Energetisch beheer voor ECOlogisch en ECOnomisch evenwicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energetisch beheer voor ECOlogisch en ECOnomisch evenwicht"

Transcriptie

1 Website ECOtherapie- pag 1 ECOtherapie Energetisch beheer voor ECOlogisch en ECOnomisch evenwicht ECOtherapie is een methode, die in samenwerking met de beheerder de vitaliteit en de zelforganisatie van eco- en bedrijfssystemen verbetert. De methode kan wereldwijd, op kleine en grote schaal, worden toegepast. De doelen van de beheerder worden meestal binnen een jaar gehaald. ECO ECO stamt van het Griekse woord oikos, dat huis of woonplaats betekent. Het woord ECOnomie is afgeleid van oikonomia. Dit staat voor huishoudkunde. ECO vinden we ook terug in het woord ECOsysteem; de levensgemeenschap van alle organismen in een bos of natuurgebied. WOONPLAATS In ECOtherapie betekent ECO woonplaats in de meest brede zin, namelijk die van leef-, woon- of werkomgeving. Hieronder valt ieder eco- of bedrijfssysteem. Er zijn immers veel plaatsen waar planten en dieren leven, mensen wonen en werken. Uiteindelijk is de Aarde de woonplaats van ons allemaal. METAFOOR VAN HET WIEL Omdat deze woonplaats niet statisch is, maar een dynamisch levend geheel dat zich ontwikkelt, gebruiken we de metafoor van het wiel. Daarmee kunnen we het krachtenspel, waarmee we in dagelijkse leven te maken hebben, beter duidelijk maken. DE BEHEERDER Elk organisme, elke organisatie, elk eco- of bedrijfssysteem is te vergelijken met een wiel, dat op weg is naar zijn bestemming. Het wiel heeft een bestuurder; jij, als scheppende kracht van jouw leven of de manager, de directie van een bedrijf, maar ook een projectleider of rentmeester. In onze termen: de beheerder.

2 Website ECOtherapie- pag 2 EVENWICHT Het fundament voor gezondheid en vitaliteit is een harmonieus evenwicht tussen de beheerder en zijn wiel. ECOtherapie is een methode om dit evenwicht te herstellen. Het brengt de beheerder terug in de spil en versterkt tegelijkertijd de zelforganiserende kracht van zijn wiel. TOEPASSINGEN ECOtherapie is van toepassing op de natuurlijke, ecologische omgeving en op de door de mens gecreeëerde omgeving, waarin economische krachten werkzaam zijn. In aanmerking komen natuurgebieden en landgoederen, produktiebedrijven, dienstverlenende organisaties, maar ook samenwerkingsverbanden zoals evenementen, conferenties en concerten. EFFECTEN ZICHTBAAR EN MEETBAAR Het effect van ECOtherapie is zichtbaar en meetbaar in vitalere, gezondere bossen en natuurgebieden, vaak met toenemende biodiversiteit. Voor organisaties levert het o.a. hogere opbrengsten, meer vrije tijd, tevredener personeel en een betere financieel resultaat op. Ook komen duurzame veranderingsprocessen (reorganisaties) binnen complexe organisaties in relatief korte tijd tot stand. Voor een duurzame gezondheid moeten uiteindelijk ECOlogie en ECOnomie in evenwicht zijn WAAROM THERAPIE? Volgens Van Dale s woordenboek is therapie een methode om iets te verbeteren. ECOtherapie is een duidelijk omschreven, te leren methode, die de bestaande toestand verbetert. Van slecht naar goed, maar ook van goed naar beter. Om deze reden hebben wij gekozen voor therapie. Voor veel mensen heeft dit woord een negatieve klank. Echter, elke verbetering begint met (h)erkennen van het probleem, gevolgd door heldere communicatie en zeggen waarom het gaat. Daarom niet ECOheling, -healing, -balance of. maar ECOtherapie.

3 Website ECOtherapie- pag 3 Het Wiel MET JOU ALS BEHEERDER Elk organisme, elk eco- of bedrijfssysteem, is een dynamisch, levend geheel, dat voortdurend in wisselwerking staat met zijn omgeving. Het is te vergelijken met een wiel, dat op weg is naar zijn bestemming. Het wiel heeft een bestuurder; jij, als scheppende kracht van jouw leven of de manager, de directie van een bedrijf, maar ook een projectleider of rentmeester. In onze termen: de beheerder. IN DE SPIL VAN HET WIEL In een goed draaiend bedrijf zit de beheerder in de spil van het wiel. Daar is de beweging nul en staat de tijd stil. Een beheerder heeft zodoende ook de tijd. Vanuit innerlijke rust en met positieve aandacht geeft hij zijn wiel schwung. MET HART VOOR DE ZAAK EN GEVOEL VOOR WAT LEEFT In de spil komen alle lijntjes samen. Hier heeft de beheerder overzicht van het geheel en de touwtjes in handen. Hij heeft hart voor de zaak en gevoel voor wat leeft. Zijn belangrijkste taak is luisteren, zodat zijn medewerkers zich gehoord en gezien voelen. HELDERE DOELEN Het wiel krijgt richting doordat de beheerder zijn doel(en) helder voor ogen heeft en hij er vast van overtuigd is deze te kunnen bereiken. Verstand van zaken helpt hem om zijn doelen realistisch te formuleren. Nieuwe onbekende wegen sluiten daardoor naadloos aan op vertrouwde paden uit het verleden. Op deze manier kunnen alle medewerkers mee met veranderingsprocessen. ZELFORGANISEREND Dit wiel is in hoge mate zelforganiserend. De medewerkers zitten op de juiste plek en weten wat hen te doen staat. Dit goed geoliede geheel is gebaseerd op teamwork; één en één is drie. Er is een heldere communicatie; een half woord is genoeg en problemen lossen zich snel en gemakkelijk op. Het bedrijf is flexibel en reageert adequaat op ontwikkelingen in de buitenwereld. De toekomst valt vaker mee dan tegen.

4 Website ECOtherapie- pag 4 DRAAIBOEK Aan de ontwikkeling van ieder wiel ligt een draaiboek ten grondslag met ervaringen uit het verleden, scenario s voor het oplossen van problemen en toekomstplannen. De informatie van dit draaiboek ligt opgeslagen in een morfisch veld. Contact maken met het morfsche veld van een eco- of bedrijfssysteem is een essentieel onderdeel van ECOtherapie. De wetenschapper Rupert Sheldrake heeft deze velden uitgebreid beschreven. Krachten in het wiel NAAR BUITEN GERICHTE KRACHT In het wiel werken twee krachten. De bekendste is de middelpuntvliedende kracht. Dat is de kracht die we kennen uit de natuurkunde en die alles naar buiten slingert. Denk aan een centrifuge. Deze kracht is gebaseerd op fysisch-chemische energie en werkt explosief. Hij uit zich als extroverte, mannelijke doe-kracht, waar we in het westen en in het bedrijfsleven heel bekend mee zijn. Deze kracht is verbonden met het intellect en het ego, ik. De mens verbindt zich hiermee door zijn aandacht naar buiten te richten. NAAR BINNEN GERICHTE KRACHT De andere kracht is een meer verborgen, geheime kracht ( The Secret ).Dit is de middelpuntzoekende kracht die alles naar het centrum trekt. Ze is gebaseerd op Ch i, levensenergie, en werkt opbouwend, integrerend. Zij uit zich als ontvangende, vrouwelijke zijns-kracht, die we vinden in de stilte. Deze is verbonden met de intuïtie en met wij, ons. De mens verbindt zich hiermee door zijn aandacht naar binnen te richten. EVENWICHT Het wiel bereikt zijn bestemming als deze twee krachten in evenwicht zijn én de beheerder in de spil van het wiel zit.

5 Website ECOtherapie- pag 5 Het wiel uit balans UIT HET CENTRUM GETROKKEN WORDEN In onze moderne westerse samenleving ligt de nadruk op groei en expansie. Onze aandacht wordt voortdurend naar buiten getrokken door reclame en gebeurtenissen in de wereld. We zijn daardoor meer verbonden met middelpuntvliedende- dan met de middelpuntzoekende kracht. TREDMOLEN Het gevolg is dat we aan de buitenkant van het wiel belanden. Daar zitten we in de tredmolen, zijn we het overzicht kwijt, worden we geleefd en vliegt de tijd. Uiteindelijk raken we over onze toeren en draaien we door. KROMMUNICATIE Uit ons centrum zijn we ook niet meer in staat om de ander helder te horen of helder te zien. Er ontstaat krommunicatie; de boodschap komt niet over en er zijn misverstanden. We raken verwikkeld in discussies. De ontwikkeling stokt. Het voortgangsproces wordt ingewikkeld. ELEKTROSMOG De hoeveelheid onrust en stress in onze maatschappij wordt de laatste twintig jaar versterkt door de toenemende elektrosmog als gevolg van mobiele telefoons, draadloze huistelefoons, internet modems, digitale televisie, beveiligings netwerken van de overheid etc. Deze elektromagnetische frequenties brengen het wiel verder uit balans en van zijn koers af.

6 Website ECOtherapie- pag 6 Van verleden naar toekomst LEVENSENERGIE Volgens eeuwenoude Chinese kennis, is de middelpuntzoekende kracht gebaseerd op Ch i, levensenergie en verbonden met mind, geest of informatie. Uit de verbinding van levensenergie en informatie ontstaat een linksdraaiende vormkracht. Deze naar binnen draaiende spiraal is de creerende cyclus, waarin de geest zich stap voor stap verdicht om zich in het centrum te verbinden met materie. Uit vormkracht en materie ontstaat een (levens)vorm. MIND OVER MATTER Op het moment, dat uit de onzichtbare gedachte de zichtbare vorm ontstaat, vindt een ompoling plaats. De aandacht verlegt zich van binnen- naar buiten. De linksdraaiende middelpuntzoekende kracht wordt rechtsdraaiend en middelpuntvliedend. De cyclus van ontstaan verandert in de cyclus van vergaan. Het accent ligt niet meer op Mind, maar op Matter. Toch geldt altijd Mind over Matter, want de vorm ontstaat uit de gedachte. Nooit omgekeerd. IN DE TIJD Het wiel beweegt zich door de tijd; het komt uit het verleden, is in het heden en gaat naar de toekomst. Op papier kun je die tijdslijn van links naar rechts voorstellen. Als je de twee oerkrachten met spiralen in het wiel tekent, begint de linksdraaiende, middelpuntzoekende spiraal rechts bovenaan bij Mind en eindigt de rechtsdraaiende, middelpuntvliedende links, onderaan in Matter. De linksdraaiende, vrouwelijke, middelpuntzoekende kracht komt uit de toekomst. De rechtsdraaiende, mannelijke, middelpuntvliedende kracht wijst naar het verleden.

7 Website ECOtherapie- pag 7 DE TOEKOMST Door de rechtsdraaiende kracht rolt het wiel de toekomst in. Deze kracht duwt het wiel vooruit. Actie is reactie. Oorzaak en gevolg. De moderne natuurkunde, maar ook ons dagelijks leven is hierop gebaseerd. De oorzaak van wat nu gebeurt, van wat je nu bent, ligt in het verleden. Je bent een produkt van je afkomst. Het verleden biedt daarom ook zekerheid; je weet wat je hebt ZIJN DROMEN BEDROG? Vanuit deze gedachte is de toekomst onzeker. Het leven is een dubbeltje op zijn kant; het kan mee- of tegenvallen, maar hoe het valt, is nauwelijks te beinvloeden. Zeker niet als het om grotere verbanden gaat. Dat zegt de wetenschap en dat geloven de meesten van ons. Dromen zijn bedrog en leiden alleen maar af van de werkelijkheid. Maar is dat zo? Terug in de spil van het wiel ONZE TOEKOMST ZELF SCHEPPEN Maar is dat zo? Als we alleen van de rechtsdraaiende, mannelijke kracht uitgaan wel. Dan worden we vanuit het verleden de toekomst in geduwd en worden we voornamelijk bepaald door wat er gisteren is gebeurd. Het wordt echter anders als we de linksdraaiende, vrouwelijke kracht erbij betrekken. Deze scheppende, creëerende kracht is verbonden met de toekomst. Door gebruik te maken van deze kracht kunnen we onze toekomst zelf scheppen. Op dat moment worden dromen werkelijkheid. HOE CREEER JE JE EIGEN TOEKOMST? Dat doelen, die in de toekomst liggen, gebeurtenissen in het heden veroorzaken, is op zich niet vreemd. De toekomst beinvloedt ons leven voortdurend; als ik over twee dagen een belangrijke lezing moet geven, ben ik vandaag al bezig met de voorbereiding. Maar hoe creeer je je eigen toekomst?

8 Website ECOtherapie- pag 8 DOOR HET JE VOOR TE STELLEN EN TE AFFIRMEREN Door je intentie te richten. Anders gezegd; door een doel, dat je wilt bereiken, voor te stellen en te affirmeren. Affirmeren betekent letterlijk bevestigen. Als de beheerder zijn doel helder voor de geest heeft en vervolgens affirmeert, werpt hij als het ware een lijn met een anker vooruit de toekomst in. Bij elke herhaling van de affirmatie wordt deze lijn bekrachtigd en het anker steviger bevestigd. Als het anker stevig vast zit, kan de linksdraaiende, vrouwelijke kracht de lijn oprollen. Zo valt hem toe, wat hij in de toekomst heeft bevestigd. De beheerder trekt het wiel op die manier vooruit naar het door hem voorgestelde doel. BLAUWDRUK Je kunt ook zeggen, dat met elke affirmatie een nieuwe tekst in het draaiboek van het wiel wordt geschreven. Eerst is die tekst nog vaag, maar met elke affirmatie wordt die tekst krachtiger en vetter gedrukt, zodat er tenslotte een blauwdruk ontstaat. Op dat moment is de routebeschrijving klaar om het nieuwe doel te bereiken. In de termen van Sheldrake is dat doel een attraktor, een zuigende magnetische kracht, die het wiel aantrekt. DROMEN WORDEN WERKELIJKHEID Samengevat kunnen we zeggen, dat het verleden duwt en de toekomst trekt. Het bijzondere is, dat aan het laatste een innerlijk proces ten grondslag ligt. Door met je aandacht naar binnen te gaan, verbind je je met de middelpuntzoekende, vrouwelijke kracht in het wiel. Met je intentie, dus door middel van je doelstelling en voorstellingsvermogen, richt je die kracht. Het blijkt dat je op die manier veel kunt aantrekken ofwel kunt laten toevallen. Je schept zo je eigen toekomst met meevallers, waarin dromen werkelijkheid worden.

9 Website ECOtherapie- pag 9 Het wiel op toeren brengen en richting geven WIJ SCHEPPEN MET ONZE AANDACHT EN INTENTIE DE WERELD Uit wetenschappelijk onderzoek en met name de quantum mechanica blijkt, dat wij met onze aandacht en intentie de wereld daadwerkelijk scheppen. Zie bijvoorbeeld de boeken van Lynn McTaggert; het Veld en het Intentie-experiment. Ook de hype rond The Secret wijst in deze richting. ALLES IS ENERGIE Alles is energie. Het atoom bestaat voor 99, % uit lege ruimte bomvol energie. De materie, de resterende 0, %, blijkt bij nadere beschouwing niet uit vaste deeltjes, maar ook uit energie te bestaan. De harde werkelijkheid bestaat door onze vaste overtuiging, dat zij is zoals zij is, maar in wezen is zij zacht en plastisch. Met de principes van resonerend leiderschap kan de beheerder zijn organisatie richting geven en zijn toekomst creeeren. REMMENDE KRACHTEN Toch is het niet eenvoudig om grote levende organismen zoals ecoen bedrijfssystemen alléén met intentie richting te geven. Er zijn vaak remmende krachten uit het verleden. Diepe ingesleten patronen trekken het wiel weer terug op het oude pad. Ingezette veranderingen zijn zodoende niet duurzaam. Bovendien leiden stress en hectiek tot krommunicatie, ofwel misverstanden, waardoor het geformuleerde beleid in veel gevallen niet aan komt op de werkvloer. Ook deze ontwikkeling wordt de laatste tien jaar in extreme mate versterkt door electrosmog. Hier helpt de ECOtherapie. Hoe dit in de praktijk werkt, zie ECOtherapie in 8 stappen.

10 Website ECOtherapie- pag 10 Resonerend Leiderschap Energetisch beheer is gebaseerd op resonerend leiderschap. Een resonerend leider maakt gebruik van resonantie. Hierdoor werkt hij effectief met aandacht en intentie. Om dit bewust in zijn organisatie toe te passen, heeft de ECOtherapie vijf principes voor de beheerder ontwikkeld. Dit wordt hieronder beschreven. WAT IS RESONANTIE? Je bent in resonantie met iets of iemand als je samen op dezelfde golflengte zit. Dan klikt het, dan stroomt het, dan ben je in 'flow'. Alles valt op zijn plek, je voelt elkaar aan, je begrijpt elkaar en je hebt aan een half woord genoeg. Je bent samen één. Heerlijk om zo samen te werken, want in dat geval versterk je elkaar. Dan is één plus één drie. ALLES IS ENERGIE Je zit niet alleen figuurlijk op dezelfde golflengte, als je resoneert, maar ook letterlijk. Alles is energie, ook de materie, en energie trilt. Met elk oktaaf correspondeert een verdichtingstrap van de allerfijnste energie tot materie. Stof kun je gestolde trilling noemen. Licht is ongelooflijk verdunde klank. EIGENTRILLING Elk organisme, elke organisatie, elk eco- en bedrijfsssteem heeft een unieke eigentrilling. Wanneer hierop een kracht inwerkt waarvan de trilling overeenstemt met de eigentrilling, wordt deze door resonantie versterkt. Neem twee gelijke stemvorken, sla er één aan en doof die na een tijdje; de toon zal blijven klinken, omdat de niet-aangeslagen stemvork in trilling is gebracht. GROTE EFFECTEN Op basis van resonantie kun je met relatief weinig kracht grote effecten bereiken. Dit heeft te maken met timing. Je kunt een schommel tot grote hoogte laten slingeren door telkens op het juiste moment een klein duwtje te geven. Een zacht windje kan een grote hangbrug laten swingen door er met een bepaalde regelmaat tegenaan te blazen.

11 Website ECOtherapie- pag 11 De bedrijfstrilling versterken EIGEN UNIEKE TRILLING Disharmonie, tegenvallende resultaten, weinig aanpassingsvermogen en een lage zelforganisatie ontstaan als een bedrijf niet in verbinding is met zijn eigen unieke trilling. HET BEDRIJFSVELD Een beheerder kan de eigentrilling van zijn bedrijf op eenvoudige wijze versterken door zich af te stemmen op het morfische veld van het bedrijf. Volgens de Engelse wetenschapper Rupert Sheldrake ligt aan de ontwikkeling van elk organisme, dus ook een bedrijf, een morfisch veld ten grondslag met ervaringen uit het verleden, scenario s voor het oplossen van problemen en toekomstplannen. Bij een bedrijf spreken we van een bedrijfsveld: een geheugen of draaiboek, waarin alles is opgeslagen wat eens in en met het bedrijf is gebeurd. IN VERBINDING Alles wat gelijkvormig is, resoneert volgens Sheldrake met elkaar. Dit noemt hij vormresonantie. De beheerder stemt zich op het bedrijfsveld af door zijn bedrijf goed voor te stellen. Hoe meer zijn voorstelling overeenkomt met de werkelijkheid, hoe beter de vormresonantie en hoe beter het contact met het veld. Goed in verbinding met het bedrijfsveld en in de spil van het wiel, kan de beheerder de eigentrilling van het hele bedrijf gemakkelijk versterken door deze, enkele keren per dag, in de vorm van bijvoorbeeld een klank, kleur of mantra, ritmisch te herhalen.

12 Website ECOtherapie- pag 12 Aandacht en intentie HET BEDRIJF GOED IN ZIJN ENERGIE ZETTEN Door de eigentrilling te versterken komt een bedrijf goed in zijn energie te zitten. Het wiel is klaar voor de start. Het komt op toeren als de beheerder zich met hart en ziel met zijn organisatie verbindt. Op dat moment geeft hij positieve aandacht ofwel levensenergie aan het geheel. Door zijn doelen te affirmeren, richt de beheerder zijn intentie. Met deze informatie bepaalt hij de koers, de richting waarheen het wiel zich ontwikkeld. GRONDREGEL Dit is gebaseerd op: Levensenergie plus informatie geeft een vormkracht. Levensenergie of nulpuntenergie is opgeslagen in het nulpuntveld (The Field). Het morfische veld bevat informatie. Dit zijn verschillende velden. Voor een resonerend leider betekent dit: Aandacht plus intentie geeft een vormkracht. Onder vormkracht verstaan we de opbouwende, middelpuntzoekende kracht, die de zelforganisatie in een eco-of bedrijfssysteem versterkt.

13 Website ECOtherapie- pag 13 Principes van resonerend leiderschap Het effectief toepassen van aandacht en intentie in een organisatie, kan worden bereikt met de volgende vijf principes: 1 Innerlijke rust 2 Bewustzijn van het geheel 3 Gevoel voor wat 'leeft' in het geheel 4 Verstand van zaken 5 Doelen definieren, affirmeren en visualiseren Innerlijke rust AANDACHT NAAR BINNEN Elke organisatie, elk systeem, elk geheel kan met een wiel vergeleken worden. Dit wiel kan alleen goed richting worden gegeven als de beheerder in het centrum van het wiel is. Innerlijke rust en je aandacht naar binnen keren is een voorwaarde om in het centrum van het wiel te komen. VOORWAARDE VOOR INTUITIE Innerlijke rust is ook een voorwaarde om je intuïtie te kunnen gebruiken. Door innerlijke rust worden onze hersengolven langzamer, waardoor we in een ontspannen bewustzijnstoestand komen. Het verstand komt op een lager pitje te staan en de intuïtie wordt geactiveerd. Dit is van belang om contact te kunnen maken met het bedrijfsveld. IEDER ZIJN EIGEN MANIER Innerlijke rust kan op vele manieren verkregen worden; er even voor gaan zitten, ademhalingsoefeningen, bidden, meditatie enz. Iedereen kan dit op zijn eigen manier doen. VRIJE TIJD De tijd, die het creëren van innerlijke rust kost, wordt ruimschoots terugverdiend door het verkrijgen van vrije tijd. Het bedrijf en de bedrijfsprocessen worden coherent en het tijdsverloop synchrone.

14 Website ECOtherapie- pag 14 Bewustzijn van het geheel BEGINT MET HET BEPALEN VAN GRENZEN Bewustzijn van het geheel begint met het bepalen van grenzen. Dat is de eenvoudigste manier. Waar eindigt de binnenwereld en waar begint de buitenwereld? Zulke grenzen zijn bijvoorbeeld de buitenmuren van een huis, het hek om een akker, de bosrand of de omtrek van het bedrijfsterrein met daarop de bedrijfsgebouwen. INTUITIEF VOORSTELLEN De beheerder krijgt bewustzijn van het geheel door dit intuïtief voor te stellen, innerlijk in vogelvlucht of te voet langs de grenzen te gaan, een plattegrond of een foto in de hand te nemen en deze in zich op te nemen. GEINFORMEERD WORDEN De beheerder, die zijn geheel op deze manier beperkt, staat via vormresonantie intuïtief in verbinding met het bedrijfsveld. Hij wordt zo geïnformeerd over de toestand van het geheel en de verschillende onderdelen.

15 Website ECOtherapie- pag 15 Gevoel voor wat leeft LUISTEREN NAAR JE GEVOEL De eenvoudigste manier om deze intuïtieve informatie te duiden is naar je gevoel te luisteren (gut-feeling). Geeft het een goed of een slecht gevoel? Het is niet gemakkelijk om intuïtieve informatie honderd procent helder te krijgen. Dat vraagt veel oefening, omdat we moeten leren te onderscheiden welke gevoelens met het geheel en welke met ons zelf te maken hebben. AANWEZIG ZIJN Gevoel voor wat leeft is equivalent met aandacht hebben voor. Dat betekent ook: in de praktijk aanwezig zijn, regelmatig het gezicht laten zien op de werkvloer, en medewerkers vragen hoe gaat het? Het gevoel gehoord te zijn geeft bevestiging en blijkt in veel gevallen probleemoplossend te werken. AANDACHT GEVEN Aandacht is levensenergie. Aandacht hebben voor laadt een geheel energetisch op. De grootte van dit geheel doet er niet toe. Elk geheel, dat iemand in zijn hart kan sluiten en met zijn bewustzijn kan bevatten, kan hij ook energetisch opladen.

16 Website ECOtherapie- pag 16 Verstand van zaken VERSTAND EN GEVOEL Intellect en intuïtie, verstand en gevoel, vullen elkaar aan. Het één kan niet zonder het ander. Het soms wat zweverige gevoel voor wat leeft kan met het verstand begrepen en verklaard worden. Bovendien 'grondt/bevestigt' verstand van zaken ons bewustzijn in de materie en zorgt ons nuchtere verstand er voor, dat wij realistische doelen formuleren. Het verstand schetst een stappenplan en toont of het doel haalbaar is. VAKMANSCHAP Het succesvol werken met levensenergie is zodoende onlosmakelijk verbonden met vakmanschap en vakkennis. Deze kennis is ontleend aan de fysieke wereld, verkregen met ons intellect en gebaseerd op de middelpuntvliedende kracht die ons bewustzijn naar buiten trekt.

17 Website ECOtherapie- pag 17 Doelen affirmeren TOEKOMST EN TOEVAL De toekomst is 'maakbaar'. Wat ons toe komt of toe valt, hebben we voor een groot deel zelf in de hand. Het toeval kan mee- of tegenvallen. HOE CREEER JE MEEVALLERS? Door je intentie te richten. Door het wiel met aandacht energetisch op te laden komt het op toeren en door intentie krijgt het richting. Je richt je intentie door een doel dat je wilt bereiken voor te stellen en te affirmeren. BEVESTIGEN Affirmeren betekent bevestigen, bekrachtigen. Met een affirmatie bekrachtig je dus iets wat je graag wilt hebben of bereiken. Als de beheerder zijn doel helder voor de geest heeft en vervolgens affirmeert, werpt hij als het ware een lijn met een anker vooruit de toekomst in. Bij elke herhaling van de affirmatie wordt deze lijn bekrachtigd en het anker steviger bevestigd. Als het anker stevig vastzit kan de vormkracht (=aandacht + intentie) de lijn oprollen. Zo valt het bedrijf toe, wat de beheerder in de toekomst heeft bevestigd. De beheerder trekt het wiel op die manier vooruit naar het door hem voorgestelde doel. MISSIE De missie van een bedrijf is ook een affirmatie. De beheerder draagt deze in zijn hart, maar het versterkt de kracht van de affirmatie als alle medewerkers dit doen en achter de missie staan.

18 Website ECOtherapie- pag 18 Quotes van Beheerders Gevraagd naar hun ervaringen, hebben wij een aantal uitspraken van beheerders verzameld, wiens bedrijf of natuurgebied met ECOtherapie is gebalanceerd. Alles groeit beter Alles groeit beter. Ook de nieuwe percelen deden het beter dan vorig jaar. De hagel heeft veel maïsblaadjes beschadigd. Bij ons in de buurt is dat niet het geval. Onze maïs staat er excellent bij. Het voelt goed aan. Het heeft ons als mens veranderd in denken en doen. Ook hebben we 8ha grond van Staatsbosbeheer bij kunnen pachten. Iedereen lijkt zijn plaats te weten of deze te vinden Er zijn zeker een hoop dingen in de goede richting veranderd sinds we met de ECOtherapie behandeld worden. Zo is de situatie met de medewerkers op het landgoed een stuk verbeterd. Iedereen lijkt zijn plaats te weten of deze te vinden. Dit geeft een veel betere structuur aan onze organisatie. Ook de onderhandelingen met de diverse instanties verlopen voorspoedig en dit is wel eens anders geweest. De waterschapslasten zijn gehalveerd. Voor de jachtpacht en het houtbeheer lijken goede afspraken gemaakt te kunnen worden. Voor de bossen is het een goed jaar geweest. Alle neuzen gingen in dezelfde richting staan Mijn ervaringen tot het gebeuren zijn beslist positief. Persoonlijk heb ik de indruk dat er veel gebeurd en gerealiseerd is afgelopen jaar. Zelfs harde ingrepen zoals het ontslaan van twee vaste medewerkers zijn uiteindelijke het onderlinge vertrouwen en enthousiasme ten goede gekomen. Alle neuzen gingen in dezelfde richting staan en dat werkte zeer motiverend, inspirerend en creatief. In een rustiger vaarwater terecht gekomen Toen wij besloten ons bedrijf te laten balanceren waren wij positief kritisch. Kritisch, omdat wij niet wisten wat ons te wachten stond. Positief: omdat we aanvoelden dat het anders kon en mocht. Zo doorgaan zou onze ondergang betekenen. Wij zaten voordat we met ECOtherapie begonnen, in zeer grote problemen. Mentaal waren wij bijna gesloopt. Dank zij de ECOtherapie zijn weliswaar de problemen nog niet geheel opgelost, maar we zijn in een rustiger vaarwater terecht gekomen. We hebben geen spijt dat we deze stap hebben genomen en zien de toekomst weer rooskleurig tegemoet.

19 Website ECOtherapie- pag 19 Je ook daadwerkelijk dat doel bereiken kan Toen mij gevraagd werd of ik mijn medewerking wilde verlenen aan iemand die mbv ECOtherapie een positievere uitstraling aan het recreatiegebied Nulde-Horst wilde geven, was mijn eerste reactie dat het waarschijnlijk allemaal abracadabra was. Nu ben ik van mening dat als je zelf duidelijk omschrijft wat je voor een succes wilt boeken en dat doelgericht nastreeft je ook daadwerkelijk dat doel bereiken kan. Geholpen bij het op de goede weg komen en om goed gegrond te zijn Wij zijn blij met de zorg, grote zorgvuldigheid en professionaliteit van de begeleiding van ons All Win project door ECOtherapie. Door de periodieke gesprekken met de begeleiders en de resultaten van de 14daagse metingen worden we geholpen bij het op de goede weg komen en om goed gegrond te zijn. Ook voor ons gevoel kloppen de metingen helemaal met wat er in de praktijk gaande is. 2e: Beste natuurwinkel van Nederland 2004 Bij het bereiken van de tweede plaats in de landelijke competitie Beste natuurwinkel van Nederland 2004 kwamen veel positieve reacties los. Duidelijk bleek dat klanten de winkel als zeer prettig ervaren en dat ze waardering voelden voor service en inzet van de medewerkers. Dat was voor de beheerders een belangrijke opsteker. Een welkome ondersteuning De ECOtherapie is een welkome ondersteuning geweest om het omkeringsproces van destructie naar opbouw te realiseren. Het fysiek opruimen van de rommel op landgoed is noodzakelijk geweest, maar ook de rommel die er al lag van de afgelopen dertig jaar. De ECOtherapie heeft er mede toe geholpen om een nieuwe fase te realiseren op Landgoed De Reehorst.

20 Website ECOtherapie- pag 20 Samenvatting van de resultaten De doelstellingen van de beheerder bepalen de resultaten van de ECOtherapie. De doelstellingen worden bij de meeste projecten gerealiseerd. Door de uiteenlopende doelstellingen zijn er ook veel verschillende resultaten. Behaalde resultaten zijn o.a: Toename van opdrachten en een stijging van de omzet. Betere organisatie en samenwerking in het bedrijf. Hoger rendement en betere bedrijfsresultaten. Meer vrije tijd en innerlijke rust bij de beheerder. Betere gezondheid van personeel, dieren, bomen en gewas. Hogere opbrengst en betere produktkwaliteit. Meer biodiversiteit. Deze resultaten zijn gebaseerd op mondelinge en schriftelijke medelingen van de beheerders en projectverslagen van cursisten van het Centrum voor ECOtherapie. In 2005 gaven beheerders van projecten in een enquete aan: hogere opbrengsten, betere financiele situatie, en meer tijd voor zichzelf te hebben. Volgens een wiskundige analyse zijn deze resultaten hoog significant. (Genstat F.prob 0,05).

21 Website ECOtherapie- pag 21 ECOtherapie in acht stappen Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de balanceringsstappen en de fases, die een met ECOtherapie gebalanceerd project doorloopt. Een ECOtherapie traject varieert van zeven tot twaalf maanden, afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project. Hoelang de energie nadien op peil blijft hangt af van de aandacht en intentie van de beheerder. Zie hiervoor Resonerend Leiderschap. KRACHTEN IN HET WIEL Elk eco- en bedrijfsysteem is te vergelijken met een wiel. In dit wiel werken twee krachten. De ene is de middelpuntvliedende kracht, die alles naar buiten slingert. Deze kracht is gebaseerd op fysischchemische energie en werkt explosief. De andere is de middelpuntzoekende kracht, die alles naar het centrum trekt. Ze is gebaseerd op Ch'i, levensenergie en werkt opbouwend, integrerend. Het wiel is vitaal en zelforganiserend als deze twee krachten in evenwicht zijn. ECOtherapie herstelt dit evenwicht. We spreken daarom van `balanceren`. De twee krachten in het wiel kunnen we voorstellen als twee driehoeken. Hoe meer deze elkaar overlappen, hoe groter het evenwicht. Dit geeft ook de mate van heelheid van een project aan. ACTUALITEIT In het eerste geval is weinig heelheid. De vitaliteit en zelforganisatie zijn laag. Dit is de actuele toestand van veel eco- en bedrijfsystemen. HEELHEID In het tweede geval is sprake van maximale heelheid. Hier zijn de twee krachten in evenwicht. De vitaliteit en zelforganisatie zijn hoog. TRANSFORMATIE Na maximale heelheid kan een transformatie plaatsvinden, waardoor het project zich naar een hoger niveau van organisatie ontwikkelt; het derde stadium met de ster.

22 Website ECOtherapie- pag 22 Methode INTELLECT EN INTUITIE Een ECOtherapeut maakt bewust gebruik van zijn intellect en intuïtie. Intuïtieve waarnemingen geven waardevolle informatie over het project vanuit onverwachte invalshoeken. Met het nuchtere verstand kunnen deze worden geïnterpreteerd. Bij het balanceren en de projectcontroles wordt veel gebruik gemaakt van intuïtieve ofwel energetische waarnemingen. WAARNEMEN Een ECOtherapeut is geschoold in energetische waarnemingen. De methode is zo ontwikkeld, dat deze waarnemingen controleerbaar en herhaalbaar zijn. De wetenschap noemt dit intersubjectieve waarnemingen. Deze worden overal geaccepteerd als basis voor onderzoek. EXAMEN Tijdens de beroepsopleiding ECOtherapie worden examens afgenomen om de energetische vaardigheden te testen. In het 2e, 3e en 4e jaar moeten de studenten bijvoorbeeld de energetische waarden van bomen en plekken onafhankelijk van elkaar waarnemen. Na enige oefening, hebben zij dezelfde resultaten.

23 Website ECOtherapie- pag Energetische scan van het project Na het eerste intake-gesprek, maakt de ECOtherapeut een energetische scan van het bedrijf. Hieruit blijkt de actuele toestand van het project, of de doelen van de beheerder haalbaar zijn en in hoeveel tijd het project weer goed in zijn energie kan zitten. Voor de scan (en de latere balanceringen) gebruikt de ECOtherapeut een plattegrond. Hij maakt met behulp van de plattegrond intuïtief contact met het morfische veld van het project. Dit veld bevat de blauwdruk ofwel het draaiboek met alle informatie van het project. De wetenschapper Rupert Sheldrake beschrijft morfische velden in verschillende boeken. De ECOtherapeut maakt de energetische scan op drie niveaus: CONCEPT NIVEAU Het niveau waarop de visie, de missie en de daaruit voortvloeiende doelstellingen en de strategie van het bedrijf worden vastgesteld. Vanuit dit niveau wordt de organisatie aangestuurd. Je kunt dit zien als het hoofd van de organisatie, waar het denken zetelt. REALISATIE NIVEAU Dit is de werkvloer ofwel het operationele niveau. Dit is de plaats van doen, actie en omzet. Op dit niveau wordt de daad bij het woord gevoegd. Hier worden de ideeën uitgevoerd en in producten omgezet. Vergelijkbaar met de buik. In een natuurgebied is dit de plaats waar de levensprocessen plaatsvinden. MIDDEN NIVEAU Het niveau waarop de interne en externe communicatie plaatsvindt, dus zowel de uitwisseling binnen de organisatie, als die met andere organisatie en de omgeving. Vergelijkbaar met het hart, het voelen. Ook het niveau van bedrijfsimago en pr. Blokkades of weinig energie op dit niveau leiden vaak tot krommunicatie ofwel misverstanden.

24 Website ECOtherapie- pag Bespreking met de beheerder TESTEN OP ENERGETISCHE PARAMETERS Bij de energetische scan worden op concept-, realisatie en middenniveau energetische parameters getest, die informatie geven over blokkades,stress, gezonde levensenergie, probleemoplossend vermogen en de mate van zelforganisatie van het bedrijf. STREEFWAARDEN De gevonden waarden worden vergeleken met de energetische streefwaarden van een gezond en zelforganiserend bedrijf. Hiervan worden grafieken gemaakt die met de beheerder worden besproken. Op deze manier krijgt hij inzicht in de energie van zijn bedrijf. Hoe vitaal is het bedrijf? Zijn er remmende krachten die veranderingen belemmeren? Wat is de mate van zelforganisatie? Treedt er "krommunicatie" op ten gevolge van veel stress? Zit de beheerder zelf in de spil van zijn wiel? Uit de scan blijkt ook, in hoeverre de doelen van de beheerder met behulp van ECOtherapie gerealiseerd kunnen worden. Aansluitend wordt een voorstel gedaan voor een balancerings- en begeleidingstraject. Na zijn fiat gaat het project beginnen.

25 Website ECOtherapie- pag Holon maken Voordat de ECOtherapeut een balancering test, verkleint hij de plattegrond van het project en maakt hier omheen een holon. Het holon is een energetische klankkast. Hierdoor kan de eigen gezonde trilling van het project optimaal kan klinken.

26 Website ECOtherapie- pag Balancering testen CONTACT MAKEN Via het holon en zijn intuïtie maakt de ECOtherapeut contact met het project. Hij vraagt het project wat het nodig heeft om de eigen gezonde trilling te versterken. Alles is energie en heeft een eigen, unieke trilling. ENERGETISCHE HUISAPOTHEEK De ECOtherapeut versterkt de eigentrilling van het project met vergelijkbaar trillende middelen. Dit is het principe van resonantie. Hij biedt daarvoor middelen uit zijn energetische huisapotheek aan, zoals kleuren, kristallen, muziek, mandala s, symbolen, Bachbloesems, homeopathie enz. Hiermee kan hij blokkades opruimen, stress harmoniseren, gezonde levensenergie toevoegen, het probleemoplossende vermogen en de zelforganisatie van het project vergroten. IN RESONANTIE MET DE NATUUR De onderdelen van de energetische huisapotheek en de principes van het balanceren worden uitvoerig beschreven in het boek In Resonantie met de natuur.

27 Website ECOtherapie- pag Balanceren CRP De balancering bestaat uit verschillende stappen, die meerdere keren per week worden uitgevoerd. Voordat de balancering begint, wordt eerst het holon in zijn 'critical rotation point' (crp) gedraaid. In deze stand kan het holon het beste energie en informatie doorgeven aan het project. Dit is vergelijkbaar met een antenne, die wordt afgestemd op een bepaalde frequentie. GENEESMIDDEL Afhankelijk van de geteste balancering worden verschillende energetische 'geneesmiddelen' gebruikt, zoals kleuren, mandala s, muziek, symbolen, Bach-bloesemremedies enz. De ECOtherapeut brengt elk middel met zijn eigen crp in contact met het holon. Dit vraagt veel oefening en ervaring. Zo worden de morfische velden van het holon en het energetische middel met elkaar verbonden. Op dat moment vindt er informatieoverdracht tussen beide plaats. AFFIRMATIES De ECOtherapeut verbetert met zijn balancering de vitaliteit en zelforganisatie van het project. Hij brengt het wiel weer op toeren.tijdens de balancering concentreert de beheerder zich op zijn affirmaties. Zo geeft hij tegelijkertijd richting aan het wiel. Door deze samenwerking gaat de ontwikkeling sneller en beter.

28 Website ECOtherapie- pag Projectbegeleiding TESTEN VAN DE BALANCERING Regelmatig, om de negen à veertien dagen wordt een nieuwe balancering getest. Hier gaat steeds een energetische scan aan vooraf. De scan toont aan of de energetische waarden stijgen en het project zich verbetert. De nieuwe scan wordt in een grafiek samengevat en met een verslagje naar de beheerder gestuurd. VOORTGANGSGESPREKKEN Elke vier tot zes weken wordt het project door de ECOtherapeut bezocht. Er zijn dan voortgangsgesprekken met de beheerder en energetische controles ter plekke. Indien nodig worden de affirmaties bijgesteld en krijgen zwaar belaste plekken een healing ter plaatse. De beheerder wordt gecoached volgens de principes van Resonerend Leiderschap,( 23) zodat hij na afloop van het traject zelf de energie kan beheren.

29 Website ECOtherapie- pag ECOtherapie in drie fasen 1. Balanceren Na vier tot acht maanden zijn de energetische streefwaarden bereikt. De tijd hiervoor is afhankelijk van de grootte en de complexiteit van het project. Dit is het einde van de balanceringsfase. 2. Stabiliseren Hierop volgt de stabiliseringsfase. De energie van het project wordt op de streefwaarden gehouden. Alle onderdelen van het project krijgen zo de tijd om de energie op te nemen en te integreren. In deze fase kunnen nog veel veranderingen in het project plaatsvinden. De ECOtherapeut houdt daarom goed contact met het project en de beheerder. 3. Continueren Na drie tot zes maanden gaat de stabilisering over in de continueringsfase. De energie is nu stevig verankerd in het hele project. Alle onderdelen zijn goed op toeren.de ECOtherapeut trekt zich daarom terug. De beheerder neemt het project weer helemaal onder zijn hoede. De beheerder kan na een bepaalde tijd vragen om een energetische checkscan te maken. Indien nodig volgen dan korte balanceringen.

30 Website ECOtherapie- pag ECOtherapie - Resultaten DE DOELSTELLINGEN BEPALEN DE RESULTATEN De doelstellingen van de beheerder bepalen de resultaten van de ECOtherapie. De doelstellingen worden bij de meeste projecten gerealiseerd. Door de uiteenlopende doelstellingen zijn er ook veel verschillende resultaten. Behaalde resultaten zijn o.a: Toename van opdrachten en een stijging van de omzet. Betere organisatie en samenwerking in het bedrijf. Hoger rendement en betere bedrijfsresultaten. Meer vrije tijd en innerlijke rust bij de beheerder. Betere gezondheid van personeel, dieren, bomen en gewas. Hogere opbrengst en betere produktkwaliteit. Meer biodiversiteit. Deze resultaten zijn gebaseerd op mondelinge en schriftelijke medelingen van de beheerders en projectverslagen van cursisten van het Centrum voor ECOtherapie. In 2005 gaven beheerders van projecten in een enquete aan: hogere opbrengsten, betere financiele situatie, en meer tijd voor zichzelf te hebben. Volgens een wiskundige analyse zijn deze resultaten hoog significant. (Genstat F.prob 0,05). Zie verder Onderzoek.

31 Website ECOtherapie- pag 31 Wat is ECOtherapie? HET WIEL EN ZIJN BEHEERDER Elk organisme, elke organisatie, elk eco- en bedrijfs-systeem is te vergelijken met een wiel, dat op weg is naar zijn bestemming. Het wiel heeft een bestuurder; jij als scheppende kracht van jouw leven of de projectleider, de rentmeester, de directeur en de manager van een bedrijf. In onze termen: de beheerder. HERSTELLEN VAN HET EVENWICHT Het fundament voor gezondheid en vitaliteit is een harmonieus evenwicht tussen de beheerder en zijn wiel. ECOtherapie is een methode om dit evenwicht te herstellen. ECOtherapie brengt de beheerder terug in de spil van zijn wiel en versterkt tegelijkertijd de zelf-organiserende kracht van het geheel. VAN TOEPASSING OP: ECOtherapie is van toepassing op de natuurlijke, ecologische omgeving en op de door de mens gecreëerde omgeving, waarin economische krachten werkzaam zijn. In aanmerking komen natuurgebieden en landgoederen, productiebedrijven, dienstverlenende organisaties, maar ook samenwerkingsverbanden, zoals stichtingen, evenementen en concerten. ZICHTBARE EN MEETBARE EFFECTEN Het effect van ECOtherapie is zichtbaar en meetbaar in vitalere, gezondere natuurgebieden, vaak met meer biodiversiteit. Voor bedrijven levert het onder meer hogere opbrengsten, meer vrije tijd, het personeel is meer tevreden en een beter financieel resultaat.

32 Website ECOtherapie- pag 32 Beroepsopleiding tot ECOtherapeut VIERJARIGE BEROEPSOPLEIDING Het Centrum voor ECOtherapie verzorgt de vierjarige beroepsopleiding tot ECOtherapeut. Na het beëindigen van de opleiding kun je zelfstandig werken. < klik afbeelding hiernaast om de folder te downloaden RESONEREND LEIDERSCHAP Een ECOtherapeut coacht de beheerder volgens de principes van resonerend leiderschap. Tevens balanceert hij zijn projecten met een zelf samengestelde energetische huisapotheek. Hierin bevinden zich energetische middelen om bijv. aan het project informatie te geven, om blokkades op te lossen of om stress te harmoniseren. ENERGETISCHE HUISAPOTHEEK Deze middelen kunnen zijn: kleuren, kristallen, geluid, mandala s, symbolen, Bachbloesems, homeopathie enz. Alles heeft een specifieke energetische werking. Een ECOtherapeut kent die werking en past deze bewust toe. BOUWSTENEN VAN DE OPLEIDING De bouwstenen van de opleiding zijn de cursussen Grondbeginselen Energetisch Beheer en ECOtherapie II, III en IV. Cursussen beginnen altijd in januari. Per jaar beslis je of je verder gaat. Het is mogelijk om de opleiding één jaar te onderbreken. De cursussen worden op verschillende plaatsen in Nederland gegeven. Het is mogelijk om gemiste lessen op een andere dag in te halen. VOORKENNIS NIET VEREIST Tijdens de eerste drie jaar is voorkennis niet vereist. In het 4e jaar specialiseer je je in een richting waarin je vak- of veel ervaringskennis hebt. Voor de eerste drie jaar raden wij aan om de cursus Je hart als werkkamer te volgen. Voor het vierde jaar is dit verplicht.

33 Website ECOtherapie- pag 33 OEFENDAGEN Jaarlijks worden meerdere oefendagen georganiseerd, waarop cursisten in kleine groepjes onder begeleiding van een 4e-jaars trainen in het waarnemen van de energie van planten, bomen en gebouwen. In het kader van de opleiding is het volgen van één oefendag per jaar verplicht. De kosten van een oefendag zijn Euro 80,-. Wat kun je van de opleiding verwachten? JE LEERT IETS UNIEKS ECOtherapie is uniek. Er is geen andere methode die tegelijkertijd op individueel (beheerders) niveau, als op het niveau van het geheel (eco-bedrijfssysteem) werkt, op kleine èn grote schaal. Dit is de afgelopen jaren gebleken uit projecten van het Centrum voor ECOtherapie en meer dan vierhonderd succesvolle projecten van cursisten. JE LEERT DE ENERGETISCHE WERKING KENNEN VAN: Homeopathische middelen, Bachbloesems, Healing Arts, kristallen, kleuren, muziek, mandala s, yantra s, mantra s, affirmaties, gebed, heilige geometrie, de gulden snede, het getal phi, graancirkels, symbolen, fractalen, Reiki, magneten en orgonstralers.

34 Website ECOtherapie- pag 34 JE LEERT TALRIJKE VAARDIGHEDEN, O.A: Jezelf centreren, gronden, beschermen en verbinden met je hoger zelf de kracht van aandacht en intentie het toeval laten meevallen tijd maken de principes van resonerend leiderschap energetische waarden met de pendel testen op afstand waarnemen de helende kracht van planten en bomen helen met gebed en affirmaties intuïtief contact maken met morfische velden en nulpuntenergie werken met numerologie, tarot, het Enneagram en Huna, oude Hawaiaanse wijsheid methoden om elektrosmog te harmoniseren ruimtes energetisch reinigen en opladen bossen en bedrijven goed in hun energie zetten organisaties en evenementen energetisch balanceren. JE LEERT LEUKE MENSEN KENNEN Op de opleiding tref je mensen aan uit veel verschillende sectoren van de samenleving: bedrijfsleven, natuurbeheer, onderwijs, agrarische sector, wetenschap, gezondheidszorg enz. Kortom: Jan en alleman. Iedereen met een warme belangstelling voor energetisch beheer is van harte welkom. Door energetische waarnemingen met elkaar te delen, groeit het zelfvertrouwen. Daarbij is het motto samen gek is ook normaal. Want (om jezelf) lachen is gezond. Groepsgrootte max. 16.

35 Website ECOtherapie- pag 35 Cursusleiding HANS ANDEWEG EN RIJK BOLS De opleiding wordt verzorgd door ir. Hans Andeweg. Rijk Bols is verantwoordelijk voor de projectbegeleiding. Zij zijn de oprichters van het Centrum voor ECOtherapie. Het werken met levensenergie in ecoen bedrijfssystemen is al meer dan vijftien jaar hun dagelijks werk. Bij het Duitse Instituut voor Resonantietherapie leerden zij bossen en bedrijven op afstand te balanceren. Dit was de basis voor het boek 'In resonantie met de natuur', waarop de ECOtherapie is gebaseerd. CENTRUM VOOR ECOTHERAPIE Het Centrum voor ECOtherapie, dat jaarlijks meer dan 200 projecten in binnen en buitenland energetisch beheert, heeft twaalf medewerkers. Een aantal van hen verzorgt onderdelen van de opleiding of begeleidt cursisten bij het balanceren van hun projecten BOEK: IN RESONANTIE MET DE NATUUR Het boek In resonantie met de natuur is te bestellen bij Klik op Uitverkocht? Toch leverbaar! Kosten: Є 25 Afgestudeerde ECOtherapeuten 2003 Ina Kiffen, Bruntinge Tini Noy, Oosterbeek Joeske van Rosmalen, Hall Esther Teule, Lelystad Jaap Vermue, Wadenoyen Angelique Vonk-Eussen, Steenwijkerwold

36 Website ECOtherapie- pag Robert de Haan, Zeist Francoise van Hulten, Uden Jan Jorink, Middenmeer Kees Meeuwissen, Zundert Elles Nap, Stoutenburg Sylvia van Noye, Ravenstein Wouter Nugteren, Huizen Karin Posthumus-Hampel, Austerlitz Ariana Schippers, Baarn Jan Stroek, Volendam 2005 Renée Andeweg, Vlijmen Riny Brugmans, Sint Oedenrode Karin Hermus, Ubbergen Toon Jansen, Waalwijk René Jochems, Zundert Jan Lamers, Harderwijk Paul Offerman, Aalsmeer Jacueline Poppelaars-Haest, Zundert Peter Vanlaerhoven, Rijsbergen Piet Welles, Siebengewald Stef Freriks, Heesch Anita van Veltom, Rijsbergen 2006 Pauzejaar 2007 Josefien Antonissen, Zundert Henk Engels, Anjum Hans Kievits, Nijmegen Mia Mollee, Vlijmen Ruud Pleune, Zutphen Des Soontiens, Eindhoven Jan Wiebe Veenbaas, Dedemsvaart Janny Wigman, Zutphen Giovanni Willems, 's-hertogenbosch

37 Website ECOtherapie- pag 37 Achtergrond Het Centrum voor ECOtherapie is opgericht door Hans Andeweg en Rijk Bols. HANS ANDEWEG Ir. Hans Andeweg is bioloog. Onderdelen van zijn studie waren management en marketing, voorlichtingskunde, wijsbegeerte, psychologie en pedagogiek. Hij was hoofd van de landbouwafdeling van het Louis Bolk Instituut in Driebergen. In 1990 ging hij in Duitsland werken bij het Instituut voor Resonantietherapie (IRT) om mee te helpen aan de ontwikkeling van een methode om op grote schaal zieke eco- en bedrijfssystemen te genezen. Deze resonantietherapie was zeer succesvol, maar Hans miste de betrokkenheid van de mensen ter plekke. Hij schreef daarom het boek 'In resonantie met de natuur', waaruit de ECOtherapie ontstond. De vierjarige beroepsopleiding tot ECOtherapeut wordt verzorgd door Hans Andeweg. Daarnaast doet hij projectbegeleiding en -acquisitie. Persoonlijk RIJK BOLS Rijk Bols werkte vijftien jaar als röntgenlaborante. In 1994 startte zij bij het duitse IRT. Sindsdien is het balanceren van bossen, landgoederen, bedrijven en evenementen haar dagelijkse werk. Rijk Bols is in het Centrum verantwoordelijk voor de balanceringen van alle projecten. Dit zijn jaarlijks meer dan 200 projecten, die door cursisten, medewerkers en door haarzelf gebalanceerd worden. Een team van ECOtherapeuten, dat de 2e en 3e-jaars cursisten bij het balanceren van hun projecten begeleidt, staat onder haar supervisie. Zo ook een team van ECOtherapeuten, dat in opdracht van het Centrum projecten balanceert. Persoonlijk

38 Website ECOtherapie- pag 38 AKTIVITEITEN VAN HET CENTRUM Het Centrum voor ECOtherapie balanceert projecten met ECOtherapie, varierend van bedrijven en evenementen in Nederland, Belgie, Duitsland en Frankrijk, tot bossen in Costa Rica en landgoederen in Engeland en Schotland. Daarnaast verzorgt het Centrum cursussen, workshops en een vierjarige opleiding tot ECOtherapeut op diverse plaatsen in Nederland. Er zijn inmiddels veertig ECOtherapeuten afgestudeerd. Een aantal van hen werkt zelfstandig en balanceert eigen projecten. Anderen werken voor het Centrum voor ECOtherapie. Hans Andeweg en Rijk Bols zijn de dagelijkse leiding van het Centrum. MEDEWERKERS Het Centrum voor ECOtherapie heeft twaalf freelance medewerkers. Zij geven cursussen en workshops, begeleiden projecten en cursisten en voeren zelfstandig balanceringen uit. Visie en Missie OORSPRONG De ECOtherapie is voortgekomen uit de resonantietherapie. Deze methode is ontwikkeld door Irene Lutz. Zij had een grote praktijk als natuurgenezeres in Frankfurt. In de tachtiger jaren stelde zij vast, dat mensen zich steeds minder in de verzwakte natuur konden opladen en regeneren. Een functie die de natuur altijd heeft gehad. Het lag daarom voor de hand om in de plaats van mensen, bossen te behandelen. De natuur wordt geholpen en de vermoeide mens kan zich weer opladen. HOOGSTE DOEL Tegelijkertijd zag zij in haar ochtendmeditaties zwarte gaten in veel Europese landen, waardoor het organisme Europa uiteen dreigde te vallen. Volgens haar waarneming blokkeerden de krachten, die hier aan tengrondslag lagen, op veel niveaus de ontwikkeling van het leven naar het hoogste doel van vrijheid, zelfbewustzijn en universele liefde. Hun werking was ziekmakend en desintegrerend. Zij zorgden vooral in het sociale gebied voor agressie en verdeeldheid tussen mensen.

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

Voorwoord. Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn.

Voorwoord. Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn. Voorwoord Welkom op deze cursus. Door middel van deze training wil ik graag mijn enthousiasme voor NLP aan je overdragen. NLP bied je een groot aantal praktisch inzetbare instrumenten en gereedschappen

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

1.1 Investeren in training en opleiding

1.1 Investeren in training en opleiding 1 De zin van training 1.1 Investeren in training en opleiding 17 1.2 Leren op niveau 20 1.2.1 De zes ontwikkelingsniveaus 21 1.2.2 Werken met hart en ziel 27 1.2.3 Drie niveaus van leren en ontwikkelen

Nadere informatie

10 stappen naar persoonlijk leiderschap.

10 stappen naar persoonlijk leiderschap. 1 10 stappen naar persoonlijk leiderschap. ONTSPANNEN LEIDINGGEVEN AAN JEZELF EN ANDEREN VANUIT JE EIGEN KRACHT. "Je bent wat je diepe, bezielende wens is. Zoals je wens is, zal je wil zijn. Zoals je wil

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Inspiratiepodium 2011

Inspiratiepodium 2011 Inspiratiepodium 2011 bevat een selectie van mijn artikelen over samenwerken, leiden, leren, vitaliteit en authenticiteit. Thema s uit de praktijk voor de praktijk, die mij inspireren en waarmee ik graag

Nadere informatie

het counseling werkveld THEMANUMMER P3 STROOK TIJDSCHRIFT VOOR TRANSACTIONELE ANALYSE maart 2010

het counseling werkveld THEMANUMMER P3 STROOK TIJDSCHRIFT VOOR TRANSACTIONELE ANALYSE maart 2010 het counseling werkveld THEMANUMMER P3 STROOK TIJDSCHRIFT VOOR TRANSACTIONELE ANALYSE maart 2010 STROOK P3 MAART 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding bij Strook - het counseling werkveld 5 Bea Verzaal De identiteit

Nadere informatie

HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT. gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon. Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands.

HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT. gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon. Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands. HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands. Uitgever: ONDEVIT CENTRUM Leeuwendaallaan 35 2281 GK

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE LEZING VAN 24.09.2008 THE SECRET. Margriet Tebbertman Loeloe Andriol. WijzeR. groei en bewustwording.

VERSLAG VAN DE LEZING VAN 24.09.2008 THE SECRET. Margriet Tebbertman Loeloe Andriol. WijzeR. groei en bewustwording. VERSLAG VAN DE LEZING VAN 24.09.2008 THE SECRET Margriet Tebbertman Loeloe Andriol WijzeR Voor spirituele S t i c h t i n g groei en bewustwording 1 Nou, welkom iedereen, en ja, voordat je het weet sta

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Trainingen voor Zorg & Welzijn Inhoud Wie zijn we? Heel opleidingen Wat willen we met onze trainingen bereiken? Onze trainers Trainingen Persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

Wat zijn de overeenkomsten tussen de sportwereld en worden moet het mentaal al goed zitten. De perio-

Wat zijn de overeenkomsten tussen de sportwereld en worden moet het mentaal al goed zitten. De perio- 5. Coaching op maat Elke sporter is anders, het is belangrijk dat elke sporter individueel gecoacht wordt. Wat speelt er voor die ene sporter, ga daar dan mee aan de slag. De sporter wil gehoord worden.

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Hand-out behorende bij de training Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC

Nadere informatie

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources Pleit voor vitaliteit hart Een wegwijzer voor human resources ziel Auteur: Maaike Kluft Met medewerking en inspiratie van Annelies Kooiman en Mieke Verbaarschot Eindredactie: afdeling communicatie MOVISIE

Nadere informatie

IDEEËNBOEK. Praktische terugblik op 6 jaar ondernemen vanuit inspiratie

IDEEËNBOEK. Praktische terugblik op 6 jaar ondernemen vanuit inspiratie IDEEËNBOEK Praktische terugblik op 6 jaar ondernemen vanuit inspiratie 1 2 Innovaders Amsterdam, december 2006 Dit is de eerste uitgave van het IDEEËNBOEK van Innovaders. Het boek verschijnt zowel gedrukt

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Auteurs Hilda Barnhoorn Hanneke Vrielink Studiebegeleider Jan Moen MBHA, 2012 voor Marry, zonder jou is alles anders

Nadere informatie

Benno Rijpkema. Met Energie Naar Succes

Benno Rijpkema. Met Energie Naar Succes Met Energie Naar Succes aardbeienmanagement dienstverlening succesvolle organisaties gouden drie eenheid sturen op verkoop visualisaties kracht van dromen wat is succes? energie Brokjes inspiratie Benno

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Het Geluks- en Succes Systeem in de Klas

Het Geluks- en Succes Systeem in de Klas Het Geluks- en Succes Systeem in de Klas Ton Langelaan HET GELUKS- EN SUCCES SYSTEEM IN DE KLAS In 10 stappen van verlangen naar realisatie Succesgewoonten voor leerkracht en leerlingen Happy Life Centre

Nadere informatie

Coaching voor en door schoolleiders

Coaching voor en door schoolleiders Coaching voor en door schoolleiders Een onderzoek naar de effecten en succesfactoren van coaching in het primair onderwijs. Coaching voor en door schoolleiders Een onderzoek naar de effecten en succesfactoren

Nadere informatie

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Dit uitgebreide uittreksel is uitsluitend voor intern persoonlijk gebruik! Distributie verboden. Stephen R. Covey De 7 eigenschappen van effectief leiderschap.

Nadere informatie

Samen sterk De Power Piramide. Richard Lek en Matthijs Heijstek

Samen sterk De Power Piramide. Richard Lek en Matthijs Heijstek Samen sterk De Power Piramide Richard Lek en Matthijs Heijstek Samen sterk De Power Piramide Richard Lek en Matthijs Heijstek inhoudsopgave de power piramide Voorwoord: Helderheid...4 Portret 1: De begeleider

Nadere informatie

Het gebruik van het Mediumschap bij Familieopstellingen. Fenny Lanser

Het gebruik van het Mediumschap bij Familieopstellingen. Fenny Lanser Het gebruik van het Mediumschap bij Familieopstellingen. Fenny Lanser 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. De geschiedenis van familieopstellingen... 6 1.1 Geschiedenis van

Nadere informatie

de prikkel Passie, bij vooren tegenwind... Goede communicatie sleutel tot succes Zakelijke trainingen Seminar Innerlijk Leiderschap 13 april 2013

de prikkel Passie, bij vooren tegenwind... Goede communicatie sleutel tot succes Zakelijke trainingen Seminar Innerlijk Leiderschap 13 april 2013 najaar 2012 jaargang 12 Nederlands Trainingsinstituut voor Neuro-Linguïstisch Programmeren is hèt instituut voor effectieve communicatie en persoonlijke ontwikkeling, privé en op het werk kwaliteit persoonlijke

Nadere informatie

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven Door Rob Severens en Gert van Grunsven Inhoud Inleiding 1. Het Nieuwe Werken 4 2. Het wiel 8 3. Het afsprakengesprek 13 4. Het spaakgesprek 24 5. Het voortgangsgesprek 29 6. Het beoordelingsgesprek 34

Nadere informatie