Museum Rotterdam Reset NU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Museum Rotterdam Reset 40-45.NU"

Transcriptie

1 Museum Rotterdam Reset NU Het ontstaan van het OVMR Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam (OVMR) is een klein museum met een groot verhaal. Begonnen in 1985 op Katendrecht, als kleine verzameling van een particulier, en sinds 2008 uitgegroeid tot een officieel erkend museum met een maatschappelijke en educatieve rol in Rotterdam. Daar zijn wij trots op. Het OVMR wil zich nu gaan ontwikkelen tot een modern educatief museum. Hier gaan kinderen uit heel Nederland leren en vooral ook ervaren wat het betekent wanneer een stad gebombardeerd wordt, wanneer je vervolgd en onderdrukt wordt. Het ervaren is tegenwoordig immers een belangrijk onderdeel van het leerproces. Achtergrond In 1995, vijftig jaar na de bevrijding was men over het algemeen de mening toegedaan dat er voor het laatst op grote schaal zou worden herdacht. Men was ervan overtuigd dat met het uitsterven van de generatie die de Tweede Wereld oorlog hadden meegemaakt de belangstelling snel zou afnemen. Niets blijkt minder waar. Nederland kent op dit moment ongeveer 80 musea waar aandacht aan het thema tweede Wereldoorlog wordt besteed maar 40% van deze musea of herinneringscentra zijn ontstaan na 2000! Vooral jonge generaties zijn op zoek naar persoonlijke verhalen en willen historische plekken zien. Zoals tot voor kort de collectie werd gepresenteerd met veel feiten, documenten en teksten spreekt niet meer aan. Nu de afstand tot de oorlog toeneemt is er meer behoefte aan authenticiteitsbeleving. Men wil iets ervaren. De bezoeker (voornamelijk scholieren) identificeert zich nu meer met voorwerpen die met de oorlog verbonden zijn. Het project Rotterdam Reset NU probeert een evenwicht te bieden tussen emotie en sensatie aan de ene kant en verantwoorde informatie aan de andere kant. Doelstelling: Focus op het bombardement Tijdens het bombardement van 14 Mei op Rotterdam vielen 900 dodelijke slachtoffers, woningen werden vernietigd, 32 kerken werden in de as gelegd en Rotterdammers werden dakloos. Vergelijk je deze cijfers met het bombardement op Dresden, doden in een nacht, Hamburg doden of Hiroshima meer dan doden dan kan je je misschien afvragen waar Rotterdammers zich druk om maken. Dat is historische relativiteit. De groep die het heeft meegemaakt is inmiddels klein en wordt steeds kleiner. Desondanks is het bombardement voor Rotterdammers nog steeds een levende geschiedenis, een geschiedenis die Rotterdam in fysiek opzicht heeft veranderd en haar zelfbeeld en toekomstvisie diepgaand heeft beïnvloed. Voor Rotterdammers valt er weinig te relativeren. Het heeft nl. lang geduurd voor het fysieke gat van Rotterdam werd gevuld. Het verhaal van Rotterdam wordt meestal zijdelings verteld, terwijl de impact van het bombardement van 14 Mei 1940 van grote betekenis is en zal blijven. 1

2 Wie in Rotterdam van nu loopt, ervaart nog steeds de gevolgen van het Mei-bombardement. Het verhaal van het bombardement op Rotterdam is een scharnierpunt in de moderne geschiedenis van onze stad maar ook van Nederland en vervult een brugfunctie om nieuwe Nederlanders, ook buiten Rotterdam, deelgenoot te maken van een sterk aanwezig collectief geheugen. Rotterdam Reset biedt daarmee ook de mogelijkheid om de jongste generaties van niet-nederlandse herkomst deelgenoot te maken van dat recente verleden. Tot nu toe is de herdenking van WO11 vooral iets van de witte Nederlanders die het echt hebben meegemaakt en hun nazaten die het via de familie verhalen overgeleverd hebben gekregen. Het bombardement- en dan met name wat het betekent als je stad wordt vernietigd, je familie wordt gedood-is een universeel thema. Overal worden steden gebombardeerd, dagelijks zien we vluchtelingen die de stad vanwege oorlogsgevaar achter zich laten. Rotterdam Reset stelt zich ten doel om het verhaal van Rotterdam een nationale en internationale betekenis te geven. Rotterdam Reset zal vanuit hedendaags perspectief de vraag stellen: Wat kunnen we leren van het bombardement van Rotterdam en wat betekent het om in een stad te leven die verwoest is. Waarom werd Rotterdam gebombardeerd? Waarom leren we niet van de geschiedenis en worden er nog altijd steden en dus burgers getroffen door doelbewuste bombardementen? Het gaat daarbij niet alleen om de verwoesting en de verschrikkingen die zich als universeel thema laten uitdiepen, maar ook om de keuzes die daarna zijn gemaakt: waarom is de stad niet gerestaureerd op het oude stadsplan, maar gekozen om een nieuwe stad te maken? Waren er alternatieven? Hoe pakken mensen de draad weer op? Nieuwe Inrichting Het OVMR wil zich nu gaan ontwikkelen tot een modern educatief museum. Het museum onderscheidt zich van de vele andere verzetsmusea in ons land door specifiek aandacht te besteden aan het bombardement. Hier leren en ervaren kinderen van de leeftijdsgroep tussen de 10 en 14 jaar uit heel Nederland wat het betekent wanneer een stad gebombardeerd wordt en wanneer je daarna vervolgd en onderdrukt wordt. Nu de generatie die de oorlog heeft meegemaakt langzaam wegvalt wordt de behoefte aan instellingen waar kennis over de Tweede Wereldoorlog wordt geboden groter. De jongere generaties, maar ook toeristen en andere geïnteresseerden willen weten wat er is gebeurd, waarom het centrum van Rotterdam is zoals het is en hoe dat zo gekomen is. Op dat gebied hebben wij veel te bieden, met een collectie waar aan bijna ieder voorwerp een Rotterdams verhaal is verbonden. Wij willen de presentatie van deze collectie nog beter toegankelijk maken voor de nieuwe generatie door er dus een element van beleving aan toe te voegen. Wij hebben de geschiedenis als vertrekpunt, maar onze lessen gaan over bewustwording, de betekenis van vrede en veiligheid en de rol die elk individu speelt in de samenleving. In de nieuwe presentatie is veel ruimte voor eigen inbreng van de bezoekers. De bezoeker hoort en ziet hoe Rotterdam er in 1939 uit zag. Na de experience van het bombardement volgen de leerlingen een traject door het museum en ontdekken de leerlingen met behulp van audiovisuele middelen de verhalen achter de voorwerpen en kunnen ze hun eigen verhaal er aan toevoegen. Door in de nieuwe opstelling een mix van presentaties te maken waarbij steeds een ander leertype uitgangspunt is, heeft iedereen de kans om te leren op een manier die het best bij hem past. Hiervoor hebben wij het concept Rotterdam Reset nu ontwikkeld. Rotterdam Reset zal vanuit Rotterdam een belangrijke aanvullende functie vervullen op het bestaande aanbod van Oorlogs- en Verzetsmusea en Herinneringscentra in Nederland. 2

3 Programma Het hele programma bestaat uit vier onderdelen: De Resetbus, het bombardement en de verhalen, de interactieve bouwplaats en de dilemma s. De Resetbus Omdat het voor scholen en klassen vaak moeilijk is op eigen gelegenheid naar het centrum te komen, zetten wij een speciale bus in die de leerlingen brengt en haalt. De bus is zodanig ingericht dat de les al begint bij het instappen. De reis wordt vervolgens gebruikt om de impact van het bombardement van Rotterdam verder te illustreren. Tijdens de route, langs belangrijke plekken in de binnenstad, leren de leerlingen anders naar hun stad te kijken. Leerlingen die van buiten de regio Rotterdam komen kunnen met de bus worden opgehaald van het Centraal Station Rotterdam. Buiten Schetsontwerp OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam 27 nov 2013 schooltijden en in de schoolvakanties staat de bus ook ter beschikking voor groepen toeristen en andere belangstellenden. Het mes snijdt met de Resetbus aan twee kanten: de bereikbaarheid wordt vergroot en daarmee gaat het aantal bezoekers omhoog. Deze rondrit is een unieke toevoeging aan het programma Experience: het bombardement. Eenmaal in het museum aangekomen komen ze in de ontvangstruimte waar op de hele wand gebombardeerde steden geprojecteerd zijn samen met portretten van kinderen uit die landen naast beelden van het gebombardeerde Rotterdam. 3

4 Daarna gaan ze naar de collectie ruimte. Blikvanger van deze ruimte wordt het open depot: een enorme glazen vitrine die de bezoekers geheel omringt en waarin alle objecten van het museum liggen uitgestald. 4

5 Centraal in de zaal (collectieve ruimte/open depot ) komt een werktafel waaraan ca. 30 personen kunnen plaatsnemen. Het tafelblad bestaat geheel uit touchscreens, die afwisselend een gezamenlijk beeld kunnen tonen of per werkplek als console kunnen dienen. Na binnenkomst gaan de bezoekers aan de lange tafel zitten waar ze een introductie film krijgen te zien. 5

6 Op de muren zijn de Mei dagen van 1940 geprojecteerd met vijf verschillende portretjes van mensen uit die tijd met ieder een voorwerp uit de collectie. NAAR 40 SFEER 5 Onbezorgde meidagen mengen zich met aanwijzingen van oorlogsdreiging Mobilisatie, inval, parachutisten GELUID toespraak Mussert / Hitler? GELUID - radioberichten, - stadsgeluiden, - ver geweervuur BEELD WAND - gemobiliseerde soldaten in het straatbeeld - parachutes in silhouet PERSONAGES + COLLECTIE + LOCATIE 6 Vier tot vijf personages worden geintroduceerd, verschillende leeftijden, ieder gekoppeld aan een collectiestuk en een plek. Nadruk op het dagelijkse, kleine. BEELD TAFEL kaart met plek 6

7 Langzaam verandert de sfeer van vreedzaam naar dreiging en komen de bommenwerpers overvliegen. Maximale inzet van audio-visuele middelen leiden tot een realistische en heftige ervaring waar de leerlingen letterlijk wakker geschud worden. De bezoeker beleeft dan intensief en in korte tijd (7 minuten) het bombardement van 14 mei INTRO PERSONAGES 8 BEELD WAND portretten VERHALEND personages in geluid en te lezen op tafel VUURZEE 15 De brand verandert alles. Vanuit het duister gaat alles branden, suggestie dat de ruimte zelf brandt. 7

8 En voelt de impact van wat hij of zij dagelijks aan oorlogsbeelden op TV voorbij ziet komen. Daarbij is het nadrukkelijk de bedoeling een link te leggen naar het leven van de jongeren zelf. Het museum wil via het verhaal van de oorlog jongeren laten nadenken over hun eigen leven, en omgekeerd via hun eigen ervaring het verhaal van de oorlog inzichtelijk en relevant maken. Daarna beginnen we met de wederopbouw. Nadruk ligt daarbij op de veerkracht van de stad en haar inwoners. Schetsontwerp OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam 27 nov

9 De Verhalen: Heden en verleden Ieder object is een verhaal over een keuze. In de nieuwe opstelling wordt een nieuwe generatie op allerlei verschillende manieren geconfronteerd met verhalen over keuzes van Rotterdammers tijdens de bezettingstijd. Al die verhalen worden steeds opgehangen aan een object. 2. Verhalen ontdekken met de tablets Iedere groepje, bestaand uit vier leerlingen, pakt een tablet Groepen gaan naar de rondgang - de open depot vitrine om presentaties van andere leerlingen bij objecten te ontdekken Schets van de ervaring: Leerlingen halen per groep één tablet uit het dockingstation in lades in de tafel en lopen de zaal uit naar het open depot. Op de tablet openen ze de verhalen-app. Bij ieder object waar een verhaal over is, staat een merkteken. Als je de tablet er op richt start een presentatie. Je kan kiezen uit presentaties van andere leerlingen en de echte tekst van het museum. Een klokje op de tablet geeft aan wanneer dit onderdeel afgelopen is. De objecten worden dus de nieuwe hoofdrolspelers in de nieuwe opstelling. Op het eerste gezicht alledaagse voorwerpen zullen worden geladen met emotionele en historische waarde. Via deze bonte verzameling van vertellingen ontstaat een beeld van het verloop van de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam. Maar tegelijkertijd zullen de bezoekers ontdekken hoe moeilijk het is om te kiezen tussen leven en dood, tussen menselijkheid en je eigen veiligheid. Het is dan ook een confrontatie met je eigen levenshouding(ethiek): wat is voor jou belangrijk? 9

10 De collectie is gepresenteerd in de glazen vitrines en door middel van een tablet kunnen de leerlingen een voorwerp uit de collectie oproepen. Dit zijn alledaagse voorwerpen uit de bezettingstijd, daar horen ze een verhaal bij en kunnen eventueel hun eigen verhaal toevoegen. Zo hebben deze objecten een historische waarde gekregen. Er zullen meerdere leerstijlen als uitgangspunt genomen worden: Leren door te denken, door te doen, door te dromen en door te beslissen. 4. Onderzoek en bedenken presentatie De bezoekers gaan samen presentaties maken, aan de tafel en op werkplekken in de rondgang langs depot Schets van de ervaring: De groepjes bedenken wat voor soort presentatie ze willen maken. Het lesprogramma biedt verschillende presentatiemogelijkheden. Met behulp van de tafel, de tablet en de objecten opstelling kunnen ze extra materiaal verzamelen en meer over hun onderwerp te weten komen. Ze kunnen historische foto s en films opzoeken, maar bijvoorbeeld ook zelf gaan filmen. Op de tafel gaan ze een presentatie monteren. Hiervoor moeten ze blokken op een tijdslijn plaatsen en deze voorzien van geluid. 10

11 Interactieve Bouwplaats Hier werken en bouwen de jongeren aan hun toekomst en aan de toekomst van de stad. Ze bouwen aan vrede en democratie en krijgen gereedschap en machines: oorlogverkenners, monumentenwielen, democratieschijven, machtsorteerders, conflictrollen, spijtbuizen, vooroordelenbalans, vrijheidzoekers, zondebokkenmolens, tolerantiemeters, enz. Met behulp van dit gereedschap vindt waarden-ontwikkeling en waarden-communicatie plaats. De deelnemers werken plm. 40 minuten op de bouwplaats. Vragen, opdrachten en instructie worden gestructureerd aangeboden met behulp van een tablet. De tablet stuurt de bezoeker. Op basis hiervan wordt het certificaat samengesteld dat een uitstekend middel is om op school/jeugdwerk een constructieve follow up te geven. Voor deze verwerking worden docenten/begeleiders lessuggesties aangeboden. Met deze interactieve methodiek is veel ervaring opgedaan door de Stichting Vredeseducatie in Utrecht. In binnen- en buitenland zijn de afgelopen jaren een 20-tal circuits ontwikkeld en recent heeft men ervaring opgedaan met het werken met tablets. Dilemma s Tenslotte worden de jongeren geconfronteerd met een aantal dilemma s Hoe moeilijk is het om te kiezen tussen leven en dood, tussen twee kwaden, tussen het denken aan anderen en je eigen veiligheid. Ze worden geconfronteerd met zichzelf: wat zou jij doen en wat is voor jou belangrijk? Partners Voor Rotterdam Reset NU hebben wij samengewerkt met een aantal ontwerp bureau s en leerlingen van een aantal scholen uit Rotterdam en omgeving Bureau Tinker is verantwoordelijk voor de beleving van het bombardement en de lesstof in de bus. Studio Louter heeft met de leerlingen het verhalen programma ontwikkeld. OPERA Amsterdam zorgt voor de vormgeving van al deze ruimtes. Stichting Vredeseducatie heeft jarenlange ervaring met educatie op het gebied van oorlog en vrede. Zij hebben de Interactieve Bouwplaats ontwikkeld. Het OVMR is regiocoördinator voor het Veteraneninstituut (VI) en mag programma s van het VI aan jongeren presenteren. Eén van de presentaties is de jongeren te confronteren met dilemma s. Aanvullend kunnen veteranen hun ervaringen vertellen; van de Tweede Wereldoorlog en Nederlands Indië tot Irak en Afghanistan. 11

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

Er was eens een verhaal te vertellen

Er was eens een verhaal te vertellen Er was eens een verhaal te vertellen Ergens op de aarde wordt onderstaand verhaal verteld, aan kinderen! De kinderen hebben de leeftijd van ongeveer zes jaar en hun leraar vertelt hen het verhaal omdat

Nadere informatie

Lesgeven over de Holocaust

Lesgeven over de Holocaust Lesgeven over de Holocaust Aanbevelingen voor docenten Education Working Group of the Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research Kamp Westerbork was een

Nadere informatie

Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap

Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap De KNVB gelooft in de maatschappelijke meerwaarde van voetbal. Voetbal brengt de samenleving in beweging. Zo n 300.000 vrijwilligers zijn in Nederland actief bij

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid Liesbeth Noordegraaf-Eelens Martijn van der Steen Paul Frissen Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 1 dr. Liesbeth Noordegraaf Eelens is docent bij de Erasmus

Nadere informatie

Spel- en activiteitenbegeleiding. Hoofdstuk 15

Spel- en activiteitenbegeleiding. Hoofdstuk 15 188 De pedagogisch medewerker heeft het ridderkasteel van Playmobil midden op de tafel gezet. Vier jongens en één meisje (5 en 6 jaar) zitten rond de tafel, ieder kind heeft een ridder in de hand. Ze laten

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

De wereld wordt kleiner als je groter wordt

De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De basisschool als oefenplaats voor wereldburgers Frits Prior Guido Walraven Colofon NCDO Mauritskade 63 Postbus

Nadere informatie

LESSENSERIE MINDFULNESS GROEP 7/8

LESSENSERIE MINDFULNESS GROEP 7/8 LESSENSERIE MINDFULNESS GROEP 7/8 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De lessenserie in het kort 3 Doelstellingen 3 Benodigdheden 3 Trefwoorden en kernbegrippen 3 Overzicht lesinhouden 4 Les 1 Confrontatie

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18 234 Samenwerken met de omgeving De moeder van Astrid (6) is bloemist. In de kersttijd komt zij een woensdagmiddag naar de buitenschoolse opvang om samen met de kinderen kerststukjes te maken. Ze heeft

Nadere informatie

Tafel van 10 Beter samen spelen

Tafel van 10 Beter samen spelen Tafel van 10 Beter samen spelen Voorwoord Tafel van 10 - Beter samen spelen De tafel van 10 is een speciale uitgave voor alle leraren in het Nederlandse onderwijs. Het thema van deze gedrukte en digitale

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Vragen over vroeger. Jelle Hagen. Handleiding voor het maken van historische interviews. Handleidingenreeks I

Vragen over vroeger. Jelle Hagen. Handleiding voor het maken van historische interviews. Handleidingenreeks I Handleidingenreeks I Vragen over vroeger Jelle Hagen Handleiding voor het maken van historische interviews Nederlands Centrum voor Volkscultuur, F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht Vragen over vroeger

Nadere informatie

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar!

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Ellen Zonneveld Annemieke Zwart Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie