Handleiding Reference Manager 11 en 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Reference Manager 11 en 12"

Transcriptie

1 Handleiding Reference Manager 11 en 12 1 Handleiding Reference Manager 11 & 12 (HK, jun 2014)

2 Contents 1. Inleiding Het beginscherm en basisfuncties Referenties toevoegen... 6 a) Handmatig invullen van records... 6 b) Importeren van referenties uit een externe database in RM... 7 c. Referenties vanuit een externe literatuur database exporteren naar RM Zoeken a) Zoeken in RM databases b) Zoeken in externe databases op Internet Referenties ontdubbelen a) Dubbele records met de hand verwijderen b) Dubbelen zoeken in RM-database c) Ontdubbelen bij importeren Citeren en literatuurlijsten maken a) Citaties invoegen in de tekst (CWYW) a1) Referenties zoeken en selecteren in Word (CWYW) a2) Referentie in RM markeren en invoegen in Word a3) Deel van tekst van referentie tussen accolades b) Een literatuurlijst maken bij een artikel c) Zelfstandige lijsten maken Beheersaspecten Ondersteuning Handleiding Reference Manager 11 & 12 (HK, jun 2014)

3 1. Inleiding Waar in deze handleiding 'versie 11' staat, kan altijd ook 'versie 12' gelezen worden. De twee hoofdfuncties van Reference Manager (RM) zijn: "kaartenbak" voor het verzamelen en beheren van literatuurgegevens hulpmiddel bij schrijven van publikaties (Cite While You Write, CWYW) RM draait onder Windows, en is te verkrijgen bij de automatiseringsafdeling van de faculteiten, de diensten en het VUmc. Voor het VUmc is dat de afdeling IPO. Deze handleiding betreft de stand-alone editie van versie 11 van dit pakket. Op de VU is op de meeste computers een stand-alone versie (= op elke PC een eigen softwarepakket) en geen netwerk-versie geïnstalleerd. Voor deze handleiding wordt een basiskennis van Windows verondersteld, en enige ervaring met het zoeken in literatuurdatabases zoals PubMed (Medline) en Web of Science. Reference Manager is na een standaardinstallatie op de computer te vinden op de harde schijf (C:\), in de subdirectory Reference Manager, al of niet in de directory Program Files. Via de Start knop (linksonder) is de aanklikvolgorde meestal: - Programma s (map) - Reference Manager 11 (map) - Reference Manager 11 (programma) De gemaakte databases worden standaard in de map van dit programma zelf opgeslagen. (Bijvoorbeeld: C:\Program Files\Reference Manager 11). Maar er kan ook een andere map voor gekozen worden. Elke RM database bestaat uit twee files, één met extensie.rmd (RM Data) en één met extensie.rmx (RM indexen). Voor het aanmaken van een nieuw database, klik op:. Geef een naam op voor de database, en kies een map waarin de database moet komen. Klik dan op New. Voor het openen van een bestaande database klik op: Een meegeleverde voorbeelddatabase is te vinden onder de naam Sample. 3 Handleiding Reference Manager 11 & 12 (HK, jun 2014)

4 2. Het beginscherm en basisfuncties Na het openen van de Sample-database verschijnt het volgende startscherm: Bovenin wordt een volledig record van de op dat moment aangeklikte referentie (donker) gepresenteerd met alle velden. Onderin wordt een lijst van alle referenties in de database Sample getoond. De grijze balk tussen beide helften in is met de muis naar boven of beneden te slepen. De Tabs links onderin het scherm geven de namen van de databases die open staan. Het getal rechts onderin het scherm duidt op het aantal referenties in de actieve database. De lijst met referenties is eenvoudig te sorteren door te klikken op de kolomnamen. Klik bijvoorbeeld op Title en de titels worden alfabetisch gesorteerd (A>Z). Nogmaals klikken keert de sortering om (Z>A). Via de menu-optie Tools zijn de algemene instellingen van RM te wijzigen. Bijvoorbeeld om andere/meer velden zichtbaar te maken als kolom in de referentielijst: kies Tools > Reference List Display > Insert Col(umn) > etc. Voor het manipuleren van referenties kunnen deze worden gemarkeerd met de cursor, of aangevinkt in het vakje in de eerste kolom van de lijst met referenties. 4 Handleiding Reference Manager 11 & 12 (HK, jun 2014)

5 RM maakt van alle auteurs- (Authors), trefwoorden (Keywords) en tijdschrifttitels (Journal Name) alfabetische indexen aan. Open deze indexen met de knop Term manager: Klik op de knop Reference List Window om in alle situaties terug te keren in het basisscherm met titellijst. Helemaal bovenin het scherm zit een knoppenbalk met bedieningsopties. Specifiek voor Reference Manager zijn: De betekenis van de specifieke iconen luidt kort: Knop Betekenis Toelichting Insert Marked References Referentie toevoegen aan een tekst in Word New Reference Handmatig een nieuwe referentie intypen en toevoegen Copy Btw Databases Copieer de referentie naar een andere Referentie bestand Spell Check Controleer de spelling van een woord in een Referentie Activate Reference Ga (terug) naar de lijst met referenties (basisscherm) List Activate Term Manager Ga naar de indexen: Keywords, Periodicals, Authors Search Start een zoekactie Go to Word Processor Ga naar Word als het programma actief is Data Visualization Analyseer Referenties met programma s als RefViz. 1 Behalve met deze iconen kunnen alle functies ook via de menu s worden gekozen. De meeste opdrachten kunnen ook gegeven worden via het snelmenu na klikken op de rechtermuisknop. Nadere uitleg van bovengenoemde functies wordt gegeven in het vervolg van de tekst. 1 Programma s als RefViz worden niet standaard meegeleverd met Reference Manager. Deze optie is alleen te gebruiken als RefViz (of andere programma s) apart gekocht en geïnstalleerd zijn op de computer. 5 Handleiding Reference Manager 11 & 12 (HK, jun 2014)

6 3. Referenties toevoegen Er zijn verschillende manieren om een RM-database (aan) te vullen: a. records met de hand invullen b. importeren van referenties uit een extern literatuurdatabase c. vanuit een extern literatuurdatabase naar RM exporteren Om tijd en moeite te sparen is het zeer aan te bevelen referenties zoveel mogelijk uit externe databases te halen en over te zetten naar RM. a) Handmatig invullen van records Klik op de knop (of: menu References > New) en er verschijnt een scherm voor het invullen van de gegevens van een nieuwe referentie. Standaard wordt de opmaak getoond voor het referentie-type dat de vorige keer is toegevoegd. In de figuur hiernaast is dat Generic. Maak een eigen keuze voor het in te voeren type publicatie (meestal tijdschrift artikel) door met de muis in de eerste rij te klikken op de naam van het gewenste referentie type, rechts naast de kolom met het label Ref Type. Opmerkingen: Voor tijdschriftartikelen wordt het referentie-type Journal gebruikt. Journal (Full) dient om tijdschrifttitels in te voeren. De velden die worden getoond verschillen per referentie-type. Het veld Ref ID bevat een unieke code per referentie. Standaard is dit een volgnummer, en standaard kent RM die automatisch toe. Via het menu Tools > Options > Reference Edit is te kiezen voor een Ref ID bestaande uit 1 e auteur + jaartal, en ook kan hier d.m.v. Assign Ref ID worden ingesteld dat de Ref ID handmatig aan te passen is (zie ook 7.3). De velden User Def 1 t/m 5 user defined fields - zijn naar eigen inzicht te vullen met informatie. Geef eigen veldnamen via het menu Tools > Field and type edit. Dit kan alleen als het bestand geopend is als ReadWrite Eclusive (zie figuur hierboven). 6 Handleiding Reference Manager 11 & 12 (HK, jun 2014)

7 Bij het invoeren van auteurs dient de naam als volgt getypt te worden: achternaam, voorletters/voornaam. Type deze in zonder spatie tussen de komma en de achternaam en ook geen spaties tussen de voorletters. Meerdere auteurs dienen gescheiden te worden met het punt-komma -teken ( ; ).Voorbeelden: o Nelson,Michelle;Jackson,R. o Nelson,M.R.;Cremer,H. b) Importeren van referenties uit een externe database in RM In veel gevallen kan een RM database gevuld worden met referenties uit externe literatuur databases, het zgn. importeren. Allereerst moet dan middels zoekopdrachten de gewenste selectie gemaakt worden in een externe database, zoals PubMed, PsycInfo, PiCarta. Dit resultaat kan dan, opgeslagen als een tekst file, worden geimporteerd in een RM literatuur database. Activeer de import-functie via het menu File > Import Text File. Hier volgt als voorbeeld het importeren van referenties uit de medische literatuur database PubMed. Download eerst een verbeterde PubMed filter van de Bibliotheek homepage ( > Digitale diensten > Tools > Reference Manager > Import filters ) naar de eigen computer. Bewaar de filter PubMed-updated.cap op de eigen computer in de map c:\program files\reference Manager 11\Import. Selecteer referenties in PubMed d.m.v. zoekopdrachten. Sla deze referenties nu in Pub- Med op onder de knop SEND TO via de optie File in het uitklapmenu. Verander nu de presentatie (het zgn. Format) van deze referenties d.m.v. het uitklapscherm onder de knop Format. Voor RM is het format MEDLINE vereist. (zie afb.). 7 Handleiding Reference Manager 11 & 12 (HK, jun 2014)

8 Sla deze referenties nu in PubMed op via de optie Create File. Klik dan op opslaan en geef de naar RM over te brengen literatuurselectie een naam. PubMed kent standaard de extensie.txt toe. Start nu (indien nodig) het programma Reference Manager op en open de juiste database of maak een nieuwe database aan. Kies boven in het menu voor File > Import Text file. In het scherm Import Text File dat nu verschijnt (zie afb.) moeten de bovenste 3 vensters worden ingevuld: Database: naam van de RM database waaraan de referenties toegevoegd moeten worden. Standaard wordt de naam getoond van de geopende database. Via het uitklapscherm (na klik op pijl) is een andere database de kiezen. Filter: naam van het conversieprogrammatje ( capture file ) dat de omzetting van PubMed referenties naar RM referenties mogelijk moet maken. Klik op voor 8 Handleiding Reference Manager 11 & 12 (HK, jun 2014)

9 een lijst van standaard importfilters. Kies voor PubMed-updated (file: PubMedupdated.cap). Text File: de file (literatuurselectie uit externe database) die geimporteerd moet worden. Klik op om via de verkenner de juiste file te vinden. Klik nu op de knop Import links onderin het scherm Import Text File. RM zal nu de referenties binnenhalen in de database. Zodra dit klaar is wordt er een Import Log getoond. Klik op de knop Close om dit scherm te sluiten. Behalve de RM database wordt nu ook een lijst gepresenteerd van de geïmporteerde referenties, met tab Imported: Al deze referenties zijn dus ook al in de RM database opgenomen. Het tabblad Imported is geen aparte RM database! Verwijderen van referenties uit het tabblad Imported betekent dat deze ook weer verwijderd worden uit de database én dat ook de betreffende automatische ID s verdwijnen. In het geval van numerieke Ref ID s heeft dat tot gevolg, dat er lacunes in de volgnummering komen. Zie paragraaf 5c. voor meer informatie over ontdubbelen. Informatie over andere literatuur databases dan PubMed Om referenties te kunnen importeren in RM, moeten zij in de literatuur database waarin ze geselecteerd zijn, op een bepaalde manier worden opgeslagen. Enkele aanwijzingen: Het is meestal aan te bevelen om te kiezen voor een tekstdatabase met korte veldnamen/veldlabels voor de onderdelen van de referentie. RM herkent tekstbestanden met de extensie *.txt. Het importeren van referenties gaat met zogenaamde Import Filters. Reference Manager heeft standaard een groot aantal import filters beschikbaar, maar ook een Import Filter Editor om nieuwe of verbeterde filters te maken. 9 Handleiding Reference Manager 11 & 12 (HK, jun 2014)

10 c. Referenties vanuit een externe literatuur database exporteren naar RM Vanuit sommige literatuurdatabases, zoals die in Web of Science (WoS), is het mogelijk referenties direct te exporteren naar RM, dus zonder dat er eerst een tekstbestand moet worden gemaakt dat daarna met behulp van een importfilter geïmporteerd moet worden in RM. Markeer in WoS de geselecteerde referenties en kies meteen voor de knop More Options om onderin de webpagina de export optie te vinden: Save to EndNote, Refman, ProCite. Daarnaast kan er ook eerst een selectie gemaakt worden via de Marked List met de knop Add to Marked list. Klik vervolgens op de knop Marked List: Geef in het volgende scherm aan welke velden meegenomen moeten worden in de export. Na klikken op de knop Save to EndNote, Refman, ProCite worden de referenties verzameld en ziet men de mededeling Processing Records. Er verschijnt eventueel een klein scherm met de op de computer aanwezige reference software. Kies voor de software Reference Manager en geef daarna de naam van de RM database aan, waarin de WoS records moeten worden overgebracht. Van deze export-import verschijnt geen logfile en is dus ook niet te zien of en zo ja, hoeveel dubbele referenties in de RM database zijn overgekomen. Zorg van te voren dat de juiste import instelling is gekozen (via menu Tools > Options). Zie paragraaf 5c. voor meer informatie over ontdubbelen. 4. Zoeken De zoekfunctie van RM voorziet in twee mogelijkheden: a) Zoeken in RM databases b) Zoeken in een aantal externe literatuur databases waarmee een internet- of intranetverbinding open staat. a) Zoeken in RM databases De zoekfunctie in een RM database wordt geactiveerd via het menu References > Search References of door een klik op de knop Search Het RM zoekscherm verschijnt: 10 Handleiding Reference Manager 11 & 12 (HK, jun 2014)

11 In het venster linksboven staat de naam van de te doorzoeken database, in te stellen via de pijlknop. Aanwijzingen voor het invullen van het zoekformulier: Kies in de kolom Connector voor de juiste 'Boolean operator' om zoektermen op verschillende regels te combineren: AND (beide termen moeten in hetzelfde record staan; OR (de ene en/of de andere term mag in het record staan); NOT (de ene term moet in het record voorkomen, maar de andere mag er juist niet in staan). Geef in de kolom Fields het veld aan waarin gezocht moet worden, bijvoorbeeld het veld met auteursnamen (Authors). NB: er zijn ook 2 combinaties van velden: All Indexed Fields: authors, keywords en periodicals. All Non-indexed Text Fields: alle overige tekstvelden samen (titels, samenvattingen, tekst in Notes-velden en User-Defined velden Typ op de regel in de kolom Parameter de zoekterm(en) in. De zoekopdracht wordt uitgevoerd na klikken op de knop Start Search: De laatste kolom toont het zoekresultaat per rij. Door in de laatste kolom op de grijze knop te klikken gaat u naar het resultaat van de zoekactie t/m die rij. Verdere tips: Ook binnen het Parameter mogen zoektermen gecombineerd worden, met behulp van de knoppen voor resp. AND, OR en NOT. Zonder knoppen kan het ook, nl door zoektermen tussen accolades te zetten, bijv. {diabetes} AND {obesity} Een woordreeks met vaste volgorde is te zoeken d.m.v. aanhalingstekens, bijv. diabetes treatment Trunceren is mogelijk met het asterisk teken, bijv. diabet* levert referenties op met de woorden: diabetes, diabetic, etc. 11 Handleiding Reference Manager 11 & 12 (HK, jun 2014)

12 b) Zoeken in externe databases op Internet De zoekfunctie in externe databases wordt geactiveerd via het menu References > Search References Alternatief is weer de knop: maar dan moet in het RM zoekscherm eerst nog de optie Internet Search aangevinkt worden (zie afb.). Na klikken op de pijl is er keuze uit PubMed, Web of Science (licentie nodig, VU intranet toepassing) en vele buitenlandse bibliotheekcatalogi (Z39.50 sites). Advies: Gebruik het RM zoekscherm niet om uitgebreide seaches in PubMed te doen. De zoekmachine van PubMed zelf heeft veel meer mogelijkheden dan die van RM. Wel is de rechtstreekse zoekfaciliteit in RM handig om één of een paar bekende referenties uit PubMed over te halen. Controle is in dit geval eenvoudig, en meestal is er in deze gevallen ook tijdwinst omdat de diverse stappen van het importeren kunnen worden vermeden. RM haalt de zoekresultaten op uit PubMed en stopt deze in een tijdelijk database met het tabblad Search (zie afb.) De referenties zijn nu nog NIET opgenomen in een RM database. Selecteer de te behouden referenties in de Search lijst via markeren of aanvinken. De gekozen referenties kunnen dan naar een RM database overgebracht worden voor ze te kopiëren of te verplaatsen. Om te kopiëren open het References scherm, via het hoofdmenu of via de knop in de werkbalk. Kies in dit scherm voor Copy between databases (zie afb.) of klik op de knop. Zorg ervoor dat de juiste Source en Destination zijn aangeduid: respectievelijk de Search lijst en de RM database waar het zoekresultaat in moet worden opgenomen. Klik dan op de knop Copy en bevestig met de knop Yes (1 voor 1) of Yes to All (voor alle gemarkeerde records tegelijk). Om referenties uit de Search te verplaatsen kunnen ze met de muis naar de tab van de doel database gesleept worden (linker muisknop ingedrukt houden). 12 Handleiding Reference Manager 11 & 12 (HK, jun 2014)

13 5. Referenties ontdubbelen In een RM database, die op diverse manieren en vanuit diverse literatuur databases wordt (aan)gevuld, kan dezelfde referentie makkelijk meermaals voorkomen. Voor het identificeren en verwijderen van dubbele referenties heeft RM deze 3 mogelijkheden: a. met de hand in een bestaande database b. m.b.v. de Duplicate-functie in een bestaande database c. m.b.v. de Duplicate-functie tijdens het importeren Zorg wel dat er een backup is van een database voor dat er wordt ontdubbelt. Als een referentie eenmaal is verwijderd, dan is die niet te herstellen anders dan deze weer terug te kopiëren uit een backup. a) Dubbele records met de hand verwijderen Door het sorteren van een database op bijvoorbeeld auteursnaam of titel zijn dubbele referenties vaak snel te identificeren. Kies om deze te verwijderen in het menu References voor Delete of klik 1x op de referentie en gebruik de DEL toets van het toetsenbord. Een groter aantal referenties kan beter éérst gemarkeerd worden. b) Dubbelen zoeken in RM-database Activeer de functie die zoekt naar dubbele referenties binnen een database of tussen databases: in het menu onder Tools > Batch Operations > Duplicate Search (zie afb.). Het scherm Batch Duplicate Search verschijnt. Klik op de pijl om doeldatabases te kiezen en klik op de Search-knop om het zoeken naar dubbele referenties te starten. Alle dubbelen worden in een tijdelijke lijst met de naam Duplicates gekopieerd. Na sorteren op nummer, titel, of auteur moeten de overbodige records nog met de Delete functies weggehaald worden. NB: De functie Duplicates in het menu References controleert alleen of de op dat moment gemarkeerde referentie dubbel voorkomt. Via de knop Options in het scherm Batch Duplicate Search zijn de voorwaarden voor identificatie van dubbelen te wijzigen onder het tabblad Duplicate Search (zie afb.). Pas dit toe in gevallen dat dubbele referenties niet gesignaleerd worden, of juist teveel referenties als dubbel aangemerkt worden. Geef door aanvinken aan, welke velden van referenties vergeleken moeten worden. Standaard zijn dat de velden (Fields) van auteur (Author), publicatiejaar (Date, primary), eerste pagina (Start Page) en tijdschriftnaam (Periodical). TIP: dubbelen worden vaak niet herkend vanwege de schrijfwijze van de tijdschrifttitel, vink dan Periodical af. 13 Handleiding Reference Manager 11 & 12 (HK, jun 2014)

14 c) Ontdubbelen bij importeren In paragraaf 3b is uitgelegd hoe een RM database kan worden (aan)gevuld met sets van referenties die in een externe database zijn geselecteerd, bv in PubMed, Psycinfo of CINAHL. In het scherm Import Text File (via menu File) waarin de specificaties van de import moeten worden aangegeven, is ook een knop Options beschikbaar (zie afb.). Vul eerst in het scherm Import Text File de namen in van de doel-database, het importfilter, en de file met referenties uit de externe database. Klik dan op Options. In het nu getoonde scherm Options scherm (zie afb. onder) zijn de verdere instellingen voor het importeren aan te passen. Kies het tabblad Import. In de onderste helft daarvan staan de Duplicate References opties. Hierin wordt aangegeven wat er moet gebeuren als RM in de te importeren set een referentie tegenkomt die al in de doeldatabase voorkomt. Kies Import, Put in duplicates database of Do not import. Bevestig met de OK knop. Laat tenslotte de externe referenties binnenhalen door te klikken op Import. Nu worden de referenties geïmporteerd. In het Import Log wordt aangegeven of en zo ja hoeveel referenties als dubbelen zijn herkend en (bij de keuze voor Do not import) niet zijn geïmporteerd. 14 Handleiding Reference Manager 11 & 12 (HK, jun 2014)

15 6. Citeren en literatuurlijsten maken De RM databases waarin een persoonlijke verzameling literatuurgegevens wordt bijgehouden, dienen daarnaast als middel om het publiceren van literatuurgegevens in en bij teksten te vergemakkelijken. Dit middel krijgt vorm in de functies: a) Citaties invoegen in de tekst (CWYW) b) Literatuurlijsten maken van geciteerde publicaties c) Zelfstandige lijsten maken a) Citaties invoegen in de tekst (CWYW) Een functie van RM die veel tijd kan besparen bij het voorbereiden van publicaties is Cite While You Write (CWYW) in Word: tijdens het schrijven van een artikel of andere publicatie referenties invoegen op plaatsen waar deze geciteerd worden. RM zorgt ervoor dat tekstcitaties en de bijbehorende literatuurlijst aan het eind van de tekst in een gekozen opmaak worden weergegeven, bijvoorbeeld de opmaak van het tijdschrift waar een artikel geplaatst zal worden. Om tijdens het schrijven in Word referenties te kunnen invoegen moet zonodig eerst de werkbalk van Reference Manager in Word zichtbaar gemaakt worden: Selecteer in het menu Beeld Kies in het uitklapscherm Werkbalken. Selecteer de werkbalk Reference Manager. Hieronder de uitleg van deze werkbalk: Knop: Betekenis: Toelichting: Insert Citation Go To Reference Manager Insert Marked Reference(s) Instant Formatting Generate Bibliography Edit Citation(s) Insert Note Edit Database Reference(s) Revert to Original Text Remove Field Codes Export Travelling Library CWYW Preferences Help Citeer opgezochte referentie(s) Ga naar Reference Manager Citeer gemarkeerde referenties. Deze knop kan ook in RM zelf gebruikt worden! Werk tijdens het schrijven de referentielijst bij Maak een referentielijst Wijzig één of meer referenties in de tekst Voeg een noot toe aan de referentielijst Wijzig één of meer referenties in RM Toon de opmaakcodes van de geciteerde referentie(s) Verwijder RM-opmaakcodes Copieert geciteerde referenties uit een artikel naar een Reference Manager bestand Permanente instellingen en opmaak van referentielijst Deze helpfunctie werkt NIET! Dit is een bug in RM. 15 Handleiding Reference Manager 11 & 12 (HK, jun 2014)

16 Citaties invoegen in de tekst kan op drie manieren: 1. door een referentie eerst op te zoeken en te selecteren in RM en dan in te voegen 2. door een referentie in RM aan te vinken en dan in te voegen in Word 3. door een deel van de tekst van een referentie tussen accolades in Word te tikken a1) Referenties zoeken en selecteren in Word (CWYW) Plaats de cursor op de plaats in de tekst in Word waar een citaat moet komen. Start Reference Manager op en open (indien nodig) de juiste database voor deze tekst. Klik in Word in de RM werkbalk op de knop Insert Citation: Zoek in dit scherm (zie afb.) op woorden uit de gezochte referentie, bijvoorbeeld achternaam en/of tekstwoorden. Kies de gewenste referentie(s) uit de getoonde en klik op de knop Insert. Meerdere referenties kunnen tegelijk worden overgehaald naar Word m.b.v. de Shift- of de Ctrl-toets (basisfuncties Windows). a2) Referentie in RM markeren en invoegen in Word Een tweede manier om citaties in te voegen is het om naar RM te gaan en in de database de bedoelde referentie(s) aan te vinken, dan terug te gaan naar Word en de knop Insert Marked References in de Word-werkbalk te gebruiken. Zorg er vooraf voor dat de cursor in het Word document op de juiste plaats staat. Waarschuwing: vergeet niet bij herhaald gebruik van deze invoegfunctie steeds de voorgaande vinkjes weg te halen. Het handigst gaat dat via Clear All Marks in het snelmenu (na rechter muisklik). a3) Deel van tekst van referentie tussen accolades Tenslotte is er de mogelijkheid om in de tekst woorden of namen uit de bedoelde referentie tussen accolades tikken. Bijvoorbeeld een auteursnaam: {Novak}of auteur+jaar of titelwoorden of het reference-id. In de standaard-instelling wordt elke citatie zowel in de tekst als in de literatuurlijst meteen opgemaakt volgens de outsput-style die ingesteld staat. Dit heet Instant Formatting. 16 Handleiding Reference Manager 11 & 12 (HK, jun 2014)

17 Deze onmiddellijke opmaak kan ook worden uitgezet met de knop Instant Formatting: Deze knop regelt aan- en uitzetten voor de betreffende werksessie. Voor de permanente versie van deze en andere instellingen is het handiger de knop Cite While You Write Preferences te gebruiken: Zonder onmiddellijke opmaak (Instant Formatting) krijgen de citaten in het Word document een voorlopige vorm, bijvoorbeeld zo: {Small, /id}, en aan het eind van het document is nog geen literatuurlijst te zien. Dit verandert zodra de opmaak opdracht wordt gegeven (zie onder b) 17 Handleiding Reference Manager 11 & 12 (HK, jun 2014)

18 b) Een literatuurlijst maken bij een artikel Klik op de knop Generate bibliography: om van de codes tussen de accolades citaten te maken of de lay-out van de citaten te veranderen. In dit scherm wordt aangegeven hoe de tekstcitaties en de lijst moeten opgemaakt: de Output Style. Bijvoorbeeld de stijl van het waar een artikel voor bedoeld is. De knop brengt alle Output Styles in beeld die met RM10 zijn meegeleverd. Lang niet alle tijdschriften zijn in deze lijst te vinden. Zo passen vele biomedische tijdschriften dezelfde stijl toe, die wel in de output style lijst staat: de Vancouver stijl. Klik op de knop OK wanneer alle specificaties gegeven zijn. Uitgevers willen artikelen graag aangeleverd krijgen zonder de RM-opmaakcodes. Deze worden snel verwijderd met een druk op de knop Remove Field Codes Belangrijk: sla vóór het verwijderen van de RM-opmaakcodes een werkversie op van het artikel onder een eigen naam, want na het verwijderen van de Field Codes kunnen de citaten niet meer bewerkt worden! RM maakt het overigens moeilijk om hier niet aan te denken: op het juiste moment verschijnt een scherm met duidelijke waarschuwing en instructie. c) Zelfstandige lijsten maken Ook vanuit een RM database kunnen allerlei typen literatuurlijst worden gegenereerd. Bepaal eerst welk deel van de database in de lijst moet worden opgenomen. Door markeren of aanvinken is een selectie te maken. Moet het de totale database worden, zorg dan dat alle referenties daarin uitgevinkt zijn (menu > References > Clear All Marks; ook in het snelmenu via de rechtermuisknop). Kies dan in het menu Tools voor Bibliography > Generate from Reference List. Kies in het volgende scherm (Bibliography Setup) een Output style en vul andere lay-out wensen in. 18 Handleiding Reference Manager 11 & 12 (HK, jun 2014)

19 De lijst wordt aangemaakt in als RTF file (Rich Text Format) en is dus geschikt om in bestaande Word-documenten te worden ingevoegd. NB: De functie Generate from Reference List is alleen actief wanneer de cursor in de lijst staat, dus in het ONDERSTE deel van het RM basisscherm. 7. Beheersaspecten 1. Een RM-database bestaat altijd uit twee bestanden, met respectievelijk extensie *.rmd (RM Data) en *.rmx (RM indexen). Deze files hebben dezelfde naam, de eerste bevat de referenties, de tweede de indexen van auteurs, trefwoorden en tijdschrifttitels die automatisch door RM vanuit de records worden aangemaakt. Zorg er bij versturen of kopiëren (back-ups!) van een RM database voor dat beide files bij elkaar blijven. 2. De unieke codes voor elk record in een RM database (Ref ID) kunnen bestaan uit volgnummers (Numeric) of combinaties van 1e auteur en publicatiejaar (Authors, Primary + Date, Primary). In het tweede geval is er naast dit ID natuurlijk ook een apart auteurveld en publicatiejaarveld. Maak voor het inrichten van een nieuwe RM database een keuze uit deze 2 opties. Zorg daarna steeds voor de juiste Ref ID instelling bij het toevoegen van nieuwe referenties (handmatig of via importeren): menu Tools > Options > Reference Edit > Reference ID Assignment Mode. 3. Standaard is het Ref ID veld beveiligd tegen handmatige wijzigingen, dus in de Edit functie (menu References > Edit, of in snelmenu na rechter muisklik: Edit). Het kan worden vrijgemaakt via de instellingen: menu Tools > Options > Reference Edit > Assign Reference ID uitvinken. 4. Termen in de indexen kunnen in de hele database in één keer worden gewijzigd via de knop Term Manager Op deze manier kan bijvoorbeeld één en dezelfde schrijfwijze van een auteursnaam in de hele database doorgevoerd worden. Let op!: een index kan alleen gewijzigd worden als het bestand geopend is als Read-Write Exclusive. 5. Bedenk vóór het verwijderen van referenties uit een RM database dat daarmee ook de citaties naar de betreffende publicatie in manuscripten ontkoppeld raken van RM. Maak indien nodig eerst een backup van de RM database bestanden: zowel het RMD als het RDX bestand. 6. Bij het samenvoegen van de ene RM-database met de andere worden vele of alle Ref IDs van de toegevoegde referenties gewijzigd. Als deze referenties zijn geciteerd in Word manuscripten wordt de koppeling tussen deze twee verbroken en kunnen de citaties en de literatuurlijst in dat manuscript niet meer met RM bewerkt worden. 7. Voor het toevoegen van eigen trefwoorden, mapnummers, locatieaanduidingen of persoonsnamen zijn de User Def-velden van het record beschikbaar. Geef een eigen naam aan zo'n vrij veld via het menu Tools > Field and Type Edit. Let daarbij op, dat dit in alle bedoelde Reference Types wordt doorgevoerd. Het vrij veld kan overigens alleen gewijzigd worden als het bestand geopend is als Read-Write Exclusive! 8. In het Reprint-veld kan aangegeven worden of het document behorend bij de referentie in de eigen verzameling (lades, mappen, klappers, etc.) aanwezig is (In File), niet aanwezig (Not in File) of aangevraagd (On Request). In het laatste geval komt een datumveld beschikbaar voor de datum waarop het document is aangevraagd. 19 Handleiding Reference Manager 11 & 12 (HK, jun 2014)

20 9. In de records kunnen koppelingen worden opgenomen naar URL s, maar ook naar eigen bestanden (PDF s, plaatjes enz.) op de PC of server. Zoek de lokatie van bestanden op door met de cursor op het betreffende vak te gaan staan, en na een rechter muisklik te kiezen voor de Insert file functie. Het groene icoon achter de veldnaam van de diverse 'links' fungeert als knop waarmee de betreffende tekst, afbeelding, etc. geopend wordt. 10. Een uiterste middel om een RM database te herstellen nadat schade is ontstaan biedt de optie Rebuild database in het menu Tools. 8. Ondersteuning 1. Verdere hulp vanuit de Universiteitsbibliotheek VU is te vinden in de FAQ lijst ( frequently asked questions met antwoorden) op de RM-pagina van de UBVU voor versie 10 en 11 van het programma: > Hulp,Advies > Tools > Reference Manager 2. Aanvullende informatie is te vinden op de websites: site van ISI (Institute for Scientific Information), de leverancier van RM. Veel over output styles en import filters. Uitgebreide FAQ. Manuals. site van Nederlandse leverancier van o.a. RM. Inclusief Knowledge Base, FAQ en Mailing List voor RM. De laatste is ook doorzoekbaar. 3. De Medische Bibliotheek biedt medewerkers en studenten van het VUmc een introductiecursus (2 uur) voor Reference Manager De bibliotheek helpt medewerkers en studenten van andere Faculteiten eveneens via de helpdesk per . Daarnaast worden regelmatig introductiecursussen (2 uur) voor Reference Manager georganiseerd. 5. Vragen over voorkomende problemen bij het werken met RM 10 en 11 kunnen gesteld worden aan een helpdesk per Handleiding Reference Manager 11 & 12 (HK, jun 2014)

EndNote X7 Quick Start guide Medische Bibliotheek september 2015

EndNote X7 Quick Start guide Medische Bibliotheek september 2015 EndNote X7 Quick Start guide Medische Bibliotheek september 2015 Een up-to-date versie is beschikbaar via www.ru.nl/ubn/endnoteumc 1 EndNote installeren... 1 2 EndNote Library... 1 3 Library vullen...

Nadere informatie

Introductie Reference Manager 12

Introductie Reference Manager 12 Introductie Reference Manager 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Wat is Reference Manager 12... 2 Werken via Athena... 3 Opbouw en gebruik van je Reference Manager Databank... 4 1. overlopen scherm...

Nadere informatie

Handout bij de cursus RefWorks

Handout bij de cursus RefWorks Universiteitsbibliotheek Handout bij de cursus RefWorks 1. Beginnen met RefWorks - een account openen en aanpassen, inloggen 2. Referenties exporteren naar RefWorks - vanuit CatalogusPlus, catalogus, databases

Nadere informatie

Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor

Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor Versie feb. 2015 pag. 38 Endnote output: 1. Organiseer je database 2. Doorzoek de referenties in je database 3. Publiceren,

Nadere informatie

EndNote X7 Quick Start guide Medische Bibliotheek oktober 2016

EndNote X7 Quick Start guide Medische Bibliotheek oktober 2016 EndNote X7 Quick Start guide Medische Bibliotheek oktober 2016 1 EndNote installeren... 1 2 EndNote Library... 1 3 Library vullen... 2 3.1 Direct Export... 2 3.2 Online Search... 2 3.3 Importeren via een

Nadere informatie

EndNote Web handleiding

EndNote Web handleiding EndNote Web handleiding Bibliographic reference manager voor het verzamelen, beheren, delen van referenties en het maken van literatuurlijsten. 1. Een account aanmaken. Je kan je registreren via de databank

Nadere informatie

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2 Inhoud Over Endnote... 3 Endnote installeren... 4 Een library aanmaken... 5 Voordat je begint!... 6 Tussenvoegsels in namen... 6 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 7 Handmatig

Nadere informatie

EndNote Web handleiding

EndNote Web handleiding EndNote Web handleiding Bibliographic reference manager voor het verzamelen, beheren, delen van referenties en het maken van literatuurlijsten 1. Een account aanmaken Je kan je registreren via de databank

Nadere informatie

Handleiding RefWorks 2016

Handleiding RefWorks 2016 Handleiding RefWorks 2016 1. Inleiding 2. Registreren en account aanmaken 3. Verzamelen van referenties 4. Beheren en organiseren van referenties 5. Verwijderen van dubbele referenties 6. Bestanden toevoegen

Nadere informatie

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2 Online Inhoud Over Endnote Online... 3 Aanmelden... 3 Voordat je begint!... 4 Tussenvoegsels in namen... 4 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 5 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Handleiding EndNote X6 met Word2010

Handleiding EndNote X6 met Word2010 WALAEUS BIIBLIIOTHEEK Handleiding EndNote X6 met Word2010 1. Een library aanmaken Start het programma. Kies File > New > New Reference library. Geef in het scherm New Reference Library in de linkerkolom

Nadere informatie

Op Windesheim maken we gebruik van EndNote X6. Deze versie van EndNote kan op Windesheim worden geïnstalleerd.

Op Windesheim maken we gebruik van EndNote X6. Deze versie van EndNote kan op Windesheim worden geïnstalleerd. EndNote X6 Inhoud Over Endnote... 3 Endnote installeren... 4 Een library aanmaken... 5 Handmatig invoeren van referenties... 7 Referenties importeren... 9 WindeSearch... 9 Worldcat... 9 Eric... 10 Google

Nadere informatie

Introductie Endnote X6

Introductie Endnote X6 Introductie Endnote X6 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Wat is Endnote X6?... 2 2. Werken via Athena... 3 Deel 1: Opbouw en gebruik van je Endnote X6 library... 4 1. Overlopen scherm... 4 2. Creëren library...

Nadere informatie

Handleiding Reference Manager 12 met Word2010

Handleiding Reference Manager 12 met Word2010 WALAEUS BIIBLIIOTHEEK Handleiding Reference Manager 12 met Word2010 1. Een database aanmaken Start het programma. Kies File > New database. Geef in het scherm New Reference Manager Database de opslagplaats

Nadere informatie

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Auteur: Brenda Lems Datum: januari 2017 Inleiding EndNote is bibliografische software die je kunt gebruiken voor het opbouwen, beheren en

Nadere informatie

Hoe kan ik referenties uit een bibliografische database in Reference Manager importeren?

Hoe kan ik referenties uit een bibliografische database in Reference Manager importeren? Hoe kan ik referenties uit een bibliografische database in Reference Manager importeren? 1. vanuit PubMed 2. vanuit Embase (OVID) 3. vanuit Web of Science 4. vanuit CINAHL 5. vanuit PsycInfo 6. vanuit

Nadere informatie

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2 EndNote Web X6 Inhoud Over Endnote Web... 3 Aanmelden... 3 Samenwerking met Word (Cite while you write)... 5 Voordat je begint met invoeren... 7 Tussenvoegsels in namen... 7 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Handleiding RefWorks

Handleiding RefWorks Inleiding... 2 Wat is RefWorks?... 2 Begrippenkader... 2 Een RefWorks account aanmaken... 2 Mappen creëren... 3 Referenties importeren vanuit databanken... 4 RefWorks: Importeren van referenties uit WorldCat...

Nadere informatie

Deel 1: starten met Endnote, mogelijkheden van bibliografische software

Deel 1: starten met Endnote, mogelijkheden van bibliografische software Deel 1: starten met Endnote, mogelijkheden van bibliografische software Versie feb. 2015 pag. 1 Bibliografische software? Endnote, Reference Manager, RefWorks, Zotero, Mendeley zijn bibliografische softwarepakketten

Nadere informatie

Embase. Het Automatic Term Mapping systeem van Embase helpt Subject Headings te vinden. In paragraaf 2 wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Embase. Het Automatic Term Mapping systeem van Embase helpt Subject Headings te vinden. In paragraaf 2 wordt uitgelegd hoe dit werkt. WALAEUS BIIBLIIOTHEEK Embase 1. Inleiding Embase bevat ruim 11 miljoen referenties (beschrijvingen) van artikelen uit ruim 5000 tijdschriften op het gebied van geneeskunde en verwante vakgebieden. De overlap

Nadere informatie

Inhoud. Mediacentrum Hogeschool Windesheim Handleiding Endnote Online juli

Inhoud. Mediacentrum Hogeschool Windesheim Handleiding Endnote Online juli ONLINE Inhoud Wat is Endnote Online?... 3 Voordat je begint nog even dit!... 3 Aanmelden... 4 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 5 Handmatig invoeren van referenties... 7

Nadere informatie

Basistraining EndNote. Handleiding

Basistraining EndNote. Handleiding Basistraining EndNote Handleiding versie 1.0, 13 oktober 2008 Joke van Soest & Michiel Cock Over EndNote... 5 1. Het maken van een nieuwe library... 7 2. De library handmatig vullen met referenties...

Nadere informatie

Informatievaardigheden Introductie EndNote

Informatievaardigheden Introductie EndNote Informatievaardigheden Introductie EndNote TU Delft Library Delft University of Technology Challenge the future TU Delft Library HowInformatievaardigheden to find and use scientific / EndNote information

Nadere informatie

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Auteur: H. Benne, E. Langhorst Datum: april 2015 Inhoud Inleiding... 1 EndNote X7... 2 EndNote Web... 3 Add-ons... 4 Overstappen naar EndNote...

Nadere informatie

EndNote BLITS INFORMATIESESSIE - 17/02/2017 I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D U G E N T.

EndNote BLITS INFORMATIESESSIE - 17/02/2017 I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D U G E N T. EndNote VERONIQUE DESPODT I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D T @ U G E N T. B E BLITS INFORMATIESESSIE - 17/02/2017 Blits? Initiatief: Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Introductie Endnote X3

Introductie Endnote X3 Introductie Endnote X3 Inhoud Wat is Endnote X3... 2 Werken via Athena... 3 Opbouw en gebruik van je Endnote X3library... 4 1. Overlopen scherm... 4 2. Creëren library... 5 3. Invoeren van gegevens...

Nadere informatie

Korte infosessies Inschrijven niet nodig! Voor studenten o PubMed, Embase, Google Scholar o EndNote nu

Korte infosessies Inschrijven niet nodig! Voor studenten o PubMed, Embase, Google Scholar o EndNote nu EndNote VERONIQUE DESPODT INFORMATIEMEDEWERKER KCGG VERONIQUE.DESPODT@UGENT.BE BLITS INFORMATIESESSIE VOOR STUDENTEN 02/12/2016 Blits? Initiatief: Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent (0K3) Korte

Nadere informatie

Korte Handleiding CINAHL

Korte Handleiding CINAHL Korte Handleiding CINAHL Inhoud: WALAEUS BIIBLIIOTHEEK Inleiding Inloggen Subject Headings en Keywords Zoeken Zoekscherm Zoeken op onderwerp Zoeken op auteur, auteursadres, e.d. Zoeken op tijdschrift Zoeken

Nadere informatie

Web of Science: SCI, SSCI en AHCI

Web of Science: SCI, SSCI en AHCI Web of Science: SCI, SSCI en AHCI De Web of Science Citation index is toegankelijk via de Web of Knowledge (Wok), een portaalsite van het Institute of Scientific Information (ISI). De Web of Science Citation

Nadere informatie

Handleiding invoeren van referenties in RefWorks

Handleiding invoeren van referenties in RefWorks Handleiding invoeren van referenties in RefWorks Met RefWorks kun je een eigen lijst aanleggen van alle bronnen die je hebt geraadpleegd, zodat je er in je tekst naar kunt verwijzen. Maar hoe krijg je

Nadere informatie

Wanneer je al in Limo aan het werken bent, kan je scopus intypen in de zoekbalk en Databases / E-journals aanduiden.

Wanneer je al in Limo aan het werken bent, kan je scopus intypen in de zoekbalk en Databases / E-journals aanduiden. SCOPUS 1. Beschrijving Scopus is een onderzoeksdatabank van Elsevier met abstracts van artikelen en boekhoofdstukken op alle vakgebieden. Het bevat tevens de verwijzingen uit en citaties van die artikelen

Nadere informatie

Het Automatic Term Mapping systeem van Embase helpt Subject Headings te vinden. In paragraaf 2 wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Het Automatic Term Mapping systeem van Embase helpt Subject Headings te vinden. In paragraaf 2 wordt uitgelegd hoe dit werkt. WALAEUS BIIBLIIOTHEEK Embase 1. Inleiding Embase bevat ruim 11 miljoen referenties (beschrijvingen) van artikelen uit ruim 5000 tijdschriften op het gebied van geneeskunde en verwante vakgebieden. De overlap

Nadere informatie

Handleiding voor Zotero versie 2.0

Handleiding voor Zotero versie 2.0 Handleiding voor Zotero versie 2.0 Michiel Wolda De handleiding voor Zetero is geschreven voor de lezers van het boek Deskresearch: Informatie selecteren, beoordelen en verwerken: tweede editie (Van Veen

Nadere informatie

Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities

Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities I. Beschrijving van de databanken Het Web of Science

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index. Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities

Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index. Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities I. Beschrijving van de databanken Het Web of Science

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Kris Scheys oktober

Nadere informatie

Scopus Zoeken in Scopus

Scopus Zoeken in Scopus BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Handleidingen Scopus Zoeken in Scopus Veerle Tuerlinckx september 2015 Inhoud Beschrijving... 5 1 Start (via Limo)... 6 2 Zoeken in SCOPUS... 6 2.1 Wat zijn citatie-indexen?...

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handleiding Adscan 2 (Beta) Datum: 04-05-2013

Handleiding Adscan 2 (Beta) Datum: 04-05-2013 AdvertentieHOSTER Verdronkenoord 17 1811 BB Alkmaar Telefoon: 072-2010200 Fax: 072-2010202 Email: info@advertentiehoster.nl Handleiding Adscan 2 (Beta) Datum: 04-05-2013 Inleiding Software downloaden Taalkeuze

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities

Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Kris Scheys september

Nadere informatie

in linker menubalk, bij handige links naar Endnote en Referencemanager heel wat informatie over Endnote en de download-knop

in linker menubalk, bij handige links naar Endnote en Referencemanager heel wat informatie over Endnote en de download-knop Download Endnote De voorbereidende stappen: aanmelden op studienet, kies voor Mijn werkplek. in linker menubalk, bij handige links naar Endnote en Referencemanager hier vind je heel wat informatie over

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g

H a n d l e i d i n g H a n d l e i d i n g Versie: 14 januari 2015 Licentie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/ 2 Inhoud 1. Wat is RefWorks?... 4 2. Een account aanmaken... 5 Binnen de RUG... 5 Buiten de RUG...

Nadere informatie

Handleiding EndNote Web

Handleiding EndNote Web Handleiding EndNote Web Versie september 2012. : instructiefilmpje http://screencast.com/t/rjakmsncd7gy Wat je met EndNote Web kan EndNote Web is een bibliografische software. Je kan ermee referenties

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Handleiding. Versie: 4 september 2015 Licentie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/

Handleiding. Versie: 4 september 2015 Licentie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/ Handleiding Versie: 4 september 2015 Licentie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/ Inhoud 1. Wat is RefWorks?... 3 2. Een account aanmaken... 4 Binnen de RUG... 4 Buiten de RUG... 5 3. Inloggen...

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN. Handleidingen

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN. Handleidingen BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Handleidingen ProQuest Zoeken in ProQuest-databanken: ProQuest Sociology; Political Science; Social Science Journals; Social Services Abstracts; Sociological Abstracts

Nadere informatie

EndNote handleiding (inclusief FAQs)

EndNote handleiding (inclusief FAQs) EndNote handleiding (inclusief FAQs) Inhoud 1. EndNote (algemeen) 2. Referenties importeren Vanuit de databank Vanuit EndNote 3. Referenties beheren 4. Referenties exporteren 5. Cite while you write In

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

een onmisbaar hulpmiddel bij het maken van een artikel of scriptie

een onmisbaar hulpmiddel bij het maken van een artikel of scriptie Page 1 of 6 Reference Manager een onmisbaar hulpmiddel bij het maken van een artikel of scriptie Hans Beldhuis RC-ICT, afdeling Ondersteuning H.J.A.Beldhuis@rc.rug.nl Je bent terug van vakantie en waar

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities, Book Citation

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Handleiding Metis Admin

Handleiding Metis Admin Handleiding Metis Admin Inhoud 1. Inleiding 2. Registreren van publicaties tabblad Type tabblad Auteurs tabblad Bibliografische beschrijving tabblad Onderzoek tabblad Extra kenmerken tabblad Samenvatting

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Instructie Reference Manager 12

Instructie Reference Manager 12 WALAEUS BIIBLIIOTHEEK In deze instructie komen aan de orde: 1. Aanmaken van een nieuwe database 2. Uitvoeren van een zoekactie in PubMed 3. Importeren van de PubMed-resultaten in Reference Manager 4. Zoeken

Nadere informatie

EndNote Web. Er is ook een Getting Started Guide die zichtbaar wordt als u EndNote Web met een account start.

EndNote Web. Er is ook een Getting Started Guide die zichtbaar wordt als u EndNote Web met een account start. MedBib-handleiding EndNote Web 1 / 21 EndNote Web English http://www-fgg.eur.nl/medbib/manuals/m303e_endnote_web.pdf Medische Bibliotheek Erasmus MC (AV) versie 16-8-2011: EndNote Web met EndNote X5 Heeft

Nadere informatie

Handleiding EndNote Web

Handleiding EndNote Web Handleiding EndNote Web Versie september 2012. Wat u met EndNote Web kan EndNote Web is een bibliografische software. U kunt ermee uw referenties opslaan en formatteren in diversie stijlen (zoals APA,

Nadere informatie

Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0

Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0 Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0 1 Inhoudsopgave Toevoegen nieuw artikel, of wijzigen...3 Extra web-functionaliteit...4 toevoegen van een foto/plaatje...4 toevoegen

Nadere informatie

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail.

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. INLOGGEN Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen. Bij succesvolle login

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Studenthandleiding Portfolio in Blackboard Learn

Studenthandleiding Portfolio in Blackboard Learn Studenthandleiding Stafbureau onderwijs & onderzoek Functioneel beheer Blackboard Learn. T.b.v. October 2014 release. Versie: 02-12-2014. Handleiding portfolio studenten In deze handleiding wordt het aanmaken

Nadere informatie

3 Taken. 3.1 Inleiding. 3.2 Taken invoeren

3 Taken. 3.1 Inleiding. 3.2 Taken invoeren 3 Taken 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de meeste aspecten van taken behandeld, zoals: taken invoeren de links tussen taken gedetailleerde taakinformatie (oa duration en taaktype) kritieke taken

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Handleiding EndNote Web

Handleiding EndNote Web Handleiding EndNote Web Versie februari 2012. Wat u met EndNote Web kan EndNote Web is een bibliografische software. U kunt ermee uw referenties opslaan en formatteren in diversie stijlen (zoals APA, MLA,

Nadere informatie

Handleiding. Yvonne Rijks-Waardenburg. Tine Strikkers. Christel van de Steenoven-Livius. Pagina 1

Handleiding. Yvonne Rijks-Waardenburg. Tine Strikkers. Christel van de Steenoven-Livius. Pagina 1 Handleiding Yvonne Rijks-Waardenburg Tine Strikkers Christel van de Steenoven-Livius 1 Inhoud 1. Inloggen SharePoint 3 2. Groepspagina bewerken ` 4 3. Foto s 3.1 Foto s uploaden 8 3.2 Foto s bewerken 10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Training MANUAL DE USUARIO NAC SPORT ELITE Version 1.3.400 Nacsport Training wwww.nacsport.com 1 Index 1- AFBEELDINGEN 2- OEFENINGEN 3- TRAINING 4- KALENDER Nacsport Training wwww.nacsport.com

Nadere informatie

Handleiding voor Leden Teampagina aanpassen op www.witkampers.nl

Handleiding voor Leden Teampagina aanpassen op www.witkampers.nl Handleiding voor Leden Teampagina aanpassen op www.witkampers.nl 1 Inleiding & Inhoudsopgave Deze handleiding helpt bij het aanpassen van de teampagina s op www.witkampers.nl. Het doel van de website is

Nadere informatie

U ziet de progressie van de download aan de groene blokjes in het balkje helemaal onder aan de pagina.

U ziet de progressie van de download aan de groene blokjes in het balkje helemaal onder aan de pagina. Gegevens exporteren en bewerken vanuit GRIEL Stap 1. Selecteer de juiste gegevens en download deze 1. Stel het datumfilter in op de gewenste periode. Druk op ververs. 2. Maak met behulp van het filter

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor?

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor? PDF XCHANGE EDITOR PDF XHCANGE editor is een programma om PDF bestanden te lezen en te bewerken. Deze handleiding is geschreven voor versie 5.5 van PDF XCHANGE editor. Als je een andere versie gebruikt

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Conversie van een Reference Manager database naar een EndNote library

Conversie van een Reference Manager database naar een EndNote library Instructie: Conversie van een Reference Manager database naar een EndNote library en Conversie van citaties en een referentielijst in een Word document die via Reference Manager werden ingevoegd naar EndNote

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007...

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007... ESIS en Excel 2003 en 2007 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand... 4 4. Sorteren in Excel 2003... 9 5. Sorteren in Excel 2007...10 6. Filteren in Excel

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

EndNote 8. Met Word 2003

EndNote 8. Met Word 2003 EndNote 8 Met Word 2003 LIBRARY AND IT SERVICES UNIVERSITEIT VAN TILBURG Warandelaan 2 PO Box 90153 5000 LE Tilburg Internet http://www.uvt.nl/lis Voor hulp bij EndNote Research Support http://www.uvt.nl/lis/organisatie/rs.html

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

23. Standaardbrieven (MailMerge)

23. Standaardbrieven (MailMerge) 23. Standaardbrieven (MailMerge) In deze module leert u: 1. Wat een standaardbrief is. 2. Hoe u een standaardbrief maakt. 3. Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan een standaardbrief. 4. Hoe u een

Nadere informatie

1. Document Management

1. Document Management 1. Document Management 1.1. Revision Manager Revision Manager is een gescheiden module waarin het aanmaken van afgeleide documenten en het onderhouden van revisies moet gebeuren om de aanwezige Links te

Nadere informatie

ENDNOTE HANDLEIDING SAXION

ENDNOTE HANDLEIDING SAXION ENDNOTE HANDLEIDING SAXION Endnote is een bibliografische referentie manager voor het verzamelen, beheren, delen van referenties en het maken van literatuurlijsten in diverse referentiestijlen (zoals APA

Nadere informatie

Legal Intelligence Quick Reference Sheets

Legal Intelligence Quick Reference Sheets Legal Intelligence Quick Reference Sheets Eenvoudig zoeken Bronnenselectie Resultatenpagina Dossiers maken Dossiers indelen Attenderingen instellen Persoonlijke homepage ipad-app - downloaden en activeren

Nadere informatie

Sorteren, groeperen en totaliseren

Sorteren, groeperen en totaliseren 6 Sorteren, groeperen en totaliseren 6.1 Inleiding Een rapport maken begint met het selecteren van de tabellen en het plaatsen van de velden die u in uw rapport wilt afdrukken. Vervolgens sorteert, groepeert

Nadere informatie

3.4 De Wizard voor het samenvoegen

3.4 De Wizard voor het samenvoegen 3.4 De Wizard voor het samenvoegen Het hoofddocument kan een brief, maar kan ook een etiket of enveloppe zijn. Bij het samenvoegen van het hoofddocument met het gegevensbestand worden telkens de gegevens

Nadere informatie

Etiketten maken (post)

Etiketten maken (post) Etiketten maken (post) Het is mogelijk om van de gegevens uit Sportlink Club etiketten aan te maken. Allereerst moet u hiervoor de gegevens vanuit Sportlink Club exporteren naar Excel. In Excel dient u

Nadere informatie

Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk!

Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk! Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk! De afbeeldingen en enkele punten van de programma-beschrijving hebben betrekking op versie 7.0.7 van Adobe Reader. Andere versies van dit programma

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Handleiding Joomla CMS

Handleiding Joomla CMS Handleiding Joomla CMS Inhoudsopgave Inloggen bij de beheeromgeving 3 Artikelen 4 Prullenbak bekijken 4 Nieuw artikel maken / bewerken 5 Afbeelding toevoegen aan artikel 6 Link in een artikel plaatsen

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG INHOUD Het uiterlijk van QDAC... 2 De rode draad... 4 Openen van een Excel bestand... 4 Totaliseren van velden... 6 Sorteren van velden... 7 Analyses: Gaps... 8 Openen van

Nadere informatie