KORT NIEUWS «SOS Mare Nostrum» Het Europees Vakverbond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KORT NIEUWS «SOS Mare Nostrum» Het Europees Vakverbond"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF jaargang 5 - nummer 14 december februari 2015 IN DIT NUMMER 1. Kort nieuws 2. Nieuws uit de federaties 3. Projecten en peterschappen 4. Europese Ondernemingsraden en mondiale vakbondsnetwerken 1 KORT NIEUWS «SOS Mare Nostrum» Het Europees Vakverbond (EVV) betreurt de beslissing van de Europese instellingen en de Italiaanse overheid om de humanitaire operatie van de kustwacht op de Middellandse Zee stop te zetten. Elke dag proberen honderden asielzoekers de Middellandse Zee over te steken op zoek naar een beter leven in de Europese Unie. Door de strenge asielregels doen steeds meer mensen een beroep op scrupuleuze mensensmokkelaars. Vaak trotseert men de woelige zee op zeer schamele bootjes, met alle gevolgen van dien. Italië lanceerde de operatie in oktober 2013, nadat twee schipbreuken vlakbij het eiland Lampedusa en Malta aan meer dan 400 mensen het leven hadden gekost. De laatste jaren zouden meer dan mensen om het leven gekomen zijn. In het kader van de operatie Mare Nostrum werden de voorbije jaren bijna mensen gered op zee. Klimaattop Peru Van 1 tot en met 12 december 2014 vond in Lima (Peru) de 20 e klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. Ongeveer vertegenwoordigers van regeringen en andere organisaties reisden af naar Peru om te onderhandelen over maatregelen tegen klimaatverandering. Een ruime delegatie van het Belgische middenveld nam deel aan de conferentie. Milieu- en ontwikkelingsorganisaties en vakbonden traden er gezamenlijk op, verenigd in het Platform Klimaatrechtvaardigheid. Bert De Wel nam deel voor het ACV. Voor het ACV en het Platform is het in Lima bereikte akkoord te weinig ambitieus. Er zijn geen duidelijke richtlijnen afgesproken over de inspanningen van landen omtrent het verder beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Er is ook geen duidelijkheid over de financiering van het Groen Klimaatfonds dat de transitiekosten mee moet financieren voor ontwikkelingslanden en de meest kwetsbare landen voor de gevolgen van klimaatverandering. De rechtvaardige transitie naar een lage koolstofmaatschappij blijft dode letter. Als het de bedoeling is om eind 2015 een ambitieus akkoord te sluiten in Parijs, dan is er nog veel werk aan de winkel, ook op Belgisch en regionaal niveau. Bron: Het Laatste Nieuws, 31 oktober 2014 en EVV, 3 december Bron: Blog Bert De Wel (ACV) op 14 december

2 Investeringsplan Juncker 1 Bij zijn aantreden had de nieuwe Commissie Juncker 1 aangekondigd dat zij de economische en sociale crisis in de Europese Unie wil aanpakken met een ambitieus investeringsplan. De som van het investeringsplan zou 315 miljard euro bedragen. Het EVV verwelkomt de aankondiging, maar wijst ook op een aantal tekortkomingen. Zo gaat de Commissie teveel uit van een hefboomeffect waarbij verondersteld wordt dat de publieke middelen zullen leiden tot private investeringen. Het EVV vraagt in ieder geval dat de gelden gericht worden ingezet en bijdragen tot jobcreatie. Het EVV herhaalt ook het pleidooi om jaarlijks 2% van het Europese BBP te reserveren voor investeringen, de komende 10 jaar. Dit om de omschakeling naar een duurzame, groene economie mogelijk te maken. Volgens berekeningen van het EVV zou dit tot 11 miljoen nieuwe jobs kunnen leiden. Ondertussen bevestigt ook de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) dat het Plan Juncker maar een beperkte impact zou hebben op jobcreatie. Volgens de IAO zouden de komende 3 jaar slechts 1,8 miljoen nieuwe jobs gecreëerd worden. Ruim onvoldoende voor het EVV. Bron: EVV, 5 december 2014 en EVV, 29 januari 2015 Actie IGBAU over vuile dieselmotoren en gezondheidsimpact De Duitse bouwvakbond IGBAU voert campagne om te wijzen op de milieu- en gezondheidsimpact van vuile dieselmotoren. IGBAU vraagt dat roetfilters worden geïnstalleerd op de bouwmachines. Op een werf blijven de motoren van machines vaak de hele tijd draaien. Continue blootstelling aan de vuile dieselrook zorgt voor cardiovasculaire gezondheidsproblemen en veroorzaakt verschillende kankers. Het voorbeeld van Zwitserland toont dat het anders kan. Daar zijn roetfilters verplicht op alle werfmachines. Volgens IGBAU kunnen dergelijke verplichtingen opgenomen worden in procedures van openbare aanbestedingen. Bron: STOP Dirty Diesel Diggers, IGBAU TV Lux-leaks, Swiss-leaks, tax-rulings, De voorbije weken hebben we kunnen kennismaken met nieuwe fiscale schandalen. Dit keer was het de beurt aan Luxemburg ( Lux-leaks ) en Zwitserland ( Swiss-leaks ). Niets nieuws eigenlijk, rijke families en grote multinationale ondernemingen doen al langer al het mogelijke om zo weinig mogelijk belastingen te betalen. Ze maken hierbij handig gebruik van achterpoortjes in nationale en internationale wetgeving en profiteren volop van de fiscale concurrentie tussen landen. De groeiende gaten in het bankgeheim en de toegenomen publieke verontwaardiging in deze tijden van besparingen, maakt dat dit nieuws nu veel meer in de openbaarheid komt. Door Lux-leaks alleen zou volgens de Bijzondere Belastingdienst (BBI) de Belgische schatkist minstens 434,5 miljoen euro mislopen. Ondertussen werd België ook door de Europese Commissie op de vingers getikt. De Belgische regeling m.b.t. overwinst zou concurrentievervalsing zijn. De rulings met de Belgische belastingdienst maken dat multinationale bedrijven hun winsten kunnen verschuiven naar die lidstaten met de meest voordelige belastingtarieven. Bron: De Standaard, 3 februari 2015 en De Morgen, 11 februari 2015 Verkiezingen in Griekenland De verkiezingen in Griekenland op 25 januari hebben gezorgd voor een politieke aardverschuiving. De radicaal-linkse partij Syriza haalde bijna de absolute meerderheid. De conservatieven en PASOK (sociaaldemocraten) werden afgestraft voor het besparingsbeleid dat zij de afgelopen jaren hebben gevoerd. Syriza belooft een ommekeer. Weg met de Trojka die op ondemocratische wijze de Griekse politiek beveelt van bovenaf. En er moet ook een sociaal hulpplan komen om de sociale crisis te bestrijden, de minimumlonen moeten terug stijgen. Hiermee komt in Europa voor het eerst een regering aan de macht die openlijk ingaat tegen de heersende neo-liberale consensus van besparingen en structurele hervormingen. Dat leidde al tot grote spanningen op de bijeenkomsten van de Europese Raad en van de Eurogroep. Nochtans heeft het beleid van die instellingen voor de Grieken alleen maar armoede gebracht en zelfs nog méér schulden! Voor vele vakbonden in Europa en daarbuiten is de overwinning van Syriza een teken van hoop op 2

3 IAO-conventie 87 die te maken heeft met het recht op vereniging. Internationale rechtspraak van de voorbije decennia verdedigt ook deze zienswijze. De vakbonden hadden dan ook gedreigd om de kwestie voor het Internationaal Hof van Justitie te brengen. In een speciale bijeenkomst zijn werkgevers, werknemers en overheden nu eindelijk tot een gezamenlijk akkoord gekomen over dit gevoelige punt. Daarmee lijkt de blokkering van de baan en kan de IAO terug haar taak van waakhond van internationale arbeids- en sociale rechten ten volle opnemen. Bron: ITUC Online, 25 februari 2015 verandering. Het sociale moet terug op de agenda komen. Sharan Burrow van het Internationaal Vakverbond (IVV) is duidelijk: de recepten van de Trojka zijn niet alleen economisch een fiasco, nu zijn ze ook gezakt op deze belangrijke democratische test. Burrow roept de internationale financiële instellingen en de Europese overheden op om respect te tonen voor de democratische wens van de Griekse bevolking, onderhandelingen moeten in de plaats komen van dictaten. De Europese vakbond EVV, waarschuwde de Duitse regering ook al dat zij met vuur speelt als zij het signaal van de Griekse bevolking negeert en blijft eisen dat de harde besparingen worden voortgezet. Het brengt de democratie in gevaar! Bron: ITUC Online, 27 januari 2015 en EVV, 19 februari 2015 Armoede sterk gestegen in Duitsland Sociale organisaties verenigd in het Paritätischer Wohlfahrtsverband (PW) trekken aan de alarmbel. Sinds 2006 is de armoede blijven stijgen in Duitsland. Vandaag leven meer dan 12 miljoen mensen in armoede, dat is 15,5% van de totale bevolking. Trieste recordcijfers sinds de hereniging van Duitsland in Ondertussen groeit de Duitse economie, de welvaart neemt toe. Volgens experts is dat te verklaren door de groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk. Het is dan ook vooral een probleem van slechter functionerende herverdeling. De invoering van het wettelijke minimumloon (8,50 EUR/uur) op 1 januari 2015 zal hieraan volgens PW weinig verhelpen. Schadevergoeding Rana Plaza Meer dan een jaar geleden werd het Rana Plaza Compensatiefonds opgezet om geld in te zamelen voor de families van overledenen en slachtoffers, om hun medische kosten en hun inkomensverlies te vergoeden. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) beheert het Fonds. 27 miljoen euro is er nodig om alle slachtoffers te vergoeden. Benetton is het enige grote internationale modemerk dat nog niets gestort heeft. Voor ACV en Wereldsolidariteit moeten alle merken die produceerden in Rana Plaza bijdragen naar draagkracht en de grootte van de bestellingen in Bangladesh en Rana Plaza. Op basis daarvan werd Benetton gevraagd om 4,4 miljoen euro bij te dragen. Een proportioneel bedrag, gezien de winsten die het bedrijf maakt. Na vele acties heeft Benetton eindelijk toegezegd om een bijdrage te zullen doen. Voorlopig wil het bedrijf niet zeggen over hoeveel het gaat. Bron : persbericht Schone Kleren Campagne, 24 februari 2015 Bron: 20 februari 2015 Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) herbevestigt stakingsrecht De voorbije 2 jaar hadden vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties het werk van het Comité van de Normen van de IAO geblokkeerd. Volgens de werkgevers is het recht op staken niet internationaal erkend en kan de IAO dus geen uitspraken doen in conflicten die te maken hebben met stakingsacties. Voor de internationale vakbonden is dit een basisrecht, vervat in de 3 3

4 2 NIEUWS UIT DE FEDERATIES Campagne Postbusondernemingen Net voor de Europese verkiezingen, op 9 april 2014, heeft de Europese Commissie het voorstel voor eenpersoonsvennootschappen-richtlijn ingediend. Deze richtlijn moet het gemakkelijker maken om ondernemingen op te richten. Hierdoor zouden ondernemers heel snel en met minimale vereisten een onderneming kunnen oprichten in een Europese lidstaat naar keuze. Eén euro volstaat al als startkapitaal. De Europese vakbonden zijn zeer bezorgd over dit voorstel. Het zet de deur open voor misbruiken. Zo wordt het wel heel gemakkelijk om een postbusonderneming op te richten en valse detachering en schijnzelfstandigheid te organiseren. En tegelijk wordt het nog moeilijker om grensoverschrijdende sociale dumping te bestrijden. De Europese sociale partners van de bouw, EFBH en FIEC, vragen de Europese Commissie dan ook om het voorstel fundamenteel aan te passen of anders in te trekken. Postbusondernemingen zijn ondernemingen die vaak enkel een postbus hebben in een bepaald land om zo gebruik (misbruik) te kunnen maken van soepeler wetgeving en/of controle in dat land. Vaak worden deze ondernemingen gebruikt om bestaande sociale en fiscale wetgeving te omzeilen. Ze zijn heel populair om sociale dumping te organiseren. Met de Handhavingsrichtlijn wil de Europese Commissie de strijd aangaan met dit fenomeen. De vraag blijft of er echt iets gaat veranderen. Meest populaire landen in het kader van sociale dumping in de bouw en in de transportsector zijn Ierland, Slovakije, Cyprus en Malta. Is de politieke wil echt aanwezig om deze lidstaten aan te pakken? De EFBH lanceert in het voorjaar van 2015 alvast een publieke campagne om de problematiek hoger op de agenda te krijgen. Wij verwachten daadkracht van de nieuwe Europese Commissie. Wereldcongres UNI GLOBAL UNION Begin december 2014 organiseerde UNI GLOBAL UNION zijn wereldcongres in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Meer dan vakbondsmensen uit de hele wereld kwamen er congresseren rond de huidige en toekomstige uitdagingen voor vakbonden. Tijdens de indrukwekkende opening van het congres werden de deelnemers meermaals geconfronteerd met de moeilijke strijd tegen apartheid die nog niet zo heel lang geleden gevoerd werd en waar vakbonden ook een belangrijke rol gespeeld hebben in het streven naar gelijke rechten. Absoluut hoogtepunt was de toespraak van Achmed Kathadra, mensenrechtenactivist, strijdmakker van Nelson Mandela en voormalig politiek gevangene op Robbeneiland (zie ook : be/rijqgcjdec0). Achmed Kathadra kreeg van UNI GLOBAL UNION de Freedom from Fear -prijs omwille van zijn levenswerk. Ook UNI EUROPA Hair & Beauty werd in de bloemetjes gezet. François Laurent, ACV BIE nationaal secretaris en voorzitter van deze afdeling van UNI EUROPA, mocht de prijs in ontvangst nemen voor de continue inzet voor de werkelijke erkenning van de Europese Sociale Dialoog. De Europese commissie weigert om een recent akkoord tussen werkgevers en werknemers rond veiligheid en gezondheid van haarkappers en kapsters om te zetten in bindende Europese wetgeving. De strijd van UNI EUROPA Hair & Beauty is een topprioriteit geworden van iedereen binnen UNI (lees verder in volgend punt). Meer info : Nieuwe poging om het Europese kaderakkoord voor de kappersector afdwingbaar te maken In 2012 ondertekenden Coiffure EU en UNI Coiffure, de Europese sociale partners voor de kappersector een kaderakkoord over veiligheid en gezondheid. Het akkoord bevatte verschillende bepalingen om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen. Gebruikmakend van de wettelijke mogelijkheden, hadden de sociale partners aan de Europese Commissie gevraagd om het akkoord om te zetten in afdwingbare Europese wetgeving. De Europese Commissie ging echter op de rem staan en 4

5 blokkeerde het akkoord. Op vraag van 10 Europese lidstaten die verzet hadden aangetekend. Hierdoor veegde de Commissie wel de voeten aan de autonomie van de sociale partners. De Europese vakbonden ondervinden al langer dat de Commissie steeds minder belang hecht en minder investeert in een goed sociaal overleg. Daarbij komt ook het REFIT programma dat aandringt op minder regels. En daarbij worden nogal wat regels geviseerd die te maken hebben met sociale bescherming, sociaal overleg en veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Recent hadden de sociale partners van de kappersector overleg met Marianne Thyssen, de bevoegde Europese Commissaris voor Werk en Sociale Zaken. Thyssen begrijpt de bekommernissen en belooft het voorstel opnieuw te bekijken. De sociale partners zullen in de komende weken het voorstel van akkoord bijwerken en een oplossing zoeken voor de meest delicate passages. François Laurent, nationaal secretaris ACV BIE en voorzitter van UNI Hair and Beauty hoopt dat hiermee een einde komt aan de blokkering en de onzekerheid voor het sociaal overleg in Europa. Dit is een symbooldossier geworden voor het sociale gelaat van de nieuwe Europese Commissie. De resultaten zullen gepubliceerd worden in een handleiding die zal moeten dienen als instrument om de bestaande beperkingen bespreekbaar te maken zodanig dat we als vakbond onszelf kunnen verbeteren. Met de praktische handleiding wil men ook voorkomen dat telkens opnieuw en bij elke bond apart het warm water moet worden uitgevonden. Dat is een verspilling van tijd, energie en geld. Ewout Fransen volgt de werkzaamheden in de projectgroep namens ACV BIE. Europees project voor Europese Ondernemingsraden Voor het werkjaar organiseert de EFBH opnieuw bijeenkomsten met de afgevaardigden van de beperkte comités van de Europese ondernemingsraden (EOR) in de bouw- en houtsector en in de sector van de bouwmaterialen. Voor de EFBH is het een prioriteit om afgevaardigden geregeld samen te brengen en te werken aan een continue verbetering van de werking van de EOR. Gezien de bijeenkomsten gebeuren volgens sub-sector is het ook mogelijk om doorheen de discussies een beeld te krijgen van algemene evoluties per sector. In januari kwamen de EOR-vertegenwoordigers uit de sector van de bouwmaterialen samen in Madrid. In februari was het de beurt aan de bouwsector. INTEPF-Seminarie EVV-EFBH project jongeren en vakbonden : Empowering the integration of younger workers in the European Metal, Transport, Food, Services, Construction and Wood Industries Het project van het Europees Vakverbond en de EFBH is een intersectoraal project dat een praktische leidraad wil opmaken over jongeren en vakbonden. In het project wil men een bevraging doen van jonge leden en bestaande goede voorbeelden van jongerenwerkingen binnen vakbonden oplijsten. 27 en 28 januari vond in Brussel het slotseminarie plaats van het Europese project van INTEPF. INTEPF is het Franse kennisinstituut voor inspectiediensten. Het project zet in op een betere administratieve samenwerking tussen overheden en inspectiediensten van de landen die het meest te maken hebben met detachering. En dat zowel vanuit het perspectief van zend- als gastlanden. Met het project wil men nationale inspectiediensten versterken door inspecteurs te trainen en een Europees kennisnetwerk uit te bouwen. Er was ook heel wat aandacht voor kennismaking met elkaars werkmethodes. Uniek is dat het project ook heel uitdrukkelijk de sociale partners betrekt. Focussectoren waren de landbouw en de bouw. Via de Europese Federatie 5 5

6 van Bouw- en Houtwerknemers (EFBH), nam ACV BIE actief deel aan het project. Op de slotconferentie werd gevraagd om een toelichting te geven bij de ervaringen die wij rond Poolse werknemers in de bouw in België hebben opgebouwd. In een slotcommentaar stelde ACV BIE ook heel duidelijk ten aanzien van de vertegenwoordiger van de Europese Commissie dat betere informatie en kennis van rechten één zaak is, maar het effectief doen naleven van de geldende wetgeving en sociale dumping bestrijden is een andere zaak. En daar is helaas nog heel wat werk aan de winkel! Cruciale vraag : wil de Commissie de lidstaten hierbij ondersteunen of blijft ze stokken in de wielen steken? Tegenover het optimisme van de Commissie was dit voor vele afgevaardigden van vakbonden, inspectiediensten en werkgeversorganisaties, een welkome kritische noot. Meer info : EZA viert 30 jaar Europese Sociale Dialoog 3 PROJECTEN, ETUI PETERSCHAPPEN EN BILATERALE CONTACTEN januari ging in Gent (België) een vormingsseminarie door van ETUI, het trainingsinstituut van de Europese vakbond en IndustriAll over de ondernemingsraden in de sector energie-chemie en metaal. Het seminarie wilde de EOR-coördinatoren beter vormen over praktijken en mogelijkheden van de Europese ondernemingsraden in tijden van stijgende precarisering van het werk. Er was heel wat aandacht voor de impact van 5 jaar harde besparingen op het sociale overleg in Europa. Daarnaast werd een stand van zaken gemaakt van het Europese overleg in de verschillende bedrijven en werd stil gestaan bij de rol van de coördinator. Rico Zara nam namens ACV BIE actief deel aan het seminarie. Gezien het toenemende aansturen van de economische politiek vanuit Europa en door de multinationale ondernemingen, is het voor de Europese vakbonden belangrijk om deze thema s gezamenlijk te bespreken. Voorts hebben dergelijke ontmoetingen ook hun belang om de vakbondsnetwerken te versterken via de persoonlijke contacten tussen afgevaardigden en vrijgestelden. De Europese Sociale Dialoog bestaat 30 jaar en dat werd met een Europees seminar in Brussel gevierd door EZA. 80 verantwoordelijken van sociale organisaties maakten er de balans op van de resultaten en de toekomstige uitdagingen van deze sociale dialoog. Jan Franco ging er namens ACV BIE in debat met Emma Argutyan, secretaris-generaal van ECEG. ECEG is de Europese federatie van werkgevers uit de chemiesector en vertegenwoordigt de werkgevers binnen het Europees sociaal dialoog comité. Dit comité wordt namens IndustriALL European Trade Union voorgezeten door vice-voorzitter Fons De Potter (ACV BIE). Beide sprekers hadden aandacht voor een aantal markante successen de voorbije jaren. Maar er kwamen ook meningsverschillen tussen sociale partners aan bod. Vooral REFIT en de invloed daarvan op de regelgeving rond veiligheid en gezondheid, zorgt voor onenigheid. ACV BIE is een actieve sociale partner binnen meerdere Europese sociale dialogen. We kunnen vaststellen dat de nieuwe Europese Commissie wat meer openstaat voor een echte sociale dialoog. Maar de weg is nog lang en ze ligt vol hindernissen. ACV BIE blijft zich onverwijld inzetten voor die sociale dialoog en dit in nauwe samenwerking met onze Europese vakbondsfederaties. Meer info : Peterschappen personeel ACV BIE schenkt deel van gederfde loon door staking aan vakbondscollega s in het Zuiden. Sinds 2009 steunen verschillende beroepsverbonden (regio s) van ACV BIE een collega-vakbond in het Zuiden. Hiermee probeert ACV BIE militanten lokaal te betrekken in vakbondssolidariteit en wordt internationale solidariteit tastbaar. Met de peterschappen worden kleine, gerichte acties ondersteund. Vaak gaat het over de aankoop van vormingsmateriaal of steunen van vormingsactiviteiten, drukwerk of andere syndicale basisbehoeften. Op de nationale stakingsdag van 15 december deden de 200 personeelsleden van ACV BIE mee aan de staking. Het personeel ontving een stakingsvergoeding en zag af van zijn loon. ACV BIE heeft besloten dat het loon dat normaal die dag betaald moest worden, aan het goede doel besteed zal worden. De helft van dat bedrag zal gaan naar de 6 peterschapsprojecten die door ACV BIE regio s worden ondersteund. 6

7 Het personeel werkzaam op de hoofdzetel van ACV BIE steunt de vakbond FESCOBA uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Op de nieuwjaarsreceptie en op de studiedag Europa konden collega s Oxfam-producten van eerlijke handel kopen. De winst van de verkoop zal eerstdaags aan de vakbond FESCOBA bezorgd worden. Project vakbonden versterken in de Zones Franches van Togo en Benin Met de financiële steun van de regio Wallonië-Brussel, organiseert de zone N4 (Waals-Brabant, Namen en Luxemburg) van ACV BIE een project voor collectieve vakbondsactie in West-Afrika. Het project loopt over 3 jaar. Met het project willen de initiatiefnemers werken aan waardig werk in de industrieën gelegen in de vrijhandelszone van Benin. De ervaring van de vakbonden en NGO s in Togo dient als basis. Peterschap FESCOBA Centraal-Afrikaanse Republiek De Centraal-Afrikaanse Republiek telt 5,2 miljoen inwoners. Het multi-etnische en multireligieuze land is één van de armste landen ter wereld. Van 2012 tot 2014 werd het land getroffen door een wrede burgeroorlog tussen Moslims en Christenen. 50% van de economie draait rond landbouw. Het grootste gedeelte van de bevolking kent alleen informele, precaire arbeid. De formele sector is grotendeels beperkt tot de bosbouw in het tropische wouden van het Congo-bekken en mijnbouw (vooral goud en diamanten). In september 2014 vond een eerste seminarie plaats in Benin. Het seminarie behandelde de werkomstandigheden, het wettelijke kader en de syndicale sterkte in de vrijhandelszone in Benin. Aan het seminarie namen 30 vertegenwoordigers deel van de vakbonden, vrijgestelden en delegees. François Laurent en Thibaud Ponce namen deel voor ACV BIE. Er was aandacht voor de dualiteit tussen het verbeteren van de werkomstandigheden en de nood om investeringen aan te trekken in een zeer competitieve omgeving. Het project wil de vakbonden versterken en hen ondersteunen om een strikter wetgeving te onderhandelen. De CSTT (Togo) en de CGTB (Benin) willen zich hiermee nog meer positioneren als centrale actoren in het proces voor sociale verandering. Te veel werknemers hebben geen waardig werk of moeten het doen zonder enige vorm van sociale bescherming. Het volgende seminarie zal eind april plaatsvinden in Lomé (Togo). 7 7

8 EZA Servië Het Europese Centrum voor Werknemersvraagstukken (EZA) investeert in de ondersteuning van de sociale dialoog in nieuwe en kandidaat-lidstaten van de Europese Unie. Op 5 en 6 februari vond al voor de derde keer het EZA-seminarie plaats voor bouw- en houtbonden in Servië en de regio van Zuidoost-Europa. Gastheer was opnieuw CATUS Bouw- en bouwmaterialen. Vertegenwoordigers van de bouw- en houtbonden uit Servië, Slovenië, Kroatië, Montenegro, Polen en Hongarije bespraken er de mogelijkheden om via openbare aanbestedingen meer grip te krijgen op de werkomstandigheden van werknemers in de bouw- en houtsectoren. Tom Deleu nam deel namens ACV BIE. Sam Hägglund, algemeen secretaris van de EFBH, gaf toelichting bij de verbeteringen die vorig jaar werden bekomen via de herziening van de Europese richtlijnen openbare aanbestedingen. mede door de Belgische overheid wordt gefinancierd. ACV BIE en WSM willen innovatieve projecten rond sociale bescherming en informele arbeid ondersteunen. Deelnemers aan het project zijn de sectorale vakbonden uit Togo, Senegal, Mauritanië, Niger en Burkina Faso februari vond in Lomé een werkatelier plaats. Vanuit het delen van ervaringen werd intensief gewerkt aan de uitbouw van een werkplan voor de komende jaren. Hoe wil men informele werknemers bereiken en organiseren? Welke dienstverlening is hiervoor nodig? Hoe wil men de financiële duurzaamheid verhogen van de eigen organisatie, hoe het aantal betalende leden doen toenemen? Er was vooral aandacht voor de praktijkervaringen van de FTBC (Togo) en SNTC (Senegal) die via solidaire initiatieven hun ledenaantal zien groeien. Zij experimenteren volop met de uitbouw van mutualiteiten en de verlening van microkredieten. Het atelier werd vakkundig geanimeerd door de regionale ploeg van WSM, het bureau van Cotonou. De medewerkers van WSM hebben de deelnemers geholpen om ideeën te vertalen in concrete plannen, met een duidelijke timing en financiële planning. ACV BIE volgt het project van nabij en hoopt hiermee de hout- en bouwvakbonden in de regio verder te versterken. Boodschap aan de deelnemers van de conferentie: zorg dat je mee aan de tafel zit waar beslist zal worden over de omzetting van deze richtlijnen in nationale wetgeving. Project informele arbeid en sociale bescherming in West-Afrika Sinds 2014 werkt ACV BIE voor de sectoren bouw, hout en bouwmaterialen in West-Afrika ook samen met de NGO Wereldsolidariteit (WSM). Het project is een onderdeel van het ontwikkelingsprogramma dat 4 EUROPESE ONDERNEMINGS- RADEN EN MONDIALE VAKBONDSNETWERKEN Studiedag Europa 15 januari organiseerde het internationaal secretariaat ACV BIE voor de derde keer een studiedag over Europa voor haar leden in de Europese ondernemingsraden en vakbondssecretarissen. De studiedag wou aan de hand van diverse panelgesprekken een stand van zaken geven over de meest prioritaire Europese dossiers voor ACV BIE : sociale dumping, REFIT en TTIP, een ambitieuze industriële politiek. 8

9 De sprekers kwamen uit de vakbondswereld, maar er waren ook vertegenwoordigers van universiteiten en NGO s. Hiermee proberen we verschillende visies in de lopende debatten aan het woord te laten. Telkens gingen de sprekers op zoek naar signalen van hoop om de nefaste neo-liberale politiek om te buigen. Mogen we hoop koesteren met de nieuw samengestelde Europese Commissie? Hoe gaan we onszelf organiseren als vakbond om meer invloed te hebben en welke rol moeten onze Europese vakbondsfederaties opnemen. Het werd een boeiend debat met 110 deelnemers. Nationaal Contactpunt OESO nodigt DEME en BESIX uit over Qatar De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), ofwel de club van de meest geïndustrialiseerde landen, heeft sinds vele jaren een eigen politiek rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het kader van een faire globalisering geeft de OESO een aantal richtlijnen uitgewerkt voor multinationale ondernemingen, hun leveranciers en onderaannemers. De richtlijnen hebben o.a. te maken met respect voor mensenrechten en sociale dialoog. Maar ook met betrekking tot het correct betalen van belastingen en niet deelnemen aan corruptie. Hoewel deze richtlijnen niet bindend zijn, hebben ze toch een belangrijke morele waarde. En belangrijk, er is ook een mechanisme voor de behandeling van eventuele klachten. De overheden die zich akkoord verklaren dienen hiervoor een nationaal contactpunt op te richten. McBride Reeds 3 jaar proberen de vakbonden een EOR op te richten binnen de Britse multinational McBride. Proberen is het correcte woord. De onderhandelingen met de directie lijken tot nu een spreekwoordelijke Processie van Echternach gebleken. Opnieuw wordt aangetoond dat het absoluut niet vanzelfsprekend is om akkoorden te maken met een Britse onderneming. In het VK is de sociale dialoog met vakbonden geen vanzelfsprekendheid. Maar de militanten van ACV BIE geven niet op en blijven, samen met de andere betrokken vakbonden, op deze nagel kloppen. Wordt nog steeds vervolgd Fusie Holcim-Lafarge In november 2014 kwamen 75 vakbondsvertegenwoordigers van Holcim-Lafarge uit de hele wereld bijeen in Houffalize. ACV BIE was toen de gastheer van een mondiale conferentie die als doel had om gezamenlijk tot een syndicale strategie te komen om wereldwijd de werknemersbelangen van Holcim-Lafarge te verdedigen in de fusie die bezig is. De vakbonden willen nauwer betrokken worden in het fusieproces. De vakbonden willen het bedrijf aanzetten om het sociaal overleg te respecteren : lokaal, Europees en op wereldvlak. Om hun eisen kracht bij te zetten, hadden de vakbonden ook een actieplan afgesproken. De eerste stap was de wereldwijde informatie en sensibiliseringsactie op In het kader van de oplopende discussies over de werkomstandigheden in Qatar, heeft het adviescomité van de vakbonden bij de OESO, het Trade Union Advisory Committee (TUAC) een onderzoek gedaan naar de multinationale bedrijven die ginder opereren. In de loop van de maand februari werden de bouwbedrijven DEME (baggerbedrijf) en BESIX uitgenodigd door het Belgische contactpunt om na te gaan welke politiek zij voeren. Welke voorzorgen nemen zij om inbreuken tegen de OESO-richtlijnen en inbreuken tegen de internationale conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)? Hoe en met welke onderaannemers werken ze samen en hoe vermijden ze dat werknemers te maken krijgen met het Kafala-systeem dat tot slavernijtoestanden leidt. Ook in andere landen zullen bedrijven die in Qatar actief zijn, uitgenodigd worden voor dergelijke hoorzittingen. Voor ACV BIE is het een goede zaak dat de bedrijven op hun verantwoordelijkheid worden gewezen. Het is een stok achter de deur dat dit in de landen kan gebeuren waar de hoofdzetel is gevestigd. Meer info over TUAC en de richtlijnen voor multinationale bedrijven vind je op en 9 9

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT Niet-lidstaat van de Raad van Europa (Wit-Rusland) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België,

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING LIDSTATEN Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING Non-member state of the Council of Europe (Belarus) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN OVERIGE VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan,

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Nieuwsbrief - juli 2014

Nieuwsbrief - juli 2014 Nieuwsbrief - juli 2014 Met deze publicatie, een initiatief van het projectconsortium, willen wij u op de hoogte houden van de activiteiten en resultaten van PESSIS II. WAT IS PESSIS II? Dit project, dat

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? 2 De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie internationale handel 2009 20.9.2005 PE 362.727v01-00 AMENDEMENTEN 1-17 Ontwerpadvies Johan Van Hecke Een ontwikkelingsstrategie voor Afrika (2005/2142(INI))

Nadere informatie

De impact van CETA op

De impact van CETA op De impact van CETA op tewerkstelling en arbeidsvoorwaarden De impact van het CETA op de groei, de lonen en de tewerkstelling De studie van de Europese Commissie voorspelt een toename van het BBP met 0,02%

Nadere informatie

10254/16 ons/zr/as 1 DGC 2B

10254/16 ons/zr/as 1 DGC 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 20 juni 2016 (OR. en) 10254/16 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 20 juni 2016 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties COHOM 78 CONUN 115 DEVGEN 132 FREMP

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 NOTA van: de Franse, de Duitse, de Italiaanse, de Spaanse en de Britse delegatie aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS 740-2015 ADVIES over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO WTC III (17 e verd.)

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE EUROPESE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

online enquête acv-openbare diensten

online enquête acv-openbare diensten online enquête acv-openbare diensten actie voeren dienstverlening lidmaatschap opdracht taken Resultaten Mei 2015 waarden resultaten mei 2015 Naar aanleiding van het congres van ACV-Openbare Diensten in

Nadere informatie

Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging

Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging Structuur De Internationale Rode Kruisbeweging bestaat uit drie onderdelen: Nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (onder meer het Belgische

Nadere informatie

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1. Het landbouwdossier Het feit dat Westerse landbouwproducten de lokale markten in het Zuiden verstoren.

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december A D V I E S Nr. 2.009 ------------------------------- Zitting van woensdag 7 december 2016 ---------------------------------------------------- Honderdjarig bestaan van de IAO De toekomst van de arbeid

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.6.2012 COM(2012) 255 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot verlening van een machtiging om onderhandelingen te openen over aanpassing van de volgende overeenkomsten

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0186 (E) 11290/14 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ACP 109 COAFR 184 PESC 677 RELEX 538 BESLUIT

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave De eurocrisis Bij deze opgave horen de teksten 9 en. Inleiding De situatie rond de gemeenschappelijke munt, de euro, is tien jaar na de introductie verre van stabiel (mei 2012). In tekst 9 beschrijft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1771 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Strategisch plan voor de bouwsector Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Vijf acties moeten tegelijkertijd worden ingevoerd: 1. Versterken van het rechtskader 2. Sensibiliseren

Nadere informatie

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen:

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen: INLEIDING De volgende Europese verkiezingen zullen gehouden worden van tot 5 mei 014 in alle 8 lidstaten. Dit handvest bevat de politieke standpunten die de leden van de Europese Alliantie voor de Vrijheid

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 NOTA van: aan: Betreft: het Italiaanse voorzitterschap de horizontale Groep drugs Ontwerp-resolutie van

Nadere informatie

Jouw sterke vakbond in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Jouw sterke vakbond in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Jouw sterke vakbond in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Jouw sterke vakbond in de openbare sector Als werknemer in de openbare sector speel je een sleutelrol in onze samenleving. Je staat

Nadere informatie

INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS FEDERATION (ITF) Urban Transport Committee Meeting. Berlijn, januari 2010

INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS FEDERATION (ITF) Urban Transport Committee Meeting. Berlijn, januari 2010 INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS FEDERATION (ITF) Urban Transport Committee Meeting Berlijn, 19 21 januari 2010 Urban Transport Committee Meeting Berlijn, 19 21 januari 2010 Van 19 tot 21 januari ging in

Nadere informatie

Achtergrondinformatie bij het Europees burgerinitiatief: water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht!

Achtergrondinformatie bij het Europees burgerinitiatief: water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Geschiedenis De Europese Federatie van ambtenarenvakbonden (EPSU) besloot tijdens haar congres in 2009 het initiatief te nemen om één miljoen handtekeningen te verzamelen voor water als mensenrecht. Dit

Nadere informatie

EUROPEAN DISABILITY FORUM...

EUROPEAN DISABILITY FORUM... Deïnstitutionalisering en de rechten van personen met een handicap perspectief van Europese Unie... An-Sofie Leenknecht, EDF Human Rights Officer, Brussel, 26 november 2014 EUROPEAN DISABILITY FORUM Vertegenwoordigen

Nadere informatie

Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI

Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI Preambule LEONI legt aan de hand van deze verklaring de principiële sociale rechten en beginselen vast. Deze vormen de basis

Nadere informatie

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler ARMOEDE- BESTRIJDING Copyright : R. Reidler Memorandum 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 1. EUROPESE 2020 STRATEGIE 1.1. Armoede 1.1.1. Armoede en sociale uitsluiting zichtbaar brengen in implementatie EU2020-strategie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Oneerlijke concurrentie

Oneerlijke concurrentie Juli 2017 Oneerlijke concurrentie Inleiding Wanneer vandaag aan ondernemers wordt gevraagd waar ze wakker van liggen, mag je er van uit gaan dat oneerlijke concurrentie verschillende keren tussen de antwoorden

Nadere informatie

NUOD sector Financiën INFO 2014-6

NUOD sector Financiën INFO 2014-6 NUOD sector Financiën INFO 2014-6 INFO is de nieuwsbrief van de NUOD voor het personeel van Financiën nummer 2014/6 dd. 7-5-2013 Gelieve uit te hangen of te verspreiden onder het personeel EUROPESE BELASTINGAMBTENAREN

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

Nederland. EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie. Najaar 2010. Nationaal Rapport

Nederland. EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie. Najaar 2010. Nationaal Rapport Standard Eurobarometer EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie Najaar 2010 Nationaal Rapport Nederland Representation of the European Commission to Netherlands Inhoud Inleiding Context

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.2.2011 COM(2011) 30 definitief 2011/0013 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot verlenging van de looptijd en aanpassing van de maatregelen vastgesteld bij

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren

Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren Stellingen Voor de ontwikkeling van een land is het best dat er zo weinig mogelijk emigratie is. Ontwikkelingssamenwerking zal migratie stoppen.

Nadere informatie

Door de overname van Carestel is de reikwijdte van de EOR een eerste maal gewijzigd.

Door de overname van Carestel is de reikwijdte van de EOR een eerste maal gewijzigd. EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE WERKNEMERS VAN GROEP AUTOGRILL DE OVEREENKOMST Tussen de Hoofddirectie van de Groep Autogrill, overeenkomstig art. 2 van Wetsbesluit 74/2002 vertegenwoordigd door de Chief

Nadere informatie

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep Bijlagen WOORD VOORAF DOOR JEAN-LOUIS BOUCHARD, VOORZITTER

Nadere informatie

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK Toelichting In het onderstaande zijn de afzonderlijke elementen van het normatieve kader integraal opgenomen en worden ze nader toegelicht en beschreven. Daarbij wordt aandacht besteed aan de volgende

Nadere informatie

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú De Socialistische Fractie in het Europees Parlement streeft naar de garantie dat iedereen zich volledig aanvaard voelt zoals hij of zij is, zodat we in onze gemeenschappen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli 2017 A D V I E S Nr. 2.044 ------------------------------ Zitting van dinsdag 18 juli 2017 ----------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering

Nadere informatie

GENDERGELIJKHEID SOLIDARITEIT ACTIE. De werkzaamheden van GUE/NGL in de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees Parlement

GENDERGELIJKHEID SOLIDARITEIT ACTIE. De werkzaamheden van GUE/NGL in de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees Parlement GENDERGELIJKHEID SOLIDARITEIT ACTIE De werkzaamheden van GUE/NGL in de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees Parlement Gendergelijkheid, solidariteit, actie Voor politieke

Nadere informatie

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt)

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Beste mensen, wat geweldig dat we hier vandaag allemaal staan! We begonnen met een fantastische mars en een goede debatten. 1 mei is weer van ons! En

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 21.2.2005 B6-0123/2005 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het

Nadere informatie

Lid worden. van ACV Openbare Diensten. Vlaamse overheid

Lid worden. van ACV Openbare Diensten. Vlaamse overheid Lid worden van ACV Openbare Diensten Vlaamse overheid ACV Openbare Diensten is binnen de Vlaamse overheid de referentievakbond. Zowel in onderhandelingen en overleg, als voor dienstverlening en bijstand.

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

Instructie: Quiz EU - Test je kennis!

Instructie: Quiz EU - Test je kennis! Instructie: Quiz EU - Test je kennis! Korte omschrijving werkvorm De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen en blufvragen. Bij kennisvragen kiest

Nadere informatie

Toespraak Voorzitter bij het in ontvangst nemen van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 op 20 november 2012 in de Oude Zaal

Toespraak Voorzitter bij het in ontvangst nemen van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 op 20 november 2012 in de Oude Zaal Toespraak Voorzitter bij het in ontvangst nemen van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 op 20 november 2012 in de Oude Zaal Dames en heren, Allereerst dank ik het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

Nadere informatie

2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen

2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen 2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen 2.5.0. Inleiding over het opstarten van een BOG Opstarten van een bijzondere onderhandelingsgroep (BOG) Wetenschappelijk onderzoek en

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 NOTA van: het Italiaanse voorzitterschap aan: de horizontale Groep drugs nr. vorig doc.: 11051/03 CORDROGUE

Nadere informatie

Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma (33625, nr. 8) inzet private sector bij klimaatfinanciering

Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma (33625, nr. 8) inzet private sector bij klimaatfinanciering Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN DEEL 1. SOCIAAL OVERLEG IN BELGIË 1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN DEEL 1. SOCIAAL OVERLEG IN BELGIË 1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN VII DEEL 1. SOCIAAL OVERLEG IN BELGIË 1 Hoofdstuk 1. Partners in sociaal overleg 7 Afdeling 1. Werkgeversorganisaties 7 Afdeling 2. Werknemersorganisaties 9 Afdeling

Nadere informatie

(Mededelingen) EUROPEES PARLEMENT

(Mededelingen) EUROPEES PARLEMENT 4.8.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 229/1 II (Mededelingen) MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE EUROPEES PARLEMENT Reglement van de Conferentie van de

Nadere informatie

Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU

Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU VIVES BRIEFING 2016/06 Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU Klaas Staal Karlstad Universitet 1 GEVOLGEN VAN BREXIT VOOR DE BESLUITVORMING IN DE EU Klaas Staal INLEIDING Op 23 juni 2016 stemmen

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0274 (E) 13588/17 ACP 119 FIN 647 PTOM 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

DE BRIEVENBRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE

DE BRIEVENBRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE DE BRIEVENBRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE DE INSTELLINGEN: WIE DOET WAT? INTRO VOOR DE LEERKRACHT Op de volgende pagina s vindt u materiaal waarmee u de belangrijkste Europese instellingen op

Nadere informatie

Thema 2: Kwaliteit van de arbeid

Thema 2: Kwaliteit van de arbeid Thema 2: Kwaliteit van de arbeid Het hebben van een baan is nog geen garantie op sociale integratie indien deze baan niet kwaliteitsvol is en slecht betaald. Ongeveer een vierde van de werkende Europeanen

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8 Ik ben de Hamer Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Goedendag! Als

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan IP/04/1250 Brussel, 20 oktober 2004 Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan De Europese Commissie gaat akkoord met een tweede

Nadere informatie

VOORBEREIDEND KNUTSELWERK

VOORBEREIDEND KNUTSELWERK WERKEN MET DE KAART KAART VAN EUROPA Bemachtig een zo groot mogelijke kaart van Europa VOORBEREIDEND KNUTSELWERK Maak knutselmateriaal om de verschillen tussen de landen te duiden. Hieronder staan de benodigde

Nadere informatie

Avec le soutien financier de la Commission Européenne With the financial support of the European Commission

Avec le soutien financier de la Commission Européenne With the financial support of the European Commission De nieuwe gewijzigde EOR richtlijn 2009/38/EU : Ontwerp van aanbevelingen met betrekking tot de onderhandelingen tijdens de periode van omzetting (van 5 juni 2009 tot 5 juni 2011) [vertaald door AC-ABVV]

Nadere informatie

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Inhoud Mijn overtuigingen 2 Mijn prioriteiten 3 Bakens voor morgen 8 Laten we samen aan Europa bouwen 1 Mijn overtuigingen Mijn overtuigingen Een Europa,

Nadere informatie

Gepubliceerde regels

Gepubliceerde regels Noordstra, lepie Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Europese Ster maandag 14 december 2015 16:01 Statengriffie provinsje Fryslân Gepubliceerde regels meldplicht datalekken belangrijk

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 BEVRAGING POLITIEKE PARTIJEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Over enkele maanden hebben de burgers van Boom opnieuw het voorrecht om hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad te kiezen. De Noord-Zuidraad

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

Hoe een coalitiecampagne uitwerken om kinderarbeidvrije cacao te bevorderen?

Hoe een coalitiecampagne uitwerken om kinderarbeidvrije cacao te bevorderen? Hoe een coalitiecampagne uitwerken om kinderarbeidvrije cacao te bevorderen? Oxfam Wereldwinkels en Fairtrade Campagne Kindslavernij lust ik niet! Doelgroepen Partners: hoe elkaar versterken? En nu? Oxfam

Nadere informatie

Broederlijk Delen vzw. Doelstelling. Activiteiten. In het Zuiden. In Vlaanderen. Thema's. Huidevettersstraat 165

Broederlijk Delen vzw. Doelstelling. Activiteiten. In het Zuiden. In Vlaanderen. Thema's. Huidevettersstraat 165 Broederlijk Delen is een niet-gouvernementele organisatie gespecialiseerd in ontwikkelingssamenwerking. Gevolgd door Donorinfo sinds: 2005 02/502 57 00 info@broederlijkdelen.be www.broederlijkdelen.be

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

CYCLUS 1 (JANUARI/FEBRUARI 2016)

CYCLUS 1 (JANUARI/FEBRUARI 2016) ALGEMENE INFORMATIECYCLUS PROGRAMMA CYCLUS 1 (JANUARI/FEBRUARI 2016) DEEL I: VORMING WEEKEND 1 VAN ZATERDAG 09/01/2016 OM 08u30 TOT ZONDAG 10/01/2016 OM 18u00 WEEKEND 2 VAN ZATERDAG 23/01/2016 OM 09u00

Nadere informatie

Vakbondsvergadering (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig)

Vakbondsvergadering (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) Vakbondsvergadering (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) Dit is een simulatie van een vergadering tussen werkgevers en werknemers met hun vakbondsafgevaardigden om over lonen en voorwaarden te onderhandelen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers Brussel, 23 november 2011 - Tot 5 miljoen mensen, bijna tweemaal zo veel als nu, krijgen de kans om in het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oktober 2014

Nieuwsbrief Oktober 2014 Nieuwsbrief Oktober 2014 Dit is de laatste editie van de PESSIS II Nieuwsbrief Met deze publicatie, een initiatief van het projectconsortium, willen wij u op de hoogte houden van de activiteiten en resultaten

Nadere informatie

Mijnheer de Voorzitter van het Vlaams ACV, Mevrouw de Nationaal Secretaris, Dames en heren,

Mijnheer de Voorzitter van het Vlaams ACV, Mevrouw de Nationaal Secretaris, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID ACV Studiedag Industrie 18 februari 2014 Mijnheer de Voorzitter

Nadere informatie

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo werkvel - 1 De Europese Unie (EU). Je hebt er dagelijks mee te maken. Al is het alleen al omdat je niet alleen Nederlander bent, maar ook Europeaan. Of dat er bijvoorbeeld euro s in je portemonnee zitten.

Nadere informatie

ADVIES European Youth Foundation

ADVIES European Youth Foundation ADVIES European Youth Foundation De Vlaamse Jeugdraad pleit ervoor om een verhoging van het budget van de European Youth Foundation, op de agenda van het Comité van Ministers van de Raad van Europa te

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld Fiche 6: Gezamenlijke mededeling EU-Birma/Myanmar 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad: Elementen voor een strategie van de EU ten aanzien

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie