4 & 5 mei. Dodenherdenking & Bevrijdingsdag. Lessuggesties voor midden- en bovenbouw van het primair onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 & 5 mei. Dodenherdenking & Bevrijdingsdag. Lessuggesties voor midden- en bovenbouw van het primair onderwijs"

Transcriptie

1 4 & 5 mei Dodenherdenking & Bevrijdingsdag Lessuggesties voor midden- en bovenbouw van het primair onderwijs uit: Flitskist, map 6 Herdenken & Gedenken lesdoelen lessuggesties 4 mei lessuggesties 5 mei bijlage: achtergrondinformatie bijlage: liedtekst vrijheid Stichting ABL Advies en Begeleidingsdienst voor Levensbeschouwing en identiteit in Limburg 1

2 Lesdoelen Het is optimaal om verschillende vakgebieden (en lesdoelen) met elkaar te combineren. De kinderen leren in het geval van de lessen over '4 & 5 mei': over godsdienst en geestelijke stromingen: de betekenis van 'vieren' en 'herdenken' en waar mogelijk het verschil ertussen (cognitief); zelf vorm te geven aan rituelen ter gedachtenis (affectief - attitudinaal); over levensbeschouwing: de zingevende betekenis van symboliek bij het gedenken van trieste en vieren van vreugdevolle gebeurtenissen (cognitief); vergelijken met gebeurtenissen in hun eigen leven (cognitief -communicatief); over burgerschap/seo: dat alle mensen in verdriet en vreugde gelijkwaardig zijn (cognitief); zowel zelfstandig te leren als samen te werken (affectief - attitudinaal); over cultuureducatie: de achtergronden van 4 & 5 mei en delen van de betekenissen van symboliek daarbij; ze leren hun (culturele) omgeving kennen (cognitief); in contact te komen met hun gevoel d.m.v. kunstvormen als muziek en dans en zo waarden als vrede en vrijheid te verinnerlijken (affectief - attitudinaal); over geschiedenis: de historische samenhang van gedenkwijzen. 2

3 Dodenherdenking (4 mei) In Nederland herdenkt men jaarlijks op 4 & 5 mei het einde van de Tweede Wereldoorlog. 4 Mei staat in het teken van het herdenken van de slachtoffers van deze oorlog. Voor groep 7 komt er jaarlijks een boekje uit met verhalen rond oorlog en vrede, uitgegeven door het Nationaal Comité voor 4 en 5 Mei. Het boekje is gratis aan te vragen. Maar er zijn meer manieren om los van 4 & 5 mei het thema 'dodenherdenking' aan de orde te stellen. Wanneer er in de stad/het dorp of op TV sprake is van' zinloos geweld', van grove vernielingen, van oorlogsverhalen uit andere delen van de wereld en u dit graag bespreekbaar wilt maken met de groep. Kinderen maken tegenwoordig immers veel meer dan vroeger kennis met problemen op grotere schaal dan de eigen school of de eigen wijk. Werkvorm - 'GEDENKTEKEN' (MB + BB) 1. Praat met de kinderen over datgene wat mensen 'vieren' of 'herdenken' op 4 mei. Hebben de kinderen 4 mei wel eens meegevierd, bijv. via de scouting? Vinden zij het belangrijk dat dit elk jaar weer gebeurt? Waarom wel/niet? Waarvoor staat de krans symbool die bij zo'n monument gelegd wordt? 2. Is er in de eigen wijk/buurt een monument waar men wel eens een krans bij legt? Heeft dit met de oorlog te maken of met een andere gelegenheid? Kunt u daarheen op excursie gaan met de kinderen? 3. Bedenk met de kinderen een eigen uitdrukkingsvorm die zij zinvol vinden. Kan dit door de kinderen zelf gemaakt worden? Als u daadwerkelijk naar een gedenkteken toe kunt gaan, kunnen de kinderen dit daar plaatsen of naar voren brengen. Werkvorm - 'KRANS MAKEN' (MB + BB) 1. Praat met de kinderen over datgene wat mensen 'vieren' of 'herdenken' Vinden de kinderen herdenken belangrijk? Waarom wel/niet? 2. Welke gebeurtenis(sen) vinden de kinderen zelf de moeite waard om te blijven herdenken? Verken met de kinderen samen welke dat kunnen zijn (verzamel dat op het bord) en maak daarna groepjes om de herinnering aan deze gebeurtenissen vorm te geven. 3. Elk groepje kiest een eigen 'gebeurtenis' en maakt daarvoor een krans: die als cirkel de eeuwigheid symboliseert. De krans duidt aan dat deze mens of deze gebeurtenis voor eeuwig belangrijk zal blijven. 4. Extra: aan kransen worden vaak linten vastgemaakt met daarop een tekst. Als u wilt kunt u de kinderen uitnodigen een tekst te bedenken. 3

4 Bevrijdingsdag (5 mei) In Nederland herdenkt men jaarlijks op 4 & 5 mei het einde van de Tweede Wereldoorlog. 4 Mei staat in het teken van het herdenken van de slachtoffers van deze oorlog. Op veel plaatsen worden er vieringen gehouden en kransen gelegd bij oorlogsmonumenten.. Werkvorm - 'VLAG VAN DE VRIJHEID' (MB + BB) 1. Het lied 'Wat zou je doen' (van Marco Borsato en Ali B) vormt een mooie manier om het thema in te leiden. (Kijk op Youtube). Luister naar het lied; inventariseer op het bord een aantal kernwoorden, dat bij de kinderen opkomen als ze dit lied horen. Wat hebben deze woorden te doen met het thema vrijheid? 2. Verdeel de klas in groepjes. Ieder groepje gaat van een schildersvel/groot vel papier een vlag maken. Daarbij mogen ze woorden gebruiken die op het bord staan. Daarom heen schilderen ze kleuren en tekeningen die daarbij passen. Als iedereen klaar is, worden de vlaggen 'toegelicht'. 3. De vlaggen worden opgehangen. Werkvorm - 'LIED VAN DE VRIJHEID' (MB + BB) 1. Luister naar het lied 'Vrijheid' (gecomponeerd en gezongen door Thé Lau). 2. Deel de tekst van het lied uit en lees het samen. 3. Ieder kind bedenkt een betekenis voor het woord 'vrijheid', eventueel ontleend aan de tekst van het lied. Schrijf dat woord of die associatie kort voor jezelf op. 4. Rondedans: één kind staat op en noemt haar associatie of betekenis. Dan staat een tweede kind op, neemt kind 1 bij de hand en noemt haar betekenis. Zij nodigt een volgende leerling uit en zo verder tot iedereen in de kring staat. Dan laat u nogmaals het lied horen en maak daarbij een rondedans. 5. Tot slot kunt u het filmpje 'Dans van de vrijheid' laten zien (Youtube). Het 'Vrijheidsfestival' is een muziekfeest met veel populaire muziekgroepen dat op 5 mei in elke provincie van Nederland wordt gehouden. Elk jaar krijgt het feest een ander thema. Voor 2012 is het thema 'Vrijheid geef je door'. Elk jaar wordt het 'Lied van de vrijheid' ten gehore gebracht. De bladmuziek van het lied van de vrijheid is te downloaden via: 4

5 Bijlage: informatiekaart '4 & 5 Mei' Dodenherdenking en Bevrijdingsdag Direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog werden op initiatief van burgers op veel plekken in het land herdenkingen georganiseerd. Deze herdenkingen vonden plaats op 4 mei, de dag voor de capitulatie van Duitsland. Op 5 mei 1945 was immers de overgave getekend. Hoewel delen van het koninkrijk eerder of later werden bevrijd, wordt op 5 mei jaarlijks de bevrijding van het Koninkrijk der Nederlanden in 1945 van de Duitse en Japanse bezetter gevierd. Nederland is uniek in de wereld, omdat we niet een, maar twee dagen van herdenken en vieren hebben. 4 & 5 mei zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar ze hebben ieder afzonderlijk hun eigen specifieke karakter, betekenis en plaats in de Nederlandse samenleving. Accentverschuiving In de loop van de jaren is de herdenking verbreed. Niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, maar ook de Nederlanders die zijn omgekomen bij oorlogen, gewapende conflicten en vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. Het accent van 5 mei is na 1995 verschoven van bevrijding (terugkijken) naar vrijheid (vooruitkijken). De Tweede Wereldoorlog stamt uit de vorige eeuw, en toch blijft 5 mei de dag waarop we de herwonnen vrijheid vieren. Ook is het de dag waarop we stilstaan bij de betekenis en het belang van vrijheid, grondrechten en democratie. Beleving van oud en jong Natuurlijk bestaat er een verschil tussen ouderen en jongeren in de beleving van 4 & 5 mei. Ze zijn ook op een andere manier betrokken bij deze dagen. Voor de oudere generatie staan vaak de eigen ervaringen en herinneringen centraal. Jongeren hebben de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt. Voor hen krijgen 4 & 5 mei betekenis uit de verhalen van anderen. Bij de Tweede Wereldoorlog waren meer dan 50 landen en hun voormalige kolonies betrokken. Een deel van de overlevenden die nu in Nederland wonen, hebben de oorlog elders in de wereld meegemaakt. Hun ervaringen en herinneringen verrijken het collectief historisch bewustzijn. Actualiteit De actualiteit geeft betekenis aan herdenken en vieren. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is er wereldwijd nog geen dag zonder oorlog geweest. Vanaf 1945 zijn er meer dan 200 oorlogen en gewapende conflicten uitgevochten. In Nederland leven ook velen die deze actuele situaties van oorlog, onderdrukking en onvrijheid aan den lijve hebben meegemaakt. Vooral voor jongeren zonder historisch referentiekader met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog kan herdenken betrekking hebben op het heden of recente verleden. Blijvende waarde Het is voor een samenleving belangrijk om zich telkens opnieuw te bezinnen op het onderhoud van vrijheid en vrede, ook als er geen directe bedreiging ervaren wordt. Op 4 & 5 mei realiseren we ons dat zowel oorlog als vrede en vrijheid mensenwerk zijn. 4 & 5 Mei kunnen daarom zeker betekenis hebben of krijgen voor hen die niet bekend zijn met de tradities van herdenken en vieren. De vraag of herdenken en vieren doorgang moeten vinden, staat ook niet ter discussie. De vraag voor de toekomst is hoe herdenken en vieren een eigentijdse plaats kunnen behouden in de Nederlandse samenleving. Uit ABL's 'FLITS-KIST': Map 6. 'HERDENKEN & GEDENKEN' -Indigo (www.flits-kist.nl)

6 Bijlage: Liedtekst 'Vrijheid' Vrijheid Kom broeder, geef je hand vergeet je razernij moed is de moeder van de rede Kom zuster, schuif eens aan en zet je angst op zij sluit je aan en lucht je hart in vrijheid Kom broeder, drink eens uit vandaag is het vijf mei feest van een zwaar bevochten vrede Kom zuster, dans met ons draai je rokken rond dans op de klanken van de rede Vrede wordt zo voor onze neuzen weggekaapt en vrijheid is niet iets dat zo van straat wordt opgeraapt maar vrijheid wordt bevochten vrijheid wordt bevochten Kom broeder, drink eens uit we zijn hier niet alleen wij zijn hier van lieverlede samen Kom zuster, dans met ons voel je gelijk en vrij kom, draai je rokken rond in vrijheid Vrede wordt zo voor onze neuzen weggekaapt en vrijheid is niet iets dat zo van straat wordt opgeraapt maar vrijheid wordt bevochten vrijheid wordt bevochten vrijheid wordt bevochten op een dreiging die nooit slaapt Thé Lau, 2005 Uit ABL's 'FLITS-KIST': Map 6. 'HERDENKEN & GEDENKEN' - Indigo (www.flits-kist.nl)

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas:

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas: Ik geloof, geloof ik Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw Mijn naam en klas: Bezinningsmomenten In de godsdienstlessen stonden de afgelopen jaren verhalen centraal en de verschillende

Nadere informatie

Hoe kan een school nog beter aandacht besteden aan aspecten van burgerschap tijdens lessen of projecten?

Hoe kan een school nog beter aandacht besteden aan aspecten van burgerschap tijdens lessen of projecten? Hoe kan een school nog beter aandacht besteden aan aspecten van burgerschap tijdens lessen of projecten? Als een school werkt met de sociaal emotionele methode De Kracht van 8, dan staat er elke maand

Nadere informatie

Docentenhandleiding groep 5 en 6

Docentenhandleiding groep 5 en 6 Docentenhandleiding groep 5 en 6 Inleiding Wat is Museumschatjes? Voor u ligt de docentenhandleiding bij Museumschatjes. In opdracht van het Platform Drentse Musea heeft K&C dit erfgoedproject in 2012,

Nadere informatie

Identiteit: werk in uitvoering

Identiteit: werk in uitvoering Identiteit: werk in uitvoering Inhoud Identiteit: werk in uitvoering 3 Uitgangspunten 5 De zeven zinnen 1. Wij staan in de samenleving 6 2. Wij kiezen voor integrale ontwikkeling 7 3. Wij kiezen voor waarde(n)vol

Nadere informatie

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid Liesbeth Noordegraaf-Eelens Martijn van der Steen Paul Frissen Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 1 dr. Liesbeth Noordegraaf Eelens is docent bij de Erasmus

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws Mei 2014...en meer Opvoedtafels

Nadere informatie

LESPAKKET KINDERRECHTEN

LESPAKKET KINDERRECHTEN LESPAKKET KINDERRECHTEN 1 schrijf op Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen

Nadere informatie

Wie heeft er een leuk idee voor de introductieles?

Wie heeft er een leuk idee voor de introductieles? Wie heeft er een leuk idee voor de introductieles? Sitz-im-Leben Begin schooljaar 2006-2007 vroeg collega Koppejan via de community levensbeschouwing aan collegae om tips en ervaringen met betrekking tot

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

Oorlog zonder vader. kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu. discipline: Literatuur

Oorlog zonder vader. kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu. discipline: Literatuur groep 7-8 Oorlog zonder vader kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu discipline: Literatuur 2012-2013 Colofon Dit is een uitgave van: Kunst Centraal Postbus 160 3980 CD Bunnik tel: 030-659 55 20 fax: 030-659

Nadere informatie

De wereld wordt kleiner als je groter wordt

De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De basisschool als oefenplaats voor wereldburgers Frits Prior Guido Walraven Colofon NCDO Mauritskade 63 Postbus

Nadere informatie

Leven in een Web van Relaties

Leven in een Web van Relaties 16 Familie als Gegeven Leven in een Web van Relaties Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland Generale Synode November 2013 LWK 13-02 16 Pagina 3 van 16

Nadere informatie

primair onderwijs groep 4 t/m 6 Seizoenen in beeld docentenhandleiding

primair onderwijs groep 4 t/m 6 Seizoenen in beeld docentenhandleiding primair onderwijs groep 4 t/m 6 Seizoenen in beeld docentenhandleiding Inhoud Welkom 3 Kijken, doen en tonen 4 Museumles: Seizoenen in beeld 5 Voorbereiding in de klas 6 In het museum 9 Verwerking in de

Nadere informatie

PROTOCOL BIJ OVERLIJDEN

PROTOCOL BIJ OVERLIJDEN PROTOCOL BIJ OVERLIJDEN Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Hoofdstuk 1: Overlijden van een leerling 4 Hoofdstuk 2: Overlijden van een leerkracht 6 Hoofdstuk 3: Overlijden van een ouder, broer of zus van een leerling

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

M E T A N D E R E O G E N

M E T A N D E R E O G E N Lerarenhandleiding bij het videoanimatieproject voor groep 5 tot en met 8 van het primair onderwijs inhoud Voorwoord van het Rode Kruis 3 Over het project 4 Audiovisuele kunst en animatie 6 De educatie,

Nadere informatie

Brochure. Waarom een doopkaars?

Brochure. Waarom een doopkaars? Brochure Waarom een doopkaars? Niets uit deze brochure mag - op welke wijze dan ook - worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming. Neem hiervoor contact op met de scriba (scriba@ngkvoorthuizenbarneveld.nl).

Nadere informatie

Luisterplek 109 Eindhoven Een paratrooper in Eindhoven. Een lessenserie voor leerlingen van de bovenbouw van de basisschool.

Luisterplek 109 Eindhoven Een paratrooper in Eindhoven. Een lessenserie voor leerlingen van de bovenbouw van de basisschool. Luisterplek 109 Eindhoven Een paratrooper in Eindhoven Een lessenserie voor leerlingen van de bovenbouw van de basisschool. 109 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Lessenserie 4 Luisterverhalen 6 Les 1 7 Les 2

Nadere informatie

Discussiëren Kun Je Leren:

Discussiëren Kun Je Leren: Chantal Deken Discussiëren Kun Je Leren: discussielessen voor groep 3 t/m 8; sluit aan bij referentieniveaus Mondelinge taal; versterkt 21 e -eeuwvaardigheden als communiceren en samenwerken; compleet

Nadere informatie

Familie als gegeven Leven in een web van relaties

Familie als gegeven Leven in een web van relaties Familie als gegeven Leven in een web van relaties Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland Ethische bezinning, nummer 2, Protestantse Kerk in Nederland

Nadere informatie

Nieuwsbrief Mei 2012

Nieuwsbrief Mei 2012 Nieuwsbrief Mei 2012 Hallo allemaal, Elke keer als het halverwege de maand is, is het weer tijd voor een nieuw voorwoord voor onze nieuwsbrief. En waar ga ik het nu weer over hebben, wat leeft en speelt

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten BOUWSTEEN 2 Je Gedachten Inhoud 2 Introductie bouwsteen 2: Gedachten 3 ANDERS denken 4 Wist je dat? 5 2 Ezelsbruggetjes 10 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 14

Nadere informatie

Museum Rotterdam Reset 40-45.NU

Museum Rotterdam Reset 40-45.NU Museum Rotterdam Reset 40-45.NU Het ontstaan van het OVMR Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam (OVMR) is een klein museum met een groot verhaal. Begonnen in 1985 op Katendrecht, als kleine verzameling van

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Startles Humanitair Oorlogsrecht

Startles Humanitair Oorlogsrecht Startles Humanitair Oorlogsrecht voor maatschappijleer, geschiedenis, burgerschapsvorming voor middenbouw vmbo, havo, vwo 2 Inleiding U gaat een les geven over het thema humanitair oorlogsrecht (HOR) en

Nadere informatie

Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK

Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pagina 3 1.1 Situatieschets pagina 3 1.2 Onderzoeksvraag pagina 3 1.3 Doelstelling 2. Oriëntatie pagina 4 2.1

Nadere informatie

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling De beer die geen beer was Auteur lesbrief: F. van Dijk Inhoud Voorwoord...3 Taalactiviteiten...4 1. De oriëntatie...4 2. Het voorlezen...4

Nadere informatie