Total Cost of Ownership Samengesteld door Leon Wetzel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Total Cost of Ownership Samengesteld door Leon Wetzel"

Transcriptie

1 Total Cost of Ownership Samengesteld door Leon Wetzel Wat is TCO? Instrument om kosten en kostenstructuren inzichtelijk te maken. Inschatting van alle relevante kosten tijdens het gebruiken van een ICT-dienst, -service of - middel. TCO kijkt verder dan de initiële aanschafprijs. Ook additionele kosten worden hierbij opgeteld! Door het vastleggen van kosten en kostenstructuren kan een organisatie besluiten tot kostenbeheersing of kostenbesparing. Kosten en kostenstructuren van ICT-diensten en ICT-middelen veranderen in de loop van de tijd. Dit heeft te maken met het feit dat een ICT-organisatie in de loop van de tijd verschillende activiteiten uitvoert om ICT-diensten goed te kunnen blijven leveren. Bij die dienstverlening zijn altijd ICTmiddelen betrokken. De levensduur van een ICT-middel De levensduur van een ICT-middel bestaat uit vier fases: 1. Aanschaf / Acquisitie 2. Implementatie / Inzet 3. Beheer en onderhoud / Gebruik en exploitatie 4. Vervanging / Afvoer Voor een computer zou dat er zo uit kunnen zien: 1. Bestellen pc bij leverancier; 2. Installeren software, configureren en plaatsen bij de gebruiker; 3. Software upgraden, reparaties uitvoeren, pc verhuizen, pc vervangen bij diefstal; 4. PC bij gebruiker ophalen, verwijderen software, pc afvoeren of pc verkopen. Kostencategorieën Directe kosten Indirecte kosten Kosten die eenduidig en exclusief kunnen worden toegewezen aan een ITdienst. Kosten die niet eenduidig zijn toe te wijzen aan een ICT-dienst of ICT-middel. Ook de kosten van falende dienstverlening! 1

2 Indirecte kosten toewijzen aan een dienst is problematisch! De oplossing is om de indirecte kosten te verdelen via toewijzingsmodellen. Directe kosten Installeren van software voor dienst A Opleiden van gebruikers voor dienst K Loonkosten uitzendkrachten voor dienst P Hardwarekosten t.b.v. dienst U Afschrijvingskosten printer t.b.v. dienst B Indirecte kosten Loonkosten ICT-medewerker Kosten afdeling Inkoop Loonkosten uitzendkrachten op Servicedesk Afschrijvingskosten centrale ICT-apparatuur Herstelkosten ICT-infrastructuur na cyberaanval TCO-bepaling Het bepalen van de totale kosten van een ICT-dienst, -klant of configuratieitem. Het bepalen van de TCO gebeurt binnen het ITIL-proces Financial Management. Dit proces houdt zich met drie hoofdactiviteiten bezig: - Budgettering o Het begroten van de kosten van een ICT-dienstverlening. - Aansturing van de boekhouding o Aangeven welke ICT-kosten waar en wanneer gemaakt zijn. - Doorbelasten o Kosten van ICT-dienstverlening verdelen over de geleverde diensten en in rekening brengen bij de afnemende klanten. Het bepalen van de TCO is in alle drie hoofdactiviteiten van belang, omdat: de totale ICT-kosten de basis vormen voor de tariefstelling van een ICT-dienst; TCO inzicht geeft in welke activiteiten welke kosten veroorzaken en op basis daarvan whatif -analyses uitgevoerd kunnen worden; inzicht in de totale kosten leidt tot inzicht in welke indirecte, veelal moeilijk te budgetteren kosten een rol spelen in de dagelijkse ICT-dienstverlening. Dit leidt tot het besef dat beschikbaarheid van ICT-dienstverlening en de continuïteit van de business van de klant sterk onderling gerelateerd zijn. De levensduur van een ICT-middel in fases 1. Aanschaf van een ICT-middel of opzetten nieuwe ICT-dienst: beleid bepalen (onder andere afschrijvingstermijn); opstellen van de business case ten behoeve van de mogelijke investering in informatietechnologie; inhuren afdeling Inkoop om de hardware en of software in te kopen; licenties inkopen; inhuren externe consultants; onderhoudscontracten en verzekeringen afsluiten; administreren. 2

3 2. Inzet in de ICT-infrastructuur (ICT-middel)/opnemen in producten/dienstencatalogus (ICT-dienst): specifieke hardware en of software configureren; instrueren Servicedesk; uitleveren apparatuur aan gebruikers; opleiden/instrueren gebruikers; hardware en of software testen; administreren (onder andere de CMDB en producten/dienstenportfolio bijwerken). 3. Onderhoud en beheer 4. Vervanging/afvoer. gebruikers support leveren; updates en nieuwe releases installeren; hardware en software configureren naar aanleiding van updates/nieuwe releases; licenties inkopen of afstoten; storingen in de ICT-infrastructuur verhelpen; reparaties (laten) uitvoeren; administreren (onder andere de CMDB bijwerken). hardware en of software uit dienst nemen; licenties afstoten; uit dienst genomen hardware en software verkopen; administreren (onder andere de CMDB en producten/dienstenportfolio bijwerken). Factoren voor kostenmanagement Een ICT-organisatie kan kosten: - beheersen - voorkomen (preventieve werkwijze) - reduceren (correctieve werkwijze) De voorkeur is om kosten te voorkomen. Een ICT-organisatie zal dus gericht moeten zijn op het bedenken en toepassen van preventieve maatregelen. Het TCO-model van Gartner kent twee soorten factoren: Technologische factoren: platformstandaardisatie. i. Zo min mogelijk verschillende platformen beheren leidt tot eenvoudiger en eenduidiger beheer; ontwikkelen van standaard configuraties van ICT-middelen. i. Hierdoor kan eenvoudiger en eenduidiger beheer plaatsvinden; 3

4 softwaredistributie automatiseren. i. Het aantal handmatige handelingen wordt hierdoor beperkt; het technisch- en systeembeheer automatiseren. i. Beheertools signaleren automatisch ongewenste situaties of nemen activiteiten van de beheerder uit handen; virusdetectie implementeren. i. Hierdoor zal er minder downtijd of vertraging in de ICT-infrastructuur voorkomen; actief legacy hardware en software uitfaseren. i. Nieuwe hardware en software werkt veelal efficiënter en beter dan de oude hardware en software en is veelal goedkoper. Procesmatige factoren: Eindgebruikers trainen i. Getrainde eindgebruikers genereren minder incidenten voor de ICTorganisatie. Er zijn minder ICT-medewerkers nodig. vergroten van vakkennis van ICT-personeel. i. Hoe meer kennis van de ICT-infrastructuur bij ICT-medewerkers, des te minder kans op fouten; een inkoopfunctie instellen. i. Een inkoopfunctie (of een afdeling Inkoop) kan scherper inkopen en kan het aantal verschillende leveranciers reduceren. Dit leidt tot kostenbesparing; een capaciteitsplanning instellen en hanteren. i. Hiermee zorgt een ICT-organisatie er voor dat uitbreiding of vervanging van hardware op tijd plaatsvindt zodat de kans op traagheid of downtijd wordt geminimaliseerd; een stabiele ICT-organisatie creëren. i. Zorg er voor dat er niet te veel personeelsverloop is. Zorg voor goed ingerichte beheerprocessen. Introduceer bijvoorbeeld ITIL in de ICTorganisatie; vergroten preventief onderhoud. i. Hiermee worden incidenten voorkomen. Bovendien worden wijzigingen in de ICT-infrastructuur planbaar en daarmee beter beheersbaar; beleid op het gebied van security implementeren. i. Hiermee worden van tevoren risico s geïdentificeerd en kunnen bijbehorende maatregelen worden gedefinieerd. Als deze risico s zich daadwerkelijk voordoen, dan kan beter en sneller op de te nemen maatregelen worden ingespeeld; procedures versimpelen. i. Door procedures eenvoudiger te maken wordt de kans op fouten kleiner; lifecycle management invoeren. i. Zorg er voor dat van elk ICT-middel de economische en technische levensduur bekend is, plan activiteiten en beslis wat er daarna met het ICTmiddel moet gebeuren. Door het uitvoeren van deze activiteiten kan een organisatie kosten beter beheersen of voorkomen. Bij het nemen van correctieve maatregelen kan een organisatie sneller en effectiever te werk gaan, wat ook minder kosten met zich meebrengt. 4

5 Soorten kosten Hardwarekosten Softwarekosten Organisatiekosten Huisvestingskosten Administratiekosten Doorberekende kosten Kosten als gevolg van aanschaf en gebruik van hardware. Kosten als gevolg van aanschaf en gebruik van software en licenties. Kosten om de IT-organisatie zelf in stand te houden: personele kosten, salarissen, reiskosten en opleidingskosten Kosten van het gebruik van computerruimtes en kantoren. Kosten m.b.t. administratie, zoals bijwerken CMBD, SLA s en rapportages opstellen. Kosten die door (externe) derden aan de IT-organisatie in rekening worden gebracht vanwege de levering van producten en diensten van die derde partijen, zoals elektriciteit, juridisch advies, inkoopadvies en consultancy. De voordelen van TCO - Investeringsbeslissingen worden beter onderbouwd. - ICT-management kan beter inzicht hebben in de totale kosten, maar ook van de directe en indirecte kosten van een ICT-middel of -dienst in de tijd en kan deze kostensoorten uitwisselen. - ICT-management kan What-if -analyses uitvoeren om de beste TCO te bepalen. - Het besef dat niet alleen de aanschafprijs de basis is voor een investeringsbeslissing, maar dat ook additionele kosten na de aanschaf in ogenschouw moeten worden genomen. - Een TCO-analyse kan kwaliteitsverbeteringen in de ICT-dienstverlening initiëren. De nadelen van TCO - TCO is te kostengericht; er is weinig aandacht voor de toegevoegde waarde en de opbrengsten van een ICT-middel. - Het verlagen van de TCO leidt niet altijd tot het besparen van kosten. - Het maken van een TCO-analyse kost veel tijd (en ook geld!). - TCO gaat niet over de risico s van investeringen. - Het is altijd de vraag of alle zaken zijn te identificeren en mee te nemen in een TCOberekening. EINDE Bron: Total Cost of Ownershop door H.H. Stadman 5

ICT-kosten: theorie in praktijk

ICT-kosten: theorie in praktijk Cross References 6.5 Tegenover kosten moeten opbrengsten staan. Het proces om ICT-kosten te vertalen naar opbrengsten blijkt niet eenvoudig te zijn. Hoe doorzichtiger deze vertaling echter is, hoe eerder

Nadere informatie

SPECIFIEKE DEELONDERWERPEN 135

SPECIFIEKE DEELONDERWERPEN 135 SPECIFIEKE DEELONDERWERPEN 135 rapportage van die adviezen is dan ook aan te bevelen, mede omdat het oordeel waarschijnlijk een andere verspreidingskring kent dan de richtinggevende adviezen. Als het de

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Titel: VoIP, alles of niets? Van: Albert Molenaar en Maarten Oberman Telecommagazine april 2006

Titel: VoIP, alles of niets? Van: Albert Molenaar en Maarten Oberman Telecommagazine april 2006 Titel: VoIP, alles of niets? Van: Albert Molenaar en Maarten Oberman magazine april 2006 De markt Los van schommelingen in de verkoop van PABX systemen is globaal 10 tot 15% van de organisaties staat,

Nadere informatie

Alarmbel in de Zorg (en daarbuiten) terecht!

Alarmbel in de Zorg (en daarbuiten) terecht! Kostenbeheersing Alarmbel in de Zorg (en daarbuiten) terecht! ICT kostenbeheersing met visie - Deel 2: Verkrijgen van inzicht In deel 1 van ICT kostenbeheersing met visie hebben we al gezien dat KPMG de

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie

ICT-Outsourcing en monitoring van de ICT-beheerorganisatie, een voorbeeld uit de praktijk

ICT-Outsourcing en monitoring van de ICT-beheerorganisatie, een voorbeeld uit de praktijk Sourcing ICT-Outsourcing en monitoring van de ICT-beheerorganisatie, een voorbeeld uit de praktijk 2.4 ICT-Outsourcing en monitoring van de ICT-beheerorganisatie, een voorbeeld uit de praktijk 75 Veel

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Whitepaper NCSC Cloudcomputing & Security Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van

Nadere informatie

Implementatieplan ten behoeve van een testtool

Implementatieplan ten behoeve van een testtool Implementatieplan ten behoeve van een testtool Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : 11-4-2011 Status : Definitief Opgesteld door : SYSQA Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De twee auteurs, een uit de ITIL wereld, de ander uit de AM wereld, hebben voor u de antwoorden.

De twee auteurs, een uit de ITIL wereld, de ander uit de AM wereld, hebben voor u de antwoorden. De kloof en de brug Bouwers en beheerders zijn net als twee zijden van een muntstuk. Ze vormen een eenheid maar kijken elkaar nooit aan. (Oude Chinese wijsheid, 2002 NC) Inleiding Binnen het IT wereldje

Nadere informatie

Workflowmanagement is een methodiek die reeds sinds het

Workflowmanagement is een methodiek die reeds sinds het Methodieken Operationele ITIL-processen verbeteren met behulp van workflowmanagement 5.6 Operationele ITIL-processen verbeteren met behulp van workflowmanagement Workflowmanagement is een methodiek die

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl WWW.GOVCERT.NL PATCHMANAGEMENT Een beveiligingsadvies en dan? POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50

Nadere informatie

Borging en onderhoud van continuïteitsmaatregelen

Borging en onderhoud van continuïteitsmaatregelen Compact 2007/2 Borging en onderhoud van Drs. R. van Petegem en ir. A.T. Wijsman RE MBCI Het regelen van bedrijfscontinuïteit houdt niet op bij de afronding van een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP). Er moet

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Processen I

Samenvatting ITIL Processen I IT Management Group Examen Training ITIL Foundation V2 (IT Service Management Foundation (ITLF)) Samenvatting ITIL Processen I () Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 DOEL VAN HET DOCUMENT... 4 1.2 CONTEXT...

Nadere informatie

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers.

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers. Besturen van IT-dienstverleners door de klant Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers 3.2 Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers. 127 Nadat in veel organisaties het infrastructuur

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Kosten besparen over de gehele ictwaardeketen

Kosten besparen over de gehele ictwaardeketen budgetteren Kosten besparen over de gehele ictwaardeketen Integrale en gefaseerde verbetermaatregelen or tegenstrijdig beleid kan het effect van ad-hocmaatregelen gemakkelijk verloren gaan. De auteurs

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5. De ITIL-servicelevenscyclus. 5.1 Introductie. MS Office. ITIL V3 een kennismaking ITIL =

HOOFDSTUK 5. De ITIL-servicelevenscyclus. 5.1 Introductie. MS Office. ITIL V3 een kennismaking ITIL = HOOFDSTUK 5 5.1 Introductie een kennismaking ITIL = Information Technology Aan het eind van de vorige eeuw groeide informatievoorziening snel. Het werd nodig dat die informatievoorziening goed beheerd

Nadere informatie

Beheer van ERP-software

Beheer van ERP-software 3 Beheer van ERP-software Drs. ing. W.H.P. van Boven en mw. drs. E.H.H.M. Sebregts-Van Roosmalen Bij ERP-systemen gaat vaak de meeste aandacht uit naar het implementatietraject. Tijdens de implementatie

Nadere informatie

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant ITSM - Lite Whitepaper Sander Brokke Beheertooling Consultant Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van beheertooling volgens het ITSM - Lite concept zien.

Nadere informatie

thema outsourcing Zichtbare en verborgen kosten in de tang Praktische tips voor een betere kostenbeheersing

thema outsourcing Zichtbare en verborgen kosten in de tang Praktische tips voor een betere kostenbeheersing thema outsourcing b Praktische tips voor een betere kostenbeheersing Zichtbare en verborgen kosten in de tang Als organisaties besluiten tot outsourcing, willen zij hun uitgaven in de hand houden en zich

Nadere informatie

Samenwerken bij wijzigingen op applicaties

Samenwerken bij wijzigingen op applicaties ICT-beheerdomeinen laten samenwerken (deel 4) Samenwerken bij wijzigingen op applicaties In dit vierde en in het volgende artikel beschrijven Machteld Meijer en Frances van Haagen de samenwerking tussen

Nadere informatie

Regie op outsourcing. Grip op uitbestedingsrelaties. prof. drs. J. Arno Oosterhaven (red.)

Regie op outsourcing. Grip op uitbestedingsrelaties. prof. drs. J. Arno Oosterhaven (red.) Regie op outsourcing Grip op uitbestedingsrelaties prof. drs. J. Arno Oosterhaven (red.) Regie op outsourcing Grip op uitbestedingsrelaties Uitgeverij TIEM Baarn Regie op Outsourcing Grip op uitbestedingsrelaties

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie