Evaluatie in projectonderwijs: tools als building blocks. Christine Peeters Annemie Geeraerd Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie in projectonderwijs: tools als building blocks. Christine Peeters Annemie Geeraerd Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen"

Transcriptie

1 Evaluatie in projectonderwijs: tools als building blocks voor m aatwerk Christine Peeters Annemie Geeraerd Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

2 Projectwerk Biosysteemtechniek (4 st. pt.) Uitvoeren van een grote opdracht (groep van 8 à 14 stud) Gedocumenteerd ontwerp: inbegrip van testexperimenten en/of uitvoeren van prototype Begeleid vanuit drie labo s: drie docenten, het complete didactisch team (doctorandi en laboranten) varieert ieder jaar Continue tips omtrent project en people management, ingrijpen door de begeleiding indien nodig

3 Inhoud Inleidende sessie presentatie van de gezamelijke opdracht (door de docenten) opdeling in kleinere subgroepen (door de studenten) Keuze van een project binnen de opdracht projectdefinitie definieren van de verschillende taken Beschikbare middelen definiëren en evalueren mankracht expertise informatie financiële middelen Opstellen van werkkalender

4 Inhoud Werken in subgroepen Wekelijkse werkvergadering in subgroepen met het begeleidend team van de subgroep Presentatie van tussentijdse resultaten Continu bijwerken en verfijnen van de projectdefinitie en taken Eindpresentatie van resultaten voor een grote groep

5 Onderwerp: Ontwerp van een CA (controlled atmosphere) bewaringsunit voor snijbloemen tijdens transport te land, ter zee en in de lucht z z z z z Bewaarexperimenten Levensduur na bewaring Kwaliteitsevaluatie Nieuw container design Economisch potentieel controller CO 2 air A D C

6 Onderwerpen: Ontwerp van een intelligent voertuig gestuurd door gezichtexpressie en hoofdbeweging Camera D-GPS voor positiebepaling 2D laserscanner voor obstakeldetectie filmpje

7 Evaluatie Procesevaluatie: Continue evaluatie van de persoonlijke bijdrage tot het project door het begeleidend team van de subgroep Continue evaluatie van de subgroepbijdrage tot het project door het begeleidend team Produktevaluatie: Evaluatie van de eindpresentatie (en prototype indien bestaande) door het begeleidend team en mogelijk externe evaluatoren Evaluatie van de eindtekst door begeleidend team

8 Evaluatie door de studenten Het is een boeiend college, maar er kruipt zeer veel tijd in. En in een groepswerk zijn er altijd mensen die meer doen dan anderen. De vergaderingen zijn zeker goed, want ze zorgen toch voor een zekere werkdruk. Tof concept waarin we leren in stress samen te werken. Goede manier om probleemoplossend denken te stimuleren. Werkjes in groep ook al gebeurd bij andere vakken maar combinatie tussen verschillende groepen is nieuw en uitdagend. Er zouden veel meer mensen extra mensen zelfs mogen komen kijken (nu zijn er maar 2?). Want iedereen is trots op wat we bereikt hebben en wil dit ook showen

9 Practicum analytische chemie (3 st. pt.) Deel I (1,5 st. pt.): Blokpracticum (2 weken, 16u/week) Individueel Organische chemie (synthese, natte chemie) Deel II (1,5 st. pt.): Projectwerk chemie

10 Doelstellingen Technisch aspect: de student kan chemische analysemethode(s) voor een specifiek probleem selecteren en uitvoeren Sociaal aspect: de student kan in team werken en communiceren over verschillende aspecten die deel uitmaken van een project/onderzoek

11 Competentiegericht Aandacht voor vaardigheden zoals: ƒ Informatie verwerven en verwerken ƒ Communiceren (mondeling/schriftelijk) van ideeën, problemen, oplossingen (vergadertechnieken) ƒ Domeinspecifieke technieken kunnen hanteren ƒ Onderzoeksmethodologie kunnen hanteren (projectmatig en methodisch kunnen handelen) ƒ Leiding geven ƒ Organiseren ƒ Kritisch zelfreflecteren ƒ Levenslang leren ƒ Sociale (verantwoordelijkheidszin, teamwork, flexiebel, ) ƒ Presenteren

12 Draaiboek ƒ Week 1: ƒ Informatiesessie ƒ On-line kiezen van een onderwerp (Tolinto) ƒ Samenstelling groepen (groepspagina Toledo+)

13 Onderwerpen Planten uit de serre Algen Afvalwater in serre (on)gezonde vetten Bewaren groenten/fruit

14

15

16

17 Groepspagina s Toledo + ƒ Opslaan van materiaal voor het vak ƒ Samenwerking binnen groepen Folders (200 Mb), subfolders maken, documenten opladen, aanpassen en verwijderen ¾ Course folder aanvragen voor Toledo +

18 Groepspagina s Toledo + ƒ Opslaan van materiaal voor het vak ƒ Samenwerking binnen groepen Folders (200 Mb), subfolders maken, documenten opladen, aanpassen en verwijderen ¾ Course folder aanvragen voor Toledo + ƒin Toledo groepen maken (User manager/manage Groups) ƒin Toledo + Groepen aanmaken (zelfde naam geven) Rechten geven (lees-, schrijf-, verwijderrechten)

19 Advies vragen aan Facultaire Toledo-ondersteuners Helpdesk

20 Draaiboek ƒ Week 1: ƒ Informatiesessie ƒ Kiezen van onderwerp (Tolinto) ƒ Samenstelling groepen (groepspagina Toledo+) ƒ Week 2: 1e contactmoment begeleider ƒ Domeinafbakening, afspraken, literatuurstudie ƒ Week 3: 2e contacmoment begeleider ƒ Probleemstelling, planning

21 Probleemstellingen Water/mest Voldoet de Dijle in Leuven aan de normen opgelegd door Vlarem II? Hoe varieert het stikstofgehalte in mest onder verschillende opslagcondities. (bio)-energie Zijn er kwaliteitsverschillen tussen de biodiesel van Proviron en Bioro? Van rode diesel naar witte diesel? Is gebruikte frituurolie een goede bron voor biodiesel?

22 Probleemstellingen Wijn Welke vluchtige stoffen zijn kwaliteitsmerkers voor Chablis wijn? Wat is de evolutie van de organische zuren tijdens de vergisting bij een Hagelandse Chardonnay? Babyvoeding Volle melk of groeimelk? Poedermelk of moedermelk?

23 Draaiboek ƒ Week 4-5: 3e contacmoment begeleider, coördinator, labomedewerkers ƒ haalbaarheid methode, bestellingen, plannen labowerk (valven labo, overleg met labomedewerkers) ƒ Week 6-11: experimenteel werk

24 Planning van het labowerk I0N91A Practicum analytische chemie - RESERVATIE labo Analytische NOVEMBER VM 9-12u NM 13-17u VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM za zo 01-nov nov-08 ma 03-nov-08 X x X X di 04-nov-08 X x x X X X woe 05-nov-08 X x X X X X do 06-nov-08 X X vrij za zo ma di 07-nov nov nov nov nov-08 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Groep 9 Groep 10 Groep 11 Groep 12 Groep 13 woe 12-nov-08 x x do 13-nov-08 X vrij 14-nov-08 X za zo 15-nov nov-08 ma 17-nov-08 X x di 18-nov-08 X X X X X X x x woe 19-nov-08 X X x do 20-nov-08 X vrij za zo ma 21-nov nov nov nov-08 di 25-nov-08 x x x x X X x x woe 26-nov-08 x X x do 27-nov-08 X vrij za zo 28-nov nov nov-08

25

26 Draaiboek ƒ Week 4-5: 3e contacmoment begeleider, coördinator, labomedewerkers ƒ Week 6-11: experimenteel werk ƒ Week 7: ƒ Informatiesessie over presenteren ƒ Formatieve zelfevaluatie

27 Lieve De Wachter - Joeri Wielandts Instituut voor Levende Talen Katholieke Universiteit Leuven

28 Formatieve zelfevaluatie Commentaarveld

29

30

31 Draaiboek ƒ Week 4-5: 3e contacmoment begeleider, coördinator, labomedewerkers ƒ Week 6-11: experimenteel werk ƒ Week 7: ƒ Informatiesessie over presenteren ƒ Formatieve zelfevaluatie ƒ Week : 4e contactmoment begeleider ƒ Evaluatie resultaten, presentatie ƒ Week 13: ƒ Presentatie ƒ Indienen labomap

32

33 Evaluatie Procesevaluatie (60) Productevaluatie (40) 40

34 Procesevaluatie Begeleiders, labowerk, labomap Formulieren Criteria Waardering (excellent, zeer goed, goed, matig goed, voldoende, onvoldoende) Score Duidelijke instructies (groepsnummer, score in gedefinieerde cel)

35 Procesevaluatie Begeleiders, labowerk, labomap Formulieren Criteria Waardering (excellent, zeer goed, goed, matig goed, voldoende, onvoldoende) Score Duidelijke instructies (groepsnummer, score in gedefinieerde cel) Formulieren in bestanden/werkbladen worden uitgewisseld via groepspagina in Toledo(+) Inladen van ingevulde werkbladen in het bestand van de score voor het projectwerk Gebruik maken van referenties naar bepaalde cellen in bepaalde werkbladen = finale score van de groep

36 W Procesevaluatie van het project analytische scheikunde: score door de begeleiders Vervang X in vak B9 EN in de naam van het werkblad onderaan door de Nr van je EIGEN groep < s Alles met grijze achtergrond is dus niet zichtbaar in de feedback voor de studenten Groep: Project: X FHO% het vergaderen activiteit bij uitwerken van project creativiteit bij uitwerken project nakomen van de afspraken Score op 20 excellent zeer goed goed matig goed voldoende onvoldoende < 5 FHO&

37 Procesevaluatie: labowerk Procesevaluatie van het project analytische scheikunde: labowerk Evaluatieformulier in te vullen door Rik en Kris voor alle groepen Kruis voor elke groep aan wat je appreciatie is voor elke criterium en vul een score in op 10 Als feedback voor stud wordt enkel de appreciatie gegeven, de grijze blokken NIET De feedback komt in de in labomap, niet de score (begin van 2e sem inzage) excellent zeer goed goed matig goed voldoende onvoldoende SOM g1 g2 g3 g4 g5 g6 activiteit GLP-attitude nakomen afspraken activiteit GLP-attitude nakomen afspraken activiteit GLP-attitude nakomen afspraken activiteit GLP-attitude nakomen afspraken activiteit GLP-attitude nakomen afspraken activiteit GLP-attitude nakomen afspraken < 5 max 10 FHO- FHO- FHO-

38 Procesevaluatie: coördinator FHO- FHO- FHO-

39 Evaluatieformulier presentatie Practicum analytische chemie - projecten Naam:. Vul in met een score op 10 : excellent : matig goed max score: (9x10) + (1x30) = 120 : zeer goed : voldoende : goed < 5 : onvoldoende Algemeen: groepsnr onderwerp voorstelling van het project/probleemstelling samenwerking binnen de groep bij antwoorden De presentatie: non-verbaal opbouw van de presentatie (logisch/duidelijk) inhoud van de presentatie (correct, chemie!) voorstelling van de resultaten (statistiek?) samenvatting/interpretatie van de resultaten De presentatie: verbaal wijze van presentatie taalgebruik tijdsgebruik beantwoorden van de vragen (wordt x3) TOTAAL OPMERKINGEN: noteer deze op de achterzijde van dit formulier

40 Projectwerk: score van de groep ^ d d = proecesevaluatie-christ!j25 = procesevaluatie begel gr 8!C18 = proecesevaluatie Rik-Kris!J12 variatie in groepsscore in functie van individuele bijdrage peer/zelf evaluatie

41 Evaluatie- Peer assessment within group Criteria Hij/zij heeft een actieve inbreng Hij/zij heeft creatieve inbreng Hij/zij toont zich verantwoordelijk voor het eindresultaat Hij/zij leeft afspraken en deadlines na Hij /zij heeft levert een positieve bijdrage aan de groepssfeer

42 Evaluatie- Peer assessment within group Criteria Hij/zij heeft een actieve inbreng Hij/zij heeft creatieve inbreng Hij/zij toont zich verantwoordelijk voor het eindresultaat Hij/zij leeft afspraken en deadlines na Hij /zij heeft levert een positieve bijdrage aan de groepssfeer Score: Minder dan gemiddelde (-1), gemiddeld (0) en beter dan gemiddeld (+1) [ som = 0] Resultaat: finale score (20 ± 3) + 3: uitmuntende beoordeling (enkel +1-en) - 3: zeer zwakke beoordeling (enkel -1-en)

43 Peer assessment: score ± X op 20 X Van minimum naar maximum

44 Feedback naar de studenten Tijdens 1e week 2e semester op dinsdag Inzage in de verslagen van het indviduele werk Inzage in de labomap van het projectwerk ¾Evaluatieformulieren met waardering

45 Feedback naar studenten Procesevaluatie van het project analytische scheikunde: score door de begeleiders Vervang X in vak B3 EN in de naam van het werkblad onderaan door de Nr van je EIGEN groep < s Alles met grijze achtergrond is dus niet zichtbaar in de feedback voor de studenten Groep: 2 Project: het vergaderen activiteit bij uitwerken van project creativiteit bij uitwerken project nakomen van de afspraken Score op excellent zeer goed goed matig goed voldoende onvoldoende < 5 x x x x

46 Feedback naar studenten Procesevaluatie van het project analytische scheikunde: score door de begeleiders Vervang X in vak B3 EN in de naam van het werkblad onderaan door de Nr van je EIGEN groep < Groep: 2 Project: het vergaderen activiteit bij uitwerken van project creativiteit bij uitwerken project nakomen van de afspraken excellent zeer goed goed matig goed voldoende onvoldoende x x x x

47 Feedback naar studenten Practicum analytische chemie - projecten: Feedback Presentatie groepsnummer: 2 onderwerp: excellent zeer goed goed matig goed voldoende onvoldoende Algemeen: voorstelling van het project/probleemstelling samenwerking binnen groep bij antwoorden De presentatie: non-verbaal opbouw van de presentatie (logisch/duidelijk) inhoud van de presentatie (correct, chemie!) voorstelling van de resultaten (statistiek?) samenvatting/interpretatie van de resultaten De presentatie: verbaal wijze van presentatie taalgebruik tijdsgebruik beantwoorden van de vragen TOTAAL < 5 x x x x x x x x x x

48 W W d d d WWd >E / d d d ^KW W d >E d

De bachelorproeven aan de Faculteit Wetenschappen

De bachelorproeven aan de Faculteit Wetenschappen De bachelorproeven aan de Faculteit Wetenschappen Met dit document wordt een hulpmiddel aangeboden aan de programmadirecteurs en coördinatoren-bachelorproef van de diverse opleidingen binnen de Faculteit

Nadere informatie

Masterproef Industriële Wetenschappen

Masterproef Industriële Wetenschappen Masterproef Industriële Wetenschappen Master Industriële Wetenschappen Elektromechanica Afstudeerrichting Elektromechanica Afstudeerrichting Luchtvaarttechnologie Master Industriële Wetenschappen Kunststofverwerking

Nadere informatie

Masterproef Industriële Wetenschappen

Masterproef Industriële Wetenschappen Masterproef Industriële Wetenschappen Master Industriële Wetenschappen Bouwkunde Master Industriële Wetenschappen Elektronica-ICT Afstudeerrichting Elektronica Afstudeerrichting ICT Master Industriële

Nadere informatie

PROJECT. CSI Ontmaskerd

PROJECT. CSI Ontmaskerd PROJECT CSI Ontmaskerd [1] PROJECT [Technasium] september 2014 O&O - PROJECT Informatie voor de leerlingen De CSI series zijn tegenwoordig niet meer van de televisie weg te denken. Elke aflevering weer

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK

HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK Departement IW&T [ KHBO vzw ] Zeedijk 101 B-8400 Oostende Tel. +32 59 56 90 00 Fax +32 59 56 90 01 HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK docentenwerkgroep MULTIDISCIPLINAIR PROJECT 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Fit!vak Fitnesstrainer A P ORTFOLIO. Voorwaardelijke toetsing voor deelname Kerntaak 1 Afsluiting Kerntaak 2&3

Fit!vak Fitnesstrainer A P ORTFOLIO. Voorwaardelijke toetsing voor deelname Kerntaak 1 Afsluiting Kerntaak 2&3 Fit!vak Fitnesstrainer A P ORTFOLIO Voorwaardelijke toetsing voor deelname Kerntaak 1 Afsluiting Kerntaak 2&3 Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Fitnesstrainer A Portfolio Fitnesstrainer A Fit!vak

Nadere informatie

DE LEERLING ALS MEDEVERANTWOORDELIJKE

DE LEERLING ALS MEDEVERANTWOORDELIJKE 26/10/2009 DPB DE LEERLING ALS MEDEVERANTWOORDELIJKE VOOR HET EIGEN LEERPROCES Evolueren door evalueren Davy Mortier www.hargijs.nl Leerstijlen (Kolb) Meer info over leerstijlen via www.ohmygods.be 2 Affiche

Nadere informatie

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs. Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs. Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs. Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Vademecum Techniek (2013-2014) In het vademecum geef ik jullie graag een overzicht van de begrippen

Nadere informatie

VISIENOTA. 1 Situering. 2 Probleemstelling en doel van de nota. Feedback aan de faculteit Wetenschappen WG Feedback en Cursusmateriaal, oktober 2011

VISIENOTA. 1 Situering. 2 Probleemstelling en doel van de nota. Feedback aan de faculteit Wetenschappen WG Feedback en Cursusmateriaal, oktober 2011 VISIENOTA Overkoepelende OnderwijsRaad Wetenschappen Feedback aan de faculteit Wetenschappen WG Feedback en Cursusmateriaal, oktober 2011 1 Situering Feedback speelt een centrale rol in het onderwijsconcept

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Welzijn. Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk. Naam student. Naam BPV-instelling

Welzijn. Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk. Naam student. Naam BPV-instelling 1 Naam student Naam BPV-instelling Welzijn Leerjaar 2 BOL, BOL18+ en BBL Opleiding Sociaal-Cultureel Werk Cohort 2012 2013-2014 Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk 2 BPV-Werkboek Sociaal Cultureel Werk

Nadere informatie

Steekkaarten. VLOR praktijkgerichte literatuurstudie Binnenklasdifferentiatie Leerkansen voor alle leerlingen

Steekkaarten. VLOR praktijkgerichte literatuurstudie Binnenklasdifferentiatie Leerkansen voor alle leerlingen VLOR praktijkgerichte literatuurstudie Binnenklasdifferentiatie Leerkansen voor alle leerlingen Catherine Coubergs Katrien Struyven, Nadine Engels, Wouter Cools, Kristine De Martelaer Vrije Universiteit

Nadere informatie

Sport en Gezondheid Hoe fit ben ik? Inleiding

Sport en Gezondheid Hoe fit ben ik? Inleiding Inleiding Dat bewegen gezond is, dat weten we. Maar wat is gezonde beweging voor je? Hoeveel beweging heb je nodig? Om antwoord te krijgen op deze vragen en te ontdekken hoe fit je bent, is er de Fitkit.

Nadere informatie

Oriëntatie. Wat??? een zeepkist??? Oriëntatie. Welke. Dit ga je doen Onderzoeken wat nu eigenlijk een zeepkist is.

Oriëntatie. Wat??? een zeepkist??? Oriëntatie. Welke. Dit ga je doen Onderzoeken wat nu eigenlijk een zeepkist is. Oriëntatie Dit ga je doen Onderzoeken wat nu eigenlijk een zeepkist is. Welke Dit is een groepsopdracht. Dit doe je dus met je eigen groepje waar je de zeepkist mee gaat bouwen Aan deze vaardigheden ga

Nadere informatie

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1 Kijkwijzer techniek Deze kijkwijzer is een instrument om na te gaan in welke mate leerlingen een aantal competenties bezitten. Door middel van deze kijkwijzer willen we verschillende doelen bereiken: Handvatten

Nadere informatie

Werken met Acadin. Opmerkingen en tips bij het implementeren van Acadin in de praktijk. (v. W-11-2011)

Werken met Acadin. Opmerkingen en tips bij het implementeren van Acadin in de praktijk. (v. W-11-2011) Werken met Acadin Opmerkingen en tips bij het implementeren van Acadin in de praktijk (v. W-11-2011) 1 Vooraf Aan de slag met Acadin U hebt met uw school gekozen voor Acadin, de digitale leeromgeving voor

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Definitieve versie CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG RealDolmen Education Auditor: Pieter van Galen Datum: 20/08/13 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Groeien met techniek

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Groeien met techniek Persoonlijk Ontwikkelingsplan Groeien met techniek Sybrand van der Werf 7 januari 2012! Persoonlijk Ontwikkelingsplan Groeien met techniek Naam:!!! Sybrand van der Werf Studentnummer:! S1039799 Adres:!!!

Nadere informatie

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2014-2015 Ondernemingsproject 1

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2014-2015 Ondernemingsproject 1 Ondernemingsproject Doelstelling Met het ondernemingsproject leveren de studenten het bewijs dat zij in staat zijn om, zelfstandig of in teamverband, een concreet probleem of onderwerp dat zich binnen

Nadere informatie

Handleiding bij Project Bouwkunde

Handleiding bij Project Bouwkunde Handleiding bij Project Bouwkunde Project Bouwkunde 1 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 2 Projectdoelstellingen... 4 2.1 MAC 2... 4 2.1.1 Omschrijving... 4 2.1.2 Gedragsindicatoren... 5 2.2

Nadere informatie

Studiegids 2008-2009. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI

Studiegids 2008-2009. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI Studiegids 2008-2009 Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI Missie van de opleiding Zowel de Vlaamse als de wereldeconomie evolueert naar een kennisintensieve netwerkeconomie. De opleiding Bachelor

Nadere informatie

Digitale Didactiek: Samenwerkend leren

Digitale Didactiek: Samenwerkend leren Digitale Didactiek: Samenwerkend leren Bron website IVLOS Tips en aandachtspunten computer supported collaborative learning (CSCL)( Besteed aandacht aan de nieuwe manier van leren Zorg dat de groepsgrootte

Nadere informatie

Op weg naar professionaliteit werkend leren 1 (bwl1)

Op weg naar professionaliteit werkend leren 1 (bwl1) Op weg naar professionaliteit werkend leren 1 (bwl1) Datum: 28 januari 2009 Versie: 5.2 Stagecoördinator: Marja Krosenbrink-Gruijters 1 van 33 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Definities 4 3 Voorwaarden om

Nadere informatie

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2008-2009 Ondernemingsproject 1

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2008-2009 Ondernemingsproject 1 Ondernemingsproject Doelstelling Met het ondernemingsproject leveren de studenten het bewijs dat zij in staat zijn om, zelfstandig of in teamverband, een concreet probleem of onderwerp dat zich binnen

Nadere informatie

Webquests ICT PROVINCIALE HANDELSSCHOOL HASSELT

Webquests ICT PROVINCIALE HANDELSSCHOOL HASSELT PROVINCIALE HANDELSSCHOOL HASSELT ICT Webquests Samengesteld door: Christ Bosmans Ict-coördinator Christ.Bosmans@pandora.be http://www.christbosmans.be Inleiding Tijdens de themaveertiendaagse van de voorbije

Nadere informatie

Summa College Welzijn OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 3 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 2 3

Summa College Welzijn OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 3 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 2 3 OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 3 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 2 3 1 Inhoudsopgave 1. Opleiding pedagogisch werk (PW) niveau 3... 3 2. Kerntaken en werkprocessen.... 4 3. Indicatoren per werkproces van

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie