ANALISTEN- PRESENTATIE HALFJAAR- CIJFERS Amsterdam, 26 augustus 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANALISTEN- PRESENTATIE HALFJAAR- CIJFERS 2014. Amsterdam, 26 augustus 2014"

Transcriptie

1 ANALISTEN- PRESENTATIE HALFJAAR- CIJFERS 2014 Amsterdam, 26 augustus 2014

2 H RESULTAATVERBETERING ZET DOOR; OMZET STABIEL Stépan Breedveld

3 Resultaatverbetering zet door; omzet stabiel 3 Omzet Afgerond, miljoenen euro s Recurring EBITDA** Afgerond, miljoenen euro s Recurring EBITDA-marge H1 2013* H H H H H ,8 185,2 3,6 8,3 2,0% 4,5% Nettoresultaat Afgerond, miljoenen euro s H H Nettoschuld Afgerond, miljoenen euro s H H Net debt/adjusted EBITDA H H ,4 0,1 18,7 8,0 1,4 0,4 * Gecorrigeerd voor een werkdag meer in H ** Gecorrigeerd voor afvloeiingskosten

4 Operationele hoofdpunten 4 Dichtbij de klant Innovatie & profilering Huis op orde Groei bij Overheid (Q2) en Finance Lancering Smart Technologies (Robotica, wearables etc.) Stijgende klanttevredenheid Inspirende innovatieprogramma s Industrie Groei met klanten Relaunch Clockwork Sterke reductie nettoschuld

5 Markten: Overheid 5 Omzet Afgerond, miljoenen euro s ,1% -6,2% -7,0% 4,5% ,1 72, ,0 35,7 35,0 36, H H Q Q Q Q De omzet is in het tweede kwartaal gestegen; ICT zal een drijvende kracht zijn in het terugdringen van kosten en verder verbeteren van de dienstverlening van de overheid.

6 Markten: Financiële dienstverlening 6 Omzet Afgerond, miljoenen euro s 100 3,5% 50 4,3% 2,8% , H H Q Q Q Q De omzet stijgt door onder andere focus op lange termijn sourcingcontracten; ICT zal een drijvende kracht zijn in het reduceren van operationele kosten in de financiële sector en in het verbeteren van de digitale dienstverlening; De ontwikkelingen in de pensioensector bieden kansen in de nabije toekomst.

7 Markten: Industrie 7 Omzet Afgerond, miljoenen euro s 100-3,1% 50 0,6% -6,7% ,2 26,5 25, H H Q Q Q Q De omzet is in het tweede kwartaal gedaald door afnemende vraag bij een beperkt aantal grote klanten; Contracten afgesloten met nieuwe klanten; met Eneco ontwikkelden wij de Google Glass applicatie; Het digitaliseren van de klantbediening en applicatiebeheer bieden voor ons kansen in dit marktsegment.

8 Markten: Zorg 8 Omzet Afgerond, miljoenen euro s 15 0,4% ,1% -12,0% ,9 5, H H Q Q Q Q De omzet daalde in het tweede kwartaal door afnemende vraag bij farmaceutische klanten; Wij willen onze positie in dit marktsegment verder verstevigen door inzet op Quli en het door ons gepreconfigureerde ERP-pakket voor ziekenhuizen.

9 Interessante nieuwe opdrachten 9 Overheid Financiële Dienstverlening Industrie Project arbeidsmobiliteit bij Gemeente Eindhoven Implementatie van unified communication platform bij Provincie Antwerpen Beheeropdrachten bij ICTU en Logius Implementatie van AxyLife-platform bij aantal pensioenfondsen Mantelovereenkomst Triodosbank Implementatie Wecare-platform bij grote Belgische bank Mantelovereenkomst op het gebied van Mobile bij NS Model Based Testing bij Prorail Mantelovereenkomst bij Ziggo Zorg Aantal partners in Quli uitgebreid tot 15; Implementatie van de BI-oplossing Zorgkompas bij GGZ-instelling; Diverse beheeropdrachten bij zorgverzekeraars en ziekenhuizen.

10 Omzetaandeel top 10 klanten: stabiel 10 Omzetaandeel top-10 klanten In % H H * H H H TOP 10 KLANTEN (alfabetisch) ING Groep KPN Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van EL&I Minsterie van Financiën Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van OC&W Ministerie van SZW Rabobank Shell * Offshore component Rabobank contract 10,9 mln = 5,5%.

11 Omzetaandeel langetermijncontracten: stijging 11 Omzetaandeel van langetermijncontracten In % Omzetaandeel langetermijncontracten (gedefinieerd als Sourcing en Beheer) is gedurende het eerste halfjaar gestegen van 34% naar 38%. Wij streven naar groei van het omzetaandeel van langetermijncontracten om de conjunctuurgevoeligheid verder te reduceren. 0 * * H H H H H * Langetermijncontracten gedefinieerd als Sourcing en Beheer

12 Onze medewerkers: minder indirecte FTE 12 Ontwikkeling aantal directe FTE Ontwikkeling aantal indirecte FTE Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q2 Aantal directe medewerkers is in H met 8 FTE afgenomen; er zijn in totaal 183 nieuwe medewerkers aangenomen. Aantal indirecte medewerkers is in H met 20 FTE gedaald.

13 Trendanalyse medewerkerbetrokkenheid 13 >7 6,6 6,2 6,7 6,4 5,4 5,6 5, De medewerkerbetrokkenheid is in 2014 gedaald naar 6,4; onze ambitie is een score van minimaal 7,0; Gedifferentieerd beeld: daling in Nederland en stijging in België. Reorganisatie heeft invloed gehad.

14 FINANCIELE PERFORMANCE H Jolanda Poots-Bijl

15 Omzet per divisie 15 (Afgerond, miljoenen euro s) H H1 2013* % Omzet per divisie Technologie & Competenties 57,3 60,9-5,8% Beheer 26,4 27,8-5,0% Sourcing 44,1 34,6 27,3% Business Consulting & Solutions 21,9 26,8-18,2% België / Luxemburg 35,5 35,8-0,7% Totaal 185,2 185,8-0,3% * 2013 cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast op basis van de nieuwe organisatiestructuur en gecorrigeerd voor het effect van een werkdag meer Omzetverdeling per divisie In % Technologie & Competenties Beheer Sourcing Business Consulting & Solutions België / Luxemburg Technologie & Competenties Beheer H Sourcing 19 Business Consulting & Solutions België / Luxemburg H1 2013

16 REBITDA per divisie 16 (Afgerond, miljoenen euro s) H H1 2013* REBITDA per divisie Technologie & Competenties 3,3 5,7% 1,3 2,1% Beheer 0,8 3,1% 1,6 5,8% Sourcing 2,7 6,2% 1,1 3,2% Business Consulting & Solutions -0,6-2,8% -1,4-5,2% België / Luxemburg 2,1 6,0% 1,0 2,9% Totaal 8,3 4,5% 3,6 2,0% * 2013 cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast op basis van de nieuwe organisatiestructuur en gecorrigeerd voor het effect van een werkdag meer

17 Ontwikkeling REBITDA marge per divisie 17 REBITDA marge H versus H In % ,7% 2,1% 5,8% 3,1% 6,2% 3,2% 6,0% 2,9% 2013 Ordina H1 2014: 4,5% H1 2013: 2,0% -2,8% ,2% Technologie & Competenties Beheer Sourcing Business Consulting & Solutions België / Luxemburg

18 Winst- en verliesrekening: positief nettoresultaat 18 (Afgerond, miljoenen euro s) H H Omzet 185,2 185,0 Inkoopwaarde hard- en software Uitbestede werkzaamheden Personeelskosten Afvloeiingskosten Afschrijvingen IVA en MVA Overige bedrijfslasten 4,4 43,6 121,7 4,0 2,7 7,3 2,1 45,1 125,1 1,8 3,9 9,0 Totale bedrijfslasten 183,6 187,1 Bedrijfsresultaat (EBIT) 1,6-2,1 Rentelasten & resultaten van deelnemingen -0,6-0,7 Resultaat voor belastingen (EBT) 1,0-2,8 Ondanks EUR 4,0 mln aan afvloeiingskosten (H1 2013: EUR 1,8 mln), een positief netto resultaat; Inkoop HW/SW: toename licentieverkoop op aantal projecten; Uitbestede werkzaamheden licht gedaald door nog selectiever inzetten van extern personeel; Personeelskosten en overige bedrijfslasten gereduceerd door reorganisatieprogramma eind Belastingen -0,9 0,4 Nettoresultaat 0,1-2,4

19 Ontwikkeling nettoschuldpositie H H Ontwikkeling nettoschuldpositie H H Afgerond, miljoenen euro s , ,0 4, , , Netto schuld 30 juni 2013 Werkkap. & voorz. Bedrijfsresultaat* Rente & belasting Investeringen Netto schuld 31 dec 2013 Werkkap. & voorz. Bedrijfsresultaat* Rente & belasting Investeringen Netto schuld 30 juni 2014 * Gecorrigeerd voor afschrijvingen en aandeelgerelateerde beloningen* Stand ultimo Afname nettoschuld Toename nettoschuld

20 Balans: stabiel en solide solvabiliteit 20 (Afgerond, miljoenen euro s) Activa Passiva Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa 131,6 7,9 18,2 130,2 8,4 18,1 Totale vaste activa 157,6 156,7 Eigen vermogen 143,5 142,7 Bancaire schulden / term loan Personeelsgerelateerde voorzieningen Voorziening leegstand Latente belastingschulden - 3,9 5, ,9 5,9 - Totaal langlopende schulden 9,6 9,8 Handelsdebiteuren en overige vorderingen Transitiekosten Liquide middelen Voor verkoop aangehouden activa 80,5 2,1 5,5 0,1 72,5 2,5 7,5 - Totaal vlottende activa 88,2 82,5 Totaal activa 245,8 239,2 Bancaire schulden Overige voorzieningen Handelscrediteuren en overige schulden Te betalen winstbelasting 13,5 5,6 72,3 1,1 9,7 2,6 74,0 0,4 Totaal kortlopende schulden 92,7 86,7 Totaal verplichtingen 102,3 96,5 Totaal eigen vermogen en passiva 245,8 239,2

21 Financiering: sterke reductie nettoschuld 21 Convenanten Maximum Leverage Ratio Minimum Interest Cover Ratio Norm Realisatie Norm Realisatie 01 oktober juni ,00 5,0 01 juli maart ,75 5,0 01 april juni ,50 0,4 5,0 12,5 01 juli 2014 november ,50 5,0 Nettoschuld ultimo Q EUR 8,0 miljoen (Q2 2013: EUR 18,7 miljoen) Ratio s ultimo Q ruim binnen de bankconvenanten

22 Outlook 22 Outlook 2014 Wij spreken geen verwachting uit voor de komende periode.

23 STRATEGIE: Focus op rendement, dan groei Stépan Breedveld

24 Er ligt een enorme kans om met ICT oplossingen het verschil te maken in de samenleving 24 Een efficiëntere overheid Veilige internetoplossingen Betaalbare zorg Klantgerichte (digitale) organisaties

25 Waar wij in geloven 25 Onze overtuiging is dat ICT een doorslaggevende rol kan én moet spelen bij het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken, Maar dan moeten mensen wel kunnen vertrouwen op goedwerkende en duurzame oplossingen. Ordina zet zich hier dagelijks voor in, omdat. wij vinden dat ICT vóór mensen moet werken.

26 ICT. MAAR DAN VOOR MENSEN Management agenda 2014 Pro-actieve houding naar de klant (KAM) Belonen, waarderen en successen vieren Goud uit de kelder Clubgevoel en regio Leiderschapswaarden en dialoog (1) SAMEN Doelstellingen: Margeverbetering Omzetgroei Klanttevredenheid, NPS > 70% MBO Score > 7 Duurzaam profiel Duurzame klant- en medewerker relaties DUUR ZAAM Vitaliteit (Integraal Performance Management) Excellente Projecten en Beheer Ordina Duurzaamheidsbeleid (2) SAP Roll Out De klant centraal (1) Executiekracht, Ondernemerschap, Verbinden (2) Maatschappelijke projecten, Duurzame bedrijfsvoering, Groene Dienstverlening INNO VEREN Co-creatie met klanten en partners Public Challenge 2014 Klant Innovatie Challenge Connect Café s Innovatiethema s, proposities en campagnes Evergreens Werkkapitaal Inzetbaarheid First Time Right versie 7 maart 2014

27 Uit: Het Parool (aug. 2014) 27

28 De grootste digitale revolutie moet nog beginnen 28 3 HUMANISEREN 2 VERBINDEN 1 AUTOMATISEREN

29 Dus moeten wij de nieuwe technologie ervaren 29 Drones, 3-d printing, robotica,

30 In het nieuws 30 Volkskrant: Computable:

31 En ons vak verandert 31 Gebruikers Verplichten Verleiden Mijden Opdrachtgevers Leiden Beta ICT-professionals Gamma Contracteren Samenwerking Co-creëren

32 Herpositionering Clockwork: het digital engagement bureau van Ordina 32 Digitale transformatie, de klanten van onze klanten zijn veranderd; zij zitten zelf aan de digitale knoppen. Ordina heeft antwoord: het digital engagement bureau van Ordina Unieke positie: Geen enkele andere Benelux-speler kan de verbinding zo duidelijk leggen tussen het creatief ontwerp en de technische realisatie Bundeling van expertise: Interaction design Online Architectuur User experience Mobile, Social Content Marketing E-Commerce

33 Erkenning 33 Clockwork met inzending Quli winnaar: Dutch Interactive Award 2014 Best Service. Ordina genomineerd voor: Realisatie Meldkamer Haaglanden Het is een van de meer vooruitstrevende, gebruiksvriendelijke concepten op het web die kwaliteit van levens kan verbeteren. De I van Dutch Interactive Awards komt in deze case zonder twijfel naar voren. We zijn erg benieuwd naar de uitrol. Het samenvoegen van de verschillende systemen en de stakeholders op één lijn houden is volgens de jury in dit project een knappe prestatie geweest. Het is bekend hoe groot de cultuurverschillen zijn tussen de medewerkers van de openbare orde en veiligheid.

34 Innovatie: Samen met de klanten 34 Bavaria innovation challenge Connect cafe 2.0 Belastingdienst Google glass voor NOC NSF Co-creatie met lokale overheid webrichtlijnen sessie Public innovation challenge Innovation Tour met Rabobank

35 Ordina Open Innovatiedag 35

36 BIJLAGEN

37 Turnaround in drie stappen 37 3 Terug naar groei Drie stappen 2 Focus op resultaat 1 Herstel vertrouwen (medewerkers, klanten, investeerders) e.v. Focus van management agenda Commercie versterkt; Divisiemodel geïntroduceerd; Balans geherstructureerd. Acceleratie in Zorg en Industrie; Duurzaam en innovatief profiel aangescherpt; Winstpotentieel verhoogd; Leadership-programma ontwikkeld. Investeren in innovatie met klanten; Cultuur versterken: Plezier en prestatie ; Preferred place to work.

38 Innovatie: Samen met de Belastingdienst 38 Connect Café 2.0 Samen ideeën genereren

39 Innovatie: Samen met Bavaria 39 Bavaria Innovation Challenge Ons idee voor anderen inzetten

40 Innovatie: Samen met Rabobank 40 Trends dichterbij brengen

41 Gegevens per aandeel 41 H H Aantal uitstaande aandelen (ultimo, x 1 miljoen) 92,7 92,2 Nettoresultaat per aandeel (in euro s) 0,00-0,03 Kasstroom uit operationele activiteiten -0,01-0,07

42 Onze missie: Samen Duurzaam Innoveren 42 Samen: met ketenpartners en klanten: co-creatie om tot de beste oplossingen te komen; met collega s binnen Ordina: over divisies en vakgebieden heen; in gedrag: samen de lusten en lasten delen en samen verantwoordelijkheid dragen voor het succes. Duurzaam: in relaties met klanten en met medewerkers; in oplossingen die we ontwikkelen voor en met klanten, vaak met een maatschappelijke bijdrage; in bedrijfsvoering en financiële resultaten. Innoveren: door technologie relevant voor de klant te maken en zo een bijdrage te leveren aan zijn doelstellingen; door nieuwe sourcingmodellen te ontwikkelen met onze klant; door proactief te investeren in innovatiethema s.

43 43

ANALISTEN PRESENTATIE JAARCIJFERS 2014 Amsterdam, 19 februari 2015

ANALISTEN PRESENTATIE JAARCIJFERS 2014 Amsterdam, 19 februari 2015 ANALISTEN PRESENTATIE JAARCIJFERS 2014 Amsterdam, 19 februari 2015 Ordina was recent in het nieuws 2 Uitkomsten van ons interne onderzoek 3 In de tweede helft van het afgelopen jaar hebben wij De Brauw

Nadere informatie

Bericht van de voorzitter Wat doen wij? Organisatiestructuur Visie en Missie Strategische doelen Rendementsverbetering* Groei Klanttevredenheid

Bericht van de voorzitter Wat doen wij? Organisatiestructuur Visie en Missie Strategische doelen Rendementsverbetering* Groei Klanttevredenheid 4 Bericht van de voorzitter 5 Wat doen wij? 6 Organisatiestructuur 7 Raad van Bestuur 7 Organogram 8 Technologie & Competenties 9 Business Consulting & Solutions 10 Beheer 12 Sourcing 14 België/Luxemburg

Nadere informatie

Inhoud over ordina Bericht van de voorzitter Visie en missie Wat doen wij Organisatiestructuur StrategIe* Ambitie en doelen Strategie

Inhoud over ordina Bericht van de voorzitter Visie en missie Wat doen wij Organisatiestructuur StrategIe* Ambitie en doelen Strategie JAARVERSLAG 2013 Inhoud Over Ordina 4 Bericht van de voorzitter 5 Visie en missie 6 Wat doen wij 7 Organisatiestructuur 8 Raad van Bestuur 8 Organogram 9 Professional Services & Projects 10 Business Solutions

Nadere informatie

JAARCIJFERS 2008. Amsterdam, 3 maart 2009

JAARCIJFERS 2008. Amsterdam, 3 maart 2009 JAARCIJFERS 2008 Amsterdam, 3 maart 2009 2008: Een jaar met twee gezichten (1) 2 Omzet Totaal 696,5 (+5%) C/ICT/AO* 632,7 (+7%) 2007 2008 2007 2008 Totaal C/ICT/AO * excl. TA X EUR 1 mln 2008 in het kort

Nadere informatie

op Weg naar groei Raad van Bestuur Stépan Breedveld (CEO) en Bart de Jong (CFO)

op Weg naar groei Raad van Bestuur Stépan Breedveld (CEO) en Bart de Jong (CFO) JaarverSlag 2012 op Weg naar groei Raad van Bestuur Stépan Breedveld (CEO) en Bart de Jong (CFO) kerncijfers SlImmer Parkeren aandeel ordina onze PartnerS InnovatIef In mobile altijd dichtbij agrosense

Nadere informatie

ORDINA JAARVERSLAG 2011

ORDINA JAARVERSLAG 2011 ORDINA JAARVERSLAG 2011 Inhoud Bericht van de voorzitter 3 Over Ordina Wie zijn wij? 5 Wat doen wij? Ons businessmodel 6 Consulting 7 Professional Services & Projecten 8 Business Solutions 9 België/Luxemburg

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 18 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 9 P E R S B E R I C H T s-hertogenbosch, 8 maart 2007 Ctac realiseert forse groei omzet en winst in 2006 SAP- dienstverlener Ctac N.V. ( Ctac) m aakt vandaag de jaarcijfers bekend

Nadere informatie

Tauw Nederland Jaarverslag 2012

Tauw Nederland Jaarverslag 2012 Tauw Nederland Jaarverslag 2012 Tauw Nederland Jaarverslag 2012-1 Inhoud Inleiding CEO Tauw Group 3 Financieel 4 Kerncijfers 4 Strategie 5 Doelen 2013 7 Balans 8 Winst- en versliesrekening 9 Duurzaam 10

Nadere informatie

STERKE TOENAME BRUTOMARGE DOOR GROTER AANDEEL DIENSTEN EN VERZELFSTANDIGING ATCOSTPLUS

STERKE TOENAME BRUTOMARGE DOOR GROTER AANDEEL DIENSTEN EN VERZELFSTANDIGING ATCOSTPLUS NETTOWINST 2000 STIJGT MET 40% TOT EUR 19,1 MILJOEN WINST PER AANDEEL CSS STIJGT IN 2000 MET 25% TOT EUR 1,05 NETTOWINSTMARGE 2000 STIJGT VAN 4,9% TOT 9,7% DRASTISCHE UITBOUW BUSINESS UNIT CSS TELECOM

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V.

JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V. JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V. jaarverslag 2006 ordina n.v. Over Ordina De toekomst binnen handbereik 5 Profiel 6 Missie, strategie en kernactiviteiten 8 Kerngegevens 9 Leden van de Raad van Bestuur 11 Leden

Nadere informatie

Holland Colours van nature duurzaam.

Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 10 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

A year of delivering Tomorrow s Answers Today

A year of delivering Tomorrow s Answers Today A year of delivering Tomorrow s Answers Today AkzoNobel in het kort 2010 Geografische spreiding en werknemers 39% 20% Noord-Amerika 10.400 Europa (volgroeide markten) 22.300 6% Europa (opkomende markten)

Nadere informatie

KPN. Verkort Jaarverslag 2011

KPN. Verkort Jaarverslag 2011 KPN Verkort Jaarverslag 2011 KPN, in Nederland toonaangevend in ICT-diensten, biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie. In de zakelijke markt verzorgt KPN een breed spectrum

Nadere informatie

Het netwerk dat geeft om Nederland

Het netwerk dat geeft om Nederland Het netwerk dat geeft om Nederland Verkort Jaarslag 2014 Onze missie We geloven in een samenleving waarin communicatietechnologie het leven verrijkt. Het is onze missie om veilige, betrouwbare en toekomstbestendige

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2015

Presentatie halfjaarcijfers 2015 Presentatie halfjaarcijfers 2015 DPA Group N.V. 24 augustus 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten uit activiteiten

Nadere informatie

HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015

HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015 HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS 11 HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015 HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG INHOUD 3 4 5 8 10 10 13 13 13 13 14 17 17 17 19 22 25 25 26 29 31 33 75 75 79 80 PROFIEL

Nadere informatie

H1-2002 H1-2001. Resultaat vóór rente, afschrijvingen en belastingen (EBITDA) 3,1 mln 16,3 mln

H1-2002 H1-2001. Resultaat vóór rente, afschrijvingen en belastingen (EBITDA) 3,1 mln 16,3 mln Persbericht Resultaten eerste halfjaar 2002 Licht nettoverlies eerste zes maanden; Verwachting 2 e helft 2002: een bescheiden positief nettoresultaat H1-2002 H1-2001 Resultaat vóór rente, afschrijvingen

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2015. 29 juli 2015

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2015. 29 juli 2015 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2015 29 juli 2015 Alliander Halfjaar bericht 2015 Disclaimer 2 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of

Nadere informatie

Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005

Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005 Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005 Inhoud 1. Bedrijfsprofiel 2. Kerncijfers Telfort B.V. 3. Voorwoord van de directie 4. Directieverslag 4.1 Financiële gang van zaken

Nadere informatie

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66 HOLDING Simac Techniek NV Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven Nederland telefoon +31 (0)40 258 29 44 www.simac.com ICT-INFRASTRUCTUREN

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Profiel. Kerngegevens. Driejarenoverzicht geconsolideerde winst- en verliesrekening. Driejarenoverzicht geconsolideerde balans

Inhoudsopgave. Profiel. Kerngegevens. Driejarenoverzicht geconsolideerde winst- en verliesrekening. Driejarenoverzicht geconsolideerde balans PQR JAARVERSLAG 2013 / 2014 Inhoudsopgave Profiel Kerngegevens Driejarenoverzicht geconsolideerde winst- en verliesrekening Driejarenoverzicht geconsolideerde balans Praktijkcase Twin datacenter voor Heerema

Nadere informatie

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie

AkzoNobel Verkort Verslag 2009

AkzoNobel Verkort Verslag 2009 AkzoNobel Verkort Verslag 2009 Inhoudsopgave AkzoNobel in het kort 1 Strategie 4 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 4 Onze Raad van Bestuur 6 Verslag van de Raad van Bestuur 8 Strategische

Nadere informatie

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014 De Staffing Groep BV Inhoudsopgave Pagina Kerngegevens 3 Verslag van de directie 1 Profiel en historie De Staffing Groep 4 2 Organisatie 4 3 Het jaar 2014 6 4 Toekomstverwachtingen

Nadere informatie

CORPORATE BROCHURE 2012

CORPORATE BROCHURE 2012 SIMAC CORPORATE BROCHURE 2012 adressen inhoudsopgave holding Techniek nv Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven telefoon +31 (0)40 258

Nadere informatie

digitale nieuwsbrief

digitale nieuwsbrief Roto Smeets Group in 2014 JAARVERSLAG www social media iphone mobile mobile online digitale nieuwsbrief ipod android tablet digital magazine press vormgeving concept, creatie & realisatie Ke K Kennisgebieden

Nadere informatie