JAARCIJFERS Amsterdam, 3 maart 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARCIJFERS 2008. Amsterdam, 3 maart 2009"

Transcriptie

1 JAARCIJFERS 2008 Amsterdam, 3 maart 2009

2 2008: Een jaar met twee gezichten (1) 2 Omzet Totaal 696,5 (+5%) C/ICT/AO* 632,7 (+7%) Totaal C/ICT/AO * excl. TA X EUR 1 mln 2008 in het kort Strategische doelen t.a.v. omzetgroei, omzetverdeling en marktaandeel gerealiseerd Veranderende marktomstandigheden zetten marges onder druk BPO-initiatief niet geslaagd en besloten te stoppen Rationalisatie portfolio: Technical Automation verkocht

3 2008: Een jaar met twee gezichten (2) 3 Omzet Totaal 696,5 (+5%) C/ICT/AO 632,7 (+4%) Totaal C/ICT/AO Excl. TA X EUR 1 mln 2008 in het kort Strategische doelen t.a.v. omzetgroei, omzetverdeling en marktaandeel gerealiseerd Maar veranderende marktomstandigheden zetten marges onder druk BPO-initiatief niet geslaagd en kritisch tegen het licht Rationalisatie portfolio: Technical Automation verkocht EBITA-marge recurring Totaal 36,1 (2007: 62,1) C/ICT/AO* 46,8 (2007: 64,8) Specials Impairment BPO -72,5 mln Resultaat verkoop BPO -34 mln (waarvan 32,4 mln ten laste van 2008) Transactieresultaat verkoop TA: 10,4 mln Eenmalige lasten Great Return (o.a. reorganisatie) in 2008: 19,3 mln Totaal C/ICT/AO * Excl. TA X EUR 1 mln

4 Passende maatregelen getroffen voor onzekere marktsituatie 4 Extra maatregelen in onzekere economie Structurele rendementsverbetering (2009: EUR 15 mln, 2010 ev: EUR 25 mln) Reorganisatie: ca. 300 arbeidsplaatsen (excl. BPO) waarvan ca. 1/3 overhead Bevriezing salarissen BPO verkocht aan Centric per 1 april 2009 Nieuwe directie Ordina Nederland 2009: Stabiel door recessie Handhaven bewezen succesvolle positionering als specialist in groeimarkten Focus blijft op langetermijncontracten en strategische klanten Kort op de bal

5 foto 2008: Fundament zorgt voor solide basis Ronald Kasteel

6 Onveranderde, eigen kijk op de markt 6 Structurele ontwikkelingen Projecten worden steeds groter en risicovoller en raken de kern van de bedrijfsvoering van klanten Resultaatverantwoordelijkheid van dienstverleners neemt alleen maar verder toe: Projecten Application Outsourcing Professionaliteit van klanten als opdrachtgever neem toe Relaties worden zakelijker en formeler Concurrentie voor uitvoerende werkzaamheden vanuit off- en near shore houdt aan Systeemontwikkeling wordt steeds meer een commodity Gevolgen voor dienstverlening Kennis van klant en zijn markt/proces wordt steeds belangrijker (specialiseren) Kwaliteit en voorspelbaarheid van dienstverlening zijn kritische succesfactoren Noodzaak voor juiste balans tussen wat lokaal wordt gedaan en wat wordt uitbesteed Detacheringsmarkt komt en blijft onder druk Brokers met minimale kostenstructuur nemen een steeds dominantere positie in Druk op kosten(beheersing) wordt steeds groter en zal aanhouden

7 Ons antwoord op een veranderende markt 7 Verwachtingen van klanten Gevolgen voor dienstverleners Meerwaarde bieden Kosten verlaging Beperken van risico s Cyclische groei Innovatie Industrialisering Klantintimiteit Stabiliteit door de cyclus heen Ordina: specialist met lokaal leiderschap Focus op en klantintimiteit met grote strategische klanten Krachten bundelen: één Ordina naar de klant en verbinding van Consulting, ICT en Application Oustourcing Verder specialiseren (solutions en aanscherpen portfolio) Groei in langetermijncontracten Concurrerende kostenpositie Operational excellence in uitvoering

8 Eerder gemaakte keuzes hebben effect gesorteerd 8 Omzet en marktaandeel % Aandeel offshore +115% Public Groeimarkten Finance +18% +38% Aandeel meerjarige omzet +39% 2008 in het kort Omzetgroei 5% ondanks turbulente markt Sterke performance in Finance (+22%) Betekenisvolle projecten Diepgaande kennis Meerjarige contracten Public +8%, Industry -13% Offshore meer dan verdubbeld. Versneld groeien naar 5-10% van de omzet Zeer succesvol in Application Outsourcing (+41%) Cijfers inclusief TA en BPO X EUR1 mln

9 Focus op strategische klanten blijft effectief 9 +27% Groei omzet top-10 klanten 2008 Aandeel omzet top-10: 48% (2007: 43%) Aandeel omzet top-40: 74% (2007: 69%) TOP-10 KLANTEN ABN Amro/Fortis Achmea Groep ING Groep KPN Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Financiën Ministerie van Justitie Ministerie van LNV Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rabobank Groep Incl. TA en BPO X EUR 1 mln

10 Echter 10 Specialisatie vergt verdere rationalisatie portfolio Verkoop Technical Automation Druk op winstgevendheid Opdrachten worden complexer Langdurige en intensieve offertetrajecten Opstart en uitvoering van projecten vergen meer kosten Toenemend gebruik inhuur / offshore Doorlopende verliessituatie BPO Onzekere marktomstandigheden vergen reductie capaciteit en afstoten verlieslatende activiteiten Maatregelen met als doel duurzame rendementverbetering Bevriezing salarissen 2009 Reductie overhead: ca 100 arbeidsplaatsen (excl. BPO) Reductie aantal professionals: ca. 200 arbeidsplaatsen (excl. BPO) Verkoop BPO

11 Structurele rendementverbetering: Great Return 11 Te lage marge op enkele projecten Kosten en inefficiënties bij opstart van grote projecten Ervaring omgezet in maatregelen Projecten in control Efficiëntere en effectievere organisatieinrichting (door integratie acquisities) Benutten van schaal- en synergievoordelen Standaardisatie in dienstverlening Sterke toename in grote, complexe aanbestedingen die commerciële kosten verhogen (trend) Toenemend aandeel van externe inhuurkrachten en offshore (trend) Terugbrengen onderliggend kostenniveau Reductie ca. 300 arbeidsplaatsen (excl. BPO), waarvan 1/3 overhead Reductie in out of pocket uitgaven

12 Besluit BPO-activiteiten af te stoten 12 Onvoldoende rendement door: Langere doorlooptijd en grotere omvang van investeringen Voortijdige contractbeëindiging door Robeco Direct per 1 oktober 2008, waardoor onvoldoende kritische massa Markt voor BPO-services voor financiële dienstverleners op middellange termijn niet positief, door: Optimale waarborging continuïteit voor klanten en medewerkers door verkoop aan Centric per 1 april 2009 Verslechterende marktomstandigheden, kredietcrisis Terugtrekking van buitenlandse toetreders in de Nederlandse financiële markt

13 Verder groeien vanuit bewezen succes met Consulting, ICT en Application Outsourcing 13 Omzet en marktaandeel % Aandeel offshore +115% Public Groeimarkten Finance +18% +32% Aandeel meerjarige omzet +38% Lokaal specialist: toegevoegde waarde Consulting, ICT en Application Outsourcing Focus op strategische klanten in Finance, Public en Healthcare Nederland en België/Luxemburg 2008 : EUR 633 / EBITA* EUR 46,8 (2007: EUR 592 / EBITA* 64,8) Circa medewerkers * recurring Cijfers exclusief TA en BPO X EUR 1 mln

14 Financiële performance 2008 Hans den Hartog

15 Focus op onze activiteiten voor de toekomst 15 Gezonde basis voor onze toekomst C/ ICT/ AO Technical Automation BPO Total Omzet 632,7 20,8 43,0 696,5 Recurring EBITA 46,8 1,8-12,5 36,1 Eenmalige lasten / voorzieningen -19,3-4,4-23,7 Impairments -72,5-72,5 Transactieresultaat 10,4-28,0-17,6 X EUR 1 mln

16 Enkele kerncijfers 16 Onze kernactiviteiten 2009: Consulting, ICT en Application Outsourcing % ,6-0,8% 64,8 46, X EUR 1 mln Omzet +16% Recurring EBITA Recurring WPA voor afschrijving IVA PPA XXX XXX Onze activiteiten 2008, inclusief BPO en TA % 62,1 43,2 36, ,5 1 0,5 0 0,78-18% 1,05 0,

17 Omzetverdeling naar markt 17 C / ICT / AO Totaal, inclusief BPO en TA 34% 27% 30% 31% 36% 30% 30% 34% 39% 39% 34% 36% In% In % Finance 197,4 159,3 +24% Finance 239,9 196,1 +22% Public 248,0 229,1 +8% Public 248,5 229,1 +8% Industry 187,3 204,0-8% Industry 208,1 240,1-13% Totaal 632,7 592,5 +7% Totaal 696,5 665,4 +5% Finance Public Industry

18 Uitstekende performance op Application outsourcing % Consulting 158,2 161,1-2% ICT 362,9 352,4 +3% Application Outsourcing 111,6 79,0 +41% Totaal op C/ICT/AO 632,7 592,5 +7% Technical Automation* 20,8 36,1-42% BPO 43,0 36,8 +17% Totaal 696,5 665,4 +5% x EUR 1 mln * Technical Automation t/m juli 2008 België/Luxemburg Omzet EUR 73,9 mln (11% 2008 vs 8% 2007)

19 Winst- en verliesrekening Netto omzet 696,5 665,4 Inkoopwaarde hw/sw Kosten uitbesteding Personeelskosten Afschrijvingen IVA Acquisities Overig Afschrijvingen MVA Bijzondere waardevermindering IVA Bijzondere waardevermindering MVA Overige bedrijfskosten 35,5 108,2 474,9 24,6 16,9 7,7 11,1 67,8 4,7 46,8 22,2 93,8 430,6 21,3 16,4 4,9 9, ,2 Totaal bedrijfslasten 773,6 619,7 Operationeel resultaat (EBIT) Rentelasten Resultaat verkoop deelnemingen Resultaat deelneming -77,1-5,4-17,5 0,1 45,7-4,7-0,1 Resultaat voor belastingen (EBT) Belastingen -99,9 18,8 41,1-10,7 Netto winst -81,1 30,4 x EUR 1 mln Inclusief TA en BPO

20 Bijzonderheden 20 Vervreemding BPO-activiteiten per Transactieverlies bij verkoop Ordina BPO bedraagt circa EUR 34 mln Compensatie van toekomstige investeringen Inclusief verlies over Q EUR 32,4 mln ten laste van 2008 Bijzondere waardevermindering BPO ter grootte van EUR 72,5 mln voor VpB Inclusief EUR 6,2 mln reeds ten laste gebracht van resultaat H Robeco Direct naar tevredenheid van partijen opgelost Reorganisatie Eenmalige lasten/voorzieningen voor reorganisatie en initiatieven voor duurzame rendementverbetering bedragen in 2008 EUR 19,3 mln Verwachte opbrengsten circa EUR 15 mln in 2009 (EUR 25 mln vanaf 2010)

21 Gegevens per aandeel (gebaseerd op gemiddeld aantal uitstaande aandelen) Aantal uitstaande aandelen Ultimo Gemiddeld Nettowinst per aandeel Voor amortisatie van PPA Intangibles Recurring voor armortisatie van PPA Intangibles Recurring na amortisatie van PPA Intangibles 41,3 41,3-1,97-1,66 0,50 0,20 41,2 40,6 x 1 mln 0,75 1,05 1,05 0,75 x EUR 1,00 Cijfers na verwatering zijn gelijk aan bovenstaande cijfers (laatste optieserie expireert in 2009 en is out of the money ) Gelet op negatief resultaat zal geen voorstel tot besluit winstbestemming aan AvA worden voorgelegd

22 Verkort cashflow overzicht 22 Kasstroom uit Operationele activiteiten Investeringsactiviteiten Financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen ,8-25,3-18,1-34, ,6-76,5-4,6-6,5 x EUR 1 mln Inclusief TA en BPO Netto schuld / EBITDA: 1,6 DSO*: 62 dagen ( dagen) * Inclusief nog te factureren

23 Balans per 31 december (voor winstdeling) 23 Activa Passiva Immateriële activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vaste activa Handelsdebiteuren en overige vorderingen Te vorderen winstbel. Liquide middelen Vlottende activa 240,0 20,4 6,8 161,4 6,2 25,7 267,2 193,3 292,6 29,1 5,8 168,7-36,0 327,5 204,7 Eigen vermogen Bancaire schulden Derivaten Financiële leaseverplichtingen Personeelgerelateerde voorz. Latente belastingverplichtingen Langlopende schulden Bancair krediet Overige voorzieningen Handelscred./overige schulden Te betalen winstbelasting 24,9 0,7 2,2 9,0-82,0 21,7 156,7-163,3 36,8 34,9-2,7 7,4 11,5 57,7 2,2 154,9 6,3 254,6 56,5 Kortlopende schulden 260,4 221,1 Totaal 460,5 532,2 Totaal 460,5 532,2 x EUR 1 mln Inclusief TA en BPO

24 Financiering 24 Net debt per bedraagt EUR 85 mln Ratio net debt / adjusted EBITDA per bedraagt 1,6 Ruimschoots binnen convenant (<2,75) Binnen eigen beleidsrichtlijn (<2,0) Als gevolg van financiering verkoop BPO en eenmalige reorganisatielasten is het reëel te veronderstellen dat net debt gedurende 2009 hoger kan liggen dan 2x de EBITDA, maar binnen convenanten

25 Met perspectief 2009 in

26 Gekozen sectoren en portfolio bieden goed perspectief (1) 26 PUBLIC ORDINA Omzet +16% Overheden investeren Kleiner en slagvaardiger overheid Meer verantwoordelijkheid voor burgers en bedrijven Meer doelgroepgerichte regels Transparantie van beleid en uitvoering/handhaving Gestandaardiseerde ICT-systemen krijgen vaker voorkeur boven maatwerk Zorgmarkt volop in ontwikkeling Marktwerking Schaalvergroting, kostenbeheersing Nieuwe zorgconcepten Verwevenheid zorgverzekeraars en zorgaanbieders Goed voorgesorteerd Diepgaande kennis en ervaring in klantbediening overheid Leidende ervaring in samenwerkende overheid (Werk en Inkomen, Strafrechtketen, Vreemdelingketen) Bewezen flexibele totaaloplossingen voor besturings- en organisatievraagstukken (Overheid 3.0) Strategische overeenkomsten met Justitie, V&W, LNV en Belastingdienst, IND Goed voorgesorteerd Track record in bedrijfsvoeringvraagstukken en besturing Relevante ervaring met Elektronisch Kind Dossier en P-direct Recente score vervanging bedrijfsvoeringsystemen Erasmus Medisch Centrum

27 Gekozen sectoren en portfolio bieden goed perspectief (2) 27 FINANCE ORDINA Omzet +42%* * Exclusief BPO Lastig maar kansrijk Kostenreducties en rationalisaties met stip op 1 Meer focus op klantenbinding Innovatieve klantinteractie concepten sleutel tot succes Belang wet- en regelgeving blijft toenemen Druk op marges neemt toe Gestandaardiseerde ICT-systemen krijgen vaker voorkeur boven maatwerk. Goed voorgesorteerd Ervaring in het hart van de business met projecten die er toe doen (groei 2008: 22%) Ketenexpertise: risk & compliance, hypotheken, consolidatietrajecten, outsourcing, klantbediening. Projecten bij ING/Postbank, ABN Amro/Fortis, Rabobank, Achmea. Langjarig contract Rabobank (2007, 7 jaar, omzetgarantie) en Postkantoren (3,5 jaar)

28 Gekozen sectoren en portfolio bieden goed perspectief (3) 28 Application outsourcing ORDINA Omzet +47% Klanten besteden meer uit Multi-vendor en herverkaveling Organisatiemodel voor serviceorganisatie Global Sourcing: van laagste prijs naar beschikbaarheid workforce Van markup naar gainsharing (relatiemanagement en kwaliteit bepalend) Sourcing management professionaliseert Goed voorgesorteerd Stevig trackrecord en zeer diepe, maar ook brede vakkennis i.c.m. specifieke procesen klantkennis Complete keten van ontwikkeling, beheer en onderhoud Bewezen global sourcing i.s.m. Cognizant Relevante certificering Langetermijncontracten: KPN (offshore), Openbaar Ministerie, Havenbedrijf R dam

29 Besturing 29 RvB RvB Deelnemingen Ordina Ordina Nederland Nederland Ordina Ordina BPO BPO Verkocht per Ordina Ordina België/ België/ Luxemburg Luxemburg Ormit Ormit Consulting Consulting finext finext ICT ICT Integer Integer Appl. Appl. Outs. Outs. en en projecten projecten Clockwork Clockwork A dam A dam Account Account mgt mgt

30 Maatregelen duurzame winstverbetering op schema 30 Verwachte verbetering winstgevendheid Voortgang winstverbeteringsprogramma mln mln 2010 x EUR 1 mln Programma op schema Beoogde besparing voor 2009 van EUR 15 mln Besparingen zullen een positief effect hebben op de efficiency van Ordina Alle initiatieven zijn verankerd in de organisatie en voortgang wordt continu gemonitord Eerste materiële effecten in Q2 zichtbaar Het totale effect wordt in 2010 zichtbaar Resultaat (EUR 25 mln) van acties die nu worden ingezet volledig zichtbaar in 2010

31 Rendement boven groei 31 Positionering en strategie sluiten aan op veranderende markt Economische crisis onzeker v.w.b. omvang en impact Vraag naar application outsourcing en grote projecten is in eerste maanden 2009 goed Het bieden van perspectief en stabiliteit voor klanten en medewerkers is essentieel Maximaliseren klantintimiteit Gekozen sectoren en aangescherpt portfolio bieden perspectief Goed gepositioneerd voor groei in Application Outsourcing Versterking commerciële capaciteit Salarissen bevroren Programma voor margeverbetering in place (besparing EUR 15 mln in 2009) BPO-activiteiten beëindigd Nieuwe directie Ordina Nederland Kort op de bal

32 Benutten positionering Rendement boven groei Kort op de bal

33 33

ANALISTEN PRESENTATIE JAARCIJFERS 2014 Amsterdam, 19 februari 2015

ANALISTEN PRESENTATIE JAARCIJFERS 2014 Amsterdam, 19 februari 2015 ANALISTEN PRESENTATIE JAARCIJFERS 2014 Amsterdam, 19 februari 2015 Ordina was recent in het nieuws 2 Uitkomsten van ons interne onderzoek 3 In de tweede helft van het afgelopen jaar hebben wij De Brauw

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V.

JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V. JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V. jaarverslag 2006 ordina n.v. Over Ordina De toekomst binnen handbereik 5 Profiel 6 Missie, strategie en kernactiviteiten 8 Kerngegevens 9 Leden van de Raad van Bestuur 11 Leden

Nadere informatie

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66 HOLDING Simac Techniek NV Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven Nederland telefoon +31 (0)40 258 29 44 www.simac.com ICT-INFRASTRUCTUREN

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 18 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

ORDINA JAARVERSLAG 2011

ORDINA JAARVERSLAG 2011 ORDINA JAARVERSLAG 2011 Inhoud Bericht van de voorzitter 3 Over Ordina Wie zijn wij? 5 Wat doen wij? Ons businessmodel 6 Consulting 7 Professional Services & Projecten 8 Business Solutions 9 België/Luxemburg

Nadere informatie

op Weg naar groei Raad van Bestuur Stépan Breedveld (CEO) en Bart de Jong (CFO)

op Weg naar groei Raad van Bestuur Stépan Breedveld (CEO) en Bart de Jong (CFO) JaarverSlag 2012 op Weg naar groei Raad van Bestuur Stépan Breedveld (CEO) en Bart de Jong (CFO) kerncijfers SlImmer Parkeren aandeel ordina onze PartnerS InnovatIef In mobile altijd dichtbij agrosense

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 10 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010

UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010 Sliedrecht, 23 februari 2010 UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010 UNIT4 heeft vandaag de jaarresultaten

Nadere informatie

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd Almere, 19 maart 2003. United Services Group deelt mede dat zij, de economische tegenwind in aanmerking

Nadere informatie

Bericht van de voorzitter Wat doen wij? Organisatiestructuur Visie en Missie Strategische doelen Rendementsverbetering* Groei Klanttevredenheid

Bericht van de voorzitter Wat doen wij? Organisatiestructuur Visie en Missie Strategische doelen Rendementsverbetering* Groei Klanttevredenheid 4 Bericht van de voorzitter 5 Wat doen wij? 6 Organisatiestructuur 7 Raad van Bestuur 7 Organogram 8 Technologie & Competenties 9 Business Consulting & Solutions 10 Beheer 12 Sourcing 14 België/Luxemburg

Nadere informatie

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009 jaarverslag 20 08 toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009 Inhoud Delta Lloyd Groep - Jaarverslag 2008 1 DELTA LLOYD GROEP IN 2008

Nadere informatie

Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012

Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012 Persbericht Delft, 25 juli 2012 Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012 Terugkeer naar duurzame groei voor de lange termijn en focus op klanten door aanscherping interne organisatie

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

AARVERSLAG. Roto Smeets Group in 2012 Jaarverslag

AARVERSLAG. Roto Smeets Group in 2012 Jaarverslag AARVERSLAG Roto Smeets Group in 2012 Jaarverslag Jaarverslag Roto Smeets Group 2012 Interview Thema jaarverslagen 2012: Ketenverantwoordelijkheid In het Financieel jaarverslag zijn interviews opgenomen

Nadere informatie

Moving. Continuïteit voorop Ahead.

Moving. Continuïteit voorop Ahead. Moving. Continuïteit voorop Ahead. Jaarverslag Inhoud 01 Voorwoord 05 Profiel Sogeti Nederland B.V. 06 Verslag van de Raad van Commissarissen 07 Jaarverslag van de directie 08 Kerncijfers 12 02 Jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Excelleren. Solide Stabiele financiële. Trouw. Kracht. Klant centraal. Waardering. Belofte. Jaarverslag 2009. Veerkracht.

Excelleren. Solide Stabiele financiële. Trouw. Kracht. Klant centraal. Waardering. Belofte. Jaarverslag 2009. Veerkracht. Focus Gerust en vertrouwd gevoel Excelleren Omzetgroei Solvency II Transparantie Kracht Margeverbetering Solide Stabiele financiële Veranderingen positie Waardering Trouw Positie verstevigen Strategie

Nadere informatie

Océ Jaarverslag 2008

Océ Jaarverslag 2008 Océ Jaarverslag 2008 Exemplaren van de Nederlandstalige en de in het Engels vertaalde versie van dit jaarverslag kunt u aanvragen bij Océ N.V. afdeling Corporate Communications telefoon (077) 3592000

Nadere informatie

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel Jaarverslag 2001 Profiel pagina 4 Geografische omzetverdeling 100 (in %) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 75 20 5 58 16 8 18 55 12 11 22 97 98 99 00 Nederland België/Luxemburg Frankrijk Duitsland 54 11 12

Nadere informatie

jaarverslag April 2013

jaarverslag April 2013 jaarverslag April 2013 In 2012 bezochten 1.172.661 individuele bezoekers gemiddeld 5 keer een van de 14 casino s van Holland Casino. Zij besteedden gemiddeld 96 per bezoek. EBITDA 4% 2012: 47,9 MIO EURO

Nadere informatie

1/126. Jaarverslag USG People 2009

1/126. Jaarverslag USG People 2009 1/126 Jaarverslag USG People 2009 Inhoudsopgave Verslag Raad van Commissarissen Verslag van de Raad van Commissarissen... 5 Verslag Executive Board Financiële paragraaf 15 Ontwikkelingen per land.. 23

Nadere informatie

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARVERSLAG 2012 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012/2013 Baarsma Wine Group Holding B.V.

Jaaroverzicht 2012/2013 Baarsma Wine Group Holding B.V. Jaaroverzicht 2012/2013 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Inhoud 5 Management van de groep 6 Kerncijfers van de groep 7 Missie, visie en strategische doelstellingen 15 Verslag

Nadere informatie

Over Centric 3 Op tour door Centric City 4. Directieverslag 5 Highlights 8 Mensen verbinden 13 Vooruitblik 2015 16

Over Centric 3 Op tour door Centric City 4. Directieverslag 5 Highlights 8 Mensen verbinden 13 Vooruitblik 2015 16 u bevindt zich hier 2014 CENTRIC JAARverslag inhoudsopgave Over Centric 3 Op tour door Centric City 4 Directieverslag 5 Highlights 8 Mensen verbinden 13 Vooruitblik 2015 16 Kerncijfers 18 Geconsolideerde

Nadere informatie

PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015. Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers

PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015. Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015 Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers Lichte daling omzet Positief, maar lager bedrijfsresultaat (EBIT) voor het eerste halfjaar 2015 Kaspositie en solvabiliteit

Nadere informatie