Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur"

Transcriptie

1 Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s Soms vindt u in de enveloppe ook nog een groenkleurig getuigschrift voor verstrekte hulp. Daar komen we helemaal op het einde op terug De laatste pagina van uw factuur bevat telkens ook een overschrijvingsformulier Alle persoonsgebonden gegevens zijn op deze voorbeeldfactuur afgedekt met blauwe vakken. Op de volgende pagina s nemen we telkens een stuk uit bovenstaande factuur In de blauwe vakjes, of in blauwe tekst geven we toelichting bij elk onderdeel

2 Hier komt een aantal persoonsgebonden gegevens persoonsgebonden gegeven Hier komt uw naam en adres Bovenaan uw factuur vindt u altijd een blok met de gegevens van het ziekenhuis, uw mutualiteit en uzelf, samen met gegevens over de datum. Eén maal per maand wordt een factuur voor ambulante prestaties opgemaakt. In dit voorbeeld is de patiënt in de betrokken maand met name tussen 14 en 24 januari 2014 in het ziekenhuis geweest voor een raadpleging, onderzoek of ambulante behandeling. Een Ambulante factuur is een factuur die is opgemaakt voor prestaties waarbij u niet werd opgenomen in het ziekenhuis. Het betreft meestal kosten voor prestaties en producten die u ontving in het kader van een raadpleging in het ziekenhuis. Vaak hebben die betrekking op een onderzoek of een technische akte die bij de consultatie heeft plaats gevonden. Noot 1: het honorarium voor de eigenlijke consultatie wordt direct betaald bij de raadpleging. U ontvangt daarvoor dus geen factuur van het ziekenhuis. Maar u ontvangt van de arts wel een groenkleurig getuigschrift voor verstrekte hulp. Dat groene document dient u in te leveren bij uw ziekenfonds. Noot 2: Als u op raadpleging komt en er gebeurt daarbij ook een onderzoek of technische akte, gebeurt de aanrekening in twee keer: (1) ter plekke voor het honorarium van de arts bij wie u op raadpleging komt, en (2) achteraf, via een factuur van het ziekenhuis voor de eventuele onderzoeken of technische akten die hebben plaatsgevonden.

3 Onder de hoofding van de factuur volgt een kader, dat uit verschillende rubrieken bestaat, en dat over meerdere pagina s kan doorlopen. Bovenaan dit kader vindt u onderstaande rij. Voor elke prestatie wordt aangegeven welke bedrag er ten laste is van het ziekenfonds, en welk bedrag er ten laste van uzelf als patiënt De bedragen die in de kolom Ten laste van het ziekenfonds worden vermeld, worden rechtstreeks aangerekend aan het ziekenfonds. U hoeft die dus niet eerst zelf te betalen. Deze bedragen worden enkel ter informatie vermeld. Ze zijn niet opgenomen in het bedrag dat op het overschrijvingsformulier staat. Het persoonlijk aandeel verwijst naar prestaties die gedeeltelijk (maar niet volledig) worden vergoed door het ziekenfonds. De bedragen die in deze kolom staan, worden mee opgenomen in het bedrag dat op het overschrijvingsformulier staat. Onder supplement verstaat men een bedrag dat aan u als patiënt bovenop de wettelijk vastgestelde persoonlijke tussenkomst wordt aangerekend, en dat niet wordt terugbetaald door het ziekenfonds. Onder ander bedrag verstaat men het bedrag van de verstrekkingen, producten of diensten waarvoor geen tussenkomst is voorzien door het ziekenfonds, noch een persoonlijke tussenkomst. Het gaat dus om zaken die volledig ten laste van uzelf als patiënt komen. Supplementen en andere bedragen die in deze kolom staan, worden mee opgenomen in het bedrag dat op het overschrijvingsformulier staat.

4 Het kader bevat meerdere rubrieken, die allemaal een vaste nummering hebben: Rubriek 1 = Verblijfskosten (aangezien het hier een ambulante factuur betreft dus zonder verblijf zijn er ook geen verblijfskosten. Deze rubriek wordt weggelaten op een ambulante factuur) Rubriek 2 verwijst naar kosten met betrekking tot Apotheek enzovoort. Rubriek 2 wordt onderverdeeld in 2 sub-rubrieken: 2.1. Farmaceutische en parafarmaceutische kosten 2.2. Kosten voor implantaten, prothesen, Voor elke sub-rubriek wordt aangegeven of (en in welke mate) de kost wordt vergoed door het ziekenfonds. De kost van een gedeeltelijk vergoed product wordt dus uitgesplitst over twee kolommen, zoals voor TELEBRIX GASTRO in het voorbeeld Voor elk product wordt de periode van toediening/gebruik vermeld en het codenummer van de ziekteverzekering (Riziv) De laatste lijn in elke rubriek vermeldt het subtotaal voor deze rubriek Meestal vind je in elke kolom een bedrag, maar niet altijd. De bedragen die worden opgenomen in de twee laatste kolommen, zitten vervat in het bedrag dat wordt vermeld op het overschrijvingsformulier (zie laatste pagina van de factuur)

5 Rubriek 3 verwijst naar Medische en paramedische honoraria Zoals alle rubrieken, is ook deze rubriek opgebouwd uit een aantal sub-rubrieken. Ook hier wordt het bedrag per prestatie uitgesplitst naargelang (of in de mate dat) het bedrag ten laste van uzelf als patiënt of van uw ziekenfonds is. Net als de subtotalen (onderaan de rubriek). Voor elk honorarium is de naam vermeld van de arts die de prestatie heeft geleverd (in dit voorbeeld afgedekt) Wanneer u een beroep doet op diensten op het vlak van klinische biologie en medische beeldvorming, is er een wettelijk forfait voorzien (zie 3.1) Voor specifieke prestaties (zie 3.2) worden de honoraria gespecifieerd, met vermelding van datum en Riziv-code. Let op: gezien de aard van vele onderzoeken is het mogelijk dat u de behandelende artsen (zoals radiologen of anesthesisten) niet zelf hebt gezien, terwijl zij effectief een prestatie voor u hebben geleverd. Achter elke prestatie staat ook een letter of lettercombinatie: C, NC of PC C = de arts is geconventioneerd (en werkt dus volgens het verbintenistarief, zonder supplement) NC = niet-geconventioneerd de betrokken arts kan dus een supplement aanrekenen dat ten laste komt van de patiënt. (In dit voorbeeld zijn alle artsen niet-geconventioneerd en wordt er voor 3 van de 5 prestaties een supplement aangerekend). PC = partioneel (gedeeltijk) geconventioneerd afhankelijk van het tijdstip waarop de prestatie werd uitgevoerd, kan er een supplement in rekening worden gebracht Indien er geen code is ingevuld, betekent het dat er geen akkoord werd gesloten (en dat de betrokken arts mogelijk een supplement kan aanrekenen

6 In principe kunnen er nog twee aanvullende rubrieken zijn: Rubriek 4 wordt niet gebruikt. Rubriek 5 heeft betrekking op Diverse kosten die altijd volledig ten laste van de patiënt zijn. We denken hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor het gebruik van een telefoon op de kamer, of verbruikte dranken. Noot: deze kosten zijn meestal verbonden aan een verblijf in het ziekenhuis, en daarom komt deze rubriek meestal niet voor op een ambulante factuur Het vak met de rubrieken wordt afgesloten met een overzicht van de Afrekening (zie hieronder). In het overzicht van de afrekening worden de subtotalen uit de kolommen opgeteld. De eerste lijn toont het totaal bedrag dat rechtstreeks met uw ziekenfonds wordt verrekend. (En waarvoor u zelf dus géén betaling dient te doen). De twee volgende bedragen (A en B) zijn telkens de som van de sub-totalen uit de tweede (A) en de derde (B) kolom. Deze twee totalen worden opgeteld, zodat u hier het totaalbedrag vindt dat u zelf dient te betalen aan het ziekenhuis. Dit bedrag is ook weergegeven op het bijgevoegde overschrijvingsformulier Dit bedrag is de som van alle subtotalen in de 2 e kolom (in dit voorbeeld: 8, ,97 = 204,90) Dit bedrag is de som van alle subtotalen in de 3 e kolom (in dit voorbeeld: 1, ,00 = 66,89)

7 Onderaan de factuur vindt u nog twee vakken: Een vak met toelichting bij bepaalde kostenplaatsen Een vak met de verzorgings- en betalingsvoorwaarden Helemaal onderaan de factuur vindt u een overschrijving, waarop het totaal bedrag is vermeld dat u persoonlijk dient te betalen (namelijk: de som van de bedragen vermeld in de twee rechter kolommen). Noot: als u naast uw lidmaatschap van een ziekenfonds ook bent aangesloten bij een hospitalisatieverzekering, bestaat de mogelijkheid dat deze verzekering tegemoetkomt in dit bedrag. U dient daartoe de factuur aan de verzekeringsinstelling over te maken. Sommige hospitalisatieverzekeringen hebben met het ziekenhuis een akkoord waardoor zij deze factuurkosten rechtstreeks vereffenen, zodat u dit bedrag niet meer hoeft voor te schieten. Voor meer informatie: contacteer uw hospitalisatieverzekering, of vraag informatie aan het Onthaal in het ziekenhuis.

8 Sommige niet-geconventioneerde artsen of paramedici (aangeduid met NC in rubriek 3 zie hieronder) opteren ervoor om géén gebruik van de derdebetalersregeling te maken (waarbij het ziekenhuis een deel van de kosten rechtstreeks met het ziekenfonds verrekent). Voor deze prestaties (waarvoor er zowel een bedrag in de 2 e als de 3 e kolom van uw factuur staat), zult u samen met uw factuur ook een groenkleurig verzamelgetuigschrift voor verstrekte hulp ontvangen. Prestatie door nietgeconventioneerde zorgverlener (NC) èn zowel bedrag in 2 e als 3 e kolom De honoraria die u voor prestaties door een niet-geconventioneerde zorgverstrekker hebt betaald (met uitsluiting van de ereloon-supplementen), en waarvoor het ziekenhuis niks direct heeft verrekend met uw ziekenfonds, worden achteraf mogelijk gedeeltelijk terugbetaald door uw ziekenfonds. Dien daartoe het groene document in bij uw ziekenfonds. In dit voorbeeld zal het ziekenfonds van het aangerekende bedrag van 47,55 nog 40,42 aan de patiënt terugbetalen, en van het aangerekende bedrag van 125,54 nog 116,86.

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be LM is er voor jou! Net afgestudeerd, wat nu? www.lm.be Inhoud Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 Op zoek naar een job 7 Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

Grensarbeiders Checklist 2015

Grensarbeiders Checklist 2015 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be ACV Dienst Grensarbeiders Grensarbeiders Checklist 2015 Voor de

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

wils! Bij de is er voor elk wat Vijf formules van hospitalisatieverzekering via de V.M.O.B. Hospitaal-Plus Medische reisbijstandsverzekering Mutas

wils! Bij de is er voor elk wat Vijf formules van hospitalisatieverzekering via de V.M.O.B. Hospitaal-Plus Medische reisbijstandsverzekering Mutas Dringend en niet-dringend ziekenvervoer Medische reisbijstandsverzekering Mutas Uitleendienst voor materiaal Dienst Maatschappelijk Werk Vakanties en vrije tijd Thuiszorg Geboorte Vijf formules van hospitalisatieverzekering

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

AFGE G STU T D U EER E D

AFGE G STU T D U EER E D AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je diploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbeidsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET invullen accorderen - facturering Inloggen... 3 Inloggen met uw gebruikersnaam en toegangscode... 3 Problemen bij het inloggen... 3 Hoofdmenu... 4 Menu-onderdelen...

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen: vaak gestelde vragen

Het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen: vaak gestelde vragen Afdeling Vigilantie Het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen: vaak gestelde vragen Wat is een bijwerking van een geneesmiddel? Een bijwerking van een geneesmiddel is een schadelijke en ongewilde

Nadere informatie

De gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder De gerechtsdeurwaarder InLEIDING Wanneer u een gerechtsdeurwaarder wil inschakelen of wanneer u geconfronteerd wordt met een tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, vraagt u zich wellicht af wat u te

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie