In 2012 maakt u de keuze!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In 2012 maakt u de keuze!"

Transcriptie

1 open Nr Uitgave van Open Vld Eeklo Eeklonaar Luc Vandevelde, Carinne Roets, Christophe Moens, Christophe De Waele, Caroline D Aubioul, Paul Wille, voorzitster Cathy De Waele en Paul Van Hijfte-Ysebaert wensen u namens Open VLD een spetterend 2012! (foto s studio Smitz Eeklo). In 2012 maakt u de keuze! We staan aan de vooravond van een nieuw jaar. Tijd om te genieten van sfeervolle eindejaarsdagen en familie en vrienden te vragen naar de goede voornemens voor het nieuwe jaar. Open Vld geeft u een goede tip! Open Vld biedt u in 2012, zondag 14 oktober, de keuze om na bijna zes jaar CD&V-SPa-ELD en een stukje NV-A bestuur te kiezen voor een ander en beter beleid. Want ongetwijfeld heeft ook u dat gevoel: de laatste vijf jaar is er weinig veranderd. Terwijl de Eeklose bevolking elk jaar groeit, is het beleid blijven stilstaan en worden de dagelijkse ergernissen van de Eeklonaars alleen maar versterkt. Oplossingen voor (grote) problemen als extra parkings, mobiliteit, Ring, marginaliteit, verkeer en veiligheid zijn er nog niet. Wat er rest zijn beloften en binnenkort ook de eerste spadesteken van enkele virtuele realisaties. Ondertussen heeft CD&V, SPa, ELD en N-VA niet helemaal stilgezeten, want tussen actes de présence op feestjes en recepties door werd niet vergeten om diverse belastingverhogingen door te voeren, bijkomende taksen te innen op waterverbruik, het containerpark betalend te maken en de gratis groot-huisvuilophaling af te schaffen. Open Vld kan enkel besluiten dat het na vijf belastende jaren tijd wordt om de bevolking iets terug te geven. Daarom is het belangrijk dat u in 2012 de juiste keuze maakt en stemt voor Open Vld. HERNIEUWD VERTROUWEN Het kersverse regeerakkoord legt de fundamenten voor hernieuwd vertrouwen in ons land. Open Vld-voorzitter Alexander De Croo: Niet alleen zetten we institutioneel orde op zaken met een splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en een communautair akkoord dat 17 miljard euro aan bevoegdheden aan de deelstaten overdraagt. We voeren ook de nodige sociaal-economische hervormingen door, zodat meer mensen hun schouders onder onze welvaart zetten. Het komt er nu op aan zo snel mogelijk te starten met de uitvoering van al deze maatregelen. Exclusief voor Eeklo Niet elke Eeklonaar heeft het voorrecht om lid te zijn van een buurtinformatienetwerk. Open Vld heeft daar een oplossing voor. Kijk snel op pagina 7 en registreer u voor onze sms-info voor Eeklonaars.

2 Eeklo, stad in het donker Open Vld dringt er al jaren op aan dat de stad een degelijke overeenkomst afsluit met de nutsmaatschappij die de openbare verlichting in onze stad moet verzorgen. Ook vandaag slaagt men er niet in om defecte verlichtingspalen binnen een redelijke termijn te herstellen. Wie ooit al een poging gedaan heeft om een defect verlichtingspunt te melden zal het bevestigen: het huidige systeem dat de stad handenvol geld kost werkt niet. Het duurt minimum vier tot zes weken voor een herstelling uitgevoerd wordt. In sommige gevallen, zoals bij de punctuele verlichting in de Oostveldstraat ter hoogte van het zebrapad Hospitaalstraat, duurt het al meer dan acht maanden om een lamp te vervangen! Maar ook op het Van Hoorebekeplein, Herbakkersplein, in het park en op diverse andere plaatsen in onze stad is de verlichting al maanden defect. In de Lekestraat had men er zelfs niet beter op gevonden dan de verlichting dag en nacht te laten branden omdat de lichtschakelaar Christophe De kapot was. Zijn dit Waele: Als de mensen voor allemaal voorbeelden van duurzaam dienstverlening betalen dan moet beleid? die ook verzekerd zijn. Tijd dat de stad Open Vld betreurt orde op zaken stelt! ook dat er sinds de bestuurswissel geen enkele bijkomende punctuele verlichting werd geplaatst ter hoogte van oversteekplaatsen of scholen. Dit veilig initiatief werd negen jaar geleden door Open Vld succesvol opgestart, maar stierf in 2007 een stille dood omdat wij uit de bestuursmeerderheid gewipt werden. Als u als Eeklonaar terug verlichting wilt brengen in Eeklo, dan kiest u voor Open Vld. Open Vld wil mooie pleintjes Wie in Eeklo langs de diverse stadspleintjes wandelt, ziet hoezeer het stadsbestuur de verfraaiing en renovatie van de binnenstad ter harte neemt. Typisch voorbeeld zijn het Herbakkers- en Van Hoorebekeplein die er heel vervallen en verwaarloosd bijliggen. Voor voetgangers is het opletten voor putten en losliggende stenen. De openbare verlichtingspalen, als ze dan al branden, zijn aan een schilderbeurt of modernisering toe. Deze belangrijke verbindingsas tussen de ABC-site en het centrum wordt hoofdzakelijk door voetgangers en fietsers gebruikt en is letterlijk een struikelblok. De stadspleintjes verdienen beter vindt Open Vld! Op vraag van Open VLD werd vorige week gestart met de renovatie van deze pleinen. De hoogteverschillen worden weggewerkt, voetpaden geëffend en de oude stadsfontein (marktplein) wordt op het Van Hoorebekeplein geplaatst. Open VLD is tevreden dat hun vraag werd ingewilligd en vraagt dat het bestuur onze stadspleinen netjes, comfortabel en veilig houdt. Doe mee met Open Vld! Sinds 2007 maakt Open Vld deel uit van de oppositie, maar na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 hoopt Open Vld terug deel uit te maken van de meerderheid en het dagelijkse beleid liberaal te inspireren. Ook u kunt onze ploeg versterken als sympathisant, als lid of misschien zelfs als kandidaat op de lijst. Onze partij staat open voor iedereen en wil een beleid voeren waarin de Eeklose burger centraal staat. Heeft u interesse of ambities in de lokale politiek en bent u liberaal en ruimdenkend? Contacteer ons: Caroline D Aubioul vraagt meer aandacht voor stadskern en pleintjes in Eeklo, vooral rond de Academie, Bibliotheek en Cultuurcentrum (ABC-site). 2 open eeklonaar

3 Het gaat niet goed met het politiebeleid in onze zone. De politiek verlamt de werking en toekomstplannen van onze politie. Open Vld wil dat de verantwoordelijken, waaronder de Eeklose burgemeester, professioneler te werk gaan. Werking politie bedreigd In oktober kwam de provinciegouverneur André Denys naar Eeklo om de drie burgemeesters te leren samenwerken. Twee maanden na dit bezoek waarbij de afspraken in een protocol unaniem werden goedgekeurd, lijken de intenties dode letter. Bij de voorstelling van de plannen voor de bouw van een nieuw politiekantoor voor de zone Meetjesland-centrum (Eeklo - Kaprijke - Sint-Laureins) stuurden zowel Kaprijke als Sint- Laureins hun kat. Hoewel de burgemeesters van onze politiezone gedoemd zijn om samen te werken botert het duidelijk niet. Eerder al dienden Kaprijke en Sint- Laureins een 16 pagina s tellende klacht in bij de gouverneur, omdat ze op de politieraad door de Eeklose burgemeester misleid zouden zijn. Open Vld betreurt dat nog minstens tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen het politieke beleid van onze politiezone geremd zal worden doordat de eerste burgers van Eeklo, Kaprijke en Sint- Laureins niet met elkaar kunnen samenwerken. Ondertussen is de klok in Eeklo tien jaar blijven stil staan. Toen Open Vld jaren geleden voorstelde om een nieuw politiekantoor te bouwen op de huidige locatie in de Tieltsesteenweg, werd het voorstel door CD&V en SP.a van tafel geveegd. Na een drietal studies die samen tienduizenden euro s gekost hebben en eerdere beslissingen om een nieuw politiekantoor te bouwen op de Lilan, de Sogeta en de stationsparking aan de Brantano, grijpen CD&V en SP.a nu terug naar het Open Vld-voorstel. Christophe De Waele kon niet anders dan vaststellen dat de klok tien jaar bleef stilstaan voor de Eeklose politie en dat er ondertussen te veel geld werd betaald voor initiatieven waar niks van terechtgekomen is. Luc en Christophe volgen als lid van de politieraad de plannen voor een nieuw politiekantoor op de voet. Gouverneur André Denys moest naar Eeklo afzakken om drie burgemeesters op de vingers te tikken. Luc Vandevelde had dan weer zijn bedenkingen bij de afwezigheid van Kaprijke en Sint-Laureins bij de voorstelling van de bouwplannen. Hun afwezigheid duidt erop dat zij ofwel geen interesse hebben, ofwel geen zin hebben om financieel te participeren in de nieuwbouwplannen. Eeklonaar SMS-info Wenst u op de hoogte te blijven van alles wat reilt en zeilt in Eeklo? Dat kan want Eeklo heeft een nieuwe sms-dienst! Open Vld suggereerde de Eeklose beleidsverantwoordelijken om een SMS-dienst voor alle Eeklonaars te organiseren die onze bevolking heel gericht en snel kan informeren van wat er gebeurt. Het idee was waarschijnlijk te modern voor de Eeklose bestuursmeerderheid dus heeft Open Vld Eeklo zelf een buurtinformatiedienst in het leven geroepen. Vanaf vandaag kan iedereen aansluiten bij de gratis sms-dienst van Open Vld. Wie zich inschrijft via onze website ontvangt een speciaal Eeklonaar-bericht op z n gsm telkens er iets speciaals te melden valt over onze stad. Het systeem is uniek. U kiest zelf welke berichten u wenst te ontvangen. Omdat u bij inschrijving via onze website eeklonaar.be ook uw straat en woonplaats opgeeft kunnen wij u heel doelgericht informeren. U heeft verder de keuze tussen verschillende rubrieken waaronder mobiliteit/verkeer, hot news uit Eeklo, weetjes over Eeklo, promoties, wedstrijden,... Aarzel dus niet langer en schrijf u vandaag nog in voor deze nieuwe sms-dienst speciaal voor Eeklonaren. Surf naar en klik op het logo van Eeklonaar-sms. open eeklonaar 3

4 De kritiek op de invoering van de kindpremie blijft aangroeien. De maatregel heeft geen enkele zin en gaat voorbij aan de echte problemen van jonge, werkende gezinnen. Beter betaalbare kinderopvang dan kindpremie De Vlaamse regering zou het geld van de kindpremie beter besteden aan de échte nood waarmee jonge, werkende gezinnen geconfronteerd worden: voldoende betaalbare kinderopvang, vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Van der Borght (Open Vld). Duizenden ouders staan vandaag op een wachtlijst. Ze wachten op kinderopvang of zorg voor hun gehandicapte kindje. In tijden van crisis en het zoeken naar besparingsmaatregelen is er geen ruimte voor het uitdelen van cadeautjes waar niemand echt beter van wordt. Maar omdat deze adviezen niet in haar kraam passen, legt de Vlaamse regering ze gewoon naast zich neer. Het getuigt van weinig voeling met de noden van de jonge, werkende gezinnen. Open Vld staat niet alleen met haar kritiek. Ook het Vlaams-Economisch Verbond/ Kamers van Koophandel (VOKA), de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO), Sociaal- Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en het Vlaams Welzijnsverbond bekritiseren allemaal de invoering van de kindpremie. ONZE PENSIOENEN VRIJWAREN Vincent Van Quickenborne wordt in de nieuwe regering vice-premier en minister van Pensioenen: Nu de vergrijzing op kruissnelheid komt en steeds meer mensen op pensioen gaan, is pensioenen voor mij één van de departementen van de toekomst. In het regeerakkoord hebben we een aantal belangrijke pensioenhervormingen in de steigers gezet, denk maar aan het optrekken van het vervroegd pensioen en het afbouwen van brugpensioenen. Ook de hervorming van de overheidspensioenen ligt op de plank. Al die hervormingen moeten ervoor zorgen dat jongeren die vandaag afstuderen later nog op een pensioen kunnen rekenen. Van Quickenborne is ook tevreden dat hij eindelijk werk zal kunnen maken van het onbeperkt bijverdienen van gepensioneerden, een liberaal strijdpunt van jaren. JUSTITIE VOOR 21E EEUW Annemie Turtelboom zal als nieuwe minister van Justitie werk maken van een grondige hervorming van het departement: De afgelopen jaren is daar heel veel over gepraat. Nu is het tijd om die hervormingen ook effectief door te voeren en justitie klaar te maken voor de 21e eeuw. De hervorming betekent onder meer een grondige hertekening van het gerechtelijke landschap met een halvering van het aantal gerechtelijke arrondissementen, meer autonomie voor magistraten en een betere inzetbaarheid. Ook de aanpak van straffeloosheid staat op de agenda, met het effectief uitvoeren van kortere straffen, de verstrenging van de Wet Lejeune en de aanpak van stadscriminaliteit. KORDAAT EN EERLIJK ASIELBELEID Met staatssecretaris Maggie De Block komt er voor de allereerste keer één verantwoordelijke voor zowel de opvang van asielzoekers en het terugkeerbeleid: Nu ik als enige verantwoordelijk zal zijn voor het hele asiel- en migratiebeleid, kunnen we in ons land eindelijk een kordaat en eerlijk asielbeleid op poten zetten. Snelheid is daarbij van belang: mensen die asiel aanvragen moeten sneller weten waar ze aan toe zijn en bij een afwijzing moeten ze sneller ons land verlaten. Voor een aantal landen komt de hele procedure zelfs op 15 dagen. Ook misbruiken en fraude moeten eruit. En niet te vergeten: er komt een verstrenging van de Snel-Belgwet. Maggie De Block zal daarnaast ook nog maatschappelijke integratie en armoedebestrijding onder haar hoede nemen. 4 nationaal nieuws

5 Evenwichtig en grondig Dankzij de vasthoudendheid van de liberale partijen Open Vld en MR kwam er uiteindelijk een regeerakkoord uit de bus met evenwichtige en grondige sociaal-economische hervormingen. 1. Meer mensen die werken Het vervroegd pensioen wordt tegen 2016 opgetrokken van 60 naar 62 jaar. Mensen zullen minimum 40 jaar moeten gewerkt hebben en brugpensioenen worden verstrengd. Zowel voltijdse loopbaanonderbreking als deeltijds tijdskrediet (in de privé-sector) worden ingeperkt. Mensen moeten tot hun zestigste beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. 2. Voor wat, hoort wat Voor jongeren die afstuderen wordt de toegang tot een wachtuitkering strenger. Werkloosheidsuitkeringen nemen sneller af in de tijd. Mensen die werk zoeken zullen beter en sneller worden geactiveerd en gecontroleerd, ook 50-plussers (inclusief bruggepensioneerden). 3. Pensioenen hervormd Wie meer dan 45 jaar werkt, krijgt een hoger pensioen. Onbeperkt bijverdienen na 65 wordt mogelijk als je 42 jaar gewerkt hebt. Het aantal gelijkgestelde periodes voor de berekening van het pensioen wordt verminderd. 4. Extra besparingen Open Vld is erin geslaagd om 2,3 miljard belastingen te schrappen uit de oorspronkelijke voorstellen van de formateur en 2,4 miljard euro extra We zullen met zijn allen langer moeten werken. besparingen door te voeren. De meerwaardebelasting voor de gezinnen is geschrapt. Er komt geen vermogensbelasting. De notionele interestaftrek blijft intact als belangrijk belastingvoordeel om bedrijven aan te trekken; enkel het tarief wordt verlaagd. De voorgestelde bijdrage voor mensen met een bedrijfswagen lag veel te hoog en is nu met 4/5 verminderd. De belastingaftrek voor dienstencheques blijft behouden. Heel de overheid gaat op dieet. Voor alle overheidsdiensten geldt: meer doen met minder. Er komen extra besparingen in de gezondheidszorg en de sociale zekerheid. CREATIEVE INDUSTRIEEN STIMULEREN Vlaamse OpenVld-volksvertegenwoordigers Patricia Ceysens, Herman Schueremans en Sas van Rouveroij hebben de Vlaamse regering dertien voorstellen gedaan om de creatieve industrieën in Vlaanderen beter te stimuleren. Creatieve industrieën stimuleren, is nodig, vindt Patricia Ceysens. In de huidige globale economie kan Vlaanderen zich niet langer onderscheiden op basis van prijs of louter technologisch vernuft, maar dient dit meer en meer op het creatieve en innovatieve vlak te gebeuren. MEERWAARDE Ceysens: De creatieve sectoren (mode, muziek, design, architectuur, communicatie, pr & reclame, gedrukte media, beeldende kunst, gaming, nieuwe media, podiumkunsten, cultureel erfgoed & patrimonium en de audiovisuele sector) trachten economische, symbolische en maatschappelijke meerwaarde te realiseren door een beroep te doen op menselijke creativiteit. Creativiteit komt om de hoek kijken in de verschillende stadia van de waardeketen: creatie, productie, verspreiding en consumptie. Het gaat vaak om eenmanszaakjes en freelancers, al zitten er ook enkele grote bedrijven bij. De liberale volksvertegenwoordigers stellen voor deze creatievelingen te ondersteunen bij hun internationale profilering, bedrijfsvoering en financiering. OPROEP TOT SAMENWERKING Tijdens een massaal bijgewoond Toetredingscongres op 4 december zetten zowat 600 Open Vld-leden het licht op groen voor het regeerakkoord van de nieuwe federale regering-di Rupo. Open Vld-voorzitter Alexander De Croo benadrukte dat de onderhandelaars dankzij de liberalen afgelopen zomer de weg zijn ingeslagen die ons uit de crisis zal leiden. Hij had daarbij woorden van lof voor MR-voorzitter Charles Michel: Het historische akkoord over de staatshervorming is er enkel gekomen, omdat de MR-voorzitter de moed heeft getoond om het FDF voor de keuze te stellen. De Croo stond ook even stil bij de grote nationale betoging van 2 december. Hij zei begrip te hebben voor de onzekerheid van de duizenden betogers die de straat optrokken, maar vroeg zich wel af waarom de vakbondsleiders niet meer inspanningen leveren om de mensen te overtuigen van de noodzaak van de hervormingen in het regeerakkoord. Deze vraag koppelde hij meteen aan een oproep tot samenwerking. Patricia Ceysens Herman Schueremans Sas van Rouveroij nationaal nieuws 5

6

7 Doorlopend nieuws uit Eeklo Er moeten nog heel wat aandachtspunten aangepakt worden voordat Eeklo zich ondernemersvriendelijk mag noemen. Meer rendement voor ondernemend Eeklo 2011 is een moeilijk jaar geweest voor de Eeklose middenstand en de komende jaren zal het er niet waarschijnlijk niet makkelijker op worden. Daarom is het noodzakelijk dat onze lokale handelaars en ondernemers goed ondersteund worden door schepencollege en gemeenteraad. Aan het woord is Paul Van Hijfte-Ysebaert die een korte evaluatie maakt van het economisch beleid in Eeklo. Handelaars en ondernemers wachten al jaren op de Ring en het is net doordat alle politieke fracties op één lijn zitten, dat de realisatie van de Ring dichterbij komt. Maar hij is er nog niet en ondertussen boert de Eeklose ondernemer toch goed voort. Want Eeklo staat gekend voor z n kwalitatief Een stenen woestijn met picknicktafels noemen sommige inwoners het resultaat van de groots aangekondigde herwaardering van de dorpskern Balgerhoeke. Lelijk is het niet, maar mooi en functioneel is anders. Alle openbare speelpleintjes zijn verdwenen, maar in de plaats kreeg Balgerhoeke wel een exclusief oplaadpunt voor elektrische tweewielers. Het beloofde fietspad tussen Eeklo en Balgerhoeke is in de vergeethoek geraakt. Als het aan CD&V ligt komt er wel een Seveso-industrieterrein. Ook de keuze voor een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn over Balgerhoeke lijkt weinig doordacht. Open Vld zou het anders doen! sterke zaken en vindingrijke ondernemers. De files in het centrum, een tekort aan parkeerplaatsen, de laad- en losproblematiek, de marktperikelen, ongecoördineerde wegenwerken, tekort aan lokale kmo-zone en tientallen andere (kleinere) problemen blijven echter onopgelost. Het zou dus nog een stuk beter kunnen indien onze politici de economische consequenties bij elk van hun beslissingen beter en pro-actief zouden inschatten. Het bestuur heeft al gezorgd voor de nodige contactmomenten om van gedachten te wisselen, maar het rendement van deze bijeenkomsten moet nog beter. Daar wil Open Vld aan meewerken in het belang van Eeklo. Is dit de visie op Balgerhoeke? Paul Van Hijfte- Ysebaert: Elke beslissing van het stadsbestuur zou op ondernemersvriendelijkheid getest moeten worden. 7,65% van de actieve Eeklonaars zit momenteel zonder job. Dat is een stuk hoger dan het Vlaams gemiddelde van 6,80%. * Het gaat niet goed in de Eeklose meerderheid. Nadat N-VA uit de meerderheid stapte barstte ook ELD uit elkaar. De lijstvorming 2012 is begonnen. * Het nieuwe politiekantoor wordt niet gebouwd op de Lilan, Sogeta of Brantano-site maar er komt een nieuwbouw-uitbreiding op de huidige locatie aan de Tieltsesteenweg. * De nieuwbouw van de politie moet in 2015 klaar zijn en zal ongeveer 7 miljoen euro kosten. * De bouw en uitbating van een nieuw Eekloos zwembad zal gebeuren in samenwerking met TMVW (watermaatschappij). De kostprijs voor de bouw van het nieuwe zwembad zal ongeveer 7 miljoen euro bedragen. * Het nieuwe zwembad zal twee bassins hebben, een van 18,5 op 25 meter en een instructiebad van 20 bij 10 meter. * De 300 bladkorven die her en der in Eeklo geplaatst werden zitten overvol. De stad kocht een machine van euro maar die kan maar 25 korven per dag ledigen. Het duurt dus zo n drie weken eer alle bladkorven in Eeklo één maal geledigd zijn. Open Vld vindt dit een dure investering. * Open Vld blijft tegen iedere vorm van belastingverhoging, zo zeiden onze mandatarissen NEEN tegen een verhoging van de belasting op niet bebouwde percelen. * De Open Vld-fractie, partijleden en sympathisanten wensen de ganse bevolking van Eeklo een prettig eindejaar en een super 2012! Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 1000 Brussel - V.U.: Alexander De Croo CONTACT: Tel REDACTIE: Joris Claes (coördinatie) Margot Neyskens (eindredactie) be LAY-OUT: Ilde Cogen Ilona Berghmans SECRETARIAAT: Carine Meyers openvld.be, Peter Verhofstadt openvld.be - FOTOGRAFIE: Imageglobe.be en Shutterstock.com V.U. LOKAAL : Cathy De Waele, Vrombautstraat 114, 9900 Eeklo open eeklonaar 7

8 Eekloos belastinggeld is onveilig In 2011 stond de financiële wereld op z n kop en dat resulteerde ook voor Eeklo in een financiële aderlating. Maar de Eeklose socialistische schepen van financiën blijft goedgemutst euro per jaar minder inkomsten ten gevolge van de DEXIA-participatie heeft geen gevolgen voor de stadskas. Als dat waar is dan betaalt de Eeklonaar duidelijk te veel belastingen en zou men de centen beter teruggeven aan onze inwoners i.p.v. te beleggen in financieel onzekere aandelen. Zo verdedigde de schepen van financiën in 2009 nog de kapitaalsverhoging met euro in de Dexia-holding met een geschatte opbrengst van maar liefst 13%. Jammer, en met alle gekende gevolgen vandien. In 2011 was er geen winstpercentage, meer nog, de DEXIAholding is zo goed als waardeloos geworden. Open Vld er Luc Vandevelde vat het eenvoudig samen: Het stadsbestuur liet zich verleiden door hoge intrestcijfers en investeerde het opgepotte belastinggeld van de Eeklonaar in een lege doos. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de schepen van financiën, die zichzelf een financieel expert noemt, durft te vertellen dat dit geen invloed zal hebben op onze stadskas. Open Vld vreest dat de gevolgen pas zichtbaar zullen worden vanaf Eeklo verliest veel geld aan Dexia-crisis. 2012, wat in 2013 het jaar na de verkiezingen kan leiden tot de aanzet van nieuwe belastingen op de kap van de Eeklonaar. Open Vld wil vandaag al duidelijk stellen dat de liberale politici in geen geval in een bestuursplan stappen dat de Eeklonaar opzadelt met nog meer nieuwe belastingen. Reden genoeg om op 14 oktober voor Open Vld te kiezen! Onze mensen Christophe De Waele Fractieleider gemeenteraad Politieraadslid Luc Vandevelde Gemeenteraadslid Politieraadslid Secretaris Caroline Goethals- D Aubioul Gemeenteraadslid Paul Wille Gemeenteraadslid OCMW-beleid onder de loep Sociaal beleid is een onderdeel van het stadsbeleid, en dat wordt soms vergeten. Het Eeklose OCMW-beleid is een dagelijkse uitdaging, ook voor onze Open Vld-mandatarissen Carinne Roets en Christophe Moens. Carinne volgt het sociaal beleid vanuit het bureau van het OCMW en probeert het sociaal beleid met voorrang voor te behouden voor diegenen die het zeer moeilijk hebben om financieel rond te komen. Geen evidentie want het aantal leefloners is sinds 2007 jaarlijks toegenomen, met een piek van +40% in Het OCMW moet er zijn voor de armsten onder ons. Tegelijkertijd moet de stad een beleid voeren dat onze bevolking stimuleert om te (blijven) werken, aldus Carinne Roets. Iets waar Open Vld zal blijven op toezien. Paul Van Hijfte- Ysebaert Gemeenteraadslid Christope Moens OCMW-raadslid Carinne Roets OCMW-raadslid LID WORDEN Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en een open samenleving? Denk je toekomstgericht en houd je niet vast aan oude starre structuren uit het verleden? Sluit je dan nu aan bij Open Vld! Cathy De Waele Voorzitter Open Vld Eeklo Welke voordelen geniet je als lid? Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen. Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen. Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen. Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij. Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw. Je kan met ons contact opnemen via Informatie vind je op

deze mensen minder pensioenrechten. Daarom sluiten gemeenten een extra pensioenverzekering af voor hun contractuelen.

deze mensen minder pensioenrechten. Daarom sluiten gemeenten een extra pensioenverzekering af voor hun contractuelen. de blauwe Zemstenaar Nr 2-2012 - Uitgave van Open Vld Zemst Zorgen voor EIGEN pensioen De kas is leeg. Juist zegt de burgemeester in de krant. Maar CD&V/N-VA en sp.a vangen de vergrijzing nu al op. Het

Nadere informatie

Wegvernieuwing zorgt voor veel hinder, schade en gevaar. wellen.s-p-a.be. Actieve zomermaanden. Samen staan we sterker. Sportpark goedgekeurd

Wegvernieuwing zorgt voor veel hinder, schade en gevaar. wellen.s-p-a.be. Actieve zomermaanden. Samen staan we sterker. Sportpark goedgekeurd wellen.s-p-a.be NOVEMBER 2011 Wegvernieuwing zorgt voor veel hinder, schade en gevaar Actieve zomermaanden De samenaankoop van gas en elektriciteit, het invullen van de belastingbrieven, de terrasfilm,

Nadere informatie

Onze visie. Eensgezind besturen: één en ondeelbaar. Visie regeerakkoorden

Onze visie. Eensgezind besturen: één en ondeelbaar. Visie regeerakkoorden Visie regeerakkoorden Onze visie België is een goed land om in te wonen, te werken, te ontspannen, te leven. En weet je wat? We kunnen dat wel degelijk zo houden we kunnen zelfs nog béter. Waarom zouden

Nadere informatie

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X hoofdartikel ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus FOtO LEO DEBOCK www.cdenv.be 1 zogezegd FOtO LEO DEBOCK

Nadere informatie

Besparingen worden enkel op de kap van de sociaal zwaksten en de middenklasse uitgevoerd. Voor ons moet het anders! Minder betalen, meer overhouden

Besparingen worden enkel op de kap van de sociaal zwaksten en de middenklasse uitgevoerd. Voor ons moet het anders! Minder betalen, meer overhouden http://www.spameise.be WINTER 2013 Besparingen worden enkel op de kap van de sociaal zwaksten en de middenklasse uitgevoerd. Voor ons moet het anders! Roel Anciaux, gemeenteraadslid 03 Fietspad Kardinaal

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

04 PAGINA. 11 Meise koploper. Geen parkeerbeleid ten koste van de inwoners! winter. www.spameise.be. Regering zet clubs op droog zaad.

04 PAGINA. 11 Meise koploper. Geen parkeerbeleid ten koste van de inwoners! winter. www.spameise.be. Regering zet clubs op droog zaad. www.spameise.be winter 2014 2015 Geen parkeerbeleid ten koste van de inwoners! Roel Anciaux,voorzitter sp.a-meise2020 Regering zet clubs op droog zaad sp.a-meise 2020 wil parkeerbeleid mét bewonerskaart

Nadere informatie

Inspraak plus. Aan iedereen een prettige vakantie gewenst! Samenaankoop stookolie. De jaarlijkse fietstocht van WAC gaat door op zaterdag 3 september

Inspraak plus. Aan iedereen een prettige vakantie gewenst! Samenaankoop stookolie. De jaarlijkse fietstocht van WAC gaat door op zaterdag 3 september Inspraak plus P.B. 9185 Wachtebeke CD2/145/1 ANDERS: kartel voor politieke vernieuwing in Wachtebeke Rek. nr. 068-2476238-49 Website: www.wachtebeke-anders.be Jaargang 29 nummer 2 juli 2011 v.u. Rosita

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie

Nieuw-Vlaams Magazine

Nieuw-Vlaams Magazine Nieuw-Vlaams Magazine m a a r t 2 0 1 5 Ook de banken moeten hun steentje bijdragen Luc Sels (KU Leuven): Eindeloopbaandebat draait om solidariteit Lies Jans en Annick De Ridder over mobiliteit: Verandering

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

HET ABC VAN DE N-VA IN MENSENTAAL

HET ABC VAN DE N-VA IN MENSENTAAL HET ABC VAN DE N-VA IN MENSENTAAL Foto: Bart De Wever en Jean-Marie Le Pen HANDLEIDING VOOR DE DELEGEES Om het debat aan te gaan met jullie collega s op de werkvloer ABVV HORVAL ANTWERPEN 1 Voorwoord Als

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering.

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5 en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. De voorzitter: Mijnheer Vereeck, in de loop van de dag zal

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Eerst de mensen. PVDA+ programma

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Eerst de mensen. PVDA+ programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Eerst de mensen PVDA+ programma Inhoud 1. RECHT OP DE STAD...3 1.1. Voor een stad op mensenmaat...3 1.2 De gemeenten en de steden worden overspoeld door de neoliberale vloedgolf

Nadere informatie

Mensen in plaats van cijfers!

Mensen in plaats van cijfers! nieuwetijd magazine voor openbare diensten Mensen in plaats van cijfers! openbare diensten voeren actie 19 maart / 11u-12u muntplein brussel Sociaal akkoord... En voor de openbare diensten? maandblad van

Nadere informatie

11 Parkeerbeleid 07 PAGINA 04 PAGINA. sp.a Zaventem dringt aan op bijsturing parkeerbeleid. Insectenhotel Nossegem staat leeg

11 Parkeerbeleid 07 PAGINA 04 PAGINA. sp.a Zaventem dringt aan op bijsturing parkeerbeleid. Insectenhotel Nossegem staat leeg oktober 2014 sp.a Zaventem dringt aan op bijsturing parkeerbeleid Regering zet clubs op droog zaad Het hart van de nieuwe regeringen zit niet bij de gezinnen of de verenigingen, wel bij de grote vermogens.

Nadere informatie

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 17 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Plenaire Morgenvergadering van 18 december 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be Zaterdag 21 en zondag 22 januari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be JO LIBEER We zijn het al zo lang ontroerend eens blz. 6 JILL PEETERS Alsof de wolken tegen me

Nadere informatie

een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis.

een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis. een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis. Voorwoord Beste leerkracht, Vanuit het stadsbestuur vinden wij het belangrijk om onze

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C223 WON19 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 5 mei 2011 2 Commissievergadering nr. C223 WON19 (2010-2011) 5

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3

Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3 Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3 OPENING VAN DE VERGADERING Voorzitter: de heer Jan Peumans De vergadering wordt geopend om 13.59 uur. De voorzitter: Dames en heren, de vergadering

Nadere informatie

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart.

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart. I. Sociale welvaart Met ons programma voor 25 mei trekken we voluit de kaart van welvaart. Welvaart waar iedereen aan meewerkt en waar iedereen in deelt. Welvaart die niet alleen op de beurs te vinden

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

#GoLeft6: Pensioenen: de oudsten gunnen we rust, de jongeren aan het werk

#GoLeft6: Pensioenen: de oudsten gunnen we rust, de jongeren aan het werk #GoLeft6: Pensioenen: de oudsten gunnen we rust, de jongeren aan het werk Uit de verkiezingsenquête van de PVDA 14% van de respondenten plaatst de pensioenen in de top 3 van prioritair aan te pakken problemen.

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

sp.a Meise biedt Meise kans op vernieuwing Roel Anciaux ZOMER www.spameise.be Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem Dossier sociaal beleid

sp.a Meise biedt Meise kans op vernieuwing Roel Anciaux ZOMER www.spameise.be Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem Dossier sociaal beleid www.spameise.be ZOMER 2012 sp.a Meise biedt Meise kans op vernieuwing Roel Anciaux Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem 03 Dossier sociaal beleid Een eigen sociale huisvestingsmaatschappij maakt wonen

Nadere informatie

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE ampersand SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE verantwoordelijke uitgever: Jonathan cardoen - Wetstraat 89-1040 Brussel - Fax:02/238 38 60 - email: leden@cdenv.be christendemocratie in de samenleving verbinden

Nadere informatie