Total cost of ownership van technologie in de zorg. White paper

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Total cost of ownership van technologie in de zorg. White paper"

Transcriptie

1 Total cost of ownership van technologie in de zorg White paper

2 White paper Inleiding... 2 Over total cost of ownership (TCO)... 3 TCO in de zorg: een voorbeeld... 6 Besluit: neem alle kosten in rekening... 7 Over de auteur... 7 Inleiding Technologische oplossingen zijn al enkele jaren aan een steile opmars bezig in de zorg. Zowel in de gezondheidszorg als de ouderenzorg, in de georganiseerde zorg en ook in de thuiszorg. Door processen te automatiseren, informatie te registreren en via betere communicatie kunnen we efficiënter en effectiever werken. Daardoor komt er meer tijd vrij voor de echte zorg, wat ten goede komt aan de patiënt én de zorgverlener. De juiste technologie en een goede leverancier selecteren is daarbij niet eenvoudig. Vaak moeten diverse elementen uit verschillende bronnen worden begrepen, vergeleken en gecombineerd. We moeten zorg vertalen naar technologie. Bovendien maakt alles meestal ook nog eens deel uit van een groot nieuwbouwproject. De bouwheer moet al veel knopen doorhakken, laat staan dat hij de tijd krijgt om zich te verdiepen in elk specifiek detail van de elke technologische oplossing in zijn gebouw. Net omdat de technologie zo nauw verbonden is met de dagelijkse werking van de zorg, is de keuze voor de juiste oplossing en leverancier nochtans heel belangrijk. Niet alleen op korte termijn, maar zeker ook op lange termijn. Wie weet hoe de wereld er binnen 5 of 10 zal uitzien? En toch lijkt net dat soms verwacht te worden Deze white paper licht het concept total cost of ownership (TCO) toe, als cruciale parameter bij de keuze van technologie in de zorg. Het is niet de enige parameter die we kunnen gebruiken, maar wel de meest complete en de meest objectieve. Hij helpt ons de bomen door het bos te zien. Met het TCO-concept in de hand proberen we alle kosten te kwantificeren: tijd, risico, complexiteit Door alles een waarde te geven wordt het mogelijk een echte en eerlijke vergelijking te maken tussen technologische oplossingen. We vergelijken geen appelen met peren, wat bij uitstek van belang is als we verschillende alternatieven moeten combineren. De voorbeelden en berekeningen in deze white paper komen uit de intramurale ouderenzorg (woonzorgcentra), maar ze werken ook in de thuiszorg, gezondheidszorg Gezien de achtergrond van de auteur, ligt de focus op technologieën die verband houden met zorgregistratie, sturing van 24/09/2014 p. 2

3 technieken in het gebouw, automatisering, en op het beheer ervan. Maar alles is evengoed toepasbaar op bijvoorbeeld ICT en software. Over total cost of ownership (TCO) Het principe van total cost of ownership (TCO) bekijkt alle kosten doorheen de levensloop van een product of systeem, of het nu gaat over machines, voertuigen, software of een andere technologie. Vaak wordt bij de selectie van een technologie maar één aspect in beschouwing genomen: de aankoopkost. Maar dat is alleen maar de kost die je maakt op dag 1. De kosten gemaakt tijdens de verdere levensduur worden vaak vergeten. Die zijn nochtans belangrijk. In het geval van technologie in de ouderenzorg, bijvoorbeeld, is een levensduur van meer dan 10 courant. Hou dus ook rekening met de kosten na de aankoop. Onderstaande grafiek vergelijkt de evolutie van de kost van enkele (theoretische) systemen: Systeem 1 Systeem 2 Systeem TCO Systeem 1 (blauw) heeft een lage aankoopkost en een vaste lijkse kost. De curve stijgt lineair. Systeem 2 (rood) heeft de laagste aankoopkost, maar een groeiende lijkse kost. De curve stijgt exponentieel. Systeem 3 (groen) heeft de hoogste aankoopkost, maar een lagere vaste lijkse kost. Wie alleen maar naar de aankoopkost kijkt kiest onmiddellijk voor systeem 2. Het lijkt EUR goedkoper dan systeem 3. Maar breng je de TCO in rekening, dan zie je dat systeem 3 na EUR goedkoper is dan systeem 2! De curves van de drie systemen geven ook inzicht in de zogenaamde terugbetaaltijd: het moment waarop het ene alternatief goedkoper wordt dan het andere. Systeem 3 (groen) is na 9 al voordeliger dan systeem 1, dat wel een lagere aankoopkost had. 24/09/2014 p. 3

4 Elke curve begint aan de initiële investering. Hierin zitten typisch de prijs van de technologie op zich (hardware en/of software), maar bijvoorbeeld ook: Installatiekosten: Dit zijn de uren die betaald moeten worden aan een technicus voor de installatie. Maar ook kosten gelinkt aan de complexiteit van de installatie: extra kabels die moeten getrokken worden, een vertraagde oplevering De kosten van de integratie sluiten hier nauw bij aan. Het gebeurt vaak dat twee alternatieven worden vergeleken: een geïntegreerd systeem (een suite van oplossingen) en een combinatie van losse componenten (een smeltkroes van verschillende leveranciers). Belangrijk hierbij is dat de vergelijking juist gebeurt. Is de som van functionaliteiten dezelfde? Is er geen verborgen kost bij het samenbrengen van de losse componenten van het niet-geïntegreerd systeem? Opleidingskosten: Dit zijn de vergoedingen die je betaalt aan een trainer, maar ook de kost van het personeel dat in de opleiding zit en dus niet aan de slag is. Neem een woon-zorgcentrum met 20 verzorgenden, elk met een loonkost van 200 EUR per dag. Leverancier 1 organiseert een driedaagse training om zijn systeem uit de doeken te doen. Leverancier 3 heeft maar een halve dag nodig. Kwantificeren we dit volgens het principe van de TCO en we krijgen een verschil van EUR! De echte TCO wordt echter niet alleen bepaald door de initiële investering, maar ook door de lijkse kosten, die de helling van de curve bepalen. In de zorg zijn dat: Gebruikskost: Hoeveel kost het om de technologie te gebruiken? Denk hierbij aan directe kosten als licentiekosten, maar onderschat ook de indirecte kosten niet. Hoeveel tijd vraagt het gebruik van de technologie? Vaak wordt technologie geïntroduceerd met de bedoeling tijd te winnen op de werkvloer, maar wordt te veel tijd verloren aan het beheer van de technologie. Moet de rusthuisdirecteur 1 uur per week te spenderen aan het beheren, opzetten en configureren van de technologie, of 1 uur per dag? Onderhoudskost: Hoeveel kost het om de technologie werkend en performant te houden? Denk hierbij aan directe kosten zoals een onderhoudscontract, maar ook aan indirecte kosten zoals de kost van de complexiteit. Stel dat je het systeem na een paar wil uitbreiden? Wat eerst overbodig leek, blijkt dan toch nuttig en zelfs noodzakelijk! Hoe gemakkelijk is het om iets toe te voegen? Moet er nieuwe hardware en bekabeling bij, of kan alles op de bestaande infrastructuur gebouwd worden? Kun je de upgrade zelf doen of moet er een technicus langskomen? Is die technicus onmiddellijk beschikbaar? En wat als we alleen een paar kamers wil upgraden, bijvoorbeeld de dementenafdeling? Kan dat? Of moet er meteen voor gans het gebouw betaald worden? Van de drie systemen uit de grafiek is er één waarvan de kost exponentieel oploopt: systeem 2. Dat gebeurt als er bovenop de vaste lijkse kost ook nog eens componenten uitvallen, een verschijnsel dat typisch elk groter wordt eens het zich voordoet. Kijk dus ook naar de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de onderdelen, zowel van de centrale componenten als in de kamers. Is de server van professionele kwaliteit? Worden taken geregistreerd op een betrouwbare terminal of op een consumer touchscreen? 24/09/2014 p. 4

5 Impact op operationele zaken: De echte doelstelling van de introductie van technologie in de zorg moet zijn om impact te hebben op de dagelijkse werking. Dingen sneller afhandelen, minder tijd verliezen tussen zorgtaken, automatiseren, minder fouten maken Enkele voorbeelden uit de ouderenzorg zijn: o Tijd gespendeerd aan administratie: Taken registreren, observaties tijdens de dienst, hand-over van informatie tussen de diensten Elke minuut die verzorgenden hieraan spenderen kunnen ze niet spenderen aan de bewoners. Het is dus belangrijk om bij de selectie van de technologie te bekijken welke informatie wordt behandeld en hoe vlot dat gebeurt. Moet je toch nog met pen en papier aan de slag? Moet je inloggen, vijf keer klikken, 20 keer scrollen om een lichaamstemperatuur in te geven? Hoe is de koppeling met andere systemen en informatiebronnen in het gebouw? Moet je informatie twee keer ingeven? o Tijd gespendeerd aan verplaatsing en transport (door het gebouw): Het lijkt vreemd, maar in de zorg wordt relatief veel tijd gespendeerd aan verplaatsingen door het gebouw. Een wandelingetje van vijf minuten tot bij een bewoner lijkt op zich niet lang, maar wordt dat wel als je het vijf keer per dag moet doen, en onnodig. En als die wandeling er een wordt van 15 minuten omdat je tijdens de nachtshift aan de andere kant van het gebouw zit, dan ondervind je letterlijk de impact van verplaatsingen aan den lijve. Technologie maakt het mogelijk om vanop afstand met een bewoner te communiceren, of om gewoon te luisteren of alles in orde is (uitluisteren). Met automatische oriëntatieverlichting kun je ervoor zorgen dat een bewoner s nachts zelf veilig het toilet kan bezoeken. Verder in deze white paper zullen we aan elke tijdswinst een waarde toekennen, volgens het principe van de TCO. Schat de impact van tijdwinst goed in bij de selectie van een technologische oplossing. Impact op verborgen kosten: o Energie: Energieverbruik is een onderwerp dat aan belang wint in elke sector. Een woon-zorgcentrum is een omgeving waar 24 uur per dag gewoond en gewerkt wordt. Bovendien zijn de bewoners zorgbehoevend, wat een andere context is dan bijvoorbeeld een thuis- of kantooromgeving. Elke besparing op energie is welkom en betekenisvol in de zorg. Ook hier kan technologie een oplossing bieden. Lichten hoeven niet aan te blijven waar niemand is. Een ruimte met open vensters en deuren hoeft niet verwarmd te worden. Dergelijk zaken (en meer) kunnen automatisch gedetecteerd en gestuurd worden. Ideaal gebeurt dit met dezelfde gebruikersinterface waarmee de beheerder vertrouwd is, de interface die ook de rest van de zorg en het gebouw aanstuurt. o Veiligheid: Veiligheid voor bewoners en medewerkers is een basisvereiste voor elke zorgomgeving. Technologie gebruiken om de veiligheid te verhogen draagt ook bij aan de TCO. Medewerkers krijgen in één oogopslag een overzicht van de toestand op een dashboard. Door toegangscontrole met badges komen personen niet op plaatsen waar ze niet horen te zijn, en vermijden we diefstal. Automatische alarmen ( Bewoner X is na 30 minuten op het toilet nog niet terug in bed. ) kunnen de responstijd bij noodgevallen verkleinen. En verder onheil kan voorkomen worden door gevaarlijke apparaten automatisch uit te schakelen, bijvoorbeeld. 24/09/2014 p. 5

6 Dat zijn maar enkele voorbeelden van waar en hoe technologie een impact kan hebben op de TCO. Elke functionaliteit zal er op een of andere manier toe bijdragen. Ga bij een nieuw project op zoek naar die bijdrages en kwantificeer ze. TCO in de zorg: een voorbeeld In dit voorbeeld berekenen we de TCO van technologie in de zorg. Zoals hierboven drukken we elke bijdrage tot de TCO uit in een geldwaarde, omdat dat ons toelaat een eerlijke vergelijking te maken. De bijdragen wordt veroorzaakt door lagere kosten, tijdswinst, lager risico Het woon-zorgcentrum in ons voorbeeld heeft 100 bewoners en 20 verplegenden en verzorgenden. We vergelijken twee theoretische systemen A en B, en kwantificeren de verschillen. De impact van de beide systemen is theoretisch; de echte impact op uw project kan sterk verschillen. Omschrijving TCO waarde/verschil over 10 Installatie en complexiteit (1): betaling van een technicus om het systeem te installeren en configureren. Als de installatie van systeem A een dag minder lang duurt 800 dan systeem B, dan is de bijdrage aan TCO de dagprijs van die technicus. Installatie en complexiteit (2): door de grotere complexiteit van systeem B (bv. door extra integratie) gebeurt de oplevering een week later dan voorzien. Het woonzorgcentrum is daardoor een week later operationeel. [bron: Sectorstudie Rusthuizen FOD Economie] Opleiding: de leverancier van systeem B organiseert een driedaagse training. Voor systeem A volstaat een halve dag. Licenties: systeem A hanteert een licentiekost van 1 EUR per per bewoner. Systeem B lijkt nauwelijks duurder: 1,5 EUR per per bewoner. Maar de berekening 500 van de totale TCO-impact toont belangrijke verschillen. Gebruik: systeem A draait nagenoeg volautomatisch. Het beheer duurt gemiddeld een halve dag per maand. Bij systeem B is dit een halve dag per week. Onderhoudscontract: systeem A heeft een onderhoudscontract van 250 EUR per maand. Systeem B lijkt nauwelijks duurder met 275 EUR per maand. Maar de berekening van de totale TCO-impact toont belangrijke verschillen. Uitbreidingen en aanpassingen: er is een nieuwe vleugel bijgebouwd. De capaciteit of functionaliteit van de technologie moet worden uitgebreid. Bij systeem A kan dit vanop afstand op de bestaande server, door extra licenties te activeren. Bij systeem B moet een nieuwe server geïnstalleerd en bekabeld worden, waarvoor een technicus moet langskomen. Tijdswinst (taken): er zijn heel wat soorten taken in een woon-zorgcentrum. Op een gemiddelde dag in een woon-zorgcentrum met een zorgbehoefte van 75% worden er ca. 60 zorguren per 30 bewoners gepresteerd. [bron: Benchmark Werkdruk en Werkvolume]. Systeem A kan dit met 2% verbeteren, systeem B met 1,5%. Tijdswinst (administratie): elke verzorgende spendeert gemiddeld 15 minuten per dag aan administratie. Systeem A kan dit met 5% verbeteren, systeem B met 2,5%. Tijdswinst (verplaatsingen): elke verzorgende spendeert gemiddeld 45 minuten per shift aan verplaatsingen binnen het gebouw. Dankzij een systeem van spraakterugspraak of uitluisteren verbetert systeem A dit met 5%, en systeem B met 2,5% Energieverbruik: het energieverbruik in een woon-zorgcentrum bestaat uit ongeveer /09/2014 p. 6

7 3 000 kwh elektriciteit en kwh gas per kamer per. [bron: Energieprestatieindicatoren voor rusthuizen]. We rekenen 0,19/kWh elektriciteit en 0,05/kWh gas [bron: VREG].Via intelligente technologie (bv. automatisch sturen van verlichting en verwarming), kan systeem A dit met 5% verbeteren en systeem B met 2,5%. Totaal (verschil in TCO tussen systeem A en systeem B over 10 ) In dit voorbeeld zou de aankoopkost van systeem B meer dan lager moeten liggen dan die van systeem A, om in het totaalplaatje nog voordelig uit te komen! Besluit: neem alle kosten in rekening Wie een technologische oplossing kiest in de zorg moet het totale plaatje bekijken! Daarvoor is kennis van zaken nodig en een brede blik. Total cost of ownership (TCO) is de tool bij uitstek om een objectieve en volledige analyse te maken. Bij elke keuze loont het de moeite om de TCO-waarde te kennen. Iets wat op het eerste gezicht triviaal lijkt, kan een verrassend grote kost of besparing met zich meebrengen. Als we zowel aanbieders als vragers kunnen aanzetten om dit principe te hanteren, zullen de juiste producten op de markt blijvend worden aangeboden. Over de auteur Tom Bert studeerde in 2002 af als elektrotechnisch ingenieur aan de universiteit van Gent. In 2006 behaalde hij aan diezelfde universiteit een doctoraatstitel. Sinds 2013 is hij aan de slag bij Niko. Niko heeft een ruime ervaring in huis- en gebouwautomatisering. Sinds meer dan 15 gebruikt men die expertise om woonzorgcentra en serviceflats uit te rusten met toekomstgerichte en intelligente zorgsystemen. Centraal daarin: comfort, veiligheid, energiebeheer en zorg. 24/09/2014 p. 7

Business case. Online contact centers

Business case. Online contact centers Business case Online contact centers 1 Versie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De verschillende alternatieven... 3 2.1 Optie 1: inhouse contactcenter... 3 2.2 Optie 2: facilitair contactcenter... 4 2.3 Online

Nadere informatie

De 10 factoren die de Total Cost of Ownership (TCO) bepalen van uw e-commerce software

De 10 factoren die de Total Cost of Ownership (TCO) bepalen van uw e-commerce software De 10 factoren die de Total Cost of Ownership (TCO) bepalen van uw e-commerce software Praktische handvatten voor het kiezen van de juiste enterprise e-commerce software SCALE YOUR ONLINE BUSINESS WITH

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

Til uw onderneming naar een hoger niveau. Stel de juiste vragen op weg naar de cloud

Til uw onderneming naar een hoger niveau. Stel de juiste vragen op weg naar de cloud CHEOPS REPORT Til uw onderneming naar een hoger niveau Stel de juiste vragen op weg naar de cloud Cloud computing is aan een sterke opmars bezig. Tegelijk roept het bij vele bedrijven nog vragen op. Is

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

De ROI van sociale media: het is wel te berekenen Door: Rick Mans

De ROI van sociale media: het is wel te berekenen Door: Rick Mans De ROI van sociale media: het is wel te berekenen Door: Rick Mans Laten we één misverstand direct uit de weg helpen. De calculatie van de zogenaamde Return on Investment is uitermate eenvoudig: ROI = (Meeropbrengsten

Nadere informatie

UltiPoint Enterprise Collaboration. Title. Subtitle. Title. Subtitle. p 1/10

UltiPoint Enterprise Collaboration. Title. Subtitle. Title. Subtitle. p 1/10 UltiPoint Enterprise Collaboration Title Subtitle Title Subtitle p 1/10 Inhoudstabel 1. Collaboration... 3 1.1. Context Efficiënter samenwerken en digital transformation... 3 2. UltiPoint Enterprise Collaboration

Nadere informatie

Cursusadministratie Software. Whitepaper

Cursusadministratie Software. Whitepaper Cursusadministratie Software Huur of Koop Whitepaper Januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding: Koop versus huur... 3 Hoofdstuk 1... 4 1.1 Belangrijke trends bij SaaS-applicaties... 4 1.2

Nadere informatie

STROOMTEKORT IN BELGIE. Dossier:

STROOMTEKORT IN BELGIE. Dossier: Dossier: Het stroomtekort en het daaraan gekoppelde afschakelplan zijn vandaag alomtegenwoordig in de media. Elia dreigt er immers mee om op bepaalde winteravonden de stroom uit te schakelen tussen 17u

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

Waarom kiezen voor Cloud Computing?

Waarom kiezen voor Cloud Computing? Waarom kiezen voor Cloud Computing? De grootste verandering in de ICT sinds de opkomst van het internet 1 Een White Paper is een document dat uitgebreide, objectieve en relevante informatie biedt over

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

DEH Energie platform. gebruikershandleiding

DEH Energie platform. gebruikershandleiding DEH Energie platform gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Wat is energie eigenlijk? 3 2. Hoe zie ik in één oogopslag hoeveel energie mijn huishouden verbruikt? 4 3. Hoeveel energie verbuikte

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

5/3 ZENworks for Servers

5/3 ZENworks for Servers 5/3 ZENworks for Servers Management Services 5/3.1 Inleiding Na het succes van ZENworks for Desktops heeft Novell al enkele jaren geleden een vergelijkbaar managementprogramma gemaakt voor servers. Dit

Nadere informatie

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen De afgelopen jaren heeft marketingautomatisering een grote vlucht genomen. MRM,

Nadere informatie

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE WELKE TRENDS BRENGEN ONZE GEZONDHEIDSZORG IN BEWEGING? 2015 HEALTHCARE DE TECHNOLOGIE IS KLAAR. NU MOETEN WE ERVOOR ZORGEN

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

borden Interactieve Interactieve borden, ook wel digiborden genoemd kom je steeds vaker

borden Interactieve Interactieve borden, ook wel digiborden genoemd kom je steeds vaker Interactieve borden Interactieve digiborden vinden steeds meer hun weg in vergaderzalen en scholen, maar ze hebben nog een veel groter toepassingsgebied. Het potentieel is enorm, maar eerst en vooral:

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Wij richten ons uitsluitend op het MKB

Wij richten ons uitsluitend op het MKB Backup Protector in dagelijkse praktijk Vergeet u wel eens een backup te draaien? Als u een backup heeft is het risico nog niet voorbij want de meeste dragers zijn gevoelig voor beschadiging, diefstal

Nadere informatie

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen INHOUDSOPGAVE PowerMatching City: pitstop in de energietransitie PowerMatching City take-aways Leven in PowerMatching City Wat vinden de bewoners? Wat

Nadere informatie