STUDIE 164 OPLEIDINGSPROFIEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 164 OPLEIDINGSPROFIEL"

Transcriptie

1 STUDIE 164 OPLEIDINGSPROFIEL Grafisch productieleider Grafisch commercieel kaderlid Grafisch digitaal vormgever

2 OPLEIDINGSPROFIEL Grafisch productieleider Grafisch commercieel kaderlid Grafisch digitaal vormgever sector studiegebied opleiding : grafische technieken : industriële wetenschappen en technologie : grafische bedrijven Werkgroep beroepsprofielen van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/2000/6356/34 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out

3 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN INHOUD 1 INLEIDING De kern van het opleidingsprofiel Grafische Bedrijven Kern per opleidingsprofiel Grafische productieleiding Grafisch commercieel beleid Grafisch digitale vormgeving 2 2 OPLEIDINGSPROFIELEN Opleidingsprofiel: grafisch digitaal vormgever 4 Functioneel geheel 1: typografische vormgeving voor printproducten 4 Functioneel geheel 2: typografische en grafische vormgeving voor non-printproducten 7 Functioneel geheel 3: algemene drukvoorbereiding 9 Functioneel geheel 4: grondstoffen 15 Functioneel geheel 5: planning ordervoorbereiding orderbegeleiding 18 Functioneel geheel 6: calculatie 20 Functioneel geheel 7: bedrijfsbeheer 21 Functioneel geheel 8: communicatie Opleidingsprofiel: grafisch commercieel kaderlid 24 Functioneel geheel 1: bedrijfsbeleid 24 Functioneel geheel 2: bedrijfsbeheer 25 Functioneel geheel 3: calculatie 28 Functioneel geheel 4: administratieve werkflow 30

4 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDDRIJVEN Functioneel geheel 5: planning ordervoorbereiding orderbegeleiding 32 Functioneel geheel 6: marketing 34 Functioneel geheel 7: grondstoffen 36 Functioneel geheel 8 grafische technologie 39 Functioneel geheel 9 communicatie Opleidingsprofiel: grafische productieleiding 49 Functioneel geheel 1: grafische productietechnologie 50 Functioneel geheel 2: kwaliteitscontrole - milieubeheer 58 Functioneel geheel 3: grondstoffen 59 Functioneel geheel 4: planning 62 Functioneel geheel 5: calculatie 64 Functioneel geheel 6: bedrijfsbeheer 66 Functioneel geheel 7: communicatie 68

5 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN 1 1 INLEIDING 1.1 De kern van het opleidingsprofiel Grafische bedrijven Persoonsvorming In de drie opleidingsprofielen komen volgende sleutelkwalificaties in praktisch dezelfde graad van belangrijkheid voor: - planmatig denken - kritische ingesteldheid - taalvaardigheid - zin voor initiatief - zin voor samenwerking. 1.2 Kern per opleidingsprofiel Grafische productieleiding Beroepsgerichte vorming De belangrijkste geclusterde vaardigheden zijn de volgende. De student: - kan de esthetiek en de functionaliteit van de diverse soorten drukwerk beoordelen; - heeft inzicht in de technische realisatievereisten van de verschillende soorten drukwerk en kan de technische realisatievereisten analyseren en inschatten; - heeft inzicht in de basisprincipes, de toepassingsgebieden, de beïnvloedingsfactoren, de werkmethodes van alle grafische productietechnieken en hulptechnologieën: tekstverwerking, beeldverwerking, montage en kopie, druk en afwerking, datacommunicatie; - heeft inzicht in de problematiek van een efficiënte werkdoorgang voor de productie van drukwerk (workflow), hij / zij kan een bestaande werkdoorgang analyseren, toepassen en remediëren; - heeft inzicht in de eigenschappen van alle grafische grondstoffen; - heeft inzicht, voldoende basis en basisvaardigheden in alle elementen die nodig zijn voor productieleiding of technische leiding van een grafisch bedrijf: kwaliteitscontrole en milieubeheer, productieplanning, kostprijsaspecten, ordervoorbereiding en orderbegeleiding, stockbeheer, aankoop van grondstoffen, communicatie, hij / zij kan een productieplanning, ordervoorbereiding en orderbegeleiding, stockbeheer toepassen. Persoonsvorming Volgende sleutelkwalificaties zijn specifiek voor Grafische Productieleiding: - problemen onderkennen en oplossen - kwaliteitsbewustzijn - leergierigheid.

6 2 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN Grafisch commercieel beleid Beroepsgerichte vorming De belangrijkste geclusterde vaardigheden voor het opleidingsprofiel van grafisch commercieel beleid zijn de volgende. De student: - heeft inzicht in het algemeen economisch beleid en in de beleidselementen van een éénmanszaak en een vennootschap; - heeft inzicht in handelstechnieken, financieel beheer; - heeft inzicht in verkoopstechnieken; - heeft inzicht in de kostenstructuur van de verschillende productiefactoren en kan een efficiënte calculatie (voor- en nacalculatie) organiseren en opvolgen; - heeft inzicht in alle elementen van een administratieve workflow en kan een efficiënte documentenstroom, een efficiënte informatieverwerking en een goed geïnformatiseerd administratiesysteem organiseren; - heeft inzicht in de grafische markt in al zijn onderdelen: drukwerkaankoop, grondstoffen; - heeft een voldoende basisinzicht in het grafisch productieproces en in de gebruikte grondstoffen; - kan ordervoorbereiding en orderbegeleiding uitvoeren. Persoonsvorming Volgende sleutelkwalificaties zijn specifiek voor Grafisch Commercieel Beleid: - commercieel inzicht - kunnen omgaan met informatie - problemen onderkennen en oplossen - leergierigheid Grafisch digitale vormgeving Beroepsgerichte vorming De belangrijkste geclusterde vaardigheden zijn de volgende. De student: - kan de behoeften van een bedrijf / klant en de doelstellingen van een grafisch product analyseren en een aan deze behoeften verantwoord grafisch ontwerp maken; - kan esthetisch en technisch grafische / typografische ontwerpen maken voor alle soorten drukwerken en verpakkingen en kan binnen de toegemeten tijd, de gewenste stijl en het gegeven budget, deze grafische opdracht realiseren; - kan een volledig concept ontwerpen voor grafische producten en campagnes waar grafische producten deel van uitmaken, voor printen non-printproducten; - heeft inzicht in de technologie en software voor ontwikkeling van nonprintproducten en hij / zij kan deze software toepassen; - heeft inzicht in de technische realisatievereisten van een ontwerp en heeft daarom ook voldoende basisinzicht in het grafisch productieproces en alle deeltechnologieën; - heeft een basisinzicht in de kostprijsaspecten van een grafisch product;

7 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN 3 - kan ordervoorbereiding en orderbegeleiding uitvoeren in creatief gerichte grafische bedrijven; - heeft inzicht in alle beleidsaspecten van een éénmansbedrijf. Persoonsvorming Volgende sleutelkwalificaties zijn specifiek voor Grafisch Digitale Vormgeving: - kwaliteitsbewustzijn - creativiteit - zin voor esthetiek - zelfstandigheid - commercieel inzicht.

8 4 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN 2 HET OPLEIDINGSPROFIEL 2.1 Opleidingsprofiel Grafisch digitaal vormgever FUNCTIONEEL GEHEEL 1: typografische vormgeving voor printproducten Onderdeel 1: TYPOGRAFIE EN LAY- OUT 1 De student kent de basisregels van typografie en lay-out en kan deze regels toepassen in de verschillende soorten drukwerken 2 De student kan de typografie en lay-out van diverse soorten drukwerken situeren en beoordelen 3 De technische realisatievereisten van de verschillende drukwerksoorten kennen en kunnen beoordelen - basisregels typografie (4) - basisregels voor lay-out en vormgeving van drukwerk (4) - software voor typografische toepassingen - zin voor esthetiek - kritische ingesteldheid - conventioneel ontwerpmateriaal - digitaal ontwerpmateriaal voor drukwerk: PC's met software voor typografisch ontwerp 4 De student heeft inzicht in de verschillende ontwerpstadia en kan deze toepassen - typografische esthetica 5 De student kent de werking van de ontwerpafdeling van meerdere types grafische bedrijven - organisatie van een ontwerpafdeling - ontwerptechnieken - zin voor samenwerking - zelfstandigheid - contactbereidheid - eigen ontwerpafdeling - conventioneel en digitaal ontwerpmateriaal - ontwerpsoftware

9 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN 5 Onderdeel 2: GRAFISCHE VORMGEVING 6 De student beheerste de basis van vormgeving en kan deze toepassen in drukwerk 7 De student kan vormen analyseren, kan waarnemen en schetsen 8 De student kan, binnen de toegemeten tijd, de gewenste stijl en een gegeven budget van een grafische opdracht realiseren - vormgeving: materialen, compositie, kleurenleer, technische kleurenleer, werktekening, letter, kalligrafie, stilering, illustratie, 3dobjecten - schetsen en waarnemingstekenen - zelfstandigheid - zin voor initiatief - zin voor esthetiek - kritische ingesteldheid - conventioneel ontwerpmateriaal - digitaal ontwerpmateriaal voor drukwerk: PC's met software voor grafisch ontwerp Onderdeel 3: ONTWERPEN 9 De student kan ontwerpen maken voor advertenties en folders 10 De student kan een huisstijl voor een bedrijf en bijkomende promotieartikelen ontwerpen 11 De student kan alle drukwerken en verpakkingen voor reclamecampagnes ontwerpen 12 De student kan logo's, grafiek en illustratieelementen ontwerpen - typografische vormgeving: typografische vereisten van alle soorten drukwerk (4) - BIN-normen - grafische vormgeving - reclame - technische vereisten voor de realisatie van alle soorten drukwerk - kritische ingesteldheid - zin voor samenwerking - zin voor esthetiek - conventioneel en digitaal ontwerpmateriaal

10 6 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN Onderdeel 4: CONCEPTONTWIKKELING 13 De student kan de behoeften van een bedrijf / klant en de doelstelling van een product analyseren 14 De student kan een ontwerp maken dat aan deze behoeften en doelstellingen beantwoordt 15 De student kan een volledig concept voor drukwerk voor een reclame- of informatiecampagne uitwerken - analyse van de klantbehoeften en doelstellingen van een product - drukwerkconcepten - concepten voor campagnes - zin voor samenwerking - beslissingsvermogen - flexibiliteit - imagobewustzijn - kritische ingesteldheid 16 De student kan een concept voor een volledige huisstijl ontwikkelen 17 De student kan het concept maken en de ontwerpen uitvoeren, rekening houdend met de eisen van de klant, aangepast aan de doelgroep, de beperkingen van techniek en budget 18 De student kent de wetgeving voor auteursrechten Onderdeel 5: PRESENTATIE 19 De student kan een presentatie voor drukwerken, huisstijl of campagnes uitwerken - presentatie van drukwerk, huisstijl en campagnes - zin voor esthetiek - presentatiemateriaal

11 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN 7 FUNCTIONEEL GEHEEL 2: typografische vormgeving en grafische vormgeving voor non-printproducten Onderdeel 1: TYPOGRAFISCHE EN GRAFISCHE VORMGEVING OP BEELDSCHERM 20 De student kan zijn van de typografie, vormgeving, kleurgebruik e.d. toepassen op een beeldscherm - typografie op beeldscherm - vormgeving op beeldscherm - multimedia- PC's - audioapparatuur - videoapparatuur - multimediasoftware - internetaansluiting - internet- en browsersoftware Onderdeel 2: CONCEPTONTWIKKELING VOOR NON- PRINTPRODUCTEN 21 De student kan de behoeften van een bedrijf / klant en de doelstelling van een non-printproduct (multimediaproduct, website, product voor elektronisch publiceren) analyseren 22 De student kan een ontwerp maken dat aan deze behoeften en doelstellingen beantwoordt 23 De student kan een volledig concept voor een multimediaproduct uitwerken en een scenario of een deelscenario uitwerken 24 De student kan een concept voor een volledige website ontwikkelen - analyse van de klantbehoeften en -doelstellingen - concepten voor multimediaproducten - concepten voor websites - concepten voor producten voor elektronisch publiceren - leergierigheid 25 De student kan het concept maken en de ontwerpen uitvoeren, rekening houdend met de eisen van de klant, aangepast aan de doelgroep, de beperkingen van techniek en budget

12 8 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN Onderdeel 3: PRESENTATIE 26 De student kan een presentatie voor nonprintproducten uitwerken - presentatie van multimediaproduct, website of ander product van elektronisch publiceren - zin voor esthetiek

13 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN 9 FUNCTIONEEL GEHEEL 3: productietechnologie Onderdeel 1: ALGEMENE DRUKVOORBEREIDING 27 De student kent de gebruikte technologie en werkmethodes voor pagina-opmaak 28 De student kent de werking en de mogelijkheden van een grafisch opmaakprogramma 29 De student kent de op de markt zijnde paginaopmaakprogramma's en kan de geschiktheid van deze programma's voor de soorten drukwerk beoordelen 30 De student kent de basisprincipes van fotografische en digitale beeldproductie, kleur en kleurenreproductie 31 De student kent de vereisten en de beïnvloedingsfactoren van goed belichte en goed ontwikkelde films, en kan densiteiten en rasterpercentages meten 32 De student kent de grafische materialen voor beeldverwerking - kopijvoorbereiding - apparatuurkenmerken en configuraties prepress - vereisten van paginaopmaak - software voor paginaopmaak - beeldreproductie: fotografisch en digitaal - beelduitvoer - toegepaste natuurkunde: lichttheorieen, geometrische optica, optische toestellen - omgaan met stress - zelfstandigheid - zin voor initiatief - kritische ingesteldheid - zin voor samenwerking - volledige drukvoorbereidingsapparatuur: PC's met paginaopmaaksoftware, scanner, beeldverwerkingterminal, beeldverwerkingssoftware, kleurprinter, belichter - camera, contactkast, ontwikkelmateriaal

14 10 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN Onderdeel 2: ALGEMENE DRUK- EN AFWERKINGSTECHNOLOGIE 33 De student kent de verschillende druktechnieken en daarvoor gebruikte drukmethodes, materialen en drukpersen 34 De student kan van bestaande drukwerken herkennen met welke drukprocédés ze vervaardigd zijn 35 De student kent de verschillende afwerkingsmogelijkheden voor drukwerk 36 De student kent de mogelijkheden en de beperkingen van de druktechnieken en kan een gegeven ontwerp daaraan aanpassen - drukmethodes en druktechnologieen - afwerkingsmethodes en -technologieen - toegepaste natuurkunde: hydrostatica, hydrodynamica, oppervlaktespanning en capillariteit, temperatuur en warmteleer - zin voor samenwerking - veiligheidsen milieubewustzijn - één- of meerkleurenpersen - drukmethodeschema's - afwerkingsapparatuur - labo natuurkunde

15 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN 11 Onderdeel 3: TOEGEPASTE BEELDVERWERKING 37 De student kan beelden (zwart-wit en kleur) digitaal reproduceren 38 De student kan grafische kleurenbeeldverwerkingsprogramma s gebruiken om beeldcorrecties uit te voeren - digitale zwartwit- en kleurenreproductie, beeldverwerking op computer - leergierigheid - scanner - beeldverwerkingterminal - beeldverwerkingsoftware - toegepaste natuurkunde: kleurenleer, colorimetrie, golfverschijnselen 39 De student kan colorimetrie toepassen en kan een color management organiseren 40 De student kan de verschillende niveaus van kleurenproeven beoordelen en de te nemen maatregelen inschatten - color management - gevoel voor kleuren - volledige drukvoorbereidingsapparatuur: scanner, beelverwerkingsterminal en - software, kleurprinter, belichter, meetapparatuur

16 12 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN Onderdeel 4 : TOEGEPASTE INFORMATICA 41 De student kan gegevensbewerking en gegevensbeheer doen door middel van rekenbladenen databaseprogramma's 42 De student kan de verbinding leggen tussen de gegevens van algemeen beheer en de grafische software - rekenblad en database - software voor rekenbladen en database - resultaatsgerichtheid - PC's met rekenblad en databasesoftware - drukmehodeschema's of videomateriaal - bedrijfsbeheer: statistische analyse - calculatie - zelfstandigheid - zin voor initiatief

17 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN 13 Onderdeel 5: TOEGEPASTE DRUK- EN AFWERKINGSTECHNOLOGIE 43 De student kent de inzetbaarheid en de mogelijkheden van flexo-, diepdruk en zeefdruk en heeft inzicht in de respectievelijk gebruikte druktechnologie 44 De student kan offsetpersconcepten beoordelen naar capaciteit en inzetbaarheid 45 De student kan de offsetplaatsoorten naar werkingsprincipe en toepassing verklaren - flexodiepdruk en zeefdruktechnologie - vellenoffsettechnologie - rotatieperstechnologie - beslissingsvermogen - omgaan met stress - vellenoffsetpersen - drukmethodeschema's of videomateriaal 46 De student heeft inzicht in de deelprocessen van het offsetprocédé en de basisopstelling van de personderdelen 47 De student heeft inzicht in de verschillende drukwerkveredelingstechnieken en kan de juiste toepassingen voor de verschillende soorten drukwerken aanduiden - toegepaste mechanica: overbrengingsmechanismen, basispneumatica, basishydraulica, cilinderafwikkeling 48 De student kan voor elk drukwerk de passende afwerkingstechnieken bepalen en voor eventuele afwerkingsproblematiek een oplossing voorstellen - methodes en technieken voor drukwerkveredeling - afwerkingstechnologie - diverse afwerkingsapparaten

18 14 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN Onderdeel 6: NON- PRINTPRODUCTIE 49 De student heeft inzicht in de opbouw van een multimediaproduct 50 De student kan een scenario of een deelscenario opstellen voor een multimediaproduct 51 De student kan een multimediaproduct samenstellen met behulp van multimediasoftware, authoringsoftware e.d. - technische werkvoorbereiding voor multimediaproduct - multimediasoftware - storyboard, script, root - zin voor esthetiek - gevoel voor kleuren - kritische ingesteldheid - multimedia- PC's - multimediasoftware 52 De student heeft inzicht in de opbouw van een website 53 De student heeft inzicht in de opbouw, de informatie- en vormgevingsvereisten van internetpagina's 54 De student kent de beginselen van HTML en kan HTML toepassen 55 De student kan een integratieprogrammeertaal toepassen of kan een integratieprogramma gebruiken in websites - internettechnologie - internettoepassingen: www. e.a. - browser - HTML - Java-programmeertaal - zin voor esthetiek - gevoel voor kleuren - kritische ingesteldheid - internetaansluiting met bijhorende voorzieningen - browser - PC's voor internet- of intranettoepassingen

19 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN 15 FUNCTIONEEL GEHEEL 4: grondstoffen Onderdeel 1: APPARATUUR EN GEBRUIKERSINTERFACES 56 De student heeft een algemeen inzicht in de werking van een computer en de componenten van een computersysteem 57 De student kan de capaciteit van de hardwareelementen van een computer en randapparatuur beoordelen en het belang voor grafische toepassingen inschatten 58 De student kan vlot werken met de verschillende grafische gebruikersinterfaces - Finder Macintosh - Windows - algemene informatica: componenten van een computersysteem - hardware- en softwarekenmerken en markt - flexibiliteit - leergierigheid - zin voor initiatief - Windows- PC's en Macintosh-PC's met besturingssystemen en gebruikersinterfaces - diverse soorten randapparatuur bij prepressystemen en systemen voor nonprintproductie

20 16 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN Onderdeel 2: GRONDSTOFFEN: PAPIER EN KUNSTSTOFFEN 59 De student heeft inzicht in de chemische processen en wetmatigheden die in het grafische productieproces voorkomen 60 De student kent de verschillende kunststoffen, die als drukdrager kunnen dienen en hij kent de basiseigenschappen en de toepassingen van deze drukdragers - elektrochemie, fotochemische processen, chemie van de drukdrager - leergierigheid - labo vooronderzoek relatie papier / inkt - grafische meetapparatuur 61 De student heeft inzicht in de papierfabricatie 62 De student kan de basispapieren herkennen en kan verschillen tussen natuur- en gestreken papier vaststellen 63 De student kent de belangrijkste papiereigenschappen en de invloed ervan op de verwerkingsprocédés - toegepaste scheikunde: minerale scheikunde, koolstofchemie - papierfabricage (1) - soorten papier en papiereigenschappen - kritische ingesteldheid - schema's papierfabricage - diverse papiercatalogie Onderdeel 3: KWALITEITSONDERZOEK: PAPIER 64 De student kan een schema opstellen om een rechtsgeldige montername door te voeren 65 De student kan een kwaliteitsonderzoek en voor de productie noodzakelijke testen op grondstoffen uitvoeren - kwaliteitsonderzoek op grondstoffen - kritische ingesteldheid - doorzettingsvermogen - labo grondstoffen met meet- en onderzoeksapparatuur - basisbegrippen fysica - wiskunde en statistiek

21 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN 17 Onderdeel 4: GRONDSTOFFEN: INKTEN 66 De student kan het verband leggen tussen de samenstelling van een drukinkt, de gebruikte pers en de bedrukte drager 67 De student kan aan de hand van een wiskundig model het inktverbruik berekenen - drukinkten: samenstelling en kenmerken - toegepaste chemie van het offsetprocédé - labo grondstoffen Onderdeel 5: CONTROLE OP GRONDSTOFFEN 68 De student kan de ingangscontrole op grondstoffen organiseren en de beginselen van de kwaliteitscontrole toepassen 69 De student kan de kwaliteit van een drukwerk beoordelen met moderne meetapparatuur en hij kan druktechnische proeven uitvoeren - kwaliteitsonderzoek en testen op grondstoffen - kritische ingesteldheid - doorzettingsvermogen - labo grondstoffen

22 18 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN FUNCTIONEEL GEHEEL 5: planning ordervoorbereiding - orderbegeleiding Onderdeel 1: TECHNISCHE WERKVOORBEREIDING 70 De student kan de vereisten om een bepaald drukwerk te maken volledig analyseren 71 De student kan alle elementen van de technische ordervoorbereiding toepassen op een uit te voeren drukwerk - elementen van technische werkvoorbereiding - gevalstudies van technische werkvoorbereiding 72 De student kan de administratieve lancering van een order perfect uitvoeren Onderdeel 2: ORDERBEGELEIDING 73 De student kan de basisprincipes van administratieve en praktische orderbegeleiding toepassen 74 De student kan een orderformulier opstellen en evalueren - orderbegeleiding - orderformulieren - omgaan met stress - contactbereidheid - diverse orderformulieren 75 De student kan een afgewerkt product (print of non-printproduct) beoordelen op de geldende kwaliteitsnormen

23 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN 19 Onderdeel 3: PRODUCTIEPLANNING 76 De student kan een methodiek voor een productieplanning opstellen en de planning organiseren 77 De student kan een order in de productieplanning opnemen en de timing organiseren - methodiek voor productieplanning - omgaan met stress - planningsborden en/of planningssoftware - bedrijfsbeheer: planningstechnieken

24 20 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN FUNCTIONEEL GEHEEL 6: calculatie Onderdeel 1: CALCULATIE 78 De student kan een uurkostprijs opstellen van alle kostenplaatsen in een drukkerij 79 De student kan de kostprijs van een drukwerk calculeren en de nodige variaties daarop berekenen - uurkostprijsberekening volgens de systeem van Febelgra - variaties op kostprijsberekening - flexibiliteit - beslissingsvermogen - zelfstandigheid - zin voor initiatief - calculatieprogramma 80 De student heeft inzicht in de organisatie van de voor- en nacalculatie - bedrijfsbeheer: algemene bedrijfscalculatie Onderdeel 2: OFFERTES 81 De student kan een bestaand drukwerk of een te ontwerpen drukwerk of non-printproduct ontleden en daaruit de technische gegevens halen om een offertebrief op te stellen en een calculatie te berekenen 82 De student kan offertes opstellen en analyseren - offertes (7) - gevalstudies met offertes

25 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN 21 FUNCTIONEEL GEHEEL 7: bedrijfsbeheer Onderdeel 1: ALGEMEEN BEDRIJFSBEHEER 83 De student heeft inzicht in de structuur en de beleidselementen van een eenmanszaak 84 De student heeft inzicht in de commerciële en financiële politiek van een bedrijf - bedrijfseconomie - handelstechnieken - zelfstandigheid - zin voor initiatief - gevalstudie(s) minionderneming Onderdeel 2: RECLAME 85 De student heeft inzicht in de betekenis en de invloed van reclame - reclame - verbeelding Onderdeel 3: MARKETING 86 De student heeft inzicht in de basisbeginselen van marketing, aangevuld met verkooptechnieken - marketing - zin voor initiatief - gevalstudies voor marketing Onderdeel 4: WETGEVING 87 De student kent de rechten en de plichten van werknemer en de zelfstandige ondernemer - wetgeving - leergierigheid

26 22 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN FUNCTIONEEL GEHEEL 8: communicatie Onderdeel 1: VERBALE COMMUNICATIE 88 De student is tot goede verbale communicatie in staat: mondeling (telefoongesprek, sollicitatiegesprek) en schriftelijk (handelscorrespondentie) - communicatietechnieken (4) - vreemde talen - contactbereidheid - zin voor samenwerking - empathie - flexibiliteit Onderdeel 2: VERSLAGGEVING EN RAPPORTEN 89 De student kan goede verslagen en rapporten voor de bedrijfsleiding opstellen 90 De student kan een efficiënte verslaggeving in een bedrijf organiseren - rapporteren - contactbereidheid - zin voor samenwerking - flexibiliteit - praktische oefeningen Onderdeel 3: VERGADERINGEN 91 De student kent de vereisten van een goede en efficiënte vergadering en kan vergaderingen organiseren en leiden - vergadertechnieken - contactbereidheid - zin voor samenwerking - empathie - flexibiliteit - vergadersituaties

27 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN 23 Onderdeel 4: VREEMDE TALENKENNIS 92 De student kan in het Frans, Engels en Duits een grafische presentatie verzorgen - specifieke grafische terminologie in vreemde talen - contactbereidheid - leergierigheid - grafische artikels in gespecialiseerde publicaties - presentaties - vreemde talen

28 24 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN 2.2 Opleidingsprofiel Grafisch commercieel kaderlid FUNCTIONEEL GEHEEL 1: bedrijfsbeleid Onderdeel 1: ALGEMEEN BEDRIJFSBELEID 1 De student heeft inzicht in het algemeen economisch gebeuren 2 De student heeft inzicht in de beleidselementen van een eenmanszaak en een vennootschap - economie - handelstechnieken - leergierigheid - gevalstudie van een reeel grafisch bedrijf 3 De student kent de aandelenstructuur van een bedrijf 4 De student kent de juridische verplichtingen van een grafisch bedrijf 5 De student heeft inzicht in de binnen- en buitenlandse handel en de daaraan verbonden formaliteiten 6 De student heeft inzicht in de waarde van kapitaal en aflossing van leningen 7 De student kent de financieringsvormen 8 De student kan de financieringsbehoefte van een grafisch bedrijf berekenen en tot ratio-analyse overgaan - financieel beheer - handelstechnieken - handelstechnieken - financiële wiskunde - financieel beheer - idem - idem

29 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN 25 FUNCTIONEEL GEHEEL 2: bedrijfsbeheer Onderdeel 1: BEDRIJFSCALCULATIE 9 De student heeft inzicht in de uitbouw van de kostenstructuur van de verschillende productiefactoren 10 De student kent de verschillende kostprijstechnieken 11 De student heeft inzicht in de selectie van investeringen, voorraadbeheer en loonberekening - bedrijfscalculatie - kostprijstechnieken: direct costing, full costing, activity based costing - kritische ingesteldheid - gevalstudies van bedrijfscalculatie 12 De student heeft inzicht in de relatie met kapitaalleveranciers - kapitaalmarkt Onderdeel 2: VERSCHILLENANALYSE STATISTISCHE ANALYSE KOSTEN- EN OPBRENGSTENANALYSE 13 De student kan een analyse van offertes uitvoeren 14 De student kan een verschillenanalyse uitvoeren 15 De student kan een statistische analyse uitvoeren 16 De student kan een kosten- en opbrengstenanalyse uitvoeren 17 De student kan de resultaten van de analyse verwerken in het beheer - wiskunde: statistiek - verschillenanalyse, statistische analyse, kosten- en opbrengstenanalyse

30 26 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN Onderdeel 3 : BUDGETTERING 18 De student kan een budget opstellen - budgetteren voor een grafisch bedrijf - beslissingsvermogen - zelfstandigheid Onderdeel 4: BOEKHOUDING 19 De student heeft een algemeen inzicht in de enkelvoudige en de dubbele boekhouding van een bedrijf, resultatenberekening en balans - beginseleen van boekhouding Onderdeel 5: STOCKBEHEER 20 De student kan een politiek van stockbeheer opstellen en een methodiek voor supervisie van stockbeheer voorstellen 21 De student kan stockbeheer uitvoeren of praktisch organiseren, en hij kan de gegevens van stokbeheer analyseren en het stockbeheer optimaliseren - elementen van grafisch stockbeheer - bedrijfsbeheer: methodes voor stockbeheer - zin voor initiatief - zin voor samenwerking - gevalstudies van stockbeheer Onderdeel 6: WETGEVING 22 De student kent de rechten en de plichten van werknemer en de ondernemer - wetgeving - leergierigheid

31 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN 27 Onderdeel 7: HANDELSTECHNIEKEN 23 De student kent de betalingstechnieken voor binnen- en buitenland 24 De student kent de nodige stappen die moeten ondernomen voorden voor import en export en kan deze organiseren - handelstechnieken - gevalstudies van calculatie - calculatieprogramma

32 28 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN FUNCTIONEEL GEHEEL 3: calculatie Onderdeel 1: CALCULATIEMETHODES EN CALCULATIESOFTWARE 25 De student kan een uurkostprijs opstellen van alle kostenplaatsen in een drukkerij 26 De student kan de kostprijs van een drukwerk calculeren en de nodige variaties daarop berekenen 27 De student kan de bestaande calculatiesoftware evalueren in functie van de eigen bedrijfsnoden - calculatiemethodes - uurkostsysteem volgens het systeem van Febelgra - variaties op kostprijsberekening - calculatiesoftware - zelfstandigheid - flexibiliteit - beslissingsvermogen - zin voor initiatief - algemene bedrijfscalculatie Onderdeel 2: VOOR- EN NACALCULATIE 28 De student heeft inzicht in de organisatie van de voor- en nacalculatie en kan voorcalculatie uitvoeren 29 De student kan een nacalculatie interpreteren en de nodige maatregelen stellen - problemen van voor- en nacalculatie - kritische ingesteldheid

33 OPLEIDINGSPROFIEL GRAFISCHE BEDRIJVEN 29 Onderdeel 3: VERSCHILLENANALYSE 30 De student kan een verschillenanalyse maken 31 De student kent de tijdregistratietechnieken en de normeringen en kan deze gegevens implementeren - uitvoeren van verschillenanalyse Onderdeel 4: OFFERTE- AANVRAGEN 32 De student kan een bestaand drukwerk ontleden en daaruit de technische gegevens halen om een offertebrief op te stellen en een calculatie te berekenen 33 De student kan contracten opstellen, en sluitende formulieren opstellen (offertebon, orderbevestiging e.d.) - grafische technologie - technische werkvoorbereiding - offerteformulieren en contracten - beslissingsvermogen - gevalstudies van technische werkvoorbereiding met bestaande drukwerken - diverse orderformulieren

Studieaanbod binnen het studiegebied Grafische communicatie en media

Studieaanbod binnen het studiegebied Grafische communicatie en media Studieaanbod binnen het studiegebied Grafische communicatie en media Screening van de studierichtingen in het studiegebied Grafische communicatie en media in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding BO HB 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding Referentiekader... 5 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE RLLL/EXT/ADV/006bijl19 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding Bank, beurs en financiën BO HB 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 37 Inhoud Ministerie

Nadere informatie

MULTIMEDIA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2008 VVKSO BRUSSEL D/2008/7841/024

MULTIMEDIA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2008 VVKSO BRUSSEL D/2008/7841/024 MULTIMEDIA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2008 VVKSO BRUSSEL MULTIMEDIA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL (vervangt D/1998/0279/038 met ingang van 1 september

Nadere informatie

TOEGEPASTE INFORMATICA

TOEGEPASTE INFORMATICA TOEGEPASTE INFORMATICA DERDE GRAAD TSO INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2010/7841/004 vanaf 1 september 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Nadere informatie

Leerplan modulaire opleiding

Leerplan modulaire opleiding Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Studiegebied TSO3 Boekhouden-informatica

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

Nadere informatie

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL elektronica BEROEPSPROFIEL elektronica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektronica

Nadere informatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie studiegebied : handelswetenschappen en opleiding optie sector bedrijfskunde : communicatiebeheer : bedrijfscommunicatie

Nadere informatie

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v)

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) sector : handel-administratie studiegebied

Nadere informatie

TOEGEPASTE INFORMATICA

TOEGEPASTE INFORMATICA TOEGEPASTE INFORMATICA DERDE GRAAD INFORMATICABEHEER TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2010 VVKSO BRUSSEL TOEGEPASTE INFORMATICA DERDE GRAAD INFORMATICABEHEER TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Studie 205. Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support

Studie 205. Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Studie 205 Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Studie 205 Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Beroep: Studiegebied: Opleiding: Informatiemanager andelswetenschappen en bedrijfskunde

Nadere informatie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL logopedie OPLEIDINGSPROFIEL logopedie sector : gezondheidszorg studiegebied : gezondheidszorg opleiding : logopedie en audiologie Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0172) Productieverantwoordelijke Printmedia/Crossmedia (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0172) Productieverantwoordelijke Printmedia/Crossmedia (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0172) Productieverantwoordelijke Printmedia/Crossmedia (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Productieverantwoordelijke Printmedia/Crossmedia (m/v) 1.2 Definitie Het plannen, coördineren en

Nadere informatie

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkunde OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkundige sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (tso)

STUDIEGEBIED HANDEL (tso) STUDIEGEBIED HANDEL (tso) Tweede graad... Handel Handel-talen Derde graad Handel Boekhouden-informatica Informaticabeheer Secretariaat-talen STUDIEGEBIED HANDEL Studierichting Handel de graad Een woordje

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOKTSP Categorie: Economisch Opleiding: INFORMATICA Modules: A Basiskennis informatica 660 lt B Optie programmeren 500 lt C Optie netwerkbeheer

Nadere informatie

TOEGEPASTE INFORMATICA

TOEGEPASTE INFORMATICA TOEGEPASTE INFORMATICA DERDE GRAAD DRUKKEN EN AFWERKEN BSO DRUKVOORBEREIDING BSO GRAFISCHE COMMUNICATIE TSO MULTIMEDIA TSO PRINTMEDIA TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL (vervangt D/1998/0279/038,

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOKTSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding + 4e specialisatiejaar Opleiding: BOEKHOUDEN (+ 4e specialisatiejaar

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Lineaire organisatie Onderwijsniveau: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MARKETING Aantal leerjaar(en): 3-jarige opleiding Nummer GO (vervangt 2005/065L) Nummer Inspectie:

Nadere informatie

KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009

KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009 KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2004/0279/066 en D/2004/0279/003A vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat

Nadere informatie

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP INHOUDSOPGAVE 1 Waarom kiezen voor een oefenfirma? 3 2 Oefenfirma in studierichting Kantoor BSO 3e graad,

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica SPECIFIEK GEDEELTE 13/11 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Informaticabeheer Handel TSO Leerplannummer: 2011/043

Nadere informatie

HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO- BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/001) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel 2 3de graad

Nadere informatie

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan Studierichting MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING Onderwijsniveau HOKT/SP Categorie

Nadere informatie

SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2010/7841/005 September 2010

SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2010/7841/005 September 2010 SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2010 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhoud 1 Studierichtingsprofiel

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2011/7841/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. TV Kantoortechnieken TV Toegepaste economie TV Verkoop (enkel voor SG Handel)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. TV Kantoortechnieken TV Toegepaste economie TV Verkoop (enkel voor SG Handel) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel Studierichting: Handel Handel-talen Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Kantoortechnieken TV

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Lineaire organisatie Onderwijsniveau: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MARKETING Aantal leerjaar(en): 3-jarige opleiding Nummer GO 2005/065L (vervangt 2003/779L)

Nadere informatie