GAS maakt efficiënter parkeerbeleid mogelijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GAS maakt efficiënter parkeerbeleid mogelijk"

Transcriptie

1 P Afgiftekantoor Gent X Verschijnt 5x per jaar 31 BESAFE Nieuwsbrief over lokaal veiligheids- en preventiebeleid OKTOBER 2014 DOSSIER GAS Begin dit jaar traden de aanpassingen aan de GAS-reglementering in werking. Sommige nieuwigheden geven de burgemeesters een opvallende nieuwe rol, bevoegdheid of ademruimte. Besafe pikte er enkele uit. 4 Aanpassingen in GAS-Wet geven burgemeesters nieuwe bevoegdheden 5 Stad Mechelen gebruikt GAS slechts beperkt in handhavingsbeleid 6 De provincie Namen strijdt samen met haar gemeenten tegen het gevoel van straffeloosheid FOTO BELGA IMAGE/JONAS ROOSENS Korpschef Yves Bogaerts: Vroeger hadden we te weinig grip op voertuigen die hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd waren. GAS maakt efficiënter parkeerbeleid mogelijk Mechelen was deze zomer de eerste stad in het land die GASboetes invoerde voor inbreuken tegen stilstaan en parkeren. De wetswijziging die dat mogelijk maakt, kwam er op vraag van enkele steden en gemeenten, waaronder ook Mechelen, zegt Yves Bogaerts, korpschef van de politiezone Mechelen-Willebroek. Het mobiliteitsbeleid en de verkeersveiligheid zijn meer en meer materie van de steden en gemeenten. We stelden daarbij echter vast dat we te weinig grip hadden op de voertuigen die geparkeerd werden op plaatsen waar dat verboden is. We konden wel efficiënt optreden tegen bestuurders die de regels betreffende het betalend parkeren niet naleefden daarvoor worden immers retributies uitgeschreven maar dat was minder het geval voor het optreden tegen voertuigen die hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd waren. Voor deze overtredingen waren we immers afhankelijk van het parket dat aan de politie quota oplegde voor de processenverbaal die werden opgesteld voor foutparkeerders. Wie parkeerde op plaatsen waar dat verboden was, liep daardoor minder risico dan wie parkeerde aan een parkeerautomaat zonder te betalen. Sinds de regels op 1 juli werden aangepast, kunnen steden en gemeenten wel een effectief en efficiënt parkeerbeleid voeren, maar het levert nog een bijkomend voordeel op. Yves Bogaerts: De inkomsten van die boetes vloeien rechtstreeks terug naar de stadskas. Voor Mechelen ramen we die inkomsten voor dit jaar op 1,5 miljoen euro. Een heel normale gang van zaken, want Mechelen heeft de voorbije jaren ook veel geinvesteerd in camera s met nummerplaatherkenning, waarmee we onder andere snel kunnen controleren of een auto die de autoluwe zone in onze binnenstad binnenrijdt, daartoe gemachtigd is. Ook die overtredingen worden nu via de GAS-wet afgehandeld. De korpschef schat dat de zone jaarlijks ongeveer bijkomende dossiers zal moeten afhandelen voor overtredingen in de autoluwe zone en foutparkeren. Daarvoor zullen we extra mankracht inzetten, zo legt hij uit. Bij het team van de sanctionerend ambtenaar komt er ook een consulent en een administratief bediende bij. De consulent zal instaan voor de behandeling van de bezwaarschriften die de overtreders kunnen indienen via het antwoordformulier dat zoals bij de gewone processen verbaal samen met de GASboete aan de overtreders wordt overgemaakt. VERDER IN DIT NUMMER: 2 CO-VERGIFTIGING 10 tips om inwoners online te informeren 3 VOETBAL Supportersagressie bij jeugdploegen: Silence Day roept op tot stilte langs de zijlijn 7 BEWAKING Aanpassingen in de bewakingswet geven burgemeesters meer ruimte 8 EÉN DAG NIET: actiedag tegen inbraken Zet uw gemeente in de kijker Hebt u een inventief veiligheidsplan? Of een boeiend preventieproject? Of een interessante case die uw collega s kan inspireren? Laat het ons weten. Mail uw verhaal naar en we werken het verder uit. BESAFE 1

2 CO-vergiftiging 10 tips om uw inwoners online te informeren Elk jaar opnieuw worden in ons land meer dan duizend mensen het slachtoffer van een CO-vergiftiging. Enkele tientallen van hen laten daarbij zelfs het leven. Het begin van de winterperiode is het ideale moment om de inwoners van uw gemeente te informeren over de gevaren van deze sluipende moordenaar. Het is dus ook een goede gelegenheid om te controleren of de informatie op de website van uw gemeente of de brandweer nog wel up-to-date is. B De meeste gemeenten of brandweerkorpsen hebben op hun website een plaats waar ze informatie aanbieden over CO- of koolstofmonoxide-vergiftiging. Sommige websites doen dat uitstekend, maar helaas laten ook heel wat gemeenten die kans liggen. Wij doorzochten een aantal websites en trokken er 10 lessen uit. 1 Bied de lezer de basisinformatie, maar overdonder hem niet met gegevens. Leg uit wat de oorzaken en symptonen zijn. Voor meer en gedetailleerde informatie kunt u doorverwijzen naar centra die zich intensief met CO-vergiftiging bezighouden of daarover informeren (zie kadertje). Als u op uw website de mogelijkheid biedt om door te klikken naar deze centra, mag u er zeker van zijn dat de informatie juist en up-to-date is. 2 Zorg ervoor dat de informatie overzichtelijk en gestructureerd is. U kunt tussentitels maken in de vorm van een vraag. Zo plaatst u zich meteen in het standpunt van de informatiezoeker en helpt u hem om snel de vragen op te lossen die hij zelf heeft. 3 7 Bied de inwoners van uw gemeente op uw website de mogelijkheid om een brochure te downloaden. U kunt de inwoners ook melden dat ze de brochure kunnen afhalen in het gemeentehuis. Heel wat personen uit de doelgroep maken geen of nauwelijks gebruik van internet. Daarom kunt u uw communicatie best verspreiden over verschillende kanalen. 4 Beperk uw informatie niet tot het aanbieden van links. Bezoekers van uw website willen kant-en-klare informatie. Ze willen niet de indruk krijgen dat ze alles zelf moeten uitzoeken. 5 Zorg ervoor dat de link naar meer informatie rechtstreeks verwijst naar de juiste pagina. Een link naar de startpagina van het Antigifcentrum, het Brandwondencentrum of de plaatselijke brandweer helpt de bezoeker niet vooruit. 6 Spoort u de inwoners van uw gemeente via uw website aan om een CO-melder in hun huis te plaatsen, informeer ze dan meteen ook dat die niet altijd betrouwbaar zijn: CO-melders nemen de oorzaak niet weg, ze geven een vals gevoel van veiligheid omdat ze de bewoners niet vrijstellen om andere voorzorgsmaatregelen te nemen. Veel COmelders voldoen niet aan de kwaliteitsnormen en ze reageren vaak te traag. Vermeldt u op uw website de data van een infodag of de opendeurdag van de brandweer, verwijder die dan na de infosessie, of vermeld dat u geregeld infosessies of opendeurdagen organiseert, maar dat de volgende data nog niet vastliggen. Bied de lezer telefoonnummers aan waar hij verder terecht kan. Maak daarbij een onderscheid tussen dringende hulpverlening (100 of 112) en informatie. 9 8 Bied de informatie aan op een aparte pagina die de gebruiker snel terugvindt. Meng ze niet met andere informatie. Controleer elk jaar bij het begin van de herfst of de informatie nog actueel is: bestaat er geen recentere versie van de brochure die u aanbiedt, verwijzen de hyperlinks nog altijd naar de juiste plaats, zijn de telefoonnummers en de namen van de contactpersonen nog juist? 10 CO-controlelijst brandweer Andere kanalen Gebruik naast de website zo veel mogelijk andere kanalen: het gemeentelijk krantje, een plaatselijk huis-aan-huisblad, een opendeurdag van de brandweer, een infostand in het gemeentehuis of in een volkslokaal, Je hebt ongetwijfeld al gehoord van CO-vergiftiging. CO maakt elk jaar dodelijke slachtoffers. CO of koolstofmonoxide is een giftig en kleurloos gas dat ontstaat bij een slechte of onvolledige verbranding van kolen, gas, hout, mazout, petroleum, Enkel bij elektrische toestellen bestaat er dus geen gevaar voor CO-vergiftiging omdat er geen gebruik wordt gemaakt van een brandstof. Je kunt CO niet ruiken, niet proeven, niet zien en niet voelen. Daarom is het zo verraderlijk. Veel ongevallen worden veroorzaakt door warmwatertoestellen. De helft van de CO-vergiftigingen gebeurt in de badkamer. Misschien kan deze controlelijst je helpen om een CO-vergiftiging te voorkomen of om voor jezelf uit te maken of een gratis CO-meting door de brandweer van Puurs al dan niet is aangewezen. Om een COvergiftiging te vermijden moeten drie voorwaarden gelijktijdig vervuld worden: Voldoende aanvoer verse lucht Een veilig toestel Een goed trekkende afvoerbuis Naar welke websites kunt u op uw infopagina verwijzen? Op de website van Besafe vindt u alle informatie en een overzichtelijke brochure over CO-vergiftiging. Ook de websites en bieden uitstekende informatie. U kunt op uw gemeentelijke website ook een link leggen naar de brochure CO een stille moordenaar in huis. Ook die brochure vindt u terug op de website van Besafe (onder het tabje Publicaties). Gemeente Puurs geeft het goede voorbeeld De gemeente Puurs biedt op haar website een handige controlelijst aan in de vorm van een stroomschema. Aan de hand van enkele ja/neevragen komt de lezer snel en efficiënt te weten welke risico s hij loopt en welke actie hij kan ondernemen. Controlelijst 1. Gebruik je uitsluitend elektrische verwarmingstoestellen of warmwaterboilers? Indien Ja hoef je de lijst niet verder te overlopen 2. Laat je de motor van je wagen warmdraaien in een gesloten garage? De uitlaatgassen van voertuigen bevatten veel CO. Laat NOOIT de motor van je wagen draaien in een gesloten garage. 3. Gebruik je een bijverwarmingstoestel op petroleum of gas? 4. Gebruik je een open haard? Indien je Ja hebt geantwoord: verplaatsbare bijverwarmingstoestellen op gas of petroleum veroorzaken veel ongevallen in beperkte ruimten omdat ze niet voorzien zijn van een afvoer van verbrandingsgassen naar buiten toe. Laat deze toestellen maximaal één uur branden. Nadien moet je de kamer zeker verluchten. Gebruik ze NOOIT als hoofdverwarming. Gebruik beter elektrische bijverwarming. Indien Ja dan is er risico op CO-vergiftiging als: De treksleutel in de schoorsteen (bijna) dicht ligt De schoorsteen onvoldoende trek heeft De brandstof (bv. hout) niet voldoende droog of ongepast is De schoorsteen niet regelmatig wordt gereinigd Er geen extra aanvoer van buitenlucht is voorzien 2 BESAFE

3 Voetbalgeweld Jonge voetballers vinden het vast fijn als hun ouders hen komen aanmoedigen, maar niet alle supporters roepen alleen hun eigen ploeg toe. Langs de zijlijn zijn er even veel beledigingen en scheldpartijen te horen en die zijn niet altijd even fraai. Voetballers, scheidsrechters en trainers moeten het daarbij ontgelden. Silence Day roept de supporters op om te zwijgen. Silence Day roept op tot stilte langs de zijlijn VC Groot Dilbeek pakte het probleem vorig jaar aan met een opmerkelijk initiatief: een Silence Day met absolute stilte langs de zijlijn. Ouders, supporters, trainers en afgevaardigden kregen de opdracht om gewoon te zwijgen. Dat is een heel vreemd zicht en geluid, als je alleen de spelers hoort roepen, zegt Peter Hellinck, algemeen sportief manager van VC Groot Dilbeek en initiatiefnemer van de actie vorig jaar. Maar je kunt het soms extreme geweld en de verbale agressie langs het veld alleen maar tegengaan met een even extreme tegenmaatregel. Elk weekend hadden we een incident met de scheidsrechter, om nog maar te zwijgen van de verwensingen en de belediging aan het adres van de jonge voetballers of zelfs het fysieke geweld op en naast het veld. Gemeenten kunnen hun clubs een fair playcharter voorleggen Peter Hellinckx, VC Groot Dilbeek Belgische Voetbalbond. Maar ook de gemeentebesturen kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Gemeentebesturen kunnen een fair play-charter uitwerken dat alle sportclubs in hun gemeente moeten hanteren. Niet alleen voetbalclubs kampen met het probleem, ook de andere sportclubs krijgen ermee te maken, zegt Peter Hellinckx. Daarnaast kunnen gemeenten de clubs ook nog op andere manieren ondersteunen. Peter Hellinckx: Die steun hoeft zeker niet altijd financieel te zijn, maar kan ook logistiek of immaterieel zijn. Sportclubs hebben dikwijls niet de knowhow om correct te communiceren met hun leden of supporters. Allochtonen hebben bijvoorbeeld een andere cultuur, onze communicatie bereikt hen dikwijls niet omdat we die cultuur niet voldoende kennen. Dat vergt dus andere manieren van communiceren, waarvoor de kleine sportclubs niet de nodige kennis en middelen hebben. Hoe communiceer je bijvoorbeeld met anderstaligen wanneer je wettelijk verplicht bent om het Nederlands of het Frans als voertaal te gebruiken? Gemeentebesturen kunnen daarin zeker een belangrijke rol spelen en ondersteuning in bieden. Silence Day vindt plaats tijdens het weekend vóór 11 november. Die keuze is niet toevallig, Silence Day streeft naar een wapenstilstand op en rond de voetbalvelden. Succesvol Dat de actie geslaagd was, bleek al meteen. Uit een rondvraag onmiddellijk na de wedstrijden en uit een enquête even later bleek dat de spelers vragende partij waren om die actie meerdere keren per jaar te herhalen. Het initiatief bleek niet alleen de druk van de schouders van de jonge spelers weg te nemen, het was meteen ook een moment van bezinning. En het had ook een opvoedende rol, zegt Peter Hellinckx, want de jonge spelers van vandaag zijn de ouders die morgen langs de zijlijn zullen supporteren voor hun eigen kinderen. Charter VC Groot Dilbeek werkte het initiatief vorig jaar helemaal op eigen houtje uit. Dit jaar wordt het initiatief ondersteund en mee uitgewerkt door de Vlaamse Voetbalfederatie en de Wat kunt u doen? Roep de voetbalclubs in uw gemeente op om deel te nemen aan de actie. Bespreek samen met hen hoe ze die actie best uitwerken: - Bij de thuismatch die voorafgaat aan de Silence Day, kan het clubbestuur de supporters via flyers op de hoogte brengen van de actie. - Geef de clubs bij het uitwerken van deze actie logistieke ondersteuning: niet alle clubs hebben de middelen om zelf flyers te kopiëren. - Vertegenwoordigers van de club kunnen tijdens de actiedag een symbolische rode kaart geven aan supporters die zich toch niet houden aan de afspraken. - Werk samen met de clubs van uw gemeente een fair play-charter uit. - De actie wordt mee ondersteund door Football+ Foundation. U kunt meer informatie aanvragen via BESAFE 3

4 dossier GAS Bedenkingen na negen maanden nieuwe GAS-Wet Aanpassingen in de GAS-Wet geven burgemeesters nieuwe bevoegdheden Begin dit jaar traden de aanpassingen aan de GAS-reglementering in werking. Sommige nieuwigheden geven de burgemeesters een opvallende nieuwe rol, bevoegdheid of ademruimte. Besafe pikte er enkele uit. Plaatsverbod Burgemeesters kunnen burgers verbieden om zich te vertonen in een bepaald gebied. De burgemeester moet de betrokkene wel eerst verwittigen en hij kan hem ook geen algemeen plaatsverbod opleggen dat geldt voor het hele grondgebied van de gemeente. Het plaatsverbod kan niet worden opgelegd voor de eigen woning of voor de omgeving waar de betrokkene werkt of school loopt. Het is de burgemeester die het verbod oplegt, maar het college moet die beslissing wel bevestigen. De verplichting om de betrokkene vooraf te verwittigen geldt niet wanneer het plaatsverbod wordt opgelegd met het oog op de ordehandhaving. Burgemeesters moeten er rekening mee houden dat het plaatsverbod een maatregel is en geen sanctie. Dat heeft belangrijke gevolgen. Zo moet het plaatsverbod niet worden opgenomen in het gemeentelijk reglement, zoals dat met de inbreuken die gesanctioneerd worden met GAS-sancties wel het geval is. Het plaatsverbod is immers al voorzien in artikel 134sexies van de Nieuwe Gemeentewet. Het plaatsverbod zelf is dus een maatregel maar de overtreding ervan kan wel leiden tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve geldboete. Dat een GAS-boete kan worden opgelegd voor de overtreding van een plaatsverbod, is bepaald in de nieuwe GAS-wet, maar we raden de gemeenten aan om deze inbreuk ook nog eens in het gemeentelijk reglement zelf op te nemen, zegt Ann De Backer, juriste bij de FOD Binnenlandse Zaken. We raden de gemeenten aan om het plaatsverbod ook op te nemen in hun gemeentelijk reglement. Ann De Backer, juriste bij de FOD Binnenlandse Zaken Stilstaan en parkeren Gemeenten kunnen voortaan ook efficiënter optreden tegen de overtredingen op de nieuw toegevoegde bevoegdheden stilstaan en parkeren. Die bevoegdheden werden op vraag van sommige gemeenten aan de GAS- Wet toegevoegd, zegt Ann De Backer. Veel steden en gemeenten stelden immers vast dat De lijst van inbreuken stilstaan en parkeren die kunnen aangepakt worden met een GAS-boete, werd vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen (BS 20 juni 2014). In een omzendbrief van 22 juli 2014 geven de toenmalig bevoegde minister van Binnenlandse Zaken, de minister belast met Grote Steden en de staatsecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit uitleg bij de nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties. ze geen greep hadden op de voertuigen die geparkeerd werden op plaatsen waar dat verboden is. Door de invoering van het GAS-systeem voor het stilstaan en parkeren zullen de steden en gemeenten voortaan een effectief en efficiënt parkeerbeleid kunnen invoeren dat de doorstroming van het verkeer en de veiligheid en de leefbaarheid van iedereen ten goede moet komen. Sommige regels en procedures die bij de afhandeling van deze GAS-overtreding horen, zijn geïnspireerd op de huidige regels die van toepassing zijn in de verkeerswetgeving, zoals de aansprakelijkheid van de houder van de nummerplaat en de toepassing van het systeem van onmiddellijke inning voor buitenlandse overtreders. De GAS-wet zelf voorziet ook in een specifieke procedure voor de afhandeling van deze inbreuken. Protocolakkoord Duidelijke afspraken zijn belangrijk. Gemeenten moeten de GAS-inbreuken waartegen ze willen optreden opnemen in hun gemeentelijk reglement. Daar komt bij dat ze best ook een protocolakkoord afsluiten met de Procureur des Konings. Het protocolakkoord kan enkel betrekking hebben op de gemengde inbreuken. Het is facultatief, behalve voor wat betreft de inbreuken betreffende het stilstaan en parkeren en de overtredingen betreffende de bepalingen van de verkeersborden C3 en F103. In dat geval is het akkoord verplicht. In het akkoord kunnen ook praktische overeenkomsten worden opgenomen, zoals de termijnen waarbinnen een partner de andere moet informeren. Indien er geen overeenkomst is, voorziet de wet een specifieke regeling, zodat er geen twijfel hoeft te ontstaan over een of andere onduidelijkheid. Het protocolakkoord moet ook als bijlage worden toegevoegd aan het gemeentelijk reglement en moet worden bekendgemaakt op de internetsite van de gemeente en/of een affiche waarop vermeld staat waar de protocoltekst kan worden geraadpleegd. Een model van protocolakkoord werd gevoegd bij het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 (KB Protocolakkoord). 4 BESAFE

5 We willen vooral responsabiliseren BESAFE dossier GAS Stad Mechelen gebruikt GAS slechts beperkt in handhavingsbeleid Iedereen kent het verhaal: een minderjarige eet een broodje op de trappen van een kerk in Mechelen en krijgt daarvoor een GAS-boete. De pers smeerde het voorval breed uit, waardoor het al snel de symboolstatus voor alle absurde GAS-regels kreeg. Het vreemde is echter dat het verhaal helemaal niet klopt, zegt Bart Passemiers, sanctionerend ambtenaar van de Stad Mechelen. Mechelen heeft helemaal geen GASboetes voor minderjarigen. FOTO STAD MECHELEN Bart Passemiers: We kiezen eerst voor dialoog, preventie en waarschuwing. Hoe pakt de stad Mechelen de overlast dan aan? Bart Passemiers: De GAS-reglementering is voor ons een negatief verhaal, terwijl wij het positief willen brengen. Wij willen vooral responsabiliseren. Daarom werkten we een eigen programma uit, dat we NERO noemden. Dat staat voor Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast. Hoe ziet dat NERO-project er concreet uit? Bart Passemiers: Een minderjarige die een overtreding begaat of overlast veroorzaakt, krijgt altijd eerst een formele schriftelijke waarschuwing. De politie brengt de ouders daarvan via een brief op de hoogte. Indien de overtreder binnen het jaar opnieuw een overtreding begaat, wordt hij met de combi overgebracht naar het commissariaat. Daarvoor wordt hem een combitaks van 100 euro aangerekend. Tegelijkertijd worden de ouders van de jongere uitgenodigd om hem te komen ophalen. Wanneer ze daarop ingaan, volgt een gesprek met de medewerkers van het regieteam. Als dat gesprek en het verdere traject gunstig verlopen, vervalt de combitaks. En dat werkt: van de 114 dossiers die we in 2012 afhandelden, waren er slechts 11 waarbij de combitaks betaald werd. Dat waren allemaal gevallen waarbij de ouders niet kwamen opdagen. Geldt dat voor alle overtredingen? Bart Passemiers: In het geval van lichte strafrechtelijke feiten zoals winkeldiefstal, fietsdiefstal, beschadigingen, krijgt de overtreder geen waarschuwing en starten we de NERO-procedure onmiddellijk op. Sinds begin dit jaar is de nieuwe GAS-wet van kracht. Hoe heeft de stad Mechelen dat aangepakt? Bart Passemiers: Begin vorig jaar zijn we al gestart met de oprichting van een ad hocwerkgroep met vertegenwoordigers van alle fracties. Die werkgroep vergaderde zes keer, er waren ook hoorzittingen met de jeugdraad en de kinderrechtencommissaris. We nodigden ook de oprichters uit van een facebookgroep die kritiek had op de werking van de politie en een humanere aanpak vroeg. Daarna volgde een grondige doorlichting van de algemeen bestuurlijke politieverordening (ABP).We namen alle artikels in dat reglement een voor een aandachtig onder de loep. Daar stonden immers nog zaken in die dateerden van vóór de invoering van de GAS-reglementering. Heel wat artikels, zoals het verbod om dode dieren op het ijs te gooien of je auto te wassen op een ander perceel dan het jouwe, werden afgeschaft. Andere artikels hebben we verfijnd. Om de discussie over het deponeren van eigen Richtlijn voor de politie: wanneer pv opstellen? De politie van Mechelen kreeg van de stad als richtlijn om alleen een pv op te maken wanneer een of meerdere artikels van het politiereglement overtreden worden én er daardoor duidelijk overlast is. Wildplassen tegen een boom of in een berm buiten de stadskern zien we wel als een overtreding maar niet als overlast, terwijl wildplassen tegen het stadhuis of een huis wel overlast is. Bij andere overtredingen kiezen we eerst voor dialoog, preventie en waarschuwing. Zo gaan we ook systematisch na wat de stad zelf kan doen en zoeken we een oplossing voor structurele huishoudelijk afval in openbare vuilbakken te vermijden, hebben we huisvuil omschreven als recipiënt met huishoudelijk afval of de inhoud ervan, omdat we merkten dat sluikstorters zich verscholen achter het feit dat ze hun vuilzakje hadden leeggekieperd en niet hadden weggegooid. Zo konden we vermijden dat iemand gesanctioneerd werd wanneer hij het klokhuis van een appel weggooide. Daarnaast hebben we er ook op gelet dat het politiereglement kindvriendelijker werd. Spelen in de openbare ruimte is in Mechelen altijd toegelaten, behalve wanneer de manier van spelen een gevaar vormt voor de openbare orde. Wat valt er nu in Mechelen onder de regels van de GAS? Bart Passemiers: We voeren een beperkt handhavingsbeleid. Er wordt alleen nog een onmiddellijk GAS-pv opgemaakt voor een beperkte lijst van feiten: bij diefstal, vandalisme, het vervuilen van de openbare ruimte, wildplassen, fout parkeren, inname en herstel van de openbare ruimte en bij het onrechtmatig betreden van het openbaar domein. Dat laatste voerden we in omdat we merkten dat jongeren over de omheining van het recreatiedomein De Nekker kropen, om zo de inkomprijs te ontlopen. Ook boomcars en nachtlawaai staan op die lijst, maar daarvoor geven we de overtreder eerst een waarschuwing. problemen. Omdat we merkten dat er aan de skatepiste veel problemen met wildplassen waren, hebben we bekeken om daar een openbaar toilet te plaatsen. Soms is de oplossing echt wel eenvoudig. BESAFE 5

6 dossier GAS B Wij willen het gevoel van straffeloosheid tegengaan Provincie Namen en het partnerschap met de gemeenten In de provincie Namen hebben 31 van de 38 gemeenten een partnerschap met het Bureau des Amendes administratives (Kantoor voor Administratieve Sancties) dat door de provincieraad in 2005 werd opgericht. Daardoor worden alle processen-verbaal die de politieagenten en ambtenaren uit die gemeenten opmaken voor overlast in hun zones, afgehandeld door de provinciale sanctionerende ambtenaren en hun team. 6 de wet van 13 mei 1999 zijn de gemeenten gemachtigd om de Sinds inbreuken op het algemeen politiereglement met administratieve sancties te bestraffen, verduidelijkt Delphine Wattiez, sanctionerend ambtenaar van de provincie Namen. Het is geen wettelijke verplichting. Daarom hebben sommige gemeenten van onze provincie besloten om geen beroep te doen op dit systeem. Andere hebben administratieve boetes in hun algemeen politiereglement opgenomen en vertrouwen de afhandeling ervan gewoon toe aan hun eigen gemeentelijke sanctionerende ambtenaren. Aanzienlijke werklast De beteugeling van sluikstorten, geluidsoverlast, loslopende honden en tal van andere inbreuken op de openbare rust vertegenwoordigen evenwel een aanzienlijke werklast. Een taak waar de gemeenten niet altijd tegen opgewassen zijn. Voor de burgemeesters is het ook niet vanzelfsprekend om tegelijk rechter en partij te zijn door enerzijds de bevolking te verdedigen maar ze anderzijds te bestraffen. Dat is zeker de reden waarom zoveel gemeenten ervoor hebben gekozen om met de provincie een overeenkomst te sluiten. Het is niet vanzelfsprekend om tegelijk rechter en partij te zijn. De voordelen van een dergelijke stap zijn overduidelijk. Door een beroep te doen op de diensten van de provincie kan de taak van de gemeente worden verlicht, terwijl de efficiëntie van het werk wordt geoptimaliseerd. Door onze totale onafhankelijkheid kunnen wij de nodige afstand bewaren en objectief handelen: wij kennen de overtreders niet en dreigen niet achteraf hun pad te kruisen. Voorts is bij ons onpartijdigheid gewaarborgd. BESAFE Delphine Wattiez, sanctionerend ambtenaar van de provincie Namen Uiteraard garanderen wij eveneens homogeniteit in onze beslissingen, vermits we op dezelfde wijze optreden ten aanzien van alle burgers. Daar komt nog bij dat wij de kosten voor de zware procedures voor de gemeenten verminderen. Ten slotte begeleiden wij de gemeenten bij de uitvoering van de administratieve boetes, aldus nog Delphine Wattiez. Vanuit praktisch oogpunt hebben wij een zicht op het geheel en kunnen wij lijsten met gegevens van de overtreders voor heel de provincie kruisen, zodat eventuele recidivisten gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd. Overigens is de taak van sanctionerend ambtenaar een volwaardige functie. Wij zijn deskundig in deze materie die voortdurend complexer wordt. Om de parketten te ontlasten en de overbelasting van de rechtbanken te verminderen, kent de wet ons immers steeds meer bevoegdheden toe. Sancties ten dienste van de gemeenten Uiteraard blijft elke gemeente baas over haar politiereglement en vaardigt zij haar eigen bepalingen uit. Een artikel in het gemeentereglement over wildkamperen langs de Maas heeft bijvoorbeeld alleen maar zin voor de gemeenten waar de rivier door stroomt. Op het terrein blijft ook de gemeentelijke autonomie bestaan: de vaststellende ambtenaren en politieagenten handelen volgens de richtlijnen van hun korpsoversten en de lokale mandatarissen om nu eens de voorrang te geven aan preventie en dan weer aan beteugeling. Wanneer een pv eenmaal is opgemaakt en doorgegeven aan de dienst voor administratieve boetes, is het deze laatste die zich met alles bezighoudt. Delphine Wattiez: Wij beheren het hele procedurele luik, de volledige analyse van de dossiers, de brieven van de overtreders, de verhoren, de bemiddelingsprocedure, de contacten met de magistraten van het Parket voor bepaalde inbreuken, de besluitvorming, de controle op de uitvoering, de beroepsdossiers enz. Wij staan eveneens in voor de opleiding van de politieagenten en vaststellende ambtenaren, met name bij het in werking treden van nieuwe wetten. Sensibliseren Delphine Wattiez twijfelt er niet aan: de administratieve boetes zijn een buitengewoon instrument. We verzekeren de openbare rust, de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de burgers. Door de opvolging te verzekeren gaan wij in tegen het gevoel van straffeloosheid in hoofde van de pleger en bevorderen we de motivatie bij de politieagenten en vaststellende ambtenaren. De doelstelling van dit systeem is overduidelijk: een bewustwording en mentaliteitsverandering bewerkstelligen. Onze taak is de bevolking te sensibiliseren. Te oordelen aan de houding van de overtreder wanneer hij op het verhoor verschijnt, denk ik dat het systeem echt werkt. Het aantal recidives is trouwens uiterst gering, een uitzondering niet te na gesproken. En het aantal ingestelde beroepen is miniem. Meest voorkomende overtredingen in Namen zwerfafval 66% loslopende honden 13% lawaai 10% niet-onderhouden terreinen 4% sluitingsuren cafés 3% afvalverbranding 3% zwemverbod 1% FOTO 123RF

7 Bewaking Bewakingswet geeft burgemeesters meer ruimte Burgemeesters hebben voortaan ook inspraak bij de bewaking bij discotheken en gemeenten kunnen ook private bewakingsdiensten inzetten bij de organisatie van evenementen waarvan ze mede-organisator zijn. Dat zijn twee opvallende vernieuwingen die zijn ingevoerd door de aanpassing van de zogenaamde Bewakingswet. Het was een veelgehoorde klacht: politiemensen kunnen zich niet meer op hun kerntaken concentreren omdat ze te veel andere taken krijgen toebedeeld. Om aan die roep tegemoet te komen, heeft de wetgever de bevoegdheden en de bewegingsvrijheid van de bewakingsondernemingen sterk uitgebreid. Industrieterreinen Tot begin dit jaar mochten bewakingsfirma s die werden ingezet op industrieterreinen alleen individuele bedrijven bewaken. Door de aanpassing in de wet krijgen ze voortaan de mogelijkheid om toezicht te houden in meerdere bedrijven of op de hele industriezone. Ze mogen ook de toegang ontzeggen aan personen die niet in die zone thuishoren. De bevoegdheid beperkt zich wel tot industriezones waar zich geen andere bewoonde panden bevinden dan deze die verbonden zijn met de daar gevestigde ondernemingen. Gemeenten die dit in de industriezones op hun grondgebied willen toelaten, moeten dat wel uitdrukkelijk opnemen in hun politiereglement. Dancings Burgemeesters hebben voortaan ook inspraak bij de bewaking van dancings en discotheken. De vorige versie van de Bewakingswet voorzag dat de Koning bepaalde inrichtingen kon verplichten om bewaking te organiseren. Maar omdat dat systeem te complex was, heeft de wet een soepelere procedure vastgelegd. Voortaan kan de burgemeester beslissen dat de dansgelegenheden in zijn gemeente bewaakt moeten worden door bewakingsagenten. Overheidsevenementen Ook het verbod om private bewakingsdiensten in te schakelen bij evenementen op de openbare weg en waarvan gemeenten of andere overheden mede-organisator waren, is afgeschaft. Gemeenten kunnen voortaan dus wel een beroep doen op private bewakingsondernemingen bij de organisatie van culturele, folkloristische of sportieve evenementen. Nieuw is ook dat firma s voortaan kunnen worden ingehuurd voor de bewaking van evenementen van commerciële aard, zoals kerstmarkten, braderieën en rommelmarkten. Stations en luchthavens Privébewaking op de voor het publiek toegankelijke plaatsen die behoren tot de infrastructuur van openbare vervoersmaatschappijen of luchthavens kon eerder al. Maar alleen wanneer het optreden van de bewakingsagenten geen verwarring meebracht met de activiteiten van agenten van de openbare macht. Daarnaast moesten deze bewakingsdiensten daarvoor de toestemming hebben van de minister van Binnenlandse Zaken. Die strikte voorwaarden zijn sinds kort verdwenen. Voortaan zijn systematische controles mogelijk in luchthavens, havens en stations, in het kader van grenscontroles of toegangscontroles tot plaatsen die om veiligheidsredenen beschermd moeten worden, op basis van de Europese regelgeving of een bijzondere wetgeving. info Wet van 13 januari 2014 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 23 januari De wet treedt in werking op 2 februari BESAFE 7

8 pagina 8 Actie 1 dag niet maakt burger waakzaam Eén dag zonder inbraken Elke burger kan meehelpen om het hoge aantal woninginbraken terug te dringen. Dat was het uitgangspunt van 1 dag niet, een campagne die eind vorig jaar voor het eerst gelanceerd werd in Nederland. Op 11 december 2014 komt er niet alleen een vervolg, de actiedag breidt onder impuls van de Provincie Limburg ook uit naar Belgische steden en gemeenten. Het aantal woninginbraken is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Vorig jaar registreerden onze politiediensten meer dan feiten. Dat betekent dus dat honderdduizenden mensen in ons land vorig jaar rechtstreeks met het fenomeen in aanraking kwamen. Daarom is inbraakpreventie en waakzaamheid van cruciaal belang. Wat burgers daarbij niet altijd beseffen, is dat ze zelf een belangrijke rol kunnen spelen. Door er bijvoorbeeld op te letten dat alle ramen en deuren op slot zijn als ze hun huis verlaten. Maar ook door een extra wandeling te maken met de hond en op straat op verdachte personen of voertuigen te letten. Ze kunnen bovendien hun woning gratis laten controleren door een diefstalpreventieadviseur. Wat kunt u doen? Gebruik al uw communicatiemiddelen om de actiedag 1 dag niet bekend te maken: website, Twitter, Facebook, flyers, infoblad, U kunt daarbij de website promoten en gebruikmaken van flyers en affiches die elektronisch beschikbaar zijn. Via de provincie kunt u ook buttons aanvragen om uit te delen. Om de dag aan te kondigen wordt een animatiefilm gemaakt. Denk na over de acties die uw gemeente of politiezone op 11 december kan organiseren en stimuleer burgers om eraan mee te doen. FOTO SHUTTERSTOCK Succesvol in Nederland Op 11 december 2013 sloegen enthousiaste burgers in Nederland de handen in elkaar om het land één dag inbraakvrij te houden. De actie 1dag niet was een succes. Verschillende gemeenten die deelnamen, stelden een afname in het aantal inbraken vast. In sommige gemeenten bleef de teller zelfs op 0 staan. Daarom komt er dit jaar een vervolg op 11 december. Ook de Belgische provincies en de FOD Binnenlandse Zaken willen de actiedag steunen en promoten. Alle burgers, gemeenten, politiezones in ons land worden daarom opgeroepen deel te nemen aan 1 dag niet. Dat kan voor een aanzienlijke afname zorgen in het aantal woninginbraken, zowel op 11 december als op andere dagen. De actiedag is bovendien een ideale gelegenheid om de vele bestaande initiatieven extra in de kijker te zetten en te steunen. Denk daarbij aan de vele buurtinformatienetwerken die de laatste jaren opgericht zijn. i Meer info: Colofon Abonnement en redactieadres: FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Ann Cossement, Waterloolaan 76, 1000 Brussel, Verantwoordelijke uitgever: Philippe Willekens, directeur-generaal Veiligheid en Preventie, Waterloolaan 76, 1000 Brussel Teksten en realisatie: Wolters Kluwer (Tom Depla, Catherine Goffaux, Aline Guebels, Johan Papen) Fotografie: Betty Bex Redactieraad: Caroline Atas, Ann Cossement, Heidi Deridder, Randy Maenhout, Johan Meulders, Astrid Nève, Anneleen Van Cauwenberge

Gemeentelijke administratieve sancties. Gas-bemiddeling: leidraad

Gemeentelijke administratieve sancties. Gas-bemiddeling: leidraad Gemeentelijke administratieve sancties Gas-bemiddeling: leidraad Vademecum uitgevoerd in opdracht van POD Maatschappelijke Integratie, Dienst Grootstedenbeleid Anspachlaan 1 (14de verdieping), 1000 Brussel

Nadere informatie

Authentiek en eerlijk communiceren

Authentiek en eerlijk communiceren P708831 Afgiftekantoor Gent X Verschijnt 5x per jaar 33 BESAFE Inspiratie voor uw lokaal veiligheids en preventiebeleid FEBRUARI 2015 DOSSIER SOCIALE MEDIA Een politiezone, een brandweerkorps, een preventiedienst.

Nadere informatie

Een goed rapport! in de kijker. Deze nieuwsbrief vult een reële behoefte in. Veilig internet. Op gelijke voet. Gents portiersreglement

Een goed rapport! in de kijker. Deze nieuwsbrief vult een reële behoefte in. Veilig internet. Op gelijke voet. Gents portiersreglement 24 het veiligheidsbulletin voor de burgemeester - september 2012 in de kijker De straten in Geel, Laakdal en Meerhout kleuren steeds meer fluogeel. Met het verkeersproject Helm Op, Fluo Top! wil de politiezone

Nadere informatie

BESAFE BULLETIN. VOOR BURGEMEESTERS voor een lokaal preventie- en veiligheidsbeleid

BESAFE BULLETIN. VOOR BURGEMEESTERS voor een lokaal preventie- en veiligheidsbeleid MEI - JUNI 2009 Afgiftekantoor Kortrijk, mail _ p708831 BESAFE BULLETIN VOOR BURGEMEESTERS voor een lokaal preventie- en veiligheidsbeleid 2 e jaargang nr. 9 verschijnt tweemaandelijks behalve in juli

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

Inventarisatie best practices integrale aanpak wietteelt

Inventarisatie best practices integrale aanpak wietteelt SEPTEMBER 2004 Dit is een uitgave van het actieprogramma Handhaven op Niveau De Handhavingskrant Op vertoon van Dit is een column, dus het moet allemaal in enkele woorden. Desnoods wordt hier of daar even

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering Verkiezingsprogramma 2013-2018 De kracht van verandering 1 Inhoudstafel bladzijde communicatie en inspraak personeel financiën en begroting veiligheid jeugd sport cultuur - feestelijkheden - buurtwerking

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van de ombudsdienst voor de treinreizigers

Jaarverslag 2014 van de ombudsdienst voor de treinreizigers Jaarverslag 2014 van de ombudsdienst voor de treinreizigers ombudsdienst voor de treinreizigers Jaarverslag 2014 van de ombudsdienst voor de treinreizigers ombudsdienst voor de treinreizigers Het jaarverslag

Nadere informatie

Op stoom & op koers. Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Jaarverslag 2014

Op stoom & op koers. Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Jaarverslag 2014 Op stoom & op koers Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod Jaarverslag 2014 Inhoud > Staat van de sector > Op stoom > Preventie kansspelverslaving > Het voorkomen van illegaliteit

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt

Als het verkeer je raakt Als het verkeer je raakt PRAKTISCHE GIDS NA EEN VERKEERSONGEVAL www.rondpunt.be/watnaeenverkeersongeval Als het verkeer je raakt PRAKTISCHE GIDS NA EEN VERKEERSONGEVAL Colofon De vierde druk van Als het

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Evenementengids stad Herentals

Evenementengids stad Herentals Evenementengids stad Herentals Evenementengids stad Herentals 1 Inhoudsopgave 1 Checklist... 4 1.1 Fase 1: voorbereiding... 4 1.2 Fase 2: organisatie... 4 1.3 Fase 3: uitvoering... 5 1.4 Fase 4: nazorg...

Nadere informatie

INHOUD: OUDSTE STAD VAN BELGIË

INHOUD: OUDSTE STAD VAN BELGIË INHOUD: Voorwoord Locatie Security Preventie Geluid Brandveiligheid EHBO Rookverbod Alcohol Drugs Sabam Billijke Vergoeding Promotie voering Verzekeringen Ondersteuning Fuifkoffer Veiligheidsplan Sluitingsuur

Nadere informatie

Het overleg tussen Gewest en gemeenten systematiseren

Het overleg tussen Gewest en gemeenten systematiseren Ver. Uitg. Marc Thoulen - Nr 7317 Nr 2014/04 - oktober /november 2014 Het overleg tussen Gewest en gemeenten systematiseren EDITO De best bestuurde ondernemingen zijn degene die aan participatief management

Nadere informatie

FUIVEN MOET KUNNEN. OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1

FUIVEN MOET KUNNEN. OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1 FUIVEN MOET KUNNEN OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1 Inhoudstafel /00 /01 /01 /02 VOOR DE FUIF VOOR DE FUIF DE DAG ZELF 01 Inleiding 05 Fuiven in Zottegem 05 O2 Voorwoord 05 Voorzitter

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.19 uur en voorgezeten door de heer André Frédéric.

De vergadering wordt geopend om 14.19 uur en voorgezeten door de heer André Frédéric. CRABV 52 COM 079 23/01/2008 1 COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van WOENSDAG 23 JANUARI 2008 Namiddag COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie

Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd

Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd FUIFWIJZER Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd FUIFWIJZER Een fuif organiseren Hoe pak ik dat aan? INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 DE VOORBEREIDING...6 1. De eerste

Nadere informatie

De D feest s gid i s

De D feest s gid i s De feestgids voorwoord 1. Inleiding 1.1. het aanspreekpunt p. 4 1.2. enkele uitgangspunten p. 4 1.3. de feestbox p. 5 1.4. materiaal p. 5 1.5. begroting p. 6 2. Spelregels 2.1. het feestcharter en het

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming?

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? // Een handboek voor de toepassing van CAO nummer 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid Algemene Centrale ABVV Hoogstraat 26-28 1000 Brussel

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 Een 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 Een 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 4 1 / Is dit een cao over alcoholtesten op het werk? 10 2 / Wat is een goed

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken vergadering C18 OPE2 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van 6 oktober 2011 VOORLOPIGE VERSIE Niet citeren zonder de bron te vermelden 2

Nadere informatie

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wijkgericht werken in Kersenboogerd... 4 2. Terugblik vorig wijkplan... 5 3. De Kersenboogerd en ontwikkelingen.... 5 4. Resultaten bewonersenquête...

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie