Vermogens beheer. Inhoud. thema

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vermogens beheer. Inhoud. thema"

Transcriptie

1 Vermogensbeheer Vermogensbeheerders moeten op een andere manier de miljarden van beleggers beheren. Stallen in een fonds is er niet meer bij en het wachten op betere tijden is voorbij. thema Vermogens beheer Inhoud Nieuwe trends in vermogensbeheer 24 Kwaliteit moet boven komen drijven Overzicht 25 Een aantal vermogensbeheerders vroegen wij om hun visie Profielen 28 Enkele specifieke vermogensbeheerders CASHCOW.nl JUNI

2 Nieuwe trends in vermogensbeheer Vermogensbeheerders moeten op een andere manier de miljarden van beleggers beheren. Stallen in een fonds is er niet meer bij en het wachten op betere tijden is voorbij. Kwaliteit komt bovendrijven. Een groot aantal beheerders vroegen we naar hun mening. Trends niet alleen voor klant voordelig C ees Smit, directeur Today s Vermogensbeheer: Veel mensen gaan ervan uit dat de vermogensbeheermarkt de komende jaren enorm gaat veranderen als gevolg van regulering en afschaffing van de retourcommissies op transacties. Dit zou inderdaad grote effecten kunnen hebben, net als het verbod op distributievergoedingen in beleggingsfondsen. Immers, naast de retourcommissies zijn de beheer- en adviesfees de enige inkomsten van een vermogensbeheerder. Smit ziet er al de gevolgen van. We zien allereerst een trend naar trackers en andere goedkopere oplossingen. Niet alleen voor de klant, maar ook voor beheerders zitten er voordelen aan deze goedkopere producten. Allereerst doet hij gewoon mee met de Index. Als de Index (markt) omlaag gaat hoef je de klant geen moeilijk verhaal te vertellen: omlaag verlies je geld en omhoog doe je mee. Maar ook als een beheerder een all-in fee rekent blijft er meer over als er minder kosten zijn. Een all-in fee, dus de vermogensbeheervergoeding inclusief de door de klant te betalen transactiekosten, zorgt voor minder handelsactiviteit. Of dit in het voordeel van de klant is, betwijfel ik. Maar ik sta 100% achter een actief beleid. We behalen daarmee al meer dan 20 jaar een extreme outperformance. Huisfondsen Cees Smit merkt op dat ook huisfondsen een trend zijn. Buitenlandse fondsaanbieders zullen meer moeite hebben de Nederlandse markt te betreden, omdat men niet meer mag betalen voor distributie. Daarom zal men veel van dit soort fondsen links laten liggen. Een volgende reden waarom huisfondsen de trend worden is dat banken gemakkelijk kosten kunnen verbergen in dit soort producten. Wat we ook meer zien is performance fee. Dit lijkt ook in het voordeel van de klant, maar er zijn scenario s te bedenken dat beheerders gaan voor de verdiensten op de korte termijn. Ik ben dus niet echt een fan van performance fee; ik geloof meer in een reële vaste vergoeding. Risico en rendement Volgens Smit is de laatste trend dat het voor veel beheerders moeilijk zal worden om op basis van risico en rendement te werken. Ooit risicoloze producten als staatsleningen zijn tegenwoordig ook niet meer altijd risicoloos. Reden te meer om alle risico s actief te managen. Kapitaaleisen voor vermogensbeheer zijn bij ons: vrij beheer vanaf euro model, portefeuilles vanaf euro. Vergoeding voor het beheer: standaard 1% ex btw, dus 1,2% inclusief. Voor grote vermogens is korting mogelijk. 24 JUNI 2012 CASHCOW.nl

3 Auteur: Eddy Schekman vermogensbeheer versnellers Van Lieshout & Partners N.V. Minimaal te beleggen vermogen: euro De komende jaren zullen klanten van vermogensbeheerders veel veranderingen merken, als gevolg van toenemende eisen die de AFM stelt. De eerste verandering is positief. De komende jaren zullen vermogensbeheerders gedwongen worden een all-in fee te hanteren die vaak aanzienlijk lager ligt dan de huidige totale kosten die een klant betaalt. Deze fee omvat alle kosten, zoals beheerloon, bewaarloon en de transactiekosten. Aangezien de inkomsten van veel beheerders onder druk zullen komen te staan, zullen de portefeuilles makkelijker en overzichtelijker worden. Of dit in de praktijk ook tot betere resultaten zal leiden, moet de toekomst uitwijzen. Daarnaast neemt de regeldruk vanwege de AFM bijzonder snel toe. Dit leidt tot extra kosten die uiteraard niet aan de klant kunnen worden doorberekend. Dit betekent in de praktijk dat de komende jaren veel beheerders zullen verdwijnen. Wat overblijft zijn enkele nichespelers en de grootbanken. Vaak kiest een klant bewust voor een kleinere partij, vanwege de extra aandacht en de betere beleggingsresultaten. Daarnaast kan een kleinere beheerder, zoals Van Lieshout & Partners, echt een portefeuille op maat maken. De kans is echter groot dat in de toekomst de klant gedwongen wordt klant te worden bij een grootbank. Precies wat hij of zij eigenlijk niet wil. Recentelijk heeft de toezichthouder nog een verandering doorgevoerd met verstrekkende gevolgen. Ondernemingen die een obligatie willen uitgeven, moeten een prospectus uitgeven, hetgeen veel geld kost. Hierop wordt een uitzondering gemaakt als een belegger minimaal euro van een obligatie moet kopen. Veel beleggers kunnen hierdoor nauwelijks meer nieuwe individuele obligaties kopen en worden gedwongen dure fondsen te kopen. Bustelberg Effectenkantoor BV Kapitaaleisen voor vermogensbeheer: vanaf euro Ons uitgangspunt is dat het vermogen voor de cliënt moet renderen en niet voor de bank of beheerder een verdienmodel moet genereren. Dit houdt in dat wij sterk op de kosten letten. De vergoeding voor het beheer is afhankelijk van de gewenste vorm van dienstverlening. Daarbij constateren wij dat cliënten ook in de vergoedingenstructuur meer maatwerk verwachten. In plaats van een hoge fixed fee is een tendens waarneembaar waarbij wordt gekozen voor een faire vaste basisvergoeding plus een resultaatafhankelijke opslag. Kenmerkend is ook de sterk gegroeide afkeer van complexe beleggingsproducten. Naar onze mening zullen de portefeuilles van morgen klassieker worden. Echte aandelen en obligaties met een beheerder die de kennis en ervaring heeft om risico en rendement af te wegen. Ook is in de portefeuille van morgen een internationale invulling gewenst. De belegger wil over de schutting kijken en kopen. Dit houdt in dat er gekozen moet worden uit meer internatonale individuele aandelen, obligaties en minder beleggingsfondsen en ETF s. Passief beheer is passé. Back to Basic. Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Kapitaaleisen voor vermogensbeheer: vanaf euro vrij belegbaar vermogen Vergoeding voor het beheer: all-in kwartaalvergoeding (%vermogen) met teruggaaf van distributievergoedingen. % afhankelijk van omvang vermogen en risicoprofiel. Saskia Klep, directeur private banking: Wij verwachten dat de markt van vermogensbeheer de komende jaren een verdere transparantie in kostenstructuren gaat laten zien. Voor een klant wordt het precies duidelijk wat hij waarvoor betaalt. Bij grotere spelers verwachten wij verdere standaardisering qua beleggingsoplossingen. Kleinere spelers zullen hun onderscheidende kracht moeten aantonen via persoonlijke service en een breder palet aan keuzemogelijkheden. AEGON Investment Management BV Kapitaaleisen voor vermogensbeheer zoals voor beleggingsondernemingen, beheerders en (UCITS) beleggingsfondsen vastgesteld in het op de Wft vastgestelde Besluit prudentiële regels. Vergoeding voor het beheer: de beheervergoeding voor fondsen is afhankelijk van het fonds waarin belegd wordt; voor individueel vermogensbeheer wordt een aparte vermogensbeheervergoeding in rekening gebracht. Door de opkomst van passief beleggen en het verbod op distributievergoedingen zal het huidige verdienmodel van vermogensbeheer onder druk komen te staan. De focus zal verschuiven van producten met een relatieve rendementsdoelstelling naar producten die een totaaloplossing voor een financieel vraagstuk van een klant bieden. Bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen zal de verplichtingenstructuur het uitgangspunt worden. Bij particuliere beleggers hun persoonlijke financiële plaatje en de doelstelling waarvoor iemand vermogen wil opbouwen. Vermogensbeheerders zullen zich nog meer in de situatie van de klant moeten verdiepen en transparant en begrijpelijk rapporteren over de geleverde prestaties ten opzichte van de beleggingsdoelstelling, aldus Mischa Muntinga, Head of Product Management & Development. CASHCOW.nl JUNI

4 Theodoor Gilissen Kapitaaleisen voor vermogensbeheer: vanaf euro. Vergoeding voor het beheer: 0,25% per kwartaal (excl. btw) over het beheerd vermogen. De markt van vermogensbeheer is sterk aan het veranderen en dit gaat de komende jaren door. Niet alleen veranderende regelgeving ligt hieraan ten grondslag. De belangrijkste reden is het gewijzigde beleggingsgedrag van de (particuliere) belegger, aldus Tom Muller, senior analist bij Theodoor Gilissen. Nu opnieuw is gebleken dat de beleggingen niet automatisch alleen maar meer waard worden, wordt de belegger zich steeds meer bewust van de (verborgen) hoge kosten (waaronder zo nu en dan flinke distributievergoedingen) van actief beheerde beleggingsfondsen. Enerzijds heeft deze belegger ervoor gekozen om zijn actief beheerde beleggingsfondsen in te ruilen voor passieve beleggingen in de vorm van trackers (ETF s). Dit drukt de kosten. Anderzijds kiest dit type belegger er veelal voor zijn portefeuille actief te laten beheren door een zelfstandige vermogensbeheerder die niet in beleggingsfondsen belegt. Indien de juiste zelfstandige vermogensbeheerder gekozen wordt, is het immers mogelijk om de kosten van de vergoeding voor het beheer en de transactiekosten lager te laten uitkomen dan het totaal aan kosten dat de belegger kwijt is bij een belegging in actief beheerde beleggingsfondsen. Het wijzigende verdienmodel (minder kosten kunnen maken, geen distributievergoedingen meer) zorgt ervoor dat diverse fondsenaanbieders hun winsten zien dalen. Dit is ook precies de reden waarom bijvoorbeeld de Rabobank haar fondsenaanbieder Robeco wil verkopen. Vanaf volgend jaar zullen echter ook diverse zelfstandige vermogensbeheerders hun verdienmodel zien veranderen. Veranderende regelgeving zorgt er in de toekomst voor dat zij niet langer vergoedingen (kickbacks) zullen ontvangen uit transacties of anderszins. Vanaf dat moment zal het verdienmodel van vermogensbeheerders geheel transparant zijn. Dat is een goede ontwikkeling, mits er een level playing field zal zijn voor alle aanbieders van vermogensbeheer. Dus geen symboolpolitiek, maar dezelfde voorwaarden voor zowel banken als zelfstandig vermogensbeheerders. De exploitatie zal volledig opgebracht moeten worden door de aan de cliënt berekende vergoeding voor het beheer. De kans bestaat dan ook dat deze vergoeding bij diverse beheerders omhoog zal gaan. ThinkCapital (ThinkCapital Total Market) Kapitaaleisen voor vermogensbeheer: minimale transactiegrootte is 1 ETF, op dit moment is dat, afhankelijk van de gekozen variant, een bedrag tussen de 40 en 50 euro. Wel moet gelet worden op de eenmalige transactiekosten die uw eigen bank of broker voor een aankoop van een ThinkCapital TMT in rekening zal brengen. Vergoeding voor beheer: De ThinkCapital Total Market Trackers kennen een beheervergoeding van 0,40% per jaar. Lombard Odier & Cie Vergoeding voor het beheer: afhankelijk van het type oplossing of beheerproduct. De huidige beleggingsomgeving wordt gekenmerkt door een toenemende mate van onzekerheid. Daarbij volgen economische cycli elkaar in steeds sneller tempo op, waarbij bewegingen versterkt tot uitdrukking komen op financiële markten die gekenmerkt worden door een grote vluchtigheid van kapitaalstromen. Dit vraagt om een andere beleggingsbenadering, waarbij beleggingsoplossingen worden geboden die de toenemende beweeglijkheid van financiële markten veel centraler stellen. Lombard Odier & Cie heeft daarom een vermogensbeheermodel ontwikkeld waarbij de focus ligt op een meer optimale en duurzame verhouding van rendement en risico. Risicobeheer, transparantie en liquiditeit staan daarbij centraal. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in fundamenteel gewogen vastrentende beleggingsstrategieën waarbij het risico van het niet terugbetalen van de schuld centraal staat bij de kapitaalallocatie, en niet de totale hoeveelheid schuld die is uitgegeven door een overheid of een bedrijf. Andere voorbeelden zijn aandelen, grondstoffen en balanced strategieën, waarbij een risicogewogen kapitaalallocatie plaatsvindt. Verder biedt Lombard Odier & Cie wereldwijde en regionale strategieën in convertibles die een zeer aantrekkelijke verhouding tussen rendement en risico bieden, een breed scala aan thematische beleggingsstrategieën en beleggingsoplossingen die een absoluut rendement ten doel stellen. Zwitserse degelijkheid, klantgerichtheid en lokale dienstverlening staan daarbij centraal. Vermogensbeheer zal in ieder geval eenvoudiger en efficiënter worden ingericht. Het verdwijnen van retourprovisies zal vermogensbeheerders die daar nu inkomsten uit ontvangen, dwingen hun verdienmodel te wijzigen. Hierbij kan gedacht worden aan een all-in fee of advisering op basis van een uurtarief. Maar ook passief vermogensbeheer kan een rol gaan spelen, met name voor de kleinere vermogens, die onvoldoende schaalgrootte hebben om voor een actieve vermogensbeheerder interessant te zijn. Hier zouden ThinkCapital s Total Market Trackers in een behoefte kunnen voorzien. 26 JUNI 2012 CASHCOW.nl

5 vermogensbeheer Fundix NV. Kapitaaleisen voor vermogensbeheer: geen ondergrens wat betreft te beleggen vermogen. Vergoeding voor het beheer: wij vragen thans 18,50 euro inclusief btw per maand. Dat is inclusief 3,50 euro per maand voor toezichthouderkosten. Verder worden geen kosten in rekening gebracht of vergoedingen gevraagd. Dus bijvoorbeeld geen transactie- of notakosten, bewaarloon en performancefee. In onze opinie leven we in een tijd waarin risico s worden vermeden. Bij de consument met vermogen draait het allemaal om veiligheid en vermogensbescherming. Hoe kan ik op een veilige manier mijn vermogen of gespaarde centjes behouden? Een beetje meer groei dan sparen is meegenomen, maar dan zonder risico. Daarnaast heerst er bij de consument een groot gebrek aan vertrouwen in financiële instellingen. Ook spaarbanken zijn in de ogen van de consument niet meer echt betrouwbaar, nu zij kunnen omvallen en met het grootste gemak hun rentetarieven naar beneden bijstellen. In onze visie laten vermogensbeheerders, ondanks mooie woorden als het nieuwe vermogensbeheer, niet blijken dat ze de vermogende consument echt begrijpen. Te vaak worden nog gouden bergen beloofd. Fundix wil daarom de vermogensbeheerder zijn die vermogensbescherming voorop zet. Voor iedereen. Zonder ondergrens. Onze nieuwste producten zijn hierop gebaseerd en komen nog deze maand te koop op Fundix.nl. SynVest Beleggingsfondsen Kapitaaleisen voor vermogensbeheer: minimale 1e storting euro Vergoeding voor het beheer: 0,7% per jaar SynVest Beleggingsfondsen beheert het SynVest RealEstate Fund NV, dat belegt in Nederlands commercieel vastgoed en het SynVest German RealEstate Fund NV, dat belegt in Duits woning- en winkelvastgoed. Deze fondsen kenmerken zich door lage kosten, hoog rendement en inflatiebestendigheid. Dit zijn de factoren die voor de belegger uitermate belangrijk zijn. Door de directe beleggingen in vastgoed is men mede-eigenaar van het vastgoed zelf. Dit concrete bezit houdt altijd zijn waarde en over een langere periode gemeten heeft vastgoed, mede onder invloed van inflatie, altijd een waardestijging laten zien. Uiteraard kunnen er perioden van waardeafname zijn, zoals nu in de crisis. Vastgoed is echter een belegging voor waardegroei op de langere termijn. In de tussentijd ontvangt men echter wel een aantrekkelijk direct rendement (7,4%-7,8%) uit de huurinkomsten. Inmiddels hebben meer dan 1500 beleggers de weg naar SynVest gevonden en profiteren zij van het hoge maandelijks uitgekeerde voorschotdividend. Duco Frie, Managing Partner Nyenburgh Vermogensbeheer. Van Lieshout & Partners N.V. Minimaal te beleggen vermogen: euro De komende jaren zullen klanten van vermogensbeheerders veel veranderingen merken, als gevolg van toenemende eisen die de AFM stelt. De eerste verandering is positief. De komende jaren zullen vermogensbeheerders gedwongen worden een all-in fee te hanteren die vaak aanzienlijk lager ligt dan de huidige totale kosten die een klant betaalt. Deze fee omvat alle kosten, zoals beheerloon, bewaarloon en de transactiekosten. Aangezien de inkomsten van veel beheerders onder druk zullen komen te staan, zullen de portefeuilles makkelijker en overzichtelijker worden. Of dit in de praktijk ook tot betere resultaten zal leiden, moet de toekomst uitwijzen. Daarnaast neemt de regeldruk vanwege de AFM bijzonder snel toe. Dit leidt tot extra kosten die uiteraard niet aan de klant kunnen worden doorberekend. Dit betekent in de praktijk dat de komende jaren veel beheerders zullen verdwijnen. Wat overblijft zijn enkele nichespelers en de grootbanken. Vaak kiest een klant bewust voor een kleinere partij, vanwege de extra aandacht en de betere beleggingsresultaten. Daarnaast kan een kleinere beheerder, zoals Van Lieshout & Partners, echt een portefeuille op maat maken. De kans is echter groot dat in de toekomst de klant gedwongen wordt klant te worden bij een grootbank. Precies wat hij of zij eigenlijk niet wil. Recentelijk heeft de toezichthouder nog een verandering doorgevoerd met verstrekkende gevolgen. Ondernemingen die een obligatie willen uitgeven, moeten een prospectus uitgeven, hetgeen veel geld kost. Hierop wordt een uitzondering gemaakt als een belegger minimaal euro van een obligatie moet kopen. Veel beleggers kunnen hierdoor nauwelijks meer nieuwe individuele obligaties kopen en worden gedwongen dure fondsen te kopen. CASHCOW.nl JUNI

6

7 Bustelberg effectenkantoor B.V. Je ziet meer door samen beter te kijken V an uw beheerder mag u vakmanschap, flexibiliteit en specialisme verwachten. Wij kiezen bewust voor één specialisme. Beleggen in waarde! Uit een family office geboren, zijn wij nu al ruim twintig jaar partner voor een standvastige cliëntengroep met gegoede families, stichtingen, pensioenfondsen, vennootschappen en succesvolle ondernemers. U begrijpt, uw vermogen is onze reputatie. Daarom beleggen wij ambachtelijk en klassiek, gericht op resultaat en tegen een eerlijk tarief. Joost Albada Jelgersma Laten doen? Directeur Bij vermogensbeheer nemen wij uw zorg voor het beheer over. We doen dat wel op een andere wijze. Zowel in benadering als wat belegging betreft maken wij andere keuzes voor u. Uw wensen zijn persoonlijk, onze aanpak is dat ook. U wilt rust, wij beleggen volgens het value-principe. Met het kompas op een veranderend wereldbeeld, selecteren wij veelbelovende ondernemingen en kwaliteitsobligaties voor u. Is uw portefeuille ingericht op de veranderingen in de toekomst? We maken graag een vrijblijvende analyse. Zelf beslissen? Bent u gewend zelf beslissingen te nemen? Dan verwacht u van een specialist toch een inspirerend advies waar goed over is nagedacht? Vaak zie je nu eenmaal meer door samen beter te kijken. Dat schept een andere kans op rendement, terwijl wij de risico s bewaken. Bij beleggingsadvies zetten wij het kompas, maar kiezen we vervolgens gezamenlijk koers. Ook bieden we ruimte voor uw eigen inzicht. Het gaat immers om uw vermogen. Zoekt u een ervaren sparringpartner met ideeën waar u zelf nog niet aan heeft gedacht? Bel ons gerust voor meer informatie. Wij maken graag persoonlijk kennis met u. Directie Joost Albada Jelgersma Peter Cordes Fred van Deijck Contactpersonen Joost Albada Jelgersma Peter Cordes Fred van Deijck Marlies Thoden van Velzen-Zaaijer Personeelsleden In Nederland 4 Aantal kantoren In Nederland 1 Beursgenoteerd Nee Productaanbod Vermogensbeheer vanaf: ,- Beleggingsfondsen vanaf: n.v.t Spaarrekeningen/deposito s vanaf: ,- Samenwerkingsverbanden met de financieel adviseur? Nee Aanvullende informatie Bustelberg denkt en werkt onafhankelijk en in het belang van haar cliënten. Het karakter en het netwerk van het kantoor stelt Bustelberg wel in staat om bij behoefte andere vraagstukken te beantwoorden of een second opinion te bieden. U wilt toch ideeën waar u zelf niet aan heeft gedacht Bustelberg effectenkantoor B.V. Ulvenhoutselaan 12a 4835 MC Breda Postbus ES Breda Telefoon: +31(0) Fax: +31(0) Website: CASHCOW.nl JUNI

8 Een vermogen is doorgaans het resultaat van jarenlang hard werken. Het is dan ook logisch dat u voor het beheer van dat vermogen een betrouwbare partner zoekt. Een partner die ondernemend denkt, net als u. Die kansen en risico s zorgvuldig afweegt en altijd uit is op verantwoorde groei. Die deskundig is, maar geen moeilijke taal gebruikt. En niets opheeft met verborgen kosten. Een partner die letterlijk één telefoontje van u verwijderd is. Het nummer? Dat is

9 Fintessa Vermogensbeheer Maatwerk is nooit klaar, maar groeit met een cliënt mee Fintessa is een zelfstandige en onafhankelijke vermogensbeheerder. Dankzij die vrijheid kunnen wij een persoonlijke beleggingsstrategie voor het vermogen van onze cliënten bepalen. Een strategie die aansluit bij hun wensen. Martine Hafkamp Directeur Wij bedienen particulieren, ondernemers, stichtingen en instituten met onafhankelijk en persoonlijk vermogensbeheer. Wij geloven in maatwerk voor onze cliënten. Ieder vermogen is uniek en persoonlijk. Daarom besteden wij veel tijd aan de kennismaking met onze cliënten en hun vermogenssituatie. De naam Fintessa is een samenvoeging van financieel en certezza, Italiaans voor betrouwbaar. Voor ons de basis van ons bedrijf, voor u de basis van vermogensbehoud en vermogensgroei. Fintessa heeft een onafhankelijke beleggingsfilosofie. Onafhankelijkheid is vrijheid. Onze keuzevrijheid onderscheidt ons van bijvoorbeeld grootbanken. Keuzevrijheid vraagt om een actief en persoonlijk beleggingsbeleid. Maatwerk is nooit klaar, maatwerk groeit met een cliënt mee. Fintessa heeft naast een beleggingsfilosofie een cliëntfilosofie. Dat is nieuw in de wereld van vermogensbeheer. Onze cliënten horen bij hun vermogen en hun vermogen hoort bij hen. Wij nemen de zorg voor hun vermogen van hen over. De columns die namens Fintessa in de diverse media worden gepubliceerd, zijn ook te lezen via de Fintessa App voor iphone en ipad. Tevens ontvangt u hier real-time koersen van de aandelen uit de Amsterdamse AEX, AMX en AcSX. Real-time informatie en realtime koersen. Deze App is gratis te downloaden in de Apple Appstore. Gratis en slim: de Fintessa Second Opinion. Twee weten meer dan één, dus aarzel niet om uw effectenportefeuille eens te laten bekijken door onze specialisten. Zie het als uw eerste kennismaking met Fintessa! Neem contact met ons op, wij horen graag van u. Directie: Martine Hafkamp Mark Sombekke Contactpersonen: Martine Hafkamp Aantal personeelsleden: 10 In Nederland: 10 Wereldwijd: Aantal kantoren: 1 Beursgenoteerd: Nee Samenwerkingsverbanden met de financieel adviseur? Diverse samenwerkingsverbanden met diverse onafhankelijke financial planners Fintessa is onafhankelijk en heeft geen eigen beleggingsfondsen of andere producten. Ieder vermogen is uniek en persoonlijk Fintessa Vermogensbeheer BV Parkstraat ED Baarn Telefoon: +31(0) Fax: +31(0) Website: CASHCOW.nl JUNI

10 Zorgeloos beleggen? Bestaat niet! Uw doel is belangrijker dan de kans op een hoog rendement Laat u niet gek maken, soms zijn de kosten hoger dan het extra rendement Wij vertalen uw wensen naar een persoonlijk financieel plan Oude Utrechtseweg KN Baarn Tel

11 kpp persoonlijke financiële planning Creëer vrijheid met de financiële planning van KPP Graag stellen wij u voor aan KPP Persoonlijke Financiële Planning te Baarn. Sinds 1995 verzorgt KPP als één van de eerste pioniers financiële planning. Wij maken een persoonlijk financieel plan waarin alle planningsaspecten die bij u van toepassing zijn integraal worden opgenomen. U ontvangt dus niet een standaard pensioen of hypotheekadvies maar een op uw situatie toegespitst totaaladvies. Onze visie om een totaaloverzicht over uw financiën te krijgen leidt vaak tot betere en creatieve oplossingen. Willem van der Mark Directeur KPP wordt gerund door Henri Oelen en Willem van der Mark. Wij beschikken over hoog opgeleid personeel met een brede werkervaring. Na een uitgebreide opleiding op het gebied van financiële planning hebben de meeste adviseurs zich gespecialiseerd. Naast permanente educatie blijven wij ons ook voortdurend vernieuwen. Zo zijn wij sinds 2010 aangesloten bij de Vereniging Collaborative Divorce Holland. De zogenaamde overlegscheiding is een recente in Amerika ontstane methode om de gevolgen van een echtscheiding te regelen. Bij overlegscheiding wordt iedere partner bijgestaan door een eigen advocaat, maar men werkt met respect voor elkaar naar een gezamenlijke overeenstemming toe. KPP speelt hier als financieel deskundige een onafhankelijke rol in. Wij zijn niet bang om te adviseren. Door onze manier van denken komen wij tot oplossingen die misschien niet algemeen zijn, maar die onze relaties zeer waarderen. EST.1995 Directie: Henri Oelen Willem van der Mark Adviseurs: Pieter David Harold Thomas Albert van Loosbroek Hans van Hemessen Michel Schomagel Personeelsleden: In Nederland: 10 Aantal kantoren: Nederland: 1 Beursgenoteerd: Nee Samenwerkingsverbanden met de financiële adviseurs? Ja Wij zijn niet bang om te adviseren KPP Persoonlijke Financiële Planning Postbus AJ Baarn Oude Utrechtseweg KN Baarn Telefoon: +31(0) Website: CASHCOW.nl JUNI

12 VERMOGENSBEHOUD BEREIKEN WIJ DOOR MEERDERE SCENARIO S OP TE NEMEN UW MOGELIJKHEDEN: INDIVIDUEEL VERMOGENSBEHEER, MAATWERK DIRECT VERMOGENSBEHEER MAATSCHAPPELIJK BEHEER CASHFLOWPORTEFEUILLE BESCHERMD BELEGGEN BELEGGINGSADVIES PROFESSIONEEL, PRETTIG EN PERSOONLIJK, ZO WERKT NOBEL VERMOGENSBEHEER. WILT U DIT ZELF ERVAREN, WIJ NODIGEN U GRAAG UIT VOOR EEN GESPREK. NOBEL VERMOGENSBEHEER N.V. TEL +31 (0)

13 Nobel Vermogensbeer N.V. uitstralen wat onze waarden zijn Bart Tishauser Algemeen Directeur Nobel Vermogensbeheer is een onafhankelijke partij op het gebied van particulier vermogensbeheer en beleggingsadvies. Kenmerkend zijn onze persoonlijke aanpak, onafhankelijke opstelling en thematische benadering van de financiële markten. Onze dienstverlening als vermogensbeheerder is meer gericht op vermogensbehoud en stabiel rendement dan op snelle groei. Historie Nobel Vermogensbeheer is ontstaan uit een management buy-out van de vermogensbeheeractiviteiten van Petercam Nederland, in Nederland actief sinds 1999 Team Natuurlijk wilt u weten aan wie u uw geld toevertrouwt. Dat moet een betrouwbare gesprekspartner zijn met kennis van zaken. De vermogensbeheerders bij Nobel Vermogensbeheer werken al jaren samen en zijn geselecteerd op senioriteit, kennis, resultaten, maar ook op hun persoonlijke aanpak. Het zijn experts op het gebied van beleggingen, met voldoende levenservaring om te kunnen inschatten wat u voor ogen heeft. Al onze beheerders staan geregistreerd bij het Dutch Securities Institute. Onze kenmerken: Onafhankelijk Persoonlijke aandacht Actief en continu portefeuillemanagement Duidelijke visie Consistent beleggingsbeleid Risicomanagement, nadruk op vermogensbehoud Tenslotte De naam Nobel is niet voor niets gekozen. Bescheidenheid, integriteit, volharding, bekwaamheid en moed staan als kernwaarden voor ons bedrijf. De kernwaarden van een vermogensbeheerder zijn zeker in deze tijd van groot belang. De financiële wereld wordt terecht met argusogen gevolgd. Wij willen dan ook uitstralen wat onze waarden zijn. Directie Bart Tishauser Suzanne Band Arnout van den Berk Contactpersonen Hein van Leeuwen Frans Jan Pieren Ronald Versprille Gijs Hermens Roland Kellaway Erwin van den Berg Ab de Jong Personeelsleden In Nederland: 10 Aantal kantoren In Nederland: 1 Productaanbod: Vermogensbeheer/beleggingsadvies maatwerk vanaf Vermogensbeheer beleggingsfondsen collectief vanaf Samenwerkingsverbanden met de financieel adviseur? Ja Op de langere termijn biedt een degelijke stijl meer rendement Nobel Vermogensbeheer N.V. De Lairessestraat HM Amsterdam Telefoon: +31(0) Website: CASHCOW.nl JUNI

14 Rust, gemak, rendement... Wat een heerlijk gevoel! Brugstraat LL Roosendaal T:

15 Verwer & Janssen vermogensmanagement Maatwerk is dichterbij dan u denkt! Evert Verwer Algemeen Directeur Verwer & Janssen Vermogensmanagement heeft als doelstelling vermogens voor haar cliënten te beheren dan wel hierover te adviseren, zodanig dat onder alle marktomstandigheden rendement wordt gemaakt. Naast de traditionele vermogenscategorieën wordt ook belegd in gestructureerde beleggingsproducten, al of niet met kapitaalsgarantie. De neerwaartse risico s worden vooraf onder meerdere scenario s inzichtelijk gemaakt, zodat een cliënt achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Het opwaarts potentieel is daarbij veelal onbegrensd. Wij doen dit volstrekt onafhankelijk, integer, deskundig en steeds met de cliënt in het middelpunt. We bemerken dat onze cliënten onze aanpak op prijs stellen, vooral ten aanzien van de aspecten rust, gemak, persoonlijke aandacht en last but not least: rendement. En dat alles tegen zeer acceptabele tarieven. Onze cliënten zijn (vermogende) particulieren, pensioen- en stamrecht bv s, kleine en middelgrote instituten en voor een aantal verzekeringsmaatschappijen verzorgen wij het beheer van de grotere beleggingspolissen. Onze werkwijze steunt op 4 pijlers: Onafhankelijk: Wij zijn ongebonden en werken samen met vrijwel alle denkbare partijen die aan onze voorwaarden kunnen en willen voldoen. Deskundig: Naast vakinhoudelijk geschoold is ons team zeer ervaren. Betrouwbaar: Integer handelen en betrouwbaar zijn de kernwaarden in ons bedrijf. Maatwerk: Geen enkele portefeuille is gelijk. Iedere cliënt heeft een portefeuille die volledig is afgestemd op zijn persoonlijke wensen en behoeften. Bij ons treft u géén confectie maar écht Maatwerk. Zo moet wat ons betreft vermogensbeheer er uit zien! Gratis en zonder verplichting! Wilt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek of een gratis second opinion over uw huidige beleggingsportefeuille, neem gerust contact op. Vanaf ca euro en na een uitgebreide intake geven wij graag schriftelijk onze bevindingen en aanbevelingen. Directie: Evert Verwer Drs. Ing. Walter Janssen RBA Mr. Johan van Sprundel DSI sr. Beleggingsadviseurs/ vermogensbeheerders: Evert Verwer, Drs. Ing. Walter Janssen RBA, Ad Maas, Bert Suik, Adrie Neufeglise en Herber van Weenen Personeelsleden: 10 Aantal kantoren: In Nederland: 2 (Roosendaal en St. Jansteen, gemeente Hulst) Beursgenoteerd: Nee Samenwerkingsverbanden met de financieel adviseur? Ja, o.a. met -Partners in Planning & Performance, Dwingeloo -Van Leeuwen Advies, IJzendijke -Alternea, Brussel Depotbanken -Binck Bank -ABN AMRO -ING Luxemburg rendement onder alle omstandigheden Verwer & Janssen Vermogensmanagement Brugstraat LL Roosendaal Telefoon : +31(0) Website: CASHCOW.nl JUNI

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

RENDEMENT ZET IN OP STABILITEIT. Nr.1/juni 2010. Wij beheren uw vermogen

RENDEMENT ZET IN OP STABILITEIT. Nr.1/juni 2010. Wij beheren uw vermogen DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET AD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Nr.1/juni 2010 Risico beperken door expertise en transparantie RENDEMENT 3 DOSSIERS BELEGGEN

Nadere informatie

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 onderzoek -2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nadere informatie

Adviseurs. Thema: Indexproducten

Adviseurs. Thema: Indexproducten Indexproducten Adviseurs Thema: Indexproducten in de frontlinie Indexproducten raken steeds meer ingeburgerd bij beleggers. Maar hebben beleggingsadviseurs wel het juiste arsenaal in huis om aan de wensen

Nadere informatie

DIT IS EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD BIJ DEZE KRANT

DIT IS EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD BIJ DEZE KRANT DIT IS EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD BIJ DEZE KRANT Nr.2/december 2010 Investeren, beleggen en uitbesteden INVESTEREN 2011 4TIPS DE BALANS TUSSEN RENDEMENT EN RISICO FOTO: TRISTAN

Nadere informatie

Uw Vermogensbeheerder selecteren

Uw Vermogensbeheerder selecteren Uw Vermogensbeheerder selecteren Amsterdam, december 2014 Uw vermogensbeheerder selecteren Een vermogensbeheerder kies je niet op basis van een mooie reclame, een dubbelcijferig rendement in het afgelopen

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman.

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman. Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl kan echter niet verantwoordelijk en/of

Nadere informatie

De klant in beeld. Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer

De klant in beeld. Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer De klant in beeld Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

OP ONBEKEND TERREIN. Hoe private banks werken aan nieuwe businessmodellen in een turbulente omgeving. Iris van de Looij Dick-Jan Abbringh Rik Corman

OP ONBEKEND TERREIN. Hoe private banks werken aan nieuwe businessmodellen in een turbulente omgeving. Iris van de Looij Dick-Jan Abbringh Rik Corman OP ONBEKEND TERREIN Hoe private banks werken aan nieuwe businessmodellen in een turbulente omgeving Iris van de Looij Dick-Jan Abbringh Rik Corman OP ONBEKEND TERREIN Hoe private banks werken aan nieuwe

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

KAS SELECTIONS Fund special

KAS SELECTIONS Fund special KAS SELECTIONS Fund special Februari 2013 W.P. Stewart KAS-Trust als bewaarder voor beheerders van beleggings instellingen Ontzorgen bij de introductie van de Staal Beleggingsfondsen Dividend blijft een

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte

Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte U laat Van Lanschot Bankiers uw vermogen beheren of u wilt dat wij uw vermogen voor u gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Vermogensbeheer

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

toekomst Online advies heeft de thema Onderzoek Schade Vermogen en beleggen Consumenten zoeken naar bevestiging Beleggingsadvies

toekomst Online advies heeft de thema Onderzoek Schade Vermogen en beleggen Consumenten zoeken naar bevestiging Beleggingsadvies Nr. 17 jaargang 14 30 november 2011 thema Vermogen en beleggen Onderzoek Beleggingsadvies Consumenten zoeken naar bevestiging Peter-Jan van de Venn Schade Online advies heeft de toekomst Zie pagina 2 En

Nadere informatie

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken september 2008 rendement Beleggen in scheepvaart: Niet voor bange mensen Pagina 4 Beleggen vs sparen Pagina 9 Vier experts geven beleggingsadvies Pagina 10 Kijk verder dan de AEX: Emerging markets Pagina

Nadere informatie

Van trackers tot. versnellers. Inhoud. thema

Van trackers tot. versnellers. Inhoud. thema versnellers Hoewel er wat hoop is op een economisch herstel, lijken beleggers en hun beheerders vooral risico s te mijden. Exchange Traded Funds (ETF s) zijn er in vele soorten. Op deze manier kan de index

Nadere informatie

Nieuwe distributiemogelijkheden voor een vermogensbeheerder (Openbare versie)

Nieuwe distributiemogelijkheden voor een vermogensbeheerder (Openbare versie) Nieuwe distributiemogelijkheden voor een vermogensbeheerder (Openbare versie) Onderzoek naar de additionele mogelijkheden voor Palladyne op de vermogensbeheermarkt en de pensioenmarkt Arjen Muilwijk Nieuw

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 THE TRUSTED ADVISOR

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 THE TRUSTED ADVISOR EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 Advisering: vertrouwen, controle en transparantie THE TRUSTED ADVISOR PROFESSIONALITEIT EN INTEGRITEIT

Nadere informatie

kalmte scherpte kracht

kalmte scherpte kracht kalmte Jaaroverzicht 2008 Een onstuimig jaar. Zo mogen we 2008 gerust noemen. Een jaar dat de geschiedenis in zal gaan als het jaar waarin de financiële wereld op z n kop werd gezet. Waarin wereldwijd

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. Visie 2009 De dageraad biedt nieuwe kansen

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. Visie 2009 De dageraad biedt nieuwe kansen Va n L a n s c h o t Ke m p e n 09 K W A R T A A L B E R I C H T P R I M O S E C U N D O T E R T I O Q U A R T O Visie 2009 De dageraad biedt nieuwe kansen Wie zijn schulden betaalt, verarmt niet Actief

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD.

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD. Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD Opkomende markten Beleggen in deze markten kan nog steeds renderen Beste beleggingsfonds

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Voorwaarden voor Beleggingsadvies Voorwaarden voor Beleggingsadvies U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie