KORT NIEUWS «SOS Mare Nostrum» Het Europees Vakverbond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KORT NIEUWS «SOS Mare Nostrum» Het Europees Vakverbond"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF jaargang 5 - nummer 14 december februari 2015 IN DIT NUMMER 1. Kort nieuws 2. Nieuws uit de federaties 3. Projecten en peterschappen 4. Europese Ondernemingsraden en mondiale vakbondsnetwerken 1 KORT NIEUWS «SOS Mare Nostrum» Het Europees Vakverbond (EVV) betreurt de beslissing van de Europese instellingen en de Italiaanse overheid om de humanitaire operatie van de kustwacht op de Middellandse Zee stop te zetten. Elke dag proberen honderden asielzoekers de Middellandse Zee over te steken op zoek naar een beter leven in de Europese Unie. Door de strenge asielregels doen steeds meer mensen een beroep op scrupuleuze mensensmokkelaars. Vaak trotseert men de woelige zee op zeer schamele bootjes, met alle gevolgen van dien. Italië lanceerde de operatie in oktober 2013, nadat twee schipbreuken vlakbij het eiland Lampedusa en Malta aan meer dan 400 mensen het leven hadden gekost. De laatste jaren zouden meer dan mensen om het leven gekomen zijn. In het kader van de operatie Mare Nostrum werden de voorbije jaren bijna mensen gered op zee. Klimaattop Peru Van 1 tot en met 12 december 2014 vond in Lima (Peru) de 20 e klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. Ongeveer vertegenwoordigers van regeringen en andere organisaties reisden af naar Peru om te onderhandelen over maatregelen tegen klimaatverandering. Een ruime delegatie van het Belgische middenveld nam deel aan de conferentie. Milieu- en ontwikkelingsorganisaties en vakbonden traden er gezamenlijk op, verenigd in het Platform Klimaatrechtvaardigheid. Bert De Wel nam deel voor het ACV. Voor het ACV en het Platform is het in Lima bereikte akkoord te weinig ambitieus. Er zijn geen duidelijke richtlijnen afgesproken over de inspanningen van landen omtrent het verder beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Er is ook geen duidelijkheid over de financiering van het Groen Klimaatfonds dat de transitiekosten mee moet financieren voor ontwikkelingslanden en de meest kwetsbare landen voor de gevolgen van klimaatverandering. De rechtvaardige transitie naar een lage koolstofmaatschappij blijft dode letter. Als het de bedoeling is om eind 2015 een ambitieus akkoord te sluiten in Parijs, dan is er nog veel werk aan de winkel, ook op Belgisch en regionaal niveau. Bron: Het Laatste Nieuws, 31 oktober 2014 en EVV, 3 december Bron: Blog Bert De Wel (ACV) op 14 december

2 Investeringsplan Juncker 1 Bij zijn aantreden had de nieuwe Commissie Juncker 1 aangekondigd dat zij de economische en sociale crisis in de Europese Unie wil aanpakken met een ambitieus investeringsplan. De som van het investeringsplan zou 315 miljard euro bedragen. Het EVV verwelkomt de aankondiging, maar wijst ook op een aantal tekortkomingen. Zo gaat de Commissie teveel uit van een hefboomeffect waarbij verondersteld wordt dat de publieke middelen zullen leiden tot private investeringen. Het EVV vraagt in ieder geval dat de gelden gericht worden ingezet en bijdragen tot jobcreatie. Het EVV herhaalt ook het pleidooi om jaarlijks 2% van het Europese BBP te reserveren voor investeringen, de komende 10 jaar. Dit om de omschakeling naar een duurzame, groene economie mogelijk te maken. Volgens berekeningen van het EVV zou dit tot 11 miljoen nieuwe jobs kunnen leiden. Ondertussen bevestigt ook de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) dat het Plan Juncker maar een beperkte impact zou hebben op jobcreatie. Volgens de IAO zouden de komende 3 jaar slechts 1,8 miljoen nieuwe jobs gecreëerd worden. Ruim onvoldoende voor het EVV. Bron: EVV, 5 december 2014 en EVV, 29 januari 2015 Actie IGBAU over vuile dieselmotoren en gezondheidsimpact De Duitse bouwvakbond IGBAU voert campagne om te wijzen op de milieu- en gezondheidsimpact van vuile dieselmotoren. IGBAU vraagt dat roetfilters worden geïnstalleerd op de bouwmachines. Op een werf blijven de motoren van machines vaak de hele tijd draaien. Continue blootstelling aan de vuile dieselrook zorgt voor cardiovasculaire gezondheidsproblemen en veroorzaakt verschillende kankers. Het voorbeeld van Zwitserland toont dat het anders kan. Daar zijn roetfilters verplicht op alle werfmachines. Volgens IGBAU kunnen dergelijke verplichtingen opgenomen worden in procedures van openbare aanbestedingen. Bron: STOP Dirty Diesel Diggers, IGBAU TV Lux-leaks, Swiss-leaks, tax-rulings, De voorbije weken hebben we kunnen kennismaken met nieuwe fiscale schandalen. Dit keer was het de beurt aan Luxemburg ( Lux-leaks ) en Zwitserland ( Swiss-leaks ). Niets nieuws eigenlijk, rijke families en grote multinationale ondernemingen doen al langer al het mogelijke om zo weinig mogelijk belastingen te betalen. Ze maken hierbij handig gebruik van achterpoortjes in nationale en internationale wetgeving en profiteren volop van de fiscale concurrentie tussen landen. De groeiende gaten in het bankgeheim en de toegenomen publieke verontwaardiging in deze tijden van besparingen, maakt dat dit nieuws nu veel meer in de openbaarheid komt. Door Lux-leaks alleen zou volgens de Bijzondere Belastingdienst (BBI) de Belgische schatkist minstens 434,5 miljoen euro mislopen. Ondertussen werd België ook door de Europese Commissie op de vingers getikt. De Belgische regeling m.b.t. overwinst zou concurrentievervalsing zijn. De rulings met de Belgische belastingdienst maken dat multinationale bedrijven hun winsten kunnen verschuiven naar die lidstaten met de meest voordelige belastingtarieven. Bron: De Standaard, 3 februari 2015 en De Morgen, 11 februari 2015 Verkiezingen in Griekenland De verkiezingen in Griekenland op 25 januari hebben gezorgd voor een politieke aardverschuiving. De radicaal-linkse partij Syriza haalde bijna de absolute meerderheid. De conservatieven en PASOK (sociaaldemocraten) werden afgestraft voor het besparingsbeleid dat zij de afgelopen jaren hebben gevoerd. Syriza belooft een ommekeer. Weg met de Trojka die op ondemocratische wijze de Griekse politiek beveelt van bovenaf. En er moet ook een sociaal hulpplan komen om de sociale crisis te bestrijden, de minimumlonen moeten terug stijgen. Hiermee komt in Europa voor het eerst een regering aan de macht die openlijk ingaat tegen de heersende neo-liberale consensus van besparingen en structurele hervormingen. Dat leidde al tot grote spanningen op de bijeenkomsten van de Europese Raad en van de Eurogroep. Nochtans heeft het beleid van die instellingen voor de Grieken alleen maar armoede gebracht en zelfs nog méér schulden! Voor vele vakbonden in Europa en daarbuiten is de overwinning van Syriza een teken van hoop op 2

3 IAO-conventie 87 die te maken heeft met het recht op vereniging. Internationale rechtspraak van de voorbije decennia verdedigt ook deze zienswijze. De vakbonden hadden dan ook gedreigd om de kwestie voor het Internationaal Hof van Justitie te brengen. In een speciale bijeenkomst zijn werkgevers, werknemers en overheden nu eindelijk tot een gezamenlijk akkoord gekomen over dit gevoelige punt. Daarmee lijkt de blokkering van de baan en kan de IAO terug haar taak van waakhond van internationale arbeids- en sociale rechten ten volle opnemen. Bron: ITUC Online, 25 februari 2015 verandering. Het sociale moet terug op de agenda komen. Sharan Burrow van het Internationaal Vakverbond (IVV) is duidelijk: de recepten van de Trojka zijn niet alleen economisch een fiasco, nu zijn ze ook gezakt op deze belangrijke democratische test. Burrow roept de internationale financiële instellingen en de Europese overheden op om respect te tonen voor de democratische wens van de Griekse bevolking, onderhandelingen moeten in de plaats komen van dictaten. De Europese vakbond EVV, waarschuwde de Duitse regering ook al dat zij met vuur speelt als zij het signaal van de Griekse bevolking negeert en blijft eisen dat de harde besparingen worden voortgezet. Het brengt de democratie in gevaar! Bron: ITUC Online, 27 januari 2015 en EVV, 19 februari 2015 Armoede sterk gestegen in Duitsland Sociale organisaties verenigd in het Paritätischer Wohlfahrtsverband (PW) trekken aan de alarmbel. Sinds 2006 is de armoede blijven stijgen in Duitsland. Vandaag leven meer dan 12 miljoen mensen in armoede, dat is 15,5% van de totale bevolking. Trieste recordcijfers sinds de hereniging van Duitsland in Ondertussen groeit de Duitse economie, de welvaart neemt toe. Volgens experts is dat te verklaren door de groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk. Het is dan ook vooral een probleem van slechter functionerende herverdeling. De invoering van het wettelijke minimumloon (8,50 EUR/uur) op 1 januari 2015 zal hieraan volgens PW weinig verhelpen. Schadevergoeding Rana Plaza Meer dan een jaar geleden werd het Rana Plaza Compensatiefonds opgezet om geld in te zamelen voor de families van overledenen en slachtoffers, om hun medische kosten en hun inkomensverlies te vergoeden. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) beheert het Fonds. 27 miljoen euro is er nodig om alle slachtoffers te vergoeden. Benetton is het enige grote internationale modemerk dat nog niets gestort heeft. Voor ACV en Wereldsolidariteit moeten alle merken die produceerden in Rana Plaza bijdragen naar draagkracht en de grootte van de bestellingen in Bangladesh en Rana Plaza. Op basis daarvan werd Benetton gevraagd om 4,4 miljoen euro bij te dragen. Een proportioneel bedrag, gezien de winsten die het bedrijf maakt. Na vele acties heeft Benetton eindelijk toegezegd om een bijdrage te zullen doen. Voorlopig wil het bedrijf niet zeggen over hoeveel het gaat. Bron : persbericht Schone Kleren Campagne, 24 februari 2015 Bron: 20 februari 2015 Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) herbevestigt stakingsrecht De voorbije 2 jaar hadden vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties het werk van het Comité van de Normen van de IAO geblokkeerd. Volgens de werkgevers is het recht op staken niet internationaal erkend en kan de IAO dus geen uitspraken doen in conflicten die te maken hebben met stakingsacties. Voor de internationale vakbonden is dit een basisrecht, vervat in de 3 3

4 2 NIEUWS UIT DE FEDERATIES Campagne Postbusondernemingen Net voor de Europese verkiezingen, op 9 april 2014, heeft de Europese Commissie het voorstel voor eenpersoonsvennootschappen-richtlijn ingediend. Deze richtlijn moet het gemakkelijker maken om ondernemingen op te richten. Hierdoor zouden ondernemers heel snel en met minimale vereisten een onderneming kunnen oprichten in een Europese lidstaat naar keuze. Eén euro volstaat al als startkapitaal. De Europese vakbonden zijn zeer bezorgd over dit voorstel. Het zet de deur open voor misbruiken. Zo wordt het wel heel gemakkelijk om een postbusonderneming op te richten en valse detachering en schijnzelfstandigheid te organiseren. En tegelijk wordt het nog moeilijker om grensoverschrijdende sociale dumping te bestrijden. De Europese sociale partners van de bouw, EFBH en FIEC, vragen de Europese Commissie dan ook om het voorstel fundamenteel aan te passen of anders in te trekken. Postbusondernemingen zijn ondernemingen die vaak enkel een postbus hebben in een bepaald land om zo gebruik (misbruik) te kunnen maken van soepeler wetgeving en/of controle in dat land. Vaak worden deze ondernemingen gebruikt om bestaande sociale en fiscale wetgeving te omzeilen. Ze zijn heel populair om sociale dumping te organiseren. Met de Handhavingsrichtlijn wil de Europese Commissie de strijd aangaan met dit fenomeen. De vraag blijft of er echt iets gaat veranderen. Meest populaire landen in het kader van sociale dumping in de bouw en in de transportsector zijn Ierland, Slovakije, Cyprus en Malta. Is de politieke wil echt aanwezig om deze lidstaten aan te pakken? De EFBH lanceert in het voorjaar van 2015 alvast een publieke campagne om de problematiek hoger op de agenda te krijgen. Wij verwachten daadkracht van de nieuwe Europese Commissie. Wereldcongres UNI GLOBAL UNION Begin december 2014 organiseerde UNI GLOBAL UNION zijn wereldcongres in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Meer dan vakbondsmensen uit de hele wereld kwamen er congresseren rond de huidige en toekomstige uitdagingen voor vakbonden. Tijdens de indrukwekkende opening van het congres werden de deelnemers meermaals geconfronteerd met de moeilijke strijd tegen apartheid die nog niet zo heel lang geleden gevoerd werd en waar vakbonden ook een belangrijke rol gespeeld hebben in het streven naar gelijke rechten. Absoluut hoogtepunt was de toespraak van Achmed Kathadra, mensenrechtenactivist, strijdmakker van Nelson Mandela en voormalig politiek gevangene op Robbeneiland (zie ook : be/rijqgcjdec0). Achmed Kathadra kreeg van UNI GLOBAL UNION de Freedom from Fear -prijs omwille van zijn levenswerk. Ook UNI EUROPA Hair & Beauty werd in de bloemetjes gezet. François Laurent, ACV BIE nationaal secretaris en voorzitter van deze afdeling van UNI EUROPA, mocht de prijs in ontvangst nemen voor de continue inzet voor de werkelijke erkenning van de Europese Sociale Dialoog. De Europese commissie weigert om een recent akkoord tussen werkgevers en werknemers rond veiligheid en gezondheid van haarkappers en kapsters om te zetten in bindende Europese wetgeving. De strijd van UNI EUROPA Hair & Beauty is een topprioriteit geworden van iedereen binnen UNI (lees verder in volgend punt). Meer info : Nieuwe poging om het Europese kaderakkoord voor de kappersector afdwingbaar te maken In 2012 ondertekenden Coiffure EU en UNI Coiffure, de Europese sociale partners voor de kappersector een kaderakkoord over veiligheid en gezondheid. Het akkoord bevatte verschillende bepalingen om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen. Gebruikmakend van de wettelijke mogelijkheden, hadden de sociale partners aan de Europese Commissie gevraagd om het akkoord om te zetten in afdwingbare Europese wetgeving. De Europese Commissie ging echter op de rem staan en 4

5 blokkeerde het akkoord. Op vraag van 10 Europese lidstaten die verzet hadden aangetekend. Hierdoor veegde de Commissie wel de voeten aan de autonomie van de sociale partners. De Europese vakbonden ondervinden al langer dat de Commissie steeds minder belang hecht en minder investeert in een goed sociaal overleg. Daarbij komt ook het REFIT programma dat aandringt op minder regels. En daarbij worden nogal wat regels geviseerd die te maken hebben met sociale bescherming, sociaal overleg en veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Recent hadden de sociale partners van de kappersector overleg met Marianne Thyssen, de bevoegde Europese Commissaris voor Werk en Sociale Zaken. Thyssen begrijpt de bekommernissen en belooft het voorstel opnieuw te bekijken. De sociale partners zullen in de komende weken het voorstel van akkoord bijwerken en een oplossing zoeken voor de meest delicate passages. François Laurent, nationaal secretaris ACV BIE en voorzitter van UNI Hair and Beauty hoopt dat hiermee een einde komt aan de blokkering en de onzekerheid voor het sociaal overleg in Europa. Dit is een symbooldossier geworden voor het sociale gelaat van de nieuwe Europese Commissie. De resultaten zullen gepubliceerd worden in een handleiding die zal moeten dienen als instrument om de bestaande beperkingen bespreekbaar te maken zodanig dat we als vakbond onszelf kunnen verbeteren. Met de praktische handleiding wil men ook voorkomen dat telkens opnieuw en bij elke bond apart het warm water moet worden uitgevonden. Dat is een verspilling van tijd, energie en geld. Ewout Fransen volgt de werkzaamheden in de projectgroep namens ACV BIE. Europees project voor Europese Ondernemingsraden Voor het werkjaar organiseert de EFBH opnieuw bijeenkomsten met de afgevaardigden van de beperkte comités van de Europese ondernemingsraden (EOR) in de bouw- en houtsector en in de sector van de bouwmaterialen. Voor de EFBH is het een prioriteit om afgevaardigden geregeld samen te brengen en te werken aan een continue verbetering van de werking van de EOR. Gezien de bijeenkomsten gebeuren volgens sub-sector is het ook mogelijk om doorheen de discussies een beeld te krijgen van algemene evoluties per sector. In januari kwamen de EOR-vertegenwoordigers uit de sector van de bouwmaterialen samen in Madrid. In februari was het de beurt aan de bouwsector. INTEPF-Seminarie EVV-EFBH project jongeren en vakbonden : Empowering the integration of younger workers in the European Metal, Transport, Food, Services, Construction and Wood Industries Het project van het Europees Vakverbond en de EFBH is een intersectoraal project dat een praktische leidraad wil opmaken over jongeren en vakbonden. In het project wil men een bevraging doen van jonge leden en bestaande goede voorbeelden van jongerenwerkingen binnen vakbonden oplijsten. 27 en 28 januari vond in Brussel het slotseminarie plaats van het Europese project van INTEPF. INTEPF is het Franse kennisinstituut voor inspectiediensten. Het project zet in op een betere administratieve samenwerking tussen overheden en inspectiediensten van de landen die het meest te maken hebben met detachering. En dat zowel vanuit het perspectief van zend- als gastlanden. Met het project wil men nationale inspectiediensten versterken door inspecteurs te trainen en een Europees kennisnetwerk uit te bouwen. Er was ook heel wat aandacht voor kennismaking met elkaars werkmethodes. Uniek is dat het project ook heel uitdrukkelijk de sociale partners betrekt. Focussectoren waren de landbouw en de bouw. Via de Europese Federatie 5 5

6 van Bouw- en Houtwerknemers (EFBH), nam ACV BIE actief deel aan het project. Op de slotconferentie werd gevraagd om een toelichting te geven bij de ervaringen die wij rond Poolse werknemers in de bouw in België hebben opgebouwd. In een slotcommentaar stelde ACV BIE ook heel duidelijk ten aanzien van de vertegenwoordiger van de Europese Commissie dat betere informatie en kennis van rechten één zaak is, maar het effectief doen naleven van de geldende wetgeving en sociale dumping bestrijden is een andere zaak. En daar is helaas nog heel wat werk aan de winkel! Cruciale vraag : wil de Commissie de lidstaten hierbij ondersteunen of blijft ze stokken in de wielen steken? Tegenover het optimisme van de Commissie was dit voor vele afgevaardigden van vakbonden, inspectiediensten en werkgeversorganisaties, een welkome kritische noot. Meer info : EZA viert 30 jaar Europese Sociale Dialoog 3 PROJECTEN, ETUI PETERSCHAPPEN EN BILATERALE CONTACTEN januari ging in Gent (België) een vormingsseminarie door van ETUI, het trainingsinstituut van de Europese vakbond en IndustriAll over de ondernemingsraden in de sector energie-chemie en metaal. Het seminarie wilde de EOR-coördinatoren beter vormen over praktijken en mogelijkheden van de Europese ondernemingsraden in tijden van stijgende precarisering van het werk. Er was heel wat aandacht voor de impact van 5 jaar harde besparingen op het sociale overleg in Europa. Daarnaast werd een stand van zaken gemaakt van het Europese overleg in de verschillende bedrijven en werd stil gestaan bij de rol van de coördinator. Rico Zara nam namens ACV BIE actief deel aan het seminarie. Gezien het toenemende aansturen van de economische politiek vanuit Europa en door de multinationale ondernemingen, is het voor de Europese vakbonden belangrijk om deze thema s gezamenlijk te bespreken. Voorts hebben dergelijke ontmoetingen ook hun belang om de vakbondsnetwerken te versterken via de persoonlijke contacten tussen afgevaardigden en vrijgestelden. De Europese Sociale Dialoog bestaat 30 jaar en dat werd met een Europees seminar in Brussel gevierd door EZA. 80 verantwoordelijken van sociale organisaties maakten er de balans op van de resultaten en de toekomstige uitdagingen van deze sociale dialoog. Jan Franco ging er namens ACV BIE in debat met Emma Argutyan, secretaris-generaal van ECEG. ECEG is de Europese federatie van werkgevers uit de chemiesector en vertegenwoordigt de werkgevers binnen het Europees sociaal dialoog comité. Dit comité wordt namens IndustriALL European Trade Union voorgezeten door vice-voorzitter Fons De Potter (ACV BIE). Beide sprekers hadden aandacht voor een aantal markante successen de voorbije jaren. Maar er kwamen ook meningsverschillen tussen sociale partners aan bod. Vooral REFIT en de invloed daarvan op de regelgeving rond veiligheid en gezondheid, zorgt voor onenigheid. ACV BIE is een actieve sociale partner binnen meerdere Europese sociale dialogen. We kunnen vaststellen dat de nieuwe Europese Commissie wat meer openstaat voor een echte sociale dialoog. Maar de weg is nog lang en ze ligt vol hindernissen. ACV BIE blijft zich onverwijld inzetten voor die sociale dialoog en dit in nauwe samenwerking met onze Europese vakbondsfederaties. Meer info : Peterschappen personeel ACV BIE schenkt deel van gederfde loon door staking aan vakbondscollega s in het Zuiden. Sinds 2009 steunen verschillende beroepsverbonden (regio s) van ACV BIE een collega-vakbond in het Zuiden. Hiermee probeert ACV BIE militanten lokaal te betrekken in vakbondssolidariteit en wordt internationale solidariteit tastbaar. Met de peterschappen worden kleine, gerichte acties ondersteund. Vaak gaat het over de aankoop van vormingsmateriaal of steunen van vormingsactiviteiten, drukwerk of andere syndicale basisbehoeften. Op de nationale stakingsdag van 15 december deden de 200 personeelsleden van ACV BIE mee aan de staking. Het personeel ontving een stakingsvergoeding en zag af van zijn loon. ACV BIE heeft besloten dat het loon dat normaal die dag betaald moest worden, aan het goede doel besteed zal worden. De helft van dat bedrag zal gaan naar de 6 peterschapsprojecten die door ACV BIE regio s worden ondersteund. 6

7 Het personeel werkzaam op de hoofdzetel van ACV BIE steunt de vakbond FESCOBA uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Op de nieuwjaarsreceptie en op de studiedag Europa konden collega s Oxfam-producten van eerlijke handel kopen. De winst van de verkoop zal eerstdaags aan de vakbond FESCOBA bezorgd worden. Project vakbonden versterken in de Zones Franches van Togo en Benin Met de financiële steun van de regio Wallonië-Brussel, organiseert de zone N4 (Waals-Brabant, Namen en Luxemburg) van ACV BIE een project voor collectieve vakbondsactie in West-Afrika. Het project loopt over 3 jaar. Met het project willen de initiatiefnemers werken aan waardig werk in de industrieën gelegen in de vrijhandelszone van Benin. De ervaring van de vakbonden en NGO s in Togo dient als basis. Peterschap FESCOBA Centraal-Afrikaanse Republiek De Centraal-Afrikaanse Republiek telt 5,2 miljoen inwoners. Het multi-etnische en multireligieuze land is één van de armste landen ter wereld. Van 2012 tot 2014 werd het land getroffen door een wrede burgeroorlog tussen Moslims en Christenen. 50% van de economie draait rond landbouw. Het grootste gedeelte van de bevolking kent alleen informele, precaire arbeid. De formele sector is grotendeels beperkt tot de bosbouw in het tropische wouden van het Congo-bekken en mijnbouw (vooral goud en diamanten). In september 2014 vond een eerste seminarie plaats in Benin. Het seminarie behandelde de werkomstandigheden, het wettelijke kader en de syndicale sterkte in de vrijhandelszone in Benin. Aan het seminarie namen 30 vertegenwoordigers deel van de vakbonden, vrijgestelden en delegees. François Laurent en Thibaud Ponce namen deel voor ACV BIE. Er was aandacht voor de dualiteit tussen het verbeteren van de werkomstandigheden en de nood om investeringen aan te trekken in een zeer competitieve omgeving. Het project wil de vakbonden versterken en hen ondersteunen om een strikter wetgeving te onderhandelen. De CSTT (Togo) en de CGTB (Benin) willen zich hiermee nog meer positioneren als centrale actoren in het proces voor sociale verandering. Te veel werknemers hebben geen waardig werk of moeten het doen zonder enige vorm van sociale bescherming. Het volgende seminarie zal eind april plaatsvinden in Lomé (Togo). 7 7

8 EZA Servië Het Europese Centrum voor Werknemersvraagstukken (EZA) investeert in de ondersteuning van de sociale dialoog in nieuwe en kandidaat-lidstaten van de Europese Unie. Op 5 en 6 februari vond al voor de derde keer het EZA-seminarie plaats voor bouw- en houtbonden in Servië en de regio van Zuidoost-Europa. Gastheer was opnieuw CATUS Bouw- en bouwmaterialen. Vertegenwoordigers van de bouw- en houtbonden uit Servië, Slovenië, Kroatië, Montenegro, Polen en Hongarije bespraken er de mogelijkheden om via openbare aanbestedingen meer grip te krijgen op de werkomstandigheden van werknemers in de bouw- en houtsectoren. Tom Deleu nam deel namens ACV BIE. Sam Hägglund, algemeen secretaris van de EFBH, gaf toelichting bij de verbeteringen die vorig jaar werden bekomen via de herziening van de Europese richtlijnen openbare aanbestedingen. mede door de Belgische overheid wordt gefinancierd. ACV BIE en WSM willen innovatieve projecten rond sociale bescherming en informele arbeid ondersteunen. Deelnemers aan het project zijn de sectorale vakbonden uit Togo, Senegal, Mauritanië, Niger en Burkina Faso februari vond in Lomé een werkatelier plaats. Vanuit het delen van ervaringen werd intensief gewerkt aan de uitbouw van een werkplan voor de komende jaren. Hoe wil men informele werknemers bereiken en organiseren? Welke dienstverlening is hiervoor nodig? Hoe wil men de financiële duurzaamheid verhogen van de eigen organisatie, hoe het aantal betalende leden doen toenemen? Er was vooral aandacht voor de praktijkervaringen van de FTBC (Togo) en SNTC (Senegal) die via solidaire initiatieven hun ledenaantal zien groeien. Zij experimenteren volop met de uitbouw van mutualiteiten en de verlening van microkredieten. Het atelier werd vakkundig geanimeerd door de regionale ploeg van WSM, het bureau van Cotonou. De medewerkers van WSM hebben de deelnemers geholpen om ideeën te vertalen in concrete plannen, met een duidelijke timing en financiële planning. ACV BIE volgt het project van nabij en hoopt hiermee de hout- en bouwvakbonden in de regio verder te versterken. Boodschap aan de deelnemers van de conferentie: zorg dat je mee aan de tafel zit waar beslist zal worden over de omzetting van deze richtlijnen in nationale wetgeving. Project informele arbeid en sociale bescherming in West-Afrika Sinds 2014 werkt ACV BIE voor de sectoren bouw, hout en bouwmaterialen in West-Afrika ook samen met de NGO Wereldsolidariteit (WSM). Het project is een onderdeel van het ontwikkelingsprogramma dat 4 EUROPESE ONDERNEMINGS- RADEN EN MONDIALE VAKBONDSNETWERKEN Studiedag Europa 15 januari organiseerde het internationaal secretariaat ACV BIE voor de derde keer een studiedag over Europa voor haar leden in de Europese ondernemingsraden en vakbondssecretarissen. De studiedag wou aan de hand van diverse panelgesprekken een stand van zaken geven over de meest prioritaire Europese dossiers voor ACV BIE : sociale dumping, REFIT en TTIP, een ambitieuze industriële politiek. 8

9 De sprekers kwamen uit de vakbondswereld, maar er waren ook vertegenwoordigers van universiteiten en NGO s. Hiermee proberen we verschillende visies in de lopende debatten aan het woord te laten. Telkens gingen de sprekers op zoek naar signalen van hoop om de nefaste neo-liberale politiek om te buigen. Mogen we hoop koesteren met de nieuw samengestelde Europese Commissie? Hoe gaan we onszelf organiseren als vakbond om meer invloed te hebben en welke rol moeten onze Europese vakbondsfederaties opnemen. Het werd een boeiend debat met 110 deelnemers. Nationaal Contactpunt OESO nodigt DEME en BESIX uit over Qatar De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), ofwel de club van de meest geïndustrialiseerde landen, heeft sinds vele jaren een eigen politiek rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het kader van een faire globalisering geeft de OESO een aantal richtlijnen uitgewerkt voor multinationale ondernemingen, hun leveranciers en onderaannemers. De richtlijnen hebben o.a. te maken met respect voor mensenrechten en sociale dialoog. Maar ook met betrekking tot het correct betalen van belastingen en niet deelnemen aan corruptie. Hoewel deze richtlijnen niet bindend zijn, hebben ze toch een belangrijke morele waarde. En belangrijk, er is ook een mechanisme voor de behandeling van eventuele klachten. De overheden die zich akkoord verklaren dienen hiervoor een nationaal contactpunt op te richten. McBride Reeds 3 jaar proberen de vakbonden een EOR op te richten binnen de Britse multinational McBride. Proberen is het correcte woord. De onderhandelingen met de directie lijken tot nu een spreekwoordelijke Processie van Echternach gebleken. Opnieuw wordt aangetoond dat het absoluut niet vanzelfsprekend is om akkoorden te maken met een Britse onderneming. In het VK is de sociale dialoog met vakbonden geen vanzelfsprekendheid. Maar de militanten van ACV BIE geven niet op en blijven, samen met de andere betrokken vakbonden, op deze nagel kloppen. Wordt nog steeds vervolgd Fusie Holcim-Lafarge In november 2014 kwamen 75 vakbondsvertegenwoordigers van Holcim-Lafarge uit de hele wereld bijeen in Houffalize. ACV BIE was toen de gastheer van een mondiale conferentie die als doel had om gezamenlijk tot een syndicale strategie te komen om wereldwijd de werknemersbelangen van Holcim-Lafarge te verdedigen in de fusie die bezig is. De vakbonden willen nauwer betrokken worden in het fusieproces. De vakbonden willen het bedrijf aanzetten om het sociaal overleg te respecteren : lokaal, Europees en op wereldvlak. Om hun eisen kracht bij te zetten, hadden de vakbonden ook een actieplan afgesproken. De eerste stap was de wereldwijde informatie en sensibiliseringsactie op In het kader van de oplopende discussies over de werkomstandigheden in Qatar, heeft het adviescomité van de vakbonden bij de OESO, het Trade Union Advisory Committee (TUAC) een onderzoek gedaan naar de multinationale bedrijven die ginder opereren. In de loop van de maand februari werden de bouwbedrijven DEME (baggerbedrijf) en BESIX uitgenodigd door het Belgische contactpunt om na te gaan welke politiek zij voeren. Welke voorzorgen nemen zij om inbreuken tegen de OESO-richtlijnen en inbreuken tegen de internationale conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)? Hoe en met welke onderaannemers werken ze samen en hoe vermijden ze dat werknemers te maken krijgen met het Kafala-systeem dat tot slavernijtoestanden leidt. Ook in andere landen zullen bedrijven die in Qatar actief zijn, uitgenodigd worden voor dergelijke hoorzittingen. Voor ACV BIE is het een goede zaak dat de bedrijven op hun verantwoordelijkheid worden gewezen. Het is een stok achter de deur dat dit in de landen kan gebeuren waar de hoofdzetel is gevestigd. Meer info over TUAC en de richtlijnen voor multinationale bedrijven vind je op en 9 9

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

11.11.11 in 2009. 11.11.11 in 2009 1

11.11.11 in 2009. 11.11.11 in 2009 1 11.11.11 in 2009 11.11.11 in 2009 1 Inhoud 3 Vooraf CAMPAGNE 4 11.11.11 bleef erop hameren 6 Vlaming blijft 11.11.11 trouw: opbrengsten/verdeling campagne 2009 8 Vaste schenkers voor 11.11.11 9 Educatieve

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

DELHAIZE KONDIGT AAN 2.500 WERKNEMERS AAN DE DEUR TE ZETTEN

DELHAIZE KONDIGT AAN 2.500 WERKNEMERS AAN DE DEUR TE ZETTEN AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 85 ste jaargang juni/juli 2014 DELHAIZE KONDIGT AAN 2.500 WERKNEMERS AAN DE DEUR TE ZETTEN 10 EUROPESE VERKIEZINGEN Het Europees

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Strategieën tegen TTIP pagina 5. Een gratis krant over het dreigende TTIP-vrijhandelsverdrag. TTIP en Democratie. Door Jilles Mast

Strategieën tegen TTIP pagina 5. Een gratis krant over het dreigende TTIP-vrijhandelsverdrag. TTIP en Democratie. Door Jilles Mast TTIP: slecht voor je gezondheid pagina 3 Een alternatief voor het handelsbeleid pagina 4 Strategieën tegen TTIP pagina 5 In deze krant meer informatie over TTIP en andere vrijhandelsverdragen waar we last

Nadere informatie

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 78 ste jaargang februari 2007 3 LEEFTIJD Een Europese richtlijn verplicht België komaf te maken met de discriminatie op basis

Nadere informatie

Socialistisch Links. L inkse S ocialistische P artij. Teken de petitie Red de Solidariteit www.reddesolidariteit.be

Socialistisch Links. L inkse S ocialistische P artij. Teken de petitie Red de Solidariteit www.reddesolidariteit.be Socialistisch Links L inkse S ocialistische P artij maandblad van de nummer strijd 269 solidariteit 2007 1 socialisme steunprijs: november 2 België - Belgique PB 10011 1190 Brussel 19 BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Wereldwijde crisis. Economie in de problemen en spanningen tussen imperialistische mogendheden

Wereldwijde crisis. Economie in de problemen en spanningen tussen imperialistische mogendheden Zomerschool 2011 - Verslagen en artikels Dit overzicht van verslagen en artikels is verre van volledig. Het biedt evenwel een beeld van de vele discussies op de internationale zomerschool van het CWI van

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 76 ste jaargang - april 2005 Richtlijn Bolkestein : TERUG NAAR AFZENDER Geniet van onze Topvoordelen die u in het midden van dit nummer

Nadere informatie

leeft 15% van de Belgische bevolking in armoede, onder gepensioneerden is dat 20%, onder werklozen

leeft 15% van de Belgische bevolking in armoede, onder gepensioneerden is dat 20%, onder werklozen de Linkse Socialist 2 STEUN: 5 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 302 Maart 2011 België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde. CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.be EUROPA IN BALANS? Didactisch pakket over het sociaal en

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten. Lokale overheden verankeren MVO

Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten. Lokale overheden verankeren MVO Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten Lokale overheden verankeren MVO Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten Lokale overheden verankeren MVO Ans Rossy & Bert Baeyens Colofon

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

Na lokale verkiezingen: nieuwe besparingen P 2 en 3

Na lokale verkiezingen: nieuwe besparingen P 2 en 3 België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, PB 131, 1080 Molenbeek Sainctelette maandblad van de Linkse Socialistische Partij

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

Bert Koenders INTERNATIONALE. over de wereld in beweging HET GROTE NUMMER. Voor of tegen? Het tijdperk. Jong & oud. De drijfveren

Bert Koenders INTERNATIONALE. over de wereld in beweging HET GROTE NUMMER. Voor of tegen? Het tijdperk. Jong & oud. De drijfveren Ledenblad van de Partij van de Arbeid 11de jaargang nr 2 december 2014 HET GROTE INTERNATIONALE NUMMER Voor of tegen? Vrijhandelsverdrag EU-VS Het tijdperk van de vluchteling Jong & oud vinden elkaar De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Jaarverslag FRDO 2013

Jaarverslag FRDO 2013 Jaarverslag FRDO 2013 FRDO Jaarverslag 2013 Pagina 1 van 57 Pagina 2 van 57 FRDO Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Woord vooraf... 4 2. Doelen en samenstelling... 6 3. Activiteiten... 8 3.1. Beleidsadvisering...

Nadere informatie

Hoe staat men tegenover verkiezingen waarbij men onvoldoende garanties heeft dat ze op een democratische manier georganiseerd kunnen worden?

Hoe staat men tegenover verkiezingen waarbij men onvoldoende garanties heeft dat ze op een democratische manier georganiseerd kunnen worden? COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN van DINSDAG 17 NOVEMBER 2009 Namiddag COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES du MARDI 17 NOVEMBRE 2009 Après-midi De behandeling van de vragen en interpellaties

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport

De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport 1-12-2014 3 Voorwoord Beste lezer, Het ACV en het ABVV zijn beiden sterk vertegenwoordigd op de Belgische werkvloer.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA Inhoud Inhoud... 1 Inleiding...2 1. Context... 3 1.1.

Nadere informatie

THEMATISCHE FICHE Van Bretton Woods tot Doha. het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking

THEMATISCHE FICHE Van Bretton Woods tot Doha. het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking DOSSIER: DE ZUIDKANT VAN DE ECONOMISCHE CRISIS Impact op het zuiden: kan ontwikkelingssamenwerking het verschil maken? Een scharniermoment voor duurzame

Nadere informatie

WIJ WILLEN SCHONE KLEREN!

WIJ WILLEN SCHONE KLEREN! WIJ WILLEN SCHONE KLEREN! Wat doen de kledingketens en merken om het recht op een leefbaar loon te garanderen voor diegenen die hun kleren maken? ENQUÊTE BIJ 55 KLEDINGBEDRIJVEN OP DE BELGISCHE KLEDINGMARKT

Nadere informatie