WIJKBIJEENKOMST ZUID Donderdag 17 maart 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIJKBIJEENKOMST ZUID Donderdag 17 maart 2011"

Transcriptie

1 Donderdag 17 maart 2011 Inhoud. Inhoud...1 Groen 1. Kappen van bomen...2 Groen 2. Onderhoud groenstroken...3 Groen 3. Onderhoud heggen...4 Groen 4. Schoffelen plantsoenen...5 Groen 5. Niet maaien rond obstakels...6 Grijs 2. Strooibeleid...7 Grijs 3. Speeltoestellen...8 Grijs 4. Zwerfafval...9 Grijs 5. Minder straatmeubilair...10 Grijs 6. Meldingen minder snel opvolgen...11 Veiligheid 1. Gevoel van onveiligheid...12 Veiligheid 2. Aanpak van problemen in de wijk...14 Veiligheid 3. Eigen rol bij aanpak problemen in de wijk...15 (Groen 6 en Grijs 1 zijn niet aan de orde geweest in deze bijeenkomst) Resultaten Zuid totaal pagina 1/15

2 Groen 1. Als er keuzes gemaakt moeten worden op het gebied van groenbeheer, zegt iets meer dan de helft van de inwoners dat er geen bomen gekapt mogen worden als bezuinigingsmaatregel. Ondanks dat het straatbeeld daardoor maar beperkt wordt aangetast. Wat zou bij u in de buurt/wijk het gevolg zijn als de gemeente een deel (20%) van de aanwezige bomen gaat verwijderen? Dan blijft er alleen gras over, wat kaal is idee: graag in plaats van bomen struiken plaatsen. Ik zie liever productiebos of speelbos voor kinderen in plaats van gras. Met grasveld kun je weinig. Het waait er ook harder niet ruimtelijk bomen geven zomers schaduw. Er zou hier niet zoveel over blijven, niet doen dus. Vroeger woonden wij in de weiden, en daar zou het minder opvallen omdat daar veel meer bomen stonden Weinig gevolg. Het zal wat langer duren tot enig volume is gegroeid. Beeld blijft wat langer kaal. Het wordt kaler. Hoe erg het is, hangt af van hoe je het doet. Kies voor stevige langzame groeiers en dus niet voor platanen Vooral kaalslag op rond vijfwal Verder nauwelijks bomen aanwezig. Kan er niet bespaard worden op onderhoud van de bomen. Het wordt dan wel erg kaal in de straat Er waait minder blad in de tuin. Dan blijven er geen bomen over, want er staan er al zo weinig. Het is nog niet overgedragen aan de gemeente. We hebben meer bomen nodig in wijk de Tuinen. De mensen in de wijk kunnen helpen bij het onderhoud van sommige bomen. Saaier wel groen, geen natuur. Effect op lange termijn onvolwaardige omgeving. Hangt er vanaf hoe er wordt gekapt. Alles in 1 straat of om en om. Vooral hoofdwegen en paden behouden. Keuzes voor soort bomen deels minder onderhoudsgevoelig, langzaam groeiend etc. Bloesembomen erg mooi. Relatie met struiken en bomen etc. totaalbeeld. Als bomen verwijderd worden zou het een verandering zijn van de leefbaarheid van de wijk c.q stad. Minder vogels, insecten in de schaduw is het beter. Conclusie niet kappen alleen dode bomen vervangen Resultaten Zuid totaal pagina 2/15

3 Groen 2. Minder onderhoud aan groenstroken veroorzaakt overlast in de vorm van overhangende takken op paden en sociale onveiligheid door dicht groen. Dit probleem wordt opgelost als bij herinrichting of nieuwe groenstroken wordt gekozen voor gras. Toch is de helft van de inwoners daar tegen. Kunt u aangeven wat minder struiken en bomen maar meer gras bij u in uw wijk of buurt voor gevolgen zou hebben? Zuid Oost plas meer speelweide (gras) is aantrekkelijker Zuid West heeft nieuw park met weinig bomen Bezuiniging niet op jonge aanplant (in Zuid) bekijk onderhoudsarme invulling In Zuid West nog niet bezuinigen op nieuwe aanplant Al weinig bomen in de wijk Wel groen in de vijfwal Delen van de wijk nog niet bebouwd Zuid Oost nog niet klaar Zuid Oost is mijns inziens nog lang niet af Men is dan misschien geduldiger? Resultaten Zuid totaal pagina 3/15

4 Groen 3. Onderling tussen de wijken en ook het buitengebied ligt het percentage dat tegen is nogal uit elkaar. Hoe zou u dat verklaren, als u kijkt naar uw eigen wijk/buurt? Zuidoost is waarschijnlijk weidser qua opzet, struiken hebben hier een functie Afscheiding van b.v. fietspad / hoonpad. Speelplaatsen etc. er is hier ruimte voor heggen, struiken. Richting oude dorp etc. liggen huizen etc. veel dichter op elkaar. Heggen mogen zeker niet weg, bepalend voor zicht van de weg. Interesse van de bewoners voor groen, besef voor een leefbare omgeving en speelse afscheiding tussen bijvoorbeeld voetpad en fietspad. Ik denk dat veel bewoners tegen het verwijderen van heggen zijn. Mede omdat veel heggen een scheiding zijn tussen een fietspad, rijweg en een wandelpad. Zeker is dit van toepassing op wegen naar de diverse scholen. Het zou zonde zijn van de pas aangeschafte heggen in de omgeving van het park Schoneveld. In zuid zie je veel heggen, en verder weinig groen met name hooggroei. Als in zuid meer bomen (hoge bomen) zouden zijn valt zo n heg minder op, dus kan het verdwijnen. Geen opknap van de heggen langs het looppad of fietspad. Het snoeien ervan is voldoende, ik woon in zuidoost. Een verklaring heb ik niet voor de uit elkaar liggende percentages. Zuidoost: Aspect verkeersveiligheid de doorgaande fietsroutes vragen om een beschermde flankering zodat kinderen en ook loslopende honden het onverwachts betreden van de fietsroutes op een natuurlijke wijze wordt beschermd. Een mooiere stoffering van de openbare ruimte. Hoe meer groen hoe beter, ook met het oog op de vogels. Wellicht heeft de ouderdom van de wijk ermee te maken. Zuid en Zuidoost nieuwe wijken heggen nog in model en groen. Oudere heggen verhouten voorbeeld Loerikseweg. De heggen zien er niet mooi meer uit en mogen van mij wel weg, minder heg is meer ruimte en licht, maar minder groen. Buitengebied minder onderhoud is acceptabel laat de heggen staan. In Noord meer groen, Zuid minder dus voor behoud. Buitengebied onderdeel van buurt te weinig onderhoud. Buitengebied hoort bij het landschap. NO versus ZO oudere wijk vaker te hoog. Kwaliteit van het groen in de wijk de Mossen veel kale bouw/ steen relatief weinig groen t.o van andere deelgebieden. Zoveel mogelijk groen behouden. Resultaten Zuid totaal pagina 4/15

5 Groen 4. Wat denkt u dat er bij in de wijk/buurt zal gebeuren als er minder geschoffeld wordt in de plantsoenen, en er dus meer onkruid zichtbaar is? Ik denk dat er enkele mensen zelf in de buurt van hun tuin wat onkruid wieden. Maar, helaas nodigt veel onkruid ook uit tot vervuiling. De hoeveelheid zwerfvuil neemt toe. Het hangt eveneens af waar meer onkruid groeit in straten valt het meer op als er door onkruid veel zwerfvuil en hondenpoep komt. In de groenstrook is dat minder urgent. Hooikoorts Meer zwerfvuil Meer hondenpoep Meer natuur Onkruid, is niet erg, wat is onkruid? Onkruid minder belangrijk dan zwerfvuil. Doorgroeien van onkruid gecontroleerd geef ook natuur aan vogels e.d. Sommigen gaan zelf wieden Verkoop wat grond aan de mensen zodat ze een grotere tuin hebben. Plant planten met minder liefde. Het zal er minder mooi uitzien. Enig onkruid is geen probleem. Onkruid bestrijding mag minder. Het wordt iets slordiger of minder strak, is maar hoe je het bekijkt. Voller plantsoen, lage beplanting zodat je geen grond ziet. Resultaten Zuid totaal pagina 5/15

6 Groen 5. Als we minder gaan maaien rond obstakels, kunt u aangeven hoe dat bij u de buurt of wijk eruit gaan zien? Zou het tot meer overlast kunnen leiden of zou het er juist minder aangeharkt uitzien? Ze mogen best minder maaien. Ik denk dat het niet zo n ramp zal zijn. Het ziet er minder verzorgt uit papier, rommel blijft erin haken. Het ziet er minder verzorgt uit, maar als je moet bezuinigen is dit een punt waarop je makkelijk kunt bezuinigen heeft verder geen gevolgen. Wel minder gras maaien. Maar niet om de obstakels dat moet gelijk blijven. Zuidoost toch wennen maar in de afweging niet zo erg. Niet meer overlast het ziet er minder verzorgt uit. Laat de bermen maar bloeien, ook langs de lantaarnpalen. Rond het spoor stonden mooie bloemen in de berm, gaat de gemeente de hele zaak maaien Zonde! Bankjes op tegels geen probleem laat maar groeien dat onkruid in hoekjes en gaten dat geeft bloemen. Maar als er een bankje bijvoorbeeld in het Kooikerspark staat, wil je wel kunnen zitten zonder last te hebben van brandnetels. Wijk de Mos in mijn beleving laten ze nu al veel staan nadeel functionaliteit van een bankje op het grasveld komt in het geding doordat er distels en brandnetels groeien bijvoorbeeld bestrating onder bankjes en rubbertegels onder speeltoestellen. Langs de slootkant kunnen ze beter wat meer laten staan om de wilgen, want nu proberen ze tot de boom te maaien met boom beschadiging tot gevolg. Sommige stukken gras kunnen best wat langer. Slordig. Steeds onderhouden verzorgen. In het ontwerp rekening houden, rekening houden met financieel mogelijkheden tot onderhoud. Terug naar natuurlijk te groeien. Mooie taak voor jongeren met taakstraf. Tegels en bankjes ipv met de hand maaien. Ongerepte natuur incl. bloemen juist positief. Bijvoorbeeld in het voorjaar enkele weken later maaien. In onze buurt staan de bankjes op tegels dus n.v.t. Later grasmaaien wanneer de klaprozen enz. uitgebloeid zijn. Resultaten Zuid totaal pagina 6/15

7 Grijs 2. De gemeente handhaaft nu een strikt strooibeleid waarin gestrooid wordt op alle doorgaande wegen, hoofdfietspaden, ontsluitingswegen van wijken, rond bushaltes op de Rondweg etcetera. Dit vereist veel inzet van machines en personeel. Wat denkt u dat er zou gebeuren als de gemeente alleen nog strooit op de doorgaande wegen en hoofdfietspaden? Zouden bewoners in uw buurt of wijk bereid zijn om zelf de eigen stoep en straat schoon te houden? Het moet duidelijk zijn wat wel en niet gestrooid is, anders krijg je veel ongelukjes. (nb. Helling in de Steen in een bocht is nu vaak al lastig) Deels zal die bereidheid er zijn dus, stukken glad en stukken schoon (wij hebben overigens geen stoep). Met sneeuwschuiver werken kost veel tijd en is zwaar werk. Hier zijn helaas nog geen goede gereedschappen/machines voor beschikbaar (handploeg met wielen) en te koop. Beter meer schuiven en dan kun je minder strooien als er een dik pak sneeuw valt moet dit meteen weggeschoven worden in de bermen, nu gebeurt dat niet. Meer ongevallen, burgers zijn veelal overdag naar hun werk. Alleen bejaarden heb ik nog af en toe een stoep zien schoonmaken Minder strooien is meer ongelukken Eigen stoep schoonhouden is moeilijk voor elkaar te krijgen, zeker met alle werkende stellen in de wijk Geen onoverkoombaar probleem Echte langdurige gladheid en sneeuwval komt niet ieder jaar voor. Moeten we mee leren leven Vrees van niet, zou wel goed zijn (er zijn landen waar het verplicht is) Dan wordt het dus in de wijken spiegelglad. Dat is erg onplezierig, bij het huidige strooibeleid zijn er ook al delen van de wijken minder goed bereikbaar bij gladheid, maar het gaat nog net. Minder moet het niet worden. Eigen stoep/straat gebeurt maar mondjesmaat, het is de vraag of men daar nog op aanspreekbaar is (zou wel moeten). Vanwege onvoorspelbaarheid nu 2 koude winters, daarvoor juist niet, geen structurele bezuinigingspost. Ik denk dat dat wisselt per wijk of straat. Risico op ongevallen is belangrijk. Rond scholen, bejaardenhuizen en centra plaatsen waar veel verkeer is. Misschien als leuk evenement koek en zopie en samen misschien met scholen, rondom de school in de pauze. Afdwingen burgers moeilijk, stimuleren wel. Fijn het uitgangspunt is laat ieder zijn eigen straatdeel (stoep en straat) schoonmaken. Hoofdwegen en hoofdfietspaden wel verantwoordelijkheid van de gemeente. Conclusie meer zelfwerkzaamheid van burgers. Eigen stoep schoon houden ja. Alleen de hoofdroute zou schoon gemaakt moeten worden. Auto s moeten winterbanden hebben., auto s zonder winterbanden moeten rustig door een wijk rijden en de hoofdfietspad mag wel schoongemaakt worden. Resultaten Zuid totaal pagina 7/15

8 Grijs 3. Als kapotte speeltoestellen niet meer vervangen worden maar verwijderd, wat denkt u dat er bij in de buurt of wijk zou gebeuren? Er zijn veel kinderen in mijn buurt die spelen met de toestellen, kan me niet voorstellen dat ze verwijderd worden. Er wordt veel gespeeld met deze toestellen. Verandering van de wijk. Geen ouders die met hun kinderen dan nog naar het speeltuintje kunnen. Verveling kinderen zoeken andere bezigheden hopelijk geen vernieling en kattenkwaad hangplek. Verschraling van de wijk, voor kinderrijk Houten in bepaalde mate misschien, acceptabel maar een basis moet blijven. Je krijgt lege plekken, wat wordt daar dan mee gedaan? Uiteindelijk weer bebouwd. Kinderen gaan dan een andere uitweg zoeken, men mist dan een herkenningspunt. Voor ouders een geruststellende gedachte als men vermoedt dat men op een centrale plek verblijft. De oudere jeugd neemt dan de plek in. Verandering van de wijk. Ben zelf 70+ als ik vanuit mijn appartement zie hoeveel plezier de wat jongere kinderen hieraan beleven is dat m.i. zeer onlogisch. Weg halen van de speeltjes is geen optie Houten zuid in het algemeen en jonge populatie. Kinderen moeten buiten kunnen spelen, dan moet er ook materiaal zijn anders gaan ze voetballen en dan gaan de struiken eraan. Dan gaan kinderen minder buitenspelen en dat is jammer. Maar liever een brief aan alle bewoners rondom het speeltoestel met de optie wat vind u van verwijdering ipv vervanging. In sommige wijken kan het misschien wel, in andere is het ongewenst. Mensen gaan misschien zelf iets onveiligs neerzetten. Je ontneemt een sociale ontmoetingsplek voor kinderen en ouders zolang er in de wijk nog relatief veel kinderen wonen. Waarschijnlijk wordt er meer kattenkwaad uitgehaald, of ze gaan zelf spelletjes verzinnen. Worden kinderen weer creatief en gaan ze zelf eigen spelletjes spelen. Stuk afhankelijker door ontwikkeling. Geen plekken meer voor kinderen om te spelen. Buurt moet meegroeien met bewoners. Kinderen spelen minder vaak buiten minder gezelligheid en verbondenheid. Resultaten Zuid totaal pagina 8/15

9 Grijs 4. Wat zal er in uw buurt of wijk gebeuren als er meer zwerfafval ligt? Bent u bereid om zelf zwerfafval op te ruimen? Het zwerfvuil zal in mijn buurt (nieuw buurt) veel opvallen, het is nogal kaal. Opruimen in de groenstrook naast mijn woning heb ik altijd gedaan (24 jaar lang). Meedoen aan de landelijke opschoondag geen punt. Organiseer vanuit de wijkpost 1 of meer keer per jaar een opruimdag. ruim al regelmatig zelf op Gemeente niet grof vuil laten liggen Ben bereid om zelf op te ruimen Dan komt er nog meer (van jongeren) het bekende stapeling effect vermeerdering We ruimen het al zelf op Meer zwerfvuil geeft nog meer zwerfvuil Ik ruim al zwerfafval op Het gaat er armoedig uitzien. Geen voorbeeld voor de opgroeiende jeugd. Die gaan dat beeld heel normaal vinden. Ja ik ben bereid ( doe dat soms ook ) om zelf zwerfafval op te ruimen! Vandaag 17/3 trouwens leerlingen door de wijk zien gaan, gewapend met grijper + zak + hesje. Goede actie! Misschien een idee om scholen daarvoor te benaderen. 1 x p.m zwerfvuil actie. Verloedering. Als het eenmaal rommelig is zullen anderen makkelijker hun afval erbij gooien. Zelf ben ik bereid om op te ruimen maar het dilemma is wel dat degene die het gedaan heeft waarschijnlijk achter glas je staat uit te lachen en zich daardoor niet laat belemmeren er de volgende keer weer wat weg te gooien, de buurvrouw ruimt het toch wel op. Dan zal alles verder achteruit gaan. Ik ben zelf van de oudere generatie. De jongeren hebben geen tijd vanwege hun werk. Ik zal door een beperking niet meedoen, jammer! Ja. In de omgeving waar ik woon (park Schonauwen) tref ik weinig zwerfafval aan. Wat er in de omgeving van het van het appartement ligt wordt door de bewoners regelmatig opgeruimd. Gezien mijn leeftijd kan ik het zelf niet meer opruimen. Ja mensen moeten zelf verantwoording nemen. Hoe jonger de mensen hoe minder ze zelf zullen willen opruimen denk ik. Oudere mensen storen zich erg aan zwerfafval, en doen er wat aan als ze kunnen. Ik vind dat er niet veel geld van de gemeente aan besteed moet worden. Wel stimuleren in wijken om het zelf te doen. Dat weet ik niet. Ik heb al eens gedacht om aan de gemeente te vragen om een knijper of zo. Iets te vragen omdat ik dan altijd loop te rapen en het bukken niet meer zo makkelijk meer gaat. Zal allemaal in de sloot waaien geen van de bewoners die bij de sloot wonen zullen het opruimen. In mijn naaste omgeving stoep plus groenstrookje ruim ik het op. De kinderen vinden het tot nu toe bij tijd en wijlen gelukkig erg leuk de sloot leeg te vissen. Soms de prullenbakken strategischer plaatsen. Dan zwemmen we in de puin onze eigen afval. Ruim niet illegaal. Zwerfafval opruimen zou meer bij de wijkbewoners moeten liggen. Dit creëert bewustwording, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. De gemeente zou deze eigen verantwoordelijkheid moeten stimuleren. Resultaten Zuid totaal pagina 9/15

10 Grijs 5. Wat denkt u dat bij in de buurt of wijk de gevolgen zouden kunnen zijn van het weghalen van bankjes, afvalbakken en hondenpoepzakhouders? Wat zou er volgens u moeten gebeuren om die gevolgen tegen te gaan? Hondenpoepzakjes houders weinig gevolgen ze zijn al niet zichtbaar Meer verbodsbordjes De zakjes moet in de brievenbus worden gedaan van de honden bezitters Als er geen banken meer staan wordt de sfeer zo erg verpest dat dit vast meer wangedrag gaat oproepen Verkeersborden weg is minder erg, dit kan ook op het wegdek aangebracht worden. De hondenbelasting mag wel verhoogd worden Graag dan betonnen zit kubussen onder een afdak of boom met mooi uitzicht over het Amsterdam-Rijnkanaal Grotere vuilbakken hoef je minder vaak te legen is dit goedkoper Bij een bankje waar nooit iemand op zit, hoeft ook geen prullenbak Volgens mij valt het allemaal wel mee Concentreer dat soort zaken rond speelheuvels e.d. en strooi ze niet uit. Met uitzondering van honden poepzakhouders weinig losse inventies?? Lagere kosten en een fraaier aanzien met minder verkeersborden Bankenhoeveelheid met verstand reduceren wel bij kinderspeelplaats niet zomaar langs de straat. Meer zwerfafval en hondenpoep op straat, vervuiling dus. Om dat tegen te gaan moeten de inwoners meer eigen verantwoordelijkheid tonen en hun eigen troep opruimen. Ik vraag me af of dat gaat lukken. Zwerfafval neemt toe verdere gevolgen zijn m.i. gering Goed overwegen waar wel/niet Ze zijn waarschijnlijk relatief beperkt en hoeven dus ook niet tegengegaan te worden en het spaart dan wel wat onderhoud/vervanging. Overigens geen grote post Belangrijk dat het straatmeubilair goed onderhouden wordt en wellicht kijken waar het wat minder kan. Dan krijg je meer rommel, en gooien ze alles overal neer. Geen suggestie verbetering is misschien nodig. In plaats van bankjes bv zitstenen voor de jeugd, bankjes, meubilair van meer onderhoudsvriendelijk materiaal. Voorlichting op scholen kosten vandalisme. Resultaten Zuid totaal pagina 10/15

11 Grijs 6. Waarom zouden de inwoners het niet zo erg vinden als niet-urgente meldingen pas maximaal 2 weken later uitgevoerd gaan worden? Enkel urgente gevallen binnen de 2 dagen behandelen. Wel luisteren naar de mening van de aanmelder indien het een niet urgente zaak is. Want gezond verstand is hier belangrijker dan regeltjes. Het is een slaapstad, men is aan het werk en s avonds thuis voor de buis Afhankelijk van de melding. Kost tijd en geld. Wat je zelf kan doen, doen! Maar wel bericht dat de klacht is ontvangen aan de melder. Dat ligt aan de problemen waar je voor belt. Bij sommige moet je vlug reageren en bij andere kan het wel even wachten. Een en ander is afhankelijk van melding. Een open goot dient snel te dichten. Als het maar verholpen wordt. Burger wil wel serieus genomen worden. Het ligt ook aan de aard van de melding. Losse stoeptegel is gevaarlijk. Omdat een aantal meldingen geen hoge prioriteit hebben. Natuurlijk moeten gevaarlijke situaties snel opgelost worden. Omdat men zich realiseert dat 10 x kleine meldingen opvolgen veel meer kost dan 1 x 10 meldingen afhandelen. Resultaten Zuid totaal pagina 11/15

12 Veiligheid 1. Uit de leefbaarheidmonitor blijkt dat het gevoel van onveiligheid afneemt. In 2006 en 2008 voelde 25% van de inwoners zich nog wel eens onveilig in de wijk en in 2010 was dat nog maar 17%. Dat betekent dus dat 83% van de inwoners in Houten zich veilig voelt. Waar ligt het aan dat de Houtense inwoner zich over het algemeen zo veilig voelt in de eigen wijk? Waar ligt het aan dat dit soms niet zo is. De infrastructuur van Houten met name de fietsroutes zijn redelijk veilig. Er wonen voornamelijk Nederlanders die ook nog een hoog opgeleid zijn. Nieuwbouw Infrastructuur Goede verlichting Soms niet, bijv. oud en nieuw Doordat er veel Nederlanders wonen Zelf geen problemen meegemaakt. Weinig buitenlanders Weinig allochtonen of anders eenzijdige bevolking samenstelling Overzichtelijk ingericht Jongeren vinden Houten niet aantrekkelijk, trekken naar Utrecht Soms te weinig verlichting Ervaring met vandalisme en inbraak Samenstelling van de bevolking Kleinschaligheid, soms weinig vluchtroutes Samenstelling bevolking, stad wat verder weg voor het gevoel Soms niet, vanwege buren, slechte ervaringen.. Ben heel benieuwd hoe dat met Castellum gaat, met snelle treinverbinding naar Utrecht Ervaringen. Statistiek is waarschijnlijk laag maar bepaalde zaken meemaken leidt tot een ander beeld. Zelf hebben we van dichtbij inbraak, autoruitschade, dronken jongeren na het feest en andere ellende van dichtbij gezien (doorgaande route aan het spoor) Homogene samenstelling bevolking, over het algemeen goede sociale omgevingsfactoren, voldoen straatverlichting, overzichtelijk straatbeeld etc. Als niet, dan waarschijnlijk vanwege algemeen maatschappelijk klimaat (sterk accent op veiligheidsbeleid) en rel. stijging van indicatoren, bijv. woninginbraken Sluiting politiebureaus in avond/nacht te weinig presentie 1 surveillance auto voor steeds groter gebied Lage criminaliteitscijfers, vaste wijkagenten? Storingen straatverlichting bijv. tunneltjes rotonde Molenzoom Heel veel straatverlichting Dit mag van mij meer naar beneden gericht in plaats van opzij, want dit verblind zelfs s nachts op de eerste verdieping dit lijkt mij onnodig Er zijn geen schuilplekken voor de regen op straat, hangplekken het zicht is goed dus niemand kan zich verschuilen. In het algemeen is de openbare ruimte verlaten Veilig- Houten ziet er goed verzorgt uit, verlichting is oké overal wel woningen. Niet veilig er is een plant met pot uit de voortuin gestolen, jaren geleden is er brand gesticht bij mijn poortdeur en schreeuwende jongeren in de weekeinden ( s nachts uitgaan). Resultaten Zuid totaal pagina 12/15

13 Bij ons in de wijk ziet het er overzichtelijk uit. Verlichting is meestal goed. Buren die samen de omgeving in de gaten houden. Waarom niet? Soms raast het verkeer iets te hard door de straat. En soms groepen hangjongeren met brommertjes. Genoeg verlichting in openbare gebieden en tunnels. Als het nieuwe winkelcentrum af is zal het veiligheidsgevoel afnemen, ivm hangplekken. Ik zou het niet weten, zelf voel ik me veilig, zowel in het verkeer als op criminaliteitsgebied. Zuid Oost verkeersveiligheid: Als fietser absoluut onveilig! Houten zuid niet sociale cohesie, dus vervreemding. Jeugd zweeft er is geen natuurlijke opvang in deze leefomgeving. Castellum zal wat betreft de jeugd een probleemgebied gaan worden. Goede straatverlichting, weinig plekken die niet overzichtelijk zijn. In mijn directe omgeving kan ik geen voorbeeld geven van onveilige situaties (woon in de buurt van park Schoneveld.) Dat sluit aan bij de cijfers. Ik zelf sluit mij daar niet bij aan. Er zijn meer inbraken, dat hoor en lees ik dat geeft mij een onveilig gevoel. Ook op plekken waar minder verlichting is bijvoorbeeld de fiets-loopbrug aan het spoor of de verlaten bouwplaats bij het ns- castellum. Overzichtelijkheid in de wijk weinig donkere steegjes. Soms is dat gevoel van onveiligheid groter door hangjongeren of toename inbraken autokraken. Wijken overzichtelijk. Sociale controle. Geen eigen ervaring. Ik woon nu zalig in Houten, zouden ze misschien iets ergs hebben meegemaakt inbraak of diefstal. Tot je nergens last van hebt voel je je veilig. En hoe bang ben je? Houten is een fijn stad. Veilig weinig overlast door bijvoorbeeld hangjongeren in de wijk (muv centrum). Onveilig toenemende criminaliteit, samenstelling van bevolking, minder dorpsgevoel meer mensen en minder bekenden en gebrek aan straat verlichting. Goede straatverlichting. Als er iets aan de hand is, is de politie ver te zoeken. Onze auto is 2 maanden geleden gestolen nadat ze onze sleutel uit ons huis hebben gestolen we hebben onze buren hierover geïnformeerd. We vinden dat de gemeente Houten iedereen een brief moet sturen dat ze hun sleutels niet bij de deur moeten zetten, en dat ze de deur goed op slot moeten doen. Niet: Onbekende, vreemde snuiters in de wijk, hard rijden en afwezigheid van veel mensen overdag en in de vakantie (risico op inbraken). Wel: Er gebeurt weinig. Er is voldoende verlichting. Geen motivatie om me onveilig te voelen. Resultaten Zuid totaal pagina 13/15

14 Veiligheid 2. Uit de leefbaarheidmonitor blijkt dat de volgende problemen in de top 3 staan: 1. parkeeroverlast, 2. te hard rijden, 3. overlast door honden/katten (m.n. hondenpoep). Wat zou er volgens u aan deze problemen gedaan moeten worden? Parkeeroverlast is afhankelijk van waar je woont en hoe goed het openbaar vervoer georganiseerd is. te hard rijden hangt af van de inrichting van de straat Veilige parkeerplekken faciliteren en beboeten Wegen aan passen (Bloembakken, drempels, bochten, speelse straten). Hondenbezitters zakjes geven, duidelijker verbodsbordjes af en toe gericht controleren op uitlaatmomenten Adopteer een straat, gemeente looft prijs uit voor de mooiste straat. Parkeerplaatsen verkopen, verhuren Te hard rijden radarsignalering u rijdt km./u Hondenpoep????? Ontwikkelen van de wijk vanaf de Rabobank tot Beusichemseweg (de parallelweg aan leggen met parkeerplaatsen. Hoofdweg het spoor eens een keer netjes afmaken gevaarlijke situaties ingang het spoor. Meer parkeerplaatsen Schuine stenen plaatsen zodat er niet in het gras geparkeerd kan worden. Waarschuwingen anders boete door gemeente/ politie. Te hard rijden. Overlast katten- kattenbelasting Loslopende katten vangen- eigenaar terugkopen kat- of nietkat afmaken. Parkeeroverlast- mensen er op aanspreken- controleren door politie. Te harden rijden- victorveilig poppetjes neerzetten om de snelheid te temperen. Zakjes voor poep in bakjes aan lantaarnpalen, vind ik een hele goeie! Voor honden is er belasting waarom voor katten niet! Meer controle op alle punten. Markering van de parkeerruimten- preventief toezicht. Bewustwording Meer woonerven 30 km zone. Bewustwording. Overal buurtcomité. Zo nu en dan wat te hard gereden. Geen parkeerprobleem. Zelf geen overlast van honden en katten. Onveilig station, geen openbaar vervoer vanaf Lorech, Oversteken bij Lorech, Overkapping en scooters, Verkeersafwikkeling( alles net te smal, soms onlogisch), Hangjongeren dit vind mijn groep het grootste probleem (individueel). Honden aan de Lijn. Bromfietsers die te hard rijden. Beter openbaar vervoer. Heb van bovenstaande geen last Ervaar ik niet. Brommers en scooters op fietspaden, controle door politie op doorgaande fietspaden op de snelheid. Ervaar ik niet er is al veel geïnvesteerd. Geen idee, niet ten koste van groen, bij nieuwe plannen reële norm auto s hanteren. Steekproefsgewijs controleren op de rondweg Naar sociaal gedrag, sociale controle elkaar aanspreken, zeggen niet dreigen en terug naar 1 hond. Resultaten Zuid totaal pagina 14/15

15 Veiligheid 3. Uit de leefbaarheidmonitor blijkt dat de volgende problemen in de top 3 staan: 1. parkeeroverlast, 2. te hard rijden, 3. overlast door honden/katten (m.n. hondenpoep). Bij welke van deze problemen ziet u voor uzelf een rol bij de oplossing ervan? Hoe ziet die rol eruit? Aantal parkeerplaatsen in de wijk Sporen blijft wat krap bemeten. Wil best meedenken over mogelijke oplossingen Bij geen Gewoon de regels naleven en anderen erop aanspreken En verder meer parkeerplaatsen realiseren. Ik heb geen hond, dat is mijn bijdrage aan de rest kan ik weinig doen. Geen, kan parkeren op eigen erf, probeer de max. snelheid in het oog te houden en heb zelf geen honden of katten. Overlast jongeren parkeeroverlast te hard rijden kan ik zelf Te hard rijden Heidetuin. Vernieling. Hoe kan je hier op voorbereiden, want dit gaat komen. Woning inbraak, autodiefstal, geweld etc. als ik eerlijk ben. Eerlijkheid. Ook inrichting openbare ruimte en elkaar aanspreken en norm stellen (automaat met zakjes etc.). Met name als onveilige situaties optreden bv op stoep parkeren. Parkeeroverlast, mensen overtuigen dat 30 meter lopen naar 1 van de parkeerplaatsen gezond is. Politie zal een waarschuwing geven, als er een auto op de stoep staat geparkeerd of op 2 parkeerplaatsen( Heidetuin) Resultaten Zuid totaal pagina 15/15

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wijkgericht werken in Kersenboogerd... 4 2. Terugblik vorig wijkplan... 5 3. De Kersenboogerd en ontwikkelingen.... 5 4. Resultaten bewonersenquête...

Nadere informatie

Toekomstagenda Apeldoorn Zuidwest 2009-2012

Toekomstagenda Apeldoorn Zuidwest 2009-2012 Toekomstagenda Apeldoorn Zuidwest 2009-2012 stadsdeel aanpak wijkgericht werken in Apeldoorn 1 2 Toekomstagenda Apeldoorn Zuidwest 2009-2012 stadsdeel aanpak wijkgericht werken in Apeldoorn 3 Inhoud Vooraf

Nadere informatie

Onderzoek Nimmerdor/Oud-Leusden: antwoorden op open vragen

Onderzoek Nimmerdor/Oud-Leusden: antwoorden op open vragen Onderzoek Nimmerdor/Oud-Leusden: antwoorden op open vragen Zijn er gebruikers aan wie u zich weleens stoort? Kunt u uw antwoord toelichten? bezoekers die zich aan honden storen Als men de hond los laat

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening. September 2010

Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening. September 2010 Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening September 2010 Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030) 2631085 E-mail:

Nadere informatie

FOTO-ONDERZOEK VERTELT

FOTO-ONDERZOEK VERTELT FOTO-ONDERZOEK VERTELT Beleving van een wijk in beeld april 2006 Dit is ReVa: meewerken aan verbetering 2 Foto-onderzoek vertelt 3 Foto-onderzoek vertelt VOORWOORD - 5-1 INLEIDING - 6-2 DE ONDERZOEKSAANPAK

Nadere informatie

onderwerp korte beschrijving beschrijving maatschappelijk_effect besparing aantal

onderwerp korte beschrijving beschrijving maatschappelijk_effect besparing aantal nr. begrotingspost 1 1 Werk & inkomen Grootste post, kleinste bezuiniging. Wellicht kan De grootste uitgave is Werk & inkomen waar je het minste op kunt bezuiningen (260.000 op Extra bezuiningen? 4 4 daar

Nadere informatie

Inleiding. Voor u ligt een vlugschrift van de uitkomsten van de gesprekken 1 in de wijk. Uit de afzonderlijke verslagen hebben we

Inleiding. Voor u ligt een vlugschrift van de uitkomsten van de gesprekken 1 in de wijk. Uit de afzonderlijke verslagen hebben we 2 Inleiding Woningcorporatie Woonstad Rotterdam bezit ongeveer 70 procent van het vastgoed in Spangen en is daarmee een belangrijke partij in de wijk. De woningcorporatie maakt dit jaar een toekomstvisie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 428 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 november 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda Oost/Noordoost Overzichtskaart verbeterideeën 22 Verbeteren verkeerssituatie 23 F27: fietsroute

Nadere informatie

enquête resultaat http://wijkraadpleging.wijkraadleidscherijn.nl/admin/pollr... 1 van 28 16-07-13 13:29

enquête resultaat http://wijkraadpleging.wijkraadleidscherijn.nl/admin/pollr... 1 van 28 16-07-13 13:29 enquête resultaat Een korte snelle inventarisatie van hoe Leidsche Rijn denkt over de zes windmolens op Lage Weide, die de gemeente Utrecht wil f aciliteren. Er zijn maar een paar vragen, waar woont u

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis?

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Verkiezingsprogramma 2014-2018 Zó! Zoetermeer Voorwoord Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Op het moment dat we dit verkiezingsprogramma samenstellen weten we nog niet hoe lang het gaat duren

Nadere informatie

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede ( EnschedePanel) We moeten - juist in deze tijd blijven investeren in projecten om mensen in de bijstand weer aan het werk te krijgen in plaats

Nadere informatie

Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid

Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid Energie made in [Arnhem] Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid Januari 2013 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening,

Nadere informatie

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan Hoorn-Noord 2010-2014 gemeente Hoorn 0 Wijkplan Hoorn-Noord Inhoudsopgave. blz. 1. Opzet 1.1 Wijkplan...2 1.2 Wijkteam...2 1.3 Enquête Hoorn-Noord...2 2 Terugblik

Nadere informatie

Rapport Biebpanel. 2015 Tabellenbijlage. Meting 1 Ontmoetings- en verblijfsfunctie. Cluster Kop van Overijssel

Rapport Biebpanel. 2015 Tabellenbijlage. Meting 1 Ontmoetings- en verblijfsfunctie. Cluster Kop van Overijssel Rapport Biebpanel 205 Tabellenbijlage Meting Ontmoetings- en verblijfsfunctie Cluster Kop van Overijssel April 205 Met wie bezoekt u meestal de bibliotheek? Met iemand anders, namelijk Kleindochter kleinkinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK Auteurs: Wouter Schepers, RIGO Research en Advies BV Adré Buys, RIGO Research en Advies BV Rotterdam, oktober 2009 Dit is een publicatie uit het SEV-programma: Wat beweegt de

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Verslag workshop stadsetiquette

Verslag workshop stadsetiquette Verslag workshop stadsetiquette Commissie Extern, Delft, 25 november 2003 In opdracht van de gemeente Delft Dialogic innovatie & interactie Utrecht, december 2003 Auteurs: Menno Smidts Hilde de Groot Rob

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Meer stad, minder gemeente

Meer stad, minder gemeente Meer stad, minder gemeente Voorstellen voor een sterk, leefbaar en veilig Den Haag Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Beste Hagenaar, U kunt op 19 maart uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Met

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Onderzoek digitale bezoekersparkeervergunning Burgwal Haarlem Maart 2011 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2011/012 Datum Maart/2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Publieke professionals over succesfactoren goede overheidsdienstverlening

Publieke professionals over succesfactoren goede overheidsdienstverlening Publieke professionals over succesfactoren goede overheidsdienstverlening 1. Hoe vaak heeft u gemiddeld per dag contact met burgers? Percentage reacties Aantal reacties De gehele dag door, meer dan 10

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Spelen op Straat. De kindvriendelijke straat: uitnodigend en verkeersveilig

Spelen op Straat. De kindvriendelijke straat: uitnodigend en verkeersveilig Spelen op Straat De kindvriendelijke straat: uitnodigend en verkeersveilig KiSS Rapportage verkeersveiligheidsproject Verkeersveilige straten voor kinderen Spelen op straat. Rapportage verkeersveiligheidsproject

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 2 De opzet van dit boekje 3. 3 Een stukje belangrijke informatie vooraf 3 3.1 De keuze van de coach 3 3.

1 Inleiding 3. 2 De opzet van dit boekje 3. 3 Een stukje belangrijke informatie vooraf 3 3.1 De keuze van de coach 3 3. Index 1 INDEX pag 1 Inleiding 3 2 De opzet van dit boekje 3 3 Een stukje belangrijke informatie vooraf 3 3.1 De keuze van de coach 3 3.2 Voor de coach 3 4 Even voorstellen 4 5 Waarom 2todrive? 4 5.1 Een

Nadere informatie

Toekomstverkenning Clara Kinderbos

Toekomstverkenning Clara Kinderbos Toekomstverkenning Clara Kinderbos i.o.v. Stichting Sint Clara Kinderbos - december 2012 Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur Karnemelksloot 118 2806 BJ Gouda info@bureauris.nl www.bureauris.nl Clara Kinderbos

Nadere informatie

aan Huis No. 1 KWH geeft Acantus een 7,7! In dit nummer o.a. : Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen in Ter Apel Hennep: grote gevolgen

aan Huis No. 1 KWH geeft Acantus een 7,7! In dit nummer o.a. : Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen in Ter Apel Hennep: grote gevolgen Thuis aan Huis Thuis aan Huis is het magazine voor alle huurders van Acantus Groep No. 1 Jaargang 8 juli 2013 In dit nummer o.a. : KWH geeft Acantus een 7,7! Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen

Nadere informatie