Terugbetaling zuurstof vanaf 1 juli 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Terugbetaling zuurstof vanaf 1 juli 2012"

Transcriptie

1 1 Terugbetaling zuurstof vanaf 1 juli 2012 Vanaf 1 juli 2012 verandert de reglementering voor de terugbetaling van zuurstoftherapie grondig. De nieuwe regels zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen over indicaties voor het goed gebruik van zuurstof. De hervorming geeft gevolg aan de aanbevelingen van het Kenniscentrum (KCE) en maakt een belangrijke besparing mogelijk. De belangrijkste wijzigingen zijn Onderscheid tussen korte termijn en chronische behandeling Korte termijn: behandeling door huisarts of specialist via officina-apotheker Chronisch: door de dienst pneumologie/pediatrie van het ziekenhuis Terugbetaling gasvormige zuurstof wordt opgenomen in hoofdstuk IV voorafgaande machtiging van adviserend geneesheer voor de kortdurende behandeling van acute hypoxemie en bij cluster hoofdpijn vermelding derdebetalersregeling bij palliatieve patiënten Terugbetaling oxyconcentrator voorafgaande machtiging van adviserend geneesheer voor de kortdurende behandeling vermelding derdebetalersregeling bij palliatieve patiënten Opname van nieuwe technieken in de overeenkomst bij chronische behandeling: mobiele oxyconcentratoren en oxyconcentratoren met compressor Iedere patiënt voor wie zuurstoftherapie aangewezen is, kan via een aangepast voorschrijven en behandeling rekenen op terugbetaling van de zuurstofbehandeling: hetzij voor korte termijn zuurstoftherapie, hetzij voor een zuurstoftherapie op lange termijn via de revalidatieovereenkomst. Korte termijn zuurstoftherapie De officina-apotheker behoudt enkel een rol in de korte termijn zuurstoftherapie. De terugbetaling van de korte termijn zuurstoftherapie aan huis op voorschrift van de arts (huisarts of specialist) is mogelijk voor de volgende indicaties: Indicaties Zuurstof Terugbetaling gedurende 1. Acute hypoxemie Gasvormig of oxyconcentrator Maximum 3 maanden per jaar (aaneensluitende periode) 2. Hypoxemie bij palliatieve patiënten Gasvormig of oxyconcentrator Onbeperkt 3. Cluster hoofdpijn Enkel gasvormig Onbeperkt Lange termijn zuurstoftherapie Voor de lange termijn zuurstoftherapie thuis moet de arts de patiënt doorverwijzen naar een dienst pneumologie/pediatrie van een ziekenhuis. Bij opname in een overeenkomst langdurige zuurstoftherapie zal de dienst pneumologie/pediatrie de officina-apotheker verwittigen. Die laatste mag dan geen zuurstoftherapie meer tariferen. De officina-apotheker tarifeert ook geen vloeibare zuurstof meer.

2 2 Voorschrijven van korte termijn zuurstoftherapie Acute hypoxemie GASVORMIG OF CONCENTRATOR De voorschrijvende arts moet een machtiging tot vergoeding aanvragen bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds zowel voor gasvormige zuurstof als voor een zuurstofconcentrator. Er is geen standaardformulier voor de aanvraag tot terugbetaling vastgelegd. In de aanvraag moet de hypoxemie klinisch gedocumenteerd zijn. De aanvraag moet daarom de volgende elementen bevatten: de diagnose van de aandoening die aan de basis ligt van de acute hypoxemie (bv. COPD, chronisch hartfalen, ) en een omschrijving van de klachten die hierop wijzen (bv. cyanose, tachypnoe, ) en/of het resultaat van de recent uitgevoerde saturatietesten. De ziekenfondsen zullen, gezien de acute situatie, de machtigingen (maximaal voor een aaneensluitende periode van 3 maanden) zo snel mogelijk afleveren als de aanvraag correct klinisch is gedocumenteerd op basis van de voornoemde elementen. Het gaat om een machtiging van type b (code? in het tarief) waarvan de geldigheidsduur is beperkt tot maximaal 1 episode van 3 maanden per periode van 12 maanden. De patiënt moet daarnaast beschikken over een voorschrift dat telkens voor maximum 1 maand wordt opgesteld met de volgende elementen: gasvormige zuurstof op stofnaam de dosering (in liter per minuut en aantal uren per dag) in voorkomend geval, de zuurstofbevochtiger of gebruik van een oxyconcentrator. Het is aan te raden om ook bij de oxyconcentrator de dosering en in voorkomend geval, de zuurstofbevochtiger te vermelden. Een nieuwe behandeling (van max. 3 maanden) kan ten vroegste 12 maand na het einde van een vorige behandelingsperiode vergoed worden. N.B. Deze regeling zal mogelijk in de toekomst worden aangepast om de 3 maanden waarin de behandeling nodig is te kunnen spreiden over het jaar. De voorschrijvende arts houdt in het medisch dossier van de patiënt de bewijsstukken ter beschikking die aantonen dat de hypoxemie klinisch gedocumenteerd is (zie hierboven bij de aanvraag). Hij houdt ook de evaluatie van de voorgeschreven behandeling bij in het dossier die aantoont dat de toestand van de patiënt verbetert met zuurstoftherapie. De voorschrijvende arts houdt rekening met de niet-gelijktijdige vergoeding van gasvormige zuurstof met een zuurstofconcentrator en/of vloeibare medische zuurstof, tenzij de 1ste maand van gebruik van vloeibare medische zuurstof of een zuurstofconcentrator in het kader van de revalidatie-conventie zuurstoftherapie.

3 3 Hypoxemie bij palliatieve patiënten GASVORMIG OF CONCENTRATOR Dit is enkel van toepassing voor patiënten die beantwoorden aan het statuut van palliatieve patiënt. De huisarts geeft, voor zover dat nog niet is gebeurd, aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds kennis van dit palliatief statuut. Vanaf de datum van kennisgeving kan de terugbetaling van de zuurstoftherapie starten. Er is geen voorafgaande aanvraag bij de adviserend geneesheer nodig maar de reglementering van hoofdstuk IV is ook hier van toepassing. Het maandelijks voorschrift voor de patiënt moet dezelfde elementen bevatten als bij acute hypoxemie, namelijk: gasvormige zuurstof op stofnaam de dosering (in liter per minuut en aantal uren per dag) in voorkomend geval, de zuurstofbevochtiger of gebruik van een oxyconcentrator. Het is aan te raden om ook bij de oxyconcentrator de dosering en in voorkomend geval, de zuurstofbevochtiger te vermelden. De arts moet in dit geval bovendien de vermelding derdebetalersregeling van toepassing vermelden op het voorschrift (code V in het tarief). De voorschrijvende arts houdt in het medisch dossier van de patiënt de bewijsstukken ter beschikking die: aantonen dat de hypoxemie klinisch gedocumenteerd is (zie hierboven bij de aanvraag), het statuut vermelden voor palliatieve patiënt (datum/kopie van kennisgeving aan ziekenfonds) Hij houdt ook de evaluatie van de voorgeschreven behandeling bij in het dossier die aantoont dat de toestand van de patiënt verbetert met zuurstoftherapie. De voorschrijvende arts houdt rekening met de niet-gelijktijdige vergoeding van gasvormige zuurstof met een zuurstofconcentrator en/of vloeibare medische zuurstof. Cluster hoofdpijn ALLEEN GASVORMIG Voor de eerste aanvraag is de machtiging van de adviserend geneesheer afhankelijk van een bijgevoegd omstandig verslag van een neuroloog, een neurochirurg of een neuropyschiater met de diagnose van clusterhoofdpijn en een verantwoording van het opstarten van de zuurstofbehandeling omwille van de klinische toestand van de patiënt. Er is geen standaardformulier voor de aanvraag tot terugbetaling vastgelegd. Als de huisarts de aanvraag doet, moet hij het verslag van de specialist bijvoegen. De machtiging geldt voor 12 maanden maar wordt eenvoudig vernieuwd door de behandelende arts voor periodes van 60 maanden (machtiging model d; type? in het tarief). De patiënt moet beschikken over een maandelijks voorschrift met de volgende elementen: gasvormige zuurstof op stofnaam voorgeschreven volgens behoefte, met specifieke toebehoren aangepast aan een hoog debiet de dosering (in liter per minuut) in voorkomend geval, de zuurstofbevochtiger.

4 4 Afleveren van korte termijn zuurstoftherapie De apotheker levert dadelijk af gelet op de acute toestand. In geval van korte-termijn-zuurstoftherapie gebeurt de aflevering van de zuurstof en de toebehoren of van de zuurstofconcentrator door de apotheker, de ziekenhuisapotheker (die enkel kan afleveren aan rechthebbenden die in gemeenschap leven) of het facilitair bedrijf (leverancier niet-apotheker) in opdracht van en in overleg met de apotheker. Terugbetaling van korte termijn zuurstoftherapie Gasvormige medische zuurstof en een zuurstofconcentrator worden, onder de reglementaire voorwaarden, vergoed in categorie A. Er is dus geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende voor de zuurstof zelf. Het forfait voor de installatie, de huur van de gasfles en zuurstofconcentrator, de toebehoren en de eventuele zuurstofbevochtiger worden terugbetaald door het ziekenfonds volgens bepaalde maximumbedragen (zie verder). De apotheker ontvangt ook een forfait (honorarium) voor de coördinatie en de begeleiding van de behandeling en de tarifering van de gasvormige zuurstof of de zuurstofconcentrator. Wanneer de apotheker zelf levert, gebruikt hij de vastgelegde forfaits en prijzen (zie verder) en rekent hij geen supplement aan de patiënt aan. Als de aflevering gebeurt door een leverancier die voor de huur van de gasfles, het toebehoren en de eventuele zuurstofbevochtiger, meer factureert dan de maximale verzekeringstegemoetkoming, kan de apotheker voor deze onderdelen een toeslag aanrekenen aan de patiënt. Die toeslag mag telkens niet hoger zijn dan 20% van het maximum van de tegemoetkoming. Dit wil zeggen: CNK Type tegemoetkoming Huursom voor flessen en ontspanner Zuurstofmaskers en/of zuurstofbrillen Maximale verzekeringstegemoetkoming (incl. BTW) Maximale toeslag (max. 20%) die de apotheker aan de patiënt kan aanrekenen Max. totaal (forfait + 20%) 22,17 4,43 26,60 2,54 0,51 3, Zuurstofslangen 1,70 0,34 2, Luchtbevochtigers 4,41 0,88 5,29 voor eenmalig gebruik Opgelet! Bijzondere kosten zoals bv. voor een rugzak of dringende, niet geprogrammeerde leveringen, blijven ten laste van de rechthebbende.

5 5 Zuurstof tariferen Alleen gasvormige zuurstof en een zuurstofconcentrator kunnen terugbetaald zijn in het kader van korte termijn zuurstoftherapie. Vloeibare zuurstof wordt voorbehouden aan de lange termijn zuurstoftherapie en is dus niet meer terugbetaald via de officina. De cumul van een terugbetaling van de forfaits voor gasvormige zuurstof en een terugbetaling van de forfaits voor een zuurstofconcentrator is niet meer toegelaten. Medische gasvormige zuurstof De gasvormige zuurstof blijft terugbetaald zoals vroeger in categorie A, maar deze specialiteiten worden wel opgenomen in hoofdstuk IV en zijn dus enkel nog vergoedbaar mits een machtiging van de adviserend geneesheer of een schriftelijke vermelding derdebetalersregeling van toepassing. Voor de tarificatie van de huur en accessoires wordt er voortaan enkel nog gewerkt met maandelijkse forfaits. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen levering en installatie door de apotheker en levering en installatie door de leverancier niet-apotheker. Installatie en aflevering door de apotheker Er is maandelijks een voorschrift nodig. Daarnaast maakt de apotheker eenmaal per maand een getuigschrift van aflevering op, conform het model uit het Koninklijk Besluit van 24/10/2002. Het voorschrift en het getuigschrift worden maandelijks aan de tariferingsdienst overgemaakt. Wanneer de apotheker zelf zuurstof levert en installeert, is de tarifering gebaseerd op de prestaties en hulpmiddelen die geïdentificeerd worden door generieke CNK-codes. Die CNK s, eigen aan de installatie en aflevering door de apotheker, moeten worden vermeld op het getuigschrift van aflevering. CNK Prestatie of hulpmiddel Max. per maand Masker of bril (met of zonder slang) 2, Verlengslang voor masker of bril 1, Wegwerpbevochtiger 4, Staangeld fles (huur) met of zonder ontspanner 22, Eerste installatie O2 en terugname 29,60 (Px16,88) Per kalendermaand wordt slechts één zuurstofmasker of zuurstofbril, één zuurstofslang, één luchtbevochtiger en één maandforfait staangeld vergoed. De kosten voor de installatie kunnen slechts eenmaal per therapie worden aangerekend. N.B.: Er is slechts sprake van een nieuwe therapie indien de vorige therapie sinds ten minste een jaar (12 maanden) verstreken is. De apotheker krijgt één forfaitair honorarium per maand en per patiënt voor de begeleiding van de therapie en de coördinatie van de tarificatie voor zuurstoftherapie met gasvormige zuurstof of een zuurstofconcentrator. Een cumul van het honorarium voor gasvormige zuurstof en van het honorarium voor de zuurstofconcentrator is niet toegelaten. CNK Benaming Max. per maand Honorarium voor coördinatie en begeleiding van 11,75 medische gasvormige zuurstofbehandeling (P x 6,70)

6 6 Installatie en aflevering door de leverancier niet-apotheker Er is maandelijks een voorschrift nodig. Daarnaast moet de apotheker ook de kopie(en) van de factu(u)r(en) van de leverancier aan het voorschrift hechten. Als de apotheker de installatie en de levering van zuurstof laat uitvoeren door een leverancier, is de tarifering voortaan gebaseerd op de prestaties en hulpmiddelen die geïdentificeerd worden door generieke CNK-codes. Die CNK s worden eveneens vermeld op de facturen van de leveranciers. Voortaan gebruiken alle firma s dus dezelfde CNK-codes. Volgende CNK s, eigen aan de installatie en aflevering door een leverancier, moeten worden ingebracht: CNK Prestatie of hulpmiddel Maximum per maand Masker of bril (met of zonder slang) 2, Verlengslang voor masker of bril 1, Wegwerpbevochtiger 4, Staangeld fles (huur) met of zonder ontspanner 22, Eerste installatie O2 en terugname 29,60 (Px16,88) Per kalendermaand wordt slechts één zuurstofmasker of zuurstofbril, één zuurstofslang, één luchtbevochtiger en één maandforfait staangeld vergoed. De kosten voor de installatie kunnen slechts eenmaal per therapie worden aangerekend. N.B.: Er is slechts sprake van een nieuwe therapie indien de vorige therapie sinds tenminste een jaar (12 maanden) verstreken is. De patiënt betaalt niets indien de prestaties zoals ze in de tabel hierboven (K.B. 24/10/2002) zijn voorzien, niet worden overschreden. De apotheker mag het verschil tussen het door de leverancier-niet apotheker gefactureerde bedrag en de door de verzekeringsinstelling toegekende verzekeringstegemoetkoming terugvorderen bij de rechthebbende. Als er toeslag aangerekend wordt ten laste van de rechthebbende, kan die niet hoger zijn dan 20% van de prijs van de toebehoren. CNK Prestatie of hulpmiddel Max. forfait per maand Masker of bril (met of zonder slang) Max. supplement voor patiënt (20%) Forfait + 20% 2,54 0,51 3, Verlengslang voor masker of bril 1,70 0,34 2, Wegwerpbevochtiger 4,41 0,88 5, Staangeld fles (huur) 22,17 4,43 26,60 met of zonder ontspanner Eerste installatie O2 en terugname 29,60 (Px16,88) 5,92 35,52 De apotheker krijgt één forfaitair honorarium per maand en per patiënt voor de begeleiding van de therapie en de coördinatie van de tarificatie voor zuurstoftherapie met gasvormige zuurstof of een zuurstofconcentrator. Een cumul van het honorarium voor gasvormige zuurstof en van het honorarium voor de zuurstofconcentrator is niet toegelaten. CNK Benaming Max. per maand Honorarium voor coördinatie en begeleiding van 11,75 medische gasvormige zuurstofbehandeling (P x 6,70)

7 7 Zuurstofconcentratoren Er is maandelijks een voorschrift nodig. De tarificatie gebeurt door de apotheker aan de hand van de CNK-codes die vermeld staan op de factuur of de leveringsnota van de firma. Hoewel het niet verplicht is, vragen we om een kopie van de factuur aan het voorschrift te hechten. Per firma/gasleverancier bestaat er een specifieke CNK-code voor de volgende prestaties of forfaits: (dit wijzigt dus niet) Prestatie of hulpmiddel Maximum per maand Bevochtiger voor eenmalig gebruik 5,51 Huur en onderhoud 90,10 Installatie en terugname 31,80 De tarifering van de kosten gebeurt maandelijks op basis van bovenstaande forfaitaire bedragen, met uitzondering van de kosten van de eerste installatie die maar eenmaal per therapie mag aangerekend worden. N.B. Er is slechts sprake van een nieuwe therapie sinds ten minste 12 maanden is verstreken. Voortaan dekt het bedrag dat toegekend wordt voor de huur en het onderhoud eveneens de toebehoren en de honoraria die betrekking hebben op de installatie en de eventuele levering van een noodfles met medische gasvormige zuurstof. Enkel die gasvormige zuurstof zelf, die eventueel als noodfles wordt geleverd bij een zuurstofconcentrator, mag nog gefactureerd worden. De apotheker krijgt één forfaitair honorarium per maand en per patiënt voor de begeleiding van de therapie en de coördinatie van de tarificatie voor zuurstoftherapie met gasvormige zuurstof of een zuurstofconcentrator. Een cumul van het honorarium voor gasvormige zuurstof en van het honorarium voor de zuurstofconcentrator is niet toegelaten. CNK Benaming Max. per maand Honorarium voor coördinatie en begeleiding van 11,75 zuurstofbehandeling met zuurstofconcentrator (P x 6,70) Overgangsmaatregelen zuurstoftherapie op 1 juli 2012 De bestaande reglementering over de zuurstoftherapie via de openbare officina eindigt voor alle patiënten op 30 juni Voor de patiënten die nu via officina opengesteld voor het publiek onder zuurstoftherapie zijn, moet de arts nagaan of ze: aan de nieuwe terugbetalingsvoorwaarden voor kortdurende therapie voldoen. Als een aanvraag bij de adviserend geneesheer nodig is, moeten de artsen zo snel mogelijk die aanvraag indienen en een nieuw voorschrift opmaken. Vanaf 1 juli 2012 kan een eerste nieuwe acute behandeling vergoed worden ook al is er geen 12 maanden verlopen sinds het einde van de vorige behandelingsperiode. chronisch zuurstof nodig hebben. De arts verwijst de patiënt dan door naar een pneumoloog/pediater om te onderzoeken of de patiënt voldoet aan de voorwaarden van de terugbetaling van langdurige zuurstoftherapie aan huis, in het kader van de revalidatieovereenkomst met het ziekenhuis. Die doorverwijzing kan al voor 1 juli 2012 gebeuren.

8 8 In afwachting van een beslissing van de pneumoloog/pediater kunnen die patiënten nog tijdelijk gedurende maximum 3 maanden gasvormige zuurstof of het gebruik van een oxyconcentrator terugbetaald krijgen volgens de regels van de kortdurende therapie. Voor deze patiënten kan de huisarts dus een machtiging aanvragen voor de behandeling van acute hypoxemie. Voor patiënten waarvoor de arts geen zuurstoftherapie meer voorschrijft (vanaf 1 juli of vanaf een latere datum) zal de apotheker na contactname met de behandelende arts en de patiënt de leverancier verwittigen voor de terugname van het materiaal. Veelgestelde vragen Wanneer en hoe kan ik nog een fles gasvormige zuurstof aanrekenen die als noodfles wordt geleverd bij een zuurstofconcentrator? De cumul van een terugbetaling van de forfaits en honoraria voor gasvormige zuurstof en een terugbetaling van de forfaits en honoraria voor een zuurstofconcentrator is niet meer toegelaten. Het huurgeld en onderhoud van een zuurstofconcentrator dekt naast de kosten van het huren van het toestel, van één zuurstofbril of masker en van één zuurstofslang ook het vervangen van de filters na hun voorziene levensduur evenals de toebehoren en de honoraria zoals hieronder vermeld die verbonden zijn aan de installatie en de eventuele levering van een noodfles medische gasvormige zuurstof. Enkel deze gasvormige zuurstof zelf, die eventueel als noodfles wordt geleverd bij een zuurstofconcentrator mag nog gefactureerd worden. Aangezien voor de indicatie cluster headache de zuurstofconcentrator niet terugbetaald wordt en aangezien voor de indicatie acute hypoxemie een verschillende machtiging nodig is voor de zuurstofconcentrator en de gasvormige zuurstof, zal de facturatie van een noodfles medische gasvormige zuurstof in de praktijk beperkt blijven tot de indicatie palliatieve patiënt. Hiervoor moet de arts op het voorschrift de fles gasvormige zuurstof vermelden met de vermelding derde betalersregeling van toepassing. Moet de apotheker nagaan of het statuut van palliatieve patiënt werkelijk bij het ziekenfonds werd aangevraagd en erkend? Neen. Dit is de verantwoordelijkheid van de voorschrijvende arts. De apotheker moet er wel over waken dat de schriftelijke vermelding derde betalersregeling van toepassing op het voorschrift werd vermeld. Als dat het geval is, mag hij de derde betalersregeling toepassen. Is de apotheker nog steeds verplicht een fles zuurstof in huis te hebben (voor tijdens een wacht bijvoorbeeld)? Neen. Bijlage 2 van het K.B. van 21/01/2009 betreffende de Onderrichtingen voor apothekers bevat de lijst van de verplichte geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en grondstoffen. Zuurstof hoort daar niet meer bij. Bron: APB & RIZIV

9 9 ZUURSTOF NIEUWE REGELING (vanaf 01/07/2012) Overzicht TYPE VOORWAARDEN HONORARIUM PALLIATIEF CLUSTER HOOFDPIJN Gasvormig Concentrator vermelding derdebetaler van toepassing arts: notificatie palliatief statuut bij mutualiteit vermelding derdebetaler van toepassing arts: notificatie palliatief statuut bij mutualiteit , ,75 Gasvormig attest (neuroloog, 1 jaar verlenging huisarts max. 5 jaar) ,75 ACUTE HYPOXEMIE CHRONISCHE HYPOXEMIE Gasvormig attest (huisarts, max. 3 maanden, verlenging niet mogelijk) ,75 Concentrator attest (huisarts, max. 3 maanden, verlenging niet mogelijk) ,75 alle types via ziekenhuis (pneumologische dienst) / / CNK-codes GASVORMIG-APOTHEKER GASVORMIG-LEVERANCIER CONCENTRATOR MASKER/BRIL , ,54 / / SLANG , ,70 / / BEVOCHTIGER , ,41 Specifieke CNK per firma HUUR , ,17 Specifieke CNK per firma INSTALLATIE , ,60 Specifieke CNK per firma 5,51 90,10 31,80

Terugbetaling zuurstof

Terugbetaling zuurstof Terugbetaling zuurstof Veranderingen vanaf 1 mei (Bron: APB) Vanaf 1 mei 2012 zal de reglementering rond de zuurstof grondig wijzigen. De officina-apotheker wordt enkel nog ingeschakeld in de korte termijn

Nadere informatie

ZUURSTOF WIJZIGINGEN VANAF 1 JULI 2012 WAT MOET IK DOEN ALS APOTHEKER OM DE CONTINUÏTEIT TE WAARBORGEN?

ZUURSTOF WIJZIGINGEN VANAF 1 JULI 2012 WAT MOET IK DOEN ALS APOTHEKER OM DE CONTINUÏTEIT TE WAARBORGEN? ZUURSTOF WIJZIGINGEN VANAF 1 JULI 2012 Vanaf 1 juli 2012 zal de terugbetaling van zuurstoftherapie grondig wijzigen. De officinaapotheker wordt enkel nog ingeschakeld in de korte termijn zuurstoftherapie.

Nadere informatie

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE De reglementering voor terugbetaling van de zuurstoftherapie thuis werd grondig gewijzigd. A. Belangrijkste wijzigingen Onderscheid tussen korte termijn en chronische behandeling

Nadere informatie

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE De reglementering voor terugbetaling van de zuurstoftherapie thuis wijzigt grondig vanaf 1 juli 2012. A. Belangrijkste wijzigingen Onderscheid tussen korte termijn en chronische

Nadere informatie

ofwel voor de korte termijn zuurstoftherapie ofwel voor een zuurstoftherapie op lange termijn via overeenkomst.

ofwel voor de korte termijn zuurstoftherapie ofwel voor een zuurstoftherapie op lange termijn via overeenkomst. Beste collega, Alle info betreffende de nieuwe reglementering van zuurstof heeft u ondertussen gevonden via http://www.kava.be/diensten/tarifering/tariferingsberichten/. Onderstaand overzicht sturen we

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 17 MEI 2012 Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen

Nadere informatie

Thuisgezondheidszorg Zuurstoftherapie. 24 november 2010

Thuisgezondheidszorg Zuurstoftherapie. 24 november 2010 Thuisgezondheidszorg Zuurstoftherapie 24 november 2010 Programma Thuisgezondheidszorg: Marc Mertens, Belmedis Zuurstof: Eef Dreesen, LTD Zuurstof bij Belmedis + demonstratie Zuurstof! Snakt u ook naar

Nadere informatie

Zuurstoftherapie thuis. Dr. Christel Haenebalcke Dienst pneumologie AZ Colloquium 23/05/2013

Zuurstoftherapie thuis. Dr. Christel Haenebalcke Dienst pneumologie AZ Colloquium 23/05/2013 Zuurstoftherapie thuis anno 2013 Dr. Christel Haenebalcke Dienst pneumologie AZ Colloquium 23/05/2013 Zuurstoftherapie thuis Medische indicaties Economische reflecties Korte termijn zuurstoftherapie Chronische

Nadere informatie

CM-info Nieuwsbrief voor verpleegkundigen

CM-info Nieuwsbrief voor verpleegkundigen CM-info Nieuwsbrief voor verpleegkundigen Beste lezer Met deze CM-info voor verpleegkundigen willen wij informatie aanbieden die voor u als zorgverlener nuttig kan zijn. Als u wenst te reageren op een

Nadere informatie

Samenwerking met apothekers

Samenwerking met apothekers Samenwerking met apothekers Korte termijn zuurstoftherapie In deze brochure : INSTALLATIES / VERDERZETTINGEN / AFHALINGEN Pag. 1 GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF &ĂĐƚƵƌĂƟĞ Pag. 2 WƌĂŬƟƐĐŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞĚƌƵŬŇĞƐƐĞŶ

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/350 van 1 september 2009 370/1367 Van toepassing vanaf 1 september 2009 Nieuwe terugbetaalbare

Nadere informatie

Besparingsmaatregelen

Besparingsmaatregelen Besparingsmaatregelen Daar u ongetwijfeld nog vragen zal hebben omtrent de besparingsmaatregelen, hebben wij voor u alles nog eens even op een rijtje gezet. Sinds 1 maart Voorschriften voor antibiotica

Nadere informatie

Zorgtraject Diabetes: samenvatting

Zorgtraject Diabetes: samenvatting Zorgtraject Diabetes: samenvatting Inhoud:. Principe. Procedure van aflevering en tarifering 3. Zorgtraject diabetes: prijzen zelfzorgmateriaal Een zorgtraject organiseert de aanpak en de opvolging van

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/342 van 25 augustus 2009 370/1366 Van toepassing vanaf 1 september 2009 tot 31 december

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB forfaitaire-honoraria-klinische-biologie--niet-in-ziekenhuis.doc

Coordinatie--ZIV--KB forfaitaire-honoraria-klinische-biologie--niet-in-ziekenhuis.doc 24 SEPTEMBER 1992. - Koninklijk besluit tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

Controle op effectieve aflevering

Controle op effectieve aflevering Specialiteiten Magistralen Zorgtrajecten Unieke barcode VOS Zuurstof NVS Bandagisterie??? Specifieke MAF VI s 01/07/04: UB op verpakking terugbetaalde specialiteit verplicht 01/01/05: apr. wordt verplicht

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS Viviane Gendreike Anne-Marie Van Campenhout 11 december 2007 1 PROGRAMMA 1. Het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF): wat, voor wie? 2. In welke gevallen kunt u een beroep

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN APRIL 2010 EXTRA

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN APRIL 2010 EXTRA BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN APRIL 2010 EXTRA ZUURSTOFTHERAPIE AAN HUIS: NIEUWE HONORARIA VANAF 1 APRIL 2010 Tijdens de laatste overeenkomstencommissie werd een nieuwe wijzigingsclausule opgesteld aangaande

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

Voorstelling LTD3. Infobrochure Kinesitherapie

Voorstelling LTD3. Infobrochure Kinesitherapie Infobrochure Kinesitherapie Voorstelling LTD3 Nationale tariferingdienst medische sector; Meer dan 25 jaar actief; Gelegen in Hasselt; Administratieve verwerking van zorgprestaties; Klanten: - huisartsen

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs Maatschappelijke

Nadere informatie

Ja/Neen 15/10/ /10/2015: Verplichte DBR voor huisarts. Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming

Ja/Neen 15/10/ /10/2015: Verplichte DBR voor huisarts. Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming 1/10/2015: Verplichte DBR voor huisarts 15/10/2016 475075 101076 Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming Welke prestaties? Consultaties + technische prestaties tijdens consultatie

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015 Vlaams Artsensyndicaat Afdeling Oost- & West-Vlaanderen Burg. Nolfstraat 7 8500 Kortrijk Tel. 056/21.05.08 Fax. 056/21.52.19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2850 2031 1930 VERPLICHTE

Nadere informatie

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art.

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art. 23 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71bis, 1 en 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN Eventueel Logo ziekenhuis Benaming ziekenhuis RIZIV-nummer KBO-nummer Contact: naam/telefoonnummer BIJLAGE 37 PATIENTENFACTUUR - zorgen van xxx tot xxx Blz 1 van Factuurnummer Datum factuur Verzenddatum

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Binnen en buiten met aandacht verbonden Deze voorziening

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN OMZ. ZH. 2013/13 Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Directie verzorgingsinstellingen

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s Soms vindt u in de enveloppe ook nog een groenkleurig getuigschrift voor verstrekte hulp.

Nadere informatie

Artikel 23. OPGEPAST INTERPRETATIEREGEL 6 wordt opgeheven vanaf 01/01/2012 : B.S. 01/03/2012

Artikel 23. OPGEPAST INTERPRETATIEREGEL 6 wordt opgeheven vanaf 01/01/2012 : B.S. 01/03/2012 Interpretatieregel 06 (idem art 22 IR 6) Artikel 23 OPGEPAST INTERPRETATIEREGEL 6 wordt opgeheven vanaf 01/01/2012 : B.S. 01/03/2012 Mogen tijdens eenzelfde pluridisciplinaire revalidatiebehandeling de

Nadere informatie

Elektronisch voorschrift vanaf FAQ

Elektronisch voorschrift vanaf FAQ Elektronisch voorschrift vanaf 01.01.2017 - FAQ Vanaf 1 januari 2017: - wordt het klassieke papieren voorschrift met 2 barcodes vervangen door een nieuw document bewijs van elektronisch voorschrift (afbeelding

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE ZESTIENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKERS EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

TOELICHTING BIJ DE ZESTIENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKERS EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN TOELICHTING BIJ DE ZESTIENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKERS EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN Aflevering van glucosecontrolestrips, lancetten en bloedglucosemeters in het kader

Nadere informatie

Agenda. 1. Situering. 2. Regels omtrent derdebetalersregeling. 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving

Agenda. 1. Situering. 2. Regels omtrent derdebetalersregeling. 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving Agenda 1. Situering 2. Regels omtrent derdebetalersregeling 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving 2 Agenda 1. Situering 2. Regels omtrent derdebetalersregeling 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving 3

Nadere informatie

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten.

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten. Versie 02 Okt 2015 1. Wie heeft recht op terugbetaling? Onderstaande regels zijn van toepassing op alle personeelsleden van Defensie in werkelijke dienst (militairen en burgers), alsook op de personeelsleden

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Zorgtrajecten 2009. Zorgtrajecten - 2009. Apr. Clarita Peeters Directeur Tariferingsdienst

Zorgtrajecten 2009. Zorgtrajecten - 2009. Apr. Clarita Peeters Directeur Tariferingsdienst Zorgtrajecten 2009 2 mogelijkheden : - Zorgtraject - Educatieprogramma ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2 ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2 1.Hoe voorschrijven : voorschrift + attest ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2 A.

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s De laatste pagina van uw factuur bevat telkens ook een overschrijvingsformulier

Nadere informatie

! "# #$ # # "!% & '# (% %&'%)

! # #$ # # !% & '# (% %&'%) BIJLAGE C: Model van formulier voor verlenging: Aanvraagformulier tot VERLENGING van de terugbetaling van een specialiteit opgenomen in 223000 van hoofdstuk IV van het K.B. van 21 december 2001 II Aanvraag

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Barcode van het ziekenhuis Identificatie van de patiënt of kleefvignet van het ziekenfonds Psychosociaal

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk Campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen Campus Sint-Jozef Molenstraat 19, 2640 Mortsel Opnamedienst Sociale dienst Ombudsdienst

Nadere informatie

Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN HET

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/444 van 20 december 2013 3910/1337 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

! "#$%!&''! ( # ' ) * )# ' ' # ' ' ' ## * ' +,+, # '# - '.) ' +, # '# /, ' 0 1231 2 3 ' ) ' ## *' ' )" " # # * ) " ' ) ' ## ) ' 4

! #$%!&''! ( # ' ) * )# ' ' # ' ' ' ## * ' +,+, # '# - '.) ' +, # '# /, ' 0 1231 2 3 ' ) ' ## *' ' )  # # * )  ' ) ' ## ) ' 4 BIJLAGE A: Model van formulier voor eerste aanvraag: Formulier voor eerste aanvraag tot terugbetaling van een specialiteit ingeschreven in 2230000 van hoofdstuk IV van het K.B. van 21 december 2001 II

Nadere informatie

Zorgtraject diabetes en chronische nierinsufficiëntie Veelgestelde vragen

Zorgtraject diabetes en chronische nierinsufficiëntie Veelgestelde vragen Zorgtraject diabetes en chronische nierinsufficiëntie Veelgestelde vragen 1. Is er steeds een attest van de educator vereist bij het afleveren van zelfzorgmateriaal? Sinds 1 april 2010 is een attest van

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/512 van 24 december 2014 3910/1422 Van toepassing vanaf 23 december 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis

Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Onderdelen van uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis

Nadere informatie

infobrochure tarieven en factuur

infobrochure tarieven en factuur infobrochure tarieven en factuur Auteur: dienst facturatie KEI - Versie 2016 Mevrouw, Mijnheer, Met deze brochure willen we u informeren over het financiële aspect van uw ziekenhuisverblijf. In het KEI

Nadere informatie

DOSSIER: HET NIEUWE VERGOEDINGSSYSTEEM

DOSSIER: HET NIEUWE VERGOEDINGSSYSTEEM DOSSIER: HET NIEUWE VERGOEDINGSSYSTEEM DE NIEUWE VERGOEDING VOOR DE APOTHEKER Op welke producten heeft het NVS betrekking? Het gaat om alle vergoedbare specialiteiten die terugbetaalbaar zijn door het

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB persoonlijk-aandelen-in-bepaalde-verstrekkingen.doc

Coordinatie--ZIV--KB persoonlijk-aandelen-in-bepaalde-verstrekkingen.doc 21 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de persoonlijke aandelen in de kostprijs van bepaalde verstrekkingen. BS 29/09/1993 gdp 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: VZW WERKEN GLORIEUX Az Glorieux Erk.nr. E 550 Glorieuxlaan 55-9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax (055)23 30 22 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

- $! $ ## " $ $!.. # # "!. $! $##!$ /

- $! $ ##  $ $!.. # # !. $! $##!$ / BIJLAGE A: Model van formulier voor eerste aanvraag: Formulier voor eerste aanvraag tot terugbetaling van EXELON pleisters voor transdermaal gebruik ( 4680000 van hoofdstuk IV van het K.B. van 21 december

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel!

Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel! Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel! Ondanks diverse drempelverlagende financiële maatregelen, blijkt voor sommige patiënten de persoonlijke bijdrage nog steeds te hoog.

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten stuk ingediend op 2262 (2013-2014) Nr. 1 30 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van resolutie van mevrouw Vera Van der Borght, de heer Peter Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de heren

Nadere informatie

Agenda. Doel van de opleiding De tandverzorging. Persoonlijk aandeel Derde betaler Samenvatting Vraag en antwoord. Algemeenheden Verstrekkingen

Agenda. Doel van de opleiding De tandverzorging. Persoonlijk aandeel Derde betaler Samenvatting Vraag en antwoord. Algemeenheden Verstrekkingen Agenda Doel van de opleiding De tandverzorging Algemeenheden Verstrekkingen Persoonlijk aandeel Derde betaler Samenvatting Vraag en antwoord Inzicht verwerven in de verschillende verstrekkingen tandzorg

Nadere informatie

tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan

tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan De palliatieve patiënt verblijft: 1 thuis in een woon- en zorgcentrum of thuisvervangend 2 milieu op de palliatieve

Nadere informatie

Elektronisch voorschrift vanaf

Elektronisch voorschrift vanaf Elektronisch voorschrift vanaf 01.01.2017 Vanaf 1 januari 2017 Als de arts dan een elektronisch voorschrift opstelt, zal het papieren voorschrift vervangen worden door een nieuw document bewijs van elektronisch

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Identificatie ziekenhuisinstelling algemeen ziekenhuis Sint-Maarten erkenningsnummer: 7/10026/14/000 Campus Leopoldstraat Leopoldstraat 2-2800 Mechelen Campus Rooienberg Rooienberg 25-2570 Duffel Campus

Nadere informatie

Zuurstofconventie bij volwassenen Geert Celis Hvpk FM Pneumo

Zuurstofconventie bij volwassenen Geert Celis Hvpk FM Pneumo Zuurstofconventie bij volwassenen Geert Celis Hvpk FM Pneumo Inleiding Atmosferische lucht: 78,6% N2 (stikstof) 20,95% O2 PO2= 159 mmhg Alveolaire lucht: PO2= 100 mmhg (t.o.v. 159 mmhg) PCO2= 40 mmhg (t.o.v.

Nadere informatie

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Nuttige info Verhoogde tegemoetkoming De verhoogde tegemoetkoming (VT) is een beschermingsmaatregel voor personen met een laag gezinsinkomen.

Nadere informatie

Bandagisterie: tarificatie en terugbetaling. Evy Dreesen Dir. LTD

Bandagisterie: tarificatie en terugbetaling. Evy Dreesen Dir. LTD Bandagisterie: tarificatie en terugbetaling Evy Dreesen Dir. LTD Bandagist? Erkenningsnummer ~ (1)/6xxxxxx/201 ~ Meeste apothekers enkel kleine bandagisterie (-201): ~ Incontinentiemateriaal ~ Stomamateriaal

Nadere informatie

Mogelijkheid waarbij een derde (= de mutualiteit) de rekening van de zorgverstrekker betaalt: Patiënt betaalt contant enkel remgeld Getuigschrift wordt niet meer aan patiënt gegeven, maar naar mutualiteit

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand

Nadere informatie

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit regio Mechelen-Turnhout

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit regio Mechelen-Turnhout TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit regio Mechelen-Turnhout Juli 2016 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het ziekenvervoer

Nadere informatie

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Het omnio-statuut en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Nuttige info Verhoogde tegemoetkoming

Nadere informatie

de dag van opname vanaf de 2 de dag vanaf de 91 ste dag

de dag van opname vanaf de 2 de dag vanaf de 91 ste dag Kosten verbonden aan een opname in het U.P.C. SINT-KAMILLUS Bierbeek 1. HET PERSOONLIJK AANDEEL (vanaf 01.01.2017) (vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in de kosten van de opneming) de dag van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Patiëntenvignet Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt

Nadere informatie

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen In dit document wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot palliatieve zorg: 1. m.b.t. de zorgverlening

Nadere informatie

Derdebetalersregeling

Derdebetalersregeling Derdebetalersregeling www.tarimed.be Praktische informatie 1 Algemene info i.v.m. derdebetalersregeling Per patiënt wordt een getuigschrift van verstrekte hulp opgemaakt. De specifieke derdebetalersprocedures

Nadere informatie

Voorstelling LTD3. Infobrochure huisartsen

Voorstelling LTD3. Infobrochure huisartsen Infobrochure huisartsen Voorstelling LTD3 Nationale tariferingdienst medische sector; Meer dan 25 jaar actief; Gelegen in Hasselt; Administratieve verwerking van zorgprestaties; Klanten: - huisartsen -

Nadere informatie

1) Welke papieren documenten worden door het RIZIV aanvaard sinds 1/1/2017?

1) Welke papieren documenten worden door het RIZIV aanvaard sinds 1/1/2017? 1) Welke papieren documenten worden door het RIZIV aanvaard sinds 1/1/2017? Er zijn drie verschillende documenten. Het klassieke papieren voorschrift zonder RID (1), het duplicaat of papieren voorschrift

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

Verwerking van specialiteiten in de vergoedbare magistrale bereidingen Interpretatie van de reglementering

Verwerking van specialiteiten in de vergoedbare magistrale bereidingen Interpretatie van de reglementering Verwerking van specialiteiten in de vergoedbare magistrale bereidingen Interpretatie van de reglementering De doelstelling van deze nota (opgesteld in samenwerking met OPHACO) is het toelichten van de

Nadere informatie

Dekking & bijstand in het buitenland

Dekking & bijstand in het buitenland Hospitalisatie FABU informatiefiche, Uit welke waarborgen bestaat een goed hospitalisatiecontract? Terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie (inclusief dagziekenhuis), waaronder: Verblijf,

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 298 Zoersel Tel. 3 38 3 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Deze voorziening maakt deel uit

Nadere informatie

DE VERKLARING BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS

DE VERKLARING BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS Toelichting bij de financiële voorwaarden op 1/9/2004 Gebruiksaanwijzing voor het ziekenhuis DE VERKLARING BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

2. Algemene afspraken m.b.t. het voorschrift

2. Algemene afspraken m.b.t. het voorschrift 2. Algemene afspraken m.b.t. het voorschrift Inleiding Het voorschrift moet de apotheker in staat stellen om het juiste geneesmiddel op de juiste manier af te leveren. Het voorschrift moet voldoen aan

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring VZW WERKEN GLORIEUX az Glorieux Erk.nr: 71055072000 Glorieuxlaan 55 9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax: (055)23 30 22 Inleiding Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/12/2015

Datum van inontvangstneming : 11/12/2015 Datum van inontvangstneming : 11/12/2015 Vertaling C-573/15-1 Zaak C-573/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 november 2015 Verwijzende rechter: Hof van Beroep te Luik (België)

Nadere informatie

1) Welke papieren documenten worden door het RIZIV aanvaard sinds 1/1/2017?

1) Welke papieren documenten worden door het RIZIV aanvaard sinds 1/1/2017? 1) Welke papieren documenten worden door het RIZIV aanvaard sinds 1/1/2017? Er zijn drie verschillende documenten. Het klassieke papieren voorschrift zonder RID (1), het duplicaat of papieren voorschrift

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE CONSEQUENTIES VAN DE TRANSPARANTIEWET. Jo DE COCK Administrateur-Generaal RIZIV Salons Waerboom Groot-Bijgaarden - 8 november 2014

ADMINISTRATIEVE CONSEQUENTIES VAN DE TRANSPARANTIEWET. Jo DE COCK Administrateur-Generaal RIZIV Salons Waerboom Groot-Bijgaarden - 8 november 2014 ADMINISTRATIEVE CONSEQUENTIES VAN DE TRANSPARANTIEWET Jo DE COCK Administrateur-Generaal RIZIV Salons Waerboom Groot-Bijgaarden - 8 november 2014 WAT? Wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

FINANCIËLE INFORMATIEBROCHURE. Meer info vindt u op

FINANCIËLE INFORMATIEBROCHURE. Meer info vindt u op FINANCIËLE INFORMATIEBROCHURE Meer info vindt u op www.pvtdelandhuizen.be e-mail: pvtdelandhuizen@emmaus.be Wat kost het verblijf in een psychiatrisch verzorgingstehuis? Met deze financiële informatiebrochure

Nadere informatie

FAQ Recip-e (laatste update 29/12/2016)

FAQ Recip-e (laatste update 29/12/2016) FAQ Recip-e (laatste update 29/12/2016) In de praktijk kunnen zich vanaf januari 2017 drie situaties voordoen: 1. Papieren klassiek voorschrift: zoals voorheen afhandelen; voorschrift aan tariferingsdienst

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. Educatie in eerste lijn zorgtraject diabetes. Zorgtraject diabetes type 2 & chronische nierinsufficiëntie

VOORSCHRIFTEN. Educatie in eerste lijn zorgtraject diabetes. Zorgtraject diabetes type 2 & chronische nierinsufficiëntie HUISARTSEN KRING ANTWERPEN NOORD VZW Geneesherenkring Merksem - Schoten EDUCATIE EERSTE LIJN ZORGTRAJECT DIABETES Aanbevolen om de educatie zoveel mogelijk in eerste lijn te organiseren!! Wanneer bijkomende

Nadere informatie