Handleiding voor het geven van een gastles <

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor het geven van een gastles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 <"

Transcriptie

1 Handleiding voor het geven van een gastles <

2 Inhoud Inhoud 2 Introductie 3 Wat is de Week van het geld? 4 Opzet van een gastles 5 Hoe organiseert u een gastles 6 Praktische tips 7 Aandachtspunten 7 Orde in de klas 7 Commerciële activiteiten 7 Lesmateriaal 8 Keuze lesmateriaal 8 Inhoud van het lesmateriaal 9 Bestellen en downloaden lesmateriaal 10 Informatie <

3 Introductie Deze handleiding is bestemd voor gastles-docenten die tijdens de Week van het geld een gastles geven. Het team van Wijzer in geldzaken dat de Week van het geld ieder jaar organiseert is zeer blij met jullie deelname. Bij voorbaat hartelijk dank! In deze handleiding leest u waar een gastles over kan gaan, welke lesmaterialen van Wijzer in geldzaken u gratis kunt gebruiken, en hoe de organisatie rondom de gastles verloopt. Daarnaast gaan wij in op uw rol als gastdocent. Over Wijzer in geldzaken De Week van het geld wordt georganiseerd door Wijzer in geldzaken. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform. Eén van de doelstellingen van Wijzer in geldzaken is dat financiële competenties structureel worden geïntegreerd in het schoolcurriculum. Ter ondersteuning van deze doelstelling organiseert Wijzer in geldzaken jaarlijks de Week van het geld. Deze themaweek vraagt aandacht voor het belang van financiële educatie in het onderwijs en de noodzaak van financiële opvoeding. Want jong geleerd is oud gedaan! Uw organisatie is projectdeelnemer van de Week van het geld. Meer informatie over financiële opvoeding kunt u vinden op <

4 Wat is de Week van het geld? De Week van het geld is een nationale projectweek voor het basisonderwijs over leren omgaan met geld. De Week van het geld wordt ieder jaar in de maand maart georganiseerd. Bij financieel gedrag gaat het vaak om complexe onderwerpen en om gewoontegedrag. Daarom is het belangrijk dat kinderen vanaf jonge leeftijd leren omgaan met geld. Niet alleen om te voorkomen dat ze al op de middelbare school in financiële problemen komen, maar vooral omdat ze er hun hele verdere leven profijt van hebben. Medewerkers die in de financiële sector werken, waaronder medewerkers van banken en verzekeraars, maar ook van verschillende gemeenten, geven in de Week van het geld gastlessen over leren omgaan met geld op basisscholen in het hele land. Waarom gastlessen? Het doel van de gastlessen is om kinderen op een leuke manier te leren omgaan met geld, maar ook om aandacht te vragen voor het belang van leren omgaan met geld in het schoolcurriculum. Met het lesmateriaal van Wijzer in geldzaken kan er in de klas met of zonder gastdocent worden gewerkt aan leren omgaan met geld. De lesmaterialen sluiten aan op leer- en kerndoelen in het basisonderwijs en kunnen makkelijk worden ingepast in bestaande vakken en lessen. Minister Dijsselbloem geeft een gastles op een basisschool <

5 Opzet van een gastles Een gemiddelde gastles duurt ongeveer 60 minuten en verloopt via de volgende stappen. Spreek het verloop van uw gastles alstublieft van tevoren goed door met de juf/meester van de klas, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 1. Een introductie van de gastdocent (door leerkracht en u zelf) 2. Vertonen introductiefilm (introductiefilm op youtube) Begin de gastles met een kort filmpje over de Week van het geld. Speciaal voor gastdocenten is deze korte animatiefilm van 2 minuten gemaakt, waarin wordt uitgelegd waar de Week van het geld over gaat. 3. Vraag- en antwoordspel met de klas 4. Werken met de werkbladen: maken van (enkele) opdrachten uit het lesmateriaal. U kunt hierbij gebruik maken van de digibord versie. 5. Afronding (eventueel uitdelen thuisopdrachten) 6. Evaluatie met de leerkracht en aandacht voor de overige lespakketten die de leerkracht zelf kan doen. https://www.youtube.com/watch?v=twmegoqlegy&feature=youtu.be <

6 Hoe organiseert u een gastles? Zie onderstaand en aantal aandachtspunten en tips ten behoeve van de voorbereiding van de gastles: 1. Duur van de gastles (de richtlijn is 60 minuten) 2. Introductiefilm: Het is leuk om u gastles met de introductiefilm over de Week van het geld te beginnen en een aardige overgang van de introductie van uzelf naar de interactie met de klas. Spreek met de leerkracht af of het filmpje wel/niet getoond kan worden. (https://www.youtube.com/watch?v=twmegoqlegy&feature=youtu.be) 3. Werkbladen: Overleg van tevoren met de groepsleerkracht wie er voor de werkbladen voor de leerlingen zorgt. Misschien is het lesmateriaal al in de klas aanwezig. Zo niet kan het lesmateriaal online gedownload en uitgeprint of gratis besteld worden. Bij het hoofdstuk lesmateriaal in dit document vindt u de desbetreffende links. 4. Materiaal klaarzetten: Overleg met de groepsleerkracht wie welke materialen (digitaal) klaarzet, bijvoorbeeld de digibordversie en de beamer voor het introductiefilmpje. Bepaal samen ook wie het digibord bedient (indien deze aanwezig is). 5. Thuisopdracht: Overleg met de groepsleerkracht of u de thuisopdracht en de toelichting voor de ouders meegeeft. 6. Mogelijke nazorg: Tijdens de les zouden vragen naar voren kunnen komen, waarbij de gastdocent de hulp van de leerkracht nodig heeft. Als vervolg op een gastles kan de leerkracht mogelijkerwijs een aanvullende les aan geld besteden. Het is goed om daar als gastdocent samen met de leerkracht afspraken over te maken en/of onderwerpen af te stemmen <

7 Praktische tips Aandachtspunten U geeft een gastles aan kinderen op de basisschool met een leeftijd tussen 4 en 12 jaar. Pas uw taal aan de doelgroep aan en probeer geen vaktaal of moeilijke woorden te gebruiken. Kinderen vinden het leuk als een gastdocent iets vertelt over eventuele eigen kinderen, bijvoorbeeld dat hij/zij de eigen kinderen zakgeld geeft. Dat brengt de gastdocent een stuk dichterbij. Kinderen zijn ontzettend nieuwsgierig en stellen mogelijkerwijs (persoonlijke) vragen aan u. Zie hieronder en aantal voorbeeld vragen die kinderen vaak stellen tijdens een gastles. Handig om het antwoord alvast voor te bereiden! Hoeveel verdient u? Bent u rijk? Waar werkt u? Wat voor werk doet u? Hoe kan ik zelf heel rijk worden? Geld is een gevoelig onderwerp en er zijn wellicht kinderen bij de les aanwezig die thuis getuige zijn van financiële problemen. Het is belangrijk hier rekening mee te houden. Als een kind financiële problemen thuis aan de orde stelt, vertel dan dat de gemeente mensen die geldproblemen hebben kan helpen, maar ga er niet uitgebreid op in. Bespreek het na de les met de leerkracht. Orde in de klas De leerkracht is aanwezig bij de gastles en primair verantwoordelijk voor de orde in de klas. Spreek met de leerkracht af dat de leerkracht leerlingen op ongewenst gedrag aanspreekt. Commerciële activiteiten Wijzer in geldzaken vraagt u vriendelijk om geen producten of andere commerciële activiteiten aan de orde te stellen tijdens de gastles <

8 Lesmateriaal - Thema s Om u bij het geven van een les optimaal te ondersteunen kunt u gebruik maken van lesmateriaal dat door Wijzer in geldzaken in samenwerking met onderwijsuitgeverij Zwijsen is ontwikkeld. Het lesmateriaal is gebaseerd op de basisvisie financiële educatie van Wijzer in geldzaken, de Nibud leerdoelen en de kerndoelen van het ministerie van OCW voor het basisonderwijs. Goed om te weten: Bij het ontwikkelen van lesmateriaal leren omgaan met geld is nauwe aansluiting gezocht bij de kerndoelen (kerndoel 35!), het niveau van de leerlingen in de betreffende groepen en bij de (reken)methoden die in het onderwijs worden gebruikt. De leerinhoud van de werkbladen zijn gebaseerd op de basisvisie financiële educatie, de leerdoelen van het NIBUD en de referentieniveaus 1F en 1S. Voor leerkrachten is dit belangrijke informatie omdat ze met het lesmateriaal direct werken aan genoemd kerndoel. Keuze lesmateriaal Het lespakket bestaat per groep uit 4 verschillende blocnotes met de onderstaande thema s, waar u uit kunt kiezen: 1. Zelf geld verdienen 2. De wereld van het geld 3. Sparen en vooruitkijken 4. Feestdagen Voor groep 8 is er nog één extra thema: Verzekeren. Elke blocnote bestaat uit een handleiding voor leerkrachten, een antwoordblad en 30 werkbladen voor de leerlingen. Dit lesmateriaal is gedrukt beschikbaar en kan van tevoren (gratis) online worden besteld of gedownload <

9 Lesmateriaal Inhoud van het lesmateriaal Groep 3 t/m 8 Het lesmateriaal voor groep 3 t/m 8 bestaat uit drie componenten: 1. Werkbladen voor de leerling 2. Handleiding voor de leerkracht 3. Thuisopdrachten die leerlingen samen met ouders uitvoeren De werkbladen bevatten 4 opdrachten die leerlingen in principe zelfstandig of in kleine groepjes kunnen uitvoeren. De handleiding voor de leerkracht bevat echter naast de antwoorden op de vragen ook per opdracht enkele reflectievragen, waarmee u het thema van de opdracht klassikaal kunt bespreken. Handig om te weten! Van de werkbladen is ook een digibordversie beschikbaar, zodat deze bij klassikale bespreking centraal gebruikt kan worden. De digibordversie kunt u hier gratis downloaden: Groep 1-2 Voor groep 1-2 zijn er geen gedrukte lesmaterialen voor de leerlingen beschikbaar (zij kunnen immers nog niet lezen en schrijven), maar wel een handleiding voor de leerkracht en een thuisopdracht. Deze thuisopdracht kunt u ook in de klas doen. Deze handleiding en thuisopdracht kunt u hier downloaden: <

10 Lesmateriaal Bestellen en downloaden lesmateriaal (gratis) Bestel hier het lesmateriaal gratis (groep 3 t/m 8): Uiteraard kunt u het lesmateriaal ook gratis downloaden en zelf uitprinten (groep 1 t/m 8): Kri jg jij g e ld? Je hebt op scho ol gele erd hoe op je inkom sten je goed over zicht kunt houd en uitga ven. en Je hebt gele docu men ten erd welk e bela je nodi g hebt ngrij ke als je een verre je hiero ver same reis gaat mak n met je oude en. Nu ga rs nog een paar Dit heb je nodig opdr acht en : doen. Pen en papie r (in twee kolom Eventueel een men verdeeld). schrift of klein opschrijfboekje. Veel kinderen krijgen elke week zakgeld. andere man ieren geld krijg Je en. Hoe zit dat kunt ook op bij jou? 1 2 Doe hmet same n! e t je Youssra wil PLA YMOBIL van 30 Ze krijgt elke kopen. week 1,50 zak geld. Ze heeft gespaard. En ze heeft 15 zes weken van opa en oma gekregen. Kan Youssra de PLAYMOBIL al kopen? Leg uit. 1 Inkomsten Youssra gaat elke week de auto wassen Daar krijgt ze. 2 voor. Na hoeveel wek en kan ze de PLAYMOBIL kop en? hebben inkom sten en uitga ven. Geef drie voorbeelden. Uitgaven Schrijf je inkom sten en uitga ven van de afgel zelfgemaakte kasboekje. Doe open twee maan dit samen met den op de juiste je ouders. plaat Heeft ze dan ook nog geld om een ijsje te kopen? Leg uit. 3 o u d e rs! Houd overzic ht! Ook kinderen s in je Welke inkomst en komen stee ds weer terug? Welke uitgave n komen stee ds weer terug? Welke klusjes zou Youssra nog meer kunnen doen? Maak ook eens een kasboekje afgelopen twee voor de uitga ven die jouw maanden. Hoe ouders voor jou hebben ze dit gedaan hebb kunnen betal en de en? 2 Belangrijke reis documenten. Bea Welke belangri jke reisdocume ntwoord de vragen. nten hebben je ouders? Hoe bewaren ze die docume nten? wvhg_gr5_sprn-v rtkkn.indd 2 Spare n en vooru itkijke n Thema zelf geld groep 5 verdienen thuis werkblad jaarg roep : <

11 Vragen of meer informatie nodig? Heeft u nog vragen of behoefte aan verdere informatie, neemt u dan contact op met het programmabureau van Wijzer in geldzaken via of via Wijzer in geldzaken Postbus EE Den Haag Wij wensen u veel succes en plezier met uw gastles! <

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks Lesbrief Lesvorm : workshop Doelgroep : vmbo GL/TL klas 2 havo en vwo klas 2 mbo niveau 1 en 2, studiejaar 1 Duur : 90-100 minuten Gastdocent : mogelijk Inleiding lesbrief Snoep & Snacks De workshop Snoep

Nadere informatie

Wat leuk dat u met uw groep(en) de experience Geld en je leven!

Wat leuk dat u met uw groep(en) de experience Geld en je leven! Docentenhandleiding Geld en je leven! Inleiding Wat leuk dat u met uw groep(en) de experience Geld en je leven! van de Nederlandsche Bank (DNB) gaat bezoeken. In deze experience wordt op een interactieve

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Lesbrief Phone Challenge Workshop. : Workshop, met online onderdelen. : 45-60 minuten

Lesbrief Phone Challenge Workshop. : Workshop, met online onderdelen. : 45-60 minuten Phone Challenge Workshop mbo 1-2 Lesbrief Phone Challenge Workshop mbo 1-2 Lesvorm Leerlijn Doelgroep Duur Gastdocent : Workshop, met online onderdelen : Grip op geld : Niveaus 1-2 mbo, vanaf 18 jaar :

Nadere informatie

Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw

Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 6 2. Kern van de les: gevolgen van hiv en aids voor kinderen 8 3. Keuzeonderwerpen en bijbehorende verwerkingsopdrachten 10 A

Nadere informatie

+100. Lesbrief online game MoneyMatters LESBRIEF ONLINE GAME MONEYMATTERS (GAST)LES MONEYMATTERS VOORBEREIDEN (GAST)LES. Benodigde informatie

+100. Lesbrief online game MoneyMatters LESBRIEF ONLINE GAME MONEYMATTERS (GAST)LES MONEYMATTERS VOORBEREIDEN (GAST)LES. Benodigde informatie LESBRIEF ONLINE GAME MONEYMATTERS Deze instructie is bedoeld voor (gast)docenten die de online game met een vooraf gespecificeerde doelgroep gaan spelen. Na het lezen van deze instructie ben je in staat

Nadere informatie

>>> Ik en Geld (2014) Docentenhandleiding VMBO/HAVO/VWO

>>> Ik en Geld (2014) Docentenhandleiding VMBO/HAVO/VWO >>> Ik en Geld (2014) Docentenhandleiding VMBO/HAVO/VWO Voorwoord Veel scholen besteden al aandacht aan financiële educatie. Het is niet alleen door de crisis dat dit onderwerp hoog op de agenda staat.

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs. Junior company 1. starten

Voortgezet onderwijs. Junior company 1. starten Voortgezet onderwijs Junior company 1. starten Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T Colofon 2012 Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel, Amsterdam Een samenwerkingsverband van: Onderwijscentrum Vrije Universiteit, Interfacultaire

Nadere informatie

Zonnepanelen op school. Docentenhandleiding groep 7 & 8

Zonnepanelen op school. Docentenhandleiding groep 7 & 8 Zonnepanelen op school Docentenhandleiding groep 7 & 8 COLOFON Het lespakket Zonnepanelen op school is in opdracht van Provincie Noord-Holland en mogelijk gemaakt door: Provincie Noord-Holland CO 2 Servicepunt

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Samenvatting. Bevorderen van verantwoord financieel gedrag in Nederland staat centraal

Samenvatting. Bevorderen van verantwoord financieel gedrag in Nederland staat centraal Jaarplan 2014 Samenvatting Ook in 2013 hebben de partners van Wijzer in geldzaken zich gezamenlijk ingezet voor het vergroten van financiële vaardigheden in Nederland. Een kleine greep uit de resultaten.

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Dia 1 Introductie max. 2 minuten!

Dia 1 Introductie max. 2 minuten! 1 Dia 1 Introductie max. 2 minuten! Vertel: Deze les gaat vooral over het gebruik van sociale media. Maar: wat weten jullie eigenlijk zelf al over sociale media? Laat de leerlingen in maximaal een minuut

Nadere informatie

Dingenliefde LESPAKKET. Nederlands Openluchtmuseum. Dingenliefde. Arnhem

Dingenliefde LESPAKKET. Nederlands Openluchtmuseum. Dingenliefde. Arnhem Nederlands Openluchtmuseum Arnhem LESPAKKET Een project over sparen en verzamelen. Voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het vmbo Docentenhandleiding en leerlingenmateriaal Over

Nadere informatie

>>> Ik en Geld. Docentenhandleiding VMBO

>>> Ik en Geld. Docentenhandleiding VMBO >>> Ik en Geld Docentenhandleiding VMBO Voorwoord Jongeren krijgen steeds meer geld te besteden en hun financiële verantwoordelijkheid neemt toe. Het is daarom belangrijk dat ze de benodigde kennis en

Nadere informatie

Docentenhandleiding groep 5 en 6

Docentenhandleiding groep 5 en 6 Docentenhandleiding groep 5 en 6 Inleiding Wat is Museumschatjes? Voor u ligt de docentenhandleiding bij Museumschatjes. In opdracht van het Platform Drentse Musea heeft K&C dit erfgoedproject in 2012,

Nadere informatie

Lesproject over wetenschap en technologie in de actualiteit

Lesproject over wetenschap en technologie in de actualiteit Lesproject over wetenschap en technologie in de actualiteit Docentenhandleiding BASISONDERWIJS Versie 1.0 maart 2015 Wetenschap en technologie zijn pijlers van onze huidige wereld. Ze beïnvloeden en bepalen

Nadere informatie

Duurzaam & betrokken

Duurzaam & betrokken Duurzaam & betrokken Omdat onze dagelijkse keuzes de toekomst bepalen Oranje is betrokken bij nu, betrokken bij later Ons doel: bijdragen aan een duurzame toekomst Onze maatschappelijk verantwoorde activiteiten

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Colofon blz. 1 Handleiding blz. 3-4 Voorbeeld spaarplan blz. 5-7 Spaarplan 1 blz. 8-10 Spaarplan 2 blz. 11-13 Spaarplan 3 blz. 14-16 Spaarplan 4 blz.

Colofon blz. 1 Handleiding blz. 3-4 Voorbeeld spaarplan blz. 5-7 Spaarplan 1 blz. 8-10 Spaarplan 2 blz. 11-13 Spaarplan 3 blz. 14-16 Spaarplan 4 blz. Colofon blz. 1 Handleiding blz. 3-4 Voorbeeld spaarplan blz. 5-7 Spaarplan 1 blz. 8-10 Spaarplan 2 blz. 11-13 Spaarplan 3 blz. 14-16 Spaarplan 4 blz. 17-19 Spaarplan 5 blz. 20-22 Voorbeeld Contract blz.

Nadere informatie

In & Out! voor scholieren. Docentenhandleiding

In & Out! voor scholieren. Docentenhandleiding In & Out! voor scholieren Docentenhandleiding In & Out voor scholieren Docentenhandleiding Nibud Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een onafhankelijke stichting die consumenten

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

LESPAKKET KINDERRECHTEN

LESPAKKET KINDERRECHTEN LESPAKKET KINDERRECHTEN 1 schrijf op Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Les 28. Geld lenen Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met een bank over geld lenen. Woorden en zinnen gebruiken die gaan over het

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Lesaanbod 2014/2015. Primair Onderwijs. Bibliotheek Zwolle Stadkamer i.o. Afdeling Educatie www.bibliotheekzwolle.nl/educatie

Lesaanbod 2014/2015. Primair Onderwijs. Bibliotheek Zwolle Stadkamer i.o. Afdeling Educatie www.bibliotheekzwolle.nl/educatie Lesaanbod 2014/2015 Primair Onderwijs Bibliotheek Zwolle Stadkamer i.o. Afdeling Educatie www./educatie 0 Inhoudsopgave WELKOM 2 TAAL & LEZEN Kerndoelen 6 Voorlezen is leuk! (groep 1 en 2) 8 Kikker en

Nadere informatie

Samen media maken. Mediatoolkit voor het basisonderwijs

Samen media maken. Mediatoolkit voor het basisonderwijs Samen media maken Mediatoolkit voor het basisonderwijs EEN UITGAVE VAN IN SAMENWERKING MET MOGELIJK GEMAAKT DOOR De toolkit Samen Media Maken kwam tot stand dankzij financiele steun van Mediawijzer.net

Nadere informatie

Zelf starten. van een genoegteam

Zelf starten. van een genoegteam Zelf starten van een genoegteam Nynke van der Hoek September 2009 Inhoudsopgave Inhoud Pagina 1. Inleiding 2 2. Wat wil je 2 3. Wie is je doelgroep 2 4. Werven van deelnemers 3 5. Financiën 3 6. Frequentie

Nadere informatie