Jaarverslag Voorwoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. Voorwoord"

Transcriptie

1 Voorwoord Na de teleurstellende Klimaatconferentie in Kopenhagen eind 2009 was de klimaatopwarming een belangrijk thema in onze campagne van We focusten op de Boliviaanse boer Samuel en zijn gemeenschap, die erg te lijden hebben onder de klimaatverandering en gedwongen zijn om zich aan te passen. Met een petitie riepen we op om Samuel te nomineren voor de Nobelprijs voor Duurzame Ontwikkeling. We trokken met onze handtekeningen naar politici op verschillende niveaus en toonden aan dat klimaatopwarming een directe bedreiging vormt voor mensen in het Zuiden. Nog voor de campagne, in het begin van het jaar, werden onze partnerorganisaties in Haïti ernstig getroffen door een zware aardbeving. Om hen te helpen bij de wederopbouw riepen we een speciale fondsenwervingscampagne in het leven. We zamelden meer dan euro in, droegen uit eigen reserve nog eens euro bij en ontvingen middelen van het rampenfonds en van de overheid. Deze fondsen zijn ondertussen grotendeels ingezet bracht gelukkig ook hoop en inspiratie. We gingen verder met de in 2009 ingezette vereenvoudiging van onze werking om zo tot een meer efficiënte en duurzame aanpak te komen. We dienden met succes een nieuwe subsidieaanvraag in bij de overheid, waardoor onze werking voor verder kan rekenen op medefinanciering. We bouwden onze jongerenwerking uit met nieuwe pistes zoals Zuidprik en vernieuwden ook in de fondsenwerving met onder andere een eerste succesvolle editie van Dwars door Burkina. In dit jaarverslag brengen wij u het verhaal van 2010 met teksten, maar vooral ook met veel beelden. Dit is het eerste jaarverslag van Broederlijk Delen dat uitgewerkt is volgens het GRI (Global Reporting Initiative), een model dat stilaan is uitgegroeid tot de standaard voor maatschappelijke Jaarverslag 2010 verslaggeving. Op de laatste pagina van dit jaarverslag vind je een leidraad voor het GRI. Ten slotte, naar goede gewoonte, willen we onze duizenden vrijwilligers bedanken. Zij zijn en blijven de ziel van onze beweging en het fundament van onze organisatie. Alleen dankzij jullie kunnen wij dit alles realiseren. En daarvoor zijn we erg dankbaar! Daniël De Klerck, voorzitter Pol De Greve, directeur 1

2 De missie van Broederlijk Delen Broederlijk Delen is een niet-gouvernementele organisatie gespecialiseerd in ontwikkelingssamenwerking. Vanuit een christelijke inspiratie nemen we autonoom initiatieven om wereldwijd armoede, onrecht en discriminatie te bestrijden en rechtvaardige politieke, sociale en economische structuren tot stand te brengen. In Vlaanderen profileren we ons als een open vrijwilligersbeweging die het brede publiek sensibiliseert rond noord-zuidthema s en met fondsenwervende acties oproept tot concrete solidariteit. Onze financiële middelen zijn in de eerste plaats bestemd voor het Zuiden, waar we initiatieven ondersteunen die groepen mensen ter plaatse zelf opstarten in hun strijd tegen armoede en onrecht. Dat is onze typische manier van werken: we zetten zelf geen projecten op, maar ondersteunen de eigen plannen van de plaatselijke bevolking. Zo zijn de projecten het best gedragen en bieden ze de beste garantie op blijvende verandering. We geven niet alleen financiële steun, maar zorgen er ook voor dat mensen hun plannen mogen uitvoeren, door acties te voeren tegen internationale politieke oorzaken van armoede. Ook stimuleren we uitwisseling van ervaringen, zowel tussen Noord en Zuid als tussen partnerorganisaties onderling. Op die manier ondersteunen we momenteel 230 partnerorganisaties in twintig landen van het Zuiden. Verklaring duurzaamheid Broederlijk Delen streeft naar duurzame ontwikkeling en rechtvaardigheid in het Zuiden. Toch staan we niet altijd stil bij de impact van onze activiteiten op sociaal, ecologisch en maatschappelijk vlak. Daarom hebben we beslist om vanaf 2010 onze jaarverslagen conform het modulaire rapporteringsysteem GRI (Global Reporting Initiative) te maken. Daardoor rapporteren we vanaf nu ook over milieu, werkomstandigheden en maatschappelijke verwezenlijkingen. Omdat het de eerste keer is dat we zo werken, streven we niveau C (het startniveau) na. Maar het mag natuurlijk niet enkel bij meten en communiceren blijven. Op termijn willen we een beleid dat verbetering nastreeft. Daarom hebben we de werkgroep Groen Beleid opgericht. Ook is het onze bedoeling om een EFQM-certificaat te halen, een kwaliteitscertificaat gebaseerd op negen aandachtsgebieden, met duurzaamheid van de organisatie als transversaal element. Lieve Herijgers, directeur a.i. Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, tel Voorwoord Na de teleurstellende Klimaatconferentie in Kopenhagen eind 2009 was de klimaatopwarming een belangrijk thema in onze campagne van We focusten op de Boliviaanse boer Samuel en zijn gemeenschap, die erg te lijden hebben onder de klimaatverandering en gedwongen zijn om zich aan te passen. Met een petitie riepen we op om Samuel te nomineren voor de Nobelprijs voor Duurzame Ontwikkeling. We trokken met onze handtekeningen naar politici op verschillende niveaus en toonden aan dat klimaatopwarming een directe bedreiging vormt voor mensen in het Zuiden. Nog voor de campagne, in het begin van het jaar, werden onze partnerorganisaties in Haïti ernstig getroffen door een zware aardbeving. Om hen te helpen bij de wederopbouw riepen we een speciale fondsenwervingscampagne in het leven. We zamelden zo n euro in, droegen uit eigen reserve nog eens euro bij en ontvingen middelen van het rampenfonds en van de overheid. Deze fondsen zijn ondertussen grotendeels ingezet bracht gelukkig ook hoop en inspiratie. We gingen verder met de in 2009 ingezette vereenvoudiging van onze werking - onder andere de afbouw van het aantal landen en partnerorganisaties - om zo tot een meer efficiënte en duurzame aanpak te komen. We dienden met succes een nieuwe subsidieaanvraag in bij de overheid, waardoor onze werking voor verder kan rekenen op medefinanciering. We bouwden onze jongerenwerking uit met nieuwe pistes zoals Zuidprik en vernieuwden ook in de fondsenwerving met onder andere een eerste succesvolle editie van het fietsevenement Dwars door Burkina. Colofon Hoofdredactie Miguel Surmont Eindredactie Marieke Bastiaens Redactie Karel Ceule, Jo Dalemans, Pol De Greve, Hilde Demoor, Willy Dries, Elsie Gilis, Karel Malfliet, Leen Mertens, Raf Stassen Tekstcorrectie Marieke Bastiaens Foto s Astrid Bultijnck, Breedbeeld, Joris Casaer, Els Lauriks, Stephane Swinnen, Thomas De Boever, Gerrit Matton, Hans Van der Linden, Jan Van Bostraeten, Lisa Van Damme, Foto-archief Broederlijk Delen Grafische vormgeving Liesbet Van Huffelen Drukwerk Druk in de Weer, gedrukt op 100% gerecycleerd papier Verantwoordelijke uitgever Pol De Greve, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel Wettelijk depotnummer D/2011/5.556/1 inhoudstafel De missie van Broederlijk Delen 2 Voorwoord in beeld 4 Partnerorganisaties en coöperanten in Algemene info GRI 20 Organogram 22 Sociale indicatoren 23 Milieu-indicatoren 26 Hoeveel investeert Broederlijk Delen in elk continent? in cijfers 29 Toelichting projecten GRI-tabel 37 Verslag van de commissaris 38 Adressen 40 In dit jaarverslag brengen wij u het verhaal van 2010 in tekst en beeld. Dit is het eerste jaarverslag van Broederlijk Delen dat uitgewerkt is volgens het GRI (Global Reporting Initiative), een model dat stilaan is uitgegroeid tot de standaard voor maatschappelijke verslaggeving. Op de laatste pagina van dit jaarverslag vind je een leidraad voor het GRI. Ten slotte, naar goede gewoonte, willen we onze duizenden vrijwilligers en schenkers bedanken. Zij zijn en blijven de ziel van onze beweging en het fundament van onze organisatie. Alleen dankzij hen kunnen wij dit alles realiseren. En daarvoor zijn we erg dankbaar! Daniël De Klerck, voorzitter 2 3

3 2010 in beeld 2010 in beeld Campagne: Nomineer Samuel Solidariteit in Vlaanderen Omdat het Zuiden plannen heeft Samuel bij premier Leterme Met de campagne Nomineer Samuel voor de Nobelprijs voor Duurzame Ontwikkeling brachten we de negatieve impact van de klimaatopwarming in beeld. De mensen in het Zuiden worden hiermee geconfronteerd en zoeken creatieve oplossingen om zich aan te passen aan hun veranderende leefomgeving handtekeningen Op 30 maart werd een delegatie van Broederlijk Delen ontvangen in de Wetstraat 16. Samuel zelf overhandigde de petitie aan premier Leterme en minister Magnette. De premier prees Broederlijk Delen voor zijn inspanningen om het klimaatthema concreet te maken voor het bredere publiek in België. 4 In Vlaanderen is Broederlijk Delen een beweging met vele duizenden medewerkers, schenkers en deelnemers. Ruim vrijwilligers timmeren het hele jaar door met hart en ziel aan meer solidariteit tussen Noord en Zuid, met als hoogtepunt onze jaarlijkse vastencampagne. In het Zuiden ondersteunt Broederlijk Delen de eigen talenten van groepen mensen in het Zuiden. We steunen hún plannen om onrecht en armoede te bestrijden en zetten zelf geen projecten op. Dat is de beste garantie voor duurzame verandering. De Boliviaanse boer Samuel en zijn gemeenschap leveren een bescheiden bijdrage aan de oplossing van het klimaatprobleem. Daarom riepen we op om Samuel, en via hem al onze partnerorganisaties, voor te dragen voor een symbolische Nobelprijs voor Duurzame Ontwikkeling personen ondertekenden onze petitie. 5

4 2010 in beeld Kleinschalige irrigatie 2010 in beeld Samuel bij minister Schauvliege Boliviaanse getuigen in Vlaanderen Via de partnerorganisatie Equipo Kallpa ondersteunt Broederlijk Delen lokale Boliviaanse gemeenschappen zoals die van Samuel bij de aanleg van kleinschalige irrigatiesystemen. Hierdoor wordt landbouw mogelijk, ondanks de terugkerende droogtes in de streek, en verbeteren de boeren in de Andes hun voedselproductie. Samuel bij de Europese Unie Op 2 april werd Samuel met een delegatie van Broederlijk Delen ontvangen bij Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. Hij overhandigde haar de handtekeningen van onze petitie. Minister Schauvliege zou later op het jaar België vertegenwoordigen op de klimaatconferentie in Cancún. Samen sterker dan alleen Twintig gastgemeenschappen organiseerden een inleefweek voor een Boliviaanse gast. De gasten maakten kennis met de solidariteitsbeweging van Broederlijk Delen. De Vlamingen leerden over hun strijd tegen armoede en onrecht. Deze formule was opnieuw een krachtige hefboom voor solidariteit en uitwisseling. Het klimaat was een belangrijk thema op de Europese agenda. Na een mislukte top in Kopenhagen, trachtten verschillende Europese landen de discussie uit het slop te trekken in de aanloop naar Cancún. Via het Cidse-netwerk droeg Broederlijk Delen ook hier zijn steentje bij. Zie ook Vele handen maken het werk lichter. Door met de hele gemeenschap samen te werken en de tradities van gemeenschapswerk op te waarderen, versterken partners van Broederlijk Delen de onderlinge solidariteit en maken ze werk van een leefbaar platteland. 6 7

5 2010 in beeld 2010 in beeld Koffiestop Campagne in secundaire scholen Culinair Solidair Campagne in basisscholen Voor de vierde keer op rij engageerden duizenden vrijwilligers zich voor de Koffiestop. Op diverse locaties nodigden zij vrienden, collega s, buren, familieleden en voorbijgangers uit voor een heerlijke kop koffie in ruil voor een vrije bijdrage voor het werk van Broederlijk Delen. Met het record van Koffiestops blijft dit campagnemodel een gesmaakte topper! Ook de secundaire scholen liepen warm voor het klimaatthema en steunden Samuel en de Boliviaanse boeren. Twintig scholen schreven zich in voor de nieuwe actie Zuidprik en zetten leuke acties op touw. Zo overtuigden ze 48 bekende Vlamingen om Samuel te nomineren, haalden ze 22 keer de pers en kregen ze supporters achter zich. Andere campagne-activiteiten Jongeren in de campagne Een wereldbrunch, een Boliviaanse quinoaschotel, een rijstmaaltijd, een rechtvaardig ontbijt, soep met brood,... Solidair tafelen kan op verschillende manieren en met diverse ingrediënten. Op 580 plaatsen kwamen mensen samen om te eten en drukten zo hun verbondenheid uit met de boeren in Bolivia. In de basisscholen sprak het verhaal van Elmer en Martha met haar manta (draagdoek) enorm tot de verbeelding. Het eerste leerjaar van de Sint-Carolusschool uit Ruisbroek maakte tekeningen voor Elmer. We gaven de bundel tekeningen mee met Samuel, Elmers vader. 8 Op 565 activiteiten brachten vrijwilligers geïnteresseerden samen om de campagnefilm te bekijken, om te luisteren naar het verhaal van een inleefreiziger, om in gesprek te gaan met een Boliviaanse getuige, om mee te doen aan een Broederlijk Delen-quiz, om de petitie van Samuel te tekenen, Kortom, om aan solidariteit te bouwen. De campagne stond met stip genoteerd in de agenda s van heel wat jongelui en jeugdbewegingen. Soms mocht het ook wat meer zijn. Zo maakten honderden jongeren op een speelse en actieve manier kennis met het campagnethema tijdens BoliViva, een feest dat voor en ook door jongeren werd georganiseerd met de steun van Broederlijk Delen. 9

6 2010 in beeld 2010 in beeld Van atelier tot winkel? India, één jaar later In 2010 lanceerde onze partner FAPAD een ambitieus project met EU-financiering om de levensomstandigheden van kwetsbare huishoudens in Noord-Oeganda te verbeteren. Jongeren kunnen met een nieuwe gereedschapskist en een vorming rond klein ondernemerschap hun reparatieatelier voor fietsen duurzaam uitbouwen. Ze dromen van een echte fietsenwinkel. Een container vol eerlijke groenten Ongeveer een jaar na de campagne 2009 Tilak heeft ook talent hadden Tilak en haar dorpsgenoten een grote vooruitgang geboekt. Er was voldoende voedsel en ze konden zelfs sparen. Met hun spaargeld kochten Tilak en haar buurvrouw twee ossen om nog meer land te kunnen bewerken. Onze partnerorganisatie PARDS kon haar aandacht nu richten op de naburige dorpen. De container heeft veel verandering gebracht in Noshita, Zuid-Afrika. Biologisch gekweekte groenten uit meer dan honderd dorpstuintjes worden hier wekelijks opgekocht aan eerlijke prijzen. De coöperatie verkoopt deze groenten verder op de afzetmarkt

7 2010 in beeld Extra fondsen voor heropbouw 2010 in beeld Nieuw: logo Haïti: 12 januari 2010 Broederlijk Delen gaf elke Haïtiaanse partnerorganisatie een fonds om haar medewerkers te helpen. Daarnaast investeerden we de giften voor Haïti in een heropbouwplan voor onze partnerorganisaties. Dat was broodnodig, want ze ondersteunen bijna allemaal landbouwprogramma s en na de ramp werd inzetten op voedselvoorziening nóg belangrijker. In 2010 ontwikkelde Broederlijk Delen een nieuw logo. Het straalt optimisme, kracht en menselijke energie uit. De vier menselijke figuurtjes, het symbool van een gemeenschap, verwijzen door hun ronde vorm naar de aarde. Het logo vat de essentie van onze missie samen: omdat het Zuiden plannen heeft. De Standaard Solidariteitsprijs CIPCA, een nieuwe partnerorganisatie Nieuw: Verdraaid Op 12 januari 2010 werd Haïti getroffen door een zware aardbeving. Na deze dramatische gebeurtenis kwam de internationale solidariteit snel op gang. Broederlijk Delen hielp zijn partnerorganisaties om zo snel mogelijk terug operationeel te worden. Broederlijk Delen nam deel aan de Standaard Solidariteitsprijs. Met de slogan Samir speelt al zijn hele leven verstoppertje kaartten we de situatie van de Palestijnse kinderen aan die door de blokkade van Gaza in onmenselijke omstandigheden leven. 12 In 2010 ging Broederlijk Delen in zee met een nieuwe partnerorganisatie in het Boliviaanse Chacogebied. Samen met lokale gemeenschappen werkt CIPCA aan een leefbaar platteland. De streek kampt steeds vaker met aanhoudende droogtes. CIPCA zet dan ook sterk in op betere toegang tot en beheer van water voor irrigatie en voor vee. Het nieuwe vrijwilligers- en schenkerstijdschrift Verdraaid zag het levenslicht. We voegden twee aparte bladen samen tot één modern en kleurrijk tijdschrift dat kwalitatieve artikels brengt over het werk van Broederlijk Delen in Zuid en Noord. 13

8 2010 in beeld Dwars door Burkina 2010 in beeld Seniorennet.be TMF Yes We Can In het najaar van 2010 pakte Broederlijk Delen op seniorennet uit met een dossier rond legaten en rond de campagne. Via deze site voor de actieve vijftigplusser die meer dan leden telt en dagelijks meer dan bezoekers bereikt, wilden we een ruimer publiek kennis laten maken met Broederlijk Delen. Van 29 oktober tot 7 november trokken 25 getrainde mountainbikers naar Burkina Faso voor een alternatieve Tour du Faso. Het werd een uitdagende tocht over onontgonnen mountainbiketracks. In totaal werd er niet minder dan euro ingezameld, waarmee onze partnerorganisaties in de streek van Koumbri waterputten konden aanleggen. Dwars door België Blote Voeten Loop 20 km door Brussel In het najaar trokken zes jongeren naar Bolivia om er de gevolgen van de klimaatverandering te ondervinden en mee te bouwen aan een oplossing. Ze werden begeleid en opgevangen door CERDET, een Boliviaanse partnerorganisatie van Broederlijk Delen. Jongerenzender TMF bracht in zes afleveringen van het programma Yes We Can - een productie van Breedbeeld uit Antwerpen - hun avonturen in beeld. Enthousiaste lopers zetten hun gesponsorde voeten in voor het goede doel. Klein en groot trokken hun kousen en schoenen uit op het strand van Koksijde om 1 of 5 km te lopen. De Blote Voeten Loop bracht in totaal euro op voor de plannen van boerengroepen in Bolivia. In enkele jaren tijd groeide het aantal Broederlijk Delendeelnemers aan dit sportieve gebeuren spectaculair. Twee jaar geleden telde onze ploeg tien lopers. In Natuurlijk werden Samuel en zijn gemeenschap in Bolivia hier heel wat beter van. De deelnemers brachten via sponsoring euro in het laatje. Van 18 tot en met 20 juni organiseerde Broederlijk Delen de driedaagse fiets-sponsortocht Dwars door België voor wielertoeristen én mountainbikers. 375 km van het uiterste noorden tot het uiterste zuiden van België. In 2010 klokte Dwars door België af op euro steun voor de boeren in Oeganda

9 2010 in beeld Vredespelgrimage 2010 in beeld Congo voor Beginners Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen organiseerden samen met het Belgisch Ontwikkelingsagentschap en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika een lessenreeks Congo voor Beginners. Tijdens vier avondlessen en één interactieve dag leerden de deelnemers Congo kennen, maar ook horen, zien en proeven. Hier spreekt professor Reyntjens van de Universiteit Antwerpen een volle zaal toe. Inleefreis Burundi Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen organiseerden voor de derde keer een vredespelgrimage naar Israël en Palestina. Ze aanschouwden onder andere met hun eigen ogen hoe de Muur de Palestijnen afscheidt van hun werk, school, familie en toekomst. Rifai uit Abu Dis, een wijk in Oost-Jeruzalem, getuigt hoe de Muur zijn leven eensklaps veranderde. Wachtnacht Mensenrechten in Colombia Goe bzg? In voorbereiding van de campagne 2011 ging een groep jongeren op inleefreis naar Burundi. Zij maakten er kennis met Anthère en Deo en leerden de werking van onze partnerorganisaties van nabij kennen. Hier zijn ze druk bezig met theeblaadjes plukken. Samen met De tijd loopt zaten we politici achter de veren voor de realisatie van de Millenniumdoelstellingen. Een ruime delegatie van Broederlijk Delen was aanwezig op Wachtnacht in Gent. Daar namen we samen met aanwezigen een videoboodschap op voor de VN-top in New York. Zie ook op Broederlijk Delen diende klacht in nadat uitkwam dat de Colombiaanse inlichtingendienst onszelf en andere Europese ngo s bespioneerde. Ook onze partnerorganisaties, zoals CCAJAR, lijden onder dit repressieve regime. Met deze juridische actie hoopten we meer druk te zetten op Colombia s respect voor de mensenrechten. 16 Al tijdens de grote vakantie richtten jongeren de blik op het jaar waarin Broederlijk Delen vijftig jaar zou worden. Met Goe bzg? stelden ze zich op het wereldkamp vragen over de toekomst van de solidariteit tussen Noord en Zuid. 17

10 Partnerorganisaties en coöperanten in 2010 België STILLE OCEAAN Guatemala Honduras Haïti Senegal Burkina Faso India Palestina/Israël Cambodja Filippijnen Nicaragua Colombia Ecuador Peru Kameroen Congo DR Oeganda Rwanda Burundi Boliva STILLE OCEAAN ATLANTISCHE OCEAAN INDISCHE OCEAAN Zuid-Afrika Partnerorganisaties Coöperanten Steunpunten Partnerorganisaties Coöperanten Steunpunten Partnerorganisaties Coöperanten Steunpunten Partnerorganisaties Coöperanten Steunpunten Latijns-Amerika Afrika Azië 41-2 Intercontinentaal Bolivia Colombia Ecuador Guatemala Haïti Honduras Nicaragua Peru Inter-Amerikaans Burkina Faso Burundi Congo DR Kameroen Oeganda Rwanda Senegal Zuid-Afrika Inter-Afrikaans Cambodja Filippijnen 9-1 India 13-1 Palestina/Israël Totaal aantal coöperanten: 53 ( steunpunten) Totaal aantal partnerorganisaties:

11 Algemene info GRI 1. Visie en strategie 1.1. Verklaring duurzaamheid: zie pg Organisatieprofiel 2.1. tot en met 2.8. Zie GRI-tabel op pg Significante veranderingen tijdens verslagronde Tijdens de verslaggeving waren er enkele significante veranderingen aan de inrichting van onze gebouwen. Zo werden de kantoren van de diensten Educatie, Logistiek en Financiën volledig gerenoveerd met minimale ingrepen, tweedehandsmeubilair en Cradle to Cradle materiaal. Bijzondere aandacht ging naar akoestiek, energie en duurzaamheid Onderscheidingen tijdens verslagronde Er zijn geen onderscheidingen voor Verslagparameters 3.1. Verslagperiode Dit jaarverslag betreft de periode van 1/01/2010 tot 31/12/ Datum meest recente verslag Het vorige jaarverslag werd gepubliceerd in juni Periodiciteit verslaggeving Broederlijk Delen publiceert elk jaar een jaarverslag in de maand juni Contactpunt Lieve Herijgers, directeur a.i.: zie pg Proces voor bepaling inhoud verslag De dienst Communicatie bezorgt het directieteam een voorstel van de inhoud. Voor het eerst hanteren we het GRI-kader. Het gebruik van deze methode werd in 2009 door de Raad van Bestuur bekrachtigd Afbakening verslag Het milieurapport beperkt zich tot Broederlijk Delen nationaal en zijn werknemers. Het maatschappelijk rapport betreft alle medewerkers van Broederlijk Delen Specifieke beperkingen in de reikwijdte van het verslag De lokale verplaatsingen van de werknemers en coöperanten in het Zuiden werden niet opgenomen, wel hun internationale verplaatsingen Basis die vergelijkbaarheid beïnvloedt Doordat we voor de eerste keer met het GRI werken, is een vergelijkbaarheid met vorige jaren niet mogelijk, tenzij wat betreft het financieel verslag Berekeningsgrondlagen Voor de berekening van onze nationale CO 2 -uitstoot hebben we gebruik gemaakt van de ECOLIFE-module die in opdracht van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) werd ontwikkeld. Voor de berekening van de CO 2 -emissie voor vluchten is de methode van CompenCO2 gebruikt, die strengere criteria hanteert dan meer commerciële methodes. Ze werkt volgens berekeningsformules die de volledige impact van een vlucht in kaart brengen ( well to wheel ) Gevolgen van eventuele herformulering Niet van toepassing Significante veranderingen Niet van toepassing is de eerste verslaggeving volgens het GRI Overzichtstabel GRI-overzichtstabel met overzicht van de behandelde indicatoren: pg Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid 4.1. Bestuursstructuur Broederlijk Delen is een vereniging zonder winstoogmerk met als hoogste gezag de Algemene Vergadering (AV). Ze bestaat uit: a) personen voorgedragen door de Raad van Bestuur (RvB) op voorstel van instanties als de bisschoppen, de pastorale raden en verschillende gefedereerde organisaties; b) personen voorgedragen door de regionale werk- groepen en de RvB. Zij zijn aangesteld voor een termijn van vier jaar, volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement. De AV kiest de leden van de RvB, bepaalt onder andere de algemene politiek van de vereniging, keurt de jaarrekeningen en de begroting goed en geeft kwijting aan de bestuurders voor het gevoerde beleid. Ze komt tweemaal per jaar samen. De RvB komt maandelijks samen, behalve in de zomermaanden. Hij neemt in uitvoering van artikel 22 van de statuten de nodige initiatieven om de beleidslijnen van de organisatie te bepalen. Hij is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, het financieel beleid en het beleid op het vlak van communicatie, educatie, partnerwerking, fondsenwerving en politiek werk. Dit gebeurt in een goede samenwerking met de bestaande beleidscommissies, respectievelijk de commissie Educatie en de commissie Partnerwerking, die door de AV zijn benoemd en aangevuld worden met enkele bestuurders. Het Bijzonder Politiek Overleg is een adviesorgaan van de RvB voor politieke oriëntaties. Het beleid dat door de RvB, de Commissies en de AV is uitgetekend, wordt door het directieteam en de staf geïmplementeerd. De voorzitter zit zowel de AV als de RvB voor. Het Vademecum legt de visie en de werkprocedures voor alle medewerkers vast Rol van de voorzitter De voorzitter van de vzw is een onafhankelijke en onbezoldigde vrijwilliger, die geen mandaat heeft binnen de operationele werking van de organisatie. Hij heeft een mandaat van vier jaar dat één keer hernieuwbaar is Aantal onafhankelijken en/of niet-leidinggevenden De AV telt 75 leden (94 mandaten beschikbaar), van wie tien ook werknemer van Broederlijk Delen zijn, en van wie vijf een leidinggevende rol vervullen. In de RvB zetelen maximum negen leden: ze zijn allen onafhankelijk en onbezoldigd. Geen van hen heeft een leidinggevende functie binnen de organisatie Aanbevelingsmogelijkheden/ medezeggenschap De medewerkers van Broederlijk Delen hebben medezeggenschap via: - de diensthoofden en de directeur - de dienstvergaderingen - de personeelsdienst - de vertegenwoordigers van de diensten in de AV - de jaarlijkse personeelsvergaderingen - de syndicale delegatie en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) Overzicht relevante belanghebbenden De institutionele en medefinanciers (zie lijst pg. 36), organisaties die gratis kennis en expertise leveren, onze schenkers, onze vrijwilligers, onze medewerkers en onze partnerorganisaties in het Zuiden Inventarisatie/selectie belanghebbenden Het proces om te bepalen welke groepen belanghebbenden wij selecteren (zie 4.14.) werd in het directieteam vastgelegd (communicatie- en fondsenwervingsplan) en bekrachtigd door de RvB. 5. Maatschappelijke prestatie-indicator Standpunten betreffende publiek beleid en deelname aan de ontwikkeling ervan, evenals lobbyen. Zie pg. 5, 6, 13, 16, 17 en 21. Opiniestukken die verschenen in de pers en op websites: - 7/01/2010 > Broederlijk Delen veroordeelt geweld in Congo. - 13/03/2010 > Koning zal het verschil niet maken in Congo. - 19/03/2010 > Israël/Palestina: een duidelijke Belgische koers graag. - 31/05/2010 > Israël valt Gaza Flotilla aan. - 7/09/2010 > Een geslaagde MDG-top volstaat niet. - 13/09/2010 > Nieuwe beloftes voor Colombia? Geen woorden maar daden! - 21/09/2010 > Landbouw heeft niet genoeg aan geslaagde Millenniumtop. - 19/10/2010 > helpt meer dan ooit tegen honger in de wereld. - 11/12/2010 > Business as usual in het vredesproces (Israël/Palestina)

12 Organogram Broederlijk Delen Sociale indicatoren Dienst Campagne en Educatie Regionale diensten Commissie Educatie Directiesecretariaat Personeelsdienst Dienst Logistiek en Financies Algemene Vergadering Raad van Bestuur Directeur Antwerpen Gent Hasselt Mechelen/Brussel Roeselare Cel Politiek Coördinatie Komyuniti Dienst Communicatie en Fondsenwerving Commissie Partnerwerking Dienst Partnerwerking LA1 Personeelsbestand (31/12/2010) Nationaal Secretariaat in Brussel Directeur: Paul De Greve. Directieteam: Lieve Herijgers, Kris Ooms, Dirk Willems, Miguel Surmont. Personeelsdienst: Elsie Gilis, Lilia Campos Mesquita, Anne Pauwels, Els Van Achter. Cel Politiek: Jo Dalemans, Tamira Gunzburg, Brigitte Herremans, Deborah Casalin. Dienst Educatie: Marjet Haels, Kathleen Haesen, Peter Ketelers, Jan Langeraert, Karel Malfliet, Anje Snauwaert, Jan Wynants. Dienst Communicatie & Fondsenwerving: Karel Ceule, Liesbet Van Huffelen, Sara Van den Eynde, Gert-Jan Bakx, Veerle Borremans, Marc Vertommen, Marieke Bastiaens, Silvia Schouppe, Leen Mertens. Dienst Logistiek & Financiën: Vincent De Keersmaeker, Greet De Wulf, Henrieta José, Nicole Kabeya Muadi, Justin Madugba, Huguette Nlandu, Barry Oumar, Shalini Pannekoek, Isabel Quispe Ramos, Chris Vandergoten, Rita Vantroyen, Stefan Wynen, Philippe De Meulenaere, Hilde Demoor, Annemie De Schrijver, Karel Duchesne, Willy Dries, Samson Ifemah, Gisèle Jacquemijns, Geert Perdieus, Marc Snellings. Dienst Partnerwerking: Linda D halluin, Willy Dries, Mia Lootens, Eline Ghysels, Heleen Dewanckele, Els Lauriks, Suzy Serneels, Mieke Berghmans, Wim Schalenbourg, Frank Van Wielendaele, Katelijne Suetens, Raf Stassen, Rhoddy Petit, Greet Schaumans, Patricia Verbauwhede. Algemene diensten: Lieve De Smet, Jef Demolder (Komyuniti), Koen De Koster. Regionale secretariaten Antwerpen: Peter Van Coillie, Marijke Serneels Hasselt: Myriam Philippens, Hugo Keunen, Anita Jame Gent: Frank Lavens, Sari Stoops, Carine Fock Roeselare: Mieke Casteleyn, André Devos, Stefanie Lammens Mechelen: Katrien Spruyt, Marijn Loozen, Karen Janssen Steunpunten in het Zuiden Stefaan Calmeyn (Burundi), Arianne Idzenga (Burkina Faso), Suzanne Kruyt (Bolivia), Frans Kenis (Oeganda), Parfait Saka (Congo), Luk Verbeke (Senegal), Frank Vermeulen (Zuid-Afrika), Monojeet Ghoshal (India), Thomas Craenen (Peru), Wilfried Marcelo (Ecuador), Gerrit Matton (Haïti), Eva Vanneste (Guatemala), Emmanuel Raison (Colombia)

13 Personeelsbezetting In 2010 waren 35 voltijdse en 47 deeltijdse medewerkers ingeschreven in het nationaal personeelsregister, wat een voltijds equivalent (VTE) betekent van 67,2. Gemiddeld stelde Broederlijk Delen 33,9 voltijdse en 46,5 deeltijdse medewerkers tewerk, of 65,7 VTE. Dit komt quasi overeen met de tewerkstellingscijfers van 2009 (32 voltijdse en 47 deeltijdse of gemiddeld 34,2 voltijdse en 46,7 deeltijdse medewerkers.) j j j j j j j j j gemiddeld deeltijds gemiddeld voltijds gemiddeld aantal j In het Zuiden werden 15 steunpunten en 36 coöperanten tewerkgesteld. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met 2009, hoewel het aantal steunpunten iets hoger is. Dat is te verklaren doordat het contract van 6 steunpunten ten einde liep in van hen werden vervangen en werkten hun opvolger in. Ook in 2010 deed Broederlijk Delen systematisch een beroep op vrijwilligers. Naast de grote ploegen regionale vrijwilligers die zich binnen of buiten de campagne voor de organisatie inzetten, waren 13 vrijwilligers op zeer regelmatige basis (meestal wekelijks) actief op het nationaal secretariaat en 3 in het Zuiden. Selectie en aanwerving In 2010 werden 26 vacatures uitgeschreven: - 12 nationale vacatures, waarvan 9 voor het nationaal secretariaat en 3 voor de regionale diensten. - 4 vacatures voor coöperanten. - 2 vacatures voor steunpunten. - 5 vacatures voor vrijwilligers, waarvan 2 voor het Zuiden. Alle vacatures werden ingevuld, hoewel niet allemaal even vlot. Voor één vacature werd een selectiekantoor ingeschakeld. Twee vacatures werden herhaald aangezien na een eerste publicatie geen kandidaat werd weerhouden. De vacatures die moeilijker ingevuld raakten betroffen doorgaans knelpuntberoepen. Anderzijds was het ook niet altijd evident om deeltijdse vacatures in te vullen, zeker niet wanneer het tewerkstellingspercentage te laag is. Ten slotte zagen we dat ook voor vacatures in bepaalde regio s in het Zuiden moeilijker kandidaten gevonden werden. In de toekomst zullen we als organisatie verder moeten zoeken naar oplossingen voor deze moeilijkheden. gemiddeld deeltijds LA2 Personeelsverloop gemiddeld voltijds In 2010 gemiddeld werden aantal in totaal 37 contracten beëindigd, 16 nationaal en 21 van medewerkers in het Zuiden. Bij de contracten van medewerkers in het Zuiden ging het in 3 gevallen om coöperanten die hun opdracht vroeger waren gestopt. De andere 18 waren tijdelijke contracten van coöperanten of steunpunten (14) die afliepen, of contracten van onbepaalde duur met steunpunten (4) die beëindigd werden. Van de 16 nationale contracten waren er 10 contracten van bepaalde duur die ten einde liepen. Voor de contracten van onbepaalde duur betrof het: - 1 persoon die op pensioen ging. - 3 personen die hun ontslag indienden. - 1 persoon die tijdens de proefperiode door Broederlijk Delen ontslag kreeg. - 1 persoon die als steunpunt is vertrokken. Er werden eveneens 4 jobstudenten ingeschakeld in de organisatie. Zij worden hier voor de volledigheid vermeld, maar werden verder niet opgenomen in de cijfers. LA7 Werkverlet Verzuim Afwezigheden wegens ziekte werden precies geregistreerd voor de medewerkers in België, maar niet even precies voor de medewerkers in het Zuiden. Er zijn dus enkel cijfers voor de nationale medewerkers. In 2010 werden in totaal uren gepresteerd. Er werden ziekte-uren geregistreerd, ofwel 1,39%. Dit is een zeer sterke daling ten opzichte van 2009 (2,35%) en ligt zeer ver onder het Belgische gemiddelde (tussen 2,40% en 3%). Er waren binnen Broederlijk Delen 3 arbeidsongevallen, waarvan 1 tot afwezigheid heeft geleid. Ook bleef een medewerker afwezig omwille van een operatie als gevolg van een arbeidsongeval in Verlof en andere afwezigheden In 2010 werden 820 dagen wettelijke vakantie opgenomen en 92,5 dagen onbetaald verlof. Er werden 260,5 dagen moeder- en vaderschapsverlof opgenomen. De grootste reden voor afwezigheid was volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van thematische verloven. In 2010 werden hiervoor 996 dagen (of uren) opgenomen. LA9 Afspraken over arbeidsomstandigheden vastgelegd met vakbonden CPBW In het kader van het overleg met de werknemers rond veiligheid en preventie werd in 2010 voornamelijk rond volgende thema s gewerkt: - Een beleidsverkaring rond alcohol- en drugspreventie is opgenomen in het arbeidsreglement. - De bedrijfsarts bezocht alle regionale diensten. - Dienst Educatie en dienst Financiën verhuisden naar verbouwde platformen. - Een bezoek van een ergonoom werd gepland in het nationaal secretariaat. - Een enquête rond psychosociale aspecten op de werkvloer werd voorbereid. LA13 Samenstelling naar geslacht en leeftijdscategorie Genderevenwicht Als we alle personeelsleden en coöperanten optellen werkten in verschillende medewerkers voor Broederlijk Delen, waarvan 70 mannen en 74 vrouwen. Bekijken we dus de voltallige ploeg dan blijkt er een mooi evenwicht tussen mannen en vrouwen. Indien de ploeg opgesplitst wordt in nationaal personeel en medewerkers in het Zuiden, zien we alsnog een onevenwicht. Van de 51 medewerkers in het Zuiden (steunpunten en coöperanten) zijn er 33 mannen en 18 vrouwen. Bij de 15 steunpunten zien we slechts 4 vrouwen. Andersom hebben we bij het nationaal personeel 60% vrouwelijke medewerkers, maar dat wordt niet weerspiegeld in het leidinggevend personeel. Op directieniveau is slechts één van de vijf directieleden vrouwelijk. De salarisgelijkheid tussen mannen en vrouwen is 100%, medewerkers in dezelfde functie ontvangen hetzelfde loon en dezelfde voordelen. Tussen voltijdse en deeltijdse medewerkers wordt evenmin een onderscheid gemaakt. Leeftijdsopbouw De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 40,46 jaar: 38,76 bij de vrouwelijke en 42,26 jaar bij de mannelijke collega s. Hier zijn geen grote verschillen tussen medewerkers in het Zuiden en hun nationale collega s. In bijgevoegd kader geven we de verdeling per leeftijdscategorie en geslacht weer mannen mannen vrouwen vrouwen jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 24 25

14 Milieu-indicatoren Zorg dragen voor het milieu Broederlijk Delen brengt duurzame ontwikkeling tot stand in het Zuiden. Daarbij gaan we ook de strijd aan tegen de klimaatverandering. We proberen die te realiseren door politiek werk en ontwikkelingseducatie uit te voeren in het Noorden, en door partnerorganisaties in het Zuiden te ondersteunen. Daarnaast willen we zelf onze verantwoordelijkheid nemen en onze ecologische voetafdruk verkleinen. Daarvoor is het belangrijk dat we stilstaan bij de impact van onze eigen activiteiten. Werken we op een duurzame manier? Hebben we genoeg aandacht voor het milieu? In het Zuiden klagen we milieuvervuiling aan, en de gevolgen daarvan voor mens en omgeving. Logischerwijze gaan we dan ook zelf de uitdaging aan: practice what you preach. In ons jaarverslag rapporteren we voor het eerst over een aantal indicatoren van onze ecologische voetafdruk, als onderdeel van het GRI-systeem. Deze rapportering volgt een opgelegd schema met een aantal gekozen indicatoren. Dat aantal kan in de toekomst nog uitgebreid worden. ficiënte verlichting,...). Daarnaast vinden we het belangrijk om onze medewerkers attent te maken op dit thema en hen erover te sensibiliseren. EN4 Indirect energieverbruik door primaire energiebron 2010 Elektriciteit kwh We vervangen oude computerschermen door flatscreens, die minder verbruiken. We hebben aandacht voor efficiënte verlichtingssystemen. Enkel in de serverruimte is er noodgedwongen airconditioning. EN8 Totale wateronttrekking per bron 2010 Totaal waterverbruik 628,69 m³ Al onze WC s hebben spaarknoppen. De vaat gebeurt met een vaatwasmachine. EN29 Milieugevolgen van het vervoer van personeelsleden 2010 Nationale verplaatsingen Woon-werkverkeer: - openbaar vervoer km - fiets ,5 km - auto km Dienstverkeer: - openbaar vervoer km - auto ,8 km Internationaal dienstverkeer - vliegtuig km Medewerkers krijgen een fietsvergoeding die hoger ligt dan het wettelijk vastgestelde minimum. We hebben ook een derdebetalersregeling voor openbaar vervoer. Daardoor pendelen bijna alle werknemers dagelijks met het openbaar vervoer naar kantoor. Broederlijk Delen stelt een aantal bedrijfsfietsen ter beschikking voor verplaatsingen in Brussel. EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen in gewicht of volume 2010 Verbruik van toners 27 kg Verbruik van papier (intern) kg Verbruik van papier voor drukwerk (extern) kg 86% van het intern gebruikte papier is recyclagepapier. De rest is chloorvrij (ECF). Alle printwerk gebeurt dubbelzijdig. Voor extern drukwerk vragen we altijd offertes bij drukkerijen met aandacht voor ecologie en duurzaamheid. Het drukwerk werd uitgevoerd op FSC-papier. EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron 2010 Verbruik stookolie Verbruik gas liter 334,37 m 3 (3444,01 kwh) Broederlijk Delen probeert zijn energiegebruik terug te dringen met structurele maatregelen. Zeker bij verbouwingen houden we daar rekening mee (dubbel glas, isolatie, ef- EN16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen 2010 kg CO 2 Gas 3.444,01 kwh 747,35 Elektriciteit kwh ,79 Stookolie l ,24 EN17 Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen 2010 kg CO 2 Nationale verplaatsingen Woon-werkverkeer: - openbaar vervoer ,79 - fiets 502,06 - auto ,73 Dienstverkeer: - openbaar vervoer 5.352,88 - auto ,25 Internationaal dienstverkeer - vliegtuig ,00 Door de aard van onze activiteiten in Vlaanderen, met regionale werkingen, zijn autoverplaatsingen in veel gevallen niet te vermijden (locaties niet altijd bereikbaar met openbaar vervoer, vergaderingen s avonds maken dit ook niet gemakkelijker). Gelet op onze hoofddoelstelling, duurzame ontwikkeling in het Zuiden, zijn ook intercontinentale vliegtuigreizen onontbeerlijk. Toch willen we hierover nadenken en kijken op welke manier we er het meest efficiënt mee kunnen omgaan. Een beleid hierover wordt ontwikkeld. Beleid Uiteraard mag het voor de milieuprestaties niet bij meten alleen blijven. Daarom hebben we in de organisatie een werkgroep Groen Beleid opgericht. Zij zal ervoor zorgen dat we onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. Daarnaast kunnen we door systematisch onze prestaties te meten de effecten van onze ecologische inspanningen op een betrouwbare manier opvolgen en eventueel bijsturen. In 2011 werkt Broederlijk Delen hieraan verder. We werken onder meer aan een mobiliteitsplan voor nationaal en internationaal dienstverkeer. We sensibiliseren medewerkers en vrijwilligers en verkleinen ons papierverbruik zoveel mogelijk. Ook kiezen we onder meer voor ecologisch drukwerk en groen kantoormateriaal. Daarnaast zal de personeelsdienst verder gedigitaliseerd worden

15 Hoeveel investeert Broederlijk Delen in elk continent? 2010 in cijfers Amerika Eigen middelen euro Medefinanciering euro Totaal euro Aantal projecten 107 Afrika Eigen middelen euro Medefinanciering euro Totaal euro Aantal projecten 72 Azië Eigen middelen euro Medefinanciering euro Totaal euro Aantal projecten 41 Intercontinentaal Eigen middelen euro Medefinanciering euro Totaal euro Aantal projecten 12 Totaal Eigen middelen euro Medefinanciering euro Totaal euro Aantal projecten 232 Voor een gedetailleerd overzicht van alle partnerorganisaties zie

16 Balans activa VASTE ACTIVA IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Software MATERIËLE VASTE ACTIVA Terreinen en gebouwen in volle eigendom Overige terreinen en gebouwen Overig vast actief in volle eigendom financiële VASTE ACTIVA Deelneming in Oikocredit.be Aandelen vnl Oikocredit.nl Balans passiva EIGEN VERMOGEN FONDSEN VAN DE VERENIGING HERWAARDERINGSMEERWAARDEN BESTEMDE FONDSEN Sociaal voorzieningsfonds Partnerwerking Investeringsfonds Fonds financiële stabiliteit Werkingsfonds strategisch plan Overige bestemde fondsen OVERGEDRAGEN RESULTAAT 0 0 VLOTTENDE ACTIVA VOrderingen + 1 jaar VOORRADEN VORDERINGEN MAXIMUM 1 JAAR Handelsvorderingen Te ontvangen (overheids-)subsidies Voorschotten, overige vorderingen VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN Pensioenen, overige Voorziening voor hangende rechtszaken Risicofonds Komyuniti VOORZIENINGEN VOOR SCHENKINGEN MET TERUGNAMERECHT GELDBELEGGINGEN LIQUIDE MIDDELEN OVERLOPENDE REKENINGEN TOTAAL activa SCHULDEN SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR 0 0 SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR Handelsschulden Bezoldigingen en sociale lasten Rekening-courant Welzijnszorg Schulden vanuit partnerwerking: Lopende projecten, nog uit te betalen Verbintenissen t.o.v. partnerorganisaties Verbintenissen eigen bijdrage subsidiedossiers Te veel ontvangen subsidies, schuld t.o.v. overheden Overige schulden OVERLOPENDE REKENINGEN TOTAAL passiva

17 Inkomsten FONDSENWERVING 41,6% 45,1% Persoonlijke giften, schenkingen en legaten Collectes Provincies, gemeenten Scholen, groepsacties Ngo-koepel Bedrijven, stichtingen Fondsenwervingsmodellen Totaal PARTNERWERKING 43,2% 39,6% Terugnemingen eigen projecten Consortium HAITI LAVI Subsidies: DGOS-projecten - Belgisch Overlevingsfonds DGOS-programma partnerfinanciering DGOS-programma partnerdialoog DGOS-programma personele samenwerking EC-projecten Subsidies DGOS en EC voor evaluatie- en beheerskosten Aanwending voorziening eigen inbreng Dienstverlening, regularisaties Totaal EDUCATIE 7,2% 7,4% Subsidies DGOS-programma Subsidies overige Verkoop campagnepublicaties en -materialen Activiteiten, exposures, vorming en dienstverlening Totaal POLITIEK EN COMMUNICATIE 2,3% 2,4% Subsidies DGOS-programma Tussenkomst derden studiewerk Promotie-activiteiten en verkoop materialen Totaal ALGEMENE ORGANISATIE 5,7% 5,5% Recuperatie algemene werkings- en personeelskosten Financiële opbrengsten Totaal TOTAAL VAN DE inkomsten NEGATIEF RESULTAAT TOTAAL Uitgaven PARTNERWERKING 73,2% 70,6% Eigen projecten - algemeen Belgisch Overlevingsfonds DGOS-programma - partnerfinanciering DGOS-programma - partnerdialoog DGOS-programma - personele samenwerking EC-projecten Vooziening eigen bijdrage jaar Dienstverlening en regularisaties Voorzieningen voor risico s Evaluatie- en werkingskosten Personeelskosten Totaal EDUCATIE 8,7% 9,8% Campagne: aanmaak publicaties en materialen, diverse Campagne: activiteiten en politieke actie Niet-campagnegebonden educatieve materialen Exposures, uitwisseling en nieuwe vormen van inzet Jongerenwerking Ondersteuning werking regionale diensten Algemene werkingskosten, evaluatie programma Personeelskosten (inclusief 5 regionale diensten) Totaal COMMUNICATIE 2,4% 2,9% Campagne: affiches, pers en media Promotieactiviteiten en -materialen Communicatiemiddelen en -beleid Algemene werkingskosten, evaluatie programma Personeelskosten Totaal STUDIE EN BELEIDSBEÏNVLOEDING 2,5% 2,5% Politiek studiewerk, initiatieven, missies, conferenties Samenwerkingsverbanden Algemene werkingskosten, evaluatie programma Personeelskosten Totaal FONDSENWERVING 4,5% 5,4% Campagnematerialen Publicaties en mailings Algemene werkingskosten Personeelskosten Totaal ALGEMEEN BEHEER, FINANCIES, LOGISTIEK 8,7% 8,8% Algemene werkingskosten Personeelskosten Totaal TOTAAL VAN DE UITGAVEN POSITIEF RESULTAAT 32 TOTAAL

18 De cijfers 2010 Door een aantal grote giften in 2007 was ons eigen vermogen enorm gegroeid. Daarom werd 2,9 miljoen euro bestemd in een Werkingsfonds Strategisch Plan voor besteding aan onze strategische doelstellingen. We benutten dit geld de voorbije jaren voor de ondersteuning van onze partnerorganisaties in het Zuiden, voor de vernieuwing van onze educatieve werking en de zoektocht naar nieuwe vormen van fondsenwerving. Daardoor zijn er meer uitgaven dan inkomsten en is in twee jaar tijd ons eigen vermogen gedaald met 1,5 miljoen euro. Ook in 2011 zullen we verder gebruik maken van dit werkingsfonds. Evenwicht zoeken Tot zover loopt alles zoals gepland. Om op termijn financieel gezond te blijven moeten we echter voldoende groei in de giften, subsidies en andere inkomstenbronnen realiseren. De private giften zijn daarbij essentieel omdat we ze nodig hebben als eigen bijdrage in de gesubsidieerde programma s, maar ook voor heel wat niet-gesubsidieerde activiteiten. Als risicomarge voor uitzonderlijke gebeurtenissen willen we minstens 25% van onze uitgaven van het volgende jaar kunnen financieren met ons eigen vermogen. Vandaag is dat 31%. Eind 2008 was dat nog 44%. Daarom vinden we het geen goed idee om ons eigen vermogen, na de uitputting van het werkingsfonds, nog langer aan te spreken. Vanaf 2012 moeten onze inkomsten opnieuw in evenwicht zijn met onze uitgaven. Omdat de giften stagneren, zullen we ook onze uitgaven moeten beperken wordt een kritisch jaar om onze werking grondig te bekijken en bij te sturen. De balans Het balanstotaal is euro. Het eigen vermogen is enerzijds gedaald door het negatief resultaat. Anderzijds werd het versterkt door een legaat van euro dat dadelijk is opgenomen in de fondsen van de vereniging. Onze beleggingen en liquiditeit zijn op peil gebleven, ondanks het verlies. Eind 2010 moesten immers nog meer giften aan partnerorganisaties betaald worden dan eind zie de schulden bij de passiva. De uitbetaling gebeurde in de eerste maanden van De resultatenrekening We hadden 17,5 miljoen euro uitgaven, waarvan 86,8% besteed werd aan onze statutaire doelstellingen: partnerwerking, educatie, communicatie en beleidsbeïnvloeding begon met de aardbeving in Haïti. Een oproep aan onze schenkers om een bijdrage te doen voor de wederopbouw leverde euro op. Samen met euro vanuit het consortium en euro uit onze eigen reserves leidde dit tot een eenmalige verhoging met 1 miljoen euro van onze steun aan onze partnerorganisaties in Haïti. Daarnaast kregen we meer subsidies van de Belgische en Europese overheid. Beide zorgden voor de toename van 2 miljoen euro in onze uitgaven ten opzichte van De totale inkomsten bedroegen 16,1 miljoen euro. 50% waren overheidsinkomsten, voornamelijk van de federale overheid. 50% waren private inkomsten, waarvan meer dan 40% van schenkers, stichtingen, scholen- en andere groepsacties. Dit geeft een negatief resultaat van euro. Dit is euro meer dan was begroot: een niet te negeren signaal. Inkomsten Private inkomsten Subsidies Verkoop en dienstverlening Totaal Uitgaven 43,7% 50,3% 6% 73,2% 13,6% 13,2% Werking met partnerorganisaties Educatie, communicatie en politieke actie Algemeen beheer en fondsenwerving Totaal 34 35

inhoud Afkortingen contact

inhoud Afkortingen contact PROTOS Jaarverslag 2013 inhoud Harald van der Hoek Benin Gourboko, Benin, groentetuin. Zie p. 7 Een lerende gemeenschap Voorwoord --------------------------- 1 2013 in vogelvlucht --------------------

Nadere informatie

Samen voor het leven. jaarverslag 2011. memisa jaarverslag 2011 deel I 1. Lieve Blancquaert

Samen voor het leven. jaarverslag 2011. memisa jaarverslag 2011 deel I 1. Lieve Blancquaert Samen voor het leven jaarverslag 2011 Lieve Blancquaert memisa jaarverslag 2011 deel I 1 Omdat gezondheidszorg een basisrecht is. Lieve Blancquaert 2 memisa jaarverslag 2011 deel I Inhoud Voorwoord 4 DEEL

Nadere informatie

GREENPEACE BELGIUM. Maatschappelijk jaarverslag 2009

GREENPEACE BELGIUM. Maatschappelijk jaarverslag 2009 GREENPEACE BELGIUM Maatschappelijk jaarverslag 2009 INHOUD INHOUD... 2 VOORWOORD... 3 GREENPEACE BELGIUM : DE ORGANISATIE... 5 Strategie en analyse... 5 Organisatieprofiel... 5 Verslagparameters... 8 Bestuur,

Nadere informatie

Trias Jaarverslag 2008

Trias Jaarverslag 2008 Trias Jaarverslag 2008 Trias steunt ondernemende mensen in het Zuiden Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: Het profiel van Trias 4 Hoofdstuk 2: Het bestuur van Trias 7 Hoofdstuk 3: De mensen van Trias

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. OXFAM-WERELDWINKELS vzw OXFAM FAIR TRADE cvba JAARVERSLAG - 1

JAARVERSLAG 2012. OXFAM-WERELDWINKELS vzw OXFAM FAIR TRADE cvba JAARVERSLAG - 1 JAARVERSLAG 2012 OXFAM-WERELDWINKELS vzw OXFAM FAIR TRADE cvba JAARVERSLAG - 1 2 - JAARVERSLAG JAARVERSLAG - 3 Colofon Samenstelling: Petra Vandeputte Eindredactie: Marijke Moyson, Wies Willems Lay out:

Nadere informatie

Inhoudsopgave COLOFON. Hoofdstuk 1 4. Hoofdstuk 2 7. Hoofdstuk 3 9. Hoofdstuk 4 12. Hoofdstuk 5 24. Hoofdstuk 6 31. Hoofdstuk 7 39

Inhoudsopgave COLOFON. Hoofdstuk 1 4. Hoofdstuk 2 7. Hoofdstuk 3 9. Hoofdstuk 4 12. Hoofdstuk 5 24. Hoofdstuk 6 31. Hoofdstuk 7 39 20 09 Inhoudsopgave Woord van de voorzitster 3 Hoofdstuk 1 4 Profiel van Trias Hoofdstuk 2 7 Bestuur van Trias Hoofdstuk 3 9 Mensen van Trias COLOFON Voor algemene vragen over dit jaarverslag kan u terecht

Nadere informatie

11.11.11 in 2009. 11.11.11 in 2009 1

11.11.11 in 2009. 11.11.11 in 2009 1 11.11.11 in 2009 11.11.11 in 2009 1 Inhoud 3 Vooraf CAMPAGNE 4 11.11.11 bleef erop hameren 6 Vlaming blijft 11.11.11 trouw: opbrengsten/verdeling campagne 2009 8 Vaste schenkers voor 11.11.11 9 Educatieve

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Ecopower cvba

Jaarverslag 2011 Ecopower cvba Jaarverslag 2011 Ecopower cvba Inhoud Identiteitskaart Ecopower Drie doelstellingen in één coöperatief bedrijf - Ecopower investeert in hernieuwbare energie - Ecopower sensibiliseert voor rationeel energiegebruik,

Nadere informatie

pro natura Werk maken van Natuur!

pro natura Werk maken van Natuur! Inhoud Woord vooraf 5 1 Feiten cijfers 6 2 Over het verslag 9 2.1. Volgens GRI en samen met de stakeholders 9 2.2. Onderwerpen 10 2.3. Rapporteren wat en hoe 11 2.4. Bekendmaken van rapport 11 2.5. Goed

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Focus op de activiteiten, de sociale en financiële prestaties van Alterfin

Jaarverslag 2014 Focus op de activiteiten, de sociale en financiële prestaties van Alterfin Jaarverslag 2014 Focus op de activiteiten, de sociale en financiële prestaties van Alterfin Highlights 2014 5.002 vennoten in het Noorden 43,7 miljoen euro kapitaal +9,5 miljoen euro in 2014 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014 Plan België. 1 juli 2013 30 juni 2014. Plan België Jaarverslag 2013-2014 Voorwoord 1

Jaarverslag 2013-2014 Plan België. 1 juli 2013 30 juni 2014. Plan België Jaarverslag 2013-2014 Voorwoord 1 Jaarverslag 2013-2014 Plan België 1 juli 2013 30 juni 2014 Plan België Jaarverslag 2013-2014 Voorwoord 1 Jaarverslag Plan België 2013-2014 Voorwoord 3 Onze visie, onze missie 4 Onze waarden 4 Noodhulp

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

Ontdek wat Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam Fair Trade voor elkaar kregen

Ontdek wat Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam Fair Trade voor elkaar kregen DIT WAS 2014 Ontdek wat Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam Fair Trade voor elkaar kregen Bekijk dit jaarverslag met foto s en video s op www.oxfamwereldwinkels.be/jaarverslag We lieten ons zien... 3 Verander.

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 212 1 Een duurzaamheidsverslag omvat het meten en publiceren van de prestaties van een organisatie op het vlak van duurzaamheid (People Planet Profit). We willen met onze stakeholders

Nadere informatie

1 juli 2006-30 juni 2007. Jaarverslag 06-07. Plan België. www.plan-belgie.org

1 juli 2006-30 juni 2007. Jaarverslag 06-07. Plan België. www.plan-belgie.org 1 juli 2006-30 juni 2007 Jaarverslag 06-07 Plan België www.plan-belgie.org Onze visie Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontplooien in de

Nadere informatie

Integraal jaarverslag 2009

Integraal jaarverslag 2009 Integraal jaarverslag 2009 Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw koepel van 140 Vlaamse milieuverenigingen -------------- Tweekerkenstraat 47 B-1000 Brussel www.bblv.be Inhoudstafel Colofon en contactgegevens...3

Nadere informatie

Deel I: Simavi. 1.1 Inleiding 5 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 8 1.3 Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 11

Deel I: Simavi. 1.1 Inleiding 5 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 8 1.3 Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 11 Deel I: Simavi 1.1 Inleiding 5 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 8 1.3 Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 11 5 1.1. Inleiding 1.1.1 Simavi in het kort Simavi is een ontwikkelingsorganisatie

Nadere informatie

Kijk! JAARVERSLAG 2014. woordendaad.nl/jaarverslag

Kijk! JAARVERSLAG 2014. woordendaad.nl/jaarverslag Kijk! JAARVERSLAG 2014 woordendaad.nl/jaarverslag Inhoud Kort en bondig... 4 De wereld van Woord en Daad... 8 Voorwoord... 10 Samenvatting... 12 1 Brede kijk: Strategie, visie en beleid 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

AZV-jaarverslag 2011 I 1 JAARVERSLAG I 2011

AZV-jaarverslag 2011 I 1 JAARVERSLAG I 2011 AZV-jaarverslag 2011 I 1 JAARVERSLAG I 2011 VOORWOORD: kennis geneest! ARTSEN ZONDER VAKANTIE IN EEN NOTENDOP Visie & missie Artsen Zonder Vakantie in Afrika ARTSEN ZONDER VAKANTIE IN CIJFERS DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Internationale samenwerking. NGO Broeders van Liefde. geestelijke gezondheidszorg onderwijs. orthopedagogische zorg

Jaarverslag 2014. Internationale samenwerking. NGO Broeders van Liefde. geestelijke gezondheidszorg onderwijs. orthopedagogische zorg Jaarverslag 2014 NGO Broeders van Liefde Internationale samenwerking geestelijke gezondheidszorg onderwijs orthopedagogische zorg 1 Het Home de la Vierge des Pauvres (HVP) in Gatagara (Rwanda), een centrum

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

Vormgeving: James & Co Foto s: Patricia De Laet, Luc Tessens, Geert Van den Bossche en Bert Ydiers.

Vormgeving: James & Co Foto s: Patricia De Laet, Luc Tessens, Geert Van den Bossche en Bert Ydiers. JAARVERSLAG 2009 Boek.be Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout Tel: 03 230 89 23 E-mail: info@boek.be Depot: D/2010/0125/1 Vormgeving: James & Co Foto s: Patricia De Laet, Luc Tessens, Geert Van den Bossche

Nadere informatie

Volledig Jaarverslag 2011

Volledig Jaarverslag 2011 Volledig Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1 Directieverslag 6 2 Over ons 13 2.1 Onze missie 13 2.2 Onze werkwijze 13 2.3 Onze omgeving 13 2.4 Onze strategische keuzes 14 2.4.1 Werken in minder landen 14

Nadere informatie

0. VOORWOORD 5 1. OPBOUW WERKINGSVERSLAG 7 1.1 OPBOUW EN WERKWIJZE 2011 8 1.2 REGISTRATIE EN JAARVERSLAG ALS INTERN INSTRUMENT 9

0. VOORWOORD 5 1. OPBOUW WERKINGSVERSLAG 7 1.1 OPBOUW EN WERKWIJZE 2011 8 1.2 REGISTRATIE EN JAARVERSLAG ALS INTERN INSTRUMENT 9 0. VOORWOORD 5 1. OPBOUW WERKINGSVERSLAG 7 1.1 OPBOUW EN WERKWIJZE 2011 8 1.2 REGISTRATIE EN JAARVERSLAG ALS INTERN INSTRUMENT 9 2. VOORSTELLING VAN DE ORGANISATIE 9 2.1 MISSIE & OPDRACHTEN 9 2.1.1 MISSIE

Nadere informatie

Foto: Yel. jaar verslag. Jaarverslag 2011 Oxfam-Wereldwinkels Jaarverslag 2010-2011 Oxfam Fair Trade

Foto: Yel. jaar verslag. Jaarverslag 2011 Oxfam-Wereldwinkels Jaarverslag 2010-2011 Oxfam Fair Trade Foto: Yel jaar verslag Jaarverslag 2011 Oxfam-Wereldwinkels Jaarverslag 2010-2011 Oxfam Fair Trade INHOUD 1. Fair trade viert feest 2. Een wereldwinkelnetwerk 3. Vrijwilligers met kennis van zaken 4. Fair

Nadere informatie

Cordaid 2007 HIJ GELOOFT IN ZIJN TOEKOMST U OOK? Elke vorm van weerstand wordt hard afgestraft

Cordaid 2007 HIJ GELOOFT IN ZIJN TOEKOMST U OOK? Elke vorm van weerstand wordt hard afgestraft Cordaid 2007 Publieksjaarverslag Cordaid 2007 Juni 2008 / Elke vorm van weerstand wordt hard afgestraft Inhoudsopgave Als u hier klikt gaat u naar het menu om verder uw keuze te maken Chouchou Namegabe,

Nadere informatie

Noodhulp. Voedselhulp. Heropbouw. Crisissituatie. Vluchtelingen. Ontwikkeling. Jan Bierkens

Noodhulp. Voedselhulp. Heropbouw. Crisissituatie. Vluchtelingen. Ontwikkeling. Jan Bierkens Voedselhulp Vluchtelingen Noodhulp Jan Bierkens Ontwikkeling Crisissituatie Heropbouw Jaarverslag2007 I N H O U D 3 WOORD VAN DE VOORZITTER 4 BOODSCHAP VAN B. RYELANDT, VICEVOORZITTER 4 INLEIDING G. DOPCHIE,

Nadere informatie

Ngo s en bedrijven in België

Ngo s en bedrijven in België Ngo s en bedrijven in België Praktische gids voor een vruchtbare samenwerking Ç Brigitte Hudlot Belgian Business Network for Corporate Social Responsibility Ç Ngo s en bedrijven in België Praktische gids

Nadere informatie

VOORWOORD INHOUDSOPGAVE INLEIDING

VOORWOORD INHOUDSOPGAVE INLEIDING VOORWOORD INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 OXFAM-WERELDWINKELS...1 1.1 Oxfam-Wereldwinkels: voorstelling... 1 1.1.1 Inleiding... 1 1.1.2 Beknopte geschiedenis Oxfam-Wereldwinkels... 3 1.1.3 Nationaal beleid Oxfam-Wereldwinkels...

Nadere informatie