Vertegenwoordigers van de verenigingen: Tollebeek, Ens, Creil, DESZ, Flevo Boys, SVM, Tonego, VENO en Urk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertegenwoordigers van de verenigingen: Tollebeek, Ens, Creil, DESZ, Flevo Boys, SVM, Tonego, VENO en Urk"

Transcriptie

1 concept VERSLAG Regiovergadering veldvoetbal regio 4 23 april 2013 bij v.v. Tollebeek Aanwezig: KNVB district Noord J.P. van Driel (voorzitter) M. Modderman (bestuurslid) M. Konijn (secretaris) P. Koning (notulist) Afgevaardigden AV: J. Klein J. van Veen Regioafgevaardigden: W. Faber, J. Muis Vertegenwoordigers van de verenigingen: Tollebeek, Ens, Creil, DESZ, Flevo Boys, SVM, Tonego, VENO en Urk Afwezig met kennisgeving: Kraggenburg, IJhorst, Nagele, RKO en Bant 1. OPENING De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent daarmee de vergadering. Het openingswoord is in zijn geheel gepubliceerd op de districtssite. 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 2.1 Mededelingen en berichten van verhindering Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de verenigingen Kraggenburg, IJhorst, Nagele, RKO en Bant. 2.2 Concept verslag districtsvergadering d.d. 22 november 2012 Deze notulen worden in de districtsvergadering op 23 mei 2013 vastgesteld. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen. 2.3 Terugkoppeling actiepunten najaarsvergaderingen 2012 Dit document is opgesteld om een terugkoppeling te geven van een aantal algemene acties uit de vorige regiovergaderingen. Een aantal acties was specifiek voor één vereniging, in dat geval is de actie één op één met de betreffende vereniging afgehandeld. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen. 3. VERSLAG VORIGE REGIOVERGADERING REGIO 4 D.D. 18 OKTOBER 2012 Er zijn geen vragen en/of opmerkingen. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld. knvb.nl

2 4. AGENDAPUNTEN INGEBRACHT DOOR DE VERENIGINGEN Door diverse clubs zijn weer agendapunten ingebracht. Met betrekking tot een aantal punten is ervoor gekozen deze individueel/rechtstreeks met de club af te handelen, omdat een dergelijk punt dan te specifiek was om in alle regiovergaderingen aan de orde te stellen. 4.1 Zuidlaarderveen: voorstel wijziging spelhervatting Naar aanleiding van een voorval tijdens een wedstrijd in de lopende competitie, geeft Zuidlaarderveen de volgende casus: Speler van partij A trapt de bal opzettelijk tegen het lichaam van assistent-scheidsrechter (grensrechter) van partij B; Assistent-scheidsrechter van partij B reageert met slaande beweging naar betreffende speler van partij A. Gevolg: scheidsrechter geeft beide rood. Tot hier is alles volgens de regels en zonder aanmerkingen. De voortzetting van de wedstrijd gaat vervolgens met 10 spelers van partij A; partij B ronselt ergens een andere assistent-scheidsrechter en ondervindt verder geen gevolgen. Het voorstel van Zuidlaarderveen voor zo een situatie luidt: De partij, waarvan de assistent-scheidsrechter met rood is heengezonden naar aanleiding van een overtreding tegen een speler van de tegenpartij, vult de plaats van de assistent-scheidsrechter in met een aan de wedstrijd deelnemende speler die op dat moment op het speelveld staat. Reactie: Reglementair is vastgelegd dat iedere vereniging verplicht is zorgen te dragen dat een lid van de KNVB als assistent-scheidsrechter optreedt bij de door haar te spelen wedstrijden. Als een assistentscheidsrechters zich misdraagt, zal hij worden weggestuurd door de scheidsrechter en is de vereniging dus verplicht een nieuwe assistent-scheidsrechter te leveren. Vervolgens is de scheidsrechter verplicht een rapportage in te sturen naar de afdeling tuchtzaken over de misdragingen van de weggestuurde assistentscheidsrechter en wordt een passende straf opgelegd. Op deze manier wordt de vereniging alsnog gestraft voor de misdragingen voor de assistent-scheidsrechter, omdat een ander lid van de vereniging als assistentscheidsrechter moet optreden. De vergadering gaat akkoord met de gegeven reacties. 4.2 SIOS: huidige winterstop beleid Graag zou SIOS het huidige winterstop beleid als agendapunt willen aandragen voor de komende regiovergadering. Deze vereniging proeft bij veel verenigingen en betrokkenen dat de nadelen van het voetballen in januari en begin februari groter zijn dan de voordelen. Nadelen zijn onder andere; Clubs ontvangen minder publiek en daardoor minder inkomsten doordat supporters er op voorhand al niet vanuit gaan dat er gevoetbald zal worden en als er wel gevoetbald wordt is dit alsnog bij niet erg aanlokkelijke temperaturen. Naast het gewone publiek is er minder publiek in de vorm van spelers van andere teams die blijven hangen doordat de andere teams pas later weer in actie komen. Onzekerheid en extra werk bij vrijwilligers en spelers (kantinemedewerkers moeten afgebeld worden, webbeheerders hebben extra werk om de website up-to-date te houden en afgelastingen en alternatieve programma s naar de leden te communiceren en voor een ieder geldt dat er een dag vrij gehouden wordt in de agenda wat achteraf onnodig is). Clubs met kunstgras krijgen een nog groter voordeel op clubs zonder kunstgras doordat deze doordeweeks wel kunnen trainen (behalve bij sneeuwval) en daardoor beter voorbereid zijn op de wedstrijden. Doordat de velden vaak natter zijn en de vorst nog niet altijd volledig uit de grond is voordat er gevoetbald wordt raken de velden sneller in een slechte(re) conditie. Reactie: Het bestuur begrijpt het punt van SIOS en de nadelen die worden genoemd erkent het bestuur ook als nadelen voor het spelen in januari en februari, maar de volgende redenen zijn de oorzaak dat er toch voor eerste elftallen al programma s worden vastgesteld in januari: - Vastgesteld wordt dat de competitie het eerste volledige weekend van september begint en begin/halverwege mei eindigt; - Voor eerste elftallen is afgesproken te spelen op schema 14, dit betekent 26 wedstrijdprogramma s; - Verenigingen willen niet in alle vakanties (herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en meivakantie) twee volledige programma s spelen vanwege onder andere wintersport; - Niet alle verenigingen hebben licht, waardoor er op een redelijk tijdstip (19.30 uur/20.00 uur) een midweeksprogramma kan worden vastgesteld. Verslag regiovergadering regio 4 voorjaar 2013, d.d. 23 april

3 Kortom er moeten keuzes worden gemaakt en daarom wordt er voor eerste elftallen half januari al een volledig programma ingepland. Daarnaast is het zo dat we het weer niet in de hand hebben. Dit seizoen hebben we een winter, die tot ver in maart doorloopt, maar mogelijk is dit volgend seizoen beter en kan er in januari/februari wel onder normale omstandigheden worden gevoetbald. De vergadering gaat akkoord met de gegeven reacties. 5. ALGEMEEN 5.1 Bestuurlijke vernieuwing Het proces van bestuurlijke vernieuwing in het amateurvoetbal zal leiden tot een vernieuwde inrichting van onze verenigingsorganisatie: we hebben het dan over het afgevaardigdenstelsel en de besturen en commissies zowel op landelijk als districtsniveau. In 2013 werken we hard aan dit veranderproces, op 1 januari 2014 moet het zijn afgerond. In het najaar 2011 spraken we al over de contourennota bestuurlijke vernieuwing, die de beoogde structuur op hoofdlijnen aangeeft. In het najaar 2012 behandelden we met jullie de uitwerking hiervan: een blauwdruk vernieuwde structuur, die exact omschrijft welke organen we vanaf 2014 hebben, hoe die zijn samengesteld en welke taken daardoor worden uitgevoerd. Met het vaststellen van die blauwdruk kwamen we in een nieuwe fase van voorbereiding terecht. Naar aanleiding van de informatie in de regiovergaderstukken en de informatie in de regiovergadering zijn geen vragen of opmerkingen Blauwdruk communicatie vernieuwde structuur In de vorige regio- en clustervergaderingen hebben we de uitgangspunten voor communicatie geschetst. Ook hebben we via verschillende kanalen de mening van de verenigingen opgehaald. Dit is de basis voor de blauwdruk communicatie die u bij de stukken voor deze vergadering aantreft. Deze blauwdruk is een schets van hoe de communicatie tussen verenigingen en KNVB over beleidsthema s er vanaf 1 januari 2014 uit ziet. Verenigingen en KNVB communiceren actief via verschillende middelen: digitaal en in ontmoeting, via KNVB medewerkers en KNVB vrijwilligers, gevraagd en ongevraagd. Graag horen we van de verenigingen en hun vertegenwoordigers wat ze hiervan vinden. Het bestuur amateurvoetbal wil er graag mee verder en wil weten of de inhoud van deze blauwdruk akkoord is. 5.2 Project Change Het ontwikkelen van onze organisatie heeft voortdurende aandacht. De manier waarop het werk in Zeist en in de districtskantoren wordt gedaan willen we zo organiseren, dat voldaan wordt aan de steeds hogere verwachtingen van klantgerichtheid. Service staat hoog in het vaandel. Als KNVB willen we steeds dichter bij onze verenigingen komen te staan en werken vanuit drie kernbegrippen: Voetbal; Competitie; Vereniging. Daarnaast wordt van de KNVB in toenemende mate verwacht dat wordt meegewerkt aan het realiseren van uiteenlopende maatschappelijke doelen, vragen sponsoren om meer samenwerking, enz. In de beleidsbrief amateurvoetbal 2013/ 14 heeft u hierover al het een en ander kunnen lezen. Tijdens de vergadering zullen we hierop verder ingaan en presenteren wat we vanuit de ontwikkelingen die op ons afkomen - in onze organisatie zullen gaan veranderen. 6. BELEIDSBRIEF AMATEURVOETBAL 2013/ 14 Samen met onze verenigingen werken we gericht aan de toekomst. Het beleidsplan voetbal is daarbij onze richtsnoer. Daarin staat in grote lijnen waar we staan en waar we voor gaan. Op onze website kunt u meer lezen over dit beleidsplan (http://www.knvb.nl/wiezijnwij/missie-visie) Verslag regiovergadering regio 4 voorjaar 2013, d.d. 23 april

4 In tweejaarlijkse seizoenenplannen vertalen we onze doelen telkens in concretere beleidsactiviteiten: wat gaan we doen en welke resultaten leveren we dan op. En met elk resultaat komen we weer een stap dichter bij ons toekomstbeeld. Via de meegezonden beleidsbrief informeren we u over de concrete voornemens die bij het bestuur amateurvoetbal voor 2013/ 14 bestaan. Een aanzienlijk pakket dat met ambitie zal worden opgepakt. Vanzelfsprekend horen we graag wat u hiervan vindt. 7. FINANCIEN 7.1 Begroting amateurvoetbal 2013/ 14 Het begrotingsresultaat 2013/ 14 komt uit op een positief resultaat van Dit resultaat is bereikt door: Een actieve kostenreductie; Maximalisering van de baten; Een indexering van 2,5% op de contributies, inschrijfgelden en tarieven tuchtzaken en heffingen; Het beoogde effect van het traject van organisatieontwikkeling is meegenomen, hetgeen ondermeer tot uiting in daling van het aantal fte op districtsniveau als in Zeist (niet invullen van vacatures); Het exploitatietekort uit het seizoen 2011/ 12 werd in deze begroting gecorrigeerd; Aan bestemmingsfondsen en reserves werd een bedrag van onttrokken, te weten: uit het bestemmingsreserve vrouwenvoetbal; uit de bestemmingsreserve transformatie zaalvoetbal. Na verwerking van bovenstaande aanpassingen wordt een positief sluitende begroting 2013/ 14 gepresenteerd Exploitatiebegroting 2013/ 14 Gepresenteerd in de regiovergaderstukken Toelichting op de bedrijfslasten BU AV; specifieke gegevens Noord Gepresenteerd in de regiovergaderstukken. 8. VELDVOETBAL 8.1. Stand van zaken combinatiedossier In de KNVB speelt op dit moment een aantal onderwerpen, die zijn samengebracht in een zogenoemd combinatiedossier. Deze onderwerpen zijn: Promotie/degradatie topklasse - eerste divisie; Juridische structuur clubs; Spelerscontracten in het amateurvoetbal; F- en E-pupillen; Opleidingsvergoedingen en solidariteitsbijdragen. Inmiddels worden de onderwerpen E- en F-pupillen in samenhang met opleidingsvergoeding en solidariteitsbijdragen apart behandeld. In de regiovergaderstukken wordt over dit agendapunt nadere informatie gegeven Aanpassen competitiestructuur reservevoetbal mannen senioren Inleiding Vanuit het beleidsplan voetbal Samen scoren streven we naar ongestoorde, evenwichtige en spannende competities. Daarom hebben we de competitieopzet van het reservevoetbal tegen het licht gehouden. Verslag regiovergadering regio 4 voorjaar 2013, d.d. 23 april

5 In de regiovergaderstukken wordt over dit agendapunt nadere informatie gegeven. Tijdens de regio- en clustervergaderingen wordt de uitslag van de themabijeenkomsten en de online enquête op hoofdlijnen gepresenteerd. Dat is ook bij uitstek de gelegenheid voor u als club om uw mening te geven over het voorstel. Wat vindt u ervan als we met ingang van het seizoen 2014/ 15 overgaan tot de vorming van 3 landelijke reserve topklassen op zaterdag en 3 landelijke reserve topklassen op zondag? De promotie-/degradatieregeling voor het seizoen 2013/ 14 hierop aanpassen? De verenigingen Urk en Flevo Boys zijn het eens met het voorstel. De heer Faber vreest dat grote verenigingen zullen proberen hun 2 e teams te versterken door spelers aan te trekken bij clubs uit de regio. Dit zou fatale gevolgen kunnen hebben voor de kleine clubs Rugnummers in het totale amateurvoetbal Aanleiding Vanuit de districtsvergadering Oost is in het najaar van 2012 gevraagd naar de mogelijkheid om het spelen met rugnummers verplicht te stellen voor iedereen; dus zowel voor teams in de categorie A als in de categorie B? Verenigingspanel Binnen de pilot Verenigingspanel is de volgende stelling aan de verenigingen in de districten Oost en Zuid II voorgelegd: Ik vind dat het dragen van rugnummers voor alle amateurvoetballers verplicht moet worden. Van de 388 clubs in het verenigingspanel hebben er 281 gereageerd op deze poll: 56,2 % van de verenigingen is voor, waarvan 45% vindt dat het makkelijker is voor de scheidsrechter om spelers uit elkaar te houden en 7% vindt dat het dan moeilijker wordt om te frauderen 41,3 % is tegen omdat het de club te veel geld kost (24%) of het zorgt voor meer werk (7%). De meerderheid is het dus eens met de stelling. Een kanttekening is dat de tegenstemmers vaker hun antwoord hebben onderbouwd. Hun argumenten zijn: de financiële belasting voor clubs is al hoog, zeker in deze tijden; de regeldruk is al erg hoog; praktisch brengt dit problemen met zich mee omdat shirts niet meer kunnen worden uitgewisseld en spelers vaak schuiven tussen elftallen (zeker in de lagere categorieën). De voorstemmers pleiten overigens voor gefaseerde invoering. Wat vindt u? Graag leggen we stelling ook aan de andere districten voor: Ik vind dat het dragen van rugnummers voor alle amateurvoetballers verplicht moet worden. We zijn benieuwd naar uw reactie en motieven. Na stemming is de meerderheid tegen het voorstel om het dragen van rugnummers voor alle amateurvoetballers verplicht te stellen. 9. VOETBALTECHNISCHE ZAKEN 9.1. Kwaliteit- en performancemodel Jeugdopleidingen in Nederland Minimale kwaliteitseisen jeugdopleidingen Inleiding In 2001 is het Keurmerk Jeugdopleidingen door de KNVB geïntroduceerd om de kwaliteit van jeugdopleidingen in het Nederlandse voetbal te waarborgen en te verbeteren. Jeugdopleidingen kunnen op grond van hun kwaliteit 1 tot maximaal 4 sterren behalen. Sinds 2001 is het Nederlandse voetballandschap zo veranderd dat het huidige certificeringmodel niet meer voldoet. Als we internationaal leidend willen blijven als opleidingsland, is vernieuwing op vele fronten een logisch vervolg. De clubs zijn in onze visie zelf verantwoordelijk voor het vernieuwen en verbeteren van de kwaliteit van hun jeugdopleidingen. Ook de jeugdopleidingen in het amateurvoetbal moeten extra gestimuleerd worden om te groeien in kwaliteit. De KNVB wil met een gezamenlijk ontwikkeld kwaliteit- en performancemodel aansluiten bij het baanbrekende en vooruitstrevende karakter van betaald voetbalorganisaties (BVO S) en amateurclubs en hierin een ondersteunende, serviceverlenende, verbindende en kennisinhoudelijke rol vervullen. Dit nieuwe kwaliteit- en performancemodel moet aansluiten op onze gezamenlijke ambitie om meer spelers te laten doorstromen vanuit de Nederlandse jeugdopleidingen naar de A-selecties van betaald voetbalorganisaties, zoals beschreven in het beleidsplan voetbal Samen scoren Samen Scoren in het kernthema Ontwikkelen en winnen. In de regiovergaderstukken wordt over dit agendapunt nadere informatie gegeven. Wij zijn benieuwd naar uw mening over dit onderwerp. Is de informatie duidelijk? Welke vragen leven er bij u als verenigingen? Verslag regiovergadering regio 4 voorjaar 2013, d.d. 23 april

6 9.2. Voorwaarden betaald voetbalorganisaties (stichtingen, NV s, BV s) met E- en F- pupillenteams Al jaren wordt een discussie gevoerd over de wenselijkheid van en randvoorwaarden voor het verantwoord aanbieden van een opleiding tot beroepsvoetballer voor E- en F-pupillen. De KNVB heeft aan het Departement voor bestuurs- en organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht de opdracht gegeven hiernaar onderzoek te verrichten. Gebaseerd op de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoeksrapport zijn criteria benoemd die van toepassing zijn op clubs in het betaalde voetbal (Stichtingen, NV s en BV s) indien zij activiteiten met F en E pupillenteams willen organiseren. Deze criteria zijn opgenomen in de minimale kwaliteitseisen voor jeugdopleidingen en maken onderdeel uit van de pilot die vanaf het voorjaar 2013 en in het seizoen 2013/ 14 operationeel is. Op basis van de ervaringen die worden opgedaan in deze pilotfase worden de criteria vertaald in het Algemeen reglement. Het bondsbestuur zal die regels in het voorjaar 2014 bepalen door middel van een uitvoeringsbesluit dat in december 2014 wordt bekrachtigd door de bondsvergadering. Tijdens de regiovergadering geven we een presentatie over de belangrijkste voorwaarden waaraan een BVO (zijnde NV, BV of Stichting) moet voldoen. Graag wisselen we dan met u van gedachten over deze voorwaarden, die we van plan zijn al in de pilotfase stringent toe te gaan passen Gegevens trainers op digitaal wedstrijdformulier In het najaar 2012 heeft de bondsvergadering een wijziging vastgesteld van artikel 17 van het Algemeen Reglement. Bepaald is dat in de door het bestuur amateurvoetbal aangewezen klassen, teams dienen te beschikken over een trainer-coach die niet alleen in het bezit is van een geldige trainerslicentie, maar ook als coach staat geregistreerd bij het desbetreffende team. Deze reglementswijziging was noodzakelijk om de controle op trainerslicenties met ingang van seizoen 2013/ 14 aan te scherpen. Voor aanvang van elke wedstrijd worden de gegevens van de trainer-coach ingevuld op het digitaal wedstrijdformulier (DWF). Een belangrijke stap aangezien de trainer-coach een belangrijke rol speelt in het verantwoord begeleiden en ontwikkelen van voetballers op alle niveaus. Deze regeling is voor het seizoen 2013/ 14 van toepassing op: Standaardteams mannen zaterdag en zondag; BeNe Liga vrouwen; Topklasse vrouwenvoetbal; Hoofdklassen vrouwenvoetbal. Verenigingen worden per brief geïnformeerd over de handelingen die van toepassing zijn en de rol van de aanvoerder en scheidsrechter in het proces. Tijdens de regio- en clustervergadering wordt een toelichting gegeven. 10. ACTIEPLAN TEGEN GEWELD, VOOR SPORTIVITEIT Los van de agenda voor de regio- en clustervergadering hebben alle verenigingen in maart 2013 een hardcopy ontvangen van een brochure die zich richt op een aantal concrete acties met het oog op respect in het voetbal. Een actieplan dat zich richt op een aantal maatregelen die KNVB en verenigingen samen al snel een op een kunnen doorvoeren en die kunnen leiden tot zogeheten quick wins. Ter vergadering informeren we u waar we mee bezig zijn, waar we voor staan en wat we op korte termijn met u samen voor elkaar willen krijgen. Vanzelfsprekend horen we graag wat u ervan vindt en waarbij u onze ondersteuning nodig hebt. Ook zijn we heel benieuwd naar uw ideeën over de wijze waarop clubs hun verantwoordelijkheid op het gebied van respect in het voetbal kunnen nemen. De heer Van Driel noemt dat er in mei met 36 clubs een pilot spelregelbewijs wordt gestart. De vergadering heeft enkele vragen over de nieuwe 10-minuten straf. De heer Modderman geeft een toelichting. 11. RONDVRAAG De vereniging Tonego: Is het verenigingspanel aan Sportlink gekoppeld of werkt het zelfstandig? De heer Van Driel zegt toe deze vraag mee te nemen. De heer Faber mist op de agenda het onderwerp Bepaal je ambitie. Hij zou graag zien dat er aan dit programma meer bekendheid wordt gegeven. Hij is van mening dat de clubs hier niet voldoende van op de hoogte zijn gebracht. Verslag regiovergadering regio 4 voorjaar 2013, d.d. 23 april

7 Tot slot maakt de heer Faber van de gelegenheid gebruik de heer Modderman voor zijn inzet op het gebied van scheidsrechterszaken namens regio 4 te bedanken en overhandigt hem een fles wijn. 12. SLUITING De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en de gastvereniging voor de gastvrijheid. Ter afsluiting wordt iedereen uitgenodigd voor een hapje en een drankje. De vergadering is gesloten. Verzonden aan: Districtsbestuur Afgevaardigden AV Regioafgevaardigden Verenigingen betreffende regio Verslag regiovergadering regio 4 voorjaar 2013, d.d. 23 april

regio 5 Veld Amstenrade, VV Born, BSV Limburgia/Kamerland, Fortuna Sittard, FC Geleen Zuid, Langeberg, NEC 92, Passart-VKC

regio 5 Veld Amstenrade, VV Born, BSV Limburgia/Kamerland, Fortuna Sittard, FC Geleen Zuid, Langeberg, NEC 92, Passart-VKC RAPPORTAGE Regiovergadering Veld regio 5 en 6 8 april 2013 Kantine vereniging vv Schimmert, Schimmert Aanwezig: verenigingen: regio 5 Veld Amstenrade, VV Born, BSV Limburgia/Kamerland, Fortuna Sittard,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Clustervergadering, cluster 12 gehouden op maandag 8 april 2013 bij de vereniging JEKA. knvb.nl

BESLUITENLIJST. Clustervergadering, cluster 12 gehouden op maandag 8 april 2013 bij de vereniging JEKA. knvb.nl BESLUITENLIJST Clustervergadering, cluster 12 gehouden op maandag 8 april 2013 bij de vereniging JEKA Aanwezig: De verenigingen: Baronie, Boeimeer, Groen Wit, JEKA, PCP, SAB, Terheijden, The Gunners, WDS

Nadere informatie

Clustervergadering, cluster 19 veld gehouden op woensdag 10 april 2013 bij de vereniging EFC te Eersel

Clustervergadering, cluster 19 veld gehouden op woensdag 10 april 2013 bij de vereniging EFC te Eersel BESLUITENLIJST Clustervergadering, cluster 19 veld gehouden op woensdag 10 april 2013 bij de vereniging EFC te Eersel Aanwezig: De verenigingen: Beerse Boys, BES, De Bocht 80, DEES, DOSKO 32, EFC, Hapert,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. SC Everstein kan de bekerwedstrijden niet vinden op de site.

BESLUITENLIJST. SC Everstein kan de bekerwedstrijden niet vinden op de site. BESLUITENLIJST vergadering, cluster 11 veldvoetbal gehouden op maandag 19 april 2010 bij de vereniging Leerdam Sport 55 Aanwezig: De verenigingen: Achilles Veen, ASH, SC Everstein, GDC, Herovina, KozakkenBoys,

Nadere informatie

Regioafgevaardigden: Regio 5: E. Hendriks, H. de Jong, J.H. Nijenstein Regio 6: J. Koops

Regioafgevaardigden: Regio 5: E. Hendriks, H. de Jong, J.H. Nijenstein Regio 6: J. Koops concept VERSLAG Regiovergadering veldvoetbal regio's 5 en 6 28 april 2010, bij vv Beilen Aanwezig: KNVB district Noord J. van Driel (voorzitter) H. Wessels (bestuurslid) O. Kooi (secretaris) A. Vegter-Hulsebos

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. De voorzitter vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan Bas van Horssen

BESLUITENLIJST. De voorzitter vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan Bas van Horssen BESLUITENLIJST vergadering, cluster 9 veldvoetbal gehouden op 14 april 2010 bij de vereniging Unitas te Gorinchem Aanwezig: De verenigingen: Ameide, Arkel, Drechtstreek, G.J.S., Hardinxveld, Lekvogels,

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG. van de regiovergadering regio veldvoetbal van de KNVB district Oost gehouden op 15 april 2013 bij v.v.

BEKNOPT VERSLAG. van de regiovergadering regio veldvoetbal van de KNVB district Oost gehouden op 15 april 2013 bij v.v. BEKNOPT VERSLAG van de regiovergadering regio 1 + 10 veldvoetbal van de KNVB district Oost gehouden op 15 april 2013 bij v.v. Berkum te Zwolle Aanwezig: Bestuur: J.G.M. Kuster, voorzitter, T.B.M. Aaldering,

Nadere informatie

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Besluitenlijst clustervergadering najaar Districtsonderwerpen

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Besluitenlijst clustervergadering najaar Districtsonderwerpen BESLUITENLIJST vergadering, cluster 12 veldvoetbal gehouden op 02.05.2011 bij de vereniging Jeka in Breda Aanwezig: De verenigingen: Barca, Boeimeer, Groen Wit, JEKA, Terheijden, The Gunners De bestuursleden:

Nadere informatie

Agendapunt Eventuele opmerkingen/aandachtspunten Advies/conclusie

Agendapunt Eventuele opmerkingen/aandachtspunten Advies/conclusie Rapportage Clustervergadering, cluster 11 gehouden op 22 oktober 2013 bij de vereniging GDC Aanwezig: De verenigingen: Achilles Veen, Dussense Boys, GDC, Kozakken Boys, LRC, Nivo Sparta, NOAD 32, Rijswijkse

Nadere informatie

1) 3) 3. VERSLAG REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 (VASTSTELLEN) (BIJLAGE SEPARAAT)

1) 3) 3. VERSLAG REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 (VASTSTELLEN) (BIJLAGE SEPARAAT) AGENDA Regiovergadering zaalvoetbal voorjaar 2013 Aanvang: 19.30 uur Districtskantoor, Abe Lenstra boulevard 4, 8448 JB Heerenveen Wifi-gebruik kan van te voren worden aangevraagd. 1. OPENING 2. MEDEDELINGEN

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding Administreren Trainers Standaardteams in Sportlink Club

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding Administreren Trainers Standaardteams in Sportlink Club KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding Administreren Trainers Standaardteams in Sportlink Club KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

KNVB DE FLUITFLITS 2014/ 15 29/1/2015

KNVB DE FLUITFLITS 2014/ 15 29/1/2015 29/1/2015 Langs De Lijn Tip: bij het invullen van de digitale strafcode(s) en vragenlijst na opslaan gaarne bevestigen zodat deze definitief kan worden verstuurd naar de afdeling Tuchtzaken! Tip: Raadpleeg

Nadere informatie

BESLUITENLIJST vergadering, cluster 13 veldvoetbal gehouden op woensdag 27 oktober 2010 bij de vereniging SV Ulicoten te Ulicoten

BESLUITENLIJST vergadering, cluster 13 veldvoetbal gehouden op woensdag 27 oktober 2010 bij de vereniging SV Ulicoten te Ulicoten BESLUITENLIJST vergadering, cluster 13 veldvoetbal gehouden op woensdag 27 oktober 2010 bij de vereniging SV Ulicoten te Ulicoten Aanwezig: De verenigingen: Gloria UC, Molenschot, Rijen, RKDSV, SVSOS,

Nadere informatie

Afgevaardigden AV: J. ten Hoopen, J. Klein, H.K. de Koning, G. Schutrups, J. Smit en J. van Veen

Afgevaardigden AV: J. ten Hoopen, J. Klein, H.K. de Koning, G. Schutrups, J. Smit en J. van Veen Concept verslag Districtsvergadering KNVB district Noord d.d. 23 mei 2013, Abe Lenstra Stadion in Heerenveen Aanwezig: KNVB district Noord J.P. van Driel (voorzitter) D.E. Woortman vice-voorzitter) H.

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG. van de regiovergadering zaalvoetbal van de KNVB district Oost gehouden op 14 april 2011 op het districtskantoor te Deventer

BEKNOPT VERSLAG. van de regiovergadering zaalvoetbal van de KNVB district Oost gehouden op 14 april 2011 op het districtskantoor te Deventer BEKNOPT VERSLAG van de regiovergadering zaalvoetbal van de KNVB district Oost gehouden op 14 april 2011 op het districtskantoor te Deventer Aanwezig: Bestuur: Regioafgevaardigden: Afgevaardigde AV Medewerk(st)ers:

Nadere informatie

Clustervergadering, cluster 2 veldvoetbal gehouden op woensdag 23 oktober 2013 bij de vereniging FC Dauwendaele te Middelburg

Clustervergadering, cluster 2 veldvoetbal gehouden op woensdag 23 oktober 2013 bij de vereniging FC Dauwendaele te Middelburg Rapportage Clustervergadering, cluster 2 veldvoetbal gehouden op woensdag 23 oktober 2013 bij de vereniging FC Dauwendaele te Middelburg Aanwezig: De verenigingen: Arnemuiden, De Meeuwen, FC Dauwendaele,

Nadere informatie

AV A D i D g i it i aal a l 2 010/ 11 1

AV A D i D g i it i aal a l 2 010/ 11 1 AV Digitaal 2010/ 11 11 Inhoud Plannen AV Digitaal 2010/ 11 Plannen op hoofdlijnen Aparte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen Plannen op hoofdlijnen Het programma AV Digitaal in seizoen 2010/

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

VERSLAG. Algemene Vergadering van de KNVB District Zuid II. 21 mei 2013 Café/zaal Wetemans te Leveroy

VERSLAG. Algemene Vergadering van de KNVB District Zuid II. 21 mei 2013 Café/zaal Wetemans te Leveroy VERSLAG Algemene Vergadering van de KNVB District Zuid II 21 mei 2013 Café/zaal Wetemans te Leveroy Aanwezig: Afgevaardigden: Regio 1 veld de heren J. Derks en T. Loeffen Regio 2 veld de heren T. Kerkhof

Nadere informatie

Samenvatting regiovergaderingen najaar 2012

Samenvatting regiovergaderingen najaar 2012 Samenvatting regiovergaderingen najaar 2012 MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN Concept notulen districtsvergadering d.d. 24.05.2012 Terugkoppeling acties voorjaarsvergaderingen 2012 Regio 1,2,3; de heer

Nadere informatie

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent daarmee de vergadering. Het openingswoord is in zijn geheel gepubliceerd op de districtssite.

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent daarmee de vergadering. Het openingswoord is in zijn geheel gepubliceerd op de districtssite. concept VERSLAG Regiovergadering zaalvoetbal 14 april 2011 Kantine sporthal Sportstad Heerenveen Aanwezig: KNVB district Noord I. Vroon (voorzitter) E. Baas (kantoor) W. Jongens (secretaris/ notulist)

Nadere informatie

Themabijeenkomst Reservevoetbal Categorie A+B

Themabijeenkomst Reservevoetbal Categorie A+B Themabijeenkomst Reservevoetbal Categorie A+B Themabijeenkomst Reservevoetbal Categorie A+B - Resultaten Enquête categorie A - Resultaten KNVB Ledenpanel categorie B - Overleg klankbordgroepen district

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Oost Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B Reglement beker mannen senioren teams categorie B Artikel 1 Aan

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AMATEURVOETBAL

ALGEMENE VERGADERING AMATEURVOETBAL ALGEMENE VERGADERING AMATEURVOETBAL In de algemene vergadering amateurvoetbal van 2 juni jl. zijn de volgende reglementswijzigingen aangenomen. De wijzigingen gaan in op 1 juli 2012. Alleen de gewijzigde

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Bijlage agendapunten 2.3, 6 en 7; Toelichtingen districtsteksten. 2.3 Terugkoppeling acties vorige regiovergaderingen

Bijlage agendapunten 2.3, 6 en 7; Toelichtingen districtsteksten. 2.3 Terugkoppeling acties vorige regiovergaderingen Bijlage agendapunten 2.3, 6 en 7; Toelichtingen districtsteksten 2.3 Terugkoppeling acties vorige regiovergaderingen Acties voorjaarvergaderingen 2013 Regio 1,2,3; Oudega is van mening dat de 10-minuten

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zaterdag, 2015/ 16

Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zaterdag, 2015/ 16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zaterdag, 2015/ 16 knvb.nl Betaald Voetbal Beloften Divisie A:... 3 Topklasse zaterdag:... 4 Hoofdklasse

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA. Algemene vergadering betaald voetbal. knvb.nl

VOORLOPIGE AGENDA. Algemene vergadering betaald voetbal. knvb.nl VOORLOPIGE AGENDA Algemene vergadering betaald voetbal Maandag 10 december 2012, aanvang 15.00 uur Trainingscentrum van het KNVB Sportcentrum te Zeist 1. OPENING 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN toelichting

Nadere informatie

Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014

Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014 Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014 Beste lezer, In dit document vindt u alle wijzigingen en aanvullingen die door de werkgroep spelregels zijn aangebracht op

Nadere informatie

Overige aanwezigen: de heren P. Stassen (afgevaardigde amateurvoetbal), H. Hoofs en H. Dackus (leden districtscommissie zaalvoetbal)

Overige aanwezigen: de heren P. Stassen (afgevaardigde amateurvoetbal), H. Hoofs en H. Dackus (leden districtscommissie zaalvoetbal) RAPPORTAGE Regiovergadering Zaal regio A en B 19 oktober 2011 Stadssporthal Sittard Aanwezig: verenigingen: regio A Zaal regio B Zaal Arcan/Greengarden BV, De Hazendans/ODV, FC Tumudo/Dental Clinics, FSG,

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen seizoen 2015 2016 District Zuid2

Promotie-/degradatieregelingen seizoen 2015 2016 District Zuid2 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen seizoen 2015 2016 District Zuid2 Mannen standaardelftallen Mannen reserve-elftallen (cat. A en B) Vrouwen (cat. A en B)

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zondag, 2015/ 16

Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zondag, 2015/ 16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zondag, 2015/ 16 knvb.nl Betaald Voetbal Beloften Divisie A:... 3 Topklasse zondag:... 4 Hoofdklasse zondag:...

Nadere informatie

BESLUITENLIJST vergadering, cluster 2 veldvoetbal gehouden op bij de vereniging Serooskerke

BESLUITENLIJST vergadering, cluster 2 veldvoetbal gehouden op bij de vereniging Serooskerke BESLUITENLIJST vergadering, cluster 2 veldvoetbal gehouden op 11.04.2011 bij de vereniging Serooskerke Aanwezig: De verenigingen: Arnemuiden, De Noormannen, Domburg, FC Dauwendaele, GPC Vlissingen, MZVC,

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG. van de regiovergadering regio 7 veldvoetbal van de KNVB district Oost gehouden op 23 oktober 2012 bij Longa 30 te Lichtenvoorde

BEKNOPT VERSLAG. van de regiovergadering regio 7 veldvoetbal van de KNVB district Oost gehouden op 23 oktober 2012 bij Longa 30 te Lichtenvoorde BEKNOPT VERSLAG van de regiovergadering regio 7 veldvoetbal van de KNVB district Oost gehouden op 23 oktober 2012 bij Longa 30 te Lichtenvoorde Aanwezig: Bestuur: Regioafgevaardigden: Afgevaardigde AV

Nadere informatie

Tijdstraf verbeteringen gebruik spelerspas

Tijdstraf verbeteringen gebruik spelerspas Tijdstraf en verbeteringen gebruik spelerspas Informatie over de maatregelen uit het actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit augustus 2013 Inleiding Op 20 maart 2013 presenteerde de KNVB het actieplan

Nadere informatie

TIJDSTRAF VERBETERINGEN GEBRUIK SPELERSPAS

TIJDSTRAF VERBETERINGEN GEBRUIK SPELERSPAS TIJDSTRAF EN VERBETERINGEN GEBRUIK SPELERSPAS INFORMATIE OVER DE MAATREGELEN UIT HET ACTIEPLAN TEGEN GEWELD, VOOR SPORTIVITEIT AUGUSTUS 2013 INLEIDING Op 20 maart 2013 presenteerde de KNVB het actieplan

Nadere informatie

Jeugdzaalvoetbal. Meer voetbal per m2

Jeugdzaalvoetbal. Meer voetbal per m2 KONILIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Jeugd Meer voetbal per m2 Vaker voetballen, sneller denken en sneller handelen Vaker voetballen in de zaal, op de straat en op het veld, leidt tot betere

Nadere informatie

Blauwdruk communicatie vernieuwde structuur Per 1 januari 2014

Blauwdruk communicatie vernieuwde structuur Per 1 januari 2014 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Blauwdruk communicatie vernieuwde structuur Per 1 januari 2014 knvb.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Doel van de blauwdruk communicatie... 3 1.2.

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent daarmee de vergadering. Het openingswoord is in zijn geheel gepubliceerd op de districtssite.

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent daarmee de vergadering. Het openingswoord is in zijn geheel gepubliceerd op de districtssite. concept VERSLAG Regiovergadering veldvoetbal regio's 1, 2 en 3 12 oktober 2011 bij KNVB Noord districtsgebouw Aanwezig: KNVB district Noord R. van Veen (voorzitter) H. Haze (bestuurslid) M. Konijn (secretaris)

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNTEN 4, 5, 8 EN 9; LANDELIJKE TOELICHTINGEN

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNTEN 4, 5, 8 EN 9; LANDELIJKE TOELICHTINGEN BIJLAGE BIJ AGENDAPUNTEN 4, 5, 8 EN 9; LANDELIJKE TOELICHTINGEN 4. ALGEMEEN 4.1. Ontwikkeling Sportcentrum Zeist Ter kennisneming. Hierbij ontvangt u de notitie KNVB Campus. Wij zijn benieuwd wat u van

Nadere informatie

Samenvatting regiovergaderingen voorjaar 2012 bijlage 2.4

Samenvatting regiovergaderingen voorjaar 2012 bijlage 2.4 Samenvatting regiovergaderingen voorjaar 2012 bijlage 2.4 MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN Regio 4; de heer Van Veen deelt mee, dat na afloop van de regiovergadering nog een overleg plaatsvindt met de

Nadere informatie

4.1. Alternatief spelerspas De vergadering geeft het advies akkoord te gaan met de overwegingen van het districtsbestuur.

4.1. Alternatief spelerspas De vergadering geeft het advies akkoord te gaan met de overwegingen van het districtsbestuur. BESLUITENLIJST vergadering, cluster 3 t/m 7 zaalvoetbal gehouden op 21-10-2010 In DE Hangar te Eindhoven Aanwezig: De verenigingen: Brabantia, CFE/VDL groep, FC Elisa, KW, RKTVV De bestuursleden: M. Pieters.

Nadere informatie

Q&A - Uitbreiding schikkingsvoorstel

Q&A - Uitbreiding schikkingsvoorstel Q&A - Uitbreiding schikkingsvoorstel Allereerst: wat is het schikkingsvoorstel? In het amateurvoetbal heeft de tuchtcommissie van de KNVB sinds 2010/ 11 de mogelijkheid om bij directe rode kaarten voor

Nadere informatie

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Opstarten trainingen. De volgende teams starten hun trainingen op vanaf zaterdag 1 augustus: A1, B1, C1, D1 Alle overige teams kunnen hun trainingen

Nadere informatie

regio 5 Veld Amstenrade, Born, Groene Ster, Haslou, NEC 92, Schinnen, SVM.

regio 5 Veld Amstenrade, Born, Groene Ster, Haslou, NEC 92, Schinnen, SVM. RAPPORTAGE Regiovergadering Veld regio 5 en 6 18 april 2012 Kantine vv Haslou, Elsloo Aanwezig: verenigingen: regio 5 Veld Amstenrade, Born, Groene Ster, Haslou, NEC 92, Schinnen, SVM. regio 6 Veld Banholtia,

Nadere informatie

Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde

Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde 1 augustus 2016 Versie 1.0 Vastgesteld Versie Opmerking/wijziging 1 augustus 2016 Versie 1.0 Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde vastgesteld

Nadere informatie

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Besluitenlijst clustervergadering voorjaar Districtsonderwerpen. 5. (Her) verkiezingen

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Besluitenlijst clustervergadering voorjaar Districtsonderwerpen. 5. (Her) verkiezingen BESLUITENLIJST vergadering, cluster 9 veld gehouden op 10 oktober 2012 bij de vereniging Unitas te Gorinchem Aanwezig: De verenigingen: GJS, Hardinxveld, HSSC 61, Meerkerk, Papendrecht, Sliedrecht, Stedoco,

Nadere informatie

2.3 Terugkoppeling acties vorige regiovergaderingen Terugkoppeling acties uit de voorjaarsvergaderingen 2011 Oosterlittens E- en F-pupillen Reactie:

2.3 Terugkoppeling acties vorige regiovergaderingen Terugkoppeling acties uit de voorjaarsvergaderingen 2011 Oosterlittens E- en F-pupillen Reactie: 2.3 Terugkoppeling acties vorige regiovergaderingen Onderstaand treft u een terugkoppeling aan van een aantal algemene acties uit vorige regiovergaderingen. Een aantal acties was specifiek voor één vereniging,

Nadere informatie

Clubavond 5 september 2013 Spelregelwijzigingen

Clubavond 5 september 2013 Spelregelwijzigingen Clubavond 5 september 2013 Spelregelwijzigingen Activiteiten comm. Opleidingen Activiteiten comm. Opleidingen Do 5 sept: spelregelwijzigingen 2013/ 14 Do 3 okt: spelregels: handsballen Do 7 nov: spelregels:

Nadere informatie

Bekercompetities KNVB Oost seizoen 2016-2017

Bekercompetities KNVB Oost seizoen 2016-2017 Bekercompetities KNVB Oost seizoen 2016-2017 MANNEN CATEGORIE A standaardelftallen alle standaardelftallen zaterdag- en zondagvoetbal (Hoofd- t/m de 5 e klasse) Hoofdklasseteams Die teams uit de Hoofdklasse

Nadere informatie

Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14

Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14 Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze

Nadere informatie

Toelichtingen districtsteksten (veldvoetbal/zaalvoetbal)

Toelichtingen districtsteksten (veldvoetbal/zaalvoetbal) Bijlage agendapunten 2.3, 6 en 7; Toelichtingen districtsteksten (veldvoetbal/zaalvoetbal) 2.3 Terugkoppeling acties vorige regiovergaderingen Acties voorjaarvergaderingen 2013 Regio 1,2,3; Oudega is van

Nadere informatie

FAIR PLAY PILOT ZUID II

FAIR PLAY PILOT ZUID II FAIR PLAY PILOT ZUID II INFORMATIE VOOR TRAINERS, BEGELEIDERS EN OUDERS PAGINA 2 VAN 20 AANLEIDING VOOR FAIR PLAY COMPETITIE PAGINA 3 VAN 20 VERGELIJKBARE PROBLEMEN IN DUITSLAND PAGINA 4 VAN 20 TRADITIONEEL

Nadere informatie

Overschrijvingen, hoe zit dat?

Overschrijvingen, hoe zit dat? beeld: n de Koning Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Zuid II // november 2010 IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LE Colofon

Nadere informatie

Spelregelbewijs. voor. jeugdspelers. Informatiebrochure over de invoering van het spelregelbewijs voor. jeugdspelers

Spelregelbewijs. voor. jeugdspelers. Informatiebrochure over de invoering van het spelregelbewijs voor. jeugdspelers Spelregelbewijs voor jeugdspelers Informatiebrochure over de invoering van het spelregelbewijs voor jeugdspelers oktober 2013 Inleiding Op 20 maart 2013 presenteerde de KNVB het actieplan Tegen geweld,

Nadere informatie

Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010

Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010 Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010 In de algemene vergadering amateurvoetbal van 4 december 2010 zijn de volgende reglementswijzigingen

Nadere informatie

Ens 1 - Veld Zaterdag, 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) 4e klasse A

Ens 1 - Veld Zaterdag, 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) 4e klasse A Ens 1 - Veld Zaterdag, 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) 4e klasse A Wolvega FC 1 Beetgum 1 2-4 21-11-2015 Periodestand 1 GS WN GL VL PT VR TG PM 1 AVC 1 9 7 1 1 22 24 12 0 2 Bant 1 9 6 1 2 19 24

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

2 Toelichting kanalen informatievoorziening

2 Toelichting kanalen informatievoorziening 2 Toelichting kanalen informatievoorziening Momenteel wordt de informatie op verschillende kanalen aangeboden Wij hebben geconstateerd dat dit voor de verenigingen niet altijd even duidelijk is Een korte

Nadere informatie

Notulen Convenantbijeenkomst Utrecht Onderweg naar 2016

Notulen Convenantbijeenkomst Utrecht Onderweg naar 2016 Notulen Convenantbijeenkomst Utrecht Onderweg naar 2016 10-03-2014 Hierbij ontvangen jullie het verslag van de convenantbijeenkomst Utrecht Onderweg naar 2016 op 10 maart 2014. Hartelijk dank voor jullie

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in Sportlink Club

Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in Sportlink Club KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in Sportlink Club knvb.nl Versiebeheer Versie Datum Omschrijving 1.1 Oktober 2010 Versie naar aanleiding

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG. van de regiovergadering regio 7 veldvoetbal van de KNVB district Oost gehouden op 13 oktober 2011 bij Longa 30 te Lichtenvoorde

BEKNOPT VERSLAG. van de regiovergadering regio 7 veldvoetbal van de KNVB district Oost gehouden op 13 oktober 2011 bij Longa 30 te Lichtenvoorde BEKNOPT VERSLAG van de regiovergadering regio 7 veldvoetbal van de KNVB district Oost gehouden op 13 oktober 2011 bij Longa 30 te Lichtenvoorde Aanwezig: Bestuur: Regioafgevaardigden: Afgevaardigde AV

Nadere informatie

Bekercompetities KNVB Oost seizoen 2015-2016

Bekercompetities KNVB Oost seizoen 2015-2016 Bekercompetities KNVB Oost seizoen 2015-2016 MANNEN CATEGORIE A standaardelftallen alle standaardelftallen zaterdag- en zondagvoetbal (Hoofd- t/m de 6 e klasse) Hoofd- en 1e klasse 22 / 23 augustus 2015.

Nadere informatie

Handleiding Dispensaties

Handleiding Dispensaties KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding Dispensaties in KNVB Sportlink Clubapplicatie voor de zaal- en veldvoetbalverenigingen van de KNVB Zeist, mei 2014 Versie 1.2 knvb.nl Versiebeheer

Nadere informatie

Ingekomen schriftelijke vraag van sv Zwolle behandeling bij rondvraag- Ontvangen per dd 29 november 2011

Ingekomen schriftelijke vraag van sv Zwolle behandeling bij rondvraag- Ontvangen per  dd 29 november 2011 Ingekomen schriftelijke vraag van sv Zwolle behandeling bij rondvraag- Ontvangen per email dd 29 november 2011 Wij willen graag voor de rondvraag onderstaande vraag indienen voor de AAV van 12 december.

Nadere informatie

Informatie wedstrijdzaken

Informatie wedstrijdzaken Informatie wedstrijdzaken Seizoen 2013-2014 (versie 1.0/14 augustus 2013) Voorwoord Binnen iedere vereniging steken vele leden een handje uit de mouwen om alles te regelen. Voetballen is namelijk niet

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND UITVOERINGS-/WIJZIGINGSBESLUIT TOPKLASSE EN CONTRACTSPELERS IN HET AMATEURVOETBAL Het bondsbestuur van de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, statutair gevestigd

Nadere informatie

Arbitrageplan v.v. MOC

Arbitrageplan v.v. MOC Arbitrageplan v.v. MOC Inhoudsopgave: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Inleiding Doelstelling van het arbitrageplan Organisatie en structuur Profielschets verenigingscheidsrechter Organisatie rond wedstrijden

Nadere informatie

2012 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1

2012 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Scheidsrechterscommissie 5. Profielschets

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen categorie A en B en veteranen West 2, 2015/ 16

Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen categorie A en B en veteranen West 2, 2015/ 16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen categorie A en B en veteranen West 2, 2015/ 16 knvb.nl Zaterdag... 3 Reserve Hoofdklasse... 3 Reserve 1

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA. Algemene vergadering betaald voetbal. knvb.nl

VOORLOPIGE AGENDA. Algemene vergadering betaald voetbal. knvb.nl VOORLOPIGE AGENDA Algemene vergadering betaald voetbal Dinsdag 1 december 2015, aanvang 15.00 uur Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum te Zeist 1. OPENING 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 2.1. Public

Nadere informatie

Handleiding Spelregelbewijs in Sportlink Club

Handleiding Spelregelbewijs in Sportlink Club KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding Spelregelbewijs in Sportlink Club knvb.nl Versiebeheer Versie Datum Omschrijving 1.1 September 2015 Volgende kolommen toegevoegd: 1.1.3: toelichting

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in Sportlink Club

Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in Sportlink Club KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in Sportlink Club knvb.nl Versiebeheer Versie Datum Omschrijving 1.8 Februari 2014 Hoofdstuk 4: bondsteams.

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016 Arbitrageplan RKDSV 1. Inleiding Het imago van een scheidsrechter is belangrijk en zijn autoriteit wordt zowel door spelers, trainers, bestuurders en toeschouwers regelmatig

Nadere informatie

MINI-PUPILLEN, WELKOM OP VOETBAL!

MINI-PUPILLEN, WELKOM OP VOETBAL! MINI-PUPILLEN, WELKOM OP VOETBAL! VOORSTELLEN KNVB clubcoach KNVB projectmedewerker mini-pupillen KNVB medewerker (bv. docent) KNVB VTZ-medewerker(s) Evt. RJO vertegenwoordiger AGENDA Inleiding Praktijk

Nadere informatie

TUCHTZAKEN AMATEUR VELDVOETBAL EN ZAALVOETBAL TUCHTZAKEN AMATEUR VELDVOETBAL EN ZAALVOETBAL

TUCHTZAKEN AMATEUR VELDVOETBAL EN ZAALVOETBAL TUCHTZAKEN AMATEUR VELDVOETBAL EN ZAALVOETBAL TUCHTZAKEN AMATEUR VELDVOETBAL EN ZAALVOETBAL Alle informatie op een rij 2013 1 1. Inleiding De voetbalsport blijft zich in al haar facetten ontwikkelen en dit brengt veranderingen met zich mee. Het in

Nadere informatie

JO11 Voorbereiding nieuwe seizoen

JO11 Voorbereiding nieuwe seizoen JO11 Voorbereiding nieuwe seizoen Beste allen, Het seizoen 2016-2017 loopt op het eind. En het was een mooi jaar. Twee teams in JO11 zijn kampioen geworden. De JO11-1 in de hoofdklasse en de JO11-2 in

Nadere informatie

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond.

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Afgelopen vrijdagavond hebben wij als bestuur van Sportclub Franeker in een extra bestuursvergadering het besluit genomen om met ingang van

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

HET MOBIELE DIGITALE WEDSTRIJDFORMULIER ZAALVOETBAL EEF WALGAARD, 13 JUNI 2016

HET MOBIELE DIGITALE WEDSTRIJDFORMULIER ZAALVOETBAL EEF WALGAARD, 13 JUNI 2016 HET MOBIELE DIGITALE WEDSTRIJDFORMULIER ZAALVOETBAL EEF WALGAARD, 13 JUNI 2016 AGENDA Welkom en inleiding De verandering en de voordelen De werking van de app De voorbereiding Veel gestelde vragen Support

Nadere informatie

VERSLAG. Regiovergadering regio 1, 2 & 3 veldvoetbal. 19 april 2010 AZ stadion Alkmaar. Aanwezig: Bestuur

VERSLAG. Regiovergadering regio 1, 2 & 3 veldvoetbal. 19 april 2010 AZ stadion Alkmaar. Aanwezig: Bestuur VERSLAG Regiovergadering regio 1, 2 & 3 veldvoetbal 19 april 2010 AZ stadion Alkmaar Aanwezig: Bestuur Arbeidsorganisatie Regioafgevaardigden regio 1 Regioafgevaardigden regio 2 Regioafgevaardigden regio

Nadere informatie

Reglement Nacompetities seizoen

Reglement Nacompetities seizoen Reglement Nacompetities seizoen 2009-2010 Met ingang van het huidige seizoen zal er voor wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden

Nadere informatie

AGENDA. Regiovergadering veldvoetbal najaar 2011. Aanvang 19.30 uur 1. OPENING

AGENDA. Regiovergadering veldvoetbal najaar 2011. Aanvang 19.30 uur 1. OPENING AGENDA Regiovergadering veldvoetbal najaar 2011 Aanvang 19.30 uur De vermelding over data en locaties van de regiovergaderingen treft u na agendapunt 10 aan. 1. OPENING 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WEDSTRIJDZAKEN AFDELING JEUGD 26 augustus 2013 Belangrijke bijzonderheden vanuit de KNVB

NIEUWSBRIEF WEDSTRIJDZAKEN AFDELING JEUGD 26 augustus 2013 Belangrijke bijzonderheden vanuit de KNVB Belangrijke bijzonderheden vanuit de KNVB De aanvoerder (1.2) Onder aanvoerder wordt verstaan die speler van het elftal/team die zich onderscheidt van de overige spelers van het elftal/team door middel

Nadere informatie

AGENDA. Districtsvergadering KNVB district Noord 1. OPENING 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

AGENDA. Districtsvergadering KNVB district Noord 1. OPENING 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN AGENDA Districtsvergadering KNVB district Noord 23 mei 2013, om 20.00 uur Districtskantoor in Heerenveen 1. OPENING 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 2.1 Berichten van verhindering 2.2 Concept verslag

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG. van de regiovergadering regio 10 veldvoetbal van de KNVB district Oost gehouden op 12 oktober 2011 bij v.v. Den Ham te Den Ham

BEKNOPT VERSLAG. van de regiovergadering regio 10 veldvoetbal van de KNVB district Oost gehouden op 12 oktober 2011 bij v.v. Den Ham te Den Ham BEKNOPT VERSLAG van de regiovergadering regio 10 veldvoetbal van de KNVB district Oost gehouden op 12 oktober 2011 bij v.v. Den Ham te Den Ham Aanwezig: Bestuur: Regioafgevaardigden: Afgevaardigde AV Medewerk(st)ers:

Nadere informatie

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Door: Jeugdbestuur Voor: alle (nieuwe) jeugdleden 1 Uitgave: september 2014 Voorwoord Deze introductiegids is bedoeld om alle jeugdleden

Nadere informatie

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD AUGUSTUS 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voetballen bij SDV Barneveld... 3 1.1. Voorwoord... 3 1.2. Vrijwilligers... 3 2. De structuur van de vereniging... 4 2.1.

Nadere informatie

RAPPORTAGE. Regiovergadering Veld regio 1 en april 2012 Kantine vv Handel, Handel 1. OPENING. Aanwezig: verenigingen:

RAPPORTAGE. Regiovergadering Veld regio 1 en april 2012 Kantine vv Handel, Handel 1. OPENING. Aanwezig: verenigingen: RAPPORTAGE Regiovergadering Veld regio 1 en 2 17 april 2012 Kantine vv Handel, Handel Aanwezig: verenigingen: regio 1 Veld Constantia, DAW, DESO/Van der Horst, EVVC, HBV, Heeswijk, Herpinia, HVCH, JVC

Nadere informatie

Arbitrageplan HSC 28

Arbitrageplan HSC 28 Arbitrageplan HSC 28 Heerle, 20 september 2013 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving

Nadere informatie

Versie 1.2 Maart 2014 Instructie Digitaal Wedstrijdformulier Amateurvoetbal (Categorie B)

Versie 1.2 Maart 2014 Instructie Digitaal Wedstrijdformulier Amateurvoetbal (Categorie B) Versie 1.2 Maart 2014 Instructie Digitaal Wedstrijdformulier Amateurvoetbal (Categorie B) ONDERDELEN 1 Inrichten bondsteam 2 Starten DWF 3 Teamopgave 4 Officialopgave 5 Wedstrijdverloop 6 Wedstrijd vastleggen

Nadere informatie

Promotie- / degradatieregelingen

Promotie- / degradatieregelingen KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie- / degradatieregelingen West I Seizoen 2015/'16 1 1. Promotie-/degradatieregeling mannen Algemene uitgangspunten in categorie A Topklasse A t/m

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in Sportlink Club

Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in Sportlink Club KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in Sportlink Club knvb.nl Versiebeheer Versie Datum Omschrijving 2.0 December Verduidelijkingen minuten

Nadere informatie

Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk

Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk Amsterdam, 15 juni 2011 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen jaarlijkse ledenvergadering d.d. 21 januari 2011 4. Voordracht bestuurslid

Nadere informatie

Welkom op het Blaashal toernooi

Welkom op het Blaashal toernooi Welkom op het Blaashal toernooi Op zaterdag 8 januari, heten wij iedereen welkom bij de 1e editie van het Blaashal zaalvoetbaltoernooi. Zes voetbalverenigingen (in de categoriën D, E en F) zullen om een

Nadere informatie

Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009

Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009 beeld: n de Koning Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009 IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LE Colofon Dit

Nadere informatie

Arbitrageplan. Respect voor de Arbitrage. Bijlage Technisch beleidsplan Olympia 28

Arbitrageplan. Respect voor de Arbitrage. Bijlage Technisch beleidsplan Olympia 28 Arbitrageplan Respect voor de Arbitrage Bijlage Technisch beleidsplan Olympia 28 1 Inhoud Wijzigingshistorie... 3 Voorwoord... 3 Inleiding... 3 Respect... 3 Doel arbitrageplan... 4 De organisatie van de

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in Sportlink Club

Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in Sportlink Club KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in Sportlink Club knvb.nl Versiebeheer Versie Datum Omschrijving 2.2 Augustus 2015 5.4.5: Toevoegen Invoeren

Nadere informatie