JAARCIJFERS Amsterdam, 3 maart 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARCIJFERS 2008. Amsterdam, 3 maart 2009"

Transcriptie

1 JAARCIJFERS 2008 Amsterdam, 3 maart 2009

2 2008: Een jaar met twee gezichten (1) 2 Omzet Totaal 696,5 (+5%) C/ICT/AO* 632,7 (+7%) Totaal C/ICT/AO * excl. TA X EUR 1 mln 2008 in het kort Strategische doelen t.a.v. omzetgroei, omzetverdeling en marktaandeel gerealiseerd Veranderende marktomstandigheden zetten marges onder druk BPO-initiatief niet geslaagd en besloten te stoppen Rationalisatie portfolio: Technical Automation verkocht

3 2008: Een jaar met twee gezichten (2) 3 Omzet Totaal 696,5 (+5%) C/ICT/AO 632,7 (+4%) Totaal C/ICT/AO Excl. TA X EUR 1 mln 2008 in het kort Strategische doelen t.a.v. omzetgroei, omzetverdeling en marktaandeel gerealiseerd Maar veranderende marktomstandigheden zetten marges onder druk BPO-initiatief niet geslaagd en kritisch tegen het licht Rationalisatie portfolio: Technical Automation verkocht EBITA-marge recurring Totaal 36,1 (2007: 62,1) C/ICT/AO* 46,8 (2007: 64,8) Specials Impairment BPO -72,5 mln Resultaat verkoop BPO -34 mln (waarvan 32,4 mln ten laste van 2008) Transactieresultaat verkoop TA: 10,4 mln Eenmalige lasten Great Return (o.a. reorganisatie) in 2008: 19,3 mln Totaal C/ICT/AO * Excl. TA X EUR 1 mln

4 Passende maatregelen getroffen voor onzekere marktsituatie 4 Extra maatregelen in onzekere economie Structurele rendementsverbetering (2009: EUR 15 mln, 2010 ev: EUR 25 mln) Reorganisatie: ca. 300 arbeidsplaatsen (excl. BPO) waarvan ca. 1/3 overhead Bevriezing salarissen BPO verkocht aan Centric per 1 april 2009 Nieuwe directie Ordina Nederland 2009: Stabiel door recessie Handhaven bewezen succesvolle positionering als specialist in groeimarkten Focus blijft op langetermijncontracten en strategische klanten Kort op de bal

5 foto 2008: Fundament zorgt voor solide basis Ronald Kasteel

6 Onveranderde, eigen kijk op de markt 6 Structurele ontwikkelingen Projecten worden steeds groter en risicovoller en raken de kern van de bedrijfsvoering van klanten Resultaatverantwoordelijkheid van dienstverleners neemt alleen maar verder toe: Projecten Application Outsourcing Professionaliteit van klanten als opdrachtgever neem toe Relaties worden zakelijker en formeler Concurrentie voor uitvoerende werkzaamheden vanuit off- en near shore houdt aan Systeemontwikkeling wordt steeds meer een commodity Gevolgen voor dienstverlening Kennis van klant en zijn markt/proces wordt steeds belangrijker (specialiseren) Kwaliteit en voorspelbaarheid van dienstverlening zijn kritische succesfactoren Noodzaak voor juiste balans tussen wat lokaal wordt gedaan en wat wordt uitbesteed Detacheringsmarkt komt en blijft onder druk Brokers met minimale kostenstructuur nemen een steeds dominantere positie in Druk op kosten(beheersing) wordt steeds groter en zal aanhouden

7 Ons antwoord op een veranderende markt 7 Verwachtingen van klanten Gevolgen voor dienstverleners Meerwaarde bieden Kosten verlaging Beperken van risico s Cyclische groei Innovatie Industrialisering Klantintimiteit Stabiliteit door de cyclus heen Ordina: specialist met lokaal leiderschap Focus op en klantintimiteit met grote strategische klanten Krachten bundelen: één Ordina naar de klant en verbinding van Consulting, ICT en Application Oustourcing Verder specialiseren (solutions en aanscherpen portfolio) Groei in langetermijncontracten Concurrerende kostenpositie Operational excellence in uitvoering

8 Eerder gemaakte keuzes hebben effect gesorteerd 8 Omzet en marktaandeel % Aandeel offshore +115% Public Groeimarkten Finance +18% +38% Aandeel meerjarige omzet +39% 2008 in het kort Omzetgroei 5% ondanks turbulente markt Sterke performance in Finance (+22%) Betekenisvolle projecten Diepgaande kennis Meerjarige contracten Public +8%, Industry -13% Offshore meer dan verdubbeld. Versneld groeien naar 5-10% van de omzet Zeer succesvol in Application Outsourcing (+41%) Cijfers inclusief TA en BPO X EUR1 mln

9 Focus op strategische klanten blijft effectief 9 +27% Groei omzet top-10 klanten 2008 Aandeel omzet top-10: 48% (2007: 43%) Aandeel omzet top-40: 74% (2007: 69%) TOP-10 KLANTEN ABN Amro/Fortis Achmea Groep ING Groep KPN Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Financiën Ministerie van Justitie Ministerie van LNV Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rabobank Groep Incl. TA en BPO X EUR 1 mln

10 Echter 10 Specialisatie vergt verdere rationalisatie portfolio Verkoop Technical Automation Druk op winstgevendheid Opdrachten worden complexer Langdurige en intensieve offertetrajecten Opstart en uitvoering van projecten vergen meer kosten Toenemend gebruik inhuur / offshore Doorlopende verliessituatie BPO Onzekere marktomstandigheden vergen reductie capaciteit en afstoten verlieslatende activiteiten Maatregelen met als doel duurzame rendementverbetering Bevriezing salarissen 2009 Reductie overhead: ca 100 arbeidsplaatsen (excl. BPO) Reductie aantal professionals: ca. 200 arbeidsplaatsen (excl. BPO) Verkoop BPO

11 Structurele rendementverbetering: Great Return 11 Te lage marge op enkele projecten Kosten en inefficiënties bij opstart van grote projecten Ervaring omgezet in maatregelen Projecten in control Efficiëntere en effectievere organisatieinrichting (door integratie acquisities) Benutten van schaal- en synergievoordelen Standaardisatie in dienstverlening Sterke toename in grote, complexe aanbestedingen die commerciële kosten verhogen (trend) Toenemend aandeel van externe inhuurkrachten en offshore (trend) Terugbrengen onderliggend kostenniveau Reductie ca. 300 arbeidsplaatsen (excl. BPO), waarvan 1/3 overhead Reductie in out of pocket uitgaven

12 Besluit BPO-activiteiten af te stoten 12 Onvoldoende rendement door: Langere doorlooptijd en grotere omvang van investeringen Voortijdige contractbeëindiging door Robeco Direct per 1 oktober 2008, waardoor onvoldoende kritische massa Markt voor BPO-services voor financiële dienstverleners op middellange termijn niet positief, door: Optimale waarborging continuïteit voor klanten en medewerkers door verkoop aan Centric per 1 april 2009 Verslechterende marktomstandigheden, kredietcrisis Terugtrekking van buitenlandse toetreders in de Nederlandse financiële markt

13 Verder groeien vanuit bewezen succes met Consulting, ICT en Application Outsourcing 13 Omzet en marktaandeel % Aandeel offshore +115% Public Groeimarkten Finance +18% +32% Aandeel meerjarige omzet +38% Lokaal specialist: toegevoegde waarde Consulting, ICT en Application Outsourcing Focus op strategische klanten in Finance, Public en Healthcare Nederland en België/Luxemburg 2008 : EUR 633 / EBITA* EUR 46,8 (2007: EUR 592 / EBITA* 64,8) Circa medewerkers * recurring Cijfers exclusief TA en BPO X EUR 1 mln

14 Financiële performance 2008 Hans den Hartog

15 Focus op onze activiteiten voor de toekomst 15 Gezonde basis voor onze toekomst C/ ICT/ AO Technical Automation BPO Total Omzet 632,7 20,8 43,0 696,5 Recurring EBITA 46,8 1,8-12,5 36,1 Eenmalige lasten / voorzieningen -19,3-4,4-23,7 Impairments -72,5-72,5 Transactieresultaat 10,4-28,0-17,6 X EUR 1 mln

16 Enkele kerncijfers 16 Onze kernactiviteiten 2009: Consulting, ICT en Application Outsourcing % ,6-0,8% 64,8 46, X EUR 1 mln Omzet +16% Recurring EBITA Recurring WPA voor afschrijving IVA PPA XXX XXX Onze activiteiten 2008, inclusief BPO en TA % 62,1 43,2 36, ,5 1 0,5 0 0,78-18% 1,05 0,

17 Omzetverdeling naar markt 17 C / ICT / AO Totaal, inclusief BPO en TA 34% 27% 30% 31% 36% 30% 30% 34% 39% 39% 34% 36% In% In % Finance 197,4 159,3 +24% Finance 239,9 196,1 +22% Public 248,0 229,1 +8% Public 248,5 229,1 +8% Industry 187,3 204,0-8% Industry 208,1 240,1-13% Totaal 632,7 592,5 +7% Totaal 696,5 665,4 +5% Finance Public Industry

18 Uitstekende performance op Application outsourcing % Consulting 158,2 161,1-2% ICT 362,9 352,4 +3% Application Outsourcing 111,6 79,0 +41% Totaal op C/ICT/AO 632,7 592,5 +7% Technical Automation* 20,8 36,1-42% BPO 43,0 36,8 +17% Totaal 696,5 665,4 +5% x EUR 1 mln * Technical Automation t/m juli 2008 België/Luxemburg Omzet EUR 73,9 mln (11% 2008 vs 8% 2007)

19 Winst- en verliesrekening Netto omzet 696,5 665,4 Inkoopwaarde hw/sw Kosten uitbesteding Personeelskosten Afschrijvingen IVA Acquisities Overig Afschrijvingen MVA Bijzondere waardevermindering IVA Bijzondere waardevermindering MVA Overige bedrijfskosten 35,5 108,2 474,9 24,6 16,9 7,7 11,1 67,8 4,7 46,8 22,2 93,8 430,6 21,3 16,4 4,9 9, ,2 Totaal bedrijfslasten 773,6 619,7 Operationeel resultaat (EBIT) Rentelasten Resultaat verkoop deelnemingen Resultaat deelneming -77,1-5,4-17,5 0,1 45,7-4,7-0,1 Resultaat voor belastingen (EBT) Belastingen -99,9 18,8 41,1-10,7 Netto winst -81,1 30,4 x EUR 1 mln Inclusief TA en BPO

20 Bijzonderheden 20 Vervreemding BPO-activiteiten per Transactieverlies bij verkoop Ordina BPO bedraagt circa EUR 34 mln Compensatie van toekomstige investeringen Inclusief verlies over Q EUR 32,4 mln ten laste van 2008 Bijzondere waardevermindering BPO ter grootte van EUR 72,5 mln voor VpB Inclusief EUR 6,2 mln reeds ten laste gebracht van resultaat H Robeco Direct naar tevredenheid van partijen opgelost Reorganisatie Eenmalige lasten/voorzieningen voor reorganisatie en initiatieven voor duurzame rendementverbetering bedragen in 2008 EUR 19,3 mln Verwachte opbrengsten circa EUR 15 mln in 2009 (EUR 25 mln vanaf 2010)

21 Gegevens per aandeel (gebaseerd op gemiddeld aantal uitstaande aandelen) Aantal uitstaande aandelen Ultimo Gemiddeld Nettowinst per aandeel Voor amortisatie van PPA Intangibles Recurring voor armortisatie van PPA Intangibles Recurring na amortisatie van PPA Intangibles 41,3 41,3-1,97-1,66 0,50 0,20 41,2 40,6 x 1 mln 0,75 1,05 1,05 0,75 x EUR 1,00 Cijfers na verwatering zijn gelijk aan bovenstaande cijfers (laatste optieserie expireert in 2009 en is out of the money ) Gelet op negatief resultaat zal geen voorstel tot besluit winstbestemming aan AvA worden voorgelegd

22 Verkort cashflow overzicht 22 Kasstroom uit Operationele activiteiten Investeringsactiviteiten Financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen ,8-25,3-18,1-34, ,6-76,5-4,6-6,5 x EUR 1 mln Inclusief TA en BPO Netto schuld / EBITDA: 1,6 DSO*: 62 dagen ( dagen) * Inclusief nog te factureren

23 Balans per 31 december (voor winstdeling) 23 Activa Passiva Immateriële activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vaste activa Handelsdebiteuren en overige vorderingen Te vorderen winstbel. Liquide middelen Vlottende activa 240,0 20,4 6,8 161,4 6,2 25,7 267,2 193,3 292,6 29,1 5,8 168,7-36,0 327,5 204,7 Eigen vermogen Bancaire schulden Derivaten Financiële leaseverplichtingen Personeelgerelateerde voorz. Latente belastingverplichtingen Langlopende schulden Bancair krediet Overige voorzieningen Handelscred./overige schulden Te betalen winstbelasting 24,9 0,7 2,2 9,0-82,0 21,7 156,7-163,3 36,8 34,9-2,7 7,4 11,5 57,7 2,2 154,9 6,3 254,6 56,5 Kortlopende schulden 260,4 221,1 Totaal 460,5 532,2 Totaal 460,5 532,2 x EUR 1 mln Inclusief TA en BPO

24 Financiering 24 Net debt per bedraagt EUR 85 mln Ratio net debt / adjusted EBITDA per bedraagt 1,6 Ruimschoots binnen convenant (<2,75) Binnen eigen beleidsrichtlijn (<2,0) Als gevolg van financiering verkoop BPO en eenmalige reorganisatielasten is het reëel te veronderstellen dat net debt gedurende 2009 hoger kan liggen dan 2x de EBITDA, maar binnen convenanten

25 Met perspectief 2009 in

26 Gekozen sectoren en portfolio bieden goed perspectief (1) 26 PUBLIC ORDINA Omzet +16% Overheden investeren Kleiner en slagvaardiger overheid Meer verantwoordelijkheid voor burgers en bedrijven Meer doelgroepgerichte regels Transparantie van beleid en uitvoering/handhaving Gestandaardiseerde ICT-systemen krijgen vaker voorkeur boven maatwerk Zorgmarkt volop in ontwikkeling Marktwerking Schaalvergroting, kostenbeheersing Nieuwe zorgconcepten Verwevenheid zorgverzekeraars en zorgaanbieders Goed voorgesorteerd Diepgaande kennis en ervaring in klantbediening overheid Leidende ervaring in samenwerkende overheid (Werk en Inkomen, Strafrechtketen, Vreemdelingketen) Bewezen flexibele totaaloplossingen voor besturings- en organisatievraagstukken (Overheid 3.0) Strategische overeenkomsten met Justitie, V&W, LNV en Belastingdienst, IND Goed voorgesorteerd Track record in bedrijfsvoeringvraagstukken en besturing Relevante ervaring met Elektronisch Kind Dossier en P-direct Recente score vervanging bedrijfsvoeringsystemen Erasmus Medisch Centrum

27 Gekozen sectoren en portfolio bieden goed perspectief (2) 27 FINANCE ORDINA Omzet +42%* * Exclusief BPO Lastig maar kansrijk Kostenreducties en rationalisaties met stip op 1 Meer focus op klantenbinding Innovatieve klantinteractie concepten sleutel tot succes Belang wet- en regelgeving blijft toenemen Druk op marges neemt toe Gestandaardiseerde ICT-systemen krijgen vaker voorkeur boven maatwerk. Goed voorgesorteerd Ervaring in het hart van de business met projecten die er toe doen (groei 2008: 22%) Ketenexpertise: risk & compliance, hypotheken, consolidatietrajecten, outsourcing, klantbediening. Projecten bij ING/Postbank, ABN Amro/Fortis, Rabobank, Achmea. Langjarig contract Rabobank (2007, 7 jaar, omzetgarantie) en Postkantoren (3,5 jaar)

28 Gekozen sectoren en portfolio bieden goed perspectief (3) 28 Application outsourcing ORDINA Omzet +47% Klanten besteden meer uit Multi-vendor en herverkaveling Organisatiemodel voor serviceorganisatie Global Sourcing: van laagste prijs naar beschikbaarheid workforce Van markup naar gainsharing (relatiemanagement en kwaliteit bepalend) Sourcing management professionaliseert Goed voorgesorteerd Stevig trackrecord en zeer diepe, maar ook brede vakkennis i.c.m. specifieke procesen klantkennis Complete keten van ontwikkeling, beheer en onderhoud Bewezen global sourcing i.s.m. Cognizant Relevante certificering Langetermijncontracten: KPN (offshore), Openbaar Ministerie, Havenbedrijf R dam

29 Besturing 29 RvB RvB Deelnemingen Ordina Ordina Nederland Nederland Ordina Ordina BPO BPO Verkocht per Ordina Ordina België/ België/ Luxemburg Luxemburg Ormit Ormit Consulting Consulting finext finext ICT ICT Integer Integer Appl. Appl. Outs. Outs. en en projecten projecten Clockwork Clockwork A dam A dam Account Account mgt mgt

30 Maatregelen duurzame winstverbetering op schema 30 Verwachte verbetering winstgevendheid Voortgang winstverbeteringsprogramma mln mln 2010 x EUR 1 mln Programma op schema Beoogde besparing voor 2009 van EUR 15 mln Besparingen zullen een positief effect hebben op de efficiency van Ordina Alle initiatieven zijn verankerd in de organisatie en voortgang wordt continu gemonitord Eerste materiële effecten in Q2 zichtbaar Het totale effect wordt in 2010 zichtbaar Resultaat (EUR 25 mln) van acties die nu worden ingezet volledig zichtbaar in 2010

31 Rendement boven groei 31 Positionering en strategie sluiten aan op veranderende markt Economische crisis onzeker v.w.b. omvang en impact Vraag naar application outsourcing en grote projecten is in eerste maanden 2009 goed Het bieden van perspectief en stabiliteit voor klanten en medewerkers is essentieel Maximaliseren klantintimiteit Gekozen sectoren en aangescherpt portfolio bieden perspectief Goed gepositioneerd voor groei in Application Outsourcing Versterking commerciële capaciteit Salarissen bevroren Programma voor margeverbetering in place (besparing EUR 15 mln in 2009) BPO-activiteiten beëindigd Nieuwe directie Ordina Nederland Kort op de bal

32 Benutten positionering Rendement boven groei Kort op de bal

33 33

REALISATIE STRATEGISCHE DOELEN H1-2008 t.o.v. H1-2007

REALISATIE STRATEGISCHE DOELEN H1-2008 t.o.v. H1-2007 19 AUGUSTUS 2008 REALISATIE STRATEGISCHE DOELEN H1-2008 t.o.v. H1-2007 2 Groei in marktaandeel op ons portfolio Sterke omzetgroei +16% Autonome omzetstijging +13% Focus op belangrijkste groeimarkten Finance

Nadere informatie

Analistenpresentatie JAARCIJFERS 2009. Amsterdam, 2 maart 2010

Analistenpresentatie JAARCIJFERS 2009. Amsterdam, 2 maart 2010 Analistenpresentatie JAARCIJFERS 2009 Amsterdam, 2 maart 2010 Enkele kerncijfers 2 Hoofdpunten 2009 3 Solide financiële resultaten gezien slechte marktcondities in 2009: Omzetdaling op voortgezette activiteiten

Nadere informatie

Analistenpresentatie HALFJAARCIJFERS 2010. Amsterdam, 24 augustus 2010

Analistenpresentatie HALFJAARCIJFERS 2010. Amsterdam, 24 augustus 2010 Analistenpresentatie HALFJAARCIJFERS 2010 Amsterdam, 24 augustus 2010 Enkele kerncijfers 2 Ordina richt zich op herstel 3 Markten: public/zorg 4 Omzetdaling in public door uitstel van beslissingen, ingegeven

Nadere informatie

Amsterdam, 23 augustus 2011

Amsterdam, 23 augustus 2011 Amsterdam, 23 augustus 2011 1 Ronald Kasteel 2 Enkele kerncijfers eerste halfjaar 2011 3 Verwachtingen waargemaakt 4 Hoofdpunten 5 Markten: overheid/zorg 6 Marktomstandigheden overheid moeilijk door bezuinigingen

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

ORDINA VOOR MORGEN. Algemene Aandeelhouders Vergadering Ordina N.V. 14 MEI 2008

ORDINA VOOR MORGEN. Algemene Aandeelhouders Vergadering Ordina N.V. 14 MEI 2008 1 ORDINA VOOR MORGEN Algemene Aandeelhouders Vergadering Ordina N.V. 14 MEI 2008 REALISATIE STRATEGISCHE DOELEN 2007 2 Groei in marktaandeel op ons portfolio Focus op belangrijkste groeimarkten Finance

Nadere informatie

JAARCIJFERS 2008 ORDINA N.V.: EEN JAAR MET TWEE GEZICHTEN

JAARCIJFERS 2008 ORDINA N.V.: EEN JAAR MET TWEE GEZICHTEN PERSBERICHT Nieuwegein, 3 maart 2009 JAARCIJFERS 2008 ORDINA N.V.: EEN JAAR MET TWEE GEZICHTEN Beëindiging BPO-activiteiten en éénmalige lasten leiden tot fors verlies over 2008 Omzetgroei in winstgevende

Nadere informatie

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003 Halfjaarcijfers 2003 21 augustus, 2003 Agenda Opening en terugblik - Henny Hilgerdenaar Toelichting halfjaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Branche en marktkennis Kennis van specifieke

Nadere informatie

ANALISTEN PRESENTATIE JAARCIJFERS 2014 Amsterdam, 19 februari 2015

ANALISTEN PRESENTATIE JAARCIJFERS 2014 Amsterdam, 19 februari 2015 ANALISTEN PRESENTATIE JAARCIJFERS 2014 Amsterdam, 19 februari 2015 Ordina was recent in het nieuws 2 Uitkomsten van ons interne onderzoek 3 In de tweede helft van het afgelopen jaar hebben wij De Brauw

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007. s Hertogenbosch, 30 augustus 2007

Halfjaarcijfers 2007. s Hertogenbosch, 30 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 s Hertogenbosch, 30 augustus 2007 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting halfjaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Powerhouse,

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

ANALISTEN- PRESENTATIE JAARCIJFERS 2013 Amsterdam, 13 februari 2014

ANALISTEN- PRESENTATIE JAARCIJFERS 2013 Amsterdam, 13 februari 2014 ANALISTEN- 1 PRESENTATIE JAARCIJFERS 2013 Amsterdam, 13 februari 2014 2013 Herstel zet door in Q4; eenmalige non-cash afboekingen Stépan Breedveld Belangrijkste kerncijfers: Herstel zet door in Q4; eenmalige

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

ANALISTEN- PRESENTATIE HALFJAAR- CIJFERS 2014. Amsterdam, 26 augustus 2014

ANALISTEN- PRESENTATIE HALFJAAR- CIJFERS 2014. Amsterdam, 26 augustus 2014 ANALISTEN- PRESENTATIE HALFJAAR- CIJFERS 2014 Amsterdam, 26 augustus 2014 H1 2014 RESULTAATVERBETERING ZET DOOR; OMZET STABIEL Stépan Breedveld Resultaatverbetering zet door; omzet stabiel 3 Omzet Afgerond,

Nadere informatie

GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST ORDINA N.V. JAARCIJFERS 2013 1

GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST ORDINA N.V. JAARCIJFERS 2013 1 GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST ORDINA N.V. JAARCIJFERS 2013 1 INHOUDSOPGAVE Over Ordina 3 Kerncijfers 4 Hoofdpunten Q4 2013 5 Hoofdpunten FY 2013 5 Stépan Breedveld, CEO Ordina, over de resultaten

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK Halfjaarcijfers 2011 s-hertogenbosch, 31 augustus 2011 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige

Nadere informatie

RESULTATEN 2010 ORDINA N.V.: MARKTHERSTEL ZET DOOR

RESULTATEN 2010 ORDINA N.V.: MARKTHERSTEL ZET DOOR PERSBERICHT Nieuwegein, 1 maart 2011 RESULTATEN 2010 ORDINA N.V.: MARKTHERSTEL ZET DOOR Investeren in personele groei in 2011 OPERATIONELE HOOFDPUNTEN 2010 Verwachtingen zoals uitgesproken in Q3 2010 zijn

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 V0.3 Inhoud presentatie Highlights Cijfers IFRS Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Highlights 2005 Omzet gestegen

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2011

Presentatie jaarcijfers 2011 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie jaarcijfers 2011 Amsterdam, Agenda Kerncijfers 2011 Operationele gang van zaken Financiële gang van

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007

Halfjaarcijfers 2007 Halfjaarcijfers 2007 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e halfjaar 1e halfjaar Mutatie (x 1000)

Nadere informatie

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Vastgoed financieren In een commerciële omgeving Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Welkom in de commerciële bancaire wereld Businessplannen Bancaire normen Business plan Focus aanbrengen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

Goede groei elektronische omzet Succesvol tijdschriftenarchief Pensioenen naar verzekeraar Interne organisatie afgerond IT outsourcing en start

Goede groei elektronische omzet Succesvol tijdschriftenarchief Pensioenen naar verzekeraar Interne organisatie afgerond IT outsourcing en start 2008 Goede groei elektronische omzet Succesvol tijdschriftenarchief Pensioenen naar verzekeraar Interne organisatie afgerond IT outsourcing en start invoer nieuw systeem Consolidatie leveranciers Brill

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten Jaarcijfers 2008 Inhoud presentatie Highlights Cijfers Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 1 Highlights 2008 Omzet gestegen met 10,4% tot 97,5 mln Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG ORDINA N.V.

HALFJAARVERSLAG ORDINA N.V. HALFJAARVERSLAG ORDINA N.V. H1 2011 INHOUDSOPGAVE Over Ordina 3 Verklaring van de Raad van Bestuur 4 Kerngegevens 5 Hoofdpunten eerste halfjaar 2011 6 Financiële en operationele hoofdpunten 6 Verwachtingen

Nadere informatie

ICT AUTOMATISERING N.V.

ICT AUTOMATISERING N.V. ICT AUTOMATISERING N.V. SOFTWARE DEVELOPMENT VERTICAL EXPERTISE HIGHLY SKILLED PROFESSIONALS PROCESS AUTOMIZATION PRESENTATIE HALFJAARCIJFERS 2011 Agenda Kerncijfers eerste helft 2011 Operationele gang

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

ORDINA ZET IN OP VERDERE GROEIVERSNELLING NA GOED 2006

ORDINA ZET IN OP VERDERE GROEIVERSNELLING NA GOED 2006 PERSBERICHT Nieuwegein, 6 maart 2007 ORDINA ZET IN OP VERDERE GROEIVERSNELLING NA GOED 2006 KERNPUNTEN RESULTATEN 2006 Ordina realiseert over 2006 een omzet van EUR 530,4 miljoen, een groei van 19,5% ten

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2013

Presentatie jaarcijfers 2013 Presentatie jaarcijfers 2013 Amsterdam, 21 februari 2014 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2013 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

GEREGULEERDE JAARREKENING 2011

GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 KERNCIJFERS Ratio s besluit financieel beheer netbeheerder *1 (Artikel 2, lid 1a tot en met lid 1d) Norm Eenheid 2011 2010 EBIT x mln. 236,8

Nadere informatie

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS SOFTWARE DEVELOPMENT EXPERTISE PROFESSIONALS PROCESS AUTOMATISERING Algemene Vergadering van Aandeelhouders 30 mei 2011 1 AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS 1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

ANALISTEN PRESENTATIE Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 20 augustus 2015

ANALISTEN PRESENTATIE Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 20 augustus 2015 ANALISTEN PRESENTATIE Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 20 augustus 2015 H1 2015 Omzetdaling overheidsmarkt drukt resultaat; besparingsprogramma levert meer op Stépan Breedveld Omzetdaling overheidsmarkt

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2008 11 juli 2008

Halfjaarcijfers 2008 11 juli 2008 Halfjaarcijfers 2008 11 juli 2008 2008: handhaving prognose Achtergebleven EBIT 13 miljoen Margedruk eerste halfjaar 2,3% Sterk gestegen orderportefeuille 1,6 miljard Handhaving prognose EBIT 2008 + 42

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 24 april 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 24 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 april 2014 01. Opening en mededelingen 24 april 2014 Accell Group N.V. - Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 02. Behandeling jaarverslag 2013 1. Accell

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2015 met 42%, hervatting dividend (EUR 0,06 per aandeel)

Nettowinst Ctac stijgt in 2015 met 42%, hervatting dividend (EUR 0,06 per aandeel) P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 12 Nettowinst Ctac stijgt in 2015 met 42%, hervatting dividend (EUR 0,06 per aandeel) s-hertogenbosch, 10 maart 2016 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac)

Nadere informatie

RSDB NV. Presentatie Jaarcijfers 2007. 20 maart 2008

RSDB NV. Presentatie Jaarcijfers 2007. 20 maart 2008 RSDB NV Presentatie Jaarcijfers 2007 20 maart 2008 1 Agenda RSDB in 2007 Performance Business Lines Financiële uitkomsten 2007 Focus 2008 2 RSDB in 2007 3 RSDB in 2007 EBITDA 40,9 mln, Netto Resultaat

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Definitieve jaarcijfers 2010

Definitieve jaarcijfers 2010 PERSBERICHT Definitieve jaarcijfers 2010 Hoofdpunten De definitieve cijfers zijn gelijk aan de voorlopige cijfers over 2010 De nettowinst bedraagt EUR 4,7 miljoen bij opbrengsten van EUR 143 miljoen. De

Nadere informatie

5/15/2014. Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 15 mei2014

5/15/2014. Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 15 mei2014 Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 15 mei2014 Stern Groep N.V. Agendapunt 2 Behandelingvan het Verslagvan de Directie over het boekjaar 2013 1 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2013/2014 Durf en Discipline

Nadere informatie

ANALISTEN- PRESENTATIE JAARCIJFERS 2012. Amsterdam, 15 februari 2013

ANALISTEN- PRESENTATIE JAARCIJFERS 2012. Amsterdam, 15 februari 2013 ANALISTEN- 1 PRESENTATIE JAARCIJFERS 2012 Amsterdam, 15 februari 2013 2012: TERUG NAAR WINST Stépan Breedveld Samenvatting: belangrijkste kerncijfers 3 Recurring omzet Afgerond, miljoenen euro s Recurring

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Accell Group N.V.

Halfjaarcijfers Accell Group N.V. Halfjaarcijfers Accell Group N.V. René Takens (CEO), Hielke Sybesma (CFO), Jeroen Snijders Blok (COO) Amsterdam, 1 Agenda Samenvatting resultaten Accell Group in 1e halfjaar 2005 Aandeel Accell Group Financieel

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders 20 mei 2010 Agenda Terugblik 2009 Algemene financiën Brutomarge per BU Resultaten Prestatie indicatoren Terugblik 2009 Zeer sterke afname van het aantal opdrachten

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Nieuwegein, 30 april 2015

Nieuwegein, 30 april 2015 Nieuwegein, 30 april 2015 1 2 Agendapunten 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2f-1, 4c, 5, 8 en 9 zijn slechts ter bespreking en niet ter stemming. 1. Opening en mededelingen 3 Opening en mededelingen bespreekpunt 2.

Nadere informatie

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Persbericht 14 januari 2015 SnowWorld verkoopt 2,8% meer pistetickets Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Kernpunten 2013/2014: - Verkrijging van een notering aan NYSE Euronext Amsterdam

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008 Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv 20 augustus 2008 Agenda Profiel / Organisatie Kerncijfers tweede kwartaal / eerste halfjaar 2008 Belangrijkste ontwikkelingen 2008 Ontwikkelingen per sector

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

persbericht Ontwikkelingen per land in hoofdlijnen

persbericht Ontwikkelingen per land in hoofdlijnen persbericht United Services Group: Bevredigend resultaat in eerste kwartaal 2003 - Ruim 11 miljoen euro bedrijfsresultaat - Vrije cashflow gestegen naar 20 miljoen euro Almere, 7 mei 2003. United Services

Nadere informatie

Source behaalt hoger bedrijfsresultaat in 1 e halfjaar 2014

Source behaalt hoger bedrijfsresultaat in 1 e halfjaar 2014 Persbericht Willemstad, Curaçao, 29 augustus 2014 Source behaalt hoger bedrijfsresultaat in 1 e halfjaar 2014 Over het 1 e halfjaar van 2014 is met de operationele activiteiten van Source een positief

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Aalberts Industries realiseert EUR 54,2 miljoen nettoresultaat

Aalberts Industries realiseert EUR 54,2 miljoen nettoresultaat Jaarverslag 2009 datum 25 februari 2010 meer informatie bij e-mail J. Aalberts / J. Eijgendaal info@aalberts.nl telefoon +31 (0)343 565 080 Aalberts Industries realiseert EUR 54,2 miljoen nettoresultaat

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van aandeelhouders. 11 maart 2010

Buitengewone vergadering van aandeelhouders. 11 maart 2010 Buitengewone vergadering van aandeelhouders 11 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Besluit/Stemming : Aankoop 75% belangen in Timmerije ( Holding) BV en Euro BV 3. Besluit/Stemming : 4. Sluiting Statutenwijzigingen

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

-20-40 -60-80 6.000 4.000 2.000. 23% Consulting 55% ICT 16% Application Outsourcing 6% BPO

-20-40 -60-80 6.000 4.000 2.000. 23% Consulting 55% ICT 16% Application Outsourcing 6% BPO 800 600 400 200 0 80 40 20 30,4 696,5 665,4 60 62,1 0 40-20 36,1-40 20-60 0-80 -81,1 2008 2007 2008 2007 2008 2007 1,00 0,75 1,05 6.000 4.000 5.336 5.702 0,50 0,25 0,50 2.000 0 0 2008 2007 2008 2007 34%

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 12 Ctac continueert opgaande lijn van resultaat Netto resultaat stijgt in eerste halfjaar met ruim 40% s-hertogenbosch, 20 augustus 2015 ICT Solution Provider

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

ARCADIS HOUDT WINST OP PEIL EN CONTINUEERT AUTONOME GROEI

ARCADIS HOUDT WINST OP PEIL EN CONTINUEERT AUTONOME GROEI PERSBERICHT Amsterdam, 3 augustus 2011 ARCADIS NV Gustav Mahlerplein 97-103 Postbus 7895 1008 AB Amsterdam Tel 020 2011 011 www.arcadis.com ARCADIS HOUDT WINST OP PEIL EN CONTINUEERT AUTONOME GROEI Netto

Nadere informatie

Persbericht. JAARCIJFERS 2006: Turn around Blue Fox op koers

Persbericht. JAARCIJFERS 2006: Turn around Blue Fox op koers Vianen, 19 maart 2007 Persbericht JAARCIJFERS 2006: Turn around Blue Fox op koers Hoofdpunten jaarcijfers 2006 Bedrijfsresultaat bedraagt 6,8 miljoen negatief (2005: 1,5 miljoen negatief), met name door

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

PERSBERICHT aantal pagina s: 9

PERSBERICHT aantal pagina s: 9 PERSBERICHT aantal pagina s: 9 Dordrecht, 13 maart 2006 BLUE FOX REORGANISEERT EN VERWACHT WINST IN 2006 2005 2004 Netto-omzet 52,4 mln 45,4 mln Resultaat vóór belasting -1,8 mln -13,2 mln Resultaat vóór

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 9 P E R S B E R I C H T s-hertogenbosch, 30 augustus 2007 Resultaten Ctac in lijn met verwachtingen Kerncijfers* EUR mln (tenzij anders vermeld) 1 e helft 1 e helft 2007 2006 %

Nadere informatie

Omzetkrimp Overheid, (lichte) groei Financiële dienstverlening en Zorg Besparingen verhoogd naar EUR 15 miljoen

Omzetkrimp Overheid, (lichte) groei Financiële dienstverlening en Zorg Besparingen verhoogd naar EUR 15 miljoen ORDINA N.V. PERSBERICHT Resultaten derde kwartaal 2015 Ordina N.V. Omzetkrimp Overheid, (lichte) groei Financiële dienstverlening en Zorg Besparingen verhoogd naar EUR 15 miljoen Nieuwegein, 3 november

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 april 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

Source realiseert verdere groei van marge en omzet

Source realiseert verdere groei van marge en omzet Persbericht Willemstad, Curaçao, 31 augustus 2015 Source realiseert verdere groei van marge en omzet Aantal gecontracteerde professionals groeit met 25% Hoofdpunten eerste halfjaar 2015 Positief en hoger

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

* Deze cijfers zijn ontleend aan de conceptjaarrekening 2010. De jaarrekening zal op 6 april 2011 op de website www.brill.nl gepubliceerd worden.

* Deze cijfers zijn ontleend aan de conceptjaarrekening 2010. De jaarrekening zal op 6 april 2011 op de website www.brill.nl gepubliceerd worden. Goed jaar voor Koninklijke Brill Kerncijfers (in M )* 2010 2009 Omzet 27,1 26,1 EBITDA 4,6 3,6 Winst voor belastingen 3,7 2,9 Winst 2,8 2,1 Winst per aandeel ( ) 1,47 1,14 * Deze cijfers zijn ontleend

Nadere informatie

- Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen voor de periode eindigend op 30 juni 2015

- Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen voor de periode eindigend op 30 juni 2015 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2015 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

financieel management les 2 interactive marketing communications

financieel management les 2 interactive marketing communications financieel management les 2 leerdoelen 1. inzicht krijgen in de totale financiele huishouding van een bureau 2. wat is een balans, een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht 3. begrippen:

Nadere informatie

Jaarcijfers 2005. Hervatting dividend na uitstekend jaar

Jaarcijfers 2005. Hervatting dividend na uitstekend jaar Jaarcijfers 2005 Hervatting dividend na uitstekend jaar 10 maart 2006 Opnieuw forse verbetering Nettoresultaat + 54%: 20 mln Operationeel resultaat Nederlandse divisies + 53%: 49 mln Marges infrastructuur

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016

Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016 Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016 Agenda Ontwikkelingen 2008 2015 Kernpunten 2015 Sprong Voorwaarts Resultaten 2015 Financiële positie ultimo 2015 Prognose 2016 2 Ontwikkelingen 2008-2015

Nadere informatie