w w w. v l d h u l s h o u t. b e Sportinfrastructuur groeperen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "w w w. v l d h u l s h o u t. b e Sportinfrastructuur groeperen!"

Transcriptie

1 de Burgerkrant w w w. v l d h u l s h o u t. b e een open en brede kijk op uw streek van Hulshout Lokaal nieuws Eerste liberaal in gemeenteraad: Liberalisme is meerwaarde voor Hulshout p.3 Open Vld ook in OCMW raad: Liberale accenten door constructieve participatie p.3 Regionaal nieuws Open Vld-nieuwtjes uit uw regio p.2 en 11 Nationaal nieuws Verhofstadt baant weg naar open samenleving Ook uw mening telt p.12 p.7 Wist je dat p.10 Sportinfrastructuur groeperen! Het Hulshoutse sportcentrum heeft een bovenlokaal belang en verdient bovenlokale middelen Open Vld Hulshout heeft in haar verkiezingsprogramma gesteld dat de gemeente Hulshout reeds veel geïnvesteerd heeft in sport en dat de nieuwe legislatuur best wat meer in cultuur zou investeren.dit kan natuurlijk niet gaan ten koste van de bestaande sportinfrastructuur. Om te vermijden dat de investeringen uit het verleden, onderhoudsinvesteringen in de toekomst en de uitbatingverliezen van onze sportinfrastructuur een hypotheek zouden leggen op investeringen in cultuur, stelt Open Vld het volgende voor: De atletiekpiste, het zwembad, de wielerpiste en de sporthal worden ingebracht in een Publiek-Private Samenwerking (PPS), waarin naast de gemeente en de lokale bedrijven ook bovenlokale instanties participeren. Het staat inderdaad buiten discussie dat deze sportinfrastructuur van bovenlokaal belang is en het is dus voor de hand liggend dat instanties zoals de provincie en het Bloso mee in het bootje zouden stappen. Open Vld Hulshout heeft hierover reeds verscheidene contacten gehad, steeds met positieve reacties tot gevolg. Wat als Open Vld initiatief niet gevolgd wordt? 1. Een nieuwe atletiekpiste: In lijn met de ambities van onze atletiekvereniging is een nieuwe kunststof verharding voor de atletiekpiste absoluut noodzakelijk. Hoewel een goed uitgebouwde atletiekvereniging de ganse regio aanspreekt, zou de gemeente Hulshout alleen opdraaien voor de investering. 2. De wielerpiste: onze bestaande wielerpiste onderhouden en verder uitbouwen zou de gemeente op termijn enorm veel geld kosten, terwijl de stad Antwerpen recent een wielerpiste gebouwd heeft in samenwerking met de provincie. 3. De uitbating van het zwembad: Open Vld schat de uitbatingverliezen op honderdduizend euro per jaar. De uitbating kan dus niet in concessie gegeven worden. De meerderheid wil daarom een ambtenaar aanwerven om het zwembad open te houden, met als onvermijdelijk gevolg dat het zwembad s avonds en tijdens het weekend niet zal open zijn. De hardwerkende Hulshoutenaar kan daar dus niet terecht voor zijn of haar ontspanning. 4. De sporthal: blijft het midden houden tussen een sporthal en een amusementshal en is in feite niet echt geschikt. Noch voor het ene, noch voor het andere. Investeringen kunnen de sporthal opkrikken naar een echte sporttempel.

2

3 Voor het eerst liberaal in de gemeenteraad Voor het eerst in de geschiedenis van de fusiegemeente Hulshout (Hulshout, Westmeerbeek en Houtvenne) zetelt een liberaal in de gemeenteraad. Open Vld Hulshout is in 2004 opgericht en nam in oktober 2006 voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Met ruim 11% van de stemmen haalden ze net geen twee zetels. Voor die tweede zetel kwamen ze zelfs maar één enkele stem te kort. Op 2 januari 2007 legde René Wouters als eerste liberaal de eed af in de Hulshoutse gemeenteraad. Een maand later werd hij bovendien door de Open Vld-leden verkozen tot voorzitter in opvolging van de stichter Mario Put. René Wouters woont met zijn vrouw en vier kinderen in Houtvenne waar hij ondermeer lid is van het parochiaal zangkoor. Pleiten voor een gezond financieel beleid Open Vld wil via een constructieve oppositievoering het beleid zo veel mogelijk beïnvloeden en op die manier een vaste waarde worden in het Hulshoutse politieke landschap. Al sta ik er in de gemeenteraad voorlopig alleen voor, ik weet mij gesteund, niet alleen door de Open Vld- leden, maar ook door ruim 11% van de bevolking. Ik ben dan ook vastberaden om in de komende zes jaar te bewijzen dat het liberalisme wel degelijk, ook in Hulshout, een meerwaarde te bieden heeft aldus René Wouters. Open Vld wil in de gemeenteraad vooral pleiten voor een gezond financieel beleid zodat de belastingen omlaag kunnen en de werkgelegenheid stimuleren door onder meer het industrieterrein nieuwe impulsen te geven. Nieuws uit de gemeenteraad In het gemeentelijk infoblad verschijnt telkens een rubriek met die naam. Dit is echter niet meer dan een opsomming van de titels. De gewone burger kan hier geen enkele informatie uithalen. Open Vld geeft nu zelf het goede voorbeeld. Op de website www. vldhulshout.be is nu ook een gelijknamige rubriek opgenomen. Daar wordt voor elk agendapunt kort weergegeven wat er precies beslist is. Daarnaast worden de Open Vld-tussenkomsten uitvoerig gepubliceerd zodat iedereen kan volgen wat hun vertegenwoordiger precies zegt. én in de OCMW-raad Open Vld is er in geslaagd om naast haar zetel in de gemeenteraad ook een zetel in het OCMW te bemachtigen. Het eerste liberale OCMW-raadslid ooit in Hulshout is Frank Ponsaert, secretaris van de lokale afdeling en voorheen reeds 6 jaar gemeenteraadslid in Kontich. Open Vld opteert er dus voor om een ervaren kracht in het OCMW af te vaardigen. Open Vld wenst in het OCMW, net als in de gemeenteraad, de liberale accenten te realiseren door een constructieve participatie in de raad. De liberale accenten voor het OCMW zijn: 3 Activering van de zwakkeren, impulsen geven tot deelname in de maatschappij 3 Concentratie op de kernactiviteiten 3 Gezond financieel beleid LOKAAL NIEUWS / 3

4

5

6

7

8

9

10 Snellere hulpdiensten in Hulshout! Reeds een tijdlang dringt de Open Vld aan op politieke maatregelen om de interventietijden van de hulpdiensten drastisch in te korten. Iedere inwoner die ooit een beroep moest doen op de brandweer of een ziekenwagen van de dienst 100 weet dat dit in onze gemeente lang duurt. Vorig jaar bleek dit ook zwart op wit bewezen door een studie in opdracht van de provincie: Hulshout bengelt helemaal onderaan het staartje en slaagt er bijlange na niet in om de norm voor de aanbevolen interventietijden te respecteren. Omdat hierdoor letterlijk mensenlevens in gevaar komen, had Open Vld hiervan een hoofdprioriteit gemaakt in haar verkiezingsprogramma. Op de eerste gemeenteraadszitting na de installatievergadering voegde Open Vldraadslid René Wouters dan ook onmiddellijk de daad bij het woord en diende een extra agendapunt in: de hulp van het brandweerkorps van Westerlo waar die sneller kan ter plaatse zijn dan hun collega s van Heist-op-den-Berg. Op sommige plaatsen kan zo tot tien minuten sneller ingegrepen worden. Als je huis in brand staat, is dat een eeuwigheid en kan dat het verschil tussen leven of dood betekenen. snelle hulp van een ziekenwagen. De VLD pleit er ook voor dat deze dienst zou erkend worden als dienst 100 om de bereikbaarheid en de inzetbaarheid te verhogen. Ook op dat De privé sprong de falende overheid bij voor ziekenwagens maar brandbestrijding blijft achter vlak mogen van het gemeentebestuur meer inspanningen verwacht worden maar intussen kan het nummer van de H.A.D.: dus best in de GSM staan van elke Hulshoutenaar. Wist je dat ze het bij de meerderheid blijkbaar massaal in hun broek doen sinds de verkiezing van een liberaal in de gemeenteraad. Ze bestelden immers 375 pakketten van 8 herbruikbare luiers, meer dan Westerlo, Turnhout en Mol tezamen. 10 / LOKAAL NIEUWS Privé initiatief De burgemeester was echter van mening dat snellere ziekenwagens belangrijker zijn dan snellere brandweerinterventies. Maar voor de ziekenwagens is het privé-initiatief in Hulshout al verschillende jaren geleden de falende overheid te hulp geschoten. Inderdaad, de H.A.D. (Hulshoutse Ambulance Dienst) is een privé-initiatief en kan in onze gemeente bijna overal sneller ter plaatse zijn dan gelijk welke dienst 100. Het volstaat dus om hun telefoonnummer steeds bij de hand te houden om verzekerd te zijn van Brandbestrijding Brandbestrijding daarentegen kan niet zomaar door privé-initiatief georganiseerd worden. Dit blijft bij uitstek een kerntaak en de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Het Open Vld voorstel werd echter door de meerderheid van tafel geveegd. Ze beloofden wel om snel met een eigen voorstel van principeakkoord te komen maar voor een echte oplossing wilden ze geen termijn beloven. Weeral uitstel dus, intussen al meer dan twee jaar maar Open Vld blijft aandringen.

11

12 ! Ook uw mening telt! We hebben nu een zeer belangrijke eerste stap gezet: eindelijk zit er een liberaal in de Hulshoutse gemeenteraad. Meer informatie daarover vind u op pagina 3. Maar de overheersing van één partij blijft veel te groot en duurt nu al veel te lang. Dit is in geen enkele samenleving ooit goed geweest. Een gezond evenwicht tussen verschillende partijen en meningen moet de basis zijn voor een goed werkende democratie. Daarom wil Open Vld haar Hulshoutse team verder uitbreiden en versterken. Democratie hoeft zich niet te beperken tot die ene zondag om de 6 jaar waarop u uw mening mag uitdrukken. Open Vld Hulshout wil ook daarbuiten luisteren naar uw inbreng in het politieke debat. Denk dus niet: ik ben te oud of te jong, te dik of te dun. Kom gewoon voor uw mening op en sluit u bij ons aan. En maak u geen zorgen, uw lidmaatschap kan met de nodige discretie behandeld worden indien u dat wenst, zodat u niet hoeft te vrezen dat de gemeentelijke overheid u anders zou gaan behandelen. Je kan ons bereiken op of stuur ons het onderstaande strookje terug per gewone post: Vennekensstraat Hulshout Je kan ook lid worden door storting van 10 euro op rekeningnummer ik: m Wens meer informatie over VLD-Hulshout, m Wens lid te worden, Meer informatie vindt u ook op m Wens actief mee te werken. Mijn adres: Tel./GSM: Nr Uitgave van Open Vld Hulshout Verantwoordelijke Uitgever : René Wouters