Dr Karel De Pever Dr Dana Stiens. Huisartsenpraktijk Roosdaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dr Karel De Pever Dr Dana Stiens. Huisartsenpraktijk Roosdaal"

Transcriptie

1 Dr Karel De Pever Dr Dana Stiens Huisartsenpraktijk Roosdaal

2 2

3 3

4 16 Func(es en diensten Vitalink Vaccinnet ehealth basisdiensten Gedeeld Farmaceu(sch Dossier Recip- e MyCareNet Zorgzoeker Hub- Metahub Gestructureerd invoeren van data Pa(ënt HealthViewer EBM Prac(ceNet Vaccina(estatus - - SumEHR Medica(eschema Registreren van vaccina(es en bestellen vaccins User Access Management ehealth- cer(ficaat - - eid login - - Therapeu(sche rela(e ehealthconsent ehealthbox Geneesmiddelen historiek Verzenden en ophalen medica(evoorschril Verzekerbaarheid - - AOesten hoofdstuk IV GMD beheer Zorgverstrekkers vinden Uitwisselen info met ziekenhuis in het lokaal elektronisch pa(ëntendossier (bv. EMD) Welke gegevens kan de pa(ent zelf raadplegen? Richtlijnen en beslissingsondersteuning 4

5

6 Registratie Communicatie

7 } Eenmalig aan te vragen en te installeren op de computer(s) die je wil gebruiken } Legt een authentiek verband tussen jezelf (= jouw eid) en de verantwoordelijke van het systeem } Kan / moet overgezet worden indien je een andere computer wil gebruiken } Tip: noodprocedure (login/paswoord) voorzien indien eid niet zou werken of niet beschikbaar is 7

8 8

9 9

10 C:\gebruikers\naam dokter\ehealth\keystore 10

11 } Geïnformeerde toestemming } Therapeutische relatie } Dienst Inschrijvingen } Raadpleging Verzekerbaarheid } Raadpleging Tarieven } efac } egmd } Geneesmiddelen Hoofdstuk IV

12 } Informed = eerst de patiënt informeren over het systeem (tekst op papier, folder, mondelinge toelichting, } Patiënt kan toestemming verlenen en in het systeem stappen } Zorgverlener en patiënt bepalen samen welke informatie gedeeld wordt } Alles of niets principe } Opm: patient kan zelf zoveel hij wil de consent op en af zetten 12

13 } Hoe registreert een patiënt zijn toestemming? De patiënt kan zijn toestemming registreren met zijn elektronische identiteitskaart (eid) Via zijn ziekenfonds Via de website van het ehealth-platform via zijn zorgverlener: zijn huisarts, zijn apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis. } Kan de patiënt zijn toestemming intrekken? Uiteraard kan hij zijn toestemming steeds intrekken. In dat geval worden alle diensten waarvoor de toestemming geldt geïnactiveerd.

14 } Geïnformeerde toestemming } Therapeutische relatie } Dienst Inschrijvingen } Raadpleging Verzekerbaarheid } Raadpleging Tarieven } efac } egmd } Geneesmiddelen Hoofdstuk IV

15 } De therapeutische relatie is noodzakelijk voor Notificeren en raadplegen van het GMD Raadpleging van de akkoorden geneesmiddelen Hoofdstuk IV (door artsen) } De therapeutische relatie is niet noodzakelijk voor Een aanvraag voor akkoord van een geneesmiddel Hoofdstuk IV

16 } Met PIN-code mogelijk zonder beperking in tijd } Zonder PIN-code Maximaal 6 maand } Door een derde verstrekker Maximaal 3 maand } Via het softwarepakket worden INSZ-nr. + kaartnr. verzonden => ehealth controleert de correlatie

17 } Geïnformeerde toestemming } Therapeutische relatie } Dienst Inschrijvingen } Raadpleging Verzekerbaarheid } Raadpleging Tarieven } efac } egmd } Geneesmiddelen Hoofdstuk IV

18 } Via deze toepassing kan een zorgverlener zich inschrijven voor een bepaalde MyCareNet-dienst bij alle ziekenfondsen. Momenteel enkel verplicht voor egmd

19 } Geïnformeerde toestemming } Therapeutische relatie } Dienst Inschrijvingen } Raadpleging Verzekerbaarheid } Raadpleging Tarieven } efac } egmd } Geneesmiddelen Hoofdstuk IV

20 Raadpleging verzekerbaarheid Sinds 1 januari 2014 verplicht in de apotheek eid- lezing of INSZ- nummer Kids- ID voor kinderen ISI + - kaart voor buitenlanders en kinderen zonder Kids- ID 20

21 } Online raadpleging door de zorgverlener bij het NIC om te weten: welk het ziekenfonds van aansluiting van de patiënt is of patiënt recht opent op de toepassing van de derdebetaler wat de categorie van terugbetaling is Verhoogde tegemoetkoming of niet of patiënt is aangesloten bij een medisch huis In dat geval, moet de patiënt zich richten naar het medisch huis voor zijn medische zorg en zal, op een uitzondering na, dergelijke zorg bij een andere zorgverlener niet worden terugbetaald.

22 } Geïnformeerde toestemming } Therapeutische relatie } Dienst Inschrijvingen } Raadpleging Verzekerbaarheid } Raadpleging Tarieven } efac } egmd } Geneesmiddelen Hoofdstuk IV

23 } Beschikbaar voor Huisartsen } Op vrijwillige basis. } Zonder Inschrijving. } Voorwaarde = uitgevoerde verstrekkingen. } Op het moment dat de patiënt de verstrekking betaalt. } Finaliteit = facturatie, kennen van de correcte bedragen (honorarium, remgeld) } Mode Synchroon (onmiddellijk antwoord) } Via artsenpakket en MyCareNet portaal

24 } Geïnformeerde toestemming } Therapeutische relatie } Dienst Inschrijvingen } Raadpleging Verzekerbaarheid } Raadpleging Tarieven } efac } egmd } Geneesmiddelen Hoofdstuk IV

25

26 } Geïnformeerde toestemming } Therapeutische relatie } Dienst Inschrijvingen } Raadpleging Verzekerbaarheid } Raadpleging Tarieven } efac } egmd } Geneesmiddelen Hoofdstuk IV

27 } Huidige situatie: Papieren attestering Attestering beheer GMD via code

28 } Aangeboden diensten via het egmd Raadpleging van GMD-status voor een bepaalde patiënt Verzenden van kennisgeving GMD opening of overname van GMD Bericht van overname en sluiting aan vorige GMDhouder Automatisch versnelde verlenging bij eerste contact in kalenderjaar Raadpleging van de lijst van alle patiënten waarvoor huisarts GMD-houder is

29 } Nadelen van het papieren circuit Leden hebben 2 jaar de tijd om GVH binnen te brengen intussen geen recht op lager remgeld Arts blijft per definitie GMD-houder tot het einde van het jaar, wijziging is pas mogelijk in volgende jaar. Administratieve verlenging betekent laattijdige betaling aan de arts. September jaar+1

30 } Engagement van de VI Vanaf inschrijving zo snel mogelijk alle administratieve verlengingen betalen voor lopende jaar en jaar voordien Betaling binnen 30 dagen na kennisgeving indien alle voorwaarden vervuld zijn (zie verder) bericht van verlenging/sluiting verzenden Op papier geattesteerd GMD weigeren indien arts ingeschreven is voor gebruik egmd Via efac gefactureerde GMD (102771) niet meer aanvaarden

31 } Engagement van de huisarts Communicatie bankrekeningnummer bij inschrijving (one shot) Vanaf inschrijvingsdatum: geen papieren attestering GMD meer via Papieren attestering geweigerd door VI - blokkerende fout Verzending kennisgeving voor openen GMD (niet voor verlenging) Binnen 7 werkdagen na raadpleging/bezoek

32

33

34

35 } Voordelen Bij verandering van huisarts tijdens het kalenderjaar opent de nieuwe arts meteen een GMD-relatie met zijn patiënt Beheerder van het GMD wordt losgekoppeld van betaling van GMD Automatische een officieel geregistreerde therapeutische relatie met patiënt Versnelde betaling bij verlenging van GMD binnen 30 dagen na ontvangst van de raadpleging die recht geeft op de verlenging Patiënten genieten onmiddellijk van de remgeldvoordelen gekoppeld aan het GMD

36 } Raadpleging van GMD-status voor een bepaalde patiënt Heeft patiënt al een GMD, en zo ja bij wie? Enkel mogelijk als een therapeutische relatie met patiënt bestaat Beschikbaar voor huisartsen en specialisten, op vrijwillige Deze dienst biedt de arts de mogelijkheid om de GMD-houder van de patiënt te kennen VI zal eventuele beheerder GMD meedelen + betaling mogelijk of niet

37 } Kennisgeving GMD Voor opening van GMD voor patiënt. Beschikbaar voor huisartsen Hiermee bevestigd de arts dat hij GMD-houder wordt voor een patiënt Arts verzendt via zijn softwarepakket kennisgeving met: Datum van verstrekking Nomenclatuurcode van de verstrekking (raadpleging of bezoek) VI antwoordt met: Betaling mogelijk of niet Indien ja: betaling binnen de 30 dagen! Weigering als patiënt contract heeft met een medisch huis

38 } Afsluiting GMD Afsluiting GMD bij overname door een andere huisarts Indien de vorige arts met MyCareNet werkt en het GMD-recht afgesloten werd wegens herneming van het GMD via een kennisgeving door een tweede arts! MCN verzendt een spontaan bericht van AFSLUITING naar de vorige GMD-houder

39 } Automatisch versnelde verlenging Automatisch versnelde verlenging bij een eerste contact in een nieuw kalenderjaar Registratie 1ste raadpleging /bezoek van het jaar: betaling binnen 30 dagen door VI Spontaan bericht automatische verlenging vertrekt

40 Arts A = papier Arts B = MyCareNet Wie Wanneer Actie Arts A wil GMD administratief verlengen (attesteren GVH ) en arts B stuurt kennisgeving GMD via MyCarenet Arts A 05/01/2015 attesteert GMD (102771) op papier Arts B 24/03/2015 Kennisgeving GMD via MyCareNet Ziekenfonds * betaling arts B (GMD) * GMD-recht patiënt 24/3/ /12/2017 Ziekenfonds 16/05/2015 Ontvangt GVH ( dd 5/1/2015)) van patiënt * GMD arts A wordt betaald aan patiënt * recuperatie GMB bij arts B * GMD-recht patiënt arts A 5/1/ /3/2015 * GMD-recht patiënt arts B 24/3/ /12/2017

41 } Alles of niets principe } Controle betalingen? } Belang van GVH } Kinderziekten } Groepspraktijken?

42 } Geïnformeerde toestemming } Therapeutische relatie } Dienst Inschrijvingen } Raadpleging Verzekerbaarheid } Raadpleging Tarieven } efac } egmd } Geneesmiddelen Hoofdstuk IV

43 } Wat? Dienst voor de verwerking van de aanvragen (attesten) voor geneesmiddelen van Hoofdstuk IV waarvoor een voorafgaandelijk akkoord van de adviserend geneesheer noodzakelijk is } Het akkoord wordt consulteerbaar voor arts en apotheker. } Het papieren akkoord wordt steeds aan de patiënt gegeven } Het akkoord wordt gegeven per paragraaf (geheel van geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof) de arts kan het originele geneesmiddel of het overeenkomstig generieke voorschrijven.

44 } Types akkoord Type 1 Akkoord waarvoor de adviserend geneesheer van mening is dat op het moment zelf een elektronisch administratief akkoord gegeven kan worden Onmiddellijke beslissing mogelijk Heeft betrekking op 70% van de aanvragen Type 2 Akkoord waarvoor de adviserend geneesheer van mening is dat er een persoonlijke, manuele controle nodig is Uitgestelde beslissing Heeft betrekking op 30% van de aanvragen (< 7 dagen)

45 } Voordelen Arts Aanvraag akkoord voor een geneesmiddel Rechtstreeks antwoord van de mutualiteit aan de arts Akkoorden worden sneller verkregen Raadpleging van de akkoorden van zijn patiënt Beter beheer van de akkoorden van de patiënt (nieuwe aanvragen, verlengingen, beëindigingen, ) Apotheek Informatie is snel beschikbaar, zelfs als de patiënt zijn papieren akkoord niet bij heeft Raadpleging van het akkoord voor het voorgeschreven geneesmiddel. Patiënt De akkoorden worden sneller verkregen, en dus kan de behandeling sneller opstarten. De patiënt krijgt nog steeds zijn akkoord per post, maar moet geen administratieve handelingen meer doen met het ziekenfonds.

46 } Voorziene ontwikkelingen Voor de apothekers : Registratie van de afleveringen (2015) Maakt het de apothekers en ziekenfondsen mogelijk om het aantal afgeleverde verpakkingen voor een gegeven akkoord op te volgen. Maakt het mogelijk dat op termijn de apotheker de aflevering niet meer op het papieren document moet noteren Voor de artsen Raadplegen of het geneesmiddel wel degelijk is afgeleverd Voor de ziekenhuizen : Registratie van de rechtvaardigingen (2016)

47 6 1 Akkoorden Voorschrift Akkoord Aflevering 5 Registratie akkoorden per jaar Actuele doorlooptijd: gemiddeld 3 weken

48 2 1 Akkoorden 3 5 Voorschrift Aflevering 4 6 Doorlooptijd: enkele seconden (70%) tot 1 week 30%) 7

49 } Aangeboden diensten voor de artsen Aanvraag tot akkoord : Nieuwe aanvraag Verlenging (continue of niet-continue) Verzenden van aanvullende bijlage Annulering van de aanvraag Sluiting

50 } Januvia } Ezetrol } Fosavance + DEXA } Spiriva + spirometrie } Imitrex + verantwoording } Sartaan + verantwoording

51

52

ehealth-platform: stand van zaken en perspectieven

ehealth-platform: stand van zaken en perspectieven ehealth-platform: stand van zaken en perspectieven frank.robben@ehealth.fgov.be @FrRobben https://www.ehealth.fgov.be http://www.ksz.fgov.be http://www.frankrobben.be 22/05/2014 2 Overzicht 1. Roadmap

Nadere informatie

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname IDENTIFICATIE AZ St.- Dimpna J.B. Stessensstraat2 2440 Geel 710 709 1000 1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname Elke opname in een

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OPGENOMEN PATIËNTEN

INFORMATIE VOOR OPGENOMEN PATIËNTEN Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef Oude Liersebaan 4 2390 Malle tel. 03 380 20 11 fax 03 380 28 90 azsintjozef@emmaus.be www.azsintjozef-malle.be Dit ziekenhuis maakt deel uit van de vzw Emmaüs Maatschappelijke

Nadere informatie

Handleiding SoftN - MyCareNet

Handleiding SoftN - MyCareNet Handleiding SoftN - MyCareNet 1 e P a g i n a Inhoudsopgave Korte Beschrijving 4 Voorafgaande vereisten 5 Werken met eid 6 Installatie 7 Updates 8 Algemene werking 9 Navigatie 9 Pincode 9 Login scherm

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

Besparingsmaatregelen

Besparingsmaatregelen Besparingsmaatregelen Daar u ongetwijfeld nog vragen zal hebben omtrent de besparingsmaatregelen, hebben wij voor u alles nog eens even op een rijtje gezet. Sinds 1 maart Voorschriften voor antibiotica

Nadere informatie

wegwijs in de eerstelijns gezondheids zorg

wegwijs in de eerstelijns gezondheids zorg wegwijs in de eerstelijns gezondheids zorg huisarts huisarts Heb je vragen over je gezondheid? Voel je je niet goed? Ga dan naar de huisarts. Dat kan een solopraktijk zijn, een groepspraktijk of een wijkgezondheidscentrum.

Nadere informatie

26/04/2012. Recip-e. Ambulant Elektronisch Voorschijfsysteem Prescription électronique ambulatoire. Informatie sessie Kortrijk

26/04/2012. Recip-e. Ambulant Elektronisch Voorschijfsysteem Prescription électronique ambulatoire. Informatie sessie Kortrijk 26/04/2012 Recip-e Ambulant Elektronisch Voorschijfsysteem Recip-e Informatie sessie Kortrijk Agenda Inleiding Hoe werkt Recip-e? Aanvraag van certificaten Installeren en gebruiken van software Volgende

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 05/2013 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

ollegazetje I N H O U D WINTER 2013 Geachte dokter,

ollegazetje I N H O U D WINTER 2013 Geachte dokter, ollegazetje WINTER 2013 Geachte dokter, I N H O U D Magistraal: Wijziging terugbetaling Verwerken van specialiteiten Goed om weten Zetpillen op basis van essentiële oliën met terpeenderivaten: bericht

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier. Welke toekomst voor het EMD?

Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier. Welke toekomst voor het EMD? Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier DISCUSSIEDOCUMENT Welke toekomst voor het EMD? Prof. em. dr. Jan Van Damme jan.vandamme@med.kuleuven.be COPYRIGHT: alles van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Handleiding online inschrijvingen

Handleiding online inschrijvingen Speelpleinwerking Sproet vzw Handleiding online inschrijvingen Inschrijven in een notendop De inschrijving gebeurt in een aantal stappen 1. Registreren Nieuwe gebruikers moeten zich eerst registreren.

Nadere informatie

ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN.

ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN. ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN. 2014-2015 Stijn Van Driessche, universiteit Gent PROMOTOR: Prof. Dr. Dirk Avonts,

Nadere informatie

De Dienst voor Alimentatievorderingen

De Dienst voor Alimentatievorderingen Onderhoudsgeld niet gekregen? De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) helpt u www.davo.belgium.be Federale Overheidsdienst Financiën - 2012 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te

Nadere informatie

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches Dit werk is een uitgave van Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel www.kanker.be Verantwoordelijke uitgever: Luc

Nadere informatie

Ziekteverzekering in België. Wat u moet weten

Ziekteverzekering in België. Wat u moet weten Ziekteverzekering in België Wat u moet weten Inhoud Voorwoord 3 Uw inschrijving bij CM Antwerpen 4 Inwoner van de Europese Economische ruimte met EZVK 5 Inwoner van de Europese Economische ruimte zonder

Nadere informatie

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag!

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag! Aanmelding zorgverlener bij Medischegegevens.nl Organisatie en Persoonsgegevens Vul eerst de naam van uw ziekenhuis, huisartsenpraktijk, apotheek, fysiopraktijk e.d. in, en ook wat uw beroep is - bijvoorbeeld

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be LM is er voor jou! Net afgestudeerd, wat nu? www.lm.be Inhoud Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 Op zoek naar een job 7 Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL BCC Corporate Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card Untitled-4 1 27/10/14 10:49 3 inhoudstafel 1. Aanvaarding/Voorwerp van de Overeenkomst 1. Aanvaarding/Voorwerp

Nadere informatie

ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013 2018. WST 5 AP 9 Incentives voor Gebruik. (Voorstel Nieuwe Actiepunten)

ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013 2018. WST 5 AP 9 Incentives voor Gebruik. (Voorstel Nieuwe Actiepunten) ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013 2018 WST 5 AP 9 Incentives voor Gebruik (Voorstel Nieuwe Actiepunten) AP9.1. Alle incentives worden gekoppeld aan het effectieve gebruik van egezondheidsdiensten Elke

Nadere informatie

REVALIDATIEZIEKENHUIS Papestraat 30 www.demick.be tel. 03 217 10 11 2930 BRASSCHAAT heropbeuring@demick.be fax 03 663 73 54

REVALIDATIEZIEKENHUIS Papestraat 30 www.demick.be tel. 03 217 10 11 2930 BRASSCHAAT heropbeuring@demick.be fax 03 663 73 54 REVALIDATIEZIEKENHUIS Papestraat 30 www.demick.be tel. 03 217 10 11 2930 BRASSCHAAT heropbeuring@demick.be fax 03 663 73 54 Geachte mevrouw, mijnheer, Welkom in De Mick. Met deze onthaalbrochure stellen

Nadere informatie

CM-info Nieuwsbrief voor verpleegkundigen

CM-info Nieuwsbrief voor verpleegkundigen CM-info Nieuwsbrief voor verpleegkundigen Beste lezer Hierbij presenteren wij u een nieuwe editie van onze nieuwsbrief voor verpleegkundigen. Reacties zijn steeds welkom, onze contactgegevens vindt u verderop

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Vragen aan de financiële administratie

Vragen aan de financiële administratie Vragen aan de financiële administratie Inclusief vragenformulier IJsselland Ziekenhuis Geachte patiënt, In deze folder staan de meest gestelde vragen over nota s en de daarbij behorende antwoorden. Als

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose Uitgave oktober 2014 Aan de behandeling van mucoviscidose zijn heel wat kosten verbonden. Deze brochure

Nadere informatie