Algemene structuur. 2 de graad BSO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene structuur. 2 de graad BSO"

Transcriptie

1 Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging

2 ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde Handel Soc. en Techn. Wetenschappen Economie-Mod.Talen Latijn-Mod.Talen Wetenschappen-Mod.Talen BSO Kantoor Verzorging

3 Economie-Moderne Talen Situering De studierichting Economie Moderne Talen is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding, vooral in de economische, taalkundige en andere positieve wetenschappelijke richtingen. Daarom zijn in deze richting alle aspecten van een algemene vorming van groot belang, waarbij het economische en taalkundig-culturele het sterkst aan bod komen. De meeste leerlingen in deze studierichting volgen een traject waarbij zij in de tweede graad de richting Economie (ASO) volgen. In de tweede graad kiest een leerling voor economie nadat hij in de eerste graad een voldoende stevige basis heeft verworven om met succes de volledige basisvorming van de tweede graad ASO door te maken. Hij heeft daarnaast ook belangstelling om in de tweede graad te werken aan een ontwikkeling van de basiscompetenties die de specifieke eindtermen economie vergen. Dat houdt in dat hij belangstelling toont voor breed-maatschappelijke en economische actoren en verschijnselen. Bovendien heeft de leerling belangstelling voor de studie van de moderne talen. Competenties De studierichting Economie Moderne Talen beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming twee vormingscomponenten: het economisch maatschappelijke via de pool economie en het taalkundig-culturele via de uitdieping van de moderne talen. De leerlingen ontwikkelen via de specifieke vorming de nodige onderzoekscompetenties. ECONOMIE Specifieke competenties op gevorderd niveau op het vlak van waarnemen, ordenen en systematisch analyseren van economische gegevens en verschijnselen in hun maatschappelijk, juridisch, ethisch en historisch kader; Een instrumentarium om deze competenties te ontwikkelen: een begrippen- en modellenkader, onderzoeksstrategieën, MODERNE TALEN Communicatieve en creatieve talige competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen: b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, Taalbeschouwing: analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, ; Interculturele competentie: literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren.

4 Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Esthetica 1 Lichamelijke Opvoeding 2 ederlands 4 Frans 4 Engels 3 Duits 3 Economie 4 Wiskunde 4 Aardrijkskunde 1 atuurwetenschappen 2 32 Keuzegedeelte ICT 1 Totaal 33

5 Economie-Wiskunde Situering De studierichting Economie Wiskunde is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding in allerlei domeinen: economie, (toegepaste) wetenschappen, wiskunde, (para) medische studie en positieve wetenschappelijke richtingen. Daarom zijn in deze richting alle aspecten van een algemene vorming van belang, waarbij het economische en wiskundige het sterkst aan bod komen. De meeste leerlingen in deze studierichting volgen een traject waarbij zij in de tweede graad de richting Economie (ASO) volgen. In de tweede graad kiest een leerling voor economie nadat hij in de eerste graad een voldoende stevige basis heeft verworven om met succes de volledige basisvorming van de tweede graad ASO door te maken. Hij heeft daarnaast ook belangstelling om in de tweede graad te werken aan een ontwikkeling van de basiscompetenties die de specifieke eindtermen economie vergen. Dat houdt in dat hij belangstelling toont voor breed-maatschappelijke en economische actoren en verschijnselen. Bovendien heeft de leerling belangstelling voor wiskunde en is een voortraject van 5 uur wiskunde uit de 2 de graad vereist. Competenties De studierichting Economie Wiskunde beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming twee vormingscomponenten: het economisch maatschappelijke via de pool economie en het abstract-analytische en probleemoplossende via wiskunde. De leerlingen ontwikkelen via de specifieke vorming de nodige onderzoekscompetenties. ECONOMIE Specifieke competenties op gevorderd niveau op het vlak van waarnemen, ordenen en systematisch analyseren van economische gegevens en verschijnselen in hun maatschappelijk, juridisch, ethisch en historisch kader; Een instrumentarium om deze competenties te ontwikkelen: een begrippen- en modellenkader, onderzoeksstrategieën, WISKUNDE Een wiskundig instrumentarium: kennis van begrippen en vaardigheid in het verwoorden van wiskundige concepten, probleemstellingen en argumentatie, Uitvoering van wiskundige technieken, Attitude van nauwkeurigheid, vaardigheid in het systematisch ordenen en verwerken van kennis, Inzicht in conceptvorming, modelvorming, mathematisering bij probleemstellingen,...

6 Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Esthetica 1 Lichamelijke Opvoeding 2 ederlands 4 Frans 3 Engels 2 Economie 4 Wiskunde 6 Aardrijkskunde 1 Biologie 1 Chemie 1 Fysica 1 30 Keuzegedeeltes Wiskunde (=8u) 2 Totaal 32 Wiskunde (=8u) 2 Wetenschappelijk tekenen 1 Totaal 33 Duits 1 Wetenschappelijk tekenen 1 Totaal 32 ICT 1 Wetenschappelijk tekenen 1 Totaal 32

7 Latijn-Moderne Talen Situering De studierichting Latijn Moderne Talen is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding in een brede waaier van vooral positieve wetenschappelijke richtingen. Daarom zijn in deze richting alle aspecten van een algemene vorming van groot belang, waarbij het (klassiek)-taalkundige en culturele het sterkst aan bod komen. De enige logische vooropleidingen zijn de studierichtingen Grieks-Latijn en Latijn tweede graad ASO. Competenties De studierichting Latijn Moderne Talen beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming het, cultureel-historische en het (klassiek en modern) taalkundig-culturele. De leerlingen ontwikkelen via de specifieke vorming de nodige onderzoekscompetenties. LATIJN Taalbeschouwing: analyseren van en reflectie over taal als communicatiemiddel, taalfenomenen en -structuren; Formeel logisch denken en abstractievermogen; Leesvaardigheid: b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen; Culturele vorming: vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen, literair en algemeen-historisch. MODERNE TALEN Communicatieve en creatieve talige competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen: b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, Taalbeschouwing: analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, ; Interculturele competentie: literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren.

8 Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Esthetica 1 Lichamelijke Opvoeding 2 ederlands 4 Frans 4 Engels 3 Duits 3 Latijn 4 Wiskunde 4 Aardrijkskunde 1 atuurwetenschappen 2 32 Keuzegedeelte ICT 1 Totaal 33

9 Latijn-Wiskunde Situering De studierichting Latijn Wiskunde is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding in de (toegepaste) wetenschappen, wiskunde, (para)medische, talen en andere positieve wetenschappelijke richtingen. Daarom zijn in deze richting alle aspecten van een algemene vorming van groot belang, waarbij het taalkundig-culturele en wiskundige het sterkst aan bod komen. De logische vooropleidingen zijn de studierichtingen Grieks-Latijn en Latijn tweede graad aso. Bovendien heeft de leerling belangstelling voor wiskunde en is een voortraject van 5 uur wiskunde uit de 2 de graad vereist. Competenties De studierichting Latijn Wiskunde beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming twee vormingscomponenten: het filosofisch, cultureel-historische en taalkundigliteraire via Latijn en het abstract-analytische en probleemoplossende via wiskunde. De leerlingen ontwikkelen via de specifieke vorming de nodige onderzoekscompetenties. LATIJN Taalbeschouwing: analyseren van en reflectie over taal als communicatiemiddel, taalfenomenen en -structuren; Formeel logisch denken en abstractievermogen; Leesvaardigheid: b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen; Culturele vorming: vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen, literair en algemeen-historisch. WISKUNDE Een wiskundig instrumentarium: kennis van begrippen en vaardigheid in het verwoorden van wiskundige concepten, probleemstellingen en argumentatie, Uitvoering van wiskundige technieken, Attitude van nauwkeurigheid, vaardigheid in het systematisch ordenen en verwerken van kennis, Inzicht in conceptvorming, modelvorming, mathematisering bij probleemstellingen,...

10 Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Esthetica 1 Lichamelijke Opvoeding 2 ederlands 4 Frans 3 Engels 2 Latijn 4 Wiskunde 6 Aardrijkskunde 1 Biologie 1 Chemie 1 Fysica 1 30 Keuzegedeeltes Wiskunde (=8u) 2 Totaal 32 Wiskunde (=8u) 2 Wetenschappelijk tekenen 1 Totaal 33 Duits 1 Wetenschappelijk tekenen 1 Totaal 32 ICT 1 Wetenschappelijk tekenen 1 Totaal 32

11 Wetenschappen-Moderne Talen Situering De studierichting Wetenschappen Moderne Talen is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding in allerlei domeinen: natuurwetenschappen, wiskunde, (para)medische studie, taalkundige en andere positieve wetenschappelijke richtingen. Daarom zijn in deze richting alle aspecten van een algemene vorming van belang, waarbij het natuurwetenschappelijke en taalkundige het sterkst aan bod komen. De logische vooropleidingen zijn de studierichtingen van de tweede graad ASO. In principe komen alle leerlingen dan ook uit een van deze studierichtingen Competenties De studierichting Wetenschappen Moderne Talen beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming twee vormingscomponenten: de taalkundig- culturele via de moderne talen en het natuurwetenschappelijke via wetenschappen. De leerlingen ontwikkelen via de specifieke vorming de nodige onderzoekscompetenties. WETENSCHAPPEN Een natuurwetenschappelijk instrumentarium: begrippen en concepten verwerven, ordenen en interpreteren; Natuurwetenschappelijke methode via uitvoering van wetenschappelijke experimenten, observeren, analyseren en structureren van gegevens en verschijnselen; Attitudes van nauwkeurigheid, kritisch omgaan met gegevens en kaderen van wetenschap in sociaal, historisch en ethisch perspectief. MODERNE TALEN Communicatieve en creatieve talige competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen: b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, Taalbeschouwing: analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, ; Interculturele competentie: literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren.

12 Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Esthetica 1 Lichamelijke Opvoeding 2 ederlands 4 Frans 4 Engels 3 Duits 3 Wiskunde 4 Aardrijkskunde 2/1 Biologie 1/2 Chemie 2 Fysica 2 32 Keuzegedeelte ICT 1 Totaal 33

13 Wetenschappen-Wiskunde Situering De studierichting Wetenschappen Wiskunde is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding in allerlei domeinen: (toegepaste) wetenschappen, wiskunde, (para) medische studie en positieve wetenschappelijke richtingen. Daarom zijn in deze richting alle aspecten van een algemene vorming van belang, waarbij het natuurwetenschappelijke en wiskundige het sterkst aan bod komen. De logische vooropleidingen zijn de studierichtingen van de tweede graad ASO. In principe komen alle leerlingen dan ook uit een van deze studierichtingen. Bovendien heeft de leerling belangstelling voor wiskunde en is een voortraject van 5 uur wiskunde uit de 2 de graad vereist. Competenties De studierichting Wetenschappen Wiskunde beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming twee vormingscomponenten: de natuurwetenschappelijke en het abstractanalytische en probleemoplossende via wiskunde. De leerlingen ontwikkelen via de specifieke vorming de nodige onderzoekscompetenties. WETENSCHAPPEN Een natuurwetenschappelijk instrumentarium: begrippen en concepten verwerven, ordenen en interpreteren; Natuurwetenschappelijke methode via uitvoering van wetenschappelijke experimenten, observeren, analyseren en structureren van gegevens en verschijnselen; Attitudes van nauwkeurigheid, kritisch omgaan met gegevens en kaderen van wetenschap in sociaal, historisch en ethisch perspectief. WISKUNDE Een wiskundig instrumentarium: kennis van begrippen en vaardigheid in het verwoorden van wiskundige concepten, probleemstellingen en argumentatie, Uitvoering van wiskundige technieken, Attitude van nauwkeurigheid, vaardigheid in het systematisch ordenen en verwerken van kennis, Inzicht in conceptvorming, modelvorming, mathematisering bij probleemstellingen,...

14 Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Esthetica 1 Lichamelijke Opvoeding 2 ederlands 4 Frans 3 Engels 2 Duits 1 Wiskunde 6 Aardrijkskunde 2/1 Biologie 1/2 Chemie 2 Fysica 2 30 Keuzegedeeltes Wiskunde (=8u) 2 Totaal 32 Wiskunde (=8u) 2 Wetenschappelijk tekenen 1 Totaal 33 Fysica (=3u) 1 Wetenschappelijk tekenen 1 Totaal 32 ICT 1 Wetenschappelijk tekenen 1 Totaal 32

15 Handel Situering De vorming in de derde graad Handel TSO bestaat uit twee componenten: een algemeenvormende component met bijzondere aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans, Engels en Duits). In wiskunde krijgt de jongere oefeningen op de rekenvaardigheden en op specifieke toepassingen van binnen de handelssector; een bedrijfsgerichte component met boekhouden (verrichtingen worden geboekt in een professioneel boekhoudpakket), toegepaste informatica (tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket en internet), zakelijke communicatie, recht en het opstarten van een mini-onderneming. Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals zelfstandig, ordelijk en nauwkeurig werken. Wie kan starten in deze studierichting? Instapvereisten voor de derde graad Handel TSO zijn een gedegen basiskennis van het dubbel boekhouden, tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket, internet en BIN-normen. In principe stroomt de jongere uit de tweede graad Handel TSO in de derde graad Handel TSO in. De jongere uit de tweede graad Handel-Talen TSO kan dit ook, maar moet zich extra inzetten voor boekhouden en dient voldoende sterk te zijn voor wiskunde. De jongere die niet uit het studiegebied Handel komt, heeft een grote achterstand voor boekhouden en informatica. De school zal inhaalbegeleiding organiseren. Er wordt van de jongere veel inzet verwacht om deze achterstand zo snel mogelijk bij te benen. Wat na deze studierichting? Op het einde van het eerste leerjaar van de derde graad Handel TSO krijgt de jongere een oriënteringsattest. Bij het behalen van een oriënteringsattest B kan de jongere in het studiegebied Handel nog terecht in het tweede leerjaar van de derde graad BSO Kantoor. Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad Handel TSO krijgt de jongere het diploma secundair onderwijs. Na de derde graad Handel TSO kan de jongere doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het economisch studiegebied of in de lerarenopleiding. Een derde leerjaar van de derde graad TSO binnen het studiegebied Handel behoort tevens tot de mogelijkheden.

16 Godsdienst 2 Geschiedenis 1 Lichamelijke Opvoeding 2 ederlands 3 Frans 4 Engels 3 Duits 2 Wiskunde 3 Aardrijkskunde 1 atuurwetenschappen 1 (Toegep.) Informatica 3 Bedrijfseconomie 9 34 Bedrijfseconomie (9) Economie Recht BHHK Mini-onderneming

17 Sociale en Technische Wetenschappen Situering Jongeren werken verder aan de verkenning van de wisselwerking mens, voeding en milieu en de eigen positie daarin. Zij krijgen een wetenschappelijke onderbouwing vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. Jongeren ontwikkelen verder een aantal competenties die in de tweede graad STW reeds in beperkte mate verworven werden: binnen een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken; binnen een welomschreven opdracht een persoonsgebonden activiteit voor een groep organiseren/ een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden; binnen een welomschreven opdracht iets mondeling voor een groep presenteren. Wie kan starten in deze studierichting? Jongeren die geslaagd zijn in de tweede graad STW en / of met een ruime belangstelling voor alles wat met mens, voeding en milieu te maken heeft en voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Wat na deze studierichting? Jongeren stromen door naar voortgezette opleidingen in sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector.

18 Godsdienst 2 Geschiedenis 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Plastische Opvoeding 1 ederlands 4 Frans 3 Engels 2 Wiskunde 3 Maatsch. en Soc. Vorming 2 Budget- en voorraadbeheer 1 Voedselbehandeling 4 Toegepaste Wetenschappen 3 Toegepaste Fysica 1 Toegepaste Biologie 1 Toegepaste Chemie 1 Labo atuurwetensch. 2 Aardrijkskunde 1 34

19 Kantoor Situering De vorming in de derde graad Kantoor BSO bestaat uit 2 componenten: een communicatieve component waarin praktische aspecten van zakelijke communicatie in het Nederlands, Frans en Engels worden aangebracht; een bedrijfsgerichte component met een stevige vorming waarin de verschillende uitvoerende secretariaatstaken geïntegreerd worden geleerd door gebruik te maken van ICT, een boekhoudkundige vorming waarbij eenvoudige commerciële verrichtingen in een boekhoudpakket worden verwerkt en een praktische logistieke vorming rond de verschillende uitvoerende aspecten van het magazijnwerk. In het vak Seminaries zitten de vakdoorbrekende projecten, met een link naar de praktijk. Hier liggen de accenten op het verwerven van vaardigheden en attitudes. Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor beroepsvaardigheden zoals huisstijl en toepassingen van de BIN-normen en attitudes zoals ordelijk en nauwkeurig werken, zin voor initiatief en stressbestendigheid. In het zesde jaar lopen de leerlingen stages. Wie kan starten in deze studierichting? De instapvereiste voor de derde graad Kantoor BSO is interesse voor zittend uitvoerend administratief werk en voor logistiek. In principe stroomt de jongere uit het tweede leerjaar van de tweede graad Kantoor BSO in de derde graad Kantoor BSO in. De jongere uit de tweede graad Handel TSO en Handel-Talen TSO kan hier ook terecht. Wat na deze studierichting? Op het einde van het tweede jaar van de derde graad Kantoor BSO krijgen de jongeren het getuigschrift van de derde graad secundair onderwijs. Na de derde graad Kantoor BSO kan de jongere doorstromen naar het derde leerjaar van de derde graad Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO of het derde leerjaar van de derde graad Logistiek BSO om het diploma secundair onderwijs te behalen.

20 Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Project Algemene 4 ederlands 2/0 Frans 3/2 Engels 2 Duits 2/1 Boekhouden 3/2 Logistiek 2 Secretariaat 6/4 Seminaries 4 Wetgeving 2/1 Stages 0/8 34

21 Verzorging Situering In de richting verzorging verwerven jongeren ondersteunende kennis en vaardigheden op verzorgend, (ped)agogisch en huishoudelijk vlak. Ze leren totaalzorg bieden op maat aan jonge en oudere zorgvragers in eenvoudige zorgsituaties binnen teamverband. Ze werken op een methodische wijze rekening houdend met een aantal basisprincipes zoals belevingsgericht, zelfzorggericht, comfortgericht, ergonomisch, economisch, ecologisch, hygiënisch en veilig werken. De leerlingen doen dit binnen de context van het professioneel werken als verzorgende in de ouderenzorg, kinderopvang en thuiszorg. Via stages doen zij praktijkervaring op. Zij worden voorbereid op het werken als verzorgende en/of het doorstromen naar meer specifiekere opleidingen. Wie kan starten in deze studierichting? Jongeren die geslaagd zijn in de tweede graad Verzorging-voeding en/of die beschikken over de geschikte instapvereisten en verzorgende willen worden. Verder kunnen de jongeren uit de 2 de graad Sociaal en Technische wetenschappen ook terecht in deze richting. Wat na deze studierichting? Jongeren kunnen aan het werk als verzorgende of kunnen kiezen voor voortgezet onderwijs: - vierde graad verpleegkunde - kinderzorg - thuis- en bejaardenzorg - organisatie-assistentie

22 Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Project Algemene 4 Plastische Opvoeding 1 Omgangskunde 6/5 Participatie aan de arbeidswereld 0/2 Verzorging 6/5 Zorg voor leef- en woonsituatie 2 Toegepaste natuurwetenschappen 1 Stage 10 34

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek?

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek? Inleiding Waar ben jij naar op zoek? De meeste vragen kan je tegenwoordig beantwoorden met behulp van een zoekmachine, maar hoe ontdek je eigenlijk wie je zelf bent? In de tweede graad gaan we samen op

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Handelswetenschappen. Derde graad. Economie moderne talen Economie wiskunde. Secretariaat-talen

Handelswetenschappen. Derde graad. Economie moderne talen Economie wiskunde. Secretariaat-talen Handelswetenschappen Derde graad Economie moderne talen Economie wiskunde Handel Secretariaat-talen Specialisatiejaar: administratie en gegevensbeheer Winkelbeheer en etalage Studieaanbod derde graad 1

Nadere informatie

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Het handelsonderwijs situeert zich tussen de algemeen vormende richtingen van de humaniora en de specifiek praktisch technische richtingen.

Het handelsonderwijs situeert zich tussen de algemeen vormende richtingen van de humaniora en de specifiek praktisch technische richtingen. DERDE GRAAD Geachte mevrouw Geachte heer Uw dochter/zoon staat voor een belangrijke stap in haar/zijn schoolloopbaan. Waarom kiest u voor het handelsonderwijs? Het handelsonderwijs situeert zich tussen

Nadere informatie

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar Sint-Jozefsinstituut- College Torhout We maken samen je toekomstdroom waar Het Sint-Jozefsinstituut-College maakt deel uit van de Scholengroep Sint-Rembert en van de Scholengemeenschap Houtland WELKOM

Nadere informatie

Met de S van Specialisatiejaar

Met de S van Specialisatiejaar Met de S van Specialisatiejaar Infobrochure derde graad - specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer (BSO) Organisatie-Assistentie (BSO) Winkelbeheer en Etalage (BSO) Veiligheidsberoepen

Nadere informatie

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin. PS SB Inhoud Waarom kies ik PSSB 5 Even voorstellen 7 Dit mag je ook weten 8 Onze afdelingen onder de loep genomen 10 Eerste jaar 11 Tweede jaar 12 Handel 14 Mechanische vormgevingstechnieken 16 Lassen

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

Schoolbrochure 2015-2016 1

Schoolbrochure 2015-2016 1 Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure Schoolbrochure 2015-2016 1 Schoolbrochure Pegasus EERSTE GRAAD 8-12 TWEEDE GRAAD 13-17 DERDE GRAAD 18-23 Studieaanbod STUDIEAANBOD 6-7 ALGEMEEN 3-5 algemeen Schoolbrochure

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 RLLL/EXT/ADV/001bijl1 STUDIEGEBIED HANDEL Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 34 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 1

Nadere informatie

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be College Essen Studeren kan je in het groen goed doen College Essen Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling

Nadere informatie

Welke leraar wil jij worden? Profielenwaaier voor de lerarenopleiding Secundair Onderwijs bij EHSAL

Welke leraar wil jij worden? Profielenwaaier voor de lerarenopleiding Secundair Onderwijs bij EHSAL Welke leraar wil jij worden? Profielenwaaier voor de lerarenopleiding Secundair Onderwijs bij EHSAL Nederlands kan worden - LO - Handel-Burotica Profiel van de leraar Nederlands Een leraar Nederlands heeft

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica

Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica 1 Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica Een conclusie? Het leerplan Boekhouden-Informatica (D/2007/0279/002) bevat twee onderdelen: het deel Bedrijfseconomie en het

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2015-2016

INFOBROCHURE 2015-2016 Donkvijverstraat 30 9120 Beveren Tel: 03 750 96 80 Fax: 03 775 81 47 Email: info@kabeveren.net Website: www.kabeveren.net ASO TSO BSO SPORT- EN NETBOOKSCHOOL WAASLAND INFOBROCHURE 2015-2016 Infozaterdag

Nadere informatie

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE VORMING DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN NIVEAU TWEEDE GRAAD PROJECT ALGEMENE VAKKEN NIVEAU DERDE GRAAD NIVEAU DERDE LEERJAAR DERDE GRAAD LEERPLAN

Nadere informatie

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen academiejaar Studeren combineren Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen Welkom Welkom Overdag werken, s avonds voor je gezin zorgen en tussendoor

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be studiegebied Handel Inhoudstafel 2 de graad Handel tso...

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT INFORMATIEBROCHURE Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT 1. Voor wie? In het complexe gegeven van hotelketens, recreatieparken, evenementenhallen, restaurants, cateringbedrijven en sportcentra, kortom

Nadere informatie

INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL

INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL INLEIDING Heb ik het geschikte profiel om deze opleiding te starten? Heb ik het geschikte profiel om vroedvrouw te

Nadere informatie