Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau"

Transcriptie

1 Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Wat kunnen bewoners en ondernemers verwachten van het basisniveau van onderhoud? Voor participatie Een veilige, toegankelijke openbare ruimte waar mensen zich prettig voelen. Dat is waar iedere inwoner, ondernemer en bezoeker van Nijmegen op mag rekenen. De gemeente Nijmegen zorgt daarom voor één basisniveau van onderhoud. Dat noemen we in Nijmegen het Marikenniveau. Wat het Marikenniveau inhoudt en wat de gemeente daarvoor ieder jaar aan beheer en onderhoud laat uitvoeren, leest u in deze notitie. Het uitgangspunt is dat het Marikenniveau in heel Nijmegen aanwezig is. Maar, we zien ook graag accenten bovenop het Marikenniveau. Juist die accenten maken onze stad mooier. Zeker als die accenten te vinden zijn op locaties die inwoners en ondernemers belangrijk vinden. Meer dan voorheen willen we inwoners en ondernemers zeggenschap/verantwoordelijkheid geven over de openbare ruimte. Dat is overigens op veel plekken al de praktijk. Veel Nijmegenaren doen al actief mee aan het beheer en onderhoud van hun eigen woon- en werkomgeving. Op de participatiekaart.nl/ nijmegen zijn deze projecten te zien. Na participatie In deze notitie geven we aan wat het Marikenniveau is. In een aanvullend inspiratieboek laten we mogelijkheden en ideeën zien voor de accenten. Dit inspiratieboek is later dit jaar beschikbaar. Een aantal voorbeelden hebben we nu in een aparte notitie bijgevoegd. Hiernaast staat al een mooi voorbeeld. Wij hebben voor elke wijk een budget beschikbaar voor initiatieven voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Marikenniveau, versie d.d. 31 maart 2014 Pagina 1 van 11

2 Trottoirs, voetpaden en pleinen Wij zorgen ervoor dat de trottoirs goed begaanbaar. Er kunnen oneffenheden of kapot materiaal aanwezig zijn, zolang dat maar niet tot onveilige situaties (struikelgevaar) leidt. De gemeente inspecteert alle verhardingen in de wijken elke 3 jaar en laat de eventueel noodzakelijke maatregelen uitvoeren. Wij zorgen ervoor dat de trottoirs goed begaanbaar zijn en er goed verzorgd uitzien. Er kunnen in beperkte mate oneffenheden en kapot materiaal aanwezig zijn, uiteraard zonder onveilige situaties (struikelgevaar). De gemeente inspecteert alle verhardingen in de stedelijke openbare ruimte elk jaar en laat de eventueel noodzakelijke maatregelen uitvoeren. In het centrumgebied wordt ieder jaar geïnspecteerd, voorafgaand aan de evenementen in de stad. De noodzakelijke maatregelen worden direct uitgevoerd. Marikenniveau, versie d.d. 31 maart 2014 Pagina 2 van 11

3 Straten en parkeerplaatsen uitgevoerd in klinkers Wij zorgen er voor dat straten en parkeerplaatsen goed te gebruiken zijn. Er kunnen oneffenheden en spoorvorming aanwezig zijn, zolang dat maar niet tot onveilige situaties leidt. De gemeente inspecteert alle verhardingen in de wijken elke 3 jaar en laat de eventueel noodzakelijke maatregelen uitvoeren. Wij zorgen ervoor dat de straten en parkeerplaatsen goed te gebruiken zijn en er goed verzorgd uitzien. Er kunnen in beperkte mate oneffenheden en spoorvorming aanwezig zijn, uiteraard zonder onveilige situaties. De gemeente inspecteert alle verhardingen in de stedelijke openbare ruimte elk jaar en laat de eventueel noodzakelijke maatregelen uitvoeren. In het centrumgebied wordt ieder jaar voorafgaand aan de evenementen in de stad geïnspecteerd. De noodzakelijke maatregelen worden direct uitgevoerd. Marikenniveau: Wijken Stedelijke openbare ruimte Straten, parkeerplaatsen en hoofdwegen uitgevoerd in asfalt Wij zorgen er voor dat straten en parkeerplaatsen goed te gebruiken zijn. Er kunnen gaten, sporen en scheurvorming aanwezig zijn, zolang dat maar niet tot onveilige situaties leidt. De gemeente inspecteert alle verhardingen in de wijken elke 3 jaar en laat de dan eventueel noodzakelijke kleine maatregelen uitvoeren. De toplaag wordt gemiddeld eens in de 15 jaar vervangen. Wij zorgen ervoor dat de hoofdwegen goed te gebruiken zijn. Er kunnen in beperkte mate gaten, sporen en scheurvorming aanwezig zijn, uiteraard zonder onveilige situaties. De gemeente inspecteert elk jaar alle asfaltverhardingen van de hoofdwegen en laat de eventueel noodzakelijke kleine maatregelen uitvoeren. De toplaag wordt gemiddeld eens in de 6-8 jaar vervangen. Marikenniveau, versie d.d. 31 maart 2014 Pagina 3 van 11

4 Vrijliggende fietspaden uitgevoerd in tegels of klinkers Wij zorgen ervoor dat de fietspaden goed begaanbaar zijn. Er zijn weinig oneffenheden en kapot materiaal aanwezig, uiteraard zonder onveilige situaties (valgevaar). De gemeente inspecteert iedere 3 jaar alle vrijliggende fietspaden en voert dan de eventueel noodzakelijke maatregelen uit. Wij zorgen ervoor dat de fietspaden goed begaanbaar en comfortabel zijn. Er zijn weinig oneffenheden en kapot materiaal aanwezig, uiteraard zonder onveilige situaties (valgevaar). De gemeente inspecteert iedere 3 jaar alle vrijliggende fietspaden en voert dan de eventueel noodzakelijke maatregelen uit. Vrijliggende fietspaden uitgevoerd in asfalt Wij zorgen ervoor dat de fietspaden goed begaanbaar zijn. Er zijn geen gaten aanwezig en beperkt sporen en scheurvorming, zodat er geen onveilige situaties (valgevaar) voorkomen. De gemeente inspecteert iedere 3 jaar alle vrijliggende fietspaden en voert dan de eventueel noodzakelijke (kleine) maatregelen uit. De toplaag van het asfalt wordt gemiddeld eens in de 8 jaar vervangen. Wij zorgen ervoor dat de fietspaden goed begaanbaar en comfortabel zijn. Er zijn geen gaten aanwezig en beperkt sporen en scheurvorming, zodat er geen onveilige situaties (valgevaar) voorkomen. De gemeente inspecteert iedere 3 jaar alle vrijliggende fietspaden en voert dan de eventueel noodzakelijke (kleine) maatregelen uit. De toplaag van het asfalt wordt gemiddeld eens in de 8 jaar vervangen. Marikenniveau, versie d.d. 31 maart 2014 Pagina 4 van 11

5 Gazons Wij zorgen ervoor dat het gras gemiddeld niet hoger dan 4 cm is. Bij paaltjes en bomen kan het gras hoger zijn. Kanten worden niet geknipt. In het gras kan sprake zijn van enkele kale plekken of beschadigingen. Wij zorgen ervoor dat het gras gemiddeld niet hoger dan 3 cm is. Graskanten en randen bij paaltjes en bomen worden gemaaid voor een meer verzorgd beeld. In het gras kan beperkt sprake zijn van enkele kale plekken of beschadigingen. Kale plekken worden elk jaar ingezaaid. Bermen en ruw gras Wij zorgen ervoor dat de bermen en het ruw gras gemiddeld 1 tot 2 keer per jaar worden gemaaid. De ontwikkeling van natuurlijke vegetatie staat voorop. Het moment van maaien stemmen wij af op het bloei- en groeiseizoen en op de verkeersveiligheid van de weggebruiker, bijvoorbeeld bij kruispunten en zichtlijnen. Wij zorgen ervoor dat de bermen en het ruw gras gemiddeld 1 tot 2 keer per jaar worden gemaaid. De ontwikkeling van natuurlijke vegetatie staat voorop. Het moment van maaien stemmen wij af op het bloei- en groeiseizoen en op de verkeersveiligheid van de weggebruiker, bijvoorbeeld bij kruispunten en zichtlijnen. Marikenniveau, versie d.d. 31 maart 2014 Pagina 5 van 11

6 Bomen Wij zorgen ervoor dat de bomen in de wijken vitaal zijn en niet leiden tot overlast- of onveilige situaties. De bomen in de wijken mogen gemiddeld 40 jaar oud worden. Daarna worden ze eventueel vervangen door nieuwe. Bij monumentale bomen en bomen die onderdeel zijn van de hoofdbomenstructuur streven we naar een maximale levensduur (tot gemiddeld 100 jaar). De gemeente inspecteert iedere 3 jaar en snoeit waar nodig gemiddeld eens per 4 jaar. Risicovolle bomen krijgen elk jaar een aparte controle. Wij zorgen voor een vitale stedelijke hoofdbomenstructuur, waarbij bomen niet leiden tot overlast- of onveilige situaties. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale levensduur (gemiddeld 100 jaar) van de bomen. De gemeente inspecteert iedere 3 jaar en snoeit waar nodig gemiddeld eens per 4 jaar. Risicovolle bomen krijgen elk jaar een aparte controle. Heesters en plantvakken Wij zorgen voor vitale heesters en plantvakken. Afhankelijk van de soort beplanting wordt jaarlijks gesnoeid en wordt ca. 5 keer per jaar het onkruid verwijderd. Op enkele plaatsen kunnen kale plekken of onkruid aanwezig zijn. Het moment van snoeien stemmen wij af op de verkeersveiligheid van de weggebruiker, bijvoorbeeld bij kruispunten en zichtlijnen. Wij zorgen voor vitale heesters en plantvakken. Afhankelijk van de soort beplanting wordt jaarlijks gesnoeid en wordt ca. 5 keer per jaar het onkruid verwijderd. Het eindbeeld is hierdoor meer verzorgd. Op diverse bijzondere plekken in de stad is het beeld nog wat luxer, met name door een ander type beplanting. Het moment van snoeien stemmen wij af op de verkeersveiligheid van de weggebruiker, bijvoorbeeld bij kruispunten en zichtlijnen. Marikenniveau, versie d.d. 31 maart 2014 Pagina 6 van 11

7 Hagen Wij zorgen voor vitale hagen die verschillende gebieden in de openbare ruimte afscheiden bijvoorbeeld afscheiding tussen parkeervak en trottoir. Hagen worden hiervoor 2 keer per jaar geknipt. Het onkruid tussen de hagen wordt ca. 5 per jaar verwijderd. Op plaatsen kunnen kale plekken of onkruid aanwezig zijn. Wij zorgen voor vitale hagen die verschillende gebieden in de openbare ruimte afscheiden bijvoorbeeld afscheiding tussen parkeervak en trottoir. Hagen worden 2 keer per jaar geknipt. Het onkruid wordt 7 keer per jaar verwijderd. Het eindbeeld is hierdoor meer verzorgd. Onkruid op verharding Wij zorgen voor een verzorgd straatbeeld dat niet te veel wordt verstoord door onkruid. Het onkruid wordt hiervoor 4-6 keer per jaar bestreden d.m.v. stoom. Wij gebruiken geen chemische middelen. Gedurende perioden van groeizaam weer kan het beeld tijdelijk minder verzorgd zijn. Wij zorgen voor een verzorgd straatbeeld dat niet te veel wordt verstoord door onkruid. Het onkruid wordt hiervoor 4-6 keer per jaar bestreden d.m.v stoom. Wij gebruiken hier geen chemische middelen. Gedurende perioden van groeizaam weer kan het beeld tijdelijk minder verzorgd zijn. Marikenniveau, versie d.d. 31 maart 2014 Pagina 7 van 11

8 Zwerfafval en afvalbakken Wij zorgen ervoor dat zwerfafval het straatbeeld niet domineert. Mogelijk is hier en daar wel zwerfvuil Wij zorgen ervoor dat zwerfafval het straatbeeld niet domineert. Mogelijk is hier en daar wel zwerfvuil aanwezig. Afhankelijk van de plek in de wijk vegen aanwezig. Afhankelijk van de plek in de stad vegen we we de straten 4-6 keer per jaar met veegwagens. de straten 6-8 per jaar met veegwagens. Op de bijzondere plekken in de wijk, zoals parken, speeltuintjes, winkelgebieden, wijkcentra, etc. wordt iedere week vuil geprikt en worden de afvalbakken geleegd. Op de bijzondere plekken in de wijk, zoals parken, speeltuintjes, winkelgebieden, wijkcentra, etc. wordt iedere week vuil geprikt en worden de afvalbakken geleegd. In het centrumgebied wordt door het intensieve gebruik, dagelijks geveegd en vuil geprikt vóór 10:30uur en direct na het aflopen van markten. Afvalbakken in het centrumgebied worden meerdere malen per dag geleegd. Bladafval Wij zorgen ervoor dat er op de juiste momenten in de wijk bladkorven aanwezig zijn, waar bewoners en ondernemers bladafval in hun wijk kunnen opruimen. Tevens verwijderen de machinale veegrondes een belangrijk deel van het bladafval (zie toelichting zwerfafval). Wij zorgen ervoor dat er op de juiste momenten in de wijk bladkorven aanwezig zijn, waar bewoners en ondernemers bladafval in hun wijk kunnen opruimen. Tevens verwijderen de machinale veegrondes een belangrijk deel van het bladafval (zie toelichting zwerfafval). In het centrumgebied wordt het bladafval mee geveegd in de dagelijkse veegrondes (zie zwerfafval). Marikenniveau, versie d.d. 31 maart 2014 Pagina 8 van 11

9 Voorzieningen voor honden Wij zorgen er voor dat de hondenuitlaatplaatsen (HUP) wekelijks worden gereinigd en gemaaid. Hondenpoepbakken worden wekelijks geleegd. Hondenbezitters worden geacht de hondenpoep zelf op te ruimen en kunnen gebruik maken van de hondenpoepbakken. De gemeente houdt hier actief toezicht op. Wij zorgen er voor dat de hondenuitlaatplaatsen (HUP) wekelijks worden gereinigd en gemaaid. Hondenpoepbakken worden wekelijks geleegd en in het centrumgebied dagelijks. Hondenbezitters worden geacht de hondenpoep zelf op te ruimen en kunnen gebruik maken van de hondenpoepbakken. De gemeente houdt hier actief toezicht op. Verzamelcontainers (bovengronds en ondergronds) Wij zorgen ervoor dat bijplaatsingen bij verzamelcontainers binnen 48 uur na melding via de bel- en herstellijn worden verwijderd. De wijkveger houdt tenminste één keer per week toezicht op bijplaatsingen bij containers. Wij zorgen ervoor dat bijplaatsingen bij verzamelcontainers binnen 48 uur na melding via de bel- en herstellijn worden verwijderd. De wijkveger houdt tenminste één keer per week toezicht op bijplaatsingen bij containers. Marikenniveau, versie d.d. 31 maart 2014 Pagina 9 van 11

10 Gladheid Wij zorgen ervoor dat de belangrijke doorgaande wegen en fietspaden bij gladheid veilig en bereikbaar blijven. Wij voeren daarvoor op basis van weersvoorspellingen strooi- en veegacties uit op vastgestelde routes. Wij zorgen ervoor dat de belangrijke doorgaande wegen en fietspaden bij gladheid veilig en bereikbaar blijven. Wij voeren daarvoor op basis van weersvoorspellingen strooi- en veegacties uit op vastgestelde routes. Er is daarnaast extra aandacht voor de looproutes in het kernwinkelgebied, de routes van en naar het centraal station en trappartijen in het centrum. Openbare verlichting Wij zorgen ervoor dat de openbare ruimte op de juiste plekken verlicht is. Lampen worden iedere 2-4 jaar vervangen. Wij zorgen ervoor dat de openbare ruimte op de juiste plekken verlicht is. Lampen worden iedere 2-4 jaar vervangen. De verlichting langs de hoofdwegen wordt daarnaast twee keer per jaar door de gemeente geïnspecteerd; eventuele defecten worden dan direct opgelost. Er is extra aandacht voor de looproutes in het kernwinkelgebied, de routes van en naar het centraal station en trappartijen in het centrum. Marikenniveau, versie d.d. 31 maart 2014 Pagina 10 van 11

11 Speelvoorzieningen Wij zorgen voor veilige en aantrekkelijke speelvoorzieningen. Alle speelvoorzieningen worden hiervoor 3 maal per jaar geïnspecteerd. Kleine onderhoudsmaatregelen, zoals reiniging van toestellen en vervanging van defecte materialen worden dan direct uitgevoerd. Wij zorgen voor veilige en aantrekkelijke speelvoorzieningen. Alle speelvoorzieningen worden hiervoor 3 maal per jaar geïnspecteerd. Kleine onderhoudsmaatregelen, zoals reiniging van toestellen en vervanging van defecte materialen worden dan direct uitgevoerd. Tevens worden alle voorzieningen eenmaal per jaar door een onafhankelijke instantie geïnspecteerd op veiligheid. Tevens worden alle voorzieningen eenmaal per jaar geïnspecteerd op veiligheid. Straatmeubilair Wij zorgen dat paaltjes, banken, hekjes, e.d. veilig en functioneel zijn. Al het straatmeubilair wordt tenminste eens in de 3 jaar geïnspecteerd en indien nodig gereinigd. Wij zorgen dat paaltjes, banken, hekjes, e.d. veilig en functioneel zijn. Al het straatmeubilair wordt tenminste eens in de 3 jaar geïnspecteerd en indien nodig gereinigd. Marikenniveau, versie d.d. 31 maart 2014 Pagina 11 van 11

De verschillen tussen de onderhoudsniveaus basis en accent zijn aangegeven in de tekst door middel van een onderstreping.

De verschillen tussen de onderhoudsniveaus basis en accent zijn aangegeven in de tekst door middel van een onderstreping. BIJLAGE A. BEELDBOEK GROEN KERNEN In de wijken krijgt de openbare ruimte een gemiddelde kwaliteit. Dit onderhoudsniveau noemen we basis. In de wijken dragen inwoners vervolgens zelf bij aan het beheer

Nadere informatie

Nijmegen. schoon, heel & veilig?!

Nijmegen. schoon, heel & veilig?! Nijmegen schoon, heel & veilig?! INHOUDSOPGAVE Verharding 1. Heel en veilig - rijbaan 2. Heel en veilig - trottoirs en fietspaden 3. Schoon - onkruid op verharding 4. Schoon - zwerfvuil op verharding en

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte 2014 Voorwoord De openbare ruimte is een verzamelnaam voor plekken die we allemaal gebruiken. Bijvoorbeeld straten, parken, pleinen en voet- en fietspaden.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan. Beeldkwaliteitplan Groen

Beeldkwaliteitplan. Beeldkwaliteitplan Groen Beeldkwaliteitplan Beeldkwaliteitplan Groen Titel: Beeldkwaliteitplan groen Opgesteld door: Wilka Guelen Datum: juli 2012 2 Inhoud Inleiding... 4 Samenvatting... 6 1. Groen... 7 1.2 Uitmaaien bosplantsoen...

Nadere informatie

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte bijlage bij kadernota 2013-2016

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte bijlage bij kadernota 2013-2016 Kwaliteitscatalogus openbare ruimte bijlage bij kadernota 2013-2016 projectnr. 14362-259809 revisie D2 16 mei 2013 auteur(s) R. Kloppenborg D. Nuus Opdrachtgever Gemeente Stadskanaal Postbus 140 9500 AC

Nadere informatie

Onkruidbeheer middels een wave-machine

Onkruidbeheer middels een wave-machine Onderhoud van de openbare ruimte Natuurlijk vinden bewoners het prettig als de straat waarin ze wonen schoon is en het groen goed wordt bijgehouden. De gemeente zorgt ervoor dat straten, pleinen, grasvelden

Nadere informatie

OPENBARE RUIMTE SCHOUWWAAIER. 2014_45544_Stadsleven_Schouwwaaier_DEF.indd :13

OPENBARE RUIMTE SCHOUWWAAIER. 2014_45544_Stadsleven_Schouwwaaier_DEF.indd :13 2016 OPENRE RUIMTE SHOUWWIER 2014_45544_Stadsleven_Schouwwaaier_EF.indd 1 02-03-16 12:13 OPENR OPENR Zwerfvuil en/of hondenpoep omen op verharding, beplanting en zwerfvuil in water Perfect: er is geen

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte. gemeente Steenwijkerland

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte. gemeente Steenwijkerland Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte gemeente Steenwijkerland Voorwoord Voorwoord Met elkaar kijken hoe onze openbare ruimte erbij ligt. Dat is de kern van de Burgerschouw. Zien de speeltuinen

Nadere informatie

Pathmos Samen veranderen en bezuinigen in de Openbare ruimte

Pathmos Samen veranderen en bezuinigen in de Openbare ruimte Samen veranderen en bezuinigen in de Openbare ruimte Spreker Peter Dijkstra Datum 9 april 2014 Plaats Enschede Inhoud 1. Inleiding en doel van deze bijeenkomst 2. Resultaten bewonerspeiling 3. De zoekrichtingen

Nadere informatie

Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem

Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem De gemeente Tiel krijgt uit een landelijk afvalfonds jaarlijks circa 50.000 om extra maatregelen te nemen ter voorkoming van zwerfvuil. Dit geld

Nadere informatie

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN In Beuningen is naar verhouding veel groen aanwezig. Deze groene inrichting draagt bij aan een gezonde, fraaie, plezierige woon- en werkomgeving. Als gemeente zijn we

Nadere informatie

Cibor gids. Standaard schouwgids Meet- en communicatie instrument voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Schouwgids juni 2011

Cibor gids. Standaard schouwgids Meet- en communicatie instrument voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Schouwgids juni 2011 Cibor gids Standaard schouwgids Meet- en communicatie instrument voor de kwaliteit van de openbare ruimte Schouwgids COLOFON Project: 51223WE, gemeente IJsselstein Integraal BKP Auteurs: Annemarie Keern

Nadere informatie

Groenbeheerplan. Sliedrecht. Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004

Groenbeheerplan. Sliedrecht. Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004 Groenbeheerplan 2004 Sliedrecht Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004 Groenbeheerplan 2004 Sliedrecht Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004 Samenvatting HET GROENBEHEERPLAN

Nadere informatie

Bezuinigen op de openbare ruimte

Bezuinigen op de openbare ruimte Bezuinigen op de openbare ruimte Resultaten peiling EnschedePanel maart 2014 1. Inleiding De leden van het EnschedePanel zijn vragen voorgelegd over mogelijke bezuinigingsmaatregelen op de openbare ruimte.

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

IBOR Monitoringsrapport Roosendaal Schouwrapportage juni 2012

IBOR Monitoringsrapport Roosendaal Schouwrapportage juni 2012 IBOR Monitoringsrapport Roosendaal Schouwrapportage juni 2012 projectnr. 247475 revisie 1.0 31 augustus 2012 auteur(s) Mark van den Kieboom Roel Hubers Opdrachtgever Gemeente Roosendaal Stadserf 1 4701

Nadere informatie

Beheer Openbare Ruimte (BOR) Gemeente Noordenveld Versie 2016

Beheer Openbare Ruimte (BOR) Gemeente Noordenveld Versie 2016 Beheer Openbare Ruimte (BOR) Gemeente Noordenveld Versie 2016 Inhoudsopgave Inhoud 1 Groen 3 1.1 3 1.2 Verzorgingsgraad 11 2 Verharding 12 2.1 12 2.2 Verzorgingsgraad 17 3 Meubilair 21 3.1 21 3.2 Verzorgingsgraad

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 2: beeldkwaliteitsplan. mei 2012

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 2: beeldkwaliteitsplan. mei 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 2: beeldkwaliteitsplan mei 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 2e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over

Nadere informatie

Meldingen Openbare Ruimte (heat map)

Meldingen Openbare Ruimte (heat map) Nummer Gebied Onderwerp 990283303 1-Centrum 9.3 Zwerfvuil 990282351 1-Centrum 8.4 Overig 990281904 6-Strijp 9.3 Zwerfvuil 990283194 6-Strijp 10.1 Riolering 990282837 6-Strijp 13.1 Straatverlichting 990282194

Nadere informatie

B en W d.d Brief reactie advies LMR

B en W d.d Brief reactie advies LMR B en W. 12.0656 d.d. 26-6-2012 Onderwerp Brief reactie advies LMR besluiten:behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de Leidse MilieuRaad vast te stellen waarin conform het reglement Leidse

Nadere informatie

Bijlage 10 Planning en kosten renovaties

Bijlage 10 Planning en kosten renovaties Bijlage 10 Planning en kosten renovaties Integrale herinrichtingen 2014 2015 2016 2017 2018 Koningshof fase 5, 6, 7, 8 50.000 50.000 50.000 50.000 35.000 Vrouwtjeslant fase 3, 4 45.000 45.000 45.000 ----

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n] Behandeld door Doorkiesnummer Vries M. Teekens januari 2013

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n] Behandeld door Doorkiesnummer Vries M. Teekens januari 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n] 2013003374 Behandeld door Doorkiesnummer Vries M. Teekens 0592 266 662 30 januari 2013 Aan de bewoners van dit pand adres Onderwerp: Bloemen of gras? Geachte

Nadere informatie

Wijkbeheerplannen Wierden Oost

Wijkbeheerplannen Wierden Oost Wijkbeheerplannen Wierden Oost Versie 30 december 2013 Per deelgebied schoon, heel, veilig en sociaal is weergegeven wat goed gaat in de wijk en wat de acties zijn. Geel = in behandeling Groen = afgehandeld

Nadere informatie

K W A L I T E I T S C A T A L O G U S

K W A L I T E I T S C A T A L O G U S K W A L I T E I T S C A T A L O G U S e n s c h e d e INHOUDSOPGAVE pag TECHNISCHE STAATVERHARDING asfalt 1 TECHNISCHE STAATVERHARDING TECHNISCHE STAAT TECHNISCHE STAAT TECHNISCHE STAAT TECHNISCHE STAAT

Nadere informatie

De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest:

De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest: Beheerkosten Poelgeest 2005 Begin 2002 heeft Oranjewoud de beheerkosten voor Poelgeest berekend met behulp van de levensduurbenadering. De wijk Morsebel is hierbij als uitgangspunt genomen, aangezien de

Nadere informatie

In de groenstrook aan de Lotusbloemweg hoek Jasmijnstraat

In de groenstrook aan de Lotusbloemweg hoek Jasmijnstraat PROGRAMMA - Welkom - Voorstellen medewerkers - Presentatie groot onderhoud door Gemeente - Presentatie speeltoestellen - Gelegenheid voor algemene vragen na de presentatie aan de tafels - Inzien bestekstekeningen

Nadere informatie

GEMEENTE WAALWIJK natuurlijk groen

GEMEENTE WAALWIJK natuurlijk groen GEMEENTE WAALWIJK natuurlijk groen Hoe groen kunt u het De laatste jaren heeft de gemeente Waalwijk regelmatig met inwoners en andere belanghebbenden gesproken over de uitstraling van de openbare ruimte.

Nadere informatie

Groenbeheer Westeinde. Presentatie: Nico Kelderhuis 12 november 2015

Groenbeheer Westeinde. Presentatie: Nico Kelderhuis 12 november 2015 Groenbeheer Westeinde Presentatie: Nico Kelderhuis 12 november 2015 Programma De waarde van Groen Nieuwe groenbeleidsplan Ontwikkelingen Leeuwarden Beheer Leeuwarden Het groen in Westeinde Tips voor de

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) historische binnenstad Alkmaar

Service Level Agreement (SLA) historische binnenstad Alkmaar Service Level Agreement (SLA) historische binnenstad Alkmaar Algemeen dagelijks onderhoud gemeente Alkmaar De gemeente draagt zorg voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van de gehele openbare

Nadere informatie

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving Deze checklist is tot stand gekomen ten behoeve van het onderzoeksproject Wijk en Jeugd, waar gekeken wordt naar de fysieke (in)activiteit van kinderen

Nadere informatie

Waardekijksessie Vogelenbuurt, Driel

Waardekijksessie Vogelenbuurt, Driel Waardekijksessie Vogelenbuurt, Driel Op vrijdag 12 december heeft de gemeente in samenwerking met Tauw een waardekijksessie georganiseerd voor de bewoners van de Vogelenbuurt in Driel. De deelnemende bewoners

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

B ijlage Referentieboek

B ijlage Referentieboek B ijlage Referentieboek Behorende bij Groen moet je doen Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) 2 Bijlage Referentieboek Bijlage Referentieboek Referentieboek voor bepaling

Nadere informatie

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte 2013-2018 Registratienummer 2013-03115 Versie 1 Status Concept Opdrachtgever Inge Meindertsma Adviseur Hendrik Hoekstra Voor akkoord Voor akkoord

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk en Ruimtelijke Ontwikkeling, team Beheer Openbare Ruimte, augustus 2012

Afdeling Maatschappelijk en Ruimtelijke Ontwikkeling, team Beheer Openbare Ruimte, augustus 2012 Afdeling Maatschappelijk en Ruimtelijke Ontwikkeling, team Beheer Openbare Ruimte, augustus 2012 Beleidsnotitie: Adoptie openbaar groen Adoptie openbaar groen De spontane oproep van wethouder Stoel in

Nadere informatie

ISO-14001 VCA** ONDERHOUD, REINIGING en SERVICE

ISO-14001 VCA** ONDERHOUD, REINIGING en SERVICE ONDERHOUD, REINIGING en SERVICE HET BEHOUD VAN UW SYSTEEM De ondergrondse container verovert Nederland. In steeds meer steden zijn alleen nog de inzamel zuiltjes zichtbaar waar het huishoudelijk afval

Nadere informatie

Criteria voor locatiekeuze ondergrondse containers Mei 2013 Project Omgekeerd Inzamelen, gemeente Arnhem. Nr. Criteria Hard (*) Zacht (*)

Criteria voor locatiekeuze ondergrondse containers Mei 2013 Project Omgekeerd Inzamelen, gemeente Arnhem. Nr. Criteria Hard (*) Zacht (*) Voorkomen hinder 1 De afstand van het hart van de locatie (de OC) tot de gevel van een woning is minimaal 2 meter, maar zo mogelijk groter. 2 Er mag bij aanleg en gebruik van de OC geen schade aan de woning

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg

Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg Algemeen dagelijks onderhoud gemeente Alkmaar De gemeente draagt zorg voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van de gehele openbare

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Tuinonderhoud richtlijnen en tips

Tuinonderhoud richtlijnen en tips Tuinonderhoud richtlijnen en tips Tuinonderhoud - richtlijnen en tips Iedereen wil graag wonen in een verzorgde omgeving. Een prettig buitenbeeld draagt bij aan de leefbaarheid van de buurt. Tuinen spelen

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Gemeente Loon op Zand. Vastgesteld februari 2016. Hondenbeleid Loon op Zand Pagina 1

Gemeente Loon op Zand. Vastgesteld februari 2016. Hondenbeleid Loon op Zand Pagina 1 Hondenbeleid Loon op Zand Gemeente Loon op Zand Vastgesteld februari 2016 Hondenbeleid Loon op Zand Pagina 1 Inhoud Hondenbeleid Loon op Zand... 1 Gemeente Loon op Zand... 1 september 2015... 1 Inleiding...

Nadere informatie

Beheer openbare ruimte. Kwaliteitscatalogus Gemeente Zuidhorn

Beheer openbare ruimte. Kwaliteitscatalogus Gemeente Zuidhorn Beheer openbare ruimte Kwaliteitscatalogus Gemeente Zuidhorn 411180 Beleid Inhoud Bomen Heesters Sierheesters Gazon Berm/Kruidenrijk gras Straatmeubilair Parkmeubilair Zwerfafval in het groen Zwerfafval

Nadere informatie

Tuinbeleid Januari 2016 1

Tuinbeleid Januari 2016 1 Tuinbeleid Januari 2016 1 Tuinbeleid Waarom een tuinbeleid? Veel van de woningen die Huis & Erf verhuurt hebben een tuin. De huurder mag deze tuin inrichten en aankleden naar eigen smaak en wens. Maar

Nadere informatie

Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Hoge Zijde. Gemeente Alphen aan den Rijn

Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Hoge Zijde. Gemeente Alphen aan den Rijn Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Hoge Zijde Gemeente Alphen aan den Rijn Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en doel... 3 1.3 Huidige afvalbakken... 4 1.4 Toekomstige afvalbak... 5 1.5 Opbouw

Nadere informatie

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Week van het Onkruid 2015 Presentatie Antea Group Marc de Jong Sr. adviseur Een verwondering Vraag Wie is er groenbeheerder? Wie is er verantwoordelijk voor onkruidbestrijding

Nadere informatie

Onderhoudsdocument. Mansardehof "Parijsch" te Culemborg. rno{trtl( Mourik Groot-Ammers B.V. december 2008

Onderhoudsdocument. Mansardehof Parijsch te Culemborg. rno{trtl( Mourik Groot-Ammers B.V. december 2008 sdocument Mansardehof "Parijsch" te Culemborg rno{trtl( december 2008 Mourik Groot-Ammers B.V. ,l \-/tlourll( Inhoudsopgave 1 2 2.1 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 6 7 lnleiding Leidingwerk Riolering Verhardingen

Nadere informatie

Senioren op Straat Onderzoeksformulier voor seniorenverenigingen

Senioren op Straat Onderzoeksformulier voor seniorenverenigingen Senioren op Straat Onderzoeksformulier voor seniorenverenigingen Gemeente Naam vereniging Contactpersoon Formulier terugbezorgen (adres) Terugbezorgen tegen (datum) 1 Algemene informatie 1. In welke straat

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

Kwaliteit en onderhoudstoestand bestrating

Kwaliteit en onderhoudstoestand bestrating Bijlage 2 A. Kwaliteit en onderhoudstoestand bestrating In dit onderdeel stellen we u een aantal vragen over de kwaliteit van de Dordtse bestrating. De vragen beperken zich nadrukkelijk tot de onderhoudstoestand

Nadere informatie

Eindrapportage buurtschouw Uithuizermeeden, Hoofdstraat + Torenbuurt + noordzijde Hoofdstraat, juni 2014

Eindrapportage buurtschouw Uithuizermeeden, Hoofdstraat + Torenbuurt + noordzijde Hoofdstraat, juni 2014 Eindrapportage buurtschouw Uithuizermeeden, Hoofdstraat + Torenbuurt + noordzijde Hoofdstraat, juni 2014 Klacht/melding Uitgevoerd Niet uitgevoerd opmerking Er worden veel klachten geuit over onkruid tussen

Nadere informatie

Tuinwijzer. Wat u moet weten over het onderhoud van uw tuin. Thuis in woondiensten

Tuinwijzer. Wat u moet weten over het onderhoud van uw tuin. Thuis in woondiensten U huurt een woning van Sité met een tuin. Als huurder houdt u uw tuin natuurlijk netjes bij. Want een goed onderhouden tuin is niet alleen prettig voor uzelf, maar ook voor de buurt. In deze Tuinwijzer

Nadere informatie

Terugkoppeling dorpsschouw Westerhoven. 3 november 2014

Terugkoppeling dorpsschouw Westerhoven. 3 november 2014 Terugkoppeling dorpsschouw Westerhoven 3 november 2014 Voorstellen reeds uitgevoerd Nr 7 Lamp vervanging Loveren t.o. Loomans openbare verlichting Melding via Bel- en Herstellijn. Afhankelijk van reparatie

Nadere informatie

SPECIALISTEN IN REINIGING

SPECIALISTEN IN REINIGING KLIKO GARANDEERT : Uw winkelstraat VOLLEDIG SCHOON en KAUWGOMVRIJ, snel en vakkundig gerealiseerd met een minimum aan overlast! SPECIALISTEN IN REINIGING Is uw winkelstraat schoon? BEZOEK ONZE WEBSITE

Nadere informatie

Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving

Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving Regels en richtlijnen tuinonderhoud 2 Plezierig wonen gaat verder dan een goed onderhouden woning. Woonplezier wordt voor een groot deel ook bepaald

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

Tuinonderhoud en achterpaden

Tuinonderhoud en achterpaden Tuinonderhoud en achterpaden waar je thuis bent... Verzorgde tuin, kleine moeite De bewoner is verantwoordelijk voor het tuinonderhoud. Dit is wettelijk zo bepaald. In het besluit kleine herstellingen

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Gemeente Winsum App Burgerschouw. Resultaten schouwperiode juni 2016

Gemeente Winsum App Burgerschouw. Resultaten schouwperiode juni 2016 Gemeente Winsum App Burgerschouw Resultaten schouwperiode juni 2016 1 Inleiding Doel van de burgerschouw De gemeente Winsum wil bewoners betrekken bij de kwaliteit van de eigen leefomgeving. Via een burgerschouw

Nadere informatie

Schouwrapport openbare ruimte Hoekwierde 15 oktober 2011 Aanvulling 12 november 2011. Paul Weber Alfred Kok Ton Huijz

Schouwrapport openbare ruimte Hoekwierde 15 oktober 2011 Aanvulling 12 november 2011. Paul Weber Alfred Kok Ton Huijz Schouwrapport openbare ruimte Hoekwierde 15 oktober 2011 Aanvulling 12 november 2011 Paul Weber Alfred Kok Ton Huijz Achtergrond en doel van deze schouw. In oktober 2009 is door de gemeente in de Hoekwierde

Nadere informatie

HOOFDWEGEN. Wat: Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status

HOOFDWEGEN. Wat: Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status HOOFDWEGEN Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status Twee of meer bomenrijen Grote bomen (1 e orde, tot 20 meter hoog) In ecologische verbindingszones alleen inheemse

Nadere informatie

Tabel 1 % Respondenten dat voorziening te weinig aanwezig vindt in woonomgeving (Basis = alle respondenten) Zoetermeer Overig VTO 2003.

Tabel 1 % Respondenten dat voorziening te weinig aanwezig vindt in woonomgeving (Basis = alle respondenten) Zoetermeer Overig VTO 2003. Tabel 1 % Respondenten dat voorziening te weinig aanwezig vindt in woonomgeving (Basis = alle respondenten) Restaurants, eetcafés e.d. 26% 16% - 21% 9% - 23% 26% 19% 18% 17% 52% + 13% - 20% 15% - 29% 23%

Nadere informatie

Onderhouden van uw tuin

Onderhouden van uw tuin Onderhouden van uw tuin ruimte voor leven Een mooie tuin geeft een mooi aanzicht. Voor uzelf en ook voor uw buren en de buurt. Een verzorgde en goed onderhouden tuin draagt bij aan een groene, leefbare

Nadere informatie

Oranjepark Score Waarden Identiteit 4 15 Gastvrij en Bruikbaar 4 37 Gezond 4 16 Duurzaam 3 18

Oranjepark Score Waarden Identiteit 4 15 Gastvrij en Bruikbaar 4 37 Gezond 4 16 Duurzaam 3 18 zichtbaar: afgekoppeld water, natuurlijke inrichtingselementen. Wat minder zichtbaar is hoe de waarde van het park samen met gebruikers in stand wordt gehouden. Oranjepark Score Waarden 4 15 4 37 4 16

Nadere informatie

Beheer van de openbare ruimte in beeld. Stad met een hart

Beheer van de openbare ruimte in beeld. Stad met een hart Beheer van de openbare ruimte in beeld Stad met een hart 1 Voorwoord De openbare ruimte in Amersfoort is veilig en heel. De gemeente Amersfoort moet de komende jaren flink bezuinigen, waardoor er minder

Nadere informatie

notitie voor: GROENBEHEERPLAN 2014, NOTITIE KOSTEN

notitie voor: GROENBEHEERPLAN 2014, NOTITIE KOSTEN notitie voor: GROENBEHEERPLAN 2014, NOTITIE KOSTEN projectnummer: SI-207.000 datum: 01-07-2014 NOTITIE: Project: Projectnummer: Groenstructuurplan / Groenbeheerplan 2014, Kosten SI-207.000 Datum notitie:

Nadere informatie

U en uw woonomgeving. Samen maken we er iets moois van

U en uw woonomgeving. Samen maken we er iets moois van U en uw woonomgeving Samen maken we er iets moois van Wonen doe je niet alleen. U heeft altijd te maken met uw woonomgeving. Rekening houden met elkaar en begrip tonen zijn daarbij erg belangrijk. Leystromen

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-Oost

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-Oost Buurtenquête Stroinkslanden Noord-Oost Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Veel gemeenten bezuinigen op groenonderhoud en onderhoud van de openbare ruimte

Veel gemeenten bezuinigen op groenonderhoud en onderhoud van de openbare ruimte Veel gemeenten bezuinigen op groenonderhoud en onderhoud van de openbare ruimte 1. Gemeentelijk gras wordt nog wel gemaaid maar niet meer afgevoerd; men gaat vaak over op klepelen of sikkelen. Dode bomen

Nadere informatie

Bewonersavond Koggepark

Bewonersavond Koggepark Bewonersavond Koggepark Woensdag 22 April Aanwezig: 17 bewoners, directeur Digitalis, De Stek, Mooizogoedzo, De Schoor Historie Koggepark Monique van Zandwijk, directeur basisschool de Digitalis startte

Nadere informatie

Concept ontwerp voor Cremerstraat en parkstrook. Bewonersavond 2 juli 2014

Concept ontwerp voor Cremerstraat en parkstrook. Bewonersavond 2 juli 2014 Concept ontwerp voor Cremerstraat en parkstrook Bewonersavond 2 juli 2014 Programma 19.30 Opening en doel van de avond 19.35 Resultaten internetpeiling 19.50 Toelichting op het ontwerp op hoofdlijnen

Nadere informatie

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Project: Gecompileerde meetlatten op basis van CROW schaalbalken Auteurs: Rob Roodbol en Arjan de Bruin Datum: december 2013

Project: Gecompileerde meetlatten op basis van CROW schaalbalken Auteurs: Rob Roodbol en Arjan de Bruin Datum: december 2013 colofon Project: Gecompileerde meetlatten op basis van CROW schaalbalken Auteurs: Rob Roodbol en Arjan de Bruin Datum: december 2013 Cyber bv, Adviseurs voor buitenruimte en organisatie vestiging Bodegraven

Nadere informatie

Beleidsplan wegen peilpunten

Beleidsplan wegen peilpunten Beleidsplan wegen 2015-2019 peilpunten Peilpunten Vaststellen kwaliteitsniveau Vaststellen kernprestatie-indicator onderhoud wegen Integraal werken Toegankelijkheid Duurzaamheid Burgerbetrokkenheid Peilpunt

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt Colofon Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht www.zwijndrecht.nl T 14078 Vormgeving en fotografie Estay creatief communicatiebureau

Nadere informatie

Deventer bomen en bomenonderhoud.

Deventer bomen en bomenonderhoud. Deventer bomen en bomenonderhoud Deventer bomen De gemeente Deventer heeft een rijk gevarieerd bomenbestand van laan- en straatbomen, park- en plantsoenbomen. Het zijn er in totaal ruim 69.000, in de stad

Nadere informatie

Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving

Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving Regels en richtlijnen tuinonderhoud 2 Plezierig wonen gaat verder dan een goed onderhouden woning. Woonplezier wordt voor een groot deel ook bepaald

Nadere informatie

Deventer bomen en bomenonderhoud.

Deventer bomen en bomenonderhoud. Deventer bomen en bomenonderhoud www.deventer.nl Het Nieuwe Plantsoen Deventer bomen De gemeente Deventer heeft een rijk gevarieerd bomenbestand van laan- en straatbomen, park- en plantsoenbomen. Het zijn

Nadere informatie

Samen de buurt mooier maken!

Samen de buurt mooier maken! Samen de buurt mooier maken! Samen de buurt mooier maken Samen voor een groene en leefbare buurt! Groen frist de wijk op en zorgt ervoor dat iedereen prettiger woont. Het is ook nog eens goed voor het

Nadere informatie

Onderzoek woonservicegebieden

Onderzoek woonservicegebieden Gemeente Dalfsen Onderzoek woonservicegebieden Kern: Lemelerveld Onderzoek uitgevoerd en opgesteld: - Lemelerveld: Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld - Dalfsen: Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen - Nieuwleusen:

Nadere informatie

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

WIJKBIJEENKOMST NOORD-WEST Dinsdag 15 maart 2011

WIJKBIJEENKOMST NOORD-WEST Dinsdag 15 maart 2011 Dinsdag 15 maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Groen 1. Kappen van bomen...2 Groen 2. Onderhoud groenstroken...4 Groen 3. Onderhoud heggen...6 Groen 4. Schoffelen plantsoenen...7 Groen 5. Niet maaien

Nadere informatie

Voordelen Real-time monitoring Diensten

Voordelen Real-time monitoring Diensten Voordelen Real-time monitoring Diensten GMR nu 12 maanden per jaar operationeel U kent ons van het sneeuwvrij maken van bedrijfsterreinen en van het feit dat de winter ons niet extreem genoeg kan zijn.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 28 september Evaluatie hondenbeleid en voorstel nieuw hondenbeleid

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 28 september Evaluatie hondenbeleid en voorstel nieuw hondenbeleid Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 Evaluatie hondenbeleid en voorstel nieuw hondenbeleid Voorstel: 1. Kennisnemen van de evaluatie hondenbeleid. 2. Het nieuwe modernere hondenbeleid vaststellen. 3. Het nieuwe

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

Onderstaande streefbeelden geven de kwaliteit aan, de gewenste inrichting zou kunnen zijn menu 2 enof menu 3 deze zijn licht groen gekleurd.

Onderstaande streefbeelden geven de kwaliteit aan, de gewenste inrichting zou kunnen zijn menu 2 enof menu 3 deze zijn licht groen gekleurd. Enkele streefbeelden Onderstaande streefbeelden geven de kwaliteit aan, de gewenste inrichting zou kunnen zijn menu 2 enof menu 3 deze zijn licht groen gekleurd. In werkelijkheid is het kwaliteitniveau

Nadere informatie

Leerlijnen sector Groen

Leerlijnen sector Groen 1 van 7 Leerlijnen sector Groen Benoemt = gelijk aan wijst aan / pakt / loopt er naar toe 1. Werken in de tuin/tuinonderhoud 1.2. Snoeien 1.6. Algemeen 1.7. Materiaalkennis 2 van 7 Sector Groen Leerlijn

Nadere informatie

Kwaliteitscatalogus Beheer en onderhoud openbare ruimte

Kwaliteitscatalogus Beheer en onderhoud openbare ruimte Kwaliteitscatalogus eheer en onderhoud openbare ruimte Gemeente Hattem Versie: 2 Status: concept atum: 10 april 2009 Project: P295 01 Kenmerk: 2009137 INHOUSOPGVE 1 Inleiding 2 Schouwinstructie 3 Maatlatten

Nadere informatie

Week van het Onkruid

Week van het Onkruid Week van het Onkruid Inrichting van de openbare ruimte in relatie tot onkruidbeheer op de verhardingen door Eric Pladdet van adviesbureau Greenengineers Week van het Onkruid 2015 Eric Pladdet 12 jaar werkzaam

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

Onderwerp: Bewonersvereniging Sterrenberg Betreft: Verslag Wijkschouw Sterrenberg d.d. 10-12-2014 Opgesteld: Sjoerd Kleppe Datum: 19-01-2015

Onderwerp: Bewonersvereniging Sterrenberg Betreft: Verslag Wijkschouw Sterrenberg d.d. 10-12-2014 Opgesteld: Sjoerd Kleppe Datum: 19-01-2015 Onderwerp: Bewonersvereniging Sterrenberg Betreft: Verslag Wijkschouw Sterrenberg d.d. 10-12-2014 Opgesteld: Sjoerd Kleppe Datum: 19-01-2015 Bij de wijkschouw op 10-12-2014 waren de volgende personen aanwezig:

Nadere informatie

Datum Plaats Onderwerp Actie Actie door Termijn Stand van zaken. Organiseren, uitnodigingen, etc.

Datum Plaats Onderwerp Actie Actie door Termijn Stand van zaken. Organiseren, uitnodigingen, etc. ACTIEPUNTENLIJST BRUNSSUM NOORD November 2011 Toelichting op afkortingen = korte termijn uiterlijk na 1 maand klacht opgelost / aan verzoek voldaan = middellange termijn uiterlijk na 6 maanden klacht opgelost

Nadere informatie

Augustus 2010. Rapport. Verantwoordelijkheid en inzet woonomgeving stadsdeel Enschede Noord. Wetenschapswinkel UT Aleksandra Berezowska MSc.

Augustus 2010. Rapport. Verantwoordelijkheid en inzet woonomgeving stadsdeel Enschede Noord. Wetenschapswinkel UT Aleksandra Berezowska MSc. Augustus 2010 Rapport Verantwoordelijkheid en inzet woonomgeving stadsdeel Enschede Noord Wetenschapswinkel UT Aleksandra Berezowska MSc. Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Methoden 1 2.1. Vragenlijst en

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

Openbare ruimte Dordrecht

Openbare ruimte Dordrecht Openbare ruimte Dordrecht BEWONERSPANEL OVER PRIORITEITEN IN DE OPENBARE RUIMTE Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De kracht van de samenleving wordt steeds belangrijker. De gemeente Dordrecht

Nadere informatie

Inloopbijeenkomst Taskforce Overlast Centrum 2012

Inloopbijeenkomst Taskforce Overlast Centrum 2012 Inloopbijeenkomst Taskforce Overlast Centrum 2012 Op donderdag 26 april 2012 is een informatiebijeenkomst georganiseerd rondom de aanpak van overlast in de binnenstad van Dordrecht. Overlastsituaties en

Nadere informatie

Hondenoverlast de baas

Hondenoverlast de baas Hondenoverlast de baas Hondenbeleid, Gemeente Helmond, Augustus 2008 Hondenoverlast de baas Hondenbeleid, Gemeente Helmond, Augustus 2008 Status: Besproken in MO dienst SB: 28 oktober 2008 Vastgesteld

Nadere informatie

REPORTAGE: SPEELTERREIN KOUDE KEUKEN (BRUGGE)

REPORTAGE: SPEELTERREIN KOUDE KEUKEN (BRUGGE) NOTA REPORTAGE: SPEELTERREIN KOUDE KEUKEN (BRUGGE) Datum: 1 augustus 2007 REPORTAGE: SPEELTERREIN KOUDE KEUKEN (BRUGGE) 1 augustus 2007 pagina 1 > 5 1 Speelterrein Koude Keuken (Brugge) 1.1 KORT In t kort

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 10: beleving openbare ruimte Februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 10e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie