INHOUDSOPGAVE. INHOUDSOPGAVE p 1. VOORWOORD p 2. VOORSTELLING: Stad Borgloon p 3. VISIE p 8. PROCES EN ANALYSE p 9. HOOFDSTUK 1: Jeugdwerkbeleid p 15

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. INHOUDSOPGAVE p 1. VOORWOORD p 2. VOORSTELLING: Stad Borgloon p 3. VISIE p 8. PROCES EN ANALYSE p 9. HOOFDSTUK 1: Jeugdwerkbeleid p 15"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE p 1 VOORWOORD p 2 VOORSTELLING: Stad Borgloon p 3 Stadsbestuur Borgloon p 3 Stedelijke Jeugddienst Borgloon p 4 Jeugd en Jeugdwerk Borgloon p 6 VISIE p 8 PROCES EN ANALYSE p 9 Samenstelling werkgroep en reflectiegroep p 9 Werkingsprocedure opmaak jeugdbeleidsplan p 11 Evaluatie vorig jeugdwerkbeleidsplan p 11 Analyse p 13 HOOFDSTUK 1: Jeugdwerkbeleid p 15 Doelstellingen en acties p 15 HOOFDSTUK 2: Jeugdbeleid p 21 Doelstellingen en acties p 21 SAMENVATTING p 25 HOOFDSTUK 3: Financieel programma p 28 Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 1

2 VOORWOORD Het is nuttig en noodzakelijk om de zoveel tijd gedwongen te worden tot reflectie. Dit is niet anders bij de opmaak van dit jeugdbeleidsplan Het vraagt tevens het afwegen van hetgeen wenselijk en haalbaar is. Dit leidt tot het formuleren van doelstellingen en acties hieraan verbonden. Het grote voordeel is dat deze oefening duidelijkheid schept naar engagement, timing en financiële inbreng. Prioritaire keuzes worden vastgelegd. Hartelijk dank aan al diegenen die meewerkten aan dit jeugdbeleidsplan en dit zowel naar inhoud als vorm. Het was een fijne samenwerking; een open dialoog die verrijkend was voor elkeen. Wilfried Colmonts Schepen van jeugd Stadsbestuur Borgloon Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 2

3 VOORSTELLING STAD BORGLOON Verscholen tussen Tongeren en St -Truiden, middenin het vruchtbare Haspengouw, ligt het charmante stadje Borgloon dat zo uit de Middeleeuwen lijkt gestapt. Het graafschap Loon bestond zelfstandig van 949 tot 1366 en was iets groter dan de huidige provincie Limburg. Borgloon was de hoofdplaats van het graafschap Loon, samen met Borgloon vormden, Beringen, Bilzen, Bree, Hasselt, Hamont, Herk-de-Stad, Maaseik, Peer, Stokkem de 10 goed steden van het graafschap. Omstreeks 1366 nadat de laatste graaf stierf zonder mannelijke erfgenaam werd het graafschap ingelijfd bij het Prinsbisdom Luik. Vandaag de dag bestaat Borgloon uit 12 gemeenten, samen goed voor een opp. van en een inwonersaantal van ruim inwoners. Het Stadsbestuur De stad Borgloon wordt bestuurd door een gemeenteraad die 21 leden telt. Het college van Burgemeester en schepenen is een coalitie met 4 leden van Open VLD en 2 leden van SPA, de voorzitster van het OCMW vervoegt het schepencollege. De schepen van jeugd is Wilfried Colmonts (Open VLD), naast zijn bevoegdheid als schepen van jeugd staat hij nog in voor cultuur en erfgoed, BKO en ontwikkelingssamenwerking. Coördinaten stadsbestuur: Administratief Centrum Kanunnikenhuis Speelhof BORGLOON Tel , Fax Website: Coördinaten burgemeester: Eric Awouters Jesserenstraat BORGLOON Tel Coördinaten schepen van jeugd: Wilfried Colmonts Stationsstraat BORGLOON Tel Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 3

4 Coördinaten Stadssecretaris: Vera Leemans Administratief Centrum Kanunnikenhuis Speelhof BORGLOON Tel Coördinaten Financieel beheerder Hilde Thonon Administratief Centrum Kanunnikenhuis Speelhof BORGLOON Tel Hilde. Coördinaten Diensthoofd administratie (Jeugd, Toerisme, informatie, ) Annemie Pallen Administratief Centrum Kanunnikenhuis Speelhof BORGLOON Tel De stedelijke Jeugddienst Jeugdcentrum Av&Nu St.-Rochuslaan 12a 3840 BORGLOON Tel Fax doorklikken naar jeugd De stedelijke jeugddienst is een buitendienst die wordt bemand door 2 voltijdse personeelsleden. Sven Gilissen, Jeugdconsulent, St-Rochuslaan 12a 3840 BORGLOON Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 4

5 Ingrid Akkermans, Programmator / Speelpleinwerking, St-Rochuslaan 12a 3840 BORGLOON Taken in verband met het jeugdwerkbeleid - administratie toelagereglementen jaarwerking, kadervorming, projectbetoelaging, kleine herstellingswerken, ) - dienstverlening jongeren en jeugdwerk - uitleendienst (ook kampmaterialen) - Pendeldienst voor fuiven en optredens Beleidsopdrachten naar jeugdraad en inspraakorganisatie - secretariaat stedelijke jeugdraad en kindergemeenteraad - samenwerkingsverbanden jeugdraad en kindergemeenteraad - organisatie jongerendebat Andere taken in verband met jeugd- en jeugdwerkbeleid - Informatie voor jongeren (centrale agenda, infoverstrekking, ) - Opmaak Jeugdbeleidsplannen, verantwoordingsnota, - Organisatie vrijetijdsactiviteiten Roefel, dag van het kind, Tentoonstelling werken jonge Loonse kunstenaars, Borgloon Swingt, Blijde intrede Sinterklaas, Speelpleinwerking, Tienerwerking, Gezellig samenzijn van jeugdleiding Borgloon. Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 5

6 Jeugd en Jeugdwerk Borgloon Er zijn binnen Borgloon 2745 inwoners tussen 0 en 26 jaar. Jeugdbewegingen Borgloon KLJ Jesseren (Jesserenstraat 57, 3840 Jesseren) Kurt Gelders, Broekstraat 23, 3840 Jesseren Leden: 43 Stichtingsjaar: 1964 Chiro Bloeiland Borgloon (Walstraat zn, 3840 Borgloon) George Willems, Habrouckstraat 6, 3840 Borgloon Leden: 155 Stichtingsjaar: 1947 Chiro Bloesems Hoepertingen (Ons Heem, Hoepertingenstraat 38, 3840 Borgloon) Pipeleers Jeroen Hoepertingenstraat 90, 3840 Borgloon Leden: 90 Stichtingsjaar: 1968 Chiro Bloesems ~ HOEPERTINGEN Vzw Jeugdlokalen (Walstraat zn, 3840 Borgloon) Jeroen Orij, Kroonstraat 13, 3840 Borgloon Stichtingsjaar: 1986 Tewerkstelling: vrijwilligerswerk Jeugdhuizen Borgloon Jeugdhuis Aurora (Tramstraat 5, 3840 Borgloon) Leden: 133 Vicky Graulus, Tramstraat 5, 3840 Borgloon Stichtingsjaar: 1966 Tewerkstelling: 1 voltijdse onthaalbediende 1 voltijdse klusjesman Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 6

7 Jeugdhuis t Biejke (Steenstraat 8, 3840 Borgloon) Jo Vanrusselt, Steenstraat 8, 3840 Borgloon Leden: 183 Stichtingsjaar: 1978 Tewerkstelling: 1 voltijdse jeugdwerker animator 1 voltijdse logistiek medewerker Jeugdhuis t Stoofke (Molenstraat, 3840 Rijkel) Bert Mellen,Langenakker 9, 3830 Wellen Leden: 99 Stichtingsjaar: 1992 Tewerkstelling: vrijwilligerswerk Jeugdgroepen voor amateuristische kunstbeoefening ABC Jongerentheater Nicole Ceunen Administratief Centrum Kanunnikenhuis Speelhof BORGLOON Tel Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 7

8 VISIE De grote principes van het jeugdbeleidsplan. VOLWAARDIG MEESPELEN BETEKENT BETROKKENHEID, NABIJHEID,.. AANDACHT VOOR IEDEREEN. TOT JE RECHT(EN) KOMEN VOLWAARDIG MEESPELEN BETEKENT Jeugdbeleid steunt op principes, keuzes: wat vinden we goed, wenselijk of juist niet. Maar jeugdbeleid moet ook praktisch zijn en tastbaar worden in het dagelijkse leven van jonge mensen. Dit jeugdbeleidsplan houdt concrete voeling met de hedendaagse noden en respecteert de succesvolle keuzes uit het verleden. Daarbij geldt altijd en overal één invalshoek:het BLIKVELD VAN JONGE MENSEN!!! Deze benadering blijft de ultieme toetssteen. De leefwereld van kinderen en jongeren vormt de belangrijkste invalshoek van waaruit doelstellingen geformuleerd worden, maatregelen genomen en acties uitgevoerd worden. BETROKKENHEID, NABIJHEID Jonge mensen zijn burgers, ook al hebben ze tot hun 18 jaar geen stemplicht. Wij willen hen als volwaardige mede-eigenaars een plaats en een stem geven in de maatschappij. Daarom worden ze bij de voorbereiding en uitvoering van het jeugdbeleid betrokken. Tegelijkertijd zullen jonge mensen, vanuit hun eigen deskundigheid en inbreng, ervoor zorgen dat het jeugd(beleid) beter aansluiting vindt bij hun noden en behoeften.participatie is zowel een doel als een middel van het jeugdbeleid. AANDACHT VOOR IEDEREEN Sommige kinderen en jongeren hebben het moeilijk om volwaardig deel te nemen en vallen uit de boot. Om aan hen tegemoet te komen moet men voortdurend zoeken naar mogelijkheden om drempels weg te werken en dit op goed doordachte manier. Ons jeugdbeleid wil elk kind en elke jongere, met welke achtergrond of van welke sociale of andere afkomst ook, de kans geven erbij te horen en zichzelf te ontplooien. Participatiebeleid kan niet anders dan oog hebben voor DIVERSITEIT. De verschillen tussen kinderen, jongeren is in de eerste plaats een belangrijke bron van rijkdom, een kans op groei en verbetering. TOT JE RECHT(EN) KOMEN Kinderrechten maken kinderen en jongeren zichtbaar als mensen met een eigen mening. Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 8

9 PROCES EN ANALYSE Voor de opmaak van het jeugdbeleidsplan werd er begin 2007 een werkgroep opgestart. Er werden leden gezocht via de jeugdraad, de stedelijke website, s, de stedelijke nieuwsbrief en via brochures en affiches in de scholen, jeugdhuizen, en openbare gebouwen. Tevens werd in de loop van al enkele schepenrondes georganiseerd waar de schepen van jeugd een bezoek bracht aan alle jeugdwerkinitiatieven. Hier werd er geluisterd naar de verzuchtingen van de jeugd. In 2006 werd er voor de jeugd een jongerenverkiezingsdebat georganiseerd. Alle opkomende partijen stuurden effectief een vertegenwoordiger om in het panel te zetelen. Uit deze vele infobronnen konden we de voornaamste knelpunten bij de jeugd opmerken: JEUGDWERKINFRASTRUCTUUR (problematiek infrastructuur jeugdhuizen, defecten aan de infrastructuur,... ) ZIE HOOFDSTUK 1 DOELSTELLING 2 ACTIE 1 ZIE HOOFDSTUK 1 DOELSTELLING 2 ACTIE 2 PROJECTBETOELAGING (Onduidelijk reglement, kleine toelage, ) ZIE HOOFDSTUK 1 DOELSTELLING 1 ACTIE 1 Vorming (Jeugdhuizen en jeugdverenigingen vinden het moeilijker om vorming te volgen, ook financieel en om steeds nieuwe geschikte vormingen te vinden.) ZIE HOOFDSTUK 1 DOELSTELLING 1 ACTIE 3 Fuifzaal in Borgloon (aanpassing infrastructuur en geluidsoverlast) ZIE HOOFDSTUK 1 DOELSTELLING 1 ACTIE 2 Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 9

10 SAMENSTELLING WERKGROEP EN REFLECTIEGROEP Uiteindelijk kwam volgende werkgroep tot stand: Wilfried Colmonts SCHEPEN VAN JEUGD Sven Gilissen JEUGDCONSULENT Ingrid Akkermans programmator/speelpleinwerk. Julie Coemans JH AURORA Jutta Vanormelingen CHIRO BORGLOON Reinout Grommen CHIRO BORGLOON Simon Vandueren ONAFHANKELIJK Gunter Wouters Jeugdhuis STOOFKE Dimitri Verschuren Jeugdhuis BIEJKE Thomas Mellen Jeugdhuis STOOFKE Bart Derwael Jeugdhuis BIEJKE Naast een werkgroep werd er ook een reflectiegroep opgestart. Deze leden kregen elk verslag opgestuurd. Zij hadden de mogelijkheid om te reflecteren en konden op elk moment de werkgroep bijwonen. Deze reflectiegroep bestond uit: Annemie Pallen DIENSTHOOFD ADMINISTRATIE Lieve Martens BKO BORGLOON Emmy Vandersmissen CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Ivo Weeghmans SPORTDIENST JH BIEJKE JH BIEJKE JH AURORA JH AURORA JH STOOFKE JH STOOFKE VZW Jeugdlokalen VZW JEUGDLOKALEN Kurt Gelders KLJ JESSEREN Maud Knapen JH STOOFKE Niek Vanmarcke JH AURORA Jort Orij CHIRO BORGLOON Kishan Multani CHIRO BORGLOON Theun Vanduren ONAFHANKELIJK Tom Verthé Chiro Hoepertingen Niki Vanbaelen ONAFHANKELIJK Alle jeugdwerkinitiatieven aangesloten bij de jeugdraad van Borgloon zaten in deze reflectiegroep. Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 10

11 Werkingsprocedure opmaak jeugdbeleidsplan De werkgroep organiseerde een behoefteonderzoek door middel van een enquête op de stedelijke website van Borgloon. De enquête werd bij de jeugd kenbaar gemaakt via de jeugdraad, de stedelijke website, s, de stedelijke nieuwsbrief en via brochures en affiches in de scholen, jeugdhuizen en openbare gebouwen. De reacties werden besproken binnen de werkgroep. Ook werd er door de werkgroep een SWOT-analyse gedaan van het jeugdwerkbeleidsplan De doelstellingen van het jeugdwerkbeleidsplan werden aangepast of verbeterd, behaalde doelstellingen werden verwijderd en nieuwe doelstellingen bijgemaakt. Evaluatie vorig jeugdbeleidsplan Alle doelstellingen van het jeugdwerkbeleidsplan worden overlopen en kort besproken binnen de werkgroep. 1 De doelstellingen die niet uitgevoerd werden. Doelstelling 22: Uitwisselingsproject voor jongeren van Borgloon en een stad uit Wallonie. Er wordt een nieuwe piste bewandeld met een stad in Duitsland Lohr an Main. Deze zou de bakermat van de Graven van Loon zijn. 2 De doelstellingen die gedeeltelijk werden uitgevoerd. Doelstelling 18: Oplossing zoeken voor een aantal jeugdwerklokalen. Ook Rijkel. Het stadsbestuur heeft al enkele vernieuwingswerken laten uitvoeren aan het Stoofke. Voor de herlocatie zijn enkele voorstellen afgetoetst. Deze zijn door allerhande problemen (oa met de eigenaars) niet verder uitgewerkt. Doelstelling 27: Een speelbos wordt aangelegd in de RV Grootloon. Er wordt onderzocht of hieraan een bivakplaats kan gekoppeld worden. Grond (1,9 ha ) werd in 2007 aangekocht door de stad Borgloon In de begroting buitengewone dienst staat euro ingeschreven voor de inrichting. 3 De doelstellingen die wel uitgevoerd werden, maar moeten verfijnd worden en aangepast. Doelstelling 3: Het jeugdwerk kan aanspraak maken op een financiële tussenkomst voor algemene en vernieuwende projecten. Eventueel verhoging van het beschikbaar budget en het desbetreffende reglement wordt besproken en aangepast. Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 11

12 Doelstelling 9: Een jaarlijks weerkerende EHBO-cursus zal georganiseerd worden voor de leiding van het jeugdwerk. Daarnaast zullen andere vormingen, specifiek voor het jeugdwerk, georganiseerd worden. De jeugddienst zal jaarlijks drie kwaliteitsvolle vormingen organiseren (waaronder ook de EHBO ). De onderwerpen van deze vorming wordt bepaald in samenspraak met de jeugdraad. Ook de financiële kost van de vorming wordt gedragen door de Jeugddienst. Doelstelling 10: Het jeugdcentrum, als ontmoeting- en informatieruimte, moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor alle jongeren. Hiervoor zullen een aantal activiteiten georganiseerd worden in het JC. Gebruik polyvalente zaal wordt in vraag gesteld. Aanpassing reglement polyvalente zaal? Doelstelling 24: Jonge muziekgroepen en bands kunnen soundcheques ontvangen op de Jeugddienst indien ze in een naburige gemeente een officieel repetitielokaal huren. Geen enkele soundcheque werd gevraagd in voorbije periode. Quid? Repetitieruimte in stroopfabriek maken of aanpassing van fanfarelokaal in C.C. Panishof; toegankelijk maken voor iedereen. 4 Doelstellingen die wegvallen. Doelstelling 12: Concrete acties ondernemen om het jeugdwerk toegankelijker te maken. Er zal een jaarlijkse dag van het jeugdwerk georganiseerd worden. Op de schepenronde van 2006 is er, vooral door de jeugdverenigingen zelf, aangegeven dat zij liever zelf instaan voor het werven van leden. De dag van het jeugdwerk, georganiseerd door de jeugddienst, heeft hun vroeger geen extra leden opgeleverd en werd louter bezocht door bestaande leden. Op de jeugdraad werd beslist om deze dag van het jeugdwerk niet meer te organiseren. Doelstelling 20: De vzw-jeugdlokalen gaat nieuwe lokalen bouwen in Borgloon. De stedelijke TD zal hierbij logistieke en materiële ondersteuning geven. De lokalen zijn gebouwd en ingehuldigd. 5 De voorlopig voorgestelde nieuwe doelstellingen. *sms systeem om informatie persoonlijk naar de jeugd te sturen via hun gsm-nummer. Alle verenigingen kunnen hier enkele malen per jaar gebruik van maken. Ook hiervoor wordt een gebruikersreglement voor opgesteld. Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 12

13 Na bespreken van deze doelstellingen binnen de werkgroep en terugkoppeling naar de reflectiegroep (via ), rekeninghoudend met de bevraging van het jeugdwerk, via de jeugdverenigingen, jeugdhuizen, scholen, via website van de jeugddienst, jeugdhuizenronde door schepen van jeugd, kwamen we tot de volgende analyse: SCHEMATISCH WEERGEGEVEN: HUIDIGE TOESTAND GEGEVENS EVALUATIE WENSELIJKE TOESTAND IDEEËN NODEN EN BEHOEFTEN Analyse DOELSTELLINGEN PLAATS VAN DE GEMEENTE? VISIE EN WAARDEN MIDDELEN Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 13

14 Doelstellingen zeggen iets over de wenselijke toestand Ze geven aan hoe de situatie moet zijn binnen een bepaalde tijdsperiode. Doorgaans lopen doelstellingen over de duurtijd van het jeugdbeleidsplan, maar korter of langer kan ook. Heel wat doelstellingen zullen er ook op gericht zijn om de huidige toestand te behouden. Grosso modo kunnen doelstellingen gericht zijn op: CONTINUEREN: voortzetten van een beleid. VERBETEREN OF BIJSTUREN: zwaktes en leemtes in het huidig beleid wegwerken. INNOVEREN: nieuwe doelen formuleren, zaken op de rails zetten. SANEREN: niet haalbare of niet relevante zaken schrappen. Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 14

15 HOOFDSTUK 1: Jeugdwerkbeleid 1.2. Doelstellingen DOELSTELLING 1 Het jeugdwerk kan rekenen op een gevarieerde en afdoende financiële, materiële, logistieke en morele dienstverlening. Actie 1 Het verhogen van de projectsubsidies tot 5000 euro. Hiermee wil men vanuit het beleid een belangrijk signaal van waardering geven naar het jeugdwerk toe. Bij het niet volledig gebruiken van dit bedrag kan het restbedrag eenmalig overgezet worden naar het volgend jaar (het is echter niet de bedoeling een spaarpot op te bouwen) De beoordeling welke projecten waardevol zijn en diepgang hebben, gebeurd door de jeugddienst in samenspraak met de jeugdraad. De eindregie blijft in handen van de jeugddienst EUR (Gemeentelijk) EUR (Gemeentelijk) EUR (Gemeentelijk) Actie 2 Het afsluiten van een abonnementenpolis voor de uitleendienst van de jeugddienst. Op deze wijze worden defecte ontleende materialen door Ethias terugbetaald en worden deze niet meer van de waarborg van de ontlener afgehouden EUR (Gemeentelijk) EUR (Gemeentelijk) EUR (Gemeentelijk) Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 15

16 Actie 3 Jaarlijkse organisatie van vormingen De jeugddienst organiseert jaarlijks, na advies van de jeugdraad over onderwerp en kwaliteit, een drietal vormingen voor het jeugdwerk EUR (4% van de toelage ministerie) EUR (4% van de toelage ministerie) EUR (4% van de toelage ministerie) Actie 4 Het verder ondersteunen van bestaande initiatieven Bestaande initiatieven, zoals fuifbus, speelpleinwerking, swapwerking, uitleendienst, zullen verder financieel ondersteund worden. Fuifbus EUR (7% van de toelage ministerie) EUR (7% van de toelage ministerie) EUR (7% van de toelage ministerie) Speelpleinwerking en swapwerking EUR (gemeentelijk) EUR (gemeentelijk) EUR (gemeentelijk) Uitleendienst EUR (gemeentelijk) EUR (gemeentelijk) EUR (gemeentelijk) Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 16

17 Actie 5 Het behoud van financiële middelen voor bestaande jeugd- en jongerenorganisaties en jeugdhuizen. Jeugdverenigingen EUR (20% toelage minist.) EUR gemeente EUR (20% toelage minist.) EUR gemeente EUR (20% toelage minist.) EUR gemeente. Jeugdhuizen EUR (44% toelage minist.) EUR gemeente EUR (44% toelage minist.) EUR gemeente EUR (44% toelage minist.) EUR gemeente. Kadervoming EUR (9% van de toelage ministerie) EUR (9% van de toelage ministerie) EUR (9% van de toelage ministerie) Actie 6 Optimaliseren van de interne communicatie tussen jeugddienst en technische dienst. Er zal op deze manier getracht worden om de tijdsduur tussen een melding en de uitvoering zo laag mogelijk te houden. Belangrijk is dat er onmiddellijk een duidelijke terugkoppeling gebeurt vanuit de technische dienst naar de jeugddienst toe Parameter = tijdspanne tussen aanvraag en uitvoer moet verminderen Geen aanwijsbare uitgaven 2009 Geen aanwijsbare uitgaven 2010 Geen aanwijsbare uitgaven Actie 7 Het jeugdwerk kan rekenen op een tussenkomst voor hun kosten van de Billijke Vergoeding tijdens hun fuiven en feesten.. Het stadsbestuur betaalt de kosten van de billijke vergoeding van de jeugdhuizen en de jeugdverenigingen binnen het financieel budget voor deze actie. Het betreft zowel de jaarlijkse bijdrage als de variabele kosten voor fuiven en feesten. Hierover zal binnen de jeugdraad een reglement worden uitgewerkt. Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 17

18 EUR (6% van de toelage ministerie) EUR (6% van de toelage ministerie) EUR (6% van de toelage ministerie) DOELSTELLING 2 De bestaande problematiek in verband met de jeugdinfrastructuur krijgt tegen 2012 een aanvaardbare en door iedere betrokken partij, gedragen oplossing. Hierbij wordt gezocht naar een zo breed mogelijk draagvlak. Actie 1 Problematiek huisvesting jeugdhuizen oplossen. De schepen van jeugd maakt ronde van de 3 jeugdhuizen. (september 2007) Het overleg CBS werd afgerond eind september. Door overleg met alle betrokken actoren en na analyse van de huidige toestand en de noden en behoeften zal een visie ontwikkeld worden met een zo breed mogelijk draagvlak. Hierna kan dan een timing en een financieel plan uitgeschreven worden zodat de beoogde termijn, eind 2012, gehaald wordt. Hierna kunnen de nodige budgetten voorzien worden en ook de beschikbare subsidiekanalen maximaal gebruikt worden EUR EUR EUR Actie 2 Inrichten fuifzaal Er zal een fuifzaal worden ingericht in het Gemeenschapscentrum Panishof in Bommershoven. De uitvoeringsfase zal worden opgestart samen met de goedkeuring van het RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan) Bommershoven. De uitwerking naar gebruik en inrichting toe gebeurt in nauw overleg met de Loonse jeugd EUR (gemeentelijk) EUR EUR Actie 3 Betoelaging kleine herstellingswerken voor jeugdlokalen Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 18

19 Hier komt een verhoging van de toelage, alsook een verruiming van het reglement. Er wordt onderzocht om het bestaande reglement, voor het bekomen van toelagen voor kleine herstellingswerken, aan te passen en uit te breiden. Prioriteit gaat naar VEILIGHEID, GELUIDSISOLATIE, INBRAAK EN VANDALISMEPREVENTIE, HYGIËNE en SANITAIR) EUR (4 % van de toelage ministerie) ,69 (prio. Jeugdwerkinfrastructuur) EUR (4 % van de toelage ministerie) ,69 (prio. Jeugdwerkinfrastructuur) EUR (% van de toelage ministerie) ,69 (prio. Jeugdwerkinfrastructuur) DOELSTELLING 3 Kinderen en jongeren moeten voldoende veilige en groene speelruimten hebben om zich te kunnen ontplooien Actie 1 Onderzoek naar een bijkomend multifunctioneel sportterrein. Er wordt een onderzoek gedaan naar de behoefte om op termijn een bijkomend multifunctioneel sportterrein aan te leggen in een deelgemeente van Borgloon. Dit zal in nauw overleg gebeuren tussen jeugdraad en sportraad, samen met de bevoegde schepen die de functionaliteit (invulling locatie, gebruik) mee bepalen EUR EUR EUR (Gemeentelijk) Actie 2 Onderhoud en herstelling bestaande speelpleintjes. De bestaande speelpleintjes blijven behouden en defecte speeltuigen worden jaarlijks vervangen. Aankoop nieuwe toestellen EUR (Gemeentelijk) EUR EUR Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 19

20 Werkingskosten speeltuinen EUR (Gemeentelijk) EUR (Gemeentelijk) EUR (Gemeentelijk) Actie 3 Aanleg speelweide. De grond werd al in 2007 verworven. De inrichting van de speelweide zal in 2008 gebeuren. VLM en regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zullen in het kader van de ruilverkaveling, de inrichting ten laste nemen. Dit in samenspraak met de jeugd en het stadsbestuur. Er zal een campagne opgestart worden in samenwerking met de jeugdraad, de kindergemeenteraad en het stadsbestuur EUR (SUBSIDIES DOOR VLM EN RLH) EUR EUR Actie 4 Aanpassing politiereglement. Een kind en jeugdvriendelijke gemeente wil ook zeggen dat spelende kinderen geen overlast zijn. Best opnemen in politiereglement. Parameter: Opname in politiereglement in Gaan aanwijsbare uitgaven 2009 Gaan aanwijsbare uitgaven 2010 Gaan aanwijsbare uitgaven Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 20

21 HOOFDSTUK 2: Jeugdbeleid 2.1. Doelstellingen DOELSTELLING 1 Informatie en participatie worden als belangrijke tools gehanteerd om het Loons jeugdbeleid verder te ondersteunen en uit te bouwen en dit op een kwaliteitsvolle wijze. Actie 1 De communicatie van de jongeren met het stadsbestuur verloopt via de jeugddienst en de schepen van jeugd als vertegenwoordiger van het bestuur. Volgende middelen zullen worden ingezet om deze communicatie te optimaliseren; De schepen van jeugd zal jaarlijks alle jeugdwerkverenigingen en jeugdhuizen bezoeken. In 2008 zal een prioriteitennota met resultatenverbintenis worden opgesteld. Deze nota wordt elk werkjaar geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Het jaarlijks jongerendebat waarbij de Loonse jeugd in dialoog kan gaan met afgevaardigden van het stadsbestuur wordt ook de volgende jaren verder gezet De kindergemeenteraad wordt, als belangrijkste adviesorgaan voor kinderen, verder ondersteund. Er zal voldoende ruimte geboden worden om zelf acties te plannen en te ondernemen. Kindergemeenteraad EUR (gemeentelijk) EUR (gemeentelijk) EUR (gemeentelijk) Jongerendebat EUR (gemeentelijk) EUR (gemeentelijk) EUR (gemeentelijk) Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 21

22 Actie 2 Werken aan een positief jeugdbeleid. De jeugdraad zal meer betrokken worden bij het beleid door volgende mogelijkheden: de jeugdraad zal bij de opmaak van het jaarlijks gemeentebudget tijdig en duidelijk geïnformeerd worden met betrekking tot de jeugdgerelateerde materies bestaande reglementering over subsidies en gebruik van het jeugdcentrum zal jaarlijks geëvalueerd worden door de jeugdraad en binnen de mogelijkheden aangepast worden aan de noden van de jongeren de jeugdraad bespreekt jaarlijks de verantwoordingsnota en evalueert het Jeugdbeleidsplan. Waar nodig, wordt bijgestuurd. Jeugdraad EUR (gemeentelijk) EUR (gemeentelijk) EUR (gemeentelijk) Actie 3 Betere bekendheid werking en activiteiten jeugdverenigingen. De Loonse jeugd krijgt de mogelijkheid en ruimte om hun werking en activiteiten bekend te maken. Zij krijgen daarvoor een eigen ruimte op de gemeentelijke website en mogen 4 x per jaar een publicatie doen in het gemeentelijk infoblad (jongerenkrant). Ook de kindergemeenteraad krijgt deze gelegenheid. De jeugddienst kan zijn activiteiten naar de jeugd toe maandelijks in de nieuwsbrief plaatsen. Er zal tevens een reglement uitgewerkt worden waarbij via een SMS-systeem de jeugd via hun GSM snel de nodige informatie krijgt toegestuurd. De ouders van de jongere kinderen kunnen via deze weg info krijgen over allerhande activiteiten (Speelpleinwerking, BKO, woensdagmiddagactiviteiten, ) Zo worden alle doelgroepen binnen de jeugd bereikt. De jeugd zelf kan ook allerlei informatie aanvragen via de jeugddienst. Er zal ook gewerkt worden aan nieuwe initiatieven om de infoverstrekking naar de jeugd toe, uit te breiden EUR (gemeentelijk) ,70 EUR (prio Jeugdinfo ) EUR (gemeentelijk) ,70 EUR (prio Jeugdinfo ) EUR (gemeentelijk) ,70 EUR (prio Jeugdinfo ) Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 22

23 DOELSTELLING 2 Een geïntegreerd jeugdbeleid is een rijk jeugdbeleid met oog voor diversiteit en samenwerking over de verschillende beleidsdomeinen heen. Actie 1 Samenwerking met het OCMW aangaan. Er wordt een samenwerkingsverband aangegaan tussen vertegenwoordigers van de jeugdwerking en het OCMW om kwetsbare en/of moeilijk bereikbare jongeren te betrekken en volwaardig te laten deelnemen aan de Loonse jeugdwerking. Deze actie zit tevens ingebed in ons lokaal sociaal beleidsplan en het cultuurbeleidsplan 2008 Geen aanwijsbare uitgaven 2009 Geen aanwijsbare uitgaven 2010 Geen aanwijsbare uitgaven Actie 2 De jeugdtoetssteen zal worden ingevoerd. De Loonse jongeren zijn de volwassenen van morgen in onze lokale gemeenschap. Daarom is het cruciaal hen ook een stem te geven en hun visie te laten meewegen in de besluitvorming van vandaag. Bij elke beleidsbeslissing, die betrekking kan hebben op jongeren, dient de jeugdtoetssteen te worden gebruikt. Zo zal het jeugdbeleidsplan getoetst worden aan de andere gemeentelijke beleidsplannen, zoals cultuur, sport en lokaal sociaal beleid. Het jaarlijks bijsturen van deze verschillende beleidsplannen gebeurt in overleg met de jeugd. In de cultuurkoepel, programma vzw gemeenschapscentrum en de bibliotheekraad zal minstens één afgevaardigde van de jeugdraad de belangen van de Loonse jongeren verdedigen en verslag uitbrengen aan de jeugdraad. Deze opsomming is niet limitatief en kan naar de toekomst nog worden uitgebreid Geen aanwijsbare uitgaven 2009 Geen aanwijsbare uitgaven 2010 Geen aanwijsbare uitgaven Actie 3 Samenwerken met jongeren uit andere gemeenten. De intergemeentelijke samenwerking 6-voud blijft behouden. (Jeugddiensten: Borgloon, Wellen, Heers, Kortessem, Hoeselt, Alken) Er zal getracht worden een uitwisselingsproject voor jongeren van Borgloon met een andere regio of stad op de rails te zetten. Er zal onderzocht worden om een jaarlijkse uitstap te plannen met de jeugd van Borgloon en met andere verenigingen (cultuurraad, seniorenraad, ) van Borgloon. Jeugdbeleidsplan Stad Borgloon 23

Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.10 Fax: 052/45.98.18 Website: www.zele.be

Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.10 Fax: 052/45.98.18 Website: www.zele.be Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.10 Fax: 052/45.98.18 Website: www.zele.be Jeugddienst Zele Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.25 Website: www.jeugdinzele.be J e u g d b e l e i d s p l a n 2 0 1 1-2013

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer

Inleiding. Beste lezer GEMEENTE NIJLEN VERANTWOORDINGSNOTA BIJ HET JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2013 2012 GEMEENTEBESTUUR NIJLEN KERKSTRAAT 4 2560 NIJLEN Inleiding Beste lezer 2012 was het tweede uitvoeringsjaar van het lopende Jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering Verkiezingsprogramma 2013-2018 De kracht van verandering 1 Inhoudstafel bladzijde communicatie en inspraak personeel financiën en begroting veiligheid jeugd sport cultuur - feestelijkheden - buurtwerking

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018

College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018 College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018 Chapter: Inleiding BELEIDSNOTA 2013-2018 LUBBEEK TERUG OP DE SPOREN 2 Inleiding... 4 Politie en veiligheid... 6 Brandweer en civiele bescherming... 9 Openbare

Nadere informatie

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 1 2 INHOUDSTAFEL JP 2010 Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Overzicht... 7 Strategische acties en personeelskader in 2010... 9 Bestuurlijke organisatie... 12 Hoofdstuk II Inhoudelijk

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

2.3. Jeugdwerkinfrastructuur. 2.3.1. Feiten, vaststellingen en evoluties

2.3. Jeugdwerkinfrastructuur. 2.3.1. Feiten, vaststellingen en evoluties 2.3. Jeugdwerkinfrastructuur 2.3.1. Feiten, vaststellingen en evoluties Jeugdwerkinfrastructuur is al jaren één van de topprioriteiten van het jeugdwerkbeleid van de VGC. Het was ook de prioriteit van

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

2014 Jaarrekening Deel 2

2014 Jaarrekening Deel 2 2014 arrekening Deel 2 Beleidsnota - Doelstellingenrealisatie arrekening 2014 HVD arrekening 2014 HVD Doestellingenrealisatie. B.1.1. Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018

Beleidsplan 2013-2018 Beleidsplan 2013-2018 Openbare werken De komende jaren zal het grootste gedeelte van het budget voor openbare werken in de gemeente bestemmen. Uiteraard kunnen we niet elke straat, elk voetpad of elk fietspad

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1. De structuur van het kwaliteitshandboek 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen,

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

IDENTIFICATIE EN MISSIE. Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi. OCMW Kinrooi

IDENTIFICATIE EN MISSIE. Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi. OCMW Kinrooi OCMW Kinrooi IDENTIFICATIE EN MISSIE Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi OCMW Kinrooi Weertersteenweg 417 3640 Kinrooi NIS-code: 72018 Secretaris: Marijke Clerx Financieel

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C276 CUL37 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 26 juni 2012 2 Commissievergadering nr. C276 CUL37 (2011-2012) 26 juni 2012

Nadere informatie

kroniek AFDELING JEUGD

kroniek AFDELING JEUGD kroniek AFDELING JEUGD 2006 WOORD VOORAF 2006 was een bijzonder jaar voor de Vlaamse overheid. Beter Bestuurlijk Beleid of kortweg BBB, het grootscheepse vernieuwingsproject dat in 1999 werd opgestart

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 571 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 13 MEI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES, VRAGEN OM UITLEG, SAMENGEVOEGDE VRAGEN OM UITLEG EN VRAGEN Commissie voor Onderwijs

Nadere informatie

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering N-VA De verandering begint in Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 14 Oktober 2012 De kracht van verandering Aan de inwoners van Brasschaat Onze inzet werkte wervend. Steeds meer Brasschatenaren

Nadere informatie