(Financieel) Jaarverslag 2014 van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel. Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Financieel) Jaarverslag 2014 van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel. Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 (Financieel) Jaarverslag 2014 van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel Jaarverslag 2014 Ledenvergaderingen Zoals gebruikelijk waren er een voor- en een najaarsledenvergadering. Op 20 maart vergaderden we in Duivendrecht. Naast het bestuur waren er 22 leden en belangstellenden aanwezig. Alex de Boer en Mark Homan namen afscheid als bestuurslid. Zij werden beiden hartelijk bedankt want zij hebben vanaf de oprichting van de Vereniging heel veel werk verzet en daarmee een start gemaakt voor een succesvolle Vereniging. Na een gezellige korte pauze bekeken we de presentatie van Kees Andriessen over het vroegere Willibrordusgebouw aan de Rijksstraatweg. Kees woonde in zijn jeugd in dit gebouw, ook wel Paxgebouw genoemd, en kon heel leuk vertellen over die tijd. Ook toonde hij veel oude foto's die, afgaand op de reacties uit de zaal, met veel plezier herkend werden. Op 17 november vergaderden we op Wester-Amstel. Naast het bestuur waren er 35 leden en belangstellenden aanwezig. Het bestuur werd uitgebreid met Henk Keizer. Ida Praagman is afgetreden. Ook komen de onderwerpen Vriendenfonds en Museum aan de orde. Na een drankje in "de keuken" van het buiten houdt de heer Reinders Folmer een causerie, met een PowerPoint presentatie over de geschiedenis van Wester-Amstel. We krijgen ook een indruk van het vele opbouwende werk dat de Stichting Vrienden van Wester-Amstel heeft gedaan. Bestuur Het bestuur kwam in keer bijeen. In maart traden Alex de Boer en Mark Homan af. Ida Praagman trad toe als lid. In november werd Henk Keizer gekozen als bestuurslid en trok Ida Praagman zich terug. Het bestuur bestaat sindsdien uit: Ruud Sieker-man, voorzitter; Ton van Noorden, penning-meester; Lenny van Erp, secretaris; Ria de Swart, ledenadministratie en Henk Keizer, publiciteit. Uitgaven Speuren en Ontdekken verscheen in 2014 zoals gebruikelijk driemaal. De redactie bestond uit Marry de Boer, Anneke Boomars, Willemies van der Velden, Ton van Noorden, Henk Keizer en Ruud Siekerman. De correctie was in handen van Ria de Swart. De lay-out werd gedaan door Danielle de Graaff. Vanwege het 400-jarig bestaan van Beth Haim werd het aprilnummer daar geheel aan gewijd en in een extra grote oplage verspreid. Het blad leverde veel positieve reacties van lezers op. De wervingskracht van de Vereniging blijkt positief beïnvloed te worden door de nieuwe vorm van het blad. Nieuwe Uitgave: Historische Reeks Er verscheen een nieuwe uitgave in de Historische Reeks met als titel Ouderkerkse Vergezichten. Door een gegarandeerde afname van Coherente, Gemeente Ouder-Amstel, RABO-bank en een subsidie van stichting Stinak werd de uitgave mogelijk. Kaarten Beerstraten In het najaar werd een ansichtkaart en een wens-kaart van een schilderij over Ouderkerk van Beerstraten uitgegeven. Het Amsterdam museum stond ons het publicatierecht eenmalig kosteloos af. Monumentenwebsite De monumentenwebsite wordt goed bezocht. Piet de Boer en Alex de Boer doen het onderhoud van de site. De foto s zijn van Piet en Marry de Boer. Ans Quirijnen, Hennie de Haan, Piet de Boer, Peter Lichtenveldt, Piet Roos, Peter van Schaik, Ruud Siekerman, Wim Welling en Alex de Boer leverden redactionele bijdragen. Databank Middeleeuwen Amstelland In dit project zijn we op zoek naar de vroege geschiedenis van Amstelland. Doel van dit project is een databank te bouwen van teksten uit originele bronnen over de geschiedenis van Amstelland vóór Van die teksten maken we transcripties en vertalingen naar modern Nederlands. Het project is een samenwerking met de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) en de Historische Kring Abcoude- Baambrugge (HKAB). De projectgroep bestond in 2014 uit: Wim Timmer (HKAB), Cees Verkerk, Guus Lindeman (VHA), Wim Groeneweg (VHA), Dirk Hoeksema (VHA) en Peter Lichtenveldt (VHA/WvA). Ton van Noorden, Wim Welling, Ruud Siekerman en Alex de Boer maakten deel uit namens de Vereniging. De resultaten gaan we publiceren via een nog te bouwen website.

2 Transcriptiegroep Maandelijks komt de Transcriptiegroep in het museum bijeen om originele Oud-Nederlandse teksten te bestuderen en die om te zetten naar modern Nederlands. Historische Onderzoeksgroep De groep is actief op een breed front van onderzoek o.a. interviews met (oude) bewoners, huisnummering en het beantwoorden van ontvangen vragen. De groep komt ongeveer eens per zes weken bij elkaar. Er doen ongeveer 11 leden van de Vereniging aan mee. Evenementencommissie/excursies De commissie bestond in 2014 uit: Lenny van Erp (voorzitter), Mark Homan, Frans Zwerver en Eric Jonker. Dit jaar werden weer twee excursies georganiseerd: op 29 juni een wandeling door de Joodse Buurt van Amsterdam (19 deelnemers) en op 25 oktober bezochten we het Stadsarchief in de Vijzelstraat in Amsterdam. Er moesten vanwege het grote aantal deelnemers (44) 2 groepen gevormd worden. Werkgroep Archeologie Belangstellenden in archeologie werden in december opgeroepen zich te melden. Ongeveer 10 mensen hebben zich aangemeld. Deze werkgroep wordt geleid door Alex de Boer en Jan Gaasterland en gaat in 2015 van start. Contacten/vertegenwoordigingen - Met onze zusterverenigingen hadden we op 4 oktober een bijeenkomst in Amstelveen. Aanwezige "zusters" waren: Aalsmeer, De Proosdijlanden, Abcoude, Diemen, Duivendrecht en wij natuurlijk. Er werd o.a. gesproken over de verenigingsbladen, publicaties, promotie, behuizing en inbreng of steun van de gemeente. Na een heerlijke lunch met broodjes van bakker Out (ja, ja) maakten we een wandeling door het oude dorp van Amstelveen o.l.v. Wim Groeneweg en Anneke Bulk. Een nostalgische tour. Na nog een drankje op een terras in de Dorpsstraat namen we afscheid. - Er heeft dit jaar geen overleg met het bestuur van het Historisch Museum Ouder-Amstel plaats gevonden. Mark Homan trad op 1 januari af als bestuurslid van het museum en in de vergadering van maart als bestuurslid van de Vereniging. - Cultuurplatform: Alex de Boer is lid van het Cultuurplatform. Dit platform adviseert de gemeente Ouder- Amstel gevraagd en ongevraagd over alles wat met cultuur te maken heeft. - Stichting Erfgoed Amstelland: De stichting is eigenaar van en beheert enkele voor Ouder-Amstel belangrijk geachte voorwerpen van kunst. Rob Ammerlaan maakt namens Wolfgerus deel uit van het bestuur. Enkele leden en bestuursleden van de Vereniging waren nauw betrokken bij de verwerving van en het onderzoek naar de aquarel van Hendrik Kruimel uit 1812.O.a. via een Valentijnsveiling kwam geld binnen. Wolfgerus administreerde de binnengekomen gelden. De aquarel zal in januari 2015 aan de stichting in eigendom worden overgedragen. In de openbaarheid - De Vereniging presenteerde zich op de Pure Markt op het kampje in Ouderkerk gezamenlijk met verschillende andere culturele instellingen. - Bij de viering van 400-jaar Beth Haim waren we in de entree van de begraafplaats aanwezig met onze uitgaven. - Tijdens de Open Monumentendagen stonden we met een eigen stand in de Brugstraat bij het Pontje. Voor bovenstaande gelegenheden is er een speciale vlag en een spandoek met het logo van de Vereniging ontworpen. Leden Evenals vorig jaar hebben we de stijgende lijn kunnen vasthouden. Inclusief cadeaulidmaat-schappen, ereleden, abonnees, donateurs en organisaties is de oplage van het blad gestegen naar 370 exemplaren dat is een stijging van 29 vergeleken met het begin van het jaar. Er is in 2014 geen aparte wervingsactie gehouden. Bijeenkomst met vrijwilligers. De speciale vrijwilligersdag die ons naar Amstelveen bracht, viel in goede aarde.

3 Communicatie intern/extern - Het verenigingsnieuws verscheen 4 keer. - Henk Keizer verzorgde enkele publicaties in het Weekblad van Ouder-Amstel over diverse onderwerpen uit de historie.

4 Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel p/a Historisch Museum Ouder-Amstel Kerkstraat 5-8, 1191 JB Ouderkerk a/d Amstel Financieel jaarverslag 2014 van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel Ouder-Amstel

5 Voorwoord Geachte Lezer, Voor u ligt het financieel jaarverslag 2014 van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel. Het verslagjaar sluit met een voordelig resultaat van 2.962,84 (in 2013 bedroeg het voordelig resultaat 2.051,48). Een analyse van het voordelig saldo 2014 ten opzichte van de begroting 2014, waarin een negatief saldo van 1.740,00 werd begroot, is als volgt: Meer contributies dan begroot 965,00 Hogere verkoop van boeken en publicaties dan begroot 5.459,00 Meer kosten boeken en publicaties dan begroot ,00 Donatie boekenfonds (niet begroot) -500, ,00 Overige baten, per saldo lager dan begroot -579,00 Overige lasten, per saldo lager dan begroot 571,00 Realisatie 2014 ( 2.962,84) gunstiger dan begroot tekort over 2014 ( 1.740,00) 4.703,00 Het voordelig saldo ad 2.962,84 wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de Vereniging, welke reserve na toevoeging ,66 bedraagt. Het aantal lezers van het Verenigingsblad Speuren en Ontdekken - leden van de Vereniging daarin inbegrepen - steeg van 341 per 1 januari 2014 tot 370 per 31 december In 2.1 is een specificatie van het verloop van het aantal lezers opgenomen. In 2014 werd er in totaal 7.673,50 aan contributies, abonnementen en donaties ontvangen (in ,00 en in ,50). De toename van het aantal leden in 2014 kan worden toegeschreven aan de toenemende naamsbekendheid van de Vereniging, de vele publicaties in het Weekblad voor Ouder-Amstel en niet op de laatste plaats aan het vernieuwde Verenigingsblad Speuren en Ontdekken, waarvan de uitgave van het aprilnummer 2014 over 400 jaar Beth Haim een bijzondere plaats verdient. In september 2014 werd ons 300 e lid ingeschreven. Vermeld dienen te worden de succesvolle uitgave van nummer 6 uit de Historische Reeks - Ouderkerkse Vergezichten - en de uitgave van ansicht- en vouwkaarten met een winterschilderij uit 1659 van Jan Abrahamsz. Beerstraten. De in de najaarsvergadering van 17 november 2014 gepresenteerde concept-begroting 2015 is op basis van de onderliggende gerealiseerde cijfers 2014 enigszins aangepast. Deze aangepaste begroting zal in de voorjaarsvergadering op 25 maart 2015 aan de leden worden voorgelegd. Het financieel jaarverslag 2014 bestaat uit de balans per 31 december 2014, de resultatenrekening over 2014 en de toelichtingen op balans en resultatenrekening. De verklaring van de kascommissie is op de laatste pagina van dit verslag opgenomen. Ouderkerk aan de Amstel A.J.M. van Noorden 10 februari 2015 penningmeester

6 Activa Balans per 31 december Passiva Voorraden Algemene Reserve Voorraad boeken en publicaties 62,40 109,20 Saldo per 1 januari 9.056, ,34 Voorraad drukwerk 330,00 365,00 Bij: voordelig resultaat 2.962, ,48 392,40 474, , ,82 Vorderingen Voorzieningen Intrest 105,95 124,24 Voorziening website Historisch Amstelland 1.238,25 Vooruitbetaalde kosten lustrum 535,00 - Voorziening boekenfonds 500,00 Diversen 87, , ,25-728, ,07 Schulden Liquide middelen Rekeningen-courant organisaties 1.259,80 498,95 Rabobank, rekening-courant 313,64 672,26 Vooruitontvangen contributies/sponsoring 370,00 220,00 Rabobank, spaarrekening , ,29 Vooruitontvangen subsidie Databank 710,00 750,00 Kas 81,85 33,80 Te betalen kosten 89,71 222, , , , , , , , ,62

7 Lasten Resultatenrekening over 2014 Begroting Realisatie Realisatie Begroting Realisatie Realisatie Baten Kosten ledenvergaderingen 550,00 579,52 479,97 Contributies 6.200, , ,50 Kosten excursies 800,00 256,80 730,75 Abonnementsgelden 390,00 345,00 288,50 Kosten Monumentenkaart 1.200, ,80 210,06 Donaties 100,00 197,50 175,00 Kosten Speuren en Ontdekken 3.500, , ,59 Sponsoring Monumentenkaart 500,00 250,00 250,00 Kosten overige publicaties ,22 - Giften ,00 Kosten vrijwilligersdag 500,00 252,82 - Subsidies ,33 Kosten ledenwerving 250,00 30, ,43 Bijdragen excursies 800,00 383,00 798,50 Kosten historisch onderzoek 200,00 72,59 132,57 Verkoop Speuren en Ontdekken 300, ,35 323,10 Portokosten 100,00 193,92 47,64 Verkoop overige publicaties 200, ,20 296,00 Abonnementen/lidmaatschappen 25,00 18,00 17,50 Intrest 90,00 105,95 124,24 Bestuurs- en representatiekosten 500,00 556,00 143,00 Bijdragen kosten onderzoek - 20,00 - Kantoorbenodigdheden 300,00 196,93 280,44 Diverse baten ,10 Kosten publiciteit 100,00 217,58 - Communicatie/drukwerk 100,00 110,80 154,46 Kosten internet 45,00 18,63 42,72 Bankkosten 200,00 216,03 197,16 Bijdrage Vriendenfonds Museum 700,00 795,00 652,50 Dotatie voorziening website 1.250, ,00 - Dotatie voorziening boekenfonds - 500,00 - Nadelig resp. voordelig saldo , , , , , , , , ,27

8 1 Toelichting op de balans per 31 december Voorraad drukwerk De voorraad drukwerk bestaat uit de op 31 december 2014 nog aanwezige voorraad enveloppen en aanmeldingsfolders en kan als volgt worden gespecificeerd: A5 enveloppen 110, A4 enveloppen 190, Aanmeldingsfolders 30,00 330, Vooruitbetaalde kosten lustrum Op 25 januari 2015 is het vijf jaar geleden dat de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel werd opgericht. Ter gelegenheid van dit feit werd aan alle leden van de Vereniging een exemplaar van de Historische Reeks nummer 6 "Ouderkerkse Vergezichten" toegezonden. De betreffende kosten ad 535,00 werden in december 2014 gemaakt, doch worden in het jubileumjaar ten laste van de resultatenrekening gebracht. In de begroting 2015 werd daarvoor een bedrag van 500,00 opgenomen. 1.3 Diverse vorderingen Vooruitbetaalde kosten hosting/domeinnaam Monumentenkaart ,55 - Nog te ontvangen losse verkoop Speuren en Ontdekken 26,00 38,50 Nog te ontvangen verkoop ansicht- en vouwkaarten Beerstraten 32,50 - Subsidie Rabobank inzake ledenwerving ,33 87, , Algemene reserve De algemene reserve bedroeg per 1 januari ,82 en steeg door toevoeging van het voordelig resultaat over 2014 ad 2.962,84 tot ,66 per 31 december Voorzieningen Voorziening website Historisch Amstelland Voor de ontwikkeling van een nieuwe website voor de Vereniging werd conform de begroting 2014 een voorziening van 1.250,00 ten laste van de resultatenrekening over 2014 gevormd. Voor de nieuwe website werd de domeinnaam Historisch Amstelland geregistreerd. De eerste voorbereidingskosten ad 11,75 werden ten laste van de voorziening gebracht, zodat de voorziening per 31 december ,25 bedraagt. In de begroting voor 2015 is nog een bedrag van 750,00 als dotatie aan de voorziening opgenomen. Daarnaast is voor de ontwikkeling van de website voor het project Databank Middeleeuwen een subsidie toegezegd van 1.500,00 (zie 1.6.3). Mogelijk kunnen beide projecten in 2015 worden gecombineerd Voorziening boekenfonds De Vereniging geeft al jaren verschillende publicaties in eigen beheer uit. Een aantal daarvan is inmiddels uitverkocht. Het bestuur van de Vereniging heeft daarom besloten om ten laste van het resultaat 2014 een bedrag van 500,00 te bestemmen voor de vorming van een zogenaamd

9 boekenfonds. Dit besluit werd in het Verenigingsnieuws nummer 14 van juni 2014 aan de leden kenbaar gemaakt. De druk- en/of kopieerkosten van hernieuwde uitgaven kunnen ten laste van dit fonds worden gebracht. Een werkgroep gaat na welke publicaties in aanmerking komen voor een heruitgave. Ook in de begroting 2015 is een dotatie aan het boekenfonds van 500,00 opgenomen. 1.6 Schulden Rekeningen-courant organisaties Stichting Erfgoed Amstelland Saldo af te dragen per 1 januari ,45 Door Vereniging ontvangen in 2014 Verkoop Historische Reeks nummer 5 "De Gouden Eeuw in Ouder-Amstel" 256,00 Verkoop ansichtkaarten Storck 30,50 286,50 Aquarel Kruimel Ontvangen via veiling 1.245,00 Ontvangen van overige sponsoren 570, ,00 Aankoop aquarel, inclusief lijst en museumglas 1.399,60 Overige kosten 128, ,70 287,30 915,25 Afgedragen in ,95 Nog af te dragen per 31 december , Vriendenfonds Museum Saldo nog te besteden per 1 januari ,50 Bij: 318 (volwaardig) betalende leden à 2,50 795,00 952,50 Af: bestedingen in ,00 Nog te besteden per 31 december ,50 In 2014 vond er met het bestuur van het Historisch Museum geen gezamenlijk overleg over de besteding van het saldo van het Vriendenfonds Museum plaats. In het voorjaar van 2015 is overleg met het Museum opgestart Vooruitontvangen contributies/sponsoring Vooruitontvangen contributies 280,00 130,00 Vooruitontvangen sponsorgelden 90,00 90,00 370,00 220, Vooruitontvangen subsidie Databank In verband met de uitvoering van het project Databank Middeleeuwen Amstelland heeft de Stichting Aemstellant - mede voor de ontwikkeling van een website - een subsidie toegezegd van 1.500,00. In 2012 werd reeds een voorschot van 750,00 ontvangen.

10 In 2014 werden twee eenmalige cadeaulidmaatschappen ten behoeve van bij het project betrokken vrijwilligers ten laste van de subsidie gebracht. Het saldo per 31 december 2014 bedraagt derhalve nog 710,00, te besteden in 2015 (zie ook 1.5.1) Te betalen kosten De te betalen kosten per 31 december 2014 kunnen als volgt worden gespecificeerd: Bankkosten 4e kwartaal 48,51 41,35 Interkerkelijk Stencilbureau drukwerk 20,00 - Portokosten 19,20 - Kosten vormgeving Speuren en Ontdekken - 181,50 Diversen 2,00-89,71 222,85 2 Toelichting op de resultatenrekening over Contributies, abonnementsgelden en donaties De ontwikkeling van het aantal lezers van Speuren en Ontdekken in onderverdeeld naar categorie - was als volgt: Categorie bij af Leden Ereleden Cadeau-lidmaatschappen Abonnees Donateurs Organisaties (gratis) De toename van het aantal leden van de Vereniging is onder meer veroorzaakt door omzetting van vier abonnementen en omzetting van vijf cadeaulidmaatschappen in negen lidmaatschappen. Verder is de toename van het aantal leden toe te schrijven aan de naamsbekendheid van de Vereniging, mede door de publicatie van het speciaal op het 400-jarig bestaan van de Portugees- Israëlietische Begraafplaats gerichte aprilnummer van Speuren en Ontdekken en de veelvuldige berichtgeving in het Weekblad voor Ouder-Amstel. In 2014 betaalden 319 leden (inclusief cadeaulidmaatschappen) in totaal 7.165,00 aan contributie bij een begroot bedrag van 6.200,00 (ter vergelijking: in 2013 betaalden 262 leden 5.832,50 bij een begroot bedrag van 5.000,00). Bij een minimale contributie van 20,00 betaalden 70 leden in 2014 in totaal 795,00 extra. Een elftal leden betaalde in 2014 niets vanwege het late tijdstip van aanmelding (in het tweede halfjaar 2014). In 2014 betaalden 22 abonnees in totaal 345,00 bij een begroot bedrag van 390,00. Bij een minimale abonnementsprijs van 15,00 betaalden 3 abonnees in totaal 15,00 extra. Twee doorlopende donateurs betaalden in totaal 100,00. Daarnaast werden er door leden eenmalige donaties gedaan van in totaal 97, Sponsoring Monumentenkaart Bij de oplevering van de Monumentenkaart in mei 2011 is gezocht naar sponsors van de Monumentenkaart (op de website monumentenouderamstel.nl wordt dan de naam van de sponsor

11 vermeld). Met één sponsor is een sponsorcontract van 250,00 afgesloten, lopende van mei tot en met april. Dit contract is in mei 2014 weer voor een jaar verlengd. Het sponsorgedeelte voor 2015 ( 90,00) is als vooruitontvangen bedrag op de balans per 31 december 2014 opgenomen. In de loop van 2014 is een plan gemaakt om ook eigenaren van andere op de Monumentenkaart opgenomen monumenten te interesseren voor sponsoring. Gezien de vele werkzaamheden van het bestuur van de Vereniging is de uitvoering van dit plan doorgeschoven naar Bijdragen excursies In de begroting 2014 werd voor de voorjaarsexcursie en de najaarsexcursie in totaal 800,00 aan bijdragen deelnemers opgenomen (ook de kosten werden op 800,00 geraamd, zodat het saldo nihil was). Aan de voorjaarsexcursie naar de Joodse Buurt in Amsterdam namen 20 (niet-)leden deel. Deze betaalden in totaal 101,00. Aan de najaarsexcursie naar het Stadsarchief te Amsterdam namen 44 (niet-)leden deel, die in totaal 282,00 betaalden. De kosten worden in 2.8 nader toegelicht. 2.4 Verkoop Speuren en Ontdekken In 2014 werden er via het Museum en via de boekhandel 250 losse nummers van Speuren en Ontdekken verkocht voor in totaal 1.540,35. De normale prijs van een los nummer bedraagt 6,50. De drie boekhandels ontvangen een korting op deze prijs. Oudere nummers van Speuren en Ontdekken worden tegen een lagere prijs verkocht. De ten opzichte van 2013 hogere opbrengst van losse nummers van Speuren en Ontdekken (2013: 323,10) is (mede) te danken aan het aprilnummer 2014, welk nummer geheel was gewijd aan het 400-jarig bestaan van de Portugees-Israëlitiesche Begraafplaats te Ouderkerk aan de Amstel. De kosten van Speuren en Ontdekken zijn in 2.10 toegelicht. 2.5 Verkoop overige publicaties In 2014 vonden er twee speciale acties plaats. Ten eerste kwam in november 2014 nummer 6 in de Historische Reeks uit, "Ouderkerkse Vergezichten" getiteld. En in december 2014 werden ansicht- en vouwkaarten met een winterschilderij uit 1659 van Jan Abrahamsz. Beerstraten uitgegeven. Voor de productie van "Ouderkerkse Vergezichten" werd door de Stichting Stinak te Amstelveen een subsidie toegezegd van 400,00. De samenstellers van het nummer kwamen met de Rabobank Amstel en Vecht, de Stichting Coherente te Ouder-Amstel en de Gemeente Ouder-Amstel een gegarandeerde afname overeen van 740 exemplaren. Daarnaast werden voor de leden van de Vereniging ongeveer 350 exemplaren gereserveerd ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Vereniging in januari 2015 (zie 1.2). Van het schilderij van Beerstraten werden 750 ansichtkaarten en vouwkaarten gedrukt. De ansichtkaarten werden voor 0,50, de vouwkaarten voor 1,00 verkocht. Er werden in boeken/publicaties en 152 oude ansichtkaarten verkocht voor een totaal bedrag van 396,70 (in 2013 bedroegen deze aantallen 45 respectievelijk 72 voor een totaal bedrag van 296,00).

12 De specificatie van de verkoop van overige publicaties in 2014 luidt: Subsidie Stichting Stinak 400,00 - Historische Reeks nummer 6 "Ouderkerkse Vergezichten" 752 stuks 2.012,50 - Ansicht- en vouwkaarten Beerstraten 1.609,00 - Losse verkoop overige publicaties 396,70 296, ,20 296,00 De kosten van de overige publicaties zijn in 2.11 toegelicht. 2.6 Intrest De intrest over 2014 op de Rabobank spaarrekening (bijgeschreven in januari 2015) bedroeg 105,95. De intrest bedroeg over 2013 nog 124,24. De daling wordt veroorzaakt door dalende intrestpercentages op de spaarrekening: deze bedroeg op 1 januari ,90% en op 31 december ,60%. De daling is enigszins gemitigeerd door een gemiddeld hoger saldo op de spaarrekening. 2.7 Kosten ledenvergaderingen De kosten van de voorjaarsvergadering en de najaarsvergadering kunnen als volgt worden gespecificeerd: voorjaar najaar voorjaar najaar Zaalhuur 61,50 163,05 61,50 61,50 Bardiensten 45,00-80,00 80,00 Consumpties 76,75 95,67 58,50 82,75 Kosten inleiders 39,55 48,00-40,00 Diverse kosten 28,50 21,50 8,00 7,72 251,30 328,22 208,00 271, Kosten excursies De kosten van de excursies kunnen als volgt worden gespecificeerd: Voorjaar najaar voorjaar najaar Kosten rondleidingen/entree - 170,00 180,00 162,00 Consumpties deelnemers 38,80-170,00 193,75 Representatie rondleiders 25,00 23,00-25,00 63,80 193,00 350,00 380,75 De totale kosten van de excursies 2014 bedragen 256,80. Het totaal aan bijdragen deelnemers 2014 bedroeg 383,00 (zie 2.3). Het voordelig verschil ad 126,20 kan worden beschouwd als bijdrage in de kosten van uitnodigingen en verspreiding daarvan. 2.9 Kosten Monumentenkaart De totale kosten van de Monumentenkaart (website bedroegen in ,80. Hiervan heeft een bedrag van 151,25 (2013: 181,50) betrekking op het jaarlijkse onderhoud van de website en een bedrag van 28,56 (2013: 28,56) betrekking op de kosten van hosting en domeinnaam. De eenmalige kosten van de update van Joomla 1.5 naar 2.5 bedroegen 1.240,25 en die van de aanschaf van een externe opslagschijf voor foto s 64,74. Met de kosten van de update was in de begroting 2014 rekening gehouden.

13 2.10 Kosten Speuren en Ontdekken Het blad Speuren en Ontdekken verschijnt drie keer per jaar. De kosten van dit blad zijn als volgt te specificeren: Drukkosten en vormgeving april ,68 waarvan bestemd voor het De Castrofonds ,00 606,68 391,67 Drukkosten en vormgeving augustus ,51 817,80 Drukkosten en vormgeving december ,11 952,63 Verbruik A4-enveloppen 91,96 111,05 Porti verzending buiten de regio 506,76 538,80 Kosten foto's/afbeeldingen in diverse nummers 51,60 24,25 Kantoorbenodigdheden 40,90 68, , , Kosten overige publicaties Zoals reeds in 2.5 werd opgemerkt vonden er in 2014 twee speciale acties plaats. Ten eerste kwam in november 2014 nummer 6 van de Historische Reeks uit, "Ouderkerkse Vergezichten" getiteld. En in december 2014 werden ansicht- en vouwkaarten met een winterschilderij uit 1659 van Jan Abrahamsz. Beerstraten uitgegeven. De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: Productiekosten Ouderkerkse Vergezichten Drukkosten en vormgeving ,14 Kosten receptie in verband met uitreiking 1e exemplaar 137, ,49 ten laste van kosten 5-jarig lustrum ,36 Productiekosten ansicht- en vouwkaarten Beerstraten Drukkosten en vormgeving ansicht ,06 vouw ,53 194,59 Enveloppen 7,50 947,13 202, , Kosten vrijwilligersdag In 2014 werd voor het eerst een dag voor de vrijwilligers van de Vereniging georganiseerd. De vrijwilligers werden begroet in de locatie van de Vereniging Historisch Amstelveen alwaar een presentatie over opgravingen in de buurt van het oude dorp Thamen, afgesloten met een lunch. Daarna volgde een rondwandeling door Amstelveen en werd er afgesloten met een consumptie in de Dorpsstraat van Amstelveen. Het is de bedoeling dat dit een jaarlijks terugkomende activiteit wordt Bestuurs- en representatiekosten De kosten voor bestuur en representatie bedroegen in ,00 tegenover een begroot bedrag van 500,00. In deze post werden onder meer de kosten van het jaarlijkse diner met het bestuur (onder aftrek van een eigen bijdrage) opgenomen. Tijdens dit diner werd van twee bestuursleden afscheid genomen.

14 In deze kosten is ook begrepen een donatie van 100,00 voor een bouwsteen van een nieuw paviljoen van de Portugees-Israëlietische Begraafplaats te Ouderkerk Kosten publiciteit In de kosten van publiciteit zijn onder meer opgenomen de aanschafkosten van twee vlaggen en een spandoek ( 150,59) Communicatie/drukwerk De kosten van communicatie/drukwerk betreffen de drukkosten van het Verenigingsnieuws. De kosten van verspreiding die tot en met 2013 ook ten laste van deze post werden gebracht, worden met ingang van 2014 ten laste van portokosten respectievelijk kantoorbenodigdheden gebracht. Dit omdat het moeilijk is deze kosten exact te bepalen Bijdrage Vriendenfonds Museum In 2014 waren er 318 volwaardig betalende leden. Er werd dan ook ten laste van de resultatenrekening 2014 een bedrag van 318 x 2,50 = 795,00 aan het Vriendenfonds Museum toegevoegd (zie ) Overige baten en lasten De dotatie aan de voorziening website en dotatie aan de voorziening boekenfonds zijn reeds in 1.5 toegelicht. De overige baten en lasten behoeven - gezien de hoogte van het bedrag dan wel de aard van de post - geen nadere toelichting.

15

Beloningsbeleid De bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning of periodieke vergoeding.

Beloningsbeleid De bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning of periodieke vergoeding. Informatie vereisten ANBI-status Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel KvK nummer : 3437 9656 Fiscaal nummer : 8219 6 325 Adres : Kerkstraat 5-8, 1191 JB Ouderkerk aan de Amstel Telefoon : 2-496

Nadere informatie

V e r e n i g i n g s n i e u w s

V e r e n i g i n g s n i e u w s V e r e n i g i n g s n i e u w s Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel Nr. 17 maart 2015 Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de Algemene Vergadering op woensdag 25 maart 2015 in De Kleine Kerk

Nadere informatie

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012 Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem Jaarrekening 2012 Heemstede, 27 maart 2013 Herm. J. Schoenmaker, penningmeester Deze jaarrekening heeft 7 pagina s Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 van de penningmeester

Jaarverslag 2013 van de penningmeester Jaarverslag 2013 van de penningmeester Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse Toelichting op werkelijke baten en lasten per 31 december 2013 Baten Contributies Contributies 2677 leden a 18,50 49.524,50

Nadere informatie

Projecten en Procedures Reservering projecten en procedures 0 0 0 Extra reservering proj. en proced. 5.000 4.000 Subtotaal 5.000 4.

Projecten en Procedures Reservering projecten en procedures 0 0 0 Extra reservering proj. en proced. 5.000 4.000 Subtotaal 5.000 4. Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-gravenhage en omstreken x Euro 1,-- LASTEN Resultaat Begroting RESULTAAT 2012 2013 2013 Kantoor Huur Badhuisstraat 2.400 2.400 2.400 Diverse kantoorkosten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van de penningmeester

Jaarverslag 2012 van de penningmeester Jaarverslag 2012 van de penningmeester Jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2012 Begroot Werkelijk Analyse Debet Credit Debet Credit Debet Credit Baten Contributies 33.560 36.212,00 2.652,00 Giften

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

HISTORISCHE KRING "TUSSEN RIJN EN LEK"

HISTORISCHE KRING TUSSEN RIJN EN LEK FINANCIEEL VERSLAG 2016 Inhoud: Balans Staat van baten en lasten Toelichtingen op de balans en de staat van baten en lasten Begroting 2017 Houten, januari 2017 Namens het bestuur: W.C.G. van Zijl Penningmeester

Nadere informatie

Jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2011

Jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2011 Jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2011 Begroot Werkelijk Verschillen rekeningbegroting Debet Credit Debet Credit Debet Credit Analyse Baten Contributies 31.610 Giften 200 Rente 430 Service-vergoeding

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G / v a n H E E M K U N D E K R I N G J A N U T E N H O U T E. Markt CC Etten-Leur

J A A R R E K E N I N G / v a n H E E M K U N D E K R I N G J A N U T E N H O U T E. Markt CC Etten-Leur J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 / 2 0 1 5 v a n H E E M K U N D E K R I N G J A N U T E N H O U T E Markt 53-61 4875 CC Etten-Leur 3. ALGEMEEN a. Algemeen De vereniging is opgericht op 26 april 1994 en

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans Toelichting op de balans Bezittingen Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs. Voor de lustrumbeloningen is dit de prijs per stuk excl. Matrijskosten Liquide middelen De liquidemiddelen

Nadere informatie

V e r e n i g i n g D o r d r e c h t s M u s e u m S c h e f f e r f o n d s L e g a a t S c h e f f e r

V e r e n i g i n g D o r d r e c h t s M u s e u m S c h e f f e r f o n d s L e g a a t S c h e f f e r V e r e n i g i n g D o r d r e c h t s M u s e u m S c h e f f e r f o n d s L e g a a t S c h e f f e r Financieel jaarverslag 2016 Inhoud Voorwoord Balans 31 december 2016, met vergelijkbare cijfers

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 2 MISSIE Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland wil

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Publicatie verslag. Geertruidenberg 27-2-2014 Mevr. W.P.M. van Beijsterveldt-Nieuwenhuijsen penningmeester ANBI - erkenning G-80028 Bestuursamenstelling:

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 pagina 0 van 10 1. INHOUD pagina 1. Inhoud... 1 2. Algemeen... 1 3. Balans... 2 4. Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg INHOUDSOPGAVE PAGINA A. VOORWOORD

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VERENIGING TOT BEVORDERING VAN KENNIS VAN HEBREEUWS te AMSTERDAM Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2014 1 2. Algemene resultatenrekening over 2014 en 2. begroting 2015

Nadere informatie

Fotografica. Financieel jaar overzicht 2015. Begroting 2016

Fotografica. Financieel jaar overzicht 2015. Begroting 2016 Fotografica Financieel jaar overzicht 2015 Begroting 2016 Balans Fotografica per 31 december 2015 ACTIVA Bankrekeningen 13.628 Spaarrekeningen 74.723 Totaal liquiditeiten 88.351 Debiteuren 6.137 Te ontvangen

Nadere informatie

Stichting Hello You te Nijkerk

Stichting Hello You te Nijkerk te Nijkerk JAARREKENING 2014 Algemeen 1. Kamer van Koophandel / ANBI De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 55009301. Het doel van de Stichting is ondersteuning

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Financieel verslag 2015 Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Inhoud Blz. Balans per 31 december 2015 3 Exploitatierekening 2015

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Bij een niet-commerciële organisatie is vooral het kassaldo belangrijk.

Bij een niet-commerciële organisatie is vooral het kassaldo belangrijk. www.jooplengkeek.nl Niet-commerciële organisaties Bij een niet-commerciële organisatie is vooral het kassaldo belangrijk. Met een goed overzicht van de ontvangsten en de uitgaven bewaken we dat de liquide

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2015 2 Algemene resultatenrekening over 2015 en begroting over 2016 Samenvatting & toelichting 3 Algemene resultatenrekening over 2015 en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 2 MISSIE Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland wil

Nadere informatie

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Valkenswaard, 20 februari 2014 INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Pagina 1. Accountantsverslag 3 2. Algemeen 4 3. Jaarrekening

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2011

NVR financieel jaarverslag 2011 Pagina 1 NVR financieel jaarverslag 2011 Begrotingen 2012, 2013 en 2014 Mei 2012 (Alle genoemde bedragen zijn in EURO) Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR 1 Pagina 2 INHOUD 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN...

Nadere informatie

Vereniging voor Vogelbescherming. s-gravenhage en omstreken. Financieel verslag 2014

Vereniging voor Vogelbescherming. s-gravenhage en omstreken. Financieel verslag 2014 Vereniging voor Vogelbescherming s-gravenhage en omstreken Financieel verslag 2014 April 2015 Balans per 31 december 2014 (na voorgestelde resultaatbestemming) ACTIEF 31 dec. 2014 1 sept. 2014 31 dec.

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Stichting Inloophuis Roosendaal en omstreken handelend onder de naam "Inloophuis De Rose-Linde" gevestigd te Roosendaal Jaarverslag 2015

Stichting Inloophuis Roosendaal en omstreken handelend onder de naam Inloophuis De Rose-Linde gevestigd te Roosendaal Jaarverslag 2015 Stichting Inloophuis Roosendaal en omstreken handelend onder de naam "Inloophuis De Rose-Linde" gevestigd te Roosendaal Jaarverslag 2015 INHOUD Pagina Balans per 31 december 2015 2 Rekening van baten en

Nadere informatie

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2014

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer Kamer van Koophandel: 41153174 Datum: 27 september 2016 Aantal exemplaren: 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING blz Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6

Nadere informatie

JAARREKENING 2008. Toelichting op ledenaantal, contributie en uitkomsten over 2008 1. Bijlage A: Balans per 31 december 2008 3

JAARREKENING 2008. Toelichting op ledenaantal, contributie en uitkomsten over 2008 1. Bijlage A: Balans per 31 december 2008 3 JAARREKENING 2008 Inhoudsopgave Toelichting op ledenaantal, contributie en uitkomsten over 2008 1 Jaarrekening 2008 Bijlage A: Balans per 31 december 2008 3 Bijlage B: Rekening van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Toelichting op de begroting Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2017

Toelichting op de begroting Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2017 Toelichting op de begroting Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2017 Baten Contributies/ donaties Contributies 2600 leden a 21,00 incl. afdracht KWBN 54.600 200 nieuwe leden/donateurs die in het derde kwartaal

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

De jaarrekening 2010 is in de jaarvergadering van 7 mei 2011 door de verenigingsraad vastgesteld.

De jaarrekening 2010 is in de jaarvergadering van 7 mei 2011 door de verenigingsraad vastgesteld. Administratiekantoor H.G.M. Verstappen Parklaan 18 3972 JZ Driebergen Tel. 0343-515621 Aan het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde p/a Zonnenburg 2 3512 NL UTRECHT

Nadere informatie

JAARREKENING Toelichting op ledenaantal, contributie en uitkomsten over Bijlage A: Balans per 31 december

JAARREKENING Toelichting op ledenaantal, contributie en uitkomsten over Bijlage A: Balans per 31 december JAARREKENING 2006 Inhoudsopgave Toelichting op ledenaantal, contributie en uitkomsten over 2006 1 Jaarrekening 2006 Bijlage A: Balans per 31 december 2006 3 Bijlage B: Rekening van baten en lasten over

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering Tuinstraat 6-1506 VX Zaandam Postbus 159-1500 ED Zaandam t. 075-6 818 360 f. 075-6 702 006 info@van-mierlo.nl www.van-mierlo.nl IBAN: NL55 RABO 0350 5030 36 BIC: RABONL2U Beconnr. 281815 KvK nr. 35014893

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2016 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2015, 2016 en 2017

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 2 MISSIE Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland wil

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Jaarverslag 2013 Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Inhoudsopgave Algemeen blz.3 Balans per 31 december 2013 blz. 4 Staat van baten en lasten blz. 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten 2014 6 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG Toelichting inkomsten:

FINANCIEEL JAARVERSLAG Toelichting inkomsten: FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Toelichting inkomsten: In 2015 zijn er 2 boeken verschenen. Het eerste boek De Drommedaris van vestingwerk tot cultuurtempel is uitgebracht ter gelegenheid van de opening van

Nadere informatie

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014.

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014. Exploitatie overzicht Flevostar Dronten 2014 Omschrijving Begroting Uitkomst Uitkomst 2014 2014 2013 Inkomsten Contributies 6.400,00 6.747,50 5.912,50 Rente 150,00 95,03 140,95 Donaties 400,00 1.507,77

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven Fotografica

Inkomsten en uitgaven Fotografica Inkomsten en uitgaven Fotografica 2013 Totaal jaar Totaal jaar Inkomsten Uitgaven Resultaat Begroting +/- 2012 2013 Begr 2014 Contributie binnenland leden 27.736 Contributie buitenland leden 3.946 Contributie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

Financieel. Jaarverslag

Financieel. Jaarverslag Financieel Jaarverslag 2012 Utrechts Klokkenluiders Gilde Postbus 19175 3501 DD UTRECHT Telefoon: 06-12 92 98 94 Website: www.klokkenluiders.nl Algemeen: info@klokkenluiders.nl Penningmeester: penningmeester@klokkenluiders.nl

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Vereniging Genootschap "Oud Katwijk" Voorstraat ER Katwijk ZH JAARREKENING 2015

Vereniging Genootschap Oud Katwijk Voorstraat ER Katwijk ZH JAARREKENING 2015 Voorstraat 46 2225 ER Katwijk ZH JAARREKENING 2015 Katwijk, 29 februari 2016 Voorstraat 46 2225 ER Katwijk ZH INHOUDSOPGAVE pagina * Grondslagen van waardering en resultaat 1 * Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013

Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013 Nederlandse Hydrologische Vereniging pagina 1 van 5 TOELICHTING JAARREKENING 2013 NEDERLANDSE HYDROLOGISCHE VERENIGING Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013 In 2013 zijn de

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Financieel verslag 2013 Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 Materiële vaste activa Project schuur 5.564 7.705 Project tuin 788 1.725 Overige inventaris

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2014

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Dordrecht, januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag activiteiten 3-4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichtingen 7 9 2 VERSLAG ACTIVITEITEN De stichting

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ii Stichting Vrienden van Bandra East Heeswijk-Dinther

Inhoudsopgave. ii Stichting Vrienden van Bandra East Heeswijk-Dinther Jaarrekening 2016 ii Stichting Vrienden van Bandra East Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Bestuurssamenstelling 2 Adresgegevens 2 RSIN/Fiscaal nummer 2 Bankgegevens 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom Financieel verslag 2014 Stichting Muziektent Bennekom Bennekom INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Bestuursverslag 3 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2015

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2015 Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2015 Dit oudje wordt binnenkort ook vervangen. Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verslag van de activiteiten 4 Financieel verslag 6 - Resultaten 2015 6 - Begroting 2016 6 - Aanschaf

Nadere informatie

Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar

Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 1 oktober 2014-30 september 2015 Secretariaat Rozengracht 3 t 0575 516878 www.vriendenmuseazutphen.nl 7201 JL Zutphen e museazutphen@zutphen.nl resultatenrekening

Nadere informatie

STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG Stichting IHGO: Jaarverslag

STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG Stichting IHGO: Jaarverslag STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG 2015 Stichting IHGO: Jaarverslag 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1. ALGEMEEN... 3 1.1 DOEL VAN DE STICHTING...3 1.2 STRUCTUUR VAN

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2014 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2013, 2014 en 2015

Nadere informatie

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur.

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. BALANS per 31 december 2016 Activa Passiva Omschrijving 2016 2015 ter vergelijking Omschrijving

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs. Jaarrekening 2016

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs. Jaarrekening 2016 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2016 Balans op 31 december 2016 4 Exploitatierekening over 2016 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014 Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verslag van de activiteiten 4 Financieel verslag 6 - Resultaten 2014 6 - Begroting 2015 6 - Aanschaf nieuwe bus 7 - Tabel 1: Financieel overzicht

Nadere informatie

IVN Noord-Kennemerland

IVN Noord-Kennemerland IVN Noord-Kennemerland Rapport inzake jaarbericht 2015 3 maart 2016 Pagina 1 van 14 Blad Inhoudsopgave Jaarbericht 2015 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2015 (inclusief

Nadere informatie

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Balans... 2 3 Toelichting op de balans... 3 4 Winst- en verliesrekening... 4 5 Toelichting op de winst- en verliesrekening... 5 6 Bestemming resultaat boekjaar 2008...

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2013 RESP BEGROTING 2013, 2014 EN 2015

BALANS RESULTATENREKENING 2013 RESP BEGROTING 2013, 2014 EN 2015 BALANS & RESULTATENREKENING 2013 RESP. 2012 & BEGROTING 2013, 2014 EN 2015 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2013. De ALV van 2013 vond plaats in het gerestaureerde

Nadere informatie

Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven Jaarrekening 2014 Vereniging ICOM-Nederland p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven 1 mei 2015 Inhoud: Pagina ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 2 Algemene gegevens 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting Join Our Mission Polen Jaarverslag 2013

Stichting Join Our Mission Polen Jaarverslag 2013 Stichting Join Our Mission Polen Jaarverslag 2013 Spengen 7 3628 EC Kockengen www.joinourmission.nl K.v.K. 30223118 Secretariaat Stichting Join Our Mission Polen p/a Spengen 7 3628 EV Kockengen tel. :

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING LOPEN TEGEN KANKER 2011

JAARVERSLAG STICHTING LOPEN TEGEN KANKER 2011 JAARVERSLAG STICHTING LOPEN TEGEN KANKER 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 3 Financieel verslag 6 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Staat van baten en lasten 2011 8 3 Toelichting balans 9 4 Toelichting

Nadere informatie

RAPPORT Pagina. Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2

RAPPORT Pagina. Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2 Aan het bestuur van de Stichting Kikkeropfleurdoos Oudelandstraat 40 2691 CG 's-gravenzande Rapport inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Pagina Jaarrekening Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten

Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van Baten en Lasten 2015 6 Toelichting

Nadere informatie

BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM

BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING 2014 VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM Inhoudsopgave 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming)... 3 2. REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 5 Staten van baten & lasten over 2012 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2016

Financieel Jaarverslag 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Een zeer sterke financiële basis, maar een onzekere toekomst Inhoudsopgave I. Inleiding op exploitatierekening: uitzonderlijk hoog resultaat 2 II. Exploitatierekening 3 III.

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 Inhoud: Balans per 1-6-2009 Realisatieoverzicht 2008-2009 Toelichting op het overzicht en begroting Meerjarenbegroting 2005-2017 Voorstel

Nadere informatie

Financiele rapportage 2012

Financiele rapportage 2012 Financiele rapportage 2012 Vastgesteld door de algemene ledenvergadering op vrijdag 26 april 2013 Om de financiële rapportage van COC Zwolle over 2012 beter te kunnen beoordelen, tref je onderstaand een

Nadere informatie

JAARREKENING 2013-2014

JAARREKENING 2013-2014 JAARREKENING STICHTING ZIJNSORIËNTATIE 2013-2014 (1 september 2013 t/m 31 augustus 2014) Doelenstraat 42 3512 XJ Utrecht Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.1

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland J A A R R E K E N I N G 2012 Stichting People's Trust Nederland blad 2 Inhoudsopgave blad: I Jaarverslag bestuur 3 en 4 II Jaarrekening 1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5 en 6 2. Balans per

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

Stichting Stadsblokkenwerf

Stichting Stadsblokkenwerf Stichting Stadsblokkenwerf Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten 2015 6 Toelichting balans 7 Toelichting staat van baten en lasten 9

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2015 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2014, 2015 en 2016

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Actief Rijnwoude Ambachtsplein 18 2391 BD HAZERSWOUDE-DORP

JAARREKENING 2014. Stichting Actief Rijnwoude Ambachtsplein 18 2391 BD HAZERSWOUDE-DORP JAARREKENING 2014 Stichting Actief Rijnwoude Ambachtsplein 18 2391 BD HAZERSWOUDE-DORP Zoeterwoude, 7 april 2015 Referentie : LS/MV/SAR/MvK/537 Geacht bestuur, Hierbij ontvangt U de door mij verzorgde

Nadere informatie