ANALISTEN PRESENTATIE JAARCIJFERS 2014 Amsterdam, 19 februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANALISTEN PRESENTATIE JAARCIJFERS 2014 Amsterdam, 19 februari 2015"

Transcriptie

1 ANALISTEN PRESENTATIE JAARCIJFERS 2014 Amsterdam, 19 februari 2015

2 Ordina was recent in het nieuws 2

3 Uitkomsten van ons interne onderzoek 3 In de tweede helft van het afgelopen jaar hebben wij De Brauw Blackstone Westbroek een intern onderzoek laten uitvoeren na aantijgingen van mogelijke onregelmatigheden bij aanbestedingen en opdrachten van de overheid. De resultaten van dit onderzoek hebben we eind januari gepubliceerd en is te raadplegen via Ordina.com. Uit het onderzoek komt één case naar voren met een duidelijke aanwijzing van een mogelijke onregelmatigheid. Er zijn geen aanwijzingen vastgesteld van structurele onregelmatigheden.

4 Statement Raad van Bestuur 4 Als Raad van Bestuur staan wij voor Ordina als een integer bedrijf en veroordelen wij elke vorm van ongepast gedrag. Wij zullen eventuele signalen van mogelijke onregelmatigheden steeds beoordelen en, als daar aanleiding voor is, maatregelen nemen. Ons integriteitsprogramma speelt in deze context een belangrijke rol.

5 Ordina integriteitsprogramma 5 Het integriteitsprogramma van Ordina heeft drie hoofdbestanddelen: Aangescherpte interne gedragsrichtlijnen o onder meer op het gebied van vertrouwelijke informatie, relatiebeheer en belangenverstrengeling; Vergroten van bewustwording op compliance, integriteit en transparantie o zoals specifieke trainingen en Dilemma s & Vragen-bijeenkomsten om in dialoog een open cultuur te creëren; o introductie dilemma app om dialoog te blijven stimuleren door iedere twee weken een dilemma te behandelen. Compliance als integraal onderdeel van het werkproces o zoals het vier-ogenprincipe bij aanbestedingen of offertes en aandacht voor individuele verantwoordelijkheid voor naleving van regels en afspraken.

6 2014 Ordina sluit bewogen jaar af met winst Stépan Breedveld

7 Ordina sluit bewogen jaar af met winst 7 Omzet Afgerond, miljoenen euro s Recurring EBITDA* Afgerond, miljoenen euro s Recurring EBITDA-marge ,0 366,9 16,3 18,0 4,3% 4,9% Nettoresultaat Afgerond, miljoenen euro s 2013** 2014 Nettoschuld Afgerond, miljoenen euro s Net debt/adjusted EBITDA (0,4) 1,0 2,2 (9,6) 0,2 (0,8) * Gecorrigeerd voor afvloeiingskosten (2014: EUR 6,6 mln en 2013: EUR 7,4 mln) en externe kosten intern onderzoek (2014: EUR 1,7 mln). ** Gecorrigeerd voor impairment goodwill (EUR 60,1 mln) en voorziening leegstand (EUR 5,9 mln ).

8 Q4 resultaat 8 Omzet Afgerond, miljoenen euro s Recurring EBITDA* Afgerond, miljoenen euro s Recurring EBITDA-marge Q Q Q Q Q Q ,2 93,5 8,4 4,4 8,5% 4,7% Nettoschuld Afgerond, miljoenen euro s Q Q Net debt/adjusted EBITDA Q Q ,2 (9,6) 0,2 (0,8) * Gecorrigeerd voor afvloeiingskosten (2014: EUR 1,0 mln en 2013: EUR 3,6 mln) en externe kosten intern onderzoek (2014: EUR 1,1 mln)

9 Operationele hoofdpunten 9 Dichtbij de klant Innovatie & profilering Huis op orde Computable Award: beste ICTdienstverlener 2014 Ordina Open Innovatiedag 2014 succesvol Groei rendement en omzet in België Groei in Industrie Innovatieprogramma s met klanten Havenbedrijf Rotterdam kiest Ordina Intensivering integriteitsprogramma

10 Markten: Overheid 10 Omzet Afgerond, miljoenen euro s 150-1,7% 145,7 143, ,1% -2,3% 73,1 72,6 72,3 71, H H H H Daling van de omzet in 2014 grotendeels gedreven door de afbouw van de generieke OCP-activiteiten (omzet impact FY 2014: EUR 4,4 mln); Op langere termijn zal ICT een drijvende kracht zijn in het terugdringen van kosten en het verder verbeteren van de dienstverlening van de overheid.

11 Markten: Financiële dienstverlening 11 Omzet Afgerond, miljoenen euro s 150-0,8% 75 3,5% -4,8% ,4 103, ,1 54,3 51,9 51, H H H H Lichte daling van de omzet door onder andere een kleiner aantal projecten in vergelijking met 2013; Kansen bij financiële instellingen met mobile applicaties om dienstverlening richting de eindklant te digitaliseren.

12 Markten: Industrie 12 Omzet Afgerond, miljoenen euro s -5,4% -3,1% -7,6% ,2 98, ,8 52,4 50,2 48, H H H H Wisselend beeld binnen de portefeuille met enerzijds nieuwe projecten in de sector carriers & mainports en anderzijds afnemende vraag van klanten uit de telecom- en energiesector; Het digitaliseren van de klantbediening en applicatiebeheer bieden kansen in dit marktsegment.

13 Markten: Zorg 13 Omzet Afgerond, miljoenen euro s -5,0% 0,4% -10,0% 30 20, ,6 21,5 15,0 10,8 11,8 10,9 10, , , ,0 H H H H Omzetgroei van 2013 niet kunnen continueren doordat projecten bij een aantal zorgverzekeraars en een ziekenhuis zijn afgelopen en nieuwe projecten zich nog in de opstartfase bevinden; In deze markt richten wij ons op innovatieve klantoplossingen zoals QULI en ons gepreconfigureerde ERP-pakket voor ziekenhuizen.

14 Opdrachten Overheid Gemeenschappelijke meldkamer Hollands-Midden naar nieuwe locatie Financiële Dienstverlening Gemakkelijker betalen met saldo-app voor smartwatch en google glass bij SNS bank Beheer en afbouw zakelijke kredietsystemen van grote Nederlandse financiële instelling Implementatie Creditmanagementsysteem MA!N bij grote bank Industrie Ontwikkeling online strategie van Havenbedrijf Rotterdam Nieuwe arbeidsmarktcampagne voor Stibbe België Projectmanagement herinrichting security lane luchthaven Schiphol Zorg Virtual reality-toepassing voor anorexia nervosa in samenwerking met universiteit Utrecht Quli zelfredzaamheidsplatform gegroeid tot boven 30 klanten.

15 Omzetaandeel top 10 klanten: stabiel 15 Omzetaandeel top-10 klanten In % FY 2010 FY 2011 FY FY 2013 FY 2014 * Offshore component Rabobank contract 10,9 mln = 5,5%. * TOP 10 KLANTEN (alfabetisch) Europese Commissie ING Groep Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Economische Zaken Minsterie van Financiën Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Philips Rabobank

16 Onze medewerkers: minder indirecte FTE 16 Ontwikkeling aantal directe FTE Ontwikkeling aantal indirecte FTE FY 2013 Q Q Q FY 2014 FY 2013 Q Q Q FY 2014 Aantal directe medewerkers is in 2014 met 9 FTE toegenomen; er zijn in totaal 416 FTE aangenomen; Aantal indirecte medewerkers is in 2014 met 20 FTE gedaald. Het verloop van directe medewerkers bedraagt in ,0%.

17 Trendanalyse medewerkerbetrokkenheid 17 >7 6,6 6,2 6,7 6,4 5,4 5,6 5, De medewerkerbetrokkenheid is in 2014 gedaald naar 6,4; onze ambitie is een score van minimaal 7,0; Gedifferentieerd beeld: daling in Nederland en stijging in België. Reorganisatie in Nederland heeft invloed gehad. Een tussenmeting in december in Nederland laat stabiel beeld zien ondanks recente berichtgeving.

18 FINANCIELE PERFORMANCE 2014 Jolanda Poots-Bijl

19 Omzet per divisie 19 (Afgerond, miljoenen euro s) * % Omzet per divisie Technologie & Competenties 112,3 119,3-5,8% Business Consulting & Solutions 44,7 52,6-15,1% Beheer 54,7 56,1-2,4% Sourcing 83,8 79,0 6,1% België / Luxemburg 71,4 70,0 1,9% Totaal 366,9 377,0-2,7% * 2013 cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast op basis van de nieuwe organisatiestructuur Omzetverdeling per divisie In % Technologie & Competenties Business Consulting & Solutions Beheer Sourcing België / Luxemburg Technologie & Competenties Business Consulting & Solutions Beheer Sourcing België / Luxemburg

20 REBITDA per divisie 20 (Afgerond, miljoenen euro s) * REBITDA per divisie Technologie & Competenties 7,0 6,3% 6,8 5,7% Business Consulting & Solutions 0,6 1,3% -0,8-1,5% Beheer 1,9 3,5% 4,3 7,7% Sourcing 4,5 5,4% 3,6 4,5% België / Luxemburg 3,9 5,5% 2,4 3,4% Totaal 18,0 4,9% 16,3 4,3% * 2013 cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast op basis van de nieuwe organisatiestructuur

21 Ontwikkeling REBITDA marge per divisie REBITDA marge 2014 versus 2013 In % 5 6,3% 5,7% 1,3% 7,7% 3,5% 5,4% 4,5% 5,5% 3,4% 2013 Ordina 2014: 4,9% 2013: 4,3% 0-1,5% Technologie & Competenties -5 Business Consulting & Solutions Beheer -10 Sourcing België / Luxemburg

22 Winst- en verliesrekening: positief nettoresultaat 22 (Afgerond, miljoenen euro s) FY 2014 FY 2013 Netto-omzet 366,9 377,0 Inkoopwaarde hard- en software en overige directe kosten Uitbestede werkzaamheden Personeelskosten Afvloeiingskosten Afschrijvingen op IVA & MVA Overige bedrijfslasten 9,6 85,4 237,9 6,6 5,1 16,0 6,5 91,1 244,9 7,4 7,1 18,2 Totale bedrijfslasten 360,6 375,2 Recurring Bedrijfsresultaat (REBIT) 6,3 1,8 Kosten interne onderzoeken 1,7 - Voorziening leegstand - 5,9 Afboeking goodwill - 60,1 Ondanks EUR 6,6 mln aan afvloeiingskosten (2013: EUR 7,4 mln) en onderzoekskosten (EUR 1,7 mln), een positief netto resultaat van EUR 1,0 mln; Personeelskosten lager door fors minder indirecte FTE; Afschrijvingen lager door minder afschrijving op de PPA intangibles; Daling overige bedrijfslasten door onder andere lagere huisvestingskosten. Bedrijfsresultaat (EBIT) 4,7-64,2 Rentelasten Resultaten van deelnemingen 1,2-1,5 0,1 Resultaat voor belastingen (EBT) 3,5-65,6 Belastingen -2,5 0,7 Nettoresultaat 1,0-65,0

23 Ontwikkeling nettoschuldpositie Ultimo 2013 Ultimo Ontwikkeling nettoschuldpositie 2014 Afgerond, miljoenen euro s 0-2 2,2-1, , ,8-9, , Nettoschuld 31 december 2013 Nettoresultaat Afschrijvingen Werkkap. & voorz. -3,2 Rente & belasting Netto investeringen Nettoschuld 31 december 2014 Stand ultimo Afname nettoschuld Toename nettoschuld

24 Balans: stabiel en solide solvabiliteit 24 (Afgerond, miljoenen euro s) Activa Passiva Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa 133,5 7,1 17,4 130,2 8,4 18,1 Totale vaste activa 158,0 156,7 Eigen vermogen 144,6 142,7 Bancaire schulden / term loan Personeelsgerelateerde voorzieningen Voorziening leegstand Latente belastingschulden - 4,4 5, ,9 5,9 - Totaal langlopende schulden 10,0 9,8 Handelsdebiteuren en overige vorderingen Transitiekosten Liquide middelen Voor verkoop aangehouden activa 68,2 1,8 9,6 72,5 2,5 7,4 - Totaal vlottende activa 79,6 82,5 Totaal activa 237,5 239,2 Bancaire schulden Overige voorzieningen Handelscrediteuren en overige schulden Te betalen winstbelasting - 4,4 75,9 2,7 9,7 2,6 74,0 0,4 Totaal kortlopende schulden 82,9 86,7 Totaal verplichtingen 92,9 96,5 Totaal eigen vermogen en passiva 237,5 239,2

25 Financiering: nettocash positie 25 Convenanten Maximum Leverage Ratio Minimum Interest Cover Ratio Norm Realisatie Norm Realisatie 01 oktober juni ,00 5,0 01 juli maart ,75 5,0 01 april december ,50-0,8 5,0 11,8 01 januari 2015 einde overeenkomst november ,50 5,0 Per ultimo 2014 is geen sprake van nettoschuld maar van een positieve cashpositie van EUR 9,6 miljoen (2013: nettoschuld EUR 2,2 miljoen); Ratio s ultimo 2014 ruim binnen de bankconvenanten.

26 Outlook 26 Outlook 2015 Wij spreken geen verwachting uit voor de komende periode.

27 STRATEGIE: Focus op groei door innovatie Stépan Breedveld

28 Waar wij in geloven 28 Onze overtuiging is dat ICT een doorslaggevende rol kan én moet spelen bij het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken, Maar dan moeten mensen wel kunnen vertrouwen op goedwerkende en duurzame oplossingen. Ordina zet zich hier dagelijks voor in, omdat. wij vinden dat ICT vóór mensen moet werken.

29 ICT speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij 29 Aktuele business thema s: Innovatievermogen van bedrijven Opkomst digitale businessmodellen Werkgelegenheid Transformatie in zorg en finance Security & privacy Robotisering, drones Efficiente overheid en zelfredzaamheid van burgers

30 De grootste digitale revolutie moet nog beginnen 30 3 HUMANISEREN 2 VERBINDEN 1 AUTOMATISEREN

31 Ordina innovatie perspectief: humanisering van ICT 31 Van bèta naar gamma Door de humanisering van ICT vraagt om toepassingen die aansluiten bij de beleving van de gebruiker. Zowel zakelijk als in een privé context. Naast harde technologische competenties worden psychologische en sociale inzichten steeds belangrijker. Van lineair naar exponentieel Nieuwe producten en diensten volgen elkaar steeds sneller op. Technologische ontwikkelingen verlopen niet langer lineair, maar exponentieel en jagen het tempo verder op. Dit schept ruimte en mogelijkheden voor het adresseren van grote maatschappelijke vraagstukken. Van IT-projecten naar veranderingstrajecten ICT-implementaties nemen steeds meer de vorm aan van grote veranderingstrajecten. Hét ICT-project bestaat niet meer. De huidige ontwikkelingen vragen bij de opdrachtgever én leverancier om een andere vorm van leiderschap.

32 Onze missie: ICT. Maar dan voor mensen 32

33 Project management security lane Schiphol 33

34 Project management security lane Schiphol (2) 34 Security Filters

35 Nieuwe gemeenschappelijke meldkamer van de politie, brandweer en ambulance Haaglanden 35

36 Port of Rotterdam online 36

37 Online wervingsstrategie voor Stibbe advocaten 37

38 Impressie van Ordina Innovatietour 38

39 Ordina Open Innovatiedag 39

40 Vragen 40

41 41

op Weg naar groei Raad van Bestuur Stépan Breedveld (CEO) en Bart de Jong (CFO)

op Weg naar groei Raad van Bestuur Stépan Breedveld (CEO) en Bart de Jong (CFO) JaarverSlag 2012 op Weg naar groei Raad van Bestuur Stépan Breedveld (CEO) en Bart de Jong (CFO) kerncijfers SlImmer Parkeren aandeel ordina onze PartnerS InnovatIef In mobile altijd dichtbij agrosense

Nadere informatie

ORDINA JAARVERSLAG 2011

ORDINA JAARVERSLAG 2011 ORDINA JAARVERSLAG 2011 Inhoud Bericht van de voorzitter 3 Over Ordina Wie zijn wij? 5 Wat doen wij? Ons businessmodel 6 Consulting 7 Professional Services & Projecten 8 Business Solutions 9 België/Luxemburg

Nadere informatie

PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015. Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers

PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015. Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015 Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers Lichte daling omzet Positief, maar lager bedrijfsresultaat (EBIT) voor het eerste halfjaar 2015 Kaspositie en solvabiliteit

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 18 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010

UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010 Sliedrecht, 23 februari 2010 UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010 UNIT4 heeft vandaag de jaarresultaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

jaarverslag April 2013

jaarverslag April 2013 jaarverslag April 2013 In 2012 bezochten 1.172.661 individuele bezoekers gemiddeld 5 keer een van de 14 casino s van Holland Casino. Zij besteedden gemiddeld 96 per bezoek. EBITDA 4% 2012: 47,9 MIO EURO

Nadere informatie

Over Centric 3 Op tour door Centric City 4. Directieverslag 5 Highlights 8 Mensen verbinden 13 Vooruitblik 2015 16

Over Centric 3 Op tour door Centric City 4. Directieverslag 5 Highlights 8 Mensen verbinden 13 Vooruitblik 2015 16 u bevindt zich hier 2014 CENTRIC JAARverslag inhoudsopgave Over Centric 3 Op tour door Centric City 4 Directieverslag 5 Highlights 8 Mensen verbinden 13 Vooruitblik 2015 16 Kerncijfers 18 Geconsolideerde

Nadere informatie

Het netwerk dat geeft om Nederland

Het netwerk dat geeft om Nederland Het netwerk dat geeft om Nederland Verkort Jaarslag 2014 Onze missie We geloven in een samenleving waarin communicatietechnologie het leven verrijkt. Het is onze missie om veilige, betrouwbare en toekomstbestendige

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARVERSLAG 2012 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 10 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

A year of delivering Tomorrow s Answers Today

A year of delivering Tomorrow s Answers Today A year of delivering Tomorrow s Answers Today AkzoNobel in het kort 2010 Geografische spreiding en werknemers 39% 20% Noord-Amerika 10.400 Europa (volgroeide markten) 22.300 6% Europa (opkomende markten)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014 23 juli 2014 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

KPN. Verkort Jaarverslag 2011

KPN. Verkort Jaarverslag 2011 KPN Verkort Jaarverslag 2011 KPN, in Nederland toonaangevend in ICT-diensten, biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie. In de zakelijke markt verzorgt KPN een breed spectrum

Nadere informatie

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 Inhoudstafel Brief van de CEO Activiteitenverslag halfjaar 2008 Bedrijfsinformatie RealDolmen: rock-solid passion for ICT Plan-Build-Operate Single-source ICT-leverancier

Nadere informatie

Persbericht. Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog. Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP

Persbericht. Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog. Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP Persbericht Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP 4e kw 2005 4e kw 2004 IFRS, in miljoenen euro, tenzij anders

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Jaarverslag Roto Smeets Group 2011

Jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Roto Smeets Group in 2011 Jaarverslagen Roto Smeets Group heeft voor de verslaglegging van haar prestaties in 2011 op het gebied van People, Planet en Profit gekozen

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO 1 2 RAAD VAN BESTUUR 1 ROB ZANDBERGEN, CEO Rob Zandbergen (1958) is sinds 1 juli 2010 Chief Executive Officer van USG People N.V. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. Naast zijn werk bij

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Van Lanschot Jaarverslag 2014

Van Lanschot Jaarverslag 2014 Van Lanschot Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Het Jaarverslag 2014 verschijnt in het Nederlands en in het Engels op corporate.vanlanschot.nl. In geval van verschillen tussen de Nederlandse

Nadere informatie

KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie

KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie Persbericht jaarresultaten 2012, 5 februari 2013 KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie Hoofdpunten Resultaten 2012 Gemengd beeld Stabilisatie marktposities in Nederland, sterke

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012

enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012 enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012 Jaarresultaat 2012 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 4 Stabiel resultaat Enexis in 2012 6 Regulering en financiële wereld 7 Klant en markt 8 Energienetten 10

Nadere informatie