Energetisch beheer voor ECOlogisch en ECOnomisch evenwicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energetisch beheer voor ECOlogisch en ECOnomisch evenwicht"

Transcriptie

1 Website ECOtherapie- pag 1 ECOtherapie Energetisch beheer voor ECOlogisch en ECOnomisch evenwicht ECOtherapie is een methode, die in samenwerking met de beheerder de vitaliteit en de zelforganisatie van eco- en bedrijfssystemen verbetert. De methode kan wereldwijd, op kleine en grote schaal, worden toegepast. De doelen van de beheerder worden meestal binnen een jaar gehaald. ECO ECO stamt van het Griekse woord oikos, dat huis of woonplaats betekent. Het woord ECOnomie is afgeleid van oikonomia. Dit staat voor huishoudkunde. ECO vinden we ook terug in het woord ECOsysteem; de levensgemeenschap van alle organismen in een bos of natuurgebied. WOONPLAATS In ECOtherapie betekent ECO woonplaats in de meest brede zin, namelijk die van leef-, woon- of werkomgeving. Hieronder valt ieder eco- of bedrijfssysteem. Er zijn immers veel plaatsen waar planten en dieren leven, mensen wonen en werken. Uiteindelijk is de Aarde de woonplaats van ons allemaal. METAFOOR VAN HET WIEL Omdat deze woonplaats niet statisch is, maar een dynamisch levend geheel dat zich ontwikkelt, gebruiken we de metafoor van het wiel. Daarmee kunnen we het krachtenspel, waarmee we in dagelijkse leven te maken hebben, beter duidelijk maken. DE BEHEERDER Elk organisme, elke organisatie, elk eco- of bedrijfssysteem is te vergelijken met een wiel, dat op weg is naar zijn bestemming. Het wiel heeft een bestuurder; jij, als scheppende kracht van jouw leven of de manager, de directie van een bedrijf, maar ook een projectleider of rentmeester. In onze termen: de beheerder.

2 Website ECOtherapie- pag 2 EVENWICHT Het fundament voor gezondheid en vitaliteit is een harmonieus evenwicht tussen de beheerder en zijn wiel. ECOtherapie is een methode om dit evenwicht te herstellen. Het brengt de beheerder terug in de spil en versterkt tegelijkertijd de zelforganiserende kracht van zijn wiel. TOEPASSINGEN ECOtherapie is van toepassing op de natuurlijke, ecologische omgeving en op de door de mens gecreeëerde omgeving, waarin economische krachten werkzaam zijn. In aanmerking komen natuurgebieden en landgoederen, produktiebedrijven, dienstverlenende organisaties, maar ook samenwerkingsverbanden zoals evenementen, conferenties en concerten. EFFECTEN ZICHTBAAR EN MEETBAAR Het effect van ECOtherapie is zichtbaar en meetbaar in vitalere, gezondere bossen en natuurgebieden, vaak met toenemende biodiversiteit. Voor organisaties levert het o.a. hogere opbrengsten, meer vrije tijd, tevredener personeel en een betere financieel resultaat op. Ook komen duurzame veranderingsprocessen (reorganisaties) binnen complexe organisaties in relatief korte tijd tot stand. Voor een duurzame gezondheid moeten uiteindelijk ECOlogie en ECOnomie in evenwicht zijn WAAROM THERAPIE? Volgens Van Dale s woordenboek is therapie een methode om iets te verbeteren. ECOtherapie is een duidelijk omschreven, te leren methode, die de bestaande toestand verbetert. Van slecht naar goed, maar ook van goed naar beter. Om deze reden hebben wij gekozen voor therapie. Voor veel mensen heeft dit woord een negatieve klank. Echter, elke verbetering begint met (h)erkennen van het probleem, gevolgd door heldere communicatie en zeggen waarom het gaat. Daarom niet ECOheling, -healing, -balance of. maar ECOtherapie.

3 Website ECOtherapie- pag 3 Het Wiel MET JOU ALS BEHEERDER Elk organisme, elk eco- of bedrijfssysteem, is een dynamisch, levend geheel, dat voortdurend in wisselwerking staat met zijn omgeving. Het is te vergelijken met een wiel, dat op weg is naar zijn bestemming. Het wiel heeft een bestuurder; jij, als scheppende kracht van jouw leven of de manager, de directie van een bedrijf, maar ook een projectleider of rentmeester. In onze termen: de beheerder. IN DE SPIL VAN HET WIEL In een goed draaiend bedrijf zit de beheerder in de spil van het wiel. Daar is de beweging nul en staat de tijd stil. Een beheerder heeft zodoende ook de tijd. Vanuit innerlijke rust en met positieve aandacht geeft hij zijn wiel schwung. MET HART VOOR DE ZAAK EN GEVOEL VOOR WAT LEEFT In de spil komen alle lijntjes samen. Hier heeft de beheerder overzicht van het geheel en de touwtjes in handen. Hij heeft hart voor de zaak en gevoel voor wat leeft. Zijn belangrijkste taak is luisteren, zodat zijn medewerkers zich gehoord en gezien voelen. HELDERE DOELEN Het wiel krijgt richting doordat de beheerder zijn doel(en) helder voor ogen heeft en hij er vast van overtuigd is deze te kunnen bereiken. Verstand van zaken helpt hem om zijn doelen realistisch te formuleren. Nieuwe onbekende wegen sluiten daardoor naadloos aan op vertrouwde paden uit het verleden. Op deze manier kunnen alle medewerkers mee met veranderingsprocessen. ZELFORGANISEREND Dit wiel is in hoge mate zelforganiserend. De medewerkers zitten op de juiste plek en weten wat hen te doen staat. Dit goed geoliede geheel is gebaseerd op teamwork; één en één is drie. Er is een heldere communicatie; een half woord is genoeg en problemen lossen zich snel en gemakkelijk op. Het bedrijf is flexibel en reageert adequaat op ontwikkelingen in de buitenwereld. De toekomst valt vaker mee dan tegen.

4 Website ECOtherapie- pag 4 DRAAIBOEK Aan de ontwikkeling van ieder wiel ligt een draaiboek ten grondslag met ervaringen uit het verleden, scenario s voor het oplossen van problemen en toekomstplannen. De informatie van dit draaiboek ligt opgeslagen in een morfisch veld. Contact maken met het morfsche veld van een eco- of bedrijfssysteem is een essentieel onderdeel van ECOtherapie. De wetenschapper Rupert Sheldrake heeft deze velden uitgebreid beschreven. Krachten in het wiel NAAR BUITEN GERICHTE KRACHT In het wiel werken twee krachten. De bekendste is de middelpuntvliedende kracht. Dat is de kracht die we kennen uit de natuurkunde en die alles naar buiten slingert. Denk aan een centrifuge. Deze kracht is gebaseerd op fysisch-chemische energie en werkt explosief. Hij uit zich als extroverte, mannelijke doe-kracht, waar we in het westen en in het bedrijfsleven heel bekend mee zijn. Deze kracht is verbonden met het intellect en het ego, ik. De mens verbindt zich hiermee door zijn aandacht naar buiten te richten. NAAR BINNEN GERICHTE KRACHT De andere kracht is een meer verborgen, geheime kracht ( The Secret ).Dit is de middelpuntzoekende kracht die alles naar het centrum trekt. Ze is gebaseerd op Ch i, levensenergie, en werkt opbouwend, integrerend. Zij uit zich als ontvangende, vrouwelijke zijns-kracht, die we vinden in de stilte. Deze is verbonden met de intuïtie en met wij, ons. De mens verbindt zich hiermee door zijn aandacht naar binnen te richten. EVENWICHT Het wiel bereikt zijn bestemming als deze twee krachten in evenwicht zijn én de beheerder in de spil van het wiel zit.

5 Website ECOtherapie- pag 5 Het wiel uit balans UIT HET CENTRUM GETROKKEN WORDEN In onze moderne westerse samenleving ligt de nadruk op groei en expansie. Onze aandacht wordt voortdurend naar buiten getrokken door reclame en gebeurtenissen in de wereld. We zijn daardoor meer verbonden met middelpuntvliedende- dan met de middelpuntzoekende kracht. TREDMOLEN Het gevolg is dat we aan de buitenkant van het wiel belanden. Daar zitten we in de tredmolen, zijn we het overzicht kwijt, worden we geleefd en vliegt de tijd. Uiteindelijk raken we over onze toeren en draaien we door. KROMMUNICATIE Uit ons centrum zijn we ook niet meer in staat om de ander helder te horen of helder te zien. Er ontstaat krommunicatie; de boodschap komt niet over en er zijn misverstanden. We raken verwikkeld in discussies. De ontwikkeling stokt. Het voortgangsproces wordt ingewikkeld. ELEKTROSMOG De hoeveelheid onrust en stress in onze maatschappij wordt de laatste twintig jaar versterkt door de toenemende elektrosmog als gevolg van mobiele telefoons, draadloze huistelefoons, internet modems, digitale televisie, beveiligings netwerken van de overheid etc. Deze elektromagnetische frequenties brengen het wiel verder uit balans en van zijn koers af.

6 Website ECOtherapie- pag 6 Van verleden naar toekomst LEVENSENERGIE Volgens eeuwenoude Chinese kennis, is de middelpuntzoekende kracht gebaseerd op Ch i, levensenergie en verbonden met mind, geest of informatie. Uit de verbinding van levensenergie en informatie ontstaat een linksdraaiende vormkracht. Deze naar binnen draaiende spiraal is de creerende cyclus, waarin de geest zich stap voor stap verdicht om zich in het centrum te verbinden met materie. Uit vormkracht en materie ontstaat een (levens)vorm. MIND OVER MATTER Op het moment, dat uit de onzichtbare gedachte de zichtbare vorm ontstaat, vindt een ompoling plaats. De aandacht verlegt zich van binnen- naar buiten. De linksdraaiende middelpuntzoekende kracht wordt rechtsdraaiend en middelpuntvliedend. De cyclus van ontstaan verandert in de cyclus van vergaan. Het accent ligt niet meer op Mind, maar op Matter. Toch geldt altijd Mind over Matter, want de vorm ontstaat uit de gedachte. Nooit omgekeerd. IN DE TIJD Het wiel beweegt zich door de tijd; het komt uit het verleden, is in het heden en gaat naar de toekomst. Op papier kun je die tijdslijn van links naar rechts voorstellen. Als je de twee oerkrachten met spiralen in het wiel tekent, begint de linksdraaiende, middelpuntzoekende spiraal rechts bovenaan bij Mind en eindigt de rechtsdraaiende, middelpuntvliedende links, onderaan in Matter. De linksdraaiende, vrouwelijke, middelpuntzoekende kracht komt uit de toekomst. De rechtsdraaiende, mannelijke, middelpuntvliedende kracht wijst naar het verleden.

7 Website ECOtherapie- pag 7 DE TOEKOMST Door de rechtsdraaiende kracht rolt het wiel de toekomst in. Deze kracht duwt het wiel vooruit. Actie is reactie. Oorzaak en gevolg. De moderne natuurkunde, maar ook ons dagelijks leven is hierop gebaseerd. De oorzaak van wat nu gebeurt, van wat je nu bent, ligt in het verleden. Je bent een produkt van je afkomst. Het verleden biedt daarom ook zekerheid; je weet wat je hebt ZIJN DROMEN BEDROG? Vanuit deze gedachte is de toekomst onzeker. Het leven is een dubbeltje op zijn kant; het kan mee- of tegenvallen, maar hoe het valt, is nauwelijks te beinvloeden. Zeker niet als het om grotere verbanden gaat. Dat zegt de wetenschap en dat geloven de meesten van ons. Dromen zijn bedrog en leiden alleen maar af van de werkelijkheid. Maar is dat zo? Terug in de spil van het wiel ONZE TOEKOMST ZELF SCHEPPEN Maar is dat zo? Als we alleen van de rechtsdraaiende, mannelijke kracht uitgaan wel. Dan worden we vanuit het verleden de toekomst in geduwd en worden we voornamelijk bepaald door wat er gisteren is gebeurd. Het wordt echter anders als we de linksdraaiende, vrouwelijke kracht erbij betrekken. Deze scheppende, creëerende kracht is verbonden met de toekomst. Door gebruik te maken van deze kracht kunnen we onze toekomst zelf scheppen. Op dat moment worden dromen werkelijkheid. HOE CREEER JE JE EIGEN TOEKOMST? Dat doelen, die in de toekomst liggen, gebeurtenissen in het heden veroorzaken, is op zich niet vreemd. De toekomst beinvloedt ons leven voortdurend; als ik over twee dagen een belangrijke lezing moet geven, ben ik vandaag al bezig met de voorbereiding. Maar hoe creeer je je eigen toekomst?

8 Website ECOtherapie- pag 8 DOOR HET JE VOOR TE STELLEN EN TE AFFIRMEREN Door je intentie te richten. Anders gezegd; door een doel, dat je wilt bereiken, voor te stellen en te affirmeren. Affirmeren betekent letterlijk bevestigen. Als de beheerder zijn doel helder voor de geest heeft en vervolgens affirmeert, werpt hij als het ware een lijn met een anker vooruit de toekomst in. Bij elke herhaling van de affirmatie wordt deze lijn bekrachtigd en het anker steviger bevestigd. Als het anker stevig vast zit, kan de linksdraaiende, vrouwelijke kracht de lijn oprollen. Zo valt hem toe, wat hij in de toekomst heeft bevestigd. De beheerder trekt het wiel op die manier vooruit naar het door hem voorgestelde doel. BLAUWDRUK Je kunt ook zeggen, dat met elke affirmatie een nieuwe tekst in het draaiboek van het wiel wordt geschreven. Eerst is die tekst nog vaag, maar met elke affirmatie wordt die tekst krachtiger en vetter gedrukt, zodat er tenslotte een blauwdruk ontstaat. Op dat moment is de routebeschrijving klaar om het nieuwe doel te bereiken. In de termen van Sheldrake is dat doel een attraktor, een zuigende magnetische kracht, die het wiel aantrekt. DROMEN WORDEN WERKELIJKHEID Samengevat kunnen we zeggen, dat het verleden duwt en de toekomst trekt. Het bijzondere is, dat aan het laatste een innerlijk proces ten grondslag ligt. Door met je aandacht naar binnen te gaan, verbind je je met de middelpuntzoekende, vrouwelijke kracht in het wiel. Met je intentie, dus door middel van je doelstelling en voorstellingsvermogen, richt je die kracht. Het blijkt dat je op die manier veel kunt aantrekken ofwel kunt laten toevallen. Je schept zo je eigen toekomst met meevallers, waarin dromen werkelijkheid worden.

9 Website ECOtherapie- pag 9 Het wiel op toeren brengen en richting geven WIJ SCHEPPEN MET ONZE AANDACHT EN INTENTIE DE WERELD Uit wetenschappelijk onderzoek en met name de quantum mechanica blijkt, dat wij met onze aandacht en intentie de wereld daadwerkelijk scheppen. Zie bijvoorbeeld de boeken van Lynn McTaggert; het Veld en het Intentie-experiment. Ook de hype rond The Secret wijst in deze richting. ALLES IS ENERGIE Alles is energie. Het atoom bestaat voor 99, % uit lege ruimte bomvol energie. De materie, de resterende 0, %, blijkt bij nadere beschouwing niet uit vaste deeltjes, maar ook uit energie te bestaan. De harde werkelijkheid bestaat door onze vaste overtuiging, dat zij is zoals zij is, maar in wezen is zij zacht en plastisch. Met de principes van resonerend leiderschap kan de beheerder zijn organisatie richting geven en zijn toekomst creeeren. REMMENDE KRACHTEN Toch is het niet eenvoudig om grote levende organismen zoals ecoen bedrijfssystemen alléén met intentie richting te geven. Er zijn vaak remmende krachten uit het verleden. Diepe ingesleten patronen trekken het wiel weer terug op het oude pad. Ingezette veranderingen zijn zodoende niet duurzaam. Bovendien leiden stress en hectiek tot krommunicatie, ofwel misverstanden, waardoor het geformuleerde beleid in veel gevallen niet aan komt op de werkvloer. Ook deze ontwikkeling wordt de laatste tien jaar in extreme mate versterkt door electrosmog. Hier helpt de ECOtherapie. Hoe dit in de praktijk werkt, zie ECOtherapie in 8 stappen.

10 Website ECOtherapie- pag 10 Resonerend Leiderschap Energetisch beheer is gebaseerd op resonerend leiderschap. Een resonerend leider maakt gebruik van resonantie. Hierdoor werkt hij effectief met aandacht en intentie. Om dit bewust in zijn organisatie toe te passen, heeft de ECOtherapie vijf principes voor de beheerder ontwikkeld. Dit wordt hieronder beschreven. WAT IS RESONANTIE? Je bent in resonantie met iets of iemand als je samen op dezelfde golflengte zit. Dan klikt het, dan stroomt het, dan ben je in 'flow'. Alles valt op zijn plek, je voelt elkaar aan, je begrijpt elkaar en je hebt aan een half woord genoeg. Je bent samen één. Heerlijk om zo samen te werken, want in dat geval versterk je elkaar. Dan is één plus één drie. ALLES IS ENERGIE Je zit niet alleen figuurlijk op dezelfde golflengte, als je resoneert, maar ook letterlijk. Alles is energie, ook de materie, en energie trilt. Met elk oktaaf correspondeert een verdichtingstrap van de allerfijnste energie tot materie. Stof kun je gestolde trilling noemen. Licht is ongelooflijk verdunde klank. EIGENTRILLING Elk organisme, elke organisatie, elk eco- en bedrijfsssteem heeft een unieke eigentrilling. Wanneer hierop een kracht inwerkt waarvan de trilling overeenstemt met de eigentrilling, wordt deze door resonantie versterkt. Neem twee gelijke stemvorken, sla er één aan en doof die na een tijdje; de toon zal blijven klinken, omdat de niet-aangeslagen stemvork in trilling is gebracht. GROTE EFFECTEN Op basis van resonantie kun je met relatief weinig kracht grote effecten bereiken. Dit heeft te maken met timing. Je kunt een schommel tot grote hoogte laten slingeren door telkens op het juiste moment een klein duwtje te geven. Een zacht windje kan een grote hangbrug laten swingen door er met een bepaalde regelmaat tegenaan te blazen.

11 Website ECOtherapie- pag 11 De bedrijfstrilling versterken EIGEN UNIEKE TRILLING Disharmonie, tegenvallende resultaten, weinig aanpassingsvermogen en een lage zelforganisatie ontstaan als een bedrijf niet in verbinding is met zijn eigen unieke trilling. HET BEDRIJFSVELD Een beheerder kan de eigentrilling van zijn bedrijf op eenvoudige wijze versterken door zich af te stemmen op het morfische veld van het bedrijf. Volgens de Engelse wetenschapper Rupert Sheldrake ligt aan de ontwikkeling van elk organisme, dus ook een bedrijf, een morfisch veld ten grondslag met ervaringen uit het verleden, scenario s voor het oplossen van problemen en toekomstplannen. Bij een bedrijf spreken we van een bedrijfsveld: een geheugen of draaiboek, waarin alles is opgeslagen wat eens in en met het bedrijf is gebeurd. IN VERBINDING Alles wat gelijkvormig is, resoneert volgens Sheldrake met elkaar. Dit noemt hij vormresonantie. De beheerder stemt zich op het bedrijfsveld af door zijn bedrijf goed voor te stellen. Hoe meer zijn voorstelling overeenkomt met de werkelijkheid, hoe beter de vormresonantie en hoe beter het contact met het veld. Goed in verbinding met het bedrijfsveld en in de spil van het wiel, kan de beheerder de eigentrilling van het hele bedrijf gemakkelijk versterken door deze, enkele keren per dag, in de vorm van bijvoorbeeld een klank, kleur of mantra, ritmisch te herhalen.

12 Website ECOtherapie- pag 12 Aandacht en intentie HET BEDRIJF GOED IN ZIJN ENERGIE ZETTEN Door de eigentrilling te versterken komt een bedrijf goed in zijn energie te zitten. Het wiel is klaar voor de start. Het komt op toeren als de beheerder zich met hart en ziel met zijn organisatie verbindt. Op dat moment geeft hij positieve aandacht ofwel levensenergie aan het geheel. Door zijn doelen te affirmeren, richt de beheerder zijn intentie. Met deze informatie bepaalt hij de koers, de richting waarheen het wiel zich ontwikkeld. GRONDREGEL Dit is gebaseerd op: Levensenergie plus informatie geeft een vormkracht. Levensenergie of nulpuntenergie is opgeslagen in het nulpuntveld (The Field). Het morfische veld bevat informatie. Dit zijn verschillende velden. Voor een resonerend leider betekent dit: Aandacht plus intentie geeft een vormkracht. Onder vormkracht verstaan we de opbouwende, middelpuntzoekende kracht, die de zelforganisatie in een eco-of bedrijfssysteem versterkt.

13 Website ECOtherapie- pag 13 Principes van resonerend leiderschap Het effectief toepassen van aandacht en intentie in een organisatie, kan worden bereikt met de volgende vijf principes: 1 Innerlijke rust 2 Bewustzijn van het geheel 3 Gevoel voor wat 'leeft' in het geheel 4 Verstand van zaken 5 Doelen definieren, affirmeren en visualiseren Innerlijke rust AANDACHT NAAR BINNEN Elke organisatie, elk systeem, elk geheel kan met een wiel vergeleken worden. Dit wiel kan alleen goed richting worden gegeven als de beheerder in het centrum van het wiel is. Innerlijke rust en je aandacht naar binnen keren is een voorwaarde om in het centrum van het wiel te komen. VOORWAARDE VOOR INTUITIE Innerlijke rust is ook een voorwaarde om je intuïtie te kunnen gebruiken. Door innerlijke rust worden onze hersengolven langzamer, waardoor we in een ontspannen bewustzijnstoestand komen. Het verstand komt op een lager pitje te staan en de intuïtie wordt geactiveerd. Dit is van belang om contact te kunnen maken met het bedrijfsveld. IEDER ZIJN EIGEN MANIER Innerlijke rust kan op vele manieren verkregen worden; er even voor gaan zitten, ademhalingsoefeningen, bidden, meditatie enz. Iedereen kan dit op zijn eigen manier doen. VRIJE TIJD De tijd, die het creëren van innerlijke rust kost, wordt ruimschoots terugverdiend door het verkrijgen van vrije tijd. Het bedrijf en de bedrijfsprocessen worden coherent en het tijdsverloop synchrone.

14 Website ECOtherapie- pag 14 Bewustzijn van het geheel BEGINT MET HET BEPALEN VAN GRENZEN Bewustzijn van het geheel begint met het bepalen van grenzen. Dat is de eenvoudigste manier. Waar eindigt de binnenwereld en waar begint de buitenwereld? Zulke grenzen zijn bijvoorbeeld de buitenmuren van een huis, het hek om een akker, de bosrand of de omtrek van het bedrijfsterrein met daarop de bedrijfsgebouwen. INTUITIEF VOORSTELLEN De beheerder krijgt bewustzijn van het geheel door dit intuïtief voor te stellen, innerlijk in vogelvlucht of te voet langs de grenzen te gaan, een plattegrond of een foto in de hand te nemen en deze in zich op te nemen. GEINFORMEERD WORDEN De beheerder, die zijn geheel op deze manier beperkt, staat via vormresonantie intuïtief in verbinding met het bedrijfsveld. Hij wordt zo geïnformeerd over de toestand van het geheel en de verschillende onderdelen.

15 Website ECOtherapie- pag 15 Gevoel voor wat leeft LUISTEREN NAAR JE GEVOEL De eenvoudigste manier om deze intuïtieve informatie te duiden is naar je gevoel te luisteren (gut-feeling). Geeft het een goed of een slecht gevoel? Het is niet gemakkelijk om intuïtieve informatie honderd procent helder te krijgen. Dat vraagt veel oefening, omdat we moeten leren te onderscheiden welke gevoelens met het geheel en welke met ons zelf te maken hebben. AANWEZIG ZIJN Gevoel voor wat leeft is equivalent met aandacht hebben voor. Dat betekent ook: in de praktijk aanwezig zijn, regelmatig het gezicht laten zien op de werkvloer, en medewerkers vragen hoe gaat het? Het gevoel gehoord te zijn geeft bevestiging en blijkt in veel gevallen probleemoplossend te werken. AANDACHT GEVEN Aandacht is levensenergie. Aandacht hebben voor laadt een geheel energetisch op. De grootte van dit geheel doet er niet toe. Elk geheel, dat iemand in zijn hart kan sluiten en met zijn bewustzijn kan bevatten, kan hij ook energetisch opladen.

16 Website ECOtherapie- pag 16 Verstand van zaken VERSTAND EN GEVOEL Intellect en intuïtie, verstand en gevoel, vullen elkaar aan. Het één kan niet zonder het ander. Het soms wat zweverige gevoel voor wat leeft kan met het verstand begrepen en verklaard worden. Bovendien 'grondt/bevestigt' verstand van zaken ons bewustzijn in de materie en zorgt ons nuchtere verstand er voor, dat wij realistische doelen formuleren. Het verstand schetst een stappenplan en toont of het doel haalbaar is. VAKMANSCHAP Het succesvol werken met levensenergie is zodoende onlosmakelijk verbonden met vakmanschap en vakkennis. Deze kennis is ontleend aan de fysieke wereld, verkregen met ons intellect en gebaseerd op de middelpuntvliedende kracht die ons bewustzijn naar buiten trekt.

17 Website ECOtherapie- pag 17 Doelen affirmeren TOEKOMST EN TOEVAL De toekomst is 'maakbaar'. Wat ons toe komt of toe valt, hebben we voor een groot deel zelf in de hand. Het toeval kan mee- of tegenvallen. HOE CREEER JE MEEVALLERS? Door je intentie te richten. Door het wiel met aandacht energetisch op te laden komt het op toeren en door intentie krijgt het richting. Je richt je intentie door een doel dat je wilt bereiken voor te stellen en te affirmeren. BEVESTIGEN Affirmeren betekent bevestigen, bekrachtigen. Met een affirmatie bekrachtig je dus iets wat je graag wilt hebben of bereiken. Als de beheerder zijn doel helder voor de geest heeft en vervolgens affirmeert, werpt hij als het ware een lijn met een anker vooruit de toekomst in. Bij elke herhaling van de affirmatie wordt deze lijn bekrachtigd en het anker steviger bevestigd. Als het anker stevig vastzit kan de vormkracht (=aandacht + intentie) de lijn oprollen. Zo valt het bedrijf toe, wat de beheerder in de toekomst heeft bevestigd. De beheerder trekt het wiel op die manier vooruit naar het door hem voorgestelde doel. MISSIE De missie van een bedrijf is ook een affirmatie. De beheerder draagt deze in zijn hart, maar het versterkt de kracht van de affirmatie als alle medewerkers dit doen en achter de missie staan.

18 Website ECOtherapie- pag 18 Quotes van Beheerders Gevraagd naar hun ervaringen, hebben wij een aantal uitspraken van beheerders verzameld, wiens bedrijf of natuurgebied met ECOtherapie is gebalanceerd. Alles groeit beter Alles groeit beter. Ook de nieuwe percelen deden het beter dan vorig jaar. De hagel heeft veel maïsblaadjes beschadigd. Bij ons in de buurt is dat niet het geval. Onze maïs staat er excellent bij. Het voelt goed aan. Het heeft ons als mens veranderd in denken en doen. Ook hebben we 8ha grond van Staatsbosbeheer bij kunnen pachten. Iedereen lijkt zijn plaats te weten of deze te vinden Er zijn zeker een hoop dingen in de goede richting veranderd sinds we met de ECOtherapie behandeld worden. Zo is de situatie met de medewerkers op het landgoed een stuk verbeterd. Iedereen lijkt zijn plaats te weten of deze te vinden. Dit geeft een veel betere structuur aan onze organisatie. Ook de onderhandelingen met de diverse instanties verlopen voorspoedig en dit is wel eens anders geweest. De waterschapslasten zijn gehalveerd. Voor de jachtpacht en het houtbeheer lijken goede afspraken gemaakt te kunnen worden. Voor de bossen is het een goed jaar geweest. Alle neuzen gingen in dezelfde richting staan Mijn ervaringen tot het gebeuren zijn beslist positief. Persoonlijk heb ik de indruk dat er veel gebeurd en gerealiseerd is afgelopen jaar. Zelfs harde ingrepen zoals het ontslaan van twee vaste medewerkers zijn uiteindelijke het onderlinge vertrouwen en enthousiasme ten goede gekomen. Alle neuzen gingen in dezelfde richting staan en dat werkte zeer motiverend, inspirerend en creatief. In een rustiger vaarwater terecht gekomen Toen wij besloten ons bedrijf te laten balanceren waren wij positief kritisch. Kritisch, omdat wij niet wisten wat ons te wachten stond. Positief: omdat we aanvoelden dat het anders kon en mocht. Zo doorgaan zou onze ondergang betekenen. Wij zaten voordat we met ECOtherapie begonnen, in zeer grote problemen. Mentaal waren wij bijna gesloopt. Dank zij de ECOtherapie zijn weliswaar de problemen nog niet geheel opgelost, maar we zijn in een rustiger vaarwater terecht gekomen. We hebben geen spijt dat we deze stap hebben genomen en zien de toekomst weer rooskleurig tegemoet.

19 Website ECOtherapie- pag 19 Je ook daadwerkelijk dat doel bereiken kan Toen mij gevraagd werd of ik mijn medewerking wilde verlenen aan iemand die mbv ECOtherapie een positievere uitstraling aan het recreatiegebied Nulde-Horst wilde geven, was mijn eerste reactie dat het waarschijnlijk allemaal abracadabra was. Nu ben ik van mening dat als je zelf duidelijk omschrijft wat je voor een succes wilt boeken en dat doelgericht nastreeft je ook daadwerkelijk dat doel bereiken kan. Geholpen bij het op de goede weg komen en om goed gegrond te zijn Wij zijn blij met de zorg, grote zorgvuldigheid en professionaliteit van de begeleiding van ons All Win project door ECOtherapie. Door de periodieke gesprekken met de begeleiders en de resultaten van de 14daagse metingen worden we geholpen bij het op de goede weg komen en om goed gegrond te zijn. Ook voor ons gevoel kloppen de metingen helemaal met wat er in de praktijk gaande is. 2e: Beste natuurwinkel van Nederland 2004 Bij het bereiken van de tweede plaats in de landelijke competitie Beste natuurwinkel van Nederland 2004 kwamen veel positieve reacties los. Duidelijk bleek dat klanten de winkel als zeer prettig ervaren en dat ze waardering voelden voor service en inzet van de medewerkers. Dat was voor de beheerders een belangrijke opsteker. Een welkome ondersteuning De ECOtherapie is een welkome ondersteuning geweest om het omkeringsproces van destructie naar opbouw te realiseren. Het fysiek opruimen van de rommel op landgoed is noodzakelijk geweest, maar ook de rommel die er al lag van de afgelopen dertig jaar. De ECOtherapie heeft er mede toe geholpen om een nieuwe fase te realiseren op Landgoed De Reehorst.

20 Website ECOtherapie- pag 20 Samenvatting van de resultaten De doelstellingen van de beheerder bepalen de resultaten van de ECOtherapie. De doelstellingen worden bij de meeste projecten gerealiseerd. Door de uiteenlopende doelstellingen zijn er ook veel verschillende resultaten. Behaalde resultaten zijn o.a: Toename van opdrachten en een stijging van de omzet. Betere organisatie en samenwerking in het bedrijf. Hoger rendement en betere bedrijfsresultaten. Meer vrije tijd en innerlijke rust bij de beheerder. Betere gezondheid van personeel, dieren, bomen en gewas. Hogere opbrengst en betere produktkwaliteit. Meer biodiversiteit. Deze resultaten zijn gebaseerd op mondelinge en schriftelijke medelingen van de beheerders en projectverslagen van cursisten van het Centrum voor ECOtherapie. In 2005 gaven beheerders van projecten in een enquete aan: hogere opbrengsten, betere financiele situatie, en meer tijd voor zichzelf te hebben. Volgens een wiskundige analyse zijn deze resultaten hoog significant. (Genstat F.prob 0,05).

21 Website ECOtherapie- pag 21 ECOtherapie in acht stappen Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de balanceringsstappen en de fases, die een met ECOtherapie gebalanceerd project doorloopt. Een ECOtherapie traject varieert van zeven tot twaalf maanden, afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project. Hoelang de energie nadien op peil blijft hangt af van de aandacht en intentie van de beheerder. Zie hiervoor Resonerend Leiderschap. KRACHTEN IN HET WIEL Elk eco- en bedrijfsysteem is te vergelijken met een wiel. In dit wiel werken twee krachten. De ene is de middelpuntvliedende kracht, die alles naar buiten slingert. Deze kracht is gebaseerd op fysischchemische energie en werkt explosief. De andere is de middelpuntzoekende kracht, die alles naar het centrum trekt. Ze is gebaseerd op Ch'i, levensenergie en werkt opbouwend, integrerend. Het wiel is vitaal en zelforganiserend als deze twee krachten in evenwicht zijn. ECOtherapie herstelt dit evenwicht. We spreken daarom van `balanceren`. De twee krachten in het wiel kunnen we voorstellen als twee driehoeken. Hoe meer deze elkaar overlappen, hoe groter het evenwicht. Dit geeft ook de mate van heelheid van een project aan. ACTUALITEIT In het eerste geval is weinig heelheid. De vitaliteit en zelforganisatie zijn laag. Dit is de actuele toestand van veel eco- en bedrijfsystemen. HEELHEID In het tweede geval is sprake van maximale heelheid. Hier zijn de twee krachten in evenwicht. De vitaliteit en zelforganisatie zijn hoog. TRANSFORMATIE Na maximale heelheid kan een transformatie plaatsvinden, waardoor het project zich naar een hoger niveau van organisatie ontwikkelt; het derde stadium met de ster.

22 Website ECOtherapie- pag 22 Methode INTELLECT EN INTUITIE Een ECOtherapeut maakt bewust gebruik van zijn intellect en intuïtie. Intuïtieve waarnemingen geven waardevolle informatie over het project vanuit onverwachte invalshoeken. Met het nuchtere verstand kunnen deze worden geïnterpreteerd. Bij het balanceren en de projectcontroles wordt veel gebruik gemaakt van intuïtieve ofwel energetische waarnemingen. WAARNEMEN Een ECOtherapeut is geschoold in energetische waarnemingen. De methode is zo ontwikkeld, dat deze waarnemingen controleerbaar en herhaalbaar zijn. De wetenschap noemt dit intersubjectieve waarnemingen. Deze worden overal geaccepteerd als basis voor onderzoek. EXAMEN Tijdens de beroepsopleiding ECOtherapie worden examens afgenomen om de energetische vaardigheden te testen. In het 2e, 3e en 4e jaar moeten de studenten bijvoorbeeld de energetische waarden van bomen en plekken onafhankelijk van elkaar waarnemen. Na enige oefening, hebben zij dezelfde resultaten.

23 Website ECOtherapie- pag Energetische scan van het project Na het eerste intake-gesprek, maakt de ECOtherapeut een energetische scan van het bedrijf. Hieruit blijkt de actuele toestand van het project, of de doelen van de beheerder haalbaar zijn en in hoeveel tijd het project weer goed in zijn energie kan zitten. Voor de scan (en de latere balanceringen) gebruikt de ECOtherapeut een plattegrond. Hij maakt met behulp van de plattegrond intuïtief contact met het morfische veld van het project. Dit veld bevat de blauwdruk ofwel het draaiboek met alle informatie van het project. De wetenschapper Rupert Sheldrake beschrijft morfische velden in verschillende boeken. De ECOtherapeut maakt de energetische scan op drie niveaus: CONCEPT NIVEAU Het niveau waarop de visie, de missie en de daaruit voortvloeiende doelstellingen en de strategie van het bedrijf worden vastgesteld. Vanuit dit niveau wordt de organisatie aangestuurd. Je kunt dit zien als het hoofd van de organisatie, waar het denken zetelt. REALISATIE NIVEAU Dit is de werkvloer ofwel het operationele niveau. Dit is de plaats van doen, actie en omzet. Op dit niveau wordt de daad bij het woord gevoegd. Hier worden de ideeën uitgevoerd en in producten omgezet. Vergelijkbaar met de buik. In een natuurgebied is dit de plaats waar de levensprocessen plaatsvinden. MIDDEN NIVEAU Het niveau waarop de interne en externe communicatie plaatsvindt, dus zowel de uitwisseling binnen de organisatie, als die met andere organisatie en de omgeving. Vergelijkbaar met het hart, het voelen. Ook het niveau van bedrijfsimago en pr. Blokkades of weinig energie op dit niveau leiden vaak tot krommunicatie ofwel misverstanden.

24 Website ECOtherapie- pag Bespreking met de beheerder TESTEN OP ENERGETISCHE PARAMETERS Bij de energetische scan worden op concept-, realisatie en middenniveau energetische parameters getest, die informatie geven over blokkades,stress, gezonde levensenergie, probleemoplossend vermogen en de mate van zelforganisatie van het bedrijf. STREEFWAARDEN De gevonden waarden worden vergeleken met de energetische streefwaarden van een gezond en zelforganiserend bedrijf. Hiervan worden grafieken gemaakt die met de beheerder worden besproken. Op deze manier krijgt hij inzicht in de energie van zijn bedrijf. Hoe vitaal is het bedrijf? Zijn er remmende krachten die veranderingen belemmeren? Wat is de mate van zelforganisatie? Treedt er "krommunicatie" op ten gevolge van veel stress? Zit de beheerder zelf in de spil van zijn wiel? Uit de scan blijkt ook, in hoeverre de doelen van de beheerder met behulp van ECOtherapie gerealiseerd kunnen worden. Aansluitend wordt een voorstel gedaan voor een balancerings- en begeleidingstraject. Na zijn fiat gaat het project beginnen.

25 Website ECOtherapie- pag Holon maken Voordat de ECOtherapeut een balancering test, verkleint hij de plattegrond van het project en maakt hier omheen een holon. Het holon is een energetische klankkast. Hierdoor kan de eigen gezonde trilling van het project optimaal kan klinken.

26 Website ECOtherapie- pag Balancering testen CONTACT MAKEN Via het holon en zijn intuïtie maakt de ECOtherapeut contact met het project. Hij vraagt het project wat het nodig heeft om de eigen gezonde trilling te versterken. Alles is energie en heeft een eigen, unieke trilling. ENERGETISCHE HUISAPOTHEEK De ECOtherapeut versterkt de eigentrilling van het project met vergelijkbaar trillende middelen. Dit is het principe van resonantie. Hij biedt daarvoor middelen uit zijn energetische huisapotheek aan, zoals kleuren, kristallen, muziek, mandala s, symbolen, Bachbloesems, homeopathie enz. Hiermee kan hij blokkades opruimen, stress harmoniseren, gezonde levensenergie toevoegen, het probleemoplossende vermogen en de zelforganisatie van het project vergroten. IN RESONANTIE MET DE NATUUR De onderdelen van de energetische huisapotheek en de principes van het balanceren worden uitvoerig beschreven in het boek In Resonantie met de natuur.

27 Website ECOtherapie- pag Balanceren CRP De balancering bestaat uit verschillende stappen, die meerdere keren per week worden uitgevoerd. Voordat de balancering begint, wordt eerst het holon in zijn 'critical rotation point' (crp) gedraaid. In deze stand kan het holon het beste energie en informatie doorgeven aan het project. Dit is vergelijkbaar met een antenne, die wordt afgestemd op een bepaalde frequentie. GENEESMIDDEL Afhankelijk van de geteste balancering worden verschillende energetische 'geneesmiddelen' gebruikt, zoals kleuren, mandala s, muziek, symbolen, Bach-bloesemremedies enz. De ECOtherapeut brengt elk middel met zijn eigen crp in contact met het holon. Dit vraagt veel oefening en ervaring. Zo worden de morfische velden van het holon en het energetische middel met elkaar verbonden. Op dat moment vindt er informatieoverdracht tussen beide plaats. AFFIRMATIES De ECOtherapeut verbetert met zijn balancering de vitaliteit en zelforganisatie van het project. Hij brengt het wiel weer op toeren.tijdens de balancering concentreert de beheerder zich op zijn affirmaties. Zo geeft hij tegelijkertijd richting aan het wiel. Door deze samenwerking gaat de ontwikkeling sneller en beter.

28 Website ECOtherapie- pag Projectbegeleiding TESTEN VAN DE BALANCERING Regelmatig, om de negen à veertien dagen wordt een nieuwe balancering getest. Hier gaat steeds een energetische scan aan vooraf. De scan toont aan of de energetische waarden stijgen en het project zich verbetert. De nieuwe scan wordt in een grafiek samengevat en met een verslagje naar de beheerder gestuurd. VOORTGANGSGESPREKKEN Elke vier tot zes weken wordt het project door de ECOtherapeut bezocht. Er zijn dan voortgangsgesprekken met de beheerder en energetische controles ter plekke. Indien nodig worden de affirmaties bijgesteld en krijgen zwaar belaste plekken een healing ter plaatse. De beheerder wordt gecoached volgens de principes van Resonerend Leiderschap,( 23) zodat hij na afloop van het traject zelf de energie kan beheren.

29 Website ECOtherapie- pag ECOtherapie in drie fasen 1. Balanceren Na vier tot acht maanden zijn de energetische streefwaarden bereikt. De tijd hiervoor is afhankelijk van de grootte en de complexiteit van het project. Dit is het einde van de balanceringsfase. 2. Stabiliseren Hierop volgt de stabiliseringsfase. De energie van het project wordt op de streefwaarden gehouden. Alle onderdelen van het project krijgen zo de tijd om de energie op te nemen en te integreren. In deze fase kunnen nog veel veranderingen in het project plaatsvinden. De ECOtherapeut houdt daarom goed contact met het project en de beheerder. 3. Continueren Na drie tot zes maanden gaat de stabilisering over in de continueringsfase. De energie is nu stevig verankerd in het hele project. Alle onderdelen zijn goed op toeren.de ECOtherapeut trekt zich daarom terug. De beheerder neemt het project weer helemaal onder zijn hoede. De beheerder kan na een bepaalde tijd vragen om een energetische checkscan te maken. Indien nodig volgen dan korte balanceringen.

30 Website ECOtherapie- pag ECOtherapie - Resultaten DE DOELSTELLINGEN BEPALEN DE RESULTATEN De doelstellingen van de beheerder bepalen de resultaten van de ECOtherapie. De doelstellingen worden bij de meeste projecten gerealiseerd. Door de uiteenlopende doelstellingen zijn er ook veel verschillende resultaten. Behaalde resultaten zijn o.a: Toename van opdrachten en een stijging van de omzet. Betere organisatie en samenwerking in het bedrijf. Hoger rendement en betere bedrijfsresultaten. Meer vrije tijd en innerlijke rust bij de beheerder. Betere gezondheid van personeel, dieren, bomen en gewas. Hogere opbrengst en betere produktkwaliteit. Meer biodiversiteit. Deze resultaten zijn gebaseerd op mondelinge en schriftelijke medelingen van de beheerders en projectverslagen van cursisten van het Centrum voor ECOtherapie. In 2005 gaven beheerders van projecten in een enquete aan: hogere opbrengsten, betere financiele situatie, en meer tijd voor zichzelf te hebben. Volgens een wiskundige analyse zijn deze resultaten hoog significant. (Genstat F.prob 0,05). Zie verder Onderzoek.

31 Website ECOtherapie- pag 31 Wat is ECOtherapie? HET WIEL EN ZIJN BEHEERDER Elk organisme, elke organisatie, elk eco- en bedrijfs-systeem is te vergelijken met een wiel, dat op weg is naar zijn bestemming. Het wiel heeft een bestuurder; jij als scheppende kracht van jouw leven of de projectleider, de rentmeester, de directeur en de manager van een bedrijf. In onze termen: de beheerder. HERSTELLEN VAN HET EVENWICHT Het fundament voor gezondheid en vitaliteit is een harmonieus evenwicht tussen de beheerder en zijn wiel. ECOtherapie is een methode om dit evenwicht te herstellen. ECOtherapie brengt de beheerder terug in de spil van zijn wiel en versterkt tegelijkertijd de zelf-organiserende kracht van het geheel. VAN TOEPASSING OP: ECOtherapie is van toepassing op de natuurlijke, ecologische omgeving en op de door de mens gecreëerde omgeving, waarin economische krachten werkzaam zijn. In aanmerking komen natuurgebieden en landgoederen, productiebedrijven, dienstverlenende organisaties, maar ook samenwerkingsverbanden, zoals stichtingen, evenementen en concerten. ZICHTBARE EN MEETBARE EFFECTEN Het effect van ECOtherapie is zichtbaar en meetbaar in vitalere, gezondere natuurgebieden, vaak met meer biodiversiteit. Voor bedrijven levert het onder meer hogere opbrengsten, meer vrije tijd, het personeel is meer tevreden en een beter financieel resultaat.

32 Website ECOtherapie- pag 32 Beroepsopleiding tot ECOtherapeut VIERJARIGE BEROEPSOPLEIDING Het Centrum voor ECOtherapie verzorgt de vierjarige beroepsopleiding tot ECOtherapeut. Na het beëindigen van de opleiding kun je zelfstandig werken. < klik afbeelding hiernaast om de folder te downloaden RESONEREND LEIDERSCHAP Een ECOtherapeut coacht de beheerder volgens de principes van resonerend leiderschap. Tevens balanceert hij zijn projecten met een zelf samengestelde energetische huisapotheek. Hierin bevinden zich energetische middelen om bijv. aan het project informatie te geven, om blokkades op te lossen of om stress te harmoniseren. ENERGETISCHE HUISAPOTHEEK Deze middelen kunnen zijn: kleuren, kristallen, geluid, mandala s, symbolen, Bachbloesems, homeopathie enz. Alles heeft een specifieke energetische werking. Een ECOtherapeut kent die werking en past deze bewust toe. BOUWSTENEN VAN DE OPLEIDING De bouwstenen van de opleiding zijn de cursussen Grondbeginselen Energetisch Beheer en ECOtherapie II, III en IV. Cursussen beginnen altijd in januari. Per jaar beslis je of je verder gaat. Het is mogelijk om de opleiding één jaar te onderbreken. De cursussen worden op verschillende plaatsen in Nederland gegeven. Het is mogelijk om gemiste lessen op een andere dag in te halen. VOORKENNIS NIET VEREIST Tijdens de eerste drie jaar is voorkennis niet vereist. In het 4e jaar specialiseer je je in een richting waarin je vak- of veel ervaringskennis hebt. Voor de eerste drie jaar raden wij aan om de cursus Je hart als werkkamer te volgen. Voor het vierde jaar is dit verplicht.

33 Website ECOtherapie- pag 33 OEFENDAGEN Jaarlijks worden meerdere oefendagen georganiseerd, waarop cursisten in kleine groepjes onder begeleiding van een 4e-jaars trainen in het waarnemen van de energie van planten, bomen en gebouwen. In het kader van de opleiding is het volgen van één oefendag per jaar verplicht. De kosten van een oefendag zijn Euro 80,-. Wat kun je van de opleiding verwachten? JE LEERT IETS UNIEKS ECOtherapie is uniek. Er is geen andere methode die tegelijkertijd op individueel (beheerders) niveau, als op het niveau van het geheel (eco-bedrijfssysteem) werkt, op kleine èn grote schaal. Dit is de afgelopen jaren gebleken uit projecten van het Centrum voor ECOtherapie en meer dan vierhonderd succesvolle projecten van cursisten. JE LEERT DE ENERGETISCHE WERKING KENNEN VAN: Homeopathische middelen, Bachbloesems, Healing Arts, kristallen, kleuren, muziek, mandala s, yantra s, mantra s, affirmaties, gebed, heilige geometrie, de gulden snede, het getal phi, graancirkels, symbolen, fractalen, Reiki, magneten en orgonstralers.

34 Website ECOtherapie- pag 34 JE LEERT TALRIJKE VAARDIGHEDEN, O.A: Jezelf centreren, gronden, beschermen en verbinden met je hoger zelf de kracht van aandacht en intentie het toeval laten meevallen tijd maken de principes van resonerend leiderschap energetische waarden met de pendel testen op afstand waarnemen de helende kracht van planten en bomen helen met gebed en affirmaties intuïtief contact maken met morfische velden en nulpuntenergie werken met numerologie, tarot, het Enneagram en Huna, oude Hawaiaanse wijsheid methoden om elektrosmog te harmoniseren ruimtes energetisch reinigen en opladen bossen en bedrijven goed in hun energie zetten organisaties en evenementen energetisch balanceren. JE LEERT LEUKE MENSEN KENNEN Op de opleiding tref je mensen aan uit veel verschillende sectoren van de samenleving: bedrijfsleven, natuurbeheer, onderwijs, agrarische sector, wetenschap, gezondheidszorg enz. Kortom: Jan en alleman. Iedereen met een warme belangstelling voor energetisch beheer is van harte welkom. Door energetische waarnemingen met elkaar te delen, groeit het zelfvertrouwen. Daarbij is het motto samen gek is ook normaal. Want (om jezelf) lachen is gezond. Groepsgrootte max. 16.

35 Website ECOtherapie- pag 35 Cursusleiding HANS ANDEWEG EN RIJK BOLS De opleiding wordt verzorgd door ir. Hans Andeweg. Rijk Bols is verantwoordelijk voor de projectbegeleiding. Zij zijn de oprichters van het Centrum voor ECOtherapie. Het werken met levensenergie in ecoen bedrijfssystemen is al meer dan vijftien jaar hun dagelijks werk. Bij het Duitse Instituut voor Resonantietherapie leerden zij bossen en bedrijven op afstand te balanceren. Dit was de basis voor het boek 'In resonantie met de natuur', waarop de ECOtherapie is gebaseerd. CENTRUM VOOR ECOTHERAPIE Het Centrum voor ECOtherapie, dat jaarlijks meer dan 200 projecten in binnen en buitenland energetisch beheert, heeft twaalf medewerkers. Een aantal van hen verzorgt onderdelen van de opleiding of begeleidt cursisten bij het balanceren van hun projecten BOEK: IN RESONANTIE MET DE NATUUR Het boek In resonantie met de natuur is te bestellen bij Klik op Uitverkocht? Toch leverbaar! Kosten: Є 25 Afgestudeerde ECOtherapeuten 2003 Ina Kiffen, Bruntinge Tini Noy, Oosterbeek Joeske van Rosmalen, Hall Esther Teule, Lelystad Jaap Vermue, Wadenoyen Angelique Vonk-Eussen, Steenwijkerwold

36 Website ECOtherapie- pag Robert de Haan, Zeist Francoise van Hulten, Uden Jan Jorink, Middenmeer Kees Meeuwissen, Zundert Elles Nap, Stoutenburg Sylvia van Noye, Ravenstein Wouter Nugteren, Huizen Karin Posthumus-Hampel, Austerlitz Ariana Schippers, Baarn Jan Stroek, Volendam 2005 Renée Andeweg, Vlijmen Riny Brugmans, Sint Oedenrode Karin Hermus, Ubbergen Toon Jansen, Waalwijk René Jochems, Zundert Jan Lamers, Harderwijk Paul Offerman, Aalsmeer Jacueline Poppelaars-Haest, Zundert Peter Vanlaerhoven, Rijsbergen Piet Welles, Siebengewald Stef Freriks, Heesch Anita van Veltom, Rijsbergen 2006 Pauzejaar 2007 Josefien Antonissen, Zundert Henk Engels, Anjum Hans Kievits, Nijmegen Mia Mollee, Vlijmen Ruud Pleune, Zutphen Des Soontiens, Eindhoven Jan Wiebe Veenbaas, Dedemsvaart Janny Wigman, Zutphen Giovanni Willems, 's-hertogenbosch

37 Website ECOtherapie- pag 37 Achtergrond Het Centrum voor ECOtherapie is opgericht door Hans Andeweg en Rijk Bols. HANS ANDEWEG Ir. Hans Andeweg is bioloog. Onderdelen van zijn studie waren management en marketing, voorlichtingskunde, wijsbegeerte, psychologie en pedagogiek. Hij was hoofd van de landbouwafdeling van het Louis Bolk Instituut in Driebergen. In 1990 ging hij in Duitsland werken bij het Instituut voor Resonantietherapie (IRT) om mee te helpen aan de ontwikkeling van een methode om op grote schaal zieke eco- en bedrijfssystemen te genezen. Deze resonantietherapie was zeer succesvol, maar Hans miste de betrokkenheid van de mensen ter plekke. Hij schreef daarom het boek 'In resonantie met de natuur', waaruit de ECOtherapie ontstond. De vierjarige beroepsopleiding tot ECOtherapeut wordt verzorgd door Hans Andeweg. Daarnaast doet hij projectbegeleiding en -acquisitie. Persoonlijk RIJK BOLS Rijk Bols werkte vijftien jaar als röntgenlaborante. In 1994 startte zij bij het duitse IRT. Sindsdien is het balanceren van bossen, landgoederen, bedrijven en evenementen haar dagelijkse werk. Rijk Bols is in het Centrum verantwoordelijk voor de balanceringen van alle projecten. Dit zijn jaarlijks meer dan 200 projecten, die door cursisten, medewerkers en door haarzelf gebalanceerd worden. Een team van ECOtherapeuten, dat de 2e en 3e-jaars cursisten bij het balanceren van hun projecten begeleidt, staat onder haar supervisie. Zo ook een team van ECOtherapeuten, dat in opdracht van het Centrum projecten balanceert. Persoonlijk

38 Website ECOtherapie- pag 38 AKTIVITEITEN VAN HET CENTRUM Het Centrum voor ECOtherapie balanceert projecten met ECOtherapie, varierend van bedrijven en evenementen in Nederland, Belgie, Duitsland en Frankrijk, tot bossen in Costa Rica en landgoederen in Engeland en Schotland. Daarnaast verzorgt het Centrum cursussen, workshops en een vierjarige opleiding tot ECOtherapeut op diverse plaatsen in Nederland. Er zijn inmiddels veertig ECOtherapeuten afgestudeerd. Een aantal van hen werkt zelfstandig en balanceert eigen projecten. Anderen werken voor het Centrum voor ECOtherapie. Hans Andeweg en Rijk Bols zijn de dagelijkse leiding van het Centrum. MEDEWERKERS Het Centrum voor ECOtherapie heeft twaalf freelance medewerkers. Zij geven cursussen en workshops, begeleiden projecten en cursisten en voeren zelfstandig balanceringen uit. Visie en Missie OORSPRONG De ECOtherapie is voortgekomen uit de resonantietherapie. Deze methode is ontwikkeld door Irene Lutz. Zij had een grote praktijk als natuurgenezeres in Frankfurt. In de tachtiger jaren stelde zij vast, dat mensen zich steeds minder in de verzwakte natuur konden opladen en regeneren. Een functie die de natuur altijd heeft gehad. Het lag daarom voor de hand om in de plaats van mensen, bossen te behandelen. De natuur wordt geholpen en de vermoeide mens kan zich weer opladen. HOOGSTE DOEL Tegelijkertijd zag zij in haar ochtendmeditaties zwarte gaten in veel Europese landen, waardoor het organisme Europa uiteen dreigde te vallen. Volgens haar waarneming blokkeerden de krachten, die hier aan tengrondslag lagen, op veel niveaus de ontwikkeling van het leven naar het hoogste doel van vrijheid, zelfbewustzijn en universele liefde. Hun werking was ziekmakend en desintegrerend. Zij zorgden vooral in het sociale gebied voor agressie en verdeeldheid tussen mensen.

Wat is ECOintention? door Hans Andeweg. Inhoud

Wat is ECOintention? door Hans Andeweg. Inhoud Wat is ECOintention? - 1 Wat is ECOintention? door Hans Andeweg Verbind oude wijsheid met moderne kennis en maak het tot een praktische, toepasbare methode. Inhoud 1. De methode 2 2. De kracht van intentie

Nadere informatie

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren.

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren. INLEIDING Welkom in de affirmatiewereld. Je hebt ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het gereedschap dat in dit boek beschreven wordt en je hebt daarmee de bewuste beslissing genomen om je leven

Nadere informatie

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Succesvolle ondernemers maken bewust of onbewust gebruik van eeuwenoude universele spirituele wetmatigheden. Hierdoor beschikken ze over een transformationele

Nadere informatie

Leergang Authentiek Leiderschap

Leergang Authentiek Leiderschap Begeleider: Willem Sarlemijn Adres: Jisperweg 53A 1464 NG Westbeemster Tel: 072 5020354 Thema s die in de modules aan de orde komen zijn:, Vitaliteit,,, Samen, Groei,,. Leergang Authentiek Leiderschap

Nadere informatie

Kies voor geluk. met de 6 geheimen van gelukkige en succesvolle mensen. Raymond Gruijs

Kies voor geluk. met de 6 geheimen van gelukkige en succesvolle mensen. Raymond Gruijs Kies voor geluk met de 6 geheimen van gelukkige en succesvolle mensen Raymond Gruijs Wat is succes & geluk? Geluk is dat wat jou blij maakt. Succes is je doel hebben bereikt. In geld, creativiteit, liefde,

Nadere informatie

BEWUSTZIJN IN BEDRIJF,

BEWUSTZIJN IN BEDRIJF, BEWUSTZIJN IN BEDRIJF, leiderschap aan de nieuwe wereld Informatiepakket training 2010-2011 Trainers: Jaap Vermuë en Peter Toonen Start 24 november 2010 Inleiding Momenteel staan veel bedrijven onder druk.

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Opleidingen. 2014 Quantum Fysiek Chakra Yoga

Opleidingen. 2014 Quantum Fysiek Chakra Yoga 1 Yoga lerares, Quantum fysiek Chakra Healing CV. Helena H. Dusseljee Werk ervaringen 15 jaar van het werken met mensen in psychiatrisch ziekenhuis, jeugd gevangenis, Verslaving Kliniek, vrouwen opvang,

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Wees wijs met licht. Leo Cheizoo. We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht?

Wees wijs met licht. Leo Cheizoo. We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht? Wees wijs met licht Leo Cheizoo We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht? Plato ISBN: 90-76564-63-9 NUR-code: 720 NUR-omschrijving: Esoterie algemeen

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

ONTDEKJEKRACHT.NU ZOMER PROGRAMMA 2015 ONTDEKJEKRACHT.NU REUTSEDIJK PC VUGHT

ONTDEKJEKRACHT.NU ZOMER PROGRAMMA 2015 ONTDEKJEKRACHT.NU REUTSEDIJK PC VUGHT ONTDEKJEKRACHT.NU ZOMER PROGRAMMA 2015 ONTDEKJEKRACHT.NU REUTSEDIJK 6 5264 PC VUGHT 06-29436075 bianca@ontdekjekracht.nu www.ontdekjekracht.nu DE KRACHT VAN KLEUR Cursus van 5 les dagen of 10 avonden waarin

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen Nieuw Rijsenburg Op de biologisch- dynamische boerderij Nieuw Rijsenburg bieden we psychiatrische zorg voor jongeren van 18 tot 28 jaar. Ons aanbod Je volgt een intensief behandelprogramma. We combineren

Nadere informatie

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid!

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! Door: Nathalie van Spall De onzichtbare werkelijkheid wacht om door onze geest binnengelaten te worden.

Nadere informatie

Bas Smeets page 1

Bas Smeets  page 1 Bas Smeets www.bsmeets.com page 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen idee wat hoe hun ideale

Nadere informatie

@ Creatief Succes! Talent toolkit 1. Toolkit Powerkaarten...

@ Creatief Succes! Talent toolkit 1. Toolkit Powerkaarten... @ Creatief Succes! Talent toolkit 1 Toolkit Powerkaarten... @ Creatief Succes! Talent toolkit 2 Colofon Creatief Succes Evertsenstraat 5-03 4461 XN Goes www.creatiefsucces.nl info@creatiefsucces.nl @ Creatief

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames

Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames Lieve allemaal, Nog een laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Misschien maak je plannen voor je vakantie of heb je die al gemaakt. Sommige van jullie

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Organisatie: Yvonne Roosen Uitvoering: Koekkoek en co vertegenwoordigd door:

Organisatie: Yvonne Roosen Uitvoering: Koekkoek en co vertegenwoordigd door: Cursussen bij Dressuurstal (Website: www.cursustotaal.nl) Organisatie: Yvonne Roosen Uitvoering: Koekkoek en co vertegenwoordigd door: Nel Koekkoek, sportpsycholoog, GZ- psycholoog BIG Marie-José Hulsman

Nadere informatie

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren Lééf je dag Prikkelende workshops om samen te leren Vier je dag, vier het moment Wilt u een personeelsbijeenkomst organiseren waarbij u ontspanning combineert met leren? Kies dan voor de workshops van

Nadere informatie

De sleutel tot moeiteloos succesvol creëren

De sleutel tot moeiteloos succesvol creëren De sleutel tot moeiteloos succesvol creëren Wat is creëren? Wij zijn allemaal creatief. Niet dat we per sé goed kunnen kleien of schilderen, maar zijn als mensen creatieve wezens. We creëren continu. We

Nadere informatie

Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie

Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie Het Sandelhout Meditatietechnieken, Coaching en Training Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie Individuele consulten voor particulieren Locatie: Het Beekse Boshuis Goirlesedijk ongenummerd

Nadere informatie

Levensdoelen omzetten met de kristallijne getallenmatrix

Levensdoelen omzetten met de kristallijne getallenmatrix Thorsten Weiss Levensdoelen omzetten met de kristallijne getallenmatrix Uitgeverij Akasha Inhoud Een koude ochtend 7 De liefde en het hart: alleen voor watjes? 11 Waarom liefde de motor is voor topprestaties

Nadere informatie

Snelle Gids Fase II. Wil je alsjeblieft met je gezicht naar mij toe op je buik rollen?

Snelle Gids Fase II. Wil je alsjeblieft met je gezicht naar mij toe op je buik rollen? STAP 1- ENERGETISCHE LICHAAMSVOORBEREIDING STAP 2- KERNENERGIE UITSTRALEN (STUUR VAN CENTRUM BOVEN TOT CENTRUM BENEDEN ÉÉN KEER) Zeg de naam van de cliënt, Kies je er op dit moment voor om de uitstraling

Nadere informatie

Inhoud. coaching. Opleidingen, cursussen, workshops

Inhoud. coaching. Opleidingen, cursussen, workshops Inhoud coaching Opleidingen, cursussen, workshops Inhoud Les 1. Wat is coaching? Coaching: verwezenlijk je dromen en ervaar succes! Stappenplan Het beroep Wat is coaching en wat is het niet? De verschillen

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar.

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar. Module 3. Aanleren. Dag 18. Je nieuwe geest neurologisch. Zoals je gisteren al las gaan we de komende 11 dagen de energie van je nieuwe geest opbouwen. Gisteren ben je hiermee begonnen door de emotionele

Nadere informatie

Opdracht 1.1: Observeer je verhaal in je hoofd

Opdracht 1.1: Observeer je verhaal in je hoofd Opdracht 1.1: Observeer je verhaal in je hoofd Het is belangrijk om te weten waar je nu staat, zodat je weet van waar je straks vertrekt. Als jij weet wat voor verhaal hebt, welk verhaal jij jezelf verteld

Nadere informatie

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld meer liefde 39 Oefen je met de buitenwereld meer evenwicht

Nadere informatie

Affirmaties, welke passen bij mij?

Affirmaties, welke passen bij mij? Affirmaties, welke passen bij mij? Veel mensen maken gebruik van affirmaties, om hun gevoel, zelfbeeld en gedachten positief te beïnvloeden. Regelmatig hoor ik van cliënten, dat hoe vaak ze ook affirmeren,

Nadere informatie

Vereniging : De Verlichte Ster 1/27/2008

Vereniging : De Verlichte Ster 1/27/2008 REIKI UNIVERSELE ENERGIE: Het woord is ontstaan uit de Japanse karakters Rei & Ki. Rei betekent universeel en Ki betekent levensenergie, kracht. In diverse culturen zijn er voor hetzelfde woord andere

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben.

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben. Het meditatieprogramma duurt veertig dagen en bestaat uit tien affirmaties. Het is fijn om gedurende dit programma een dagboek bij te houden om je bewustwordingen en ervaring op schrijven. Elke dag spreek

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Leergang Positieve Psychologie

Leergang Positieve Psychologie Leergang Positieve Psychologie Creëer een positieve spiraal Wat je aandacht geeft gaat groeien Als je aandacht kunt richten op het positieve, dan groeit het positieve. Wat zijn de effecten daarvan? Onderzoek

Nadere informatie

7 TIPS VOOR EEN BETER LEVEN

7 TIPS VOOR EEN BETER LEVEN 7 TIPS VOOR EEN BETER LEVEN Met deze tips wil ik je kennis laten maken met mijn werk en een heel bijzondere dienst die ik aanbied, namelijk: De Helende Reis De Helende Reis is een uiterst krachtige manier

Nadere informatie

NLP MASTER PRACTITIONER

NLP MASTER PRACTITIONER 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERDIEPEND De NLP Master Practitioner opleiding is een verdieping in je professionele ontwikkeling. In deze opleiding wordt je meester in communicatie- en gedragsverandering.

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar.

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar. Module 3. Aanleren. Dag 20. Intentionaliteit. Vandaag leer je werken met een belangrijke bouwsteen van bewuste manifestatie: intentie. Intentie is de basis van alle creatie. Zonder intentie is er geen

Nadere informatie

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Yvonne Kuijsters Kennismaken met mindfulness Wat is mindfulness Wat brengt het mij, wat heb ik eraan? Aandacht Aandacht is een vorm van oplettendheid.

Nadere informatie

Joanne van Wijgerden. Vitaal hartsbewustzijn

Joanne van Wijgerden. Vitaal hartsbewustzijn Vitaal hartsbewustzijn Joanne van Wijgerden In deze lezing wil ik graag een kader geven voor vitaal hartsbewustzijn vanuit het functioneren en de mogelijkheden van het menselijk lichaam. Voor mijzelf is

Nadere informatie

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2 NIEUWSBRIEF 14 februari 2015 1 Lieve mensen, Iedere dag is een dag van de liefde, om degenen om je heen te vertellen hoeveel je van ze houdt, het leven in je hart te koesteren en te genieten van de grote

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

U als bestuurder - bent de laatste die het weet en dat dwingt u tot bezuinigen!

U als bestuurder - bent de laatste die het weet en dat dwingt u tot bezuinigen! U als bestuurder - bent de laatste die het weet en dat dwingt u tot bezuinigen! In organisaties zit véél méér vermogen dan er gegeven de omstandigheden uit komt. Wel aanwezig maar niet meer ingezet collectief

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief nr. 6 23 augustus 2015 De lessen gaan weer beginnen! De zomervakantie is voorbij, wat gaat de tijd toch snel.

Nadere informatie

Passie en Effect. Passie. themabijeenkomst 55. Effect Resultaat Opbrengst Uitwerking Gevolg Uitkomst Gewin

Passie en Effect. Passie. themabijeenkomst 55. Effect Resultaat Opbrengst Uitwerking Gevolg Uitkomst Gewin Passie en Effect themabijeenkomst 55 TQC-Net Blad 1 Passie Bezieling Inspiratie Hartstocht Vuur Geestdrift Enthousiasme Effect Resultaat Opbrengst Uitwerking Gevolg Uitkomst Gewin Blad 2 1 1. Vraagstelling

Nadere informatie

Als je je leven in balans hebt: Zou je dit wel willen maar weet je niet hoe? Dan is dit jaarprogramma echt iets voor jou

Als je je leven in balans hebt: Zou je dit wel willen maar weet je niet hoe? Dan is dit jaarprogramma echt iets voor jou Als je je leven in balans hebt: Heb je geen of weinig last van stress Ken je je grenzen en kun je ze ook aangeven Kun je prima dealen met emoties die zich aandienen Weet je precies hoe je jouw unieke licht

Nadere informatie

Workshop van Stress naar Vitaliteit

Workshop van Stress naar Vitaliteit Workshop van Stress naar Vitaliteit Het Leven Stressachtig? Het leven lijkt vol ongemakken te zitten. We worden wakker met het gevoel dat we nauwelijks hebben geslapen. We ontbijten gehaast en volgen tegelijk

Nadere informatie

Sleutel tot Persoonlijke Effectiviteit

Sleutel tot Persoonlijke Effectiviteit ITASC Nederland BV Aalsterweg 291c 5644 RE Eindhoven 040-2115020 www.itasc.nl 1 1. Wat is het enneagram? Het Enneagram is de neerslag van een theorie, een model van persoonlijkheids-structuren. Lijkt moeilijker

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID...

IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID... IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID... Geplaatst op 28 juni, 2015 in het YOGI YOGA blad editie juli + augustus 2015 Lieve schat, je bent zo'n mooie, lieve en grappige vrouw, zelfs met je nukken

Nadere informatie

Workshop Matrix Klankcodes t Clusterke Schinnen 3.- 4. Maart 2012 Schinnen, Nederland met Ingrid Keminer www.galacticnetwork.com

Workshop Matrix Klankcodes t Clusterke Schinnen 3.- 4. Maart 2012 Schinnen, Nederland met Ingrid Keminer www.galacticnetwork.com Workshop Matrix Klankcodes t Clusterke Schinnen 3.- 4. Maart 2012 Schinnen, Nederland met Ingrid Keminer Galacticnetwork Ingrid Keminer Matrix Klankcodes met Ingrid Keminer Waar gaat deze unieke workshop

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Golf van de Rode Maan

Golf van de Rode Maan Golf van de Rode Maan Data waarin de golf van de Rode Maan valt: 11-2 t/m 23-2-2015 *29-10 t/m 10-11-2015 *16-7 t/m 28-7-2016 *2-4 t/m 14-4- 17 18-12 t/m 30-12 -2017 * 4-9- t/m 16-9-2018 * 22-5 t/m 3-6-2019

Nadere informatie

Breathfulness Intensive harmoniserend ademen

Breathfulness Intensive harmoniserend ademen Breathfulness Intensive harmoniserend ademen. De wijze waarop processen zich in je leven afspelen hebben invloed op je lichaam én op je ademhaling. Wanneer levensenergie niet vrij kan stromen, wanneer

Nadere informatie

Horse Sense Redefined

Horse Sense Redefined Horse Sense Redefined (Herdefiniëring van gezond paardengevoel en verstand) 2-daagse EAPD Introductie Cursus In de EAPD - persoonlijke ontwikkeling met behulp van het paard laat Chris zijn studenten zien

Nadere informatie

Inhoud van dit E-book

Inhoud van dit E-book Carina Lucassen Inhoud van dit E-book Voor wie is dit E-book geschreven? 3 Wie is ben ik? Carina Lucassen 4 Stap 1: De basis in jouw leven 5 Stap 2: De buitenkant 7 Stap 3: De wereld om je heen 8 En nu

Nadere informatie

Nieuwsbrief April 2010

Nieuwsbrief April 2010 DE ROBIJN Nieuwsbrief April 2010 Lieve cursisten Ik wens jullie via deze weg allemaal fijne paasdagen toe! Reiki Ryoho Foundation De Robijn is vanaf maart aangesloten bij de beroepsvereniging Reiki Ryoho

Nadere informatie

Puur Professioneel. Inspireert eeuwig. Draagt bij aan groei

Puur Professioneel. Inspireert eeuwig. Draagt bij aan groei Puur Professioneel Inspireert eeuwig Draagt bij aan groei verhaal In 2009 heeft gezondheids- en communicatie wetenschapper Mariëlle F. Houben - Vaessen de stap gezet een eigen bedrijf te starten. Met nagenoeg

Nadere informatie

Stap 6: Wat is de kernovertuiging?

Stap 6: Wat is de kernovertuiging? E-Learning: Hoe krijgen ze me zo gek als leidinggevende? Module 7/9 Stap 6: Wat is de kernovertuiging? De relevante vraag is hier: wat is het ergste wat er kan gebeuren als hij zijn controledrang loslaat?

Nadere informatie

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN INHOUD De training is gebaseerd op 7 hoofdonderwerpen. De 7 sleutels tot positieve verandering: 1. Bevorder je positieve emoties 2. Denk positiever 3. Waardeer

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Training Innerlijke Balans. Hoera het is vandaag! Sepp Lifka

Training Innerlijke Balans. Hoera het is vandaag! Sepp Lifka Hoera het is vandaag! Een training voor ieder die wil leren hoe je in de waan van de dag de innerlijke rust en balans kunt bewaren. Warm welkom Hoera het is vandaag! Mijn naam is en in mijn dagelijks leven

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2016

NLP PRACTITIONER 2016 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van ISEMI is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009

Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009 Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009 Psychiatrie was ooit... Werken in de duinen en bossen Rondhangen in verpleegposten Geitenharen sokken

Nadere informatie

Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent.

Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent. Energetische Meditatie Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent. - Eckhart Tolle - Wat is het? De grondlegger van Energetische

Nadere informatie

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT DOOR ANN VAN RIET WWW.ALTHEA-COACHING.BE Hallo! In dit e-book ga je leren hoe je echt zelfvertrouwen kan opbouwen. En daarmee bedoel ik dus niet gewoon denken

Nadere informatie

Leven in vrijheid, vreugde en onschuld. ik ben resultaat rol essentie plannen, verbeelden en uitvoeren rollen potentie te communiceren

Leven in vrijheid, vreugde en onschuld. ik ben resultaat rol essentie plannen, verbeelden en uitvoeren rollen potentie te communiceren Leven in vrijheid, vreugde en onschuld. We beginnen de cursus met het zetten van een intentie. Een intentie is een korte zin met de woorden ik er in en het resultaat wat jij wil bereiken in deze intensive

Nadere informatie

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb je een vraag? Stel deze dan direct! Weet één van jullie

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de volgende stap?

Ben jij klaar voor de volgende stap? Ben jij klaar voor de volgende stap? De juiste beslissing maken over jouw toekomst (en eventueel de toekomst van jouw paard), is een belangrijk proces. Deze richtlijnen zullen jou helpen de juiste keuze

Nadere informatie

Mindfulness Training. Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust.

Mindfulness Training. Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust. Mindfulness Training Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust. Mindfulness training Per dag schieten er duizenden, vaak stressvolle, gedachten

Nadere informatie

Over Kwartjes, met aandacht eten, Je adem en een bijzonder Museum.

Over Kwartjes, met aandacht eten, Je adem en een bijzonder Museum. Over Kwartjes, met aandacht eten, Je adem en een bijzonder Museum. Hatseflats! Vandaag begin je aan een nieuwe, andere manier van omgaan met jezelf, je tijd, je omgeving en alles wat je op je pad tegen

Nadere informatie

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Training: Mindfulness 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Waarom? Leven in deze hectische tijd vraagt veel van ons dat maakt dat we ons vaak uitgeput

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

WERKBOEK. Durf te doen wat je raakt..

WERKBOEK. Durf te doen wat je raakt.. WERKBOEK Durf te doen wat je raakt.. Dag 1 what makes you happy Wat is jouw happy list? Waar word je blij van? Waardoor vergeet je de tijd? Wanneer voel je de sprankel in je buik? Wat is je droom, je wens

Nadere informatie

Innergy-Waters Chakraset Werkvormen

Innergy-Waters Chakraset Werkvormen Innergy-Waters Chakraset Werkvormen Woestijgerweg 172 3817 SP Amersfoort 033-4451480 info@coach-inn www.coach-inn.nl VOORWOORD In dit deel treft de lezer informatie over de Innergy Waters Chakraset. Eerst

Nadere informatie

6 e Cyclus, 6e Aardechakra, Pyramide van Gizeh

6 e Cyclus, 6e Aardechakra, Pyramide van Gizeh 6 e Cyclus, 6e Aardechakra, Pyramide van Gizeh Voorbij Tijd & Ruimte, realiseer je eigen Meesterschap. 2016/2017 1ste deel Cyclus: 1e activiteit Vrijdagavond 14 oktober, Introductieavond: Realiseer je

Nadere informatie

Creatie-bordspel. Deze zichtversie geeft een indruk van het totale boekje dat uit 15 pagina s bestaat.

Creatie-bordspel. Deze zichtversie geeft een indruk van het totale boekje dat uit 15 pagina s bestaat. Creatie-bordspel Deze zichtversie geeft een indruk van het totale boekje dat uit 15 pagina s bestaat. 2 Wat is de Tzolkin Het is één van de kalenders uit de Mayacultuur. De Tzolkin is een creatiekalender.

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015!

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015! Agenda 2015 SEPTEMBER 22 september Start training: Mindfulness VOL! 23 september Start training: Mindfulness NOG 2 PLAATSEN! DECEMBER 1 december start extra training: Mindfulness In de onderstaande pagina

Nadere informatie

Engels als Aanvullende Taal

Engels als Aanvullende Taal International School of Amsterdam Engels als Aanvullende Taal Richtlijnen voor Ouders English as an Additional Language (EAL) Dutch Het doel van het EAL programma is om kinderen zelfstandig en zelfverzekerd

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Wie verlangt er niet naar (meer) succes, vitaliteit, vervulling en diepgang in zijn persoonlijk en professioneel leven, ja toch?

Wie verlangt er niet naar (meer) succes, vitaliteit, vervulling en diepgang in zijn persoonlijk en professioneel leven, ja toch? Borgloon, 14 februari 2008 Beste collega s, Hierbij geef ik een aantal visies en reflecties rond het ontstaan, de opzet en het uitwerken van de Human Academy. Ik heb de tijd genomen om de teksten van Fred

Nadere informatie

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider?

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? LEVENDAAL 11, 6715 KJ EDE - TELEFOON 06 21 24 22 55 leidjew@xs4all.nl - www.leidjewitte.nl SPIRITUALITEIT De aangeboren menselijke behoefte

Nadere informatie

Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven

Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Cursusboek Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Beste cursist, De eerste stap is gezet! U gaat starten met een mindfulnesstraining van 8 lessen.

Nadere informatie

Mind & Motion, December de maand van de VREDE. Thema: Vrede 10.00u tot 11.30u. Klankschalenconcert door Ineke en Mart Bijwaard 20.00u tot 21.

Mind & Motion, December de maand van de VREDE. Thema: Vrede 10.00u tot 11.30u. Klankschalenconcert door Ineke en Mart Bijwaard 20.00u tot 21. NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief 28 november 2016 December de maand van de VREDE Agenda Zondag 11 december Yoga en meditatie (volwassenen) Thema:

Nadere informatie

Mindfulness programma. Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust.

Mindfulness programma. Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust. Mindfulness programma Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust. Per dag schieten er duizenden, vaak stressvolle, gedachten door je hoofd.

Nadere informatie

de Beste Studiekeuze Aanpak

de Beste Studiekeuze Aanpak de Beste Studiekeuze Aanpak Welk pad kies jij? Zelkennis is vaag pagina 3,4 Waar sta jij nu? Ontdek jouw volgende stap pagina 5,6 Hoe kom ik erachter wat ik wil? 3 bronnen voor zelfkennis pagina 7 Concreet

Nadere informatie

Begrijp je dat? Je moet leren om niet nu gelijk alles te willen begrijpen, dit is een groeiproces waar je je aan over moet geven!

Begrijp je dat? Je moet leren om niet nu gelijk alles te willen begrijpen, dit is een groeiproces waar je je aan over moet geven! Persoonlijke energiehuishouding! De energie die je inademt moet je bewust op een hoger niveau handhaven. Je moet zorgen dat de energiestroom vollediger blijft binnenstromen. Dat moet gebeuren op een heel

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert. Alumnidagen 2014. datum thema leiding

4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert. Alumnidagen 2014. datum thema leiding 4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert Alumnidagen 2014 TGI-verdieping aan de hand van vijf thema s De alumnidagen zijn bedoeld voor iedereen die in de afgelopen jaren een TGI-basisopleiding

Nadere informatie

Werkboek Heilige Geometrie in de mandala

Werkboek Heilige Geometrie in de mandala Werkboek Heilige Geometrie in de mandala DE PLATONISCHE VORMEN Ineke Reinalda Uitgeverij Akasha Inhoud Voorwoord door Janosh 7 Dankbaarheid 9 Uitnodiging 11 Heilige geometrie 13 Voorbeelden van Heilige

Nadere informatie

Boek met korting voor 30 januari 2015!

Boek met korting voor 30 januari 2015! Nieuwsbrief Speciale editie Margrit Coates in Nederland Op 18, 19 en 20 april Wat zes jaar geleden begon als een spontane actie om een training van Margrit te kunnen volgen, is uitgegroeid tot een jaarlijks

Nadere informatie