R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering"

Transcriptie

1 R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/512 van 24 december /1422 Van toepassing vanaf 23 december 2014 Tarieven ; geneesheren - raadplegingen en bezoeken ; Overeenkomstig het Nationaal Akkoord Geneesheren-Ziekenfondsen van 22 december 2014 worden de tarieven voor de verstrekkingen raadplegingen en bezoeken, toezicht en reiskosten niet aangepast op 1 januari De preventiemodule GMD wordt verlengd tot 31/12/2015. Ingevolge de nog in het Belgisch Staatsblad te publiceren koninklijke besluiten van 19 december 2014 tot wijziging van : het artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994; het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, worden de remgelden in tabel I. 2. Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheerspecialist vervangen door een vast remgeld van 3 euro voor voorkeurgerechtigden en 12 euro voor niet-voorkeurgerechtigden (pagina 2 en 3). Het remgeld voor de toeslag voor een raadpleging specialist wanneer de raadpleging zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 en 21 uur wordt gehouden (code ), wordt vastgesteld op 1 euro voor voorkeurgerechtigden en 6 euro voor nietvoorkeurgerechtigden. Het remgeld voor de toeslag voor een raadpleging specialist wanneer de raadpleging tussen 21 en 8 uur wordt gehouden (code ), wordt vastgesteld op 2,5 euro voor voorkeurgerechtigden en 12 euro voor niet-voorkeurgerechtigden (pagina 9). De remgelden voor desbetreffende verstrekkingen aangerekend door stagedoende geneesheren-specialisten worden eveneens aangepast (pagina 14). Tervurenlaan 211 B-1150 Brussel Tel.: Fax: Actuariaat WU

2 2 A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van algemeen geneeskundigen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen B. Toezicht, onderzoeken en permanentie voor rechthebbenden opgenomen in een ziekenhuis en verstrekkingen verleend in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg C. Reiskosten De omzendbrief V.I. 2014/ /1346, gewijzigd door de omzendbrieven V.I. 2014/ /1370, 2014/ /1399, 2014/ /1401, 2014/ /1403, wordt geschrapt en vervangen door deze omzendbrief. De leidend ambtenaar, H. De Ridder directeur-generaal. Bijlagen : Raad inhoudstafel Raad table de matière raad-v circ OA toe-v circ OA reis-v circ OA

3 INHOUDSTAFEL A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesherenspecialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen I. Raadplegingen van huisartsen en geneesheren-specialisten 1. A. Raadplegingen in de spreekkamer door een huisarts NIET in het kader van het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER 1 B. Raadplegingen in de spreekkamer door een huisarts IN het kader van het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER 1 C. Supplement voor het beheer van het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER 1 Administratieve verlenging van het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER 1 Supplement voor de realisatie van de preventiemodule 1 D. Supplement voor het gebruik van een diabetespas door een huisarts 1 E. 1. Wachttoeslag 1 E. 2. Permanentietoeslag 1 F. Zorgtrajecten huisartsen 2 2. Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist 2 3. Bezoek door de geneesheer-specialist op schriftelijke vraag van een behandelende geneesheer 3 4. Toeslag voor een raadpleging in de spreekkamer door een huisarts (101032, ) 3 5. Toeslag voor een raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten (101010) 3 6. Zorgtrajecten - Geneesheren-specialisten 3 II. Bezoeken van huisartsen 1. Bezoeken door een huisarts op basis van verworven rechten 4 a) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag een GMD - een rechthebbende vanaf zijn 75 ste verjaardag GMD - een chronische zieke GMD 4 b) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10 de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag GMD en niet chronisch ziek 4 c) Bezoeken in het kader van het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER bij : - een rechthebbende vanaf zijn 75 ste verjaardag GMD - een chronische zieke GMD 4 d) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag een GMD - een rechthebbende vanaf zijn 75ste verjaardag of GMD - een chronische zieke of GMD 5 e) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10 de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag GMD en niet chronisch ziek 5 f) Bezoeken bij : - een kind tot zijn 10 de verjaardag of GMD 6 g) Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door een huisarts op basis van verworven rechten (103213, ) 6

4 2. Bezoeken door de huisarts 7 a) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10 de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag een GMD - een rechthebbende vanaf zijn 75 ste verjaardag GMD - een chronische zieke GMD 7 b) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10 de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag GMD en niet chronisch ziek 7 c) Bezoeken in het kader van het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER bij : - een rechthebbende vanaf zijn 75 ste verjaardag GMD - een chronische zieke GMD 8 d) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10 de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag een GMD - een rechthebbende vanaf zijn 75 ste verjaardag of GMD - een chronische zieke of GMD 8 e) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10 de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag GMD en niet chronisch ziek 8 f) Bezoeken bij : - een kind tot zijn 10 de verjaardag of GMD 9 g) Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door een huisarts (103412, ) 9 h) Toeslag voor een raadpleging in de spreekkamer van een geneesheer-specialist 9 III. Bezoeken door een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde a) Bezoeken 10 b) Toeslag voor het bezoek door een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde (103751, , , , ) 10 IV. Andere verstrekkingen 1. Verstrekkingen voor dewelke de bekwaming vereist is van een huisarts Advies Psychotherapieën Kinder- en jeugdpsychiatrie 11 V. en verzekeringstegemoetkomingen voor door stagedoende geneesheer aangerekende verstrekkingen wanneer één van de voorwaarden op het toezicht van de stage niet is vervuld 1. A. Raadplegingen in de spreekkamer van een huisarts NIET in het kader van het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER 11 B Raadplegingen in de spreekkamer van een huisarts IN het kader van het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER 12

5 2. Bezoeken door een huisarts a) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag een GMD - een rechthebbende vanaf zijn 75 ste verjaardag GMD - een chronische zieke GMD 12 b) Bezoeken bij : - een kind tot zijn 10 de verjaardag of GMD 12 c) Bezoeken bij - een rechthebbende vanaf zijn 10 de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag GMD en niet chronisch ziek 12 d) Bezoeken in het kader van het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER bij ; - een rechthebbende vanaf zijn 75 ste verjaardag GMD - een chronische zieke GMD 12 e) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10 de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag een GMD - een rechthebbende vanaf zijn 75 ste verjaardag of GMD - een chronische zieke of GMD 13 f) Bezoeken bij : - een kind tot zijn 10 de verjaardag of GMD 13 g) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10 de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag GMD en niet chronisch ziek 13 h) Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door de huisarts (103412, ) 13 VI. en verzekeringstegemoetkomingen voor verstrekkingen aangerekend door stagedoende geneesheren-specialisten 14 B. Toezicht, onderzoeken en permanentie voor rechthebbenden opgenomen in een ziekenhuis en verstrekkingen verleend in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg 1. Verstrekkingen voorzien in artikel 25, Verstrekkingen voorzien in artikel 25, Verstrekkingen voorzien in artikel 25, 3 bis 18 C. Reiskosten 1. Reiskosten van de geneesheren Bijkomende reisvergoeding voor de huisartsen in de plattelandsstreken 19

6 A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, 1. psychotherapieën en andere verstrekkingen I. Raadplegingen van huisartsen en geneesheren-specialisten Codenummer Omschrijving Tegemoetkoming Tegemoetkoming Tegemoetkoming in het kader van een zorgtraject - Alle voorwaarden vervuld (**) 1. A. Raadplegingen in de spreekkamer door een huisarts NIET in het kader van het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER N 6 2, Raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten 15,10 13,60 9, N 8 2, Raadpleging in de spreekkamer door een huisarts 20,92 19,42 14,92 20, N 5,53 3, Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer, houder van het diploma van licentiaat in de tandheelkunde (TL) 20,93 19,43 14, N 8 2, Raadpleging in de spreekkamer door een geaccrediteerde huisarts 24,48 22,98 18,48 24,48 Q 30 0, B. Raadplegingen in de spreekkamer door een huisarts IN het kader van het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER N 6 2, Raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten 15,10 14,10 11, N 8 2, Raadpleging in de spreekkamer door een huisarts 20,92 19,92 16,92 20, N 5,53 3, Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer, houder van het diploma van licentiaat in de tandheelkunde (TL) 20,93 19,93 16, N 8 2, Raadpleging in de spreekkamer door een geaccrediteerde huisarts 24,48 23,48 20,48 24,48 Q 30 0, C. 1. voor het beheer van het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER gebruik van de functionaliteiten van de MyCareNet-diensten N 8,415 3, Supplement voor het beheer van het globaal medisch dossier (GMD) door een huisarts, ter gelegenheid van een 29,98 29,98 29,98 raadpleging (101032, ) of van een bezoek (103132, , ), schriftelijk akkoord van de patiënt Verlenging van het globaal medisch dossier 29,98 29,98 29,98 C. 2. voor het beheer van het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER gebruik van de functionaliteiten van de MyCareNet-diensten Opening van het globaal medisch dossier 29,98 29,98 29, Verlenging van het globaal medisch dossier 29,98 29,98 29,98 C. 3. Supplement voor de realisatie van de preventiemodule N 3 3, Supplement voor de realisatie van de preventiemodule in het kader van het GMD ter gelegenheid van een raad- 10,80 10,80 10,80 pleging (101032, ) of van een bezoek (103132, , ) Preventiemodule GMD medische huizen : facturatie aan 70% 7,56 7,56 7, Preventiemodule GMD medische huizen : facturatie aan 30% 3,24 3,24 3,24 D. Supplement voor het gebruik van een diabetespas door een huisarts N 7 2, Supplement voor het gebruik van een diabetespas door de huisarts ter gelegenheid van een raadpleging (101032, 19,54 19,54 19, ), of van een bezoek (101132, , ) E. 1. Wachttoeslag Wachttoeslag aangerekend voor raadplegingen van 19 uur tot 21 uur die gebeuren in het kader van een 4,06 4,06 4,06 georganiseerde wachtdienst E. 2. Permanentietoeslag Permanentietoeslag aangerekend voor raadplegingen tussen 18 uur en 21 uur, voorbehouden voor artsen die Indien voorwaarden (*) niet gerespecteerd ingeschreven zijn in een georganiseerde wachtdienst 4,06 4,06 4,06 0,00 0,00 (*) - de patiënt moet een GMD hebben op de dag dat de permanentietoeslag wordt aangerekend - de GMD patiënt moet de huisarts raadplegen die toegang heeft tot de gegevens van zijn GMD, namelijk : * de huisarts die het GMD beheert of lid is van dezelfde, door het RIZIV geregistreerde huisartsengroepering als de GMD-houdende arts * een andere huisarts die middels het vermelden van de letter G en het RIZIV-identificatienr van de GMD-beheerder aangeeft dat hij toegang heeft gehad tot de gegevens van het GMD

7 Codenummer Omschrijving Tegemoetkoming Tegemoetkoming (KB 26/11/06 - BS 15/12/06) Tegemoetkoming in het 2. kader van een zorgtraject - Alle voorwaarden vervuld (**) F. Zorgtraject - Huisartsen Zorgtraject gesloten een rechthebbende een pathologie "diabetes mellitus type 2" 87,20 87,20 87,20 eerste jaar Zorgtraject gesloten een rechthebbende een pathologie "chronische nierinsufficiëntie" 87,20 87,20 87, tweede, derde en vierde Zorgtraject gesloten een rechthebbende een pathologie "diabetes mellitus type 2" 87,20 87,20 87, jaar Zorgtraject gesloten een rechthebbende een pathologie "chronische nierinsufficiëntie" 87,20 87,20 87,20 In toepassing van art. 9 van het K.B. van 21/01/09 (B.S. 06/02/09) is er geen remgeld verschuldigd op de raadplegingen bij de huisarts bedoeld onder 1 en 2 van het betreffend art. 9 voor patiënten een zorgtraject. 2. Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist N 8 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist 20,58 17,58 8,58 19,58 13, N 8 2, Raadpleging door een geaccrediteerde geneesheer-specialist 24,48 21,48 12,48 23,48 17,48 Q 30 0, N 50 2, Pluridisciplinaire geriatrische evaluatie door de geneesheer-specialist in de geriatrie, verslag aan de 108,52 105,52 96,52 voorschrijvende huisarts N 16 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde 36,84 33,84 24,84 35,84 29,84 36, N 16 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde geaccrediteerd 40,05 37,05 28,05 39,05 33,05 40,05 Q 30 0, N 40 2, Eerste raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde, analyse 89,43 86,43 77,43 op basis van de bestaande elementen uit het medisch dossier van een patiënt complexe pathologie duidelijke diagnose en onvoldoende behandelingsresultaat N 40 2, Eerste raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde geaccrediteerd, 92,96 89,96 80,96 Q 30 0, analyse op basis van de bestaande elementen uit het medisch dossier van een patiënt complexe pathologie duidelijke diagnose en onvoldoende behandelingsresultaat N 20 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de neurologie of van een geneesheer-specialist in de pediatrie, 50,29 47,29 38,29 49,29 43,29 houder van de bije beroepstitel in de kinderneurologie N 20 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de neurologie of van een geneesheer-specialist in de pediatrie, 53,76 50,76 41,76 52,76 46,76 Q 30 0, houder van de bije beroepstitel in de kinderneurologie en geaccrediteerd N 20 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de psychiatrie 43,10 40,10 31,10 42,10 36, N 20 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de psychiatrie geaccrediteerd 46,15 43,15 34,15 45,15 39,15 Q 30 0, N 20 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de neuropsychiatrie 43,10 40,10 31,10 42,10 36, N 20 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de neuropsychiatrie geaccrediteerd 46,15 43,15 34,15 45,15 39,15 Q 30 0, N 30 2, Gespecialiseerd diagnostisch bilan voor dementie door een geneesheer-specialist in de neurologie, 63,38 60,38 51,38 in de psychiatrie of in de geriatrie, een schriftelijk verslag N 30 2, Gespecialiseerd diagnostisch bilan voor dementie door een geneesheer-specialist in de neurologie, 67,38 64,38 55,38 Q 30 0, in de psychiatrie of in de geriatrie, geaccrediteerd, een schriftelijk verslag N 13 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde 33,81 30,81 21,81 32,81 26, N 13 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde geaccrediteerd 36,75 33,75 24,75 35,75 29,75 Q 30 0, N 16 1, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de cardiologie 31,43 28,43 19,43 30,43 24, N 16 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de cardiologie geaccrediteerd 36,74 33,74 24,74 35,74 29,74 Q 30 0, N 16 1, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie 31,43 28,43 19,43 30,43 24, N 16 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie geaccrediteerd 36,74 33,74 24,74 35,74 29,74 Q 30 0, N 16 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de pneumologie 33,00 30,00 21,00 32,00 26, N 16 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de pneumologie geaccrediteerd 38,53 35,53 26,53 37,53 31,53 Q 30 0, N 16 3, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de reumatologie, inclusief een verplicht schriftelijk verslag aan 51,07 48,07 39,07 50,07 44,07 de behandelende arts N 16 3, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de reumatologie geaccrediteerd, inclusief een verplicht 55,10 52,10 43,10 54,10 48,10 Q 30 0, schriftelijk verslag aan de behandelende arts

8 Codenummer Omschrijving Tegemoetkoming (KB 26/11/06 - Tegemoetkoming BS 15/12/06) Tegemoetkoming in het 3. kader van een zorgtraject - Alle voorwaarden vervuld (**) N 10,1 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de dermato-venereologie 28,66 25,66 16,66 27,66 21, N 10,1 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de dermato-venereologie geaccrediteerd 31,42 28,42 19,42 30,42 24,42 Q 30 0, N 8 2, Pre-anesthesie-raadpleging door een geneesheer-specialist in de anesthesie-reanimatie 20,58 17,58 8, N 8 2, Pre-anesthesie-raadpleging door een geneesheer-specialist in de anesthesie-reanimatie geaccrediteerd 24,02 21,02 12,02 Q 30 0, N 25 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde of de nucleaire geneeskunde en 55,86 52,86 43,86 54,86 48,86 55,86 inwendige geneeskunde, houder van de bije beroepstitel in de endocrino-diabetologie, inclusief een verplicht schriftelijk verslag aan de behandelende arts N 25 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde of de nucleaire geneeskunde en 56,85 53,85 44,85 55,85 49,85 56,85 Q 30 0, inwendige geneeskunde, houder van de bije beroepstitel in de endocrino-diabetologie en geaccrediteerd, inclusief een verplicht schriftelijk verslag aan de behandelende arts N 16 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de geriatrie 35,49 32,49 23,49 34,49 28,49 35, N 16 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de geriatrie geaccrediteerd 38,53 35,53 26,53 37,53 31,53 38,53 Q 30 0, N 25 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de medische oncologie, inclusief een verplicht schriftelijk 55,86 52,86 43,86 verslag aan de behandelende arts N 25 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de medische oncologie geaccrediteerd, inclusief een verplicht 56,85 53,85 44,85 Q 30 0, schriftelijk verslag aan de behandelende arts N 25 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde, houder van de bije 55,86 52,86 43,86 beroepstitel in de klinische hematologie, inclusief een verplicht schriftelijk verslag aan de behandelende arts N 25 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde, houder van de bije beroepstitel 56,85 53,85 44,85 Q 30 0, in de klinische hematologie en geaccrediteerd, inclusief een verplicht schriftelijk verslag aan de behandelende arts N 25 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de pediatrie, houder van de bije beroepstitel in de 55,86 52,86 43,86 pediatrische hematologie en oncologie, inclusief een verplicht schriftelijk verslag aan de behandelende arts N 25 2, Raadpleging door een geneesheer-specialist in de pediatrie, houder van de bije beroepstitel in de pediatrische 56,85 53,85 44,85 Q 30 0, hematologie en oncologie en geaccrediteerd, inclusief een verplicht schriftelijk verslag aan de behandelende arts 3. Bezoek door de geneesheer-specialist op schriftelijke vraag van een behandelende geneesheer N 20 1, Bezoek bij de zieke thuis door de geneesheer-specialist, op schriftelijke vraag van een behandelende geneesheer, 32,35 32,35 19,41 schriftelijk verslag N 20 1, Bezoek in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis door de geneesheer-specialist, op 32,35 32,35 19,41 schriftelijke vraag van een behandelende geneesheer, schriftelijk verslag N 20 1, Bezoek in een instelling voor gehandicapten door de geneesheer-specialist, op schriftelijke vraag van een 32,35 32,35 19,41 behandelende geneesheer, schriftelijk verslag 4. Toeslag voor een raadpleging in de spreekkamer door een huisarts (101032, ) D 9,99 1, als de raadpleging zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 uur en 21 uur wordt gehouden 12,24 12,24 12, D 17,99 1, als de raadpleging tussen 21 uur en 8 uur wordt gehouden 24,49 24,49 24,49 5. Toeslag voor een raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten (101010) D 8,42 1, als de raadpleging zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 uur en 21 uur wordt gehouden 10,67 10,67 10, D 15,98 1, als de raadpleging tussen 21 uur en 8 uur wordt gehouden 20,26 20,26 20,26 6. Zorgtraject - Geneesheren-specialisten Zorgtraject gesloten een rechthebbende een pathologie "diabetes mellitus type 2" 87,20 87,20 87,20 eerste jaar Zorgtraject gesloten een rechthebbende een pathologie "chronische nierinsufficiëntie" 87,20 87,20 87, tweede, derde en vierde Zorgtraject gesloten een rechthebbende een pathologie "diabetes mellitus type 2" 87,20 87,20 87, jaar Zorgtraject gesloten een rechthebbende een pathologie "chronische nierinsufficiëntie" 87,20 87,20 87,20 In toepassing van art. 9 van het K.B. van 21/01/09 (B.S. 06/02/09) is er geen remgeld verschuldigd op de raadplegingen bij de geneesheer-specialist bedoeld onder 3 (voor patiënten een zorgtraject diabetes mellitus type 2) en 4 (voor patiënten een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie) van het betreffend art. 9

9 II. Bezoeken van huisartsen Bezoeken door een huisarts op basis van verworven rechten a) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10 de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag een GMD - een rechthebbende vanaf zijn 75 ste verjaardag GMD - een chronische zieke GMD Codenummer Omschrijving Tegemoetkoming Tegemoetkoming (KB 16/02/09 - BS 30/03/09) N 4,2 3, Bezoek door een huisarts op basis van verworven rechten 30,02 27,12 19,52 30,02 30,02 D 3 2, E 1 9, N 4,2 2, Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor twee rechthebbenden door een huisarts op basis van 21,23 18,98 13,80 21,23 21,23 D 3 1, verworven rechten E 0,5 7, N 4,2 2, Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meer dan twee rechthebbenden door een huisarts op 20,23 18,33 13,15 20,23 20,23 D 3 1, basis van verworven rechten E 0,33 7, b) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10 de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag GMD en niet chronisch ziek N 4,2 3, Bezoek door een huisarts op basis van verworven rechten 30,02 27,12 18,52 30,02 30,02 D 3 2, E 1 9, N 4,2 2, Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor twee rechthebbenden door een huisarts op basis van 21,23 18,98 12,80 21,23 21,23 D 3 1, verworven rechten E 0,5 7, N 4,2 2, Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meer dan twee rechthebbenden door een huisarts op 20,23 18,33 12,15 20,23 20,23 D 3 1, basis van verworven rechten E 0,33 7, c) Bezoeken in het kader van het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER bij : - een rechthebbende vanaf zijn 75 ste verjaardag GMD - een chronische zieke GMD N 4,2 3, Bezoek door een huisarts op basis van verworven rechten 30,02 27,99 22,67 30,02 30,02 D 3 2, E 1 9, N 4,2 2, Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor twee rechthebbenden door een huisarts op basis van 21,23 19,66 16,03 21,23 21,23 D 3 1, verworven rechten E 0,5 7, N 4,2 2, Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meer dan twee rechthebbenden door een huisarts op 20,23 18,90 15,28 20,23 20,23 D 3 1, basis van verworven rechten E 0,33 7,744020

10 Codenummer Omschrijving Tegemoetkoming Tegemoetkoming (KB 16/02/09 - BS 30/03/09) 5. d) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10 de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag een GMD - een rechthebbende vanaf zijn 75 ste verjaardag of GMD - een chronische zieke of GMD N 4,2 2, Bezoek afgelegd tussen 18 uur en 21 uur door een huisarts op basis van verworven rechten 34,23 29,64 23,28 34,23 34,23 D 11,48 1, E 1 6, N 4,2 2, Bezoek afgelegd tussen 21 uur en 8 uur door een huisarts op basis van verworven rechten 52,58 46,22 35,15 52,58 52,58 D 25,96 1, E 1 6, N 4,2 2, Bezoek afgelegd zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 uur en 21 uur door een huisarts op basis 36,78 31,85 24,92 36,78 36,78 D 13,49 1, van verworven rechten E 1 6, e) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10 de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag GMD en niet chronisch ziek N 4,2 2, Bezoek afgelegd tussen 18 uur en 21 uur door een huisarts op basis van verworven rechten 34,23 29,64 22,28 34,23 34,23 D 11,48 1, E 1 6, N 4,2 2, Bezoek afgelegd tussen 21 uur en 8 uur door een huisarts op basis van verworven rechten 52,58 46,22 34,15 52,58 52,58 D 25,96 1, E 1 6, N 4,2 2, Bezoek afgelegd zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 uur en 21 uur door een huisarts op basis 36,78 31,85 23,92 36,78 36,78 D 13,49 1, van verworven rechten E 1 6,509568

11 Codenummer Omschrijving Tegemoetkoming Tegemoetkoming (KB 16/02/09 - BS 30/03/09) 6. f) Bezoeken bij : - een kind tot zijn 10 de verjaardag of GMD N 4,2 3, Bezoek door een huisarts op basis van verworven rechten 30,02 28,02 22,02 30,02 30,02 D 3 2, E 1 9, N 4,2 2, Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor twee rechthebbenden door een huisarts op basis van 21,23 19,23 13,80 21,23 21,23 D 3 1, verworven rechten E 0,5 7, N 4,2 2, Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meer dan twee rechthebbenden door een huisarts op 20,23 18,33 13,15 20,23 20,23 D 3 1, basis van verworven rechten E 0,33 7, N 4,2 2, Bezoek afgelegd tussen 18 uur en 21 uur door een huisarts op basis van verworven rechten 34,23 31,55 23,82 34,23 34,23 D 11,48 1, E 1 6, N 4,2 2, Bezoek afgelegd tussen 21 uur en 8 uur door een huisarts op basis van verworven rechten 52,58 48,81 38,37 52,58 52,58 D 25,96 1, E 1 6, N 4,2 2, Bezoek afgelegd zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 uur en 21 uur door een huisarts op basis 36,78 33,97 25,92 36,78 36,78 D 13,49 1, van verworven rechten E 1 6, g) Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door een huisarts op basis van verworven rechten (103213, ) D 8,42 1, wanneer het bezoek zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 uur en 21 uur wordt afgelegd 10,67 9,86 7,81 10,67 10, D 15,98 1, wanneer het bezoek tussen 21 uur en 8 uur wordt afgelegd 20,26 18,49 14,05 20,26 20, D 7,42 1, wanneer het bezoek tussen 18 uur en 21 uur wordt afgelegd 9,41 8,73 7,00 9,41 9,41

12 Codenummer Omschrijving Tegemoetkoming Tegemoetkoming (KB 16/02/09 - BS 30/03/09) Bezoeken door de huisarts a) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10 de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag een GMD - een rechthebbende vanaf zijn 75 ste verjaardag GMD - een chronische zieke GMD N 5,6 3, Bezoek door de huisarts 36,76 33,89 23,90 36,76 36,76 D 4 2, E 1 8, N 5,6 3, Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor twee rechthebbenden door de huisarts 29,40 27,14 19,11 29,40 29,40 D 4 1, E 0,5 8, N 5,6 3, Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meer dan twee rechthebbenden door de huisarts 27,57 25,66 17,93 27,57 27,57 D 4 1, E 0,33 8, b) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10 de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag GMD en niet chronisch ziek N 5,6 3, Bezoek door de huisarts 36,76 33,89 22,90 36,76 36,76 D 4 2, E 1 8, N 5,6 3, Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor twee rechthebbenden door de huisarts 29,40 27,14 18,11 29,40 29,40 D 4 1, E 0,5 8, N 5,6 3, Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meer dan twee rechthebbenden door de huisarts 27,57 25,66 16,93 27,57 27,57 D 4 1, E 0,33 8,023822

13 Codenummer Omschrijving Tegemoetkoming Tegemoetkoming (KB 16/02/09 - BS 30/03/09) 8. c) Bezoeken in het kader van het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER bij : - een rechthebbende vanaf zijn 75 ste verjaardag GMD - een chronische zieke GMD N 5,6 3, Bezoek door de huisarts 36,76 34,76 27,76 36,76 36,76 D 4 2, E 1 8, N 5,6 3, Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor twee rechthebbenden door de huisarts 29,40 27,82 22,20 29,40 29,40 D 4 1, E 0,5 8, N 5,6 3, Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meer dan twee rechthebbenden door de huisarts 27,57 26,24 20,83 27,57 27,57 D 4 1, E 0,33 8, d) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10 de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag een GMD - een rechthebbende vanaf zijn 75 ste verjaardag of GMD - een chronische zieke of GMD N 5,6 3, Bezoek afgelegd tussen 18 uur en 21 uur door de huisarts 48,88 44,40 33,03 48,88 48,88 D 11,99 1, E 1 8, N 5,6 3, Bezoek afgelegd tussen 21 uur en 8 uur door de huisarts 84,55 77,87 56,16 84,55 84,55 D 33,99 1, E 1 8, N 5,6 3, Bezoek afgelegd zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 uur en 21 uur door de huisarts 55,14 50,38 37,17 55,14 55,14 D 13,99 1, E 1 8, e) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10 de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag GMD en niet chronisch ziek N 5,6 3, Bezoek afgelegd tussen 18 uur en 21 uur door de huisarts 48,88 44,40 32,03 48,88 48,88 D 11,99 1, E 1 8, N 5,6 3, Bezoek afgelegd tussen 21 uur en 8 uur door de huisarts 84,55 77,87 55,16 84,55 84,55 D 33,99 1, E 1 8, N 5,6 3, Bezoek afgelegd zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 uur en 21 uur door de huisarts 55,14 50,38 36,17 55,14 55,14 D 13,99 1, E 1 8,818216

14 Codenummer Omschrijving Tegemoetkoming Tegemoetkoming (KB 16/02/09 - BS 30/03/09) 9. f) Bezoeken bij : - een kind tot zijn 10 de verjaardag of GMD N 5,6 3, Bezoek door de huisarts 36,76 34,76 28,76 36,76 36,76 D 4 2, E 1 8, N 5,6 3, Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor twee rechthebbenden door de huisarts 29,40 27,40 21,40 29,40 29,40 D 4 1, E 0,5 8, N 5,6 3, Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meer dan twee rechthebbenden door de huisarts 27,57 25,66 19,57 27,57 27,57 D 4 1, E 0,33 8, N 5,6 3, Bezoek afgelegd tussen 18 uur en 21 uur door de huisarts 48,88 46,33 37,70 48,88 48,88 D 11,99 1, E 1 8, N 5,6 3, Bezoek afgelegd tussen 21 uur en 8 uur door de huisarts 84,55 80,91 60,95 84,55 84,55 D 33,99 1, E 1 8, N 5,6 3, Bezoek afgelegd zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 uur en 21 uur door de huisarts 55,14 52,35 42,00 55,14 55,14 D 13,99 1, E 1 8, g) Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door een huisarts (103412, ) D 9,99 1, wanneer het bezoek zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 uur en 21 uur wordt afgelegd 18,38 17,59 13,24 18,38 18, D 29,99 1, wanneer het bezoek tussen 21 uur en 8 uur wordt afgelegd 47,78 46,14 32,18 47,78 47, D 7,98 1, wanneer het bezoek tussen 18 uur en 21 uur wordt afgelegd 12,13 11,58 8,95 12,13 12,13 h) Toeslag voor een raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist N 3 2, wanneer de raadpleging zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 uur en 21 uur wordt gehouden 8,58 7,58 2, N 6,5 2, wanneer de raadpleging tussen 21 uur en 8 uur wordt gehouden 18,60 16,10 6,60

15 Codenummer Omschrijving Tegemoetkoming 10. III. Bezoeken door een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde a) Bezoeken N 6 0, Bezoek bij de zieke thuis door de geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde 4,25 4,25 3, C 15 1, Bezoek bij de patiënt thuis naar aanleiding van eenzelfde reis voor twee patiënten, door een 15,61 13,97 10,15 geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde C 13 1, Bezoek bij de patiënt thuis naar aanleiding van eenzelfde reis voor meer dan twee patiënten, door een 14,26 12,86 9,27 geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde C 17 1, Bezoek aan een instelling waar kinderen verblijven (dagverblijf, nachtverblijf, dag- en nachtverblijf) door een 17,70 15,98 11,51 geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde C 15 1, Bezoek aan een instelling waar kinderen verblijven (dagverblijf, nachtverblijf, dag- en nachtverblijf), naar aanleiding 15,61 13,97 10,15 van eenzelfde reis voor twee patiënten, door een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde C 13 1, Bezoek aan een instelling waar kinderen verblijven (dagverblijf, nachtverblijf, dag- en nachtverblijf), naar aanleiding 14,26 12,86 9,27 van eenzelfde reis voor meer dan twee patiënten, door een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde N 8 2, Bezoek bij de zieke thuis tussen 18 uur en 21 uur door een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde 22,08 19,88 14, N 15 2, Bezoek bij de zieke thuis tussen 21 uur en 8 uur door een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde 40,88 36,80 26, N 10 2, Bezoek bij de zieke thuis, van zaterdag 8 uur tot maandag 8 uur, door een geneesheer-specialist in de 24,76 22,29 16,10 kindergeneeskunde N 10 2, Bezoek bij de zieke thuis afgelegd op een feestdag, dat wil zeggen vanaf daags vóór die feestdag om 21 uur 24,76 22,29 16,10 tot daags na die feestdag om 8 uur, door een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde b) Toeslag voor het bezoek door een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde (103751, , , , ) N 3 2, wanneer het bezoek zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 uur en 21 uur wordt afgelegd 8,58 7,73 5, N 6,5 2, wanneer het bezoek tussen 21 uur en 8 uur wordt afgelegd 18,60 16,74 12, N 3 2, wanneer het bezoek tussen 18 uur en 21 uur wordt afgelegd 8,58 7,73 5,58

16 IV. Andere verstrekkingen Verstrekkingen voor dewelke de bekwaming vereist is van een huisarts Codenummer Verzekeringstegemoetkoming Verzekeringstegemoetkoming 100 % 75 % 100 % 75 % 100 % 75 % 100 % 75 % (stagiair) (stagiair) (stagiair) (stagiair) ,76 27,57 36,76 27,57 36,76 27,57 36,76 27, ,40 22,05 29,40 22,05 29,40 22,05 29,40 22, ,57 20,68 27,57 20,68 27,57 20,68 27,57 20, ,04 27,03 36,04 27,03 36,04 27,03 36,04 27, ,76 27,57 33,09 24,82 27,57 20, ,69 65,02 78,03 58,52 65,02 48,77 2. Advies Codenummer Tegemoetkoming ,72 3,35 2,79 3. Psychotherapieën Codenummer Tegemoetkoming ,71 63,64 53, ,18 67,11 56, ,73 42,96 35, ,15 22,64 18, ,54 44,77 37, ,15 22,64 18,87 4. Kinder- en jeugdpsychiatrie Codenummer Tegemoetkoming rechthebbenden MET ,17 89,83 85, ,64 193,30 188, ,74 48,74 48, ,71 51,71 51, ,61 196,27 191, ,64 197,64 197, ,63 198,63 198, ,14 92,80 88,46 rechthebbenden ZONDER Tegemoetkoming (KB 16/02/09 - BS 30/03/09)

17 V. en verzekeringstegemoetkomingen voor door stagedoende geneesheer 12. aangerekende verstrekkingen wanneer één van de voorwaarden op het toezicht van de stage niet is vervuld Codenummer Door een stagedoende geneesheer aangerekende Basisbedragen verstrekking wanneer één van de voorwaarden op het toezicht van de stage niet is vervuld Tegemoetkoming Tegemoetkoming 1. A. Raadplegingen in de spreekkamer van een huisarts NIET in het kader van het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER ,92 19,42 14,92 15,69 14,19 9, ,24 12,24 12,24 9,18 9,18 9, ,49 24,49 24,49 18,37 18,37 18,37 Codenummer Door een stagedoende geneesheer aangerekende Basisbedragen verstrekking wanneer één van de voorwaarden op het toezicht van de stage niet is vervuld Tegemoetkoming Tegemoetkoming Tegemoetkoming (KB 16/02/09 - BS 30/03/09) B. Raadplegingen in de spreekkamer van een huisarts IN het kader van het GOBAAL MEDISCH DOSSIER ,92 19,92 16,92 15,69 14,69 11, ,24 12,24 12,24 9,18 9,18 9, ,49 24,49 24,49 18,37 18,37 18,37 2. Bezoeken door een huisarts a) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10 de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag een GMD - een rechthebbende vanaf zijn 75 ste verjaardag GMD - een chronische zieke GMD ,76 33,89 23,90 27,57 25,42 17,93 27,57 27, ,40 27,14 19,11 22,05 20,36 14,33 22,05 22, ,57 25,66 17,93 20,68 19,25 13,45 20,68 20,68 b) Bezoeken bij : - een kind tot zijn 10 de verjaardag of GMD ,76 34,76 28,76 27,57 26,07 21,57 27,57 27, ,40 27,40 21,40 22,05 20,55 16,05 22,05 22, ,57 25,66 19,57 20,68 19,25 14,68 20,68 20,68 c) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10 de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag GMD en niet chronisch ziek ,76 33,89 22,90 27,57 25,42 17,18 27,57 27, ,40 27,14 18,11 22,05 20,36 13,58 22,05 22, ,57 25,66 16,93 20,68 19,25 12,70 20,68 20,68 d) Bezoeken in het kader van het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER bij : - een rechthebbende vanaf zijn 75 ste verjaardag GMD - een chronische zieke GMD ,76 34,76 27,76 27,57 26,07 20,82 27,57 27, ,40 27,82 22,20 22,05 20,87 16,65 22,05 22, ,57 26,24 20,83 20,68 19,68 15,62 20,68 20,68

18 Codenummer Door een stagedoende geneesheer aangerekende 13. Basisbedragen verstrekking wanneer één van de voorwaarden op het toezicht van de stage niet is vervuld Tegemoetkoming Tegemoetkoming Tegemoetkoming (KB 16/02/09 - BS 30/03/09) e) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10 de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag een GMD - een rechthebbende vanaf zijn 75 ste verjaardag of GMD - een chronische zieke of GMD ,88 44,40 33,03 36,66 33,30 24,77 36,66 36, ,55 77,87 56,16 63,41 58,40 42,12 63,41 63, ,14 50,38 37,17 41,36 37,79 27,88 41,36 41,36 f) Bezoeken bij : - een kind tot zijn 10 de verjaardag of GMD ,88 46,33 37,70 36,66 34,75 28,28 36,66 36, ,55 80,91 60,95 63,41 60,68 45,71 63,41 63, ,14 52,35 42,00 41,36 39,27 31,51 41,36 41,36 g) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10 de verjaardag tot zijn 75 ste verjaardag GMD en niet chronisch ziek ,88 44,40 32,03 36,66 33,30 24,02 36,66 36, ,55 77,87 55,16 63,41 58,40 41,37 63,41 63, ,14 50,38 36,17 41,36 37,79 27,13 41,36 41,36 h) Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door de huisarts (103412, ) ,38 17,59 13,24 13,79 13,19 9,93 13,79 13, ,78 46,14 32,18 35,84 34,61 24,14 35,84 35, ,13 11,58 8,95 9,10 8,69 6,71 9,10 9,10

19 VI. en verzekeringstegemoetkomingen voor verstrekkingen aangerekend door 14. stagedoende geneesheren-specialisten Codenummer Tegemoetkoming Tegemoetkoming (KB 26/11/06 - BS 15/12/06) ,44 13,19 6,44 15,19 11, ,63 25,38 18,63 27,38 23, ,36 23,11 16,36 25,11 21, ,57 21,32 14,57 23,32 19, ,57 21,32 14,57 23,32 19, ,75 22,50 15,75 24,50 20, ,30 36,05 29,30 38,05 34, ,72 35,47 28,72 37,47 33, ,33 30,08 23,33 32,08 28, ,33 30,08 23,33 32,08 28, ,90 39,65 32,90 41,65 37, ,90 39,65 32, ,44 5,69 1, ,95 12,08 4, ,50 19,25 12,50 21,25 17, ,44 13,19 6, ,62 24,37 17,62 26,37 22, ,54 45,29 38, ,07 64,82 58, ,26 24,26 14, ,26 24,26 14, ,26 24,26 14, ,19 3,19 2, ,71 10,48 7, ,70 9,65 6, ,28 11,99 8, ,71 10,48 7, ,70 9,65 6, ,44 5,80 4, ,95 12,56 9, ,44 5,80 4, ,56 14,91 10, ,66 27,60 19, ,57 16,72 12, ,57 16,72 12, ,63 67,37 64, ,23 144,98 141, ,56 36,56 36, ,03 47,73 39, ,80 32,22 26, ,86 16,98 14, ,86 16,98 14,15

20 B. Toezicht, onderzoeken en permanentie voor rechthebbenden opgenomen in een ziekenhuis en verstrekkingen verleend in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg Verstrekkingen voorzien in artikel 25, 1 Codenummer AMB HOS aan 100% Tegemoetkoming van de honoraria aan 100% aan 50% Tegemoetkoming van de honoraria aan 50% C = 2, = C 43 95,32 95,32 90,36 C = 2, = C 32 70,94 70,94 65,98 C = 2, = C 21,5 47,66 47,66 42,70 C = 2, = C ,75 102,75 97,79 C = 2, = C 32 76,72 76,72 71,76 C = 2, = C 21,5 51,87 51,87 46,91 C = 2, = C ,24 136,24 131,28 C = 2, = C ,54 117,54 112,58 C = 2, = C 21,5 57,43 57,43 52,47 C = 3, = C ,46 165,46 160,50 Q = 0, = Q 30 C = 3, = C ,90 142,90 137,94 Q = 0, = Q 30 C = 3, = C 21,5 70,40 70,40 65,44 Q = 0, = Q 30 C = 1, = C 30 32,44 32,44 27,48 C = 1, = C 20 21,63 21,63 16,67 C = 1, = C 71 77,86 77,86 72,90 C = 1, = C 55 60,56 60,56 55,60 C = 1, = C 75 81,11 81,11 81,11 C = 1, = C 71 76,87 76,87 71,91 C = 1, = C 55 59,57 59,57 54,61 C = 1, = C 75 81,11 81,11 81,11 C = 2, = C 40 94,17 94,17 94,17 C = 2, = C 40 97,14 97,14 97,14 Q = 0, = Q 90 C = 1, = C 75 82,10 82,10 82,10 C = 1, = C 75 79,52 79,52 79,52 C = 1, = C 75 82,10 82,10 82,10 C = 1, = C 10 10,81 10,81 10,81 C = 1, = C 75 79,52 79,52 79,52 C = 1, = C 75 82,10 82,10 82,10 C = 1, = C 75 82,10 82,10 82,10 C = 1, = C 3 3,24 3,24 2,76 C = 1, = C 30 32,44 32,44 27,58 C = 1, = C 30 32,44 32,44 27,58 C = 1, = C 3 3,24 3,24 2,76 C = 1, = C 30 32,44 32,44 27,58 C = 1, = C 15 16,22 16,22 13,79

21 1. Verstrekkingen voorzien in artikel 25, 1 (vervolg) 16 Codenummer AMB HOS aan 100% Tegemoetkoming van de honoraria aan 100% aan 50% Tegemoetkoming van de honoraria aan 50% C = 1, = C 12 12,16 12,16 7,91 C = 1, = C 6 6,49 6,49 4,22 C = 1, = C 3 3,24 3,24 2,11 C = 1, = C 2 2,16 2,16 1,41 C = 1, = C 2,5 2,70 2,70 1,76 C = 1, = C 3 3,24 3,24 2,11 C = 1, = C 12 13,97 13,97 9,72 C = 1, = C 16 21,18 21,18 16,22 C = 2, = C 19 39,37 39,37 34,41 19,69 19,69 16,10 C = 1, = C 17,5 23,07 23,07 18,94 11,54 11,54 9,48 C = 1, = C 20 28,75 28,75 23,79 C = 3, = C 25 81,94 81,94 76,98 Q = 0, = Q 30 C = 2, = C 23,3 49,25 49,25 44,29 C = 1, = C 12 13,97 13,97 9,72 C = 1, = C 38 74,05 74,05 69,09 37,03 37,03 32,07 C = 2, = C 38 77,74 77,74 72,78 38,87 38,87 33,91 C = 1, = C 30 51,64 51,64 46,68 25,82 25,82 20,86 C = 1, = C 16 18,91 18,91 13,95 C = 1, = C 19 35,95 35,95 30,99 17,98 17,98 14,39 C = 1, = C 15 25,82 25,82 20,86 12,91 12,91 10,33 C = 1, = C 11 18,94 18,94 15,16 9,47 9,47 7,58 C = 1, = C 5 8,61 8,61 6,89 4,31 4,31 3,45 C = 1, = C 17,5 20,68 20,68 16,55 10,34 10,34 8,28 C = 1, = C 12 18,73 18,73 14,99 9,37 9,37 7,50 C = 1, = C 7,5 11,71 11,71 9,37 5,86 5,86 4,69 C = 1, = C 2 2,16 2,16 1,41 C = 1, = C 5 7,80 7,80 6,24 3,90 3,90 3,12 C = 1, = C 3 3,24 3,24 2,60 1,62 1,62 1,30 C = 1, = C 20 26,00 26,00 21,04 C = 1, = C 7 8,33 8,33 5,42 C = 1, = C 3,5 4,16 4,16 2,71 C = 1, = C 22 37,87 37,87 32,91 18,94 18,94 15,16 C = 1, = C 10 17,21 17,21 13,77 8,61 8,61 6,89 C = 3, = C 25 76,44 76,44 71,48 C = 1, = C 7 13,97 13,97 9,09 C = 1, = C 3,5 6,98 6,98 4,54 C = 2, = C 28,5 63,61 63,61 58,65 31,81 31,81 27,04 C = 2, = C 28,5 68,89 68,89 63,93 34,45 34,45 29,68 C = 1, = C 22,5 44,62 44,62 39,66 22,31 22,31 18,97 C = 1, = C 7,5 14,87 14,87 12,64 7,44 7,44 6,33 C = 1, = C 12 18,36 18,36 14,69 9,18 9,18 7,35 C = 1, = C 12 19,72 19,72 15,98 9,86 9,86 8,03

22 1. Verstrekkingen voorzien in artikel 25, 1 (vervolg 2) 17 Codenummer AMB HOS aan 100% Tegemoetkoming van de honoraria aan 100% aan 50% Tegemoetkoming van de honoraria aan 50% C = 1, = C 40 43,26 43,26 38,30 C = 1, = C 30 32,44 32,44 27,48 C = 1, = C 26 35,15 35,15 30,19 17,58 17,58 12,62 C = 2, = C 20 43,26 43,26 38,30 C = 1, = C 23,3 45,21 45,21 40,25 C = 2, = C 7 14,50 14,50 9,54 C = 2, = C 3,5 7,25 7,25 4,72 C = 1, = C 17,5 21,30 21,30 17,04 10,65 10,65 8,52 C = 1, = C 17,5 23,07 23,07 18,81 11,54 11,54 9,41 C = 1, = C ,25 189,25 184,29 C = 1, = C 16 20,19 20,19 15,23 10,10 10,10 6,57 C = 1, = C 6 6,49 6,49 4,22 3,25 3,25 2,12 C = 1, = C 3 3,24 3,24 2,11 1,62 1,62 1,06 C = 1, = C 12 12,16 12,16 7,91 C = 1, = C 7,5 8,11 8,11 5,28 C = 1, = C 4 4,33 4,33 2,82 C = 1, = C 56 60,56 60,56 55,60 C = 1, = C 34 36,77 36,77 31,81 C = 1, = C 15 16,22 16,22 11,26 C = 1, = C 23,3 23,60 23,60 18,64 C = 1, = C 23,3 26,19 26,19 21,23 C = 1, = C ,06 160,06 160,06 2. Verstrekkingen voorzien in artikel 25, 3 Codenummer AMB HOS aan 100% Tegemoetkoming van de honoraria aan 100% A = 1, = A 24 25,73 25,73 25,73 A = 1, = A 24 25,73 25,73 25,73 A = 1, = A 5 5,36 5,36 5,36 A = 1, = A 5 5,36 5,36 5,36 A = 1, = A ,71 114,71 114,71 A = 1, = A 75 80,40 80,40 80,40 A = 1, = A ,81 160,81 160,81 A = 1, = A 50 53,60 53,60 53,60 Heropname van dezelfde patiënt in hetzelfde ziekenhuis binnen de 10 dagen na een vorige opname Codenummer AMB HOS aan 82% Tegemoetkoming van de honoraria aan 82% = A 24 21,10 21,10 21, = A 24 21,10 21,10 21,10

23 3. Verstrekkingen voorzien in artikel 25, 3 bis 18 Codenummer AMB HOS aan 100% Tegemoetkoming van de honoraria aan 100% aan 75% Tegemoetkoming van de honoraria aan 75% C = 2, = C ,53 336,53 336,53 C = 2, = C ,49 337,49 337,49 253,12 253,12 253,12 Q = 0, = Q 30 A = 1, = A 38 38,92 27,69 18,71 29,19 17,96 8,98 A = 1, = A 38 38,92 37,25 34,42 29,19 27,52 24,69 A = 1, = A 38 40,51 29,28 20,30 30,38 19,15 10,17 Q = 0, = Q 30 A = 1, = A 38 40,51 38,84 36,01 30,38 28,71 25,88 Q = 0, = Q 30 A = 1, = A 29 29,71 18,48 9,50 22,28 11,05 2,07 A = 1, = A 29 29,71 28,04 25,21 22,28 20,61 17,78 A = 1, = A 29 31,15 19,92 10,94 Q = 0, = Q 30 A = 1, = A 29 31,15 29,48 26,65 Q = 0, = Q 30 A = 1, = A 22 22,54 11,31 2,33 A = 1, = A 22 22,54 20,87 18,04 A = 1, = A 22 23,86 12,63 3,65 Q = 0, = Q 30 A = 1, = A 22 23,86 22,19 19,36 Q = 0, = Q 30 C = 2, = C 2 5,56 5,56 5,56 4,17 4,17 4,17 C = 2, = C 5 13,89 13,89 13,89 10,42 10,42 10,42 C = 2, = C 8 19,98 19,98 19,98 14,99 14,99 14,99 C = 2, = C 16 32,82 32,82 32,82 24,62 24,62 24,62 C = 2, = C 20 41,03 41,03 41,03 30,77 30,77 30,77 C = 2, = C 8 23,77 23,77 23,77 17,83 17,83 17,83 Q = 0, = Q 30 C = 2, = C 16 35,68 35,68 35,68 26,76 26,76 26,76 Q = 0, = Q 30 C = 2, = C 20 43,93 43,93 43,93 32,95 32,95 32,95 Q = 0, = Q 30

24 19 C. R e i s k o s t e n 1. Reiskosten van geneesheren Verzekeringstegemoetkoming Bedrag van de reisvergoeding Specialisten voor kindergeneeskunde - 3,52 3,52 Specialisten : per km. (3) 0, % 2. Bijkomende reisvergoeding voor de huisartsen in de plattelandsstreken (2) = {(afstand in km x 2) - 6 km} x 0,90 EUR de km Afstand tussen de (a) (b) Afstand tussen de (a) (b) gemeente van de gemeente van de rechthebbende en (1) rechthebbende en (1) die van het genees- die van het geneeskundig centrum kundig centrum 3,5 0,90 0, ,20 14,69 4 1,80 1,64 12,5 17,10 15,50 4,5 2,70 2, ,00 16,32 5 3,60 3,27 13,5 18,90 17,13 5,5 4,50 4, ,80 17,95 6 5,40 4,90 14,5 20,70 18,76 6,5 6,30 5, ,60 19,58 7 7,20 6,53 15,5 22,50 20,39 7,5 8,10 7, ,40 21,21 8 9,00 8,16 16,5 24,30 22,03 8,5 9,90 8, ,20 22, ,80 9,79 17,5 26,10 23,66 9,5 11,70 10, ,00 24, ,60 11,42 18,5 27,90 25,29 10,5 13,50 12, ,80 26, ,40 13,05 19,5 29,70 26,92 11,5 15,30 13, ,60 27,74 (a) Bedrag van de reisvergoeding (b) Bedrag van de Z.I.V.- vergoeding (1) Toepassing van artikel 6 van het K.B. van 23/03/82 (2) Omzendbrieven V.I. 2003/211-39/503; 2004/104-39/504; 2005/243-39/505 (3) Rekenregel Voorbeeld voor 5 km: Honorarium: 0,6728 X 5 km = 3,3640 => round (3,3640;2) = 3,36 ZIV: roundup (3,36 X 0,75;2) = 2,52

A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen

A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen I. Raadplegingen van huisartsen en geneesheren-specialisten Codenummer Omschrijving

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2015/385 van 22 december 2015 3910/1473 Van toepassing vanaf 1 januari 2016 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering NL1 Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/201 van 27 mei 2009 3910/808 Van toepassing vanaf 1 juni 2009 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/444 van 20 december 2013 3910/1337 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1

RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1 officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1 "K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 1.6.2001" (in werking 1.7.2001) "HOOFDSTUK II. - RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 23.8.2014 In werking 1.11.2014 B.S. 16.9.2014 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 2 RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE B. Raadplegingen in de spreekkamer 101010 Raadpleging

Nadere informatie

RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1.

RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1. officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1 "HOOFDSTUK II. - RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE. Art. 2." "A. Advies 109012 Advies N 2 Onder advies wordt verstaan, het opmaken en

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 19.2.2013 In werking 1.3.2013 B.S. 28.2.2013 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 2 RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE K. - Kinder-en jeugdpsychiatrie 109395 Pluridisciplinair

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2016/365 van 20 december 2016 3910/1549 Van toepassing vanaf 1 januari 2017 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 11.9.2016 In werking 1.11.2016 B.S. 22.9.2016 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 2 RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE B. Raadplegingen in de spreekkamer 102852 Opvolging

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 9.11.2016 In werking 1.1.2017 B.S. 30.11.2016 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 2 RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE B. Raadplegingen in de spreekkamer 102174 Raadpleging

Nadere informatie

Advies N 2. B. Raadplegingen in de spreekkamer Raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten N 6

Advies N 2. B. Raadplegingen in de spreekkamer Raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten N 6 De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/11/2016 (blz. 3) Hoofdstuk II. - Raadplegingen, bezoeken en adviezen, psychotherapieen en andere verstrekkingen. Art. 2. A. Advies 109012 Advies N 2 Onder advies

Nadere informatie

K.B B.S In werking

K.B B.S In werking K.B. 21.7.2017 B.S. 8.8.2017 In werking 1.9.2017 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 2 RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE B. Raadplegingen in de spreekkamer 101275 Raadpleging

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB-26-11-2006--uitvoering-art-36-ZIV-wet.doc

Coordinatie--ZIV--KB-26-11-2006--uitvoering-art-36-ZIV-wet.doc 26 NOVEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN.

HOOFDSTUK II. RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN. OOFDSTUK II. RDPLEGINGEN, BEZOEKEN EN DVIEZEN, PSYCOTERPIEEN EN NDERE VERSTREKKINGEN. rt. 2. De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/02/2012 (blz. 18). Raadplegingen in de spreekkamer van de geneesheer

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/497 van 22 december 2014 3910/1416 Van toepassing vanaf 1 januari 2015 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

Advies N 2. B. Raadplegingen in de spreekkamer Raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten N 6

Advies N 2. B. Raadplegingen in de spreekkamer Raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten N 6 De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/09/2017 (blz. 8) De BLAUWE markeringen gaan in voege vanaf 01/01/2018 (blz. 4) Hoofdstuk II. - Raadplegingen, bezoeken en adviezen, psychotherapieen en andere

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2012/519 van 18 december 2012 3910/1201 Van toepassing vanaf 1 januari 2013 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/327 van 7 oktober 2013 3910/1300 Van toepassing vanaf 1 november 2013 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/189 van 22 april 2014 3910/1376 Van toepassing vanaf 1 mei 2014 Tarieven; tandheelkundigen;.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/443 van 20 december 2013 3910/1336 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/325 van 7 oktober 2013 3910/1299 Van toepassing vanaf 1 november 2013 Tarieven; tandheelkundigen;.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2010/478 van 16 december 2010 3910/945 Kinesitherapeuten - Art. 7 - Tarieven vanaf Ingevolge

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ;

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ; R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/62 van 31 januari 2013 3910/1238 Van toepassing vanaf 1 februari 2013 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ;

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ; R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2011/532 van 23 december 2011 3910/1062 Van toepassing vanaf 1 januari 2012 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2017/282 van 20 september 2017 3910/1609 Van toepassing vanaf 1 september 2017 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2015/324 van 3 november 2015 3910/1458 Van toepassing vanaf 1 december 2015 Tarieven; tandheelkundigen;

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/430 van 18 december 2013 3910/1330 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211-1150 BRUSSEL Dienst voor Geneeskundige Verzorging Omzendbrief V.I.

Nadere informatie

Tandheelkundige verstrekkingen

Tandheelkundige verstrekkingen R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2011/517 van 20 december 2011 3910/1054 Van toepassing vanaf 1 januari 2012 Tarieven; tandheelkundigen;.

Nadere informatie

Medische beeldvorming

Medische beeldvorming R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/58 van 31 januari 2013 3910/1234 Van toepassing vanaf 1 februari 2013 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/319 van 3 augustus 2009 10/320 Van toepassing vanaf 27 juli 2009 Vervangt omzendbrief

Nadere informatie

INTERPRETATIEREGEL 2 VRAAG

INTERPRETATIEREGEL 2 VRAAG Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 2 (Raadplegingen, bezoeken, adviezen psychotherapieën en andere verstrekkingen) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen : Schrapping

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2015/395 van 23 december 2015 3910/1480 Van toepassing vanaf 1 januari 2016 Tarieven ; tandheelkundigen

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211-1150 BRUSSEL Dienst voor Geneeskundige Verzorging Omzendbrief V.I.

Nadere informatie

einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 21 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB persoonlijk-aandelen-in-bepaalde-verstrekkingen.doc

Coordinatie--ZIV--KB persoonlijk-aandelen-in-bepaalde-verstrekkingen.doc 21 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de persoonlijke aandelen in de kostprijs van bepaalde verstrekkingen. BS 29/09/1993 gdp 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/433 van 18 december 2013 3910/1333 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Vervangt omzendbrief

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen 25 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de huisarts een honorarium

Nadere informatie

K.B. 30.8.2013 In werking 1.12.2012 B.S. 24.9.2013

K.B. 30.8.2013 In werking 1.12.2012 B.S. 24.9.2013 K.B. 30.8.2013 In werking 1.12.2012 B.S. 24.9.2013 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 26 BIJKOMEND HONORARIUM DRINGENDE TECHNISCHE VERSTREKKINGEN 4. Voor de verstrekkingen 423010-423021, 423032-423043,

Nadere informatie

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Nota CGV nr 2005/279 Omzendbrief Bijlage 3 - Aan de geneesheren-specialisten voor inwendige geneeskunde die houder zijn van de bijzondere beroepstitel

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2010/01

OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2010/01 OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2010/01 RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekerin DIENST VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Tel. : (02)739.74.79 Fax:(02)739.77.36 E-mail : Onze referte:

Nadere informatie

K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014

K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014 K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 25 - TOEZICHT OP DE IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN RECHTHEBBENDEN 1. Honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGINRICHTINGEN EN AAN DE MEDISCHE RADEN OMZ. ZH. 2008/11 Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Lieselotte

Nadere informatie

599513 599524 Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde hoger is dan K 300 of N 500 of I 500... K 150

599513 599524 Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde hoger is dan K 300 of N 500 of I 500... K 150 De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/11/2013 (blz. 5) De BLAUWE markeringen gaan in voege vanaf 01/12/2012 (blz. 2) Afdeling 13. - Bijkomend honorarium voor 's nachts, tijdens het weekeind of op

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN OMZ. ZH. 2013/13 Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Directie verzorgingsinstellingen

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN - ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN - ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211-1150 BRUSSEL Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE

Nadere informatie

Art. 25. 598006 de eerste vijf dagen, per dag... C 12. 598124 door een geaccrediteerde geneesheer, de eerste vijf dagen, per dag C 12 + Q 30

Art. 25. 598006 de eerste vijf dagen, per dag... C 12. 598124 door een geaccrediteerde geneesheer, de eerste vijf dagen, per dag C 12 + Q 30 De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/10/2014 (blz. 6, 14-15, 18, 20, 30-31) Afdeling 12. - Toezicht, onderzoeken en permanentie voor rechthebbenden opgenomen in een ziekenhuis en verstrekkingen verleend

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/435 van 18 december 2013 3910/1334 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven; Implantaten;

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/429 van 18 december 2013 3910/1329 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven; Verpleegkundige

Nadere informatie

BIJKOMEND HONORARIUM DRINGENDE TECHNISCHE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 26 pag. 1

BIJKOMEND HONORARIUM DRINGENDE TECHNISCHE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 26 pag. 1 officieuze coördinatie Art. 26 pag. 1 AFDELING 13. - Bijkomend honorarium voor 's nachts, tijdens het weekeind of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen. "K.B. 9.1.1985" (in werking

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/350 van 1 september 2009 370/1367 Van toepassing vanaf 1 september 2009 Nieuwe terugbetaalbare

Nadere informatie

Het GMD? Niets dan voordelen!

Het GMD? Niets dan voordelen! Het GMD? Niets dan voordelen! HET GMD? NIETS DAN VOORDELEN! Opgestart in 1999, heeft het Globaal Medisch Dossier (GMD) in 10 jaar al een hele weg afgelegd en neemt het een steeds grotere plaats in aan

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 19.2.2013 In werking 1.3.2013 B.S. 28.2.2013 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 25 - TOEZICHT OP DE IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN RECHTHEBBENDEN 1. Honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 1.4.2016 In werking 1.6.2016 B.S. 25.4.2016 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 25 - TOEZICHT OP DE IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN RECHTHEBBENDEN 1. Honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/342 van 25 augustus 2009 370/1366 Van toepassing vanaf 1 september 2009 tot 31 december

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN - ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN - ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211-1150 BRUSSEL Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE

Nadere informatie

INWENDIGE GENEESKUNDE

INWENDIGE GENEESKUNDE f) De verstrekkingen die tot het specialisme neuropsychiatrie (FM) behoren: "K.B. 10.7.1990" (in werking 1.7.1990) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012) 477050

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Mijnheer/Mevrouw DIENST GENEESKUNDIGE VERZORGING Correspondent: Call center Tel.: 02.739.74.79 - Fax: E-mail: Onze referte: 110/AG Brussel,

Nadere informatie

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen 12 NOVEMBER 1993. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren - specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de URGENTIEGENEESKUNDE, alsook

Nadere informatie

betreffende de derdebetalersregeling

betreffende de derdebetalersregeling 18 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende

Nadere informatie

Patiëntenbestanden en contacten van huisartsen: overzicht methodologie en lay-out resultaten

Patiëntenbestanden en contacten van huisartsen: overzicht methodologie en lay-out resultaten 1 Patiëntenbestanden en contacten van huisartsen: overzicht methodologie en lay-out resultaten Dit document beschrijft de standaard bij het IMA beschikbare databestanden met informatie over patiëntenbestanden

Nadere informatie

RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr.

RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr. RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr. 519628 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst.

Nadere informatie

Artikel Art. 2.

Artikel Art. 2. 12 NOVEMBER 2008. KB tot uitvoering van artikel 57, 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels

Nadere informatie

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging Bijlage 2 W/97 octies Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Tervurenlaan 211, 1150 Brussel 02/739 78 32 Dienst voor geneeskundige verzorging ZEVENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE NATIONALE

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan, 211-1150 Brussel

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan, 211-1150 Brussel RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan, 211-1150 Brussel Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE

Nadere informatie

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1. Het onderzoek Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1.1 Waarom heeft CM dit onderzoek uitgevoerd? Elke twee jaar sluiten de ziekenfondsen en artsenvertegenwoordigers

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Intensieve-zorg--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Intensieve-zorg--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc 5 OKTOBER 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg, alsook van de

Nadere informatie

Brussel, september 2007 V 1.0

Brussel, september 2007 V 1.0 ERKENDE BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË JAARSTATISTIEKEN PER 31/12/2005 Brussel, september 2007 V 1.0 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/115 van 24 maart 2009 393/42 Van toepassing vanaf 1 maart 2009 Modaliteiten waaronder

Nadere informatie

NATIONAAL AKKOORD GENEESHEREN-ZIEKENFONDSEN 2012 VAN 21 DECEMBER 2011

NATIONAAL AKKOORD GENEESHEREN-ZIEKENFONDSEN 2012 VAN 21 DECEMBER 2011 NATIONAAL AKKOORD GENEESHEREN-ZIEKENFONDSEN 2012 VAN 21 DECEMBER 2011 Krachtens de artikelen 26, 50 en 51 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,

Nadere informatie

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS Viviane Gendreike Anne-Marie Van Campenhout 11 december 2007 1 PROGRAMMA 1. Het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF): wat, voor wie? 2. In welke gevallen kunt u een beroep

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven (Tekst goedgekeurd door Accrediteringsstuurgroep van 15 februari 2006) 1. Toekomstig erkende of pas erkende geneesheer

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S Artikel 9 VERLOSSINGEN K.B. 9.11.2015 In werking 1.2.2016 B.S. 9.12.2015 Wijzigen Invoegen Verwijderen c) wanneer daarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist voor gynecologie en verloskunde (DG) vereist

Nadere informatie

VERLOSSINGEN Art. 9 pag. 1 officieuze coördinatie. 1. Inspuitingen : Inspuiting V Prenatale zorgen:"

VERLOSSINGEN Art. 9 pag. 1 officieuze coördinatie. 1. Inspuitingen : Inspuiting V Prenatale zorgen: VERLOSSINGEN Art. 9 pag. 1 "K.B. 20.8.1996" (in werking 1.7.1996) + "K.B. 10.6.1998" (in werking 1.7.1998) "HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN Art. 9. Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S Artikel 13 REANIMATIE K.B. 26.10.2011 In werking 1.1.2012 B.S. 25.11.2011 Wijzigen Invoegen Verwijderen 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer-specialist

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S Artikel 9 VERLOSSINGEN K.B. 19.5.2010 In werking 1.7.2010 B.S. 28.5.2010 Wijzigen Invoegen Verwijderen Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw

Nadere informatie

Gelet op de voorstellen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen;

Gelet op de voorstellen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen; Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van kindergeneeskunde, gewijzigd bij

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Pediatrische-neurologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB- 06-04-1995.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Pediatrische-neurologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB- 06-04-1995.doc 6 APRIL 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de pediatrische neurologie, alsook van de stagemeesters en de stagediensten

Nadere informatie

K.B B.S In werking

K.B B.S In werking K.B. 5.9.2017 B.S. 22.9.2017 In werking 1.11.2017 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 9 VERLOSSINGEN Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB forfaitaire-honoraria-klinische-biologie--niet-in-ziekenhuis.doc

Coordinatie--ZIV--KB forfaitaire-honoraria-klinische-biologie--niet-in-ziekenhuis.doc 24 SEPTEMBER 1992. - Koninklijk besluit tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis

Nadere informatie

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen In dit document wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot palliatieve zorg: 1. m.b.t. de zorgverlening

Nadere informatie

Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014

Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014 Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014 Vanaf 1 januari 2014 wordt de waarde van de sleutelletter V geïndexeerd met.%. De sleutelletter V heeft hierdoor vanaf 1 januari 2014 een waarde van

Nadere informatie

REANIMATIE Art. 13 pag. 1 officieuze coördinatie. AFDELING 4. - Reanimatie.

REANIMATIE Art. 13 pag. 1 officieuze coördinatie. AFDELING 4. - Reanimatie. REANIMATIE Art. 13 pag. 1 AFDELING 4. - Reanimatie. "K.B. 17.7.1992" (in werking 1.9.1992) + "K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 7.10.2011" (in werking 1.1.2012) "Art. 13. 1. Worden beschouwd

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN

HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN Deze versie treedt in voege vanaf 01/02/2016 (blz. 14) HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN Art. 9. Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw vereist is

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/256 van 30 juli 2013 3910/1289 Van toepassing vanaf 1 september 2013 Tarieven; Logopedie

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie VAS, afdeling Antwerpen 1 20 OKTOBER 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit

Nadere informatie

Ja/Neen 15/10/ /10/2015: Verplichte DBR voor huisarts. Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming

Ja/Neen 15/10/ /10/2015: Verplichte DBR voor huisarts. Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming 1/10/2015: Verplichte DBR voor huisarts 15/10/2016 475075 101076 Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming Welke prestaties? Consultaties + technische prestaties tijdens consultatie

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc 18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede

Nadere informatie

NATIONAAL AKKOORD GENEESHEREN-ZIEKENFONDSEN 2011 VAN 13 DECEMBER 2010

NATIONAAL AKKOORD GENEESHEREN-ZIEKENFONDSEN 2011 VAN 13 DECEMBER 2010 NATIONAAL AKKOORD GENEESHEREN-ZIEKENFONDSEN 2011 VAN 13 DECEMBER 2010 Krachtens de artikelen 26, 50 en 51 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,

Nadere informatie

ERKENDE BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË JAARSTATISTIEKEN PER 31/12/2006

ERKENDE BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË JAARSTATISTIEKEN PER 31/12/2006 ERKENDE BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË JAARSTATISTIEKEN PER 31/12/2006 Brussel, maart 2008 V 1.01 COLOFON Werkgroep Statan: Christophe Cop, Antoon De Geest, Tite Kubushishi, Joelle

Nadere informatie

K.B. 21.2.2014 B.S. 13.3.2014 + Erratum B.S. 14.5.2014 In werking 1.5.2014

K.B. 21.2.2014 B.S. 13.3.2014 + Erratum B.S. 14.5.2014 In werking 1.5.2014 K.B. 21.2.2014 B.S. 13.3.2014 + Erratum B.S. 14.5.2014 In werking 1.5.2014 Artikel 7 KINESITHERAPIE Wijzigen Invoegen Verwijderen De geschrapte nomenclatuurnummers bevinden zich achteraan. 1. Verstrekkingen

Nadere informatie

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art.

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art. 23 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71bis, 1 en 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Nadere informatie

Mogelijkheid waarbij een derde (= de mutualiteit) de rekening van de zorgverstrekker betaalt: Patiënt betaalt contant enkel remgeld Getuigschrift wordt niet meer aan patiënt gegeven, maar naar mutualiteit

Nadere informatie

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015 Vlaams Artsensyndicaat Afdeling Oost- & West-Vlaanderen Burg. Nolfstraat 7 8500 Kortrijk Tel. 056/21.05.08 Fax. 056/21.52.19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2850 2031 1930 VERPLICHTE

Nadere informatie

Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel!

Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel! Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel! Ondanks diverse drempelverlagende financiële maatregelen, blijkt voor sommige patiënten de persoonlijke bijdrage nog steeds te hoog.

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Dienst voor geneeskundige verzorging OMZENDBRIEF AAN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN, DE RUST- EN VERZORGINSTEHUIZEN EN DE CENTRA VOOR DAGVERZORGING

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE --- ---- FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

KONINKRIJK BELGIE --- ---- FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID KONINKRIJK BELGIE --- ---- FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID --- ---- Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de

Nadere informatie