PolarGC Coordüff QridOn. :oordor iridoff IxesOr.abel O- flxesoff. LabelOn xproff

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PolarGC Coordüff QridOn. :oordor iridoff IxesOr.abel O- flxesoff. LabelOn xproff"

Transcriptie

1 Problemen oplossen Standaardinstellingen Veel problemen met de GR zijn op te lossen door voor de standaardinstellingen te kiezen. Dit gaat als volgt. Kies IMtU en zore voor het scherm van het linkerscherm hieronder. Op elke regel is de linkeroptie geselecteerd. Kies BiflfiiWiilP (= ^fef QÏI33) en 20rë voor het middelste scherm hieronder. Op elke regel is de linkeroptie geselecteerd. Kies Ï3 en zorg ervoor dat Plotl, Plot2 en Plot3 uit staan. Staat bijvoorbeeld Plot2 aan, ga er dan met de cursor op staan en tik op MEHM NDFiHHL SCI ENG FLDHT 01 3 HES DEGREE H PAR PDL SEQ DDT l'ihll HDRIZ G-T V :oordor iridoff IxesOr.abel O- PolarGC Coordüff QridOn flxesoff LabelOn xproff Foutmeldingen Kies bij een foutmelding (ERR, de afkorting van error, dat fout betekent) voor de optie Goto. De cursor komt dan te staan op de plaats waar de GR de fout heeft ontdekt. Bij fouten kun je denken aan verkeerd minleken te veel ofte weinig haakjes delen door nul wortel uit een negatief getal lijsten die niet even lang zijn -v-waarden die kleiner dan Xmin of groter dan Xmax zijn. Verdwenen lijsten Bij het werken met lijsten kan het voorkomen dat bijvoorbeeld de lijst L2 ontbreekt in het Hjsten-invoerscherm. Kies dan de optie SetUpEditor uit het STAT-EDIT-menu en druk op ^IHiP na het verschijnen van SetUpEditor op het basisscherm. ERR:SVHTflX ÜQuit SlGüto LI Lï LH CflLC TESTS it... 2:Sor-tfl< 3:SortD< 4:ClrList Allerlei 25

2 Te weinig contrast Het lijkt of de GR uit blijft als je hem aan zet. Dit kan komen door te weinig contrast. Dit probleem wordt vaak veroorzaakt door batterijen die (bijna) leeg zijn. Zet de GR eerst uit en vervolgens weer aan. Druk op BEI en houd vervolgens de knop Q net zo lang ingedrukt totdatje weer voldoende contrast hebt. Daarbij verschijnt rechtsboven een cijfer. ftrchiwe 11 RflM... KQDefaults... flll Resetten Voor je alles reset is het verstandig eerst de optie Defaults uit het MEM-RESET-RAMmenu (TI-84 en TI-83 Plus) of uit het MEM-RESET-menu (TI-83) te kiezen. Deze optie zet de GR in de standaardinstellingen zonder gegevens te wissen. Als niets helpt, kies dan voor de optie All Memory uit het MEM-RESET-menu (TI-83) of uit het MEM-RESET-ALL-menu (TI-83 Plus en TI-84). Ook hierbij wordt de GR in de standaardinstelling gezet, maar nu worden ook alle gegevens gewist. RflM flrchiue Ififlll Menory... Het MODE-menu De instellingen van het MODE-menu Met C333 kom je in het MODE-menu. Hierin is af te lezen met welke instellingen de GR werkt. Hieronder staat een korte beschrijving van de instellingen. De standaardinstellingen van de GR staan links. Normal Sci Eng Notatie van getallen. Bij Sci geeft de GR alle getallen in de Float Radian Degree Func Par Pol Seq Connected Sequential Real Dot Simul Full Horiz G-T wetenschappelijke notatie. Bij bijvoorbeeld de keuze 3 worden aiie getallen afgerond op drie decimalen. De standaardinstelling is Float. Keuze uit de hoekinstellingen radialen en graden. Bij Func kun je op het formule-invoerscherm functies invoeren. Voor het invoeren van parametervoorstellingen kies je Par en voor het invoeren van poolvergelijkingen kies je Pol. Bij Dot krijg je alleen losse punten van een grafiek. Bij Simul worden bij twee of meer ingevoerde functies de bijbehorende grafieken tegelijk geplot. De instellingen a+bi en rea#i worden gebruikt bij complexe getallen. Bij Horiz en G-T krijg je een horizontaal respectievelijk verticaal gesplitst scherm. SCI ERG 0123H5G7B9 [i EG F; E E F'HF; POL SEQ DOT SIHUL «i+bï- K-t'^^L- HDRIZ Q-T S ET CLDCHOMtDMMXPWPM Het ZOOM-ZOOM-menu Met de opties uit het ZOOM-ZOOM-menu kun je in een keer vensterinstellingen veranderen. ZBox Inzoomen mei behulp van een rechthoek. Zoom In Inzoomen met behulp van een factor. Zoom Out Uitzoomen met behulp van een factor. ZDecimal Zorgt voor gelijke eenheden op de assen en de trace-cursor maakt stappen van 0,1. ZSquare Zorgt voor gelijke eenheden op de assen door Xmin en Xmax aan te passen. ZStandaard Geeft het standaardvenster. ZTrig Geeft een geschikte instelling voor het plotten van goniometrische functies. ZInteger Gevolgd door MÜMH zorgt het voor gelijke eenheden op de assen en de trace-cursor maakt stappen van 1. ZoomStat Handig bij het tekenen van statistische plots. ZoomFit Past Ymin en Ymax aan zodat het hoogste punt en het laagste punt van de grafiek op het scherm passen. MEMORV ox :Zoon In 3 : Zoon Out 5: ZSquare 6:ZStandard 7-.ZTrig 26 Praclicum 9

3 De GR instellen op de wetenschappelijke notatie De instelling Sci Op de eerste regel van het MODE-menu staat Normal Sci Eng. Met de instelling Normal krijg je de gewone getallennotatie. Met de instelling Sci komt elk getal in de wetenschappelijke notatie. RDRHftL SCI EHG FLDflT_ 01 5H 6?B9 RflDIfln D E'] F; E E rune P H F: PDL SEO CDnnECTED DDT i+bl. HDRIZ SIHUL r*aöl O-T Het getal wordt in de wetenschappelijke notatie weergegeven als E4. e moet dit lezen als 4,8357 l O4. Het getal 0, wordt bij de instelling Sci genoteerd als 3.81E-4, e moet dit lezen als 3, kun je een getal rechtstreeks in de wetenschappelijke notatie invoeren. 4S E4 3.81E-4 Voer de volgende berekeningen uit. Schrijf je antwoord in de vorm a 10" met a tussen l en 10. a 2,8 103 x 0, c (9,8-10'12): (0,007 l O"6) b 0,68-l O6+ 2,98-l O7 d Afronden op de GR De instelling Float Op de tweede regel van het MODE-menu staat Float Door op deze regel de cursor op 4 te zetten, rondt de GR elk getal af op vier decimalen. We noemen dit de Fix4-instelling. Zet na het maken van opgave 2 de GR weer op Float. Bereken in drie decimalen nauwkeurig. Gebruik de Fix3-instelling. 2,132 a 1,18 b 21*53 c 0,8-3-6 SCI EHG 'LOflT RHDIftfl D EG F; E E Func PAR PDL SEQ cannected DDT SIHUL HDRI2 G-T Het gebruik van lettergeheugens e kunt een getal opslaan in een geheugen. Daarvoor zijn de letters A, B,... beschikbaar. De letters staan in het groen boven enkele toetsen. Druk eerst de groene «wam-toets in. r ^ AtójgjemetEHaj N Het getal 5 sla je in hel geheugen A op door in te tikken X1 ^\ Het getal 3 sla je in het geheugen B op door in te tikken De GR neemt in elke uitdrukking waarin A en B voorkomen voor A het getal 5 en voor B het getal 3. Zo kent de GR aan 2A - 6B de uitkomst -8 toe. 3-^B v 3 -s Allerlei 27

4 r 314 Sla de getallen 2,123456, ^3 en \ op in de lettergeheugens A, B en C. Bereken in drie decimalen nauwkeurig. a 3A-B b B2-4AC c C- + AB. C2~AB A+B a Plot de grafieken van y} = ö,5x2 ~2x-\n _y, = 0,5.x + l. Zorg er met de optie intersect voor dat de coördinaten van het rechter snij punt op het scherm staan. Noteer de coördinaten in drie decimalen nauwkeurig. b Ga naar het basisschenn en onderzoek welke getallen in de geheugens Xen Y staan. Wat valt op? Het geheugen X roep je op ook met üülubi De hoeveelheden I en II groeien volgens de formules N{ = 20 l,64' en N]f = ,83?. Hierin is N het aantal en / de tijd in uren. a Plot de grafieken in het venster met Xmin = O, Xmax = 10, Ymin = O en Ymax = 250. b Zorg er met de optie intersect voor dat de coördinaten van het snijpunt van de twee grafieken op het scherm komen. c Licht toe datje met de berekening op het scherm hiernaast het tijdstip in minuten krijgt waarop V, = Nir flns Rns* De instelling Ask in het TABLE SETUP-menu Het TABLE SETUP-menu kun je zo instellen dat bij elke gewenste jc-waarde de bijbehorende functiewaarde in de tabel verschijnt. Bij de functie j(x) = 0,5;r - 3* + 2 kun je/3,12) als volgt in de tabel opnemen. Voer in yt = 0,5x2-3x + 2. Ga naar het TABLE SETUP-menu en zet Indpnt op Ask. Ga naar het tabellenscherm. e krijgt een lege tabel. Zet de cursor in de x-kolom en tik in ^BBÜP PEEHïl In de Yi-kolom verschijnt/3,12). e leest af/3,12) = -2,493. Wil je vervolgens/y 3 ) weten, dan tikje in dejc-kolom in TflBLE SETUP TblStart=0 Indpnt: Depend: flut o Indpnt komt van het Engelse woord independent (= onafhankelijk). In een formule als y = 0,5.x2-3* + 2 heet x de onafhankelijke variabele. e kunt voor x allerlei getallen invullen. Is x eenmaal gekozen, dan voegt de functie daar een ^-waarde aan toe. Omdat deze y-waarde van de gekozen x- waarde afhangt, heet y de afhankelijke variabele. X Vi '2.H93 Gegeven is de functie /(x) = 0,6.x +. 5.r Vul de volgende tabel in. Rond zo nodig af op twee decimalen. 0, Practicum 9

5 De solver Met de Solver uit het MATH-MATH-menu kunnen vergelijkingen worden opgelost. De werking van deze optie wordt toegelicht aan de hand van het volgende voorbeeld. Van een kegel met hoogte h = 4 en inhoud / = 1 00 wordt de straal van de grondcirkel gevraagd. Voor de inhoud van een kegel geldt: / = -^Tirh. Door de vergelijking op O te herleiden krijg je de vergelijking I-^nrh ~ 0. Ga nu als volgt te werk. Kies Solver uit het MATH-MATH-menu. e vindt de solver op regel 0. Zie de linkerfiguur hieronder. e krijgt het scherm van de middelste figuur. Heb je een scherm dat lijkt op dat van de rechterfiguur, ga dan eerst met Q uit dat scherm en wis zo nodig met CTSEI een eerder ingevoerde vergelijking. lal: HUM CPX PRE éïfminc 7 fmaxc 9:fn!nU v SHSoluer... EQUflTIOH SOLVER e*in:0= v 1=0 R=0 H=0 bound=-c-le99,l... Voer achter eqn:0 = in ƒ - - Na iama;i krijg je het scherm hier rechtsboven. Geef/de waarde 100 en h de waarde 4. Zet de cursor achter R= en tik in Ri*iy ^ (= e krijgt r = 4,9. Zie de figuur hiernaast. Aan de onderste regel, waar staat linkerlid - rechterlid = O, kun je zien dat de GR een oplossing heeft gevonden. Achter bound= staan tussen accolades de grenzen waartussen de GR bij de opdracht SOLVE naar een oplossing zoekt. De standaardinstelling is {-l 10'19, l 10"}. Heeft een vergelijking meerdere oplossingen, dan geeft de GR die oplossing die het dichtst bij de startwaarde van de onbekende variabele ligt. Door bijvoorbeeld met r = -3 te starten, zal als oplossing gevonden worden r ~ -4,9. Ga dit na. Door de grenzen aan te passen of door uit te gaan van een goede startwaarde voorkom je dit soort problemen. 1 = 100 R= H=4 bound=-c-le99,l... -left-rt=0 a Bereken in één decimaal nauwkeurig de hoogte van de kegel met inhoud 250 en straal van de grondcirkel 3. b Bereken in één decimaal nauwkeurig de inhoud van de kegel met straal van de grondcirkel 5 en hoogte 11. Gegeven is de lenzenformule = - +. ƒ v b Gebruik de solver van de GR bij de volgende berekeningen. Rond af op twee decimalen. Zorg ervoor datje geen startwaarde neemt die een noemer nul maakt. a Bereken ƒ bij v = 3 en b = 8. b Bereken v bij ƒ= 2 en b = 3,29. c Bereken b bij ƒ = l,5 en v = 11. a Voer op het formule-invoerscherm yl=x2-4x en y2=px in. b Zorg datje het sol ver-vergel ijkingsscherm van de figuur hiernaast krijgt. c Geef beide mogelijkheden voorx bij p = 2, Wat is de meetkundige betekenis van deze oplossingen? Controleer je antwoord in het grafiekenscherm. d Geef;? bij x = -4. Wat is de meetkundige betekenis? EQUflTIOH SOLVER Allerlei 29

6 De catalogus Met «iiftwitf (= MïrSb f> ) kom je in de catalogus: een alfabetische lijst van alle functies en instructies die de TI bezit. Kies Bftjcropi De selectiecursor ^ wijst abs(aan. Na Mii-iih verschijnt abs(op het scherm. Loop eens door de catalogus. Na de letter Z verschijnen de tekens, zoals +, =, > en!. Wil je snel naarde instructies die met Q beginnen, dan tikje in Q. Aan de A rechtsboven op het scherm zie je datje niet eerst op (05221 hoeft te drukken. Applications Onder de knop gjaaa vind je bij de TI-84 een veelheid aan applicaties. Een aardig applicatie is Cabrir. Hiermee kun je meetkundige constructies maken zoals met Cabri en GeoGebra. Bij economie heb je misschien wat aan de applicatie Finance. CflTflLOG and an9 1 e C flnqvfk fins flrchiue flsnc 01...ff.. Let erop datje sommige applicaties na gebruik weer moet uitzetten. Zo kun je slechts één grafiek plotten als de applicatie Transfrm is geïnstalleerd. Zie het GR-scherm hiernaast. Nogmaals de applicatie selecteren en de installatie ongedaan maken, lost het probleem op. Plot! P1ot Krijg je bij het formu Ie- in voerschema onderop het scherm = <<>>, zoals op het scherm hiernaast, dan moet de applicatie Inequalz weer verlaten worden. K= Plot! PlotE Plotï 30 Practicum 9

Allerlei onderwerpen

Allerlei onderwerpen Allerlei onderwerpen In dit practicum behandelen we enkele bijzonderheden van de TI die je in uiteenlopende situaties kunt gebruiken. a Problemen oplossen Standaardinstellingen van de GR Veel problemen

Nadere informatie

Veel problemen met de GR zijn op te lossen door voor de standaardinstellingen te kiezen. We bekijken een aantal standaardinstellingen.

Veel problemen met de GR zijn op te lossen door voor de standaardinstellingen te kiezen. We bekijken een aantal standaardinstellingen. Allerlei In deze module behandelen we het oplossen van veelvoorkomende problemen, instellingen van het MODE- en het ZOOM-menu, de catalogus en de examenstand. Problemen oplossen Standaardinstellingen van

Nadere informatie

Functiewaarden en toppen

Functiewaarden en toppen Functiewaarden en toppen Formules invoeren Met [Y=] kom je op het formule-invoerscherm. Reeds ingevoerde formules wis je met [CLEAR]. Krijg je niet een scherm waarop Y1, Y2,... te zien zijn, kies dan bij

Nadere informatie

Formules grafieken en tabellen

Formules grafieken en tabellen Formules grafieken en tabellen Formules invoeren Met kom je op het formule-invoerscherm. Reeds ingevoerde formules wis je met C. Krijg je niet een scherm waarop Y, Y,... te zien zijn kies dan bij eerst

Nadere informatie

Formules, grafieken en tabellen

Formules, grafieken en tabellen Formules, grafieken en tabellen Formules invoeren Met Q* kom je op het formule-invoerscherm. Reeds ingevoerde formules wis je met» *!:. Ploti W1BX2-4X+2 Krijg je niet een scherm waarop Yl, Y2,... te zien

Nadere informatie

Het berekenen van coördinaten van bijzondere punten van een grafiek gaat met opties uit het CALC-menu.

Het berekenen van coördinaten van bijzondere punten van een grafiek gaat met opties uit het CALC-menu. Toppen en snijpunten We gaan uit van de formule y 0,08x 1,44x 6,48x 3. Voer deze formule in op het formule-invoerscherm (via!) en plot de grafiek met Xmin = 0, Xmax = 14, Ymin = 5 en Ymax = 14. In de figuur

Nadere informatie

Basistechnieken TI-84 Plus C Silver Edition

Basistechnieken TI-84 Plus C Silver Edition Basistechnieken TI-84 Plus C Silver Edition Als je dit practicum doorwerkt, weet je de eerste beginselen van het werken met de grafische rekenmachine TI-84 Plus C Silver Edition. In de tekst van het practicum

Nadere informatie

3.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: Los op: 6x + 28 = 30 10x.

3.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: Los op: 6x + 28 = 30 10x. 3.0 Voorkennis Voorbeeld 1: Los op: 6x + 28 = 30 10x. 6x + 28 = 30 10x +10x +10x 16x + 28 = 30-28 -28 16x = 2 :16 :16 x = 2 1 16 8 Stappenplan: 1) Zorg dat alles met x links van het = teken komt te staan;

Nadere informatie

1.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: Los op: 6x + 28 = 30 10x.

1.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: Los op: 6x + 28 = 30 10x. 1.0 Voorkennis Voorbeeld 1: Los op: 6x + 28 = 30 10x. 6x + 28 = 30 10x +10x +10x 16x + 28 = 30-28 -28 16x = 2 :16 :16 x = 2 1 16 8 Stappenplan: 1) Zorg dat alles met x links van het = teken komt te staan;

Nadere informatie

Berekeningen op het basisscherm

Berekeningen op het basisscherm Berekeningen op het basisscherm Het basisscherm Zet de grafische rekenmachine (GR) aan met. Je komt op het basisscherm waarop je de cursor ziet knipperen. Berekeningen maak je op het basisscherm. Van een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : De Tabel

Hoofdstuk 1 : De Tabel Hoofdstuk 1 : De Tabel 1.1 Een tabel maken De GR heeft 3 belangrijke knoppen om een tabel te maken : (1) Y= knop : Daar tik je de formule in (2) Tblset (2nd Window) : Daar stel je de tabel in. Er geldt

Nadere informatie

1.1 Tweedegraadsvergelijkingen [1]

1.1 Tweedegraadsvergelijkingen [1] 1.1 Tweedegraadsvergelijkingen [1] Er zijn vier soorten tweedegraadsvergelijkingen: 1. ax 2 + bx = 0 (Haal de x buiten de haakjes) Voorbeeld 1: 3x 2 + 6x = 0 3x(x + 2) = 0 3x = 0 x + 2 = 0 x = 0 x = -2

Nadere informatie

Prof. dr. W. Guedens Lic. M. Reynders

Prof. dr. W. Guedens Lic. M. Reynders Prof. dr. W. Guedens Lic. M. Reynders 2006 Universiteit Hasselt Het toetsenbord van de TI-84 Plus... 1 Toetsenbord zones... 1 De kleurencodes op het toetsenbord gebruiken... 2 Het uitleesscherm... 3 Soorten

Nadere informatie

3.1 Kwadratische functies[1]

3.1 Kwadratische functies[1] 3.1 Kwadratische functies[1] Voorbeeld 1: y = x 2-6 Invullen van x = 2 geeft y = 2 2-6 = -2 In dit voorbeeld is: 2 het origineel; -2 het beeld (of de functiewaarde) y = x 2-6 de formule. Een functie voegt

Nadere informatie

. noemer noemer Voorbeelden: 1 Breuken vereenvoudigen Schrijf de volgende breuken als één breuk en zo eenvoudig mogelijk: 4 1 x e.

. noemer noemer Voorbeelden: 1 Breuken vereenvoudigen Schrijf de volgende breuken als één breuk en zo eenvoudig mogelijk: 4 1 x e. Tips: Maak de volgende opgaven het liefst voorin in één van de A4-schriften die je gaat gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, werk hem dan uit tot waar je kunt en ga verder met de volgende

Nadere informatie

Handleiding. Getal en Ruimte HAVO wiskunde B

Handleiding. Getal en Ruimte HAVO wiskunde B Afronden, geheel deel, breukdeel, Kleinste gemeen veelvoud, Grootste gemene deler, vind je via. Alles betreffende complexe getallen vind je via. Handleiding Bij de TI-84 is het een heel werk om functies

Nadere informatie

Berekeningen op het basisscherm

Berekeningen op het basisscherm Berekeningen op het basisscherm Het basisscherm Zet de grafische rekenmachine (GR) aan met waarop je de cursor ziet knipperen.. Je komt op het basisscherm, Contrast bijstellen Berekeningen maak je op het

Nadere informatie

HP Prime: Functie App

HP Prime: Functie App HP Prime Graphing Calculator HP Prime: Functie App Meer over de HP Prime te weten komen: http://www.hp-prime.nl De Functie-App op de HP Prime Gebruik! om het keuzescherm voor de applicaties te openen en

Nadere informatie

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25 C. von Schwartzenberg 1/ 1 I, II, IV en V zijn tweedegraadsvergelijkingen. (de hoogste macht van is steeds ; te zien na wegwerken haakjes?) (III is een eerstegraadsvergelijking en VI is een derdegraadsvergelijking)

Nadere informatie

De eerste functie bevindt zich op de toets en is in het wit aangegeven.

De eerste functie bevindt zich op de toets en is in het wit aangegeven. Hoofdstuk 1 Een TI-83 (Plus) - Tour 1.1 De toetsen De toetsen van de TI-83 (Plus) kunnen ingedeeld worden in een viertal groepen : de grafische toetsen de edit-toetsen de geavanceerde functietoetsen het

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS http://nl.yourpdfguides.com/dref/2995675

Uw gebruiksaanwijzing. TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS http://nl.yourpdfguides.com/dref/2995675 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Grafieken en formules

Hoofdstuk 2: Grafieken en formules Hoofdstuk 2: Grafieken en formules Wiskunde VMBO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 2: Grafieken en formules Wiskunde 1. Basisvaardigheden 2. Grafieken en formules 3. Algebraïsche verbanden 4. Meetkunde

Nadere informatie

Handleiding. Getal en Ruimte havo wia

Handleiding. Getal en Ruimte havo wia Absolute waarde zit als bij de sjablonen ( ). Afronden, geheel deel, breukdeel, Kleinste gemeen veelvoud, Grootste gemene deler, vind je via. Handleiding Alles betreffende complexe getallen vind je via.

Nadere informatie

Berekeningen op het basisscherm

Berekeningen op het basisscherm Berekeningen op het basisscherm Het basisscherm Zet de grafische rekenmachine (GR) aan met [ON]. Je komt op het basisscherm waarop je de cursor ziet knipperen. Berekeningen maak je op het basisscherm.

Nadere informatie

Parameterkrommen met Cabri Geometry

Parameterkrommen met Cabri Geometry Parameterkrommen met Cabri Geometry 1. Inleiding Indien twee functies f en g gegeven zijn die afhangen van eenzelfde variabele (noem deze t), dan kunnen de functiewaarden daarvan gebruikt worden als x-

Nadere informatie

Berekeningen op het basisscherm

Berekeningen op het basisscherm Berekeningen op het basisscherm Het basisscherm Zet de grafische rekenmachine (GR) aan met je de cursor ziet knipperen.. Je komt op het basisscherm waarop Berekeningen maak je op het basisscherm. Van een

Nadere informatie

Handleiding. Getal en Ruimte vwo wib

Handleiding. Getal en Ruimte vwo wib Afronden, geheel deel, breukdeel, Kleinste gemeen veelvoud, Grootste gemene deler, vind je via. Alles betreffende complexe getallen vind je via. Handleiding Bij de TI-84 is het een heel werk om functies

Nadere informatie

Vergelijkingen en hun oplossingen

Vergelijkingen en hun oplossingen Vergelijkingen en hun oplossingen + 3 = 5 is een voorbeeld van een wiskundige vergelijking: er komt een = teken in voor, en een onbekende of variabele: in dit geval de letter. Alleen als we voor de variabele

Nadere informatie

Gebruik van de Grafische rekenmachine TI-83 en TI-84 (plus/silver edition).

Gebruik van de Grafische rekenmachine TI-83 en TI-84 (plus/silver edition). Gebruik van de Grafische rekenmachine TI-83 en TI-84 (plus/silver edition). Rudolf Steiner College, Haarlem versie 2.0 november 2015. bron: www.review17.com Grafische rekenmachine gebruik en toepassingen.

Nadere informatie

klas 3 havo Checklist HAVO klas 3.pdf

klas 3 havo Checklist HAVO klas 3.pdf Checklist 3 HAVO wiskunde klas 3 havo Checklist HAVO klas 3.pdf 1. Hoofdstuk 1 - lineaire problemen Ik weet dat de formule y = a x + b hoort bij de grafiek hiernaast. Ik kan bij een lineaire formule de

Nadere informatie

H. 8 Kwadratische vergelijking / kwadratische functie

H. 8 Kwadratische vergelijking / kwadratische functie H. 8 Kwadratische vergelijking / kwadratische functie 8. Kwadratische vergelijking Een kwadratische vergelijking (of e graadsvergelijking) is een vergelijking van de vorm: a b c + + = Ook wordt een kwadratische

Nadere informatie

Notatieafspraken Grafische Rekenmachine, wiskunde A

Notatieafspraken Grafische Rekenmachine, wiskunde A Notatieafspraken Grafische Rekenmachine, wiskunde A Bij deze verstrek ik jullie de afspraken voor de correcte notatie bij het gebruik van de grafische rekenmachine. Verder krijg je een woordenlijst met

Nadere informatie

Beginnen met de Casio fx-cg20

Beginnen met de Casio fx-cg20 Beginnen met de Casio fx-cg20 - Korte uitleg van de meest gebruikte knoppen en functies - De knoppen De belangrijkste menu s Navigatie door de mappen Auteur: Tim Bebensee Vertaling en bewerking: Wouter

Nadere informatie

15.1 Oppervlakten en afstanden bij grafieken [1]

15.1 Oppervlakten en afstanden bij grafieken [1] 15.1 Oppervlakten en afstanden bij grafieken [1] Bereken: Bereken algebraisch: Bereken exact: De opgave mag berekend worden met de hand of met de GR. Geef bij GR gebruik de ingevoerde formules en gebruikte

Nadere informatie

Handleiding. Getal en Ruimte havo 4 wia. E. van Winsen Versie 30 augustus 2011 OS 3.0.2

Handleiding. Getal en Ruimte havo 4 wia. E. van Winsen Versie 30 augustus 2011 OS 3.0.2 Handleiding Getal en Ruimte havo 4 wia E. van Winsen Versie 0 augustus 011 OS.0. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... Berekeningen op het rekenmachinescherm... Het rekenmachinescherm... Eenvoudige berekeningen...

Nadere informatie

fx-82es (PLUS) Werken met de CASIO fx-82es (PLUS) instellingen

fx-82es (PLUS) Werken met de CASIO fx-82es (PLUS) instellingen Werken met de CASIO fx-82es (PLUS) Deze 'gewone' rekenmachine heeft een natural display. Het intypen en aflezen van bijv breuken, machten, wortels en logaritmen gaat (eindelijk!) op een manier die logisch

Nadere informatie

OPLOSSEN VAN TWEEDEGRAADSVERGELIJKINGEN

OPLOSSEN VAN TWEEDEGRAADSVERGELIJKINGEN OPLOSSEN VAN TWEEDEGRAADSVERGELIJKINGEN Het bestaan van reële oplossingen of wortels van een tweedegraadsvergelijking van de vorm ax²+bx+c = 0 waarbij x de onbekende is en a, b, c reële parameters zijn,

Nadere informatie

1.1 Rekenen met letters [1]

1.1 Rekenen met letters [1] 1.1 Rekenen met letters [1] Voorbeeld 1: Een kaars heeft een lengte van 30 centimeter. Per uur brand er 6 centimeter van de kaars op. Hieruit volgt de volgende woordformule: Lengte in cm = -6 aantal branduren

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. TEXAS INSTRUMENTS TI-83 SILVER EDITION http://nl.yourpdfguides.com/dref/2175517

Uw gebruiksaanwijzing. TEXAS INSTRUMENTS TI-83 SILVER EDITION http://nl.yourpdfguides.com/dref/2175517 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor TEXAS INSTRUMENTS TI-83 SILVER EDITION. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

6.0 Voorkennis AD BC. Kruislings vermenigvuldigen: Voorbeeld: 50 10x. 50 10( x 1) Willem-Jan van der Zanden

6.0 Voorkennis AD BC. Kruislings vermenigvuldigen: Voorbeeld: 50 10x. 50 10( x 1) Willem-Jan van der Zanden 6.0 Voorkennis Kruislings vermenigvuldigen: A C AD BC B D Voorbeeld: 50 0 x 50 0( x ) 50 0x 0 0x 60 x 6 6.0 Voorkennis Herhaling van rekenregels voor machten: p p q pq a pq a a a [] a [2] q a q p pq p

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Handboek

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Handboek TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Handboek Deze handleiding heeft betrekking op TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition-software versie 2.53MP. Ga voor de nieuwste versie van de documentatie naar education.ti.com/guides.

Nadere informatie

Functies. Verdieping. 6N-3p 2013-2014 gghm

Functies. Verdieping. 6N-3p 2013-2014 gghm Functies Verdieping 6N-p 01-014 gghm Standaardfuncties Hieronder is telkens een standaard functie gegeven. Maak steeds een schets van de bijbehorende grafiek. Je mag de GRM hierbij gebruiken. Y f ( x)

Nadere informatie

Werkblad Cabri Jr. Vermenigvuldigen van figuren

Werkblad Cabri Jr. Vermenigvuldigen van figuren Werkblad Cabri Jr. Vermenigvuldigen van figuren Doel Het onderzoeken van de vermenigvuldigingsafbeelding (homothetie) en het bekijken van de relaties tussen het origineel en het beeld van een meetkundige

Nadere informatie

De eerste stappen met de TI-Nspire 2.1 voor de derde graad

De eerste stappen met de TI-Nspire 2.1 voor de derde graad De eerste stappen met TI-Nspire 2.1 voor de derde graad. Technisch Instituut Heilig Hart, Hasselt Inleiding Ik gebruik al twee jaar de TI-Nspire CAS in de derde graad TSO in de klassen 6TIW( 8 uur wiskunde)

Nadere informatie

Werkblad Cabri Jr. Vierkanten

Werkblad Cabri Jr. Vierkanten Werkblad Cabri Jr. Vierkanten Doel Allereerst leren we hierin dat er een verschil is tussen het "tekenen" van een vierkant en het "construeren" van een vierkant. Vervolgens bekijken we enkele eigenschappen

Nadere informatie

LESFICHE 1. Handig rekenen. Lesfiche 1. 1 Procent & promille. 2 Afronden. Procent of percent (%) betekent letterlijk per honderd.

LESFICHE 1. Handig rekenen. Lesfiche 1. 1 Procent & promille. 2 Afronden. Procent of percent (%) betekent letterlijk per honderd. Lesfiche 1 1 Procent & promille Handig rekenen Procent of percent (%) betekent letterlijk per honderd. 5 5 % is dus 5 per honderd. In breukvorm wordt dat of 0,05 als decimaal getal. Promille ( ) betekent

Nadere informatie

8.0 Voorkennis ,93 NIEUW

8.0 Voorkennis ,93 NIEUW 8.0 Voorkennis Voorbeeld: In 2014 waren er 12.500 speciaalzaken. Sinds 2012 is het aantal speciaalzaken afgenomen met 7%. Bereken hoeveel speciaalzaken er in 2012 waren. Aantal 2014 = 0,93 Aantal 2012

Nadere informatie

Samenvatting Wiskunde B

Samenvatting Wiskunde B Bereken: Bereken algebraisch: Bereken eact: De opgave mag berekend worden met de hand of met de GR. Geef bij GR gebruik de ingevoerde formules en gebruikte opties. Kies op een eamen in dit geval voor berekenen

Nadere informatie

x 3x x 7x x 2x x 5x x 4x G&R havo B deel 1 3 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/12 TOETS VOORKENNIS

x 3x x 7x x 2x x 5x x 4x G&R havo B deel 1 3 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/12 TOETS VOORKENNIS G&R havo B deel Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg / a x = x =. b x = x x =. c d x (x ) 0 x = 0 =. 9. e f x 0 x ( x ) 0. x x = x x ( x )( x + ). TOETS VOORKENNIS a ( x + ) = x c x e

Nadere informatie

5.1 Lineaire formules [1]

5.1 Lineaire formules [1] 5.1 Lineaire formules [1] Voorbeeld : Teken de grafiek van y = 1½x - 3 Stap 1: Maak een tabel met twee coördinaten van deze lijn: x 0 2 y -3 0 Stap 2: Teken de twee punten en de grafiek: 1 5.1 Lineaire

Nadere informatie

Lang leve invnorm op de TI-83 grafische rekenmachine

Lang leve invnorm op de TI-83 grafische rekenmachine Bij de kansrekening op HAVO en VWO wordt ruimschoots aandacht besteed aan de normale verdeling. In de schoolboeken staan talrijke variaties, waarvan we de volgende beschouwen: Geef van een normaal verdeelde

Nadere informatie

VAARDIGHEDEN EXCEL. MEETWAARDEN INVULLEN In de figuur hieronder zie je twee keer de ingevoerde meetwaarden, eerst ruw en daarna netjes opgemaakt.

VAARDIGHEDEN EXCEL. MEETWAARDEN INVULLEN In de figuur hieronder zie je twee keer de ingevoerde meetwaarden, eerst ruw en daarna netjes opgemaakt. VAARDIGHEDEN EXCEL Excel is een programma met veel mogelijkheden om meetresultaten te verwerken, maar het was oorspronkelijk een programma voor boekhouders. Dat betekent dat we ons soms in bochten moeten

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Algebra of rekenmachine

Hoofdstuk 2 - Algebra of rekenmachine Hoofdstuk - Algebra of rekenmachine Voorkennis: kwadratische vergelijkingen bladzijde V-a pp ( + ) b kk ( 0) c xx ( + ) d k( 8k 7) e qq ( + 9) f 0, tt+ ( ) g 7r( 9r) h p( 7p+ ) V-a fx () = x( x + ) b Nt

Nadere informatie

Gebruik van de TI-83/84 Plus

Gebruik van de TI-83/84 Plus Inhoud Gebruik van de TI-83/84 Plus Hans Bekaert INHOUD... 1 1. BASISBEWERKINGEN... 1 1.1. DE TABEL MET DATA OPSTELLEN... 1 1.2. BEREKENINGEN MAKEN OP BASIS VAN INGEGEVEN DATA... 1 1.3. FORMULES GEBRUIKEN

Nadere informatie

Kennismaking met de TI-83 (plus)

Kennismaking met de TI-83 (plus) Kennismaking met de TI-83 (plus) 1 Basisbewerkingen 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Instellingen 6 1.3 Rekenen 6 1.4 Een berekening wijzigen 7 1.5 Haakjes 8 1.6 Nauwkeurigheid van berekeningen 9 2 Enkele rekenfuncties

Nadere informatie

6.1 Kwadraten [1] HERHALING: Volgorde bij berekeningen:

6.1 Kwadraten [1] HERHALING: Volgorde bij berekeningen: 6.1 Kwadraten [1] HERHALING: Volgorde bij berekeningen: 1) Haakjes wegwerken 2) Vermenigvuldigen en delen van links naar rechts 3) Optellen en aftrekken van links naar rechts Schrijf ALLE stappen ONDER

Nadere informatie

Quick Start FX-92B Collège 2D+

Quick Start FX-92B Collège 2D+ Quick Start FX-92B Collège 2D+ www.casio-education.be Mode w 1 algemene berekeningen 2 statistische berekeningen en lineaire regressie oplossen van reguliere 2x2 of x stelsels 4 weergeven van de waardentabel

Nadere informatie

4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1]

4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1] 4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1] Voorbeeld 1: 5 x 3 = 15 (3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15) Voorbeeld 2: 5 x -3 = -15 (-3 +-3 +-3 +-3 +-3 = -3-3 -3-3 -3 = -15) Voorbeeld 3: -5 x 3 = -15 Afspraak: In plaats

Nadere informatie

Gebruik van geheugens

Gebruik van geheugens Gebruik van geheugens Het rekentoestel CASIO Collège fx-92b 2D+ heeft 10 verschillende geheugens. De acht geheugens A, B, C, D, E, F, X en Y kunnen gebruikt worden om waarden op te slaan. De inhoud van

Nadere informatie

P2 Exponentiële groei

P2 Exponentiële groei P2 Exponentiële groei Opgave 1 a. Zet in Excel in A1: Aantal jaar en in B1: Spaarbedrag. b. Zet in A2-A11 de getallen 1 t/m 10. Handig doen. Zie hulp bij Excel blad 6. c. Zorg met een formule dat er in

Nadere informatie

10.0 Voorkennis. Herhaling van rekenregels voor machten: a als a a 1 0[5] [6] Voorbeeld 1: Schrijf als macht van a:

10.0 Voorkennis. Herhaling van rekenregels voor machten: a als a a 1 0[5] [6] Voorbeeld 1: Schrijf als macht van a: 10.0 Voorkennis Herhaling van rekenregels voor machten: p p q pq a pq a a a [1] a [2] q a q p pq p p p a a [3] ( ab) a b [4] Voorbeeld 1: Schrijf als macht van a: 1 8 : a a : a a a a 3 8 3 83 5 Voorbeeld

Nadere informatie

Rekenen met de GRM. 1 van 1. Inleiding: algemene zaken. donkerder. lichter

Rekenen met de GRM. 1 van 1. Inleiding: algemene zaken. donkerder. lichter 1 van 1 Rekenen met de GRM De grafische rekenmachine (voortaan afgekort met GRM) ga je bij hoofdstuk 1 voornamelijk als gewone rekenmachine gebruiken. De onderste zes rijen toetsen zijn vergelijkbaar met

Nadere informatie

1 Coördinaten in het vlak

1 Coördinaten in het vlak Coördinaten in het vlak Verkennen Meetkunde Coördinaten in het vlak Inleiding Verkennen Beantwoord de vragen bij Verkennen. (Als je er niet uitkomt, ga je gewoon naar de Uitleg, maar bekijk het probleem

Nadere informatie

De grafische rekenmachine en de afgeleide

De grafische rekenmachine en de afgeleide Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Jan de Geus 11 January 2011 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/27841 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Machten, exponenten en logaritmen

Machten, exponenten en logaritmen Machten, eponenten en logaritmen Machten, eponenten en logaritmen Macht, eponent en grondtal Eponenten en logaritmen hebben alles met machtsverheffen te maken. Een macht als 4 is niets anders dan de herhaalde

Nadere informatie

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel.

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel. Excel Inleiding Het woord computer betekent zoiets als rekenmachine. Daarmee is is eigenlijk aangegeven wat een computer doet. Het is een ingewikkelde rekenmachine. Zelf voor tekstverwerken moet hij rekenen.

Nadere informatie

Handleiding. Getal en Ruimte vwo wiac

Handleiding. Getal en Ruimte vwo wiac Absolute waarde zit als bij de sjablonen ( ). Afronden, geheel deel, breukdeel, Kleinste gemeen veelvoud, Grootste gemene deler, vind je via. Handleiding Alles betreffende complexe getallen vind je via.

Nadere informatie

5. Vergelijkingen. 5.1. Vergelijkingen met één variabele. 5.1.1. Oplossen van een lineaire vergelijking

5. Vergelijkingen. 5.1. Vergelijkingen met één variabele. 5.1.1. Oplossen van een lineaire vergelijking 5. Vergelijkingen 5.1. Vergelijkingen met één variabele 5.1.1. Oplossen van een lineaire vergelijking Probleem : We willen x oplossen uit de lineaire vergelijking p x+q=r met p. Maxima biedt daartoe in

Nadere informatie

Analytische meetkunde en ICT, losse oefeningen en exploraties met de computer met Cabri, WinPlot, MVT

Analytische meetkunde en ICT, losse oefeningen en exploraties met de computer met Cabri, WinPlot, MVT Analytische meetkunde en ICT, losse oefeningen en exploraties met de computer met Cabri, WinPlot, MVT Een van de experimenten die we graag zouden willen doen is direct starten met de koppeling vergelijking-figuur,

Nadere informatie

Zestigdelige graden radialen honderddelige graden

Zestigdelige graden radialen honderddelige graden Rekenen met hoeken Zestigdelige graden radialen honderddelige graden Hoeken kunnen uitgedrukt worden in verschillende hoekeenheden. De meest bekende hoekeenheid is de zestigdelige graad. Deze hoekeenheid

Nadere informatie

Experiment: massadichtheid

Experiment: massadichtheid Inleiding In deze workshop willen we aan de hand van een praktijkvoorbeeld voor de lessen fysica in het derde jaar aangeven hoe de TI-83 plus een handig hulpmiddel kan zijn bij het verwerken van meetresultaten.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 boek 1 Formules en grafieken havo b klas 4

Hoofdstuk 1 boek 1 Formules en grafieken havo b klas 4 Hoofdstuk 1 boek 1 Formules en grafieken havo b klas 4 1. Lineair verband. 1a. na 1 min 36 cm, na min. 3 cm, daling 4 cm per minuut. b. h = 40 4t h in cm en t per minuut b. k: rc = -3 m: rc = 0.5 p: rc

Nadere informatie

Handleiding. Getal en Ruimte vwo wib. E. van Winsen Versie 6 september 2010 OS 2.1

Handleiding. Getal en Ruimte vwo wib. E. van Winsen Versie 6 september 2010 OS 2.1 Handleiding Getal en Ruimte vwo wib E. van Winsen Versie 6 september 010 OS.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... wib 1 Berekeningen op het rekenmachinescherm... 4 Het rekenmachinescherm... 4 Eenvoudige berekeningen...

Nadere informatie

Lijsten op uw TI grafische rekenmachine.

Lijsten op uw TI grafische rekenmachine. Lijsten op uw TI grafische rekenmachine. Een van de sterke punten van een grafische rekenmachine is de mogelijkheid berekeningen uit te voeren op een lijst met getallen, in plaats van op een enkel getal.

Nadere informatie

Het installatiepakket haal je af van de website http://www.gedesasoft.be/.

Het installatiepakket haal je af van de website http://www.gedesasoft.be/. Softmaths 1 Softmaths Het installatiepakket haal je af van de website http://www.gedesasoft.be/. De code kan je bekomen op de school. Goniometrie en driehoeken Oplossen van driehoeken - Start van het programma:

Nadere informatie

dr. Luc Gheysens ICT : het gebruik van de grafische rekenmachine TI-83 (Plus) LESVOORBEELD 1 : RECHTEN EN PARABOLEN RADEN

dr. Luc Gheysens ICT : het gebruik van de grafische rekenmachine TI-83 (Plus) LESVOORBEELD 1 : RECHTEN EN PARABOLEN RADEN 3 T EUROPE dr. Luc Gheysens ICT : het gebruik van de grafische rekenmachine TI-83 (Plus) LESVOORBEELD 1 : RECHTEN EN PARABOLEN RADEN Door het feit dat op een grafische rekenmachine kan geprogrammeerd worden,

Nadere informatie

VIDEO 4 4. MODULUSVERGELIJKINGEN

VIDEO 4 4. MODULUSVERGELIJKINGEN VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 VIDEO 4 4. MODULUSVERGELIJKINGEN De modulus (ook wel absolute waarde) is de afstand van een punt op de getallenlijn tot nul. De modulus van zowel -5 als 5 is dus 5, omdat -5 ook

Nadere informatie

PTA wiskunde KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA wiskunde KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Schoolexamen leerjaar 3, schooljaar 2015-2016 Moderne wiskunde 9e editie deel 3 code eenheid vorm duur kansen kader 1 SE 1 De volgende onderdelen worden getoetst: PCS Schriftelijk 90 min ja 2,0 Hoofdstuk

Nadere informatie

Functies. Verdieping. 6N-3p gghm

Functies. Verdieping. 6N-3p gghm Functies Verdieping 6N-p 010-011 gghm Standaardfuncties Hieronder is telkens een standaard functie gegeven. Maak steeds een schets van de bijbehorende grafiek. Je mag de GRM hierbij gebruiken. Y f ( x)

Nadere informatie

De uitleg in dit moduul is gebaseerd op een CASIO rekenmachine fx-82ms. Voor de verschillen met de TI-30X II zie de bijlage achterin.

De uitleg in dit moduul is gebaseerd op een CASIO rekenmachine fx-82ms. Voor de verschillen met de TI-30X II zie de bijlage achterin. Rekenmachine 1. Rekenmachine De uitleg in dit moduul is gebaseerd op een CASIO rekenmachine fx-82ms. Voor de verschillen met de TI-30X II zie de bijlage achterin. Onze rekenmachine geeft het resultaat

Nadere informatie

1. Het werken met een rekenblad: een inleiding

1. Het werken met een rekenblad: een inleiding 1. Het werken met een rekenblad: een inleiding In onderstaand figuur is een rekenblad weergegeven Celinhoud CEL A4 Actieve Cel RIJEN RIJEN, KOLOMMEN EN CELLEN Figuur 1 CEL B6 Zoals je ziet bestaat een

Nadere informatie

HAVO 4 wiskunde A. Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet kennen en kunnen....

HAVO 4 wiskunde A. Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet kennen en kunnen.... HAVO 4 wiskunde A Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet kennen en kunnen.... 1. rekenregels en verhoudingen Ik kan breuken vermenigvuldigen en delen. Ik ken de rekenregel breuk Ik kan

Nadere informatie

b) Om de positie van het station aan te geven gebruiken we de afstand van P tot S. Meet ook de afstand van P tot S.

b) Om de positie van het station aan te geven gebruiken we de afstand van P tot S. Meet ook de afstand van P tot S. Het station. Twee dorpen A en B liggen respectievelijk 5 en 10 km van een spoorlijn. De kortste verbinding van A naar de spoorlijn is AP en van B naar de spoorlijn is BQ. Verder is gegeven dat. Men besluit

Nadere informatie

Handleiding. Getal en Ruimte vwo4 wiac. E. van Winsen Versie 24 augustus 2010 OS 2.1

Handleiding. Getal en Ruimte vwo4 wiac. E. van Winsen Versie 24 augustus 2010 OS 2.1 Handleiding Getal en Ruimte vwo4 wiac E. van Winsen Versie 4 augustus 010 OS.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... wia 1 Berekeningen op het rekenmachinescherm... 4 Het rekenmachinescherm... 4 Eenvoudige berekeningen...

Nadere informatie

2010-I. A heeft de coördinaten (4 a, 4a a 2 ). Vraag 1. Toon dit aan. Gelijkstellen: y= 4x x 2 A. y= ax

2010-I. A heeft de coördinaten (4 a, 4a a 2 ). Vraag 1. Toon dit aan. Gelijkstellen: y= 4x x 2 A. y= ax 00-I De parabool met vergelijking y = 4x x en de x-as sluiten een vlakdeel V in. De lijn y = ax (met 0 a < 4) snijdt de parabool in de oorsprong en in punt. Zie de figuur. y= 4x x y= ax heeft de coördinaten

Nadere informatie

De Wetenschappelijke notatie

De Wetenschappelijke notatie De Wetenschappelijke notatie Grote getallen zijn vaak lastig te lezen. Hoeveel is bijvoorbeeld 23000000000000? Eén manier om het lezen te vergemakkelijken is het zetten van puntjes of spaties: 23.000.000.000.000

Nadere informatie

Vermogen snelheid van de NXT

Vermogen snelheid van de NXT Vermogen snelheid van de NXT Inleiding In deze meting gaan we op zoek naar een duidelijk verband tussen de vermogens die je kunt instellen op de LEGO NXT en de snelheid van het standaardwagentje uit het

Nadere informatie

3 Formules en de grafische rekenmachine

3 Formules en de grafische rekenmachine 3 Formules en de grafische rekenmachine Verkennen www.math4all.nl MAThADORE-basic HAVO/VWO 4/5/6 VWO wi-b Werken met formules Formules en de GR Inleiding Verkennen Werk het Practicum Basistechnieken met

Nadere informatie

8.1 Rekenen met complexe getallen [1]

8.1 Rekenen met complexe getallen [1] 8.1 Rekenen met complexe getallen [1] Natuurlijke getallen: Dit zijn alle positieve gehele getallen en nul. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Het symbool voor de natuurlijke getallen is Gehele getallen: Dit zijn

Nadere informatie

1 Complexe getallen in de vorm a + bi

1 Complexe getallen in de vorm a + bi Paragraaf in de vorm a + bi XX Complex getal Instap Los de vergelijkingen op. a x + = 7 d x + 4 = 3 b 2x = 5 e x 2 = 6 c x 2 = 3 f x 2 = - Welke vergelijkingen hebben een natuurlijk getal als oplossing?...

Nadere informatie

1. Kennismaken met Calc

1. Kennismaken met Calc 1. Kennismaken met Calc In deze module leert u: - het programma Calc starten. - de onderdelen van het programmavenster van Calc herkennen. - over het werkblad verplaatsen. - gegevens invoeren. - het programma

Nadere informatie

Korte handleiding Maple bij de cursus Meetkunde voor B

Korte handleiding Maple bij de cursus Meetkunde voor B Korte handleiding Maple bij de cursus Meetkunde voor B Deze handleiding sluit aan op en is gedeeltelijk gelijk aan de handleidingen die gebruikt worden bij de cursussen Wiskunde 2 en 3 voor B. Er zijn

Nadere informatie

Een functie is een kant en klare formule. Via de knop Som in de groep Bewerken van het tabblad Start kun je een aantal veelgebruikte functies kiezen:

Een functie is een kant en klare formule. Via de knop Som in de groep Bewerken van het tabblad Start kun je een aantal veelgebruikte functies kiezen: SAMENVATTING HOOFDSTUK 6 De functies Gemiddelde en Afronding Een functie is een kant en klare formule. Via de knop Som in de groep Bewerken van het tabblad Start kun je een aantal veelgebruikte functies

Nadere informatie

5. Functies. In deze module leert u:

5. Functies. In deze module leert u: 5. Functies In deze module leert u: - Wat functies zijn; - Functies uitvoeren; - De verschillende functies van Calc kennen. - Naar een ander werkblad verwijzen. U kunt eenvoudige berekeningen, zoals aftrekken,

Nadere informatie

De hoek tussen twee lijnen in Cabri Geometry

De hoek tussen twee lijnen in Cabri Geometry De hoek tussen twee lijnen in Cabri Geometry DICK KLINGENS (e-mail: dklingens@pandd.nl) Krimpenerwaard College, Krimpen aan den IJssel (NL) augustus 2008 1. Inleiding In de (vlakke) Euclidische meetkunde

Nadere informatie

Opgave 1 Bestudeer de Uitleg, pagina 1. Laat zien dat ook voor punten buiten lijnstuk AB maar wel op lijn AB geldt: x + 3y = 5

Opgave 1 Bestudeer de Uitleg, pagina 1. Laat zien dat ook voor punten buiten lijnstuk AB maar wel op lijn AB geldt: x + 3y = 5 2 Vergelijkingen Verkennen Meetkunde Vergelijkingen Inleiding Verkennen Beantwoord de vragen bij Verkennen. Uitleg Meetkunde Vergelijkingen Uitleg Opgave Bestudeer de Uitleg, pagina. Laat zien dat ook

Nadere informatie

TI-Nspire CX (CAS) Starthandleiding

TI-Nspire CX (CAS) Starthandleiding TI-Nspire CX (CAS) Starthandleiding Gert Treurniet / Christiaan Voogt April 2011 OS 3.0 TI-Nspire CX (CAS) starthandleiding Inleiding Dit is een gids om de meest gebruikte opties snel te leren vinden op

Nadere informatie

Een grafiek maken in Excel

Een grafiek maken in Excel Een grafiek maken in Excel [Paul De Meyer] 1 Microsoft Excel starten Ga naar start en kies in Alle programma s voor Microsoft Excel of Dubbelklik op het bureaublad het icoontje Microsoft Excel Automatisch

Nadere informatie