD Worx, en samen met Patrick Humblet auteur van het boek Loonmatiging en de loonnorm , stelt zich ook om andere redenen vragen bij dergelijke vergelijkingen. Men meet de evolutie van de nominale lonen, en het is maar de vraag of we geen appelen met citroenen vergelijken. In Nederland heeft men bijvoorbeeld twee jaar gewaarborgd loon. Dat beïnvloedt ook de concurrentiepositie, maar zit niet in de stijging van de nominale lonen vervat. Wat wij loon noemen, wordt in een ander land misschien niet als loon beschouwd of omgekeerd. We zitten dus met een rekenkundig knelpunt, maar ook met een groot perceptieprobleem. Een doorsnee onderneming die in ons land wil investeren, zal van zijn adviseurs te horen krijgen dat de sociale lasten op het brutoloon in België 40 procent bedragen. Er bestaan heel wat kortingen die tewerkstelling stimuleren, maar die zijn niet makkelijk te berekenen en kun je dus ook niet snel uitleggen. We moeten dus ook beter duidelijk maken welke inspanningen we hiervoor doen. Werkgevers doen lonen stijgen Over de loonnorm wil Vanthournout nog kwijt dat die allesbehalve eenduidig is. Voor macro-economische doelstellingen is de loonnorm een degelijk instrument, maar voor concrete ondernemingen ligt het moeilijker. Die moeten streven naar een gemiddelde loonkost, terwijl dat gemiddelde pas op het eind van het jaar berekend kan worden. Wat als op 31december blijkt dat de loonkost dat jaar teveel gestegen is? Wiens loon is dan te hoog en wat moet een werkgever dan doen? Je stelt dit per definitie pas vast als het te laat is. Bovendien kan de loonnorm een rem zetten op extra beloningen voor talent. Wanneer een werkgever een aantrekkelijke verloning wil aanbieden, doet die dat vaak bovenop de bestaande loonkost. Die mag eigenlijk niet teveel stijgen, maar wanneer een werkgever meer doet dan de loonnorm toelaat, blijft dat de facto zonder gevolg. Je kunt dus stellen dat de lonen niet enkel door de indexering stijgen, maar ook doordat de werkgevers zelf gunstiger loonvoorwaarden toekennen voor een betere positie op de arbeidsmarkt.

8 BEROEPSGEHEIM Guido Belcanto, zanger Alleen zijn, is mijn favoriete manier van in het leven staan. Een eigen stijl is een voordeel. Ik pas niet in hokjes. Het heeft lang geduurd voor mensen me konden plaatsen, maar nu ben ik plots hip. Ik sta op festivals waar ook deus optreedt. Na 25 jaar koppig te hebben volgehouden, zonder compromissen, krijg ik loon naar werken. Misschien overkomt dit me nu omdat ik goed in mijn vel zit. Het is begonnen met mijn vorige plaat, Ik Zou Mijn Hart Willen Weggeven. In het verleden klampte ik me vast aan het levenslied. Omdat ik iets wou doen dat zijn wortels in de Lage Landen had. Met die vorige cd heb ik eindelijk ook alle Angelsaksische invloeden, zoals blues en country, een plaats gegeven. Saboteren Vroeger deed ik heel erg mijn best om op te vallen tussen de rest. Mijn fysieke verschijning moest de belichaming zijn van mijn muziek. Die drang om me te manifesten, is weg. Had ik voorheen de neiging om tegen de stroom in te roeien, vandaag laat ik me meedrijven. Er zijn genoeg zangers van mijn leeftijd die moeten teren op hun oude hits. Eindeloos herkauwen, moet verschrikkelijk zijn. Mijn bron is lang niet opgedroogd, al schrijf ik minder songs dan vroeger en het gaat ook wat trager. Dat de liedjes blijven komen, heb je zelf in de hand. Ik heb er altijd voor gezorgd dat mijn leven boeiend genoeg is. Als een relatie op wieltjes liep, ging ik onbewust saboteren. Uit schrik om in slaap te sukkelen. Alle ideeën die me te binnen schieten, schrijf ik op. Als ik op fietsvakantie ga, neem ik al dat kladwerk mee. Fietsen in de natuur bevrijdt me van de stress. In die omstandigheden slaag ik er beter in ideeën uit te werken. Toen ik dertig was, had ik die vlucht nog niet nodig. Toen kon ik langer mijn concentratie vasthouden. Schaamteloos Na 25 jaar koppig te hebben volgehouden, zonder compromissen, krijg ik loon naar werken Ik wil de mensen troosten en vermaken. Toeschouwers die na afloop komen zeggen dat ik hen weer energie heb gegeven, dat is het schoonste wat er is. Muziek is de sociale taak waarvoor ik op de wereld ben gezet. Zingen geeft me het gevoel iets te betekenen voor anderen. Dat is belangrijker dan veel geld te verdienen. Toen ik debuteerde, vond ik de Vlaamse zangers veel te braaf. Ze zeiden nooit eens wat ze écht dachten. Kwamen nooit voor hun seksuele fantasieën uit. Mijn teksten waren beïnvloed door de boeken van Charles Bukowski. Ik was ervan overtuigd dat je die rauwheid ook in songs kon gieten. Over abortus zong ik in In De Wachtzaal Van De Dokter. Een schokkend relaas dat ik zelf had meegemaakt en van me af moest schrijven. Die bijna schaamteloze openheid schrok het grote publiek af. Heimelijk kickte ik op dat exhibitionistische, maar met het ouder worden, is het navelstaren verdwenen. Ik heb al genoeg bloot gegeven, laat me nu maar proberen om mooie dingen te creëren. De inspiratie blijf ik dicht bij mezelf zoeken, maar choqueren hoeft niet meer. (pvd)

9 MIJN LOON COLUMN Professor JOBAT.BE/COLUMN LINDA LAMBETIT (53), HEIST-OP-DEN-BERG Beroep: schoonmaakster Privé: ongehuwd, twee kinderen Brutoloon: euro Nettoloon: euro Extra s: geen Wat vind je van je job? Ik doe dit werk al jaren. Ik poets kamers in een ziekenhuis. Dat is wel altijd hetzelfde, maar op mijn leeftijd ga ik niet meer veranderen. En er zijn ook wel leuke kantjes aan mijn job. Vooral het contact met de mensen vind ik prettig. Elke week leer ik nieuwe mensen kennen, en met wie er langer ligt, heb ik meer contact. Soms komen patiënten na enkele jaren terug en kennen ze me nog. Wat vind je van je inkomen? Het mag altijd iets meer zijn natuurlijk. Misschien wordt het binnenkort wel aangepast. We zijn onlangs met een ander ziekenhuis samengevoegd en de medewerkers van dat andere ziekenhuis blijken iets meer te verdienen dan wij. Misschien wordt dat rechtgezet tegen de tijd dat we echt één ziekenhuis vormen. Spaar je? Ik doe aan pensioensparen, zo n 70 euro per maand. Mijn dochter van 19 zit op kot, en haar school is mijn grootste kost. Ze studeert voor leerkracht in het secundair onderwijs en wil les geven in handel en godsdienst. Mijn zoon van 24 werkt bij zijn papa in de bouw. Waar geef je met plezier geld aan uit? Aan ontspanning, eens naar de cinema gaan bijvoorbeeld. Verder heb ik eigenlijk geen echte hobby s. Nog voor de vakantieperiode ben ik wel al op reis geweest, naar Lloret de Mar. Waar kan je geen geld aan geven? Aan goede doelen in het buitenland. Ik denk altijd dat de mensen zelf er ginder niet veel van zullen zien. Ik sponsor wel dingen, maar dan liever in eigen land, want hier zijn er ook sukkelaars genoeg. Wat zou je doen als je de lotto wint? Een eigen huisje kopen, want ik huur nu, en iets opzijleggen voor de kinderen. Heb je een grote droom? Eigenlijk niet, want ik ben best tevreden. Ik hou de dingen liever eenvoudig. (bvdb) De promotor van mijn thesis was een man naar wie al zijn studenten opkeken. Een imposante verschijning ook, die grote, struise vijftiger met zijn motorjas. Zijn lange, grijze haren en zijn baard deden hem er statig, maar toch zachtaardig uitzien. De vakken die hij doceerde waren populair, niet alleen om de inhoud, maar zeker ook om de manier waarop hij ze gaf. De professor kon urenlang met autoriteit en passie praten over film, of bij uitbreiding over om het even welk onderwerp: het timbre van zijn stem verplichtte je om naar hem te blijven luisteren. Telkens wanneer hij een deadline had opgelegd, stond de gang voor zijn bureau wekenlang vol met half idolate studenten, zenuwachtig wachtend op zijn feedback die altijd streng was, maar nooit te hard. De kritiek die hij gaf klonk als een aanmoediging, of misschien was dat alweer dat timbre. Zijn opmerkingen zette hij kracht bij met rustige, gecontroleerde handgebaren. Na afloop van zo n bespreking kwam je zijn bureau steevast buiten met een lijst van films die je nog moest zien of een stapel boeken die je kon lenen. Of met goede raad: toen ik ooit een paper schreef over een film over de Amerikaanse tabaksindustrie vroeg hij mij of ik zelf rookte. Ik gaf toe van wel. Hij knikte begrijpend, maar drukte mij op het hart dat ik daar beter mee kon stoppen vóór mijn vijfentwintigste - wat ik uiteindelijk ook heb gedaan. Toen ik mijn thesis af had en de universiteit verliet, nam ik ook schijnbaar voorgoed afscheid van mijn promotor. Tot ik afgelopen jaar van werk veranderde. Nog helemaal bleu en onvoorbereid werd ik naar de andere kant van Brussel gestuurd voor een vergadering, waar een bekende stem mij bij het binnenkomen begroette met een onverwacht: Maar, wij Streven naar gelijkheid betekent toch vooral dat je de ander een paar treden naar beneden moet halen kennen elkaar! Sindsdien zien de professor en ik elkaar opnieuw elke maand op dezelfde plaats, drinken wij rond dezelfde tafel dezelfde koffie en af en toe een glas wijn bij de lunch. Tijdens de pauze vraagt hij mij dan hoe het schrijven gaat en lach ik hem uit omdat zijn nieuwe ipad het internet nooit kan vinden. Ik blijf hem professor noemen, maar zelfs mijn vousvoyeren houdt niet tegen dat er bij iedere ontmoeting iets minder overblijft van de mythische figuur die ik vroeger in hem zag. Het doet mij denken aan die geniale eerste reeks van Mad Men, waarin een jong, naïef meisje als secretaresse terechtkomt in een gerenommeerd reclamebureau. Ze raakt er geïntrigeerd door de creatieve, succesvolle macho s in het team van copywriters en doet er alles aan om zich op te werken tot een van hen. Zodra ze haar vroegere baas met zijn voornaam mag aanspreken, ontdekt ze echter dat ook hij maar een mens is van vlees en bloed, met evenveel en zelfs nog meer gebreken dan zijzelf. Streven naar gelijkheid betekent toch vooral dat je de ander een paar treden naar beneden moet halen. Ik denk dat ik er vanaf nu maar een erezaak van maak om de mensen naar wie ik opkijk nooit in het echt te ontmoeten. Niemand verdient het zijn helden te moeten verliezen aan menselijkheid. San F. Yezerskiy combineert een voltijdse job in de Vlaamse film met een prille carrière als zelfstandig schrijver. Om de beurt schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af.

10

11

12 Solliciteer KEER MEER met maar LAAGJE MAKE-UP CAREER LAUNCH JOBEVENT 23/11/2011 LEUVEN Brabanthal 11-20u Solliciteer effi ciënt en ontmoet een pak bedrijven op één dag. Ontmoet op één dag onder één dak alle rekruteerders van topbedrijven. Laat zeker je cv screenen en ontdek ook hoe je een sollicitatiegesprek zo aanpakt dat het echt iets oplevert. Workshops én jobs op één plek, effi ciënter kan je het niet bedenken. Schrijf je gratis in op jobat.be/ careerlaunch en maak kans op een onvergetelijke reis naar Cuba!

13 The autonomous management school of the University of Antwerp INGANG BEURSPLAN BRABANTHAL LEUVEN SEMINARIE SEMINARIE JOBAT NETWERK CAFE CV ANALYSE CATERING BEZOEKERS 1 T-GROEP 2 ORDINA 3 CM 4 AG INSURANCE 5 SIEMENS 6 UMICORE 7 SMALS 8 POLITIE 9 FLUXYS 10 KU LEUVEN 11 KU LEUVEN OPLEIDINGEN 12 KU LEUVEN MEDIA EN LEREN 13 ANTWERP MAN. SCHOOL 14 VLERICK LEUVEN GENT 15 VDAB 16 ORMIT 17 OCMW LEUVEN 18 TESSENDERLO GROUP 19 SODEXO 20 LODESTONE 21 KLA TENCOR 22 JANSSENS PHARMA 23 CEGEKA 24 ASCO 25 VINÇOTTE 26 HUNTSMAN 27 SABAM 28 UZ LEUVEN 29 CRF TOP EMPLOYERS 30 NIKE 31 RANDSTAD 32 CORELIO 33 USERFULL 34 STIB-MIVB 35 SECUREX 36 SELOR 37 SOGETI 38 MOVE-UP 40 ELECTRABEL 41 ING 42 NMBS 43 ATLAS COPCO 44 KERN SELECTION

14 De Politie rekruteert of bel gratis De Politie rekruteert of Je bent ook expert redder in nood bemiddelaar verantwoordelijk luisterend oor De Politie speelt verschillende rollen in onze samenleving en ze zijn allemaal even essentieel. Voor onze brede waaier politie- en civiele functies zijn we daarom op zoek naar (m/v) collega s met de meest verscheiden achtergrond. Wat ze wel gemeen moeten hebben, is hun professionalisme, enthousiasme en teamspirit. Heb jij dat potentieel? Surf dan naar voor meer details over ons uitgebreid jobaanbod. Of beter nog: bezoek Career Launch Leuven op 23 november en kom nader met ons kennismaken op onze stand. Career Launch stand 8

15 Hoe jouw volgende job eruit ziet? Dat bepaal je zelf bij Randstad. CAREER LAUNCH 15 carrièrepartner voor ervaren hoogvliegers Zoek je werk als hooggekwalificeerde professional in engineering, ICT, finance, HR of life sciences? Vast of projectmatig? Bij Randstad Professionals vind je accountmanagers die volledig op jouw golflengte zitten. Surf nu naar voor ons aanbod. Ook de consultants van Insel - Ingenieursselecties zijn specialist. Bij dit erkend wervings- en selectiebureau kan je als ingenieur of technische bachelor terecht voor de uitbouw van een boeiende carrière. Afspraak op vast via ons selectiebureau Zoek je een professionele partner die je kan begeleiden en coachen in je zoektocht naar vast werk? Dan moet je bij Randstad Recruitment & Selection zijn. Wij rekruteren en selecteren medewerkers voor vaste jobs bij de beste bedrijven. Zowel lokale werkgevers als grote multinationals. Bekijk ons aanbod op of stuur een spontane sollicitatie naar een van onze zes HR-centers. De adressen vind je op onze site. werk via onze uitzendkantoren Wil je tijdelijk of vast aan de slag? Voor korte of lange tijd? In alle sectoren. Bekijk onze vacatures op maak je profiel aan, en solliciteer meteen voor een job die bij je past. Gaat het te snel? Heb je vragen? Dan kan je natuurlijk terecht bij onze ervaren consultants van een kantoor in je buurt. We staan klaar om je te helpen. vast bij Randstad zelf Je kan natuurlijk ook aan de slag bij Randstad zelf. Als allround HRdienstverlener bieden wij je een werkomgeving waarin jij met je talenten alle kanten uit kan. Groei en ontwikkeling vinden we daarbij vanzelfsprekend. Zowel voor ons, als voor jou. Surf naar en krijg de smaak te pakken. Kom persoonlijk kennismaken met de collega s van al deze Randstadspecialisaties op Career Launch Leuven (stand 31). Randstad Belgium nv, VG. 458/BUOSAP, B-AA Randstad Construct nv, VG. 819/BC, B-AA Randstad Professionals nv, VG. 1122/B, B-AA05.096, BE / Galilei nv, VG.875/BO, B-AA Randstad Sociaal Secretariaat vzw, ESS600 EMBRACE YOUR FUTURE Java Developers Functional Analysts Technical Project Leader Network & System Engineers Contact Center Supervisor Ontmoet ons op Career Launch, woensdag 23 november Brabanthal Leuven Solliciteer op

16 Marie, 23 jaar AG Insurance ontdekt graag wat Marie in haar mars heeft. Let us discover you. AG Insurance is ervan overtuigd dat er bij elke collega heel wat te ontdekken valt. Iedereen heeft immers zijn eigen talenten en ambities. Daarom bieden we onze mensen de kans om zich te ontplooien en om zelf initiatief te nemen. En dat alles in een aangename werksfeer. Voor starters (m/v) bieden we tal van jobs als: Offertebeheerder of schadebeheerder (voor auto, hospitalisatie, brand, groepsverzekeringen, leven, burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en andere) Ben je expert (m/v), met enkele jaren ervaring? Dan kan je je verder ontplooien als een van onze: Marketeers Teamleaders Specialisten Rechtsbijstand Project Officers en Managers Functionele en Technische Architecten Interesse? Kom op woensdag 23 november naar Career Launch Leuven (standnr. 4) en laat AG Insurance ontdekken wat jij in je mars hebt. Wij luisteren graag naar jouw plannen. Zo kunnen wij de match maken met een uitdaging op maat bij de grootste verzekeraar van het land. Wil je alvast info over deze of andere jobs? Surf dan naar Zo biedt AG Insurance nog heel wat uitdagingen op het vlak van verzekeringen, recht, fiscaliteit, financiën, sales & marketing, project management of IT. WOE 23/11 Ontdek AG Insurance CAREER LAUNCH LEUVEN (standnr. 4)

17 CAREER LAUNCH 17 Lid van recruitment, search & selection. Ascento is een divisie van t-groep NV. De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting te Beveren is een dynamische organisatie in een sociaaleconomische omgeving. Wij beheren 1950 huurwoningen en werken hiervoor nauw samen met de lokale actoren. Om ons patrimonium verder uit te bouwen en te beheren kijken wij uit naar een (m/v): Algemeen directeur Uw functie U leidt de organisatie en houdt steeds rekening met onze sociale opdracht. U werkt zowel op technisch vlak (beheer en uitbouw patrimonium) als op financieel vlak (financieel en administratief beheer). U onderhoudt goede relaties met overheden. U leidt een team van 20 medewerkers. Uw profiel U heeft een master-, (HOLT-) of een bachelordiploma met 5 jaar relevante ervaring binnen de sector. U beschikt over goede management en leidinggevende vaardigheden. U communiceert vlot en bent een ondernemer. U inspireert en motiveert uw team. U bent sociaal geëngageerd en vertrouwd met samenlevingsproblematieken. Ons aanbod Werken binnen een organisatie waar teamwerk, duurzaamheid en diversiteit belangrijke waarden zijn. Na een proefperiode een contract van onbepaalde duur. Een verloning conform de reglementering VMSW en een pakket aan extralegale voordelen. Interesse? Stuur uw motivatiebrief met cv naar uiterlijk tegen 15 december VG.1246/BUOSAP - B-C W.INT.RE.RS.SO DC: Meer jobs op De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ascento. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap. Ascento behoort tot t-groep NV Ontdek onze vacatures op Career Launch op stand 1. t-office bouwt mee aan de toekomst van Albert Heijn. Jij ook? Solliciteren? Heb jij interesse in een dynamische en uitdagende managementbaan bij Albert Heijn? Solliciteer dan via of bezoek ons op Career Launch in Leuven, stand 1. VG.1246/BUOSAP- B-C W.INT.RE.RS.SO.148 DC: Bezoek onze stand op Career Launch Leuven op 23/11 Werken bij Electrabel, da s ook zorgen dat Mark door zijn midlifecrisis raakt. Meer dan 7000 werknemers van Electrabel, GDF SUEZ Groep geven elke dag het beste van zichzelf. Zo leveren ze in heel België elektriciteit en aardgas die voldoet aan de verwachtingen van hun klanten. Want werken voor Electrabel, da s méér dan energie produceren. Als lid van ons team kies je ervoor om mee te evolueren met een internationale en dynamische onderneming. Een onderneming die je niet alleen stabiliteit biedt maar ook een grote waaier aan functies, interessante carrièreperspectieven en interne opleidingsmogelijkheden. Perfect dus voor wie zijn talenten graag op een veelzijdige manier ontwikkelt, en uitdagingen doelgericht wil aangaan. Zoals bijvoorbeeld Mark door zijn midlifecrisis heen helpen. Voor onze klassieke en nucleaire centrales en voor onze projecten rond hernieuwbare energiebronnen, zoeken we regelmatig technici, wetenschappers en ingenieurs. Ook voor onze hoofdzetel en ons commercieel departement kijken we voortdurend uit naar informatici, traders, commerciële en financiële profielen en talloze andere talenten. Interesse? Surf dan naar Je kan er vragen stellen aan je toekomstige collega s, al onze vacatures ontdekken en online solliciteren. De internationale oriëntatie van Electrabel zorgt ervoor dat ik hier volop kan groeien - mét de nodige ondersteuning! Ellen Krott Management Trainee Ik houd enorm van de creatieve kant van mijn functie. Ik moet antwoorden zoeken op vragen die nooit eerder werden gesteld. Anthony Thomas Sustainable Development Advisor

18 Dankzij zijn first mover aanpak verzekert Fluxys niet alleen het veilig verkeer van aardgas op de Belgische markt (business to business), maar breidt het zijn netwerk ook verder uit om zijn positie als draaischijf van de gasstromen, die bijdraagt tot de bevoorrading van West-Europa, te handhaven. Neem je toekomst in handen en voeg je bij de 1000 medewerkers van Fluxys die reeds de keuze gemaakt hebben om samen met ons de uitdagingen van morgen aan te gaan. Onze vacatures op onze hoofdzetel in Brussel en in onze regionale vesti gingen: Engineering Industrieel Ingenieur Installaties & Netten (Ref a) Key Account Manager - Gas Transport (Ref a) Industrieel Ingenieur (Dispatching Officer) - Controlezaal (Ref a) Manager Kathodische Bescherming (Anderlecht) (Ref a) Process Engineer (Zeebrugge) (Ref a) Techniek 2 Techniekers Onderhoud en Exploitatie (Ref a a) Elektrotechnieker (Anderlecht) (Ref a) Lasser (Sint-Pieters-Leeuw) (Ref a) Werfl eider Installaties (Sint-Pieters-Leeuw) (Ref a) 2 Werfl eiders Leidingbouw (Sint-Pieters-Leeuw) (Ref a a) Elektromecanicien (Genk) (Ref a) Stafmedewerker Technische Opleidingen en Werkinstructies (Loenhout) (Ref a) Elektromecanicien (Merksem) (Ref a) Technical Staff LNG Operations (Zeebrugge) (Ref a) Verantwoordelijke Mechanisch Onderhoud (Zeebrugge) (Ref a) Elektricien (Weelde) (Ref a) Mecanicien (Weelde) (Ref a) Elektromecanicien (Wetteren) (Ref a) Elektricien (Winksele) (Ref a) Elektricien-Instrumentist (Zelzate) (Ref a) HSEQ Preventieadviseur (Ref a) Environment Team Leader (Ref a) Technical Auditor (Ref a) ICT ICT Team Leader Networks (Ref a) Senior Project Leader (Ref a) Logistiek Fleet Coordinator (Ref a) Magazijncoördinator (Sint-Pieters-Leeuw) (Ref a) Hulpmagazijnier (Sint-Pieters-Leeuw) (contract bepaalde duur) (Ref. SBO022d) Finance & Verzekeringen Verzekeringsadviseur (Ref a) Boekhouder (Ref a) Human Resources HR Organisation Support Administrator (Ref a) Administratie (contracten bepaalde duur) Commercial Assistant (Ref. SBO023e) Administrative Assistant Dienst Verzending (Ref. SBO036d) Administrative Assistant (Sint-Pieters-Leeuw) (Ref. SBO020c) Ontmoet ons op Career Launch op 23/11, stand 9 Ga naar en kies de toekomst die jij wilt.

19 CAREER LAUNCH 19 VOOR EEN UITGEBREID JOBAANBOD GA JE NAAR CAREER LAUNCH. VOOR DIE ENE, UNIEKE JOB GA JE NAAR SELOR.BE BEZOEK ONS OP STAND 36. Ontdek alle jobs op onze website. Maak je cv aan en de jobs vinden jou. D E R E F L E X Bringing Chemistry to Life Kom ons bezoeken op Career Launch 23 November 2011 van uur in de Brabanthal te Leuven. Ts Team Spirit Tm Talent Management Cg Career Growth Im International Mobility Tessenderlo Group verbindt zijn mensen met alle elementen die zorgen voor een boeiend carrièrepad. Want als Tessenderlo-collega word je gestimuleerd om te leren en groeien in een internationale werkomgeving met een stevige lokale verankering. Of je nu werkt in ons Belgische hoofdkwartier of in een van onze wereldwijde vestigingen: iedere dag kom je inspirerende kansen tegen, zodat je je talenten ten volle ontplooit binnen een open en innovatieve bedrijfscultuur. Zo zorgt Tessenderlo Group voor chemie in je loopbaan. > Brussel: Controller Internal Auditor Group Strategic Planning & Project Manager > Vilvoorde: BU Controller Gelatin Interesse in deze functies? Bezorg dan je curriculum vitae via mail aan > Ham: SAP Coördinator Onderhoud Maintenance & Engineering Manager E&I Techniekers Interesse in deze functies? Bezorg dan je curriculum vitae via mail aan Wij zijn momenteel op zoek naar m/v: De volledige functiebeschrijvingen vind je terug op

20 20 CAREER LAUNCH Kom en beleef koploper in media CAREER LAUNCH 23 NOVEMBER 2011 STAND 32 Your future ure so Sodexo Bezoek ons op Career Launch stand 19 Sodexo België maakt deel uit van de internationale Groep Sodexo en telt in België 4000 medewerkers. Wat begon als een cateringbedrijf is vandaag een gediversifieerde speler met een breed gamma aan diensten (vroeger Catering en Facilities Management) die het werk van zijn klanten en hun medewerkers vereenvoudigen, van onthaal & receptie tot schoonmaak, van onderhoud van gebouwen en technisch materiaal tot conciërgerie, en van automatenservice tot catering. Sodexo zoekt zowel medewerkers om deze diensten te verzekeren als voor haar ondersteunende teams. Bent u op zoek naar een functie in marketing, supply chain, financiën...? Neem dan zeker contact met ons op! Momenteel zijn wij op zoek naar (m/v): Bedrijfsjurist Lab Instrument Support Service Engineer Marketing Concept Development Manager Project Manager FM Operational Hard Services Manager Contract Manager FM Business Development Manager (wervingsreserve) Client Relations Director (wervingsreserve) Facility Coordinator (wervingsreserve) Hospitality Coordinator (wervingsreserve) Administrative Assistant Diëtisten (regio Antwerpen) Interesse? Zin in één van deze uitdagende functies? Aarzel dan zeker niet om zo snel mogelijk contact op te nemen met Sabrina Antoine HR Project Leader Wij nodigen u uit online te solliciteren:

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Functies met meer verantwoordelijkheid vereisen grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De meeste assistants houden werk en privé in balans

Functies met meer verantwoordelijkheid vereisen grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De meeste assistants houden werk en privé in balans Gunstige arbeidsomstandigheden bevorderen het welzijn en hebben een positief effect op de motivatie, het engagement en de wil om langer aan de slag te blijven. Secretary Plus bevroeg assistants over dit

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland OfficeTeam Salary Guide 2011 Nederland Inleiding Als de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog belangrijker om hun jaarlijkse beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden te vergelijken met die van

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie

Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie Antwerpen, 18 maart 2014 - USG Engineering Professionals deed een grootschalig onderzoek bij meer dan 2.500 professionals,

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers Naast compensatie in loon omvat het salarispakket ook extra vergoedingen in de vorm van extralegale voordelen. Deze koopkrachtverhogende voordelen zijn voor assistants goed voor 15 tot zelfs 20% van het

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM)

WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM) WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM) Psychological success CARRIÈRES ALS LEERCYCLI D.T. Hall Ex T Es M Exploration Trial Establishment

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

Leef Slimmer. Werk Slimmer.

Leef Slimmer. Werk Slimmer. Leef Slimmer. Werk Slimmer. Vitaliteit, focus en meer energie. Een visie op duurzame inzetbaarheid van werknemers Whitepaper 2015 Het Belang van Duurzaamheid Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond WOORDZOEKER Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden.

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Werkdruk

Onderzoek Jobat: Werkdruk Onderzoek Jobat: Werkdruk Enquête afgenomen tussen 23 januari 2009 en februari 2009 bij 348 lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express nieuwsblad.be destandaard.be Vlaamse werkende bevolking

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

profiel bezoekers database gegevens ,12% januari 2016 januari Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers

profiel bezoekers database gegevens ,12% januari 2016 januari Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers bezoekers januari profiel 89.507 281.011 +1,12% Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers Nieuwe Jobat Express Subscribers januari CV database gegevens 307.611 169.663 5.450 aantal cv s aantal publieke

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Waarom aandacht schenken aan verzuim?

Waarom aandacht schenken aan verzuim? Draag Zorg voor Uw Zorg Zorg voor Uw Talent Preventie: kost of investering Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Waarom aandacht schenken aan verzuim?

Nadere informatie

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan?

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Zo n 1 op 4 werknemers die we bevraagd hebben vinden dat hun werkgever niet flexibel genoeg is. De anderen geven aan dat er heel wat mogelijk

Nadere informatie

Europese jobmarkt herleeft

Europese jobmarkt herleeft Europese jobmarkt herleeft Resultaten Search Trends survey Februari 2010 1 Samenvatting Twee derde van de bedrijven wil tijdens de komende 12 maanden mensen aanwerven; een vijfde van de Europese bedrijven

Nadere informatie

LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN

LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN (/) zaterdag 1 oktober 2016 - Binnenland LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN Mannen die deeltijds werken, krijgen in verhouding tot vrouwen minder opslag. Ze wijken te hard af van

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8 INTERVIEWGIDS INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters People is een specialist

Nadere informatie

POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS

POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate, design & create Waarom kiezen voor dit postgraduaat? Je maakt op een unieke manier kennis met de industrie door middel

Nadere informatie

maakt er werk van Europe s Leader in Online Career Services and Recruitment Solutions 2009, StepStone

maakt er werk van Europe s Leader in Online Career Services and Recruitment Solutions 2009, StepStone maakt er werk van 2009, StepStone StepStone maakt er werk van Laten we ons even voorstellen In 1996 ontstond StepStone in Noorwegen met de missie: het vervullen van de online rekruteringswensen van werkgevers.

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS

INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS Wat? Voor wie? Soort tool? Hoe gebruiken? Bron? Dit assessment peilt naar de belangrijkste motivatoren of loopbaanankers van de cliënt Cliënt (hoger profiel) invuldocument

Nadere informatie

Insel - Ingenieursselecties

Insel - Ingenieursselecties Insel - Ingenieursselecties Op zoek naar werk? HOE? www.insel.be Ing. Inge Vantournhout Ir. Natacha Thienpont Business development partners Insel 2 Bedrijfsvoorstelling Professionals De divisie binnen

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Op zoek naar een duurzame work in life balance

Op zoek naar een duurzame work in life balance Op zoek naar een duurzame work in life balance Een onderzoek naar determinanten van werkengagement, werkverslaving en werk-privé vervlechting Prof. Dr. Peggy De Prins De vlag en de lading De hefbomen Balans

Nadere informatie

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Konvert Interim NV Kennedypark 16 8500 Kortrijk Uitzendconsulent Regio Veurne m/v A1 niveau

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT DIRECTIE Algemeen directeur Commercieel directeur Directeur basisschool Directeur CLB Directeur facilitaire diensten Directeur middelbare school Financieel directeur

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Programma Korte toelichting Nutri-akt Arbeidsmarkt Sollicitatieproces Zelfreflectie Sollicitatiebrief

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER)

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) E-blog 7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) In leidinggeven Er zijn 7 interessante ingrediënten voor leidinggevenden om uit hun medewerkers te halen wat er in zit en hun talent

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken.

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken. Uniting Expertise, Accelerating Ambitions Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken. Onze focus? Jouw persoonlijke ambities overtreffen. De beste zijn in ons vakgebied. Dat is waar de specialisten

Nadere informatie

www.marktonderzoek.be

www.marktonderzoek.be Wij zetten het jaar vol inspiratie en enthousiasme in met een overzicht van enkele trends waar we als ondernemer in 2015 niet omheen kunnen. Op de hoogte zijn van deze trends en erop inspelen kan uw activiteiten

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Trend People: dé perfecte matchmaker.

Trend People: dé perfecte matchmaker. Trend People: dé perfecte matchmaker. Kwaliteit, aandacht voor mensen en altijd gefocust op het creëren van meerwaarde, dat is waar Trend People voor staat. Geen gewoon uitzendbureau, maar een fullservice

Nadere informatie

P e r s o n a l C a r e e r P l a n

P e r s o n a l C a r e e r P l a n P e r s o n a l C a r e e r P l a n If you can dream it, you can do it. Walt Disney First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Career Launch. Deelnemen aan Career. sterke profielen ontmoeten. onmiddellijk rekruteren. Career Launch Antwerpen woensdag 16 maart 2011 Antwerp Expo

Career Launch. Deelnemen aan Career. sterke profielen ontmoeten. onmiddellijk rekruteren. Career Launch Antwerpen woensdag 16 maart 2011 Antwerp Expo Career Launch JOB-EVENT Deelnemen aan Career Launch = sterke profielen ontmoeten + onmiddellijk rekruteren Career Launch Antwerpen woensdag 16 maart 2011 Antwerp Expo Career Launch Gent woensdag 11 mei

Nadere informatie

POSTGRADUAAT OPLEIDING INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS

POSTGRADUAAT OPLEIDING INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS POSTGRADUAAT OPLEIDING INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS WWW.INNOVERENDONDERNEMEN.BE INNOVEER CREËER ONTWIKKEL POSTGRADUAAT OPLEIDING INNOVEREND ONDERNEMEN Werkervaring, ondernemende en professionele

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

uitzenden detacheren werving & selectie payrolling

uitzenden detacheren werving & selectie payrolling Werk beleef je! uitzenden detacheren werving & selectie payrolling Werk beleef je! bij stadion uitzenden 6 redenen om voor Stadion Uitzenden te kiezen 1. betrouwbaar 2. no nonsense 3. humor 4. deskundig

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

BTC als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden

BTC als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden ONDERZOEK Hoogstraat 147 1000 Brussel Telefoon: 02/505 37 00 Website: www.btcctb.org E-mail: info@btcctb.org als werkgever is het federaal agentschap voor ontwikkelingssamenwerking dat zijn middelen en

Nadere informatie

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig DraagZorgvoorUwZorg Zorg voor Uw Talent Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Engagement, meer dan tevredenheid

Nadere informatie

KU Leuven - onderwijs

KU Leuven - onderwijs WELKOM! KU Leuven - onderwijs Kwalitatief hoger onderwijs meer dan 55.000 studenten Nederlandstalig onderwijsaanbod o 55 bacheloropleidingen o 133 initiële masteropleidingen o 48 master-na-masteropleidingen

Nadere informatie

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer Tip 1 van 10 Werk aan werkgeluk Aangeboden door mkbasics.nl De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer 3 e druk - speciale uitgave voor mkbasics.nl,

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer Randstad Nederland September 2014 INHOUDSOPGAVE Impact economische ontwikkelingen op de werkvloer 3

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector Luc Dekeyser, 2012 Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis

Nadere informatie

Jong en veelbelovend

Jong en veelbelovend Jong en veelbelovend Geen bedrijf kan zonder jong talent. Ook Facilicom niet. Maar in tijden van krimp is het moeilijk om plekken voor hen te creëren. Hoe gaan jonge talenten hiermee om? Denken ze een

Nadere informatie

Career Launch. Career Launch Antwerpen woensdag 11 maart 2009 Antwerp Expo. Career Launch Gent woensdag 6 mei 2009 Flanders Expo Gent

Career Launch. Career Launch Antwerpen woensdag 11 maart 2009 Antwerp Expo. Career Launch Gent woensdag 6 mei 2009 Flanders Expo Gent Career Launch JOBBEURS voor sterke profielen Career Launch Antwerpen woensdag 11 maart 2009 Antwerp Expo Career Launch Gent woensdag 6 mei 2009 Flanders Expo Gent Career Launch Leuven woensdag 25 november

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WELKOM BIJ TRIPLE A SOLUTIONS Namens het ganse AAA-team bedanken wij je voor je interesse in Triple A Solutions. Deze brochure heeft als doel je wegwijs te maken binnen onze

Nadere informatie

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid.

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid. Wat vind ik belangrijk? Stap 1: Hieronder vind je een overzicht van 51 waarden. Lees de hele lijst een keer door om bekend te raken met de inhoud. Ga daarna nog een keer door de lijst en kruis de waarden

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

JOB MARKETING. How to create a killer cv and cover letter. Jelle Verdoodt @Sportcareers

JOB MARKETING. How to create a killer cv and cover letter. Jelle Verdoodt @Sportcareers JOB MARKETING How to create a killer cv and cover letter Agenda 1. Voorstelling 2. Hoe past je cv en motivatiebrief in jullie zoektocht naar een job? 3. Hoe creëer je een killer cv? 4. Hoe zorg je dat

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Interim Detachering Payrolling Derks & Derks Detachering Breed aanbod Life Sciences professionals Derks & Derks Detachering

Nadere informatie

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013 IT Job market report 2013 IT Job Board, Januari 2013 De Nederlandse IT kandidaat Freelance 39% Werkzaam in 85% 15% Man Vrouw 61% Vaste dienst 74% Private sector 26% Publieke sector Top 15 Skills 1 Helpdesk

Nadere informatie