WIJKBIJEENKOMST ZUID Donderdag 17 maart 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIJKBIJEENKOMST ZUID Donderdag 17 maart 2011"

Transcriptie

1 Donderdag 17 maart 2011 Inhoud. Inhoud...1 Groen 1. Kappen van bomen...2 Groen 2. Onderhoud groenstroken...3 Groen 3. Onderhoud heggen...4 Groen 4. Schoffelen plantsoenen...5 Groen 5. Niet maaien rond obstakels...6 Grijs 2. Strooibeleid...7 Grijs 3. Speeltoestellen...8 Grijs 4. Zwerfafval...9 Grijs 5. Minder straatmeubilair...10 Grijs 6. Meldingen minder snel opvolgen...11 Veiligheid 1. Gevoel van onveiligheid...12 Veiligheid 2. Aanpak van problemen in de wijk...14 Veiligheid 3. Eigen rol bij aanpak problemen in de wijk...15 (Groen 6 en Grijs 1 zijn niet aan de orde geweest in deze bijeenkomst) Resultaten Zuid totaal pagina 1/15

2 Groen 1. Als er keuzes gemaakt moeten worden op het gebied van groenbeheer, zegt iets meer dan de helft van de inwoners dat er geen bomen gekapt mogen worden als bezuinigingsmaatregel. Ondanks dat het straatbeeld daardoor maar beperkt wordt aangetast. Wat zou bij u in de buurt/wijk het gevolg zijn als de gemeente een deel (20%) van de aanwezige bomen gaat verwijderen? Dan blijft er alleen gras over, wat kaal is idee: graag in plaats van bomen struiken plaatsen. Ik zie liever productiebos of speelbos voor kinderen in plaats van gras. Met grasveld kun je weinig. Het waait er ook harder niet ruimtelijk bomen geven zomers schaduw. Er zou hier niet zoveel over blijven, niet doen dus. Vroeger woonden wij in de weiden, en daar zou het minder opvallen omdat daar veel meer bomen stonden Weinig gevolg. Het zal wat langer duren tot enig volume is gegroeid. Beeld blijft wat langer kaal. Het wordt kaler. Hoe erg het is, hangt af van hoe je het doet. Kies voor stevige langzame groeiers en dus niet voor platanen Vooral kaalslag op rond vijfwal Verder nauwelijks bomen aanwezig. Kan er niet bespaard worden op onderhoud van de bomen. Het wordt dan wel erg kaal in de straat Er waait minder blad in de tuin. Dan blijven er geen bomen over, want er staan er al zo weinig. Het is nog niet overgedragen aan de gemeente. We hebben meer bomen nodig in wijk de Tuinen. De mensen in de wijk kunnen helpen bij het onderhoud van sommige bomen. Saaier wel groen, geen natuur. Effect op lange termijn onvolwaardige omgeving. Hangt er vanaf hoe er wordt gekapt. Alles in 1 straat of om en om. Vooral hoofdwegen en paden behouden. Keuzes voor soort bomen deels minder onderhoudsgevoelig, langzaam groeiend etc. Bloesembomen erg mooi. Relatie met struiken en bomen etc. totaalbeeld. Als bomen verwijderd worden zou het een verandering zijn van de leefbaarheid van de wijk c.q stad. Minder vogels, insecten in de schaduw is het beter. Conclusie niet kappen alleen dode bomen vervangen Resultaten Zuid totaal pagina 2/15

3 Groen 2. Minder onderhoud aan groenstroken veroorzaakt overlast in de vorm van overhangende takken op paden en sociale onveiligheid door dicht groen. Dit probleem wordt opgelost als bij herinrichting of nieuwe groenstroken wordt gekozen voor gras. Toch is de helft van de inwoners daar tegen. Kunt u aangeven wat minder struiken en bomen maar meer gras bij u in uw wijk of buurt voor gevolgen zou hebben? Zuid Oost plas meer speelweide (gras) is aantrekkelijker Zuid West heeft nieuw park met weinig bomen Bezuiniging niet op jonge aanplant (in Zuid) bekijk onderhoudsarme invulling In Zuid West nog niet bezuinigen op nieuwe aanplant Al weinig bomen in de wijk Wel groen in de vijfwal Delen van de wijk nog niet bebouwd Zuid Oost nog niet klaar Zuid Oost is mijns inziens nog lang niet af Men is dan misschien geduldiger? Resultaten Zuid totaal pagina 3/15

4 Groen 3. Onderling tussen de wijken en ook het buitengebied ligt het percentage dat tegen is nogal uit elkaar. Hoe zou u dat verklaren, als u kijkt naar uw eigen wijk/buurt? Zuidoost is waarschijnlijk weidser qua opzet, struiken hebben hier een functie Afscheiding van b.v. fietspad / hoonpad. Speelplaatsen etc. er is hier ruimte voor heggen, struiken. Richting oude dorp etc. liggen huizen etc. veel dichter op elkaar. Heggen mogen zeker niet weg, bepalend voor zicht van de weg. Interesse van de bewoners voor groen, besef voor een leefbare omgeving en speelse afscheiding tussen bijvoorbeeld voetpad en fietspad. Ik denk dat veel bewoners tegen het verwijderen van heggen zijn. Mede omdat veel heggen een scheiding zijn tussen een fietspad, rijweg en een wandelpad. Zeker is dit van toepassing op wegen naar de diverse scholen. Het zou zonde zijn van de pas aangeschafte heggen in de omgeving van het park Schoneveld. In zuid zie je veel heggen, en verder weinig groen met name hooggroei. Als in zuid meer bomen (hoge bomen) zouden zijn valt zo n heg minder op, dus kan het verdwijnen. Geen opknap van de heggen langs het looppad of fietspad. Het snoeien ervan is voldoende, ik woon in zuidoost. Een verklaring heb ik niet voor de uit elkaar liggende percentages. Zuidoost: Aspect verkeersveiligheid de doorgaande fietsroutes vragen om een beschermde flankering zodat kinderen en ook loslopende honden het onverwachts betreden van de fietsroutes op een natuurlijke wijze wordt beschermd. Een mooiere stoffering van de openbare ruimte. Hoe meer groen hoe beter, ook met het oog op de vogels. Wellicht heeft de ouderdom van de wijk ermee te maken. Zuid en Zuidoost nieuwe wijken heggen nog in model en groen. Oudere heggen verhouten voorbeeld Loerikseweg. De heggen zien er niet mooi meer uit en mogen van mij wel weg, minder heg is meer ruimte en licht, maar minder groen. Buitengebied minder onderhoud is acceptabel laat de heggen staan. In Noord meer groen, Zuid minder dus voor behoud. Buitengebied onderdeel van buurt te weinig onderhoud. Buitengebied hoort bij het landschap. NO versus ZO oudere wijk vaker te hoog. Kwaliteit van het groen in de wijk de Mossen veel kale bouw/ steen relatief weinig groen t.o van andere deelgebieden. Zoveel mogelijk groen behouden. Resultaten Zuid totaal pagina 4/15

5 Groen 4. Wat denkt u dat er bij in de wijk/buurt zal gebeuren als er minder geschoffeld wordt in de plantsoenen, en er dus meer onkruid zichtbaar is? Ik denk dat er enkele mensen zelf in de buurt van hun tuin wat onkruid wieden. Maar, helaas nodigt veel onkruid ook uit tot vervuiling. De hoeveelheid zwerfvuil neemt toe. Het hangt eveneens af waar meer onkruid groeit in straten valt het meer op als er door onkruid veel zwerfvuil en hondenpoep komt. In de groenstrook is dat minder urgent. Hooikoorts Meer zwerfvuil Meer hondenpoep Meer natuur Onkruid, is niet erg, wat is onkruid? Onkruid minder belangrijk dan zwerfvuil. Doorgroeien van onkruid gecontroleerd geef ook natuur aan vogels e.d. Sommigen gaan zelf wieden Verkoop wat grond aan de mensen zodat ze een grotere tuin hebben. Plant planten met minder liefde. Het zal er minder mooi uitzien. Enig onkruid is geen probleem. Onkruid bestrijding mag minder. Het wordt iets slordiger of minder strak, is maar hoe je het bekijkt. Voller plantsoen, lage beplanting zodat je geen grond ziet. Resultaten Zuid totaal pagina 5/15

6 Groen 5. Als we minder gaan maaien rond obstakels, kunt u aangeven hoe dat bij u de buurt of wijk eruit gaan zien? Zou het tot meer overlast kunnen leiden of zou het er juist minder aangeharkt uitzien? Ze mogen best minder maaien. Ik denk dat het niet zo n ramp zal zijn. Het ziet er minder verzorgt uit papier, rommel blijft erin haken. Het ziet er minder verzorgt uit, maar als je moet bezuinigen is dit een punt waarop je makkelijk kunt bezuinigen heeft verder geen gevolgen. Wel minder gras maaien. Maar niet om de obstakels dat moet gelijk blijven. Zuidoost toch wennen maar in de afweging niet zo erg. Niet meer overlast het ziet er minder verzorgt uit. Laat de bermen maar bloeien, ook langs de lantaarnpalen. Rond het spoor stonden mooie bloemen in de berm, gaat de gemeente de hele zaak maaien Zonde! Bankjes op tegels geen probleem laat maar groeien dat onkruid in hoekjes en gaten dat geeft bloemen. Maar als er een bankje bijvoorbeeld in het Kooikerspark staat, wil je wel kunnen zitten zonder last te hebben van brandnetels. Wijk de Mos in mijn beleving laten ze nu al veel staan nadeel functionaliteit van een bankje op het grasveld komt in het geding doordat er distels en brandnetels groeien bijvoorbeeld bestrating onder bankjes en rubbertegels onder speeltoestellen. Langs de slootkant kunnen ze beter wat meer laten staan om de wilgen, want nu proberen ze tot de boom te maaien met boom beschadiging tot gevolg. Sommige stukken gras kunnen best wat langer. Slordig. Steeds onderhouden verzorgen. In het ontwerp rekening houden, rekening houden met financieel mogelijkheden tot onderhoud. Terug naar natuurlijk te groeien. Mooie taak voor jongeren met taakstraf. Tegels en bankjes ipv met de hand maaien. Ongerepte natuur incl. bloemen juist positief. Bijvoorbeeld in het voorjaar enkele weken later maaien. In onze buurt staan de bankjes op tegels dus n.v.t. Later grasmaaien wanneer de klaprozen enz. uitgebloeid zijn. Resultaten Zuid totaal pagina 6/15

7 Grijs 2. De gemeente handhaaft nu een strikt strooibeleid waarin gestrooid wordt op alle doorgaande wegen, hoofdfietspaden, ontsluitingswegen van wijken, rond bushaltes op de Rondweg etcetera. Dit vereist veel inzet van machines en personeel. Wat denkt u dat er zou gebeuren als de gemeente alleen nog strooit op de doorgaande wegen en hoofdfietspaden? Zouden bewoners in uw buurt of wijk bereid zijn om zelf de eigen stoep en straat schoon te houden? Het moet duidelijk zijn wat wel en niet gestrooid is, anders krijg je veel ongelukjes. (nb. Helling in de Steen in een bocht is nu vaak al lastig) Deels zal die bereidheid er zijn dus, stukken glad en stukken schoon (wij hebben overigens geen stoep). Met sneeuwschuiver werken kost veel tijd en is zwaar werk. Hier zijn helaas nog geen goede gereedschappen/machines voor beschikbaar (handploeg met wielen) en te koop. Beter meer schuiven en dan kun je minder strooien als er een dik pak sneeuw valt moet dit meteen weggeschoven worden in de bermen, nu gebeurt dat niet. Meer ongevallen, burgers zijn veelal overdag naar hun werk. Alleen bejaarden heb ik nog af en toe een stoep zien schoonmaken Minder strooien is meer ongelukken Eigen stoep schoonhouden is moeilijk voor elkaar te krijgen, zeker met alle werkende stellen in de wijk Geen onoverkoombaar probleem Echte langdurige gladheid en sneeuwval komt niet ieder jaar voor. Moeten we mee leren leven Vrees van niet, zou wel goed zijn (er zijn landen waar het verplicht is) Dan wordt het dus in de wijken spiegelglad. Dat is erg onplezierig, bij het huidige strooibeleid zijn er ook al delen van de wijken minder goed bereikbaar bij gladheid, maar het gaat nog net. Minder moet het niet worden. Eigen stoep/straat gebeurt maar mondjesmaat, het is de vraag of men daar nog op aanspreekbaar is (zou wel moeten). Vanwege onvoorspelbaarheid nu 2 koude winters, daarvoor juist niet, geen structurele bezuinigingspost. Ik denk dat dat wisselt per wijk of straat. Risico op ongevallen is belangrijk. Rond scholen, bejaardenhuizen en centra plaatsen waar veel verkeer is. Misschien als leuk evenement koek en zopie en samen misschien met scholen, rondom de school in de pauze. Afdwingen burgers moeilijk, stimuleren wel. Fijn het uitgangspunt is laat ieder zijn eigen straatdeel (stoep en straat) schoonmaken. Hoofdwegen en hoofdfietspaden wel verantwoordelijkheid van de gemeente. Conclusie meer zelfwerkzaamheid van burgers. Eigen stoep schoon houden ja. Alleen de hoofdroute zou schoon gemaakt moeten worden. Auto s moeten winterbanden hebben., auto s zonder winterbanden moeten rustig door een wijk rijden en de hoofdfietspad mag wel schoongemaakt worden. Resultaten Zuid totaal pagina 7/15

8 Grijs 3. Als kapotte speeltoestellen niet meer vervangen worden maar verwijderd, wat denkt u dat er bij in de buurt of wijk zou gebeuren? Er zijn veel kinderen in mijn buurt die spelen met de toestellen, kan me niet voorstellen dat ze verwijderd worden. Er wordt veel gespeeld met deze toestellen. Verandering van de wijk. Geen ouders die met hun kinderen dan nog naar het speeltuintje kunnen. Verveling kinderen zoeken andere bezigheden hopelijk geen vernieling en kattenkwaad hangplek. Verschraling van de wijk, voor kinderrijk Houten in bepaalde mate misschien, acceptabel maar een basis moet blijven. Je krijgt lege plekken, wat wordt daar dan mee gedaan? Uiteindelijk weer bebouwd. Kinderen gaan dan een andere uitweg zoeken, men mist dan een herkenningspunt. Voor ouders een geruststellende gedachte als men vermoedt dat men op een centrale plek verblijft. De oudere jeugd neemt dan de plek in. Verandering van de wijk. Ben zelf 70+ als ik vanuit mijn appartement zie hoeveel plezier de wat jongere kinderen hieraan beleven is dat m.i. zeer onlogisch. Weg halen van de speeltjes is geen optie Houten zuid in het algemeen en jonge populatie. Kinderen moeten buiten kunnen spelen, dan moet er ook materiaal zijn anders gaan ze voetballen en dan gaan de struiken eraan. Dan gaan kinderen minder buitenspelen en dat is jammer. Maar liever een brief aan alle bewoners rondom het speeltoestel met de optie wat vind u van verwijdering ipv vervanging. In sommige wijken kan het misschien wel, in andere is het ongewenst. Mensen gaan misschien zelf iets onveiligs neerzetten. Je ontneemt een sociale ontmoetingsplek voor kinderen en ouders zolang er in de wijk nog relatief veel kinderen wonen. Waarschijnlijk wordt er meer kattenkwaad uitgehaald, of ze gaan zelf spelletjes verzinnen. Worden kinderen weer creatief en gaan ze zelf eigen spelletjes spelen. Stuk afhankelijker door ontwikkeling. Geen plekken meer voor kinderen om te spelen. Buurt moet meegroeien met bewoners. Kinderen spelen minder vaak buiten minder gezelligheid en verbondenheid. Resultaten Zuid totaal pagina 8/15

9 Grijs 4. Wat zal er in uw buurt of wijk gebeuren als er meer zwerfafval ligt? Bent u bereid om zelf zwerfafval op te ruimen? Het zwerfvuil zal in mijn buurt (nieuw buurt) veel opvallen, het is nogal kaal. Opruimen in de groenstrook naast mijn woning heb ik altijd gedaan (24 jaar lang). Meedoen aan de landelijke opschoondag geen punt. Organiseer vanuit de wijkpost 1 of meer keer per jaar een opruimdag. ruim al regelmatig zelf op Gemeente niet grof vuil laten liggen Ben bereid om zelf op te ruimen Dan komt er nog meer (van jongeren) het bekende stapeling effect vermeerdering We ruimen het al zelf op Meer zwerfvuil geeft nog meer zwerfvuil Ik ruim al zwerfafval op Het gaat er armoedig uitzien. Geen voorbeeld voor de opgroeiende jeugd. Die gaan dat beeld heel normaal vinden. Ja ik ben bereid ( doe dat soms ook ) om zelf zwerfafval op te ruimen! Vandaag 17/3 trouwens leerlingen door de wijk zien gaan, gewapend met grijper + zak + hesje. Goede actie! Misschien een idee om scholen daarvoor te benaderen. 1 x p.m zwerfvuil actie. Verloedering. Als het eenmaal rommelig is zullen anderen makkelijker hun afval erbij gooien. Zelf ben ik bereid om op te ruimen maar het dilemma is wel dat degene die het gedaan heeft waarschijnlijk achter glas je staat uit te lachen en zich daardoor niet laat belemmeren er de volgende keer weer wat weg te gooien, de buurvrouw ruimt het toch wel op. Dan zal alles verder achteruit gaan. Ik ben zelf van de oudere generatie. De jongeren hebben geen tijd vanwege hun werk. Ik zal door een beperking niet meedoen, jammer! Ja. In de omgeving waar ik woon (park Schonauwen) tref ik weinig zwerfafval aan. Wat er in de omgeving van het van het appartement ligt wordt door de bewoners regelmatig opgeruimd. Gezien mijn leeftijd kan ik het zelf niet meer opruimen. Ja mensen moeten zelf verantwoording nemen. Hoe jonger de mensen hoe minder ze zelf zullen willen opruimen denk ik. Oudere mensen storen zich erg aan zwerfafval, en doen er wat aan als ze kunnen. Ik vind dat er niet veel geld van de gemeente aan besteed moet worden. Wel stimuleren in wijken om het zelf te doen. Dat weet ik niet. Ik heb al eens gedacht om aan de gemeente te vragen om een knijper of zo. Iets te vragen omdat ik dan altijd loop te rapen en het bukken niet meer zo makkelijk meer gaat. Zal allemaal in de sloot waaien geen van de bewoners die bij de sloot wonen zullen het opruimen. In mijn naaste omgeving stoep plus groenstrookje ruim ik het op. De kinderen vinden het tot nu toe bij tijd en wijlen gelukkig erg leuk de sloot leeg te vissen. Soms de prullenbakken strategischer plaatsen. Dan zwemmen we in de puin onze eigen afval. Ruim niet illegaal. Zwerfafval opruimen zou meer bij de wijkbewoners moeten liggen. Dit creëert bewustwording, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. De gemeente zou deze eigen verantwoordelijkheid moeten stimuleren. Resultaten Zuid totaal pagina 9/15

10 Grijs 5. Wat denkt u dat bij in de buurt of wijk de gevolgen zouden kunnen zijn van het weghalen van bankjes, afvalbakken en hondenpoepzakhouders? Wat zou er volgens u moeten gebeuren om die gevolgen tegen te gaan? Hondenpoepzakjes houders weinig gevolgen ze zijn al niet zichtbaar Meer verbodsbordjes De zakjes moet in de brievenbus worden gedaan van de honden bezitters Als er geen banken meer staan wordt de sfeer zo erg verpest dat dit vast meer wangedrag gaat oproepen Verkeersborden weg is minder erg, dit kan ook op het wegdek aangebracht worden. De hondenbelasting mag wel verhoogd worden Graag dan betonnen zit kubussen onder een afdak of boom met mooi uitzicht over het Amsterdam-Rijnkanaal Grotere vuilbakken hoef je minder vaak te legen is dit goedkoper Bij een bankje waar nooit iemand op zit, hoeft ook geen prullenbak Volgens mij valt het allemaal wel mee Concentreer dat soort zaken rond speelheuvels e.d. en strooi ze niet uit. Met uitzondering van honden poepzakhouders weinig losse inventies?? Lagere kosten en een fraaier aanzien met minder verkeersborden Bankenhoeveelheid met verstand reduceren wel bij kinderspeelplaats niet zomaar langs de straat. Meer zwerfafval en hondenpoep op straat, vervuiling dus. Om dat tegen te gaan moeten de inwoners meer eigen verantwoordelijkheid tonen en hun eigen troep opruimen. Ik vraag me af of dat gaat lukken. Zwerfafval neemt toe verdere gevolgen zijn m.i. gering Goed overwegen waar wel/niet Ze zijn waarschijnlijk relatief beperkt en hoeven dus ook niet tegengegaan te worden en het spaart dan wel wat onderhoud/vervanging. Overigens geen grote post Belangrijk dat het straatmeubilair goed onderhouden wordt en wellicht kijken waar het wat minder kan. Dan krijg je meer rommel, en gooien ze alles overal neer. Geen suggestie verbetering is misschien nodig. In plaats van bankjes bv zitstenen voor de jeugd, bankjes, meubilair van meer onderhoudsvriendelijk materiaal. Voorlichting op scholen kosten vandalisme. Resultaten Zuid totaal pagina 10/15

11 Grijs 6. Waarom zouden de inwoners het niet zo erg vinden als niet-urgente meldingen pas maximaal 2 weken later uitgevoerd gaan worden? Enkel urgente gevallen binnen de 2 dagen behandelen. Wel luisteren naar de mening van de aanmelder indien het een niet urgente zaak is. Want gezond verstand is hier belangrijker dan regeltjes. Het is een slaapstad, men is aan het werk en s avonds thuis voor de buis Afhankelijk van de melding. Kost tijd en geld. Wat je zelf kan doen, doen! Maar wel bericht dat de klacht is ontvangen aan de melder. Dat ligt aan de problemen waar je voor belt. Bij sommige moet je vlug reageren en bij andere kan het wel even wachten. Een en ander is afhankelijk van melding. Een open goot dient snel te dichten. Als het maar verholpen wordt. Burger wil wel serieus genomen worden. Het ligt ook aan de aard van de melding. Losse stoeptegel is gevaarlijk. Omdat een aantal meldingen geen hoge prioriteit hebben. Natuurlijk moeten gevaarlijke situaties snel opgelost worden. Omdat men zich realiseert dat 10 x kleine meldingen opvolgen veel meer kost dan 1 x 10 meldingen afhandelen. Resultaten Zuid totaal pagina 11/15

12 Veiligheid 1. Uit de leefbaarheidmonitor blijkt dat het gevoel van onveiligheid afneemt. In 2006 en 2008 voelde 25% van de inwoners zich nog wel eens onveilig in de wijk en in 2010 was dat nog maar 17%. Dat betekent dus dat 83% van de inwoners in Houten zich veilig voelt. Waar ligt het aan dat de Houtense inwoner zich over het algemeen zo veilig voelt in de eigen wijk? Waar ligt het aan dat dit soms niet zo is. De infrastructuur van Houten met name de fietsroutes zijn redelijk veilig. Er wonen voornamelijk Nederlanders die ook nog een hoog opgeleid zijn. Nieuwbouw Infrastructuur Goede verlichting Soms niet, bijv. oud en nieuw Doordat er veel Nederlanders wonen Zelf geen problemen meegemaakt. Weinig buitenlanders Weinig allochtonen of anders eenzijdige bevolking samenstelling Overzichtelijk ingericht Jongeren vinden Houten niet aantrekkelijk, trekken naar Utrecht Soms te weinig verlichting Ervaring met vandalisme en inbraak Samenstelling van de bevolking Kleinschaligheid, soms weinig vluchtroutes Samenstelling bevolking, stad wat verder weg voor het gevoel Soms niet, vanwege buren, slechte ervaringen.. Ben heel benieuwd hoe dat met Castellum gaat, met snelle treinverbinding naar Utrecht Ervaringen. Statistiek is waarschijnlijk laag maar bepaalde zaken meemaken leidt tot een ander beeld. Zelf hebben we van dichtbij inbraak, autoruitschade, dronken jongeren na het feest en andere ellende van dichtbij gezien (doorgaande route aan het spoor) Homogene samenstelling bevolking, over het algemeen goede sociale omgevingsfactoren, voldoen straatverlichting, overzichtelijk straatbeeld etc. Als niet, dan waarschijnlijk vanwege algemeen maatschappelijk klimaat (sterk accent op veiligheidsbeleid) en rel. stijging van indicatoren, bijv. woninginbraken Sluiting politiebureaus in avond/nacht te weinig presentie 1 surveillance auto voor steeds groter gebied Lage criminaliteitscijfers, vaste wijkagenten? Storingen straatverlichting bijv. tunneltjes rotonde Molenzoom Heel veel straatverlichting Dit mag van mij meer naar beneden gericht in plaats van opzij, want dit verblind zelfs s nachts op de eerste verdieping dit lijkt mij onnodig Er zijn geen schuilplekken voor de regen op straat, hangplekken het zicht is goed dus niemand kan zich verschuilen. In het algemeen is de openbare ruimte verlaten Veilig- Houten ziet er goed verzorgt uit, verlichting is oké overal wel woningen. Niet veilig er is een plant met pot uit de voortuin gestolen, jaren geleden is er brand gesticht bij mijn poortdeur en schreeuwende jongeren in de weekeinden ( s nachts uitgaan). Resultaten Zuid totaal pagina 12/15

13 Bij ons in de wijk ziet het er overzichtelijk uit. Verlichting is meestal goed. Buren die samen de omgeving in de gaten houden. Waarom niet? Soms raast het verkeer iets te hard door de straat. En soms groepen hangjongeren met brommertjes. Genoeg verlichting in openbare gebieden en tunnels. Als het nieuwe winkelcentrum af is zal het veiligheidsgevoel afnemen, ivm hangplekken. Ik zou het niet weten, zelf voel ik me veilig, zowel in het verkeer als op criminaliteitsgebied. Zuid Oost verkeersveiligheid: Als fietser absoluut onveilig! Houten zuid niet sociale cohesie, dus vervreemding. Jeugd zweeft er is geen natuurlijke opvang in deze leefomgeving. Castellum zal wat betreft de jeugd een probleemgebied gaan worden. Goede straatverlichting, weinig plekken die niet overzichtelijk zijn. In mijn directe omgeving kan ik geen voorbeeld geven van onveilige situaties (woon in de buurt van park Schoneveld.) Dat sluit aan bij de cijfers. Ik zelf sluit mij daar niet bij aan. Er zijn meer inbraken, dat hoor en lees ik dat geeft mij een onveilig gevoel. Ook op plekken waar minder verlichting is bijvoorbeeld de fiets-loopbrug aan het spoor of de verlaten bouwplaats bij het ns- castellum. Overzichtelijkheid in de wijk weinig donkere steegjes. Soms is dat gevoel van onveiligheid groter door hangjongeren of toename inbraken autokraken. Wijken overzichtelijk. Sociale controle. Geen eigen ervaring. Ik woon nu zalig in Houten, zouden ze misschien iets ergs hebben meegemaakt inbraak of diefstal. Tot je nergens last van hebt voel je je veilig. En hoe bang ben je? Houten is een fijn stad. Veilig weinig overlast door bijvoorbeeld hangjongeren in de wijk (muv centrum). Onveilig toenemende criminaliteit, samenstelling van bevolking, minder dorpsgevoel meer mensen en minder bekenden en gebrek aan straat verlichting. Goede straatverlichting. Als er iets aan de hand is, is de politie ver te zoeken. Onze auto is 2 maanden geleden gestolen nadat ze onze sleutel uit ons huis hebben gestolen we hebben onze buren hierover geïnformeerd. We vinden dat de gemeente Houten iedereen een brief moet sturen dat ze hun sleutels niet bij de deur moeten zetten, en dat ze de deur goed op slot moeten doen. Niet: Onbekende, vreemde snuiters in de wijk, hard rijden en afwezigheid van veel mensen overdag en in de vakantie (risico op inbraken). Wel: Er gebeurt weinig. Er is voldoende verlichting. Geen motivatie om me onveilig te voelen. Resultaten Zuid totaal pagina 13/15

14 Veiligheid 2. Uit de leefbaarheidmonitor blijkt dat de volgende problemen in de top 3 staan: 1. parkeeroverlast, 2. te hard rijden, 3. overlast door honden/katten (m.n. hondenpoep). Wat zou er volgens u aan deze problemen gedaan moeten worden? Parkeeroverlast is afhankelijk van waar je woont en hoe goed het openbaar vervoer georganiseerd is. te hard rijden hangt af van de inrichting van de straat Veilige parkeerplekken faciliteren en beboeten Wegen aan passen (Bloembakken, drempels, bochten, speelse straten). Hondenbezitters zakjes geven, duidelijker verbodsbordjes af en toe gericht controleren op uitlaatmomenten Adopteer een straat, gemeente looft prijs uit voor de mooiste straat. Parkeerplaatsen verkopen, verhuren Te hard rijden radarsignalering u rijdt km./u Hondenpoep????? Ontwikkelen van de wijk vanaf de Rabobank tot Beusichemseweg (de parallelweg aan leggen met parkeerplaatsen. Hoofdweg het spoor eens een keer netjes afmaken gevaarlijke situaties ingang het spoor. Meer parkeerplaatsen Schuine stenen plaatsen zodat er niet in het gras geparkeerd kan worden. Waarschuwingen anders boete door gemeente/ politie. Te hard rijden. Overlast katten- kattenbelasting Loslopende katten vangen- eigenaar terugkopen kat- of nietkat afmaken. Parkeeroverlast- mensen er op aanspreken- controleren door politie. Te harden rijden- victorveilig poppetjes neerzetten om de snelheid te temperen. Zakjes voor poep in bakjes aan lantaarnpalen, vind ik een hele goeie! Voor honden is er belasting waarom voor katten niet! Meer controle op alle punten. Markering van de parkeerruimten- preventief toezicht. Bewustwording Meer woonerven 30 km zone. Bewustwording. Overal buurtcomité. Zo nu en dan wat te hard gereden. Geen parkeerprobleem. Zelf geen overlast van honden en katten. Onveilig station, geen openbaar vervoer vanaf Lorech, Oversteken bij Lorech, Overkapping en scooters, Verkeersafwikkeling( alles net te smal, soms onlogisch), Hangjongeren dit vind mijn groep het grootste probleem (individueel). Honden aan de Lijn. Bromfietsers die te hard rijden. Beter openbaar vervoer. Heb van bovenstaande geen last Ervaar ik niet. Brommers en scooters op fietspaden, controle door politie op doorgaande fietspaden op de snelheid. Ervaar ik niet er is al veel geïnvesteerd. Geen idee, niet ten koste van groen, bij nieuwe plannen reële norm auto s hanteren. Steekproefsgewijs controleren op de rondweg Naar sociaal gedrag, sociale controle elkaar aanspreken, zeggen niet dreigen en terug naar 1 hond. Resultaten Zuid totaal pagina 14/15

15 Veiligheid 3. Uit de leefbaarheidmonitor blijkt dat de volgende problemen in de top 3 staan: 1. parkeeroverlast, 2. te hard rijden, 3. overlast door honden/katten (m.n. hondenpoep). Bij welke van deze problemen ziet u voor uzelf een rol bij de oplossing ervan? Hoe ziet die rol eruit? Aantal parkeerplaatsen in de wijk Sporen blijft wat krap bemeten. Wil best meedenken over mogelijke oplossingen Bij geen Gewoon de regels naleven en anderen erop aanspreken En verder meer parkeerplaatsen realiseren. Ik heb geen hond, dat is mijn bijdrage aan de rest kan ik weinig doen. Geen, kan parkeren op eigen erf, probeer de max. snelheid in het oog te houden en heb zelf geen honden of katten. Overlast jongeren parkeeroverlast te hard rijden kan ik zelf Te hard rijden Heidetuin. Vernieling. Hoe kan je hier op voorbereiden, want dit gaat komen. Woning inbraak, autodiefstal, geweld etc. als ik eerlijk ben. Eerlijkheid. Ook inrichting openbare ruimte en elkaar aanspreken en norm stellen (automaat met zakjes etc.). Met name als onveilige situaties optreden bv op stoep parkeren. Parkeeroverlast, mensen overtuigen dat 30 meter lopen naar 1 van de parkeerplaatsen gezond is. Politie zal een waarschuwing geven, als er een auto op de stoep staat geparkeerd of op 2 parkeerplaatsen( Heidetuin) Resultaten Zuid totaal pagina 15/15

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek-Noord

Wijkschouw Helmerhoek-Noord Wijkschouw Helmerhoek-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Wat kunnen bewoners en ondernemers verwachten van het basisniveau van onderhoud? Voor participatie Een veilige, toegankelijke openbare ruimte waar mensen

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r Wijkschouw Transburg Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

WIJKBIJEENKOMST NOORD-WEST Dinsdag 15 maart 2011

WIJKBIJEENKOMST NOORD-WEST Dinsdag 15 maart 2011 Dinsdag 15 maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Groen 1. Kappen van bomen...2 Groen 2. Onderhoud groenstroken...4 Groen 3. Onderhoud heggen...6 Groen 4. Schoffelen plantsoenen...7 Groen 5. Niet maaien

Nadere informatie

Bewonersavond Koggepark

Bewonersavond Koggepark Bewonersavond Koggepark Woensdag 22 April Aanwezig: 17 bewoners, directeur Digitalis, De Stek, Mooizogoedzo, De Schoor Historie Koggepark Monique van Zandwijk, directeur basisschool de Digitalis startte

Nadere informatie

Wijkbeheerplannen Wierden Oost

Wijkbeheerplannen Wierden Oost Wijkbeheerplannen Wierden Oost Versie 30 december 2013 Per deelgebied schoon, heel, veilig en sociaal is weergegeven wat goed gaat in de wijk en wat de acties zijn. Geel = in behandeling Groen = afgehandeld

Nadere informatie

Buurtenquête De Posten - Oosterveld

Buurtenquête De Posten - Oosterveld Buurtenquête De Posten - Oosterveld Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in

Nadere informatie

Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst

Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Tuinonderhoud en achterpaden

Tuinonderhoud en achterpaden Tuinonderhoud en achterpaden waar je thuis bent... Verzorgde tuin, kleine moeite De bewoner is verantwoordelijk voor het tuinonderhoud. Dit is wettelijk zo bepaald. In het besluit kleine herstellingen

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015

Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015 Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015 Inleiding Op 22 mei 2015 is de derde buurtschouw uitgevoerd. De twee eerdere zijn gehouden in januari 2014 en april 2013. In november 2014 is een enquête gehouden over

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

WIJKBIJEENKOMST NOORD-OOST Dinsdag 15 maart 2011

WIJKBIJEENKOMST NOORD-OOST Dinsdag 15 maart 2011 Dinsdag 15 maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Groen 1. Kappen van bomen...2 Groen 2. Onderhoud groenstroken...3 Groen 3. Onderhoud heggen...4 Groen 4. Schoffelen plantsoenen...5 Groen 5. Niet maaien

Nadere informatie

Veiligheidsenquête Landhorst

Veiligheidsenquête Landhorst Veiligheidsenquête Landhorst 1. Uitwerking enquête 2. Bijlage: Open vraag Oktober 2006 Gemeente Sint Anthonis Vereniging Peelbelang Landhorst RESULTATEN ENQUÊTE VEILIGHEID GEMEENTE SINT ANTHONIS/ KERN

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk Resultaten atelier 2 oktober 2009 A1-1 Bouwen aan het Robert Scottplein, maar niet te hoog (maximaal 3 lagen). Bouwen aan de Jan van Galenstraat maximaal 5 lagen met parkeren. Let op rust in de buurt.

Nadere informatie

Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen

Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen De enquête is opgesteld door: Marijke van Winsum-Westra, Secretaris wijkplatform Hoogenhof Met medewerking van: Tom van Zuijlen, wonend in de Zwerfkei

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Italiaanse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In

Nadere informatie

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats Buurtonderzoekers: Andrea Poppe, Feiko Noorderhaven, Helga Boterman, Patrick van Etten Schrijver verslag: Patrick van Etten Op 08.02.2014 hebben vier leden

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012 Gemeente Haarlem Augustus 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-concept Datum : Augustus 2012 Opdrachtgever :

Nadere informatie

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte 2014 Voorwoord De openbare ruimte is een verzamelnaam voor plekken die we allemaal gebruiken. Bijvoorbeeld straten, parken, pleinen en voet- en fietspaden.

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Zaterdag 6 mei 2017 1 Algemeen Op zaterdag 6 mei heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het centrumnoord, het gebied is begrensd door de Hoofdweg,

Nadere informatie

Wijkschouw Hogeland-Noord

Wijkschouw Hogeland-Noord Wijkschouw Hogeland-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien

Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien Kruispunt Liefdelaan/Voorburggracht Nr. 1 Kruispunt Liefdelaan/Voorburggracht.

Nadere informatie

LEEF. Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid

LEEF. Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid LEEF Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid 1 2 Pilot Hondenbeleid Hondenbeleid > 10 jaar Vastgelegd in APV Evaluatie in afgelopen 3 jaar Projectgroep van Wijkkerngroep In kaart brengen Klachten (mail; Social

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving

Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving Regels en richtlijnen tuinonderhoud 2 Plezierig wonen gaat verder dan een goed onderhouden woning. Woonplezier wordt voor een groot deel ook bepaald

Nadere informatie

Buurtonderzoek in Rockanje rondom de Moerbeistraat en in Oostvoorne rond de middellandweg op 24 en 25 februari 2017

Buurtonderzoek in Rockanje rondom de Moerbeistraat en in Oostvoorne rond de middellandweg op 24 en 25 februari 2017 BUURTONDERZOEK Westvoorne Buurtonderzoek in Rockanje rondom de Moerbeistraat en in Oostvoorne rond de middellandweg op 24 en 25 februari 2017 Hierbij gaven 46 bewoners aan de deur en 2 via het internet

Nadere informatie

Overzicht, geanonimiseerd Pagina 1 van 8. Onderwijs/scholen V = Veiligheid. K = Kindvriendelijk R = Rustige. woonomgeving. P = Parkeren.

Overzicht, geanonimiseerd Pagina 1 van 8. Onderwijs/scholen V = Veiligheid. K = Kindvriendelijk R = Rustige. woonomgeving. P = Parkeren. Pagina 1 van 8 PLUS S = Schone straten V = Veiligheid K = Kindvriendelijk R = Rustige woonomgeving L = Levendigheid / Gezellig H = Woningen N = Milieu/Natuur/Groe W = Winkelaanbod C = Sociale cohesie D

Nadere informatie

Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF

Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF Hoe houden we onze wijk leefbaar, schoon, veilig, groen, fraai, gezellig en wat al niet meer. Daar heeft de wijkraad CKM

Nadere informatie

OPENBARE RUIMTE IN BEELD

OPENBARE RUIMTE IN BEELD OPENBARE RUIMTE IN BEELD ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE OPENBARE RUIMTE Gemeente Hollands Kroon Mei www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer

Nadere informatie

UITSLAG ENQUETE DE MEENTHOF (Bewoners) MAART 2013

UITSLAG ENQUETE DE MEENTHOF (Bewoners) MAART 2013 UITSLAG ENQUETE DE MEENTHOF (Bewoners) MAART 2013 Van de 107 formulieren zijn er 87 terugontvangen A. WOONOMGEVING 1. Heeft u zicht op het winkelcentrum? 2. Woont u boven het winkelcentrum? 3. Wat is uw

Nadere informatie

Bezuinigen op de openbare ruimte

Bezuinigen op de openbare ruimte Bezuinigen op de openbare ruimte Resultaten peiling EnschedePanel maart 2014 1. Inleiding De leden van het EnschedePanel zijn vragen voorgelegd over mogelijke bezuinigingsmaatregelen op de openbare ruimte.

Nadere informatie

1. Bent u zelf wel eens het slachtoffer geweest van een misdrijf?

1. Bent u zelf wel eens het slachtoffer geweest van een misdrijf? Veiligheid Roermond is ten opzichte van het jaar daarvoor een aantal plekken gestegen in de AD Misdaadmeter voor 2016. De stad is terug te vinden op plek 9 ten opzichte van plek 16 een jaar eerder. De

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-Oost

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-Oost Buurtenquête Stroinkslanden Noord-Oost Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Koepoortsweg Deen Mariaschool Terugkoppeling Venenlaankwartier 4 en 11 oktober 2016 Programma 19.15 19.25 uur Toelichting

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

U en uw woonomgeving. Samen maken we er iets moois van

U en uw woonomgeving. Samen maken we er iets moois van U en uw woonomgeving Samen maken we er iets moois van Wonen doe je niet alleen. U heeft altijd te maken met uw woonomgeving. Rekening houden met elkaar en begrip tonen zijn daarbij erg belangrijk. Leystromen

Nadere informatie

SCHOUWVERSLAG 21 mei 2015 Verkeer, Groen en Veiligheid

SCHOUWVERSLAG 21 mei 2015 Verkeer, Groen en Veiligheid SCHOUWVERSLAG 21 mei 2015 Verkeer, Groen en VUTTER De Meerheuvel, De Bloemendaal, De Beverspijken Beverspijken Viaduct Essent Stroom Regelmatig glas op de weg. Graffiti (hangplek functie) Hek kapot /

Nadere informatie

Leidraad leerkracht 5 de en 6 de leerjaar

Leidraad leerkracht 5 de en 6 de leerjaar Leidraad leerkracht 5 de en 6 de leerjaar INLEIDING 2 Beste leerkracht U plant een buurtboostactie met de kinderen van uw klas. Deze actie wil: kinderen bewust laten worden van wat er in de buurt speelt

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Reactie gemeente op uw vragen en opmerkingen over de wijk

Reactie gemeente op uw vragen en opmerkingen over de wijk Reactie gemeente op uw vragen en opmerkingen over de wijk Hieronder ziet u alle ontvangen opmerkingen n.a.v. de wijkschouw en ontvangen reacties tijdens de inwonersmiddag/avond 21 juni. Met achter elke

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Franse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Franse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Franse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In totaal

Nadere informatie

Avondwandeling Weizigtpark. Algemeen 2 Overlastgevers 2 Verloedering, afval en zwerfvuil 3 Aanpassingen in de openbare ruimte 3 Groen 4 Verkeer 4

Avondwandeling Weizigtpark. Algemeen 2 Overlastgevers 2 Verloedering, afval en zwerfvuil 3 Aanpassingen in de openbare ruimte 3 Groen 4 Verkeer 4 Avondwandeling Weizigtpark Inhoud Algemeen 2 Overlastgevers 2 Verloedering, afval en zwerfvuil 3 Aanpassingen in de openbare ruimte 3 Groen 4 Verkeer 4 De stadsboerderij is een leuke aanvulling op het

Nadere informatie

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Woensdag 25 maart sessie 1 Lichtrood De Blauwe Tram, 11 bewoners Opmerkingen Verkeer en parkeren De parkeerdruk is hoog. Bewoners hebben vaak zelf

Nadere informatie

Wat doet het waterschap voor de wegen?

Wat doet het waterschap voor de wegen? Lesbrief wegen Wat doet het waterschap voor de wegen? Veilige wegen www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta 1 Veilige wegen Sommige waterschappen zoals waterschap Hollandse

Nadere informatie

Openbare ruimte Dordrecht

Openbare ruimte Dordrecht Openbare ruimte Dordrecht BEWONERSPANEL OVER PRIORITEITEN IN DE OPENBARE RUIMTE Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De kracht van de samenleving wordt steeds belangrijker. De gemeente Dordrecht

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Overlast van buren kan ergernis veroorzaken en op den duur uw woongenot verstoren. Om er voor te zorgen dat het met elkaar prettig wonen is,

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016

Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016 Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016 1e Werkgroep: Terugblik en vervolg 2e Werkgroep: Thema s 1. Spelen en sport 2. Verkeer en parkeren 3. Groen 4. Verblijf 5. Honden 6. Bruggetje

Nadere informatie

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad)

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad) Besprekingsverslag van de bespreking met Klaassen Vastgoedontwikkeling / Site Woondiensten en de gemeente Doetinchem naar aanleiding van onze brief van 14 december 2009 inzake de huidige status van het

Nadere informatie

Concept ontwerp voor Cremerstraat en parkstrook. Bewonersavond 2 juli 2014

Concept ontwerp voor Cremerstraat en parkstrook. Bewonersavond 2 juli 2014 Concept ontwerp voor Cremerstraat en parkstrook Bewonersavond 2 juli 2014 Programma 19.30 Opening en doel van de avond 19.35 Resultaten internetpeiling 19.50 Toelichting op het ontwerp op hoofdlijnen

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving

Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving Regels en richtlijnen tuinonderhoud 2 Plezierig wonen gaat verder dan een goed onderhouden woning. Woonplezier wordt voor een groot deel ook bepaald

Nadere informatie

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Gemeente Amersfoort Marlies Visser 2 juni 2015 De meeste panelleden zijn positief over het burgerinitiatief tot het opstellen van een Groenvisie. Men vindt over

Nadere informatie

NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN

NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN De Keuzemeersen is een klein natuurgebied naast de Leie. Een natuurgebied is leuk voor de mensen die in de stad wonen. Niet iedereen heeft een tuin. Of sommigen willen

Nadere informatie

Nijmegen. schoon, heel & veilig?!

Nijmegen. schoon, heel & veilig?! Nijmegen schoon, heel & veilig?! INHOUDSOPGAVE Verharding 1. Heel en veilig - rijbaan 2. Heel en veilig - trottoirs en fietspaden 3. Schoon - onkruid op verharding 4. Schoon - zwerfvuil op verharding en

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

Samen de buurt mooier maken!

Samen de buurt mooier maken! Samen de buurt mooier maken! Samen de buurt mooier maken Samen voor een groene en leefbare buurt! Groen frist de wijk op en zorgt ervoor dat iedereen prettiger woont. Het is ook nog eens goed voor het

Nadere informatie

Afval Anne en de Sorteerbrigade

Afval Anne en de Sorteerbrigade Afval Anne en de Sorteerbrigade Verhaal ontwikkeld voor educatieproject Afval groep 3 School en Cultuur Veenendaal 2014 Geschreven door: Sanne Heymann Tekeningen door: Sjoerd Kreijns Dit is Afval Anne.

Nadere informatie

Woonwaard in de wijk Derde peiling Huurderspanel Woonwaard

Woonwaard in de wijk Derde peiling Huurderspanel Woonwaard Derde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1872 Datum : Juni

Nadere informatie

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Op woensdag 23 september 2015 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd over de herinrichting van het openbaar gebied van de Van

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie

Buurtonderzoek in De Put in Hellevoetsluis, van 19 tot 22 november 2015

Buurtonderzoek in De Put in Hellevoetsluis, van 19 tot 22 november 2015 BUURTONDERZOEK De Put Buurtonderzoek in De Put in Hellevoetsluis, van 19 tot 22 november 2015 Hierbij gaven 44 bewoners aan de deur hun mening over hun buurt, hoe zij de veiligheid ervaren, en of zij nu,

Nadere informatie

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013 Stichting Wijkteam Plaswijck p/a De Buurtstee, Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda info@wijkteamplaswijck.nl www.wijkteamplaswijck.nl Telefoon 06-239.56.999 Twitter: @wtplaswijck Facebook: wijkteamplaswijckgouda

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Bewonersenquête veiligheid Almere Poort

Bewonersenquête veiligheid Almere Poort Bewonersenquête veiligheid Almere Poort Het zou fijn zijn als de gemeente Almere Poort gaat zien als het visitekaartje van Almere. Daar kom je de stad binnen. Laat ze er iets moois van maken. [Geef tekst

Nadere informatie

Verslag en resultaten. Burgerschouw wijk 1 Paauwenburg

Verslag en resultaten. Burgerschouw wijk 1 Paauwenburg Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 1 Paauwenburg 6-9-2017 Inleiding Op 6 september 2017 heeft de 2e burgerschouw 2017 in de wijk Paauwenburg plaatsgevonden. In overleg met de deelnemers is besloten

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe deze zomer. Verslag bezoek Molenwijk

Dorpsraad komt naar je toe deze zomer. Verslag bezoek Molenwijk Dorpsraad komt naar je toe deze zomer Verslag bezoek Molenwijk Zaterdag 26 september 2015 1 Park rondom Kinderboerderij Over het algemeen zag het park er goed uit. Uiteraard liggen er takken, modder en

Nadere informatie

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en Enquête Schuytgraaf Bewoners van Schuytgraaf hebben de enquête ingevuld. In totaal waren er 144 respondenten. Hieronder vind je de belangrijkste conclusies en opmerkingen die uit de enquête naar voren

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem

Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem De gemeente Tiel krijgt uit een landelijk afvalfonds jaarlijks circa 50.000 om extra maatregelen te nemen ter voorkoming van zwerfvuil. Dit geld

Nadere informatie

Uitslag van de enquête

Uitslag van de enquête Uitslag van de enquête Persoonlijke informatie Leeftijd : Van 18 jaar tot 30 jaar hebben er 9 mensen meegedaan. Van 30 jaar tot 50 jaar hebben er 11 mensen meegedaan. Van 50 jaar tot 70 jaar hebben er

Nadere informatie

Waardekijksessie Vogelenbuurt, Driel

Waardekijksessie Vogelenbuurt, Driel Waardekijksessie Vogelenbuurt, Driel Op vrijdag 12 december heeft de gemeente in samenwerking met Tauw een waardekijksessie georganiseerd voor de bewoners van de Vogelenbuurt in Driel. De deelnemende bewoners

Nadere informatie

OPENBARE RUIMTE SCHOUWWAAIER. 2014_45544_Stadsleven_Schouwwaaier_DEF.indd :13

OPENBARE RUIMTE SCHOUWWAAIER. 2014_45544_Stadsleven_Schouwwaaier_DEF.indd :13 2016 OPENRE RUIMTE SHOUWWIER 2014_45544_Stadsleven_Schouwwaaier_EF.indd 1 02-03-16 12:13 OPENR OPENR Zwerfvuil en/of hondenpoep omen op verharding, beplanting en zwerfvuil in water Perfect: er is geen

Nadere informatie

Foto-expositie: Lievelingsplekken in een wijk die geen probleemwijk is

Foto-expositie: Lievelingsplekken in een wijk die geen probleemwijk is Foto-expositie: Lievelingsplekken in een wijk die geen probleemwijk is Kaalslag en de boomhut Deze foto laat veel zien. Ten eerste de wil van bewoners om met elk stukje materiaal dat ze kunnen vinden een

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Buurtenquête Wooldrik, Leuriks-Oost

Buurtenquête Wooldrik, Leuriks-Oost Buurtenquête Wooldrik, Leuriks-Oost Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in

Nadere informatie

Openbare verlichting in de gemeente Oss Veiligheid Verkeer Sociale veiligheid.

Openbare verlichting in de gemeente Oss Veiligheid Verkeer Sociale veiligheid. Openbare verlichting in de gemeente Oss Gemeente Oss zorgt ervoor dat de openbare ruimte in Oss verlicht is. We gebruiken hiervoor verschillende soorten verlichting. Hieronder leest u waarom en wanneer

Nadere informatie