INHOUDSOPGAVE. INHOUDSOPGAVE p 1. VOORWOORD p 2. VOORSTELLING: Stad Borgloon p 3. VISIE p 8. PROCES EN ANALYSE p 9. HOOFDSTUK 1: Jeugdwerkbeleid p 15

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. INHOUDSOPGAVE p 1. VOORWOORD p 2. VOORSTELLING: Stad Borgloon p 3. VISIE p 8. PROCES EN ANALYSE p 9. HOOFDSTUK 1: Jeugdwerkbeleid p 15"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE p 1 VOORWOORD p 2 VOORSTELLING: Stad Borgloon p 3 Stadsbestuur Borgloon p 3 Stedelijke Jeugddienst Borgloon p 4 Jeugd en Jeugdwerk Borgloon p 6 VISIE p 8 PROCES EN ANALYSE p 9 Samenstelling werkgroep en reflectiegroep p 9 Werkingsprocedure opmaak jeugdbeleidsplan p 11 Evaluatie vorig jeugdwerkbeleidsplan p 11 Analyse p 13 HOOFDSTUK 1: Jeugdwerkbeleid p 15 Doelstellingen en acties p 15 HOOFDSTUK 2: Jeugdbeleid p 21 Doelstellingen en acties p 21 SAMENVATTING p 25 HOOFDSTUK 3: Financieel programma p 28 Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 1

2 VOORWOORD Het is nuttig en noodzakelijk om de zoveel tijd gedwongen te worden tot reflectie. Dit is niet anders bij de opmaak van dit jeugdbeleidsplan Het vraagt tevens het afwegen van hetgeen wenselijk en haalbaar is. Dit leidt tot het formuleren van doelstellingen en acties hieraan verbonden. Het grote voordeel is dat deze oefening duidelijkheid schept naar engagement, timing en financiële inbreng. Prioritaire keuzes worden vastgelegd. Hartelijk dank aan al diegenen die meewerkten aan dit jeugdbeleidsplan en dit zowel naar inhoud als vorm. Het was een fijne samenwerking; een open dialoog die verrijkend was voor elkeen. Wilfried Colmonts Schepen van jeugd Stadsbestuur Borgloon Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 2

3 VOORSTELLING STAD BORGLOON Verscholen tussen Tongeren en St -Truiden, middenin het vruchtbare Haspengouw, ligt het charmante stadje Borgloon dat zo uit de Middeleeuwen lijkt gestapt. Het graafschap Loon bestond zelfstandig van 949 tot 1366 en was iets groter dan de huidige provincie Limburg. Borgloon was de hoofdplaats van het graafschap Loon, samen met Borgloon vormden, Beringen, Bilzen, Bree, Hasselt, Hamont, Herk-de-Stad, Maaseik, Peer, Stokkem de 10 goed steden van het graafschap. Omstreeks 1366 nadat de laatste graaf stierf zonder mannelijke erfgenaam werd het graafschap ingelijfd bij het Prinsbisdom Luik. Vandaag de dag bestaat Borgloon uit 12 gemeenten, samen goed voor een opp. van en een inwonersaantal van ruim inwoners. Het Stadsbestuur De stad Borgloon wordt bestuurd door een gemeenteraad die 21 leden telt. Het college van Burgemeester en schepenen is een coalitie met 4 leden van Open VLD en 2 leden van SPA, de voorzitster van het OCMW vervoegt het schepencollege. De schepen van jeugd is Wilfried Colmonts (Open VLD), naast zijn bevoegdheid als schepen van jeugd staat hij nog in voor cultuur en erfgoed, BKO en ontwikkelingssamenwerking. Coördinaten stadsbestuur: Administratief Centrum Kanunnikenhuis Speelhof BORGLOON Tel , Fax Website: Coördinaten burgemeester: Eric Awouters Jesserenstraat BORGLOON Tel Coördinaten schepen van jeugd: Wilfried Colmonts Stationsstraat BORGLOON Tel Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 3

4 Coördinaten Stadssecretaris: Vera Leemans Administratief Centrum Kanunnikenhuis Speelhof BORGLOON Tel Coördinaten Financieel beheerder Hilde Thonon Administratief Centrum Kanunnikenhuis Speelhof BORGLOON Tel Hilde. Coördinaten Diensthoofd administratie (Jeugd, Toerisme, informatie, ) Annemie Pallen Administratief Centrum Kanunnikenhuis Speelhof BORGLOON Tel De stedelijke Jeugddienst Jeugdcentrum Av&Nu St.-Rochuslaan 12a 3840 BORGLOON Tel Fax doorklikken naar jeugd De stedelijke jeugddienst is een buitendienst die wordt bemand door 2 voltijdse personeelsleden. Sven Gilissen, Jeugdconsulent, St-Rochuslaan 12a 3840 BORGLOON Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 4

5 Ingrid Akkermans, Programmator / Speelpleinwerking, St-Rochuslaan 12a 3840 BORGLOON Taken in verband met het jeugdwerkbeleid - administratie toelagereglementen jaarwerking, kadervorming, projectbetoelaging, kleine herstellingswerken, ) - dienstverlening jongeren en jeugdwerk - uitleendienst (ook kampmaterialen) - Pendeldienst voor fuiven en optredens Beleidsopdrachten naar jeugdraad en inspraakorganisatie - secretariaat stedelijke jeugdraad en kindergemeenteraad - samenwerkingsverbanden jeugdraad en kindergemeenteraad - organisatie jongerendebat Andere taken in verband met jeugd- en jeugdwerkbeleid - Informatie voor jongeren (centrale agenda, infoverstrekking, ) - Opmaak Jeugdbeleidsplannen, verantwoordingsnota, - Organisatie vrijetijdsactiviteiten Roefel, dag van het kind, Tentoonstelling werken jonge Loonse kunstenaars, Borgloon Swingt, Blijde intrede Sinterklaas, Speelpleinwerking, Tienerwerking, Gezellig samenzijn van jeugdleiding Borgloon. Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 5

6 Jeugd en Jeugdwerk Borgloon Er zijn binnen Borgloon 2745 inwoners tussen 0 en 26 jaar. Jeugdbewegingen Borgloon KLJ Jesseren (Jesserenstraat 57, 3840 Jesseren) Kurt Gelders, Broekstraat 23, 3840 Jesseren Leden: 43 Stichtingsjaar: 1964 Chiro Bloeiland Borgloon (Walstraat zn, 3840 Borgloon) George Willems, Habrouckstraat 6, 3840 Borgloon Leden: 155 Stichtingsjaar: 1947 Chiro Bloesems Hoepertingen (Ons Heem, Hoepertingenstraat 38, 3840 Borgloon) Pipeleers Jeroen Hoepertingenstraat 90, 3840 Borgloon Leden: 90 Stichtingsjaar: 1968 Chiro Bloesems ~ HOEPERTINGEN Vzw Jeugdlokalen (Walstraat zn, 3840 Borgloon) Jeroen Orij, Kroonstraat 13, 3840 Borgloon Stichtingsjaar: 1986 Tewerkstelling: vrijwilligerswerk Jeugdhuizen Borgloon Jeugdhuis Aurora (Tramstraat 5, 3840 Borgloon) Leden: 133 Vicky Graulus, Tramstraat 5, 3840 Borgloon Stichtingsjaar: 1966 Tewerkstelling: 1 voltijdse onthaalbediende 1 voltijdse klusjesman Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 6

7 Jeugdhuis t Biejke (Steenstraat 8, 3840 Borgloon) Jo Vanrusselt, Steenstraat 8, 3840 Borgloon Leden: 183 Stichtingsjaar: 1978 Tewerkstelling: 1 voltijdse jeugdwerker animator 1 voltijdse logistiek medewerker Jeugdhuis t Stoofke (Molenstraat, 3840 Rijkel) Bert Mellen,Langenakker 9, 3830 Wellen Leden: 99 Stichtingsjaar: 1992 Tewerkstelling: vrijwilligerswerk Jeugdgroepen voor amateuristische kunstbeoefening ABC Jongerentheater Nicole Ceunen Administratief Centrum Kanunnikenhuis Speelhof BORGLOON Tel Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 7

8 VISIE De grote principes van het jeugdbeleidsplan. VOLWAARDIG MEESPELEN BETEKENT BETROKKENHEID, NABIJHEID,.. AANDACHT VOOR IEDEREEN. TOT JE RECHT(EN) KOMEN VOLWAARDIG MEESPELEN BETEKENT Jeugdbeleid steunt op principes, keuzes: wat vinden we goed, wenselijk of juist niet. Maar jeugdbeleid moet ook praktisch zijn en tastbaar worden in het dagelijkse leven van jonge mensen. Dit jeugdbeleidsplan houdt concrete voeling met de hedendaagse noden en respecteert de succesvolle keuzes uit het verleden. Daarbij geldt altijd en overal één invalshoek:het BLIKVELD VAN JONGE MENSEN!!! Deze benadering blijft de ultieme toetssteen. De leefwereld van kinderen en jongeren vormt de belangrijkste invalshoek van waaruit doelstellingen geformuleerd worden, maatregelen genomen en acties uitgevoerd worden. BETROKKENHEID, NABIJHEID Jonge mensen zijn burgers, ook al hebben ze tot hun 18 jaar geen stemplicht. Wij willen hen als volwaardige mede-eigenaars een plaats en een stem geven in de maatschappij. Daarom worden ze bij de voorbereiding en uitvoering van het jeugdbeleid betrokken. Tegelijkertijd zullen jonge mensen, vanuit hun eigen deskundigheid en inbreng, ervoor zorgen dat het jeugd(beleid) beter aansluiting vindt bij hun noden en behoeften.participatie is zowel een doel als een middel van het jeugdbeleid. AANDACHT VOOR IEDEREEN Sommige kinderen en jongeren hebben het moeilijk om volwaardig deel te nemen en vallen uit de boot. Om aan hen tegemoet te komen moet men voortdurend zoeken naar mogelijkheden om drempels weg te werken en dit op goed doordachte manier. Ons jeugdbeleid wil elk kind en elke jongere, met welke achtergrond of van welke sociale of andere afkomst ook, de kans geven erbij te horen en zichzelf te ontplooien. Participatiebeleid kan niet anders dan oog hebben voor DIVERSITEIT. De verschillen tussen kinderen, jongeren is in de eerste plaats een belangrijke bron van rijkdom, een kans op groei en verbetering. TOT JE RECHT(EN) KOMEN Kinderrechten maken kinderen en jongeren zichtbaar als mensen met een eigen mening. Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 8

9 PROCES EN ANALYSE Voor de opmaak van het jeugdbeleidsplan werd er begin 2007 een werkgroep opgestart. Er werden leden gezocht via de jeugdraad, de stedelijke website, s, de stedelijke nieuwsbrief en via brochures en affiches in de scholen, jeugdhuizen, en openbare gebouwen. Tevens werd in de loop van al enkele schepenrondes georganiseerd waar de schepen van jeugd een bezoek bracht aan alle jeugdwerkinitiatieven. Hier werd er geluisterd naar de verzuchtingen van de jeugd. In 2006 werd er voor de jeugd een jongerenverkiezingsdebat georganiseerd. Alle opkomende partijen stuurden effectief een vertegenwoordiger om in het panel te zetelen. Uit deze vele infobronnen konden we de voornaamste knelpunten bij de jeugd opmerken: JEUGDWERKINFRASTRUCTUUR (problematiek infrastructuur jeugdhuizen, defecten aan de infrastructuur,... ) ZIE HOOFDSTUK 1 DOELSTELLING 2 ACTIE 1 ZIE HOOFDSTUK 1 DOELSTELLING 2 ACTIE 2 PROJECTBETOELAGING (Onduidelijk reglement, kleine toelage, ) ZIE HOOFDSTUK 1 DOELSTELLING 1 ACTIE 1 Vorming (Jeugdhuizen en jeugdverenigingen vinden het moeilijker om vorming te volgen, ook financieel en om steeds nieuwe geschikte vormingen te vinden.) ZIE HOOFDSTUK 1 DOELSTELLING 1 ACTIE 3 Fuifzaal in Borgloon (aanpassing infrastructuur en geluidsoverlast) ZIE HOOFDSTUK 1 DOELSTELLING 1 ACTIE 2 Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 9

10 SAMENSTELLING WERKGROEP EN REFLECTIEGROEP Uiteindelijk kwam volgende werkgroep tot stand: Wilfried Colmonts SCHEPEN VAN JEUGD Sven Gilissen JEUGDCONSULENT Ingrid Akkermans programmator/speelpleinwerk. Julie Coemans JH AURORA Jutta Vanormelingen CHIRO BORGLOON Reinout Grommen CHIRO BORGLOON Simon Vandueren ONAFHANKELIJK Gunter Wouters Jeugdhuis STOOFKE Dimitri Verschuren Jeugdhuis BIEJKE Thomas Mellen Jeugdhuis STOOFKE Bart Derwael Jeugdhuis BIEJKE Naast een werkgroep werd er ook een reflectiegroep opgestart. Deze leden kregen elk verslag opgestuurd. Zij hadden de mogelijkheid om te reflecteren en konden op elk moment de werkgroep bijwonen. Deze reflectiegroep bestond uit: Annemie Pallen DIENSTHOOFD ADMINISTRATIE Lieve Martens BKO BORGLOON Emmy Vandersmissen CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Ivo Weeghmans SPORTDIENST JH BIEJKE JH BIEJKE JH AURORA JH AURORA JH STOOFKE JH STOOFKE VZW Jeugdlokalen VZW JEUGDLOKALEN Kurt Gelders KLJ JESSEREN Maud Knapen JH STOOFKE Niek Vanmarcke JH AURORA Jort Orij CHIRO BORGLOON Kishan Multani CHIRO BORGLOON Theun Vanduren ONAFHANKELIJK Tom Verthé Chiro Hoepertingen Niki Vanbaelen ONAFHANKELIJK Alle jeugdwerkinitiatieven aangesloten bij de jeugdraad van Borgloon zaten in deze reflectiegroep. Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 10

11 Werkingsprocedure opmaak jeugdbeleidsplan De werkgroep organiseerde een behoefteonderzoek door middel van een enquête op de stedelijke website van Borgloon. De enquête werd bij de jeugd kenbaar gemaakt via de jeugdraad, de stedelijke website, s, de stedelijke nieuwsbrief en via brochures en affiches in de scholen, jeugdhuizen en openbare gebouwen. De reacties werden besproken binnen de werkgroep. Ook werd er door de werkgroep een SWOT-analyse gedaan van het jeugdwerkbeleidsplan De doelstellingen van het jeugdwerkbeleidsplan werden aangepast of verbeterd, behaalde doelstellingen werden verwijderd en nieuwe doelstellingen bijgemaakt. Evaluatie vorig jeugdbeleidsplan Alle doelstellingen van het jeugdwerkbeleidsplan worden overlopen en kort besproken binnen de werkgroep. 1 De doelstellingen die niet uitgevoerd werden. Doelstelling 22: Uitwisselingsproject voor jongeren van Borgloon en een stad uit Wallonie. Er wordt een nieuwe piste bewandeld met een stad in Duitsland Lohr an Main. Deze zou de bakermat van de Graven van Loon zijn. 2 De doelstellingen die gedeeltelijk werden uitgevoerd. Doelstelling 18: Oplossing zoeken voor een aantal jeugdwerklokalen. Ook Rijkel. Het stadsbestuur heeft al enkele vernieuwingswerken laten uitvoeren aan het Stoofke. Voor de herlocatie zijn enkele voorstellen afgetoetst. Deze zijn door allerhande problemen (oa met de eigenaars) niet verder uitgewerkt. Doelstelling 27: Een speelbos wordt aangelegd in de RV Grootloon. Er wordt onderzocht of hieraan een bivakplaats kan gekoppeld worden. Grond (1,9 ha ) werd in 2007 aangekocht door de stad Borgloon In de begroting buitengewone dienst staat euro ingeschreven voor de inrichting. 3 De doelstellingen die wel uitgevoerd werden, maar moeten verfijnd worden en aangepast. Doelstelling 3: Het jeugdwerk kan aanspraak maken op een financiële tussenkomst voor algemene en vernieuwende projecten. Eventueel verhoging van het beschikbaar budget en het desbetreffende reglement wordt besproken en aangepast. Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 11

12 Doelstelling 9: Een jaarlijks weerkerende EHBO-cursus zal georganiseerd worden voor de leiding van het jeugdwerk. Daarnaast zullen andere vormingen, specifiek voor het jeugdwerk, georganiseerd worden. De jeugddienst zal jaarlijks drie kwaliteitsvolle vormingen organiseren (waaronder ook de EHBO ). De onderwerpen van deze vorming wordt bepaald in samenspraak met de jeugdraad. Ook de financiële kost van de vorming wordt gedragen door de Jeugddienst. Doelstelling 10: Het jeugdcentrum, als ontmoeting- en informatieruimte, moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor alle jongeren. Hiervoor zullen een aantal activiteiten georganiseerd worden in het JC. Gebruik polyvalente zaal wordt in vraag gesteld. Aanpassing reglement polyvalente zaal? Doelstelling 24: Jonge muziekgroepen en bands kunnen soundcheques ontvangen op de Jeugddienst indien ze in een naburige gemeente een officieel repetitielokaal huren. Geen enkele soundcheque werd gevraagd in voorbije periode. Quid? Repetitieruimte in stroopfabriek maken of aanpassing van fanfarelokaal in C.C. Panishof; toegankelijk maken voor iedereen. 4 Doelstellingen die wegvallen. Doelstelling 12: Concrete acties ondernemen om het jeugdwerk toegankelijker te maken. Er zal een jaarlijkse dag van het jeugdwerk georganiseerd worden. Op de schepenronde van 2006 is er, vooral door de jeugdverenigingen zelf, aangegeven dat zij liever zelf instaan voor het werven van leden. De dag van het jeugdwerk, georganiseerd door de jeugddienst, heeft hun vroeger geen extra leden opgeleverd en werd louter bezocht door bestaande leden. Op de jeugdraad werd beslist om deze dag van het jeugdwerk niet meer te organiseren. Doelstelling 20: De vzw-jeugdlokalen gaat nieuwe lokalen bouwen in Borgloon. De stedelijke TD zal hierbij logistieke en materiële ondersteuning geven. De lokalen zijn gebouwd en ingehuldigd. 5 De voorlopig voorgestelde nieuwe doelstellingen. *sms systeem om informatie persoonlijk naar de jeugd te sturen via hun gsm-nummer. Alle verenigingen kunnen hier enkele malen per jaar gebruik van maken. Ook hiervoor wordt een gebruikersreglement voor opgesteld. Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 12

13 Na bespreken van deze doelstellingen binnen de werkgroep en terugkoppeling naar de reflectiegroep (via ), rekeninghoudend met de bevraging van het jeugdwerk, via de jeugdverenigingen, jeugdhuizen, scholen, via website van de jeugddienst, jeugdhuizenronde door schepen van jeugd, kwamen we tot de volgende analyse: SCHEMATISCH WEERGEGEVEN: HUIDIGE TOESTAND GEGEVENS EVALUATIE WENSELIJKE TOESTAND IDEEËN NODEN EN BEHOEFTEN Analyse DOELSTELLINGEN PLAATS VAN DE GEMEENTE? VISIE EN WAARDEN MIDDELEN Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 13

14 Doelstellingen zeggen iets over de wenselijke toestand Ze geven aan hoe de situatie moet zijn binnen een bepaalde tijdsperiode. Doorgaans lopen doelstellingen over de duurtijd van het jeugdbeleidsplan, maar korter of langer kan ook. Heel wat doelstellingen zullen er ook op gericht zijn om de huidige toestand te behouden. Grosso modo kunnen doelstellingen gericht zijn op: CONTINUEREN: voortzetten van een beleid. VERBETEREN OF BIJSTUREN: zwaktes en leemtes in het huidig beleid wegwerken. INNOVEREN: nieuwe doelen formuleren, zaken op de rails zetten. SANEREN: niet haalbare of niet relevante zaken schrappen. Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 14

15 HOOFDSTUK 1: Jeugdwerkbeleid 1.2. Doelstellingen DOELSTELLING 1 Het jeugdwerk kan rekenen op een gevarieerde en afdoende financiële, materiële, logistieke en morele dienstverlening. Actie 1 Het verhogen van de projectsubsidies tot 5000 euro. Hiermee wil men vanuit het beleid een belangrijk signaal van waardering geven naar het jeugdwerk toe. Bij het niet volledig gebruiken van dit bedrag kan het restbedrag eenmalig overgezet worden naar het volgend jaar (het is echter niet de bedoeling een spaarpot op te bouwen) De beoordeling welke projecten waardevol zijn en diepgang hebben, gebeurd door de jeugddienst in samenspraak met de jeugdraad. De eindregie blijft in handen van de jeugddienst EUR (Gemeentelijk) EUR (Gemeentelijk) EUR (Gemeentelijk) Actie 2 Het afsluiten van een abonnementenpolis voor de uitleendienst van de jeugddienst. Op deze wijze worden defecte ontleende materialen door Ethias terugbetaald en worden deze niet meer van de waarborg van de ontlener afgehouden EUR (Gemeentelijk) EUR (Gemeentelijk) EUR (Gemeentelijk) Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 15

16 Actie 3 Jaarlijkse organisatie van vormingen De jeugddienst organiseert jaarlijks, na advies van de jeugdraad over onderwerp en kwaliteit, een drietal vormingen voor het jeugdwerk EUR (4% van de toelage ministerie) EUR (4% van de toelage ministerie) EUR (4% van de toelage ministerie) Actie 4 Het verder ondersteunen van bestaande initiatieven Bestaande initiatieven, zoals fuifbus, speelpleinwerking, swapwerking, uitleendienst, zullen verder financieel ondersteund worden. Fuifbus EUR (7% van de toelage ministerie) EUR (7% van de toelage ministerie) EUR (7% van de toelage ministerie) Speelpleinwerking en swapwerking EUR (gemeentelijk) EUR (gemeentelijk) EUR (gemeentelijk) Uitleendienst EUR (gemeentelijk) EUR (gemeentelijk) EUR (gemeentelijk) Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 16

17 Actie 5 Het behoud van financiële middelen voor bestaande jeugd- en jongerenorganisaties en jeugdhuizen. Jeugdverenigingen EUR (20% toelage minist.) EUR gemeente EUR (20% toelage minist.) EUR gemeente EUR (20% toelage minist.) EUR gemeente. Jeugdhuizen EUR (44% toelage minist.) EUR gemeente EUR (44% toelage minist.) EUR gemeente EUR (44% toelage minist.) EUR gemeente. Kadervoming EUR (9% van de toelage ministerie) EUR (9% van de toelage ministerie) EUR (9% van de toelage ministerie) Actie 6 Optimaliseren van de interne communicatie tussen jeugddienst en technische dienst. Er zal op deze manier getracht worden om de tijdsduur tussen een melding en de uitvoering zo laag mogelijk te houden. Belangrijk is dat er onmiddellijk een duidelijke terugkoppeling gebeurt vanuit de technische dienst naar de jeugddienst toe Parameter = tijdspanne tussen aanvraag en uitvoer moet verminderen Geen aanwijsbare uitgaven 2009 Geen aanwijsbare uitgaven 2010 Geen aanwijsbare uitgaven Actie 7 Het jeugdwerk kan rekenen op een tussenkomst voor hun kosten van de Billijke Vergoeding tijdens hun fuiven en feesten.. Het stadsbestuur betaalt de kosten van de billijke vergoeding van de jeugdhuizen en de jeugdverenigingen binnen het financieel budget voor deze actie. Het betreft zowel de jaarlijkse bijdrage als de variabele kosten voor fuiven en feesten. Hierover zal binnen de jeugdraad een reglement worden uitgewerkt. Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 17

18 EUR (6% van de toelage ministerie) EUR (6% van de toelage ministerie) EUR (6% van de toelage ministerie) DOELSTELLING 2 De bestaande problematiek in verband met de jeugdinfrastructuur krijgt tegen 2012 een aanvaardbare en door iedere betrokken partij, gedragen oplossing. Hierbij wordt gezocht naar een zo breed mogelijk draagvlak. Actie 1 Problematiek huisvesting jeugdhuizen oplossen. De schepen van jeugd maakt ronde van de 3 jeugdhuizen. (september 2007) Het overleg CBS werd afgerond eind september. Door overleg met alle betrokken actoren en na analyse van de huidige toestand en de noden en behoeften zal een visie ontwikkeld worden met een zo breed mogelijk draagvlak. Hierna kan dan een timing en een financieel plan uitgeschreven worden zodat de beoogde termijn, eind 2012, gehaald wordt. Hierna kunnen de nodige budgetten voorzien worden en ook de beschikbare subsidiekanalen maximaal gebruikt worden EUR EUR EUR Actie 2 Inrichten fuifzaal Er zal een fuifzaal worden ingericht in het Gemeenschapscentrum Panishof in Bommershoven. De uitvoeringsfase zal worden opgestart samen met de goedkeuring van het RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan) Bommershoven. De uitwerking naar gebruik en inrichting toe gebeurt in nauw overleg met de Loonse jeugd EUR (gemeentelijk) EUR EUR Actie 3 Betoelaging kleine herstellingswerken voor jeugdlokalen Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 18

19 Hier komt een verhoging van de toelage, alsook een verruiming van het reglement. Er wordt onderzocht om het bestaande reglement, voor het bekomen van toelagen voor kleine herstellingswerken, aan te passen en uit te breiden. Prioriteit gaat naar VEILIGHEID, GELUIDSISOLATIE, INBRAAK EN VANDALISMEPREVENTIE, HYGIËNE en SANITAIR) EUR (4 % van de toelage ministerie) ,69 (prio. Jeugdwerkinfrastructuur) EUR (4 % van de toelage ministerie) ,69 (prio. Jeugdwerkinfrastructuur) EUR (% van de toelage ministerie) ,69 (prio. Jeugdwerkinfrastructuur) DOELSTELLING 3 Kinderen en jongeren moeten voldoende veilige en groene speelruimten hebben om zich te kunnen ontplooien Actie 1 Onderzoek naar een bijkomend multifunctioneel sportterrein. Er wordt een onderzoek gedaan naar de behoefte om op termijn een bijkomend multifunctioneel sportterrein aan te leggen in een deelgemeente van Borgloon. Dit zal in nauw overleg gebeuren tussen jeugdraad en sportraad, samen met de bevoegde schepen die de functionaliteit (invulling locatie, gebruik) mee bepalen EUR EUR EUR (Gemeentelijk) Actie 2 Onderhoud en herstelling bestaande speelpleintjes. De bestaande speelpleintjes blijven behouden en defecte speeltuigen worden jaarlijks vervangen. Aankoop nieuwe toestellen EUR (Gemeentelijk) EUR EUR Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 19

20 Werkingskosten speeltuinen EUR (Gemeentelijk) EUR (Gemeentelijk) EUR (Gemeentelijk) Actie 3 Aanleg speelweide. De grond werd al in 2007 verworven. De inrichting van de speelweide zal in 2008 gebeuren. VLM en regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zullen in het kader van de ruilverkaveling, de inrichting ten laste nemen. Dit in samenspraak met de jeugd en het stadsbestuur. Er zal een campagne opgestart worden in samenwerking met de jeugdraad, de kindergemeenteraad en het stadsbestuur EUR (SUBSIDIES DOOR VLM EN RLH) EUR EUR Actie 4 Aanpassing politiereglement. Een kind en jeugdvriendelijke gemeente wil ook zeggen dat spelende kinderen geen overlast zijn. Best opnemen in politiereglement. Parameter: Opname in politiereglement in Gaan aanwijsbare uitgaven 2009 Gaan aanwijsbare uitgaven 2010 Gaan aanwijsbare uitgaven Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 20

21 HOOFDSTUK 2: Jeugdbeleid 2.1. Doelstellingen DOELSTELLING 1 Informatie en participatie worden als belangrijke tools gehanteerd om het Loons jeugdbeleid verder te ondersteunen en uit te bouwen en dit op een kwaliteitsvolle wijze. Actie 1 De communicatie van de jongeren met het stadsbestuur verloopt via de jeugddienst en de schepen van jeugd als vertegenwoordiger van het bestuur. Volgende middelen zullen worden ingezet om deze communicatie te optimaliseren; De schepen van jeugd zal jaarlijks alle jeugdwerkverenigingen en jeugdhuizen bezoeken. In 2008 zal een prioriteitennota met resultatenverbintenis worden opgesteld. Deze nota wordt elk werkjaar geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Het jaarlijks jongerendebat waarbij de Loonse jeugd in dialoog kan gaan met afgevaardigden van het stadsbestuur wordt ook de volgende jaren verder gezet De kindergemeenteraad wordt, als belangrijkste adviesorgaan voor kinderen, verder ondersteund. Er zal voldoende ruimte geboden worden om zelf acties te plannen en te ondernemen. Kindergemeenteraad EUR (gemeentelijk) EUR (gemeentelijk) EUR (gemeentelijk) Jongerendebat EUR (gemeentelijk) EUR (gemeentelijk) EUR (gemeentelijk) Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 21

22 Actie 2 Werken aan een positief jeugdbeleid. De jeugdraad zal meer betrokken worden bij het beleid door volgende mogelijkheden: de jeugdraad zal bij de opmaak van het jaarlijks gemeentebudget tijdig en duidelijk geïnformeerd worden met betrekking tot de jeugdgerelateerde materies bestaande reglementering over subsidies en gebruik van het jeugdcentrum zal jaarlijks geëvalueerd worden door de jeugdraad en binnen de mogelijkheden aangepast worden aan de noden van de jongeren de jeugdraad bespreekt jaarlijks de verantwoordingsnota en evalueert het Jeugdbeleidsplan. Waar nodig, wordt bijgestuurd. Jeugdraad EUR (gemeentelijk) EUR (gemeentelijk) EUR (gemeentelijk) Actie 3 Betere bekendheid werking en activiteiten jeugdverenigingen. De Loonse jeugd krijgt de mogelijkheid en ruimte om hun werking en activiteiten bekend te maken. Zij krijgen daarvoor een eigen ruimte op de gemeentelijke website en mogen 4 x per jaar een publicatie doen in het gemeentelijk infoblad (jongerenkrant). Ook de kindergemeenteraad krijgt deze gelegenheid. De jeugddienst kan zijn activiteiten naar de jeugd toe maandelijks in de nieuwsbrief plaatsen. Er zal tevens een reglement uitgewerkt worden waarbij via een SMS-systeem de jeugd via hun GSM snel de nodige informatie krijgt toegestuurd. De ouders van de jongere kinderen kunnen via deze weg info krijgen over allerhande activiteiten (Speelpleinwerking, BKO, woensdagmiddagactiviteiten, ) Zo worden alle doelgroepen binnen de jeugd bereikt. De jeugd zelf kan ook allerlei informatie aanvragen via de jeugddienst. Er zal ook gewerkt worden aan nieuwe initiatieven om de infoverstrekking naar de jeugd toe, uit te breiden EUR (gemeentelijk) ,70 EUR (prio Jeugdinfo ) EUR (gemeentelijk) ,70 EUR (prio Jeugdinfo ) EUR (gemeentelijk) ,70 EUR (prio Jeugdinfo ) Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 22

23 DOELSTELLING 2 Een geïntegreerd jeugdbeleid is een rijk jeugdbeleid met oog voor diversiteit en samenwerking over de verschillende beleidsdomeinen heen. Actie 1 Samenwerking met het OCMW aangaan. Er wordt een samenwerkingsverband aangegaan tussen vertegenwoordigers van de jeugdwerking en het OCMW om kwetsbare en/of moeilijk bereikbare jongeren te betrekken en volwaardig te laten deelnemen aan de Loonse jeugdwerking. Deze actie zit tevens ingebed in ons lokaal sociaal beleidsplan en het cultuurbeleidsplan 2008 Geen aanwijsbare uitgaven 2009 Geen aanwijsbare uitgaven 2010 Geen aanwijsbare uitgaven Actie 2 De jeugdtoetssteen zal worden ingevoerd. De Loonse jongeren zijn de volwassenen van morgen in onze lokale gemeenschap. Daarom is het cruciaal hen ook een stem te geven en hun visie te laten meewegen in de besluitvorming van vandaag. Bij elke beleidsbeslissing, die betrekking kan hebben op jongeren, dient de jeugdtoetssteen te worden gebruikt. Zo zal het jeugdbeleidsplan getoetst worden aan de andere gemeentelijke beleidsplannen, zoals cultuur, sport en lokaal sociaal beleid. Het jaarlijks bijsturen van deze verschillende beleidsplannen gebeurt in overleg met de jeugd. In de cultuurkoepel, programma vzw gemeenschapscentrum en de bibliotheekraad zal minstens één afgevaardigde van de jeugdraad de belangen van de Loonse jongeren verdedigen en verslag uitbrengen aan de jeugdraad. Deze opsomming is niet limitatief en kan naar de toekomst nog worden uitgebreid Geen aanwijsbare uitgaven 2009 Geen aanwijsbare uitgaven 2010 Geen aanwijsbare uitgaven Actie 3 Samenwerken met jongeren uit andere gemeenten. De intergemeentelijke samenwerking 6-voud blijft behouden. (Jeugddiensten: Borgloon, Wellen, Heers, Kortessem, Hoeselt, Alken) Er zal getracht worden een uitwisselingsproject voor jongeren van Borgloon met een andere regio of stad op de rails te zetten. Er zal onderzocht worden om een jaarlijkse uitstap te plannen met de jeugd van Borgloon en met andere verenigingen (cultuurraad, seniorenraad, ) van Borgloon. Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 23

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Wat Binnen de perken van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP

INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP Een mogelijke manier om het financieel overzicht in je JBP op een overzichtelijke manier uit te werken Belangrijk Deze fiche geeft een voorbeeld

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

JEUGDWERK IN DE GEMEENTE

JEUGDWERK IN DE GEMEENTE JEUGDWERK IN DE GEMEENTE Je eenheid ontvangt van de stad of gemeente een hoop ondersteuning en subsidies. Het gemeentelijk beleid bepaalt welke ondersteuning er voorzien is en welke subsidies verdeeld

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief

Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2011 Bekendgemaakt op 27 oktober 2011 Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013

Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013 Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013 Dit reglement gaat in vanaf 1 januari 2011. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 De diverse toelagevormen die het onderwerp uitmaken

Nadere informatie

Beleids- En BeheersCyclus #Jeugd

Beleids- En BeheersCyclus #Jeugd ADVIES Beleids- En BeheersCyclus #Jeugd www.jeugdraadblg.be JIC t LOFT - JEUGDRAAD BLANKENBERGE VAN MONSSTRAAT 19, 8370 BLANKENBERGE E: INFO@JEUGDRAADBLG.BE W: WWW.JEUGDRAADBLG.BE OPMERKINGEN Met het document

Nadere informatie

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring REGLEMENT SUBSIDIËRING VAN JEUGDRAAD EN JEUGDVERENIGINGEN (GR MEI 2008) 1 AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT 1994 1. WIE WORDT GESUBSIDIEERD? Artikel 1. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk StadLier Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk Algemene bepalingen Erkenningsvoorwaarden Werkingssubsidie Kadervorming Subsidie voor plaatselijke vormings- en informatieprojecten

Nadere informatie

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004;

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004; De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 9 juni 1993 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid gewijzigd op 6 juli 2003;

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Aanwezig: Thomas Desmet (voorzitter/open Jeugdwerk), Jefferie Maes (Open Jeugdwerk), Anaïs Gevaert (Chiro Kanjo), Marlies Nachtergaele (Chiro Kanjo),

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT TER SUBSIDËRING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK

GEMEENTELIJK REGLEMENT TER SUBSIDËRING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement OUDENAARDE GEMEENTEBESTUUR LIERDE Nieuwstraat 19 Tel. 055/43.10.10 Fax. 055/43.10.16 Kantoren toegankelijk van 9 tot 12uur en op woensdag van 18 tot 20uur uitgezonderd

Nadere informatie

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max.

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max. AANVRAAG WERKINGSTOELAGE JEUGDVERENIGINGEN JEUGDDIENST Jeugddienst Gravenplein 1 9120 Beveren Tel. 03 750 10 31 Fax 03 750 10 40 Contactpersoon: Jeroen Kersschot E-mail: jeroen.kersschot@beveren.be of

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM Jeugddienst Zottegem SJC De Muze Beislovenstraat 4 9620 Zottegem tel/09 367 91 98 jeugddienst@zottegem.be SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM Reglement Dit reglement regelt de verdeling van de

Nadere informatie

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW)

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Vooraf In dit voortgangsrapport beperken we ons tot een bespreking van de items

Nadere informatie

JEUGDRAAD JABBEKE. zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN

JEUGDRAAD JABBEKE. zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN JEUGDRAAD JABBEKE zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN STATUTEN GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Jeugd : onder jeugd wordt de beleidscategorie verstaan

Nadere informatie

Gemeente Dentergem. Jeugdbeleidsplan Dentergem 2011-2013 1

Gemeente Dentergem. Jeugdbeleidsplan Dentergem 2011-2013 1 Gemeente Dentergem Jeugdbeleidsplan Dentergem 2011-2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1: proces 4 1.1. inspraak jeugdwerk 4 1.2. stuurgroep jeugdbeleidsplan 4 1.3. Deskundigen 5 1.4. Leiding jeugdbewegingen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

De subsidies worden verdeeld op basis van de prestaties van 1 september tot en met 31 augustus.

De subsidies worden verdeeld op basis van de prestaties van 1 september tot en met 31 augustus. Gemeenteraad 9 januari 2014 Artikel 1. Voor de beleidsperiode 2014-2019 worden de volgende acties voorzien in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 m.b.t. de stimulering van het lokaal jeugdbeleid:

Nadere informatie

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 7 (1971-1972) - N 1 VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1971-1972 13 DECEMBER 1971 VOORSTEL VAN DECREET tot activering en subsidiëring van plaatselijk cultureel werk, jeugdwerk, sport en lichamelijke

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven.

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. Gemeentebestuur Wevelgem Vanackerestraat 16 8560 Wevelgem Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Doel van de

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSDOMEIN JEUGD 2014-2019

SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSDOMEIN JEUGD 2014-2019 SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSDOMEIN JEUGD 2014-2019 Stedelijke Jeugddienst Gistel telefoon 059 27 02 17 - sport@gistel.be Meer info op www.jeugdgistel.be Gemeenteraad 9 januari 2014 Artikel 1. Voor de beleidsperiode

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN Naam organisatie: Land: Naam verantwoordelijke: Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer (Europees) + bank: Datum aanvraag: Handtekening

Nadere informatie

Gemeente Pittem stelt voor

Gemeente Pittem stelt voor Gemeente Pittem stelt voor Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Inhoudstafel Inhoudstafel pag. 1 Voorwoord pag. 3 Waar Pittem naar streeft de komende drie jaar.. pag. 4 Wat wordt bedoeld met? pag. 4 Situering pag.

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen Dienst Jeugd Oud Dorp 2 9260 Wichelen 052/43.24.10 jeugddienst@wichelen.be

Gemeentebestuur Wichelen Dienst Jeugd Oud Dorp 2 9260 Wichelen 052/43.24.10 jeugddienst@wichelen.be Gemeentebestuur Wichelen Dienst Jeugd Oud Dorp 2 9260 Wichelen 052/43.24.10 jeugddienst@wichelen.be INLEIDING 4 OVER HET JEUGDBELEIDSPLAN 5 OVER HET PROCES VAN OPMAAK VAN DIT PLAN 6 HOOFDSTUK 1: HET GEMEENTELIJK

Nadere informatie

Het Jeugdbeleidsplan 2011-2013 is tot stand kunnen komen dankzij de inzet, het enthousiasme en de medewerking van verschillende personen.

Het Jeugdbeleidsplan 2011-2013 is tot stand kunnen komen dankzij de inzet, het enthousiasme en de medewerking van verschillende personen. GEMEENTE NIJLEN JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2013 GEMEENTEBESTUUR NIJLEN KERKSTRAAT 4 2560 NIJLEN Dankwoord Het Jeugdbeleidsplan 2011-2013 is tot stand kunnen komen dankzij de inzet, het enthousiasme en de medewerking

Nadere informatie

Aanwezig: JH Guuk, Scouts Oetingen, KLJ Strijland, Chiro Windekind, Chiro Uidekrij, Scouts Gooik, Evelyne Schoukens (voorzitter)

Aanwezig: JH Guuk, Scouts Oetingen, KLJ Strijland, Chiro Windekind, Chiro Uidekrij, Scouts Gooik, Evelyne Schoukens (voorzitter) Jeugdraad 25/01/2014 Aanwezig: JH Guuk, Scouts Oetingen, KLJ Strijland, Chiro Windekind, Chiro Uidekrij, Scouts Gooik, Evelyne Schoukens (voorzitter) Verontschuldigd: Chiro Were Di, Chiro Kester Verslag:

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2011-2013. Gemeente Leopoldsburg

Jeugdbeleidsplan 2011-2013. Gemeente Leopoldsburg Jeugdbeleidsplan - Gemeente Leopoldsburg 1 1.1.Inleiding Hoofdstuk 1:Inleiding, analyse, proces Dit jeugdbeleidsplan is opgemaakt voor de periode - en streeft naar een actief, ruim en kwalitatief vrijetijdsaanbod

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Subsidiereglement JEUGD

Subsidiereglement JEUGD Zoals vastgesteld door de gemeenteraad tijdens de zitting van 21 januari 2014 Begripsomschrijvingen Attest : Een officieel attest uitgereikt of erkend door de Dienst Sociaal- Cultureel Werk voor Jeugd

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN ERKENDE JEUGDWERKINITIATIEVEN STAD BILZEN

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN ERKENDE JEUGDWERKINITIATIEVEN STAD BILZEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN ERKENDE JEUGDWERKINITIATIEVEN STAD BILZEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Wat Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lichtervelde

Gemeentebestuur Lichtervelde Gemeentebestuur Lichtervelde Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Inhoud HOOFDSTUK 1: JEUGDWERKBELEID...4 1.1 Ondersteuning particuliere jeugdwerk...4 1.1.1 Proces en analyse...4 1.1.2 Doelstellingen...7 1.2 Gemeentelijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

SUBSIDIE- REGLEMENT JBP ARDOOIE

SUBSIDIE- REGLEMENT JBP ARDOOIE SUBSIDIE- REGLEMENT JBP ARDOOIE 2008-2010 Algemene bepalingen Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de erkende jeugdwerkinitiatieven subsidies worden

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk-

Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk- Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk- Aanwezig: Verontschuldigd: 1. Goedkeuring + overloop vorig verslag: 2.Evaluatie Jeugdnamiddag: 3.Brandveiligheid vorming: Jurgen Bal (JC Blizzard) Robby

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

Jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010 Dienst Jeugd stad Vilvoorde JEUGDBELEIDSPLAN 2008-2010

Jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010 Dienst Jeugd stad Vilvoorde JEUGDBELEIDSPLAN 2008-2010 JEUGDBELEIDSPLAN 2008-2010 Stad Vilvoorde Provincie Vlaams-Brabant Oktober 2007 1 INHOUDSTAFEL: 1 Inleiding... 3 2 Algemeen kader... 6 3 Hoofdstuk jeugdwerkbeleid... 9 3.1 Ondersteunen van het jeugdwerk...

Nadere informatie

Beste lezer. Veel leesplezier! Groetjes. Sofie Vandeweerd Schepen van jeugd

Beste lezer. Veel leesplezier! Groetjes. Sofie Vandeweerd Schepen van jeugd Beste lezer Misschien is dit wel het allerlaatste jeugdbeleidsplan dat u ooit in handen zal hebben. De plannen van de Vlaamse regering bestaan er namelijk in na deze periode een coherent plan op te maken

Nadere informatie

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Arenbergstraat 9 1000 Brussel T 02 553 42 45 F 02 553 42 39 www.sociaalcultureel.be sociaalcultureel@vlaanderen.be Afdeling Jeugd uw contactpersoon

Nadere informatie

Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen

Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen 1. Algemene bepalingen Art. 1 1. In uitvoering van de statuten van het gemeentelijk Cultureel Adviesorgaan adviseert het Cultureel

Nadere informatie

Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk!

Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk! Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk! Een projectsubsidie is een toelage met een tijdelijk karakter gericht op output. Niet de werking van een vereniging of vereniging zelf staat centraal in de beoordeling,

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005.

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Binnen de perken

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd dienst : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme niveau : A weddenschaal : A4a-A4b prestatie : 1/1 bezetting

Nadere informatie

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 De belangrijkste doelstelling van het Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge is de vorming

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2012 - 2013

JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2012 - 2013 JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2012 - 2013 JEUGDDIENST TORHOUT Industrielaan 2 8820 Torhout 050 22 20 14 jeugddienst@torhout.be Schepen van jeugd: Lieselotte Denolf Jeugdconsulente: Liesbet Hauspie Jeugdanimator:

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14)

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) Gelieve deze subsidieformulieren zorgvuldig en duidelijk ingevuld terug te bezorgen op de jeugddienst voor 16 maart 2015. Na deze

Nadere informatie

GEMEENTELIJK JEUGDBELEID EN VERZEKERINGEN

GEMEENTELIJK JEUGDBELEID EN VERZEKERINGEN GEMEENTELIJK JEUGDBELEID EN VERZEKERINGEN 1. DE JEUGDRAAD 1.1. WAT IS EEN JEUGDRAAD? De jeugdraad is het officiële adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alles wat kinderen, jongeren en het jeugdwerk

Nadere informatie

Druk jouw op het gemeentelijk. jeugdbeleid

Druk jouw op het gemeentelijk. jeugdbeleid Druk jouw op het gemeentelijk jeugdbeleid Druk jouw (jeugdhuis)stempel op het gemeentelijk jeugdbeleid 2010 is hét jaar bij uitstek om het jeugdbeleid in jouw gemeente mee vorm te geven. In 2010 schrijven

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA 2010 JEUGDBELEID

VERANTWOORDINGSNOTA 2010 JEUGDBELEID VERANTWOORDINGSNOTA 2010 JEUGDBELEID 1. De uitvoering van het jeugdbeleidsplan in 2010 1.1. De verklaring In de verantwoordingsnota s van 2008 en 2009 werd aangetoond dat de beleidsmaatregelen die opgenomen

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

2.3. Jeugdwerkinfrastructuur. 2.3.1. Feiten, vaststellingen en evoluties

2.3. Jeugdwerkinfrastructuur. 2.3.1. Feiten, vaststellingen en evoluties 2.3. Jeugdwerkinfrastructuur 2.3.1. Feiten, vaststellingen en evoluties Jeugdwerkinfrastructuur is al jaren één van de topprioriteiten van het jeugdwerkbeleid van de VGC. Het was ook de prioriteit van

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Gemeente Affligem

Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Gemeente Affligem Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Gemeente Affligem Bellestraat 99 1790 Affligem Dienst Jeugd jeugd@affligem.be 0472/37 58 28 Voorwoord U leest het Jeugdbeleidsplan van de gemeente Affligem voor de periode 2011-2013.

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING

JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING 14 december 2013 10u KSA-lokaal AANWEZIGHEDEN aanwezige leden: Tom, Merel, Ben, Annelies, Jan aanwezige waarnemers: Kathleen, Gerrit verontschuldigd: Elissa, Kim,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Lokaal jeugdbeleid op het Vlaams Nederlands menu met een toefje Brussels Lof

Lokaal jeugdbeleid op het Vlaams Nederlands menu met een toefje Brussels Lof AANBOD Studiereis voor gemeenten naar Vlaanderen 29 en 30 oktober 2009 Lokaal jeugdbeleid op het Vlaams Nederlands menu met een toefje Brussels Lof Het Nederlands Jeugdinstituut, de Vlaamse Jeugddiensten

Nadere informatie

subsidies voor activiteiten rond Noord-zuid en diversiteit in brugge

subsidies voor activiteiten rond Noord-zuid en diversiteit in brugge subsidies voor activiteiten rond Noord-zuid en diversiteit in brugge Beste Bruggeling Stad Brugge probeert iedere dag opnieuw te werken aan integratie en gelijke kansen. Ook vinden we het belangrijk dat

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Herentse jeugdverenigingen

Subsidiemogelijkheden Herentse jeugdverenigingen Subsidiemogelijkheden Herentse jeugdverenigingen 1) Erkenning plaatselijke jeugdorganisaties 2) Reglement voor werkingssubsidies 3) Reglement voor infrastructuursubsidies 4) Gebruiksreglement voor materiële

Nadere informatie

Langemark-Poelkapelle

Langemark-Poelkapelle Langemark-Poelkapelle Jeugdraad 9 november 2013 @ De Flodder + andere lokalen Voorzitter Jeugdschepen Jeugdconsulente Chiro Lange Jo De Flodder Chiro-KSA Poelkapelle Moeder Baekelandt KLJ Langemark KSA

Nadere informatie

2. Een jeugdwerkinitiatief kan maximum gedurende 2 jaar na elkaar gebruikmaken van de waarschuwingsprocedure.

2. Een jeugdwerkinitiatief kan maximum gedurende 2 jaar na elkaar gebruikmaken van de waarschuwingsprocedure. STEDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN LOKALE JEUGDWERKINITIATIEVEN. Gemeenteraadsbesluit van 25-02-2011, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 16-12-2011. Artikel 1- Algemene

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie (geadviseerd door de culturele raad op 28/08/2002 en goedgekeurd in de gemeenteraad van 9/11/2002 ) Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement culturele projectsubsidies Halle

Reglement culturele projectsubsidies Halle Reglement culturele projectsubsidies Halle artikel 1 Binnen de perken van het krediet dat elk jaar in de begroting wordt ingeschreven kunnen er subsidies verleend worden aan culturele projecten die het

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Artikel 1 De Ieder kalenderjaar, tijdens de eerste vergadering van de GROS, beslist de algemene vergadering van de GROS over een verdeelsleutel van het

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk

Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk Gemeente Sint-Martens-Latem Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk Artikel l. De subsidiëring wordt verdeeld in een basis- en werkingssubsidie. De percentages voor

Nadere informatie

Voorstelling eerste Loonse Cuvée Jan B.

Voorstelling eerste Loonse Cuvée Jan B. - augustus 2012 Maandelijks informatieblad stad Borgloon open: ma 9u tot 12u nm. gesloten di vm. gesloten 14u tot 19u wo 9u tot 12u 14u tot 16u 06juli stad Borgloon De Nieuwsbrief is een uitgave van College

Nadere informatie

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Brussel, Vlaams Parlement, 19 november 2014 Geachte voorzitter,

Nadere informatie

VERSLAG KINDER- EN JONGERENRAAD

VERSLAG KINDER- EN JONGERENRAAD VERSLAG KINDER- EN JONGERENRAAD Woensdag 22 april - 12u. 13u. Raadzaal gemeentehuis 1. Voorstelling kinder- en jongerenraad Op dinsdag 21 april keurde de gemeenteraad de kinder- en jongerenraad goed. Dat

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

Informatienota voor vrijwilligers

Informatienota voor vrijwilligers Informatienota voor vrijwilligers www.malle.be Antwerpsesteenweg 246 B-2390 Malle Een informatienota voor vrijwilligers? De wet over de rechten van vrijwilligers legt organisaties die werken met vrijwilligers

Nadere informatie

Subsidiereglement Harelbeekse jeugd

Subsidiereglement Harelbeekse jeugd Subsidiereglement Harelbeekse jeugd Vastgesteld door de Gemeenteraad op 15.07.2013, aangepast door de Gemeenteraad op 19.01.2015 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begrippen Stadsbestuur: Het stadsbestuur

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer

Inleiding. Beste lezer VERANTWOORDINGSNOTA BIJ HET JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2013 2013 GEMEENTEBESTUUR NIJLEN KERKSTRAAT 4 2560 NIJLEN Inleiding Beste lezer 2013 was het derde, en ook het laatste, uitvoeringsjaar van het Jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Adams Bart Financieel beheerder Janssens Manu Interne organisatie en burgerzaken Rijkevorsel wil

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Jeugd. Beleidsprioriteiten 2000-2001

BELEIDSBRIEF. Jeugd. Beleidsprioriteiten 2000-2001 Stuk 445 (2000-2001) Nr. 1 Zitting 2000-2001 31 oktober 2000 BELEIDSBRIEF Jeugd Beleidsprioriteiten 2000-2001 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AANGEPASTE VERSIE 2009

SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AANGEPASTE VERSIE 2009 Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (SROS) p.a. secretaris Agnes Voet, Waalvest 1 8930 Menen T 056 515 891 - F 056 314 940 / agnes.voet@menen.be SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Nadere informatie

Gemeente Geetbets : voorstelling en missie

Gemeente Geetbets : voorstelling en missie Gemeente Geetbets : voorstelling en missie 1. Voorstelling van de gemeente Geetbets is een fusiegemeente met landelijk karakter. Ze bestaat uit de twee deelgemeenten Geetbets en Rummen. Het kleine Grazen

Nadere informatie

er wordt een aanvullend stedelijke jeugdwerkaanbod ontwikkeld t.o.v. het bestaande particuliere

er wordt een aanvullend stedelijke jeugdwerkaanbod ontwikkeld t.o.v. het bestaande particuliere Inleiding: Het jaar 2005 vormt het eerste jaar van het nieuwe jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007. Tijd dus om een aantal nieuwe doelstellingen naar voor te schuiven. De grote besparingen aan de stad zijn achter

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT Zoutleeuw, 21 november 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

Subsidiereglement Jeugdraad De Haan

Subsidiereglement Jeugdraad De Haan Subsidiereglement Jeugdraad De Haan Een en ander wordt geregeld in het Jeugdbeleidsplan (JBP). Aanvraagformulieren kunnen verkregen worden bij de Jeugddienst of op de website www.dehaan.be/jeugd POST 1:

Nadere informatie