Onze business zal altijd een kwestie van vertrouwen blijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze business zal altijd een kwestie van vertrouwen blijven"

Transcriptie

1 PRIVATE BANKING HET GROTE PRIVATE BANKING DEBAT Onze business zal altijd een kwestie van vertrouwen blijven Alle onderdelen van het vermogen intelligent en effi ciënt beheren: het is een uitdaging voor heel wat zaakvoerders en kmo-bedrijfsleiders. Vaak gaan ze zodanig in de dagelijkse gang van zaken op, dat er geen of te weinig aandacht wordt be- steed aan vermogensplanning. Hiervoor kunnen ze in ons land nochtans terecht bij circa 30 private banking-organisaties. Zes ervan kruisten verbaal de degens in een inspirerend debat. Zelfs al gaan de ontwikkelingen op vlak van fi nanciële technologie zo snel, toch zal dit nooit de waarde van persoonlijk contact met uw private banker kunnen vervangen. Conferenties met een scherpe analyse V.l.n.r.: Bijko Luttjeboer (DR-Investment Private Privak), Marc Monbaliu (Capital Coach), Filip Vansimaeys (Callant), Hans Heytens (Weghsteen), Kurt Lamquet (ING Private Banking), Stefan Van Cleemput (Delen Private Bank) en Raffaella Dello (Vlaanderen Manager).

2 M.M.: Hoe zou u private banking definiëren? Filip Vansimaeys (Callant): De omschrijving ervan varieert van bank tot bank. Bij ons start personal banking van euro, en private banking vanaf 1 miljoen euro. Hans Heytens (Weghsteen): Private banking staat bij ons niet automatisch synoniem voor de heel grote vermogens, zeker op vlak van discretionair beheer. Je kan een cliënt van euro in principe op dezelfde manier behandelen als iemand met een vermogen van 5 miljoen euro. De idee-fi xe dat private banking moet beginnen bij 1 miljoen euro, is een beetje gedateerd. Stefan Van Cleemput (Delen Private Bank): Ook wij starten niet van een bepaald minimumbedrag, maar we voeren dan ook geen klassieke bankactiviteiten uit. Wij vinden het belangrijk om in de begeleiding van het totale vermogen heel dicht bij de klant te staan en een vertrouwenrelatie op te bouwen op basis van continuïteit. In dat kader is ook de anciënniteit van onze private bankers een essentiële factor. Het is ons doel om met een ervaren team van mensen consistent resultaten te behalen en in alle openheid met de cliënt te communiceren over de samenstelling en waardering van zijn portefeuille. Kurt Lamquet (ING): Wij zijn een private bank binnen een universele bank en maken dus keuzes in de benadering van de cliënt, op vlak van service en productaanbod. Private Banking start vanaf 1 miljoen euro, maar onze klant profi teert mee van de dienstverlening van Retail en Commercial Banking. Er is bij ons veel cash in circulatie waarmee we iets kunnen aanvangen. Ik ben verbaasd over berichten dat banken de voorbije jaren fors hebben beknibbeld op hun kredieten: de voorbije drie jaar heb ik nog nooit zoveel kredieten verstrekt! We stelden ook Met een goed opgesteld huwelijkscontract kan je al veel doen. Filip Vansimaeys, Callant ONS PANEL Namens Callant fungeert Filip Vansimaeys als gastheer. Callant legt zich toe op pensioen- en vermogensplanning en beschikt als Fintro-fi liaal over een eigen bankafdeling. Daarnaast specialiseert het zich ook in verzekeringen. Hans Heytens vertegenwoordigt Weghsteen, een kleine beursvennootschap met kantoren in Gent, Brugge en Brussel. Het heeft zowat 500 miljoen euro onder beheer. Delen Private Bank vaardigt Stefan Van Cleemput, verantwoordelijke voor Oost-Vlaanderen, af. De bank opereert als onafhankelijk vermogensbeheerder, heeft 33 miljard euro in portefeuille en is onder meer actief in België, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. Bijko Luttjeboer is de drijvende kracht van DR-Investment Private Privak. Deze organisatie specialiseert zich in het oprichten van niet-beursgenoteerde vastgoedvennootschappen. Het richt zich op supermarkten en winkelcentra op toplocaties in Duitsland. Kurt Lamquet is de verantwoordelijke voor ING Private Banking in West- en Oost-Vlaanderen. ING gaat er prat op de meest gepersonaliseerde van alle grootbanken te zijn en heeft 20 miljard euro onder beheer. Marc Monbaliu is een van de twee sleutelfi guren bij Capital Coach, dat als verzekerings- en bankmakelaar voor onafhankelijk advies zorgt. vast dat veel mensen gretig gebruik hebben gemaakt van vastgoedopportuniteiten in het buitenland. Marc Monbaliu (Capital Coach): Bij ons start private banking vanaf euro. We werken uitsluitend met derdenfondsen. Daarnaast worden we vaak gesolliciteerd als onafhankelijke partner voor cliënten die private bank-cliënt zijn bij diverse instellingen. Zij zien ons als een geschikte partij om een geconsolideerd rapport samen te stellen, met de juiste interpretaties.

3 M.M.: Is de spreiding van het vermogensbeheer over verschillende private bankers een recente trend? Hans Heytens: Neen, die spreiding is er altijd al geweest, maar is de voorbije tien jaar wel gevoelig toegenomen. Vreemd is dat niet, het is zelfs een gouden beleggingsregel om het vermogen over verschillende beheerders en producten te spreiden. Het is wel belangrijk dat wij als private bank weten voor welke beleggingspositionering de cliënt bij de andere partijen heeft gekozen. Als hij daar bijvoorbeeld voor 100 % Amerikaanse aandelen heeft gekozen, zou het gek zijn als hij dat ook bij ons zou doen. Kurt Lamquet: Nogal wat cliënten geven in een beginfase het vertrouwen aan drie tot vier partijen en laten er na een bepaalde termijn één of twee vallen op basis van de prestaties. Stefan Van Cleemput: Wij werken niet met performance fees, maar streven ernaar om met zo weinig mogelijk risico een zo groot mogelijk rendement te bereiken. De regelgeving over onze activiteiten is de jongste jaren dermate veranderd dat je niet in alles meer gespecialiseerd kan zijn. De cliënt heeft het recht die sterktes en zwaktes van zijn private banker te kennen. Kurt Lamquet: Het universum aan fondsen is dermate gigantisch, dat je zelfs met een portefeuille van euro al enorm kan spreiden. Anderzijds zie je dat het niet voor alle Belgische private bank-instanties nog zo evident is om een full range aan diensten aan te bieden. Filip Vansimaeys: Ik heb het nooit anders geweten dan dat cliënten voor meer dan één private banker opteerden. Het zou gek zijn alle eieren in één mandje te leggen als je weet dat er alleen aan fondsen meer dan mogelijkheden zijn. Dat doet ons allemaal leven. De cliënt heeft het recht die sterktes en zwaktes van zijn private banker te kennen. Stefan Van Cleemput, Delen Private Bank Online beleggen is niet voor iedereen weggelegd. Hans Heytens, Weghsteen M.M.: Welke evolutie ziet u in het totale vermogen dat via private bankers in België wordt beheerd? Kurt Lamquet: Uit een recente studie van McKinsey, waarin 80 % van de markt werd bevraagd, blijkt dat dit vermogen in België in 2013 met 8 % is toegenomen in vergelijking met Daarvan komt 4 à 5 % van de bereikte prestaties met het bestaande kapitaal, en 2 à 3 % van vers kapitaal. Hans Heytens: Wat die performances betreft, zien we dat het voor private bankers moeilijk is zich te onderscheiden op vlak van beleggingen. Het verschil maak je vooral met lagere kosten en je vertrouwensfunctie. Op beleggingsgebied stellen we vast dat er de jongste jaren nog maar weinig fondsen zijn die de benchmark verslaan. Daarom werken wij vooral met globaal gediversifi eerde portefeuilles, met trekkers die de index volgen. Vervolgens bepalen we hoe we dat spreiden over de geografi sche markten. Kurt Lamquet: De consolidatie die onze markt kenmerkt, zal zich nog doorzetten. Dat heeft ook te maken met de zware controles, waarin wordt nagegaan in hoeverre we voldoen aan de MiFID-richtlijnen. Tegenwoordig moet je van ieder contact met de cliënt een rapportering kunnen voorleggen. Dat is ongetwijfeld nuttig, maar creëert wel een enorme druk op je organisatie. Dat behelst stevige investeringen, terwijl je anderzijds je cliënt optimaal moet blijven ondersteunen, onder meer met digitale technologie. Filip Vansimaeys: Door die strenge regels is het inderdaad vooral de wetgever die de marktconsolidatie bevordert, en

4 die ervoor zorgt dat de kleinere spelers bepaalde diensten niet langer kunnen verlenen. Bovendien is het vooral voor die kleinere private bankers moeilijk om platformen voor mobiel bankieren te laten ontwerpen en fi nancieren. M.M.: Hoezeer wordt de markt beïnvloed door het internet? Kurt Lamquet: De ontwikkelingen op vlak van fi nanciële technologie zijn amper nog bij te houden. Vijf jaar geleden stond de markt niet bepaald te springen voor mobiel bankieren, nu boomt het als nooit tevoren. De cliënt gaat mee in die evolutie en verwacht dat ook van zijn private bank-instelling. Marc Monbaliu: De jongere generaties spelen met die technologie: in vergelijking met ons kopen ze veel minder in winkels, en bestellen ze heel veel online. Je merkt dat ook ouderen stilaan op die trein springen. Filip Vansimaeys: Toch zal private banking een kwestie van vertrouwen blijven. Zeker mensen met een groot vermogen zullen de keuze van hun private banker niet laten afhangen van de interface van diens online oplossingen. Zij hebben nood aan iemand met uitstraling die hen een schouderklopje geeft en vertrouwen inboezemt. Hans Heytens: Online beleggen is ook niet voor iedereen weggelegd. Veel mensen vinden het belangrijk dat ze in jaren waarin het rendement wat tegenvalt, op hun private banker kunnen terugvallen om paniekvoetbal te vermijden en de gekozen strategie te blijven volgen. Stefan Van Cleemput: Toch kan je het niet permitteren dat hele online-verhaal blauwblauw te laten. Het is geen toeval dat 10 % van ons personeel uit IT-specialisten bestaat die oplossingen uitdenken om de cliënt digitaal te ondersteunen. Ik denk De ontwikkelingen op vlak van financiële technologie zijn amper nog bij te houden. Kurt Lamquet, ING Private Banking Het vastgoedaanbod op de Duitse markt wordt vaak nog ondergewaardeerd. Bijko Luttjeboer, DR-Investment Private Privak daarbij onder meer aan video-conferencing als alternatief voor een gewoon face-to-face-gesprek. Maar wie gesteld is op uitleg, visie en vertrouwen, zal het altijd belangrijk vinden advies van een ervaren partij te krijgen. M.M.: Heeft die digitale technologie ook zijn invloed op de marges? Hans Heytens: Private banking en online beleggen zijn complementair en kunnen naast elkaar blijven bestaan, maar de marges voor discretionair beheer komen er wel door onder druk te staan. Kurt Lamquet: In Nederland hebben alle private bankers zich zelfs genoodzaakt gezien de prijzen gewoon te verdubbelen, ook omdat alle instellingen ermee akkoord gingen. Ik ben toch benieuwd wat het zou geven als zoiets in België zou gebeuren. Bijko Luttjeboer: Bij onze noorderburen gebeurt daar enorm veel overleg rond. Ook de intresten op hypothecaire kredieten liggen er aanzienlijk hoger, wat ook te maken heeft met het beperkt aantal aanbieders. Marc Monbaliu: Private banking blijft een metier, maar de doe-het-zelver krijgt wel meer tools om zelf zijn portefeuille samen te stellen. Het zal erop aankomen onze meerwaarde te blijven bewijzen, onder meer door een accurate planning op te maken waarin zowel het privévermogen als het bedrijfsvermogen verstandig worden beheerd. Kurt Lamquet: Dat is inderdaad cruciaal, het illustreert dat private banking alle onderdelen van een vermogen bestrijkt.

5 Private banking blijft een metier, maar de doe-het-zelver krijgt meer tools om zelf zijn portefeuille samen te stellen. Marc Monbaliu, Capital Coach Het vermogen van een onderneming zit vaak sterk verweven in een hele familie. M.M.: Tot slot: welke tips kan u onze lezers geven inzake vermogensplanning en private banking? Kurt Lamquet: Vermogensplanning is iets heel individueel. Het is vooral belangrijk er eerder vandaag dan morgen mee te starten en er voldoende tijd voor te nemen. Marc Monbaliu: Laat de motor van uw vermogen af en toe reviseren. Als onafhankelijke partner zijn wij altijd bereid een second opinion te geven en als klankbord te fungeren om bepaalde bevindingen af te toetsen. Bijko Luttjeboer: De Duitse markt boert momenteel erg goed, het vastgoedaanbod wordt er vaak nog ondergewaardeerd. Wij spelen daarop in met vrij risicoloze producten die toch een interessant direct rendement (circa 6 %) opleveren. Stefan Van Cleemput: Zeker gezien de veranderende regelgeving vraagt vermogensplanning continu aandacht, maar standaardoplossingen bestaan er niet. Hans Heytens: Start met een grondige analyse die alles in kaart brengt en neem dat als basis om de juiste portefeuille te kiezen, rekening houdend met de leeftijd en het risicoprofi el dat u wil hanteren. Filip Vansimaeys: Zoek het vooral niet te ver, en opteer niet voor beslissingen die onomkeerbaar zijn. Met een goed opgesteld huwelijkscontract kan je al veel doen. Moderator: Stefan Kerkhofs Tekst: Bart Vancauwenberghe Foto s: Tiny Bogaerts

Dialoog. Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren. Geen overname zonder goede voorbereiding Een professionele aanpak loont

Dialoog. Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren. Geen overname zonder goede voorbereiding Een professionele aanpak loont Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financieel Management Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders voorjaar 2008 nr. 2 Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren Geen overname zonder goede

Nadere informatie

beleggen zoals u dat wilt

beleggen zoals u dat wilt beleggen zoals u dat wilt Zelf, met advies of laten beleggen Kennismaken met beleggen Wat is het en hoe werkt het? 04 Waarom beleggen? Kansen, doelen en risico s. 06 Beleggen zoals u het wilt Welke manier

Nadere informatie

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning. kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.com FSMA 48 166 A kmo-insider-januari 2013 53 panel Beleggen Wat zijn vandaag

Nadere informatie

In de praktijk. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013

In de praktijk. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013 In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013 Beleggen in tijden van crisis In het huidige klimaat vraagt u zich misschien af hoe u uw investeringen kan laten renderen en de inflatie

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Je kan voor niet genoeg risico s verzekerd zijn

Je kan voor niet genoeg risico s verzekerd zijn INSURANCE kmo panel Insurance Je kan voor niet genoeg risico s verzekerd zijn Elke onderneming, elk privépersoon neemt meer risico s dan hij of zij vermoedt. Er duiken altijd wel eens problemen op die

Nadere informatie

FINANCE. Een ondernemer moet zijn management team uitbreiden met financiële mensen. De fi nanciële sector kent vele spelers.

FINANCE. Een ondernemer moet zijn management team uitbreiden met financiële mensen. De fi nanciële sector kent vele spelers. Een ondernemer moet zijn management team uitbreiden met financiële mensen Financieel beheer en financiële consultancy staan al geruime tijd onder druk. De implosie van de bancaire wereld in de periode

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Dossier. Vermogensbeheer. woensdag 7 april 2010

Dossier. Vermogensbeheer. woensdag 7 april 2010 Dossier Vermogensbeheer Vermogensbeheer Blaas uw effecten aan toonder nieuw leven in Tot 500 euro transferkosten terugbetaald 0,50% premie op de waarde van uw effecten Geef uw beleggingen een tweede adem.

Nadere informatie

TIJDRAPPORT DOSSIER PRIVATE BANKING OP ZOEK NAAR NIEUWE MARKTEN

TIJDRAPPORT DOSSIER PRIVATE BANKING OP ZOEK NAAR NIEUWE MARKTEN BIJLAGE BIJ DE TIJD TIJDRAPPORT DOSSIER PRIVATE BANKING 3 NIEUWE MARKTEN Banken vinden sportmensen 6 FISCALE PARADIJZEN Luxemburg heeft alles, behalve zon en bergen FOTO: GAMMA OP ZOEK NAAR NIEUWE MARKTEN

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Beleggen. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Beleggen. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Beleggen Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

Van distributiemodel naar een succesvol service model. Uitgebreid verslag van het BZB-congres PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Van distributiemodel naar een succesvol service model. Uitgebreid verslag van het BZB-congres PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 4 2014 16 e jaargang driemaandelijks DECEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Van distributiemodel naar een succesvol service model Uitgebreid verslag van het BZB-congres

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Adviseurs. Thema: Indexproducten

Adviseurs. Thema: Indexproducten Indexproducten Adviseurs Thema: Indexproducten in de frontlinie Indexproducten raken steeds meer ingeburgerd bij beleggers. Maar hebben beleggingsadviseurs wel het juiste arsenaal in huis om aan de wensen

Nadere informatie

een bank? Hoe werkt Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie

een bank? Hoe werkt Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Hoe werkt een bank? Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking met Tijd Connect. scherpgesteld

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie

Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie RONDE TAFEL arbeidsmarkt ronde tafel Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie Door Baart Koster 22 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Tijdens een door Financial Investigator georganiseerde rondetafeldiscussie

Nadere informatie

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN!

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! UW FINANCIEEL PLAN STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! Financieel geluk of financiële gemoedsrust kent veel vormen. Een appeltje voor de dorst, een regelmatig en behoorlijk inkomen,

Nadere informatie

OP ONBEKEND TERREIN. Hoe private banks werken aan nieuwe businessmodellen in een turbulente omgeving. Iris van de Looij Dick-Jan Abbringh Rik Corman

OP ONBEKEND TERREIN. Hoe private banks werken aan nieuwe businessmodellen in een turbulente omgeving. Iris van de Looij Dick-Jan Abbringh Rik Corman OP ONBEKEND TERREIN Hoe private banks werken aan nieuwe businessmodellen in een turbulente omgeving Iris van de Looij Dick-Jan Abbringh Rik Corman OP ONBEKEND TERREIN Hoe private banks werken aan nieuwe

Nadere informatie

De beste keuze voor een zorgeloos leven

De beste keuze voor een zorgeloos leven De beste keuze voor een zorgeloos leven De beste keuze voor een zorgeloos leven De naam AG Insurance staat garant voor het beste wat de verzekeringswereld te bieden heeft: een leven zonder zorgen. Klanten

Nadere informatie

De k wat. Rondetafel DOSSIER

De k wat. Rondetafel DOSSIER De k wat DOSSIER Rondetafel Christine Chaltin HR Director Chris Vroman HR, Legal and Tax Director Rik Meuleman Social Legislation and Comp & Ben Manager Maandagnamiddag in het centrum van Brussel. Rond

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 April 2013 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen

Algemene Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO lezen? 1. De bank heeft geprobeerd deze voorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken. De bank heeft deze voorwaarden

Nadere informatie

CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS 2 Verandering op C-niveau Impact van optimaal documentbeheer 3 Flexibele financiering Supply Chain Finance: ook voor uw bedrijf? 4-5

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

het achmea management traineeship assignments die er toe doen Naar het buitenland Finance, business, organisation Gedrag

het achmea management traineeship assignments die er toe doen Naar het buitenland Finance, business, organisation Gedrag 1 2 welkom bij achmea Veel doen, veel zien en vooral heel veel meemaken in korte tijd. Waarbij je ongetwijfeld voor verrassingen komt te staan. Dat kenmerkt het Achmea Management Traineeship. In de twee

Nadere informatie