Het mbo gaat veranderen: Belangrijk voor ú om te weten!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het mbo gaat veranderen: Belangrijk voor ú om te weten!"

Transcriptie

1 Het mbo gaat veranderen: Belangrijk voor ú om te weten!

2 Nieuwe vorm van opleiden in 2008: Leerlingen zijn sneller inzetbaar. Leerlingen worden praktijkgerichter opgeleid, waardoor ze sneller inzetbaar zijn in uw bedrijf! Dit moet u toch ook aanspreken? Als werkgever hoeft u minder tijd te besteden aan een inwerkprogramma van toekomstige, nieuwe werknemers. Waarom veranderen? De toekomst in het vizier: Eén van de grote veranderingen is dat leerlingen zich actiever gaan bezig houden met hun eigen carrière. Dit levert méér enthousiaste en proactieve starters op in de arbeidsmarkt. Wat is nou die competentie? Het vermogen dat iemand in verschillende situaties in uw bedrijf de juiste combinatie van kennis, vaardigheden en houding toepast. Back to basic Opleidingen in de UV uitgelicht In 2008 starten de vernieuwde mboopleidingen definitief. Er komt een heldere opleidingsstructuur met meer uitstroomrichtingen. Leerlingen hebben een bredere keuze in de uiterlijke verzorging en voor werkgevers worden de opleidingsmogelijkheden transparanter.

3 Samen werken is het motto voor de toekomst. Ook uw bijdrage als bedrijf is relevant bij het opleiden van toekomstig personeel. Dit levert u in de toekomst personeel op dat niet alleen past binnen uw bedrijfsomgeving, maar ook voldoet aan uw wensen en behoeften. Teamwork is onmisbaar! Met het nieuwe onderwijs verandert de rol van de leerling, docent en de praktijkopleider. Meer eigen initiatief van de leerling, een persoonlijkere relatie met de docent en een coachende praktijkopleider levert het bedrijfsleven uiteindelijk wat op! Toekomstige werknemers die praktijkgerichter opgeleid zijn. Wat levert het op? Wat gebeurt er wanneer? Voordat in 2008 het nieuwe mbo van start gaat, wordt er nu door scholen geëxperimenteerd met de nieuwe opleidingsstructuur. Zij moeten immers invulling gaan geven aan hun opleidingen. Natuurlijk kunt u hier uw bijdrage aan leveren. Informeer bijvoorbeeld bij scholen in uw regio hoe uw expertise geïntegreerd kan worden in het middelbaar beroepsonderwijs.

4 Waarom veranderen? Als bedrijf stelt u steeds hogere eisen aan uw werknemers. En dat is logisch: uw klanten worden kritischer, de concurrentie wordt sterker en dus verwacht u dat uw personeel over méér beschikt dan alleen theoretische kennis en vaktechniek. Klantgericht werken, zelfstandig functioneren, gerichte tips en adviezen geven, sociale en communicatieve vaardigheden benutten, proactief handelen. Kortom, u wilt vakbekwaam personeel dat flexibel en zelfstandig functioneert binnen de normen en waarden van uw organisatie. Omdat een beroep méér inhoudt dan vaktechniek. Om nog beter op die behoeften in te spelen, gaat het beroepsonderwijs veranderen. Met ingang van 2008 worden leerlingen opgeleid volgens een nieuw onderwijsconcept: competentiegericht beroepsonderwijs. Vooruitlopend op deze nieuwe ontwikkeling zijn er nu al diverse experimenten gaande en de resultaten tot nu toe zijn veelbelovend! Competentiegericht beroepsonderwijs vormt dadelijk de optimale voorbereiding op het bedrijfsleven. Als bedrijf vraagt u om enthousiaste medewerkers die initiatief tonen, hun eigen kwaliteiten kritisch bekijken en waar mogelijk deze zelfs verbeteren. Kortom: vakmensen die over de juiste competenties beschikken. Daarom is verandering in het beroepsonderwijs noodzakelijk.

5 De toekomst in het vizier: Nieuwe perspectieven voor leerlingen, docenten, praktijkopleiders én werkgevers. Vanaf 2008 worden leerlingen in het beroepsonderwijs opgeleid op basis van competenties. Een competentie bestaat uit ontwikkelbare vermogens, die nodig zijn om in een bepaalde beroepscontext naar behoren te functioneren. Hiervoor zijn niet alleen vaktechnieken belangrijk, maar juist ook de vaardigheden en de houding die een leerling extra bagage meegeven voor een directe inzetbaarheid in het bedrijfsleven. Zo worden veelzijdige en zelfstandige vakmensen opgeleid die beter functioneren. Dit levert hun een makkelijkere overstap van opleiding naar het bedrijfsleven op. Een aantrekkelijk vooruitzicht voor u als bedrijf, nietwaar?! De belangrijkste uitgangspunten voor competentiegericht beroepsonderwijs zijn: De beroepspraktijk staat centraal. De branche vraagt immers om vakmensen die snel aan de slag kunnen in het bedrijf. Het leerproces speelt een cruciale rol. In het nieuwe onderwijs verandert de rol van de school en het leerbedrijf. Zij worden de coaches en procesbegeleiders, die de leerling ondersteunen tijdens de opleiding. Competentieontwikkeling is de basis. Hierdoor handelen toekomstige werknemers op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze. Een zelfgestuurd leerproces is het middel. De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leerproces. Dit levert een grotere keuzevrijheid op, bijvoorbeeld met betrekking tot de inhoud van de opleiding, de leerwegen, het tempo en de plaats. De competentie bestaat uit de componenten kennis en inzicht, vaardigheden, motivatie en houding- en persoonskenmerken, ofwel hoofd, handen, hart en houding. Kennis en inzicht Denken Vaardigheden Doen Willen Motivatie Zijn Houding en persoonskenmerken

6 Competenties zijn breder geformuleerd dan de huidige diploma-eisen (eindtermen). Hierdoor zijn ze minder gevoelig voor veranderingen.tegelijkertijd krijgen scholen meer ruimte om in te springen op nieuwe ontwikkelingen binnen het beroep. Een interessante meerwaarde voor werknemers én werkgevers! Marcelle de Zoete, hoofddocent Schoonheidsverzorging Graafschapcollege Doetinchem: Leerlingen worden minder denk-lui gemaakt In het competentiegerichte beroepsonderwijs krijgen de leerlingen heel wat meer bagage mee. Het grootste verschil op onderwijskundig gebied is het feit dat de leerling veel meer zelfstandig met de opleiding bezig is. Voorheen werden leerlingen denk-lui gemaakt: ze werden door de docenten aan de hand door de opleiding meegenomen. Nu zijn we vooral samen bezig. Daarnaast gaan leerlingen meer zelf actief op zoek naar informatie en stellen zij minder vragen aan docenten. Het resultaat is boven verwachting: leerlingen kunnen veel meer dan ze zelf denken. Zo n mentaliteit is precies wat het bedrijfsleven wenst. In de uiterlijke verzorging zijn we al op de goede weg. Sociale, communicatieve en commerciële vaardigheden waren lange tijd losse onderdelen binnen de opleidingen. Vanaf 2008 worden deze onderdelen geïntergreerd met de vaktechnische vakken.

7 Back to basic: Een goede basis in het mbo is voor het bedrijfsleven onmisbaar! Het middelbaar beroepsonderwijs vervult drie hoofdtaken: zij bereidt leerlingen voor op een beroep, biedt ze de mogelijkheid om verder te leren en geeft ze voldoende bagage om te kunnen functioneren in de maatschappij. Competentiegericht beroepsonderwijs speelt hier op in, doordat het wordt ingevuld op basis van competenties. Drie voorbeelden geven aan hoe een competentie in de praktijk eruit ziet: Kapper: Een kapper leert straks niet alleen permanenten, hij/zij leert meteen ook advies te geven aan de klant omtrent de verzorging van het haar na de behandeling. Schoonheidsspecialist: Een schoonheidsspecialist leert masseren, maar er is ook meer aandacht voor het omgaan met klanten tijdens de massagebehandeling. Voetverzorger: Een voetverzorger leert om hygiënisch te werken en zal de klant in de toekomst meteen tips en adviezen hierover geven. Meer informatie over competentiegericht beroepsonderwijs vindt u op onze website in de rubriek Kwalificatiestructuur onder het kopje Competentiegericht beroepsonderwijs.

8 Opleidingen in de UV uitgelicht: Voor iedere branche in de uiterlijke verzorging zijn 4 kwalificatiedossiers ontwikkeld. Deze vier dossiers vormen het fundament voor de nieuwe opleidingen in de uiterlijke verzorging: Kapper, Schoonheidsspecialist, Pedicure (nog in ontwikkeling) en Allround Grimeur (nieuw). Onder regie van KOC werkten vertegenwoordigers uit het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven nauw samen aan deze dossiers, die de huidige diploma-eisen gaan vervangen. Wat houden de kwalificaties zoal in? Kwaliteit is het uitgangspunt. Kwalificatie Kapper Voor de kappersbranche is er in de toekomst één kwalificatie, namelijk 'Kapper'. Binnen deze kwalificatie leert iedere leerling de basis van het kappersvak op niveau 2. Daarna kan de leerling kiezen om direct uit te stromen met het diploma 'Junior Kapper', door te leren voor het diploma 'Kapper' of om zich te specialiseren in Afrohaar. Zo kan op niveau 2 het diploma 'Junior Afrokapper' behaald worden en op niveau 3 het diploma 'Afrokapper'. Huidig beroepsonderwijs Heeft nu vier kwalificaties: Kapper, niveau 2 Afrokapper, niveau 2 Allround kapper, niveau 3 Allround Afrokapper, niveau 3 Competentiegericht beroepsonderwijs (2008) Krijgt één kwalificatie Kapper met vier uitstroomrichtingen: Junior Kapper, niveau 2 Junior Afrokapper, niveau 2 Kapper, niveau 3 Afrokapper, niveau 3 Kwalificatie Schoonheidsspecialist In de toekomst is er nog steeds één kwalificatie 'Schoonheidsspecialist'. Binnen deze nieuwe kwalificatie leert iedere leerling de basis van het vak op niveau 3. Daarna kan de leerling kiezen. Hij/zij stroomt uit met het diploma 'Schoonheidsspecialist' of gaat door naar niveau 4 en behaalt daar het diploma 'Allround Schoonheidsspecialist'. Dit laatste diploma is nieuw voor de branche en biedt leerlingen de mogelijkheid om extra vaktechnische specialisaties én competenties op het gebied van ondernemen te verwerven. Huidig beroepsonderwijs Heeft nu één kwalificatie: Schoonheidsspecialist, niveau 3 Competentiegericht beroepsonderwijs (2008) Krijgt één kwalificatie Schoonheidsspecialist met twee uitstroomrichtingen: Schoonheidsspecialist, niveau 3 Allround Schoonheidsspecialist, niveau 4 Theo van der Donk, voorzitter directie Mode/UV/Hotelschool/Toerisme/Brood & Banket, ROC van Amsterdam: Het bedrijfsleven moet een actieve rol spelen bij de kwaliteitsborg van de examinering. Om de kwalificatieprofielen van de nieuwe opleiding Allround Grimeur te kunnen ontwikkelen, hebben we in 2005 een opscholingstraject gehouden. Bij de evaluatie van dit project bleek dat er vooral behoefte is aan een bijna individuele opleiding die bovendien tweetalig is, internationaal georiënteerd en gelinkt aan de kappersbranche. Competentiegericht beroepsonderwijs biedt daartoe volop mogelijkheden. Overigens vind ik het van eminent belang dat het bedrijfsleven op alle fronten bij de opleiding betrokken is, met name ook als het om het gaat borgen van de kwaliteit van de examinering. Een actieve rol van het bedrijfsleven is onmisbaar.

9 Kwalificatie Pedicure Het kwalificatiedossier Pedicure is momenteel nog in ontwikkeling. Ook binnen deze kwalificatie wordt het mogelijk om leerlingen op te leiden voor niveau 3 en 4. Huidig beroepsonderwijs Heeft nu één kwalificatie: Voetverzorger, niveau 3 Competentiegericht beroepsonderwijs (2008) Krijgt één kwalificatie Pedicure* met twee uitstroomrichtingen: Pedicure, niveau 3 Specialistisch Pedicure, niveau 4 *Deze kwalificatie is nog in ontwikkeling. Kwalificatie Allround Grimeur Nieuw in de uiterlijke verzorging is de mbo-opleiding tot Allround Grimeur. Deze heeft één uitstroomrichting op niveau 4. Leerlingen die deze opleiding volgen, ontvangen aan het eind van de opleiding het diploma Allround Grimeur. Huidig beroepsonderwijs Competentiegericht beroepsonderwijs (2008) Tineke de Beer, eigenaresse van het leerbedrijf Voetverzorging Tineke de Beer in Nieuwegein en als docente nauw betrokken bij het beroepsonderwijs: Theorie en praktijk zouden vaker in de lessen moeten worden samengevoegd. Ook voor onze branche is de komst van Competentiegericht beroepsonderwijs hard nodig. Ik zie nu mensen met een vakdiploma de opleiding verlaten, die absoluut nog niet klaar zijn voor het vak. De huidige opleiding voor het vakdiploma bevat onder andere geen ondernemersdeel en dat is absoluut een gebrek. De branche wil dan ook graag dat opleidingen een stuk ondernemersschap bevatten, met eveneens aandacht voor zaken als gesprekstechnieken, ontvangst van de klant en het voeren van een gericht (verkoop)gesprek. In het nieuwe beroepsonderwijs zouden theorie en praktijk vaker in een les moeten worden samengevoegd, zodat de lesstof meer gaat leven. Een weliswaar lastige, maar wat mij betreft zeker boeiende uitdaging! Kwalificatie Allround Grimeur met één uitstroomrichting: Allround Grimeur, niveau 4 Alle opgeleverde kwalificatiedossiers zijn door het Ministerie van OCW goedgekeurd voor het schooljaar Scholen die experimenteren, gebruiken deze dossiers. Scholen die zonder toestemming van de minister experimenteren, gebruiken nog steeds de eindtermendocumenten om de leelingen op te leiden.

10 Teamwork is onmisbaar! Om zo n praktijkgerichte opleidingsstructuur te kunnen realiseren, is teamwork meer dan ooit onmisbaar. Docenten, praktijkopleiders en het bedrijfsleven moeten intensiever samenwerken om kwalitatief hoogstaand personeel op te leiden. En dat vraagt aardig wat van alle partijen: KOC KOC legt samen met het bedrijfsleven én het beroepsonderwijs een stevig fundament voor competentiegericht beroepsonderwijs. Hiervoor zijn Paritaire Commissies opgericht, waarin vertegenwoordigers van zowel het bedrijfsleven als het beroepsonderwijs hebben plaatsgenomen. Samen hebben zij de kwalificatiedossiers ontwikkeld die de basis vormen voor het nieuwe beroepsonderwijs. Deze worden jaarlijks getoetst, verbeterd en indien nodig opnieuw vastgesteld. Daarnaast zorgt KOC voor competentiegerichte examens, leermiddelen, trainingen en erkenning van bpv-plaatsen in leerbedrijven. Samen werken aan de toekomst levert veelzijdige vakmensen op. Scholen De kwalificatiedossiers die KOC heeft opgeleverd, vormen het fundament waarop de scholen verder bouwen tijdens de experimentfase. Jaarlijks kunnen zij een aanvraag indienen bij het Ministerie van Onderwijs om in de periode deel te nemen aan de experimenten. In een experiment kunnen zij ervaringen opdoen met de nieuwe manier van lesgeven, het begeleiden van leerlingen, de examinering, enzovoort. Vanaf 2008 starten alle beroepsopleidingen pas echt; dan wordt de Wet Educatie Beroepsonderwijs aangepast. Hoe die opleidingen er precies uitzien, is de verantwoordelijkheid van de scholen zelf. Voorwaarde is dat iedere leerling uiteindelijk aan de eisen uit het kwalificatiedossier moet voldoen. Leerbedrijven Ook u als leerbedrijf kunt een belangrijke bijdrage leveren aan deze nieuwe ontwikkeling. Hoe? Bijvoorbeeld door contact op te nemen met de school in uw omgeving om samen te werken. Meedenken over het nieuwe onderwijs en wellicht zelfs actief meehelpen als vakdocent of uw rol als erkend leerbedrijf optimaliseren uw hulp is uiterst welkom en onmisbaar. U levert daarmee een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan het realiseren van opleidingen die geënt zijn op de specifieke behoeften van het bedrijfsleven. Met als uiteindelijk streven: het opleiden van vakmensen die het vermogen hebben om in verschillende situaties de juiste combinatie van kennis, vaardigheden en houding toe te passen. Claire Mettrop, eigenaresse van het erkend leerbedrijf Institut de Beauté Salon Claire in Haarlem: Een extra niveau draagt bij aan de kwaliteit van ons beroep. De komst van Competentiegericht beroepsonderwijs juich ik van harte toe. Echter, als stagebedrijf vraag ik me wel af in hoeverre deze nieuwe onderwijsvorm een groter beroep doet op het stagebedrijf. Het is van belang dat dit goed wordt onderzocht, mede om het enthousiasme bij de stagebedrijven vast te houden. Over het nieuwe niveau in de kwalificatie Schoonheidsspecialist ben ik zeer te spreken: hoe meer specialisaties in het vak, des te beter het vak uitgediept kan worden. En uiteindelijk komt dat de kwaliteit van ons beroep alleen maar ten goede.

11 Wat levert het op? Zelfstandige en flexibele werknemers die direct inzetbaar zijn! Bij de ontwikkeling van het nieuwe beroepsonderwijs zijn vertegenwoordigers van zowel het beroepsonderwijs als het bedrijfsleven betrokken. Met de kwalitatieve inzet van deze partijen wordt een belangrijke basis gelegd voor een nieuwe moderne vorm van beroepsonderwijs. En natuurlijk plukt iedereen daar de vruchten van: Leerlingen hebben in de toekomst vooral zelf de verantwoordelijkheid over hun opleiding en carrière. Na hun beroepsopleiding zijn ze communicatief sterk. Ze kunnen hun eigen kwaliteit kritisch bekijken, beoordelen en verbeteren. Docenten zullen meer tijd steken in de begeleiding van leerlingen. De afstand tussen docenten en leerlingen wordt als het ware kleiner, maar ook persoonlijker. Hierdoor kunnen docenten meer invloed op leerlingen uitoefenen. Indien nodig worden leerlingen in de toekomst direct aangesproken op hun gedrag. Daarnaast krijgen ze tijdens hun opleiding meer vrijheid wanneer ze dat aankunnen. Gert Kruitbosch, afdelingsmanager van de afdeling Mode/Commercie & Uiterlijke Verzorging, Vitalis College (onderdeel van ROC West-Brabant), Breda: We leiden op voor het beroep, niet voor het examen. In mijn ogen zouden de scholen meer voorloper moeten worden op het gebied van trends. De nieuwe opleidingsstructuur kan hierbij een rol spelen. Immers, de opleidingen zijn tot nu toe te veel aanbodgericht geweest en we moeten juist meer vraaggericht gaan functioneren. Dat betekent met competenties werken langs een flexibele leerweg, met docenten die met hun voeten in de praktijk staan en in samenwerking met het bedrijfsleven. Bovendien vind ik dat we voor het beroep moeten opleiden en niet voor het examen; dat laatste is slechts een toetsingsmiddel. De examinering, of liever gezegd kwalificering, zou ook deels in het bedrijfsleven moeten plaatsvinden. Pas dan krijg je beroepsbeoefenaren waar het werkveld om vraagt. Praktijkopleiders worden coaches: in het nieuwe beroepsonderwijs zijn leerlingen immers veel zelfstandiger. Zij geven zelf aan wanneer ze welke ondersteuning van praktijkopleiders nodig hebben. Hierdoor zullen toekomstige werknemers niet afwachtend zijn, maar initiatief tonen. Werkgevers krijgen flexibele werknemers die niet alleen alle vaktechnieken in huis hebben, maar ook op eigen kracht kunnen functioneren, werk zien en zelf verantwoordelijkheid durven nemen. De diploma s van het competentiegerichte beroepsonderwijs hebben (voor zowel de werknemer als voor u als werkgever) veel meer inhoud. Met recht een win-win situatie dus!

12 Wat gebeurt er wanneer? De invoering van het nieuwe beroepsonderwijs is een langlopend traject. In de onderstaande tijdsplanning ziet u wat er wanneer gebeurt. Bij deze ontwikkeling zijn veel verschillende partijen betrokken. Dit vraagt om voortdurende afstemming en soms wordt de planning noodgedwongen bijgesteld. Op vindt u het meest actuele tijdpad. Mijlpalen tot februari 2006 Vaststelling kwalificatiedossiers door de staatssecretaris van OCW. Deze vaststelling geldt voor twee schooljaren. januari - april 2006 Ontwikkeling van het kwalificatiedossier Pedicure. medio 2006 Indiening van het kwalificatiedossier Pedicure Verbetering kwalificatiedossiers Kapper, (doorlopend) Schoonheidsspecialist en Allround Grimeur op basis van de punten die door de Paritaire Commissies zijn benoemd en op grond van ervaringen uit de experimenten. juli 2006 Opleveren rapportage en resultaten van de experimenten van het schooljaar februari 2007 Vaststelling kwalificatiedossier Pedicure. augustus 2007 Start nieuwe experimenten Aanpassing van de Wet Educatie Beroepsonderwijs en landelijke invoering van competentiegericht beroepsonderwijs voor alle kwalificaties.

13 Bijna over de finish: Nog betere werknemers voor uw bedrijf! Met deze brochure heeft u hopelijk een beter beeld gekregen van de frisse wind die momenteel door het beroepsonderwijs waait en die de term competentiegericht heeft meegekregen. Het duurt nog even voordat het nieuwe beroepsonderwijs daadwerkelijk landelijk ingevoerd is. Maar om daar straks zo goed mogelijk mee van start te kunnen gaan, is een gedegen voorbereiding nú al belangrijk. KOC zet zich daar samen met scholen en bedrijven volop voor in, met alle kennis en kunde die zij als Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven in huis heeft. Zodat leerlingen dadelijk een prima start hebben, ook in úw bedrijf! René Rombout, eigenaar van het erkende leerbedrijf Rombout Kappers (21 filialen in het zuidwesten van Nederland) en actief betrokken bij het beroepsonderwijs: Bedrijven en scholen moeten heel goed communiceren. Het kappersvak bestaat slechts voor een klein deel uit het kunstje, terwijl het merendeel van het werken in de kapsalon te maken heeft met beleving: dienstverlening, kernwaarden en visie, kortom de manier waarop er in de salon met de klanten wordt omgegaan. Om deze beleving goed in de opleiding te kunnen verwerken, is duidelijke communicatie tussen scholen en het bedrijfsleven onmisbaar. Daarbij moeten beide partijen respect én begrip hebben voor elkaars doelstellingen. Competentiegericht beroepsonderwijs vormt hiertoe een belangrijke stap voorwaarts. Er wordt al lang over gepraat en het wordt hoog tijd dat het nu ook snel wordt ingevoerd.

14

15 Meer weten? Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Kijk dan op U vindt alles over het nieuwe onderwijs in de rubriek Kwalificatiestructuur onder het kopje Competentiegericht beroepsonderwijs. U kunt natuurlijk ook bellen met onze afdeling Relatieservice op Of stel uw vragen aan uw opleidingsadviseur.

16 Kennis- en ontwikkelcentrum Uiterlijke Verzorging Dit is een uitgave van: KOC Nederland Postbus 54, 3430 AB Nieuwegein T F E I redactie: KOC Nederland tekst: Sacha Eikenboom foto s: KOC Nederland, vormgeving en druk: tovision bv, Uithoorn KOC Nederland bv

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Een kwestie van samenspel. Verpleegkundigen opleiden voor het algemene ziekenhuis

Een kwestie van samenspel. Verpleegkundigen opleiden voor het algemene ziekenhuis Een kwestie van samenspel Verpleegkundigen opleiden voor het algemene ziekenhuis Een uitgave van: NVZ vereniging van ziekenhuizen Oudlaan 4 Postbus 9696 3506 GR Utrecht t 030 273 98 83 E nvz@nvz-ziekenhuizen.nl

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien voorwoord Zie hier het Kenteq jaarbericht 2008. Een bijzonder bericht, waarin we ons in drie delen laten zien. In het eerste deel durven

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

Flexibiliteit als voorwaarde

Flexibiliteit als voorwaarde Flexibiliteit als voorwaarde Onderwijslogistiek in vraaggestuurd mbo Inhoud Voorwoord 5 1 Achtergrond Van plan naar praktijk 6 2 Visie Onderwijs van de toekomst 8 3 Onderwijslogistiek Het bij elkaar brengen

Nadere informatie

De Kraamvogel Beste Leerbedrijf Zorg Arbeidsmarktmonitor Sport Nieuwerwets Gilde-leren

De Kraamvogel Beste Leerbedrijf Zorg Arbeidsmarktmonitor Sport Nieuwerwets Gilde-leren Tijdschrift over arbeidsmarktontwikkelingen binnen Zorg, Welzijn en Sport De Kraamvogel Beste Leerbedrijf Zorg Arbeidsmarktmonitor Sport Nieuwerwets Gilde-leren 4 Calibris VIZIER december 2009 14e jaargang,

Nadere informatie

De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011

De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011 De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011 1 2 De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Juni 2011 Denktank economie 3 Colofon

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering voorwoord Voor je ligt de publicatie Onderwijsdroom in uitvoering, een bundeling met best practices van de Netwerkschool. Het doel: ervoor zorgen

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument 2012

Geïntegreerd jaardocument 2012 Geïntegreerd jaardocument 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Kwaliteit en borging kwalificatiedossiers 4 A) Onze doelen B) Onze resultaten 1. Competentiegerichte Kwalificatiestructuur 2. Beroepsgerichte

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst.

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst. onderwijs dat werkt nummer 11 maart 2010 Het aantal voortijdig schoolverlaters loopt de laatste tijd terug. Maar het is nog te vroeg om te juichen, stelt projectdirecteur Fred Voncken. Op 26 januari organiseerde

Nadere informatie

Zorgtechnologie in de schoolbanken

Zorgtechnologie in de schoolbanken 2014 Zorgtechnologie in de schoolbanken D. Morcus Onderwijsgroep Tilburg 13-01-2014 1 De toekomst van zorgopleidingen van het ROC Tilburg D. Morcus, 2048925 Tilburg, 2014 Opleiding: gezondheidszorg technologie,

Nadere informatie

AANSLUITING MBO-HBO GRAFIMEDIA NR. 3 OKTOBER 2006

AANSLUITING MBO-HBO GRAFIMEDIA NR. 3 OKTOBER 2006 connect AANSLUITING MBO-HBO GRAFIMEDIA NR. 3 OKTOBER 2006 Doorstroming in beeld Routekaart mbo-hbo Samenwerken Met wie en hoe? Aansluitingstrajecten Mediacollege Amsterdam en zijn hbo-partners Schoolverlatersonderzoek

Nadere informatie

EVC: aan de slag ermee!

EVC: aan de slag ermee! EVC: aan de slag ermee! Handleiding voor een succesvolle uitvoering De werkbelasting in het EVC-traject vond ik wel meevallen Ari Blummel Ik ben echt heel erg tevreden over het eindresultaat. Samantha

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

hbo4life Flexibel leren voor professionals

hbo4life Flexibel leren voor professionals hbo4life Flexibel leren voor professionals 2 Voorwoord Welke kennis hebben we nodig? Waar halen we die vandaan? Hoe versterken we onze innovatiekracht? Hoe binden we nieuw talent aan ons? Hoe kunnen we

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Informatiebrochure BPV

Informatiebrochure BPV Informatie over de BPV in Summa College: Summa Engineering en Summa Techniek Datum: 21 juni 2013 Auteur(s): Dimph van de Loo Versie: 0.1 Status: Definitief 2013 Summa College Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie