Je werk of je leven?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Je werk of je leven?"

Transcriptie

1 Zaterdag 12 en zondag 13 november 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen SAN F. YEZERSKIY We zijn allemaal van vlees en bloed blz. 9 GUIDO BELCANTO Choqueren hoeft niet meer blz. 8 JAN DENYS Faire deal tussen VRT en Woestijnvis blz. 3 Engagement Study 2011 JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Je werk of je leven? werkende Belgen over hun balans Te gestresst om leuke dingen te doen jobs op jobat.be Career Launch Leuven: alle deelnemende bedrijven vanaf blz. 12

2 EDITO KRONKELS Ons land stond de voorbije week weer voor een paar knipperlichten. In een hard rapport schreef de zakenbank JP Morgan dat Europa dreigt weg te zinken in een recessie - tot nu toe was er nog nergens sprake van een dergelijk krimpscenario - en dat België een van de probleemgevallen is. Instanties en beleidsmakers zouden de groei voor volgend jaar overdreven positief inschatten. Die bedraagt, naargelang de bron, 1,6 tot 2,3 procent. Volgens JP Morgan zal de economie krimpen met 0,2 procent, tenminste, als er niet te sterk bespaard wordt. Want draconische maatregelen zoals de Griekse saneren het nationale budget (eventueel) wel, ze snijden ook in de economie en het consumentenvertrouwen. Toch zijn er ook besparingen die stimulerend kunnen werken. Een aanpassing van het indexmechanisme bijvoorbeeld. Heilige onaantastbare koe voor de vakbonden, doorn in het oog van de werkgevers. Hoe delicaat ook - herhinner u de sociale steigering toen de Nationale Bank het mechanisme wou onderzoeken - toch is het verantwoord op zijn minst over een aanpassing na te denken. Het loonrapport van de CRB, dat de loonsstijging - niet de hoogte van de lonen van werknemers, - in ons land vergelijkt met die van Nederland, Duitsland en Frankrijk, sprong deze week van oranje naar het respect van rood. Eind 2011 zouden onze lonen 4,6 procent sneller werkgevers gestegen zijn dan in onze buurlanden. Dat zegt, zoals vermeld, niets over de hoogte van de lonen, maar bepaalt wel het ondernemersklimaat en de jobcreatie. Het indexsysteem is waardevol, maar niet waterdicht en soms zelfs wat pervers. Idealiter zorgt het voor een extra maat loon als het nodig is, en een kleiner maatje als de prijzen wat minder pieken. In de realiteit zorgt dat voor vreemde kronkels. Herinner u de indexsprong van 4,5 procent begin Ook al waren de bedrijfsresultaten van 2008 goed, het was toen al duidelijk dat 2009 een moeilijk jaar ging worden. De crisis en recessie die erop volgden maakten daar een understatement van. Net zoals het zeker is dat sommige bedrijven de crisis misbruikt hebben om af te slanken, heeft die opstoot van loonkost ook voor ontslagen gezorgd. Er moet een systeem te vinden zijn dat de index niet afschaft maar aanpast zodat hij, zeker in onzekere tijden als deze, minder structureel weegt op het kostenplaatje. Voor werknemers is elke extraatje uiteraard meegenomen, maar een huisvader die in moeilijke tijden thuis bespaart, kan van zijn werkgever toch moeilijk verwachten dat die wel extra kosten maakt, die niet altijd noodzakelijk zijn. Is dit een pleidooi tegen de index? Neen, wel een statement voor een verantwoorde index. Meer als het goed gaat, minder als wel slecht boeren. Dat vraagt moed van werknemers, maar verdient omgekeerd ook het respect van werkgevers. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT Een verantwoorde index vraagt moed maar verdient ook ARBEIDSVRAAG Een mens heeft zo n gedachten per dag. 90 tot 95 procent daarvan zijn telkens dezelfde. In feite lopen wij onszelf dag in dag uit hetzelfde wijs te maken Cris Van Cleemput, personal coach van Goedele Liekens, legt uit waarom de anti-stressmethode biofeedback nuttig werk levert als ze onze hersenen herprogrammeert, in Het Laatste Nieuws. Heb ik toelating nodig om overuren te presteren? Je weet wellicht dat het presteren van overwerk in principe verboden is. Overwerk is enkel door de Arbeidswet toegelaten in specifieke onvoorziene omstandigheden. De Arbeidswet bepaalt dus wanneer overwerk is toegelaten. Niet de werkgever. Het al dan niet voorhanden zijn van een toelating van de werkgever kan nochtans van belang zijn voor uw recht op overloon. Volgens artikel 29 van de Arbeidswet heb je recht hebt op een toeslag voor overwerk bij overschrijding van de daggrens van 9 uren of de weekgrens van 40 uren, of van lagere grenzen vastgesteld bij cao. De toeslag voor overwerk is gelijk aan 50 procent van het loon op gewone werkdagen en aan 100 procent van het loon op zon- en feestdagen. Dit recht bestaat overigens ook in gevallen van onwettig overwerk. Pauze verplicht Het Arbeidshof van Gent oordeelt in zijn arrest van 24 december 2003 dat deze bepaling van openbare orde is. Het openbare karakter van die bepaling impliceert dat je nooit kan verzaken aan je recht op overloon. Evenmin kunnen werkgever en werknemer bij overeenkomst afwijken van de wettelijke regeling. Een overeenkomst zou dus het recht op overloon niet afhankelijk kunnen stellen van de voorafgaande toelating van de werkgever om overuren te presteren. Daarom heeft het volgens het Hof geen enkel belang of de overuren werden overeengekomen of door de werkgever eenzijdig werden opgelegd. Het overloon is verschuldigd bij overschrijding van de arbeidsduurgrenzen voor overwerk, zelfs indien de overuren zonder toelating werden gepresteerd. Je moet er wel rekening mee houden dat deze visie zeker niet door alle arbeidsrechtbanken en -hoven wordt gedeeld. Het Arbeidshof van Brussel stelde reeds dat de werknemer die de betaling van overuren eist, naast het feit dat ze werkelijk werden verricht, ook moet bewijzen dat dit gebeurde op verzoek of met goedkeuring van de werkgever. Volgens het Arbeidshof van Luik zou een stilzwijgende goedkeuring volstaan. De stilzwijgende goedkeuring van de werkgever kan worden afgeleid uit het feit dat de werkgever wist dat de werknemer overuren presteerde maar zich hiertegen nooit verzet heeft. Volgens deze visie zou je dus geen overloon kunnen eisen wanneer je overuren presteert in strijd met het verbod of de richtlijnen van de werkgever of wanneer je ze op eigen initiatief hebt gepresteerd. Tenzij in bijzondere omstandigheden. Wanneer bijvoorbeeld het werkrooster een middagpauze van 45 minuten voorziet, is deze middagpauze verplicht. Om die reden oordeelt het Arbeidshof van Brussel dat wanneer een werknemer deze middagpauze niet gebruikt, hij dit uit vrije wil en zelfs in strijd met de richtlijnen van de werkgever doet. Daarom heeft de werknemer geen recht op overloon voor deze uren. Om discussie te vermijden over je recht op overloon is het daarom aangewezen dat je slechts met goedkeuring van je werkgever overuren presteert. STIJN DEMEESTERE, ADVOCAAT BIJ LYDIAN JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN

3 02 03 De faire deal tussen VRT en Woestijnvis Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril. Netwerken, en niet meer individuele bedrijven, zijn de drijvende krachten van onze economie Drie medewerkers van Woestijnvis maken de overstap naar de VRT. Het nieuws zorgde voor enige opschudding in medialand. Op het eerste zicht is het de zoveelste verschuiving van human capital tussen twee mediagroepen. In dit geval is er echter meer aan de hand. Het voorval illustreert dat netwerken, en niet meer individuele bedrijven, de drijvende krachten zijn van onze economie. Dat heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. De omgevingsfactoren van bedrijven zijn sterk gewijzigd. Globalisering, intensifiëring van competitie, ontwikkeling van ICT, groeiende druk van regelgeving, klanten, aandeelhouders en nog veel andere oorzaken zorgen ervoor dat individuele bedrijven al lang niet meer de kennis in huis hebben om in te spelen op al deze uitdagingen. Om dit te verhelpen gaan bedrijven op allerlei manieren samenwerken met andere bedrijven. Dat gaat van outsourcing en co-sourcing tot fusies, allianties en joint ventures. Ook bij de VRT is beslist dat er voor het maken van programma s intern niet meer voldoende talent in huis was en werd een samenwerking opgezet met productiehuizen waarvan Woestijnvis veruit het belangrijkste was. Het heeft de nationale omroep geen windeieren gelegd. Kennislek Een strategie van outsourcing blijft niet zonder gevolgen. Eén van de belangrijkste gevaren is het weglekken van strategische kennis. Zo staat het in handboeken strategisch outsourcen. Het ziet er naar uit dat het outsourcen van het maken van belangrijke tv-programma s bij de VRT heeft geleid tot het verdwijnen of opdrogen van intern talent. Als een samenwerking met een productiehuis dan om één of andere reden stopt en er geen alternatieven zijn, heeft het moederbedrijf een probleem. Dit probleem is in deze opgelost door het binnenhalen van medewerkers. In de make or buy-beslissing heeft de VRT opnieuw voor buy gekozen, ditmaal niet door programma s te kopen maar degenen die deze programma s maken. Voor individuele werknemers is de ontwikkeling van een netwerkeconomie een goede zaak. De interne arbeidsmarkt die vroeger beperkt was tot de grenzen van het eigen bedrijf deint in een netwerkeconomie sterk uit. De interne arbeidsmarkt wordt nu in feite meer en meer gevormd door alle bedrijven die behoren tot een netwerk. Gezien meerdere netwerken elkaar overlappen kunnen we stellen dat de grens tussen de interne en de externe arbeidsmarkt veel diffuser wordt. Het is vrij waarschijnlijk dat dit ook gevolgen zal hebben op de arbeidsmarkt Uiteraard is Woestijnvis not amused door het vertrek van eigen waardevolle medewerkers. Anderzijds is duidelijk dat de VRT via de aankoop van programma s onrechtstreeks ook flink heeft geïnvesteerd in deze medewerkers. Al bij al dus een faire deal. Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van Free to work en Uw werk, uw merk BANDWERK

4 ENGAGEMENT STUDY 2011 Je werk of je leven Welke plaats neemt werk in ons leven? Hoe slagen we erin om beide op elkaar af te stemmen? En waarom moeten bedrijven daar aandacht voor hebben? Jobat, Antwerp Management School, HayGroup en De Facto Image Building ondervroegen werkende Belgen ter zake. Niet alleen over de balans tussen werk en privé, maar ook naar de balans ín hun job en hoe hen dat beïnvloedt als werknemer. Tekst: Wim Verdoodt / Foto: Ivan Put Over de combinatie werk-privé is al veel geschreven. Dat verhindert niet dat er nog vaak in (gender)clichés over wordt gesproken. Zo zouden vrouwen het moeilijker hebben dan mannen om werk en privé op mekaar af te stemmen en daarom meer gebruik maken van deeltijds werken, loopbaanonderbreking en tijdkrediet. Hun loopbanen belanden zo vaker op wat in de vakliteratuur een moederspoor ( mommy track, red.) heet, van waaruit het moeilijker is om carrière te maken. Veel werkgevers maken ook nog steeds een strikt onderscheid tussen thuis en kantoor, al proberen ook steeds meer bedrijven hun medewerkers te ondersteunen bij het vervullen van hun verantwoordelijkheden op het werk én thuis, onder andere door telewerk als extralegaal voordeel aan te bieden, of te voorzien in kinderopvang, een strijkdienst en dergelijke. De toenemende diversiteit van de verschillende generaties op de werkvloer maakt het bedrijven echter niet makkelijk om elke medewerker een pakket op maat aan te bieden. Bevlogen We kunnen ons ook de vraag stellen of onze huidige manier van werken nog voldoende is afgestemd op de voortdurend veranderende omgeving. Niemand staat graag te filebumperen terwijl de technologische middelen er zijn die thuiswerk mogelijk maken. Voor werkgevers is een heldere visie op de balans werk-privé bovendien een manier om zich te onderscheiden in een alweer krapper wordende arbeidsmarkt. Het vraagstuk werk-privé draait grotendeels rond levenskwaliteit. Het vrijwaren daarvan wordt een van de grootste uitdagingen voor deze en volgende generaties. Volgens Lynda Gratton, professor aan de London Business School en auteur van The Shift: The Future of Work is Already Here, zal dat met andere accenten gebeuren dan we gewend zijn. De focus zal minder liggen op geld verdienen en consumeren en meer op productiviteit, creativiteit en een leven vol ervaringen. Nog een hardnekking cliché dat weinig flexibiliteit toelaat tussen werk- en privétijd, is het krampachtig tellen van gewerkte uren. Deze praktijk zit diep ingebakken. Zelfs hedendaagse cafetariaplannen bekijken tijd bedrijfseconomisch als ze toelaten om een stukje bonus af te staan voor een dag extra vakantie. Terwijl stelt niemand de vraag: hoe valoriseer je het effect van een extra vakantiedag? Of wat is de kostprijs van een slechte balans tussen werk en privé met stress, depressie of oververmoeidheid als gevolg? Daartegenover staat het concept duurzaam hr waarin verantwoordelijk beloond wordt. Niet op basis van gemeten aanwezigheid, maar op attitude, resultaat en bijdrage tot de organisatie. Op de lange termijn betekent dit ook: hoe gaan we om met (vervroegd) pensioen en de uittrede uit de arbeidsmarkt? Al deze bedenkingen bieden voldoende stof om het begrip werk-privé te verbreden en niet enkel de kostprijs van maatregelen te meten maar ook de voordelen ervan. Anders gezegd: als een werkgever investeert in een beter persoonlijk evenwicht voor zijn werknemers, wat is dan zijn return on investment? De Engagement Study 2011 brengt deze benefits in kaart, met betrekking tot engagement, retentie en risico op werkverslaving. Geëngageerde werknemers zijn werknemers die bereid zijn om extra inspanningen te leveren omdat ze zich betrokken voelen (Engaged Performance Model van HayGroup en Antwerp Management School). Ze zijn bevlogen, wat tevredenheid overstijgt. Een eerdere Engagement Study concludeerde dat een inhoudelijk interessante job, de inspiratie en de waarden die binnen een organisatie leven en de relatie met de direct leidinggevende efficiënte hefbomen zijn voor engagement. Wil een organisatie die geëngageerde medewerkers niet kwijt, maakt ze best werk van een evenwichtig en competitief verloningsbeleid, mogelijkheden tot persoonlijke en professionele ontwikkeling én een goede balans tussen werk en privé. Spillover De vraag die de Engagement Study 2011 stelt, is of een goed evenwicht tussen werk en privé voor meer goed is dan enkel retentie. Welke aspecten wegen meer door en 4 op de 10 werknemers zijn bij het thuiskomen van het werk te gestresst om de dingen te doen die ze leuk vinden

5 04 05 Het vraagstuk werk-privé draait grotendeels rond levenskwaliteit. Het vrijwaren daarvan wordt een van de grootste uitdagingen voor deze en volgende generaties. welke geven ook het engagement een duw in de rug? De mate waarin werk en privé met elkaar vervlochten zijn, krijgt in de studie een score van 1 (volledige scheiding) tot 10 (volledige vervlechting). Met 4,8 als resultaat ligt de gemiddelde beleving van onze respondenten ergens middenin. Voor 48 procent (score van maximaal 4 op 10) zijn werk en privé tamelijk afgescheiden. Voor de andere helft (scores van meer dan 5) lopen werk en privé wel door mekaar. Bij 17 procent (scores van meer dan 8) is dit zelfs uitgesproken sterk. Typische redenen om te werken in de privétijd zijn: willen bijblijven met alles, uit loyaliteit voor het bedrijf en tijdsgebrek. Redenen om niet te werken na de kantooruren: omdat het niet mogelijk of niet nodig is en uit principe. Uit het onderzoek blijkt dat het door elkaar lopen van werk en privé, zonder te veralgemenen, vrij vaak voorkomt. Blijkt ook: dat er een positieve samenhang bestaat tussen werkvervlechting en de mate van engagement. Zoals gezegd gaat de Engagement Study niet alleen op zoek naar de balans tussen werk en privé, maar ook naar de balans in het werk. Onderzoek naar het effect van afwisseling en autonomie in de job leren dat gevarieerde jobs voor meer engagement zorgen, gelukkiger maken en de retentie verhogen, maar ook dat er ruimte ontstaat voor werk-privé vervlechting en zelfs werkverslaving. Ook een hoge werkdruk zorgt dat er werk mee naar huis wordt genomen, wat eveneens verslavend kan zijn. Het verschil is dat werkdruk engagement ondermijnt en de verloopintentie groter maakt. Tenzij de werknemer meer autonomie krijgt om zijn werk te organiseren. Waarmee we weer bij de balans werk-privé belanden. De Engagement Study gaat onder andere na of de manier waarop we ons thuis gedragen onze werksituatie beïnvloedt, en omgekeerd. Hoe beleven onze respondenten dit? De helft getuigt van een positieve spillover tussen werk en privé. 4 op de 10 vinden dat het gedrag waarmee ze professioneel succes boeken hen helpt om een betere partner, ouder, familielid of vriend te zijn. 5 op de 10 vinden dat de manier waarop ze thuis problemen oplossen ook van pas komt op kantoor. Dat klinkt goed, maar er is een keerzijde. Bijna de helft van de respondenten zegt dat zijn werk een negatieve impact heeft op de thuissituatie. 4 op de 10 werknemers zijn bij het thuiskomen van het werk te gestresst om de dingen te doen die ze leuk vinden. 54 procent doet door zijn werk minder privé-activiteiten dan hij zou willen. Omgekeerd heeft de privésituatie zelden een negatief effect op het werk. Slechts 20 procent van de respondenten zegt door privézorgen minder met zijn carrière bezig te zijn, concentratieproblemen te hebben of meer fouten te maken op het werk. Organisaties kunnen dergelijke inzichten gebruiken om hun werknemers extra te engageren. Zowel maatregelen die de werk-privésituatie ondersteunen als de organisatiecultuur spelen daarbij een rol van betekenis. We vroegen werknemers welke maatregen hun werkgever voorziet. Meest verspreid en meest succesvol blijken glijdende werkuren. Een maatregel die aangeboden wordt, maar vaak onbenut blijft, is thuiswerk. Dubbele rol De dienstverlende en non-profit sector scoren, vergeleken met de industrie, merkbaar hoger in zowel het voorzien als in het effectief gebruiken maken van werk-privémaatregelen. In de lijn der verwachtingen doen meer vrouwen en ouders met kinderen en minder arbeiders een beroep op deze maatregelen. Opmerkelijk is de dubbele rol die deeltijds werken speelt. Enerzijds vermindert het de kans op een negatieve spillover van werk naar privé. Anderzijds hebben deeltijds werkenden meer kans dat privébekommernissen hun werk negatief beïnvloeden. Het volstaat overigens niet om gezinsvriendelijke maatregelen aan te bieden als er binnen het bedrijf geen juridisch kader is, de administratieve ondersteuning ontbreekt en er onvoldoende over gecommuniceerd wordt. De organisatiecultuur moet het gebruik van dergelijke maatregelen ook ondersteunen. Culturen bestaan echter in geuren en kleuren. Het kostwinnermodel, waarbij de ideale werknemer fulltime werkt en altijd aanwezig is, laat thuiswerk amper toe. Iedereen werkt door tot het werk klaar is. Een meer progressieve cultuur is social exchange. Het idee is dat een werknemer met een goede balans tussen werk en privé ook beter functioneert. In ruil verwacht de organisatie betrokkenheid en flexibiliteit. Het meest flexibel is de entrepreneural cultuur. Prestatie en verantwoordelijkheid staan voorop. Zolang het resultaat er is, genieten werknemers een grote vrijheid. Uit de resultaten van de Engagement Study blijkt dat een goede balans tussen werk en privé vooral mogelijk gemaakt wordt door een gezinsvriendelijke organisatiecultuur. In combinatie met ondersteunende maatregelen draagt zo n cultuur bij tot meer engagement en verkleint het risico op werkverslaving. Werknemers voelen zich in zo n organisatie ook gelukkiger en zullen zich voor een langere termijn binden aan de werkgever. Een kritische noot: wie werk en privé beter op mekaar afstemt, merkt heel vaak dat beide verweven geraken, zowel positief als negatief.

6 WERKBEELD Strafinrichting Wortel Foto s: Bart Dewaele De strafinrichtingen zijn de grootste werkgever van de Noorderkempen. De strafinrichting van Wortel stelt zo n 180 personeelsleden tewerk, onder wie directeurs, bewakings- en technisch personeel, medewerkers van de psychosociale dienst en penitentiair administratief assistenten. De strafinrichting biedt momenteel plaats aan ongeveer 187 gedetineerden. In augustus 2010 werd begonnen met de bouw van een nieuwe vleugel met plaats voor 120 mensen. De vleugel wordt vanaf maart 2012 in gebruik genomen. De gedetineerden kunnen zich inschrijven voor tewerkstelling in de werkhuizen of in de huishoudelijke dienst van de inrichting. Daarnaast worden er opleidingen georganiseerd die tot een diploma of getuigschrift kunnen leiden. De strafinrichting van Wortel beschikt over verschillende sportmogelijkheden (fitness, minivoetbal, volleybal...) en organiseert activiteiten als muziekoptredens en gitaarlessen. In de bibliotheek kan men boeken, strips en cd s ontlenen. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD

7 06 07 ACTUA Heeft de loonnorm nog zin? Ondanks de nationale loonnorm zijn de lonen van de Belgische werknemers dit jaar meer gestegen dan die van hun collega s in onze buurlanden. De index is hier één reden voor, dat werkgevers meer geven dan de loonnorm een andere. Open VLD wil bij de onderhandelingen voor een nieuwe regering praten over een hervorming van de loonindex, maar stuit op een njet van de PS. Tekst: Barbara Vandenbussche De nationale loonnorm geeft het maximumpercentage aan waarmee de Belgische lonen mogen groeien. Die lonen mogen niet sneller stijgen dan in onze grootste buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk. Uit het loonrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) blijkt nu dat de loonkostenhandicap van Belgische bedrijven tegenover hun concurrenten in de buurlanden nog een stuk groter is geworden. Sinds 1996, het jaar waarin de loonnorm werd ingevoerd, zijn de Belgische lonen met 4,6 procent meer gestegen dan in de buurlanden. Voor werkgevers is de automatische loonindexering de zwartepiet. Open VLD wil bij de onderhandelingen voor een nieuwe regering praten over een hervorming van die index, maar stuit op een njet van de PS. De liberalen vrezen dat loonsverhogingen via de index de prijzen van goederen en diensten zullen doen stijgen, waardoor de inflatie oploopt en de lonen weer worden geïndexeerd. Het Vlaamse ondernemersnetwerk Voka wil de automatische indexering vervangen door maatwerk per sector of onderneming. Zo kunnen werkgevers ervoor kiezen om in plaats van een loonsverhoging door te voeren, jobs Lonen stijgen niet enkel door de indexering, maar ook doordat werkgevers zelf gunstiger voorwaarden toekennen Jan Vanthournout, legal manager SD Worx te behouden of te creëren, zegt gedelegeerd bestuurder Jo Libeer. Of men zou het bedrag van de index kunnen gebruiken voor aanvullend pensioensparen of opleiding en vorming. Een gedeelte van die nieuwe index kan ook gebruikt worden om de meerkosten van het nieuwe werknemersstatuut op te vangen. Appelen en citroenen De vakbonden vrezen dat het loonrapport van de CRB misbruikt wordt voor een onterecht offensief tegen de loonvorming en de index. Voor hen moet in de eerste plaats de oorzaak worden aangepakt, en dat is de hogere inflatie in België in vergelijking met de buurlanden. De hoge energieprijzen zijn daarbij voor ACV, ABVV en ACLVB het meest heikele punt. Een sterkere controle op de elektriciteits- en gasprijzen laat toe de inflatie bij de bron aan te pakken. Morrelen aan de index zou bijzonder schadelijk zijn voor het consumentenvertrouwen en dus de binnenlandse vraag ondermijnen, klinkt het bij de vakbonden. Die stellen zich ook steeds meer vragen bij het mechanisme van internationale loonkostvergelijkingen. Want hoe vergelijk je een land dat de koopkracht van zijn werknemers probeert te beschermen met een land als Duitsland, dat door aangehouden sociale dumping en vooral loondumping zijn problemen tracht te exporteren?, aldus de bonden. Jan Vanthournout, legal manager bij SD Worx, en samen met Patrick Humblet auteur van het boek Loonmatiging en de loonnorm , stelt zich ook om andere redenen vragen bij dergelijke vergelijkingen. Men meet de evolutie van de nominale lonen, en het is maar de vraag of we geen appelen met citroenen vergelijken. In Nederland heeft men bijvoorbeeld twee jaar gewaarborgd loon. Dat beïnvloedt ook de concurrentiepositie, maar zit niet in de stijging van de nominale lonen vervat. Wat wij loon noemen, wordt in een ander land misschien niet als loon beschouwd of omgekeerd. We zitten dus met een rekenkundig knelpunt, maar ook met een groot perceptieprobleem. Een doorsnee onderneming die in ons land wil investeren, zal van zijn adviseurs te horen krijgen dat de sociale lasten op het brutoloon in België 40 procent bedragen. Er bestaan heel wat kortingen die tewerkstelling stimuleren, maar die zijn niet makkelijk te berekenen en kun je dus ook niet snel uitleggen. We moeten dus ook beter duidelijk maken welke inspanningen we hiervoor doen. Werkgevers doen lonen stijgen Over de loonnorm wil Vanthournout nog kwijt dat die allesbehalve eenduidig is. Voor macro-economische doelstellingen is de loonnorm een degelijk instrument, maar voor concrete ondernemingen ligt het moeilijker. Die moeten streven naar een gemiddelde loonkost, terwijl dat gemiddelde pas op het eind van het jaar berekend kan worden. Wat als op 31december blijkt dat de loonkost dat jaar teveel gestegen is? Wiens loon is dan te hoog en wat moet een werkgever dan doen? Je stelt dit per definitie pas vast als het te laat is. Bovendien kan de loonnorm een rem zetten op extra beloningen voor talent. Wanneer een werkgever een aantrekkelijke verloning wil aanbieden, doet die dat vaak bovenop de bestaande loonkost. Die mag eigenlijk niet teveel stijgen, maar wanneer een werkgever meer doet dan de loonnorm toelaat, blijft dat de facto zonder gevolg. Je kunt dus stellen dat de lonen niet enkel door de indexering stijgen, maar ook doordat de werkgevers zelf gunstiger loonvoorwaarden toekennen voor een betere positie op de arbeidsmarkt.

8 BEROEPSGEHEIM Guido Belcanto, zanger Alleen zijn, is mijn favoriete manier van in het leven staan. Een eigen stijl is een voordeel. Ik pas niet in hokjes. Het heeft lang geduurd voor mensen me konden plaatsen, maar nu ben ik plots hip. Ik sta op festivals waar ook deus optreedt. Na 25 jaar koppig te hebben volgehouden, zonder compromissen, krijg ik loon naar werken. Misschien overkomt dit me nu omdat ik goed in mijn vel zit. Het is begonnen met mijn vorige plaat, Ik Zou Mijn Hart Willen Weggeven. In het verleden klampte ik me vast aan het levenslied. Omdat ik iets wou doen dat zijn wortels in de Lage Landen had. Met die vorige cd heb ik eindelijk ook alle Angelsaksische invloeden, zoals blues en country, een plaats gegeven. Saboteren Vroeger deed ik heel erg mijn best om op te vallen tussen de rest. Mijn fysieke verschijning moest de belichaming zijn van mijn muziek. Die drang om me te manifesten, is weg. Had ik voorheen de neiging om tegen de stroom in te roeien, vandaag laat ik me meedrijven. Er zijn genoeg zangers van mijn leeftijd die moeten teren op hun oude hits. Eindeloos herkauwen, moet verschrikkelijk zijn. Mijn bron is lang niet opgedroogd, al schrijf ik minder songs dan vroeger en het gaat ook wat trager. Dat de liedjes blijven komen, heb je zelf in de hand. Ik heb er altijd voor gezorgd dat mijn leven boeiend genoeg is. Als een relatie op wieltjes liep, ging ik onbewust saboteren. Uit schrik om in slaap te sukkelen. Alle ideeën die me te binnen schieten, schrijf ik op. Als ik op fietsvakantie ga, neem ik al dat kladwerk mee. Fietsen in de natuur bevrijdt me van de stress. In die omstandigheden slaag ik er beter in ideeën uit te werken. Toen ik dertig was, had ik die vlucht nog niet nodig. Toen kon ik langer mijn concentratie vasthouden. Schaamteloos Na 25 jaar koppig te hebben volgehouden, zonder compromissen, krijg ik loon naar werken Ik wil de mensen troosten en vermaken. Toeschouwers die na afloop komen zeggen dat ik hen weer energie heb gegeven, dat is het schoonste wat er is. Muziek is de sociale taak waarvoor ik op de wereld ben gezet. Zingen geeft me het gevoel iets te betekenen voor anderen. Dat is belangrijker dan veel geld te verdienen. Toen ik debuteerde, vond ik de Vlaamse zangers veel te braaf. Ze zeiden nooit eens wat ze écht dachten. Kwamen nooit voor hun seksuele fantasieën uit. Mijn teksten waren beïnvloed door de boeken van Charles Bukowski. Ik was ervan overtuigd dat je die rauwheid ook in songs kon gieten. Over abortus zong ik in In De Wachtzaal Van De Dokter. Een schokkend relaas dat ik zelf had meegemaakt en van me af moest schrijven. Die bijna schaamteloze openheid schrok het grote publiek af. Heimelijk kickte ik op dat exhibitionistische, maar met het ouder worden, is het navelstaren verdwenen. Ik heb al genoeg bloot gegeven, laat me nu maar proberen om mooie dingen te creëren. De inspiratie blijf ik dicht bij mezelf zoeken, maar choqueren hoeft niet meer. (pvd)

9 MIJN LOON COLUMN Professor JOBAT.BE/COLUMN LINDA LAMBETIT (53), HEIST-OP-DEN-BERG Beroep: schoonmaakster Privé: ongehuwd, twee kinderen Brutoloon: euro Nettoloon: euro Extra s: geen Wat vind je van je job? Ik doe dit werk al jaren. Ik poets kamers in een ziekenhuis. Dat is wel altijd hetzelfde, maar op mijn leeftijd ga ik niet meer veranderen. En er zijn ook wel leuke kantjes aan mijn job. Vooral het contact met de mensen vind ik prettig. Elke week leer ik nieuwe mensen kennen, en met wie er langer ligt, heb ik meer contact. Soms komen patiënten na enkele jaren terug en kennen ze me nog. Wat vind je van je inkomen? Het mag altijd iets meer zijn natuurlijk. Misschien wordt het binnenkort wel aangepast. We zijn onlangs met een ander ziekenhuis samengevoegd en de medewerkers van dat andere ziekenhuis blijken iets meer te verdienen dan wij. Misschien wordt dat rechtgezet tegen de tijd dat we echt één ziekenhuis vormen. Spaar je? Ik doe aan pensioensparen, zo n 70 euro per maand. Mijn dochter van 19 zit op kot, en haar school is mijn grootste kost. Ze studeert voor leerkracht in het secundair onderwijs en wil les geven in handel en godsdienst. Mijn zoon van 24 werkt bij zijn papa in de bouw. Waar geef je met plezier geld aan uit? Aan ontspanning, eens naar de cinema gaan bijvoorbeeld. Verder heb ik eigenlijk geen echte hobby s. Nog voor de vakantieperiode ben ik wel al op reis geweest, naar Lloret de Mar. Waar kan je geen geld aan geven? Aan goede doelen in het buitenland. Ik denk altijd dat de mensen zelf er ginder niet veel van zullen zien. Ik sponsor wel dingen, maar dan liever in eigen land, want hier zijn er ook sukkelaars genoeg. Wat zou je doen als je de lotto wint? Een eigen huisje kopen, want ik huur nu, en iets opzijleggen voor de kinderen. Heb je een grote droom? Eigenlijk niet, want ik ben best tevreden. Ik hou de dingen liever eenvoudig. (bvdb) De promotor van mijn thesis was een man naar wie al zijn studenten opkeken. Een imposante verschijning ook, die grote, struise vijftiger met zijn motorjas. Zijn lange, grijze haren en zijn baard deden hem er statig, maar toch zachtaardig uitzien. De vakken die hij doceerde waren populair, niet alleen om de inhoud, maar zeker ook om de manier waarop hij ze gaf. De professor kon urenlang met autoriteit en passie praten over film, of bij uitbreiding over om het even welk onderwerp: het timbre van zijn stem verplichtte je om naar hem te blijven luisteren. Telkens wanneer hij een deadline had opgelegd, stond de gang voor zijn bureau wekenlang vol met half idolate studenten, zenuwachtig wachtend op zijn feedback die altijd streng was, maar nooit te hard. De kritiek die hij gaf klonk als een aanmoediging, of misschien was dat alweer dat timbre. Zijn opmerkingen zette hij kracht bij met rustige, gecontroleerde handgebaren. Na afloop van zo n bespreking kwam je zijn bureau steevast buiten met een lijst van films die je nog moest zien of een stapel boeken die je kon lenen. Of met goede raad: toen ik ooit een paper schreef over een film over de Amerikaanse tabaksindustrie vroeg hij mij of ik zelf rookte. Ik gaf toe van wel. Hij knikte begrijpend, maar drukte mij op het hart dat ik daar beter mee kon stoppen vóór mijn vijfentwintigste - wat ik uiteindelijk ook heb gedaan. Toen ik mijn thesis af had en de universiteit verliet, nam ik ook schijnbaar voorgoed afscheid van mijn promotor. Tot ik afgelopen jaar van werk veranderde. Nog helemaal bleu en onvoorbereid werd ik naar de andere kant van Brussel gestuurd voor een vergadering, waar een bekende stem mij bij het binnenkomen begroette met een onverwacht: Maar, wij Streven naar gelijkheid betekent toch vooral dat je de ander een paar treden naar beneden moet halen kennen elkaar! Sindsdien zien de professor en ik elkaar opnieuw elke maand op dezelfde plaats, drinken wij rond dezelfde tafel dezelfde koffie en af en toe een glas wijn bij de lunch. Tijdens de pauze vraagt hij mij dan hoe het schrijven gaat en lach ik hem uit omdat zijn nieuwe ipad het internet nooit kan vinden. Ik blijf hem professor noemen, maar zelfs mijn vousvoyeren houdt niet tegen dat er bij iedere ontmoeting iets minder overblijft van de mythische figuur die ik vroeger in hem zag. Het doet mij denken aan die geniale eerste reeks van Mad Men, waarin een jong, naïef meisje als secretaresse terechtkomt in een gerenommeerd reclamebureau. Ze raakt er geïntrigeerd door de creatieve, succesvolle macho s in het team van copywriters en doet er alles aan om zich op te werken tot een van hen. Zodra ze haar vroegere baas met zijn voornaam mag aanspreken, ontdekt ze echter dat ook hij maar een mens is van vlees en bloed, met evenveel en zelfs nog meer gebreken dan zijzelf. Streven naar gelijkheid betekent toch vooral dat je de ander een paar treden naar beneden moet halen. Ik denk dat ik er vanaf nu maar een erezaak van maak om de mensen naar wie ik opkijk nooit in het echt te ontmoeten. Niemand verdient het zijn helden te moeten verliezen aan menselijkheid. San F. Yezerskiy combineert een voltijdse job in de Vlaamse film met een prille carrière als zelfstandig schrijver. Om de beurt schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af.

+6.692 EEN JOB ONDER JE NIVEAU? Niet de beste springplank voor je carrière

+6.692 EEN JOB ONDER JE NIVEAU? Niet de beste springplank voor je carrière Z A T E R D A G 1 0 T / M V R I J D A G 1 6 N O V E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven EEN JOB ONDER JE NIVEAU? Niet de beste springplank voor je carrière Passwerk leidt mensen met autisme op

Nadere informatie

MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 IN 10 JAAR BINNEN. Ik was binnen zonder dat ik het besefte

MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 IN 10 JAAR BINNEN. Ik was binnen zonder dat ik het besefte Zaterdag 7 en zondag 8 juli 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be KASSA, KASSA Knelpunt kleinhandel Blz. 6 MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 COLUMN Niets

Nadere informatie

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be Zaterdag 21 en zondag 22 januari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be JO LIBEER We zijn het al zo lang ontroerend eens blz. 6 JILL PEETERS Alsof de wolken tegen me

Nadere informatie

Verdien je genoeg? Vergelijk je loon met 50.000 Belgen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 16. + 10.009 jobs op jobat.

Verdien je genoeg? Vergelijk je loon met 50.000 Belgen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 16. + 10.009 jobs op jobat. Zaterdag 10 en zondag 11 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be MIJN LOON We proberen te besparen blz. 13 BEROEPSGEHEIM Dinsdagavond vrijen we blz. 12 ANSEEL

Nadere informatie

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Z A T E R D A G 2 2 T / M V R I J D A G 2 8 S E P T E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Sven Gatz

Nadere informatie

Starters lonen DOSSIER. Sandra (24) management assistent 1.600 euro bruto. + 6.221 jobs op jobat.be. Ontdek de nieuwe Jobat look

Starters lonen DOSSIER. Sandra (24) management assistent 1.600 euro bruto. + 6.221 jobs op jobat.be. Ontdek de nieuwe Jobat look Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 11 en zondag 12 september 2010 MIJN KANTOOR De schriftjes van Chantal Pattyn blz. 11 GUNNAR MICHIELSSEN Succes kan zo ontroerend

Nadere informatie

Groeien. of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 7.628 jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz.

Groeien. of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 7.628 jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz. Zaterdag 19 en zondag 20 mei 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Wat Bart De Wever onderschat Blz. 3 Geniale ideeën Wie wordt er rijk van? Blz. 4

Nadere informatie

Solliciteren & sociale media

Solliciteren & sociale media Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Bestaat Generatie Y wel? Blz. 3 WANDELCOACH Je toekomst in het groen Blz. 8 MIJN

Nadere informatie

Meer ambitie dan conditie? Ormit test starters op fysieke paraatheid JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR

Meer ambitie dan conditie? Ormit test starters op fysieke paraatheid JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Zaterdag 4 en zondag 5 februari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be ENQUÊTE Ouderenzorg: een fijne job? blz. 4 BISSCHOP BONNY Met lood in de schoenen blz. 10 JAN

Nadere informatie

70 procent meer werknemers in controlefuncties

70 procent meer werknemers in controlefuncties ZATERDAG 16 T/M VRIJDAG 2 2 FEBRUARI 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Meer controle bij banken mist effect op personeel niet Dossier Finance & Consulting 70 procent meer werknemers in controlefuncties

Nadere informatie

4 op de 10 werknemers willen binnen de 2 jaar een nieuwe werkgever HOE MOET HET NU VERDER? KOEN BUYSE

4 op de 10 werknemers willen binnen de 2 jaar een nieuwe werkgever HOE MOET HET NU VERDER? KOEN BUYSE Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be ANDERS HOE MOET HET NU VERDER? 4 scenario s gewikt en gewogen blz. 4 KOEN BUYSE Zornik na het sabbatjaar

Nadere informatie

INVESTEREN IN JE CARRIÈRE DURF TE STARTERSGIDS

INVESTEREN IN JE CARRIÈRE DURF TE STARTERSGIDS Voorbereiding is alles! Dankzij deze tips ben je volledig klaar voor ieder sollicitatiegesprek Het nieuwe werken Op wereldreis en toch aan het werk Op zoek naar het gat in de markt? Wij hadden een babbel

Nadere informatie

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer Z A T E R D A G 1 3 T / M V R I J D A G 1 9 O K T O B E R www.jobat.be Voor de job van je leven TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer De FAQ s van uw loonbrief

Nadere informatie

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer Z A T E R D A G 1 3 T / M V R I J D A G 1 9 O K T O B E R www.jobat.be Voor de job van je leven TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer De FAQ s van uw loonbrief

Nadere informatie

+7.016 HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet

+7.016 HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet Z A T E R D A G 1 5 T / M V R I J D A G 2 1 S E P T E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet Valkuilen bij het rekruteren Pieter

Nadere informatie

Wie is de groenste werkgever? NIEMAND ZIET ME. DE NV BELGIË, DEEL 1 Wat vinden we echt van onze job? TOM LENAERTS

Wie is de groenste werkgever? NIEMAND ZIET ME. DE NV BELGIË, DEEL 1 Wat vinden we echt van onze job? TOM LENAERTS Zaterdag 5 en zondag 6 juni 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be NIEMAND ZIET ME Imagocoach Sascha Bertus geeft advies blz. 9 Wie is de groenste werkgever? De top

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

Meer jobs, moins de travail?

Meer jobs, moins de travail? Zaterdag 4 en zondag 5 september 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Meer jobs, moins de travail? Voor- en nadelen van een gesplitste arbeidsmarkt ASSESSMENTS Kan

Nadere informatie

en verplicht heroriënteren

en verplicht heroriënteren Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 11 en zondag 12 december 2010 AN DE JONGHE Op zoek naar het alfavrouwtje blz. 9 SMOORVERLIEFD Het beroepsgeheim van Koen De

Nadere informatie

Vinden ze nog werk? Opel Antwerpen De eerste outplacement resultaten. Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16. + 6.813 jobs op jobat.

Vinden ze nog werk? Opel Antwerpen De eerste outplacement resultaten. Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16. + 6.813 jobs op jobat. Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2010 IVAN DE WITTE EN BRECHT DECROOS geven u uw verdiende loon blz. 4 BEROEPSGHEIM Barbara Sarafian

Nadere informatie

ANDERS BELONEN, FLEXIBEL VERLONEN

ANDERS BELONEN, FLEXIBEL VERLONEN SCOOP OP MENS & WERK EEN UITGAVE VAN SD Worx DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT APRIL 2013 38 ANDERS BELONEN, FLEXIBEL VERLONEN Een duurzaam verloningsbeleid moet getuigen van een langetermijnvisie LUC LUYTEN

Nadere informatie

Komt er wel een sociaal akkoord?

Komt er wel een sociaal akkoord? Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2010 RUTH LASTERS Beste meneer Volckers,... blz. 13 HOUD DE DIEF Belgische werknemer steelt 222 miljoen

Nadere informatie

WANTROUWEN IS WEDERZIJDS

WANTROUWEN IS WEDERZIJDS Z A T E R D A G 2 9 T / M V R I J D A G 5 O K T O B E R www.jobat.be Voor de job van je leven WANTROUWEN IS WEDERZIJDS John Crombez (sp.a) & Jo Libeer (Voka) +7.072 jobs op Jobat.be Jobs in Vlaams Brabant

Nadere informatie

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 20 NOVEMBER 2009. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. COMPLEET OVERZICHT VAN DE BELGISCHE ICT-SECTOR Trekt ICT weer

Nadere informatie

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 21 NOVEMBER 2008. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. > EEN DUIK IN DE BELGISCHE ICT-SECTOR > DE STRIJD OM DE VERWENDE

Nadere informatie

Werkvakanties Een nieuw wapen in de war for talent

Werkvakanties Een nieuw wapen in de war for talent Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be OP DE WERKVLOER Mag ik mijn collega controleren? blz. 2 MIJN LOON Ik hoop op maaltijdcheques

Nadere informatie

het nieuwe werken De komende

het nieuwe werken De komende Zaterdag 4 en zondag 5 juni 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be HET POLITIEVERHOOR Niet zoals op tv blz. 6 JENS MORTIER Zoekende tot 27 blz. 10 ANSEEL & DENYS Ons

Nadere informatie

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 SALARISWIJZER 2014 1 6 8 13 22 39 40 WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 EXTRALEGALE VOORDELEN BLIJVEN

Nadere informatie

+7.167 ALLES GOED MET UW GROEPSVERZEKERING? Fiscale veranderingen zorgen voor minder rendement vanaf 2013

+7.167 ALLES GOED MET UW GROEPSVERZEKERING? Fiscale veranderingen zorgen voor minder rendement vanaf 2013 Z A T E R D A G 1 5 T / M V R I J D A G 2 1 D E C E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven ALLES GOED MET UW GROEPSVERZEKERING? Fiscale veranderingen zorgen voor minder rendement vanaf 2013 De eindejaarspremie:

Nadere informatie

+7.167 ALLES GOED MET UW GROEPSVERZEKERING? Fiscale veranderingen zorgen voor minder rendement vanaf 2013

+7.167 ALLES GOED MET UW GROEPSVERZEKERING? Fiscale veranderingen zorgen voor minder rendement vanaf 2013 Z A T E R D A G 1 5 T / M V R I J D A G 2 1 D E C E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven ALLES GOED MET UW GROEPSVERZEKERING? Fiscale veranderingen zorgen voor minder rendement vanaf 2013 De eindejaarspremie:

Nadere informatie