Financieel Jaarverslag begroting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016"

Transcriptie

1 Financieel Jaarverslag en begroting Financieel Jaarverslag en begroting pagina 0 van 10

2 1. INHOUD pagina 1. Inhoud Algemeen Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de Balans Toelichting op de Winst- en verliesrekening Begroting Verklaring kascommissie Algemeen Het verslagjaar is in financiële zin zeer gunstig verlopen. Vanwege enkele meevallers (waaronder een extra subsidie van 400 en ca. 250 meer contributiebijdrage) wordt met een positief resultaat van 678,48 afgesloten. Bij de begroting vorig jaar hadden we juist afgesproken om het resultaat negatief te laten uitvallen (begroot was een verlies van 306,94) met het oogmerk de reserve wat te laten afnemen. De reserve neemt nu echter opnieuw toe. Onlangs is enige onzekerheid ontstaan of wij in de toekomst in de zaal van de Hertenkamp nog kunnen blijven bridgen. In het licht van deze onzekerheid is enige toename van de reserve verantwoord. Rob Bos penningmeester 2 juni 2015 Financieel Jaarverslag en begroting pagina 1 van 10

3 3. Balans BALANS balansdatum 1 juni mei mei mei 2015 rek.nr. ACTIVA Materiële vaste activa 1000 materiële vaste activa BC35 2,00 2, afschrijving vaste activa BC35-2, Investering bridgemates 4.722, , , Investering Verrijdbare PC/materialenkasten 1.142, , Investering nieuwe PC's 500, Afschrijvingen bridgemates -682, , , Afschrijvingen Verrijdbare PC/materialenkasten -113,58-342, Afschrijvingen PC's -58,86 Totale boekwaarde materiële vaste activa 2, , , , Vorderingen 1.131,00 43,00 44,37 87, Waardebonnen 170, Vooruitbetaling NBB contributie 1-6 t/m 31/12 718, , , , Vooruitbetaling internet 37,56 50,87 64, Vooruitbetaling zaalhuur beginnerscursus 242,00 Liquide middelen 1400 Contanten 124, ING betaalrekening 35, ,38 162, ING spaarrekening 2.200, ABN-AMRO betaalrekening 1.692,94 119, ABN-AMRO spaarrekening 2.247, , ABN-AMRO vermogens spaarrekening 5.000, SNS spaarrekening 9.078,30 Totaal Liquide middelen 6.300, , , ,70 TOTAAL ACTIVA 8.322, , , ,23 Financieel Jaarverslag en begroting pagina 2 van 10

4 BALANS balansdatum 1 juni mei mei mei 2015 rek.nr. PASSIVA Voorzieningen 2000 Voorziening vooruitbetaalde contributie BC35-leden -949, Voorziening vooruitbetaalde contributie ABC2010 leden , Voorziening korting contributie cursistleden 1e jaar -175, Voorziening attenties Fouraces -170, Voorziening inruil/korting bridgemates ,23-965,63-671, Voorziening Lustrum -800, , , ,00 Totaal voorzieningen , , , ,03 Kortlopende schulden 2750 Nog te betalen bedragen -18,88-51,00-781,80 Totaal Kortlopende schulden -18,88-51,00-781,80 Reserve 2800 Algemene reserve , , , ,92 Winst of verlies lopend jaar ,15-585,17-678,48 Totaal Reserve , , , ,40 TOTAAL PASSIVA , , , ,23 Financieel Jaarverslag en begroting pagina 3 van 10

5 4. Winst- en verliesrekening rek.nr. LASTEN Winst- en verliesrekening werkelijk werkelijk begroting werkelijk begroting NBB afdracht lidmaatschap 2.177, , , , , NBB meesterpunten 284,10 306,50 350,00 303,10 350, Abonnement NBB WekoWijzer 60,00 60,00 60,00 60,00 60, Voorziening vooruitbetaalde contributie ABC2010-leden 1.558, Beginnerscursus 1.380, ,00 602,40 879, Nazorgcursus 301,25 281, Vervolgcursus 1.158, , , , Opleiding en scholing vrijwilligers 155,00 180,00 180, Afschrijvingen bridgemates 684,14 944,50 944,50 944,50 944, Afschrijvingen Verrijdbare PC/materialenkasten 113,58 228,53 228,53 228, Afschrijvingen PC's 58,86 100, Voorziening Lustrum 1.200, ,00 800,00 800,00 900, Vrijval voorziening Lustrum , Kosten Lustrum 8.000, Lustrum eigen bijdrage , /1 Fusie kosten Fouraces - BC , Zaalhuur 2.475, , , , , Attenties 78,00 140,65 150,00 170,80 170, Bankkosten 168,73 121,83 125,00 117,80 125, Kerst- en Paasdrives 636, , , , , Ruitenboertoernooi 211,90 380,70 350,00 350,00 350, Bartjedrive -79,95 5,45 0,00 89,00 0, Internet (website) 50,62 96,90 60,00 61,56 60, Kosten jaarvergadering 271,00 291,75 350,00 298,17 300, Lief en Leed 75,39 107,54 100,00 41,43 50, Materiaal/onderhoud 135,01 847,16 500,00 677,69 600, NBB viertallen 80,00 80,00 100,00 100,00 120, Onvoorzien 285,15 446,77 400,00 450,25 500,00 TOTALE LASTEN , , , , ,78 Financieel Jaarverslag en begroting pagina 4 van 10

6 Winst- en verliesrekening werkelijk werkelijk begroting werkelijk begroting rek.nr. BATEN Contributie leden , , , , , Extra contributie voor leden die bij 2 afdelingen spelen -436,66-480,00-538,33-600, Bijdrage cursisten beginnerscursus , ,00-617,50-840, Bijdrage cursisten nazorgcursus -240, Bijdrage cursisten vervolgcursus ,00-380, ,00-990, , Donateurs -390, Sponsoring en advertenties -350,00-400,00-750,00-400, Subsidie NBB i.v.m. fusie -257,08-853,76-546,24-549,47-248, Vrjival voorziening inruil/korting bridgemates -212,77-294,60-294,60-294,60-294,60 Verhuur/verkoop biddingboxen, boards, kaarten en overige 4500 BM's -958, Batig saldo ABC , Rente -114,70-131,17-132,00-146,47-130, Diversen -54,26-177,38-15,00 TOTALE BATEN , , , , ,28 Winst (-) verlies (+) ,35-585,17 306,94-678,48 549,50 Financieel Jaarverslag en begroting pagina 5 van 10

7 5. Toelichting op de Balans 4.2 Materiële vaste activa Geheel onverwacht hebben we moeten investeren in 2 nieuwe PC's. De oude waren af en voldeden niet meer aan de eisen. Met de nieuwe PC"s kunnen we een WIfi verbinding maken, zodat de uitslag 's avonds direct op onze website staat. 4.3 Vooruitbetaling NBB contributie Het door de NBB in rekening gebrachte voorschot voor het kalenderjaar 2015 bedraagt 4.224,00. Ten laste voor de periode t/m = x 5/12 = 1.760,00 Ten laste voor de periode t/m = x 7/12 = 2.464,00 Korting NBB 10% over de periode 1/1 t/m 31/5 = 10% x 1.760,00 = 176,00 (zie ook nr onder baten). Korting NBB 10% over de periode 1/6 t/m 31/12 = 10% x 2464 = 246,40 De vooruitbetaalde NBB contributie van 1/6 t/m 31/12 minus de korting is als activa opgenomen:2.424,00-246,40 = 2.217, Vooruitbetaling internet Jaarnota webhoster voor een periode van 1 mei 2014 t/m 30 april Vooruitbetaling volgende verenigingsjaar: 70,02 x 11/12 = 64, Voorziening vooruitbetaalde contributie Zeven cursisten hebben aangegeven lid te worden van Assen35. Zij krijgen voor het eerste jaar dat ze lid zijn een korting van 25,- op de contributie. Omdat dit voortvloeit uit de dit jaar gegeven cursus, komen de lasten ook voor dit verslagjaar. Zie ook onder punt Voorziening inruil/korting bridgemates Elk jaar tot 2018 valt 294,60 vrij (bij baat 4450). D.w.z. een overeenkomstige afname van deze voorziening. 4.7 Nog te betalen bedragen Dit betreft de zaalhuur voor de cursisten, meesterpunten de maanden april en mei en de kosten van het Ruitenboertoernooi Reserve Door het positieve resultaat van 678,48 gaat stijgt de algemene reserve tot 8775,40. Financieel Jaarverslag en begroting pagina 6 van 10

8 Hieronder een grafiek die het verloop van de liquiditeit laat zien van dag tot dag. Verloop Liquiditeit Contanten Betaalrekening Spaarrekening Totale liquiditeit euro datum Toelichting op de Winst- en verliesrekening 6.1. Cursussen Om de continuïteit van de club te garanderen worden er regelmatig cursussen georganiseerd. Het beleid van het bestuur is dat het de club ook een paar centen mag kosten. Zo krijgen cursisten die de beginnerscursussen hebben doorlopen 25 euro korting voor het eerste jaar dat ze na de cursus lid worden van onze vereniging. De lasten en de baten van deze cursussen worden grotendeels bepaald door het aantal cursisten. Dit laatste is heel moeilijk te voorspellen. Wanneer we kijken naar de lasten (rekening nrs 3030 en 3032) dan is in totaal begroot 3.000,- en uitgegeven 1.659,40. Bij de baten (nrs 4251 en 4252) is begroot 2.600,- en de werkelijke inkomsten bedroegen 1.607,50. Begroot was dus dat de club er 400 bij zou leggen, in werkelijkheid is dat slechts 51,90 geweest Materiaal/onderhoud Deze post is wat hoger uitgevallen door het uitbreiden van het dupliceren van spellen Onvoorzien Deze post betreft vnl. de hapjes van de slotdrives Contributie Deze post is wat hoger omdat er enkele leden meer waren dan begroot en er meer leden waren die zowel op maandagmiddag als dinsdagavond gingen spelen. Financieel Jaarverslag en begroting pagina 7 van 10

9 6.5. Extra subsidie Van Welzowijs, een platform voor het stimuleren van nieuwe ideeën en het verder op weg helpen van ideeën, is een project uitgevoerd om jeugd in Assen te interesseren voor het spel bridge. Deze activiteit is uitgevoerd door ons lid Joffrey Bieleman. Door zijn inzet is een subsidie ontvangen van 400,-. 7. Begroting Bij de begroting is uit gegaan van 215 leden, waarvan er 30 op maandagmiddag en dinsdagavond spelen en ongewijzigde contributie. Vanwege het succes wordt, bij voldoende belangstelling, in september 2015, weer een beginnerscursus voor bridge gestart. Deze cursus wordt gevolgd door een vervolgcursus en een beginnerscursus. Verder is in de begroting opnieuw een lager bedrag van de NBB subsidie te zien. De subsidieregeling van de NBB is daarmee beëindigd. In totaal heeft de NBB i.v.m. de fusie in 2012 ons 3 jaar lang subsidie gegeven met een totale waarde van ca ! De begroting laat een verlies zien (negatief resultaat van 549,50). Dit is overeenkomstig het beleid van het bestuur om de reserve te laten dalen. Financieel Jaarverslag en begroting pagina 8 van 10

10 8. Verklaring kascommissie Financieel Jaarverslag en begroting pagina 9 van 10

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG Bestuursverslag Beste leden, Wij presenteren u het financieel verslag over het seizoen 2010-2011. Er

Nadere informatie

Huurders Vereniging De Brinkhof Financiële Administratie Rustenburgstraat 64 7311 JC Apeldoorn. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013

Huurders Vereniging De Brinkhof Financiële Administratie Rustenburgstraat 64 7311 JC Apeldoorn. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013 Inhoud 1. Balans per 31 december 2012 2. Staat van en 2012 3. Toelichting op de Balans 4. Toelichting op de staat van en 5. Ondertekening door bestuurders huurdersvereniging 6. Verklaring inzake controle

Nadere informatie

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording Financiële verantwoording Hieronder volgen het kasstroomoverzicht, de resultatenrekening en de balans na het einde van het boekjaar. Eerst volgt een korte toelichting op zowel de kasstroom als de resultatenrekening.

Nadere informatie

Staat van Baten en Lasten 2014

Staat van Baten en Lasten 2014 Boekhouding IVN 2014 - Staat van Baten en Lasten Rubrieken Begroot Actueel Verschil Inkomsten 8 Omzetrekeningen / Verkoop 801 Ledenbijdragen Volwassenen 4.616,00 4.725,65 109,65 802 Ledenbijdragen Jeugd

Nadere informatie

Na afloop van de algemene ledenvergadering wordt er een bridgedrive georganiseerd! Spelen met eigen bridgepartner en aanmelden vooraf is niet nodig.

Na afloop van de algemene ledenvergadering wordt er een bridgedrive georganiseerd! Spelen met eigen bridgepartner en aanmelden vooraf is niet nodig. UITNODIGING Voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Bridgeclub Leeuwarden (BCL) Datum: 27 augustus 2015 Tijd: 19.30 uur Plaats: Zalencentrum Priyas 1. Opening/vaststellen agenda A G E N

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015 Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 6 a. Balans

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17.

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17. Winst en Verliesrekening 2013 in vergelijking met de rekening 2012 en de begroting 2013. Tevens wordt de begroting voor het jaar 2014 gegeven. Alle bedragen in Euro s. Baten Rekening Begroting Rekening

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2013. Nederlandse 420 Klasse Organisatie. Oude Langendijk 5 2611 GK Delft

JAARRAPPORT 2013. Nederlandse 420 Klasse Organisatie. Oude Langendijk 5 2611 GK Delft JAARRAPPORT 2013 van de Nederlandse 420 Klasse Organisatie Oude Langendijk 5 2611 GK Delft 1 Inhoudsopgave Bladzijde Bestuursverslag 1. Inleiding; 3 2. De vereniging; 3 3. De financiële situatie. 4 Jaarstukken

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Jaarrekening een korte oriëntatie

Jaarrekening een korte oriëntatie Jaarrekening een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD... 1 2014: HET JAAR VAN INZETTEN OP VERANDERING... 1 BESTUURSVERSLAG... 2 ALGEMEEN... 2 BESTUUR EN BESTUURSVERGADERINGEN...

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012

Jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012 Jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012 Activiteiten Het organiseren van activiteiten heeft in 2012 helaas een beetje stilgelegen. Hiervoor zijn twee redenen aan te

Nadere informatie

(Financieel) Jaarverslag 2014 van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel. Jaarverslag 2014

(Financieel) Jaarverslag 2014 van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel. Jaarverslag 2014 (Financieel) Jaarverslag 2014 van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel Jaarverslag 2014 Ledenvergaderingen Zoals gebruikelijk waren er een voor- en een najaarsledenvergadering. Op 20 maart vergaderden

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND Asbestslachtoffers Vereniging Nederland T.a.v. mevr. C. Zonruiter Ebenhaezerstraat 82b 3083 RS ROTTERDAM Heerlen, 12 februari 2015 Dossier: 2014525 ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND JAARRAPPORT 2014

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag Stichting Hulp Oost-Europa Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening: Balans 10 Kasstroomoverzicht 11 Staat van baten en lasten 12 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus CURSUS VOOR PENNINGMEESTERS Oktober 2004 Inhoud Inhoud 2 1 Doel en opzet van de cursus 2 2 Financiële stukken bij een subsidieaanvraag 4 2.1 Begroting en resultatenrekening 4 2.1.1 Begroting 4 2.1.2 Dekkingsplan

Nadere informatie

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 25e jaargang nummer 1 september 2010

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 25e jaargang nummer 1 september 2010 WINDFO Nieuwsbrief van de westfriese WINDMOLEN coöperatie 25e jaargang nummer 1 september 2010 COLOFON De WINDFO is de nieuwsbrief van de Westfriese Windmolencoöperatie U.A. Papiermolen 30 1622 KV Hoorn

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013 IFAA L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere Betreft: Jaarverslag Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax 020-6655797 almere@ifaa.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV)

JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) JAARVERSLAG 2012 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting SEV is statutair gevestigd te Rotterdam. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Jaarrekening. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 137

Jaarrekening. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 137 Jaarrekening Samenvatting 106 Inleiding 106 Kerngegevens van de instelling 106 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van de begroting 107 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van 2012 112

Nadere informatie