collegazetje I N H O U D JANUARI 2014 Geachte dokter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "collegazetje I N H O U D JANUARI 2014 Geachte dokter"

Transcriptie

1 collegazetje JANUARI 2014 Geachte dokter I N H O U D Magistraal: behandeling van chronische anale fissuren Goed om weten Nieuwe orale anticoagulantia: contra-indicaties en interacties Herziening valproaat Geowacht Vitalink MyCareNet vervangt SIS-kaart voor opvragen verzekerbaarheid Heropstarten zorgtraject NIOOO: verlaten roze voorschriften Wijziging terugbetalingsmodaliteiten Terugbetaling zuurstof - herinnering Onlangs was ik uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie van de Gezondheidsraad Gent. Ik kon ervaren dat, meer dan vroeger, de apotheker wordt gepercipieerd als gezondheidswerker. Oproepen naar organisatie van multidisciplinaire samenwerking werden uitgesproken. Natuurlijk willen we overleggen en samenwerken rond geneesmiddelengebonden topics. Ook in andere aspecten van gezondheid en ziekte wil de apotheker verantwoordelijkheid opnemen. Samenwerken en coachen zijn sleutelbegrippen voor de apotheker in de eerste lijn. We beseffen dat de apotheker en zijn netwerk (o.a. de beroepsverenigingen KOVAG & BAF) moeten investeren in meer lokale verankering in de bestaande eerstelijnsstructuren (LMN, SEL, LOGO, palliatieve netwerken). In 2014 zal in de apotheek een echte IT revolutie doorbreken. De SISkaart werd vervangen door een elektronische opvraging via MyCareNet van de verzekerbaarheid van de patiënt. Tegen het einde van het jaar hopen we dat ook de elektronische verwerking van de Hfst IV (attesten) is ingevoerd waardoor de administratieve afhandeling sterk kan vereenvoudigen. Een groot aantal apotheekwachtkringen uit onze provincie zijn toegetreden tot Geowacht vzw. Rekening houdende met verschillende parameters zoals de bevolkingsdichtheid, reistijden en de geografische ligging van de apotheken werd een spreiding uitgewerkt zodat iedereen binnen een aanvaardbare tijdspanne een apotheek met wachtdienst kan bereiken. We verwachten bovendien ook dat Vitalink (het gedeeld medicatieschema) zal uitgerold worden in Vlaanderen, wetende dat in de verschillende apotheeksoftwarepakketten geen blokkerende problemen werden vastgesteld gedurende de acceptatietesten. De gegevens uit Vaccinnet werden ontsloten binnen Vitalink zodat de vaccinatiegegevens kunnen geconsulteerd worden. Laten we hopen dat de implementatie van al deze projecten opportuniteiten oplevert voor lokaal overleg. Een gelukkig en gezond 2014! Verlenging GMD en GMD+ Derdebetaler en tarifering via KOVAG-Tarimed: nuttige info Schrapping toepassingsregel vorming spirometrie Apr. Geert Heungens Voorzitter KOVAG Kortrijksesteenweg St-Martens-Latem Tel E -

2 Magistraal: behandeling van chronische anale fissuren met isosorbidedinitraat en diltiazem Preparaten op basis van isosorbidedinitraat Stikstofmonoxide lijkt een belangrijke rol te spelen als neurotransmitter verantwoordelijk voor het relaxeren van de spieren die de anale sluitspier omgeven. Dit stikstofmonoxide kan worden geleverd via organische nitraten, zoals isosorbidedinitraat. Door deze relaxatie kan de doorbloeding opnieuw gemakkelijker verlopen, en wordt de genezing vergemakkelijkt. Mogelijke nevenwerkingen zijn hoofdpijn bij het begin van de behandeling (dit is afhankelijk van de dosis en vereist normaal geen stopzetten van de medicatie) en hypotensie. R/ Hydrofobe zalf met 1% isosorbidedinitraat TMF Isosorbidedinitraat 40% 1,25 g Vloeibare paraffine 2,5 g Witte vaseline ad 50 g Posologie: ongeveer 1 g zalf (dit is ongeveer 1,5 cm zalf) aanbrengen rond de anus, met behulp van wegwerphandschoenen, telkens met een tussentijd van 3 uur. Terugbetaling: bereiding zonder tussenkomst Preparaten op basis van diltiazem Diltiazem is een calciumantagonist. Dankzij zijn relaxerende werking op de anale sfincter, wordt de druk ter hoogte van het anale kanaal verminderd. Ook de bloeddoorstroming wordt verhoogd. Dit vermindert de pijn en bevordert de genezing van de fissuur. Mogelijke ongewenste effecten zijn hoofdpijn, opvliegers en hypotensie. De frequentie van hoofdpijn lijkt lager dan bij een behandeling met nitroglycerine. Diltiazem wordt gebruikt in een concentratie van 2% in een vette crème of een gel. De vette basis verdient de voorkeur aangezien die een bijkomende bescherming biedt voor de anale mucosa. De gel heeft als nadeel potentieel irriterend te zijn voor het slijmvlies. Op dit ogenblik is er geen enkele specialiteit met diltiazem voor lokaal gebruik op de markt. Enkele mogelijke magistrale bereidingen: R/ DiltiazemHCl vaselinecrème 2% LNA Diltiazemhydrochloride 2 g Vaselinecetomacrogolcrème 98 g Samenstelling Vaselinecetomacrogolcrème FNA: Cetomacrogolwas, emulsifiërend 15 g Vloeibare paraffine 12,5 g Propyleenglycol 10 g Witte vaseline 22,5 g Gezuiverd water 40 g Posologie: 2dd op de fissuur en de huid rondom de anus, maximaal 12 weken. Terugbetaling: bereiding zonder tussenkomst R/ Diltiazem 2% gel Dilthiazemhydrochloride Propyleenglycol Hydroxyethylcellulose Aqua conservans 2 g 10 ml 4 g Ad 100 ml Posologie: 2dd op de fissuur en de huid rondom de anus, maximaal 12 weken. Terugbetaling: bereiding zonder tussenkomst Bronnen: TMF Nitroglycerine en isosorbidedinitraat onder de vorm van rectale zalf voor de behandeling van chronische anale fissuren - Apr. Anne-Pascale Verschuere CWOA APB Uitwendig gebruik van diltiazem voor de behandeling van anale fissuren - Farmaceutisch Tijdschrift voor België - december 2013 Collegazetje - januari

3 Goed om weten - Memantine LEK is een generiek van Ebixa die sinds 1 oktober terugbetaald wordt mits attest. De attesten voor Ebixa en Memantine LEK zijn onderling wisselbaar. - Seebri Breezhaler wordt sinds 1 oktober terugbetaald mits attest voor de behandeling van COPD. - Mometasone Sandoz is de eerste terugbetaalde generiek van Nasonex. - Vanaf 1 november is Monoprost 50µg/ml terugbetaald mits attest. Hoewel het gaat om een generiek van Xalatan, is een attest van Xalatan niet uitbreidbaar naar Monoprost en omgekeerd. - Mencevax, het polysacharidevaccin tegen meningokokken van de serogroepen A, C, W en Y, is van de markt gehaald. Twee geconjugeerde vaccins (Menveo, Nimenrix ) met een iets meer uitgesproken immunogeen effect tegen bepaalde types meningokokken en met een langere beschermingsduur, zijn beschikbaar. - Het antipsychoticum Buronil op basis van melperon (een butyrofenon), is van de markt gehaald. - De specialiteit Relenza op basis van het antivirale middel zanamivir is uit de handel genomen. Zanamivir werd voorgesteld voor gebruik via inhalatie bij de behandeling en de preventie van seizoensgebonden influenza. Een protectief effect op de influenzacomplicaties werd noch voor zanamivir, noch voor oseltamivir (Tamiflu ) aangetoond. - Sinds 30 november zijn geneesmiddelen die domperidon bevatten voorschriftplichtig. Dit geldt zowel voor bereidingen als specialiteiten - Pre-Par tabletten op basis van ritodrine, een b 2 -mimeticum gebruikt als tocolyticum, zijn van de markt genomen omwille van de negatief beoordeelde risico-batenverhouding. Ritodrine is nog steeds beschikbaar in inspuitbare vorm voor kortdurende tocolyse onder specifieke voorwaarden. - De specialiteiten Dihydergot en Dystonal op basis van dihydroergotamine langs orale weg zijn van de markt genomen. Dihydroergotamine oraal werd gebruikt bij de behandeling van een acute migrainecrisis en van orthostatische hypotensie. Dihydroergotamine is als nasale spray nog steeds beschikbaar voor de behandeling van een acute migrainecrisis. - Sinds 1 december wordt Bretaris Genuair 332 mcg terugbetaald in cat. B met controle a posteriori. Het actief bestanddeel, aclidiniumbromide, is een competitieve, selectieve muscarinereceptorantagonist (anticholinergicum). Bretaris Genuair is geïndiceerd als onderhoudsbehandeling voor bronchodilatatie voor de verlichting van symptomen van chronische obstructieve longziekte (COPD) bij volwassenen. De aanbevolen dosis is één inhalatie van 322 µg aclidinium tweemaal daags. - Lyxumia 10 mcg en Lyxumia 20 mcg (lixisenatide) worden sinds 1 december terugbetaald mits vermelding zorgtraject diabetes op het voorschrift of mits attest. Het attest kan door de specialist of de huisarts aangevraagd worden voor: - diabetes type-2 patiënten die onvoldoende gecontroleerd worden door een combinatie van metformine en een hypoglycemiërend sulfamide, gegeven gedurende minstens 3 maanden. De specialiteit is vergoedbaar in tritherapie met metformine + hypoglycemiërend sulfamide. - diabetes type-2 patiënten die onvoldoende gecontroleerd worden door een basale insuline, gegeven gedurende minstens 3 maanden, al dan niet in combinatie met 1 of meerdere orale antidiabetica. - De specialiteiten Picato 150mcg/g en Picato 500 mcg/g zijn vanaf 1 januari vergoedbaar voor volwassenen bij de behandeling van klinisch typische niet-hyperkeratotische, niet-hypertrofe actinische keratose, mits attest van de medisch adviseur. Er kan slechts 1 verpakking per 12 maanden terugbetaald worden en bovendien is er enkel terugbetaling indien voorgeschreven door een geneesheer-specialist in de dermatologie-venerologie. - Het FAGG beveelt de stopzetting van de distributie Supposor Eucalipto zetpillen kind vanaf 30 maanden aangezien uit de evaluatie van het registratiedossier blijkt dat de kwaliteit niet kan worden gegarandeerd. Hetzelfde geldt voor Supposor Eucalipto baby, wat op vandaag reeds niet meer op de markt is. - Moxifloxacine Sandoz en Moxifloxacine Teva zijn de eerste terugbetaalde generieken van Avelox. Bronnen: RIZIV, BCFI, FAGG Collegazetje - januari

4 Nieuwe orale anticoagulantia : risico van hemorragie, contra-indicaties en interacties Het optreden van majeure bloedingen beperkt zich niet tot vitamine K-antagonisten/LMWH, maar kan ook voorkomen bij de nieuwe orale anticoagulantia (NOAC), nl. Eliquis (apixaban), Pradaxa (dabigatran) en Xarelto (rivaroxaban). Er bestaan verschillen in contra-indicaties tussen de nieuwe orale anticoagulantia, maar volgende contra-indicaties 1,2 gelden voor al deze geneesmiddelen: - Actieve, klinisch significante bloeding. - Laesie of aandoening die wordt beschouwd als significante risicofactor voor een majeure bloeding. Dit kan zijn een bestaande of recente gastro-intestinale ulceratie, aanwezigheid van maligne neoplasmata met hoog bloedingsrisico, recent letsel aan hersenen of ruggenmerg, recente operatie aan hersenen, ruggenmerg of ogen, recente intracraniële hemorragie, bekende of vermoede oesofagusvarices, arterioveneuze misvormingen, vasculaire aneurysma s of ernstige intraspinale of intracerebrale vasculaire afwijkingen. - Gelijktijdige behandeling met elk ander anticoagulans, bijvoorbeeld ongefractioneerde heparine, heparines met laag moleculair gewicht (enoxaparine, dalteparine, enz.), heparinederivaten, orale anticoagulantia (warfarine, andere), behalve in de situatie dat de behandeling wordt overgeschakeld van of op het geneesmiddel, of wanneer ongefractioneerde heparine wordt gegeven in doses die noodzakelijk zijn om een centraal veneuze of arteriële katheter open te houden. Bijkomend advies en informatie voor de zorgverlener: - Aandacht voor de aanbevolen dosering, waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik om het risico op bloeding tot een minimum te beperken. Hierbij hoort een zorgvuldige afweging van de voordelen en risico's bij patiënten met laesies, aandoeningen, ingrepen en/of behandeling (bvb. met NSAID's en plaatjesremmers), die het risico op majeure bloedingen verhogen. Klinische bewaking ter controle op tekenen en symptomen van bloeding wordt gedurende de gehele behandelingsperiode aangeraden, vooral bij patiënten met een verhoogd risico op bloeding. - Nierfunctiestoornis kan een contra-indicatie vormen, of een reden om te overwegen de geneesmiddelen niet te gebruiken of hun dosis te verlagen. Geneesmiddeleninteracties 3,4 (andere dan antistollingsmiddelen, plaatjesaggregatieremmers, warfarine, NSAID s): Alhoewel de nieuwe orale anticoagulantia minder aanleiding geven tot medicamenteuze interacties, zijn deze toch wel reëel, hetzij via P-glycoproteïne (PgP), hetzij via CYP3A4. NOAC Interactiemechanisme Aanbeveling APIXABAN DABIGATRAN sterke remmers van CYP3A4 én PgP bv. ketoconazole, itraconazole, voriconazole, posaconazole, HIVproteaseremmers zoals ritonavir sterke CYP3A4- én Pgp-inductoren bv. rifampicine, fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital of sintjanskruid sterke P-glycoproteïneremmers bv. zoals dronedarone, ciclosporine, tacrolimus, itraconazol en ketoconazol andere (sterke) remmers van PgP bv. kinidine, amiodaron, verapamil, clarithromycine en ticagrelor PgP inductoren bv. rifampicine, carbamazepine, fenytoïne of sint-janskruid proteaseremmers: mogelijke remming of inductie PgP Combinatie niet aanbevolen owv mogelijk klinische belangrijke plasmaconcentratie apixaban Voorzichtigheid bij combinatie: plasmaconcentraties apixaban Combinatie gecontra-indiceerd Voorzichtigheid bij combinatie Combinatie vermijden: systemische blootstelling aan dabigatran kan Combinatie te vermijden RIVAROXABAN stoffen met een ulcerogeen effect bv. SSRI's, SNRI's, prostaglandinesynthetaseremmers, dextranen en corticosteroïden sterke remmers van CYP3A4 én PgP bv. ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, HIVproteaseremmers sterke remmers van CYP3A4 óf PgP sterke CYP3A4-inductoren bv. rifampicine, fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital of sint-janskruid Voorzichtigheid bij combinatie Combinatie niet aanbevolen owv klinische belangrijke plasmaconcentratie rivaroxaban Kunnen in mindere mate de plasmaconcentraties van rivaroxaban verhogen Voorzichtigheid bij combinatie owv plasmaconcentraties van rivaroxaban Bronnen: (1) FAGG, Vig-News 05/12/2013; (2) MHRA - Drug Safety Update Volume 7, Issue 3, October (3) SKP van Xarelto, Eliquis en Pradaxa; (4) - raadpleging op 19/12/2013 Collegazetje - januari

5 Start van herziening van valproaat en verwante stoffen Het Europees Geneesmiddelenbureau is gestart met een herziening van valproaat en verwante stoffen en hun gebruik bij zwangere vrouwen. Valproaat wordt gebruikt voor de behandeling van epilepsie en bipolaire stoornis. Het is reeds enige tijd geweten dat het gebruik van anti-epileptica bij zwangere vrouwen het risico op geboortedefecten bij hun kinderen verhoogt en dat valproaat zou kunnen geassocieerd zijn met een hoger risico op bepaalde geboortedefecten in vergelijking met andere anti-epileptica. Het is ook bekend dat de kinderen van vrouwen die behandeld werden met valproaat tijdens de zwangerschap, een vertraagde ontwikkeling zouden kunnen hebben. De Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) en de bijsluiter van geneesmiddelen op basis van valproaat in de EU, bevatten informatie over hun gebruik tijdens de zwangerschap. De herziening werd aangevraagd door het geneesmiddelenagentschap van het Verenigd Koninkrijk na de publicatie van nieuwe studies die suggereren dat sommige ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, waaronder autisme, langdurig kunnen zijn. De MHRA merkte ook op dat een update van de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) en de bijsluiter van deze geneesmiddelen nodig is om ze in overeenstemming te brengen met de huidige gegevens. Het Europees Geneesmiddelenbureau zal de beschikbare gegevens over de baten en de risico's van valproaat en verwante stoffen opnieuw bekijken en een advies uitbrengen over het gebruik van deze geneesmiddelen bij zwangere vrouwen. Deze geneesmiddelen zijn op de Belgische markt vergund en gecommercialiseerd onder de volgende benamingen: CONVULEX, DEPAKINE, VALPROATE EG, VALPROATE MYLAN en VALPROATE SANDOZ. Bron: FAGG News 22 oktober 2013 Geowacht Geowacht is een webapplicatie die wachtdiensten berekent rekening houdend met een optimale spreiding en een eerlijke verdeling. Het systeem startte een aantal jaar geleden in Antwerpen-Stad en werd geleidelijk uitgebreid naar zo goed als alle apotheken in provincie Antwerpen. Begin januari sloten een groot deel van Vlaams-Brabant, zo goed als alle apotheken in West-Vlaanderen, de streek rond Gent en het Meetjesland zich aan. Het voordeel voor de patiënt is dat hij naar de dichtstbijzijnde apotheek wordt verwezen. De wachtdienst van 9.00 tot uur wordt geafficheerd op de wachtkaart bij de individuele apotheken en op geowacht.be. Buiten de wachturen worden de dichtstbijzijnde apotheken getoond. De wachtdienst van tot 9.00 uur wordt om veiligheidsredenen niet geafficheerd. Om te weten welke apotheek dan van wacht is, moet de patiënt tijdens die uren bellen naar het nummer De patiënt wordt rechtstreeks doorverbonden met een telefonist van het Rode Kruis die hem doorverwijst naar de dichtstbijzijnde apotheek. De wachtdienstregeling wordt ook nog steeds doorgegeven aan de gebruikelijke kanalen. Als arts hebt u de mogelijkheid om via de website op ieder ogenblik de wachtdienst van tot 9.00 uur te consulteren. Hiervoor dient u over een login te beschikken. Deze kan u eenvoudig aanvragen per , met vermelding van uw RIZIV-nummer. Voor Oost-Vlaanderen: Voor Vlaams-Brabant: Opgelet: eens u uw gebruikersnaam en paswoord ontvangen hebt, dient u zich binnen de 24 uur een eerste keer aan te melden op de website. Indien dit later gebeurt, moet er een nieuw paswoord aangevraagd worden. Bron: Apothekersblad Nr december 2013 Collegazetje - januari

6 Vitalink Vitalink is een digitaal platform van de Vlaamse overheid voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens. Dankzij Vitalink kan iedere zorgverlener op een eenvoudige manier beschikken over correcte en volledige patiënteninformatie. Dat gebeurt steeds met het volste respect voor de privacy en onder erg strenge beveiligingsvoorwaarden. Zo werken zorgverleners beter samen en krijgen patiënten de beste medische begeleiding. Van november 2012 tot vandaag hebben 4 pilootprojecten het medicatieschema uitgetest op Vitalink. Patiënten, huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen en thuisverzorgers uit de regio s Aalst, Turnhout, Limburg en de Brusselse rand gingen na of het Vitalink-platform technisch werkt, of het voldoet aan de behoeftes van de eerstelijnszorgverleners en of het de samenwerking tussen de zorgverleners, rond de zorg van de patiënt, stimuleert. Uit de evaluatie bleek dat Vitalink als platform als betrouwbaar en steeds beschikbaar wordt ervaren, dat de complexe concepten rond privacy en veiligheid in de praktijk goed werken, en dat het datamodel van het elektronische medicatieschema duidelijk en volledig is. De gegevensuitwisseling tussen de verschillende zorgverleners kon onvoldoende getest worden. Vitalink officieel in productie, maar nog geen medicatieschema Op 23 oktober concludeerde de Werkgroep ICT van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg dat Vitalink voldoet aan de verwachtingen van de sector. Vitalink ging dan ook op 30 oktober officieel in productie en werd opengesteld voor andere gebruikers. Echter, ondanks het feit dat het medicatieschema technisch gezien betrouwbaar en volledig blijkt, kan het nog niet worden gebruikt. Er is op vandaag toch nog onvoldoende vertrouwen in de software en de uitwisseling. De koepelorganisaties van zorgverleners zullen een plan van aanpak opstellen om op korte termijn de medische software aan te passen en de uitrol van het medicatieschema te realiseren. Welke informatie wordt er wel al gedeeld via Vitalink? Op vandaag kan u via Vitalink vaccinatiegegevens en sumehrs (summarised electronic health record) consulteren. Een sumehr is een beknopt medisch dossier dat de minimale gegevens bevat die een arts nodig heeft om de medische toestand van de patiënt in enkele minuten te kunnen evalueren en om zo continuïteit van zorg te kunnen garanderen. Bronnen: APB Korte Berichten nr november 2013 Artsenkrant nr november MyCareNet vervangt SIS-kaart voor het opvragen van verzekerbaarheidsgegevens Sinds 1 januari 2014 kan men niet langer gebruik maken van de verzekerbaarheidsgegevens van de SIS-kaart. Geldige SIS-kaarten zullen voorlopig nog worden gebruikt als identificatiemiddel, bij wijze van alternatief voor de elektronische identiteitskaart (eid). SIS-kaarten waarvan de geldigheid verstreken is, worden niet meer vervangen. Alle apotheken maken nu gebruik van MyCareNet waarmee de verzekerbaarheid van patiënten in realtime kan opgevraagd worden aan de hand van het INSZ-nummer. Dit nummer kan op verschillende manieren teruggevonden worden: in de databank van de apotheken, de eid, de KidsID, het mutualiteitsvignet of de SIS-kaart. Aan kinderen jonger dan 12 jaar en aan patiënten die niet over een elektronisch identiteitsbewijs kunnen beschikken, zal een ISI + -kaart uitgereikt worden door de verzekeringsinstellingen. In uitzonderlijke gevallen is een raadpleging op basis van mutualiteitsnummer en aansluitingsnummer mogelijk (bv. voor pasgeborenen die nog geen INSZ-nummer hebben). In een later stadium zullen ook attesten van de adviserend geneesheer kunnen geraadpleegd worden via MyCareNet. Het netwerk is momenteel toegankelijk voor ziekenhuizen, apothekers, verpleegkundigen in de thuiszorg, rustoorden en laboratoria. Collegazetje - januari

7 Apicimox: vergund gebruik moet worden verfijnd Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft aanbevolen dat acipimox bevattende geneesmiddelen hun vergunning voor het in de handel brengen moeten wijzigen om ervoor te zorgen dat ze in de Europese Unie enkel worden gebruikt als aanvullende of alternatieve behandeling van type IIb en type IV hyperlipoproteïnemie. Dit zijn aandoeningen waarbij er sprake is van hypertriglyceridemie, met of zonder verhoogde cholesterol. Acipimox bevattende geneesmiddelen dienen te worden gebruikt wanneer veranderingen in levensstijl, zoals dieet en lichaamsbeweging, en behandeling met andere geneesmiddelen niet toereikend zijn. Het beschikbare bewijs ondersteunt geen ruimer gebruik bij lipidenstoornissen. In België is acipimox gecommercialiseerd onder de naam OLBETAM. Bron: FAGG News - 19 december 2013 Pneumokokkenvaccinatie: herziene adviezen De Hoge Gezondheidsraad heeft de adviezen over de vaccinatie tegen pneumokokken bij volwassenen en over de vaccinatie tegen pneumokokken bij kinderen met verhoogd risico van invasieve pneumokokkeninfecties herzien. Bij volwassenen met verhoogd risico van pneumokokkeninfecties en bij hoogrisicokinderen wordt sequentiële toediening van het 13-valent en het 23-valent vaccin aanbevolen (eerst het 13-valent vaccin, gevolgd na 8 weken door het 23-valent vaccin). De aanbeveling voor dit sequentieel schema is gebaseerd op immunologische gegevens, met aanwijzingen van een betere immuunrespons; wat dit schema betekent in termen van bescherming tegen (invasieve) pneumokokkeninfectie is nog niet gekend. De aanbevelingen over pneumokokkenvaccinatie bij kinderen in goede gezondheid blijven ongewijzigd. Bron: BCFI - Goed om te weten - 17 december 2013 Heropstarten van een zorgtraject: nieuwe regeling voor zorgtrajecten die werden stopgezet Het is mogelijk dat een patiënt met zorgtraject niet voldoet aan de voorwaarden voor de jaarlijkse verlenging (twee contacten met de huisarts, één contact met de specialist, GMD bij de huisarts die het contract ondertekende). In dat geval brengt het ziekenfonds de patiënt, de huisarts en de specialist schriftelijk op de hoogte van de stopzetting van het zorgtraject. Deze patiënt kan een nieuw zorgtrajectcontract sluiten. Tijdens een raadpleging bij de huisarts en bij de specialist ondertekenen de 3 partijen een nieuw contract. De huisarts stuurt een kopie van het door de 3 partijen getekende contract via de post naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt. Het originele contract wordt bewaard in het GMD. Het nieuw zorgtraject begint te lopen bij ontvangst van de kopie door het ziekenfonds. In de toekomst zal de huisarts het contract elektronisch naar het ziekenfonds kunnen versturen. Meer informatie kan u terugvinden op de website Bron: raadpleging op 25/11/2013 NIOOO: verlaten van de roze voorschriften Het NIOOO (Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers) heeft beslist om in 2014 de uitgave van de nominatieve roze voorschriftenboekjes en boekjes van getuigschriften voor verstrekte hulp te verlaten. De rechthebbenden van het NIOOO zullen in de plaats nominatieve witte zelfklevende etiketten ontvangen die ze bovenaan de gebruikelijke voorschriftformulieren van artsen en formulieren getuigschriften voor verstrekte hulp moeten kleven. In functie van de roze voorschriftenboekjes actueel nog voorradig bij het NIOOO, schat het instituut dat vanaf de maand maart 2014 de eerste etiketten naar de Nederlandstalige rechthebbenden zouden opgestuurd worden. Beide systemen (roze voorschriften en klassieke voorschriften voorzien van de nieuwe etiketten) zullen geldig zijn tot volledige uitputting van de roze voorschriften. Collegazetje - januari

8 Kinkhoest: meer bescherming door combinatievaccin Kinkhoest is de voorbije jaren bij ons en in de omringende landen aan een opmars bezig. Op vijf jaar tijd is er sprake van een verdrievoudiging. Kinkhoestvaccinatie voor volwassenen Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor jonge baby s. Zij hebben het hoogste risico om kinkhoest op te lopen en op complicaties. Baby s krijgen in Vlaanderen hun eerste vaccinatie als ze 8 weken zijn en ze zijn pas goed beschermd een paar weken na de derde dosis die normaal aanbevolen is op 16 weken. Het is dus belangrijk om te voorkomen dat de baby s besmet worden door hun omgeving. Dat kan het best door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk volwassenen gevaccineerd worden. Daarnaast is ook vaccinatie van zwangere vrouwen belangrijk. Daarmee wordt het advies van de Hoge Gezondheidsraad gevolgd. Het recent geactualiseerde advies van de Hoge Gezondheidsraad over kinkhoestvaccinatie voor volwassenen stelt voor om ter gelegenheid van de 10-jaarlijkse herhalingsinenting tegen tetanus en difterie, voor iedereen eenmalig een combinatievaccin te gebruiken met een kinkhoestcomponent erbij. Daarnaast wordt ook voorgesteld om elke zwangere tussen de 24ste en de 32ste week van de zwangerschap ook een kinkhoestvaccin te geven. Op die manier worden de baby s geboren met antistoffen tegen kinkhoest die ze van hun moeder gekregen hebben. Dit beschermt hen in afwachting dat hun eigen immuniteit geleidelijk aan opgebouwd wordt door vaccinaties. Bron: APB, Korte Berichten Nr december 2013, p.3 Wijziging terugbetalingsmodaliteiten Op 1 januari wijzigden de terugbetalingsmodaliteiten voor een aantal specialiteiten. Het betreft de overheveling van hoofdstuk IV naar hoofdstuk I van een aantal specialiteiten vergoedbaar in categorie B uit de klasse van de sartanen en de overheveling van hoofdstuk II en/of IV naar hoofdstuk I van een aantal specialiteiten vergoedbaar in categorie B uit de klasse van de statines. Sedert 1 januari zijn volgende specialiteiten vergoedbaar in categorie B zonder attest, vermelding of controle a posteriori: SARTANEN Aprovel Aprovel PI Pharma Atacand Atacand Pi Pharma Atacand Plus Co-Aprovel Co-Diovane Cozaar Cozaar Impexeco Cozaar PI Pharma Cozaar Plus *Situatie op datum publicatie Collegazetje behalve*: Aprovel PI Pharma 150 mg 28 co behalve*: Co-Diovane PI Pharma Cozaar Plus PI Pharma Cozaar Plus Forte Diovane behalve*: Diovane PI Pharma Teveten Teveten Plus STATINES Fluvastatine Sandoz Fluvastatine Retard EG Fluvastatine TEVA Lescol Lescol Exel Lipitor Lipitor Impexeco Lipitor PI Pharma Pravasine Collegazetje - januari

9 Terugbetaling korte termijn zuurstoftherapie - herinnering Gasvormige zuurstof en zuurstofconcentratoren, afgeleverd via de officina-apotheker, worden enkel terugbetaald voor korte termijn zuurstoftherapie. Voor chronische patiënten wordt de zuurstof door het ziekenhuis geleverd in het kader van de revalidatie-overeenkomst afgesloten met het ziekenhuis (dienst pneumologie). Ook vloeibare zuurstof wordt voorbehouden aan de lange termijn zuurstoftherapie via de revalidatie-overeenkomst. De indicaties voor korte termijn zuurstoftherapie thuis zijn beperkt tot de volgende drie situaties: 1. Palliatieve patiënten (gasvormige zuurstof en zuurstofconcentrator): Statuut palliatieve patiënt: De arts zorgt voor de notificatie van het statuut palliatieve patiënt bij het ziekenfonds van de patiënt. Voorschrift: Het voorschrift wordt opgesteld voor maximum 1 maand en bevat volgende elementen: - gasvormige zuurstof of oxyconcentrator - dosering (liter per minuut en aantal uren per dag) - in voorkomend geval, de bevochtiger - de vermelding derdebetalersregeling van toepassing Een gelijktijdige vergoeding van gasvormige zuurstof en een zuurstofconcentrator is nooit toegestaan. 2. Acute hypoxemie (gasvormige zuurstof en zuurstofconcentrator): Terugbetaald mits attest van de adviserend geneesheer: Er is geen standaardformulier voor de aanvraag vastgelegd. De aanvraag moet volgende elementen bevatten: - diagnose van de aandoening die aan de basis ligt van de hypoxemie (vb. COPD) en - omschrijving van de klachten die hierop wijzen (vb. cyanose) en/of - recent uitgevoerde saturatietesten Een attest voor acute hypoxemie is 12 maanden geldig voor max. 3 periodes van maximum 1 maand. Voorschrift: Het voorschrift wordt opgesteld voor maximum 1 maand en bevat volgende elementen: - gasvormige zuurstof of oxyconcentrator - dosering (liter per minuut en aantal uren per dag) - in voorkomend geval, de bevochtiger Een gelijktijdige vergoeding van gasvormige zuurstof en een zuurstofconcentrator is nooit toegestaan. 3. Cluster hoofdpijn (enkel gasvormige zuurstof): Terugbetaald mits attest van de adviserend geneesheer. De eerste aanvraag gebeurt door een neuroloog, een neurochirurg of een neuropsychiater, of als de huisarts de aanvraag doet, voegt hij het verslag van de specialist toe. De aanvraag moet volgende elementen bevatten: - diagnose van clusterhoofdpijn - verantwoording van het opstarten van de zuurstofbehandeling omwille van de klinische toestand van de patiënt Het attest geldt voor 12 maanden. Een verlenging van het attest kan door de behandelende arts, dus ook de huisarts, aangevraagd worden en blijft geldig zonder einddatum. Voorschrift: Het voorschrift wordt opgesteld voor maximum 1 maand en bevat volgende elementen: - gasvormige zuurstof - dosering (liter per minuut en aantal uren per dag) - in voorkomend geval, de bevochtiger Collegazetje - januari

10 Verlenging GMD en GMD+ Ook in 2014 kunt u al uw GMD s verlengen. Er verandert voorlopig niets aan de manier van aanrekenen. Tevens mag u voor patiënten tussen 45 en 75 jaar het GMD+ opnieuw aanrekenen. Elke patiënt mag de toepassing van de derdebetalersregeling vragen voor de verstrekkingen (GMD) en (GMD-plus). GMD en GMD-plus in derdebetalersregeling - praktisch: Op het getuigschrift vermeldt u: en/of Nomenclatuurnummer van bijhorende raadpleging of huisbezoek (indien eveneens in derdebetaler) - Stempel Die de toepassing van de derdebetalersregeling vraagt - Handtekening van de patiënt (voor kleine kinderen of oudere patiënten mag de begeleider van de patiënt het getuigschrift handtekenen). Derdebetaler en tarifering via KOVAG-Tarimed: nuttige info Een palliatieve patiënt moet geen remgeld betalen voor een huisbezoek. Indien derdebetaler wordt toegepast krijgt de arts dus het volledige honorarium door de mutualiteit terugbetaald. Gelieve op deze getuigschriften die u via de tariferingsdienst indient de vermelding palliatief te noteren. Indien u in een woon- en zorgcentrum prestaties in derdebetaler aanrekent, moet u steeds de naam en de locatie van het woon- en zorgcentrum vermelden. Een GMD kan ook geopend of verlengd worden voor patiënten die verblijven in een instelling (zoals woon- en zorgcentra). Ook deze prestaties kunnen in derdebetaler geregeld worden. De prestatie (diabetespas) kan één maal per jaar aangerekend worden voor diabetespatiënten die niet zijn opgenomen in het zorgtraject diabetes. De prestatie kan voor alle patiënten die ernaar vragen in derdebetaler geregeld worden. Voor de identificatie van de patiënt moet voortaan het rijksregisternummer (INSZ) gebruikt worden. Voor de facturatie aan de mutualiteiten moet dit nummer namelijk verplicht worden doorgegeven. Schrapping van de toepassingsregel betreffende de vorming voor spirometrie In het B.S. van 27/12/2013 verscheen een K.B. met toepassingsdatum 1 februari 2014 in verband met de nomenclatuur voor spirometrie ( en ). De verplichte opleiding van de huisarts vervalt hiermee. Deze vorming is nu geïntegreerd in de normale universitaire cursus. Honoraria en remgelden volgens RIZIV: nieuw overzicht Als bijlage vindt u een nieuw overzicht van de RIZIV-honoraria en van de remgelden die u in het kader van de derdebetalersregeling kan innen. Voor meer informatie over de derdebetalersregeling: Kortrijksesteenweg Sint-Martens-Latem Collegazetje - januari

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE De reglementering voor terugbetaling van de zuurstoftherapie thuis werd grondig gewijzigd. A. Belangrijkste wijzigingen Onderscheid tussen korte termijn en chronische behandeling

Nadere informatie

ofwel voor de korte termijn zuurstoftherapie ofwel voor een zuurstoftherapie op lange termijn via overeenkomst.

ofwel voor de korte termijn zuurstoftherapie ofwel voor een zuurstoftherapie op lange termijn via overeenkomst. Beste collega, Alle info betreffende de nieuwe reglementering van zuurstof heeft u ondertussen gevonden via http://www.kava.be/diensten/tarifering/tariferingsberichten/. Onderstaand overzicht sturen we

Nadere informatie

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE De reglementering voor terugbetaling van de zuurstoftherapie thuis wijzigt grondig vanaf 1 juli 2012. A. Belangrijkste wijzigingen Onderscheid tussen korte termijn en chronische

Nadere informatie

ZUURSTOF WIJZIGINGEN VANAF 1 JULI 2012 WAT MOET IK DOEN ALS APOTHEKER OM DE CONTINUÏTEIT TE WAARBORGEN?

ZUURSTOF WIJZIGINGEN VANAF 1 JULI 2012 WAT MOET IK DOEN ALS APOTHEKER OM DE CONTINUÏTEIT TE WAARBORGEN? ZUURSTOF WIJZIGINGEN VANAF 1 JULI 2012 Vanaf 1 juli 2012 zal de terugbetaling van zuurstoftherapie grondig wijzigen. De officinaapotheker wordt enkel nog ingeschakeld in de korte termijn zuurstoftherapie.

Nadere informatie

Terugbetaling zuurstof vanaf 1 juli 2012

Terugbetaling zuurstof vanaf 1 juli 2012 1 Terugbetaling zuurstof vanaf 1 juli 2012 Vanaf 1 juli 2012 verandert de reglementering voor de terugbetaling van zuurstoftherapie grondig. De nieuwe regels zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen

Nadere informatie

Terugbetaling zuurstof

Terugbetaling zuurstof Terugbetaling zuurstof Veranderingen vanaf 1 mei (Bron: APB) Vanaf 1 mei 2012 zal de reglementering rond de zuurstof grondig wijzigen. De officina-apotheker wordt enkel nog ingeschakeld in de korte termijn

Nadere informatie

Nieuwe Orale Anticoagulantia (NOACs)

Nieuwe Orale Anticoagulantia (NOACs) Nieuwe Orale Anticoagulantia (NOACs) Regionaal Formularium Zwolle Daphne Bertholee, ziekenhuisapotheker i.o. Douwe van der Meer, coördinator Regionaal Formularium Zwolle FTO 15 oktober 2013 Isala Inleiding

Nadere informatie

Patiëntengegevens delen via Vitalink. Thomas Van Langendonck

Patiëntengegevens delen via Vitalink. Thomas Van Langendonck Patiëntengegevens delen via Vitalink Thomas Van Langendonck Inhoud Wat is Vitalink? Waar staan we nu? Concreet Meebouwen aan Vitalink Wat is Vitalink? Kerngedachte Veilig delen van gegevens die niet 24u/24

Nadere informatie

Ja/Neen 15/10/ /10/2015: Verplichte DBR voor huisarts. Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming

Ja/Neen 15/10/ /10/2015: Verplichte DBR voor huisarts. Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming 1/10/2015: Verplichte DBR voor huisarts 15/10/2016 475075 101076 Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming Welke prestaties? Consultaties + technische prestaties tijdens consultatie

Nadere informatie

Mogelijkheid waarbij een derde (= de mutualiteit) de rekening van de zorgverstrekker betaalt: Patiënt betaalt contant enkel remgeld Getuigschrift wordt niet meer aan patiënt gegeven, maar naar mutualiteit

Nadere informatie

Elektronisch voorschrift vanaf FAQ

Elektronisch voorschrift vanaf FAQ Elektronisch voorschrift vanaf 01.01.2017 - FAQ Vanaf 1 januari 2017: - wordt het klassieke papieren voorschrift met 2 barcodes vervangen door een nieuw document bewijs van elektronisch voorschrift (afbeelding

Nadere informatie

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015 Vlaams Artsensyndicaat Afdeling Oost- & West-Vlaanderen Burg. Nolfstraat 7 8500 Kortrijk Tel. 056/21.05.08 Fax. 056/21.52.19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2850 2031 1930 VERPLICHTE

Nadere informatie

Agenda LOK 11/02/2010

Agenda LOK 11/02/2010 4-9-200 Huisartsen Apothekers Huisartsen en apothekers Een gedeelde zorg voor de patiënt Agenda LOK /02/200 20.45u: Welkom + voorstellen aanwezigen 2.00u: Wettelijke aspecten van het 2.0u: Voorschrijven

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor diabetici en mantelzorgers. vzw

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor diabetici en mantelzorgers. vzw Gezondheidszorg Zorgtraject diabetes Informatie voor diabetici en mantelzorgers 1 vzw Op 1 september 2009 startte het zorgtraject diabetes type 2. Met dit zorgtraject wordt getracht om de samenwerking

Nadere informatie

Dr Karel De Pever Dr Dana Stiens. Huisartsenpraktijk Roosdaal

Dr Karel De Pever Dr Dana Stiens. Huisartsenpraktijk Roosdaal Dr Karel De Pever Dr Dana Stiens Huisartsenpraktijk Roosdaal 2 3 16 Func(es en diensten Vitalink Vaccinnet ehealth basisdiensten Gedeeld Farmaceu(sch Dossier Recip- e MyCareNet Zorgzoeker Hub- Metahub

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Nieuwe orale anticoagulantia Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Lixiana

Patiënteninformatie. Nieuwe orale anticoagulantia Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Lixiana Patiënteninformatie Nieuwe orale anticoagulantia Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Lixiana 2 Inhoud Inleiding... 4 Werking nieuwe orale anticoagulantia... 4 Hoe wordt het geneesmiddel ingenomen?... 4 Wanneer

Nadere informatie

Stappenplan voor het zorgtraject diabetes

Stappenplan voor het zorgtraject diabetes Stappenplan voor het zorgtraject diabetes Informatie voor patiënten Februari 2011 In samenwerking met zorgtrajectpromotoren Uw gegevens Naam: Adres:. Telefoon/GSM: E-mailadres:. Geboortedatum:. Kleefbriefje

Nadere informatie

Checklist 1 e aflevering Pradaxa

Checklist 1 e aflevering Pradaxa Checklist 1 e aflevering Pradaxa 1. Juiste product 5. Bevorderen therapietrouw 2. Indicaties en dosering 6. Controleer interacties 3. Werkingsmechanisme 4. Leg belang therapietrouw uit 7. Geef patiëntenmateriaal

Nadere informatie

Elektronisch voorschrift vanaf

Elektronisch voorschrift vanaf Elektronisch voorschrift vanaf 01.01.2017 Vanaf 1 januari 2017 Als de arts dan een elektronisch voorschrift opstelt, zal het papieren voorschrift vervangen worden door een nieuw document bewijs van elektronisch

Nadere informatie

Vitalink. Naam Voornaam. Inhoud. Wat is Vitalink? Waar staan we nu? Meebouwen aan Vitalink

Vitalink. Naam Voornaam. Inhoud. Wat is Vitalink? Waar staan we nu? Meebouwen aan Vitalink Vitalink Naam Voornaam Inhoud Wat is Vitalink? Waar staan we nu? Meebouwen aan Vitalink 1 Wat is Vitalink? Oorsprong Behoefte geuit tijdens de Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg van december 2010 Kerngedachte

Nadere informatie

Besparingsmaatregelen

Besparingsmaatregelen Besparingsmaatregelen Daar u ongetwijfeld nog vragen zal hebben omtrent de besparingsmaatregelen, hebben wij voor u alles nog eens even op een rijtje gezet. Sinds 1 maart Voorschriften voor antibiotica

Nadere informatie

Derdebetalersregeling

Derdebetalersregeling Derdebetalersregeling www.tarimed.be Praktische informatie 1 Algemene info i.v.m. derdebetalersregeling Per patiënt wordt een getuigschrift van verstrekte hulp opgemaakt. De specifieke derdebetalersprocedures

Nadere informatie

Boekje over de nieuwe orale anticoagulantia. Wat u moet weten voor het veilig gebruik ervan

Boekje over de nieuwe orale anticoagulantia. Wat u moet weten voor het veilig gebruik ervan Boekje over de nieuwe orale anticoagulantia Wat u moet weten voor het veilig gebruik ervan GEGEVENS PATIËNT Naam Adres Tel HUISARTS Naam Adres Tel SPECIALIST Naam Ziekenhuis Tel ANTISTOLLINGSMEDICATIE

Nadere informatie

2. Algemene afspraken m.b.t. het voorschrift

2. Algemene afspraken m.b.t. het voorschrift 2. Algemene afspraken m.b.t. het voorschrift Inleiding Het voorschrift moet de apotheker in staat stellen om het juiste geneesmiddel op de juiste manier af te leveren. Het voorschrift moet voldoen aan

Nadere informatie

Medicatieschema: voor de patiënt voor de apotheker

Medicatieschema: voor de patiënt voor de apotheker Medicatieschema: voor de patiënt voor de apotheker Aprs. Marleen Haems Marie Vande Putte Lieven Zwaenepoel Jan Herman Geert Heungens Jan Berghmans Etienne Poppe ehealth MyCareNet Enkele begrippen ehealth?

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 2.1 INHOUDSTAFEL 1 Context... 3 2 Installatie... 4 3 Gebruik van de toepassing... 9 3.1 Opstarten van de Patient HealthViewer toepassing (na installatie)... 9 3.2 Algemene

Nadere informatie

Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers

Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers Introductie De risico-minimalisatiematerialen voor Tasigna (nilotinib) zijn beoordeeld door het College ter

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/342 van 25 augustus 2009 370/1366 Van toepassing vanaf 1 september 2009 tot 31 december

Nadere informatie

een kort stukje Spoor 1... Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid

een kort stukje Spoor 1... Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid ICT- ondersteuning voor zorgverstrekkers in de eerstelijnsgezondheidszorg een kort stukje Spoor 1... Doelstellingen ü ü ü ü Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 17 MEI 2012 Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen

Nadere informatie

4.1. Aflevering van vaccins voor jonge kinderen en werknemers in het kader van vaccinatiecampagnes ter voorkoming van besmettelijke ziektes

4.1. Aflevering van vaccins voor jonge kinderen en werknemers in het kader van vaccinatiecampagnes ter voorkoming van besmettelijke ziektes 7. Aflevering INFO-FICHE - KB 2009 4. BIJZONDERE VORMEN VAN AFLEVERING Deze bepalingen zijn in werking sinds 9 februari 2009 4.1. Aflevering van vaccins voor jonge kinderen en werknemers in het kader van

Nadere informatie

(naam) (voornaam) (aansluitingsnummer)

(naam) (voornaam) (aansluitingsnummer) BIJLAGE A : Model van het formulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker Formulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker voorafgaandelijk aan de facturatie van de specialiteit TYSABRI ( 4410000 van hoofdstuk

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Met vriendelijke groet Apr. Geert Heungens

Met vriendelijke groet Apr. Geert Heungens LENTE 2012 Apothekers doen het licht uit. Magistraal: miconazolnitraat poeder aluminiumchloride oplossing Goed om weten Levering geneesmiddelenvoorschriftenboekjes Besparingsmaatregelen i.v.m. terugbetaalde

Nadere informatie

NOAC s: New Oral Anticoagulants

NOAC s: New Oral Anticoagulants NOAC Safety protocol NOAC s: New Oral Anticoagulants Willem Bax, Internist-nefroloog-vasculair geneeskundige Namens Werkgroep NOAC s Werkgroep safety protocol NOAC s Matthijs Westerman, Internist Hematoloog

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. Educatie in eerste lijn zorgtraject diabetes. Zorgtraject diabetes type 2 & chronische nierinsufficiëntie

VOORSCHRIFTEN. Educatie in eerste lijn zorgtraject diabetes. Zorgtraject diabetes type 2 & chronische nierinsufficiëntie HUISARTSEN KRING ANTWERPEN NOORD VZW Geneesherenkring Merksem - Schoten EDUCATIE EERSTE LIJN ZORGTRAJECT DIABETES Aanbevolen om de educatie zoveel mogelijk in eerste lijn te organiseren!! Wanneer bijkomende

Nadere informatie

tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan

tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan De palliatieve patiënt verblijft: 1 thuis in een woon- en zorgcentrum of thuisvervangend 2 milieu op de palliatieve

Nadere informatie

Zuurstoftherapie thuis. Dr. Christel Haenebalcke Dienst pneumologie AZ Colloquium 23/05/2013

Zuurstoftherapie thuis. Dr. Christel Haenebalcke Dienst pneumologie AZ Colloquium 23/05/2013 Zuurstoftherapie thuis anno 2013 Dr. Christel Haenebalcke Dienst pneumologie AZ Colloquium 23/05/2013 Zuurstoftherapie thuis Medische indicaties Economische reflecties Korte termijn zuurstoftherapie Chronische

Nadere informatie

Pradaxa is een geneesmiddel dat de werkzame stof dabigatran-etexilaat bevat. Het is verkrijgbaar in de vorm van capsules (75 mg, 110 mg en 150 mg).

Pradaxa is een geneesmiddel dat de werkzame stof dabigatran-etexilaat bevat. Het is verkrijgbaar in de vorm van capsules (75 mg, 110 mg en 150 mg). EMA/47517/2015 EMEA/H/C/000829 EPAR-samenvatting voor het publiek dabigatran-etexilaat Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) voor. Het geeft uitleg over

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering NL1 Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/201 van 27 mei 2009 3910/808 Van toepassing vanaf 1 juni 2009 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Gids voor voorschrijvers

Gids voor voorschrijvers Gids voor voorschrijvers De risico-minimalisatie materialen voor LIXIANA (edoxaban), zijn beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Deze materialen beschrijven aanbevelingen

Nadere informatie

Zorgtraject diabetes en chronische nierinsufficiëntie Veelgestelde vragen

Zorgtraject diabetes en chronische nierinsufficiëntie Veelgestelde vragen Zorgtraject diabetes en chronische nierinsufficiëntie Veelgestelde vragen 1. Is er steeds een attest van de educator vereist bij het afleveren van zelfzorgmateriaal? Sinds 1 april 2010 is een attest van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 6.0 09/05/2016 INHOUDSTAFEL 1 Context... 3 2 Installatie... 4 3 Gebruik van de toepassing... 10 3.1 Opstarten van de Patient HealthViewer toepassing (na installatie)... 10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 5.0 25/09/2015 INHOUDSTAFEL 1 Context... 3 2 Installatie... 4 3 Gebruik van de toepassing... 10 3.1 Opstarten van de Patient HealthViewer toepassing (na installatie)... 10

Nadere informatie

I - Identificatie van de rechthebbende (naam, voornaam, inschrijving bij de V.I.):

I - Identificatie van de rechthebbende (naam, voornaam, inschrijving bij de V.I.): Bijlage A: Model van formulier voor een eerste aanvraag Formulier voor eerste aanvraag tot terugbetaling van de specialiteit XOLAIR ( 3790000 hoofdstuk IV van het KB van 21 december 2001) II - Elementen

Nadere informatie

Voorstelling LTD3. Infobrochure huisartsen

Voorstelling LTD3. Infobrochure huisartsen Infobrochure huisartsen Voorstelling LTD3 Nationale tariferingdienst medische sector; Meer dan 25 jaar actief; Gelegen in Hasselt; Administratieve verwerking van zorgprestaties; Klanten: - huisartsen -

Nadere informatie

FAQ Recip-e (laatste update 29/12/2016)

FAQ Recip-e (laatste update 29/12/2016) FAQ Recip-e (laatste update 29/12/2016) In de praktijk kunnen zich vanaf januari 2017 drie situaties voordoen: 1. Papieren klassiek voorschrift: zoals voorheen afhandelen; voorschrift aan tariferingsdienst

Nadere informatie

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011 Vitalink Concept en stand van zaken 19/11/2011 Agenda Concept Vitalink Vitalink in de praktijk Medicatieschema als eerste module Medicatieschema: pilootproject Vragen en suggesties CONCEPT VITALINK Concept

Nadere informatie

ISOSORBIDEDINITRAAT-vaselinecrème 1% FNA crème

ISOSORBIDEDINITRAAT-vaselinecrème 1% FNA crème PATIENTENBIJSLUITER Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u vragen,

Nadere informatie

RIJBEWIJS WETGEVING, VERZEKERINGEN HOE IS HET NU?

RIJBEWIJS WETGEVING, VERZEKERINGEN HOE IS HET NU? RIJBEWIJS WETGEVING, VERZEKERINGEN HOE IS HET NU? 2 Aangepast rijbewijs: algemeen Een aangepast rijbewijs is een rijbewijs met welbepaalde geldigheidsduur Reden van beperking wordt niet vermeld op het

Nadere informatie

Grieppandemieplan, richtlijnen voor de apothekers GRIEPVACCINS A/H1N1 GRIEPVACCINS A/H1N1

Grieppandemieplan, richtlijnen voor de apothekers GRIEPVACCINS A/H1N1 GRIEPVACCINS A/H1N1 Grieppandemieplan, richtlijnen voor de apothekers Zoals reeds eerder aangekondigd worden de apotheken officieel ingeschakeld in het pandemieplan en dus ook in de verdeling van de vaccins en de benodigdheden.

Nadere informatie

Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers

Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers Introductie De risico-minimalisatiematerialen voor Tasigna (nilotinib) zijn beoordeeld door het College ter

Nadere informatie

Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Symposium De E- huisarts 22/03/2014

Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Symposium De E- huisarts 22/03/2014 Gedeeld Farmaceutisch Dossier Symposium De E- huisarts 22/03/2014 Lokaal Farmaceutisch dossier Wettelijke : apotheker moet voorgeschreven geneesmiddelen registreren Tenzij de patiënt bezwaar maakt mogen

Nadere informatie

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners:

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners: ACTUALISERING ROADMAP egezondheid 2013-2018 Actieplan A 14 Mycarenet 1 Aandachtspunten In het kader van dit actieplan worden de volgende aandachtspunten in aanmerking genomen Maatregel / Actie / verbintenis

Nadere informatie

Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie. Kom jij in aanmerking?

Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie. Kom jij in aanmerking? Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie Kom jij in aanmerking? ZORGTRAJECT VOOR CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE Heb je chronische nierinsufficiëntie? Dan kom je misschien in aanmerking voor een zorgtraject.

Nadere informatie

Huisarts, Go for IT. Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens

Huisarts, Go for IT. Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens Huisarts, Go for IT Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens Gezondheidszorg in 2020 Kwaliteit Betaalbaarheid Toegankelijkheid Continuïteit Accent op chronische zorg Integrale (horizontale) zorg Mobiliteit

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor artsen en andere zorgverleners. vzw

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor artsen en andere zorgverleners. vzw Gezondheidszorg Zorgtraject diabetes Informatie voor artsen en andere zorgverleners 1 vzw De diabetesverpleegkundigen van Solidariteit voor het Gezin staan voor u klaar! Zorgtraject diabetes Het zorgtraject

Nadere informatie

Verkenningstocht egezondheid Elektronisch Voorschrift in WZC. Dirk BROECKX Project Manager éénlijn.be 14 oktober Blue Point Antwerpen

Verkenningstocht egezondheid Elektronisch Voorschrift in WZC. Dirk BROECKX Project Manager éénlijn.be 14 oktober Blue Point Antwerpen Verkenningstocht egezondheid Elektronisch Voorschrift in WZC Dirk BROECKX Project Manager 14 oktober Blue Point Antwerpen = een consortium = een netwerk + software leveranciers + egezondheid Diensten Wat

Nadere informatie

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw De e-huisarts : Inleiding Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw 2 3 Het ehealth-platform Federale openbare instelling met de missie - om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische

Nadere informatie

Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel!

Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel! Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel! Ondanks diverse drempelverlagende financiële maatregelen, blijkt voor sommige patiënten de persoonlijke bijdrage nog steeds te hoog.

Nadere informatie

Checklist 1 e aflevering Xarelto

Checklist 1 e aflevering Xarelto Checklist 1 e aflevering Xarelto 1. Juiste product 5. Bevorderen therapietrouw 2. Indicaties en dosering 6. Controleer interacties 3. Werkingsmechanisme 4. Leg belang therapietrouw uit 7. Geef patiëntenmateriaal

Nadere informatie

trianal 0,25 mg / 50 mg zalf voor rectaal gebruik

trianal 0,25 mg / 50 mg zalf voor rectaal gebruik PL NL POM V8-042016 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER trianal 0,25 mg / 50 mg zalf voor rectaal gebruik Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er

Nadere informatie

Zwangerschapsvaccinatie: kennis en houding van zwangeren en hun apotheker

Zwangerschapsvaccinatie: kennis en houding van zwangeren en hun apotheker Zwangerschapsvaccinatie: kennis en houding van zwangeren en hun apotheker Masterthesis Farmaceutische Zorg Lotte De Ren Promotor: Prof. Dr. Apr. Guido De Meyer 2 1. Aanbevolen vaccins: kinkhoest Kinkhoest

Nadere informatie

6. Wachtdienstregeling. Inleiding. SUGGESTIEvragen

6. Wachtdienstregeling. Inleiding. SUGGESTIEvragen 6. Wachtdienstregeling Inleiding Huisartsen en apothekers moeten de continuïteit van zorg verzekeren, ze zijn beiden dan ook wettelijk, moreel en deontologisch verplicht om deel te nemen aan de wachtdienst.

Nadere informatie

Bijlage A : Formulier voor een eerste aanvraag

Bijlage A : Formulier voor een eerste aanvraag Bijlage A : Formulier voor een eerste aanvraag Formulier voor eerste aanvraag tot terugbetaling van de specialiteit RoACTEMRA (tocilizumab) voor de behandeling van actieve systemische juveniele idiopathische

Nadere informatie

Stappenplan ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2

Stappenplan ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2 Stappenplan ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2 Uw gegevens Naam: Adres:... Telefoon/GSM: Emailadres: Samenvatting belangrijke gegevens in mijn zorgtraject: ZORGTRAJECT loopt van (startdatum) tot TYPE GLUCOSEMETER

Nadere informatie

Agenda. 1. Situering. 2. Regels omtrent derdebetalersregeling. 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving

Agenda. 1. Situering. 2. Regels omtrent derdebetalersregeling. 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving Agenda 1. Situering 2. Regels omtrent derdebetalersregeling 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving 2 Agenda 1. Situering 2. Regels omtrent derdebetalersregeling 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving 3

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

LMN Maas en Kempen LOK

LMN Maas en Kempen LOK LMN Maas en Kempen LOK 18.11.2013 CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE Zorgtraject DIABETES verschillende programma s VARIA Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie wie? GFR < 45 ml/min/1,73m 2 (MDRD-formule)

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter:

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter: BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN FEBRUARI 2014

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN FEBRUARI 2014 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN FEBRUARI 2014 NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 FEBRUARI 2014 Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 februari 2014: CX-11 3075793 BETAHISTINE EG COMP 30 X 24 MG G

Nadere informatie

Stephanie LALEEUW. Marlies EGGERMONT. 22 september 2008

Stephanie LALEEUW. Marlies EGGERMONT. 22 september 2008 Stephanie LALEEUW Marlies EGGERMONT 22 september 2008 CONTROLE VAN HET RIZIV WAT NU? PROCEDURE VOOR 15 mei 2007 Controle: Geneesheren-inspecteurs Verpleegkundigen-controleurs Wat: zijn uw verstrekkingen

Nadere informatie

Diabetes type 2. Stappenplan voor uw zorgtraject

Diabetes type 2. Stappenplan voor uw zorgtraject Diabetes type 2 Stappenplan voor uw zorgtraject Beste, U hebt beslist om in het zorgtraject diabetes te stappen. Het zorgtraject heeft tot doel uw diabetes zo goed mogelijk te behandelen. Dit is geen uitgebreide

Nadere informatie

LMN Maas en Kempen LOK Bree-Meeuwen Gruitrode 5.09.2013

LMN Maas en Kempen LOK Bree-Meeuwen Gruitrode 5.09.2013 LMN Maas en Kempen LOK Bree-Meeuwen Gruitrode 5.09.2013 Diabetes Praktische tips Chronische nierinsufficiëntie Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie wie? GFR < 45 ml/min/1,73m 2 (MDRD-formule) EN/OF

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/512 van 24 december 2014 3910/1422 Van toepassing vanaf 23 december 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Medicatiebeleid in WZC

Medicatiebeleid in WZC Medicatiebeleid in WZC Keynote speaker: Dr. Lore De Raeve Competentiepool Ouderenzorg Algemene Pharmaceutische Bond (APB) Deskundige Gezondheidsbeleid en Ouderenzorg Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond

Nadere informatie

LMN Maas en Kempen LOK

LMN Maas en Kempen LOK LMN Maas en Kempen LOK 13.03.2014 Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie wie? GFR < 45 ml/min/1,73m 2 (MDRD-formule) EN/OF proteïnurie > 1g/dag (2x bevestigd, tussentijd min. 3 maanden) + > 18 j + niet

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Laburide 200 mg TABLETTEN Feneturide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE ZESTIENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKERS EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

TOELICHTING BIJ DE ZESTIENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKERS EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN TOELICHTING BIJ DE ZESTIENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKERS EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN Aflevering van glucosecontrolestrips, lancetten en bloedglucosemeters in het kader

Nadere informatie

MyCareNet in Pharmawin. 02/05/2013 Karlien Hollanders, Ina Ven

MyCareNet in Pharmawin. 02/05/2013 Karlien Hollanders, Ina Ven MyCareNet in Pharmawin 02/05/2013 Karlien Hollanders, Ina Ven Handleiding : Nr revisie handleiding: 3 Datum: 2 May 2013 Adres: Corilus NV Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke België Telefoon, fax en e-mail:

Nadere informatie

Stappenplan voor het zorgtraject diabetes

Stappenplan voor het zorgtraject diabetes Stappenplan voor het zorgtraject diabetes Informatie voor patiënten November 2010 In samenwerking met zorgtrajectpromotoren Beste, U hebt beslist om in het zorgtraject diabetes te stappen. Wij willen

Nadere informatie

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS Viviane Gendreike Anne-Marie Van Campenhout 11 december 2007 1 PROGRAMMA 1. Het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF): wat, voor wie? 2. In welke gevallen kunt u een beroep

Nadere informatie

FAQ s Huisapotheker. A. Doelgroep

FAQ s Huisapotheker. A. Doelgroep FAQ s Huisapotheker We proberen hier te antwoorden op vragen die apothekers zich stellen over de nieuwe dienstverlening. Hebt u nog bijkomende vragen? Stuur dan een mailtje naar: huisapotheker@apb.be A.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Perdolan volwassenen 500 mg, zetpillen Perdolan volwassenen 500 mg, tabletten. Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Perdolan volwassenen 500 mg, zetpillen Perdolan volwassenen 500 mg, tabletten. Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Perdolan volwassenen 500 mg, zetpillen Perdolan volwassenen 500 mg, tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit

Nadere informatie

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen vzw BRUSSELSE HUISARTSEN KRING Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen 1. Inleiding Uit onderzoek blijkt dat ondanks het invoeren van verschillende drempelverlagende financiële maatregelen,

Nadere informatie

Behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) en preventie van recidiverende DVT en PE bij volwassenen.

Behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) en preventie van recidiverende DVT en PE bij volwassenen. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Pradaxa 110 mg harde capsules 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een harde capsule bevat 110 mg dabigatran etexilaat (als mesilaat). Hulpstof(fen) met bekend effect:

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen

A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen I. Raadplegingen van huisartsen en geneesheren-specialisten Codenummer Omschrijving

Nadere informatie

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten.

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten. Versie 02 Okt 2015 1. Wie heeft recht op terugbetaling? Onderstaande regels zijn van toepassing op alle personeelsleden van Defensie in werkelijke dienst (militairen en burgers), alsook op de personeelsleden

Nadere informatie

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

Het voorschrift. Regels voor het voorschrift. Thuisverpleging & Uitvaartzorg Bentein-Pollet gcv Hariulfstraat 4 8460 Oudenburg 0486/61.06.54.

Het voorschrift. Regels voor het voorschrift. Thuisverpleging & Uitvaartzorg Bentein-Pollet gcv Hariulfstraat 4 8460 Oudenburg 0486/61.06.54. Het voorschrift Regels voor het voorschrift Wie mag voorschrijven? Met uitzondering van de beperkingen die in de wetgeving zijn vastgesteld, mogen artsen en artsen in opleiding alle behandelingen en onderzoeken

Nadere informatie

4. Magistrale bereidingen. Inleiding. SUGGESTIEvragen

4. Magistrale bereidingen. Inleiding. SUGGESTIEvragen 4. Magistrale bereidingen Inleiding Magistrale bereidingen hebben nog steeds een meerwaarde, ondanks de massale groei van farmaceutische specialiteiten. Het voordeel van magistrale bereidingen is dat ze

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Actief bestanddeel: Gezuiverd capsulair Vi polyoside van Salmonella typhi (stam Ty2): 25 microgram

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Actief bestanddeel: Gezuiverd capsulair Vi polyoside van Salmonella typhi (stam Ty2): 25 microgram SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL TYPHIM Vi, 25 microgram/dosis, oplossing voor injectie Polyoside buiktyfusvaccin 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén dosis

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen 25 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de huisarts een honorarium

Nadere informatie

Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e).

Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e). Pagina 1 van 5 Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e). Voor veel online diensten waarbij aan u dossiergegevens beschikbaar gesteld moet er een therapeutische link zijn tussen

Nadere informatie

Sildenafil. Revatio, Viagra

Sildenafil. Revatio, Viagra Sildenafil Revatio, Viagra Inhoud Hoe werkt sildenafil? 3 Voor welke aandoeningen wordt sildenafil gebruikt? 3 Hoe moet ik het gebruiken? 3 Hoe moet ik het bewaren? 4 Wat zijn mogelijke bijwerkingen? 4

Nadere informatie

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier Een nieuwe + voor uw gezondheid Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier De apothekers investeren verder in de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënten PERSBERICHT 25 februari 2014 Het Gedeeld

Nadere informatie

Het zorgtraject diabetes: van regels naar praktijk

Het zorgtraject diabetes: van regels naar praktijk Het zorgtraject diabetes: van regels naar praktijk Dr. Frank NOBELS endocrinologie O.L.V. Aalst zorgvernieuwing nodig! Enorme toename van chronische aandoeningen De organisatie van onze gezondheidszorg

Nadere informatie

NOAC s. Bossche Samenscholingsdagen 2014 N. Péquériaux Laboratoriumarts/Medisch leider trombosedienst M. Jacobs Cardioloog

NOAC s. Bossche Samenscholingsdagen 2014 N. Péquériaux Laboratoriumarts/Medisch leider trombosedienst M. Jacobs Cardioloog NOAC s Bossche Samenscholingsdagen 2014 N. Péquériaux Laboratoriumarts/Medisch leider trombosedienst M. Jacobs Cardioloog Antistollingsmedicatie Toegepast ter preventie en behandeling van arteriële en

Nadere informatie