Het mbo gaat veranderen: Belangrijk voor ú om te weten!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het mbo gaat veranderen: Belangrijk voor ú om te weten!"

Transcriptie

1 Het mbo gaat veranderen: Belangrijk voor ú om te weten!

2 Nieuwe vorm van opleiden in 2008: Leerlingen zijn sneller inzetbaar. Leerlingen worden praktijkgerichter opgeleid, waardoor ze sneller inzetbaar zijn in uw bedrijf! Dit moet u toch ook aanspreken? Als werkgever hoeft u minder tijd te besteden aan een inwerkprogramma van toekomstige, nieuwe werknemers. Waarom veranderen? De toekomst in het vizier: Eén van de grote veranderingen is dat leerlingen zich actiever gaan bezig houden met hun eigen carrière. Dit levert méér enthousiaste en proactieve starters op in de arbeidsmarkt. Wat is nou die competentie? Het vermogen dat iemand in verschillende situaties in uw bedrijf de juiste combinatie van kennis, vaardigheden en houding toepast. Back to basic Opleidingen in de UV uitgelicht In 2008 starten de vernieuwde mboopleidingen definitief. Er komt een heldere opleidingsstructuur met meer uitstroomrichtingen. Leerlingen hebben een bredere keuze in de uiterlijke verzorging en voor werkgevers worden de opleidingsmogelijkheden transparanter.

3 Samen werken is het motto voor de toekomst. Ook uw bijdrage als bedrijf is relevant bij het opleiden van toekomstig personeel. Dit levert u in de toekomst personeel op dat niet alleen past binnen uw bedrijfsomgeving, maar ook voldoet aan uw wensen en behoeften. Teamwork is onmisbaar! Met het nieuwe onderwijs verandert de rol van de leerling, docent en de praktijkopleider. Meer eigen initiatief van de leerling, een persoonlijkere relatie met de docent en een coachende praktijkopleider levert het bedrijfsleven uiteindelijk wat op! Toekomstige werknemers die praktijkgerichter opgeleid zijn. Wat levert het op? Wat gebeurt er wanneer? Voordat in 2008 het nieuwe mbo van start gaat, wordt er nu door scholen geëxperimenteerd met de nieuwe opleidingsstructuur. Zij moeten immers invulling gaan geven aan hun opleidingen. Natuurlijk kunt u hier uw bijdrage aan leveren. Informeer bijvoorbeeld bij scholen in uw regio hoe uw expertise geïntegreerd kan worden in het middelbaar beroepsonderwijs.

4 Waarom veranderen? Als bedrijf stelt u steeds hogere eisen aan uw werknemers. En dat is logisch: uw klanten worden kritischer, de concurrentie wordt sterker en dus verwacht u dat uw personeel over méér beschikt dan alleen theoretische kennis en vaktechniek. Klantgericht werken, zelfstandig functioneren, gerichte tips en adviezen geven, sociale en communicatieve vaardigheden benutten, proactief handelen. Kortom, u wilt vakbekwaam personeel dat flexibel en zelfstandig functioneert binnen de normen en waarden van uw organisatie. Omdat een beroep méér inhoudt dan vaktechniek. Om nog beter op die behoeften in te spelen, gaat het beroepsonderwijs veranderen. Met ingang van 2008 worden leerlingen opgeleid volgens een nieuw onderwijsconcept: competentiegericht beroepsonderwijs. Vooruitlopend op deze nieuwe ontwikkeling zijn er nu al diverse experimenten gaande en de resultaten tot nu toe zijn veelbelovend! Competentiegericht beroepsonderwijs vormt dadelijk de optimale voorbereiding op het bedrijfsleven. Als bedrijf vraagt u om enthousiaste medewerkers die initiatief tonen, hun eigen kwaliteiten kritisch bekijken en waar mogelijk deze zelfs verbeteren. Kortom: vakmensen die over de juiste competenties beschikken. Daarom is verandering in het beroepsonderwijs noodzakelijk.

5 De toekomst in het vizier: Nieuwe perspectieven voor leerlingen, docenten, praktijkopleiders én werkgevers. Vanaf 2008 worden leerlingen in het beroepsonderwijs opgeleid op basis van competenties. Een competentie bestaat uit ontwikkelbare vermogens, die nodig zijn om in een bepaalde beroepscontext naar behoren te functioneren. Hiervoor zijn niet alleen vaktechnieken belangrijk, maar juist ook de vaardigheden en de houding die een leerling extra bagage meegeven voor een directe inzetbaarheid in het bedrijfsleven. Zo worden veelzijdige en zelfstandige vakmensen opgeleid die beter functioneren. Dit levert hun een makkelijkere overstap van opleiding naar het bedrijfsleven op. Een aantrekkelijk vooruitzicht voor u als bedrijf, nietwaar?! De belangrijkste uitgangspunten voor competentiegericht beroepsonderwijs zijn: De beroepspraktijk staat centraal. De branche vraagt immers om vakmensen die snel aan de slag kunnen in het bedrijf. Het leerproces speelt een cruciale rol. In het nieuwe onderwijs verandert de rol van de school en het leerbedrijf. Zij worden de coaches en procesbegeleiders, die de leerling ondersteunen tijdens de opleiding. Competentieontwikkeling is de basis. Hierdoor handelen toekomstige werknemers op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze. Een zelfgestuurd leerproces is het middel. De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leerproces. Dit levert een grotere keuzevrijheid op, bijvoorbeeld met betrekking tot de inhoud van de opleiding, de leerwegen, het tempo en de plaats. De competentie bestaat uit de componenten kennis en inzicht, vaardigheden, motivatie en houding- en persoonskenmerken, ofwel hoofd, handen, hart en houding. Kennis en inzicht Denken Vaardigheden Doen Willen Motivatie Zijn Houding en persoonskenmerken

6 Competenties zijn breder geformuleerd dan de huidige diploma-eisen (eindtermen). Hierdoor zijn ze minder gevoelig voor veranderingen.tegelijkertijd krijgen scholen meer ruimte om in te springen op nieuwe ontwikkelingen binnen het beroep. Een interessante meerwaarde voor werknemers én werkgevers! Marcelle de Zoete, hoofddocent Schoonheidsverzorging Graafschapcollege Doetinchem: Leerlingen worden minder denk-lui gemaakt In het competentiegerichte beroepsonderwijs krijgen de leerlingen heel wat meer bagage mee. Het grootste verschil op onderwijskundig gebied is het feit dat de leerling veel meer zelfstandig met de opleiding bezig is. Voorheen werden leerlingen denk-lui gemaakt: ze werden door de docenten aan de hand door de opleiding meegenomen. Nu zijn we vooral samen bezig. Daarnaast gaan leerlingen meer zelf actief op zoek naar informatie en stellen zij minder vragen aan docenten. Het resultaat is boven verwachting: leerlingen kunnen veel meer dan ze zelf denken. Zo n mentaliteit is precies wat het bedrijfsleven wenst. In de uiterlijke verzorging zijn we al op de goede weg. Sociale, communicatieve en commerciële vaardigheden waren lange tijd losse onderdelen binnen de opleidingen. Vanaf 2008 worden deze onderdelen geïntergreerd met de vaktechnische vakken.

7 Back to basic: Een goede basis in het mbo is voor het bedrijfsleven onmisbaar! Het middelbaar beroepsonderwijs vervult drie hoofdtaken: zij bereidt leerlingen voor op een beroep, biedt ze de mogelijkheid om verder te leren en geeft ze voldoende bagage om te kunnen functioneren in de maatschappij. Competentiegericht beroepsonderwijs speelt hier op in, doordat het wordt ingevuld op basis van competenties. Drie voorbeelden geven aan hoe een competentie in de praktijk eruit ziet: Kapper: Een kapper leert straks niet alleen permanenten, hij/zij leert meteen ook advies te geven aan de klant omtrent de verzorging van het haar na de behandeling. Schoonheidsspecialist: Een schoonheidsspecialist leert masseren, maar er is ook meer aandacht voor het omgaan met klanten tijdens de massagebehandeling. Voetverzorger: Een voetverzorger leert om hygiënisch te werken en zal de klant in de toekomst meteen tips en adviezen hierover geven. Meer informatie over competentiegericht beroepsonderwijs vindt u op onze website in de rubriek Kwalificatiestructuur onder het kopje Competentiegericht beroepsonderwijs.

8 Opleidingen in de UV uitgelicht: Voor iedere branche in de uiterlijke verzorging zijn 4 kwalificatiedossiers ontwikkeld. Deze vier dossiers vormen het fundament voor de nieuwe opleidingen in de uiterlijke verzorging: Kapper, Schoonheidsspecialist, Pedicure (nog in ontwikkeling) en Allround Grimeur (nieuw). Onder regie van KOC werkten vertegenwoordigers uit het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven nauw samen aan deze dossiers, die de huidige diploma-eisen gaan vervangen. Wat houden de kwalificaties zoal in? Kwaliteit is het uitgangspunt. Kwalificatie Kapper Voor de kappersbranche is er in de toekomst één kwalificatie, namelijk 'Kapper'. Binnen deze kwalificatie leert iedere leerling de basis van het kappersvak op niveau 2. Daarna kan de leerling kiezen om direct uit te stromen met het diploma 'Junior Kapper', door te leren voor het diploma 'Kapper' of om zich te specialiseren in Afrohaar. Zo kan op niveau 2 het diploma 'Junior Afrokapper' behaald worden en op niveau 3 het diploma 'Afrokapper'. Huidig beroepsonderwijs Heeft nu vier kwalificaties: Kapper, niveau 2 Afrokapper, niveau 2 Allround kapper, niveau 3 Allround Afrokapper, niveau 3 Competentiegericht beroepsonderwijs (2008) Krijgt één kwalificatie Kapper met vier uitstroomrichtingen: Junior Kapper, niveau 2 Junior Afrokapper, niveau 2 Kapper, niveau 3 Afrokapper, niveau 3 Kwalificatie Schoonheidsspecialist In de toekomst is er nog steeds één kwalificatie 'Schoonheidsspecialist'. Binnen deze nieuwe kwalificatie leert iedere leerling de basis van het vak op niveau 3. Daarna kan de leerling kiezen. Hij/zij stroomt uit met het diploma 'Schoonheidsspecialist' of gaat door naar niveau 4 en behaalt daar het diploma 'Allround Schoonheidsspecialist'. Dit laatste diploma is nieuw voor de branche en biedt leerlingen de mogelijkheid om extra vaktechnische specialisaties én competenties op het gebied van ondernemen te verwerven. Huidig beroepsonderwijs Heeft nu één kwalificatie: Schoonheidsspecialist, niveau 3 Competentiegericht beroepsonderwijs (2008) Krijgt één kwalificatie Schoonheidsspecialist met twee uitstroomrichtingen: Schoonheidsspecialist, niveau 3 Allround Schoonheidsspecialist, niveau 4 Theo van der Donk, voorzitter directie Mode/UV/Hotelschool/Toerisme/Brood & Banket, ROC van Amsterdam: Het bedrijfsleven moet een actieve rol spelen bij de kwaliteitsborg van de examinering. Om de kwalificatieprofielen van de nieuwe opleiding Allround Grimeur te kunnen ontwikkelen, hebben we in 2005 een opscholingstraject gehouden. Bij de evaluatie van dit project bleek dat er vooral behoefte is aan een bijna individuele opleiding die bovendien tweetalig is, internationaal georiënteerd en gelinkt aan de kappersbranche. Competentiegericht beroepsonderwijs biedt daartoe volop mogelijkheden. Overigens vind ik het van eminent belang dat het bedrijfsleven op alle fronten bij de opleiding betrokken is, met name ook als het om het gaat borgen van de kwaliteit van de examinering. Een actieve rol van het bedrijfsleven is onmisbaar.

9 Kwalificatie Pedicure Het kwalificatiedossier Pedicure is momenteel nog in ontwikkeling. Ook binnen deze kwalificatie wordt het mogelijk om leerlingen op te leiden voor niveau 3 en 4. Huidig beroepsonderwijs Heeft nu één kwalificatie: Voetverzorger, niveau 3 Competentiegericht beroepsonderwijs (2008) Krijgt één kwalificatie Pedicure* met twee uitstroomrichtingen: Pedicure, niveau 3 Specialistisch Pedicure, niveau 4 *Deze kwalificatie is nog in ontwikkeling. Kwalificatie Allround Grimeur Nieuw in de uiterlijke verzorging is de mbo-opleiding tot Allround Grimeur. Deze heeft één uitstroomrichting op niveau 4. Leerlingen die deze opleiding volgen, ontvangen aan het eind van de opleiding het diploma Allround Grimeur. Huidig beroepsonderwijs Competentiegericht beroepsonderwijs (2008) Tineke de Beer, eigenaresse van het leerbedrijf Voetverzorging Tineke de Beer in Nieuwegein en als docente nauw betrokken bij het beroepsonderwijs: Theorie en praktijk zouden vaker in de lessen moeten worden samengevoegd. Ook voor onze branche is de komst van Competentiegericht beroepsonderwijs hard nodig. Ik zie nu mensen met een vakdiploma de opleiding verlaten, die absoluut nog niet klaar zijn voor het vak. De huidige opleiding voor het vakdiploma bevat onder andere geen ondernemersdeel en dat is absoluut een gebrek. De branche wil dan ook graag dat opleidingen een stuk ondernemersschap bevatten, met eveneens aandacht voor zaken als gesprekstechnieken, ontvangst van de klant en het voeren van een gericht (verkoop)gesprek. In het nieuwe beroepsonderwijs zouden theorie en praktijk vaker in een les moeten worden samengevoegd, zodat de lesstof meer gaat leven. Een weliswaar lastige, maar wat mij betreft zeker boeiende uitdaging! Kwalificatie Allround Grimeur met één uitstroomrichting: Allround Grimeur, niveau 4 Alle opgeleverde kwalificatiedossiers zijn door het Ministerie van OCW goedgekeurd voor het schooljaar Scholen die experimenteren, gebruiken deze dossiers. Scholen die zonder toestemming van de minister experimenteren, gebruiken nog steeds de eindtermendocumenten om de leelingen op te leiden.

10 Teamwork is onmisbaar! Om zo n praktijkgerichte opleidingsstructuur te kunnen realiseren, is teamwork meer dan ooit onmisbaar. Docenten, praktijkopleiders en het bedrijfsleven moeten intensiever samenwerken om kwalitatief hoogstaand personeel op te leiden. En dat vraagt aardig wat van alle partijen: KOC KOC legt samen met het bedrijfsleven én het beroepsonderwijs een stevig fundament voor competentiegericht beroepsonderwijs. Hiervoor zijn Paritaire Commissies opgericht, waarin vertegenwoordigers van zowel het bedrijfsleven als het beroepsonderwijs hebben plaatsgenomen. Samen hebben zij de kwalificatiedossiers ontwikkeld die de basis vormen voor het nieuwe beroepsonderwijs. Deze worden jaarlijks getoetst, verbeterd en indien nodig opnieuw vastgesteld. Daarnaast zorgt KOC voor competentiegerichte examens, leermiddelen, trainingen en erkenning van bpv-plaatsen in leerbedrijven. Samen werken aan de toekomst levert veelzijdige vakmensen op. Scholen De kwalificatiedossiers die KOC heeft opgeleverd, vormen het fundament waarop de scholen verder bouwen tijdens de experimentfase. Jaarlijks kunnen zij een aanvraag indienen bij het Ministerie van Onderwijs om in de periode deel te nemen aan de experimenten. In een experiment kunnen zij ervaringen opdoen met de nieuwe manier van lesgeven, het begeleiden van leerlingen, de examinering, enzovoort. Vanaf 2008 starten alle beroepsopleidingen pas echt; dan wordt de Wet Educatie Beroepsonderwijs aangepast. Hoe die opleidingen er precies uitzien, is de verantwoordelijkheid van de scholen zelf. Voorwaarde is dat iedere leerling uiteindelijk aan de eisen uit het kwalificatiedossier moet voldoen. Leerbedrijven Ook u als leerbedrijf kunt een belangrijke bijdrage leveren aan deze nieuwe ontwikkeling. Hoe? Bijvoorbeeld door contact op te nemen met de school in uw omgeving om samen te werken. Meedenken over het nieuwe onderwijs en wellicht zelfs actief meehelpen als vakdocent of uw rol als erkend leerbedrijf optimaliseren uw hulp is uiterst welkom en onmisbaar. U levert daarmee een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan het realiseren van opleidingen die geënt zijn op de specifieke behoeften van het bedrijfsleven. Met als uiteindelijk streven: het opleiden van vakmensen die het vermogen hebben om in verschillende situaties de juiste combinatie van kennis, vaardigheden en houding toe te passen. Claire Mettrop, eigenaresse van het erkend leerbedrijf Institut de Beauté Salon Claire in Haarlem: Een extra niveau draagt bij aan de kwaliteit van ons beroep. De komst van Competentiegericht beroepsonderwijs juich ik van harte toe. Echter, als stagebedrijf vraag ik me wel af in hoeverre deze nieuwe onderwijsvorm een groter beroep doet op het stagebedrijf. Het is van belang dat dit goed wordt onderzocht, mede om het enthousiasme bij de stagebedrijven vast te houden. Over het nieuwe niveau in de kwalificatie Schoonheidsspecialist ben ik zeer te spreken: hoe meer specialisaties in het vak, des te beter het vak uitgediept kan worden. En uiteindelijk komt dat de kwaliteit van ons beroep alleen maar ten goede.

11 Wat levert het op? Zelfstandige en flexibele werknemers die direct inzetbaar zijn! Bij de ontwikkeling van het nieuwe beroepsonderwijs zijn vertegenwoordigers van zowel het beroepsonderwijs als het bedrijfsleven betrokken. Met de kwalitatieve inzet van deze partijen wordt een belangrijke basis gelegd voor een nieuwe moderne vorm van beroepsonderwijs. En natuurlijk plukt iedereen daar de vruchten van: Leerlingen hebben in de toekomst vooral zelf de verantwoordelijkheid over hun opleiding en carrière. Na hun beroepsopleiding zijn ze communicatief sterk. Ze kunnen hun eigen kwaliteit kritisch bekijken, beoordelen en verbeteren. Docenten zullen meer tijd steken in de begeleiding van leerlingen. De afstand tussen docenten en leerlingen wordt als het ware kleiner, maar ook persoonlijker. Hierdoor kunnen docenten meer invloed op leerlingen uitoefenen. Indien nodig worden leerlingen in de toekomst direct aangesproken op hun gedrag. Daarnaast krijgen ze tijdens hun opleiding meer vrijheid wanneer ze dat aankunnen. Gert Kruitbosch, afdelingsmanager van de afdeling Mode/Commercie & Uiterlijke Verzorging, Vitalis College (onderdeel van ROC West-Brabant), Breda: We leiden op voor het beroep, niet voor het examen. In mijn ogen zouden de scholen meer voorloper moeten worden op het gebied van trends. De nieuwe opleidingsstructuur kan hierbij een rol spelen. Immers, de opleidingen zijn tot nu toe te veel aanbodgericht geweest en we moeten juist meer vraaggericht gaan functioneren. Dat betekent met competenties werken langs een flexibele leerweg, met docenten die met hun voeten in de praktijk staan en in samenwerking met het bedrijfsleven. Bovendien vind ik dat we voor het beroep moeten opleiden en niet voor het examen; dat laatste is slechts een toetsingsmiddel. De examinering, of liever gezegd kwalificering, zou ook deels in het bedrijfsleven moeten plaatsvinden. Pas dan krijg je beroepsbeoefenaren waar het werkveld om vraagt. Praktijkopleiders worden coaches: in het nieuwe beroepsonderwijs zijn leerlingen immers veel zelfstandiger. Zij geven zelf aan wanneer ze welke ondersteuning van praktijkopleiders nodig hebben. Hierdoor zullen toekomstige werknemers niet afwachtend zijn, maar initiatief tonen. Werkgevers krijgen flexibele werknemers die niet alleen alle vaktechnieken in huis hebben, maar ook op eigen kracht kunnen functioneren, werk zien en zelf verantwoordelijkheid durven nemen. De diploma s van het competentiegerichte beroepsonderwijs hebben (voor zowel de werknemer als voor u als werkgever) veel meer inhoud. Met recht een win-win situatie dus!

12 Wat gebeurt er wanneer? De invoering van het nieuwe beroepsonderwijs is een langlopend traject. In de onderstaande tijdsplanning ziet u wat er wanneer gebeurt. Bij deze ontwikkeling zijn veel verschillende partijen betrokken. Dit vraagt om voortdurende afstemming en soms wordt de planning noodgedwongen bijgesteld. Op vindt u het meest actuele tijdpad. Mijlpalen tot februari 2006 Vaststelling kwalificatiedossiers door de staatssecretaris van OCW. Deze vaststelling geldt voor twee schooljaren. januari - april 2006 Ontwikkeling van het kwalificatiedossier Pedicure. medio 2006 Indiening van het kwalificatiedossier Pedicure Verbetering kwalificatiedossiers Kapper, (doorlopend) Schoonheidsspecialist en Allround Grimeur op basis van de punten die door de Paritaire Commissies zijn benoemd en op grond van ervaringen uit de experimenten. juli 2006 Opleveren rapportage en resultaten van de experimenten van het schooljaar februari 2007 Vaststelling kwalificatiedossier Pedicure. augustus 2007 Start nieuwe experimenten Aanpassing van de Wet Educatie Beroepsonderwijs en landelijke invoering van competentiegericht beroepsonderwijs voor alle kwalificaties.

13 Bijna over de finish: Nog betere werknemers voor uw bedrijf! Met deze brochure heeft u hopelijk een beter beeld gekregen van de frisse wind die momenteel door het beroepsonderwijs waait en die de term competentiegericht heeft meegekregen. Het duurt nog even voordat het nieuwe beroepsonderwijs daadwerkelijk landelijk ingevoerd is. Maar om daar straks zo goed mogelijk mee van start te kunnen gaan, is een gedegen voorbereiding nú al belangrijk. KOC zet zich daar samen met scholen en bedrijven volop voor in, met alle kennis en kunde die zij als Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven in huis heeft. Zodat leerlingen dadelijk een prima start hebben, ook in úw bedrijf! René Rombout, eigenaar van het erkende leerbedrijf Rombout Kappers (21 filialen in het zuidwesten van Nederland) en actief betrokken bij het beroepsonderwijs: Bedrijven en scholen moeten heel goed communiceren. Het kappersvak bestaat slechts voor een klein deel uit het kunstje, terwijl het merendeel van het werken in de kapsalon te maken heeft met beleving: dienstverlening, kernwaarden en visie, kortom de manier waarop er in de salon met de klanten wordt omgegaan. Om deze beleving goed in de opleiding te kunnen verwerken, is duidelijke communicatie tussen scholen en het bedrijfsleven onmisbaar. Daarbij moeten beide partijen respect én begrip hebben voor elkaars doelstellingen. Competentiegericht beroepsonderwijs vormt hiertoe een belangrijke stap voorwaarts. Er wordt al lang over gepraat en het wordt hoog tijd dat het nu ook snel wordt ingevoerd.

14

15 Meer weten? Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Kijk dan op U vindt alles over het nieuwe onderwijs in de rubriek Kwalificatiestructuur onder het kopje Competentiegericht beroepsonderwijs. U kunt natuurlijk ook bellen met onze afdeling Relatieservice op Of stel uw vragen aan uw opleidingsadviseur.

16 Kennis- en ontwikkelcentrum Uiterlijke Verzorging Dit is een uitgave van: KOC Nederland Postbus 54, 3430 AB Nieuwegein T F E I redactie: KOC Nederland tekst: Sacha Eikenboom foto s: KOC Nederland, vormgeving en druk: tovision bv, Uithoorn KOC Nederland bv

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Keuzedelen een plus op het mbo-diploma Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Nieuwe kwalificatiedossiers én keuzedelen Keuze a Keuze b Keuze c Keuze d Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Het mbo

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop Verkoper - niveau 2 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop maart 2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Advies en ondersteuning. Opleiden doen we samen voor een krachtige leeromgeving

Advies en ondersteuning. Opleiden doen we samen voor een krachtige leeromgeving Advies en ondersteuning Opleiden doen we samen voor een krachtige leeromgeving Een krachtige leeromgeving Roc s, opleidingsbedrijven en (leer)bedrijven werken samen aan een krachtige leeromgeving. Een

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

JE LEERT HET VAK PAS ECHT BIJ DANGREMOND. SCHOONHEIDSVERZORGING VISAGIE VOETVERZORGING

JE LEERT HET VAK PAS ECHT BIJ DANGREMOND. SCHOONHEIDSVERZORGING VISAGIE VOETVERZORGING JE LEERT HET VAK PAS ECHT BIJ DANGREMOND. SCHOONHEIDSVERZORGING VISAGIE VOETVERZORGING SCHOONHEIDSVERZORGING VISAGIE VOETVERZORGING Mensen houden ervan om er verzorgd uit te zien, daarom besteden we aandacht

Nadere informatie

Studiegids dagopleiding

Studiegids dagopleiding Inhoudsopgave 1. Opleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Visie 2 2. Het onderwijs 3 2.1 Vooropleiding 3 2.2 Dagopleiding 3 2.3 Beroepspraktijkvorming (BPV) 3 2.4 Verplichte vakken 3 2.5 Modellen 4 2.6 Examinering

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs Notitie Datum 12 januari 2017 Aan Deelnemers Ledencongres Van Ben Francooy Status Ter bespreking Onderwerp Inzet en betrokkenheid van vakbonden bij MBO/1701010/BF/CdK Inzet en betrokkenheid van de vakbonden

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

INHOUD WHITEPAPER KEUZEDELEN

INHOUD WHITEPAPER KEUZEDELEN WHITEPAPER Met ingang van schooljaar 2016-2017 krijgt een mbo-opleiding in het kader van de herziene kwalificatiestructuur niet alleen te maken met basisdelen en profieldelen, maar ook met keuzedelen.

Nadere informatie

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) Het Kwaliteitscentrum Examinering beoordeelt de kwaliteit van de examens van alle beroepsopleidingen

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

zorgvuldigheid Zorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures. samenwerken en overleggen

zorgvuldigheid Zorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures. samenwerken en overleggen Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Allround Kapper Studierichting Wellness en beauty Locatie Venlo - Groenveldsingel Niveau 3 Leerweg bbl Sector Hospitality & Wellness

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

zorgvuldigheid Zorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures. samenwerken en overleggen

zorgvuldigheid Zorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures. samenwerken en overleggen Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Allround Kapper Studierichting Wellness en beauty Locatie Venlo - Groenveldsingel Niveau 3 Leerweg bbl Sector Hospitality & Wellness

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design Junior stylist - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design maart 2015

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies Interieuradviseur - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies maart

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming Stagemarkt.nl en de herziene kwalificatiestructuur NAAR EEN COMPACTE EN OVERZICHTELIJKE REGISTRATIE VAN ERKENDE LEERBEDRIJVEN Vanaf 1 augustus 2015 neemt de nieuwe samenwerkingsorganisatie

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Februari 2015 Eamenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Sector: Reclame, Presentatie en Communicatie Vastgesteld door: Paritaire Commissie Reclame, Presentatie en Communicatie Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

MAXIME KIEST UITErlIjKE verzorging

MAXIME KIEST UITErlIjKE verzorging MAXIME KIEST Uiterlijke verzorging Ben je geïnteresseerd in haarverzorging, schoonheidsverzorging en pedicure? Stel je de wensen van een klant centraal en ga je graag met mensen om? Ben je praktisch en

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap op basis van vakmanschap Vakman-ondernemer - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Studiegids. Inhoudsopgave. 1. Opleiding 2. 1.1 Algemeen 2 1.2 Visie 2. 2. Het onderwijs 3

Studiegids. Inhoudsopgave. 1. Opleiding 2. 1.1 Algemeen 2 1.2 Visie 2. 2. Het onderwijs 3 Inhoudsopgave 1. Opleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Visie 2 2. Het onderwijs 3 2.1 Vooropleiding 3 2.2 Dagopleiding 3 2.3 Avondopleiding 3 2.4 Beroepspraktijkvorming (BPV) 3 2.5 Verplichte vakken 4 2.6 Modellen

Nadere informatie

Persbericht. Praktijkgerichte jongeren dreigen massaal buiten de arbeidsmarkt te vallen

Persbericht. Praktijkgerichte jongeren dreigen massaal buiten de arbeidsmarkt te vallen Maandag 5 december 2016 Persbericht Praktijkgerichte jongeren dreigen massaal buiten de arbeidsmarkt te vallen In Nederland wordt er veel theoretisch onderwijs aangeboden, maar dat is voor een grote groep

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Doelomschrijving vier deelnemende scholen

Doelomschrijving vier deelnemende scholen Doelomschrijving vier deelnemende scholen 1 doelgroepomschrijvingen Leerbedrijf BAVA (ROC-AKA) Het leerbedrijf Basisvaardigheden (BAVA) is onderdeel van de school voor AKA van het ROC Midden Brabant. Bij

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal.

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal. Vakopleidingen MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer CCV Gecertificeerde opleidingen Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek MBO erkend opleider Ministerie van OC&W Brinnr. 30NY Vakopleidingen

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Uiterlijke Verzorging

Examenprofiel mbo Uiterlijke Verzorging Versie 5, 8 december 2014 Examenprofiel mbo Uiterlijke Verzorging (Schoonheidsverzorging, Voetzorg en Make-up Art) Sector: Uiterlijke verzorging, KD Schoonheidsverzorging, KD Voetzorg en KD Make-up Art

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

Management samenvatting examenverslag MBO KCE

Management samenvatting examenverslag MBO KCE Management samenvatting examenverslag MBO KCE 2004 2005 samenvatting Management samenvatting pagina 2 Inleiding Rond de millenniumwisseling bleken er bij verschillende partijen twijfels te bestaan over

Nadere informatie

reglement erkenning leerbedrijven 2013

reglement erkenning leerbedrijven 2013 reglement erkenning leerbedrijven 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Leerbedrijf Het bedrijf of de organisatie die op grond van dit reglement bevoegd is om de beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Woningstofferen Woning-/projectstoffeerder - niveau 2 Allround woningstoffeerder - niveau 3 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 De school 4 De opleiding schoonheidsverzorging niveau 3 5 De opleiding allround schoonheidsverzorging

Nadere informatie

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Leerlingcijfers. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Leerlingcijfers. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN Leerlingcijfers Sector Schoonmaak en Glazenwassen Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht Aanbevelingen en Actieprogramma Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht 2 Aanbevelingen ter verbetering van (de aantrekkelijkheid van) het VMBO naar aanleiding van het VMBO

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap retail Ondernemer retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap

Nadere informatie

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL Handleiding bij Meldformulier keuzedeel bestemd voor onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, HBO-instellingen, werkgevers en andere partijen ten behoeve van het

Nadere informatie

Informatie voor ouders / verzorgers EEN MBO-OPLEIDING IN DE FOODBRANCHE BIEDT VOLOP KANSEN

Informatie voor ouders / verzorgers EEN MBO-OPLEIDING IN DE FOODBRANCHE BIEDT VOLOP KANSEN Informatie voor ouders / verzorgers EEN MBO-OPLEIDING IN DE FOODBRANCHE BIEDT VOLOP KANSEN Uw zoon of dochter is op zoek naar een passende mbo-opleiding. Niet gemakkelijk, want het aanbod is groot. Wilt

Nadere informatie

Programma van Eisen. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie Voordat aan de opleiding wordt begonnen

Programma van Eisen. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie Voordat aan de opleiding wordt begonnen De basis van het Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvangorganisaties is het principe dat de Beroepspraktijkvorming (BPV) een volwassen positie heeft in de opleiding: De BPV is het hart van

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Zie ook www.kwalificatiesmbo.nl Sector: Transport en Logistiek Vastgesteld door: Paritaire commissie T&L Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer:

Nadere informatie

Studiegids. Inhoudsopgave ALL ROUND KAPPER (25399) 1. Opleiding Algemeen Visie Het onderwijs 3

Studiegids. Inhoudsopgave ALL ROUND KAPPER (25399) 1. Opleiding Algemeen Visie Het onderwijs 3 Inhoudsopgave 1. Opleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Visie 2 2. Het onderwijs 3 2.1 Vooropleiding toelatingseisen 3 2.2 Dagopleiding 3 2.3 Beroepspraktijkvorming (BPV) 3 2.4 Verplichte vakken 4 2.5 Modellen

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Handel en MITT

Examenprofiel mbo Handel en MITT 16 november2014 Examenprofiel mbo Handel en MITT Sector: Handel en MITT Vastgesteld door: PCBB Handel en MITT Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.10 1 Inleiding Doel en functie

Nadere informatie

F.A.Q. Mentoren MBO/ HBO/ MBA

F.A.Q. Mentoren MBO/ HBO/ MBA F.A.Q. Mentoren MBO/ HBO/ MBA 6.1 Annuleringsvoorwaarden / 6.12 Waar kan ik het studiereglement vinden? Onderwerp: Wenst u uw opleiding te annuleren? Bekijk hier de veelgestelde vragen. Q: Waar kan ik

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011 1 SAMENVATTING De belangrijkste werkzaamheden van het Kenniscentrum PMLF zijn: 1. onderhouden, ontwikkelen kwalificatiestructuur; 2. erkennen van leerbedrijven; 3. bevorderen van de kwaliteit van de BPV.

Nadere informatie

zorgvuldigheid Zorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures. samenwerken en overleggen

zorgvuldigheid Zorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures. samenwerken en overleggen Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Allround Kapper Studierichting Wellness en beauty Locatie Venlo - Groenveldsingel Niveau 3 Leerweg bol Sector Hospitality & Wellness

Nadere informatie

Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan

Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan Aanleiding Bij de vaststelling van de herziene kwalificatiedossiers op 1 februari 2016 door de minister, was er bij een aantal kwalificatiedossiers

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag OOG voor het MBO staat voor Onafhankelijke Onderwijsgroep voor het MBO ; Een groep onderwijskundig

Nadere informatie

10 speerpunten onderwijs VHG

10 speerpunten onderwijs VHG 10 speerpunten onderwijs VHG 1. BPV bedrijf Een goed BPV bedrijf is cruciaal. De VHG is van mening dat bedrijven aan een minimum aantal eisen moet voldoen. Zo moeten goede begeleiding door een opgeleide

Nadere informatie

De praktijk... dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

De praktijk... dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening De praktijk... dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs Kenwerk is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders!

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Leerbedrijven geven leerlingen de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Zij vervullen daarmee een belangrijke en onmisbare rol voor

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

PERSONEEL ARCHITECTUUR & BOUW = VASTGOED BEL VOOR INFO: 020 65 88 888 WWW.LAROTONDA.COM

PERSONEEL ARCHITECTUUR & BOUW = VASTGOED BEL VOOR INFO: 020 65 88 888 WWW.LAROTONDA.COM PERSONEEL Interim Team Mascotte Excursies Bedrijsuitjes Arbeidsvoorwaarden Opleidingen Erkend leerbedrijf Stageplaatsen Vacatures Solliciteer Contact INTERIM PERSONEEL La Rotonda Projectondersteuning biedt

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS III BEROEPSONDERWIJS september 2010

BPV-WEGWIJZER: BASIS III BEROEPSONDERWIJS september 2010 1 SAMENVATTING Het VMBO, MBO en HBO vormen samen de beroepskolom Het MBO wordt ingedeeld in vier niveaus: assistentenopleiding; beroepsopleiding; vakopleiding; middenkaderopleiding of specialistenopleiding.

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Competent Communiceren

Competent Communiceren onderwijs dat werkt Handreiking Competent Communiceren Inhoud Inleiding 3 I Hoe communiceren scholen over de vernieuwing? 4 II Twaalf tips voor Competent Communiceren 6 III Voorbeeldteksten 10 - Algemeen

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

stad college DAAR GA JE HET MAKEN! UNIEK IN ALMERE praktijkgericht vmbo Almere

stad college DAAR GA JE HET MAKEN! UNIEK IN ALMERE praktijkgericht vmbo Almere UNIEK IN ALMERE stad college DAAR GA JE HET MAKEN! Wil je echt een vak leren, dan zit je goed op het Stad College in Almere. Praktijkgericht onderwijs dat perfect aansluit op je latere beroep óf op het

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Achtergrond Calibris kiest jaarlijks het Beste Calibris Leerbedrijf. De prijs wordt afwisselend uitgereikt

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Voetverzorger CREBONUMMER : 10505 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN

Nadere informatie

FNV EN BEROEPSONDERWIJS

FNV EN BEROEPSONDERWIJS FNV EN BEROEPSONDERWIJS SANDRA TER MAAT WAAROM IS ONDERWIJS BELANGRIJK VOOR FNV? Jongeren moeten vaardigheden en kennis kunnen opdoen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt Onderwijs heeft ook een

Nadere informatie

Begeleiders Handleiding

Begeleiders Handleiding Begeleiders Handleiding handleiding voor de ondernemer, praktijkbegeleider of docent Onderdeel van de Opleidingen Verkopen in de Gemengde Branche en Verkopen in de Speelgoedbranche Retail Trainingen Begeleiders

Nadere informatie

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen wellantcollege ll Informatie voor leerkrachten basisscholen De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! Wellant vmbo 2 De leerwegen op een rijtje Het vmbo

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de VMBO derde klas TL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het

Nadere informatie

Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen. Versie 9 november 2015

Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen. Versie 9 november 2015 Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen Versie 9 november 2015 Onderwerpen Herziening van de kwalificatiestructuur Keuzedelen en hun karakteristieken Tot stand komen keuzedelen Aanbod en kiezen van

Nadere informatie

Examenprofiel mbo. Entreeopleiding

Examenprofiel mbo. Entreeopleiding Eamenprofiel mbo Entreeopleiding Sector: Entreeopleiding Vastgesteld door: bestuur SBB Vaststellingsdatum: 24 maart 2016 Eamenprofielnummer: EXPRO.18 Eamenprofiel Entreeopleiding, versie maart 2016 1 Inleiding

Nadere informatie

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Colofon: Dit is een uitgave van het ministerie van OCW, directie Voortgezet Onderwijs Coordinatie: Muriel Cluitmans

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Omscholing. InterTransfer Sonsbeekweg BA Arnhem /

Omscholing. InterTransfer Sonsbeekweg BA Arnhem / Omscholing Beveiliger InterTransfer Sonsbeekweg 1 6814 BA Arnhem www.intertransfer.nl 026 355 7277/ info@intertransfer.nl Wie zijn wij? Bij InterTransfer zijn uw re-integratie en outplacementvraagstukken

Nadere informatie

Studiegids. Inhoudsopgave KAPPER(25400) 1. Opleiding Algemeen Visie Het onderwijs 3

Studiegids. Inhoudsopgave KAPPER(25400) 1. Opleiding Algemeen Visie Het onderwijs 3 Inhoudsopgave 1. Opleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Visie 2 2. Het onderwijs 3 2.1 Vooropleiding 3 2.2 Dagopleiding 3 2.3 Beroepspraktijkvorming (BPV) 4 2.4 Verplichte vakken 4 2.5 Modellen 4 2.6 Examinering

Nadere informatie

Stuurgroep Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Stuurgroep Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Tweede Kamer der Staten-Generaal Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Betreft: Actieplan mbo 2011-2015 Focus op vakmanschap Zoetermeer, 12 april 2011 Kenmerk:

Nadere informatie

Dames en heren, En dit is Brecht, een van die studenten.

Dames en heren, En dit is Brecht, een van die studenten. Speech Gerard Bukkems, directeur toezicht mbo Inspectie van het Onderwijs uitgesproken 23 september 2016, tijdens de bijeenkomst Examinering in de Reële Beroepscontext Dames en heren, Goedemorgen. Allereerst

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006 OCenW-Regelingen Bestemd voor: een insteling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b en artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB); een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8. van de

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen?

1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen? Meestgestelde vragen experiment cross-overs in het mbo. 21-03-2016 1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen? Een aanvraag kan voor het eerst worden ingediend vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Deeltijd Dagopleiding tot kapper(ster)

Deeltijd Dagopleiding tot kapper(ster) Deeltijd Dagopleiding tot kapper(ster) ZEER GESCHIKT VOOR WIE EEN EIGEN ZAAK WIL STARTEN OF HERINTREDERS Erkenning Overheid Daar de kappersvakschool door de overheid is erkend als opleidingsinstituut voor

Nadere informatie

Informatiebrochure 2015. The Eventplanners Institute

Informatiebrochure 2015. The Eventplanners Institute Informatiebrochure 2015 The Eventplanners Institute Voorwoord Welkom bij de opleiding eventplanner bij The Eventplanners Institute! Wanneer er een evenement moet worden georganiseerd, groot of klein, komen

Nadere informatie