De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid"

Transcriptie

1 Handleiding Workshop inzetbaarheid Qidos B.V

2 Inhoudsopgave Inleiding Inzetbaarheid... 5 De zes bouwstenen van inzetbaarheid...5 Toelichting van de bouwstenen De rol van leidinggevenden en P&O Doel en opzet workshop inzetbaarheid... 8 Doel workshop...8 Opzet workshop...8 Mogelijkheden voor ondersteuning Overige beschikbare hulpmiddelen...10 Bewustwordingsprogramma Jij bent aan zet...10 Het Doe-het-zelf-programma Samen duurzaam inzetbaar...11 Toolbox kleine bedrijven...11 Bijlage 1 Uitbreidingsmodules...13 Bijlage 2 Het organiseren van een workshop...44 Bijlage 3 Het faciliteren van een workshop

3 Inleiding Met deze handleiding kunt u, als leidinggevende of P&O-er in de verzekeringsbranche, zelfstandig een workshop voor uw medewerkers organiseren over het thema inzetbaarheid. De inzetbaarheid van uw medewerkers wordt steeds belangrijker. De snel op elkaar volgende veranderingen in de verzekeringsbranche en de arbeidsmarkt en de veranderingen in de demografische samenstelling van de beroepsbevolking spelen hierin een grote rol. Blijven ontwikkelen, kunnen omgaan met verandering, blijven leren en flexibel inzetbaar zijn, worden de nieuwe normen. Deze handleiding en presentatie bevatten praktische oefeningen die helpen om de medewerker bewust te maken van de eigen inzetbaarheid. Indien u in uw presentatie dieper in wilt gaan op het beleidsmatige en theoretische kader van inzetbaarheid raden wij u aan om de inhoud van uw presentatie te combineren met de presentatie uit het Doe-het-zelf-pakket Samen duurzaam inzetbaar. Deze is te vinden via Inzetbaarheid: nader toegelicht Inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken binnen of buiten de verzekeringsbranche. In het volgende hoofdstuk wordt het begrip inzetbaarheid verder uitgewerkt. Inzetbaarheid: een wederzijdse verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid voor het op peil houden van de inzetbaarheid van medewerkers ligt zowel bij de organisatie als ook bij de medewerker zelf. De medewerker dient zelf actief aan de slag te zijn met zijn inzetbaarheid, terwijl de organisatie daarin ook haar verantwoordelijkheden heeft. Zo is het de rol van de organisatie om duidelijkheid te geven wat het doel en de ontwikkelrichting is van de organisatie en wat hierbij van de medewerkers wordt verwacht. Ook het bieden van faciliteiten aan medewerkers om mee te ontwikkelen met de organisatie (bijv. door opleidingen) is een belangrijke rol van de organisatie. Naast de organisatie heeft de medewerker vanzelfsprekend ook een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn eigen inzetbaarheid. Door zich te blijven ontwikkelen, te blijven leren en ervoor te zorgen dat hij bestand is tegen de continue veranderingen, vergroot de medewerker zijn inzetbaarheid en daarmee zijn waarde voor de organisatie (of de arbeidsmarkt). Inzetbaarheid: van een abstract begrip naar actie Gezien de wederzijdse verantwoordelijkheid is het van belang dat medewerkers zich bewust zijn van het belang van inzetbaarheid en hun eigen rol hierin. De workshop die u met deze handleiding en bijbehorende basispresentatie kunt ontwikkelen, is gericht op deze bewustwording bij medewerkers: waarom is het belangrijk, wat kan ik als medewerker zelf doen om mijn inzetbaarheid te vergroten en op welke wijze kan mijn werkgever me hierbij ondersteunen? Gericht op actie, concrete afspraken en eigenaarschap. 3

4 Modulaire opbouw De basis van uw workshop over inzetbaarheid wordt gevormd door de basispresentatie die bij deze handleiding hoort. Met behulp van deze handleiding kunt u de basispresentatie uitbreiden naar een volledig en zeer interactief programma over inzetbaarheid, afhankelijk van de groep medewerkers en de tijd die u hiervoor wilt gebruiken. De opzet is modulair; afhankelijk van uw keuzes en wensen kunt u een programma van minimaal 1 uur tot maximaal 2 dagdelen samenstellen. De handleiding en presentatie kunnen bovendien zeer goed gecombineerd worden met de brochure voor medewerkers en de vier korte filmpjes over inzetbaarheid (zie In deze filmpjes lichten collega s uit de branche toe op welke wijze zij aan hun inzetbaarheid werken en wat hen dat oplevert. In de online brochure wordt het begrip inzetbaarheid concreet en praktisch uitgelegd. Ook vinden medewerkers in deze brochure een korte online inzetbaarheidstest, diverse oefeningen en handige tips. Met deze verschillende onderdelen kunt u voor uw medewerkers een interactief programma over inzetbaarheid naar uw eigen wensen samenstellen. Onderdeel van de campagne De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid Deze handleiding is ontwikkeld in het kader van de campagne De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. De handleiding en de bijbehorende presentatie, brochure en films maken deel uit van de campagne De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Deze campagne is een initiatief van en wordt uitgevoerd door het Verbond van Verzekeraars en de vakorganisaties CNV, De Unie, BBV en FNV Bondgenoten. De campagne wordt uitgevoerd onder de regie van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid. 4

5 1. Inzetbaarheid Inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond wíllen en kúnnen blijven werken binnen of buiten de verzekeringsbranche. In het volgende hoofdstuk wordt het begrip inzetbaarheid verder uitgewerkt. Een aantal begrippen uit deze definitie nader toegelicht: Productief werken: werken met duidelijke toegevoegde waarde voor de organisatie, oftewel de medewerker levert een bijdrage aan de organisatie-/afdelingsdoelstellingen. Gemotiveerd werken: met plezier werken, oftewel de medewerker doet werk dat bij zijn drijfveren past en wat hem motiveert. Gezond werken: op een gezonde manier werken, oftewel met een goede balans tussen belasting en belastbaarheid. De zes bouwstenen voor inzetbaarheid Inzetbaarheid is een abstract begrip. Om medewerkers zelf actief te laten nadenken over hun eigen inzetbaarheid, is het van belang om het begrip te concretiseren. Dit kan aan de hand van het volgende model: de 6 bouwstenen van inzetbaarheid: De 6 bouwstenen van inzetbaarheid geven concrete handvatten om met elkaar in gesprek te gaan over het thema inzetbaarheid en de manier waarop inzetbaarheid kan worden vergroot. Deze bouwstenen zijn dan ook het theoretisch kader voor deze handleiding, de basispresentatie en de online brochure voor medewerkers. 5

6 Toelichting bouwstenen Hieronder worden de bouwstenen nader toegelicht: 1. Ken je kwaliteiten en talenten Wanneer een medewerker doet waar hij goed in is, dan is hij vaak gemotiveerder om zijn werk te doen. 2. Weet wat je belangrijk vindt in je werk Werk doen dat gebaseerd is op je drijfveren, inspiratiebronnen en waarden draagt bij aan motivatie, betrokkenheid en werkplezier. 3. Werk aan je ontwikkeling Door te blijven leren en te ontwikkelen, verwerft de medewerker nieuwe kennis en vaardigheden. Dat maakt niet alleen het werk plezieriger, maar dat verbetert ook de positie op de interne of externe arbeidsmarkt. 4. Stippel je loopbaanplan uit Het regelmatig en bewust bezig zijn met welke loopbaanstappen wenselijk en mogelijk, zijn is een belangrijke succesfactor om inzetbaar te zijn en blijven. Een visie op de toekomst geeft namelijk richting aan bijvoorbeeld de ontwikkelingsbehoeften. 5. Blijf flexibel en wendbaar Kunnen omgaan met nieuwe ontwikkelingen en veranderingen, is een belangrijke bouwsteen voor inzetbaarheid. Verandering in functie, verantwoordelijkheden, taken of aandachtsgebieden is belangrijk om starheid en vastroesten te voorkomen. 6. Zorg voor balans Door balans te houden in belasting en belastbaarheid (maar ook in werk en privé), kan een medewerker ook in de toekomst blijven werken en een nuttige bijdrage leveren. 6

7 2. De rol van leidinggevenden en P&O De rol van de leidinggevende U als leidinggevende bent uitermate bepalend voor de mate waarin medewerkers actief bezig zijn met hun inzetbaarheid. U heeft er het meeste zicht op hoe uw medewerker zich ontwikkelt en of dit wel of niet wenselijk is gezien de ontwikkelingen binnen uw team, uw organisatie of de branche. Het is uw taak om er voor te zorgen dat de juiste man op de juiste plaats is en om hierbij ruimte te scheppen voor ontwikkeling van het individu. Dit levert sterke teams op waarin medewerkers doen waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben en een organisatie waar medewerkers kansen krijgen om zich te ontplooien. Door het thema te agenderen op bijvoorbeeld een werkoverleg en samen met medewerkers regelmatig de tijd te nemen om stil te staan bij inzetbaarheid kunt u al veel doen. We rekenen op uw inzet om uw medewerkers duurzaam inzetbaar te houden! De rol van P&O Hoe zorgt u ervoor dat inzetbaarheid niet alleen een HR thema blijft en ook het lijnmanagement enthousiast met dit thema aan de slag gaat? Ga in gesprek met het management en vraag hen op welke wijze zij gefaciliteerd wensen te worden om dit thema te bespreken in hun teams. Vraag hen tevens wat het thema kan bijdragen aan de afdelingsdoelen, want dat is wat hen bezig houdt. U kunt het abstracte thema handen en voeten geven door leidinggevenden te helpen bij het voorbereiden van een workshop of presentatie middels deze handleiding. Stimuleer dat leidinggevenden zelf eigenaar zijn van het thema. Spreek af op welke wijze doelen m.b.t. inzetbaarheid kunnen worden afgesproken en inspireer het hogere management om het thema te agenderen. U als P&O er wilt toch zeker bijdragen aan een organisatie waar medewerkers duurzaam inzetbaar zijn? 7

8 3. Doel en opzet workshop inzetbaarheid Doel workshop Het doel van de workshop is om medewerkers bewust te maken van inzetbaarheid: wat is het, waarom is het belangrijk voor een individuele medewerker en waarom is het belangrijk voor de organisatie? Duidelijk gemaakt wordt dat de noodzaak voor het actief werken aan de eigen inzetbaarheid groot is, gezien de veranderingen in de verzekeringsbranche en op de interne/externe arbeidsmarkt. Naast de noodzaak krijgen medewerkers inzicht in de wijze waarop hun inzetbaarheid kan worden vergroot, enerzijds door de medewerkers zelf en anderzijds via ondersteuning van de werkgever. In dit deel ligt de focus op het creëren van eigenaarschap : de medewerker zit zelf aan het roer en is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar inzetbaarheid, natuurlijk met ondersteuning van de organisatie. Opzet workshop De workshop over inzetbaarheid kunt u volledig naar uw eigen wensen inrichten. In de basispresentatie, die bij deze handleiding hoort, staat de basis informatie over het onderwerp. Vervolgens kunt u dit uitbreiden met modules die beschreven staan in deze handleiding. Afhankelijk waar u de nadruk op wilt leggen en de beschikbare tijd, kunt u kiezen voor bepaalde uitbreidingsmodules. Wilt u uw medewerkers juist bewust maken van de noodzaak om flexibel te blijven en met veranderingen om te gaan, dan kunt u kiezen voor de bijbehorende module. Wilt u juist meer aandacht besteden aan het daadwerkelijk nemen van actie, dan kunt u de module van het persoonlijk actieplan gebruiken. Zo sluit de workshop altijd aan op de praktijk in uw organisatie. 8

9 Elk nummer in onderstaand overzicht staat voor een uitbreidingsmodule (variërend in tijd van 10 minuten tot 30 minuten per module). De modules zijn gerangschikt per hoofdonderdeel (A, B of C); de basispresentatie is ook opgebouwd op basis van deze hoofdonderdelen. Het is dan ook makkelijk om de uitbreidingsmodules op de juiste plaats toe te voegen aan de basispresentatie. Overzicht van uitbreidingsmodules (elk nummer staat voor een oefening / test / o.i.d): In de eerste bijlage van deze handleiding staan alle modules uitgewerkt. Het doel, de gemiddelde tijdsduur, de aanpak en de benodigde materialen worden beschreven. Gebruik de bijlage als een soort werkvormen-boek, waaruit u kunt putten om een interessante en nuttige workshop samen te stellen. Mogelijkheid voor ondersteuning Om een workshop of bijeenkomst succesvol te laten verlopen, is een goede voorbereiding van groot belang. Ook is het handig om enkele kneepjes van het vak te kennen, zodat u daadwerkelijk het resultaat boekt met de workshop dat u voor ogen heeft. In bijlage 2 en 3 vindt u tips en aandachtspunten voor het organiseren en faciliteren van workshops. Mocht u ondersteuning wensen voor het opzetten en faciliteren van de workshop, dan is het een overweging om hiervoor een extern bureau in te schakelen. Om in contact te komen met het bureau dat deze handleiding heeft opgesteld of met andere bureaus, kunt u contact opnemen met het Verbond van Verzekeraars, Frédérique van Tijen, via 9

10 4. Overige beschikbare hulpmiddelen In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de andere beschikbare hulpmiddelen, die ontwikkeld zijn in het kader van de campagne de verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Tevens wordt beschreven op welke wijze deze hulpmiddelen gecombineerd kunnen worden met de basispresentatie en handleiding. 1. Bewustwordingsprogramma Jij bent aan zet Alle onderdelen uit dit programma, gericht op de bewustwording, eigenaarschap en actiegerichtheid bij medewerkers, zijn gebaseerd op de zes bouwstenen van inzetbaarheid. Deze praktische insteek legt een goede basis om met medewerkers in gesprek te gaan over het abstracte begrip inzetbaarheid en hierover concrete acties af te spreken. a. Online quick scan inzetbaarheid De online quick scan geeft medewerkers snel een eerste globaal inzicht in hun inzetbaarheid. Via het beantwoorden van 18 stellingen, gebaseerd op de 6 bouwstenen, krijgt de medewerker zijn persoonlijke inzetbaarheidscore (incl. toelichting). TIP: laat medewerkers vóór de workshop over inzetbaarheid de online scan alvast uitvoeren via De resultaten geven een mooi startpunt voor de workshop! b. Online brochure voor medewerkers Jij bent aan zet In deze brochure worden de zes bouwstenen van inzetbaarheid voor medewerkers uitgelegd. Per bouwsteen worden diverse testen, praktijkopdrachten, tips en adviezen vermeld. Medewerkers kunnen hiermee zelfstandig aan de slag. TIP: laat medewerkers zich vóór de workshop oriënteren over het thema inzetbaarheid via deze brochure (op Of geef gerichte verdiepingsopdrachten als vervolg op de workshop. c. Vier korte filmpjes over medewerkers in de branche en hun inzetbaarheid In deze filmpjes zijn vier medewerkers (en hun leidinggevende of collega) aan het woord over inzetbaarheid: waarom is het belangrijk en wat betekent het voor hen in de praktijk. De films zijn te bekijken via TIP: benut deze filmpjes tijdens de workshop om concrete voorbeelden en oplossingen in de praktijk te laten zien. Ook beweegredenen (waarom werken aan je inzetbaarheid) worden in de films goed in kaart gebracht. 10

11 d. Workshop Inzetbaarheid (met basispresentatie en bijbehorende handleiding) Aan de hand van de handleiding en de bijbehorende basispresentatie kunt u een workshop over inzetbaarheid ontwikkelen voor uw medewerkers. Afhankelijk van uw wensen kunt u daarbij bovenstaande middelen inzetten. 2. Het Doe-het-zelf-programma Samen duurzaam inzetbaar Met dit programma kunt u het onderwerp inzetbaarheid op een speelse en effectieve manier op de kaart zetten op uw eigen afdeling. Via een uitgebreide employabilityscan en het spel Route naar inzet verzekerd verzamelt u samen met uw medewerkers speerpunten voor duurzame inzetbaarheid. Dit programma bestaat uit de volgende onderdelen: a. Introductiepresentatie en handleiding Samen duurzaam inzetbaar Met deze presentatie en handleiding kunt u het onderwerp inzetbaarheid introduceren en bespreekbaar maken binnen de eigen afdeling of organisatie. b. Online Noa Employabilityscan voor medewerkers Na het invullen van een vragenlijst ontvangt de medewerker digitaal een uitgebreid verslag met concrete tips om de eigen inzetbaarheid te vergroten. De resultaten van deze scan zijn voor persoonlijk gebruik van de medewerker. c. Spel Route naar inzet verzekerd Dit bordspel is op maat gemaakt voor de sector. Tijdens het spel worden vraagstukken over inzetbaarheid bespreekbaar gemaakt. d. Verslaglegging Na afloop van het programma stelt u een overzicht op met de verantwoordelijkheden van medewerkers om te werken aan de eigen inzetbaarheid en de randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden door managers en P&O. U vindt de materialen voor de uitvoering van het Doe-het-zelf-programma Samen duurzaam inzetbaar op de website 3. Toolbox kleine bedrijven Dat verzekeraars moeten werken aan inzetbaarheid, staat als een paal boven water. Wie vergrijzing en vergroening het hoofd wil bieden, zal moeten investeren in werknemers, zodat ze productief, gemotiveerd en gezond aan de slag kunnen én willen blijven. In de praktijk blijkt dat echter niet eenvoudig: inzetbaarheid op de agenda zetten is één ding, maar hoe zorg je ervoor dat je een duurzaam inzetbaarheidsbeleid ontwikkelt, dat zowel rekening houdt met de bedrijfsdoelstellingen als met de behoeften van de medewerkers, die zich graag verder willen ontwikkelen? En hoe zorg je ervoor dat de kennisoverdracht gewaarborgd blijft, als de generatie babyboomers straks uitstroomt? Om op dit soort vragen antwoord te geven heeft de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid, waarin het Verbond samen met vakorganisaties is vertegenwoordigd, 11

12 opdracht gegeven tot de ontwikkeling van een toolbox die kleinere bedrijven kan helpen om een duurzaam inzetbaarheidsbeleid te ontwikkelen. In een behoefteonderzoek is geïnventariseerd aan wat voor soort handvatten kleinere maatschappijen behoefte hebben. Het resultaat is een toolbox, die tools bevat voor vier categorieën: Visie en Beleid, Organisatie, Management en P-instrumenten. In de toolbox vindt u een scala aan praktische handvatten, waaronder gesprekshandleidingen en formulieren, personeelsplanning, visievorming, HR-cyclus en competentiemanagement. Deze toolbox is toegankelijk via de website 12

13 Bijlage 1 Uitbreidingsmodules Module-nummer: Module-naam: Onderdeel: Tijdsindicatie: Groepsgrootte: A1 Post-it s clusteren Waarom is inzetbaarheid belangrijk? minuten min. 3 personen, max. 12 personen Doel Inzicht in veranderingen en ontwikkelingen in de verzekeringsbranche, bewustwording ten aanzien van consequenties hiervan voor eigen werk / eigen ontwikkeling / etc. en relatie met inzetbaarheid. Aanpak Opdracht plenair uitleggen: deze opdracht gaat over het omgaan met veranderingen en flexibel blijven. We gaan met elkaar bespreken welke veranderingen spelen in de verzekeringsbranche en welke consequenties deze veranderingen voor ons werk hebben. Geef de medewerkers de opdracht om ontwikkelingen / veranderingen in de branche te noteren op post-it s (één verandering per post-it). Afhankelijk van de grootte van de groep, kunt u de post-it s tijdens het schrijfproces reeds verzamelen door rond te lopen in de zaal en de beschreven post-it s alvast op te halen en te clusteren (per thema) op één of meerdere flip-overs. Dit is handig bij een relatief grote groep en/of ingeval u relatief weinig tijd heeft voor dit onderdeel. Bij een kleine groep kunt u ervoor kiezen om, als iedereen klaar is met schrijven, de deelnemers even kort de beurt te geven en hun geeltjes even hardop voor te laten lezen. U pakt de geeltjes vervolgens aan en clustert ze op de flip-over(s). De clusters kunt u bijvoorbeeld omcirkelen met een marker. Na het clusteren van alle geeltjes ontstaat direct een beeld in welk cluster groot of juist klein is (dus veelgenoemde ontwikkelingen). Verdeel de deelnemers in groepjes en geef elke groepje één thema (d.w.z. een cluster van post-it s). Indien u meer thema s dan groepjes heeft, dan kiest u de belangrijkste thema s of laat u de groepen zelf kiezen. Laat de deelnemers in groepjes van ca. 3 personen nadenken over de gesignaleerde ontwikkelingen binnen dit thema: welke consequenties hebben deze ontwikkelingen voor ons werk? En wat betekent dat voor mij persoonlijk en mijn inzetbaarheid (bijv. t.a.v. plezier in het werk, omgaan met veranderingen, het benutten van mijn kwaliteiten, persoonlijke ontwikkeling, etc.)? Wat vraagt dat van mij? Schrijf deze vragen vantevoren op een flip-over of in een powerpointsheet zodat ze goed zichtbaar zijn voor alle deelnemers. 13

14 Bespreek plenair de uitkomsten van de discussies in de subgroepjes. En verbind hieraan een soort eindconclusie of vat de uitkomsten samen. Benodigdheden Post-it s, pennen 1 of 2 flip-overs om post-it s op te plakken 14

15 Module-nummer: Module-naam: Onderdeel: Tijdsindicatie: Groepsgrootte: A2 Collage veranderingen Waarom is inzetbaarheid belangrijk? minuten min. 3 personen, maximaal 16 personen Doel Inzicht in veranderingen in de branche, bewustwording t.a.v. consequenties hiervan en relatie met inzetbaarheid. Opmerking: deze module is vergelijkbaar met module B7. Het is dan ook niet raadzaam om beide modules in dezelfde workshop te gebruiken. Aanpak Opdracht plenair uitleggen: we gaan zo op een flip-over vel in groepjes collages maken over de veranderingen in de verzekeringsbranche. Aan de hand van deze collages bespreken we de consequenties van deze veranderingen voor ons werk. Groepjes maken van drie of vier personen (probeer op maximaal 4 groepjes uit te komen). Groepjes aan het werk zetten met de collages: maak een collage over veranderingen, trends en ontwikkelingen binnen en buiten onze organisatie; bespreek met elkaar welke consequenties deze veranderingen hebben voor je werk, functie, manier van werken, benodigde competenties, je ontwikkeling, etc. en schrijf dit op een tweede flip-over. Laat de gemaakte collages/flip-overs kort presenteren door de groepen. Afsluitende discussie over relatie met inzetbaarheid Strekking: door veranderingen wordt het steeds belangrijker om actief bezig te zijn met je eigen inzetbaarheid, functies veranderen en verdwijnen, medewerkers moeten blijven leren, zich ontwikkelen en flexibel blijven om leuk en waardevol werk te kunnen blijven doen. U kunt de opdracht afsluiten met een persoonlijk bezinningsmoment voor de deelnemers: wat heb ik geleerd tijdens deze opdracht, waarvan ben ik me bewust geworden en wat zou ik hiermee willen/moeten doen? Benodigdheden Een flinke stapel tijdschriften (vakbladen, algemene bladen, bedrijfsmagazines) Scharen, lijm, schildertape Twee tot vier flip-overs 15

16 Module-nummer: Module-naam: Onderdeel: Tijdsindicatie: Groepsgrootte: A3 / A4 / A5 Inzetbaarheidstest op papier / in vakken / met kaarten Hoe inzetbaar ben jij? 20 minuten onbeperkt Doel: Inzicht krijgen in de mate van je persoonlijke inzetbaarheid. Deze uitbreidingsmodule (in 3 varianten) is een alternatief voor de ingekorte versie van de quick scan inzetbaarheid die is opgenomen in de basispresentatie. Indien u de deelnemers heeft verzocht om vóór de workshop de online inzetbaarheidscan op te doen, dan kunt u deze uitbreidingsmodule overslaan, aangezien deze scan dezelfde stellingen bevat. Aanpak: Deze inzetbaarheidstest bevat 18 stellingen en kan worden uitgevoerd in drie verschillende varianten. De meest geschikte variant is afhankelijk van de ruimte, de grootte van de groep en uw voorkeuren. Kies vantevoren uit de volgende varianten: Variant A3 inzetbaarheidstest op papier: geschikt voor zowel kleine als grote groepen, heeft de voorkeur indien u de test wilt naspreken in duo s. Variant A4 Inzetbaarheidstest in vakken: minder geschikt voor zeer kleine groepen, belangrijk voor deze variant is dat in de ruimte 2 (fictieve) vakken / hoeken zijn en dat er ruimte is voor de totale groep om zich door de ruimte heen te bewegen (van de ene naar de andere hoek/vak). Variant A5 Inzetbaarheidstest met rode en groene kaarten: minder geschikt voor zeer kleine groepen. Werkvorm leent zich goed voor grote groep in ruimte met beperkte bewegingsruimte. De aanpak tijdens de workshop: Variant A3 inzetbaarheidstest op papier: Laat medewerkers individueel de test op papier maken (zie opdrachtformulier Inzetbaarheidstest) en hun individuele score berekenen. Laat de medewerkers in duo s of trio s hun score bespreken, per persoon bespreken ze: hoe is het gesteld met de inzetbaarheid, welke bouwstenen verdienen extra aandacht (lage punten) en welke bouwstenen geven een stevig fundament aan inzetbaarheid (hoge score). 16

17 Sluit plenair af door enkele medewerkers te vragen naar hun conclusies (+ evt. eigen boodschap / samenvatting / opvallendheden). Variant A4 inzetbaarheidstest in vakken Leg de bedoeling van dit onderdeel uit en geef een duidelijke toelichting op de (fictief) gecreëerde vakken in de ruimte: wijs duidelijk aan welk vak (of welke hoek)het eens-vak is en welke het oneens-vak. Vraag alle deelnemers om op te gaan staan. Lees een stelling van de inzetbaarheidstest voor (zie opdrachtformulier) en vraag de deelnemers plaats te nemen in het eens of oneens vak. Maak de totaalbalans op (is het ongelijk of juist gelijk verdeeld) en vraag één of twee medewerkers waarom ze voor een bepaald vak hebben gekozen. Herhaal dit proces met de volgende stelling (van een andere bouwsteen). TIP: wissel de verschillende bouwstenen met elkaar af en bepaal hoeveel van de 18 stellingen je gebruikt; het wordt te saai als je alle 18 stellingen gebruikt, dus kijk hoe lang de deelnemers het leuk vinden en hoe lang het nuttige informatie oplevert. Variant A5 inzetbaarheidstest met rode en groene kaarten Net zoals bij A4, maar in plaats van staan en lopen naar de vakken, blijven de deelnemers zitten en steken ze een groene kaart (eens) of rode kaart (oneens) omhoog. U kunt op dezelfde manier de interactie/discussie met de groep aangaan (totale balans na een stelling opmaken, achterhalen van reden voor groene/rode kaart, afwisseling in stellingen, bepalen maximaal aantal stellingen, etc.) Benodigdheden: Inzetbaarheidstest op papier Inzetbaarheidstest in vakken Inzetbaarheidstest met rode en groene kaarten Opdrachtformulier inzetbaarheidstest Pennen Evt. schilderstape (om de vakken te markeren) Eén rood vel (bijv. een A5-je) per deelnemer Eén groen vel (bijv. een A5-je) per deelnemer 17

18 Opdrachtformulier Inzetbaarheidstest Is je toekomst op de arbeidsmarkt goed verzekerd? Doe de inzetbaarheidstest! Helaas kan je geen verzekering afsluiten voor je eigen toekomst op de arbeidsmarkt. Maar je kunt er wel zelf veel aan doen om deze toekomst zo veilig mogelijk te stellen. Namelijk door actief te werken aan je eigen inzetbaarheid! Met deze test kan je zien hoe het gesteld is met jouw inzetbaarheid. En hoe je deze kan verbeteren. De test bestaat uit 18 stellingen. Geef aan in hoeverre je het met de desbetreffende stelling eens bent. Er zijn geen goede of foute antwoorden. En durf eerlijk en kritisch tegenover jezelf te zijn. Ken je talenten en kwaltiteiten 1. Ik ben goed in staat om mijn 3 beste talenten/kwaliteiten op te noemen 2. In mijn huidige werk kan ik mijn talenten en kwaliteiten goed benutten 3. Ik word regelmatig gevraagd om werkzaamheden te verrichten die bij mijn talenten/kwaliteiten passen Weet wat je belangrijk vindt in je werk 4. Ik ken mijn persoonlijke drijfveren goed: wat vind ik belangrijk in mijn werk en leven? Eens Niet mee eens, niet mee oneens Oneens 5. In mijn werk houd ik mij bezig met dingen die mij écht motiveren Score 6. Mijn hart ligt bij het werk dat ik nu doe Werk aan je ontwikkeling 7. Ik weet wat mijn sterke punten zijn en op welke punten ik mij kan ontwikkelen 8. Ik heb de afgelopen twee jaar een training, cursus of opleiding gevolgd om me verder te ontwikkelen 9. In het kader van mijn ontwikkeling vraag ik regelmatig feedback aan mijn collega's en/of leidinggevende Stippel je loopbaanplan uit 10. Ik heb goed zicht op een mogelijke vervolgfunctie, die goed aansluit bij mijn gewenste ontwikkelrichting 11. Ik ken de loopbaanmogelijkheden binnen/buiten mijn organisatie die interessant voor mij zijn 12. Voor mezelf heb ik een loopbaanpad uitgestippeld Blijf flexibel en wendbaar Ik ben op de hoogte van de toekomstige ontwikkelingen en 13. veranderingen in de verzekeringsbranche Ik zie veranderingen als een kans om nieuwe dingen te doen en 14. te leren Ik praat regelmatig met collega's of mijn leidinggevende over wat de veranderingen in de verzekeringsbranche voor mijn 15. functie/werk betekenen Zorg voor balans 16. Ik kan dit werk lichamelijk gezien nog jaren blijven doen 17. Ik heb een goede balans tussen werk en privé 18. De werkdruk in deze functie is voor mij acceptabel 18

19 Zet achter elke stelling je score in de laatste kolom: o Alle eens -antwoorden o Alle niet eens / niet oneens -antwoorden o Alle oneens -antwoorden 2 punten 1 punt 0 punten Vul onderstaande tabel in, zodat je je totaalscore en je score per onderdeel kunt zien: Subscore ken je talenten en kwaliteiten Subscore weet wat je belangrijk vindt in je werk Subscore werk aan je ontwikkeling Subscore stippel je loopbaanplan uit Subscore blijf flexibel en wendbaar Subscore zorg voor balans TOTAAL SCORE 19

20 Module-nummer: Module-naam: Bouwsteen: Tijdsindicatie: Groepsgrootte: B1 Bel 3 mensen Ken je talenten en kwaliteiten 20 minuten onbeperkt Doel Inzicht krijgen in je kwaliteiten en talenten. Aanpak Geef plenair een uitleg van de opdracht: bel 3 mensen op die je goed kennen en stel hen twee vragen (wat is mijn grootste talent/kwaliteit en wat is mijn grootste onbenutte kwaliteit). Bij voorkeur iemand uit familie (broer/ partner / dochter), iemand uit sociale omgeving en iemand uit de werkomgeving. Leg uit dat het bij de tweede vraag niet gaat om je minder goede eigenschappen! Maak duidelijke tijdsafspraken. Geef de deelnemers de opdracht om over een kwartier weer op dit punt bij een te komen. Vaak zien één of twee deelnemers barrières (ik kan niemand bereiken, ik heb geen telefoon/telefoonnummers bij me); draag hen één of twee tips aan (bijv. Nummerinformatie bellen) en stimuleer hen om aan de slag te gaan. Benodigdheden Voor elke deelnemer het opdrachtformulier Ken je talenten en kwaliteiten: bel 3 mensen Telefoons (in de praktijk blijkt dat de meeste deelnemers een telefoon bij zich hebben) 20

De nieuwe zorgmedewerker

De nieuwe zorgmedewerker Werkblad De nieuwe zorgmedewerker De zorg verandert in snel tempo. Ook jouw rol als verzorgende of helpende verandert: meer aandacht voor individuele cliënten en hun netwerk. Werken met een zorg-leefplan

Nadere informatie

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid MT-presentatie Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers?. Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid Campagne De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid Start Startsein in

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

Ke(r)n jouw waarde. Ontdek jouw kernwaarden.

Ke(r)n jouw waarde. Ontdek jouw kernwaarden. Ke(r)n jouw waarde Ontdek jouw kernwaarden Ontdek jouw kernwaarden - pag. 2 Ontdek jouw kernwaarden Wat jou drijft in jouw leven en werk bepalen jouw keuzes. Het is dus belangrijk om te weten wát je drijft,

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Je waarden zijn o.a. bepalend voor de dingen die je doet. Ze vormen als het ware de onderlaag van waaruit je de keuzes maakt in het leven.

Je waarden zijn o.a. bepalend voor de dingen die je doet. Ze vormen als het ware de onderlaag van waaruit je de keuzes maakt in het leven. Waarden oefening Je waarden zijn o.a. bepalend voor de dingen die je doet. Ze vormen als het ware de onderlaag van waaruit je de keuzes maakt in het leven. Bekijk de waarden die hieronder vermeld staan.

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

DUUR WAT HOE MATERIAAL

DUUR WAT HOE MATERIAAL DUUR WAT HOE MATERIAAL 0.00 5 min Intro begeleiders Introductie thema agressiehantering Doelen simulatiespel Toelichting rollen Introduceer jezelf en het spel Introductie begeleiders Nodig deelnemers uit

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht I Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen worden zich meer bewust van eigen talenten en eigenschappen en ontwikkelen een positief zelfbeeld. Kinderen kunnen

Nadere informatie

Instructie bij het leggen van de eigen-waarden kaartjes

Instructie bij het leggen van de eigen-waarden kaartjes 1. Maak ruimte op een tafel 2. Knip de kaartjes uit en leg ze op een stapeltje 3. Leg aan de linkerzijde van je werkveld de 4 categoriekaartjes Op dit moment het meest belangrijk, Op dit moment ook belangrijk,

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Handleiding Verbetercheck in teams

Handleiding Verbetercheck in teams Handleiding Verbetercheck in teams Praktisch hulpmiddel om de Verbetercheck in een team toe te passen 22 maart 2011 Betrokken partijen: Teksten en advies: Huub Pennock en Alex van der Wal 1 Inleiding De

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

Op dit moment ook belangrijk. Avontuur Competitie Creativiteit. Dienstbaarheid Discipline Duurzaamheid. Eenvoud Erkenning Evenwicht

Op dit moment ook belangrijk. Avontuur Competitie Creativiteit. Dienstbaarheid Discipline Duurzaamheid. Eenvoud Erkenning Evenwicht Op dit moment het meest belangrijk Op dit moment ook belangrijk Op dit moment enigszins belangrijk Op dit moment niet belangrijk Afwisseling en variatie Ambitie Avontuur Competitie Creativiteit Dienstbaarheid

Nadere informatie

Stap 1: Print deze oefening (als het even kan op wat dikker papier) en knip de waardenkaarten uit.

Stap 1: Print deze oefening (als het even kan op wat dikker papier) en knip de waardenkaarten uit. Oefening: Waarden Sorteertaak. Wat zijn waarden eigenlijk? Waarden zijn de dingen die jij als persoon écht belangrijk vindt in het leven. Het is belangrijk ze niet te verwisselen met normen, wat je meer

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 4 Eigenwaarde Inhoud 2 1. Hoe zit het met je gevoel van eigenwaarde? 3 2. Welke talenten van jezelf ken je al? 4 3. Verborgen talenten & bewondering 6 4. Verborgen talenten & feedback

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL De huidige arbeidsmarkt ziet er heel anders uit dan die van vroeger: we veranderen vaker van baan of de inhoud ervan verandert, banen zijn minder zeker en de groei

Nadere informatie

Zingeving, spiritualiteit en verpleegkundige zorg

Zingeving, spiritualiteit en verpleegkundige zorg Zingeving, spiritualiteit en verpleegkundige zorg Annemieke Kuin humanistisch geestelijk verzorger Westfriesgasthuis, Hoorn Spiritualiteit / Zingeving Aandacht voor eigen spiritualiteit In gesprek gaan

Nadere informatie

SPELVARIANTEN. Heb je vragen, feedback of wil je op weg geholpen worden, neem contact met ons op. info@talentengenerator.nl.

SPELVARIANTEN. Heb je vragen, feedback of wil je op weg geholpen worden, neem contact met ons op. info@talentengenerator.nl. SPELVARIANTEN Je ontdekt meer in een uur spelen dan in een jaar converseren Plato Het klinkt zo simpel we gaan bouwen aan het vertrouwen maar is het wel zo simpel? Zomaar vanuit het niets het thema vertrouwen

Nadere informatie

Onderhandelen en afspraken maken

Onderhandelen en afspraken maken OPDRACHTFORMULIER Onderhandelen en afspraken maken Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld

Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld Groep 8 Les 1. Boeven in beeld Les 1. Boeven in beeld Nationaal Gevangenismuseum Groep 8 120 minuten Samenvatting van de les De les begint met een klassikaal

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

Selectie-instrument HARRIE

Selectie-instrument HARRIE Selectie-instrument HARRIE 1 Inleiding Voor u ligt het selectie-instrument HARRIE ; een vragenlijst die u als collega van een medewerker met autisme kan invullen om voor uzelf inzichtelijk te maken of

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

Succescirkel van Werkgeluk

Succescirkel van Werkgeluk Succescirkel van Werkgeluk Ken jezelf en je succesfactoren! Zodat je je eigen werkgeluk en dat van anderen positief kunt beïnvloeden www.kristadewolff.nl Over Goed dat je het ebook hebt gedownload. Wat

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Employabilityscan. Naam. Mw C. ABC. Datum assessment

Employabilityscan. Naam. Mw C. ABC. Datum assessment Employabilityscan Naam Datum assessment Mw C. ABC 10-2 - 2014 Gegevens kandidaat Naam E-mail Mw C. ABC c.abc@abc.nl Geboortedatum 18-3 - 1964 Organisatie ABC Groep Datum assessment 10-2 - 2014 Doel en

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Pen en papier? Wat is een businessmodel? Jouw businessmodel is de manier waarop jij in business bent Twee

Nadere informatie

Spelregels voor de kaarten Beroepskwaliteiten en Leerpunten. Het Beroepskwaliteitenspel

Spelregels voor de kaarten Beroepskwaliteiten en Leerpunten. Het Beroepskwaliteitenspel Het Beroepskwaliteitenspel Het Beroepskwaliteitenspel is een leermiddel voor de loopbaanoriëntatie van mensen in de leeftijd van twaalf jaar en ouder. Het spel heeft als doel de speler bewust te maken

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

2014 Kioppe, Arnhem Pedagoge drs. Marleen Kerstens www.bewustekinderopvang.nl

2014 Kioppe, Arnhem Pedagoge drs. Marleen Kerstens www.bewustekinderopvang.nl Dit e-book is een gratis uitgave van: Kioppe voor Bewuste Kinderopvang en is onderdeel van Procesgericht Vergaderen in de Kinderopvang De eerste titel uit deze vergadermethode is 'Iedereen doet mee!' Kioppe,

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Het vermogen van werknemers om gezond, plezierig en productief te werken, gedurende hun hele arbeidsleven. Het gaat met andere woorden om gezondheid, vakmanschap, motivatie, werk-privé

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

1 Ik behandel mijn medewerkers op eenzelfde manier met eenzelfde aanpak A Nooit B Soms C Vaak D Altijd

1 Ik behandel mijn medewerkers op eenzelfde manier met eenzelfde aanpak A Nooit B Soms C Vaak D Altijd MOTIVEREN drs. E.M. van Nouhuys 1 SITUATIE Motiveren komt van het Latijnse 'movere' wat 'bewegen' of vrijer vertaald 'in beweging krijgen' betekent. Concreet betekent dit; redenen geven aan mensen zodat

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Hoe goed stuur jij je eigen loopbaan aan? Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop jij jouw loopbaan stuurt.

Hoe goed stuur jij je eigen loopbaan aan? Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop jij jouw loopbaan stuurt. De loopbaanvragenlijst Hoe goed stuur jij je eigen loopbaan aan? Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop jij jouw loopbaan stuurt. Hoe werkt het? Ga na in welke

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo Sander, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt.

Nadere informatie

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid.

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid. Wat vind ik belangrijk? Stap 1: Hieronder vind je een overzicht van 51 waarden. Lees de hele lijst een keer door om bekend te raken met de inhoud. Ga daarna nog een keer door de lijst en kruis de waarden

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

Draaiboek voor een gastles

Draaiboek voor een gastles Draaiboek voor een gastles Dit draaiboek geeft jou als voorlichter van UNICEF Nederland een handvat om gastlessen te geven op scholen. Kinderen, klassen, groepen en scholen - elke gastles is anders. Een

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Werkblad ster - kwaliteitenreflectie

Werkblad ster - kwaliteitenreflectie Werkblad ster - kwaliteitenreflectie Je ontdekt waar je goed en minder goed in bent. Zet je naam in het midden van de ster. a. In welke vakken ben jij een ster? Zet de vakken bij de punten van de ster.

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE PRIORITEITEN drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE Ook zo druk, druk, druk? Hebt u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag en dat u altijd tijd te kort hebt? Of hebt u uw zaakjes prima onder controle

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

MODULE 1 ZELFANALYSE WERKBOEK: STAP 4. 1 Motieven om te werken 2 Energiebalans 3 Jouw ideale levensontwerp

MODULE 1 ZELFANALYSE WERKBOEK: STAP 4. 1 Motieven om te werken 2 Energiebalans 3 Jouw ideale levensontwerp MODULE 1 ZELFANALYSE WERKBOEK: STAP 4 1 Motieven om te werken 2 Energiebalans 3 Jouw ideale levensontwerp 1. Motieven om te werken In onze huidige maatschappij is de link tussen werken en overleven lang

Nadere informatie

Draaiboek: Netwerkbijeenkomsten en intervisie sessies voor starters/studenten

Draaiboek: Netwerkbijeenkomsten en intervisie sessies voor starters/studenten Draaiboek: Netwerkbijeenkomsten en intervisie sessies voor starters/studenten Geplande programma 1. Welkom 2. Thema-opdracht 3. Introductie netwerk 4. Inleiding gastdocent 5. Oefenopdrachten 6. Pauze 7.

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

De drijfveren zijn ontwikkeld en aangeleverd door Coert-Jan Tomassen van CJT for Sales: Coert-Jan Tomassen info@cjtforsales.com www.cjtforsales.

De drijfveren zijn ontwikkeld en aangeleverd door Coert-Jan Tomassen van CJT for Sales: Coert-Jan Tomassen info@cjtforsales.com www.cjtforsales. Drijfveren Tool 1.0 Carolien van Herrikhuyzen www.cforcycling.nl www.cforcycling.com carolien@cforcycling.nl Om wat handvaten te hebben voor een gesprek met ons begeleidingsteam bij het formuleren van

Nadere informatie

Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1

Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1 Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1 Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project Evenwicht, werk en privé in balans dat

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Inge Test

Inge Test Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Werkbeleving 2 Hoe beleef je je werk? Je hebt een vragenlijst ingevuld met vragen over je werkbeleving. Hierbij is ingegaan op je ervaringen in het werk en

Nadere informatie

SPEELWIJZE INSPIRATIEPSPEL - Bladzijde 1 / 5

SPEELWIJZE INSPIRATIEPSPEL - Bladzijde 1 / 5 SPEELWIJZE INSPIRATIEPSPEL - Bladzijde 1 / 5 SPEELWIJZE Inspiratiespel De bedoeling van het INSPIRATIESPEL is mensen met elkaar in gesprek te brengen over hetgeen hen inspireert, van binnen uit motiveert.

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Werkbeleving. Naam: Bea Voorbeeld. Datum:

Werkbeleving. Naam: Bea Voorbeeld. Datum: Werkbeleving Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.07.2015 Bea Voorbeeld / 16.07.2015 / Werkbeleving (QWBN) 2 Hoe beleef je je werk? Je hebt een vragenlijst ingevuld met vragen over je werkbeleving. Hierbij is

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

A person who never made a mistake never tried anything new.

A person who never made a mistake never tried anything new. Beroepenproject klas 3 droomberoep A person who never made a mistake never tried anything new. Albert Einstein Naam:.. Klas:. Mentor:.. Schooljaar: 2016-2017 1 Als je droomt, is alles mogelijk. Een droomberoep

Nadere informatie

Hoe ben jij KNAP??? >> Doe nu de test! Ga naar de 'Vragenlijst' Howard Gardner

Hoe ben jij KNAP??? >> Doe nu de test! Ga naar de 'Vragenlijst' Howard Gardner Hoe ben jij KNAP??? Je zou talent kunnen omschrijven als ergens heel goed in zijn. Elk mens heeft zo z n eigen talenten. Zelfs de grootste luilak die heeft namelijk een slaaptalent en een lui op de bank

Nadere informatie

E-book. 5 werkvormen voor een krachtig actieplan. Mastering Change

E-book. 5 werkvormen voor een krachtig actieplan. Mastering Change E-book 5 werkvormen voor een krachtig actieplan Mastering Change 5 werkvormen voor een krachtig actieplan Door Stefan op de Woerd en Jochem Aubel Het is een grote uitdaging voor veel trainers is om ervoor

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Lesbrief: Motivatieplan Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk

Lesbrief: Motivatieplan Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Lesbrief: Motivatieplan Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Dienstverlenen is niet zomaar helpen, je hebt een doel.

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Opa, wie is God? Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 0-8 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Opa, wie is God? Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 0-8 jaar DOELSTELLINGEN Grootouders wisselen ervaringen uit over geloofsopvoeding en kleinkinderen. Grootouders helpen elkaar op weg met tips en adviezen over geloofsopvoeding en kleinkinderen. Grootouders zijn

Nadere informatie

over deze vragen praten. Laat de tweetallen hun antwoorden opschrijven. Sluit dit onderdeel plenair af: wie wil hier iets over zeggen?

over deze vragen praten. Laat de tweetallen hun antwoorden opschrijven. Sluit dit onderdeel plenair af: wie wil hier iets over zeggen? Omgaan met tijd Matrix Tijdmanagement (groepsactiviteit) Omgaan met tijd is een aansprekend thema voor veel vrouwelijke ondernemers. Het runnen van een eigen onderneming, zonder dat dit ten koste gaat

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

Ook zijn jullie op grond van de intake eerder al uitgenodigd voor de assessment middag op woensdag 28 januari aanstaande.

Ook zijn jullie op grond van de intake eerder al uitgenodigd voor de assessment middag op woensdag 28 januari aanstaande. Beste FEMTA kandidaten, Jullie zijn toe aan de derde en laatste stap van het selectieproces voor de FEM Talent Academy. Afgelopen week hebben we de laatste intake gesprekken afgerond en elke kandidaat

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Gesprekskaarten pedagogisch handelen

Gesprekskaarten pedagogisch handelen Gesprekskaarten pedagogisch handelen Samenwerkingsproject Samen Opleiden tussen Peel en Maas en Dommel en Aa Themagroep Pedagogisch Handelen kaarten.indd 1 28-01-17 19:17 kaarten.indd 2 28-01-17 19:17

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

De nieuwe zorgmedewerker

De nieuwe zorgmedewerker Werkblad De nieuwe zorgmedewerker De zorg verandert in snel tempo. Ook jouw rol als verzorgende of helpende verandert: meer aandacht voor individuele cliënten en hun netwerk. Werken met een zorg-leefplan

Nadere informatie

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt Instructie 1 De relatie met je cliënt Heb jij je voelsprieten uitstaan? Met behulp van dit werkblad onderzoek je of je je voelsprieten hebt uitstaan naar de cliënt. Kies een cliënt en vul met die cliënt

Nadere informatie