Duurzame Transportcorridor Betuwe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame Transportcorridor Betuwe"

Transcriptie

1 IMPRESSIE Atelier Duurzame Transportcorridor Betuwe Duurzame Transportcorridor Betuwe Op weg naar een ruimtelijk en wenkend perspectief 2030 Gezamenlijke ambitieverklaring en Actieprogramma resultaten van de werk2daagse 17 en 18 april 2014, Golden Tulip Hotel, Doorwerth ARNHEM AMSTERDAM- RIJNKANAAL BETUWEROUTE A15 TIEL PANNERDENSCH KANAAL WAAL EMMERICH ROTTERDAM MAAS-WAAL KANAAL NIJMEGEN RUHRGEBIED

2 GEZAMENLIJKE AMBITIE & DOEL Een ruimtelijk en wenkend perspectief als kompas voor de routekaart Het werk- en ontwerpatelier heeft als doel het uitwerken en vormgeven van een wenkend ruimtelijk perspectief, een kompas voor de routekaart DTB in 2030 als uitwerking van de ambitie om samen te werken aan een duurzame, florerende en herkenbare corridor in het Gelderse rivierenland, waarin icoonprojecten een vanzelfsprekende plek hebben en die uitnodigt om komende jaren nieuwe initiatieven in te vlechten. Deze `knipselkrant geeft een eerste indruk van het atelier en zal voor de zomer verder uitgewerkt worden in een document met kaartbeeld als bouwsteen voor een routekaart. Jeroen Gelinck, programmaleider DTB, provincie Gelderland Jeroen Gelinck kijkt met een tevreden gevoel terug: Het begon wat onwennig maar langzamerhand leerden we elkaar beter kennen. Er ontstond inzicht in de opgave en de drive om samen integraal met de vraagstukken van energie, ruimte en logistiek aan de slag te gaan. Het gevoel van verbondenheid zag ik groeien gedurende het atelier, er ontstond ruimte voor creativiteit en onderlinge aanscherping, relativering en soms een grapje. Ik ging met een positief gevoel naar huis. Een gevoel van er samen voor gaan en dat wil ik graag wil vasthouden! 2

3 INSPIRATIE / DELEN VAN KENNIS Samenwerking, Energie, Logistiek en Identiteit in de corridor Samenwerking Annette Augustijn, voormalig programma-directeur Duurzaamheid RWS Annette Augustijn stelt dat: Wees concreet en inspireer elkaar. Naast inhoud is ook de gezamenlijke gevoelde urgentie en commitment een resultaat. Maak het kompas vooral goed zichtbaar met voorbeelden. Maak gebruik van de kracht van initiatiefnemers. Dwing ze niet om persé alles samen te moeten doen. Maak gebruik van het voorwerk wat er al ligt. EU erkent het belang van de transportcorridor, doe daar je voordeel mee. Sluit aan op de dynamiek in de Betuwe en de vele initiatieven die er zijn. Benut de sociale cohesie en sluit aan bij het collectief dat de Betuwe bijzonder maakt. Experimenteer en innoveer. Energie is een belangrijk onderdeel van de opgave. Probeer alles uit, er is nog geen duidelijkheid welke energie-oplossing dé oplossing is. Ruimtelijke identiteit Michaël van Buuren, ruimtelijk ontwerper, Dienst Landelijk Gebied Michaël van Buuren geeft een ruimtelijke kwalificatie van de Betuwe: Een rivierenlandschap ontstaan door een vlechtend rivierensysteem. Landschap van dijken, uiterwaarden, bebouwde oeverwallen en rivierkommen. Bundeling van infrastructuur; de A15, Betuweroute (spoorlijn) en rivier de Waal. Landgebruik en ontwikkelingen zijn nog steeds direct gekoppeld aan de ondergrond. Een hoog gewaardeerd landschap; de Nieuwe Hollandse Waterlinie, defensielinie met fortificaties, belangrijk voor cultuur en toerisme en erfgoed baksteenindustrie (tussen 1860 en 1950). De rivier de Waal is de belangrijkste scheepvaartroute van Noord West Europa. De Betuweroute een autonome en beeldbepalende spoorlijn zonder interactie met de omgeving. Natuurontwikkeling uiterwaarden, ruimte voor de rivier zijn nieuwe ontwikkelingen langs de Waal. 3

4 Energie Pieter van der Ploeg, Alliander Strategie Pieter van der Ploeg geeft een beeld van de energieopgave: Nieuwe energievormen ga je zien! Fossiele brandstoffen komen veelal diep uit de aarde en zijn bovengronds nauwelijks zichtbaar. We zijn gewend dat energieaanbod de vraag volgt. Ook voor nieuwe energievormen geldt de vraag aanpassen op het aanbod. Elektriciteit biedt momenteel vooral goede mogelijkheden voor gebruik in huishoudens en personenauto s. Belangrijke uitdaging bij nieuwe energievormen is, het vinden van slimme oplossingen voor voorraad en opslag. Energieproductie was vooral zaak van grote organisaties geregeld van boven-af. Nieuwe energievormen zijn veelal initiatieven van onder-af (zoals Boer zoekt wind). Lef is nodig om de omschakeling tot stand te brengen. Voorkom onnodig transport van energie. Biedt energieproducenten economisch perspectief, denk in ketens van vraag en aanbod. Logistiek Marcel Michon, neemt ons mee in de achtergronden van de logistiek: Wegvervoer neemt nog steeds toe. 90% van de transportbedrijven betreft MKB. Vanuit de sector zijn al diverse activiteiten voor duurzaamheid. Veel terminals en bedrijven slaan goederen over. Logistiek in de Betuwe is een slapende reus : veel potentie maar onderontwikkeld. Expliciet kiezen voor een hotspot-strategie. Agro en logistiek zijn de kracht van de Regio. Combineer deze met nieuwe (energie)technologieën tot een nog beter vestigingsklimaat. Marcel Michon, Buck Consultants International 4

5 ) 4 TEAMS, 4 OPGAVEN en 4 SCHAALNIVEAUS systemen, transportassen, knopen en lokaal initiatief duurzaam florerend herkenbaar.... EU context huidig landschap transportassen (systeem) knopen initiatieven energiek landschap Verkenning van verschillende schaalniveaus en invalshoeken 5

6 TEAM 1. De (inter)nationale schaal: DTB als onderscheidende boulevard tussen Rotterdam en Duisburg / Europees achterland De uitdaging is het vormgeven aan een aantrekkelijk systeemgerichte energietransitie gericht op transport en logistiek in relatie met het ommeland. Op welke wijze kunnen duurzame energiebronnen geïntegreerd worden met duurzame vormen van mobiliteit en goederenvervoer en leiden tot duurzame systemen en een aantrekkelijk landschap? Hoe kan de energietransitie er ruimtelijk en functioneel uit zien en welke interventies en innovaties er nodig zijn om de transportcorridor uit te laten groeien tot een duurzaam en energieke boulevard is de uitdaging? TEAM INTERNATIONAAL - SYSTEMEN - Joost Roeterdink (Provincie Gelderland), Geoffrey Thun (RTVR, Canada), Leo Gommans (TU Delft/BOOM), Siebe Boersma (TU Delft), Dirk Oudes (Wing), Paolo Picchi (WUR), Sven Stremke (WUR), Stef Weijers (HAN), Marcel Michon (BCI) TEAM 2. De schaal van de transportassen: een energieleverend infrastructuurlandschap geconcentreerd in de fysieke ruimte op en langs de transportassen. De bestaande inrichting van de transportassen vragen energie. Het energieleverend potentieel wordt nauwelijks of niet gebruikt. Wat zijn de belemmeringen? Welke rol kunnen de bestaande transportassen spelen in de energietransitie en verduurzaming van transport en goederenvervoer. Welke mogelijkheden zijn er om duurzaam energie op te wekken en tevens nieuwe kwaliteiten aan de corridor toe te voegen? TEAM NATIONAAL - TRANSPORTASSEN - Jeroen Gelinck, Jan de Haan (provincie Gelderland), Jasper Hugtenburg (H+N+S), Bram Veenhuizen (HAN), Jillis Raadschelders (DNV Kema), Patrick Witte (UU), Jur Erbrink (Liandon), Nils Leemans, Pieter Boukema (RWS), Teddy Buningh, Mark Obbink (DLG) 6

7 TEAM 3. De schaal van de knopen: verduurzaming en nieuwe economische functies in relatie tot bestaande en nieuwe knooppunten als mede relevante werklocaties (op- en overslag, distributie enzovoorts) in of nabij de corridor Verschillende bedrijfsterreinen zijn gelegen langs de transportassen. Niet alle bedrijventerreinen hebben de potentie om uit te groeien tot een logistieke hotspot waar verschillende verkeersmodaliteiten samenkomen en/of waar duurzame energieopwekking op grote schaal mogelijk. Welke rol kunnen bestaande en nieuwe logistieke hotspots spelen als belangrijke knooppunten in het transport en logistieke systeem bij de verduurzaming van de corridor. TEAM REGIONAAL - DE KNOPEN / HOTSPOTS Annemieke Spit, Bas de Jong (Regio Rivierenland), René Idema (RHDHV), Bianca de Vlieger (DLG), Erik Lubberding (Stadsregio Arnhem Nijmegen), Renny Giling (Vicoma), Stefan Tempelman (gemeente Overbetuwe), Peter Smaal (Logistic Hotspots), Matthijs Zwart (Matthijs Zwart bv), Leo Brummelkamp (Liandon), Annemarie Spierings (Arcadis) Welke vorm en schaal van energietransitie past hierbij, wat zijn de principes en welke ruimtelijke en functionele meerwaarde hebben deze hotspots voor de corridor en de directe omgeving? TEAM 4. De schaal van het LOKALE INITIATIEF: verbinden van verduurzaming en energiewinning met agrarische productie, agrologistiek, met leisure, met landschapsbeheer & landschapsherstel en vooral met (kleinschalig) particulier initiatief dat past en bijdraagt. In het gebied zijn verschillende energie-initiatieven aan het ontstaan, individueel en collectief. Op welke wijze kunnen de initiatieven in de corridor op het gebied van duurzame energie lokaal verbonden worden met de agrarische productie, agrologistiek, leisure en landschapsbeheer & landschapsherstel? Welke ketens, netten zijn lokaal te sluiten en hebben de potentie om opgeschaald te worden en onderscheidend te zijn voor de corridor? TEAM LOKAAL INITIATIEF - LOKAAL WEEFSEL - Dennis Kerkhoven, Wim Wink, Peter Luttervelt, Bert Wolters, Thea van Kemenade (DIRK III), Gerlach Velthoven (11 duurzaam), Maurice Wenker (DLG), Renée Zijlstra (RHDHV), Yvonne Boerakker (DNV Kema), Rolf van Os (gemeente Geldermalsen) Hoe kunnen deze lokale initiatieven een bijdrage leveren aan de gewenste kwaliteit en herkenbaarheid van het gebied. Welke principes willen we hiervoor meegeven? 7

8 VERKENNEN, VERBEELDEN EN VERWEZENLIJKEN Team 1. Internationaal, systemen Benut eigen identiteit van de transportassen. Knooppunt Arnhem-Nijmegen is potentieel van internationale allure Betuwe heeft beperkt energieproductiepotentieel, dus vooral richten op besparen. Zet de regionale identiteit in als extra kwaliteit. Laat de infrastructuur zien! Corridor is nu vooral doorvoer. Haak aan in de vorm van logistieke knooppunten (hotspots). Verbindt de regionale knooppunten vooral aan logistiek en agro. Breng differentiatie in de knooppunten (Energie, Agro, Healthvalley etc.) Je kunt een knooppunt zo groot (meervoudig) of klein (enkelvoudig) maken als je wilt. Voorbeeld uit VS; logistiek knooppunt van personen- en goederenvervoer en internetbestelling. Integratie met duurzame energie oplossingen interessante aanvulling. De problematiek is niet nieuw en niet uniek. Zorg voor de juiste kennisuitwisseling, ook Europees. Feedback: Zorg dat energietransitie een plek van betekenis krijgt in de internationale schaal van de corridor. Maak specifiek wat onderscheidend is aan de Betuwe en de Stadsregio Arnhem - Nijmegen. Doe dit vanuit de internationale context. Concentreer je op 1 knooppunt. Beter 1 dan te veel!! 8

9 9

10 Team 2. Nationaal, transportassen 3 typen assen (spoor,water,weg); ieder met eigen identiteit en kansen. Betuweroute biedt beperkte verbindingsmogelijkheden voor de regio. A15 biedt veel aanknopingspunten voor de regio. Waal biedt kansen voor biomassateelt in de uiterwaarden. Betuwelijn als drager van PV-panelen, meer goederentransport ten gunste van de A15. A15 benut kansen voor electrisch rijden. Benut de koppeling met lokale functies. Zet in op beleving en zichtbaarheid vanaf de snelweg, etaleer duurzame energiebronnen. Duurzaam transport (waaronder ook personenvervoer) op de Waal mogelijk maken. Minder emissies door toepassing bio LNG. Benut uiterwaarden voor productie biomassa. Zorg voor worteling in de streek. Het gebied kenmerkt zich door (agrarische) productie benut dit. Organiseer en valideer regionale biomassaketens van groene grond- en reststoffen uit land-en tuin bouw en landschapsbeheer (bijvoorbeeld ten behoeven van bio lng). Feedback: Identiteit is nog onderbelicht; neem per identiteit één voorbeeld dat aanhaakt op de assen. Wissel uit met de knooppuntengroep 10

11 11

12 Team 3. Regionaal, knooppunten in de regio Knopen als hotspots Vooral vanuit de match van vraag en aanboud interessant voor logistiek en werkgelegenheid. Differentiatie van de 3 belangrijkste knooppunten in de regio; Health, Agro en Logistiek. Meerwaarde door de 3 knooppunten in samenhang anders te behandelen. Regio laten profiteren van de doorvoer door er waarde aan toe te voegen. Energie(opwekking), alternatieve brandstoffen verknopen met Agro-knooppunt. Kansen liggen bij een railterminal en bij elektrisch rijden in Elst. Bedreiging ligt bij Natura Principes: Werk vanuit wat je hebt. Richt je op waar iets gebeurd. Haak daar duurzaamheid op aan. Differentieer tussen de hotspots. Integreer per hotspot Bouw voor de groei. Neem toekomstontwikkeling mee in je ontwerp. Rivierenland (agro) Liemers (logistiek) Nijmegen (health) 12

13 13

14 Team 4. Lokaal, locale collectieven Organiseer initiatieven en schaal op tot een krachtig collectief. Gebruik lokale energieopwekking als back-up, het gebied als batterij voor het snelle net. Respecteer de kleine schaal en houdt de menselijke maat in de gaten. Leer opnieuw te gronden (raak bewust van eigen identiteit en lokale kracht). Sla een brug en verbindt de systemen klein-traag en groot-snel. Pak bestaande initiatieven op en combineer. Principes: Koester diversiteit en eigenheid. Innoveer met lokaal allure, ga opnieuw gronden Benut energie met handigere infrastructuur Creëer banen in een circulaire economie Werk samen (delen is vermenigvuldigen) 14

15 15

16 Eindpresentatie Een mooie oogst, rijk aan verschillende ideeen en (project)initiatieven. Veel zaken uit de verschillende teams vertonen overeenkomsten. Daarom een eerste aanzet tot een gezamenlijk totaalbeeld als opmaat naar een routekaart met verschillende highlights voor nadere uitwerking. Aanzet gezamenlijk beeld Een Agroknooppunt in het westen (omgeving Geldermalsen). Knooppunt Arnhem Nijmegen (met o.a. Health), logistiek zwaartepunt in de Liemers. Biomassa langs de Waal. Onderscheidend voor het gebied over hoe we met ontwikkeling om willen gaan Er zit veel ondernemerschap, dat moeten we faciliteren. Boulevard principes; your sustainable link to Europe 1. Bouw vanuit wat je hebt 3. business & banen 4. Innoveer met allure 5. Onderscheidend & verbindend 6. Versterk de ruimtelijke kwaliteit 7. Ondernemende mensen maken de boulevard 16

17 Projecten om nu op te pakken Initiatieven als pilot gebruiken. Hubs. Versterk de Noord-Zuid verbindingen op de corridor. Liquid biogas (LBG) in het agrocluster. Regionale organisatie. Akties Vol inzetten op robuuste opgaven en projecten met grote bijdragen aan ambities. Verbinden van kleinere projecten die opgeteld flinke impact gaan hebben. Stapsgewijs reduceren van onzekerheden rondom kansrijke ontwikkelingen. DTB partners uitdagen om daar samen richting aan te geven. 17

18 Reflectie panel Marjolijn van de Zandschulp, sectorhoofd regionale ontwikkeling Stadsregio Arnhem Nijmegen Het spreekt haar aan dat de opgave in de volle breedte is bekeken. Het is een samenhangend verhaal en sluit goed aan op de agenda van de stadsregio. Goed dat naar alle niveaus is gekeken. Het is namelijk belangrijk dat het ook past bij de bewoners. Graag convergeren naar acties! Waar gaan we heen? Bijvoorbeeld LNG. Pieter Tordoir, hoogleraar economische geografie, Universiteit van Amsterdam Hoe kunnen internationale assen bijdragen aan regionale ontwikkeling? Dat is een klassieke en vaker gestelde vraag. Een moeilijke vraag die ook in de gehele blue banana gesteld is. Leer van Schiphol als voorbeeld van deze koppeling. Energie en logistiek trekken zich weinig aan van een gebied en hebben een mondiaal schaalniveau. Hoe krijg je ze dan toch gekoppeld aan een gebied? Immers energie en logistiek zijn gebaat bij snel en efficiënt en willen dus liever niet stoppen. We willen een duurzaam (energie)netwerk. Omdat het een internationaal netwerk betreft, moet verduurzaming internationaal opgepakt worden. Hiervoor is een revolutie in de transportsector nodig. Kansen zijn er op plekken waar meerdere zaken gekoppeld kunnen worden. De hotspots lenen zich voor koppelingen en synergie. Is een hub, hotspot in de regio kansrijk? Rotterdam zoekt naar mogelijkheden om haar activiteiten meer naar het binnenland te verschuiven vanwege ruimtegebrek. Dat is dus al een kans. Alle initiatieven moeten aanhaken op de regisseurs van de netwerken. En die zitten vaak elders en moet je betrekken. Agro- en energietechnologie komt bij elkaar en wordt belangrijker (zoals de opslag van energie en peakshifting). 18

19 Ad de bont (stedenbouwkundige bij Urhahn Urban Design, Amsterdam Denk in systemen en verbind de schalen. Zorg voor waardetoevoeging op de vlakken van duurzaamheid, energie en ruimtelijke kwaliteit. Ontwerpend onderzoek komt er nu nog bekaaid vanaf, investeer hierin. Bedenk dat de Betuwe van oorsprong een productief landschap is. Nu staan we dus voor de 2.0 versie van dit productieve landschap. Ga daarmee aan de slag. Identiteit ontleen je ook aan een nieuw landschap. Dus toevoegen graag. Maar ga ook uit van wat er is. Vindt het verhaal nog moeilijk te grijpen. Agro gaat nog wel, maar van de andere hubs is lastig een goed beeld te krijgen. Denk ook aan retourvrachten! Vervoer is niet alleen van Rotterdam naar het achterland/duitsland, maar ook terug. Alex Mellema (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) De cartoons zijn treffend zoals Verrijk de sjeik als verbeelding om het regionale energieaanbod te vergroten. De bakfiets naast de sneltrein als verbeelding van langzaam en lokaal naast snel en internationaal. Besef dat juist de ondernemende mensen de boulevard kunne maken. Betrek ze erbij. Wat betreft de Agro. Kijk wat je lokaal al kan doen. Laat je inspireren door het boek aan van professor Marko Hekkert (directeur en hoofdinnovaties bij het Copernicus Instituut). Maak o.a. gebruik van innovatie kracht door ondernemers (veelal zit dit bij het MKB), wissel kennis uit. LBG is heel goed om mee te starten, maar of we het ermee redden is nog maar de vraag. Zoek samenwerking met andere hotspots, ook in Duitsland. Ab van Marlen, werkzaam voor het ministerie van I&M Complimenten voor de mooie oogst. Timing is goed, gezien de internationale afspraken. O.a. over de infrastructuur voor alternatieve brandstof (duurzame brandstoffenmix). Haak aan op deze afspraken. Er is momenteel een studie lopende naar de complete corridor. Gebruik de studie naar Waterstof. Zoek een internationale coalitie, dan sta je sterker en zeer gunstig voor het vinden van fondsen. Haak aan bij de cleanpower-directive. Zoek momentum, organiseer de bedrijven op regionale schaal. Waarbij het opvalt dat op vele vlakken het moment nu is, ook bestuurlijk. Maak er gebruik van. 19

20 Duurzame Transportcorridor Betuwe COLOFON Het werkatelier is tot stand gekomen in samenwerking met de de Provincie Gelderland, RHDHV, Dienst Landelijk Gebied (DLG) Gezamenlijke Mark Obbink, DLG en Renée ambitieverklaring Zijlstra, RHDHV en Actieprogramma Organisatie: Faciliteiten: Dagvoorzitter: Ateliermeester: Beeldverslag: Ilustraties: Arnhem, mei 2014 Petra Eltingh, provincie Gelderland Pieter van Ree, RHDHV Michaël van Buuren, DLG Toine Tünnissen, Mark Obbink, DLG Geert Gratama A15 AMSTERDAM- RIJNKANAAL TIEL BETUWEROUTE ARNHEM PANNERDENSCH KANAAL WAAL EMMERICH ROTTERDAM MAAS-WAAL KANAAL NIJMEGEN RUHRGEBIED

Ambitiedocument

Ambitiedocument Ambitiedocument 2016-2020 Bestuurlijke context Financiële context oud Regiocontract Tussen Regio en Provincie Contract voor uitvoering regionale programma s 15 miljoen Regie Regio Verdeling over 10 gemeenten

Nadere informatie

Gas geven voor duurzame energie

Gas geven voor duurzame energie Gas geven voor duurzame energie Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

Duurzame Transportcorridor Betuwe / Gezamenlijke ambitieverklaring

Duurzame Transportcorridor Betuwe / Gezamenlijke ambitieverklaring Duurzame Transportcorridor Betuwe / Gezamenlijke ambitieverklaring Duurzame Transportcorridor Betuwe / Gezamenlijke ambitieverklaring / 1 Duurzame Transportcorridor Betuwe / Gezamenlijke ambitieverklaring

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen CHALLENGE LANDSCHAP 2070 Kwaliteit door ontwikkelen 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 1962 1962 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 2016 2016 LANDSCHAP IN 2070

Nadere informatie

Regio Stedendriehoek

Regio Stedendriehoek Regio Stedendriehoek 1 Energieneutrale regio Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen Netbeheer en Duurzame Gebiedsontwikkeling Pieter van der Ploeg, Alliander

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

FEITEN, CIJFERS EN KAARTEN

FEITEN, CIJFERS EN KAARTEN FEITEN, CIJFERS EN KAARTEN Een toekomstbestendig perspectief voor DTB vraagt om goed begrip van de ruimtelijke context en het huidige energiesysteem. Hoe is het (energie) landschap opgebouwd? Wat zijn

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen

E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen 1 E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen Netbeheer en Duurzame Gebiedsontwikkeling Pieter van der Ploeg, Alliander Strategie 8 november

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Regie op energie Wij, de 22 gemeenten in de regio Arnhem- Nijmegen, maken ons sterk voor een versnelde transitie van fossiele

Nadere informatie

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Waarom zijn we bijeen? Verduurzaming energievoorziening Samenwerking om de NL ambitie te verwezenlijken Samenwerking vanaf de start van initiatieven Draagvlak

Nadere informatie

Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie

Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie Speerpunt Agribusiness Culemborg Buren Neder-Betuwe Geldermalsen Tiel Lingewaal Neerijnen West Maas en Waal Speerpunt Economie en Logistiek Zaltbommel

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR REGIONALE RAADSAVOND 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar 2 OMGEVINGSBEELD

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Inspelen op een veranderende omgeving Roel Wever 7 april 2014 Rivierenland Een samenwerkingsproject van Provincie Gelderland en VNG Gelderland 1 De essenties

Nadere informatie

Hoe ziet het Gelderse landschap eruit na 2020?

Hoe ziet het Gelderse landschap eruit na 2020? Hoe ziet het Gelderse landschap eruit na 2020? Uitnodiging netwerkbijeenkomst natuur en landschap Maandag 3 april 2017 17.00-20.00 uur, Doorwerth Netwerkbijeenkomst natuur en landschap De provincie nodigt

Nadere informatie

Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft

Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft Satish K. Beella, René van Someren september 2008 Inhoudsopgave Introductie 3 Schematisch overzicht transportpreventie (goederen)

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Impressie Regiotour MIRT in Noord Nederland 13 juni

Impressie Regiotour MIRT in Noord Nederland 13 juni Impressie Regiotour MIRT in Noord Nederland 13 juni Ron Lander en Nathalie Harrems openen de goed bezochte bijeenkomst in de schouwburg in Meppel. Naast het delen van kennis over de werkwijze in het Meerjarenprogramma

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Beleidscommissie Strategische raadsagenda Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Opdracht strategische raadsagenda Wat willen we bereiken: Visie op de positionering van Harderwijk in de context

Nadere informatie

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES Arnhem heeft een krachtig en duurzaam imago; een groene stad met een sterk ontwikkeld creatief en cultureel klimaat. Met de Melkfabriek voegen wij een uitgesproken

Nadere informatie

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c.

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c. A15 Corridor Conclusies A15 1. Een gegarandeerde doorstroming van het verkeer op de A15 is noodzakelijk voor de continuïteit en ontwikkeling van de regionale economie rond de corridor en voor de BV Nederland.

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Verslag. Netwerkbijeenkomst Gas geven voor duurzame energie. Netwerkbijeenkomst Duurzame Regionale Energie Gelderland

Verslag. Netwerkbijeenkomst Gas geven voor duurzame energie. Netwerkbijeenkomst Duurzame Regionale Energie Gelderland Verslag Netwerkbijeenkomst Duurzame Regionale Energie Gelderland Met verkeer en vervoer meer duurzame energie Opschalen van lokale duurzame energie initiatieven, dat is de opgave waar Gelderse regio s

Nadere informatie

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE 2010-2020 POSITIONERING DELTALANDSCHAP 2010 BESTAANDE TOEKOMST DELTALANDSCHAP 2010-2020 STRUCTUURBEELD DELTALANDSCHAP 2020 POSITIONERING STEDELIJKE DELTA 2010

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon Businessplan: A15-corridor

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon Businessplan: A15-corridor Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Doelstelling van het Team Onderzoek en Ontwikkeling... 2 2. A15: wat is de huidige situatie?...

Nadere informatie

WKO in duurzame gebiedsontwikkeling case Westland Ir. Marion Bakker SenterNovem 030 2393677 m.m.c.bakker@senternovem.nl

WKO in duurzame gebiedsontwikkeling case Westland Ir. Marion Bakker SenterNovem 030 2393677 m.m.c.bakker@senternovem.nl WKO in duurzame gebiedsontwikkeling case Westland Ir. Marion Bakker SenterNovem 030 2393677 m.m.c.bakker@senternovem.nl 12-11-2007Sheet nummer 1 Ontwikkelingen wereldwijd Heeft de Al Gore film impact?

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5

Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5 Nieuwsbrief van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (GR AV) Bekijk deze e-mail in uw browser Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5 AV werkt grenzeloos verder in 2017! Na

Nadere informatie

Alternatieve brandstoffen en tunnelveiligheid

Alternatieve brandstoffen en tunnelveiligheid Alternatieve brandstoffen en tunnelveiligheid Brandstoffenmix visie Clean Power for transport package / Alternative Fuels Infrastructure directive Hoe ver zijn wij? Nationale kaders SER Energieakkoord

Nadere informatie

erklaring van Altena

erklaring van Altena Verklaring van Altena Gezamenlijk willen wij, Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch, Samenwerkingsverband Ondernemersverenigingen Altena (SOVA), Gemeente Aalburg, Gemeente Werkendam, Gemeente Woudrichem,

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Topsectoren energie. 29 september 2016 Pieter van der Ploeg Alliander Strategie

Topsectoren energie. 29 september 2016 Pieter van der Ploeg Alliander Strategie Topsectoren energie 29 september 2016 Pieter van der Ploeg Alliander Strategie 1 1966 2 Alliander is van jou Wij staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

Onze gemeenschappelijke ambitie:

Onze gemeenschappelijke ambitie: 1 Concept-versie versnellingsafspraken vanuit de provinciale opgaven voor de regio Hart van Brabant d.d. 15 november Document ten behoeve van dialoog tussen het College van Gedeputeerde Staten van Noord

Nadere informatie

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit provincie Zuid-Holland Nieuwe visie op mobiliteit? Waarom? Nieuwe impulsen: Hoofdlijnenakkoord 2011-2015: versterking economie in combinatie

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015 Enexis De veranderende rol van de netbeheerder Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis 12 november 2015 Rol Enexis in de elektriciteitsketen Elektriciteitscentrale voor de opwek van elektriciteit

Nadere informatie

Nieuwe Kijk. Wegen. in het. Landschap. Ontwerponderzoek december 2011

Nieuwe Kijk. Wegen. in het. Landschap. Ontwerponderzoek december 2011 Nieuwe Kijk op Wegen in het Landschap Ontwerponderzoek december 2011 14 1. Inleiding 15 16 1.1 AANLEIDING Infrastructuur is de ruggengraat van het landschap. De komende jaren wordt er veel geïnvesteerd

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie Toerisme en Recreatie Wat speelt er? De vraagstukken over toerisme en recreatie zijn divers. Er zijn vraagstukken met betrekking tot de routestructuur, de kwaliteiten in het gebied en nieuwe functies.

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Economische belang doortrekking A15

Economische belang doortrekking A15 Economische belang doortrekking A15 Drs. Paul Bleumink Managing Partner 6 september 2010 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 535 63 101 Fax :

Nadere informatie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie Gemeente Reusel-De Mierden Stand van zaken Klimaatvisie 20 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Opening door wethouder 2. Tot stand koming Klimaatvisie 3. Wat is er bereikt? 4. Wat is er nog nodig? 5. Wat is de

Nadere informatie

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013 VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. Vergadering : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013 Plaats : Harderwijk Opdrachtgever : Provincie Gelderland Project :

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee geeft energie. Managementsamenvatting van de route naar een energieleverend eiland

Goeree-Overflakkee geeft energie. Managementsamenvatting van de route naar een energieleverend eiland Goeree-Overflakkee geeft energie Managementsamenvatting van de route naar een energieleverend eiland Koploper Goeree-Overflakkee werkt voortvarend aan de energietransitie en is daarmee koploper in Nederland.

Nadere informatie

Economische belang doortrekking A15 -concept-

Economische belang doortrekking A15 -concept- Economische belang doortrekking A15 -concept- Drs. Paul Bleumink Managing Partner 27 augustus 2010 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 535 63

Nadere informatie

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Buck Consultants International Nijmegen, 25 maart 2016 1 Economisch DNA

Nadere informatie

EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? Master scriptie planologie

EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? Master scriptie planologie EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? Master scriptie planologie D.F.G. van Nuland 2012 EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland?

Nadere informatie

Landgoed Twentseweg Heino

Landgoed Twentseweg Heino verslag Gebiedsatelier Landgoed Twentseweg Heino schetsontwerp voor een nieuw landgoed Tiel, 20 juni 2013 Duurzame Transportcorridor Betuwe - Verslag Gebiedsatelier -, Tiel, 20 juni 2013 3 INHOUD pag.

Nadere informatie

Meer energie uit zon en wind

Meer energie uit zon en wind Meer energie uit zon en wind Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Laren, 3 mei 2017 Marijn den Uijl Programmamanager Fysiek Domein 1 Regio Gooi en Vechtstreek 2 Regio Gooi en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 SAMENVATTING ROADMAP Het kabinet wil dat de uitstoot van

Nadere informatie

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot Gemeente Neerijnen Opbouw presentatie Aanleiding Logistiek, waar gaat het om? Waarom Rivierenland? Hoe pakken we het aan? Organisatie hotspot Aanleiding

Nadere informatie

Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan!

Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan! Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan! RUIMTE VOOR OPLOSSINGEN 1 Inleiding Het inzetbare platteland Nederland kent de komende jaren een aantal urgente

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

Energie efficiënte ruimtelijke ordening: hoe passen we energieopwekking uit hernieuwbare bronnen ruimtelijk in? Anders gezegd : welke plek geven we

Energie efficiënte ruimtelijke ordening: hoe passen we energieopwekking uit hernieuwbare bronnen ruimtelijk in? Anders gezegd : welke plek geven we Energie efficiënte ruimtelijke ordening: hoe passen we energieopwekking uit hernieuwbare bronnen ruimtelijk in? Anders gezegd : welke plek geven we dat en hoe doen we dat ruimtelijk zo optimaal mogelijk.

Nadere informatie

KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN

KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN Dick van Damme Lector Logistiek Hogeschool van Amsterdam Terneuzen 3 september 2015 AGENDA 1. Ontwikkelingen lucht- en zeehaven 2. Uitdagingen en strategierichtingen

Nadere informatie

Een nieuw verhaal over hoe Nederland er in 2040 uit kan zien! Kort verslag van de Werkplaats Nederland van Mensen van de Nationale Omgevingsvisie

Een nieuw verhaal over hoe Nederland er in 2040 uit kan zien! Kort verslag van de Werkplaats Nederland van Mensen van de Nationale Omgevingsvisie Een nieuw verhaal over hoe Nederland er in 2040 uit kan zien! Kort verslag van de Werkplaats Nederland van Mensen van de Nationale Omgevingsvisie Werkplaats Datum en tijd Locatie Nederland van Mensen Dinsdag

Nadere informatie

DocksNLD fase 2 - bijeenkomst 22 februari Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op DocksNLD fase 1 met rechts het

DocksNLD fase 2 - bijeenkomst 22 februari Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op DocksNLD fase 1 met rechts het - bijeenkomst 22 februari 2017 Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op INFORMATIEBIJEENKOMST DocksNLD fase 1 30 JANUARI met rechts het 2017 beoogde plangebied van fase 2 - informatiebijeenkomst

Nadere informatie

Any color so long as it is green

Any color so long as it is green Any color so long as it is green Duurzame mobiliteit op lokaal niveau Richard Smokers Attero Minisymposium, Duurzame mobiliteit, Wijster, 2 Any color so long as it is green Inhoud Uitdagingen Wat valt

Nadere informatie

kijk wij presenteren u

kijk wij presenteren u wij presenteren u... 22-5-2017 1 Omgevingsvisie Zwolle Een integrale visie BNSP Omgevingstour 18 mei 2017 Saskia Engbers Aanleiding. Jaar van de Ruimte : MANIFEST 2040 7 onvermijdelijke opgaven en 5 principes

Nadere informatie

zoeken naar een bestuurlijke visie op de energietransitie

zoeken naar een bestuurlijke visie op de energietransitie zoeken naar een bestuurlijke visie op de energietransitie Seminar All Electric Woningen Institute for Business Research Arnhem, 2 november 2017 Leon Bobbe, directievoorzitter De Key perspectief aanpak

Nadere informatie

Water en Natuur: Een mooi koppel!

Water en Natuur: Een mooi koppel! Water en Natuur: Een mooi koppel! Onderzoek naar de succesfactoren, belemmeringen en kansen voor het meekoppelen van water en natuur Tim van Hattum (Alterra Wageningen UR) Aanleiding Deltaprogramma gaat

Nadere informatie

Strategische gebiedsontwikkeling vanuit energietransitie perspectief. Oktober 2016 Alliander

Strategische gebiedsontwikkeling vanuit energietransitie perspectief. Oktober 2016 Alliander Strategische gebiedsontwikkeling vanuit energietransitie perspectief Oktober 2016 Alliander West Betuwe plaatje West-Betuwe energie zelfvoorzienend Nijmegen energie neutraal Groene Allianties circulair

Nadere informatie

NEXT Landscape. OmgevingslabXL. 15 mei 2017 Susanne Vleeshouwers (gemeente Tilburg)

NEXT Landscape. OmgevingslabXL. 15 mei 2017 Susanne Vleeshouwers (gemeente Tilburg) NEXT Landscape OmgevingslabXL 15 mei 2017 Susanne Vleeshouwers (gemeente Tilburg) NEXT Landscape..? Van traditionele ordening. Economie Ecologie Sociaal naar nieuwe economische dragers. Dat verdient beter

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Op weg naar Duurzaam Breda!

Op weg naar Duurzaam Breda! Een initiatief van betrokken burgers Op weg naar Duurzaam Breda! De belangrijkste uitdaging voor de samenleving is weer binnen de draagkracht van de aarde te gaan leven. We leven al lang niet meer van

Nadere informatie

Opties voor productie van duurzame energie in de regio Helmond d.m.v. van mest en andere biomassa

Opties voor productie van duurzame energie in de regio Helmond d.m.v. van mest en andere biomassa Opties voor productie van duurzame energie in de regio Helmond d.m.v. van mest en andere biomassa Jennie van der Kolk, Alterra Helmond, 22-02-13 Nico Verdoes, Livestock Research Inhoud presentatie Wetenschapswinkel

Nadere informatie

Regionale opgaven Zaanstreek/Waterland

Regionale opgaven Zaanstreek/Waterland Regionale opgaven Zaanstreek/Waterland 3 juli 2015 prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft directeur Nieuwe Markten BPD Ontwikkeling 1. ruimtelijk-economische positie

Nadere informatie

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden,

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden, Leden van Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Onderwerp Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid Datum 10

Nadere informatie

Hoe gebruiken we de Maritieme Strategie om maritieme innovatie te stimuleren?

Hoe gebruiken we de Maritieme Strategie om maritieme innovatie te stimuleren? Hoe gebruiken we de Maritieme Strategie om maritieme innovatie te stimuleren? Brigit Gijsbers - Directeur Maritieme Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu De Nederlandse Maritieme Strategie 2015-2025

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT IN TERMEN VAN CO2

DUURZAME MOBILITEIT IN TERMEN VAN CO2 DUURZAME MOBILITEIT IN TERMEN VAN CO2 2013 2014 2015 2017 / 2018 10-pagers functionaliteiten: - beleidsverkenning INEK: integraal nationaal energie en klimaat plan - bestuurlijk stuk (TK) - alle lidstaten

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

Energizing the city: Almere energy axis

Energizing the city: Almere energy axis Inhoud Energizing the city: Almere energy axis... 3 Van Noord/West naar Zuid/Ooost... 4 Energie die stroomt door de as... 5 Focus on knowledge & education... 6 Focus on innovation & experiments... 7 Focus

Nadere informatie

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam Regiomarkt 10-3-2016 1 Brede Aanpak Aanleiding Eerder onderzoek: knelpunten A9 Achterliggende ontwikkelingen: toenemende verstedelijking, vergrijzing, technologische

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Haarlemmermeers akkoord

Haarlemmermeers akkoord Haarlemmermeers akkoord of met regio? Pieter van der Ploeg Alliander 1 Alliander is van jou 2 Alliander is van jou 3 energietransitie 3 tenminste motieven 4 energietransitie onafhankelijk 5 energietransitie

Nadere informatie

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma Victor / Klaas Ondertussen in de regio Roadmap Next Economy Oeso-rapport Investeringsprogramma / Tordoir Real Life Testing Ground NOA / NOVI REOS Monitor

Nadere informatie

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Gemeente Maasdriel commissie Ruimte 9 januari 2013 Teun Biemond Jan Woertman 1 Inhoud 1. Voorstellen 2.Herstructurering en Duurzaamheid 3.Duurzame

Nadere informatie

Industrieel erfgoed in Fryslân - een kansrijke opgave

Industrieel erfgoed in Fryslân - een kansrijke opgave 1 Industrieel erfgoed in Fryslân - een kansrijke opgave initiatiefnemers Doel: Het Atelierpodium is een open podium voor debat en gesprek met vakgenoten, bestuurders en vertegenwoordigers van gemeenten,

Nadere informatie